You are on page 1of 18

STUDIJ: TRGOVINSKO POSLOVANJE S PODUZETNIŠTVOM

SEMINARSKI RAD

E-POSLOVANJE

STUDENT:
Antonio Jakelić
PREDMET:
Unutarnjetrgovinsko poslovanje
PREDMETNI NASTAVNIK:
Prof. Nikolina Grizelj
Prof. Marijan Sekso

U Kninu, studeni 2012 godine
SADRŽAJ

Primjena elektroničkog poslovanja 3 5 2.2.1.UVOD 2 1.1. Modeli elektroničkog poslovanja prema kriteriju 7 sudionika u elektroničkom poslovanju 7 2.1 Elektroničko bankarstvo 13 3.2 Online financijske transakcije 15 ZAKLJUČAK 16 LITERATURA UVOD 1 . ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 1. MODELI ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA 2. ELEKTRONIČKO BANKARSTVO I ONLINE FINANCIJSKE 13 TRANSAKCIJE 3. Modeli elektroničkog poslovanja prema kriteriju prirode obavljenih poslova 10 3.

kao u slučaju tradicionalnog poslovanja. Internet postaje najveće svjetsko tržište na kojem se trguje robom. na daljinu i bez osobnih kontakata među sudionicima u poslovima na nekoj fizičkoj lokaciji. uslugama. Internet je nastao u SAD-u no u Europi se pojavljuje u ranim 70-im godinama 20.U ovom seminarskom radu govorit ćemo o E-poslovanju ili elektroničkom poslovanju. 1995. 2 . stoljeća. radom i informacijama. godine počinju se javljati prva poslovna web mjesta čija je osnovna svrha bila poticati obavljanje poslovnih transakcija putem Interneta. Razvoju elektroničkog poslovanja prethodio je nastanak Interneta bez kojeg ne bismo mogli govoriti o elektroničkom poslovanju. Devedesetih godina u njegovu mrežu se povezuje više od milijun većih računala diljem svijeta te se sve više razvija svijest o njegovoj važnosti. kapitalom.

dolaženje do novih klijenata i dijeljenja znanja među organizacijama i institucijama u cilju ostvarivanja konkurentne prednosti . Ovaj proces uključuje kako maloprodajne. što ne podrazumijeva samo kupovinu i prodaju. godine od strane američke kompanije IBM. sinonim za suvremeno poslovanje je elektroničko poslovanje. Termin e-Commerce moze se definirati i kao proces upravljanja online financijskim transakcijama od strane pojedinca ili kompanija. Brzina. Gerstnera. ELEKTRONIČKO POSLOVANJE Pojam elektroničkog poslovanja prvi put je upotrebljen 1996. Termin Online je sinonim za Internet (biti na liniji = biti na Internetu).  EB = EC+BI+CRM+SCM+ERP e-Commerce (Electronic Commerce EC . e3 . Na zapadu u posljednjih nekoliko godina popularno je koristiti popularne termine koji počinju sa slovom "e" (buzzwords) i koji označavaju različite nove tehnike i tehnologije poslovanja na Internetu. prema riječima Louisa V. Ukratko. U praksi se ovaj termin često koristi umjesto novijeg termina e-business.elektronska trgovina) je kupovina ili prodaja dobara ili usluga putem Interneta. kojim je nastojala da opiše transformaciju osnovnih poslovnih aktivnosti kroz upotrebu Internet tehnologija.1. kao i organizacija poslovanja u vlastitoj tvrtki online i organizacija prema klijentima. što znači poslovanje putem Interneta. Ono predstavlja najsuvremeniji oblik organizacije poslovanja kojemu teži svaka tvrtka koja si želi osigurati što bolju poziciju na tržištu te osigurati konkurentsku prednost. tako i veleprodajne transakcije. globalizacija. unaprijeđenje produktivnosti. Ovi sustavi uključuju transakcije kreditnim karticama.jesu termini koji određuju elektroničko poslovanje. Elektroničko  poslovanje   podrazumijeva   suvremeni   oblik  organizacije   poslovanja   koji  ovisi   o primjeni informatičke i internetske tehnologije te potpori informacijskih sustava. nego i brigu o klijentima i poslovnim partnerima. naročito putem servisa World Wide Web. budući da se do tada pod elektroničkim poslovanjem podrazumijevalo poslovanje tvrtkih u granicama elektroničke industrije. Fokus e-Commerce-a je u sistemima i procedurama pomoću kojih dolazi do razmjene različitih financijskih dokumenata i informacija. Elektroničko poslovanje je vođenje poslova na Internetu. generalnog direktora IBM-a.

e-billing (elektroničko placanje).upravljanje zalihama-lancem dobavljača koordinacija kanala distribucija isporuke proizvoda pravovremeno do potrošača. naplata. a posebno Interneta. veleprodaja. distribucija.  unaprijeđenje odnosa sa ciljnim segmentima ( klijentima. predstavlja skup poslovnih aktivnosti koje se odvijaju posredništvom informacijsko-komunikacijskih tehnologija. po riječima stručnjaka IBM koji su definirali elektroničko poslovanje kao “siguran. potrošačima. e-business. dobavljačima.cash (elektronička gotovina).predstavlja potporu između poslovanja (poduzeća i krajnjeg korisnika) kupca. 4 .poslovni podaci i istraživanje pruža primarne i naknadne informacije o tržištu. pojam elektronskog poslovanja je mnogo širi od definicija najčešće korištenog njegovog sinonima e-Commerce. electronic invoices (elektronički računi). e-cheques (elektronički čekovi). isporuka. Kao što se može vidjeti iz prethodnih definicija. ( Electronic business EB-elektroničko poslovanje). zaposlenima. i koje podrazumijevaju:  optimizaciju poslovnih procesa ( proizvodnja. Mnogo prikladniji termin za elektroničko poslovanje je e-Business. direktnu strategiju nastupa. e-Commerce praktički omogučuje nastavak korištenja tehnologije elektroničkih razmjena podataka (EDI). CRM (odnos sa potrošačima) . marketing. odvjetničke agencije. SCM . financijske izjave. konkurenciji i ostalim činbenicima poslovanja na osnovu kojih se definira strategija poslovanja. prodaja. fleksibilan i integralni pristup dostavljanju raznih ekonomskih vrijednosti kroz kombinaciju sustava i procesa koji obavljaju osnovne poslovne operacije sa jednostavnošću i obuhvatom koji omogućuje primjena Internet tehnologija“. distributerima )  unaprijeđenje ostalih poslovnih servisa podrške ( banke. BI . dopuna zaliha ). ERP (primjena inicijativa) je organizacija i optimizacija poslovnog procesa u skladu sa smanjenjem troškova poslovanja.

odnosno profita poduzeća koji taj koncept primjenjuje. koja opisuje procese kupovine. RAZLOZI ZBOG KOJIH DANAŠNJE TVRTKE SVE VIŠE KORISTE ELEKTRONIČKO POSLOVANJE:  težnja za što boljim iskorištenjem svih raspoloživih resursa. e-commerce. Osnovni elementi okruženja tvrtke koja primjenjuje elektroničko poslovanje su:     globalna infrastruktura veze s dobavljačima veze s kupcima veze s posrednicima 5 . zakonodavstvo i vladine agencije ). Da bi se u nekoj tvrtki uveo neki proces elektroničkog poslovanja. Bilo koja tvrtka ima mogućnost primjene elektroničkog poslovanja u svom poslovnom procesu.računovodstvene agencije. odgovarajući poslovni proces u firmi mora biti prethodno automatiziran. predstavlja komponentu elektroničkog poslovanja. putem računalnih mreža koje uključuju i Internet. a naročito informacija  nastojanje da se ostvari što bolja tržišna pozicija i konkurentska prednost  želja za ostvarenjem što većeg profita  bolji radni uvjeti radnika  težnja za održavanjem koraka s tehnološkim razvitkom 1. prodaje i razmjene dobara. usluga i informacija. Osnovni razlog tog uvođenja elektroničkog poslovanja u tvrtkama je razvoj automatizacije poslovnih procesa.1. U praksi. Krajnji cilj takvog poslovanja je maksimalizacija zarade. većina tvrtki polako uvodi komponente elektroničkog poslovanja u pojedine poslovne procese. elektronička trgovina. PRIMJENA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA Elektroničko poslovanje prakticiraju poduzeća čija je osnovna nakana unaprijediti poslovanje i ostvariti što bolje poslovne rezultate. Sa druge strane.

To je moguće ostvariti kvalitetnom organizacijom i provedbom:       online marketinga elektroničke naplate potraživanja od kupaca pravovremenog pružanja online usluga ponude za zabavne aktivnosti aktivnosti na elektroničkim tržištima upravljanja uslugama i prodajom 6 .GLOBALNA INFRASTRUKTURA Globalna infrastruktura okruženja tvrtke koja primjenjuje koncept elektroničkog poslovanja obuhvaća sljedeće elemente:        sigurnosnu infrastrukturu sustavi digitalnog plaćanja i naplate elektroničko bankarstvo zakonska regulativa potporu elektroničkim tržištima komunikacijsku infrastrukturu globalnu informacijsku infrastrukturu DOBAVLJAČI Elektroničkim poslovanjem se uspostavlja veza tvrtke s njezinim dobavljačima i ostalim poslovnim partnerima i to:     pronalaženje izvora sirovina i materijala pronalaženje novih partnerskih tvrtki i jačanje suradnje s postojećim tvrtkama upravljanjem procesom nabave upravljanje ulaznim računima i plaćanjem KUPCI Da bi ostvarili što bolji odnos s kupcima i korisnicima usluga potrebna je što kvalitetnija primjena koncepata elektroničkog poslovanja.

 obavještavanja o tržištima i prikupljanja informacija o kupcima POSREDNICI Potreba za posrednicima u e-poslovanju se mijenja za razliku od tradicionalnog poslovanja.. Senat Sveučilišta u Zagrebu.. Međusobni odnosi između proizvođača i posrednika moraju biti definirani. Čerić V.. od nastanka koncepta elektroničkog poslovanja 1995.. Požgaj Ž. Bosilj Vukuši V. MODELI ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA PREMA KRITERIJU SUDIONIKA U ELEKTORNIČKOM POSLOVANJU U elektroničkom poslovanju mogu sudjelovati tri tipa subjekata:    tvrtke krajnji potrošači organi državne uprave 1 Varga M.. Zagreb..... MODELI ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U kratkom razdoblju. 2. Posrednici ne preuzimaju na sebe odgovornost ni za kvalitetu realizacije narudžbi niti za naplatu potraživanja od kupaca. Tih je modela razvijeno jako puno stoga ćemo navesti samo najvažnije modele elektroničkog poslovanja koji su grupirani prema dva ključna kriterija.. Vlahović N. Informatika u poslovanju. a to su1:   prema kriteriju sudionika (subjekata) u elektronički obavljanim poslovima prema kriteriju prirode obavljenih poslova 2. Srića V. Spremić M. 7 . Ćurko K.. Panian Ž. Pejić Bach M. godine do danas razvijen je velik broj poslovnih modela utemeljenih na načelima e-poslovanja.1. Jaković B. Strugar I. 2007..

subjekti su pravne osobe tj. Broj poslovnih transakcija je mali ali su vrijednosti obavljenih transakcija velike. Nemoguće je predvidjeti reakcije kupaca. B2C . MODEL ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U KOJEM POSLUJU POJEDINCI MEĐUSOBNO 8 .Na temelju subjekata koji mogu sudjelovati u elektroničkom poslovanju mogu se razlikovati sljedeći poslovni modeli:     model poslovanja tvrtke s krajnjim potrošačima model elektroničkog poslovanja među tvrtkama model elektroničkog poslovanja u kojemu posluju pojedinci međusobno model elektroničkog poslovanja u kojemu se država i tvrtke iz javnog sektora javljaju kao  ponuđači privatne tvrtke kao kupci model elektroničkog poslovanja u kojemu se država i tvrtke iz javnog sektora javljaju kao kupci dobara i usluga nuđenih od strane privatnih tvrtki MODEL POSLOVANJA TVRTKE S KRAJNJIM POTROŠAČIMA engl. Business-to-Customer. MODEL ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA MEĐU TVRTKAMA engl. B2B . Broj obavljenih transakcija je jako velik ali je vrijednost pojedinačnih transakcija jako mala. Ti se poslovi sklapaju planski koji su u skladu s unaprijed ugovorenim pravilima i time se povećava predvidljivost ponašanja sudionika. tvrtke koje imaju obije uloge (nuditelj i tražitelj). Business-to-Business.preko svog web mjesta tvrtka nešto nudi na prodaju fizičkim osobama.

tko će snositi troškove isporuke).cs. Slika 1. 06. Za objavljivanje ponude ponuđač plaća simboličnu naknadu i dražba tako počinje.engl. Primjer takve aukcije je poznata internetska aukcijska kuća eBay (www. fizičke osobe dok se određene tvrtke javljaju kao posrednici koji nude infrastrukturne i aplikacijske usluge.ebay. Ljudi koji žele nešto prodati ili kupiti na aukciji moraju se prijaviti na aukciju. Internetska aukcijska kuća eBay (http://www.) 2 http://www. Ako netko želi nešto kupiti šalje svoju cjenovnu ponudu.com)2. Registracija je uglavnom besplatna.brandeis. Primjer takvog poslovanja su elektroničke dražbe. fotografije artikla te se navode neki komercijalni uvjeti (npr. Kako bi se prijavili na aukciju moraju poslati svoju adresu elektroničke pošte i neke osobne podatke. najnižu cijenu. Sudionici mogu pratiti kako teče dražba.03.sudionici ovakvog elektroničkog poslovanja su pojedinci tj.edu/~magnus/ief248a/eBay 9 .2008. Prijava sadrži opis artikla.com. Customer-to-Customer.ebay. Na takvim elektroničkim dražbama umjesto stvarne robe nude se i kupuju informacije iza kojih stoji roba ili usluga. C2C . Prodavač prijavljuje robu koju želi prodati.

država i njezine institucije su veliki potrošači roba i usluga te kako bi došli do najpovoljnijih ponuda privatnih tvrtki organiziraju javne natječaje putem elektroničkog poslovanja te na taj način uštedjeti nešto proračunskih sredstava. Business-to-Goverment. Prodaja se organizira putem javnih natječaja i dražbi koje se provode na elektronički način. B2G .2 MODELI ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA PREMA KRITERIJU PRIRODE OBAVLJENIH POSLOVA     model elektroničke prodaje vlastitih roba i usluga model elektroničkog trgovanja model elektroničkog marketinga model elektroničke zabave i rekreacije MODEL ELEKTRONIČKE PRODAJE VLASTITIH ROBA I USLUGA 10 . Goverment-to-Business. G2B . 2.ovaj model se pojavljuje kada državne institucije organiziraju prodaju dobara ili kada nude privatnim tvrtkama koncesije za uporabu nekih dobara u vlasništvu države. MODEL ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U KOJEMU SE DRŽAVA I TVRTKE IZ JAVNOG SEKTORA JAVLJAJU KAO KOPCI DOBARA I USLUGA NUĐENIH OD STRANE PRIVATNIH TVRTKI engl.MODEL ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U KOJEMU SE DRŽAVA I TVRTKE IZ JAVNOG SEKTORA JAVLJAJU KAO PONUĐAČI A PRIVATNE TVRTKE KAO KUPCI engl.

kojim je omogućeno elektroničko trgovanje. Postoje dva modela elektroničkog trgovanja:  s fizičkim osobama (B2C model.Ne zna se točno tko je i kada došao na ideju da se robe i usluge prodaju putem Interneta. Takvim načinom poslovanja došlo je do spoznaje da se prvo mogu prodati informacije o proizvodu. a to su:  prepoznatljivost  promjena  sažetost  sadržaj  dinamičnost Web mjesta 11 . To je rezultiralo činjenicom da se putem Interneta može prodati sve i svašta. njegova je glavna uloga povezivanje ponude i potražnje. je servis daljinskog prijenosa datoteka. Da bi ta strategija bila što bolje ostvarena mora se usredotočiti na ključne točke. Prvi razvijeni internetski servis. MODEL ELEKTRONIČKOG TRGOVANJA Internetski poduzetnik posreduje između proizvođača i potrošača. u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. olakšavajući proizvođačima plasman svojih proizvoda a kupcima pronalaženje proizvoda koji im trebaju. ali bitno je da se ta prodaja preko Interneta odvija više od deset godina. elektronička veleprodaja) MODEL ELEKTRONIČKOG MARKETINGA Tvrtka koja želi biti uspješna u elektroničkom trgovanju mora osmisliti što bolju strategiju elektroničkog marketinga. Tvrtke su shvatile važnost ponude svojih proizvoda i usluga putem Interneta jer će time biti dostupni većem broju potencijalnih kupaca. on omogućava da bilo koji korisnik može stupiti u kontakt s drugim korisnikom. a tek onda sam proizvod. elektronička maloprodaja)  među tvrtkama (B2B model. Model je jednostavan.

Internet je postao novi distribucijski kanal za filmove. Tvrtka Costumer Empowerment je bila utemeljitelj prvog P2P servisa nazvanog KaZaA 2001. video spotova. te se tako omogućava brz. knjige te ostale oblike zabave i rekreacije. Može se uočiti da Internet i WWW imaju veliku primjenu u industriji zabave koja se kasnije transformira u industriju online zabave i rekreacije. TV serija.com). njezina online distribucija i prodaja se obavlja preko modificiranog standardnog internetskog servisa a to je tzv. Za distribuciju glazbe i ostalih zvučnih zapisa razvijen je i tzv. Ona omogućava visok stupanj sažimanja digitalnog zvučnog zapisa uz istovremeno zadržavanje njegove visoke kvalitete. tj. pouzdan i kvalitetan prijenos glazbenih i ostalih zvučnih zapisa preko Interneta. P2P (Peer-to-Peer) tehnologija koja omogućava korisnicima da stupe u izravan kontakt s drugim korisnicima ali i da šalju jedan drugome ili preuzimaju melodije koje mogu pohraniti na svojim računalima. E-zabava i e-rekreacija prerastaju u gospodarski sektoru kojem se ostvaruju ogromne zarade. 12 . financijsko upravljanje  besplatni uzorci i prigodne ponude  svijest o globalnom karakteru tržišta  događanja uživo  pronalaženje tržišnog utočišta  promocija  suradnja  uporaba najsuvremenije tehnologije MODEL ELEKTRONIČKE ZABAVE I REKREACIJE Jedna od rastućih i najprofitabilnijih gospodarskih djelatnosti je industrija zabave i rekreacije. MP3 tehnologija. glazbu. On je ubrzo postao najposjećenije odredište za distribuciju glazbe.itunes.godini pokrenula vlastiti Internetski servis iTunes (www. Tvrtka Apple Computers je uočila prednosti ovakvog prijenosa glazbe i zvučnih zapisa te je u 2003. Glazba. računalnih igara i sl. godine.

ELEKTRONIČKO BANKARSTVO I ONLINE FINANCIJSKE TRANSAKCIJE 3. Postoje četiri razvojne funkcije koje su pod utjecajem suvremenih tehnologija utjecale na razvoj funkcionalnosti bankarstva: 1.menadžment spoznaje da razvoj tehnologije u bankarstvu otvara nove perspektive (povećava produktivnost rada zaposlenih. kvalitetu usluge te se osvajaju novi klijenti i tržišta). ELEKTRONIČKO BANKARSTVO Pojava elektroničkog poslovanja je imala jak utjecaj na razvoj bankarstva.Slika 3. 13 . faza . Internetski servis za zabavu i rekreaciju iTunes 3.1.inicijativa .

4. za svaku transakciju obavljenu pomoću kreditne ili debitne kartice. pametnih kartica i tzv. 4) kao mikroplaćanja – pri plaćanju određenih naknada. može se dogoditi da je naknada veća od samog 3 Raič K. Po funkcionalnosti slično ali u izvedbi dosta različita tehnologija online plaćanja su elektronički novčanici.s razvitkom Iterneta došlo je do razvoja novih vrsta banaka a to su tzv. To unosi velike promjene u poslovanju banaka.interaktivnost . 3.2. Računalstvo 1. ali donosi i nepovjerenje klijenata kao i strah od prijevare ili pljačke3. faza. no želje i potrebe korisnika nisu uvijek u skladu s uslugama koje pruža takav način bankarstva stoga se u ovoj fazi uviđa potreba personalizacije usluga kako bi se zadovoljile te potrebe. 14 .2. 3) pomoću tzv.faza – personalizacija .klijeti se više ne pozivaju u banku. faza – virtualizacija . To klijentima omogućava da dio posla obavljaju sami putem tehnologije koju im banka stavlja na raspolaganje. (putem Interneta). već se banka dovodi u njihovu kuću.. elektroničkih novčanika – omogućuje korisnicima pohranjivanje elektroničkog novca u memorijsko /procesorskim čipovima na samim karticama. virtualne banke. 2) elektroničkim (digitalnim) novce – omogućuje korisnicima slanje digitalnih poruka koje djeluju kao nalozi za isplatu ili uplatu na bankovni račun. ONLINE FINANCIJSKE TRANSAKCIJE ONLINE PLAĆANJE I NAPLATA Online plaćanje i naplata može se obaviti na četiri načina: 1)putem debitnih i kreditnih kartica – to je najpopularniji i najprikladniji oblik izvršavanja financijskih transakcija u elektroničkom poslovanju.online usluge između klijenata i banke postaju dominantan oblik poslovanja. Vinkovci 2001. ured i sl. 3.

Princip click-on elektroničkog naručivanja svugdje je isti. 15 .com. U burzovnom poslovanju dolazi do velikih promjena koje se odražavaju u tri trenda: 1. Kupcu se prezentira ponuđeni proizvod a on ga naručuje pritiskom miša na jednu od ikona tog proizvoda. je osmislio i oživio click-on princip elektroničkog naručivanja. kada su u pitanju mali iznosi. S pojavom Interneta dolazi do velike promjene burze u usporedbi s konvencionalnom. komuniciraju putem računalne mreže a učinci manje ovise o tradicionalini trgovačkim znanjima i sposobonostima a više o vještini rada s računalima. burze se globaliziraju i posluju 24 sata na dan Do povezivanja najvećih svjetskih burzi putem Interneta došlo je zbog potrebe za rekonstruiranjem svetskog gospodarskog sustava i boljim gospodarenjem prirodnim i stvorenim gospodarskim resursima. Mjenjaju se fizičke i funkcionalne karakteristike.iznosa. Nakon toga mu se na zaslonu pojavljuje potvrda o slanju narudžbenice i kupcu jedino preostaje pričekati da roba stigne na odredište. vlasnik najveće knjižare na svijetu Amazon. komitent i broker ne komuniciraju više izravno već putem mreže 3. brokeri se ne okupljaju na jednom mjestu već posluju iz svojih udaljenih ureda. Jeff Bezos. brokeri na burzi posluju prema burzovnim pravilima putem elektroničkog poslovanja 2. ONLINE INVESTIRANJE (ELEKTRONIČKO TRGOVANJE KAPITALOM) Trgovanje kapitalom se obavlja na burzi. Burze postaju virtualne a ne fizičke institucije. ONLINE KUPOVANJE Najpopularniji dio elektroničkog poslovanje je online kupovanje. Da bi se izbjegli gubitci e-trgovci mogu kupcima ponuditi sustav mikroplaćanja. Zatim se pojavljuje narudžbenica koju kupac mora popuniti te ju šalje pritiskom miša.

Elektroničko poslovanje. S pojavom Interneta dolazi do velike promjene burze u usporedbi s konvencionalnom. Pojava elektroničkog poslovanja je imala jak utjecaj na razvoj bankarstva. Sve češća je pojava informatičkog kriminala koji se služi informacijskom tehnologijom kao sredstvom napada. Trgovanje kapitalom se obavlja na burzi. Problemi se javljaju zbog brzog razvoja takvog načina poslovanja te se nemogu provjeriti svi sigurnosni aspekti njihove primjene. dostupnost svima i bezbroj drugih prednosti. veća i kvalitetnija informiranost o proizvodima.ZAKLJUČAK Elektroničko poslovanje se naglo razvija i danas je u širokoj upotrebi. Ono pruža bezbroj pogodnosti kao što su brzina. 16 . koje se predstavlja kao najperspektivniji oblik poslovanja u budućnosti. ima kao i sve ostalo neke propuste. kako javnosti tako i mnogih tvrtki. među kojima je prvo informacijska sigurnost.

. Vinkovci 2001. Panian Ž..cs.itunes. 2. www. Bosilj Vukuši V..brandeis. 3.... Srića V. Ćurko K. Zagreb. Čerić V. Spremić M. Raič K. www.ebay. Vlahović N. Požgaj Ž. Pejić Bach M. Varga M. 2007.LITERATURA 1..com 4. Informatika u poslovanju... Senat Sveučilišta u Zagrebu. http://www..com 5.. Jaković B. Strugar I.edu/~magnus/ief248a/eBay 17 . Računalstvo 1...