You are on page 1of 2

Analitzar una publicitat

El producte és el “Rasca de la ONCE online”. És tracta d’un joc
d’atzar que es juga per internet, la utilitat del qual tindre l’opció
d’obtenir un premi de molts diners amb una inversió mol menuda.
Com a novetat ens presenta l’opció de jugar-lo de forma “online” es
dir des de qualsevol lloc amb un ordinador o dispositiu dels
anomenats intel·ligents.
La publicitat va dirigida a una persona adulta, introduïda en les
noves tecnologies, indiferentment del seu gènere, de qualsevol
nivell educatiu i pertanyen a una classe social mitjana o mitjanabaixa.
En la publicitat apareix Patricia Conde, vestida amb roba
característica de l’hivern. En un fondo blau fosc i una imatge de dos
bitllets del rasca on es llig: ”navidad millonaria 250.000 euros. Sota
açò esta el logotip de la ONCE i un enllaç que diu: “Juega Online”.
L’empresa és l’ONCE, Organització Nacional de Cecs d’Espanya,
que és una organització sense ànim de lucre que es dedica a
recaptar fons, per a atendre persones amb tot tipus de minusvàlues.
Per mitjà de jocs d’atzar com per exemple el cupó diari, el del cap
de setmana i rasques com el que estem tractant. És una empresa
de àmbit nacional, molt gran amb una gran xarxa de punts de venda
en la qual els empleats son els minusvàlids que obtenen un mig de
vida.
He consultat la pàgina web d’aquesta i el diari online el País on he
trobat l’anunci.

CARLES QUILIS

1

CARLES QUILIS 2 .