You are on page 1of 10

PROIECT DIDACTIC

 Disciplina: Diriginție
 Data: 29.03.2016

 Subiectul: Prietenia – comoara cea mai de preț.

 Clasa: V-a A
 Timp rezervat: 50 minute

 Subcompetențe:

Formarea caracterului pentru înțelegerea și respectarea valorilor fundamentale și a normelor de comportare într-o relație de
prieenie;

Formarea atitudinilor și a comportamentului responsabil într-o relație de prietenie.

 Obiective operaționale:
O1 – Să înțeleagă esența cuvîntului prietenie;
O2 – Să analizeze calitățile unui prieten;
O3 – Să deducă învățătură din poeziile și proverbele date;

în grup. eseul. memorarea. problematizarea. foarfece. E – J –T. caracterizarea.O4 . expunerea. Activitatea începe cu precizările introductive făcute de diriginte: Reactualiza În timpul liber nu ne place să fim singuri. Salutul Frontal atenției 2. carioci. spargerea gheții. manifestarea publică. deducția. omul simte nevoia ca.  Forme: Frontal. asaltul de idei. situația problemă. independent. argumentarea. să aibă rea prieteni alături de care să petreacă momente plăcute.  Metode de evaluare: observarea. Mijloace de instruire . sfat pe care nu-l poate primi decît de la un Independent lor prieten adevărat. aprecierea verbală. omul are nevoie în cunoștințeanumite momente din viața lui de un sfat bun.  Mijloace de instruire: Hîrtie colorată. descoperirea. anexe. Intuiția. coș. pe lîngă familia sa . foi A4.Să-și formuleze unele reprezentări despre adevărata prietenie. Demersul didactic: Strategia didactică Momentele lecției Activități (profesor-elev) Forme Captarea 1. în perechi. De asemenea.  Strategii didactice:  Metode și procedee: Salutul.

cuvinte \ îmbinări de cuvinte la întrebarea propusă: (Scriu pe foi A4. Ca-ntre flori. O3 – Să deducă învățătură din poeziile și proverbele date. O4 . Intuiți subiectul lecției în baza următoarelor versuri: Frontal Ești prietenilor pururi credincios Nu-i pe lume on ca tine mai frumos. Ca Anexa 1 Anexa 2 .Anunțarea subiectului Predarea – învățarea temei noi 3. pe sentimente de simpatie. 4. 5. Obiectivele lecției: O1 – Să înțeleagă esența cuvîntului prietenie. În perechi 6. de stimă. Propuneți idei. bazată pe afecțiune. Autocaracterizați-vă singuri printr-un adjectiv care ar începe cu ini țiala prenumelui vostru pentru a vă cunoaște mai bine colegii. încredere și respect reciproc. O2 – Să analizeze calitățile unui prieten. Tema lecției de astăzi este: Prietenia – comoara cea mai de preț. de atașament. apoi la tablăatîrnă pe foaia A1) CE ESTE O PRIETENIE? Frontal Concluzie: Prietenia este atitudinea plină de bunăvoință.Să-și formuleze unele reprezentări despre adevărata prietenie. Semnificația cuvîntului prietenie. între prieteni înflorești Ești puternic ca stejarul cît trăiești. bazată pe devotament și respect. (DEX) : PRIETENIE – legătură între persoane. Ai pe lume un prieten devotat Nu-i pe lume om ca tine mai bogat.

cariocă. Rețineți: Video . care apare pe măsură cecdescoperiți în voi noi laturi. iar pe degetul mic – un defect. foarfece. Ce trăsături ar trebui să posede un prieten adevărat? (plic roșu) c. dar să-i păstrezi pe cei vechi. Cît durerază o prietenie? (plic albastru) 8. Ușor să mîngîi tîmplele ce ard Să străngi la piept ființa ostenită Fișe pentru fiecare grup A4 colțuri Foaie color. Ca să domine mai mult emoțiile pozitive. Din fiecare grup un participant extrage o mînuță. coș Anexa 3 . citește cu voce tare trăsăturile scrise și încearcă să ghicească prietenul din clasă. Să-nseninezi o frunte obosită. să discutați deschis. Că mîna ce-o întinzi nu e-n zadar. trebuie să-ți cuno ști bine prietenul. Concluzie: Cu cît creșteți. Pe fiecare deget scrie cîte o calitate a celui mai bun prieten din clasă. acesta este un lucru pe care îl veți învăța pe parcurs. Cine îți pot deveni prieteni? ( plic orange) b. 10. cu mesajul: a. Jocul: Ghici prietenul de clasă. A fi un prieten poate să vă pară uneori destul de greu. cu atît prietenii ocupă un loc mai important în viața voastră. Dacă întimpină dificultăți este ajutat de posesorul mînuței sau de elevii din clasă. Se pun toate mînuțele într-un coș și se amestecă. Ascultați o poezie despre prietenie: PRIETENIA Prietenia este o floare rară. Activitate în cooperare: Fiecare grup primește un plic secret. Să fii prieten e un mare dar.Fixarea cunoștințel or Obținerea performanț elor să reușești într-o relație de prietenie. În grup Nu uita. Însă nimeni nu s-a născut un prieten desăvîr șit. Independent Fiecare copil își conturează mînuța pe o foaie color.O prietenie adevărată! 9.(Materialele pot fi pregătite din timp). Este un lucru firesc. trebuie să respectați niște reguli stabilite împreună. este important să-ți faci noi prieteni. Cînd avem nevoie de un prieten? (plic galben) d. Așa descoperi pentru prima oară. 7.

Dacă aș fi o ploaie. trec în fața clasei și: 13. bravo. voi încercați s-o continuați în lanț. veți afla cum ați fost astăzi la lecție. m-aș împrieteni cu ploaia. Descoperind 6 cuvinte din dreptunghi. Apropierea înseamnă încredere! Încrederea înseamnă sinceritate! Sinceritatea înseamnă respect. și Doar toate în ansamblu – înseamnă: PRIETENIE ADEVĂRATĂ! 14. Eu încep ideea. 15. descurcăreți. înțelepți) q q q A T E N Ț I q q q p B D E S C U R C Ă R E Ț I w R w w w T w w w w w w w w w A w w w I N G E N I O Ș I w V q q q V q q q q q q q q w O Frontal Video Frontal Frontal Sala de clasă În perechi Anexa 4 .Asigurarea retenției și transferului Evaluarea Să-i fii alături cu un suflet cald. m-aș împrieteni cu ___________. Și să-l ajuți să-nfrunte supărarea Cu-o vorbă bună să-i alini durerea. Cîntecul și video – Așa-s prietenii. Dar și atunci cînd are bucurii Prieten devotat mereu să-i fii!  Ce ne învață poezia? Cum trebuie să fie un prieten adevărat?  Cine are prieteni devotați. (atenți. Rețineți: Video – Prietenul adevărat. Formați un cerc: Întindeți mîna dreaptă înainte și puneți-le una peste alta cu cea a colegilor voștri. ingenioși. activi. În timp ce rostesc ideea. 12. de ce îi considerați așa?  Ce trăsături de caracter nu apreciați la prietenii voștri?  Ce trebuie să faceți ca mereu să mențineți o prietenie adevărată? 11. Dacă aș fi o floare.

De scris o istorioară despre un copil singur care și-a găsit un prieten. Anexa 1 Ești prietenilor pururi credincios Nu-i pe lume on ca tine mai frumos. între prieteni înflorești Ești puternic ca stejarul cît trăiești. Ca-ntre flori. Independent . Ai pe lume un prieten devotat Nu-i pe lume om ca tine mai bogat.Tema/acasă q q q I N Ț E L E P Ț I w w 16.

Anexa 3 . Un prieten adevărat e greu de găsit. Prietenia adevărată este o floare care crește pe cele mai înalte culmi. Cel mai bun prieten al tău este acela care-ți spune tot adevărul. cel mai bun prieten.  O prietenie adevărată durează toată viața. Marile prietenii încep cu prieteni adevărați! Un prieten adevărat te prinde de mînă și îți atinge inima. Prietenia adevărată este atunci cînd ambele persoane au încredere deplină unul în celălalt și pot comunica despre orice. Un prieten adevărat e mai prețios ca un înger. Această persoană este sufletul tău pereche. dificil de părăsit și imposibil de uitat.Anexa 2 Prietenia e cea mai de preț comoară. Prietenii adevărați sunt sacul cu mălai și punga cu bani.

Și să-l ajuți să-nfrunte supărarea Cu-o vorbă bună să-i alini durerea. Să fii prieten e un mare dar. Ușor să mîngîi tîmplele ce ard Să străngi la piept ființa ostenită Să-i fii alături cu un suflet cald. Așa descoperi pentru prima oară.PRIETENIA Prietenia este o floare rară. Dar și atunci cînd are bucurii Prieten devotat mereu să-i fii! . Că mîna ce-o întinzi nu e-n zadar. Să-nseninezi o frunte obosită.

Cine îți pot deveni prieteni? ( plic orange) .Anexa 4 q q q A T E N Ț I q q q p B D E S C U R C Ă R E Ț I w R w w w T w w w w w w w w w A w w w I N G E N I O Ș I w V q q q V q q q q q q q q w O q q q I N Ț E L E P Ț I w w FISE a.

Cînd avem nevoie de un prieten? (plic galben) d. Ce trăsături ar trebui să posede un prieten adevărat? (plic roșu) c. Cît durerază o prietenie? (plic albastru) .b.