You are on page 1of 4
Issue #
Issue #

PROIECTUL DE TINERET „9 NE PASA DE TINE(RI)” ADRESA

# PROIECTUL DE TINERE T „9 NE PASA DE TINE(RI)” ADRESA 2016 Grupul de Acţiune Locala
2016
2016

Grupul de Acţiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret - G.A.L.D.T.

Proiectul de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)”

G.A.L.D.T. Proiectul de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)” Regulament de funcționare al Consiliului Consultativ al

Regulament de funcționare al Consiliului Consultativ al Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret - Târgu-Jiu

C.C.O.N.G.T. - Târgu-Jiu

http://galdt.blogspot.ro/

Asociația Semanatorul Tismana

PROIECTUL DE TINERET „9 NE PASA DE TINE(RI)”

| AST #

1

PROIECTUL DE TINERE T „9 NE PASA DE TINE(RI)” | AST # 1

Regulament de funcționare al Consiliului Consultativ al Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret - Târgu-Jiu

Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret - Târgu -Jiu Consiliului Consultativ al Organizațiilor

Consiliului Consultativ al Organizațiilor Nonguvernamentale de Tineret

PROIECT - Regulament de funcționare al Consiliului Consultativ al Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret - Târgu-Jiu

Art.1. Denumirea: Consiliului Consultativ al Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret - C.C.O.N.G.T (care derulează acțiuni si activități cu tinerii din Municipiul Târgu- Jiu)

Art.2. Durata de funcționare:

Nedeterminată

Târgu - Jiu) Art.2. Durata de funcționare: Nedeterminată Art.3. Sediul: Primăria Municipiului Târgu - Jiu, Bd.

Art.3. Sediul: Primăria Municipiului Târgu-Jiu, Bd. Constantin Brâncuși nr.19

Art.4.Consiliul Consultativ ONGT funcționează sub autoritatea membrilor consiliului de conducere a GRUPULUI INFORMAL de inițiativa - Grupul de Acțiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret precum si a Consiliului Consultativ a Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONGT active şi cu experiență dovedită în orice domeniu (care derulează acțiuni si activități cu tinerii din Municipiul Târgu-

Jiu) conform Acord de parteneriat Nr. 39 / 25.08.2016 toate acestea reprezintă Consiliul Consultativ ONGT si a Secretariatului Tehnic al Grupului Consultativ ONG

ONGT si a Secretariatului Tehnic al Grupului Consultativ ONG Art.5. Consiliul Consultativ ONGT este: a) Un

Art.5. Consiliul Consultativ ONGT este:

a) Un organism neinstituționalizat, apolitic, non-profit, non- discriminatoriu, de reprezentare a societății civile, el asigurând un parteneriat între autoritatea publică şi societatea civilă locală;

b) Consultativ, în sensul că nu are dreptul de decizie, ci doar pe acela de a elabora şi propune instituției primarului şi, prin aceasta, Consiliului Local o serie de inițiative şi proiecte de interes comunitar, care să constituie elementele fundamentale ale unei strategii bine definite, concrete şi realiste, pentru tineret;

c) Complementar sistemului instituționalizat, fără a concura în niciun fel organizațiile neguvernamentale

Proiectul de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)”

C.C.O.N.G.T. - Târgu-Jiu

(care derulează acțiuni si activități cu tinerii din Municipiul Târgu-Jiu), serviciile Primăriei sau comisiile de specialitate ale Consiliului Local;

d) Un grup neremunerat, de analiză, concepție, elaborare şi planificare a proiectelor şi programelor pe termen scurt, mediu şi lung;

e) Un organism TRANSPAENT si CONSULTATIV;

f) Consiliului Consultativ ONGT trebuie sa sprijine comunicarea cu cetățenii din Târgu-Jiu si sa organizeze forumuri tematice cu cetățenii;

g) Consiliului Consultativ ONGT trebuie sa fie angrenat in elaborarea bugetului local din faza premergătoare, nu când acesta este deja propus si adoptat;

h) Consiliului Consultativ ONGT trebuie:

propus si adoptat; h) Consiliului Consultativ ONGT trebuie: 1. Sa primească agenda ședinței de consiliu local

1. Sa primească agenda ședinței de consiliu local in accesai zi ca si Consilierii locali,

2. Sa participe la ședința de consiliul local,

3. Sa primească invitație de participare la ședințele de lucru pe comisii.

PROIECTUL DE TINERET „9 NE PASA DE TINE(RI)”

| AST #

2

PROIECTUL DE TINERE T „9 NE PASA DE TINE(RI)” | AST # 2

Art.6. Obiectivul Consiliului Consultativ ONGT:

Unificarea eforturilor reprezentanților legali ai ONG-urilor în dezvoltarea societății civile din Târgu-Jiu, in vederea:

Elaborării programelor comune de colaborare a ONG-urilor din diferite domenii;

Facilitarea dialogului dintre ONG, Consiliul Local şi alți parteneri sociali;

Facilitarea dezvoltării sectorului asociativ;

Schimbul de informații între ONG-uri si municipalitate prin constituirea de comisii consultative pe diverse domenii, care sa ofere puncte de vedere in cadrul procesului decizional

In cadrul Consiliului Consultativ ONGT Primăria Municipiului Târgu-Jiu are obligativitatea alocării în bugetul prevăzut pentru anul in curs, a fondurilor necesare acordării finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general.

pentru activități nonprofit de interes general. Art.7. Componența şi Conducerea Consiliului Consultativ

Art.7. Componența şi Conducerea Consiliului Consultativ ONGT, mod de lucru

Consiliul Consultativ ONGT este organizat şi își desfășoară activitatea după cum urmează:

a) Funcționează în componentă a Secretariatului Tehnic al Grupului Consultativ ONGT cu 3 membri şi este alcătuit din reprezentanți ai GRUPULUI INFORMAL de inițiativa - Grupul de Acțiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret precum si a Consiliului Consultativ al Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONGT active şi cu experiență dovedită în orice

domeniu (care derulează acțiuni si

activități cu tinerii din Municipiul Târgu-

Jiu)

si activități cu tinerii din Municipiul Târgu - Jiu) b) Conducerea Consiliului Consultativ ONGT este formata

b) Conducerea Consiliului Consultativ

ONGT este formata din membrii consiliului de conducere a GRUPULUI INFORMAL de inițiativa - Grupul de Acțiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret precum si a Consiliului Consultativ al Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONGT active şi cu experiență dovedită în orice domeniu (care derulează acțiuni si

activități cu tinerii din Municipiul Târgu-

Jiu)

c) Conducerea Consiliului Consultativ

ONGT este ajutata de un secretar executiv, numit de membrii consiliului de conducere a GRUPULUI INFORMAL de inițiativa - Grupul de Acțiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret precum si a Consiliului Consultativ al Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONGT active şi cu experiență dovedită în orice domeniu (care derulează acțiuni si activități cu tinerii din Municipiul Târgu-Jiu),

d) Când este cazul, Consiliul Consultativ ONGT poate înființa comisii de sprijin pentru un domeniu sau altul, în scopul măririi gradului de performanță al proiectului sau programului aflat în discuție:

comitet consultativ

comisii de specialitate pe diferite domenii

e) La propunerea Conducerea Consiliului Consultativ ONGT, componentă Consiliului Consultativ ONGT poate fi modificată numeric şi nominal, în funcție de performanțele dovedite de fiecare membru

în funcție de performanțele dovedite de fiecare membru f) Consiliul Consultativ ONGT se întrunește lunar sau

f) Consiliul Consultativ ONGT se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea Conducerii Consiliului Consultativ ONGT, iar avizarea oportunității unui program sau proiect se consideră statutar adoptat în prezenta a două treimi din membri prezenți.

Conducerea Consiliului Consultativ ONGT

Conducerea Consiliului Consultativ ONGT este aleasa pe o perioada de 2 ani de către Consiliul Consultativ ONGT, prin majoritate simpla, in urma unui concurs de plan managerial.

1 membru Coordonator oportunități proiecte programe si acțiuni tineret;

1 membru Responsabil de informare oportunități proiecte programe si acțiuni tineret;

1 membru Responsabil de consiliere oportunități proiecte programe si acțiuni tineret;

Pe linie de conducere, nu exista niciun fel de relație de subordonare pentru Consiliului Consultativ ONGT intre membrii consiliului de conducere a GRUPULUI INFORMAL de inițiativa - Grupul de Acțiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret precum si a Consiliului Consultativ al Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONGT active şi cu experiență dovedită în orice domeniu (care derulează acțiuni si activități cu tinerii din Municipiul Târgu- Jiu),

dovedită în orice domeniu (care derulează acți uni si activități cu tinerii din Municipiul Târgu -

PROIECTUL DE TINERET „9 NE PASA DE TINE(RI)”

| AST #

3

PROIECTUL DE TINERE T „9 NE PASA DE TINE(RI)” | AST # 3
DE TINERE T „9 NE PASA DE TINE(RI)” | AST # 3 Activitățile din cadrul Consiliului

Activitățile din cadrul Consiliului Consultativ ONGT se desfășoară pe baza unui orar propus de Conducerea Consiliului Consultativ ONGT in raport cu programul aprobat membrii consiliului de conducere a GRUPULUI INFORMAL de inițiativa - Grupul de Acțiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret precum si a Consiliului Consultativ al Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONGT active şi cu experiență dovedită în orice domeniu (care derulează acțiuni si activități cu tinerii din Municipiul Târgu-Jiu),si adus la cunoștința tuturor utilizatorilor.

-Jiu),si adus la cunoștința tuturor utilizatorilor.  Se instituie un protocol ce va reglementa relația

Se instituie un protocol ce va reglementa relația dintre Conducerea Consiliului Consultativ ONGT si Consiliul Consultativ ONGT in cadrul căreia s-a înființat centrul, statuându-se coordonatele definitorii pentru procesele de consultare si de luare a deciziilor, servind in egala măsura beneficiul organizațional- instituțional al Consiliului Consultativ ONGT si social- educativ al comunității.

Consultativ ONGT si social- educativ al comunității.  Inițiativa se garantează Bi - direcțional, in timp

Inițiativa se garantează Bi- direcțional, in timp ce decizia ce vizează logica administrativa aparține consiliului de conducere al Consiliului Consultativ ONGT proporțional funcțiilor si posibilităților de gestionare, iar propunerea strategica si planul de acțiune ce vizează deschiderea consiliului de conducere a GRUPULUI INFORMAL de inițiativa - Grupul de Acțiune Locala si Dezvoltare pentru Tineret precum si a Consiliului Consultativ al Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONGT active şi cu experiență dovedită în orice domeniu, către Târgu Jiu, precum si asigurarea comunicării si a corespondentei beneficiilor generate reciproc, cad in responsabilitatea Conducerii Consiliului Consultativ ONGT.

responsabilitatea Conducerii Consiliului Consultativ ONGT.  membrii consiliului de conducere a GRUPULUI INFORMAL

membrii consiliului de conducere

a GRUPULUI INFORMAL de

inițiativa - Grupul de Acțiune

Locala si Dezvoltare pentru Tineret precum si a Consiliului Consultativ al Asociației Semănătorul Tismana împreuna

cu partenerii ONGT active şi cu

experiență dovedită în orice domeniu (care derulează acțiuni si activități cu tinerii din Municipiul Târgu-Jiu), se obliga in a promova si susține ctivitățile desfășurate de Conducerea Consiliului Consultativ ONGT in condiția consultărilor in prealabil

si a unei decizii de comun acord.

in prealabil si a unei decizii de comun acord.  Conducerea Consiliului Consultativ ONGT susține

Conducerea Consiliului Consultativ ONGT susține promovarea imaginii Consiliului Consultativ ONGT pe plan local, regional, național si european, alături de membrii echipei și de tinerii din Târgu Jiu implicați in activitățile de Educație complementara.

Material realizat prin intermediul proiectului de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)” cofinanțat de către
Material
realizat prin intermediul proiectului
de
tineret
„9
ne
pasa
de
Tine(ri)”
cofinanțat
de către
Ministerul Tineretului şi
Sportului -
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială a Guvernului României