You are on page 1of 3

VITAE KURIKULUM

Sekolah :SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SERI RAHMAT


Daerah :KINTA SELATAN
Negeri :PERAK

1.

BUTIR PERIBADI

1.1

Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan : KALADEVY A/P THANGAVELOO

1.2

Nombor Kad Pengenalan :(a) Lama :

1.3

Tarikh Lahir:16 MEI 2015

1.4

Taraf Perkahwinan :BERKAHWIN

1.5

NamaWarisTerdekat :MANIVASAGAM A/L RAMSANDRA

1.6

Alamat Rumah / Tetap :NO.24.DATARAN RAPAT BARU 8,MEDAN LAPANGAN SENTOSA,


31350 LAHAT,IPOH.

1.7

No. Telefon : (R)016 5437663

1.8

Emel :thornyrose57@hotmail.com

2.

BUTIR PERKHIDMATAN

2.1

Nombor Fail Peribadi JPS :A 26892

2.2

Skim Perkhidmatan :SISWAZAH

2.3

Tarikh Lantikan Pertama :16 OGOS 2010

2.4

Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama :16 0G0S 2011

2.5

Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang :16 OGOS 2010

2.6

Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : 16 OGOS 2011

2.7

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang :_____________

2.8

Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang :______________

2.9

Gelaran Jawatan Sekarang :GURU PENOLONG BIASA

2.10

Tarikh Bersara :16 MEI 2042

3.

KELULUSAN AKADEMIK
Bil.

b) Baru : 820516086022

Jantina(L/P) :PEREMPUAN

(Hubungan):SUAMI

H/P) 01013937066

KelulusanAkademik

Gred Hakiki :DG 41

Tahun Diperolehi

1.
2.
3.

4.

SPM
SARJANA MUDA SAINS
SARJANA

KELULUSAN IKHTISAS
Bil.
1.

5.

KelulusanIkhtisas
DIPLOMA PENDIDIKAN

TahunDiperolehi
2010

PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


Bil.
1.

6.

2000
2008
2015

Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi


(Bandar atau Luar Bandar)
SK KAMPUNG SERI RAHMAT

Tempoh (Dari
Hingga)
2010 HINGGA
SEKARANG

Jawatan
GURU

SILA TANDAKAN () PADA RUANG BERKENAAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN TENTANG


KOMPUTER
Perkara

TidakTahu

TahuSedikit

Tahu
Sederhana

PemprosesanPerkataan
(Word Processing)

Pangkalan Data
(Data Base)

7.

Mahir

LembaranKerja
(Spread Sheet)

PersembahanMenggunakan
Komputer(Power Point)

Aplikasi Internet

NYATAKAN PROGRAM LATIHAN DARI TAHUN 2012 (KURSUS, SEMINAR, BENGKEL, PERSIDANGAN DAN
LAIN-LAIN) YANG TELAH DIIKUTI SEBAGAI PESERTA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN.
SENARAIKAN MENGIKUT PENYERTAAN (ANTARABANGSA, KEBANGSAAN, NEGERI DAN DAERAH)
Bil.

Tajuk Kursus / Seminar / Bengkel & Penganjur

Peringkat

Tarikh

8.

NYATAKAN KESATUAN / PERTUBUHAN / PERSATUAN YANG DISERTAI DARI TAHUN


2012
Bil.

9.

Tugas&Peringkat

Tahun

NYATAKAN KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI SEPERTI SUKAN / PERTUBUHAN /
SUMBANGAN KREATIF DI PERINGKAT ANTARABANGSA / KEBANGSAAN / JABATAN / DAERAH /
BAHAGIAN / UNIT TAMAN PERUMAHAN / KAMPUNG YANG MENDATANGKAN FAEDAH KEPADA INSTITUSI
/ MASYARAKAT / NEGARA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN
Bil.

10.

Kesatuan / Pertubuhan / Persatuan

SenaraiKegiatan / Aktiviti / Sumbangan

Jawatan

Peringkat

KEJAYAAN-KEJAYAAN SEKOLAH YANG SEDANG DAN PERNAH DIPIMPIN (sejak 2012)


Bil.

Pencapaian

Tahun

Peringkat