You are on page 1of 1

Hopa

Kroatien

#
H
E
E
E
H
H
E0 0 0
F
0
0 0 0 H0 0
0
0
0
0
˝
0
0
0
0
0
0
0
˝˝ ˝ =
0
0 0 0
0
0 0
! ? 

˝˝˝

˝˝˝˝ =
! ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0
0 0 0
˝˝˝˝ =
{{ {
{{ { 0 0 { { {
{
{
0
0
0
0
! ? 0
0 0 0 0 00 00 0 00 0
0 0 0 0 0
Ho- pa,

cu- pa,

" ˝˝˝˝ = 0 0
?

se- ka,

0 0

0 0

a - laj si mi

0

0

le- pa,

0 0

a - laj si mi

0

0

le - pa

0 0

daj po - skok- ni

0

0 

˝˝˝ 
˝˝˝

se- ka.

0 0 

˝˝˝

Hopa cupa seka, alaj si mi lepa
Alaj si mi lepa, daj poskokni seka!
Hopa cupa Žarko, Ivica i Marko,
Ivica i Marko daj poskoči Žarko!

˝ ˝ ˝ 00 0 0
0 0 00 00 0 0 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00
!

10

A

E

A

E

A

www.folkloretanznoten.de

E

A

H

E