You are on page 1of 2

PRAKTIČNA NASTAVA II RAZRED MAŠINSKI TEHNIČAR

obrada plastičnom deformacijom 10
2 - upoznavanje učenika sa nastavnim planom i programom, literaturom i
alatima i uređajima za
izvođenje praktične nastave.
2 – obrada plastičnom deformacijom- upoznavanje učenika sa uređajima za
kovanje i presovanje i zaštitom na radu u kovačnici.
2 – peći za zagrijavanje materijala, kovačke vatre i zagrijavanje materijala
slobodno ručno kovanje (iskivanje i odsijecanje)
2 – slobodno ručno kovanje (sbijanje, savijanje, stanjivanje i raskivanje)
2 – slobodno kovanje na mehaničkim čekićima i presama, kovanje u ukovnjima
ZAVARIVANJE I TVRDO LEMLJENJE 12
2 – priprema materijala za zavarivanje
2 – gasno zavarivanje metala
2 – gasno zavarivanje metala
2 – elektrolučno zavarivanje
2 – zavarivanje aluminijuma i njegovih legura
2 – tvrdo lemljenje, priprema, sredstva i izvođenje tvrdog lemljenja
OBRADA STRUGANJEM 10
2 – glavni dijelovi strugan, glavno i pomoćno kretanje, operacije koje se izvode na
strugu, zaštita na radu na strugu i uređenje radnog mjesta
2 – struganje čeonih površina i odsijecanje materijala
2 – uzdužno grubo struganjen, bušenje rupa i unutrašnje grubo struganje
2 – izrada gnijezda za centriranje i struganje između šiljaka
2 – stepenasto struganje, izrada žljebova i zaobljenja.
OBRADA BUŠENJEM 6
2 – dijelovi bušilice, glavno i pomoćno kretanje, uređenje radnog mjesta i zaštita
pri radu na bušilici, pribor za stezanje i operacije koje se izvode na bušilici
2 – bušenje rupa i proširivane
2 – upuštanje i razvrtanje
OBRADA RENDISANJEM 4

posredno i diferencijalno dijeljenje OBRADA BRUŠENJEM 8 2 . uređenje radnog mjesta.postavljanje alata i predmeta.dijelovi brusilice. ravno brušenje 2 – postavljanje predmeta pri brušenju rotacionih površina.izrada zavojnog žlijeba na univerzalnoj glodalici 2 – izrada zupčaste letve na horizontalnoj glodalici 2 – izrada međuzublja zupčanika na glodalici 2 – analiza urađenih vježbi 2 – sistematizacija gradiva . operacije koje se izvode na glodlici 2 . glavno i pomoćno kretanje. operacije koje se izvode na brusilici 2. uređenje radnog mjesta. zaštita pri radu. zaštita pri radu.2 – dijelovi kratkohodne rendisaljke. glavno i pomoćno kretanje. glodanje ravnih i kosih površina 2 – glodanje otvorenih i zatvorenih žljebova rad na horizontalnoj i vetrtikalnoj glodalici 2 – rad sa podionim aparatom. operacije koje se izvode na rendisaljkama 2 – postavljanje alata i predmeta. zaštita pri radu. uređenje radnog mjesta. glavno i pomoćno kretanje. 2 .postavljanje tocila i predmeta pri ravnom brušenju. rendisanje ravnih i kosih površina OBRADA GLODANJEM 8 2 – dijelovi glodalice. neposredno . puštanje u rad i zaustavljanje glodalice. brušenje spoljašnjih i unutrašnjih površina 2 – ručno i mašinsko poliranje IZRADA NAVOJA I ZUPČANIKA 12 2 – izrada milimetarske zavojnice na univerzalnom strugu. puštanje u rad i zaustavljanje.