You are on page 1of 20

Cuprins

1.Inroducere
2. Managementul organizației
3.Principiile managementului
4.diviziunea muncii
5.functiile

Centralizarea muncii în fabrici, diviziunea muncii, managementul specializării
au fost preocupările lui Adam Smith în lucrarea sa Avuţia naţiunilor: cercetare
asupra naturii şi cauzele ei (1776, trad. 1965). Istoricul Arnold Toynbee (1956)
i-a identificat pe Adam Smith (1723-1790) şi pe James Watt (1736-1819) ca
persoanele cele mai reprezentative pentru evoluţia gândirii economice şi
sociale în perioada industrializării. Smith, care este considerat parintele
disciplinei academice a economiei, a furnizat bazele intelectuale ale
capitalismului de tip laissez-faire. Avuţia Naţiunilor dedică primul său capitol –
„despre diviziunea muncii” unei discuţii despre organizarea optimă a unei
fabrici. Specializarea muncii a fost unul din punctele centrale ale mecansimului
de piaţă – „principiul mâinii invizibile” a lui Adam Smith unde cele mai mari
recompense sunt obţinute de aceia care au fost cei mai eficienţi pe piaţă
competitivă (piaţa liberă). Producătorii tradiţionali pot produce pe zi doar o
mică parte. Când există organizare în fabrică şi fiecare muncitor realizează o
operaţie limitată, muncitorii pot produce mult mai mult. Capitolul „despre
diviziunea muncii” este cea mai influentă şi mai faimoasa declaraţie despre
raţiunea economică a sistemului productiv. Smith a revoluţionat concepţiile
despre economie şi organizaţii. De aceea, am definit în mod operaţional anul
1776, anul în care cartea Bogăţia Naţiunilor a fost publicată, drept punctul de
început al teoriei organizaţionale că şi ştiinţă aplicată şi disciplină academică.

Principiile de baza ale managementului

Astăzi este dificil de a determina ce ar trebui să fie structura organizației pentru o
afacere de succes, fără specialiști de înaltă calificare este foarte dificil. În funcție
de mărimea organizației de bunuri și servicii tangibile și intangibile pe care le
produce, de a trece de la structura specifică a forței de muncă. Principiul
diviziunii muncii - este principiul de bază al organizației, care se bazează incapacitatea de a efectua activități eterogene complexe unipersonale la fel de
eficiente. Pe de altă parte, acest principiu - o reflectare a diversității nevoilor
indivizilor și societății în ansamblu. În cursul evoluției sociale are loc grupare de
tipuri de muncă care vor fi mapate la nevoile specifice ale indivizilor și grupurilor.
Aceleași procese au loc nu numai la nivelul întregii comunități om, dar, de
asemenea, în formațiuni mai mici - grupuri etnice, țări, grupuri sociale și
organizații.

nivel societal sunt divizie general și special distins de muncă. Direcția Generală a
muncii duce la apariția de industrii și servicii; privat -. la formarea de subsectoare și activități
În condiții moderne de tendințele pieței din Rusia, datorită unei calitativ nou
sistem de relații economice și mecanisme de relațiile concurențiale, una din
sarcinile urgente ale agenților economici să se adapteze la condițiile de
incertitudine este de a îmbunătăți strategia și structura organizației de
management de producție. În noile condiții a luat act de principalele tendințe și
concepte de management, care introduc noi cerințe privind organizarea de
management al afacerii, care constau în principal în îmbunătățirea sistemelor de
management al, în general, și în special a structurii organizatorice ca una dintre
componentele cele mai importante. Nevoia de a modifica structura organizatorică
a majorității întreprinderilor din Rusia, reabilitare și dezvoltare a sistemelor de
control, trecerea la noile standarde de management, lipsa de manageri calificați
determină importanța și relevanța pentru întreprinderile ruse problema alegerii
structurii organizatorice a managementului întreprinderii, promovând realizarea
mai eficientă a obiectivelor. Ca o modalitate de prioritate pentru a rezolva
această problemă, ne propunem dezvoltarea și punerea în aplicare a
mecanismului de formare și dezvoltare a structurii organizatorice a
managementului întreprinderii.
Un factor important în creșterea eficienței managementului este diviziunea de
gestionare a forței de muncă, adică de specializare angajații de conducere pentru
a efectua anumite activități, delimitarea competențelor lor drepturi și
responsabilități. În consecință, considerăm cele trei tipuri principale de diviziune
a muncii, management profesionist: funcțional, structural, rolul (tehnologic).
Experiența de lucru este foarte diversificata. Există diferite tipuri de muncă: a) de
bază și auxiliar. b) manual, automat. c) mental, fizic. d) științific, e practic)
simplu, complex. e) managementul, performanța. g) tehnic, economic, precum și
multe alte.
In principalii participanți în multe procese circulare par la diferite companii,
organizații, firme, institutii.
Toți angajații societății în procesul de luare a lor individual de muncă. Prin
urmare, activitatea fiecărei persoane, firmele colective trebuie să fie preplanificat, organizat.
Conținutul activității tuturor angajaților este direct dependentă de locul de muncă
special, pozițiile care ia lucrător, rolul economic, procesul de producție, structura
organizatorică.
bine defini funcțiile fiecărui loc de muncă, poziția la o anumită companie, mai
exact, puteți seta termenii de referință, conținutul fiecărei categorii de lucrători
de muncă. Aici diviziunea corectă a muncii permite să plaseze tuturor
participanților în procesul de producție în funcție de locul de muncă în ceea ce
privește caracteristicile lor personale și competențe profesionale.
Diviziunea muncii este separarea diferitelor tipuri de muncă, asigurarea lor
pentru participanții la proces.

În acest caz. companiile sale afiliate). diviziunea muncii pe funcții pot proveni din activitatea angajaților individuale alocate pentru a efectua o anumită operațiune și pentru îndrumare senior management și control al proceselor specifice. (Diferența de activități în cadrul industriei. Cresterea o divizie bun funcțională a muncii necesită specializare a lucrătorilor. cum ar fi agricultura. d) personalul junior. în funcție de conținutul și funcțiile lor. Astfel. angajați pe baza unui separare clară a funcțiilor de marketing. (Diferența de activități din întreaga țară. există mai multe forme de diviziune a muncii: 1) procesul de separare. dar în același timp cere pentru . firme.) pentru a îndeplini funcțiile distinge diferitele categorii de personal: a. Producția mai mecanizată și automată. procesul de muncă mai ușor. de bază. ) calificare diviziune și DR. a doua lucrare de procesare pe ce s-ar aceste funcții implementat cu succes (reparare echipament.diviziune corectă a activității de muncă promovează creșterea bună a competențelor în producția de metrou și altele. Efectuați funcțiile mașinii de lucru. tarabe) ) O singură diviziune a muncii (distincția de activități din cadrul întreprinderii.) Cap b) specialist. productia de bunuri. ) separării funcționale. management. În întreprinderile moderne de separare funcțională este fundamentul de o bună utilizare a tuturor categoriilor de personal. precum coafură. există două tendințe contradictorii: oarecum pe de o parte. d) artiștii interpreți sau executanți tehnice. scule pentru în tehnologia de producție modificări progresive. Progresul științific și tehnic duce la dezvoltarea și îmbunătățirea instrumentelor utilaje. echipamentele automate sau adecvat. control materiale. cu cât departe de obiectul de lucru interpret de muncă și direct convertirea sa. ele pot fi împărțite sprijin. Separarea funcțională presupune separarea individual de muncă în organizații și categorii de personal. separare funcțională este separarea activităților angajaților distincție pentru funcțiile de control ca un raport de sfere independente de activitate. Un grup mare este personalul care lucrează. Luați în considerare trei tipuri de diviziune a muncii: ) diviziunea generală a muncii. proiectare. etc.) ) diviziune amator de muncă. organizații. managementul personalului. a) angajați. In întreprinderi. Primele lucrătorii angajați în reproducerea principalelor funcții de producție.

în activitatea managerului. mai multe dintre aceste unități: formare (pregătire și perfecționare a personalului. În general. Ca parte a diviziunii funcțională a muncii este o schimbare a grupei funcționale de angajați în scăderi generale cu o creștere a numărului de lucrători numărul de angajați. comunicare (interviuri și interviuri cu candidații). · Action (funcții stabile de locuri de muncă). de dezvoltare a obiectivelor de învățare. Este cea mai mică unitate de activitate care păstra toate caracteristicile sale. există o dorință de a părăsi acest loc de muncă și de a schimba domeniul de aplicare a muncii lor. Pe de altă parte. · operațiuni. abilități de management. etc. Fiecare dintre aceste elemente este de punere în aplicare a anumitor funcții în raport cu nivelul" superior" sau pentru toate activitățile. diviziunea muncii pe criterii funcționale cum am aflat este împărțit în producătorii directe. etc. mecanizarea proceselor de muncă însoțită de adânc dezmembrare lor în operațiunile de muncă mici și insipid. o unitate de formare a activității sale pot fi identificate astfel de măsuri: identificarea nevoilor de formare.elementele sale.).punerea sa în calificri superioare ale angajatului (cunoștințe de mașini. Pentru a determina activitatea acestor elemente utilizând așa-numita abordare de nivel funcțional. .management financiar. De exemplu. Fiecare FED include acțiuni specifice. un plan de studiu. interpretat scop. procesul de diviziune a muncii în activitatea include definirea: · zone funcționale. Acțiunea ." responsabil" pentru punerea în aplicare a unor rude de conținut și complexitate a sarcinilor. și altele. adică este un astfel de act de comportament care ține comportament semnificativ obiect perceput (care se referă activități). de control (controlul asupra respectării disciplinei. organizarea fiecare dintre aceste funcții are propria sa unitate structurală (sau manager). muncitori auxiliari. · unitati functionale. De obicei.este o funcție muncă stabil. gândit proces. dintr-o poziție în care activitatea este considerată ca un sistem multi-nivel. etc. instruire. la fiecare nivel de care . precum și numărul de muncitori care se o creștere mai rapidă a ponderii sprijin și de serviciu față de bază. ceea ce duce la monotonia de lucru. personal de sprijin și a personalului de conducere si specialisti. personalul de gestionare. zone funcționale de activitate combinate acele elemente care se referă îndeplinirea funcții de organizare . legislația muncii. și conștient ales mijloace de punere în aplicare.). de producție sau de personal. Continuarea procesului de diviziune a muncii pe exemplul managerului de resurse umane. etc.aceasta este o componentă a domeniului de activitate. Rezultatul este crescut oboseală angajat.). Activitatea unitate funcțională (FED) . tehnologie de învățare. a pierdut interesul în muncă.

întreprindere de producție de lână pieptănată industria textila . reglare. răsucire.logistica. încărcare și descărcare. Numele de profesii și meserii lucrătorilor reglementate clasificatorii cu putere de standardul de stat. un grup de muncitori care fac parte din subgrupul angajat reparare. diviziunea tehnologică a muncii determină în mare măsură divizia funcțional. care necesită un anumit nivel de cunoștințe și de experiență a angajaților. rătăcire. Acesta vă permite să setați nevoia de lucrători în meserii și profesii. Ca parte a procesului de diviziune a muncii în raport cu anumite tipuri de muncă. Calificativ diviziune a muncii este determinată de diferite complexitate. razryhlitelnye. bobinare.principale și de serviciu. o greu gandeste la obiectul și scopul acesteia. companii de producție și asociații. a explodat și diviziunea de fond a muncii. efectuarea o anumită operațiune. filare. Fiecare dintre aceste grupuri este împărțit în subgrupuri funcționale (de exemplu. asamblare și alte lucrări pe companiile miniere minerit si preparare și de degajare.). în funcție de gradul de fragmentare a proceselor de muncă de distincție operaționale. instrument.turnare. Tehnologice. tip de muncă și a operațiunilor (pentru inginerie și de prelucrare a metalelor companii . Asigurarea echilibrului corect în mărime întreprinderi a lucrătorilor principale și auxiliare. particule automate. o îmbunătățire semnificativă în organizarea lucrătorilor Serviciului Muncii importante rezerve de creștere a productivității muncii în industrie. care sunt grupate în funcție de director de salariu lucru. iar conținutul este determinat de un singur munca-salariu și ocupațiile de lucrători . Asta este. Pe această bază. țesut și alte lucrări). pe baza performanței de lucru omogene tehnologic pe faze separate. determinată de numărul de lucrători în fiecare componenta pe categoriile lor de calificare. profesionale și profesionale Procesul de diviziune a muncii implică separarea grupurilor de lucrători. Funcție diviziune a muncii variază în funcție de rolul grupurilor individuale de lucrători în procesul de fabricație. funcționale. 1. forjare. Pe această bază identificate în primul rând două grupuri mari de muncitori . Pentru fiecare profesie stabilirea componenței de operațiuni sau lucrări de diferite grade de complexitate. Pe baza valorii de fiecare tip de aceste lucrări pot determina nevoia de lucrători în ocupațiile pentru gestionarea site-ului. cardare. bandă. dimensionarea. vocațională și profesională a forței de muncă în întreprindere.1 Tipuri de diviziune a muncii întreprinderile distinge următoarele tipuri de diviziune a muncii:.cea mai mare parte din acțiune inconștient.Acțiunile constau în operațiuni . nivelul de specializare al muncii lor. etc. mehanoobrabotochnye. Professional diviziunea muncii depinde de specializare profesională și include un număr de lucrători la locul de muncă funcționează pe o anumită profesie (specialitate). în general. pe baza de diviziune funcțională rațională a forței de muncă. cum ar fi de asamblare.

Diviziunea muncii de variabile asigură stabilirea unui anumit proporționalitate între calitativ diferite tipuri de muncă. facturarea de muncă efectuate diferențiat pentru fiecare tranzacție sau volumul tranzacțiilor care fac parte din această lucrare. de lucru de facturare face pe baza caracteristicilor tarifar-calificare. metode și tehnici de muncă. Aceasta este substanța economică a unei diviziuni rațional. În personalul de întreprinderi sunt trei categorii de salariati: a) gestionarea personalului. secțiunea. diviziunea muncii este caracterizată prin trăsături calitative și cantitative. de plată și furnizarea de condiții favorabile de muncă. evaluarea sa. magazin face proporții calitative și cantitative între diferite tipuri de muncă. Alocarea categorie de calificare lucrător sau creșterea făcut. forme bine alese de diviziune a muncii și de cooperare a permite lucrătorilor de încărcare raționale. coordonarea și sincronizarea în munca lor. 1.Single facturare-salariu pentru sarcinile de lucru calificarea evacuărilor lucrătorilor. Ca atare lucru necesită cunoștințe speciale și abilități practice. servicii. departament. b) personalul operațional. companie) colectiv de muncă este una dintre cele mai importante modalități de a îmbunătăți organizarea?? Și de muncă. formele de diviziune a muncii și de cooperare depinde de valoarea costului forței de muncă pe unitate de producție și. iar exemplele tipice de lucrări plasate în directorul sau lista de exemple de muncă suplimentare. reduce pierderea de timp si timpul de livrare. Combinația acestor caracteristici într-o mare măsură determină organizarea muncii în general. În acest caz. în cifre de mijloc. Asigurarea diviziune rațională a muncii într-o instalație industrială în cadrul unei (echipă. Alegerea formelor de divizare și cooperare a forței de muncă depinde în mare măsură de planificare și echiparea de locuri de muncă. Conceptul de societate personal este caracterizată de numărul și componența lucrătorii angajați în ea. Dacă lucrați echipă (link). . Diviziunea muncii presupune specializarea de artiști individuali pentru a efectua o anumită parte a activității comune care nu se poate face fără o coerență clară a angajaților individuali sau grupuri de ei. nivelul de productivitate. Diviziunea muncii în întreprindere. lucrarea este exigibilă raport cu activitatea corespunzătoare descrise în caracteristicile tarifar-calificare. Diviziunea muncii în functie de caracteristicile presupune separarea tipuri de lucrări legate de complexitatea lor. selecție și plasare a lucrătorilor în procesul de fabricație. În scopul de a gestiona eficient procesul de formare și utilizare a personalului din întreprinderi utilizează clasificarea lucrătorilor pe categorii.2 diviziune structurală a forței de muncă în cadrul organizației Sub diviziunea muncii în industria prelucrătoare se înțelege distincția de activitatea umană în procesul de lucru comun. de formare și dezvoltare profesională. precum și pentru elaborarea unor programe de formare și recalificare a lucrătorilor. având în vedere complexitatea muncii. În cele din urmă. în consecință.

. scară. personal. examinarea procesele de lucru în întreprinderi implică determinarea volumului total al muncii și repartizarea acesteia pe grupe separate de interpreți. de mijloc și în primul rând. este posibil să se concluzioneze că diviziunea muncii pentru fiecare individ. Middle3. adică pe izolarea relativă a diferitelor activități ale întreprinderii. există două abordări care stau la baza diviziei structural de management forței de muncă și gorizontali14 vertical.). etc. finanțe. Împărțirea structurală a managementului forței de muncă în cadrul organizației separare verticală trudaGorizontalnoe diviziune a muncii în funcție de niveluri funcționale podsistemamPo управленияМаркетингПроизводствоПерсоналИнновацииФинансы1. (Tabelul. ca structura organizatorică. Scopul principal al numărului și structura personalului este de a optimiza costul forței de muncă trai pentru a efectua tipuri de bază de lucru cu privire la activitățile întreprinderii. afiliere sectorial sau teritorial. Există două abordări pentru diviziunea structurală a muncii. Din cauza la o varietate de factori care afectează diviziunea muncii. divizia de persoane din personalul companiei pe categorii de angajați este forma cea mai generală a diviziunii funcționale a muncii. În același timp. Diviziunea structurală a muncii este construit pe baza unor astfel de caracteristici ale obiectului controlate.. orizontală . Această alocare se bazează pe diviziunea muncii. . inovație. ocupații și niveluri de calificare. Volumul total al lucrărilor de a fi distribuite între grupurile de interpreți. Structura diviziunii muncii.c) personalul de asistență. Primul Diviziunea verticală a muncii se bazează pe alocarea de cele trei niveluri de guvernare: mai mare. este specific fiecărei organizații. precum și furnizarea de umplutură necesar de locuri de muncă lucrătorilor profesii relevante. Concluzie muncii separarea structurală În cursul acestei lucrări.privind construcția structurală a organizației ca un sistem. Vysshiy2. specializata in marketing. domeniul de aplicare. care a inclus pe lângă producția efectivă poate fi un subsistem.

de exemplu. În ceea ce privește organizarea și diviziunea funcțională a muncii în cabinetul Educației. specializare de muncă. elementele de date sunt prezente aici. climă și resurse naturale. Partajarea procesele de fabricație. dar și între două persoane. precum și decretele și ordinele calitate de șef al organizației. etc. Rolul diviziunii muncii este foarte important. ) diferențiere. În caz de diviziune orizontală a forței de muncă sunt împărțite de locuri de muncă în termen de un nivel. Cu o diviziune verticală a forței de muncă este o divizie a nivelurilor. precum și adjuncții săi. Activitatea companiei se efectuează în mod corespunzător. ceea ce duce la eliberarea și punerea în aplicare a diferitele sale forme. control). creșterea ocupării forței de muncă. . prelucrarea și asamblarea unor bucăți de produse textile din aceste detalii. motivare. Cheia acestei asociații este necesar să existe o țintă pentru ce? Structura organizatorică și relațiile joacă un rol important în orice organizație. fiecare dintre muncitorii își cunosc drepturile și responsabilitățile lor și funcționează în conformitate cu fișele de post îndoite. cum ar fi producția în comun și de management de producție. De asemenea. servicii. ordine. directive. diviziunea internațională a muncii contribuie la obținerea de beneficii economice pentru membrii săi. care sunt prevăzute de diferențe între costurile de producție de bunuri. Această separare de producție ca urmare a schimbului ulterior de bunuri este benefică pentru țările participante și contribuie pentru a răspunde mai bine nevoilor. este posibil să se concluzioneze că diviziunea muncii este creat și se bazează pe formarea de grupuri de angajați care efectuează aceleași funcții (planificare. precum și de resurse de muncă și de capital. mai ales în punerea în aplicare a schimbului de bunuri. Pentru organizarea orice companie în oricare dintre liderii ar trebui să poată să-l folosească pentru a crea decrete. În diviziunea muncii. organizare. ci duce la o stare de dependență reciprocă.nu este doar unirea a unui număr mare de participanți. Organizația creat pentru a realiza și implementa toate obiectivele înainte de a crea o întreprindere (organizație). stau producția. cunoștințe între țări ale lumii. atrăgând astfel să coopereze cu diferite țări. fiecare dintre care îndeplinește o singură persoană sau un mecanism. diviziunea muncii are două absolvire principale: ) diviziune internațională a muncii: concentrația de producția anumitor bunuri în țările în care producția acestora este punct de vedere economic din cauza localizarea geografică.Ce organizație . procesul de fabricație general este defalcat în operațiuni foarte simple.

pensii militari în termen. diviziunea muncii direct implicat în dezvoltarea și consolidarea relațiilor economice internaționale. Pentru Rusia. 2. veteranii de război și văduvele. care cu siguranță este un lucru pozitiv în această chestiune. mai mult de 25-30% din populația din orice țară.Astfel.la varsta de 55 ani. numit următoarele tipuri de bază de pensii: pentru limită de vârstă (vârsta). alin. De asemenea. femei . Și vechime redus . handicap. În legătură cu munca și alte activități utile social.000 în vârstă. deoarece locuiesc în Rusia în prezent peste 38. persoanele cu handicap și familiile care au pierdut un susținător de familie. precum și pentru alte motive. afectate în mod indirect de această problemă și totalul populației de lucru. precum și în alte tipuri de pensii. handicap. 39). Toate acestea oferă motive să creadă că eficacitatea diviziunii muncii este de necontestat Pension este de bază și una dintre cele mai importante garanții sociale dezvoltarea stabilă a societății ca afectează în mod direct interesele persoanelor cu handicap. de obicei. vechi pensie pentru limită de vârstă vârstă pe aceeași bază în conformitate cu legislația aplicabilă stabilite: bărbați . urmaș.. care au lucrat cel puțin 20 de ani. Anumite categorii de cetățeni drept pensionare stabilit�.500. 7. Conform acestui document. această întrebare în acest moment este foarte relevant. ceea ce înseamnă plățile în numerar lunare destinate să compenseze cetățenilor venituri pierdute din cauza împlinirea vârstei legale.la vârsta de 60 de ani și au lucrat cel puțin 25 de ani. � sub vârsta de pensionare redusă.. art. pensie de invaliditate de la leziuni de război și boala totală. În conformitate cu legislația de pensionare al Federației Ruse este în prezent numit și plătit de muncă și pensiile sociale. și este. Dreptul cetățenilor ruși la o pensie la împlinirea vârstei corespunzătoare este garantat de Constituția Federației Ruse (art. supraviețuitor. orice cetățean al Federației Ruse are dreptul la o pensie de stat obligatorii. iar în unele cazuri -. vor fi incluse în vechimea generală.

Principiile managementuluiCele mai importante principii sunt : 1)Principiul unitatii de management .

managerul secţiei de marketing. Una din formele diviziunii are caracter orizontal: amplasarea managerilor funcţionali: managerul secţiei financiare. urmata apoi de specializari cerute de situatia operativa. diviziunea orizontală trebuie să fie coordonată. este necesar de evidentiat. principiile managementului. in acest domeniu.2)Principiul unitatii de decizie de dispozitie 3)Principiul numarului de verigi 4)Principiul diapazonului controlului 5)Principiul diviziunii muncii sau a specializarii 6)Principiul delegarii de autoritate 7)Principiul echilibrului dintre centralizare descentralizare Inainte de a prezenta. diplomat al Scolii de Mine din Saint Etienne. iar altele s-au consolidat in procesul innoirilor care au avut loc in timp. a) Principiul diviziunii muncii . cat si de divizare a procesului de management in functii. in lucrarea sa “Administration industrielle et generale “ aparuta la Paris in 1966. cat si corelarea lor cu evidentierea faptului . In Ministerul de Interne in activitatea de formare a lucratorilor. in care. manageru l secţiei de producţie. Pentru a obţine succes.ce controlează lucrul muncitorilor.DECAZEVILLE”. în organizaţie munca managerial este divizată. apartine inginerului francez Henri Fayol ( 1841-1925). cu caracter complex. ca prima incercare de stabilire a acestor principii. care la rândul lor coordonează lucrul Managerilor inferiori. pregatirea personalului prevede formarea de baza. Acest principiu presupune separarea si specializarea activitatilor in vederea concentrarii actiunilor pentru cresterea eficientei. Prin diviziunea muncii se realizeaza o focalizare a interventiilor din punct de vedere profesional. exista in prezent o anume limitare a specializarii.şi formează nivelurile dirijării. In cadrul acestui proces. pe scurt. care s-a bazat pe propria sa experienta in fruntea Companiei Miniere si Siderurgice “ COMMENTRY – FANRCHAMBAULT. Astfel de diviziune se numeşte verticală. Nivelurile de dirijare. Managerii superiori coordonează lucrul managerilor nivelului mediu. acumularile de cunostinte favorizeaza atat separarea si specializarea activitatilor.

geografic’’ sau asa zisa specializare pe zone in sensul ca toate problemele legate de o zonageografica sunt analizate intrun compartiment administrativ .Acesta este continutul principiului diviziunii muncii sau a specializarii.Inca din secolul 18 Adams Smith a fost primul care a analizat principiul diviziunii muncii si a precizat aportul adus incresterea eficientei productiei..categoriei de populatie deservita’’ -la baza specializarii poate sta criteriul.pe masura ce activitatea acesteia este tot mai complexa tot mai evidenta devinespecializarea diferitelor feluri de lucrari.dimpotriva respectarea riguloasa a acestui principiu asigura conditii deosebite de functionare a activitatiiangajatilor...operatia’’..naturale ale indivizilor fapt care ofera posibilitatea oamenilor pentru asi valorifica inclinatiile lor naturale -conduce la dezvoltarea deprinderilor in munca ca urmare a restrangerii sferei felurilor de activitati pe care le realizeaza o persoana -conduce la reducerea termenelor de pregatire a salariatilor cunoscut fiind faptul ca pregatirea unui individ pentru indeplinirea maimultor feluri de sarcini deobicei necesita mai mult timp decat pregatirea acestuia pentru indeplinirea unui anumit fel de lucrari -reducerea duratei de recalificare -folosirea mai eficienta a masinilor.ca libertatea absoluta nu exista si ca fiecare persoana actioneaza intr-un cadru normativ-legislativ cu grade de libertate specifice diferitelor functiuni.De atunci specializarea sa dezvoltat continuu iar procesul de productie sa divizat in operatii tot mai simplesi mai mici ca durata Diviziunea muncii prezinta urmatoarele avantaje: Specializarea şi diviziunea muncii cresc calitatea şi cantitatea producţiei mai ales pentru profesiile şi operaţiile ce necesită abilităţi deosebite fiecare persoană poate realiză acea activitate pentru care are cele mai multe aptitudini şi cunoştinţe -folosirea capacitatii intelectuale.utilajelor instalatiilor Pe masura ce creste dimensiunea intreprinderii. In ceea ce priveste specializarea compartimentelor administrative exista 4 forme : -la baza specializarii poate fi asezat criteriul.Nerespectarea acestui principiu provoaca pierderi saunemultumiri in organizatie.scopul activitatii administrative’’ceea ce inseamna ca in interiorul intreprinderii se pot repartiza rational sarcinile grupand diferitele feluri de activitati care concura la atingerea unuia si aceluiasi scop sau laindeplinirea sarcinii generale -la baza specializarii poate sta scriteriul. Activitatea fiecarui lucrator dintr-o organizatie trebuie pe cat este posibil sa fie limitata la exercitarea unei singure functii de baza.In acest sens se incearca sa se concentreze intr-un singur compartiment lucrarilede acelasi fel si care folosesc aceeasi tehnica -la baza specializarii poate sta criteriul.

dirijarea cu succes Tema III : ORGANIZATIA. existăşi organizaţii neformale.Tema 3. MANAGERII. activitatea cărora este coordonată conştient pentru a atinge un scop sau scopuri comune. 2. dacă ea se înfăptuieşte pe baza dogmelor.Organizaţia: tipologia şi caracteristicile sale de bază. Organizaţiile neformale apar în cadrul unor organizaţii formale şi sunt foarte importante Rol: Rolul întreprinderii în circuitul economic al unei ţări este exercitat prin îndeplinirea unui dublu rol: -crearea de valori adăugate şi obţinere de profit (rol economic) -existenţa unui context social (rol social) Dirijarea unei organizaţii este imposibilă. nu pe baza ordinelor şi regulamentelor. Un scop comun care este acceptat de acest grup. managerul. dar pe baza relaţiilor umane. ROLURILE SI NIVELELE DE CONDUCERE 1. control şi stimulare. Organizaţiile neformale . definiţiilor. Unind aceste trei cerinţe. Un sistem comun de dirijare. Organizaţia. 3. în afară de organizaţii formale.Conducătorul trebuie .grupe care apar spontan. Conditiile pentru a forma o organizatie sunt: 1Existenţa unui grup din cel puţin 2 oameni. vom avea definiţia organizaţiei. Organizaţiareprezintă un grup de oameni.Definiţia dată este caracteristică pentru organizaţiile formale.

Una din cele mai însemnate caracteristici a organizaţiei este legătura reciprocă cu mediul înconjurător. Cel mai direct sifrecvent se manifeste aceast latura a managementului in cadrul grupurilor de munca. DE REPREZENTAREreprezinta compania оn relatiile cu furnizorii - . De fapt munca manageriala este munca cu oamenii. Personalitatea managerului poate influenţa asupra caracterului interpretării rolului. aptitudinea dea comunica. aptitudini si comportamente profesionale. cunostinte. cum ar fi:capacitatea de a intelege natura umana.sindicate etc 2. sesizarea simtamintelor subordonatilor. Cadrelede conducere treb sa aibe o serie de calitati.deprindeeri. Organizaţia în activitatea sa depinde de mediul ambiant-consumatori. concurenţe. O caracteristica esentiala a relatiilor manageriale consta in manifestarea lor prin intermediulrelatiilor interpersonale. recunoasterea inevitabilitatii erorilor umane. rolurile şi nivelele de conducere .să îmbine înţelegerea conceptului general cu mulţimea de variante care lepropune piaţa. Roluri:1. Managerii. si comportamente specifice. Ştiinţa managerială evidenţiază 10 roluri. dar nu a conţinutului. intuziasm si energie contagioasasubalternilor. Concomitent si subordonatii treb sa intruneasca anumite calitati: cunostinte.

stabileste obiective.elaboreaza proiectul de buget.reprezinta interesele personalului оn relatia cu conducerea firmei.ofera informatii de specialitate tuturor celorlalti manageri ai companiei. reprezinta interesele firmei оn relatiile cu personalul angajat.contacteaza si dezvolta relatii cu furnizorii4. ALOCATOR DE RESURSE. Una din formelediviziunii are caracter orizontal: amplasarea managerilor funcţionali: managerul secţiei .. 10 NEGOCIATOR ..identifica si solutioneaza eventualele situatii conflictuale Nivelurile de dirijare.analizeaza executia bugetului. CONTACTOR DE PERSOANE.coordoneaza activitatile3.elaboreaza planul strategic 8. în organizaţie munca managerial este divizată.stabileste modalitatile de atingere a obiectivelor.stabileste rolurile personalului. DISEMINATOR DE INFORMATII. ОNTREPRINZATOR ..9. 2.monitorizeaza activitatea personalului.se ocupa de adaptarea si integrarea noilor angajati la locul de munca. PURTATOR DE CUVINT оn relatiile cu conducerea companiei formuleaza siexprima opinii оn numele tuturor angajatilor 7.5. MВNUITOR DE DISFUNCTIONALITATI identifica principalele disfunctionalitati aparute si propune solutii оn vederea remedierii acestora.monitorizeaza sistemul de relatii de munca.pregateste echipa manageriala a companieiinformeaza echipa manageriala cu privire la stadiul de derulare aactivitatilor6. MONITOR . LIDER .

manageru l secţiei de producţie. planificare etc. ce controlează lucrul muncitorilor. ca să permită mai efectiv să fie realizate scopurileorganizaţiei. care la rândul lor coordonează lucrul managerilorinferiori. Structura organizaţie i este o corelaţie logică dintre nivelurile de management şidomeniile funcţionale. Managerii superiori.în marketing. După nivelurile manageriale.2. Astfel de diviziune se numeşte verticală. . Manageriisuperiori coordonează lucrul managerilor nivelului mediu. dar este înfăptuit de specialiştii funcţi onali . diviziunea orizontală trebuie să fie coordonată. 1. construită aşa. managerii pot fi divizaţi în 3 grupe. Managerii inferiori. managerul secţiei de marketing.3. Managerii medii. Pot fi evidenţiaţi 2 factori principali care acţionează asupra structurii: 1) diviziunea muncii specializate2) sfera controluluiParticularitatea diviziunii muncii specializate constă în acea că lucrul este repartizat nuhaotic. Pentru a obţine succes.şi formează nivelurile dirijării.financiare.

Dacă managerului se supun mulţi oameni. Diviziunea muncii verticale. Organizaţia .Astfel managerul subdiviziunii producţie în supunerea sa poate să aibă 10 manageri inferiori. sfera controlului edestul de largă. producţie esteevidentă în firmele contemporane. peconducătorii schimburilor şi zonelor funcţionale. conştientă ne dă ierarhia nivelurilor manageriale. iar structura organizaţiei este plată.Caracteristica de bază a ierarhiei este supunerea formală la fiecare nivel. finanţe. Alegerea domeniilor de funcţionare determină structura de bază a organizaţiei şi arată activitatea e i succesivă. Sfera controlului este un aspect important în organizaţie. în organizaţie este important cum se înfăptuieşte diviziunea munciiverticale. manageru l superior poate să aibă în supunerea sa câţiva manageri medii care.Diviziunea muncii manageriale între experţi de marketing. Numărul subalternilor unui manager reprezintă sfera controlului . reprezintă domeniile funcţionale.

Specializarea în producere duce la sporirea volumului ei. care o influenţează atât prin resurse. organizaţia.Dependenţa de mediul extern. în ansamblu.restricţiilor şi criteriilor implicate generează o ierarhie de niveluri ale conducerii. 3. Conceptul nivelurilor manageriale . 5. 2. 4. Complexitatea procesului de management. cât şi prin beneficiarii rezultatelor ei.Diviziunea verticală a muncii – separă activităţile de coordonare de cele operaţionale şi presupune necesitatea coordonării activităţii subdiviziunilor în scopul asigurăriisuccesului lor.Diviziunea orizontală a muncii – presupune distribuirea volumelor mari de muncă înmultiple sarcini specializate.Existenţa subdiviziunilor. multitudinea obiectivelor. strategiilor.Organizaţia în procesul activităţii transformă resursele în rezultate. Organizaţia nu poate fi analizată separat de mediulextern. Resursele suntnecesare atât organizaţiilor de producere. este formată din maimulte organizaţii mici.Caracteristica organizaţiei ca sistem deschis Caracteristicile generale ale organizaţiilor: 1. ce execută sarcini concrete specifice şi sunt formate pentruatingerea unor obiective specifice. Diviziunea orizontală a muncii se efectuează pe bazaformării subdiviziunilor. cât şi celor de servicii şi necomerciale.– grup de persoane. Deci. activitatea cărora este coordonată conştient îndirecţia atingerii obiectivelor înaintate.

Nivelul tactic – realizarea obiectivelor derivate din obiectivul global.Caracteristica acestei ierarhii – raporturile şi deciziile se fac cu o frecvenţă invers proporţională superiorităţii nivelului de conducere. diversitatea şi fragmentarea lor. Nivelul operativ – conducerea nemijlocită a proceselor şi activităţilor – poartă uncaracter curent.Conţinutul activităţii manageriale este exprimat prin executarea următoarelor roluri manageriale: . durata scurtă de execuţie. Managerul Activităţile manageriale esenţial diferă de cele operaţionale şi se caracterizează prinlipsa omogenităţii. Nivelul strategic – defineşte obiectivele şi mijloacele de realizare a lor pentruîntreaga organizaţie pe o durată lungă de timp. se iau decizii de corecţie a abaterilor. urmărirearealizării sarcinilor specifice.

soluţionarea conflictelor.Toate rolurile – interdependente. Rolurile interpersonale reiese din împuternicirile şistatutul managerului în organizaţie şi îi oferă posibilitatea de a concentra informaţia şi aactiva în calitate de centru de prelucrare a informaţiei. . În baza rolurilor interpersonale şiinformaţionale managerul poate executa rolurile legate de primirea deciziilor: distribuirearesurelor. căutarea posibilităţilor pentru organizaţie etc.