You are on page 1of 14

Sulit

Nama Pelajar : ……………………………………………….Tahun / Kelas : …………………

SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK KELANA
JALAN PAHANG, TAPAH
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016
TAHUN 6
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Mei
60 minit

Enam puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1

Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.

2

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

3

Jawab semua soalan.

4
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D.
Bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.
5
Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
Disediakan oleh :

Halaman 1

Disemak oleh :

[ lihat halaman sebelah…]

A B C D Halaman 2 Padanan Generasi Komputer dengan tahun yang tepat ialah Generasi Pertama 1939 – 1958 Generasi Kedua 1975 – 2000 Generasi Ketiga 1959 – 1964 Generasi Keempat 1965 – 1974 [ lihat halaman sebelah…] . Manakah diantara berikut merupakan perisian pengendali ( Operasi Sistem ) A Paint B Microsoft Word C Windows 7 D Photoshop 5. memproses. Apakah yang dimaksudkan dengan komputer? A Komputer ialah alat elektrik yang berupaya menghasilkan maklumat berdasarkan data yang diterima B Komputer ialah alat elektrik yang berfungsi untuk menerima dan memproses data C Komputer ialah alat elektronik yang berupaya untuk menerima dan menyimpan data sahaja D Komputer ialah alat elektronik yang berupaya menerima.Tahun / Kelas : ………………… T. A Komputer benam B Komputer tangan C Komputer tablet D komputer atas meja 3.Sulit Nama Pelajar : ………………………………………………. dan menyimpan data untuk menghasilkan maklumat 2. Tangan T. Mesin basuh adalah sejenis _________________. dan program utility dan … A perisian aplikasi B perisian maklumat C perisian penggunaan D perisian penyimpanan 4. Tangan Nama Nama Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak dan 0 halaman tidak bercetak 1. Tiga jenis perisian utama komputer ialah sistem pengendalian.

Tahun / Kelas : ………………… 6. Apakah yang dimaksudkan dengan USB ? A Universal System Bus B Universe System Bus C Universal Serial Bus D Universe Serial Bus Soalan 7.Sulit Nama Pelajar : ……………………………………………….Manakah ikon yang betul untuk mewakilinya Halaman 3 [ lihat halaman sebelah…] . X Y Z Ikon W mewakili aplikasi pengaturcaraan A B C D Oracle Java Microsoft Visual Basic Html Scratch 8. Ikon X mewakili aplikasi pengaturcaraan A Oracle Java B Microsoft Visual Basic C Html D Scratch 9. 8 dan 9 adalah berdasarkan simbol di bawah: W 7. Scratch merupakan sebuah aplikasi pengaturcaraan yang menggunakan kaedah ‘WYSWYG’.

Proses menghasilkan atur cara komputer dikenali sebagai A pengaturcaraan komputer B pembersihan komputer C pembasmian anti virus komputer D penyelenggaraan komputer 14. IV I.Tahun / Kelas : ………………… A B C D W X Y Z 10. II. A B C D I. Cetak Halaman 4 [ lihat halaman sebelah…] . Cari dokumen III. Peralatan digital yang mengandungi ________________ komputer sangat penting dalam membantu memudahkan tugasan seharian manusia.Sulit Nama Pelajar : ………………………………………………. Matikan pencetak II. III I. II. Individu yang membangunkan atur cara di panggil A atur cara B pengaturcara C bahasa pengaturcara D aplikasi pengaturcaraan 12. IV 13. IV II. III. Apakah yang dimaksudkan dengan Aturcara komputer I sebuah perisian komputer II dihasilkan oleh pengaturcara III dihasilkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan IV satu set arahan bertertib yang mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu aktiviti. III. A atur cara B pengaturcara C bahasa pengaturcara D aplikasi 11. Anda diminta menyusun semula set arahan dengan betul mengikut situasi di atas ke dalam jadual yang disediakan di bawah I.

I. Simbol di atas bermakna A Mula / Tamat B Proses C Pilihan D Penyambungan Halaman 5 [ lihat halaman sebelah…] . II. Matikan komputer V. IV VI.Sulit Nama Pelajar : ………………………………………………. Berikut adalah amalan proses pengaturcaraan untuk menyelesaikan sesuatu masalah kecuali. IV. V. VI V. VI. VI. III. I. a algoritma b pseudokod c carta alir d scratch 16. Hidupkan komputer VI. Simbol di atas bermakna A Mula / Tamat B Proses C Pilihan D Penyambungan 18.Tahun / Kelas : ………………… IV. Hidupkan pencetak A B C D I. IV. Apakah ciri-ciri Pseudokod yang tiada dalam algoritma. III. III. II. A Arahan penyediaan B Mula dan tamat C Bahan bahan D Pernomboran 17. II. V. II. III. VI. I 15.V.

Simbol di atas bermakna A Mula / Tamat B Proses C Pilihan D Penyambungan 20. Simbol di atas bermakna A Mula / Tamat B Proses C Pilihan D Penyambungan Persediaan untuk ke sekolah 21.Sulit Nama Pelajar : ……………………………………………….Tahun / Kelas : ………………… 19. I Halaman 6 II [ lihat halaman sebelah…] .

III sahaja Semua di atas Berdasarkan kepada ikon yang disediakan. II IV. Algoritma perlu memenuhi sekurang-kurangnya ciri-ciri berikut: I. Tidak ambigious ( setiap langkah dalam algoritma adalah jelas ) IV. III. III. II. sahaja II. IV. IV sahaja I. peralatan digital yang dimaksudkan ialah A Laptop B Smartphone C Televisyen D Xbox 360 [ lihat halaman sebelah…] .Tahun / Kelas : ………………… III A B C D 22.Sulit Nama Pelajar : ………………………………………………. IV II. II. I I. Halaman 7 IV Susunkan mengikut urutan yang betul I. I III. II. Output ( menghasilkan output yang bermakna ) III. Input ( mesti mempunyai input ) II. III. I. IV. II. Betul ( mesti betul dan dapat menyelesaikan masalah ) A B C D 23. III.

Manakah pasangan yang betul A Menggabungkan aliran yang berlainan B Mula dan tamat sesuatu aktiviti C Menguji sama ada benar atau salah D Aliran aktiviti Halaman 8 [ lihat halaman sebelah…] .Sulit Nama Pelajar : ……………………………………………….Tahun / Kelas : ………………… 24.

dengan tertib. VLE Frog II. o Masukkan bahan o Mulakan pemanas o Putar bahan untuk proses memanas/memasak o Matikan pemanas apabila bahan sudah panas/masak A B C D Periuk elektrik Cerek elektrik Ketuhar elektrik Ketuhar gelombang mikro 27. Aktiviti harian dapat dihasilkan dengan jayanya apabila dilakukan ……………. seperti I. Peralatan memasak digital ini mempunyai arahan komputer seperti berikut. Apakah langkah yang tertinggal dalam carta alir di atas A Mula B Potong ayam C Goreng ayam D Hidang ayam goreng 26.Tahun / Kelas : ………………… 25. pengatur cara juga boleh menghasilkan pelbagai bahan multimedia kreatif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Sulit Nama Pelajar : ………………………………………………. i-Think. Antara contoh bahan multimedia yang dihasilkan termasuklah teaching courseware. A Manual B Alatan digital C Set arahan D gagal 28. Halaman 9 [ lihat halaman sebelah…] . Selain itu.

A B C D 29.Sulit Nama Pelajar : ………………………………………………. II.Tahun / Kelas : ………………… III. 30. III dan IV Aturcara komputer sebuah peralatan digital o Hidupkan mesin o Masukkan air ke dalam mesin o Lakukan kerja cucian o Membilas o Mengeringkan pakaian o Matikan suis mesin Pernyataan aturcara di atas sesuai dengan peralatan apa ? A B C D Peti Ais Microwave Mesin basuh Vakum hampagas Soalan 30 hingga 32 berdasarkan gambar di bawah. Facebook Whatsapps I dan II I dan III III dan IV I. IV. Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Cristiano Ronaldo Diantara tokoh berikut yang mana bukan pengaturcara komputer A Bill Gates B Steve Jobs Halaman 10 [ lihat halaman sebelah…] .

maka manusia terpaksa melakukan kerja-kerja secara A B C D 36. Diantara tokoh berikut yang mana pengasas Facebook A Bill Gates B Steve Jobs C Mark Zuckerberg D Cristiano Ronaldo 32. gagal manual set arahan alatan digital manual bersama-sama tertib alatan digital Mesin pembelian minuman layan diri merupakan contoh bagi _____________ Halaman 11 [ lihat halaman sebelah…] .Sulit Nama Pelajar : ………………………………………………. tertib manual set arahan bahasa pengaturcaraan Jika tiada atur cara komputer dalam sesebuah alatan digital. Tokoh ini selalu dikaitkan dengan Syarikat Microsoft A Bill Gates B Steve Jobs C Mark Zuckerberg D Cristiano Ronaldo 33.Tahun / Kelas : ………………… C D Mark Zuckerberg Cristiano Ronaldo 31. Atur cara komputer dihasilkan dengan menggunakan A B C D 35. Langkah-langkah yang tidak mengikut tertib akan menyebabkan hasil dalam aktiviti harian akan A B C D 34.

2 sudu besar tepung jagung. 1 sudu minyak masak. 3/4 cawan gula. 2 sudu besar tepung beras. 37. Sedikit garam. Bahan-Bahan: 1 cawan tepung gandum. Kenyataan di atas merujuk kepada A algoritma B pseudokod C carta alir D bahasa pengaturcaraan Situasi: Membancuh kopi Halaman 12 [ lihat halaman sebelah…] . 2 cawan santan pekat.Tahun / Kelas : ………………… yang memerlukan set arahan secara tertib untuk bertindak. Pewarna merah. A B C D manual set arahan alatan digital bahasa pengaturcaraan Berikut ialah resipi untuk menghasilkan kuih lapis yang sedap.Sulit Nama Pelajar : ……………………………………………….

III IV Diantara kenyataan di atas yang manakah merupakan Psuedokod A I B II C III D IV 39. Mula 2. Masukkan kopi ke dalam cawan 4. kemudian Masukkan kopi ke dalam cawan. Masukkan air panas ke dalam cawan 6. Algoritma sesuai dengan kenyataan A I B II C III D IV 40.Sulit Nama Pelajar : ………………………………………………. Diantara gambarajah carta alir di bawah yang manakah merupakan carta alir yang lengkap? Halaman 13 [ lihat halaman sebelah…] . Masukkan gula 5. Masak air 3.Tahun / Kelas : ………………… Masak air Masukkan kopi ke dalam cawan Masukkan gula Masukkan air panas ke dalam cawan I 1. Tamat II Mula-mula Masak air . Selepas itu Masukkan gula dan Masukkan air panas ke dalam cawan 38.

Tahun / Kelas : ………………… A B C D KERTAS SOALAN TAMAT Halaman 14 [ lihat halaman sebelah…] .Sulit Nama Pelajar : ……………………………………………….