You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 21 wrzenia 2016 | Nr 19 (220)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ HISTORIA

Niezwyke Plomby pamici


w Raciborzu

Zobacz caa fotorelacj

Kobieta zadbana

Wystawa prac Bartomieja Mielnika boli i leczy.


Przywraca miastu topograficzn prawd.

REGION EKOLOGIA

Fot. Justyna Koniszewska

Ekoremont w SP 3 w Brzeziu

PAWE STRZELCZYK

RACIBRZ WYPADKI

Prawdopodobnie 26-letni kierowca osobwki nie


upewni si, e jest wyprzedzany przez motocykl
i swoim manewrem zajecha drog 33-letniemu
kierowcy motocyklu.
Do zdarzenia doszo 11
wrzenia ok. godz. 19.45 na
ulicy Bogumiskiej w Raciborzu, na prostym odcinku drogi nieopodal miejsca, gdzie DK
45 czy si z drog do ogrdkw dziakowych. Kierujcy
motocyklem marki yamaha,
33-letni mieszkaniec Tworkowa, podczas wyprzedzania jadcego przed nim samochodu
osobowego marki audi, straci panowanie nad pojazdem i
zjecha do przydronego rowu,
nastpnie uderzy w betonowy
mostek. W wyniku odniesionych obrae 33-letni kierow-

Kto jeszcze nie mia okazji podziwia wystawy Plomby pamici, nic straconego. Bdzie ona
dostpna dla zwiedzajcych jeszcze do koca wrzenia w RCI przy ul. Dugiej. Dodatkowo kilka
prac ukazao si w formie pocztwek.
dawny Racibrz znaj jedynie
z pocztwek i archiwalnych
zdj. Warto doda, i autor
odebra wiele sygnaw uznania ze strony raciborzan, ktrzy od lat mieszkaj za granic,
ale utrzymuj ywe kontakty ze
swoim rodzinnym miastem.
Z pocztku miaem zupenie inny pomys, miaa to
by jedynie aplikacja ukazujca
dawne i obecne oblicze miasta.
Jednak w czerwcu skontaktowaem si z Henrykiem Sowikiem, posiadaczem ogromnej iloci archiwalnych zdj
i pocztwek, wic zmieniem
koncepcj. Prace zajy mi trzy
miesice opowiada Mielnik,
podkrelajc due wsparcie,
jakie otrzyma od podobnych
mu pasjonatw. Samego projektu nie uwaa bynajmniej
za zamknity jest tyle piknych miejsc w Raciborzu i zarazem materiau archiwalnego, e zamierza kontynuowa
prace w tym kierunku. Oprcz
tego, wraz ze stowarzyszeniem,

Fot. KPP Racibrz

ZGIN MOTOCYKLISTA

ca motocykla zmar. Ze wstpnych ustale policji wynika, i


prawdopodobnie 26-letni kierowca osobwki nie upewni
si, e jest wyprzedzany przez
motocykl i swoim manewrem
zajecha mu drog. Po zakoczeniu czynnoci majcych
wyjani okolicznoci zdarzenia spraw przeja raciborska prokuratura, ktra ustala
m.in. z czyjej winy doszo do
wypadku.
PS

KRZANOWICE POLICJA

HODOWLA NARKOTYKW
Cho wystawa liczy 27 prac, autor nie zamierza na tym
poprzesta. Materia archiwalny jest na tyle bogaty, e a si
prosi o kolejne wizualizacje bdce kolaem wspczesnego
Raciborza z dawnym obliczem miasta.
ktrego jest przewodniczcym,
stara si przywrci fragmenty
historii miasta funkcjonujce co prawda jeszcze w wiadomoci coraz mniej licznych
mieszkacw pamitajcych
dawne czasy, jednak odcho-

dzce bezpowrotnie wraz z nimi. Pierwsz tak inicjatyw


ma by tablica upamitniajca
cmentarz, na ktrym spoczywaj oary epidemii cholery. O
innych za wczenie jeszcze mwi, cho koncepcji jest wiele.

Nawet trzy lata wizienia


gro 19-latkowi z Krzanowic, ktry w szaasie foliowym uprawia konopie indyjskie. Posiada rwnie
susz marihuany.
Raciborscy policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkaca
powiatu raciborskiego, u ktrego na posesji w Krzanowicach
zabezpieczyli susz marihuany, a
nastpnie ujawnili upraw jednej bardzo duej roliny konopi
indyjskich. Mczyzna zosta za-

Fot. KPP Racibrz

Wernisa wystawy prac


Bartomieja Mielnika pt.
Plomby pamici odby si 7
wrzenia w Raciborskim Centrum Informacji. Frekwencja
przesza najmielsze oczekiwania, nie wszyscy pomiecili
si we wntrzach RCI trudno przypomnie sobie wydarzenie, ktre przycigno w
to miejsce tyle osb. Nic dziwnego, autor nasz redakcyjny
kolega zabra uczestnikw
w sentymentaln podr po
dawnym Raciborzu, pokazujc jednoczenie, jak mogoby
wyglda miasto, gdyby nie
zniszczenia wojenne i lata zaniedba odpowiedzialnych za
tkank miejsk decydentw.
Zaprezentowano 27 plansz nie
tylko o ogromnych walorach
estetycznych, ale i trudnej do
przecenienia wartoci historycznej.
Metoda, jak zastosowano, nie jest oryginalnym pomysem autora, efekt przeszed
jednak najmielsze oczekiwania. Niemaym trudem dokona on inkrustacji nowych
fotograi przedwojenn zabudow. Na fotogracznych
kompilacjach graka komputerowego na nowo odywa to,
czego ju nie ma: kamienice i
witynie. Puste przestrzenie
wypeniaj si piknem dawnych stylw. O tym jak zwyka
wydawaoby si kombinacja
okazaa si niezwyka, wiadcz reakcje ludzi, ktrzy mieli
okazj j podziwia. Poruszenie to chyba najwaciwsze
sowo. Chce mi si paka przyznawali niektrzy uczestnicy z nostalgi, wspominajc
to, co pamitaj, bo mieli okazj widzie kiedy na wasne
oczy. Co ciekawe, uczucia takie
podzielali take przedstawiciele modszego pokolenia, ktrzy

Nowe sale lekcyjne, wymiana stolarki okiennej,


docieplenie dachu i cian to tylko cz prac wykonanych podczas gruntownego remontu Szkoy Podstawowej w Brzeziu.
Czytaj wicej str. 6

trzymany i tra do policyjnego


aresztu. Teraz gro mu nawet
trzy lata wizienia.
KP

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Druga strona

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

NDZA DROGI ROWEROWE

cieka, ktrej nie ma i marzenie o nowym mocie


Fot. Ireneusz Burek

Lasy Pastwowe zamkny drog w Szymocicach i maj spokj.


Tylko co maj zrobi rowerzyci? pyta Czytelnik.

Zniszczony mostek w Szymocicach moe by niebezpieczny dla rowerzystw i przechodniw. Szkoda, e gmina i Nadlenictwo od roku nie potrafi podj skutecznych dziaa
w celu naprawy usterki.
katarzyna czy

Pisz jednak w sprawie


cieki, ktra biegnie wzdu
torw w Szymocicach. Sama
trasa jest naprawd fajna i
waciwie dla kadego, take
np. dla rodzin z dziemi. Problem w tym, e w pewnym momencie napotykamy uszkodzony mostek. Ze wzgldw
bezpieczestwa (tak myl!)
Lasy Pastwowe zamkny
ciek stawiajc znak informujcy o zakazie przejcia
i przejazdu. Wszystko byoby
w porzdku, gdyby po postawieniu takiego znaku rozpoczyby si prace w celu naprawienia tego mostu. Ale zakaz

obowizuje ju ponad rok! A


jedyne co robi administracja
lasw to wymiana (odnowienie) tablicy. Przecie to jaki
absurd! tak wiadomo
otrzymalimy od jednego z naszych Czytelnikw. Okazuje si
rwnie, e mimo zakazu wielu rowerzystw i pieszych codziennie korzysta z zamknitej
drogi w Szymocicach.
Zwrcilimy si zatem do
Urzdu Gminy w Ndzy, ktremu podlegaj Szymocice.
Zapytalimy, czy wadze gminy wiedz o uszkodzonym mocie i zamknitej ciece, i czy
podejmowano w tej sprawie
rozmowy z Nadlenictwem
Rudy Raciborskie (droga na-

ley wanie do Nadlenictwa). Poprosilimy rwnie o


wskazanie prawdopodobnego
terminu naprawy mostu oraz
zwrcenie uwagi na fakt, e
wielu rowerzystw i pieszych
nadal przechodzi przez uszkodzon kadk. Analogiczne
pytania przesalimy take do
Nadlenictwa Rudy Raciborskie. Sekretarz Gminy, Krystian Dolipski informuje, e
Gmina Ndza wielokrotnie
informowaa waciciela drogi Nadlenictwo Rudy Raciborskie o uszkodzonym
mocie i utrudnieniach tym
spowodowanych. Zwraca jednak uwag na fakt, i droga ta
nigdy nie zostaa przez Gmi-

n oznakowana jako cieka


rowerowa a jedynie stanowia znaczny skrt dla uczestnikw ruchu rowerzystw w
kierunku miejscowoci Kunia Raciborska. Gmina zdaje sobie zatem spraw z popularnoci tej drogi wrd
mieszkacw i turystw. Czy
podjto wic konkretne kroki zmierzajce do uregulowania sytuacji? Krystian Dolipski wyjania, e wadze Ndzy
kilkakrotnie zwracay si w tej
sprawie do Nadlenictwa oraz
prowadziy rozmowy majce
na celu przypieszenie remontu opisywanego mostu i drogi
transportu lenego. Wedug
informacji przekazanych gmi-

nie trwaj obecnie prace nad


opracowaniem dokumentacji
technicznej. Samorzd zapewnia take, e po raz kolejny w
trybie pilnym zwrci si do
Nadlenictwa o zabezpieczenie
przejazdu przez mostek.
Tymczasem wedug Nadlenictwa gmina nie tylko nie
zgaszaa do tej pory przypadkw amania zakazu wstpu
na most, ale nie odpowiadaa
rwnie na kierowane do niej
pisma. W marcu br. zwrcilimy si do Wjta Gminy Ndza z prob o partycypacj
w kosztach naprawy. Pismo
pozostao bez odpowiedzi
wyjania nadleniczy Robert
Pabian. I dodaje: w midzy-

czasie uzyskalimy ekspertyz,


ktra umoliwia oszacowanie
kosztw remontu, ktry planujemy wykona w 2017 roku.
W chwili obecnej zlecilimy
doran napraw w celu zabezpieczenia dziur w poszyciu
mostu.
Nadleniczy przyznaje, e
13 wrzenia (a wic ju po naszej interwencji w Urzdzie
Gminy) otrzyma od wjta pismo dotyczce naprawy mostu. Nie zawiera ono jednak
adnej informacji w kwestii
wspudziau gminy w kosztach remontu mwi Pabian.
Podkrela te, e most nie ley
na terenie bdcym w zarzdzie Nadlenictwa.
Fot. Pawe Strzelczyk

RACIBRZ SAMORZD

Sprawa Anny Ronin:


zeznawa Dawid Wacawczyk
Nie znalaza finau rozprawa, ktra w raciborskim sdzie toczy si przeciwko Annie Ronin
o publiczne rozpowszechnianie bez zezwolenia ustale ze ledztwa.
pawe strzelczyk

7 wrzenia w Sdzie Rejonowym w Raciborzu odbya si


kolejna rozprawa, w ktrej Ann Ronin odpowiada z art. 241
par. 1 kk, czyli publiczne rozpowszechnianie bez zezwolenia
wiadomoci z postpowania
przygotowawczego zanim trafiy one przed sd. Grozi jej za to
kara pozbawienia wolnoci do
lat dwch, ograniczenia wolnoci lub kara grzywny i utrata
mandatu radnej miejskiej. Jako
wiadek obrony zeznawa radny

powiatowy Dawid Wacawczyk,


ktry w drugiej turze ostatnich
wyborw prezydenckich startowa wesp z Ann Ronin przeciwko Mirosawowi Lenkowi.
Dodatkowo rozprawie przyglda si przedstawiciel Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka,
organizacji ktra zaja stanowisko, i ewentualna odpowiedzialno Anny Ronin w stosunku do popenionego czynu
jest niewspmiernie wysoka.
Podczas wczeniejszych rozpraw przesuchano Ann Ronin,
Mirosawa Lenka oraz Dariusza

Ronina, ma radnej. Gwnym


punktem trzeciej z kolei rozprawy byy zeznania Wacawczyka.
Byy kandydat na prezydenta
odpowiada na pytania ze strony sdu, oskarenia i obrony
przez ok. 3 kwadranse. Na wstpie na pytanie, co mu wiadomo
o sprawie, zaznaczy i wie, e
Anna Ronin jest oskarona o
ujawnienie szczegw jakiego
ledztwa, on sam na wasne
oczy widzia jaki przebieg miaa
kampania prezydencka i e potem policja prowadzia postpowanie, w ktrym wiadkiem by

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Mirosaw Lenk. Wyjawi, i do


szybko po wyborach w rodowiskach samorzdowych i dziennikarskich pojawia si wiedza,
i to z domu prezydenta wyszy
internetowe komentarze majce
charakter hejtu pod adresem
Ronin. Dla osb zwizanych z
raciborskim samorzdem nie
bya to adna tajemnica.
Plotki (to sowo czsto padao w trakcie posiedzenia red.)
o przesuchiwaniu przez organy cigania kilku osb znanych
z zaangaowania publicznego
(w tym prezydenta) w zwizku
z obraliwymi komentarzami w
internecie kryy wrd obserwatorw ycia samorzdowego
ju od lata bd wczesnej jesieni
2015 roku, cho nikt nie kwapi
si do ich upublicznienia. Zrobia to dopiero Anna Ronin na pamitnej konferencji prasowej na
przystani kajakowej, oskarajc
urzdujcego prezydenta o szerzenie hejtu i wzywajc go do
ustpienia ze stanowiska. Ona
tylko stana i powiedziaa to, co
wszyscy wiedzieli: e Lenk kursuje na policj, e toczy si postpowanie, e z jego domu byy
wysyane hejty mwi. Powysze zdanie pochodzi z artykuu
napisanego przez niego w grudniu 2015 roku w obronie Anny

Na prob sdu Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschd


przekazaa akta sprawy prowadzonej wczeniej o pomwienia pod adresem Norberta Miki i Arkadiusza Tylki. To wanie
w tej sprawie przesuchiwany by wwczas Mirosaw Lenk, a
Anna Ronin poczua si pokrzywdzona sugestiami o zwizki z
sekt. Akta te dotary jednak do Raciborza w przededniu rozprawy, a wic za pno by sd mg si z nimi zapozna (chodzi o ustalenie, kto wczeniej wystpowa o wgld do nich).
Std te rozprawa zostaa odroczona do 10 padziernika.

Ronin. Pani prokurator pytaa,


czy piszc te sowa, zdawa sobie spraw z odpowiedzialnoci
karnej za rozpowszechnianie informacji z postpowania przygotowawczego zanim sprawa
trafi przed sd. Teraz to wiem
przyzna Wacawczyk.

Anna Ronin podczas caej rozprawy nie zabraa gosu,


ograniczya si jedynie (za zgod sdu) do rejestrowania jej
przebiegu poprzez nagrywanie
na dyktafon.

GazetaInformator.pl >>

ps

RACIBRZ GOSPODARKA

RACIBORSKI URZD
OFERUJE HALE DO
WYNAJCIA
z powodzeniem mog skorzysta firmy zajmujce si logistyk lub spedycj; dodatkowo
zapewnia moliwo wynajmu
powierzchni biurowych i pomieszcze socjalnych, tak by
mc kompleksowo prowadzi
dziaalno gospodarcz na tym
terenie.
Szczegy informacje dotyczce wynajmu hal dostpne s
w Referacie Przedsibiorczoci i
Obsugi Inwestora oraz na stronie Urzdu Miasta Racibrz w
zakadce Invest In Racibrz.
kj

RACIBRZ PRZETARGI

pawe strzelczyk

Pod konsultacje spoeczne trafi projekt uchway rady


miasta zmieniajcy uchwa z
2004 roku w sprawie ustalenia strefy patnego parkowania dla pojazdw samochodowych na drogach publicznych
oraz ustalenia wysokoci stawek opat i okrelenia sposobu ich pobierania. Pojawi si w
niej nastpujcy zapis: Opaty
za parkowanie samochodw
w strefie patnego parkowania
pobierane bd w dni robocze,
tj. od poniedziaku do pitku
od godz. 7:00 do 17:00.
Stanie si tak dlatego, i
Naczelny Sd Administracyjny wyrokiem wydanym w dniu
26 kwietnia 2016 r. orzek, e
sobota powinna by traktowana na rwni z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 4 Kodeksu

Sobota powinna by traktowana jak dni ustawowo wolne


od pracy orzek Naczelny Sd Administracyjny. W ocenie
NSA brak jest podstaw do ustalenia opat za parkowanie w
soboty.
postpowania administracyjnego. Std te w ocenie NSA
brak jest podstaw do ustalenia
opat za parkowanie w soboty
w strefie patnego parkowania.

Zgodnie z zapisem uchway, zmiany maj wej w ycie


od 2 stycznia 2017 roku.

RACIBRZ GOSPODARKA

Nowe miejsca parkingowe


na Katowickiej
Dobra wiadomo dla mieszkacw ul. Katowickiej. Ju od
grudnia bd mieli oni do dyspozycji 21 nowych miejsc parkingowych. Inwestycja bdzie kosztowaa blisko 120 tys. z.

Fot. archiwum portalu

CIANKA WSPINACZKOWA NA PRZYSZY SEZON

Rada miasta musi zmieni obowizujc w Raciborzu


od 2004 roku uchwa dopuszczajc pobieranie opat
za parkowanie w soboty.
Fot. Pawe Strzelczyk

zwolnieniu lekarskim, ma powane kopoty ze zdrowiem.


Wobec tego wadze powiatu
powierzyy zarzdzanie placwk, penicemu w tym czasie obowizki dyrektora, Markowi Rysiowi. Wczeniej by
on jednym z zastpcw Dengela. Zastpc Rysia bdzie drugi
z wicedyrektorw Maciej Malinowski. Swoje stanowiska bd oni peni na zasadzie powierzenia, do czasu a organ
nadzorujcy ogosi konkurs na
dyrektora szkoy.

Patne parkowanie do koca


roku?

w skrcie

Fot. Pawe Strzelczyk

HERBERT DENGEL NIE


JEST JU DYREKTOREM

Urzd Miasta Racibrz i


Przedsibiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wsplnie
realizuj projekt Hale do
wynajcia. Znane s ju
szczegy wynajmu hal.
Oferta miasta zakada: hale pod produkcj i usugi czy
magazynowanie o powierzchni ok. 100 m2 i 200 m2, do ktrych prowadzi droga dostosowana do transportu cikiego;
bezpieczestwo maszyn i urzdze teren jest ogrodzony i
monitorowany; utwardzony
plac na terenie, na ktrym hale s zlokalizowane, z ktrego

REGION

RACIBRZ PRAWO

POWIAT RACIBORSKI EDUKACJA

Zarzd powiatu podj


decyzj o odwoaniu wieloletniego dyrektora drugiego oglniaka, ktry od
dugiego czasu zmaga si
z problemami zdrowotnymi.
6 wrzenia na posiedzeniu zarzdu powiatu znalaz
si projekt uchway w sprawie
odwoania Herberta Dengela
ze stanowiska dyrektora II Liceum Oglnoksztaccego im.
Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynaa Wyszyskiego 3. Dyrektor Dengel
od wielu miesicy przebywa na

Wiadomoci 3

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

21 miejsc parkingowych to kropla w morzu potrzeb jak na tak due osiedle. Wci nie
wiadomo, jak potoczy si sprawa parkingu pomidzy blokami po drugiej stronie ulicy.

Kompleks trzech cianek


wspinaczkowych o cznej
powierzchni minimum 85
m2 ma stan nad Odr do
koca kwietnia 2017 roku.
Raciborski magistrat rozpisa przetarg na zadanie budowa bezobsugowego kompleksu wspinaczkowego nad
Odr dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Przedmiot zamwienia
obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu 3 cianek wspinaczkowych oraz wykonanie,
dostaw i monta cianki wspi-

naczkowej o powierzchni min.


85 m2. Przedsiwzicie ma by
zrealizowane w ramach ubiegorocznego budetu obywatelskiego. To kolejne podejcie do
tematu. W lipcu w pierwszym
przetargu jedyna oferta przekraczaa sum, ktr zamierza
wyda na ten cel magistrat.
Oferty mona skada w
urzdzie miasta do 27 wrzenia.
Przy ich rozpatrywaniu bd
brane pod uwag cena (60%) i
okres gwarancji (40%). Termin
ukoczenia przewidziano na 28
kwietnia 2017 roku.
ps

13 wrzenia rozstrzygnito
przetarg na zadanie pn. przebudowa miejsc parkingowych
z wykonaniem zjazdu z drogi
gminnej ul. Katowickiej w
Raciborzu wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowej.
Do postpowania przystpiy
dwie firmy: Bruki Trawiski
(oferta na 154 053,81 z) oraz
Brukarstwo TRAKT Jerze-

go Wyrobka z Raciborza (119


826,64 z). Jako, i jedynym
kryterium bya najnisza cena, zlecenie otrzymaa ta druga firma.
Zakres przedmiotu zamwienia obejmuje wykonanie
dokumentacji
projektowej
remontu przebudowy miejsc
parkingowych z wykonaniem
zjazdu z drogi gminnej oraz

roboty budowlane zwizane z


wykonaniem zaprojektowanej
przebudowy miejsc parkingowych z wykonaniem zjazdu z
drogi gminnej ul. Katowickiej w Raciborzu.
Zakoczenie prac przewidziano na 30 listopada 2016
roku.
ps

PODRBKI
ZA PTORA MLN Z
8 wrzenia w Jastrzbiu-Zdroju funkcjonariusze lskiego
Oddziau Stray Granicznej
ujawnili podrobione kosmetyki, odzie i obuwie znanych
marek warte prawie 1,5 miliona zotych w kontrolowanym
samochodzie osobowym. Kierowc pojazdu bya obywatelka
Polski. Stranicy przeszukali
rwnie dom kobiety, gdzie
znaleli magazyn wypeniony
podrobionymi kosmetykami,
odzie oraz butami znanych
marek.
CZECH
Z NARKOTYKAMI
Policjanci podczas patrolu
w miejscowoci Chaupki na
ulicy Bogumiskiej zauwayli
siedzcego na murku mczyzn, ktry na widok radiowozu
zacz si zachowywa bardzo
niespokojnie. W czasie rozmowy z policjantami mczyzna
przyzna si do posiadania narkotykw - 2,5 grama marihuany. 20-letni obywatel Czech
trafi do policyjnego aresztu.
Za posiadanie narkotykw grozi mu nawet 3 letni pobytu w
wizieniu.
AKCJA
SZCZEPIENIA LISW
Od 23 do 30 wrzenia w wojewdztwie lskim prowadzona bdzie akcja szczepienia
lisw przeciwko wcieklinie.
Szczepionek nie wolno podnosi z ziemi, nie powinno si
rwnie wyprowadza zwierzt
domowych na zielone tereny.
Przynta ma posta maych
brunatnych krkw o zapachu
zepsutej ryby. Jej zapach lisy
wyczuwaj z odlegoci okoo
800 metrw.
MODERNIZACJA
PRZYCHODNI
Wadze gminy wraz z dyrektorem SPZLA zdecydoway o
kompleksowej modernizacji
budynku Przychodni Rejonowej w Rudniku. Remont
obejmuje m.in. poczekalni i
gabinety przyj lekarzy. Zostan wymienione posadzki oraz
tynki, ciany zostan odmalowane. Teraz lekarze przyjmuj
w gabinetach specjalistw na
pitrze.
ULICA DRZEWNA
WYREMONTOWANA
Remont ul. Drzewnej w Babicach wykonywaa firma Eurovia Polska S.A. Modernizacja
300-metrowego odcinka kosztowaa dokadnie 66.050,30
z brutto. Dobiegaj koca
rwnie prace na ul. Polnej w
gu, gdzie wykonawc jest
konsorcjum firm D-ART
oraz INFRAGO z Jankowic.
Koszt remontu to 96.226,98 z
brutto.
WSKOTORWKA,
A NOWY WACICIEL
Ruch kolejowy na odcinku
Szymocice-Babice, a by moe
nawet poczenie z Rudami
takie plany ma nowy waciciel nieczynnego dworca stacji
kolei wskotorowej w Ndzy
Jarosaw uszcz, zarzdzajcy od siedmiu lat stacj kolei
wskotorowej w Rudach, ktry
kupi niedawno od PKP budynek dworca dawnej stacji kolei
wskotorowej w Ndzy. W planach ma reaktywacj kolejki i
wiele innych atrakcji.

4 Sport

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ WYDARZENIE SPORTOWE

ZAKSA najlepsza w turnieju o puchar prezydenta


Fot. Katarzyna Przypado

Cztery dni, cztery druyny, sze meczw, mnstwo emocji i wygrana ZAKSY tak w skrcie mona podsumowa trzeci edycj Midzynarodowego Turnieju w Pice Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Racibrz.

Zobacz caa fotorelacj

Drugie miejsce zaj Jastrzbski Wgiel.


katarzyna przypado

III Midzynarodowy Turniej w Pice Siatkowej o Puchar


Prezydenta Miasta Racibrz
przeszed do historii. Czterodniowa rywalizacja od 15 do
18 wrzenia, w ktrej uczestniczyy trzy druyny PlusLigi i
mistrz Austrii, zakoczya si
zwycistwem ZAKSY Kdzierzyn-Kole.
W pitek mecz rozegray
druyny, ktre triumfoway w
poprzednich edycjach: Effector Kielce i Hypo Tirol Innsbruck. Pierwszy set pad upem
zespou z Austrii, ktry ju na
pocztku wypracowa du
przewag i zdoa utrzyma
j do koca. Druga cz spotkania rozpocza si podobnie, jednak kielczanom udao
si ostatecznie wygra 25:22.
Lepsi okazali si rwnie w
trzecim secie. Czwarta cz
meczu znw bya wyrwnana,
a po jej zakoczeniu cieszyli
si zawodnicy Hypo Tirol Insbruck, ktrzy doprowadzili do
tie-breaku. Po emocjonujcej
kocwce pierwsze zwycistwo
w turnieju na swoim koncie zaR E K L A M A

pisaa druyna z Austrii. Dzie


wczeniej w Jastrzbiu-Zdroju
w ramach turnieju odbyo si
spotkanie Jastrzbskiego Wgla z ZAKS Kdzierzyn-Kole
poczone z prezentacj zespou gospodarzy. Lepsza okazaa
si w nim druyna z Kdzierzyna-Kola, ktra wygraa 3:1.
W pierwszym sobotnim
meczu mistrz Polski pokona
mistrza Austrii, jednak zwycistwo nie przyszo kdzierzynianom atwo. Pierwszego seta wygrali pewnie, lecz
w drugim gr byli siatkarze
Hypo. Trzeci cz spotkania rwnie wygra zesp z
Austrii, lecz siatkarze ZAKSY
nie odpuszczali i udao im si
doprowadzi do tie-breaka po
pewnym zwycistwie w czwartym secie. Ostatnia partia bya bardzo zacita. Po ciekawej
i emocjonujcej kocwce z
wygranej cieszyli si zawodnicy i kibice ZAKSY. Pniej na
parkiecie pojawili si zawodnicy Jastrzbskiego Wgla i
Effectora. W pierwszym secie
jastrzbianie szybko wypracowali prowadzenie, ktre utrzymali do koca. Potem gra siat-

W tegorocznej edycji turnieju cztery mecze zakoczyy si


po tie-breaku.

MVP turnieju zosta wybrany Mateusz Bieniek (nr 10).

Duym zainteresowaniem wrd kibicw cieszy si Douglas


Duarte Da Silva. Na zdjciu z Jakubem Michalakiem.

Raciborski AZS pierwszy mecz rozegra na wyjedzie


z AT ory Jastrzbski Wgiel.

karzy Effectora poprawia si,


dziki czemu wygrali drug, a
pniej rwnie trzeci parti.
W czwartej jednak to siatkarze z Jastrzbia-Zdroju okazali si lepsi i ostatecznie cieszyli
si ze zwycistwa nie tylko w
tym secie, ale i w tie-breaku i
caym meczu.
W niedziel rozegrano dwa
ostatnie mecze. Najpierw zmierzyy si ze sob Jastrzbski

Wgiel i Hypo Tirol Innsbruck.


By to kolejny piciosetowy pojedynek w tej edycji turnieju, a
lepsi w nim okazali si siatkarze ze lska, ktrym wygrana
daa drugie miejsce. Nie byo
to jednak atwe zadanie. Dwa
pierwsze sety wygrali Austriacy. Dopiero w trzeciej partii,
po zacitej kocwce, udao
si zwyciy graczom Marka
Lebedewa. Podobnie byo w

czwartym, wyrwnanym secie.


W tie-breaku gra bya pod kontrol jastrzbian i to oni wygrali 15:12. Gocie z zagranicy
musieli zadowoli si trzecim
miejscem. Ostatnie spotkanie, w przeciwiestwie do poprzednich, zakoczyo si trzema setami. Pewne zwycistwo
odniosa w nim ZAKSA Kdzierzyn-Kole, nie dajc szans
siatkarzom Effectora Kielce. W
poowie pierwszej czci spotkania mistrzom Polski udao si uzyska kilkupunktowe
prowadzenie, ktre utrzymali
do koca. Dominowali rwnie w drugiej i trzeciej partii,
zwyciajc do 15 i 14. ZAKSA
okazaa si bezkonkurencyjna.
Zapisaa na swoim koncie trzy
zwycistwa, a najlepszym graczem turnieju wybrany zosta
rodkowy zespou z Kdzierzy-

na-Kola Mateusz Bieniek.


Jak powiedzia Jakub
Michalak, pomysodawca i
wsporganizator wydarzenia,
turniej jak co roku odby si w
domowej atmosferze. Jednoczenie podkreli, e wane
jest to, aby kady zesp mg
si sprawdzi, grajc na wysokim siatkarskim poziomie.
Zdradzi te plany na przyszy
rok. Chcemy zorganizowa
turniej na sze druyn. Ju
teraz mog powiedzie, e na
99% wystpi trzy druyny z
PlusLigi i trzy zagraniczne. Z
roku na rok hala si zapenia,
wida wic, e to zapotrzebowanie na siatkwk tutaj jest
zauway.
Podczas turnieju odbya
si rwnie prezentacja drugoligowego KS-u AZS Rafako
Racibrz. Trenerem niezmiennie pozostaje Radosaw Gorski, pierwszym asystentem bdzie Marcin Polowczyk. Skad
zespou, w porwnaniu z poprzednim sezonem, bardzo si
zmieni. Naszym podstawowym celem jest osiganie rezultatw na miar tego zespou. I mam nadziej, e mecz,
ktrym za tydzie rozpoczniemy rozgrywki drugiej ligi, pozytywnie wszystko zweryfikuje
powiedzia Marcin Chmiela,
manager AZS-u i drugi asystent trenera. W przyszym
sezonie barwy raciborskiego
zespou bd reprezentowa:
Mateusz Kukulski, Dawid Kuma, Przemysaw Grabczyski,
Tomasz Baszczok, Miosz Zasonka, Mikoaj Zawada, Pawe eliski, Sawomir Kwany, Marcin Gonsior, Robert
Andrulewicz, Kacper Ledwo
i Bartomiej Ziomek.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 19/2016

GazetaInformator.pl 21 wrzenia 2016 nr 19 (220)

REGION BIZNES

II Spotkanie Networkingowe w Cieszynie przyjd, rozmawiaj,


rozwijaj biznes

Fot. Kazimierz Branny

dominika rudzka

Spotkania networkingowe
zyskuj coraz wiksz popularno wrd lokalnych przedsibiorcw. S one szans na
nawizanie
wartociowych
znajomoci, ktre daj moliwo rozwoju prowadzonego
biznesu. Tego typu spotkania
promuj idee lokalnego patriotyzmu gospodarczego, ktra wspiera rozwj firm w caym
regionie.
Wanym punktem dziaalnoci Klubu Przedsibiorcy
z Cieszyna jest osobisty rozwj jej czonkw, ktry gwarantuje aktywne uczestniczenie w grze rynkowej, midzy
innymi poprzez szukanie nisz
rynkowych i kreatywno. W
ramach jego dziaalnoci organizowane s regularne spotkania biznesowe. I Spotkanie Networkingowe obyo si 18 maja

Fot. Ireneusz Burek

Klub Przedsibiorcy z Cieszyna zaprasza na kolejne Spotkanie Networkingowe, ktrego celem jest propagowanie lokalnego
patriotyzmu gospodarczego. Spotkanie bdzie szans na promocj firm, nawizanie wartociowych kontaktw oraz podjcie
wsppracy z nowymi partnerami biznesowymi.

w hotelu Mercure w Cieszynie.


Miao ono charakter otwarty i
zgromadzio licznie przybyych
goci nie tylko z powiatw cieszyskiego i bielskiego, ale i z
dalszych okolic.
Klub Przedsibiorcy dziaajcy przy Zamku Cieszyn zaprasza przedsibiorcw oraz
przedstawicieli rodowisk biznesowych na kolejne, II Spo-

tkanie Networkingowe, ktre


odbdzie si 5 padziernika w
godz. 16:00-19:00 w Hotelu
Mercure Cieszyn, przy ul. Motelowej 21.
Podczas spotkania zostan wrczone Odznaki Honorowych za Zasugi dla Wojewdztwa lskiego, ktre
wrczy Sylwia Cielar, wiceprzewodniczca Sejmiku Wo-

jewdztwa lskiego. W programie przewidziano rwnie


wystpienia Wilhelma Mikoajczyka, Dyrektora Sprzeday
ds. Sieci Wewntrznej, PKO
TFI nt. Sytuacji gospodarczej
i finansowej na wiecie oraz
Bartomieja Koziea, Dyrektora
Oddziau Regionalnego, PKO
Leasing w Katowicach, ktry wygosi prezentacje pt.Le-

asing jako forma finansowania


zamierze inwestycyjnych.
Tu po wystpieniach nastpi czas rozmw networkingowych i wymiany ofert handlowych.
Sponsorem i Partnerem
II Spotkania Networkingowego w Cieszynie jest PKO Bank
Polski. Spotkanie jest bezpatne. Obowizuje rejestracja i

przesanie formularza zgoszeniowego do 30 wrzenia na adres: buroklub@zamekcieszyn.


pl. Klub Przedsibiorcy prosi o
zabranie wizytwek i materiaw promocyjnych swojej firmy
lub organizacji.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposb.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

PLUSY BIZNESU

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

ledzimy zmiany

Konferencja: II edycja Akademii


Przedsibiorczoci w Tychach
Park naukowo-technologiczny IT Loft Park Tychy wraz z partnerami zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem wasnej dziaalnoci gospodarczej, a
take osoby prowadzce mode rmy i przedsibiorcw z terenu wojewdztwa lskiego na II edycj Akademii Przedsibiorczoci.
Organizatorzy zapewniaj, e kolejna odsona to
kolejne tematy, niezbdne kademu przedsibiorcy tym razem warsztaty
tak istotne dla dziaalnoci
jak: zawieranie umw oraz
ksztatowanie wizerunku.
Akademia jest odpowiedzi na potrzeb edukacji w zakresie zakadania i prowadzenia wasnej
dziaalnoci gospodarczej.
Cykl bezpatnych spotka,
wykadw i bezporednich
konsultacji z organizacjami, instytucjami, bezpatny dostp do prawnika czy

ksigowej ma za zadanie
przybliy wszystkie tajniki startu i prowadzenia
wasnego biznesu.
Przy stanowiskach partnerw jest okazja przedyskutowa z doradcami
biznesowymi i trenerami
pojawiajce si zawsze wtpliwoci, kwestie marketingowe, prawne i inne.
Konsultacje bd przez
cay czas trwania wykadw i warsztatw mona przyj i skonsultowa
swoje pomysy, zasign
bezpatnie opinii czy porady.

Akademia
Przedsibiorczoci odbdzie si 28
wrzenia, w rod w godzinach 10:15-15:15 w parku
naukowo-technologicznym
IT Loft Park, ul. Browarowa 21, Tychy (kompleks
Browaru
Obywatelskiego). Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja przez formularz
zgoszeniowy dostpny na
stronie itloftpark.pl/szkolenia. Udzia w Akademii
jest bezpatny.
DR /RDO:
IT LOFT PARK/

Raport: Skd rodki na rozwj rmy?


Wsparcie nansowe dla maych i rednich rm ze rodkw Unii Europejskiej
to nie tylko dotacje. Firmy mog skorzysta np. z instrumentw nansowych, gwnie poyczek i porcze, czsto na preferencyjnych, w stosunku
do rynkowych, warunkach.
Enterprise Europe Network informuje, i oferta
podmiotw oferujcych ww.
wsparcie moe si rni w
zalenoci od regionu, w ktrym potencjalny benecjent
zarejestrowa swoj dziaalno. Skd mona czerpa
rodki na rozwj rmy?

rencyjnoci przedsibiorstw
oraz MP na lata 2014-2020,
z budetem w wysokoci 2,3
mld euro. W ramach programu COSME MP otrzymuj
wsparcie w nastpujcych
obszarach: uatwienie dostpu do nansowania; wspieranie umidzynarodowienia
i uatwianie dostpu do rynKrajowy
kw; tworzenie warunkw
System Usug (KSU)
sprzyjajcych konkurencyjKrajowy System Usug noci; promowanie kultury
to sie wsppracujcych przedsibiorczoci.
podmiotw, ktre wspieraj rozwj przedsibiorczoci Horyzont 2020
w Polsce. W orodkach KSU dla innowacyjnych rm
przedsibiorcy mog skoHoryzont 2020 to najrzysta nie tylko z szerokie- wikszy w historii Unii Eugo zakresu usug doradztwa ropejskiej program na rzecz
biznesowego, ale take liczy bada i innowacji. Jego czna pomoc w uzyskaniu po- ny, siedmioletni (2014-2020)
yczki lub porczenia. Fun- budet wynosi blisko 80 mld
dusze poyczkowe udzielaj euro. Oferuje instrumenty poyczek gwnie mikro-, nansowe dla innowacji w pomaym i rednim przedsi- staci m.in. preferencyjnych
biorstwom dziaajcym na poyczek i gwarancji udzieterenie obsugiwanym przez lanych przez Europejski
Bank Inwestycyjny i Eurodany fundusz.
pejski Fundusz Inwestycyjny na pen komercjalizacj
Program COSME
COSME jest unijnym wynalazkw i innowacyjprogramem na rzecz konku- nych technologii. Zostanie

na nie przeznaczone ponad


2,8 mld euro.
Inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE
(ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium
Enterprises) to program
Unii Europejskiej, ktrego inicjatorem jest Komisja
Europejska. JEREMIE jest
atrakcyjn form wsparcia
nansowego, oferowanego
mikro-, maym i rednim
przedsibiorstwom, rwnie
podmiotom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz tzw. start-upom. Celem
inicjatywy jest pomoc przede
wszystkim tym rmom, ktre rozpoczynaj dziaalno
gospodarcz, nie posiadajc
historii kredytowej lub zabezpiecze o wystarczajcej
wartoci.
Szczegowe informacje mona znale
na stronie internetowej
www.een.org.pl
DR /RDO:
ENTERPRISE EUROPE
NETWORK/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

Z regionu

wiadomoci

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

REGION SPORT

Treningi sztuk walki a pozytywny obraz samego siebie


Trenowanie sztuk walki to nie tylko nabywanie umiejtnoci samoobrony, ale rwnie ksztatowanie swojej osobowoci,
wraliwoci, koordynacji oraz psychiki.

R E K L A M A

Treningi Sztuki Walki ucz radzenia sobie w rnych sytuacjach zagroenia, a ta umiejtno
przenosi si rwnie na ksztatowanie pozytywnych cech charakteru.
strachu i umiejtnego wzywania
pomocy.
Pszczyska Akademia Sztuk
Walki istnieje w Polsce od 60
lat. Jej twrc i zaoycielem jest
mistrz Jzef Brudny 10 dan z
Pszczyny.
W tym roku grupy z Raciborza i Wodzisawia l. obchodz
25 lat istnienia.

Treningi w Raciborzu odbywaj si w sali gimnastycznej Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesyszcych i


Sabosyszcych przy ul. Karola Miarki 4, natomiast w Wodzisawiu l. treningi odbywaj
si w sali gimnastycznej Szkoy
Podstawowej nr 3 przy ul. 26
Marca 9.

KRZYSZTOF DRONIAK
Tel. 604 422 726
www.polskaszkolawalki.pl
www.facebook.com/
PolskaSzkolaWalki
Artyku sponsorowany

ZAWADA KSICA GOSPODARKA

SPRZEDA BUDYNKU
DAWNEJ PLEBANII
Fot. Gmina Ndza

Treningi sztuki walki w


swoim pierwotnym zaoeniu
zawsze suyy do obrony siebie
i swoich najbliszych. Umiejtno ta powoduje wysoki poziom poczucia bezpieczestwa,
a co za tym idzie wrd modych
ludzi rodzi pozytywny obraz samego siebie, akceptowalny przez
grupy, w ktrych si znajduj.
Treningi Sztuki Walki ucz
radzenia sobie w rnych sytuacjach zagroenia, a ta umiejtno przenosi si rwnie na
ksztatowanie pozytywnych cech
charakteru: odporno na stres
i umiejtno radzenia sobie w
trudnych sytuacjach yciowych,
niedopuszczanie do zaama
psychicznych, waciwe postawy prospoeczne, wraliwo na
krzywd ludzk.
Treningi grupy modziey i
dorosych to nacisk gwnie na
samoobron w sytuacjach zagroenia zdrowia i ycia. Podczas naszych treningw prowadzone s wykady z psychologii
i pierwszej pomocy.
Prowadzimy rwnie treningi dla najmodszych. Dzieci
poprzez zabaw ucz si relacji z
innymi, nabywaj umiejtnoci
sprawnociowych, koordynacji,
rozwijaj inteligencj kinestetyczn (ruchow). Najmodsi
ucz si rwnie prawidowych
reakcji obronnych, opanowania

Nieruchomo posiada urzdzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, instalacja wodocigowa a


take wasne szambo, dostp do drogi publicznej.
Obiekt bdzie mona naby za minimum 70 tys. z
+ VAT. Taka jest cena wywoawcza. Gmina ogosia
dat przetargu.
W Urzdzie Gminy Ndza na 26 padziernika zaplanowano przetarg na sprzeda
budynku dawnej plebanii z
dziak o powierzchni 0,1582
ha w Zawadzie Ksicej przy
ul. Raciborskiej. Cena wywoawcza wynosi 70.000,00 z

+ VAT. Wadium w wysokoci


7.000,00 z naley wpaci do
20 padziernika. Powierzchnia uytkowa dawnej plebanii
wynosi ponad 143 m2. Na terenie nieruchomoci jest te
budynek gospodarczy. Wicej
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy Ndza w zakadce przetargi
na mienie gminne.
J

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

Kobieta zadbana
REGION STYL YCIA

Co naley zrobi, aby czu si wietnie,


dobrze wyglda i do tego cieszy si zdrowiem?
MARTYNA CEBULA

Temat zadbanej kobiety


sta si niezwykle popularny w
ostatnim czasie. W kocu kada z nas chce wyglda i czu
si wymienicie. Jak wic to
osign? Wystarczy kadego
dnia pamita o poniszych
zasadach.
Odywiaj si zdrowo
Odywianie ma ogromny
wpyw na nasze samopoczucie, wygld oraz zdrowie. Bardzo istotne jest to, by wyeliminowa ze swojej diety ywno
przetworzon i smaon na
gbokim tuszczu. Naley je
mniej, ale czciej najlepiej
z zachowaniem takich samych
R E K L A M A

odstpw czasowych pomidzy posikami. Wane jest


take, by wzbogaca swj codzienny jadospis o penoziarniste pieczywo, owoce, warzywa, orzechy, ryby, jajka oraz
nasiona.
Pamitaj
o aktywnoci zycznej
Szczeglnie w przypadku
pracy siedzcej i okresie jesienno-zimowym, wane jest
to, by zapewni swojemu ciau cho odrobin ruchu kadego dnia. Ruch ma bowiem
ogromny wpyw nie tylko na
sylwetk, ale take na oglne
samopoczucie oraz pomaga
unikn wielu problemw ze
zdrowiem.

Usystematyzuj swoje ycie


Organizm bardzo szybko przyzwyczaja si do narzuconych mu nawykw. Warto
wic wypracowa systematyczno przykadowo w porach,
o ktrych si kadziemy lub
wstajemy. Kolejnym cennym
nawykiem jest ilo przespanych godzin (od 7-8 h). Jeeli
bdziesz trzyma si tych zasad, bdziesz zawsze wypoczta i bdziesz si wietnie czu w
cigu dnia.
Codzienna pielgnacja
Zadbana kobieta powinna
pamita o tym, by kadego
dnia zapewni swojej skrze
odpowiednie nawilenie oraz
odywienie, by bya ona pro-

Fot. freepik.com

Regularne dbanie o siebie jest najlepsz drog do tego, aby to osign.


mienna i gadka. Naley rwie
zaopatrzy si w wysokiej jakoci kosmetyki do wosw, olejek do paznokci, krem do doni
i dobrej jakoci mleczko do demakijau. Systematyczne dbanie o wosy, skr i paznokcie
przynosi najlepsze rezultaty.
Badaj si regularnie
Regularne przeprowadzanie bada pozwala unikn
rnych przykrych sytuacji, dlatego kada z nas powinna znale czas, aby raz na jaki czas
sprawdzi stan swoich zbw,
zrobi cytologi lub badanie
krwi. Co wicej, wane jest rwnie to, by obserwowa sam
siebie i nie bagatelizowa nawet
najdrobniejszych symptomw,

ktre wysya do nas nasze ciao.


Rozrywka
Jeeli twoj jedyn rozrywk jest codzienne ogldanie seriali, koniecznie co z tym zrb.

Spotkaj si ze znajomymi, id
na spacer, wyprbuj nowy przepis lub zrb co innego, co Ci
zainspiruje i wyzwoli ca mas
endorn. A przede wszystkim
duo si umiechaj!

66 Wiadomoci
Kobieta zadbana

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nr nr
1819(219)
21 wrzenia
2016,
(220)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ STYL YCIA

Dzie Otwarty Akademii Fitness


Ponad 90 osb wzio udzia w zajciach sportowych, prezentacji odziey oraz konsultacjach
z trenerami personalnymi, dietetykami i fizjoterapeutami.
Fot. Akademia Fitness

Program Dnia Otwartego w Akademii Fitness


by bardzo bogaty. Odbyo
si 13 pgodzinnych serii
rnych zaj grupowych,
wrd ktrych kady mg
znale co dla siebie. Gocie uczestniczyli m.in. w
zajciach: Fat Burning, Latino Dance, TBC zajcia
Aktywni 50+, Trening Metaboliczny.
Mona byo przekona si take o zaletach zaBeata Kampka 46 lat,
Racibrz
Przyszam dzisiaj do
Akademii, gdy chciaam
sprawdzi czy wiczenia
TRX s dla mnie. Nie
auj, po treningu czuj
si wietnie.
Ilona Rabenda 35 lat,
Samborowice
Regularnie przychodz
na zajcia do Akademii.
Moje ulubione treningi to
TBC i Zdrowy Krgosup.
wiczenia daj mi niesamowit dawk endorn.
Polecam ten klub kademu.
RACIBRZ STYL YCIA

Qui Moda na ulicy Warszawskiej


w Raciborzu
Serdecznie zapraszamy
na dostaw odziey sezonu
jesie-zima 2016/2017. Sezon ten stanowi powrt do
lat 90-tych, gdzie krloway
koszule z konierzykiem, pasujce niemale do wszystkiego oraz due torby. Lata
dziewidziesite to take
ponadczasowe jeansy, skra
oraz wena, za panujce kolory to szaro, biel i czer.
Wsppracujemy z woskimi, zaprzyjanionymi rmami, dziki czemu naszym
Klientkom moemy zaproponowa doskona jako
w szczeglnie atrakcyjnych
cenach. Nasza ostatnia
kolekcja wiosna-lato wyprzedaa si w w przecigu
dwch tygodni, co z pew-

Fot. Justyna Koniszewska

Butik Qui Moda proponuje trendy tego sezonu.


Znaki szczeglne to oryginalno, fantazja i jako!

noci bardzo pozytywnie stemy w stanie zaoferowa


wiadczy o naszej marce.
asortyment na kad kieOfert staramy si dopa- sze i fantazj.
sowa do potrzeb Klientek,
Qui Moda
dlatego uwanie suchamy
ul. Warszawska 13/1
ich opinii oraz obserwuje47-400 Racibrz
my rynek, dziki czemu je-

KUPON PROMOCYJNY

Kupujc 1 koszul otrzymujesz


dowoln bluzk z kolekcji letniej za 1 z!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 10:00-17:00
sob. 9:30-13:00

/ Qui-Moda
Artyku sponsorowany

j TRX, czyli treningu przy rowane do osb chccych


uyciu regulowanych tam. poprawi sw kondycj, a
Jest to najnowsza propozy- przy okazji mona rwnie
poprawi swoj gur. W
tym treningu pracuje wiele
Karolina, Racibrz, 27 lat
grup miniowych jednoczeJu 2 lata trenuj razem z
nie, przede wszystkim miAkademi. Moimi ulubionie gbokie odpowiadajce
nymi zajciami s Mental
za prawidow postaw i staBody, Trening Metaboliczny oraz ABT. Do klubu
bilizacj sylwetki wyjania
przychodz si zrelaksoEwa Koczwara, instruktorka
wa po cikim dniu pracy.
Akademii prowadzca nowe
Lubi przychodzi do
zajcia w klubie. To prawklubu, gdy panuje to dodziwa nowo w tnessomowa, przyjazna atmosfewym wiecie. Ciesz si, e
ra. Instruktorzy s bardzo
profesjonalni i pozytywnie
nastawieni na klientw.
Cay czas podnosz swoje
kwalikacje, bior udzia
w rnych szkoleniach,
maj du wiedz - np. potra wymieni jaki dany
misie pracuje w danym
wiczeniu.

cja klubu, dostpna w Akademii Fitness. TRX to


wiczenia siowo-wytrzymaociowe, polecane kademu,
niezalenie od stopnia tnessowego wytrenowania, skieKlaudia Nagler-Skroban,
Bojanw
Zawsze byam aktywna,
dlatego bdc w ciy
rwnie postanowiam nie
zaprzesta wiczy. Dziki
zajciom Pilates w Ciay
lepiej si czuj, rwnie
dziecko jest bardziej dotlenione. Polecam te zajcia!

Teresa Sokoowska-Kurowska 67 lat, Racibrz


Akademia to mj sposb
na ycie. Zamiast wyczekiwa w kolejce u lekarzy,
przychodz na sal ruch
jest jest moim lekarstwem
na choroby. Od 3 lat
przychodz do klubu, 4
razy w tygodniu. Dziki
wiczeniom zeszczuplaam,
poprawia mi si sylwetka, a przede wszystkich
samopoczucie. Instruktorzy s kompetentni, do
kadej osoby podchodz
indywidualnie, dopasowuj wiczenia do naszych
umiejtnoci. Na zajciach
cigle podnosz poziom.

w Raciborzu rwnie bdzie


mona trenowa za pomoc tam TRX. I oczywicie
zapraszam na moje zajcia TRX CIRCUIT dodaje

Dawid Wgrzyn, instruktor


TRX.
Midzy zajciami odbywao si losowanie nagrd.
Mona byo wygra wejciwki na wybrane zajcia
Pawe Skroban 43 lata,
Racibrz
Pierwszy raz na TRX.
Bardzo przyjemne, siowe
zajcia. Mona powiedzie, e za spraw ony
wicz razem z Akademi.
Maonka przychodzia na
klubu na treningi, a ja si
z niej namiewaem, e nic
na tych wiczeniach nie
robi. Z przekory zapisaem
si na trening, przekonaem si na wasnej skrze
jak te wiczenia wygldaj i zostaem. Teraz
razem z Akademi wiczy
caa nasza rodzina ona,
crka i ja. Z racji pracy o
charakterze wyjazdowym
trenuj w Akademii jedynie w pitki i soboty. Dziki wiczeniom poprawia
mi si kondycja, lepiej si
po prostu czuj. Pracuj
jako spawacz to szkodliwa
praca, wic do Akademii
przychodz rwnie po
zdrowie.

Akademii Fitness oraz zdrowe przekski z Ekobistro


BeFit. Poza tym gocie mogli skorzysta z porad dietetyka, zjoterapeuty i trenera
personalnego. Nie zabrako
te zdrowego poczstunku.

GazetaInformator.pl >>

Kobieta zadbana

7
2016,
nr(220)
18 (219)
21wrzenia
wrzenia 2016,
nr 19

REGION STYL YCIA

Perfekcyjny dzie gwarancja


wyjtkowego i udanego lubu!
lub to najwaniejszy dzie
w yciu kadego z nas. W dzisiejszym zabieganym wiecie,
organizacja lubu i wesela jest
nie lada wyzwaniem. Dziki
nam bdziecie mieli pewno,
e wszystko pjdzie po Waszej
myli! Oferujemy bowiem pomoc w organizowaniu perfekcyjnego lubu.
Nasza kwalikowana konsultantka lubna udzieli Wam
wszelkich porad odnonie organizacji lubu i wesela, a nastpnie krok po kroku zorganizujemy Wasz najwaniejszy
dzie.
Wsppracujemy z najlepszymi podwykonawcami.
Zapewniamy midzy innymi:
pikn opraw muzyczn do
kocioa, aranujemy oryginalny wystrj kocioa i sali, zapewniamy transport dla goci,
pomagamy w organizacji alkoholu na wesele, prezentw dla
goci i rodzicw, dodatkowych
atrakcji i wiele wicej.
Jeli szukacie ciekawych i
niepowtarzalnych dodatkw
na lub, kreatywnych pomysw na wesele to jestemy wanie po to, aby Wam pomc!
R E K L A M A

Posiadamy bogato uposaon


wypoyczalni dekoracji lubnych. Znajdziecie w niej midzy innymi oryginalne dywany
lubne (tylko u nas dywan w
kolorze oletowym i chabrowym jak rwnie zawsze ponadczasowa biel). Co wicej,
oferujemy rwnie nowoczesne krzesa i klczniki, niebanalne stojaki do dekoracji alejek, ramki do numeracji stow
weselnych, pikne lampiony,
szklane wazony i wiele innych
elementw dekoracyjnych.
Perfekcyjny dzie to
rwnie wypoyczalnia stylowych samochodw do lubu.
W naszym samochodzie poczujecie si naprawd wyjtkowo. W ofercie posiadamy
take fotobudk, ktra sprawi,
e Wasz lub bdzie wietn
pamitk na lata. Jako jedyni w Polsce jestemy w posiadaniu podwietlanego napisu LOVE o wysokoci a 130
cm. Napis wyglda naprawd
spektakularnie, podwietlany
jest z przodu, gry i po bokach
owietleniem LED w ciepej
bieli. To co, co z pewnoci
wyrni Wasze wesele.

Fot. Perfekcyjny dzie

Czeka Ci organizacja lubu i wesela, a kompletnie nie wiesz,


jak si za to zabra? Oszczd sobie niepotrzebnego stresu i
umw si z konsultantk lubn!

Nasza konsultantka
lubna zorganizuje Wasz
perfekcyjny lub.
tel. 692 939 283
paulinae@interia.eu
www.perfekcyjnydzien.pl
www.naszabudka.pl
Artyku sponsorowany

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Z regionu

wiadomoci

REGION STYL YCIA

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ EKOLOGIA

Konikt midzy dziemi jak Wielkie sadzenie drzew


praw miejskich Raciborza to okazja do wielu wielkich, niecopowinien zachowa si rodzic? 800-lecie
dziennych przedsiwzi. Jednym z takich wydarze majcych uczci
Konflikty wrd dzieci s zjawiskiem do powszechnym. Przyczyn powstawania tych konfliktw jest niezliczenie duo, a metoda na ich rozwizanie powinna by dobrana do sytuacji.
Najczstszym powodem
wystpowania koniktw pomidzy dziemi s przesanki charakterologiczne, czyli
pewne cechy posiadane przez
dziecko, ktre stwarzaj nieustanne powody do sprzeczek
i zatargw z rwienikami lub
po prostu powodem takim moe by zy humor dziecka w danym dniu, czy w danym momencie.
Sposb
rozwizywania
koniktw pomidzy dziemi
musi by dopasowany do sytuacji, w jakiej powsta, do wymiarw, jakie przyj oraz do
wieku uczestnikw koniktu.
Inaczej bowiem naley postpowa w przypadku koniktu
pomidzy dziemi modszymi,
a inaczej pomidzy dziemi
starszymi.
Z reguy rozwizanie zaistniaego koniktu pomidzy
maymi dziemi jest atwiejsze.
Maluchy daj si atwiej i szybciej przekona do zaprzestania
ktni, atwiej je te zainteresowa jakim alternatywnym zajciem, ktre odwrci ich uwag od przyczyny koniktu.
W przypadku dzieci starszych naley uy wicej logiczR E K L A M A

nych, rzeczowych argumentw


i dyplomacji przy doprowadzaniu do zgody oraz pooy
wikszy nacisk na faktycznym
rozwizaniu problemu, a nie
tylko na odwrceniu od niego
uwagi.
Podstawowe zasady postpowania w takich przypadkach
s nastpujce:
nie wolno przechodzi obok
koniktu obojtnie, pozostawienie dzieci samych sobie w
takiej sytuacji zagraa eskalacj problemu i zwikszeniem si ryzyka, jakie moe
si z t eskalacj wiza;
bardzo du rol w rozwizywaniu koniktw midzy
dziemi odgrywa wykazanie
taktu, yczliwoci dla uczestnikw koniktw, bowiem
odnoszenie si z wrogoci,
a co gorsze zbyt szybkie karanie uczestnikw zatargu
nie przyniesie rezultatw, a
takie dziaania mog jedynie
przynie efekt odwrotny do
zamierzonego;
w zetkniciu si z koniktem
naley ustali jego przyczyn,
a take okreli stopie jego
nasilenia;
w miar szybko, jeeli to

moliwe zlikwidowa przedmiot sporu lub znale sporne punkty widzenia, potrzeby, denia uczestnikw;
nastpnie naley doprowadzi do ustalenia kompromisu, ktrego efektem bdzie
zadowolenie obu stron i poczucie odniesienia przez nie
sukcesu;
w przypadku maych dzieci stara si odwrci uwag
dzieci od problemu, ktry by
przyczyn koniktu i zaj je
innym rodzajem aktywnoci
lub zainteresowa inn zabawk.
Zmieniamy si dla Twojego dziecka i dla Ciebie.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

t rocznic ma by posadzenie na terenie caego miasta 800 drzew.


Wydarzenia zwizane z
obchodami jubileuszu 800-lecia praw miejskich w Raciborzu maj odbywa si przez
cay 2017 rok. Pomysw i
planw jest wiele, maj by to
przedsiwzicia bardzo rnorakie, ale jednym z wikszych
i praktycznie ju pewnym bdzie nasadzenie 800 drzew.
Nie byle jakich drzew. Chcielibymy, aby nasz okrg
rocznic okrasiy szlachetne,

rodzime gatunki takie jak: dby, platany czy lipy zapewniaj w magistracie.
Jubileusz to znakomita
okazja, by w ramach obchodw zaprezentowa Racibrz
jako pikne, zielone miasto,
ktre swoimi dziaaniami chce
wej w przyszo jako przyjazne dla rodowiska.
Magistrat planuje nie tylko sadzenie drzew na gruntach nalecych do miasta.

Apeluje do mieszkacw, by
zechcieli si wczy w t akcj. Kady zainteresowany bdzie mg odebra sadzonk
piknego drzewa i zasadzi j
u siebie. Bdziemy rwnie
prosi aktywne organizacje
ekologiczne, by pomogy nam
promowa to przedsiwzicie
podkrela rzecznik prasowy
urzdu.
PS

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

MOESZ ZOSTA TWARZ MIASTA


Wodzisaw l. rozpocz
kampani na rzecz walki
ze smogiem. Kady moe
zosta jej twarz.
Wodzisawski Urzd Miasta zachca wszystkich mieszkacw do zaangaowania si
w akcj na rzecz walki z nisk
emisj. Magistrat szuka osb
w kadym wieku (niepenoletnich za zgod rodzicw), ktre
chciayby wzi w niej udzia i
pojawi si m.in. na miejskich
billboardach.
Zgoszenia s przyjmowane do 30 wrzenia. Wystarczy przesa swoj fotogra (najlepiej portretow) na
adres rzecznik@wodzislaw-

-slaski.pl. Spord nadesanych wnioskw Biuro Prezydenta Miasta dokona wyboru


uczestnikw kampanii. Informacje na temat wybranych

osb zostan zamieszczone


na facebooku i stronie internetowej miasta.
KC

GazetaInformator.pl >>

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

wiadomoci

Z regionu

BLUSZCZW ROZRYWKA

Drezynami po malowniczych liniach kolejowych


Fot. Katarzyna Przypado

Przejadki wasnorcznie zbudowanymi drezynami po stuletniej, malowniczej linii kolejowej nr 176 tak atrakcj
przygotowao Towarzystwo Entuzjastw Kolei z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.
dr zaczynaa si w Bluszczowie i wioda lini kolejow nr
176 (Racibrz MarkowiceOlza), ktrej budowa miaa pocz-

tek ponad 100 lat temu i ktr


ostatni pocig pasaerski przejecha w 1981 roku.
Towarzystwo Entuzjastw

Kolei jest dziaajcym gwnie w


powiatach raciborskim i wodzisawskim stowarzyszeniem, ktre opiekuje si nieuywanymi li-

niami kolejowymi. Czonkowie


pilnuj infrastruktury, dbaj o
ni, a oprcz tego buduj wasne
pojazdy szynowe. Ostatnio ich

drezyny przeyy prawdziwe oblenie podczas doynek w Tustomostach, gdzie z przejadek


skorzystao ponad sto osb.

R E K L A M A

katarzyna przypado

Podobnie jak w zeszym roku, tak i tym razem Towarzystwo


Entuzjastw Kolei wczyo si w
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. EDD s okazj, by pozna bogactwo wasnego regionu zwizane z histori, tradycj
i kultur. 10 i 17 wrzenia dziki
aktywnie dziaajcym lokalnym
mionikom kolei kady chtny
mg przejecha si zbudowanymi przez TEK drezynami, a
nawet sam je poprowadzi. Po-

wizytwki
ulotki >>>

32 414 90 30
533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

10 Z regionu

wiadomoci

REGION ZDROWIE

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI ZDROWIE

Bez kolejek do kardiologw

Zaburzenia rytmu serca mog znacznie obnia jako


ycia, powodowa powane powikania i przyczynia
si do przedwczesnej mierci. Nie lekcewa nierwno
bijcego serca. Rozmowa z dr n. med., kardiologiem
Witoldem Streb.

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.

R E K L A M A

przez 24-48 godzin, a nawet


do 7 dni. Niewielkie wymiary i
waga rejestratora czyni badanie
wyjtkowo mao uciliwym
dla pacjenta, jednoczenie zapewniajc najwysz jako zapisu EKG.
Do analizy holterowskiej
wykorzystujemy program Pathfinder, ktrego wielopaszczyznowe algorytmy pozwalaj
na analiz najbardziej skomplikowanych i trudnych technicznie zapisw EKG. Tego typu
wyposaenie mona spotka jedynie w najlepszych orodkach
medycznych w kraju!
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52
www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

POWIAT RACIBORSKI ZDROWIE

BLISKO 3 MLN NADWYKONA


W SZPITALU ZA PIERWSZE PROCZE
Najwiksze zapotrzebowanie na wiadczenia wystpuje w zakresie chorb
wewntrznych, neurologii, pediatrii i ginekologiczno-pooniczych. Za I
procze na tych oddziaach nazbierao si nadwykona na kwot 1 942,5
tys. z.
Plan finansowy na 2016
rok zakada przychody netto w
wysokoci 67 590 tys. zotych.
Wykonanie w I proczu wynioso 32 349 tys. z, stanowi to
47,86%. Brak wykonania planu
dochodw wynika gwnie z
braku waciwego oszacowania
przez NFZ potrzeb na usugi
medyczne, dlatego co roku wystpuj wiadczenia wykonane ponad limit. Przekroczenia
te na dzie 30 czerwca 2016 r.
wynosz 2 953,6 tys. z. Szpital Rejonowy w Raciborzu stara si realizowa kontrakty do
wysokoci limitw, jednak zapotrzebowanie na wiadczenia

Fot. Justyna Koniszewska

U kadej osoby, u ktrej


zostaa stwierdzona arytmia
serca, naley pozna jej przyczyn. Oprcz dokadnego badania lekarskiego naley wic
wielokrotnie powtarza badanie EKG.
Arytmia serca moe by
napadowa (pojawia si okresowo) lub dugotrwaa (utrzymujca si przez dugi czas). Wraz
z wiekiem zwiksza si ryzyko
wystpienia arytmii. Jest ono
wielokrotnie wiksze u osb
z tzw. czynnikami ryzyka, do
ktrych zaliczamy: palenie papierosw, nadcinienie ttnicze, cukrzyc, podwyszony
poziom cholesterolu, wystpowanie chorb serca u czonkw
rodziny (rodzice, rodzestwo).
Prawidowo, bez wykonywania wysiku, serce pracuje

miarowo (rwno) z czstoci


od 60 do 100 uderze na minut. U osb zdrowych bdzie ono
wykonywa okoo 60 uderze
na minut w spoczynku, przy
niewielkich wysikach okoo
100 uderze na minut, przy
duych wysikach (gimnastyka)
okoo 130 uderze na minut,
a przy bardzo duych wysikach
(np. forsowne bieganie) nawet
180 uderze na minut i wicej.
W diagnostyce zaburze
rytmu serca i przewodzenia
niezbdnym narzdziem jest
dugotrwae monitorowanie
zapisu EKG metod Holterowsk.
W poradni Kardio-Plus
dysponujemy nowoczesnymi,
cyfrowymi rejestratorami wiatowego lidera w dziedzinie anbulatoryjnej rejestracji i analizy
EKG, firmy Del Mar Reynolds.
Badania wykonywane s przy
uyciu cyfrowego rejestratora Lifecard CF umoliwiajcego zapis 3 lub 12 kanaw EKG

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

Fot. Novum-Med

Drcz Ci koatania serca?

Ryszard Rudnik, dyrektor szpitala podkrela, i aktywnie zabiega o renegocjacje kontraktw,


co w przypadku uzyskania wikszych kontraktw powinno skutkowa zmniejszeniem liczby
nadwykona. Natomiast droga formalno-prawna jest moliwa dopiero po zakoczeniu okresu rozliczeniowego, czyli w lutym 2017 r.
zdrowotne na terenie powiatu
raciborskiego jest zdecydowanie wysze.

Najwiksze zapotrzebowanie na wiadczenia wystpuje w zakresie chorb


wewntrznych, neurologii,
pediatrii i ginekologiczno-pooniczych. Za I procze
na tych oddziaach szpital
udzieli wiadcze ponad limit na kwot 1 942,5 tys. z.
wiadczy to o powanym niedoszacowaniu tych zakresw.
Problem ten by i jest wielokrotnie zgaszany do NFZ. W
celu poprawy wyniku finansowego prowadzone s dziaania oszczdnociowe zwiza-

ne z racjonalizacj wydatkw,
a take planowane s zmiany
organizacyjne zwikszajce
efektywno procesu leczenia. Nadwykonania odbijaj
si negatywnie na kosztach,
powodujc ich wzrost, jak i
wzrost zobowiza. wiadczenia udzielone ponad limit
powoduj trudnoci w planowaniu przepyww pieninych, poniewa koszty zwizane z leczeniem pacjentw
zostay poniesione.
ps

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

motoryzacja

Z regionu 11

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

FINANSE

USUGI TAPICERSKIE
WYNAJEM PRZYCZEP

Tel. 668 663 721

Naprawiamy maszyny domowe,


przemysowe, overlocki, hafciarki.
Szybkie tumaczenia u native spikera. Dostosowuje tekst do potrzeb i sytuacji. Tel. 695 729 849.

ZDROWIE
NIERUCHOMOCI
Sprzedam Bar Piwny SKAT na
ul. orskiej, Racibrz. Cena do
uzgodnienia Tel. 503 138 972.
WYNAJM LOKAL
Wynajm lokal 4500 m2 na magazyny,hurtownie,sklepy.Atrakcyjna
cena i lokalizacja,parking rampa.
Budynek znajduje si w raciborzu
ul.Reymonta 14 byy sklep meblowy ABRA. Tel. 509 241 296.

Do wynajcia warsztat samochodowy z zapleczem biurowo-socjalnym i placem postojowym. Racibrz, tel. 698 300 561
Do wynajcia hala 200 m2 na
magazyn, warsztat, gara lub
dowoln dziaalno.
Racibrz, tel. 698 300 561

PRACA
Praca dla opiekunek osb
starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO
Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta
Wyslij CV na adres e-mail:
biuro@softib.pl

MOTORYZACJA
Sprzedam Romet chart 210, rok
prod. 1992. Silnik na chodzie do
regulcji z papierami, biae tablice, OC si skoczyo. Sprzedaje
bez wydechu sportowego! Tel. 577
573 659.

KUPI KADE AUTO


tel. 726 000 007

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

AUTO-GARA

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

MECHANIKA
POJAZDOWA

SERWIS
SAMOCHODOWY

szybko tanio solidnie

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86
SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Kamil Majcher

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny, czciowy lub caociowy. Plecy (40z), mog przyjecha
do domu pacjenta. Tel. 504 355
510.
Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska
390b. Moliwo dojazdu do pacjenta. Oferuj: rehabilitacja was
stp, rk, krgosupa; edukacja
prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia dzieci
i niemowlt; korekcja wad postawy;

GABINET
BIOENERGOTERAPII

masa Shantala; kinesiotaping; gipsy hamujce. Tel. 509 490 689.

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach chorobowych m.in.: blach barkw,
rwie kulszowej; urazach: stuczeniach, skrceniach, zamaniach,
zwichniciach, oparzeniach.

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

32 755 21 31

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

781 289 867

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl
RNE

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.
ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729
874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).

MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki
Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...
Tel. 690 617 505
facebook.com/marikamasaze

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

Tel. 32 415 18 80

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Mariaska 1, Racibrz

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Rejestracja telefoniczna:

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

ul. Ocicka 51a w Raciborzu.


Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00

centrovet

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

604 729 874, 502 890 351

Przychodnia Weterynaryjna

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

Zapraszam na paznokcie metod


elow i hybrydow! Atrakcyjna cena. Tel. 570 150 774, GG 37811105.

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Racibrz, ul. Opawska 27a/1

Bezpatne auta zastpcze.Miae


kolizj, wypadek, kto uszkodzi
twoje auto? Zostae bez samochodu? Jeli tylko nie z twojej winy, to
przysuguje tobie bezpatne auto
zastpcze na czas naprawy.Cao
wynajmubdzie regulowana z OC
sprawcy. Tel. 509 241 296.

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

R E K L A M A

reklama | poligrafia >>>

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

6 Ekologia

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
RACIBRZ INWESTYCJE

Ekoremont w SP 3 w Brzeziu
Fot. Jerzy Kunc

Nowe sale lekcyjne, wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu i cian to tylko cz prac wykonanych
podczas gruntownego remontu Szkoy Podstawowej w Brzeziu.

Cakowity koszt modernizacji szkoy w Brzeziu to 1 969 272 z. Udao si j zrealizowa dziki wsparciu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Przeprowadzono termomodernizacj budynku, dostosowano do wymaga przeciwpoarowych, zamontowano energooszczdne owietlenie oraz odnowiono bibliotek i czytelni.
KATARZYNA CZY

Prace trway do 31 sierpnia, nauczyciele spdzili tu ostatnie dni wakacji, ale nowy rok
szkolny udao si nam powita
w piknie odnowionej szkole
Magorzata Popiel-apiniak, dyrektor Szkoy Podstawowej nr 3
w Brzeziu, nie kryje zadowolenia
z remontu placwki. Jestem
dyrektorem tej szkoy ju 23 la-

ta i do tej pory przeprowadzalimy remonty na bieco, maymi krokami. Wic kompleksowa


termomodernizacja i remont naprawd cieszy oko i jest wanym
momentem w naszej historii. A
biorc pod uwag nadchodzc
reform systemu owiaty, to by
naprawd strza w dziesitk.
Wniosek o przyznanie rodkw na renowacj tra do prezydenta Raciborza ju w 2012 r.,

a modernizacja placwki zostaa


ujta w wieloletnich planach inwestycyjnych miasta. W zwizku z obnieniem wieku szkolnego, dyrekcja i Rada Rodzicw
zabiegay o przyspieszenie prac
nad dokumentacj remontow i
wydzielenie rodkw na ten cel.
Remont ruszy w 2015 r.
Najpierw wymieniono
dachwki, zamontowano okna
dachowe i rozpoczto prace

REGION INWESTYCJE

zimowych oraz wakacji w tym


roku. Wyremontowano m.in.
toalety, w ktrych zamontowano czujniki ruchu, dziki czemu wiato wcza si
tylko, kiedy jest taka potrzeba, wykonano wentylacj sali
gimnastycznej, sanitariatw i
szatni na parterze czy wymieniono instalacj centralnego
ogrzewania. Ostatni etap obejmuje osuszenie piwnic, jed-

nak ze wzgldu na tegoroczne


ulewy, termin wykonania tych
robt przesunito na przyszy
rok. Wszystkie prace maj
nie tylko uprzyjemni nauk
uczniom, ale take przyczyni
si do wikszej efektywnoci
energetycznej szkoy. Dziki temu placwka bdzie bardziej przyjazna dla rodowiska
oraz tasza w utrzymaniu dla
samorzdu.

REGION EKOLOGIA

Bilans pilotaowego programu


likwidacji niskiej emisji

SPOTKANIE NA RZECZ
GMINY BEZ SMOGA

wnioskw), a dalej powiaty


rybnicki z miastem Rybnik (112
wnioskw) i pszczyski (106).
Ostatecznie dotacj otrzyma 750 mieszkacw wojewdztwa. Pula rodkw
przeznaczonych na wsparcie inwestycji miaa pocztkowo wynosi 2 mln z, ale w
zwizku z duym zainteresowaniem wnioskodawcw zostaa zwikszona do 4, 2 mln
z. Dziki tym pienidzom 750
starych kotw i piecw zostanie wymienionych na pompy
ciepa lub kotami opalanymi
gazem, biomas lub ekogroszkiem. Oprcz tego przyznano
rwnie dotacje na docieplenie
cian, wymian okien i drzwi
czy budow lub modernizacj
instalacji centralnego ogrzewania.

Fot. WFOiGW w Katowicach

Ponad 1500 wnioskw, 750 benecjentw i ponad 4 miliony z


pierwsza edycja pilotaowego programu WFOiGW dedykowanego osobom zycznym dobiega koca.
Wojewdzki
Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od
14 lat wspiera inwestycje prowadzone w celu ograniczenia
niskiej emisji w wojewdztwie
lskim. Do tej pory pienidze
byy kierowane do samorzdw, a za ich porednictwem
traay do konkretnych odbiorcw. W tym roku Fundusz
opracowa jednak program
skierowany do osb zycznych
wacicieli i wspwacicieli
domw jednorodzinnych.
W cigu dwch tygodni
do siedziby WFOiGW dotaro 1546 wnioskw. Najwicej
poda spyno z Katowic (81
wnioskw), Tych i Pszczyny
(po 73). W klasykacji powiatw na pierwszym miejscu znalaz si powiat raciborski (126

adaptacyjne strychu do celw


edukacyjnych wyjania dyrektor szkoy. Podkrela rwnie,
e wykonawcy (rmie Borbud z
Raciborza) nale si podzikowania za minimalizowanie niedogodnoci zwizanych z trwajcymi dziaaniami, gdy pierwsza
faza modernizacji odbywaa si
w cigu roku szkolnego.
Wikszo prac przeprowadzono jednak podczas ferii

Realizacja inwestycji przez


benecjentw programu realnie przyczyni si do poprawy
jakoci rodowiska. Zdaniem
ekspertw w cigu roku emisja
pyw do atmosfery zmniejszy
si o ok. 134 tony, emisja dwutlenku siarki bdzie mniejsza o
ok. 63 tony, a dwutlenku wgla
o prawie 10 ton.
KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ustalenie harmonogramu
dziaa, zatwierdzenie projektu ulotki oraz podzia zada byy gwnymi tematami trjstronnych rozmw
w Godowie.
Projekt Gmina bez Smoga
zakada realizacj szeregu dziaa informacyjno-edukacyjnych,
ktrych celem jest uwiadomienie mieszkacom Godowa i Rydutw przyczyn i skutkw tzw.
niskiej emisji, ktra jest gwnym rdem zanieczyszcze powietrza w naszym regionie.
12 wrzenia w Urzdzie Gminy Godw odbyo si spotkanie
przedstawicieli trzech partnerw
projektu. Uczestniczyli w nim
Marek Wystyrk prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO, Mariusz Adamczyk wjt Godowa
oraz Andrzej Wycisk prezes
Ciepowni Rydutowy i Tadeusz
Dziwoki Dyrektor Techniczny
Ciepowni Rydutowy.
Podczas spotkania omwilimy poszczeglne dziaania
w ramach przyjtego harmonogramu i ustalilimy dokadny podzia zada. Wsplnie za-

twierdzilimy projekt pisma i


ulotki, ktre zostan skierowane
do mieszkacw naszych gmin
oraz zajlimy si kwesti promowania naszych dziaa na
portalach spoecznociowych
opowiada Marek Wystyrk z MOJEGO MIASTA.
Wkrtce w Rydutowach
i Godowie rozpocznie si cykl
spotka, podczas ktrych bdzie
mona m.in. pozna przyjazne
dla rodowiska metody ogrzewania domw, dowiedzie si,
czym s alarmy smogowe oraz
wysucha prelekcji na temat
wpywu zanieczyszcze powietrza na ludzkie zdrowie. Mieszkacy obu gmin bd mogli porozmawia z ekspertami w tych
dziedzinach przedstawicielami Ciepowni Rydutowy, aktywistami na rzecz czystego powietrza z Rybnika czy dr hab.
n. med. Joann Kaszni-Kocot.
Gimnazjalici z Godowa zostan
z kolei zaproszeni na wycieczk
do Ciepowni Rydutowy, podczas ktrej bd mogli zobaczy
jak wyglda proces spalania w
piecach wysokoenergetycznych.

Gmina bez Smoga czy


trzy sektory: samorzdowy, pozarzdowy i
biznesowy. Jego warto
wynosi prawie 14 tys. z,
ponad 8 tys. z pochodzi
z dotacji z WFOiGW
w Katowicach. Celem
projektu jest propagowanie wrd mieszkacw
wiedzy na temat negatywnych skutkw niskiej
emisji oraz moliwoci
podejmowania dziaa na rzecz czystszego
powietrza na wasnym
podwrku.
Wkrtce zostanie rwnie ogoszony konkurs ekologiczny.
Kada ze stron wykazuje
du inicjatyw w podejmowaniu wsplnych dziaa na rzecz
ograniczenia niskiej emisji. Mamy nadziej, e nasze propozycje
spotkaj si z duym zainteresowaniem mieszkacw podsumowuje Marek Wystyrk.
KC

RACIBRZ RCK 24-25 WRZENIA

GALA ZESPOU
TANECZNEGO SKAZA
24 i 25 wrzenia o godz.
18:00 Raciborskie Centrum
Kultury zaprasza na taneczn
uczt Gal Zespou Tanecznego Skaza.
Gala jest podsumowaniem sezonu artystycznego
2015/2016 oraz jubileuszem
piciu lat dziaalnoci. Zaprezentuj si wszystkie grupy taneczne Skazy, a take pojawi
si wspomnienia i choreograe
z ostatnich piciu lat pracy.
Zesp Taneczny Skaza z
Raciborza zosta zaoony we
wrzeniu 2011 roku w Raciborskim Centrum Kultury.
Instruktorem, choreografem
i opiekunem zespou od pocztku istnienia jest Manuela
Krzykaa, ktr wspiera mody,

zdolny tancerz i instruktor Denis Chory. Krtk wspprac z


zespoem w ostatnim roku podj rwnie mistrz Polski i wicemistrz wiata Cezary Borowik.
Zesp obecnie skada si z
17 grup, w ktrych taczy okoo
250 tancerzy od 4. do 50. roku
ycia. Zesp szkoli si w takich
technikach tanecznych jak taniec klasyczny, taniec jazzowy,
techniki pop jazzowe, taniec
wspczesny, street dance. Zdobywa nagrody i wyrnienia na
wielu konkursach i turniejach
tanecznych. Bierze rwnie
udzia w licznych pokazach,
eventach czy warsztatach.
Bilety w cenie 5 z do nabycia w kasach RCK oraz za porednictwem strony rck.com.pl.

RACIBRZ PRZYSTANEK KULTURALNY KONIEC


WIATA 30 WRZENIA

O.S.T.R. WYSTPI
NA KOCU WIATA
30 wrzenia o godz. 20:00
na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata przy ul. Karola
Miarki wystpi O.S.T.R., czyli Adam Ostrowski muzyk,
producent, instrumentalista i
raper. Jest jednym z najbardziej pracowitych i utalentowanych artystw w Polsce. Od
kilkunastu lat konsekwentnie
poda w raz obranym kierunku artystycznym, a na scenie hip-hopowej w kraju osign waciwie wszystko.
R E K L A M A

Zapowiedzi 7

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

O.S.T.R. jest autorem 19


albumw muzycznych, posiadaczem piciu zotych i
czterech platynowych pyt,
trzykrotnym laureatem Fryderyka. Od kilkunastu lat w
nieprzerwanej trasie koncertowej. Jego pyty wielokrotnie debiutoway na pierwszym
miejscu zestawienia sprzeday OLIS.
Bilety mona kupi w cenie 50 z. Ilo miejsc ograniczona.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
21 WRZENIA KOCI WNMP RACIBRZ
21 wrzenia o godz. 18:45 w kociele pw. WNMP w Raciborzu
odbdzie si koncert organowo-kameralny w ramach XXIX
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Wystpi Magdalena Witczak sopran (Gdask) i Hanna Dys
organy (Gdask). Wstp bezpatny.
23 WRZENIA MUZEUM RACIBRZ
23 wrzenia w o godz. 17:00 w Muzeum w Raciborzu odbdzie
si wernisa nowej wystawy z Centralnego Muzeum Jecw
Wojennych w ambinowicachOpolu pod nazw Na nieludzkiej ziemi. Jecy polscy w ZSRR. Ekspozycja bdzie udostpniona do zwiedzania w budynku przy ul. Gimnazjalnej 1. Wstp
wolny.
23 WRZENIA RCK RACIBRZ
23 wrzenia o godz. 18:00 w DK Strzecha (ul. Londzina 38)
wystpi ukraiski zesp ludowy Tysmeniczanka. Bezpatne
wejciwki mona odbiera w RCI przy ul. Dugiej 2.
24 WRZENIA KOLEJ WSKOTOROWA RUDY
24 wrzenia o godz. 16:00 Zabytkowa Stacja Kolei Wskoto-

rowej w Rudach zaprasza na kolejkowe wito pieczonego


ziemniaka. W programie znajdzie si przejazd kolejk do stacji
Stanica i konkursy zwizane z ziemniakami. Koszt uczestnictwa: 30 z osoba dorosa, 25 z dzieci w wieku od 3 do 18
lat, 75 z bilet rodzinny.
25 WRZENIA
PRZEJCIE GRANICZNE CHAUPKI
25 wrzenia Gmina Krzyanowice zaprasza na kolejny Jarmark na granicy. Odbdzie si on w miejscu starego przejcia
granicznego ChaupkiBohumn. Teren wystawcom zostanie
udostpniony od godz. 5:00, a organizator nie pobiera opat.
28 WRZENIA KOCI WNMP RACIBRZ
28 wrzenia o godz. 18:45 w kociele pw. WNMP w Raciborzu
odbdzie si koncert organowo-kameralny w ramach XXIX
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Wystpi uczniowie i pedagodzy Konserwatorium Kocielnego w
Opawie oraz laureaci konkursw organowych: Marcin Knura i
Mariusz Wycisk.

RACIBRZ ROZRYWKA

Wyjtkowe koncerty
dla najmodszych ju od padziernika
8 padziernika w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si pierwszy
koncert umuzykalniajcy zatytuowany Maluchy w krainie dwiku
czyli muzyka, ruch i zabawa w Raciborskim Centrum Kultury.
Z myl o najmodszych
Raciborskie Centrum Kultury przygotowao niecodzienny cykl koncertw umuzykalniajcych zatytuowany
Maluchy w krainie dwiku. Nowa propozycja RCK
skierowana jest do rodzin
z niemowltami i maymi
dziemi do lat 6 a take do
rodzin spodziewajcych si
potomstwa.
Cykl inspirowany jest badaniami i dowiadczeniem
prof. Edwina E. Gordona
muzyka jazzowego, pedagoga
i psychologa muzyki, badacza zwizanego z Uniwersytetem Temple w Filadeli
oraz University of South w
stanie Kolumbia. Dowid
on, e oddziaujc na dziecko
rnorodnoci dwikw,
motyww i melodii mona
doprowadzi do rozumienia
muzyki i optymalnego rozwoju muzycznych zdolnoci.
Celem koncertw gordonowskich jest stymulacja rozwoju dziecka wykorzystujca
jego naturalne predyspozycje i zdolnoci w okresie najwikszej chonnoci modego
umysu.
Zajcia umuzykalniajce
maj wiele zalet, stymuluj zdolnoci komunikacyjne
dzieci, poprawiaj pynno
mowy i lepsz dykcj. Ponadto maluchy znacznie atwiej i
na duszy czas potra koncentrowa swoj uwag, co
wpywa na ich rozwj intelektualny. Uczestnictwo w
koncertach umuzykalniajcych prowadzonych metod
Edwina E. Gordona otwiera
dzieci na bezcenny dar na cae ycie: umiejtno radowania si obcowaniem z muzyk, rozumienia jej, a take
mylenia w cakowicie inny,
twrczy sposb.

Fot. RCK Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Co miesic nowe koncerty, inne tematy i zabawy. Czas


trwania koncertw jest dostosowany do moliwoci
maych odbiorcw i wynosi okoo 45 minut. Koncerty
odbywaj si bez podziau na publiczno i wykonawcw
w swobodnej, prawie piknikowej atmosferze na
kolorowych matach i kocykach.

/ MALUCHYWKRAINIEDZWIEKU

Maluchy w krainie
dwiku cz elementy zaj i zabaw umuzykalniajcych, ruchowych i teatralnych. Koncerty odbywaj si
bez podziau na publiczno
i wykonawcw w swobodnej,
prawie piknikowej atmosferze na kolorowych matach i
kocykach. Czas trwania koncertw jest dostosowany do
moliwoci maych odbiorcw i wynosi okoo 45 minut.
Wykonawcami koncertw
s dowiadczeni we wsppracy z dziemi muzycy i
pedagodzy: Dorota Bana
skrzypce, wokal, prowadzenie, Monika Szczecina et,
animacje, Szymon Gobek
gitara, Ronald Tuczykont
kontrabas, Andrzej Schneider
fortepian i perkusja, za pomysodawc i realizatorem
cyklu jest Grayna Miczka.
Raciborskiego Centrum
Kultury zaprasza w dniu 8
padziernika o godz. 15:30.
Bilety w cenie 25 z doroli, 15 z dzieci . Honorowane karty ,,SENIOR 60+ oraz
,,RODZINA+
Wicej informacji na
stronie internetowej www.
rck.com.pl oraz prolu Maluchw na Facebooku.
Artyku sponsorowany

8 Wiadomoci

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

RACIBRZ ZABYTKI

wizytwki 32 414 90 30
ulotki >>> 533 355 277

Raciborska Halinka
wypiknieje
Fot. Justyna Koniszewska

Lokomotywa Tw53 Halinka zostaa przetransportowana do rmy Ensol, gdzie przejdzie remont.
Zobacz caa fotorelacj

Prace remontowe parowozu bd polegay midzy innymi na oczyszczeniu, konserwacji i


naniesieniu powok lakierniczych, uzupenieniu stalowego poszycia, podg i wymianie jego
skorodowanych elementw.
JUSTYNA KONISZEWSKA

16 wrzenia rozpocz si demonta parowozu Tw53 Halinka spod dworca PKP w Raciborzu. Od godzin porannych
prowadzone byy prace nad przeniesieniem Halinki na specjaln
lawet. Raciborski parowz prze-

transportowany zosta do Ensolu przy kowej, gdzie przejdzie


remont.
Miasto Racibrz z du pomoc lokalnych rm przeprowadzi modernizacj Lokomotywy
TW53 Halinki. Jest to polski
parowz tendrzak produkowany
w latach 1953-54. Dotychczas ra-

ciborska Halinka staa na Placu Dworcowym, penic funkcj


dekoracyjn. Niestety ze wzgldu na warunki atmosferyczne
jej stan techniczny uleg pogorszeniu. Z tego powodu podjto
decyzj o remoncie lokomotywy.
W modernizacj zaangaowao
si kilka raciborskich rm.

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

<< GazetaInformator.pl

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl