You are on page 1of 2

Kas žmogui kuriančiam savo gyvenimą, teikia pasitikėjimo ir jėgos?

,,Kol nepasiduodi, esi stipresnis už likimą.“ Yra pasakęs - Erichas Marija
Remarkas. Pasitikėjimas savimi – tai požiūris, kuris leižia žmogui susidaryti pozityvų,
bet kartu ir savęs bei susiklosčiusios situacijos vaizdą. Savimi pasitikintys žmonės
tiki savo galimybėmis, jaučia, kad gali kontroliuoti savo gyvenimą ir gali pasiekti
savo tikslų. Net jei kartais nepavyksta, tokie žmonės išlieka pozityvūs ir vertina save
teigiamai. Dažniausiai jie problemose mato galimybes, o ne problemas galimybėse.
Pasitikėti savimi – tai gerbti ir mylėti save tokį, koks esi, nesistengiant lyginti su
kitais – tai tiesiog pozityvus savęs ir kitų vertinimas. Tačiau ko reikia jog žmogus
galėtu pasitikėti savimi?
Viskas prasideda nuo pasakymo ,,aš galiu”. Pasitikėjimas, kad gali kažką
padaryti, yra pusė darbo. Tai duoda galimybę pasinerti į troškimą veiklą ir priartina
sėkmę. Kiekvienam žmogui reikia tikėti savimi, savo jėgomis, kaip Napoleonas tikėjo
Napoleonu. Jam nėra nė vienos nedrąsios arba silpna širdės gyslos; kiekvieną
uždavinį jis imasi su didžiausiu tikrumu ir milžinišku pasitikėjimu, kuris kiekvieną
kovą jau pačioje pradžioje padaro pusiau laimėtą. Stebėtis reikia, kaip pasaulis
klusnus ryžtingai dvasiai ir kaip visos kliūtys išnyksta nuo tokio žmogaus kelio, kuris
pasitiki pats savimi.
Taip pat pasitikėjimo suteikia Meilė. Meilė – viena didžiausių vertybių
žmogaus gyvenime, pasireiškianti prisirišimu, pagarba, aistra bei atvirumu su
meilės objektu. Žmogus gali mylėti gyvūnus, savo darbą, šeimą, artimą žmogų,
savo naują automobilį. Bet, vis dėlto, dažniausiai sutinkama meilė šiuolaikinėje
visuomėnėje yra meilė artimam žmogui. Tik meilė gali atskleisti kiekvieno žmogaus
geriausias savybes, tik mylėdamas žmogus kuria harmoniją. Be meilės žmogus yra
nepasitikintis savimi, silpnas. Žmogus meilės dėka netik pasikeičia – tampa labiau
pasitikintis savimi, bet ir jo gyvenimas įgauna kita prasmę - gyventi žmogaus labui,
jo laimei. Tai įrodo Povilo Vilšinskio draugystės įtaką M. Pečkauskaitei: jo kalbų
įkvėpta tapo Lietuvos patriote, demokrate. Vadinasi meilė reikalinga kiekvienam
kaip stiprybės, pasitikėjimo, jėgų šaltinis.
Daugiausia įtakos pasitikėjimui savimi turi draugai. Kiekvienas gyvenimo
srovėje išgyveno ir išgyvena apleidimo, vienatvės, apmaudo ir skausmo skonį, kurį
neša kaip savąjį kryžių. Manau tik geras draugas, kuris prieina visiems kitiems
nusisukus, gali padėti, kai jaunas žmogus nuolat girdi priekaištus esąs negabus,
nereikalingas ir yra priverstas slėptis po kauke, jaustis nepasitikinčiu savimi. Tai
išryškėja Vinco Mykolaičio romane ,,Altorių šešėly“ . Jo pagrindiniui veikėjui - Liudui
Vasariui - didelę įtaką darė draugas - Varnėnas – padrąsino Vasarį rašyti, jo pagalba
Vasario eilėraščiai pirmą kartą buvo išspausdinti. Taigi kiekvienam pasitikėjimą
savimi ir aplinkiniais didina supratimas jog gali būti reikalingas, jog tavo nuomonė
yra svarbi ar buvimas šalia.
Apibendrindama galiu teigti, jog žmogus norėdamas pasitikėti savimi privalo:
turėti ryžtinga dvasią, išmokti semtis pasitikėjimui jėgos iš - meilės, draugystės.

.“ .. kiek žmogui gera padarai. Mažvydas . ne maldos. gal tai erezija.Justinas Marcinkevičius. kad ne tikėjimas svarbu.Nežinau. bet man atrodo. o tai. Tikėti lengva. Daug sunkiau gyventi.