You are on page 1of 24

Vilma Hodo

Rruga “Sali Nivica”Error! Bookmark not defined.[Tiranw], AlbaniaError! Bookmark not defined.[1001]
Phone: 0695425331
E-Mail: vilmahodo@gmail.com

PLATFORMA
Qëndra Kulturore “Tirana”
Teatri I Metropolit

Error! Bookmark not defined.organization [Insert Date]

Lorem Ipsum
Vizioni im.
Qëndra kulturore Tirana e pagëzuar me emrin “Teatri I Metropolit” është zemra
e kulturës dhe artit për qytetin tonë.Dëshmues të rëndësisë së saj është
përfshirja në këtë institucion e Bandës së qytetit,Ansamblit Folklorik “Tirana”
dhe Teatrit për fëmijë dhe të rinj.Në konceptim tim kjo qëndër konsiderohet si
“Oazi” ku qytetar të Tiranës,atëdashës,teatërdashës,femijë prindër,dhe të rinj
të Tiranës duhet të përfitojnë kënaqsi përmes artit,edukim përmes
artit,emancipim përmes artit dhe civilizim përmes artit dhe sintetizimit të
llojeve të tij.Multifunksionaliteti I Qëndrës Kulturore Tirana e dikton vetë punën
e madhe që duhet bërë brenda saj,energjinë e madhe që duhet të investoj çdo
artist dhe jo vetëm, me punën e tij sistematike dhe disiplinën e punës që duhet
më së shumti në një institucion që bënë art cilësorë.
Unë ,ju ,të gjithë ne jemi dëshmitar të ritmit marramendës me të cilin jetohet
në Tiranë.Nivelit të lartë të stresit dhe problemeve me të cilat përballemi,numri
I qytetarve që zgjedhin Tiranën për të banuar,punuar,dhe numri I turistëve që
kanë Tiranën në programet e tyre turistike rritet çdo vit.Ndaj këtij ritmi të
kryeqytetit ne nuk duhet të rrimë indiferent.Qëndra Kulturore Tirana ka nevojë
të shëndërrohet në një “Qëndër Aktive Kulturore”.Nëse pjesa më e madhe e
institucioneve kulturore në Tiranë gjatë periudhës qershor-gusht kanë një
përiudhë pause-pushimesh Qëndra Kulturore “Tirana” nuk mund tja lejoj vetes
një periudhë kaq të gjatë pushimesh në një kohë kur Tirana vlon nga të rinj
banor të saj që përfundojnë periudhën e studimeve,të rinj të rikthyer në
atdhe,turistë që mbushin rrugët e Tiranës ,prindër të shqetësuar për kohën e
lirë të fëmijëve të tyre prej mundësive të kufizuara etj.
QKT Atraksion për Turizmin
Kulturorë
Qëndra Kulturore Tirana duhet të shëndërrohet edhe në një “Atraksion të
Turizmit Kulturor” të kryeqytetit për turistët dhe qytetarët që mbipopullojnë
Tiranën tashmë në çdo stinë ,përmes programacioneve dhe aktiviteteve
multifunksionale artisitike dhe edukuese.Gjatë stinës së verës kjo qëndër
kulturore ka potencialin të shëndërrohet për turistët në një “Portë të Artit “.Të
kontribuoj për një jetë të pasur kulturore të Tiranës përmes aktiviteteve dhe
projekteve në disa fusha të artit dhe Kulturës që mund të përgatiten
posaçërisht për “Sezonin Veror Kulturor”.Veçanërisht për një vend ku bëhet art
ritmi I qytetit gjatë stinës së verës mund të frymzoj energji dhe vullnet për të
realizuar vepra të mira artitsike të cilat para së gjithash kënaqin qytetarin që
vjen mbush sallat e Teatrit të Metropolit (sallën Shekspir,sallën Cehov,sallën
Bodrum).Them “Kënaqin” sepse dhënia e kenaqsisë është detyra e

2

reduktojnë stresin e niveleve të larta që ka jeta në Tiranë.Veçanërisht Qëndra Kulturore “Tirana” mund të bëj shumë më shumë seç mund të ketë bërë për këta fëmijë.Arti bën terapi.Në vizionin tim ARTI hyn në çdo hapsirë të jetës tonë dhe kudo ky hyn ai ka efekte kuruese .Jeta e tyre përveç kufizimeve të tyre kishte edhe kufizime të tjera prej mungesës së aktiviteteve kulturore.vendi I parë ku do të sjellin fëmijët e tyre në mënyrë periodike dhe të organizuar për të parë shfaqe dhe aktivitete cilësore që garantojnë zbavitjen dhe edukimin përmes artit.Brecht .Në këto dy institucione kam parë nga afër nevojën e këtyre fëmijëve ndër të tjera për art dhe aktivitete kulturore.përmes zbavitjes dhe dhënies së kënaqsisë është themelorë për një zhvillim normal të shëndet mendor dhe emocional të këtyre fëmijëve specifikisht dhe gjithë fëmijëve në tërësi.Qëndra Kulturore “Tirana” fëmijët duhet ti ketë “prioritetin e prioriteteve” “prioritet mbi çdo prioritet”. dhe në shkollën “Luigj Gurakuqi” ku kam kryer praktikën gjatë studimeve të nivelit Bachelor në degën e Psikologjisë në Universitetin e Tiranës.Unë me iniciativën time të lirë kam punuar si vullnetare në Shtëpinë e Fëmijëve “Zyber Hallulli” gjatë periudhës së studimeve në Akdaminë e Arteve.Kur flitet për fëmijët çdo produkt që prodhohet për 3 .Prandaj unë mendoj që aktivitetet kulturore të Qëndrës Kulturore “Tirana” dhe çdo projekti që ajo do të realizojdo ti vlejnë çdo qytetari të Tiranës.aktivitete me cilësi duhet të jenë kusht për fëmijët në këtë institucion.Error! Bookmark not defined.Janë me qindra fëmijë që jetojnë nëpër institucione të nevojave të veçanta.organization [Insert Date] Lorem Ipsum E frymëzuar nga Bertolt Breht kur shpegon që Teatri nuk mund të shëndërrohet në një “treg morali” ”Nga morali nuk do të nxirrje kënaqsi ndërsa nga një kënaqsi që perceptohet nga shqisat e njeriut do të kishte dobi edhe vetë morali”( B.edukim përmes artit që do të krijohet në sallat dhe jo vetëm të Qëndrës Kulturore Tirana.veçanërisht tek fëmijët me nevoja të veçanta dhe për fëmijët që jetojnë në institucione sociale.Punë me cilësi. Tek Teatri I Metropolit do të jetë vendi ku qytetari vjen por edhe përmes promovimit dhe mjeteve të panumërta informuese edhe ne do të shkojmë tek qytetari për ta informuar dhe ftuar të marrë kënaqsi.Akoma një vëmendje të veçantë qëndra ka mundësi të investoj tek fëmijët e Tiranës .Edukimi përmes artit.shfaqe me cilësi.1949) arrij të përfytyroj që çdo projekt I realizuar nëse ka këtë qëllim së pari do mbush sallat e Teatrit të çdo moshe dhe do jetë një vend ku qytetarët do e ndjenë si nevojë të mbrendshme të shkojnë.emancipim.E shëndërruar në një “Qëndër Aktive Kulturore” Teatri I METROPOLIT bëhet për qytetarët vendi ku ata marrin kënaqsi.akoma edhe psikologët më të mirë në botë gjatë punës së tyre me fëmijët e përdorin si metodën më të sukseshme “Terapinë e Artit”.

4 .dhe civilizojmë qytetarët dhe brezat e rinj.Dallimin dhe diferencimin konkurentëve dhe pjesmarrësve në aducione do ta bëj vetëm talenti. dhe karakteristikat që projekti kërkon.Në këtë situatë artistët që do të punojnë për çdo aktivitet dhe project të realizuar do të përzgjidhen vetëm përmes audicioneve dhe konkurseve.nëse duam të kënaqim.Teatri I Metropolit sëbashku me burimet cilësore njerzore që do të ketë vazhdimisht brenda tij do të punoj fort për ta bërë këtë.Audicionet dhe konkurset do të përfshijnë të gjithë artistët dhe ekzekutuesët e projekteve artistike.Audicionet dhe Konkurset do ti japing mundësi të gjithë të rinjve dhe potencialit të tyre.Error! Bookmark not defined.Audicion dhe Konkurs do të ketë për : o o o o o o Veprën artistike Regjisorët Aktorët Kostumografët Koreografët Muzikantët etj Në përzgjedhjen e tyre kriter I rëndësishëm do të jetë edhe lloji I aktivitetit dhe nevojat që parashtron projekti që do të realizohet.Audicionet dhe Konkurset do të kthehen në një sistem në këtë institucion me qëllim  zhvillimin e meritokracisë si kriter përzgjedhës  rekrutimin e artistëve dhe talenteve të reja  rritjen e cilësisë artistike Rritja e Cilësisë Artistike nga një project në tjetrin duhet të jetë kusht dhe qëllim I vazhdueshëm nëse duam që të mbushim sallat e Teatrit.aftësitë.Këto njoftime do jepen në faqën zyrare të Teatrit të Metropolit.Potenciali I tyre nuk mund të qëndroj stok në pritje por të shpërfaqet dhe rritet cilësisht ditë pas dite.emancipojmë.në të gjithë mediat e komunikimit masiv etj.organization [Insert Date] Lorem Ipsum  Audicionet dhe Konkurset mekanizmi i meritokracisë dhe rekrutimit të talenteve të reja. Qëndra Kulturore Tirana (Teatri I Metropolit) ka funksionuar përmes sistemit të kontratave që në fillimin e krijimit. Njoftimet për çdo audicion dhe konkurs do të jenë publike dhe të aksesueshme(arritshme) nga të gjithë artistët e rinj pa bërë dallime.

Një artist që punon për fëmijën dhe jo vetëm nuk mund ta nënvlersoj publikun “fëmijë“dhe ta konsideroj si të “lëhtë”.Error! Bookmark not defined. Është fakt mungesa e një shkolle apo akademie për trajnimin e aktorve dhe regjisorve që punojnë për realizimin e Teatrit për Fëmijë.Atë publik që do të vi nesër të rezervoj biletën në Teatër dhe do të duartrokas veprën tënde.Rumani.Nëse ti I ofron atij një shfaqe.”EDUKIMI PËRMES ARTIT” tek publiku fëmijë kthehet në një përgjegjsi të madhe dhe delikate. Në anën tjetër publiku “fëmijë” është një publik me një rëndësi shumëdimensionale.teatri.Teatri për Fëmijë nëpër botë është një zhanër I vështirë.Përmes produktit . Një shfaqe teatri apo aktivitet kulturor që nuk I ka lënë gjurmë.Kjo mungesë është edhe në nivel universitar.(Akademia e Arteve sot Universiteti I Arteve nuk ka asnjë lëndë që përgatit dhe aftëson aktorët dhe rëgjisorët që do zgjedhin të realizojnë shfaqe për fëmijë).veprës që krijon qoftë shfaqe. 2) Mungesa e një shkolle për Teatrin për fëmijë ka sjell mangësi dhe varfëri në zhvillimin e teknikave te reja që përdoren neë shfaqet për fëmijë.organization [Insert Date] Lorem Ipsum  Jo vetëm Teatër për Fëmijë por shëndërrimi edhe në një “Qëndër për Zhvillimin e Teatrit për Fëmijë”.një fabul dhe fëmijët I zbavisim. Një skemë plotësisht e gabuar.Njohja e botës komplekse të fëmijëve dhe teknikave me të cilat punohet për të realizuar shfaqe dhe aktivitete për publikun”fëmijë” kërkon një profesionalizëm të lartë nga realizuesit e shfaqeve dhe projekteve.Në të njëjtën kohë tek publiku “Fëmijë” përpara të cilëve ti do të shfaqësh krijimin tënd ti ke “PUBLIKUN e së ARDHMES” . disa maskota.Përgjegjsia me të cilën duhet punuar për produktin që do ti ofrohet publikut “Fëmijë” duhet të jetë e madhe.Teatri nuk do të jetë zgjedhja e tij e parë nesër kur ai si I rritur të vendos për alternativat e ushqimit të tij artistik.Kjo ka bërë që Teatri për Fëmijë : 1) Të stigmatizohet dhe të mos jetë pak I preferueshëm prej artistëve e rinj.Teknika mjaft të zhvilluara me të cilat vende shumë afër nesh përdorin për realizimin e shfaqeve për Fëmijë(Bullgari.aktivitet kulturor apo musical me një nivel të ulët dhe modest.publiku “Fëmijë” di ta zëvendësoj lehtësiht me shumë alternativa që I ofron epoka e re e teknologjisë.aktivitet etj ti si krijues jo vetëm e zbavit publikun “Fëmijë” por ke në dorë edhe edukimin e tij. 3) Të ekzistoj një skemë e gabuar që “Teatri për Fëmijë” bëhet thjesht.thjesht pak zbavitës dhe kaq .Kroaci etj).Mos harrojmë 5 .nuk e ka ngacmuar të mendoj dhe nuk e ka zbavitur maksimalisht .vepra jote do të jetë lehtësisht e zëvendësueshme me nje zbavitje tjetër.disa kostume butaforike .

Realizime kontaktesh dhe njohja me teknikat e ndryshme që përdorin vendet konkuruese.petagog të Akademive për Teatrin për fëmijë “puppet theatre academy” të vendeve ku Teatri për Fëmijë është shumë I zhvilluar .Regjisor dhe aktor të rinj trajnohen përmes : o Programeve të veçanta trajnuese për këtë fushë o Workshopeve dhe masterclasave që krijojnë specialist të fushës.Bullgari.Në fund të çdo cikli trajnimesh me këto klasa trajnuese ato realizojnë produkte finale .ata lehtësisht do të kenë shancin të konkurojnë nëpër festivalet më të rëndësishme të Teatrit për Femijë nëpër botë.Nga eksperienca që unë kam marrë në Teatrin Kombëtar për Fëmijë shfaqet që realizohen prej mjeshtrave të fushës së Teatri për Femijë janë të një niveli shumë të lartë.mbushin sallat e teatrit dhe qëndrojnë me javë të tëra në skenë për shkak të kërkesave të publikut. Si realizohet ?? Ftohen regjisor të huaj të afirmuar në fushën e Teatrit për fëmijë.Error! Bookmark not defined.Rusi etj)Këta regjisor ftohen në Teatrin e Metropolit.shfaqe teatri për fëmijë.përzgjedhin përmes audicioneve dhe kritereve të tyre profesionale kastin e aktorve dhe regjisorve dhe ndërtojnë: o Klasat e improvizuara brenda ambjenteve te institucionit o Laburatorin për trajnim Duke kryer trajnimet e artistëve për këtë fushë.organization [Insert Date] Lorem Ipsum Në këto kushte që niveli I “teatër bërjes” për fëmijë të ndryshoj thellësisht në Teatrin e Metropolit duhet që brenda tij të krijohet një : o Qëndër për Zhvillimin e Teatrit për Fëmijë. Vizioni im se si mund të realizohet kjo qëndër e zhvillimit të Teatrit për Fëmijë është I qartë.në të njëjtën kohë trajnojnë aktorët. (regjisor. Dua të nënvizoj faktin që shfaqet për fëmijë që janë realizuar përgjithsisht në Teatrin e Metropolit nuk kanë standartin e duhur dhe nuk I afrohen aspak nivelit 6 .Rumani.Me këto shfaqe artistët e rinj të Teatrit të Metropolit që do të trajnohen dhe aftësohen me teknikat më të reja në këtë fushë dhe prej cilësisë që shfaqet do të kenë .Por mos harrojmë Festivalet e Teatrit janë :    një mjet I rendësishëm jo vetëm konkurues por edhe shkëmbimi kulturor dhe professional që veçanërisht aktorve të rinj I vlejnë jashtëzakonisht në projektet e tij të ardhshme.

në rast nevoje të konsultohesh edhe me psikolog zhvillimi për pikëpyetje të ndryshme. “Lufta” e tyre e përditshme për ti larguar fëmijët e tyre nga efektet negative të Teknologjisë dhe Televizionit do të bëhet më e lehtë nëse në Teatrin e Metropolit do të shfaqen aktivitete artistike dhe kulturore të një niveli të lartë.Ato do e dëmtonin fëmijën .organization [Insert Date] Lorem Ipsum Prandaj trajnimi I regjisorëve dhe artistëve të rinj dhe ndërtimi I një plani për një Qëndër të Zhvillimit të Teatrit për Fëmijë është nevojë imediate dhe kërkesë e kohës..do e friksonin apo trembin atë .Janë shumë koncepte dhe fenomene të cilat grupmosha të caktuara nuk I kanë ende të fromuara në skemat e tyre mendore. kështu që nuk realizohen plotësisht funksionet e aktiviteteve.  Ndarja në grupmosha për shikueshmërinë e shfaqeve është një element përgjithsisht I munguar në të gjitha institucionet artistike për fëmijë edhe në Teatrin e Metropolit.Përveç kësaj.dhe ky fëmijë për shumë gjatë do kishte frikë të hynte në Teatër. Sigurisht që ka shfaqe të realizuara me teknika mjaft avangarde dhe interesante që mund të shihen nga fëmijë të grupmoshës 5 deri 99 vjeç .Pra prej moshës së fëmijës lindin kufizime të caktuara. 2) Është kërkesë e mijra prindërve të cilët duan të dinë dhe të marrin garanci për nivelin e aktiviteteve dhe shfaqeve që fëmijët e tyre shohin.. 1) Është kërkesë e një publiku mjaftë të gjërë dhe shumë të rëndësishëm në konceptin tim “publiku fëmijë”.shfaqeve etj përballë këtyre kufizimeve moshore.Unë e kam vëzhguar në mënyrë aktive këtë fenomen në Teatrin Kombëtar për Fëmijë edhe me syrin e një Psikologeje zhvillimi ( kohë kur punoja në këtë teatër dhe vazhdoja studimet për psikologji në Universitetin e Tiranës).Puna për fëmijët dhe kur krijon për to është rrënjësisht e domzdoshme të studiosh dhe psikologjinë e tyre. Sistemi I ndarjes në grup-mosha Është mjaft I domosdoshëm sepse ka shfaqe të cilat nuk janë të përshtatshme psh.duke I lënë një efekt në kujtesën emocionale të tij e cila do mund ti mbeste për shumë gjatë . Për shkak të elementëve mjaft interesant që zbavisin dhe kënaqin jo vetëm fëmijët por shplodhin edhe prindërit që shoqërojnë fëmijët.Error! Bookmark not defined.Por në mënyrë të veçantë : 1.me qëllim që produkti I krijuar për to të jëtë cilësor dhe me standart të lartë.ndarja në grup-mosha shmang shumë efekte të padëshiruara tek fëmijët.për moshen 2 deri 4 vjeç .Inteligjenca emocionale e fëmijëve është një fakt prej nga nisem kur 7 .Të kesh informacion të detajuar .

energjis.Në konceptin tim nëse ky aktivitet I kopshteve dhe shkollave do të jetë I organizuar dhe I ndërtuar me kujdes dhe me anë të një plani të mirëorganizuar me mbështetjen e domozdoshme edhe të Ministrisë së Arsimit do të arrihej që veprat dhe aktivitetet artistike që QKT prodhon të arrihen dhe të ndiqen nga pjesa më e madhe e fëmijëve dhe të rinjve të qytetit të Tiranës.Efikasiteti (kryerja e plotë dhe me cilësi e proçesit) dhe efiçenca (shkurtim I kohës . Nëse arrihet kjo gjithë përfshirje efektet positive do ndihen në shumë aspekte disa prej të cilave I kam shtjelluar gjatë analizës së mësipërme.organization [Insert Date] Lorem Ipsum  Krijimi i bashkpunimit me Ministrinë e Arsimit për promovimin e shfaqeve për fëmijë dhe të rinj nëpër të gjithë shkollat dhe gjimnazet e Tiranës.Më shumë të rinj dhe fëmijë në teatër më shumë të ardhura për institucionin.Efekti pozitiv do të jetë sigurisht edhe financiar.krijues etj në punën e tyre të përditëshme.do të rriste në mënyrë të ndjeshme shikueshmërinë dhe do të përcillnin efektet positive tek sa më shumë fëmijë dhe të rinj.  Nga një alternativë tërheqse ne krijuesit duam të kthehet në një zakon të mirë dhe të vendoset në aktivitetin e rëndësishëm të kohës së lirë të fëmijëve dhe të rinjve të Tiranës dhe jo vetëm.Secili do të jetë zot I punës së tij.Buxheti I QKT do të përdoret me:  Efikasitet  Efiçencë në prodhimin e aktiviteteve dhe shfaqeve për publikun që do të mbush sallat e Teatrit të Metropolit dhe jo vetëm.dhe kostos) do të jënë qëllim edhe I gjithë stafit artistik. Organizimi I nxënësve për të ndjekur aktivitet kulturore që shfaqen nëpër të gjithë instutucionet dhe veçanërisht në Teatrin e Metropolit është një organizim sporadik. Ky do të jetë një qëllim I vazhdueshëm dhe i padiskutueshëm.Me shfaqe cilësore dhe të kërkuara nga fëmijët dhe të rinj biletat do të jenë në shumicën e kohës “sold out”. I cili në të shumtën e rasteve varet nga iniciativat e veëtë mësuesve apo edukatoreve me mbështetjen e prindërve.  Çdo cent I hedhur për artin dhe kulturën në QKT ( Teatrin e Metropolit) do të shkoj për të prodhuar art dhe kulturë.Kështu Teatri për Fëijë dhe aktivitetet kulturore të realizuara për ta .Ështe nevojë dhe domozdoshmëri që:  Teatri dhe aktivitet kulturore të shëndërrohen në një alternativë të parë dhe cilësore për të gjithë fëmijët dhe të rinjt e kryeqytetit.do të ketë motivimin e duhur për të punuar dhe krijuar me 8 .Error! Bookmark not defined.

përmes programacioneve dhe aktiviteteve multifunksionale artisitike dhe edukuese.fëmijë.turistë që mbushin rrugët e Tiranës .prindër të shqetësuar për kohën e lirë të fëmijëve të tyre prej mundësive të kufizuara etj.Një “Qëndër Aktive Kulturore” për të gjithë.Ajo do të ofroj alternative që do të joshin publikun dhe sdo e lënë atë indiferent.më aktivitetet e pasura dhe cilësore që do të prodhoj. Gjatë stinës së verës kjo qëndër kulturore ka potencialin të hartoj dhe ndërtoj një: 1.Error! Bookmark not defined.duke e kthyer në alternativën më interesante të axhendës së tij.(këtë e kupton kur hyn tek të treja sallat e saj)Këtë komunikim QKT (teatri I Metropolit) do te vazhdoj ta ruaj në mënyrë gjithpërfshirse.Ky sezon veror kulturor do të të jetë I shpërndarë jo vetëm në sallat dhe ambjentet që ofron teatri I Metropolit por në të gjitha hapsirat dhe sallat e shpërndarë në të gjithë kryeqytetin dhe në periferi të tij. kalendar të pasur për një “sezon veror kulturor”.të rinj të rikthyer në atdhe.  Rilindje të jetës kulturore gjatë gjithë vitit. Ky kalendar do ti dërgohet të gjithë operatorve turistikë me qëllim që turistët që vizitojnë Tiranën ta vendosin në programin e tyre ndjekjen e nje ose më shumë programi artistik në Teatrin e Metropolit. QKT ( teatri I Metropolit) do të jetë një “Qëndër Aktive Kulturore gjatë gjithë vitit që tju shërbej qytetarve të Tiranës dhe më gjërë .Publiku do të mbush sallat e Teatrit të Metropolit.banor të saj që përfundojnë periudhën e studimeve. 2.të drejtpërdrejtë dhe në kohë reale.Energjia e të rinjve do të pushtoj teatrin dhe publiku do të vi në teatër .Dua të përmend faktin që Tirana ka shumë hapsira tek të cilat mund të zhvillohen 9 .Puna aktive e të rinjve në QKT do të tërheq publikun ta duan dhe ta ndjekin kalendarin e pasur kulturore që do të ofroj Teatri I Metropolit. Qëndra Kulturore Tirana duhet të shëndërrohet edhe në një “Atraksion të Turizmit Kulturor” të kryeqytetit për turistët dhe qytetarët që mbipopullojnë Tiranën tashmë në çdo stinë (veçanërisht në verë).organization [Insert Date] Lorem Ipsum Struktura e ndërtimit të Teatrit të Metropolit është ndërtuar për një teatër dhe vend që synon komunikimin e gjallë. “Sezon Veror Kulturor “ në QKT ( teatrin e Metropolit) Nëse pjesa më e madhe e institucioneve kulturore në Tiranë gjatë periudhës qershor-gusht kanë një përiudhë pause-pushimesh Qëndra Kulturore “Tirana” nuk mund tja lejoj vetes një periudhë kaq të gjatë pushimesh në një kohë kur Tirana vlon nga të rinj .Dhënia e kënaëqsisë do të jetë detyra e përgjithshme e institucionit Teatër.QKT do të jetë një “Portë Aktive” e kulturës dhe artit.

Error! Bookmark not defined.turistë dhe artëdashës gjatë stinës së verës.sallën Bodrum) dhe bëhen alternativa tërheqëse për fëmijë. të rinj.(Njohja me vepren artistike dhe platformën 10 .ritmi I qytetit gjatë stinës së verës mund të frymzoj energji dhe vullnet për të realizuar vepra të mira artitsike të cilat para së gjithash kënaqin qytetarin që vjen mbush sallat e Teatrit të Metropolit (sallën Shekspir. Puna për realizim e secilës shfaqe nga çdo regjisor i ri në secilin gjimnaz do të ketë disa faza : 1 Fazën e punës në tavolinë.(Aplikimi në këtë project do të ketë kriter përzgjedhës :rezulatatet akademike dhe nevojat që parashtron projekti) 2 Vendosen gjimnazet e Tiranës që do të marrin pjesë dhe do ofrojnë mbështetje për këtë projekt sëbashku me Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit. Organizimi I TEATERFEST-it do të realizohet si pas një plani të mirëstudjuar dhe fazave të hartuara paraprakisht.sallën Cehov.Realizimi i TEATËRFEST do të ketë keto faza: 1 Regjisor dhe kostumograf\skenograf të rinj aplikojnë në Teatrin e Metropilit për tu bëre pjesë e këtij projekti. 4 Regjisorët e rinj të përzgjedhur vendosin veprën artistike ( materialin dramaturgjik) dhe ndërtojnë platformën regjisoriale me të cilën do realizojnë shfaqen teatrale.Aktor të rëndësishëm të këtij projekti do të jenë:  Gjimnazistë të gjimnazeve të Tiranës  Regjisorë dhe kostumograf\skenograf të rinj të sapodiplomuar dhe jo vetëm. 3 Vendosen sipas një plani një regjisor dhe një skenograf\kostumograf I përzgjedhur në një gjimnaz të përzgjedhur që do të konkuroj në TEATËRFEST.TEATËRFEST-I do të jetë një aktivitet që do të realizohet nga QKT (teatri i Metropolit ) në bashkpunim me Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve dhe Qëndrën Rinore Tiranë .  “TEATËRFEST” Zhvillimi për herë të parë I një aktiviteti me rëndësi social-edukuese dhe artistike. 5 Regjisorët e rinj të përzgjedhur zhvillojnë audicione me gjimnazistët më të talentuar të secilit gjimnaz që do të marrë pjesë në TEATËRFEST 6 Regjisorët e rinj sëbashku me secilën trup gjimnazistësh të përzgjedhur dhe platformën regjisoriale nisin punën për realizimin e shfaqes .Veçanërisht për një vend ku bëhet art .organization [Insert Date] Lorem Ipsum QKT ( teatri I Metropolit) do të kontribuoj për një jetë të pasur kulturore të Tiranës përmes aktiviteteve dhe projekteve në disa fusha të artit dhe kulturës që mund të përgatiten posaçërisht për “Sezonin Veror Kulturor”.

petagog të mirnjohur të cilët do të ftohen të ndjekin secilën shfaqe të realizuar nga regjisorët që do të punojnë në secilin gjimnaz dhe do të japin vlersimin e tyre objektiv për :  Shfaqet më të mira me tre nivele .TEATËRFEST-I do të jetë një aktivitet vlerëplotë me të rinjtë për të rinjtë.Duke pasur personazhe kryesor vetë të rinjtë e gjimnazeve të Tiranës dhe regjisorve të sapodiplomuar ky aktivitet do të jëtë një fest ku ata do të jënë pjesmarrës dhe ndjekës me dëshirë dhe përkushtim.regjisor .në të gjithë njësitë e tij. Aktorët në role dytësore më të mirë në tre nivele.TEATËRFEST-I do të jetë një “feste-artistike “ për të gjithë të rinjtë e Tiranës. Skenograf\konstumograf më të mirë në tre nivele.aktorët dhe regjisori I shfaqes .Cdo shfaqe e realizuar me nivel artistic do të jetë një fest për çdo të ri I cili do të pasuroj ndjeshëm jetën artistike të të rinjve të Tiranës.energjitë dhe talentin e tyre.sallat apo teatrot ku do të shfaqen për publikun shfaqet e realizuara të secilit regjisor dhe gjimnaz të Tiranës.Nismat 11 bamirse do te realizohen nga vetë të rinjtë. Ky plan bëhet me qëllim që prezantimi dhe projekti TEATËRFEST të ketë shpërndarje dhe shikueshmëri nga të gjithë të rinjtë e Tiranës. Për ti ardhur në ndihmë regjisorve të rinj dhe skenografëve\kostumografëve nëse ata do të darkordojnë do të ftojmë një “Mentor” (aktor \regjisor të mirënjohur) I cili do të këshilloj apo ndihmoj regjisorët e rinj me ndonjë vështirsi të natyrës artistike gjatë realizimit të shfaqes që do të konkuroj në TEATËRFEST.(cmimi I tretë. Hartimi I një kalendari me datat e shfaqeve të realizuara.Si asnjëherë tjetër ky do të jetë një project I realizuar trësisht me potencialin . 6.I parë) Aktorët në role kryesor më të mirë në tre nivele. 7. Hartimi I një plani ku do të vendosen hapsirat e nevojshme.organization [Insert Date] Lorem Ipsum 5.Error! Bookmark not defined. Të ardhurat e të cilave do të shkojnë një pjesë për shpërblimin e regjisorit dhe aktorve të rinj të shfaqes fituese dhe një pjesë do të shkoj për bamirsi për fëmijët që jetojnë ne instutucionet sociale të vendit.Gjithashtu edhe shfrytëzimi I gjithë hapsirave të cilat nuk janë të pakta në Tiranë. 2 Të rinjtë që do të ndjekin TEATËRFEST-in do të kenë mundësi të votojnë bashkmoshatarët e tyre përmes rrjeteve sociale dhe menyrave onlinë të votimit. Ndërtimi I një sistemi vlersues të shfaqeve të realizuara. Ky sistem do të ketë dy mënyra vlersimi : 1 do të ketë një grup mentorësh(të ndryshëm nga mentorët ndihmues që do të kenë regjisorët )(padashur ta quaj komision) aktor .duke shpallur kështu shfaqen më të mirë të votuar në internet dhe çmimet e tjera të sipërpërmendura. Shfaqja që do të fitoj vendin e parë në TEATËRFEST do të ketë mundësi të rishfaqet disa herë për të rinjtë e Tiranës në skenën e Teatrit të Metropolit me bileta.I dytë.

Arti I Teatrit duke qënë një art kolektiv I cili realizohet në grup dhe përmes punës së shumë komponentëve artistik do të zhvilloj tek të rinjtë aftesi sociale positive dhe do zhvilloj tek ta aftësi të organizimit dhe sjelljeve që puna në grup kërkon.burimet artistike dhe materialet që posedon do të jetë maksimalisht në shërbim të këtij projekti me shumë vlera dhe efekte poztitve për të rinjtë e Tiranës dhe potencilit të tyre artistik dhe qytetar.organization [Insert Date] Lorem Ipsum Një moment I cili mendoj duhet të diskutohet në kohën që do të nis puna për TEATËRFEST-in por I rëndësishëm për ta shqyrtuar është : 1 2 Prezantimi i TEATËRFEST-it tek bizneset që mund të kenë interes ta mbështesin TEATËRFEST-IN në fazat e realizimit të tij.TEATËRFESTI do të edukoj art përmes artit me sintetik dhe kompleks “TEATRIT”.Përfshirja e gjërë e të rinjve në këtë project dhe vlerat e tij social artistike do të jenë joshëse për disa lloj biznesesh të cilat do kenë interes disaplanësh ta mbështesin atë. Qëllimi I vetëm I shqyrtimit dhe diskutimit të këtyre dy pikave të mësipërme bëhet vetëm për krijimin e një “FONDI BONUS TEATËRFEST” I cili apsolutisht do të mirë menaxhohet dhe do të vihet në funksion të realizimit të shfaqeve që do të realizohen për TEATËRFEST.ky institucion sëbashku me burimet njerzore që do të këtë brenda tij. Natyrshëm mund të lind pyetja : Kujt I vlen TEATËRFEST-i? TEATËRFEST I vlen dhe shërben për: 1 2 3 Edukimin e të rinjve përmes vlerave të artit sintetik të Teatrit.Ky fond do të përdoret për kosto të realizimit të shfaqeve dhe rekuizitave që do të duhen dhe për cdo element tjetër I cili do ti duhet dhe do të jetë për realizimin me cilësi të cdo elementi të shfaqes dhe projektit në tërësi.Kur na ka ndodhur kjo gje.kopetenca dhe vullneti për ti 12 .Error! Bookmark not defined. Vendosja e një bilete me çmim simbolik për të rinjtë që do të ndjekin TEATËRFEST-in gjatë gjithë periudhës që ai do të shfaq produktin artistic që do të realizoj.Qëndrës Rinore dhe nga institucione të tjera që do të vetëofrohen do të rrisin cilësinë dhe gjithëpërfshirjen e këtij projekti me efekte afatgjata positive në jetën sociale dhe artistike të të rinjëve të kryeqytetit tonë.Unë dhe ju e dimë që gjatë moshës së adoleshences nëse dikush do dallonte tek ne një talent apo shkathtësi dhe do na I evidento dhe zhvillonte atë.Mbeështetja nga Ministria e Arismit dhe e Sportit .klima brenda nesh dhe imazhi ynë për veten do të rritej. Zhvillimi tek të rinjtë I aftesive për punën në grup. Spikatjen e talenteve te reja .Duke qënë një projekt që do të lind në Teatrin e Metropolit dhe do të ekzekutohet prej tij.

6.Të gjithë Teatrot duan të mbushen sallat nga të rinjtë.Ky projekt është një mundësi për regjisorët dhe skenografë\kostumografë të aplikojnë dhe të shpërfaqin talentin dhe potencialin e tyre.Teatri duhet të bëhet tërheqës dhe të investoj për edukimin e të rinjve.Rrit interesin dhe vëmendjen e të rinjve për Teatrin . 8.Vetë titulli I projektit “TEATËRFEST” është bërë me qëllim që për të rinjtë ky projekt të jetë një fest e madhe me art dhe argëtim të cilën ata do ta ndërtojnë me talentin .Por që të arrihet kjo ti duhet të investosh në këtë drejtim. 5.Kudo ku shkojmë të kërkojmë punë të parën kërkojnë eksperiencën.Epoka e teknologjisë na ka bërë skllav të ritmit të saj marramendës.Error! Bookmark not defined. 7. Promovimin e regjisorve dhe skenografë\kostumografë të rinj të sapodiplomuar të cilët do do të përzgjidhen për të punuar me trupat e të rinjve gjimnazistë.Për të diplomuarit në Akademinë e Arteve (sot Universiteti I Arteve) sfida dhe mundësia për të punuar pas përfundimit të studimeve është edhe më e madhe.Shfaqja më e mirë e realizuar e vlersuar në mënyrë objektive prej mentorve (aktor 13 .Konkurim mes artistëve të rinj.Të rinjtë që do tëpërzgjidhen në secilin gjimnaz për të përgatitur në një periudhë të caktuar kohe një shfaqe teatrale do të punojnë në mënyrë sistematike për një fushë të cilët ata e duan dhe janë shumë të motivuar.Kjo punë artisike dhe krijuese do ta pasuroj aktivitetin e tyre të përditshëm.regjisor.Në konceptin tim teatri në veçanti dhe arti sot është përballë sfidave të rëndësishme.Në programet tona shkollore vetëm në gjimanaz ne studjojmë diçka të përgjithshme për Teatrin dhe kjo aq pak sa nuk përbën as një kapitull.TEATËRFEST do të jetë jo vetëm një fest për të gjithë të rinjtë që do të përfshihen dhe ndjekin këtë projekt por në veçanti për regjisorët dhe skenografët\kostumografët e rinj TEATËRFEST do të jetë një mundësi konkurimi e hapur të talentit dhe aftesive të tyre profesionale.Të rinjtë sot kemi disa fish më shumë opsione për tu argëtuar dhe marrë kënaqsi.energjinë dhe potencialin e tyre.Pasuron aktivitetin e përditshëm të të rinjve me punë artistike.petagog të mirnjohur) do të ketë mundësi për të pasur një numër të .Bashkpunimi me njëri tjetrin do të rrisi aftesite e tyre në komunikim duke vënë në praktikë potencialin e tyre jo vetëm artistic por edhe social e qytetar.Në perceptimin tim duhet invëstuar energji me anë të programeve edukuese dhe argëtuese për të rritur vëmendjen e të rinjve ndaj artit dhe Teatrit.Argëtimin e të rinjve përmes artit .organization [Insert Date] Lorem Ipsum 4.TEATËRFESTI do të jetë një projekt I cili do të ndihmoj mjaft .artin sintetik ku gërshetohen me mjeshtëri lloje të ndryshme arti. Rritja e interesit dhe vëmendjes së të rinjve për teatrin sot është një qëllim I çdo teatri në Shqipëri por edhe jashtë saj.

( një shfaqe më shumë do të thotë më shumë të rinj artist duke punuar në profesionin e tyre. Konkurse me cmime ikurajuese për poet dhe shkrimtarë të rinj . 5.(Dua të përmend këtu jo pa qëllim projektin “Kolona e të mësuarit”që ka nisur në Teatrin e Metropolit gjatë kohës së drejtimit nga regjisori Kiço Londo për përkthimin e veprave me rëndësi për Teatrin I cili nisi me qëllim për të kontribuar në evolimin e mësimit të artit të Teatrit por nuk u vazhdua.  PËRSE shërben kjo gjë? Në të njëtën kohë që qytetari shijon një shfaqe apo aktivitet kulturor në Teatrin e Metropolit kontribuon për celjen dhe formimin e një “Fondi ektra “ të institucionit I cili menaxhohet në mënyre tejet trasparente dhe përdoret për realizimin : 1. Realizime shfaqesh për fëmijë dhe shfaqja e tyre në ambjentet e institucioneve sociale ku jetojnë fëmijë. Përkthime veprash dhe materialeve teorike për fushën e Teatrit në gjuhën shqipe.muzikantëve që bëjnë teatër. 3.Përkthimi I veprave dramaturgjike dhe teorike mbi teatrin do të zhvillonte punën e përkthyesve të rinj dhe jo vetëm por do të pasuronte edhe fondnin e librave në Teatrin e Metropolit dhe do ti vinte shumë në ndihmë regjirsorve.( Shtëpia e fëmijës “Zyber Hallulli “.bisnesmen.skenografëve.Error! Bookmark not defined.producent apo çdo profesioni tjetër blen me një cmim më të lartë se çmimi I biletës normale. 4.kostumografëve .aktorve.Këto konkurse të cilat Teatri I metropolit ka hapësira dhe mundësi ti realizoj do të vlersonin poetët dhe shkrimtarët e rinj dhe do të spikasnin më të talentuarit për të afruar talente dhe të rinj me potencial artistic pranë Qëndrës Kulturore Tirana(teatri I Metropolit). Shfaqeve të reja.sipërmarrës.koreografëve .Shtepitë e foshnjës. 2.etj) “Bileta e diferencuar” ka për qëllim vetëm rritjen e vëmendjes ndaj Teatrit në 14 .organization [Insert Date] Lorem Ipsum  Projekt pilot “Biletë e diferencuar” për një “Fond Ekstra” Menjëherë mund të lind pyetja:  CFARË është “bileta e diferencuar”? Bileta e diferencuar është një biletë e cila të jep mudësinë për të parë një shfaqe apo aktivitet kulturor në Teatrin e Metropolit të cilën ti si qytetar. Ëorkshopeve dhe trajnimeve për aktorë dhe regjisorë nga profesionist të shquar të fushës shqiptarë dhe të ftuar nga vende të huaja.

Qëllimi është që të shterohen të gjitha mundësitë që lajmi për “Biletën e Diferencuar “ të shkoj tek ato “ grupe interesi “ të cilët kanë më shumë shanc ti përgjigjen këtij projekti.Mision I këtij fondi është “çdo cent I dhuruar për Teatrin dhe artin të shkoj për Teatër dhe art “ dhe kështu do të ndodh.Gjatë realizimit dhe ekzekutimit të këtij projekti do të ndalemi tek vështirsitë që do të hasen dhe nevojën për përmirsimin dhe pasurimin e tij.dhe çdo qytetar tjetër që do të ketë mundësi të kontribuoj duke blerë “ Biletën e Diferencuar” për të shijuar një shfaqe apo aktivitet artistik në Teatrin e Metropolit.Sipërmarrës.Drejtor Bankash.Bankier.organization [Insert Date] Lorem Ipsum Është konceptuar si një projekt pilot për tu studiuar dhe testuar nëse do arrij të funksionoj dhe a do të mund të jap efekte positive afatgjata. Janë dy momentet e rëndësishme të cilat do jenë prioritet I projektit “Biletë e Diferencuar”  Transparenca e lartë në menaxhimin dhe përdorjen e fondit të krijuar sado qoftë ai.Error! Bookmark not defined. Me të drejtë dikush mund të thotë:  Ky projekti juaj bën diferencim të njerzve .Kjo bëhet me qëllim që askush mos ketë më të voglin dyshim dhe shqetësim në përdorimin e fondit të krijuar.Ministra.paragjykim të tyre nisur nga statusi ekonomik. 15 .Me anë të këtij projekti duam :  Të rrisim edhe ndjeshmërinë e qytetarve të cilët kanë një status të konsoliduar ekonomik ndaj Teatrit dhe Artit dhe ndërgjegjsimin e tyre që me një “Kontribut Modest “ që është “Bileta e Diferencuar” shumë njerëz sëbashku do të realizojnë një ndihmë shumë të çmuar.Qytetar të profesioneve të ndryshme me një status të konsoliduar ekonomik.Ambasador.Madje më e mira do të ishte që ky fond dhe mënyrën e përdorimit të tij të pasqyrohej online në mënyrë që të ishte I hapur dhe transparent për këto.Qytetarët të cilët janë potencialisht kontribuesit dhe “blersit” e “Biletës së Diferencuar” duhet të identifikohen dhe ftohen zyrtarisht për ekzistenën e këtij projekti si fillim dhe për marrjen pjesë në këtë projekt.Pronar Televizionesh.Qytetarët të cilët do blejnë “Biletën e Diferencuar” do shijojnë në të njëjtën kohë që kontribuojnë edhe art dhe kulturë përmes aktiviteteve dhe shfaqeve cilësore që do të realizohen në Teatrin e Metropolit.Deputet.Biznesmen.Psh dua të sjell disa shembuj qytetarësh potencial mbështetës të këtij projekti :Drejtor Televizionesh.  Promovimin e duhur të këtij projekti në media dhe kanale informuese.

koreografët.skenograf etj në mënyrë që të studiohen të 16 .Por teatri I Metropolit ka një avantazh dhe mundësi në burime njerzore për ta realizuar Musikëllin si gjini .ka ardhur momenti që regjisorët .Mjuzikëllin publiku shqiptar më shumë e ka parë nëpërmjet televizioneve shqiptare dhe vëmendja për të ka qënë e madhe.Teatri I Metropolit mund të ofroj të gjitha burimet e tij artistike.Duke u nisur nga suksesi I madh që prej shumë vitesh mjuzikell-I ka në shumë vënde të botës.aktorët.financiare.njerzore dhe material për të realizuar shfaqe mjuzikëll. Nëse do të bëhej një organizim dhe menaxhim më I mirë I burimeve njerzore dhe artistike në këtë teatër . Mjuzikëll (është një formë e performancës teatrore ku kombinohet kënga.muzikantët.organizative etj.organization [Insert Date] Lorem Ipsum  Musical (mjuzikëll-i) një gjini e munguar. Është e vërtetë që puna për të përfshin elemente plus duke e rritur kompleksitetin e e veprës artistike por duke u nisur nga shikueshmëria që mjuzikëlli ka nëpër botë . Mendoj se mjuzikëll është një gjini që I mungon publikut shqiptar.gjini të vështira dhe me një specific të veçantë si mjuzikëll do të arriheshin të realizoheshin.Por një gjë sduhet harruar që mjuzikëlli ka një shikueshmëri më të gjërë dhe është një fromë e artit mjaft tërheqese dhe e kërkuar për publikun. o Banda e qytetit o Teatri për fëmijë dhe të rinj. Kjo pikë e platformës ka nëvojë të konsultohet dhe diskutohet më gjersisht me regjisor. Ky propozim ka nevojë të konsultohet edhe midis artistësh duke evidentuar mundësitë dhe kufizimet që kemi në realizimin e tij .muzikatë .parashikohet që edhe publiku shqiptar ta pëlqeje dhe ndjekë atë.Në varsin e Qëndrës Kulturore “Tirana” është : o Ansambli Folklorik ” Tirana “ me 30 valltar.aktrimi dhe kërcimi) Kjo gjini është e munguar jo vetëm në Teatrin e Metropolit por edhe në të gjitha institucionet artistike shqiptare në përgjithësi.Error! Bookmark not defined.instrumentist dhe këngëtar.kostumografët ta shohin mjuzikëllin më interest ë lartë dhe të marrin iniciativa dhe bashkpunime për realizimin e mjuzikëllit.koreograf.dialogu .Publikut shqiptar ndoshta ka ardhur momenti ti ofrohet ndër shumë aktiviteteve kulturore edhe mjuzikëll.aktor .Arsyet janë të ndryshme .

koreograf.studiues arti .aktor. Mundësi për mbështetje dhe këshilla profesionale nga”Mentorët Vlersues”veçanërisht për artistët e rinj gjatë punës së tyre me projektit që do jenë në realizim e sipër. “Mentorët Vlersues” do të jenë personalitete të cilët do të jenë të ndryshëm. nuk do jenë gjithmonë të njëjtën për një kohë të gjatë .”Mentorët Vlersues “ do të jenë regjisorët më të rëndësishëm shqiptarë.kostumograf.një fjalë e petagogut dhe mbështetja e disa kolegëve është gjithçka ti merr mbasi realizon një punë artistike.pa abuzime .Nodh shpesh që nota.muzikantë.organization [Insert Date] Lorem Ipsum  “Mentorët” si pjesë e rëndësishme e sistemit vlersues dhe kritikës konstruktive. Vlersim dhe kritik konstruktive për cdo komponentë të projektit të realizuar me qëllim vlersimin e punës së artistit dhe përsosjes së punës së tij në projektet e ardhshme.petagog të Universitetit të Arteve etj.Ky është një moment I rëndësishëm sepse kjo kulturë diskutimi mungon ndjeshëm edhe në ambjentet akademike ku diplomohen artistët e rinj.me qëllim shmangien e subjektivitetit aq sa kemi mundësi reale të shmangim dhe “konflikteve të interesit “nëpërmjet artistëve dhe “Mentorve Vlersues”. Zhvillimi I kulturës së diskutimit dhe debatit konstruktiv tërësisht professional dhe artistik e zhvendosur tanimë nga “kafja” në ambjentit brenda teatrit .regjisor. Evidentimi i arritjeve dhe hapsirave për përmirsim për projektet e ardhshme.realizim pas realizimi janë me rëndsi “Mentorët Vlersues” ( padashur ti quaj kritik). Duke funksionuar në mënyrë demokratike ky sistem . Artist.Error! Bookmark not defined.skenograf do të realizojnë veprat e tyre por me qëllim rritjen e cilësisë dhe përsosjen e aftësive artistike projekt pas projekti.një kritik konstruktive e cila ti vlej çdo artisti gjatë punës dhe në zhvillimin professional dhe artistik.artistë të shquar. të cilët do të ftohen të ndjekin realizimet artistike në Teatrin e Metropolit dhe nëpërmjet o tryezave të rrumbullakta dhe dikutimeve të hapura me realizuesit e vepres artistike do të bëjnë një vlersim holistik të veprës.rritet përgjegjsia artistike dhe profesionale për të realizuar punë të mira dhe 17 .  Rëndësia dhe vlera e “Mentorve Vlersues” :       Hap I rëndësishëm në ndërtimin e një sistemi vlersues për projektet e realizuara.

por kjo nuk mjafton që një artist të zhvillohet dhe përsos veten e tij. Teatri në gjithë botën sot gëzon shumë.Një grup mentorësh vlersues do ti vlenin çdo artisti të ri në rrugën e tij të vështirë të artit por mënyra se si kjo do të realizohet në vazhdimsi duhet të diskutohet dhe pasurohet me të gjithë aktorët dhe profesionistët e fushës.dhe orientimin e publikut.me qellim promovimin e shfaqes.Grotoëski 1995). Dua të theksoj kjo pikë e platformës ka ende nevoj të konsultohet edhe me gjatë dhe më në detaj me artistë të rinj dhe jo vetëm të cilaët do të realizojnë veprat e tyre artistike pranë Teatrit të Metropolit.Sigurisht që Teatri zbavit dhe zbavitja është një gjë e shkëlqyer por TEATRI si një art sintetik dhe shumëdimensional është një tokë tmerrësisht pjellore i cili mund ti japë shumë më shumë individit dhe gjithë shoqërisë.Kur Jerzy Grotoëski nisi të ekperimentote ai ishte vetëm 27 vjec dhe tërësisht I panjohur por falë kërkimeve të teatrit të tij.organization [Insert Date] Lorem Ipsum   Mentorët vlersues do të realizojnë shkrime kritike pas cdo projekti te shfaqur në skene .  Krijimin e një “Laburatori ” Në vizionin tim e diktojnë kërkesat e kohës “Transformimin e Teatrit të Metropolit jo vetëm në vend ku në skenat e tij shfaqen projekte teatrore por edhe në një vend ku bëhen “Kërkime” .Kërkime mirfillazi profesionale.Error! Bookmark not defined.përjashtim I maskave.autor dhe krijues të rinj dhe 18 .në fund të vitit Teatri I Metropolit do të jap vlersime dhe çcmime për aktoret më të spikatur të veprave të realizuara atë vit ne teatër.nuk ndodh rrallë që artisti të mos marr drejtpërdrejt një mendim professional dhe me nivel për punën e tij.Ky sistem vlersimi ka për qëllim motivimin e artistëve të rinj drejt rrugës së vështirë të artit. motivimin dhe nxitjen e tyre për të rezervuar biletën për në tempullin “TEATËR” Nga të gjithë vlersimet e një viti .regjisor.tek mendimi që do I jap ish petagogu I tij në rast se ai ka ruajtur një marrdhënie të mirë me të dhe ka shancin ti vi në shfaqe etj. ” Teatri ofron mundësi I cili mund të quhet integrim .Por kultura e diskutimeve dhe e artikulimeve të mendimeve profesionale hapur dhe në mënyrë konstruktive është një nevojë e çdo artisti .Një “ Laburator Krijues Teatri” ku aktor .zbulim I esencës së vërtetë” ( J.veçanërisht artistit të ri I cili pasi realizon një vepër syti I ka tek reagimi I publikut .Vërtetë që vlersuesi më I mirë është publiku .dhe koha që publiku e kërkon ta shoh shfaqen .Por ashtu si çdo profesion tjetër dhe çdo qënie njerzore edhe artististi në mënyrë të veçantë ka nevojë ti vlersohet vepra e tij.Kërkime të cilat do të frymëzojnë dhe eksperimentojnë risi në fushën e Teatrit.

Teatri I Metropolit duke qënë teatri I të rinjëve që në kohën e themelimit të tij .ne e kemi fjalën për dicka ligështueshmërisht active dhe pikërisht për këtë arsye e aftë për të ndryshuar. “ Problemi i Teatrit Vdekatar është si problem I njerëzve tmerrsisht të mërzitshëm.  Që pubiku që do teatrin të marrë prej tij shumë me shumë se cfare ai instiktivisht pret kur mbush sallat e teatrit. Për të qënë më e qartë dhe komunikuese me idenë time më vjen në ndihmë të citoj një personalitet të njohur Britanik dhe jo vetëm në fushën e teatrit dhe filmit PETER BROOK.një zemër.” Mendoj se ndryshimin e ndjejnë si nevojë të brendëshme . e frymëzon natyrshëm krijimin e këtij “Laburatori”.zhvillojnë dhe pasurojnë “ekosistemin e tyre artistik”.Duke shpërdoruar dhe atrofizuar mundësitë e tij të cmuara.Cdo njeri tmerrsisht i mërzitshëm ka një kokë.ne nuk nënkuptojmë asnjëherë I vdekur.organization [Insert Date] Lorem Ipsum Një Laburator ku bëhen kërkime . në përgjithësi ai ka një familje dhe miq.kërkon shumë pak nga vetja.Megjithatë ne psherëtijmë kur e takojmë-dhe me këtë psherëtim ne shprehim keqardhjen tonë.Error! Bookmark not defined.krahë.eksperimentojnë .ku aktorët vecanerisht ushtrojnë dhe realizojnë ushtrime dhe pasurojnë intrumentin e tyre të vetëm krijues që eshtë trupi dhe psikofiziku I tyre duke zgjeruar mundësitë e tyre në vazhdimsi.  Për të realizuar shfaqe me krijues.I domozdoshëm dhe do të funksionoj natyrshëm.eksperimente .Dhe askund më mirë se në këtë teatër ky Laburator do të jëtë tërësisht I motivuar.Kur themi vdekatar.Ky ” Laburator Krijues Teatri” nuk 19 .  I vlen Teatërbërësve dhe gjithë shoqërisë që të kuptoj se Teatri emancipon dhe jep dritë.këmbë.provojnë.ai ka madje dhe admiruesit e tij. Natyrshëm mund të lind pyetja pse duhet krijuar ky Laburator Krijues Teatri ? Kujt I vlen?  Për tu larguar nga Teatri Vdekatar.  Që të thyej indiferentizmin dhe skemën e gabuar e atij publiku që teatrin e shikon si të mërzitshëm duke e provokuar dhe tërhequr me risi dhe mënyrë të re dhe ndryshe të të bërit teatër.  Nga ai lloj teatri që kur nuk di të pëërdor mundësitë e aktorit e zhyt atë për minuta të tëra në një kolltuk apo karrige.në një farë mënyre ai është në minimumin e mundësive të vetvetes.e frymezojnë dhe e realizojnë vetëm të rinjtë.aktor dhe regjisor të cilët në mënyrë të vazhdueshme dhe periodike kërkojnë.

o Të bëj kërkime për mënyra dhe rrugë të reja të ndërtimit dhe realizimit të projekteve teatrore.regjisoret .Ndërsa prej administratës shfaqja apo vepra artistike si një detyrë si gjithë të tjerat. Ajo cfarë dua të nënvizoj është nevoja që ky institucion duke qënë një institucion arti. o Zhvillojë potencialin artistik dhe profesonal të gjithë krijuesve që do të jenë pjesë e rëndësishme e Teatrit të Metropolit me veprat e tyre artisike. o Rritjen e ndjeshmërisë ndaj nevojës që ka teatri për risi dhe energji të reja të cilat kush më mirë se të rinjtë mund ti frymzojnë dhe realizojnë. artistin dhe veprën e tij artistike duhet ta ketë të parin dhe kryesorin për nga rëndësia. o Ti jepet mundësia ideve konteporane të punohen dhe provohen në laburator duke u materializuar në projekte të mirfillta artistike.skenograf . o Ti jap mundësi artistëve të rinj të eksperimentojnë idetë e tyre inovatore dukë frymëzuar risi dhe elemente të reja në fushën e realzimit të performancave artistike dhe projekteve teatrore.Duke u harruar fakti shumë I rëndësishëm që një institucion arti ekziston për të prodhuar art mbi të gjitha.Për ti krijuar kushtet optimale në raport me mundësitë e duke maksimalizuar mundësitë për realizimin e veprave të tyre krijuese.organization [Insert Date] Lorem Ipsum Laburatori krijues I teatrit do të : o Nxisë mjeshtërinë krijuese.Error! Bookmark not defined.Me tridhtim kam përjetuar momente nëpër institucione artistike ku aktor. o Zhvillojë në vazhdimsi mundësitë psiko-fizike të aktorve pa të cilat teatri nuk mund të bëj dot nëpërmjet programeve dhe metodave të posacme.skenografët . Jam e vetëdijshme që edhe kjo pikë duke qënë e një rëndësie të vecantë për 20 .kostumograf trajtohen si të ishin nënpunës të thjeshtë.muzikantët dhe veprat e tyre artistike duhen trajtuar me një kujdes dhe vëmendje speciale sepse ai institucion ekziston që krijuesit të prodhojnë art dhe të gjithë pozicionet e tjera të punës në këtë institucion të jenë në funksion të artistëve dhe veprave të tyre artistike.Dhe kush më shumë se aktorët .regjisor .

Zhvillimin e audiencës dhe rritjen e aksesit në veprat kulturore.Ai është një projekt mbi përmirsimin e performancave teatrale dhe lëvizshmërinë e tyre dhe përdorimin e teknologjive të reja në prodhimet artistike.Me qëllim e përmend këtu ketë projekt për ta marrë si shembull të mundësive të shumta të cilat presin të zbulohen prej institucioneve artistike në 21 .Mendoj se edhe institucioni I QKT të ketë prioritet në programin e saj edhe përfshirjen në këto rrjete kulturore europiane të cilat do sillnin efekte mjaft pozitive në burimet artistike të institucionit.kostumograf etj).Error! Bookmark not defined. Zhvillimin e krijmtarisë dhe mënyrave të reja. Forcimin e zhvillimit të audiencës.muzikantë. Programet dhe rrjetet kulturore europiane janë mjaft të rëndësishme sepse mbështesin:    Artistët Profesionistët kulturor Organizatat publike (status që QKT e gëzon. Krijimi I kushteve për një qarkullim më të gjërë të veprave dhe profesionistëve. Sjellin rritjen profesionale të profesionistëve të fushës së artit.Efektet do të ishin të një rëndësie të vecantë dhe në disa drejtime duke ditur spektrin e gjërë të mbështetjes që këto rrjete kanë. Një prej rrjeteve më të rëndësishme kulturore momentalisht ështe “Creative Europe” i cili është programi më i rëndësishëm i europës në financimin për kulturën dhe artin. ) Kush janë efektet e përfshirjes në këto rrjete kulturore europiane?          Promovimin e lëvizjes ndërkombëtare të artistëve dhe profesionistëve. Rritjen e cilësisë së realizimit për projektet artistike .skenograf.Theatrenix është për vitin 2015 një program i financuar nga Creative Europe.Ky projekt është I nisur prej Teatrit Kombëtar Kroat I cili ka kërkuar partner në të gjithë europën për vazhdimin e tij.organization [Insert Date] Lorem Ipsum  Përfshirja në Rrjetet Kulturore Europiane Europa është lider botror në eksportimin e produkteve të industrisë krijuese dhe cdo vit ajo investon vëmendje dhe financim për kulturën .regjisor. Qarkullimine artistëve dhe profesionistëve në fushën e artit dhe kulturës dhe I veprave krijuese me qëllim promovimin e shkëmbimit dhe diversitetit kulturor. Krijimin e mundësive të reja për karrierë për krijuesit (aktor.

pasqyrimit të kalendarit dhe çdo detaji tjetër të QKT (teatri I Metropolit)  Konferenca informuese dhe transparente me mediat për gjithë projektet që do të realizohen.Error! Bookmark not defined.postimi mendimesh për aktivitet e ndjekura. shfaqen dhe planifikohen të realizohen.votimi.Nëse të gjitha aktivitetet do ishin në një vend të vetëm do ishte më e thjeshtë për këdo të bëntë kërkimin e duhur dhe të zgjidhte 22 .Vetë teatri ka mundësi ti ofroj më shumë ide.stresi apo arsye të tjera objective dhe subjective na I kufizojnë kohën dhe fokusin për të marrë informacionin e duhur mbi aktivitetin e duhur dhe më të pëlqyerin prej nesh në një kohë të caktuar.promovues.Do të konsultohet me ekspertë të dizenjimit për krijim në një ëebside sa më funksional.interaktive dhe tërheqse për qytetarët e Tiranës.Teatri duhet të kthehet në një tendencë për të rinjtë.Sigurisht që kjo të ndodh duhet të funksionojnë shumë faktor por bashkpunimi me median është njëri prej.organization [Insert Date] Lorem Ipsum  Politikë e plotë promovuese për Teatrin  Dizenjimi dhe ndërtimi I një ëebside-I zyrtar I QKT ( teatri I Metropolit) Mungon një ëebside zyrtar për Teatrin e Metropolit dhe kjo kufizon mjaft shikueshmërinë e aktivitetit të tij online.Ritmi I shpejt I jetës.  Revistë onlinë Kjo ide ka buruar prej dëshirës për ti pasur të gjitha aktivitet kulturore të qytetit të Tiranës në një vend të vetëm dhe të mirë strukturuar .video.informues.Në vizionin tim jo vetëm publiku duhet të shkoj në teatër por edhe teatri I mire dhe me risi duhet të shkoj tek publiku që të arrij të thyej indiferentizimin e një publiku skeptik dhe të distancuar me teatrin që jo rrallë arsyeja është dhe mungesa e informacionit.dhe interaktiv me foto.të shkuarit në sallat ku jepen shfaqe duhet të shëndërrohet në një ritual në modë dhe shumë tërheqës për të rinjtë dhe jo vëtëm.rezervime dhe blerje online të biletave.opsione sondazhi.tërheqës për vizituesit onlinë të Teatrit . Transparenca me median dhe bashkpunimi me të duhet të jetë mjaft I rëndësishëm.projekte dhe bashkpunim mediave dhe vecanërisht gazetarëve të kulturës.Ajo është një bashkpuntore e ngushtë dhe një urë komunikimi mjaft me vlerë nëpërmjet teatrit dhe publikut.

Sigurisht që biznezi punon fuqishëm për këtë pjesë.etj. Shumëkujt prej nesh I ka rënë rasti të shoh nëpër disa prej vendeve më kryesore të artit dhe kulturës në Europë që në rrugët kryesore dhe bulevardet e qyteteve kryesore sheh dendur postera dhe citylight-e për shfaqe teatri.Gjëra më të mira do ndodhin nëse të rinjtë në Tiranë dhe jo vetëm do merrnin më shumë info për teatrin dhe artin ndërkohë që kalonin nëpër rrugët e Tiranës.Lehtësisht mund ta bëj këtë gjë sepse I ka burimet njerzore dhe artistike për këtë gjë.Pa 23 .Billboard-e dhe City-light-e në të gjithë qytetin.night clubeve.Por vlera që ka tek këto fëmijë dhe jeta e tyre sociale shpesh e vëshitrë dhe me kufizime që nuk janë as në dorën e tyre është shumë e madhe.për shfaqet.Radio.pub-ve etj . Duke qënë se në Teatrin e Metropolit prodhohen produksione artisike për fëmijë të cilët ndiqen nga fëmijë dhe prindër është shumë e rëndësishme nga ndjeshmëria dhe këndvështrimi im që këto produktë të arrijnë edhe fëmijët që jetojnë në institucione sociale në Tiranë dhe jo vëtëm.Nëse në vende të lejueshme dhe të mirstudiuara do të ishin më shumë postera dhe cityliht-e për teatrin .Në Tiranë ti më shumë I sheh pranë teatrove dhe rrugëve shumë pranë tyre .Mbështetja e bashkisë në këtë pikë do influenconte pozitivisht.aktivitetet artistike për fëmijë dhe të rritur.( Qëndrat rinore etj).ekspozita.Error! Bookmark not defined.organization [Insert Date] Lorem Ipsum  Pankarta .ndërsa nëpër qytet më dendur ti tejngopesh me info për këngëtaret e tallavave.Vëmendja formale vëtëm në fund të vitit ndonjëherë apo e detyruar në fund të vitit ska aspak lidhje me ndjeshmërinë që duhet të jetë present kur mundsitë janë aty.  Qëndra Kulturore Tirana ( Teatri i Metropolit) pranë fëmijëve që jetojnë në institucione sociale.Rrjetet sociale.Por teatri duke shteruar mundësitë që ka duhet ta promovoj produktin dhe vlerat e tij gjerësisht.dhe të gjitha mjetet e komunikimit masiv për promovimin dhe informimin e publikut për cdo aktivitet dhe shfaqe që QKT ( Teatri I Metropolit) do të prodhoj dhe shfaq në sallat e saj dhe jo vetëm në të gjitha hapsirat ku shfaqen produktet artistike.aktorët etj kjo nismë do e kryente misionin e saj dhe do vërtetonte nevojën për tu praktikuar në vazhdimsi.brenda në institucion dhe ngrijnë kallkan.Nëse hartohet një plan I thjesht dhe ekziston ndjeshmëria dhe vëmendja e duhur Teatri I Metropolit mund ti bëj një dhuratë të cmuar në vazhdimsi këtyre fëmijëve. Qëllimi final I gjithë politikës së plotë promovuese është shterimi I mundësive që jep TV.kinema.dance theatre.

Error! Bookmark not defined.organization [Insert Date] Lorem Ipsum 24 .