l ." Ano, - N.

· 1

32 pA,ginas ~ 1 escudo 25 de gosto de 1928

--- -

.....- .

CLARA BOW

)1 form(}sf~i11l(1 vetleta ame"i~fl'UJ nO filme' A'SaS r t::OlIslderadQ ,uJl1Q d. mllis empolgwU reallza.¢t!s t:~'lIt!Ff1l1t()6f&!;C"(S r/t~$ 11ltiim::n tempo e ctJJa .e.fi'blfi Q. cm trsbr.nl. stern fell-o ' 'Speuu-

~IJ. rjj i "i ~ • II • r£! !I'!!"" iii. i i if iI -s iI ill. Iti. -I • 1 I .'II! • IIII·!£. If". III. !II !I • II. !l!11 .'II!. I I .11[ • 111. III 1£.1 • III II • II • ij·iI ~ iIj I ~E'tiii""'!i:' ~

P~pTltrImJ~ ~i!I

80 [iWil:DADB INA€:]ONAL DB: T,IP~ iiBAFIA

.. GiJDtlIOIiiJl~" ill 011::1111.11;

II ,I, Ii

R:~d!7Cfd!pj, AIiI'.ii'I'Ji!lt.fn~tlo Ii! Oflclflm ,d~ Ctlm~l'-,ff"tk!I

,il

~----,tllmpntn4~' ~

~_-- RC'A ,!DO HClI}tO, ~ - USBOA ----

TBUY,ONIiJ:' R~III- C '0" - -- TfLndade liMlli;;

~ II) ]'l'tD R: ------------------

.e ~ ColQnl1.:! lDiaftllgtl I! ~M ! r& I'll! !.Iljt ! t4iP; U!. ~

- ItilIUIli'8 c:tl!::!llI!td • .iJ '~MQdQ.:t1 J.CIMfIUj"

~

• coJlH~el!i e 1111 II: 3 me ell,...................... 11110

~ :t iii t is Ii '" . .• ,." ., .,__ S5IiOJ

II!! Ii! iii II! [I" Iii ••• '1'I •• "·IIlIIIl •• 1I IJ.. ~

!

ccl'flilll.l DD:rluifllC;BMi : I!i m~CiI,,1 ~ '1'2" 78P -

"

IlIild .. ~..Io<, or-t>e s,t29!_

iiii.l.jI ii.ii!iIR.ii.L •• ~~i~, '.

I'

a: III,~ II~ .. ' .. _ .... ,,_. , •..

0. i< n: I'

~&i .'
'I~ .,
!i:8IOO .'
., ..

OJ

..

OJ i ~ i li'iI Ii If. • Ii II iii .'.IFII .' •• Jl • _II.,=; I!'I!II~ iii Itt .• Il II • 11:. III • 1'1 II!! • IJI I pi' I!IIIJ i.l_ ........ IIIIIII •• IIIIIIIII~.iiioiihllli_ !i!liIiiiIIIbIiIi.llll • I I I I I II • !I • !l!1. !IIII II\;" i ~ iii i!! ~ !II!! ! !'i! ii~! a Ii iii i .,iI i·ii .• J

'"

J II I II !II I a Ii !! II ! I ! ~.~ Ihll •• i idi i·m I •• 'Iltl) • • i!II II "TIli ill t-i liii

..

Suplemente quinzenal de 10 S,ECUlO - Director, Auellno de Almeida, .

.

!II i II I 1111 • lili. III • ]III.. .111 • ~ !I ii i • II • II • III • I .liI • .I! • "III I rt I III i I !i Ii ii ~ 'j I II • !II • Il I :JIll. ;m .1 Iii i .. 1·11 • II • I! •• 111 .]'] .... 1"11 1_ • 1IIj i ..... !Ill I! t II IIII! I 1111 .• .I'. ;:JIll! • 1I!'.!I ,-:

1I,rn que I1lo iiioa-ti41 , do, DCI1.f~! ~ e WI

'0111 0-), - ne (Ui Lil 11 j) no Kll'mO tiMu

.1 (:urlo:!lLdsdl) lit; C(lut .r a u pet'\-

~1Il[]! 1)1 ter "',I!lr1llll.n.d.O I] ue liIl~ M ee-

lImem .::;i1J'fflJ',IltC :(Ii ,,1!HofI i!i rL~L!! -ndo 11.11 II'IU'I,' 1!llIIl qll'l]l ... 000 ~ de Olhr.o! - rre· dLJ~lmD·IM ~L eli!i:iIl'N. ~C! m.a.1 1I'1mt!~u e: tl.rj",~n.Jfim C!~ h D !II.!:i iIlil:lra;uI1UO!\ Nil RnO:!llt£i..'!, : - I .,~ n(lo8 11'11 ~H·~ :fl. ~ UD p,~ toCD'c.rl:." uns JIL roram axlbhli os. Om .~~"Jml1~, (! QUil."1'O~

e..!J o-b 11(11 il elll1'iJo (JIB um PIi' Q mcnll5 ou

msac cueto , - ':l.. ..... 1.1' I ~mh dIG

r IL H'I '1111.:1. CQIIIUIIUarn .[Ij u~b"lb.1" 't'iQ CI,. D m • - a. ~ Q~le Lnr'O'i"mat6f1~' '1;1 U Dr que

e Eh(! (Il!em fl :r"~Jldm de .MI t"y O. hCtr~ n"" I"'rt LI'I'Il'JiI'm ,Ht'I('.o. ill (j eOI'8if1 C 'rp'en· .1 !!!II' • I

N 11.,.,- h~Jje.I!rnU, e~l]il!nID!!!. cUlI'lo n,

qUill 11 aqu I 31 lPiJUCO D1Uih dt. II rn m(i ultC-f ([I liIIue ~ 0. IL~Ujl.ij) conC'lJ1I"1I0 111 Oil!'tt !'fUI!! 000 ~J(:,u.;t" com iii, ¢Ie 1111)1'11, II'lQ Lii. I;IJ,I e ~1 I) li~rn 1.a~,to ua iDt!Jof>G.B:!.llI.Dl cOmO. (1111 'proH,It~I;!'. CID'J1~I\d:A.mHlI. (!(Ufl !I~Jj:O 1100 tl ~II!J (liz fI!j~tl.cllii:ri ao GJocmo, l!I(ldrJiIli'Ll. Tan.o as tltlU9. Of.! lit I I). ill. nat 1I!~l!In(l. 1I':011lD i!I_ UOS.!l~ ~DCllnt~dou-1!lI III,ullllerB!fo

eDt tI ~ I']U 1. N(!II~'"Mim dUlihli .. mlt- 1'I!i~1!I um lugru- d<o d &.14I-Q u - W I~ll' .:lIdo jn.!UjL lID(!nl;4'! de pr~:I!alll.a., Dum .. t('l:r~L!, em qlUlG, ClJmo 110 clI]Diri Ui),aJlI!!!IDtB db. '.0 ~- ,f~ft'" ~IDd:a . II enconu: ' mad"",.

A s. Slm~ CB, ~¥[l'rn). - 1Ili~ , (tIro dl r!!l~ (;!'iP.!II iII"e ~OU'Yei POT b.e fD ,tied I r-lLcrll• 111 Lv OO.Q~·III (II OO~iJ ;P1"~D~i 1:110 ('I i!i Ilol) at!!lDd.i!f~ mn I!!. Ir!!'l!!lm Ii:.a.CI ~ oumlJro, ... illI1QIo f'(: ~Y D~nd 'Ii"'Uwe <l!!1i'~H i'I!~ I'" .• ~nID1ofi : - ~ _ ~ U~ DELPfon~'. Uillrl'm wnme 11(1:r~, (HI· d' ll!l:'cllr'lt'of' PhH!: !i-. - ~,II- tlll'C'~tt! )Ui!dd1 • Of, l'!luo ~]~[J ~c: ] m, Pllrl. (:\ nIT"~. - =1. a Detty J;!la.l rOll!". dot_ G 11 yljl.t P~i'I.;" \VIW !;\"k1! X. W. Utlltl!<i)D,

J'Q Co Bnll'IdcI (iljl1"llIill I) (iu ttl I~:ii.

I' I:=I(JII, tllLO Itt! r ' ebBm 0 ibl)m .'" L'i.ilo . IIdiG.IlIO!L de formi!, !j1!R1,11I , i;>O!tl loulllD<

~"'II" tl Dti!lO, ::ld~r(!;z I!'-l Ill. coc.n"uin d.o~

I h!lJ !o...ogr rJ iii d'C m.e~ Lrlcl) Joy, qUill

Uhll .I b.D :&.If~dou. ;,:) lin. HHlIr q 1I Co ,-em

~ f _Z'DJi' e ~~on I·~~ Ii. PTOJlltl,1!I. IIIt!l ~~ iii, (l - L:l'6l'(JDdio IIJIIIII'III Cl!'cu. .fI,. l.:ie: :r.~mt: ~ll,.idLo, Cuilrot Il::' t:." (:(IIUtorD La H.l • .s. A .. ~

AQ:II'",Ho ,G. Plll~O ~JEJrnp:iL~ - "'." Tlftl6.~ rj\mo~ ODd!':l ~(J Bm:olLtr:l, a .tIirtJlllo. . qu~

e r{lIt! re, - :.i.. F.rIll 8(U', J, 1m, ~ :~,"

I"IIlIli !l3l" u1limil!l ,z:rbi'u' B t KI",h(l1'O _1Il1l1.d;e ~h:,u'li"I .. ~e Bin 1ogl(! Th£ lmt'&mal . 0 J.Ii. '-01 <l'>xlbhll 'ill • II(m ItO 111 n Utulo de fUe.ardiW, n.oDI' ~'n!{Ms_

IlUH Yurt! (Btl~+Ho I. - 'Ii.- .\ mufem3 t:Io !1.r cbil'l!-Llo..nE - nDm lOuos porl,,;m ~~r lOll NIH" I.;.om a "0 !lfL A I!:d ~ .. ! 1l6."I!'fitadoe -

I t'IJml b.(l. lef'oI.!!bnellitc. 1II1i\ . 1 b:1 - tl n, -

:.! •• ~. !:..IIoe..o.dlli !l:om 0 H.o.Li!.n.dor Mm~r_ - ,"",. ~ UnlfuJ.!i ~ullt!l d hLttlu(lfL ,e It, 1i.~tml_

JI~J+!b 1'!fBl'~1 (Ci!!Iflltxpl. -1_ ~ :'!j a,r.o.-' lboD S~. HolbwHd, is-iM . .cl.dUOf\I.Hr~, - t, Ii ,H!QU l,i!I\'ard I1U In'r1sMdc • !.~;H. 11;.0.- 11"11 (1~.)

flt4iol'lLo EmDlluD :FoBu'C'ra lJ.1il£S.-

I ).- Pre gil iH~ - mpH' ql!'. ~L"'OI,.,

ro, quO nO 100m todo 0 In" zar C'!Il!lIK)Iil(Ii r~mCl .•

til iliIi..JI iliilil I. Ii • ~,.j11l.

! nnul 0 0 ,- [J

~ ;

=.1 iil!!!- illi~! 11I111I1IUII .... I.II .. I!II .. I!IIIIIIII .... II~IIII.nllnlll.ll:

R;IornOllJofn • - ~;,"m LJ U ] Bltor:!i, 8,Q 11 ti tl.ar-.~ TIOl"-, que Dlili 'utm 1I1(1ol!i Il)u"'e, dl ..... lhe·he. TilIIi:! qUI!! te 8 born goa to, nt~ mllll.!! que: _qu '1- out'r, f'lt 1IAlI,. S quem" Fer DO F' • s.. :'131 n.aQ lblll 'i'~ lilz;~:r c. d , D"fli' .~!I to \ fir: LO flmpl'll!l go_ ioO" • - I e ' OIL ([ to;!! dcyl(l iC:!:iIcoc C'ru=lo:5 m lOrio:o; g:or bOn ~amttol IlL"" - ~. .. 0 I11UIII"~1"i!j' e do rpl(!quefllo .p' Ii!'Cl ('I(lI A M'JIr(J ..sflDrC'n~. a ~11i(j I!! roilrr • IO!Q [OJ lII()nC-!ijJu.(],oliJ'.~.~ 0 .I1I!'JU J'lt'1":I'I U(!C ~'I' '~:a.l\"1E!1. Lltl'! r.i)~ pClUiJ!1l. Aiif>Ol'IlI 0 QUO MiD rtUI'll'if!'I"IlOII- C que !'we: II!.lle Ude 1nl:! Ut \,1112: de mll(~ora fl.iE!nAo 1l1U(lmllll qUif!j:.:n .0. u.m ;;:;OrtO r r;!:rIZ (lil.o.~ ID8.LIIl! nil mon ~ID8.D.lll!igl!i.!I. Slll:Joe 1TIII!!m ,e':

o f!!lhlJ:lD LGnd m lI!i:lrEdrn. - (10 "IU(: tI !ley p 8tLr.lonUfllIO proml!!t!!l n4a muHo dD I mnr. princlp!Jlm(t:llIto 0 l.:l:Kfl J,,'! f.UI. I , " ~I elen ,1l·.U L. !!IfiilctJ'Io'.IUII1! 11 mill , t.OI'tugUI!!!:[II, Nlo i!.tI I ode liC~III.j\.F oi'Il) n:'i!l) r'8.2:e'f ni ~'e I' nela .!I.DS !:I..rtLII L:ft.:!i Da.C.~IlID.[![Ii"i 1L.-~lll!,mtLl~d" 111"1 (llltrfL'tlgi! [1"(11. po!'!! I quo .[LInG. h~, bl!lm PDU~IJ' l~!!I"Larnr!tl! ] !!"rlfn,.. ml(!llI'LO ;,till(! .\.Ir~~.tr :I]1t1:~:rl<l!'" ,O;!'l 01ltroa. ,rl r,~G -Ill. u Itl)m~o, - ;2,," ·t(:(M.r. d~ 1I',I1I1'rn Ii;; mu'I.I:o nrioo ~cmoA. IOO~ 1 CI(1lfl, IU1RCCU ern .1I.l1!>1Io!'ii (l iii l,r..q,r 11'1 t<:hflIUfI,.!'<E! ~(;d u9.rdo PiDOO. JJ. '16m dioH PN~~ d~ Nolla, tI'tH.I!!! ,I ~~lJbll]lii' ill 'iI'~ 1I, 1 m l<Il L'1U'ofi ta U t3lJ]] Wm lllldl .c'aT/cr, AI Dlr;oi-dn d S(j/r./{RC. Prf).· (P.o.. P'oUu d{! la. 9/;. AI Felfc:idl2dc das OHtroS. TrQt fJ(lf) tiFl$ pl)~r tine {Nfl/lifO, etc. - ,~_. 10& rHea "lUll,! !ll tr, 'm f IJJ 0' Cln;if) !'ISO '] Ctlllr'1I6 CIHllplllo. MIl!fD3 R nnl!r.ly. MI:u.n tH!n:lm" U!I!rl'Y Crori.:(:f. iGClOf.1!i' I!! .10. i!I." .. 1 , .11<etuy lloergm.o.D. JOlm Hanli III SHlo'H: :'1l~DlJ~",

51(! ~jlii.11! ,FiIlI~lUit'i lin PeoUltr (bl"'C'L' !Dt'nrLal BJ\, - i. . dJiL'!! J.o.:!o': MO\IC(Ii &~ old \.,,'~ III "ili~'11H :i!!1U III hu,.Cuh"oIIr C Lly - CinLl1{11m' II, ti.). ,M, -:.I:. to QJ! pii'l1!ioC1 ~Ililllll 1'111Ill1!i dl:!l iIo'l.fLl'lOIII iJ 1Ii'lo',l Ol!,; 1I~.o; .0 mJ_I(I$". }~jjfot.(' Mr..·rotlilh. yo lQluln , PuJ.NeJfl. F'llJlf!' I!II uafto,IfMdora, 0 mcin'w C,trfTF''1/tO, 'l'hcf! fMr CO· ffft , Po.l!9!/.. Bn.'{1/Jiffg In to ~M .lfor;oies, ()1Ifi.lll!l ,:jtr ("1. 1..ttle OitllViuDY,{II1'k e Sua 1te~a. II CJlllma rIlll d 'I.!~ .JJ'iLhs, iE ~b! U ,enH'1!J Il!n"~. Mu~ mo obrUI8:lldos 1I)",IOii DDlu sl:,il'Llcoli 'i'b' ,,(l1T1 1111 . :!lOti t'iicliI'Lm;ft..

lltimlmdDr llliiG 15,u:1n lCitubo,. - I,. ¥, i'" fL oCelli. IJlD T~A'I.O<'QiLrfl [,I IF! in t~~, roam I ~t!..'!!l d iIl1 tLn'lJ. olbolt Mlli 10 i&Mem'!ll I 11) urQ , - =:! , ... Si'l,r:io LlIl'ioSt{:J. IIIlr.1d 3i D!!liO ClDDfltr.'rnmiG'!'l. II!-I:lf~ifH' d l:: 11D!l1~~t4\O:!l<. - ;j." H' 'mf! IluQ r nlio poEiD I!J'I.' 01 . o. n.l!ll~ 0 I1n~R"o de l1~rn:. IInlb j):t!." foUlbllc do. fi 0 ~l! lfI,l'lld a Illim Dro dili rlQ!.~, l' ... lsca_

MI~q,'UllIIhQtOl (1} =, [[",IUlI.;4 r 'Le a e. I' J I

Q Ilfy ofI ~F~O. WdD$ J iFfflL.lO.:o. (I~ (;0

n "'" ~ do C/rnlflJe rLUe 1 '" ilChfl.l'~ lU L11l IJ lIILI'Io'O ITUAN, .

.

II !!I !I !I"; ill!'" I~ Iiir _ i ir. Ii I 1]- • lilll • !Ii • I'i! •. 1· I Ii II II

;jj.~HI !J'iil:r;: r~:3 :...1:11.: ~ _ - li)LNlIDdo " !Ie 11 1)0... ... 1:&1 err j:1"OU L I'iILUl9i de !'I.j> I' k' t'i 11Iri No. J e Ill.· 11 Unit!!!. .'131 do. vo', p.on~lDto, que nam t:;ooILO An hhllo I'll . rOod rl,L Anll' - •• 1'11" oI;!I s.eou. p.~d mdo. l'Cl PDni1.l)ndG-lboli n!:il!.r;e:

Dum Oro. ~UII1!1ifI~CI Fi',MO 1I11.t! ~ rnl Brll:-. ~ !,':3!dOI"il! B _ - '1_... HJDl'rJ' LLe:i}lI;k('! Her] ~m. T.1l;.holL"~(: r(:'ll). "'(I:tl.. m li'llr.te i'ilDr,ILS.!!!!I. M . - 2_'" ~trlG nlH'rl!J~r, um ,lIIclOr ~ qut.m t";r~L ,ViiI"! Ull If!!! Coinemi!!l. QU.!!! a.. a!) IlU~ Iilen - Jil Iho d~ I!'!Q!o 0 l'I,Oi11f! i'lels-

,r;'" lliiO j I <IIe'DfAmalllol'.n. V£ [I GlI~ B-UCI,;.ll,Io. 'IIh·t} DO num ro l~ d~ Uti 11111 CI,rq)J(! tim PiffrU. - :Ii_. lP'iU'lli Willinm BOY", r:,;o r.n nt ~ iPlII,b ~ 1)1'1 "HI! - • liIl1 Lo_Q"C:l.1l \',l!lr cur. e:mro:r'flla cu- s, A.~

Cllfloo. - N' 0 ILO IfrmlH'\iUn 0- i"I , ..... F

no Clmiliio '-BlI't II vczo lmtloodo 'l[l~ r.1.n.,.,a Dow flDII.M!i" no. .Pt!rtJl~r) Pnf')i~~; do, (Ii il [I ~:o r11:r, _goO lI'rILIf'Ill lPublh:.nrll'l 0 {'I 11:10111910 n. s. I! OJI .n. Bpi ~t.arJl! Il!!!l C'tlJffl !J{')~ Jl.:"m Ib.p~. i: otgl.!f· eli'll. I nlt"'of: tIoUi'F.:Iolo; f~,bml:'r;. 'ilt!&i'tH:GU I1Jm P~/.6~Itr:rJ P'Orod~'&?, ~1'U! n:niJ II t(Jm, ijll. '~"~Ii" rDm ~ ~I il"1i~, flChm [!l Itl1i!1d 111, ::";!(l! Jl.Crla.o. geIl LJ L CW"/MtJ! f'eUo eofl,1IlruBiQ L om I' !<I 1 fll mi!! \' ~,u lin nbriEr!J!lllinti 11el" ~ UII fe lIe Il:J.~~fi .

ROIGII do;s VC'l!itOli. - O. I n("I',I;II"" (~I (L,'O; F".ld(JIKfJ$ UQ C(J:;,'(l Mo'Ur/sca toram: 11:[81. "lila ~t:rr.o.. iIlllD!!I. Pli'f1 iIIInl t!iII. \ Mil!! i.1l1ili Po fl. P Iii_Ii!! Mti b:, .,\lIlil;,j'lllo ~llIIb(J'II'fIo. t,;"Bl;;o Brillt", IlLillil"liIl ~II 3., ,\II'~II ~ &1i, :'o'IIII'i"lo ~.a'[] 10 , Joill I' ~il \ril!l (. SA~'V:!.do1" i.1."I. 'till, ~J(Iorf,i:lI".firn l!)jolL"J; IJI'tlil:u MUfi I:f. ('; ~nlllIIl't& SU,·a. rJoIl Cf'ml 1"t;J f~II-! 1'_ !1:i 1'110'1):.;. Frk'I"'1 rill . Ie: ril''l.

I!le>l'!! 'Gj to" - .. _ ~ ~I 0:1'18. ~\'o ilDson H'm .::r U i!illOH, - 2', ~ Pal'tI ,lOho (;1 blte.-I.. d:rtlio I~ u 8 t ~Yi ellJof' C ~crev,C!r il!m mglct! B. 100 _ 'oC:n.nto pod!!! !l:'odil H I r Elm flUa.II[LJ i!lr Old r1i I.D~l3,. ~(lot81 1J;ii. eu .et'l"~ fy'i 0 110 do m!fl D ~u meooJ-tl po 11',I:loi . - .:1:_. }j, CLIT!!o:'f,; Let oj' ~ ~'li)t:r-o.G old ~\ ,,·n., 'r·ll'lr S,utl! Il..,i.uh- r il.!l'j· .. Cn lifOrDI' ~U'. ~. ,A _,_

J'o,ag Lilal SDCOR'O rid I neAl ill!! S ilinhll .\lIItQDtO~ _ - I. II< .-: •• I) ,31rLI '"-~ lien; nl'i'l"fio 118 ~O ifLT'iilors.. - l,_'.4o ~'-r.(~. mI~'O tlrro_ l"ull_l,:o.J[iiF.f!lll!I'lll. - :-1_" [.r,ufirL (nrll~'Di1? i:';:io !CoIm IH!-c,en~i)~, N'(iilll' cDuel"l'ro, .~ !It(l 411 ~,e;r ""llr![fI1'I iOIlIIlL!llIld"! Jil'iiim >It!ltD (!!-lCi'-4:!I\·.Ai: Ii: fJj) :§tlUldll! FCL r:i1I.~~! os D~II"-.cl· ~(I'rll-. I~I(L T~ rl 13 u II!lUlI~J::. 1'~ nlh'wood BIUJlI(l ~'!,ud JrI Dlh'-

wiJoll, Cs.l6r~rri::illt (U. :!!:. A.) • ?

AI w.lIO l"'CJr~ir _ Uti ~rt(l. - 1... .~aQ.ur 1m ol'il,e t l~ols iI!I 6 ill. lI11JnlIl. diiiel_" ne .... 11m-lI:Inll:lD .el!. i41 KII'rn~ ~ll,dalI1lm. u: I IIHitilllli", _.:l.t< i:':!lo (mo ucm DO[III. eom-, pT!.':t!.l 'e i:!XIJrla. fll -Ile ~ om ~e!i' h'i 1.11111 PDueo~ I!!. ilO f] ul!! 11 II'OC(J, r;"',R!. '[] ad! ~iII

1m OC~.ilm ~Dm RU.o. nB!l:1 0 m.a.lI L~I rid!!.

RD'IU.. I, o!I l~odl), ;!'Im 15:9nttol'. ~ue t:IA 1I'!J~!I'lJiLrr~"'lHa i' D ~l7IL ,it ;DOM~ 11n. ~LI.IJ.. ~;;!, (i r.:.! ~ ~I:\ HiliVi' = .n..11.11 k:!!· StLl Il_. !'io."4i1 ~'I!CII[-O!!) A K[]lLE!J. tlIl.,IlL~ 'o!oolI!Cld (; ilIn ~'(ilr;j)hll, - ::V'. 'p,3~li' Hun~ ~lml)r = 1J1Il'1'II!!!Nlnl tlh"

C:1II11 '001"1111:1._ . - "

I. L. iiii. .I., C. - Com ~od1) 0 n:"'D~I"i,l ~HI e 11(10:.; llillp~ram, I) i!lUI!5: 'Dl..lll'lero!l luh:Lnh, ~iJmllJ.:! .u. ~ilt.i'l.r QUIJ i'I lItlJ.l C"mpfl LT'IIi,af'(ii'f!oll dOl! ruil III. lHLB lblll 1n"l:- 1'(: ~~IlU_

I!! !I PIlII iii iii. i!ll!!l

NOTAS P'OR

A QUES

AO DAS

LEGENDAS

O 'P1I',Q,bJe.ma O.f!S b:butil~ tS,goSndas, o u . sub- tilillll!lJ i!!. DO momenta al;lu:a l, 11m des que mali'S d~"'iI!,m preo, CUJIPar. 0:;; clnifui.l~!i: p~]''LugljJ,esgs ilw;.tr.aM!O. T emo-Ic nposlo !ilit:tss.i,.,a,.!:i VC:Z!~, $egJ'Pre Da e5pe..ram'C~ que ~iuda. do perdemos, d!} q_u't :1,(: lite ~i.il8.rn tota a eJlOrll1e. impoortaucia que 0 (Ar.aderi;!:!i!, ~ lhe dee:m a laetl :5D.LL.t~o q_u,· D'II!dam~,

CII;I-g:1 ,. h::i IQ, d I,![r.ant~ Jargo b~mp!J r!:onfio u- SiC: a hadu~"1jJI IlU 6fHIUio 0.85 palavras que: se m~ucab.Jm. CD't['f: as [mill~Ji!:115 e ~ SCell35 DO di&!OOi'ra de I]m Jilme i'I,''I:i~scas que. per loll til de nmpetelillciil lHe.riri~i pDT d~~c(mhe.c:lmeIlilo, da!;, boas [',~~ras do (j D.~,1DiII1 0 U iill!1 da POl)( SU]Ju:llieJJl, Laive:.!; qllc i!:l(I om m;'£(1 ;\Cl;-ssOrLr), '!lID t;3S0 s!l:cund.,kio, S~ nile

Il1lPil fll'm :[Jwe: hI] balh!Jl~ 5i~, [ptI:rl'cDblf~ !Ilila. se ,iJJ!J~~(d{.aim 1.310 tern sen ~Illt~ndu) iClue; 05 ii'1~su.llb,d!D:"s IOI4\'g;! contra j:lHI'lhl(tD les,

is, leteod:ili5 dev.em ser dat;.1:! C ~Monk~'" e aptJ:!~,!; ~:jj pr~ls;a flam :l-uflrit ifIoQ~~id.adn eu ddi cieaclaa da. repllese;l!Itill~ ciD~,~:r.niitO}. qll;umdo lIlio para .refo~·bl ha-

eado :rl.o:d.3! q lII£m UW5 reconheea oujra viliotas!e.m e. c 1\ de: serem coree qille om 'bU'l'C repDiIlSgj um ii:L~';:~r:-iJ. rtl ii'bp,al'i.\ 0: elhes, JIDlIipando-iJ)t' aQ tlJ,IlISRr;il) o II ;i III DI10~ I.o~ i!J 1J"t!'i.!.1 ~tan'tifi;s. da cont.e!oplataQ q uas L fu illl~t:n!Jpn:a de Ollguus mllhares de mc'Ir,O:11 de pe:Ii~!;:t;Jj hn:pressiolladill iKIT millis exprc5Sivos e :a~raJ&nlles que selam os epi.sOdlo5 d ' ::JiC:~o q ue sc dics tIIrnie: •

.A 1uprdsIo rtO-~lli das Le~oB:l:ldas! com,ree-l'I sivel aum ft.1 tIle comQ a St".fom'o de u,Ul.G capital~ JlID ",at aD pODlO de, nesta ebra prima a.Ie:l:11i~ se d.i.5pt! 1Il!SiU' 0 pr(i lll),R;Q q U i;l: !;.( proiec:ta na tela e q,u.e 1i:!I.1l:!: ese3M,eOL: !i.o!I:Jroi:: R lIal g;rnLJ e o {Ibjetu\,6 da ,esp]f,ndidla htia dt. Ru1manD, coJl,si,dlen.da Cinema !pM'O" A massa S!~ra.l do pliblico. 10 gf1lll:de: piibliee q I]~ eeneerre l.om :a !itl,;'1 fl(:[ c: Q;l;g:;bIi'e iuqil llltU a'S was de ;::ribir;l[J!Io G as mantim abertas, 1l:l[1Jo disptu~ ~.s IC1!,cmbs ~ a'e.. q, oatlcio e:nce,n-am e~r(:!l.$il.es .llit1ilcio.-s;a.s. ou subl LlI!b!l'lll eem eSJlitit(l .. s ima.glIt.']!t~J' ri-se l;:Loto de uraas tomo de: eutras,

N:iio Sill iD[ira. de aq!.ll q'lJie: IPlio.ee.de. hem. if) rMaclioi:' .gU, adapl.l.dor du ]1I:,g:e:gi~ ICIJuandio UI.li"Ujr-a :t:i,a. lfra« c ablll$ dos h:treiro.~ so'bIie:pom:do...:s(l. (meJihor dicia.m(IJ$ prelegd,e:gdo

ob.repor-se) aoO MjiumilD.tistal aJ) lfea1ri:tadQr I~ a~ [ ltqJN~ tJ!.:S. [I UIJ:I, putJl:llU:illis Lsmo q'llJ:: (I pUblico de !lltgwa:r ellllLlra. dc~tl, m~ DaN_Fa~ I; de:s-Clllp:l cl now h'WDli)r~ta qu~ 'DaG dist[o~a. c,d~s &i~ ~elle-:ros. dolt axle:' CillJ SJO(!J C ~ f1itTQ,

D!£nho d~ t:i IJI;O (lU ~tti <; 5<emaD~ . D~l!Lg U r.::1J~!i.e 1ll,JM: IIlOS·

l)~ cinelq;ahS,~i'af!l)!;, A temperada dl!: 1928~'192.9I. ADlilL~ dam~s. [Jro~te.ssos. mnslaJac;fies m.us confo.da~e:· i ft}J£r~ eli es III t':illilli.iod us e sensacienais, Ox;aloil QlUC. Jl:ouu::JdlJmio com tsses m t] hera menlo e co a xibi~ de filmes de mveq!adlU..Jil, D~;Q poucos d~ r'~J.Jlllnt~o lI.lJiili't,~l. jri 'li"ii5ltJOs Ilia \illin~ Espamlla e em te.rms de Oidc.lllc. oiJpatii:ll;am lleLriE-Lro$, Lel.eudas 011 sub-iii ulos .redjj!i.dcos eml podugui:s. orlo'rabdos ern portogub IE: IGomlP~s:tos ~",gu[ulo es IT1~'~ res preceites t.mD'\l:~rMi(XI5.

Justo C 'irfi5;v que no'S temes :ap~rl&L~!lJia_do D::Ji malJiri::. e que! presenlemeule, nalJi raro se &JIieootram JeS!eJ1da mIl} !;Q :ace:imvei~ mas ,ahadil plaaslveis, Abudatn. JilDri=m~ a IiLQe pm,,"oc<lIw repasos Ie; i.::~j~em cuidadesa C()rrt:lc~aD_

([itntml!m.tJ!! ([ue nilio Quere:m,otS Ielreiros demulidilfido <l50pITa;t;G es li tc r(hl"ias 00 eruHsHcas.. Dcs.ejamos apenas q l:I.C s.ejam 1e;s:cril.Q! o:riJ Jlos.:sa ~in~U!a, (I bedecendo a! pl!'!!s;cri~iii~s cia ,rntaxe e adoplando lao til) fll.i,illto.lo. po~iovl!i:l a 0 loI}~ ralia of cial,

'('0130 ignoramcs q,UiCi a [p'r.liprL!'J imp.rensa difuia-- It at • D tis 1!!Ie51ll0S - esta IJJ O:~ lonf,:e de :5eNkr die modEle. Se !l:J:l1 nes a mf[o ,esti'J'~e il!il:mediar as lilCWl~ u.i.~I.cDlte.:!li ;! 'tal re.speitio e. eslabelecer :8 lllIDbiofwidad.e. fa- o-i(!JI9oS de ]bom ,erad6. la!i. 0' i[jjYofi: ~ conlllii uamns a1.PiLdi~d.o< ao as,pe:do QT!oj!riJico da qllle:sta0 - ~ h::1Jl tcrnadc diLici[ na im!(!IeIlSOl jOfD.alistica, !::ODli £a.ciLrdade se ob'te.m DO C:in.ewa~ desde q ge 'iwportado,lt!; e: exib'jdores se empe:Dh!?:lD 100" 15!>O.

Taatos er,r,os de pros6dHa em q UiJ& 8;[0. futii!ls alflWlas. eamadas sUJ:iais. fiimmnwr"am, se o mdofio 4lIrtnfrifi(o a ;:tdopw 1100 sll1;j.- HlIJJio5 QQ ~Jil.lniros das mas 1~.,SS1f: 0 oft'ciat 0 !tmp~1i) des ~a.;;!tntos It a 8upu:;ssilo de ltd <1Is lDiu L teis, s.iwJiol~-s, au do bradas, e que apeaas Soc i lJ.S.!.ilica.''i'~IU por motives de Qrde.m etimoJ~gica~ oCOIlbibdt:1lI! :p.;u-a I!IIm:3i p],Gnlimcia. .iIJ.iiis el{ada, come a. aJ,~O I;illl d!):.,Lj m~1JlOS acentes, a5 d.IlP~ ica¢e:5 de letras, M Illll' es yy~ as: ph os lh. s~ !i~~m. p;:na embaraear 0 esPei:adw que Je per cma. eu dcl~ treia. 05 q ue mste.IlI tam a Ol'iniao la'lil'lIra i i ert~mfia ,etimo.]o(ica l!:ll!ganllID-5.e: Iquando ima~innm que ela de q,oalquc.r £o;n:na podle inh:!I:'ess.<L.r ae leiter (J,[JJe Sii)1c:~ tra. OuanlC! 3,0< 1;;111100. aD< tffUdito, ~$es !illo. pMJ:is.am. de mJ. o:rtog~ 'pM:1 que: se a~L'Io!'~m oS :)f:gS c:onheciiliC:o~ los f'limohlig,ic.os e distinlalb ~.s odg(:05 <ill; u m 'lii'oca'bu[o if! ,::i.iol~, 1.u2l~ :d re.l as, IDiIJl Iltina..5 •

.f\'Lais Ira g, 110 que ;;I d£sorde:m ~ a ccndusao gmieas" ou lao ~rn'!o1'~ CO.DiO tC:1 iJ.'S, mduiDdCl tsoe hlo ,ult,,aJf It de· p!on:\,e1 dl!; :!lie S~';y':U por um.a ir,F!&a 01 s'lIie.illl) e. 0 yed~D d~ Uim::li ora4;lo. ~ ill sJl:m.o~rimo:mia r.;OIU que s:e: erib>em ~~-

mes a_litl.l~:fi Call0'5, IIlO!!! ql!JAms. ao sere m :lflrese:Dta..d~s DoQ e,ta:! ill b'l.dllzua'lrI as. h:gF:odit! :!!:et:i!IIndo a liDluq6m! If) t:t!l~1o. e a ofto,~:rau;j)j de Ibr1l,si[eillO'S Q.1II6 lIli'to [];I &rtelllc:em " A~:ul.e:mia, de le~a:s aem .a V!lort:li lhe pa!'l5iaT~n1J, N e:I!.lnl~ ma Quka expLLea~Q ~e I Q Ix;:ste: facto. Mem dA;J Il: ll'itl!f',icJ ,e;conomifJi,}. ineeueebiv 1 em em Pfi!:saS podem5oa5 com~ ,10 que oa America do NQ[)c £abricam iilm .

Si!:m~lh::mk c.sdodalo ,Iili~;j) podie mais toO !:r3' -s~ ~ cx~ ,!:'~i'i't!, bldu1i1enda te III b:a.vido da parte de: quem ofl.oeiaJ.Dlt o.tt: d~l1i:a op~!['-$i£<"l.I:w" Rtc:.ai om_~ severn. censura !ill bre 'DS :lj]unes, !tClIllsWt;radO/.S :DOS. seus a_:Sp-e:e101Sl :oiI.Q[:Jil. 'P0]Ht~o if: :5O-Cw.. POlS 'b!!!: lli! 0 i1~ ela Sit ell!cl'('a i~ualllDC'o.l:t: (Dlas por pess-Gas. ;:mhnti:zada!ll) 11110 que. ~~])f:ill'IJ :t r.'i!d;jjc~o pertulUes;), dM letre.iros.

N~Q mm0<3, ilue: se co.rra 0 risec de: vel'" p~rnbado:s t. ¥WS!~iza.d.ilG emre .nos ([) pfjpai. :Ii mafflt'le. 0 st, a S-e!liz,f)· rtta e ooil::i'a.s fOj was, e eutres ill iZl£:u.s, inofco.s,l'P'oDs de aUm·ALlan nCIl. mas. ioctllIDsd!lltemmle, (II ~$p~btid'o:r m!:no-s. preearido, e que 's.e:j!llle 100m ]llol1J.1nd~ a.h~I:I:~1) RS, l~eDda..'S, que: S~ Pfii)jt-'L':tam. na. tel ~ ,:}5.5im,li.FII 1)',5. cno~ ,ir.a· m:atii&i£II~s. lorna C1:ImlO cure de; ld aqlU.(;le: al;cn(!! dii: d 1:SP'S~ rat!!:! ~ fu fu Jil,O q]lJC lhe metera peles Qlll105 I~lll hlu;g iJ!ilj)~

atras de poa[IDG~ tm,las \'leu! emoldu.HJda~ a ii:apric hill,

Hafl t.neto;' WIlla 1e8g:!Cete d,1: pulblili:Oi, !: ,(I!o ,l!DfIi,i I 3'bU' dante Bas salas de Cinem ! Qll!le so kili:. de tmlOdo' par ticular, as: co.nse.qufm::ia,s cia tUir~",d ~.!litQ;l:jyca:o: refer j ml)'oos .6 :i!:!:llde mQ~, :;]05 escol ~S, :a,s: c:rialllm 'lUI!: r r'Eq'UcDlili'[ll a escela primbia 10'11 M p:dmeil".1S clas:s~ des lieees, Sao as viitim:!.s qJ,ue maier Ibt~m:a IlOS m$piram.

Havern quc:m. n{ls ol;:lj e:d~: ijjlL!l e eiQIm~cm es j Q<],Jili~i5 IP<I!I" simpldjCM' Ie: Wli1o]'miS,itr a sua IV'afi81 c i ~~ iod.Q-~(' !i diD Dhil'lo do GDD~rllo que. segut:~ D;]:luralmentel a ohcial, A i Dnumci~ da le:]ma des Ie Il:!l'OS cmematofrilioos i mil . ezes eiais punH:iosa. 0 publiw i:nfanttil D I) l j ornais. POI' o I,ltJro Jade, a relO'lma Dada ensta a :reaLi.far' aas milS. Mao se lC~mFM;j!, 0. hJXiilr,a:fia de II.U:m-a ~;]zem com a de um importa,cl:ol de mmes, uem es :!Ou'blituJos die .qJuruQucr de~1:c! ~ OOln to!: mi.lhaJl:!:S dc: lliLha,s; dLiarillil: die um. l!:oHdi:HIoo ri!:dl_Rjdo ~ ,CC!mpo:ski 'POt mulfo$ mruvid HQi.!i, e.mpu ;lpru!:ia.da.m~n~r'.

A~ .i:fi~didu q;u~ se tDI!fi~w q_U.3l11tO i (uhlra til!~hW-o do:s I h'",,~;;; d,jt~ pdf I;D! ~5 .r~Pf'e:s-C[ll,'1~lII u IIIi 5c!rvh;;;o de 1;01- :rader Dacil10al ~ pabi6tilt"G do IIl:lLs '~MlQ ::dC;~'D.ce e ;aus

importndc«s: 's e:rtifb id.6[~S: (nilo ~~ uecmdo" de e:altri& ihlUe.]1£:5.; 0'.5 que 'im~m l~'l!:l:ida.!!l, bras Llt: i:ras) apenas :re~ta !COD' Jlar :Hi peSS0:85 h1!!iblJ il;aidiiS a. :li'~dat::~ol :aludidiL

Nao pa~sM'i I;Icla cabeca de: ~~IJi~m que estelamcs quebr.'!lJl.do htl.~'i po:r qUI!: B ]c.J!&.nd::Jis das mas 5.!]:ttll redi~ida$ Ita linggOlgelln v,cuticula d Antbmo V~e:int 00\1; ~la~ nael B mWi1Z:5 If; QlII,IC poS!5'<11m eq,rup:lZ'a.r,sc em PLll'e.-za !I tf,e;ooos: selec tos !lh FJ:c.i L1.lR de Sousa 011.1 d~ Ant6l1lio Feliciano de; C3sljllto. PiliimamoOs tiIQ 516 eDte PDf qlJ.e: :s-ejam ~;::tHa5 em podO&l1t!$ .{!ramallical e moderDo e .o:lLo, em Ibu.udo.

Ou.amh) ao 'PiT,Mcf e Lmietr.Ui;;::o des lelm;~ir0<5j ,I. su [I, qliliaU~ d{nl~ 'Ii): a .5.l,!1l11 OPibttl.1Didl.a.de c.m ir'~1 ;:1(1,1). ~ IimUIIl:'!!!J5Ij ~ e:rl· bideres itOosdclIldo.soo 3:1;!ellia5 te:em :t!! hloar Ci;JIDl a I'UBI ",bsePil'!JJcj.(1l, ]iK!ft\I.:U': de al ~1i::s;l,llta a \1-aJor'za~ diu Pl"prio fill.uu:.

(O'oSil:a qae esta imllln~gte :a pubHc3(lol de nm dipi{Jma 5Ot'b['fi teaitros1 dnenm,t6g.ra.'tio5, E: O:llllMs dinrtimeDto.s, lui. blices, O~a1;i, q_1J:c. CD.~ M vk:d:[l!> p~i(Je.8 se indLla..m ~ i;[ue :re.~11lallle:D,l:em a fcill,l.ftl, d~5 l~!tn.d!as no ~uc iL"tC'speita a i!:!:1Ia re~ac~OI. A dd..eZB, da Hn,~'L1a le.ci DD Cilille.ma. ullil d.Q5 51:1[I~, m;ais pOd~05.05 e praUtAllSi inslr umentes, se lodos. c.~i~i II e: r R!. 0:5 d:r;:: a e I1i m 0..

cusbam-ocs; d~ um :sil-'n~io p.roptl)s,:itadlo :li1Ci~b LamlPiaDh.1 Ii;: qu,e. Sit m:[o MmJOs '1Ji iitlic:tado.li' na impl'.eD a. c.om cut.eza !~ InO side e. !OOJlliDu::l'l'<lIDOS; ~(!:l!Ido u.m dM mal sincercs ob.l1e.lr.a$,. da !P1'imdr'!t ~crll. Niio, ~t!: fana mlsteii'l parR dl!~m~D,1it a i:il.l'l1Illi:::Ji, que JlO-:S .;incoka,'iii ColiliO 'ii't:;t:J.[lidlo i\s c;mp.lI'~as eililiemat(JgJiHic:.a5l, q,11~ '&'ol.'ta.s!:l!:m(lls :il. c.1U'~a. R~g.l!'a::$sam!iKS tLmliDdlDi ill: tellld~1!D I;r.i:i s!!:r ((I:c,ve iiili.(:D'te: ~ sem '~Dt~ll~OICS resereadas, 'Hil:o md~m(i:S ['~'IJ.~:rime.nm pan que m.~ CODI'ieW! a we a d r.adQilU ou adaptar legl!:-l1Qas. Til1c:m os oca:!iliro para a. acdlru' sem req'!lJ!:lrer, po . que 110 b. QfI;~f£C!:ffiblii b~ mats de um anQ. Ie: ill3.0 dem08 um passo sequer ~ ir' ae eJlco.otio do QlIIl~ DOS era ofil:- 1i'i!:C idu. :S~a eam-no 05, qogc h::1iioaill.ll.a1ll1if:O te aflHi~m do ,c:a.rdi~ du dilliS QUiros. MiI5. S~ '~Ii..,.,c::s tWoS aeeitado !lnteml 01.11. set. nCIS re:robiressem!l).5, a :[!,~cjJalJt' b.<jji~ !iO h-:ll'!.1'!!:.i.a a !l:;f;O:!lW'M· nolS ill man des..~m~Dlho da l!IIib;slo., d~ quit l!lM I iil:C I1mouselIl.. Ou tiolhiUfiM die: ir s(ioHci~r l'enma dD<.!i, nM~o. m6D1i· mo.S, c'e:n5.-'i)I"C;S?

*

,

.

A fo.rifHHIJ actr'l. ,(ll_gmaJ ~o fllfJ~c 01 ultim(i' ja.mt.Y (""Diii5i leb.!c S.Q'IlI.:pe(~·)[ r:iiFtcfdO ,(1~ MQri'O l.km'iTiUd. Tel1lp. IglJ.(j/m6jil;e'~ /.Wi! U:,()$ PFjj'jCip;d/~ popr;r.lti 11:0 fUme 0 uim~ do H;ipodr~.IIIlo c €lIt:ra l'amlJ~il! no E:s.tu.dmre baiJXiDO~ f'!jles flo Is' :dltfnw3 da' ,Uftl~ e que; sezululo "remil:!s~ S~(OI) (fpre#tUQd(M em Li8boa p,10 efYfpffsd/io Rlml l.api:S' Freire

AD'APTA~O.ES MUSICAlS

A rn~s.il:;\ n o ri~~D:la i III ~ de.n;lfinhll iiD dl ;,t:IfI.sa'VC'I-; di· fam 0 III ue dISSC["If::m o-s; req uinmdes Clue d.eft:udt rn 0 IiIm£ ~~!TI lelreho!i. e sem [j,com~~mbalD~fIIlD mu~i· cal !D quoS ] evaria a iII~n dlooa·lo a Q. oisl 100blidl'l de; do publico t:lue 0 l)USi~eDt~ II: 'Om fl se UCI!!:jS.

E1il'l dilll.lltewlI!.l:IJh: q lit!!! 'Il~O plIeof(lni;&amos. q ualquer unisiea, 'l!liem apblidimo:'O. a tes reprovamos com a. nossa [JJ3[or itl.d~~l1'l!I:::il~, !ISO!> e costumes aarda ~Ci'lj1'et.oerados.ll:inlr,e nOs og quit a JllIlt!tO cuslo T.tlo sen do baidos des CmelUas e m gl!f3.l~ f!oi ~ que das prj meiras salas ~oiJ es !!:X'PLJJS~LI}j W2ll1 absoluta 1;1'Rc.i'n(!,em pam I ~pt:'ladl[;jr~s it cltrprnhio!l r,

Urn d~ cl!lr;mtoOS do n"flIli. q ue 'la.c.l{]!:i DLlr.rOS pes!; U.L, reside nDS, ~U5 'bo!llll'S IPfOtrawas; 'I]] l"''i L,;;ai$, !I: m ru.5!:r;(ll :=I rla· :p tades aDS ,rog-mmas, d.'e illWb. Ntr;ohoD M ~hQO 'e: U IIli me stre ;ul.::gptad,Q1' de prioU!jQ (IIlrdl!:m, O!J,hn~~ d!po~:s de1,e, Uz:eram adapt:u;oesl lOU as ,r~'t:nm II (:Om O~ mais aprecia"e-I::;; ],~~LlI tl:'idos artis:nLCk!i, c (~lI!IlIi:al;;:oc:ii!:\~, estes ern virtud.e din. Cgg.r:olT~oC'b do ,ji)ubiica.. qjue nao all'lli:ria em taWaIl ho LlUmill!fCi, a d~ptitll) da. ~Drm~50LliFii. e da im];!ol):D ~OCjil dO:!i lilmt:s. 5.~ tllll 3ecmp3.f1bamcnLo 'OUl comenthio m'l.1sica.1 I bIlES !,laO sublinhasee p;elo mtC n~ 1(IIS pa:S5:J:f1!llS eapilais.

Em born . IE 11l0fl s.lr'"Ma e ~I;og heclda :iii coo i&lIJiloiSlIc..ia. do II;O];U::UT5Q da rnusiclil no (illJ erma, q,OilOQO ela se adapta BoOS trabalhcs em e::tibi~I}, ,a..LDC a iU empre:sas, 'Ll!".1U:~C, dJtpil.LS

de: Ike. lenro ujiJl!:r:imellltado e saboreade lOS irll!O:s, ap~e· sentam ilHte:rtS:S;;hQ !£;,~ ~llme:s, de e.:xedenre q ualid;::u1e artis- 1 lea, com musica :;:I,Q coo1f:irio~ dil: to.4o 00 poote. d!!::S~.(!Iud;a e IIllPrC:Pritu. q lEi) nd 0 nit!) COH'e:m as lDla$!EIJ.Si Ita 1c'~:~dlraIl!C;ii!

m ;acom'j:taJ]h~menlQ musical de esp~cLe Dcnfiuma, ' • bern qblC- as :!:l(:~na5 rbaile:51 de.siilt:sJ ctlrlcjo$ ma.rciAis, elc.] 01 r~dam,tm.

H:i film~!i. nola'Veis que j a flO!:iS,tlil: m IP&fI itu.g:':}s 'Pmpri.as Q!JI ad.apladas e q C se "eadem Jf;>I;im ile!'i. como Q'IJ'tros: b:

Il:lII.jM :ilIda'Pldi~e:; fi.l[ls..~c:FLb; R.... r.e'P L~~S da espeeiali diadilC asuneiam.

(111 trabalho do c:t1lUpil:!dor c:oD~i5it em ";'1Il.t' projec::truio Q filme antes ilia uilDll!;tio pub he a e. toma.r aeta das suas p~S5'3~ens flue re(litH!rem musieu, It da dtir.l!l;.<LQ das lli.esm~L~ DB tela, DiJ:.pcis IlI:sl:oLhe (IcS treches a.dt>Qj'itrJid.os; g 1iI~ ;3 urQjuestr.a enC'I.I'ta, rti!g]ando se 00 .D'&~en'C'. pelas 1q!4!'mt.as. ou poe: I as seeaas q ue se sueedera Ilia tela,

Ceme enlll.:!lit); de uma sdee,.;ao aprnpriild-a, diamo50, 11 slt~ui], ,il, que ~oi fei'mal la M.iia. ~II"'~ :il.t:ompiI'C b~[ I[j Ri. mi!i:. o Veleiro t'f'ifi11f'tml(J. ieuetonam-$t;;ls scenes (]U ~'" If!)!md~.!i. que; ~oo~m('!il:ill ponk! dioC' padid:'ll os MllIJio5> da~ i:omposit.l!es. esoolhidas, a sua drl.Ha~jQ ~1J1 ~rm'll105:, os 11 0 I'll ~5 dos: autores e ~ti es d·M ed ~I-ore~ -pi,l1I';a m ;dSo f ~c 11 i!cquisi~f10f quande !Oil: 1m3!!) eneeetremao loe:rudo:

I

DI~H ~. ~do

9 rn.

DID IclD . ' , .•..• , " , , • , . •• Les T r(lveos ;;;. Cill.I"~1h ~~c.

lIts este D011 .••• , . , ...... ' • , , • , .•..••. " •

.5 rn.

II m,

UIiO tu foio •.•. , •••• , •• , .. , ..... ' . • . • • • • •. La nu Lhur It; .I"1(J'c,MJl1I'l!1 "'Iii: 4 m,

,Os [11 rnhi . , , . ' , " , . , .

I

n '(jilb q.U4: :;iuTd~nleotti .••• "., .. ,.' , •

Peer G V1lll,~ (N. I. l~ Les Pliilud ~5 ff'or .i~leiro,

4 m.

II I if i it Ii e iii !I I! ! I!II I! II I ill iI i • ! !I • III I I It • ij.ji ... ii i .'1 • ! I!! • II it I'li i _ illll.!!!1 I l! I. II II •

Eclitores

«prARAMOUI NT u. s. A.

o

RUA. 8RAAMCAMP~ N.'Il 10

.. SIE E UM FILME. PARAMOUNT. lIS 01 MELHOR 100 PROGRAMA_ .'

'.

. . .

Ii Iii i I) i ••• !II II !I • I! • Iii Ii Ii iI I! • II!!I! J!" i·iil..:ii ~'!! .i!'!1 !Llt: •. I Ii" i Ii ~ ii~!I III 11111 • .II I 1!iiI iI Iii Ii. .- !!!iI!'1! • .:J • ~ II. .11 i I, l' tII.i ill i iili Ii ~ ! 11I11"l! !!! I ~ '"11 II I II • ill Ii Ii i ••

Brtditn DetnJs, .. , G. Hu~

L~ CJoussoi:sk~' GrJof!:,~ Li:'!1

FILM»'

L I SBOA<bO

1

JOSE CRESPO

(;(J'fu e:;f}flnho/~ de tea/To. Ie' ctti't-mil (f~iQ~st a nolie/a fnd}/icfl-

tkl an plJJf. 22)

nlllllnlL.:lI~I_~_._

UM ALMOCO DE S,OL

I~"'1J,I1l'URJl-8:p': lim ~r..pnd~ hole1 d!~ ]I!.i! roo A di"~OI p:lI!r.Ji '"" _ duB. iU3iU.(:l,lfiLl, tljt!lh'a~n :c,uroeJ'CI<sos. fi,eIU'rillrtes, fl:JlIItr,1l: as q u til is 5e conl!:.am fui:!Jlgoilis arruin ades e. darnas da. m t:[bor I&Stirp "

!Pi.c:F"Jie Ha,gru.et, que Mfil :rJoo if: se encol!JJlra S4!'m !l'eCUFS'O , es'3i . I1i'r~ 08 Ii uran tes, Mas I ude 0 dil:iI.il iudln kU:1Jite, deid.~ Qlde: .Ioi abi1l!lidi. nado ,o·!' Ldlu. ~ biliil."1Ir;~D~ Qlue 0 ~rrlli~nOll. Dll..ramitc: 0. li~IIJISJjJ"j H~g~l csl;j 5eDta{]io Junto d1a. udic:~ hllf5pecle 1Ja,aotl!, EV(i.l¥lIl W:at.s4D, que 1:amhtim. fo:li

kill tfo[la1ia J1il'"I.o m:a.rq,~l ~ de FJ&l.lIV· V;3iU~e. 'Este iMli1':ra ga Sc!!lllll pdo brace de Lulu, 0 bastante [I:r.ara q [JIlt D!;ii do~s: .il'baodUlJ ados file :lpronmem e dec Ld.<lim Ha.r~:j;i r illllll:Q511 a ver se :re-i.':iQuQlulsiam es mlle ls, btaSi ~o CIIf;':Si quem c:ai ItO la~o qiJ<e aJrmH!.ua.Dl i IPOl'q,ll e sor. ca ~<lim. N ~ em'rant(l'~ eombllliam .fih"iTO'.f!l:ia:r·sc, asS~1D que 31Lil!!ljam 0 seu objeeti'lil'4. N:1[o lard.a. quoC D ciium~, Q!5l hic;a soh:oe.![" :1.am~os.!Em .0' !_ fi.1:a pi!:rmal!li!O~f ItO p::rpt:_ qL:I,I~e dJ.Smblill'am~ RIo se Ibrliiica com 0 ;lmor, AicaD!t!D p!H' compI'Ul1.d&lo It '¥~O '!iii-iU j 1II(1;!.m tos dias klize:5~

No, elenee f f!.ll'am: Constance T.alhlJ~.d~~ {E¥dvDt A1J(J~ W .. bite (lulu) e DOD M'\f-ando (~~lJ,g,tr" Re~Jm,~o de laJc~lm S3.int·t1air.

o BIEIIJO MOIRT.AL

IE,,')\,' V'ElRDrI!!RI pu r til)r d.-e 'tal e:ll tOI mas a.mi!!) de n: ill! h·alba~ ll:lia'r I!: de se lh'S'C!-r 1;1: ~ 5edu7;iu. CDJctt~j l!!IiQi'i'~ d-o :::;'t~ ami.Qo eLr. Lccard, ~ easa com dar ;UgIlDS dias tes da eeru:n6.ni3i. Co dr, Lceard IuiIvia revdaao no V" i qlJ.ii'o: 0 estada dE> saude dI~sh; era fra,,~ mas ill piD'to.r" s iJpolldo que: 0 :a.miJto falil'l,fa asslm ~f iL.~l!Iim.c::, ri 10. ]he :;e1!ullII os CGD.S~th(i$. Na~ ~a~ Ill.eDter ]t..aJfl, V I!:rdiltl' It:!llmllirl:il:h:a a 'h::r~i'VCl. d.oll:J1~a ;a JJiIll] b.~r~ Cl'lle :clo t2l'rd;iil ,3. m[]Tn!;C" 1i!'jt.li IlIIII.da 'POf !I!1,31 e :; ~'!l:.L b.l!h". D~S~iPler,<IJdJO. dI;511!~rel;:C: II!!: " mcdl itO :w •. colb(: a crlS-:D.~a I~ ~lva"8J, Qui.m~ aaes m.taU laMe. 0 &. l~ c.am, que casara C'Om. nma :!I'll::!: IOOlab!Jrndora. 'I.llLit (II OJ b.o a orl:l d~ Co1!:Ue:, ae me:smo passo q!l.g ~e:an 'VEJi df err , trans(ofrnado Dum mlsere va ab m:fld 0., mo.r.re paralltiee, dC[pOls de hiil'!iTeii' o'bhdo (II Jlt.ud!i(ll dAqlila~u q:ue tanto Ji.u.ra $otlJ;"i!:r.

Es~e (dme de b I:g il!DC: '5Gcj,.1 ii j.IlJf:t::lJlu'tadD POOl' Cf)D"3d.

V:e.idtj Do iP.:iot.grJ 1 [lLter Ri.lI!1, HI!i:.MJ dlil: Vr.i:~·· Mary Par. ck~ Il: Ehb, i&lJ;!.h

SEMANA DIE LOUGURA

G3!O'ROP.S SA.~RLl!S ~ _ 10m mo~o. di~tifitoi .I::I1I1S 'ip LiJtil. .'i;JJlLte: es:paJb il ,dil!llb.eU'ol as m~~ Cbe'll3!5j pil)1',,[Q,,~ 'il SlObi'm 110 Ie htrdeulr(j .diJI m'i~i[][]axiD j'OllliHlI:naillr E:s:tt:. pulfim~ poriosIj.i!a~jo dio. 5~U ~c1"hto., cort.a 1O!'ii v~v-e.res i1 G€ojjt.e:5. q]d.e f cebe " i:o]pe: mrnl Q1 LUII . teo Iocllo.s 00 S.e.M c:oltl.pa D!he:l- 1M de: [paDd~a. the. vOolla . as, ~oOsm:!:. A 'PI1lJD2. 1i!:IiC(lliItirn 'IilJma awtzadl~ de.:sint.e:ressada lD.llim e:xoel.elJlte .rap;;! z e na kml d!s~ej Ri~~tt.el LOi!1 QS quai!ii mClm:~.d ill mil. PCI;JI!I,e03. eW'JI'!s:l. i!lllit. 'p:f(II'I;~a, 'r:;!iP idiallll IQl I.e., E i:) ~m.q;(,hl! de: Geolilj!1t!i It. Rlisetle ]"~1.1 iz_:jj~e: ~ IllI c.a~ do till) JOg:Bi~hi:IDI il 91;lem .aqo:itl:;t qr.ld;:ce a Jrcao que ~he: delll II:: Iilille Ile per,tl:utill ';p;l1tr a. S~ '!lm Itomern pT~~Tel e: ltihz..

o palMi de Ge;or,lf:!l ,t _dt!!!:IIDPCIDM tttil pm]' t.11iL1TJ L-!~~ dJke I! c de Rlisll:Ue !P,('of .Maria fi·a.ui:ll~ .. Ulm !£.I!11Ul[!le de:

Lmeta'! mulberstl (Q.DStitut' um dei, :.:tradi¥ dati. iPJIQr d.fit:(~D.

R'A PA-N IIU II

FIU'l'!! de a1ii!:ill.lur:3~, t::dr:ddo diR n~~:a till! Am:lli'r,IfAx·· mall:!l d f par' ~, ilno &n!Q8ro. A 'tee mea lem bra a das PlI1 mR!:;· !iii bras aliir!Jl JIi s. R::IIp.'!. ·-Nui i 0 nome df: ilm<i! p:: qlliiEDa .iilIa do Paci~ 111;0'. que eneerra 0 teseu ['0 des [Oil;-3$, Al~ !J1!!5I .!JITQiados, explo~dO'n !l:ota.m deseebrte f.sse te5Ql.1f"O, r • eD1.ram m eOIII01h) com 11m ib:Lod.Cl! die !:;;aUI:~dore:s. comaodades iPOl' uma .i:ri.ulib.eli' til!:miv~l: Gor..elo, Urn. vuJe~o despul.:i: DO mcme.cJo 1!iI~[];dl!igg e; apern ~s ~ h loi d IJo !ilm~ ~o.~ f.ra eseapa r ail) ca iaclis;m.Q em «Im)il<illhm de. om fle.cl al:DJS!:;o e die. lima l[".;!!p::lld.E~ Qll': C!)m~JU'!.u a.tJ:'aD(::ljj1' as. m30$ de Corilo ~ de q,1J,~!II ia:m sua ('(IW,'Ulb.c:ira. As ~SS!Jgil:IDl' m:ai!S :!lO't:J:~e~s: S~O: a Uiuli!~ilD' .~ i.tIlcAnie.a, (Ii r;i 0 da 1::t¥ol, iI il!llga desenrumil dug, ~21"'i'ale.iro~ al:mvis da Uba em fOfoill. ]'!lterpreLa~!i!) lt~U1CO •. e.lil: mol. c;omiPJ:lEl:E:udendo ~ A.D d:r'~ RO;ilnn~ L.iaD~ H.iII~d~ q_ue d':SJ:lrDpellna nm iiluplo "(lapel ~ ff e:LD .Albert, Hll,R;O W Ulla, Kahle c Claude I Mell't.

o PRU\JICIIPE IDA,S 'GONDOlA·S

E.M Vi!!~J!;~a. u~ jov.em. m~tQC'.L"a1a an;u1ilado e. l!i!iiH:iJ [".a.p:Ul~a de ~J..Dte. .an 00 , rub do .'tlL flo :~!"';,iJ1i!·. EIi(Q~b~ 1Jl- SIS. Tom am-se camaradas, EI.11!: p3l$~ a :SU i;Ii loia dill lwdia am.HJ.cafla. Ama.DH5;~; c:.Wm-$S. Ed~cai;Oes oe: te:m· puame1lilos di'S'!!:rSOs, 0 CODfJilo que se: u'bo-~ mo pri~ meire elllc.onho; it que: se dt!5VruJ,(:Ii:UIl] R:SUl'S[e cntJre bs.e la.·liDo a.pa ixo;g,adr;J! 'e ;rom tiee e essa a.fl:1 i!:rica.ma pou:a q,!l~m QI ~mrOr iii IU.D desperto, (hE'~ [Ij !pol[" rim. OIl. (qD1ii'ti.,_U. C:t::r:-5~ mutua enle, EIIC !l:OD~e:ss.a.- t veacidQ'. Ela, habituada :I mmd.a.£ e- a ser ]ol!tIi Db~deddll. dlednro--se Jm.oc'k~ out. N enhama Du""cbIli CS('!lUClI!:. de: OO\TlO~ 0 IOe.u. dil. klki· dad.f: die liim bo~, (] Fj,1 me, ne <!id .. omvd CI'tlaruo. 'TeneziaillJ.(!'I "']l!~~ a mIi;:Df.:]]~dl8id!it< arnlii!;ric-aJoa 30 It-Sldri'b~ b~i .s.em ,:_[he!lM a nmh·l.lDliil cooclus.:lh) DlIo:r.al.

Pr-(itagOJlIS~:aS,: ]i"]~]\elwt Vidor t l'nIIB IQ C:atmini1'Ii~ A letlJU-i;,l~O' i de Lallier Reu...

SE:MI M,AIE

Nos ~RL.S dOlilljDit:l~ da Polol;daj 0. ·~a.m.o SllJ_ffj'~2~dt" que ,i Willfl'if(!~ !£Jia IlIIll'r.a-5e de glm~ .1pehh::nsa m~ d.1!: b:iio.lilltrdJ, d.t: lIi.o.mt: J I1lbi q~1t ]o""m. ide,;} !l!!;ar :s~):m~: ~Je III iifi t~iLiil anb!ll! a::luni!ie:l!!h: qlJ,e: 0 ob:rJ.~a a meJeJ ,<I. liL~ It lilie:[iIi~~a DQ:ti;L co.]e~·i.g" pam ltLiSSLm m[jJjs beillmeJli~e 0. :stdl1i~i:r.

Stasi a, qUf; as!;im 00 cli~ Efia a orr!j li:uja cla:riridtoda Julia i['·e(:~ a, it-1J11n. 'PUi. i1I' (C['i!:~io olild!£: Hu die como 'Pnlif!::~£ de mIDi ca lim it3D M sU:i)ws', b.omgm de filC!iil.'t!IItm.5; c:'iou:p[llo~ :a! qu.iii:!m. JOHo :s.om ide-iii. de It:~ COml a bsr.de:rll'3, l1 ca-

. Ill-S JgJka COI1veo:ce 0 haJ{f.o ad.ar-illu, a ~ di£i ~~. o qu.1l: arrainuia 0:3: ]:IlalC,OS do pjauiSl;,'!lj que: 1I'afa de: im[i't'd.ii" 0 casaweilito, d~ fi~l1o, 0 musi«, C(lMi'il nos Sit lIB· d.o:m:s de. .!ledu.l'o[ ~ !=Io.r is~, :r~'Sol '!l~ c:a·~t'!jl'ar JuJl:~, IC:l1ja '!ifUtud.e • e :fr:agiJ I e j1JJ'~Fm;ti!l:" gm s~gu'i d!31 0 bar5iil1. :M'~ta. de:-.o6rmCIa hl'.iita. di!: 513 gao comwomdn.

Julb, e~lPu.lsa pdo veL'bo 81'i!to!l:l'i:lb" ·!pfOli:1U3. 11m re~ fd,,,i 0' j QD~Q de Mvstllro-\'I.'sm. qlllt: a. -rece:hc m~iIi:5,~mQ .11:1 ai, lPorque sO: pe~ a. nil _ iiXlDQ.Wsta. d& SIa5ja &ta, 'POJitm. cOlIIse(1le: Libef'tar·s~ (ios ~oo Ique ~;;:""a'r.l !:t t'!!f;Illa.dilha til). pe e-li's:O p.:orc:ssor d!~ m~m. Priudpal :iatUp:rde.'j Wem~' KlI:diuss:.

9

HAROLD LLOYD

o HOlM EM, DOS OCULOS DE AROS SEM. VIDRO

Q I!Jlilhl~ r!I kfiaJ. hi 'lio$ dois !.IIIis:I]l\o~. ~,IJJie. 'IJIW par dlbs.c.t], 'ijulgaJi'itS It. ~11:u~::iil'>CliCQ$ obj e:do.5, q I.il:It t~do 0 wlilfildo C01llMCi& S;Gb 0 Dome d>i!: OJ;;rg,lD5\; h3ina de '5~J' 'I~o cileDii'f rille UD'i'iiu$(lI ,J:oiiiil) MjiC tIJ ~o cs d)c. tlaNld lIofdl ?

Ouem imHaghuui3 tQ!lIie essas bWIB1.5 eoisas Cloe: decerle ponca g~D'ft: ~ POI . ,QSJto. "Illte &o1l5,~inui::nn1' nes 11,0 ses tem]il'Q's, d!t. imt~n~UI. tHIS; dQS mai~ imporb!l!l,tit5 litO ~(ir~o.s, 'IIn~ ll;omCiJrrJam. ~~il iII! iP"J'Oh.'!Jld.Oo rrespcitD C lenor q!l~ c 'm.e:5bc escnla nos m5!,pira'l;l';:I, q~do :;:JJtl1'!.'!iI'is dm~, WdfiO:) I~J::J:I,Jif'Q~O~ :g,~ ]l!LmIi:c:ja, VilJIU' as tQ~J!I.5i;;iellLit.~~. Rd~'!;I'innMldo lOS ,brtiJ$ do dit;xdo O!]1 os :p:ro!bI.e!!lu!:s i;;opiados dEmdlCStiDam~Dt~ ~pcm ~gpo:da IqlllJii!; bav:iam d'E: eJtisH:r !lIDS OJ:WOS m,:!!lIiw a as;£~ que tElllCM:lVamO:i CQm smto lespeitOo. I?: que. "'ri!ria iiil a celelui,,;:u om b,om;:ID •.• :5~ :c.iio foi 1.1!m blJmtDi! qfi(: OS celebri1.ou,a Ies ~

LJIJS 6cuios nada ~C!e:m d,e atmt&1Jite. &;ta'o lODI.e. de se rIl:I;OlJ!.i!:;gd!ad~ pda.s A(:adt.JJ:'1ias d.~ Belesa, D. JUThDj 51!?: usasse iicu[o<s~ Iiearia mlJU100 a ba:h:liiill 0.:1. .I~b1Jite fam:a que deix'Ou: Na])Dle~1) 0..0' alto do se 1.1, C'a,'I);'aIDJ :!!~Iri.od.tl Llma balalli:a aJiL"il""~"'5 das [!tdllc~ de 11m d.eioSl!:$ Dbjoct\[]s" parecer nes-ia menos h~;j)IitCo.; a Ve!m.iJ.~ d~ M.ilo t:om 0 1eQ dtliclese Dart'! tt:a.'I'aJgilldo por III Ill, Pili[' d~ ,,.,,id.T<QS I;;omo esg5ldada a .M'p6tt.se dlt. que J.itO ~[!, IcmptI' j:i!. iii:J[~tm5S( m-dccerl(l Die If; ria HJlti::~ado la!!l!.tio 3;.'i ti!ra¢~" ••

E, 1110 ,~m~nl:g, Q:50 QI:01050 de [i;uo~d 5.ihNW:S SipiUi· toS, e:l1O!Jl1lt1Jm'JliJ-S. se:dl!llze.]]}ol]os" • "

Porqll,s 7 SiJ:ri 'pol'f1ue eS<B'15 ocuLos: C}f.'~r-!l:l.o:d~1 ,atli l.OlI1h~~io d~ l.od!tl~ ~, Q IJ.tr('·s, D~Co ret:.fil vidros?- .R~idH n1. :u~ arcs de IMrnulll 1'az[os: 0, 'scj!ood.o do SI',;:g. +,mC:~.JlIQ?

Harold sern 61:::uLos e IIJIIll i,Ddividru.o IqlUlB p:lss;:)jl'ia !poI' pi de 005 5iem q,l.ilt 0 mais rer'VorosOo d.05 seas :a:dmiradMIt:!'i orecollll:e4:es:St::, d if:enmtli: i~'U"lllmegte: Ilia l1hln :privada; t~midc (cr:iOdo b>t;iLmeJ:llte. n men or coill.o.~o, fe!:peiladtQT .. ~o! Ll rg. d11 lei ;sit:~, d.ando PC!oI1e:o luci'O as tCc.lnpaql!ii:as IIh: lab1ltos, Vi5~O ~ :r,LUame.Dte fumar, e apuec!I;I!.do mlli~!) POUCIJ em festus de seeiedade, ~b. C ,POtlll:-O ;i]l1m.l~,(lI d!1t ..::Ubi~iLts.

No, U~liialfL"O dJJ SQa l;;onio<rta'tOe.l habLl::a~o., 1(',J!:p.tJrli gdiJo 10 :!> U C31i[l[ho mlJr.~ a ElSpo5a1 ;a SiU:!. 3..otila. pflrfe.nairo UI· dred D".I:vis, ,g seu HLbci H~ ... old nos Situs. 6c:ios;. qille DiD ~ mwt.o~ pels qUI!: D at1lisla • rabalha sem descanse, das 91 d;a: maclll :is S d..'!I. t;n~h;, d&diCiJJlldo e.m ~S'llid,iJ ainda idfL!lDl tempo :i cultura fismci3l~ il:]Jjlrefa.,se ;i lI!:il Ll ra de que e :aJdenle 3i~lli~(I:Jlj:aillo, e :a sua a rci~o pciQ'S ca~" p(j,s,:!i~J'~!I!Id!g. ern. 500 easa sesse obi ma,~i!!Inj(%i5 exemplares de rac.a dlIl:am:arqueu"

b.s Harold pie es seus ma,fni1 lees ,1X1il:1;){; e eis 'CI!llle !i.Llii':d~ 0 i:rrt:5is.tUve] ,eomloo. que :rlil sal la., ]!Ima e arranca a. muUidi5:ts as m:aas exponiIJineas g:a.rgaUmdas" AlItln~ ja 4100 :) ~ejJti~ (II conhece ~

It AJema.u.ha. (.balll:a-lh~4!~ 1 a Io),!laili];rr,a, WJrikfe. a Flrnll(;a lli/~ I) ,I'JIltF.:::tIl:i«l' lklgadWo e em f'odlllgal fo<~ ptII' m'llit'lll tif:i!:i1Piflt ;;;olll~l£dd.o (lor L~r.6.

Un:;; iJScul(lS de 1a11'!O peder eens ti~gem 'IJJD talLismao LiIlJIGO'~ llll.:sli ma¥e~, coaio essas fIB!liilS pr~cios.as c:eleD:r(lS: u Gr.(iO At0Jl01' cu a Eslrtlta do Stil-

I~ !!lOr esta rozf[o qjll.leF lila, R:qJos,Icao mle.maci(tiliiaL Cini;l:m~itQgrMi&ill o.~ Haia, es v.i_!j.LI.agh,~;s mimm. clu::i,05 de rre:5ptito., DIllS Oil: ules que, iiJ<rok;f:idos, co. mo u tn 1~?9UO ]lor U D;L[t solida vitrine, se ,DifQ'ell;~ ID, aes nlhes d(tl 'IEJliiJiic.1D. Esses Oil: ales sa,s!radoSi, U qjlllEi se a v.allaw em 25,000 dola . res, Mram El5: primtiros: q_lJe 0 ci~e'bre c6mltI;Q, g.:slJi~ DO Cinema.

Harold i censiderado eomo UlIn, des arttstas da tihla :IIlili5: 'b!!m pagos. De bi tf.W..:.o ancs pM;JJ cal tem feHo ~.s sua 5, flt&'i como (jrodutOE iod!:pl!:!IlId!e.nte. embera es seas lilmtsi SE:j :IJn distrl buides pela iI?'al'alJlloW1i, e 0 ease Ii: q,Q~ (1 nola ~~I c6micIlli tein-se d.adJ;li adra rravdmeDtlt J:ll)i!tIl es te FUiJ'Cess-o,. A ~:ri'llld~,a "FrodU~9 ltIe:madia ueslas c:ogdii~ij-a kii Oirt SJIYI qfi~ Li!tbiJiill ~md~ hi pDllce. ';'.iJu. C,om 0 Ulwo de 0' M(1J'icas_ Rcctl:!it'l;;me:lLt~, les!ejolll ,c:om. a ~5bda do :st:[1 'DOW fihl1!!: Sp.eedy~ de qu_al a ctHie.a diz~l!tLittavi.lhBJi~ o 5, g, ,an irershio da 51.13, entrada no Gr.emiOo des p~O-dllltlD. res inflept.ndmdes •

. John L ~iurph. j gl;i:lI~lltie da prO(]Ju(:lo rla .. Harold

I II • I! • III I '1'1 II II • If"' I Ii' iii i ~ ~ i Ii _ !!i ! i ! i' I 1.111i I I I I I! I I! II ,.-. !l!!11" I 1.11. i'i i -I!iI ". I' 1·11'1 II , I! • iN! Ii l!liI 1·1[" 1i'l!!11 1 ,L Ir4!.-i -111 i!!1i!! I 'i! I :1111 • !l!ll""Jl"I"'1I'T""l!! -"i ~Ii i

o 'CINEMA CONDES

APREBENTARA.

;il\,

DURANTIE 101 IMES, DE ,SIETEMBR'O'

Lt: JR'ICf., JIOV em 'UMA M,ULHBR 'DE AC(:A.,O

.i@I¥ _;ez::ez ::g: __ ¥_

,IARV ALDEN e NORM.', SHEl\RE,R, em 0 ANJO DO L"AR

.l§!. ¥¥¥ IF. i@I ••

CLARA 80'\1\1' em 0 VINHO'

Ucrd C!Mlfi'Glmtk~'.IJ.~, de.da:li~ i(jj'll(: .i Huoid pto-doz.:iu. as 5U1a5, mdi!.'D:re.5 pcli!<:mas dG!:de que SAO': h:z, in.fl!~]H:lldtn~! ill: !C! arti5ln, aas alfirgJ a;,=ocs que. :s~i'Uel!lli ao :ci~1l11) '~emlPO 1!'I,Uie: fun, n'll"du, a ~ua ;ilnt~U~eDt~ forma de pCDsa'f1 pareee iadi" car 0 ~qredQ dc ::iC.'P, iii ~to. Diz £lIE.: -il!Ofiaiquu acJo.r qli!.l!:

e deixe dommar ](cia s.ua vaidadr: dtvt jjjJ faU c1melltc: satreI' c:obs~qfiflllc:ia:s de:savadlavd:s. A nida.dt b:v.a·o a (onY.[,::~o d~ que g iPubli(o se dj'lll'me Wl'[C3,lII,inde JI:,o,r:n 3. 'sua !pJi~e!lil.~ qWiillLd-o~ Ina. realldade, 0 q!lil:i 'V~rdad!E:.uJiIlDlCllte qllle.re 'sil:o sito.il-Oo.cs que ,eoIDtpleh:m 'IJ< SOCO tr,a~1 boo

..c fJ'l'O m[ltiiJ' qu~ p6'[h:, '~I!kmi!tu u:m. a ct 01" 05m(c(!! Ii, ;3I~c..diw Jt]J~e a u!SpCililS3.lJ.ililiiadie da ~ c6miQ, ]Ib.'t imJeumbe a fie s6I!D.IUlh:~ 011 qUI!: !5 II) onic:o !liES]KIll.5a'Vd diE; tcdo iIIi cQmjIQo QIII ,g.eeriado. qtl!. P05Q haV!!! numa pellcW;J,I."

Qll8lDta vftdade I: q'I;U;g,lg conb.ecimeoto de eausa eniQumml ~las pi'lla'n'll$ !

0;5 JJill.Im~J(I!SlI;!is ad illiti!do.re~ qli~ II! IE! rQrtlli(~al ~gi 0 5&m~Hc.o liomt:lJ], dC$ ee Llilll!!: :5~1IL ~i!ltlt)'.!ll iiillltII m~ Fll'doLt·, nal!!;l, S-e ~g:5k: io:fo:rlIlie esbo~o lila s.jJjule';a de. um ,tilO5 mais q IIltrido.si ac;tg;;r~~ ,do (iDe om itJsse :aJl _: tll!Ii!i pormSOQt'es da sua 'e:Mis~!,gc:i:a.

A~_m, ClaytOD, que. tal C Ill! sell! \Tud.adCir'QDO!!!J.C" f,gi pli.mri:r~m,~[!lI'riil: 1l!todtdOf ambulanJe, dtpois ttJilr~Dto!.l

~pr;i, de POI!I:~(jj 'li'alOf DO ~e.atto e d.ell. 1i~3~ de bn~ i pc1a qilLill :!!iCI![IJP,f~ iiIU:l.lliifes.hnl aJe.lcl.o" U,m dia~ 3.'tiKJU (om i11:tl~ m.o.JC:da ~!111 iU para :iiitSo]ntr uma :!,~lli.9~o ill:l.a:t.(l,s,a. <I!: '!o:m t1:l qlilC deeidlu I) !tell illlft~ 1111.(] Cine lID a,

Dj1iem, que diul'i!.utc a ~ iJ_ma#em de CltliaK(1:Il1i! umii1! bomba rebenteu aotes d.>!!: tempo .. I!:'S fact.! ~D dn-l be IJ! m 'bral~,

454 4¥2

a

£1

~sndo-o s-u'b!tihd,do 1P-(IlI' 'Ilm de. m:adeira Uio ]lIuEeito~ q,uc III ig.gUi£;gII :pli::[rte'b~ a :!iIIlD:5.lib.rl~o-..

'HMO ld :U(lyd t cradi5~! de, Ida que mailiJi:f DumlUlD die f'O.oi!~:as assill~ ,e: eiJI'li'l a, aes ;SC"I;IS :ilIdmi radQJe.:5 all: tede I!io 'mundo e h.i PO~Ii:O deel ~1)1!iJ a tiDi i cJ:':oaJista. Que: RCC hilt ,cam particu.lar pr.aUf' ilSi U1rW oriwu,ilu de Porh.illa] e E~h1

Em. lad]"~d Harris, que 10i sua ic..admg-lfld'y deJeii! de Be be DanielSt, iC: .dillJtes. de Fob na Rahti}ll~ eOCOD· b'Qp, IlMel alem de lIl[[ljl coltilbc!rat!oi['il iD:~e1i,fe:lJJte. 'Ilma. espou dedicada IE: uhj\sm.o~ QlIilC il~1) hc::simq I!:m :!acrffiica.f o !2i¢H. aJ.e->l:to pd>c CiiDit:ma :m.iD quai a'S saas ap.fd.!1a lu: '~rlo mi bam 11m. lUifi.f de lcl~,,"Il)~ par.1I illteiJa'rn.~n~e K c:oasa~ irrar aos StU!. de:"i£:f~ d~ !t$pos.a it ml.e It a05 eomplieades eD.ciU'i!o~ de, dO<.I!IIa de C3Sa;

Um h(llH,em a q'lll;l;lII a ~cdl1Qa erriu, ,3, Qju~m 1000 '0 iI!II'WJ.do e:dim.a It ,a..d:min;, :Ii lQju;f m i) [)e:stiuo d1epil.IIIHl um.a. e::spos;a QIIlC II) 3i.1Wli if! qg~ ~ c3S0 rarissime e.m HoU,wood - Uu [pl'>opo<rciO:l1O!11 uma vida C.OQ,jlm,al SIMH,i:ad8 It ~ta, de ~'bI;iJ~ l-.sse h.oC!m~m ha-de :5(:1' :ne~i8.miEJJitt rT~Li~!

I()i KD :soniM1i pe_reDc", que DeS, pah:.1lh: ta umn rue J~ ciA de im:peeanis. de::t!il:e:!:. &S~S iJUios 'bll!lli(;o!So, .de vid.~ c: ale,g:ria qll1e .r.~em cOD:5I~ll:;mi!:..ll1c f!or dl!:tQ~ lliIo$ ~lQl5i ,eilcble5i iIildicam d~~gtt D homem. di'tQi.5Q.

E estou culo dill; qUg d<: 'iMJiLlif..les· !II.'!J,~m tiiLllu 'i5'i&Z tern diVCI:-tido. faztndo-uo:!l. e:5q'O.I::(.U. c.om I" II) s~Q i:Oil!l.'~a,I~03O bam b;umol', i!,:5i 'Prnot:!lI:!P'R~Ms ~ pe.:xa.res. da Icmltncial 10<1;i!iibiJILIal (hdX3Jr~ de IL:ODmniaf q,i:l:1t. d:~ fe:~i!l:i·tUd..e iii!! mrnpap,;::li'iil'!!i e q,'l;!.l!f;.tdo Harcld igh:i.nmt.1:IIh:, mel'~d<ll!f IE: pam quem taotO' ~ O~ Me.m fd~o r~r e ,MUrtOi j USIXli qU!C a ;tjd:L Ii3.iifiNIil1 serria, _ . - J. N. G.

TOM M~X em

o ASSOBIO TRAGICO

-

1

...

ANOI~£ ROANNE

Urn d.os fH'-Im!,r-OS $lI.tl", do C/~tm~ froncls,. .fi 19uns I~OS .£ems. lJlrn,s: A Mel1llD3J do Chocolatt (~La Pe,tfte CflfJf;DlaJdm~1<). "om Dolly DaDl~; Rapa N'IllD I rom !JarH! fiaed, e Tote et sa c::bao ~e, Mm Carmen Bam.

~!fi!':\i(j

Os ANIMAlS NO CIN

MA,

A u·Me m~d3. (&rc. eo .. !' e motil'adJO ·p~h. Jr.~eDt~ iD·· . V'f:1m ~o d6 'iJ.JMlo.~(j.)~ il;iHrnllP'O v<t'Stt'S5lm(l WlId.e ,tll)clI:a~, 3:!ii a]lllidf~. tit.£::Dl. [i1:1~a['i nao !E:ml.gei'~a 0.5 mili!o.s, a~ nda M d!!: ,iiqud es qu~ em ovi:utndc CIa sua h!II ve:z :iinjl(I.5i!'l,1 qualilic.a~1iG die in"3citfl'Dais, ~D ;em ,~CD'{IIa :u.det;!.dD'.5 lIiI~t!:f mWldo ~ 'mllQ plane IS II bill ierllil'.

o Cml!:!fD~ 'if,~i(l! d~!InOIH.tr.a.r qjua.nto. (Ii hl)iiii~m era lr· mdo!fml em a:ssim adlj l!:(1ti.vaJ' bs-e:s eutees seres "i'iiT.e;Cite~ (Jillll£: 'I;OiIllllOS-«J c:om[pa['~,Ji]hilm. as: mi~i)s e Iffud.:iita!: d~ta. 1L'jda.

As tltas elitL (:1!i~Q de.s.etJiPfJi!iIfJ;o eatram 3JIIUm:iJiL1S S;~D mu,. mf'l':tS •. Emli m.~i~~; !~, a ,!!llt~ q~~' e,s;t1io C'(!Da:Q.Q5: 0:5 IP'ape io5o JlIr:w.dp~j.s !!:. i[]' seu ttrabdb.o,diiitt4:1 de: tode <0' al'uwCJo, eeleea ])OIr 'Ijl\e;ze.s !ill b(llm!Em o:lilIm lI!I.iv,l!:l. i~_[ui;tll:r.

Hli .,rti p.e:rfcl!,illas em. iitDIt; ~ iJltei:pl''6ta~;[Q humana e aula, estando to dl3s~mpmb.oO ilil!tii>irami;l:Iil.w a. C:a:rgClo des ,ani :III ai£. e '!em&$ d~' OOID:e58iU' ql1~ I!Illi;;ll e a: ll'lImencla dOd mm~ l'idii[](5 d~ ;niJ;S5;'ili IMped>e q,l.lLt: tn.ra Q Interesse a !sse;s limES.

lE' dal"Q que: .D1jjI~ 0$0 :ref~r.ifi!lJIjj~ ;i.~ C'n~'ellihas~ maJa:~d]hil8 de ~_adbci;a fI.'1H: g,lg. As :Ii'.diS pee/em 11111 mf. 0 C{UUll11£niQ tid Libehda ClU, .A ,!!'tJI~ do 'l'olt.rirrol; a uJ't1I'l].!l IdJ:a.S quais l'fI'~~o!!:lJJl. 030 seu 3.Ut.cl'I' e ~aLiza!:l.o1" pol3i'W udisl::tll S~am :tI~vdi:b~ dill: II[ uem ]'C'(:,~;g,lemltntt: ,lIIdlfllLir;imC$ 'IS I!;wJ nsas seenas des iDS~to:s: !tJ:h A. ci/lt1ua £' d totfliiig.(j~ :3 Rl~~'· sgn/~'d gQld mMG'l coom que es &l:ad.os. Ulll~d.os; 'f:i:r,.~mia~ r::.m .a mai.s ad i~tk.a .. !!Ii ~D ihstiUj:[~ da padlii,C:~(II.

Se TllIOS li::mbJ'arm{!i~ i1i~ qu~ Ilfsse. filme, !l:l.Ija. P[O~QC~[] dura d:rl!:~ je: om q]uarto de 'bma, ~~:st~l1 S ~~re ... ikb. rna is doe sete mesas de ba'baJbo a:5l5iid'!l~, 'h3v~mos de recenhe r:;e.r Q. ue es Es;~ados U:i1idoSi f~m justo~.

M:it$,; Q:imQ acima wZ'emos; IIiI~O .ep;r.o.]lIriame.n.te: a ~ste ~c· lIil.e!['Q rtil!L!3:';no;s q!le:a:moo ;i',eferiu .N~te:s hlm&S. es animals peuca inl~!,J~Dda lum. JX!~!:i q,1lLii: it!! reali giuioi' tli'ab3.LhQ essen- 1I;~!time.nk CQID DOl1ili;po:s. Qut:~~ I1JJi)S J'ClC(l:ro.al' titas a :!>!tIl:ftcl~:3![].· (.!II. dle A n ima is ..• CQINO 0$ kOffleM~ oe:ss.a. e:Ilri.o:SEII. Il.ra,g~.·comi· dia l'OtaJm-eDte d~S,f:t:lipeDJhJ.lIIda por amm~~ 1IiI:iI! 'lI1IU!J 5'fl: viam S1:eDaS 1110' io'ti!:fi;$!j;a.IlI,!'t-5, comO' ,a aQ cas~m~Jito dil cadcl:a..1o[( Elair1e' (Qim 0 Dt!!I'L·dDg Jim, Q an'; ma.di!l! bail!!: .,toos ~}dos. e .gOlltimllDi:;l5'i (i< COiJ"l1 'b~:~e all; DM:. !Hrlre doh; ,it-al!l)5, ~iiil'a i!i t:Jti alllic~; 0 j :::I.2:Z· bfITl.d dQ8 oC~~ihoo ,e ~.!M Qi!.1tras •••

[) paclieitiLt~ :ltllfl i II[I ~do:r deste filme; fot .Au [1l!:d N ~ibiD ql,lil;: DO ~~ i:5l~dLO< d3J c~ne d"AUI.l'ti2ih 'amllsJr1ld~ 'PaJ-:!t Q (]1J,emtli muil';1.S dlil2~as doe animals. '~D'lru ~ QI(l!{Ili5, hi ij)j 5all'C.DtaJ II) mimpazt A ~i,trll$kJ. ti'l'lec:ido ba mea. m!t 'lim aDO.

Do ro~S;tt1 0< :re:aJizador Joi :a lPe[icwa Eil ttrrHb~ilI aCIJSFJ') f.Hci~s.apar6d.iil .1 c~leb{c: p:rKtll!:~O dI~ ,Abd Ga~c:c, .4clflIW ! :N iUl!J.l!le illwe e;D:~ill. Lic:~. pll.iqhas, pato:!>., coo· ~'b.os: Ie ,;:IIt~ IIlIIl, ma:ra·M!!u.

O~bg pfit:~.enh: eQ,U&n·d_.QiF de 8ITimOliis ~ itt G~ nd~e:. que t'CiIiI) Jl!;rnecidlill at! .cinema hmc~ tiliil.lo .1iI'li:!iJ:;l: dt: q D ~t[9 iP~t;!iS, I::a]~ ~6mu (ii do dt. ~H.a C(1jJl: ~ ill! oE~r.i~Td'» R{J./nij'~Joi~ qllJllG !tllllilJ1D.U. flO< j~dell. ernmte; ,il :1!Il ii,citCa. JoU C(,I:I.J·f; clii ii !lgOft~ gOIS, !tOmAj!v.i!g em ~t Fom(U'U ~ ~i!i~ :f'oi a pur.'te.'R.{lrre L d(: at t~st~~ Q:!t: ~~d!~ OOJ;!il-Q 'Si!.I'fI,'I) 'Su:rn Q:8 nit em it

tJlden~.ei Re[],tj Na11llrte 1110 Vidocq £ G~o.:!k, em [) se« !pri wel'!'O fHmt.

Julia mos hia'5'et ~[ l.~p; mu Ildo PDll!l;'[]~ a,ni Cl3i5. Q. Ult :ilIl lIiia ill:lio- tenham e!J<[[]:IP:tf'Qt; idll :i1!!Ilh:: ,(iI. iIl!~itd~'!ifa £! ~Qi!o'. r'ecO'ld~mos muut.o por ,an!) aq,llltilt.!! !l:Jlja 3;Pat.il~D ;m.o :re~. tnDi~1I) de prata i mais .,..d1ta:r"

Ass im, por e::le.:rnpLofi. I!) ea_m,i!lo iOo5;ruma a~e,g"ef muilo ~m ]l'dIocg] as cujlfl: ac~o dooCi<l'Je no- deSlert~ ~ es tollUO~ sI~ ob:ri:iji'l,tOrJ.os em fita!S de: assunto ItSpagh,o~; os 'LUiSM e 21.s fO:La...~, atlCllD (ilIl im:(!JdAj! biil5ilagtu dOl;III·IIl,~IIiI.'~hios des tau'S ~I iII~i..ais 'I pcHI;; L!I1a~ .de ~m 'bie.nJe ind~oI!llllo D.tfQ pClliem passar ~e:.m urn ci!tbnl.e i iJI Pa.]lI[li·!li:o e ~:aalmeJllte usade .Pytl eJJl;::itil',s ;wm 1!;o..'i. 0 q ue n[.o lmpedt.:: q'!J.1!: t.a'I:!l·b~ g)l. oomi1 lnb::r'i';i I:!,do em oib:r:ls d:r':I.IJlia!1i.c85o l;Oil:Il!l;i 0 P'(J{Jffgaro Chi'n~s. de iPa,'Il.i l~1lii (!:al '!if":::! c lH;I,l;I~aio d,g Ct::li!j,t~ ImpbJo· -:<Ii a,g il~~ai[] q 11~ poe hi. h:1:!l i.:lo j d~ti Hcnia .I:fi!l:lhoil' a !t].l:!mJW~ (.(il~[]I d!!:. 11iiI~e.mal Imr~.Q ~ ~cj~ fit: f.o.d.iD:le mt;lJ.~ h~l'I:!lQ ds,Ii(;~, que .0 !)Cidcil:da~) i ,;1.'5 aD fui:gas ddts alIll~l!'j(4iJ_goo ii.'!IiP(f!:;· S~!III'~::LrRm :11:5 m;iB:s. !5;lJrl:~d.as ~O~ S:C~[jie~ dit !)cra~ (qusm se ii:l~iD lemillta da'!; etlm:pl i(ad~!S 'prouas (It; Tafa'(lm?): mad.:o~ de to..da a !t5"p~dl!:. l:oem, J!K!''ii'&t:a.d!(lI a hi.ila,ri.djad~ 1M111- 'Ii1'cl1'ial 100m. 3.'S :5 uss 8.em[p;D1!: g.r3.d.oS;as e ~o·t)illR;iimc!U mcmi,.:~ ~ as ilbi!:lb.:as jii 1IfI.g:t l'c:M'dara.m - .::om. ~oDtarl~ eu :5(: m ela - es m~rerios. Ilia, co-Imelai meoo!!i do (l:ljj;cum,i!:!il:l:itio ~ a baleia f(li e;speeial me:nte iiIIpro~e;!Il:~ada aa 'beLiIJi filta 0 Ar;ptJlDo, ja entre :J:I(llS exlbida : emfim, Cno rl {f. essa bela ebra, I~D aasiada e:c,b<e: 005i! e a rnais ooT:lli'BlI! eta e Ilel 'e1ll:i'bi~?LQo die. q uisi ~(!id:a5 as f'cirils a5ol.Uieas.

PO!:' isso, o Cinema estima e p~~re,l'e es~e:.s. Sf:1J.I.S valieses eolotbomd.(!lK5i..

A Mel!r'iJ'oGo~.d'l.'.1'YiD· fita.!Y'er' ilq~'Il iPfJ!f:[I S'IlOl mtlS'CDI/.(!: i:l1Di l,!1M, 0 WO~ qJue ha mmtoO;sI moo se -e:lu:.cD'h:'~ liJ.os i!!::shi· dios; dla.(Jjllu.:la. (~rm[L,

UO IE: urn animal mlMfe:rno-. le~:uB~ pe.rdidtIJ ;D,D 'l;;ot!JI;~tdo Otim a. 'l;i.,.,iliza~ todoo os .se~s ve1lho:s babi.~!l).5, IeJioz~ d,e~ r.'Iilldo ·se is f>fiZitS .1.:a.r.i6ar IE !:hegQlldo ,a 1el'J:M" iI, s;ua at!! i~ piElo, 'Prnl!i[',e$~ au pon:!o di;l: OO.r f~il:Q I(] lti[narnell~& o i:ra.]It'(;w de H~J1~iWi!)<Od. :a N<0'1Ja.- r (Irk em ~'I;l'i[.o.

Pam'm(umi ~ l! Dome itle: Lim:;]. follll'lill.<D5!3I. piIIutero 'EII.IIl,!]; l:;]jm· lbim 5£ deixa ~.eD'ti;jjme:IiJe a faR'ar. A tmdos.a lEiibi Daoieh. :rpar!i:g~1 DO dliiii::on:'tf d~ :sell:ll recl&'Q[te: fUme: Slu! '3 .ff s/relJJ, ,e.strei~a Illen~ a bfa~i!I!d1a I! da.

p~~ idimtiea reaLiza JacqlJ.eHlle [..o~i[inl ell '!'IUt loo·· pard iaxly. fi[lWe em .qJ1I1.e ::Ii [~l'mo~a esboeia ]IiMeC!£: eslar l!Iia:s me1b.ore::o re'~:a!!;ic~ c(r!l:ii, !.1m ltDi'm-doC! jri IIlQi)S.Q C'i(]llll~e.· ddO, d!!: 0 Rei d~s Freis It (g,1lil:.:aJ m.e:1ma artislAii :ng. ·p:runc~· 'pia d.bl'C fi~.me :ac:.u:i nih ~.'''9~ oom a m!E3m:a b.t:i~idaM com que IU}S, f<L:r.~m.II)i) fe:5ias II gill ~aoo. ~Cl looParGo trib 1J.10li .am~1l1 IfaDde: aId~~ol di C&dl B. D~ Mille. l..al'lil\e;'Z ]!!!b:J reo(,oJlbei:i1l1~Dtl) 'Pna ;com ~ ~mlle. Ie;al b:ad.or q oe 6 ~6e'S eili e"',L d iiill,,, ~ ....

M iii:!>" de todct$ '!lSi :itIIiI imai!ii 11([ ud~ q ~1e: IOll;lk5; ~!£;oi!m stdo u t!i.l ~Z3..tI!O;!j, D,f! oJ:k1..cm3 i :p.:::Lai m~!ID:i!I! T;;L:di.Q pcTqJUe ~..ag. ei~:s ~ q U!l: mais. !;ol:llvj'lil'iQ rfl'C!D OJ.:tlII II) hOI!lile: rLl, ;;a,o, ,0' il;a"i';31.Q ilj: 0 cliD. [E.I :(IJ ~l~s .igll!.alllIll(:D te..Q. '!!lit ~ ['!is h,~.~iJ e-!lh:'DJ!I![JJte: sl.'tOi COI!i~ fi'ttd05 <0$ 'P;;:I:pt;:~'!'l ~ ste l!!i f~ ii.

13

o I!.OSSO pL1M li;O ja k'!re ~.l1!:iejQ' de: _ u al(1l ma$ 'fit;];!; inlei'r.1melllte dll!!li!mp~llhad3.5 pDI ca vales, «ma A IUa. 00 ,("tlr ~'Q seil).agem, c 0 Clr::lo.ne Negr--o.

Oue' , iI!I;lo fs m admifado as fa~anhas do, FnisCd:j do Ra~·OI do MalaMf'fl, ts~ ~a"i'aliDh'lJlSi p:roW~[;n qtJ.~ 10m b@m da v~lor.idflde des espressos e rnclo-cina IIrl rt-Omo I!) lID3'is. ioteHii:w t~ d05, mortals 1

Oll::lDl:a& .,..1!2)i!:$ J::J,OS tem oOmnJil:Q 1iI,l!.}le~ em lu ail' de &'!:!.1,lD.

e fmc,die Rin Tin Th:j'~ sao cenheetdcs tm todo 0 :clll.Ddo o .ttpfe\"3I) em >Qjblt €$ks animais slo tidG8 e. ,r=rJ.mprov-ado. 'P~lo, :5rt:~lIinte.~'

Pm Ft(1.sh~ 0 c-lo-poUcrn da h1ek"--.o-Gold tlffll, ja fed clereeida por duas '¥,ezC5 a soma de cio.qliieota mil dtilar-e5, reell'S304o·5£ i;Io seu d.ODO a ve-ndli·]iI) j_JOf" meaes di; cem 'ijI, () ~t.I~I;Jl\e: R~·ll 't,n 'fln. tem. a $"Ca, h Lshiri:ap Que naeo

deixa d.e ser mteressaDte ~ ,

Flash, (II ctJo-rmit'cloJ riPdl de Ril1~Tin.·Till, csl& IC(,i'Ti! um6 forte dot de cobeca e IJtarlche Le Citiir. sua (JllaJlI.ladora >!IN/ermeJF4, fflifiistro·IJl(~ um mefiiCQflUmlO

ci iii!" fila I a'. j Clil:ef])le:tul~ ,,~o Sran de i::i!I.¥a[eiro Fred Themscc e 0 ~ u cavililo Ra'lo», !;l:J'ia Rl3JSi lll!5!o dizu ~ .. iiDlterpr(:'tild.'!J pelo Ir.mde eavalo ,'/?(lio ~ I) sen ca_val~iro· Frd TbnmSOD~ !

Os d.c$-akHas tambfm 51.0 bastallilh~ fl: (is nemes de SlroflilluwFf, F.u!'{}x. Flask. F't1111I'l6tJ,U e :It:i[J''l3, de lotios·

F(lIi ac.h.ado e!tilIl. 1918 e I!IL F':r.alP ca, nos al1'ed(j~ 5 de Sa i gt,,' 'lfui_d, poT i;I ~gYDS $ollitldi);k5 .;Jmeri canes, Te ria reot[ill 0$ seus diQis m'i::Sf!S~ xm duviiila apa'l1oracio ])elo lcrri1;d catacllsme que enil:!h) ~ja'll,a. a EUfGpai u(t1.ii{lu"s.e IIHtma. 'tiri:g,cilelraj e:m, co:m.;p:mDUa. dlc: rugai C<lId.-e:I.iDh.iI dn melma idliidle, q lie: se PIi'c.51U iu ser :SU-I!! ifm:ll'. Os. !o'~dadO'sr aia-

ffini ami:z,ad~ aes d<d$ ani.ma:i!5i qlie' !tOm. 'a_ ~llil :E:liUDca. desIIiIclIJI~id;a. (fa'1 idJ:o 100, :t(:bil:iuiam '~'itua1 fO:ITm:.:n.

:E·DllT.:~ - os amerieancs, om. hi),~i;f!j lijg~ m a:~ af«!o lilts I iiDhai. (hal'ill na-.~ Lee iDOllC:I,fi. e foi Iil;]e quit urn di:3l ·bap;~~. :5'1)111, 0 eriJij' >cam C! l!IOmlt de lNfl, 1'1f/. 'firlr !(KiIll<l,m; :t eadela II) ~'t Mtnetl't.

Fillda :iiI ~ni):ff:31 ,M ,dcis :a'CIJhfl~i,;iis emba..:r'CaD';l1llill L':6m 01 .~~D PN~~C'tor 'P\'!;,~ !I)~ :E:stadoo, 'DJnidQSJ matil~ d.'!.1JR_jJl:e a. b;~;rj.es· 's:.lla. Lee .o!!!JIcan t!t''''!t 1.101 gra.l1Ld.e desil!st(l\i qjllie Ci;JiIIl. eerte~ oiaQ '1'01. :J;P.i!n cr pam Rift 'fi'~ r~'fI. ,,: a PQ'bu:. N~Hj~jl.e Q!;i;t:fR'LL.

Nos !&!t,adtH5i 'UJlidc~. Riff: "lIn Ti~. :i!~!;as aes cuidadns e ,emlt:!hos: que 5!e1!l. dQ[lD ]h~ tr.iJbu!af"al1 ternen-se um f'o:rl[liJis,o 'it: J:!i)b'liS~IJ' :~rD~ ms I. Teod Q '!::i:i'tndQ ern ml'ef.8Q.;s C'.Q:Ilcurses, foo :tE:mp:r~ oonlcmp'lado ifom illliiPC;d:iiIIiti!::5I [J:ii,emio6, ,~'h~ qll! tun d~.lJ um :f;E:;aH~do.r 0 oot!)ou. [la' data a sua rama. A il!llkh~enc~tl" :0 docil]~dLld!Il:, a fucilidilde. dt: I!:O!)~plie:eu5io q (I~ II) :aJ1ima] IPQ5:Sm :ab:cimm"l1~ as pilirl~ da f oriuna.

Hoj e Hill. .n", Tin ~ (II ~f!< ,mm ct!lebre do mlMuto. uma d'ilJ,c5 fRlIIde;s estr£la's. da '~:eb" qu . e j ~ mnl;il! no seu ~di~G aliurn~.!i d;f2C'n~ !iliI!: riUi~ (: :3Jgh:'foi;: (11 !l";lJizoi),vcl Mdea:.l a d-o die' 4(1.ilOO ~a'!lc~ se liD ;IJ;!:!ri!'ii. E diRam! d>i!iIfI'ilI3S de lost"" que e Ina iii. v.i.dI~ d>e it!!!) J

M.iil,!;~ ;g'1rIl eQmpellJ$!i1~[Q. Q\l~Q lIlll;iu~e in ~ oe.rn a ill.dd~· ~~dia..dJ1t h:rilli. D.I;JI meio de 1!iI:m a canlii\rn q,ue ])'roITI.i:tia S(:'U '!iIlI!DhIM~. ReJi,ro-itDi!: a. FUTOXj 0 IIJ!l'llk,iPoldQ COQ-pi!IlIHl:i:a 3.1e.iiiJ.~!l\ I(;hIl1C vim~ ~m Mi!dll' IilCMSflr!QF e <t;II II!! e., M m~~ de dais; a:fiD5." .mO:n:~1II li'ltili,iliiI.ad!o 'pil)l" UR!! Itir-Q" gO doc:gf5.Q de um [ilmc,

~.A!: .lulil~~tll;JI ~(:Q;g.lecll!:ni!i::r;Jjtcl "iiIIUC lIiJiI.1bou a tela IIIIm ,dl~ seus .ax1lLs,~. rem-ncs n~ordM que 10' Cinl!ma como a '\1''fdili, da qual ~ !ll! (~d c.;pdho.. ~ t~m es seus h.eI6~ iiua]megtl! .em 10$ :M:'I1S mfrtiu:s" hiD'tO oi, e~p€<ie !b:g1ID1~JI, 11;,g,I!OD .Ii~ 3.lild.mrl~ (:llja.!i :aJ!!tidi!!::!O a SeUma Art!;;: iilIij{J'O'l1eltO'Q Cii;!>1lL b.liD.<Ii.Dhil eJ:Ji.lo.

+ T' ...... 'I'" or'

....... .... ... orL

Uma o.piniao Id,e Jouve:n,el sobre 0 ,« N·a.polei.o»·~ Ide Gan.ce

He~ d~ .TI)IiifRliti1~ Se!!ll.aIiHQf blll!~b v-sll:i.o woo e;rat al Dol:arij~[ JQm.a1i.:sb. :a1D1i~1 m;ig'l:5tro!!:bIt lns~ru~ ,e.d:a~ Bdas Art~ll c.t!J1l\e:vBlado POI' M_:;:J[I Frantd 1 p.nH1JWl.clod-S!'; ~jjj, i5II:I'bllC; 0 Ni!JfJCJ1~fJ de: Abt&~ GatiJ.'Le. ~

cNlllu i; ~ da. HisM,ria! N:aP91~(i. 'Pi'i-stG por It 'k[ IGalllet:~ iill.~lI .Iin!!:. :~d'l1:dlll ti:i,d~, .~e b!lII~ hiJ<J'1'ICi·nsa~[[ilIe. E" 'l'eJtr.l· Vi'f ixnl!;!iti!Z '!::J;n\~do:r. N:«D< hi 10' diR.ih'll de b.6e;r' de Napoltilto !,lIM. 'pc'fS'Oll:a;fem .ma~adio.ra.. E:ma Cc<'lit.t.'~, g b:i.stojiii. :Il!lpole6l111ica iii; pti.~cia.!, l~a1l:ltc f4!lJ'boQ. uo :.;ltU NtJpoidl.o. G,a.Jj,il:t: 1clilll d!!:m:rt.Sii~d)[], ,tal~l()c' 'pam ,!;I.e Jtu: (!colh:mCls <Ii ,,,t=::rd.~df:, ,~~!l"(JIi:C: :til D05:Sa trnlDl[lJu~. A 'bahlh1i: de lown ~ i!!lIam.~]!:al'eJl. Fiea·se .dJUmaAo.. E nlt'iIi bIg d.lJ. pl'lbjr.(~~ em t~, ~d::JiS .Dlallll.iliiill~s..; iNiW ]h:e ;g,~g:iIlii!Smi£.JN:i:i, com.-o J:!!~' d:mJil d~ llie rec{]:o:b~C~I adfl.a!d,([i~ (I'FaliJoo_!lles)~ lila.s Guee 1iIIit>o iOOii:Ii:)!f1:iCmiLl;:lU. ql!l,~ d~'Iil'i~ ~ de il.Hil ,metMo mil: ~impli. 'liL~Jtli:o,.,. 0 1I'1tQ!!o do sell :fillm~ e eli Cts$.~EBm I!:D.h: kD~I). bit'ila111j tu £e:l;!g lI.lm.oil. 5rntes~ if: 0, P.fO(g~ egl[P~i\8d.o i aDlti-

c:iiIJiem_6tiw~. .

.1~rtLO~O 5;e~ ti2er- q'!lI:i!:, :I1tm t6d:a a idl!:n~t' (Dm~m;h.g .~ iIlp!uDiio d"E: JiIi!lIIvend.

-

[STAflAS DlSPONlnlS

M ~i;1!!Ji2~ D'e .Z,i,RIR''!-IlJl,.. [~~:i!!iil'a a prc~[ll!lib :[I.~~ra f"Q.:rmu. lRdj]j em HJ[]UywQii}d iii. P-r(ip65ItO do ;Chdrc:lo o.ll:

D01o:res de: 1. Ri'!Ji: - Com quem 1l:000s.arn a ,e.sbSllli

mexicana ~

051 'Pr&h!II.delll~es sem d'l1vidiili o!o fu[tam IC ern tmt(l malor mimew quaDt6 ,~ eerto que ela ~ti ~i!.j]b:ElLido ~Gf semana l.SOO d6la..e~.

E 0 !ti(]I!l'i!>ia (;ai. esta lot!orrDj!:;I,aAIi =

.""Q u.Cm 1II3i) ambicioD.[]'!1 :sell' (II e:SPO!iO lou !3J apoD5::li) d!; ·tlima dessas esb>il'll!S c:i'Dem :]JQ~ra Hcas, co~os erdeaades escilam entre 1. 500 ~ 2, 5(llO dol~s: 1lO'f S!!lmana, e eada uma das q1J:ilIi!5. dispiJe. pelo me 111.0 s I de Fi.fD:lfi. sumptunsa fi'~idiDe.a '!tm :B!ltliitotlr Hins, !O[]m a. sua ~l7;II'[].dif; pisciuu ·~ui.vadi1; QIU..e i ~ i!:iil!lli;ll~ []I dCI '1 ~~~Q 'pThrn esta i(i:'!1I~ e IiIIm!l1 008. it.QI~c~o de :iliut(ll!ILo-vei!), a.dquiri<doo. qjWlJli de: e~~i Oil dadDs de pi'e'~ e:IlJt~, co-rn 0< IPfl!pilI~d1a 1 iI.ela rt:~pecl'i'fa. riilbriea (lO:Iis;~tl!lof3. 1':Ii

Zajj'~a~~ ift:!tli'el'~dD de: _ No'ial. V D.'ik. ·pa.m ltt:ad:rid! ij)hs.e.fTi~ q:oll!:. se :i KoUywO!l)d '1i'!1) mi Ih~TC5I de i~J:lklidJl!lO~ que a,'i:jlirnm. 3 ba: In'lh::IT D IJl! ilia para 0 !l:mlll:rna~ {!ul:ro~ m'ulharu ¥~o ltam'Mm Q,U£, m ats mooestallJileDt~ mas 'Il~o menes iilImib~ci~OO5I Sit mnlmrnm. cam ~]"f;tj,I!i.j:alf Li m.a D~d· ... a nas Ii:!:!Mt!lLat.6!eS if: :;-t;:.]a:r'IMi •• , "'ow ~1i1'i~1iIi1lllJ[!'i_ [110 ~g. 'pUll· eas :atsos:~alas que :a.~ll iud!~m (II malri_lIl.i;;IDI!!!i 100m oilIli!:tlI m :(IJ['~.do~ta, i!i~Pt::~i :ilii~l!lI:m rp:riwIJI;:ipeQU I ~i!ll~:u' de ~.i(!,7 m.IP:tios. como .S~IPRm:;:t. RSJli~F3ei1~. Sabou:.emoS! as w'[,QJ" m:t(;i)e:s riSQ:oIb.:a!5l e cementadas die J'tt~eu~i die 2:arr.i.(~ ~

. '"i~lQ,m SljIJaDsoll, n[o se :smtiu ±e.lh~ :~D;aO 'NI.a!l!Ido~ deJK!'l& (tit easada if: !Lie seasada <lil~!.1imaSi 'fill:Z~ Ii;PCOrt!i.'H~ (II sODb..ad>o il:.spI!>(I! 'n!) fI:llU"quB dil! lill .f:a.I:a!~·5.e.(O m!3irg.!II~. por ,;;'Lli! pi\rt~~ 1lHii!! d&.5d~lIlh.og dQ l'tiThl:m.e:oto die 15.1IJOO d"la~ 'pqr semaaa qjllle I!:: 0 brall.lL , e ,ama.a :J!Ult::~~ ::Ii s:m,i::esliv~ ~i~fr~ ,)

lrl.ae M.urraV. mal $. am 'bidfl63~ ~ ja f!ri'lill!l:.e~, IOO:!!IILI, PJQ<b iN!~S!ri ~qu~ if) lo.r d:e.flOls~ ob.serDa'l'tmos 1l>6,sJ. RI!:!iJ,6~' A"d!i)o ~!!:i '~i:D te:mlJ!i'C;gM~O<i ,!;~III"'SS '(lI~.5~i~~k c-om. Wil~ ij.;lm l.bumml. Gm; urn m(lcieS!~o aM.aia~ ~ !!lUIl: aD.'~es b;a,N 5idQ jomaiLisl:a, d!!:JlOI8. lbaoifiDciN~ ,mm 'mde ODliJIeto:r da &isa e'~ p!i)r :Ijiilll~ a.cmr., [.A-~l.Ii ~ 1[11 a:Ual~tl!: dill mJiJda em HoU''lii,,'goCi~

. ~ Mas. 'a.i.nd'lt U lPui,i:a;s, ~be~ ~ ~;i:5::,OIli.'Il,e:l.:5. Do1:5 f~~,.

Iillii:lM. Cbn hw~ ~om 00. :S~I.l;5 ~.OCIO d6t:ares :se:mao:LIIJS : :lii.lluag. 1~~'hJ Jii!lY. ,M,c ,Awy. Hebe [lac. Ileb •• • ;:s! VeLez, q!:1:e cn:ota ::lip;e.I!i_as 18 a..D(Ii~ !t !lot!: h.:i 1Ei!I~ (i . va 2{Md d:&hlli'-!M1 S!l!rniln.a.~ ,~~!!;:!:b:a :a.iQ4.II··] ,OOlli. E, ~l!rlrt: a:s, iE$bGas iliDa.s.clliilD;IlS dl!iiPiil'ga'~i!5l, !!Ui~!lCiODam7ss: ~'3Jm'!:iJl NQi'i'BHO. BEn l.·~1Iil1 '~lrlL:ud ,Bm1bejm~ ]"!Jh.mJIr Hillle~ R.ie.hE!lli'!:Ii Dj~ ... Ii

.. A :tJ;UI.i!OO' dili.col.d.a~1!: IWi!iIst5tll!: !t.~ ,hlt~ ~.I~ ,~ ~'1dlas. .!?du il:orrt:.lo 1 Q,iiII.>I, IJima ,rnc~k dJ :p;iLm~~'t~ ~ diE 8.000 001 JlOJlIQ{l1 ~1a5 (Od'€ {Jot conta do '5"'. Zartag:rd ,i!: ~.eDl. Dr; !t~gs 5eaetario '~e:m U~·]a.s. '~oda£. P,ti.j} '~£ll~ .R~~o'1 ~;.\o p~m ~(! s~cn;~ariili! ~~ :~N.'trt. r'e~o '!d~onl!l.? E mDtil pm'ifiiCur,i!lj" !!la. h:sta. 'hdd(lnl~ ,a~ H.olll"wo-odi _ I) p(i. muO! mJli,esJlD;p't:Dt~ :! re5iduu::i:o. de uma ~5i'!Ili~.:iL Tod8;$ l:e!tmll. csli t~1I teIJ!doJ:Lll:. 1I~ illS lLmh!.l!ma 'CODSO.'i:e 'itiID qlll!:

i;I! ~g, II om e 6g;liiIre 'DE. lllita. :pan r(:IlIl.!I.of: ii!.Sj :D~O ,!ill aUIim. '

i!Il Hi. III~O u[bglautt~ UII!l [Ioo(ll!.::\...w mud:!) .~im]!iL~.Si para !!:ilIlIi!~:f.1J.I.iI:'1' pt.1D m,~iI:i(i:t! UITl 3ipe~~o de: m~ .de q.l!llalq'!;i,~it' esbi!1a. B~ti3. e5·pera:r que ,!lila passe POi:' :;q]~JJlIII8. f!J.;l, ~,Mdilli lOll pral~, e dis.]lIor d~ iii iII. potll~ d,1!: ;Rl.uiada paffi3. ,de~&l;a ,oam; lIDlii!J e:«:lama~]JI de s~~J~:t. QIID. 1:'1"<1, sorr.iso e esta solicihuti:: ~

- ,Pi!ttmitlt'"mc QlUe ken a hlDDrn de ape_riM a m:&.o ta if ~trtl~ q;!J,e:' tmtQ amnmo ?

;01' I, como tota!; as t~btiiJ as ~o 'Ij,f,tid!~ o;JQ W 'g,mjj!j q,ge dem de 1~s.!e'tl:dH a m ~!iJ, af.ra.dl!:ddH!! ""

.. 'i§i

o n.(jl.f~ador A Ud~ Dwa.n.. q~le liUi"I,a.mem':t: d~l',ffflri. ~'\!iil n'D,(iIEJI INme de qll:,c' ~ ""T:drflflC)l1i$t(l R2n.t!£ A d.one j d'~.s1:"fillilf6J' .TlfJ.m' .f"~(Jrpalo ff,os ~/1S 'f'ral1f}l"~~cn!lJ' .r;?O rneio d'8,_ 1IJ'l'l'1Il 111I71J.rfln.~' c()5id(J~() de ((JfmfJS~f~~ amuo. ;l'lt~~.s: .rea.tf(Z..:1a.s pelos lroJe .. ~ (lIU~'1l0£. ~fa 5'1l:a aVerfa {j&/:O/tomU1:, rim dam 501'1'1160 ti(1 5fJtl5- (tlf{lo C ,riff' 5fJ\f1n.tJN;i m .ell' fft)

c_* _O_, _O_, .·,'_..I......_'N_E_"_M_,, r : _A_,:, _I_'T_A_:.' _L_,~ .......... A ........... N"""""""'"., """"""",0""""""",> ~:W!""""",,"" ~l

No dla 25 de: i !.litho J'oi :ratiilkadic, il iu;:(I:rd,o mbe: a. ",lutl:;e ... m D£tihdo jt!1.iano, e a cUb~" Mcitdad.~ ~~. , m!~ II!i que IiDhi!! sitol au~:®r.iza.do pIDl' uma [ei ~c." cial1 tt!l, CO!lSe1hoo de mm'ist;ro, d(l l:tbinete de RQ(Il:1~ dolts. d.i~ ~t~ DJ~ a(;6.rd~ 'fC:5ulLb I; ~ao dla ~tifJd.fid(i d~)Cllliillad a Elite NaI:J(Jnrlfe det{a Cin.rmat(Jgttlj ta. .Ito.'" .lhlfi{ll quI!. te.m ]X!J' lilll 'lPl"oQim.ilI!V,gr~1 co:m 0 a~,jJ1 :euma~ ntr::o. o d!t$eD,'ii~l'11fim.e.DJo !lfa pJ.odu~i) ICDnemil10,iy;if1ca, d;e:

IJtaI ia, 101 l!I.tl':: dc~b."G, ,cro, m!t,'u: sited nln. 'act1o conslI.linado. A. ill iciati'POl C 6, eail,8.ica d!tldsll) dt ~lgs.wl~'!IJ.i sit dl!:.u, a ~'!V;l~ de: IlImIL indUstria itali:ua q!lle ,~t8,Vi1 q_ UI~~ ;:]jg~Di8!llltl..

(] ~:o'V&.Ilij; do D uee ~!lllll:1 a ptcile a eausa do (iJ:lli&ma.. 'or' lim. d~~f9 :r(,t:~h~11 01 sr. LudalliOo d~ F100 lot !IilloDJ:e.a,d;jj! diN~1m ,iaai do ]115 titu!Q IlItUi!lacio~ 4a Cige:(LrlLal~~tl.du ecliumti'l:':11l' te.ad;a; ;0 ~i~&DO ce-dado :[lJl) me5mo, m:stitgto< [piMa. '~'iUL ~de a., ib.r:U~S~1Ifi1a ",V,illa, f:ailmW:eN de Fraseath. a:oU:i<t ]"~rjf.g~ia, tiI.QS ':i!~.

Pva a ]l'KS,idtucda U DO'Vol. is!IliCliil:dadiE: £~ iiI(imeado I)

'1 'Ii::i". .:'.-;; 'IL, 1·.lI '1l:"_II<_A .JI ","",-

51'. iI!Il!IJ..I:m[l,SO DISI, an...,.o S;llLlII·::iie.tTt& OliIllO '!OI:e ~,~o 'YO l .. t-

~~erlo. (b [cGgomj it Naci~al. e :p~gaHdad!r; If[tI.!t, ~::i, t:1Mi tc.m1fQ se ~tl!!!~rm. (iJ,~, ire.g~.mlll!ki, M ~il1t6:st:.i3, d,o W Ii[],!!' itaaia£D!IlIi :i!5to e tim, ~mpe:tit1J!~.

iQ~, ,Atltil:l'ra it ])r!\e:t'.t(lil"t:~ Italiaees ~dlldlijJ~ v.ii,.o. :uta·

U£i)l" dois fUmoes~: fA if1ena d'01Y!h u.l'ir.iiido (I;Ji ~ d!'!: liLlJliehno z.o~zi" tJlue v~mil)$ R;J!rt:!:!!I:!I.'tiad.::Ii, pill' V,tfa VU,If,aru mo Po.litmma., ~ La ,Grmr{aJ da escritera G:ti:i!:2:ia D~iltddla.; la_'M\Uotb MI pnmuo Nobel. des!,;; aDQ).

..

A Pi ual 'iJ.la, ~o'b a mf(lc~o de: RiCb.ard O~d~, bahalha a!l:tivameJl,t.e na wea1i~~io do 'fjJ,m.e: Vj'Ua Pfdoo!t1"'eri'J ilue rem. (lgmg. pdoclpais: mM.rprere.s, Mari~ Jail:o'b LJ!li i El~3, :S~tn. Ores!c ''&il2lficiat, AJ:i,fdli!! Fre:mrr.ii 11:' H'1!i.D5 StQ'liliil.

A ",L!!Iombrrdo Fri!tm~! de: N:a[p;llde:s.. tsl&.bib:ri.ca:II.do '!f:m

~q,MnQ.m,.m~ de. 'L':lr l~:lJl, d,g.s;liD.ado a UCli ,s.atr ~ ex.~l~~ !iU,poJJ:I~at.

16

o

I

-

'f.r., GfJrioll. (;1 s~blo noturaUstf:l lllff/~s. na ilh~ do Mad:etra, ~ M'ss jelln'll. SI.fll rUha. - A c>oruluf{Jo llQIS rMes {JDJa 0 Naooral. - 0 ,1{:t1ard« nistioo ql4J' p6s 2m O/oorofO a motbidrJ S8ltsfbll'ldade. .de Jenrl_Y.

FAUNO

Cine.fantasia dramatic

O ~bl", IIl'M'IJ'f8-Lisl:[lj :i~J!~& .Mr. 'GartOIiJ. _oota.Dico e zoQ.h1.~(iI. est3 passandc 'IJ 1I[J,a. [pOtdc do liDv!t:roo [J,i'I n ' . - . da .I\hdoeirai h.os~~do IlJlJ' Hotd R>e:idll e;m C'CImPl' Dhlin die Je:~Hl.f" S.uiII, filui iov~m rnmru.tic-:a~ de a;t)\elW ~eDs~bj.l'tdade 11: do lad a dl:!: uma Iantasi a quasi m6rbirdL

Mr. Garton :re:lall:il)'[]t!,:r~ -sc t;:Dm iIIUi lll.turalisb. ltifi.ad~i r.e !'Of: que 0 elueideu 6br: til!"; v,bj~.!i C1..~I!:i;.i:!!~ da Horn • da fa LIlia ill II Ilha, cha ande-Ihe p3rticW3.JI!Iente a .aft !l;~C, 1P?r::l (11 pet{':lf:OO _ pis.s.arc .o;bi~s-bjs:~. ;:]I majs, eta eur osu:~ ade o:rDlI~i)16lfl!i:a ilia. Madetra. As.sa.Hou·o UIm eemente dese]e de apreciar a Tii'ida dess.:l a'¥'~iliha, Do 't{1bit(~1 oalilral e, pan 15:.'101 ifi:!iII!!l VEU u- ptlS!>'M :iI.~l!!g \ dias rom 5Ua filih2l, nil 1IIl~1~ l~ndi!l e:5thLd{ll doo cad'J:'>ilJ • ilh_.a, 0 RLlbil~::IIt Pa:r:3. ~ Ii e.m!:mr.eam Ilium :t'IJavio restem. q_u_l!:lhts per mite: :a.d mill'U Ii) r-a:.oa-:allltta das pO'ilOO~.6if-:S rnanhms 5,: Camara die: l.obm. RI btlr.rll Br.'3i1;tB; PlMlIta do Sd.

I::l.dah:oil. (he~am ae porl'O da CH!lh~~a e tcmam :J,tdes (1Jue,os ,~oD(il:~l ;lEtfi ,," vila~ ende diescao'Sam e se preparnm para S,llbl1'il moo.hlinh3. .Fa.zem a as'Cendo a c<lViiJlio. acompa· gh!)dCt.s 1illtil)5 home:as da bat.a 0 t1:liL

A· i£c.lrada d.o' iU!gd. 3p£i:J.m,sif: e pros:!::e:fil1tltL a Ti AceDde!:!l.se fadlos. e)lralltadll imll;l.!,~o:(\~D de: JI:DDV ::lifO, lurna l1li quo!!: die [u!1iIl1bK e dit JaJrHisti.QOo iPOs:5;a !a.8~ II:

IlOl!:a~. ;:]I ]»'Dh" ,,~ se sliJiP11ir ,11 !porta do :u:rte:mlD de: Dant( <c: de l!!r at~~ ao al,lo; :P-Of s.ahre. lIlI:!iIpl:nta..c:IbJes, de l!u:hott-1. que DO :S~!!II li:spiri!o :siC 'firaitl'sfo'fmam em demaniDs1 !Ii leJ!lend8i d iis.s~.:::.a'~ La..sC;(jt~ OfPii e'9pet(!~;:(J.~ lJQ! tJ1~e lenlT~Je. '

- 1::!-5 ~ 101'islo. depressa _ se desfa'Z. f Ilillf ngr($s.t!J " r,(3' ~

lidad . E lodD!:> pene:tram na ul!:mi-d!Io dJo tnnsl,

A' saida e 0 de,dlil!rl,branH~ado.. Que: maraeilha] OUt opu[~!lid.a de: :arvort'tdo IE q.ue Htsc'l.fI-ra d~ pai5:a:fem. (01 dilh~~f"a de montes, denses "11!'zsi'rai!i, flortSitfts 'i',il:'~[!D

q'l.le:das de :Ai~IiJ.ca.. _' • -

Os UCI;!lfSiObisilas ~qam as_ easas de ab'rigiJIl ~bru hli~'IJ:rio:5i artr!J.ltl~.a!ll5J, .diJ!l;Spidioo, de ood~s as (:oD1othdlldu a~gICM'Vliai:antes iESliao ~Jibitl:1adi!t;,~, Mas: iI1..i:fL di'biD iDlif.o rl!fl1:ll ~::n:!ite Q_d.ai.sqlfU::l emba~,a~o~ ql;!,::l'~uJo. t:r:;!J~ d~ 8,mJml£obr Jfio ]MieLTI~ 0 dlo_~ seus cOllheeRmE;IIil.os.. 'Vai trab~!h3li', illlfesll· l:ll'~ enriqeseer a. se1tueia eom as SIJiM obseJVa~ e (1 dltscli)fifor~o da Jio~ta1acIo trallsii6ria 0:10. (11 illie.

As casas tel]:!. um fnard31 U bli pohlE: mstic.ofi selIl i- sel'l,T;L!iiilrrn, ql1Cc. !,move~ e aitmiradQ, oe5)l1E!:~ que lb~ ~:prqui rn 00 5'ef1i1'm!Q05. JeliiriD. I PiJrem~ ae eDc:mi:~lo. 'toma-~ de mtdo,. iIlln h!JTor 'itl!mDcini~ me:l'piie:avd.. e reeaa, iodo re..,"a·

iiar· e DOS bra!;,,*, de Situ fJ;;! i. -

. - Po.liQ'lle Sf; apawT.(!lIQ, :ill j O'wt:m m [$:!I ?

ii qUi!: as fe.1,'1lf1i.:s dc, ~1.IIawda 1JE:!IlIl'~riv,~m, a J(:nDr (I Dusto de: !!1m b!illDlQ qu.? e.xl.s~e DO [ardirn da 51;1,rn ~.$."I, de l'l!Lila:ler.ra e, prJIT :a.S!o1::hl.l;1o de idia.s~ as le:mdas des rnollD

e das, lIIiMll.as.! qll!ilJ: i.m:il(wa lllM$I(1i1el v£i' ali mesmJD. t:0III' crelisa da$. Foi sea 'pa'i q,UI!:JI] a dhamo1,1l, JJ. I1leahdlade cW COiSH. 13m too.awa coJJ,sq:uir dlssipar ::!Ii<I)i!.d~ poIl'i'or :J~ 51e ipessara dE:la,

!Para presumir de Jerte, I enD., tlra Ilia iEill,~ibeim c ~ql1'~DO fol!.'wLvu 'i? mo:~tra·o ao . .rU.$tic.Q iiL1:i!tjJ ",iii .,..Itf, de se 1 IlIlimtdar" iIl1 cOll!jJ.dera 'IJ,m ib;rUI que:do. E,'g!lio, ,it iDle. ' :g;rlS:S P:r:'>O.(:1lIrJ$ !!:,jji volta 'IJm a]vo ;para uveJ::u ac ,guardJ a 51J.:] ~il;;ia. trm l'::ra!lce1b..o t~ira D'IlIS ares, J! n.or a:poDti! Ill: desleeha, 0 allll]ll:ilt~]1 f~rldill1 de merte, 'to!DDa do alto, eIDq,r.llaDt!) ;3J eacadora It aplAilldid.a It 0 1!J.Iii&pr10 1lI0TIm;lfbts. ;Jj quem eln lquiz p1!ini!.:DH-, de:moD.:str'H~po:r aLtllOi (J apr-e~D em Q.ue It:'fe; II pO:.I!1l~~a..

leDIIJ • 'cc I'D I~a. aemO'Ds(!o de corn,l!cm e r]~"W, itranqll.l,Uizl!·se'. ,r.lud~ de; ttr.aje e .com seu pal e e I ' 'iiial d,e "js.Lla M rilllt: e dDItG fo.'Drte>!; & Du)'m.I.aM:II II! b p;'ii5a.g~'tlr5 Q]1Lt: as emcl!:'IUv:i_m,

17

I'Li/~f) ,

MONTANHAS

s

NCH'tf.$'C.5S0, a r~kfli;~O It! $£" mdat ae M' lL N. r;tdol.:!:r::iln!:l.(!l CI l!uacda. de :otent;;ot~ !pair,;], qu~ :;I,D$ seaheres io~les.es n~g Jd1>1;: 0 ,iindi:!:ipm'S~r~d, ~ 1tI'LD'Ij eO!n:Ul:~ il ~impati:z:al' mm o hemem II! 1,11;:: l:aota, l'€;lUlils8, nile: iD:!::pirnl['o}.

0> dia s!gr:l!wh:! lli. G~r tDIIi. com Q Jjuar-d!!, Q.UA!: ~hi!: sere de iuia.eo(.t:u es seUisntudos, ae passo !Que JC.I!JDY lIe:sol"t, :sO!iin ta, en.tn~;tt:!r ;jjI t>empo ill a conlemplacffu da p:ajs:age:m II!: StifU!& uma das [e:vaQ:a:s. N'o, Ilarll:'da. ~ fadif;ai ~ deseansa jllrD'to de '11m tro.n9D m~~~j)5'D; da 1ti.''i'[''1!: It l1:I'S:o. :as. dLiIt.~~ da 5~tIi ~~Di'!:asi:a. De s.111n!o, estremeee, COIlD.D SI! :Ii tecasse um p:re:Si!nLime:ntomau., Ej'~i1t:·ie D;I. ]::!(1!Jh!. des pis. o~~~ >0 que 51!! pUsa <II) ]OOS!j!:, C (!! ([He v(i? S.e.o pili, e.la.mitl.(l.ndio iDS arbu slo.s CO~ (II intu~ que SI!: presume, e 0 1U.ar;d::., POI' d.,dr:az dele, am~ill!1do IE 5 Iliiif,.u·[bt 0 t:rlll.!!O eem IJ!ID ~!I:Ill!:rmili ~i.lho :trkifli. 0 cr;mg ii;QD~IJJI[JJil·st. SOllit OJ. eabeert idA!: lIlr. Gart(loJJ.I I) b.o~em desC'af'fi!glll U.DllI "ioh: nla. paneada qUI!: !) 'J!IW tra mGrl1l1mente •• ,

Jenn if. '[Linn imp do u tendo :re:'lXibradc I[] alente que po:r mstantes pl!:m~ra puantl;!: :Ai Irai!t..oeira e h!Q:r.ro:ra.sa .afres5iOlo. O)tJ:e ern 50CO!ll'll) de seu pai, ItI:a~ Duma ll·o:it~ de. Ilt:ffadi)~ !illr{t;olli.e1 fe;:roz e: :llmislr,il;, a UgUr.i1l do fuard3 :n.!i:5:i!,.-'~SiHD.t que lIi pitrj;e~Uel [om as m!os e ;!'5i f'l)upH liD'tias die s.t1J.IIglll~ I lOS o~b~ 'I.,liD(.allcio chl,s.p~ e a. Me;] to:rctlmdfH~,tl: nu ,.fellls mI)Dstrno50. J!I!'Il.HlV fo~e:, fOJ!.i!!.- se.II1J1fe, mas 03:D lDj!r:a ,evi tar a ft.n b.umaD;:!' Q,iile, ib"il: :IlIparec~ e.m heotc, :3 ~d~, ¥olb. A ifi~l!S3. a kln.dOD5 ;a estmda &!!: mbt~n_'b!!1'2 nlll no:re.'i.'t:~I, Sal ~11 1i9 ba.do$., e.v.iJt3 pr,edplc105 It, d~ l't]l)!tllltep Q ""'i51~ clio "ta •• be pruo e. UlID pllb.o de mo,e'" 0 h.(!lme.m cOIll:uua

, ,i1.nn~Ddo lP~;fa e:]a~ Am !!IiDl seerise wa'b.omill;(l, EsM, PIes les ;:,II i)~.a.rra"liJ i .0' 'fes!tido. ~rE!:m, IaSJ;:l..se.e. J ~no'F'.' CGm [1$ 1II0'§'lilleli.'t0'S hvr't:::;;, eeere de n!ll'PlIi, 'l,l'ef~;mosaCJ.ii:=nl£" e n= h:nn8j a c!itradal p~r5~JI!uida pdo :!;al i:KJ" Mas eis qll~ n3~

, mais i;3I!1J,i.oho.. Je-Ollllf esta, ~ b"~ot~ do Risee, Ao fu:a.do as fO]'g;Lida,,~is qO!r£dra:s, de afllal. QUle fl!lz.u ~? EDt[ll?i~ ,ar·st 0J1 moun! 1 N em '!,.lmi!, lIil?im OUh'iI OO-LsR., R!£:~d:sti!t':'d. ~1 als diOLt;, passes e :131, llD,orle icDeviilra.ifel e rnitjc3I. }rr;I:Ii0r senle-se, PO e.nl:all1oo. i!~.ausb de r:(irl~a.s. 'Will il enr no' o"1bi5m~, quandD a, m~o do :5!1Il.3m3. a s~gll.J"3 a. tempo e a puxa pata, ai . . .

F"4lr.i. tudj) urn pC:!iadido bouhei ~ :Re.oo~tad8! ao 'LroIlGO [lULS~05Q, ne wesmQ :iilio lie onde ''5t.krdi !iii assassi IJlI.o de :;.-~U' piii.i, JrEIlIJiF' d~s;p.~r~a dQ 3n~;ns,tiA:i:W' $lJfihQ e ,oorre ]lI~T~,

r, Garton q_ ue cl:U: j! a, :ra4iu.te. eem u.m D iWio de- >!II b,is. b~_ Mas (1 ,despertar nlo _tWha. ~do complete. A ,obcts~o ,ind:il !>C mQ desf ~'Ig.l 'die tOM, A'~:z de tr. Gar~cn caminha !;Ii ~u.acda .e; J,'no,'!fl ae vi-loll iilii'W!:ja"'!fi; eom {II 'pl!!. qUI!:DIi "e;~61Ter 'IS [~!M~~ 'Uliq,tlilnOO se:l!.II, pai :iLcodie ae des~r3(::1.do, que 5iOJ~J"a atle.Ll::ul UIli1~ :simples arranhadura . .A ooba. t!Uir~«ji de: ~D iJum d05 'br;aIl;Os,

T. GadoL'L, dolOf05ilIIm.cHlte. S!Hpr~l)~ lPube.'J?-' C 0< do, inte:ITOfjj..a. JCDlif jlu.m~lb.c q_ue foi ([1 iiUiil10 a:e:sVM'io d~ sua faDti1c~ c. lag~·:!ie·lb,.1il= MSi pis, s-uplica.:lilM peoo!>D" •• E: !ill buno ql.:p~m1 .toJ1liJ"ii'ido i!tl1ls lagrl ma.!. ::li [e'lO'mtli e I!:~duz, .3.lDparnda. para a casa die, ab:ri1Jh

PJi!.par1!l-~ a partida., I r, Gad.(!!Ji1 e sua i a "e:glicssaDli ill eidade, :iOllmiPa nhades aM 16m do I unel pdo :ritsli";-1) 3! q,lu:m Iflditiliiam. ., rum 'terDfI.11'a aa ,des,~tida. J!tlmf abeaea c polb:rt _fo,u,!h. Il:Iiue I.tca aceg8;l:lI!!i>o aM jpIeIde-iii-5 iiI!: vu;t;a lI:uma ,,"on a, da e!il!t"ad~.

Es boto· li\ cintmato:lfmi.iea, que teve (:om.(1o aJ~,um.J;n!.isla! realizado ~ opuaao:r 100 Sf. taDiliIC~ L~i£s Vici-.rni p4!rmt'liu.!h m,ostrar.tI.~, a) ODS dloSi mm.ores eacantes !!la~fII~ r~Ls d~5$BI ~J[',a:riIba 3 que C:~<L!illaram ~a ,.e:rnlm de Alla.D· tioo~ e que t a :LIlla da Mo.di:=ua.,

QUR dku, 0 Fauna aru MoniQi1~iQ6 ~ bmbcl I/liI[I fDll'mo!.O doeum'tlltiTED, se,(!\m~o :g~'S i.mIil)Tma Q_ul!:m Q vi~.

Como jcn.fiJJ tmagino« e gU'(1ff/(J, tfO/lJ;/('Jffflado em l(jj~fif). - A lJt1fsegIJi~o.o dos ninf{Jjj." - A /il"'llra leneiJrGst) (to gIL:tJrda. fmrge nHma f)'Olta ,10. f!cSUado. - l'lft. t acatlOfP. ,;t1crepa SUa {lib e, pcta de'",(jF~~() >t;t)fflcllrio.

, =- __ ~~ ~~~ J

(

18

o

.

~

ensrno

pelo

N10 l~ ao eiOsin!l) ~a. dD~wat(Jg,rn H~ (jj~e 'iit~Iii105 It'd~l'ii'-· Ji~ '[jj~~ ,ijlJ[!l mm'L:Stmdiu f!Dol' m.e~C1 dOl eU1t.m.:lIt6!r-afo . 'I ,que pod'_III.os 1C;~.lI~~i 1'i!:dJ" tilt: enS<k.oO c:iDe;m3.:!O~_[~nc1!l. Em. La lVa CI on. de B~€'nO'~, j\J.n:~. i!)Cupil-"'~ do I m parbljDt~, ~l1.D~O Altur s. ~tom. 'que 'D. ,Ofii ~V!!: Ia u que a t!li :[~itl) ceerre aas esenlas dl[k5 t:5Ind05 Uiliidoo. A eficid.;f1 dJil' ~ i::llu::mal'6s!r.:iIfD IOOIil'!)' ilill!SluHnell to cl!", eenle 111[.(1 Ofeli:l!l;il:oE ,I::t,j~ Q!Y:li'id8S :it [].i[]-,!uC:rn [] a ~r:tlld~ Rif.'J!ubHt:;!L iiilllr:te,.amiC· :ri~::t

, St:(!J.DdO' M'Om, ,0' dill'. E:rlle;~t .L. CUDdR~~; di ~clDr do ... .BU]\~1ill or Lectures aDd Vi!j;!J.;I'1 lllJs,LlFUdul!)J!I Nit"" YoI;i;r'k lCitf ~1J:'b1ioC: _5.c:bon~s~, Jta.~~t.:O'I1 1II,~~ 0 se:rill:i all:i eMPe~j'~Dci~s, q.tU d~i!E.og!5i'~1Il dlt .11l!J[],it1li<i Idle·(Il:uU.,..a a. I!t~ecl·aol:t~. !iki ensme cl[lu'JJ1'!I;~O:ila'~i 00.,

,E~ aD~ilio< 'Iii: ·iP:we5il~g:~~g. l~dl1l~ad!l1!1' ,~grupu.i ¥biM ;9.h:~nos, nes Id~ 1r::(lm~l:I(IoV~da jlllldi~!lLd~ de: medma!li!;3 tI-'!J:lJtI!).9. It 1)5; ifi!:.'S~ antes de: mfuwf e.a.p~ eidade mlllIlla] ~ It ;"I!i(;rgl:ado:!! ern di.'Ii~!i t:!i(Olm.s de N owa r orlk. &os da dlliwiEiI Il:alei!o, ria, mh:ristr'OliI.-:ioI;i: Ill) il!:iI:si[],DI POI' m dio ;LdDimal.6f;ra:I'cq aDS de mte!Ui!&.H:.~ia medii!) 1IIi:fJl (:QIiIII Q C!l)m.!1::1l rSO' de 11m, m~b:'C oES'PC:~ eial e a,Os. mats. iJlI,leJii,Ite::.IIt~ :I;!;!:ngJe~-e- 5Ie-Jlia ill! 'pNf¢5lSO'I' ha.bih:1al. 'IiI'!l:FSa~d:O ::Ul .Ili~k8 sob.f'e (Ii mesmC! pon;lo. "!ri~

,t.: • I<._I! ~ 11.._' ~~..J'

laOO e-se ,g_lll<e es me'1:I:OS, 11:h.GiLllfe.D~ts lIliIi'll1am ~P.fte:!i:lillJu~ mi!l!li

que ~~ gultro:;. DU 91bc !b ~elrl:iii.O medio des. eOD,l:liI!~diOJ,cot~, alilq;ll!!Jl'u)Jo:s era millS: (ill mogQo:5; gl Jll,~s.rmOj o ([ut; dil: qP!d· !J1lL1U mCHioo. p]iQiPi'aV;3 a v,glg,'hijJem d:o e!J!~iog dOl!;: 1;P·~.totri1icQ. M~lo qlLt.3illli,to ,ll950 <lipl~~j).d.oo (j.L1ICOm v~mt~dil: de: ,;Illll:eodu ~ pols q;I1!t! oo.m :f.ela~o ~os ]Kl-'LiI!Lm. '!li:!ihlldjJOO<l\~ Ij!I cig,ema:Uii;ra:fo ~[i1~P iIli dllii,-lC!i mlail:rtll ~~ eiD'!lloar if: odi~hirali£:r :it!) ~~:tIlllD ~~~'. eom. ~J{~1l1.a5 ~sal brida$, «ID~i!fIi:t~l" ill ~ ii;dlm,tl1\'~eI a'!tmiOl ~~O.lJiCil. c. teDdQ etn CIDD~:1 a i1.-dliQ5'm~·~:i das ~1~1iJ1I(;!}.s. 00:11 e-am eneana s,

M'1l'S ~_'SlalliAli:5i UnidlllS Diio Wi llt::rlhu mal~i ou diiSpos;j. l~oOl ,otbdal que: impoiflha 01:11 ]'tl!uJam~tI.I:t; DOS co.it1!ios a :iIt~tn.~(I! !i:,,;i.:]Jema:~O',giri\fi~. TudC!! :5C Ilem, fe;i I~ ,al~ afDn II!: l~onti,DIIia i~Ddo a Itftulo d~ e:~~1 QIJ ~~J;iiD,e;ia dmi;l: ~,me aaes, Ma!il tai~ npe:ri~Der::tS, prutu::!.1larmmte em 'N 01;3. r,Otl: .c Ilia Cal Lr~flllia. pmdlukam itl.o bsles resultadil)~ q,1;I,~ iii! 11!:!!4i.!lino< cin!!:mabil~dfii::m. 1ilI~1 $:6 se e~paodilll e m'!u!'~it~(lI:il!, II;;O~OI ~ (;~~~idJl;.nlI[l ilidi!i~:D~~'~ ,~a ~.itas ma~Ul,as it os: IUClomm i:i~ ";:ldcaUiEp_dOS de d!WiIgl~]O :a.~'~~ q.U'!!i Ci~ Q']\~!!:!IlIJos Jii} Et!l1ad'lll 0111 d~cS m'!.IDi~i,]il)S dc" m.qlQt<m, vcrbas ! ,1tia m.a.lM' ottas[Q.

_ ~h tpon\llt _ 8,'ptn1i$ ct:!l!'lo !C cilil.qi] . ..;~b. ~i:llu de ~ova.

YOfk ~Dtlm UL'St.1!1 ;a¢es :l!d~q'~ qlLile •. pQ1" C!u:i:ro lildo. :;jj, l'bmilip:did.::tdl! !(lI~:J:dl:l :a. lit ~~ .se eMII~n31Jl11 ~"'!ll a.$ m!E'l!:mal msem!L':ia:!i df; :5e,~iLlJ:al1~.1_, vgajjl:iJ.a~(1 It amp]i~:ud~. im· PM'ps;a.!i ,~~, dot it-spedicru.oo pilblimSi. Dt; aq,'I1i 0 ~m mgltill' ,1iI,vqjl~das a.:>' d~:;;pc:z~ l[a~G 'ba'!;ta'DlI:e ,ara q Illc a.i.m:d:a ~ ;g,h CI ~t~m de ~1:RIs !;: i:1It~J]J iit~rifil;ii!I!;i. r~i3.!!i' ~ ~ l!n. da eid!ad~ 'qu,e: pas:5311!1 de ~~I-.e:Ce.3~':J~1 it ~jJld:a ~~Q:5. t_a8 ,as do IE s.la!llb de Nova yj),fk.

,A!em dOl ~hldo da f,elbj!taliag:;eraL Ill- esped:l1meDtE:. a i:1:!):5 &b!llO!i U[lJid!Jl!ll it; SuM -posst&s-6t:S. da. hisMi;d.a. 'pab:"i.a, dla ~i.t~rnAnra ii. d,a, nn:5t6ria., p~t[lr"]i 0' :'iii:!iil:ew.di do dJ". Cran· 1IhLI. oomp:weRdili: Q ~~~do de todcl!l II;J;5 mA~ ~raves :iiI:5!ptICtoo, ta 'Irlld::J: ~ti Cil. ;as :m.0-:rma:s, d{lj mO:I!!!~, a «OJ]ogJJg'~a dilJ!r mesti~ a. hlt.i.e~ e :pe:ssua[ e .ooe i::Ji]. a m5.tru~o CI'~~{:.3, ::tIS jMIJ1m~~ iPi'blilta~ II!: ,;)xtil:ula:ii't;S do 'pds, dc.. Ell di-sta [ClEiIL~ g ahuio ~p.1iI!Dde ,a, ll:il:iiLOe-l ~ OUDO de.'II'e 1a.~:!3e.,,w,Qr.a;xar' lOS '5ap'do~, :a~:!,Ijja~ :g:a !IlUI, ,!i.I;!j'b,ur 'P~ca (II eM~lr..oo,; ,it ii. apL't.mr ,:1, s:pa. "l(H;:tI~~ l'i£lldo it iCO;ml,P~J'Rgdo, oS QH~ i'~'j EN:lflss&:.s ~,:r~ll,Ut:2:.a.s Ili_ahlrn, $1 elDm exempl'C5 COII:5:tag'Ie:5!, .dlo ql!iiC: :!l.ia;liihca para bt:'Il!!:f~ r:: i 0. 'J!IWpfli!)t e ,alk>ei 0" e H'bre· '~~-,d~[]dlll'1i4, £ f"~'I~dadt; d~. ~t:rii:1iI. 6hha[bo hon·

.~ iii, v-Clt!.t~d'B de '~iu!litar I~ a pdli~ diiD btm,.

D.u~J.i~~,e-Dt~ .,'I!:ID iI;(!~~ iJ:S'CQJaI, se ft::IHUliDl ~M(b~iks d· nil!:m3~QgdJ:1 ita;s~ ~;t5, q,O'.lt'IS 0 a]W'J;o oone!M':U;~ ~!iI4Jj,dl!li 0 hllrn.1;I1 e, a mat&liI, :tr.t;s, 1i'&'2iei lKI'l: :semaillal oill .minimg, 0 m~5itr.~ dii }ll.ma e~~pl~c:)II;alo 'Pr.~]'um~Da:r :dU:lrit 0 l-ema CQ:!lti de na ,,~h.cn!--a e ude'fl\om~]!!e a .Ptl~)(lC~~ :!it;Plipr,~ ~ge 0 Jm..ea ~'tGes:drl:fi, Igu.ef.!e !para ;Ald~[',;:tr, ptlt"I!nIUl,Ol'e5., Iql(l~rpara. UIitt.U1J:1[J~;U IC~ alunes .'iidl"O'll dJl;iI aS5!J.Dto '~:xpGIS'ro.

Vah;- :iii 'pif:.lll3, i!;Qghe:ICi~1!:' M;fU'ID::J:, OQl'Sal do 'Pi!!ji~!t'1Hila de e-!l!1lrno.. Q QI~~l S{1:' mrnistr~ c)oD.'~iDl~:adam~ri!i:~:C: ~ ~:¢~ 11~ ii].~ ,~s-co]~, I!J m::t o~e:m 'PU~~ita. 1iI!i!: i'ojJta!~[1lli. !5(!i!bl"i!: ieQffl.tfi~ dius, E~ado~ Unn:d.os; ~

. :1 ~ Os, ES.tlldos. U Dildos: So;:!' :Rl~di!):zn; Se'C, UIot>der[Q'i &t:tl f51! ess O!imll'3'D'fl'h'Va5i i A nessa 'b-.:u1dejrn.-Il ~ 0 ~tado d,~ NiI;nr,a Y!!lift i ~!:to< f£s,ko = A mdlisma I~ !Ili eOIiii~Jl'ocbJ!i. -1[[: A cidRd.e: de N'O''Va York ~ 0 ea[~ad!1!ii e; 0:;1 1O'i!!):5J~do5i,~ ~V: A. 1\~{J:[o do Niat~a.- V~' <0 $~$:I('ma '~aJ!lj~iQ d~i5l E:sOl tades UD]~d,o~!~ V]; .A$ :ijodlirsl'a:,las grftliC41,5:,,- V[[: Ii'ova 111.i!b~tn;a,-:- \1'] •. 1 [~ .. O~ ,'ilt:1J1 o~rm~,; 1\;5. miIL~;. e S'UiI eilplwa~. '0. ~IX ~ A ,Illdimtrlt do, pe;:tr'Oleo.·~.x: 0$ Mtiadll)'!, do Atl!1o~ li~.~X_l.: Ailldusb'ia. lciteUa..~'X_[['~ It ~i:idm&lria 3(~~.~~~~X~],: Olill»1flt:LiMe ,a~ mad.e~~o-I:[V: I~," ~.' _ - d05l dtl! JUl~.ntim SuL-XV: 0 5111.,-X\11:; A :ti~d!b~3 dQ:Bill~

~~~oO.-,l]/U =._Os ~r~~n~, d~ ~'.Dbi.aJ.--:-Xvrn'.: 1~;s,arq.U~ liIIa.(~OIil~lS.~ SE1Jl .o:~~l:cto e 'LlI.libdade. -XIX.: A u:rlla;~ e ;5~{i. ~.I~.t'.III~$.-){A'~ 05 ka~fl.e-!l.~xJU ~ Cal.l!Mrn·iiil!."XX]]: A :atrk~l1:lra. =, .xnn ~ Tl:alfiJ~iP'Orte:s_ - JOmy =' (:ao m.illl~s de fen:o.. ~ UV~ :RskadJa,r;_.':'" IXVI'~ _ [trb;ve:~~~~ m.ariJlima. - XXV]] ~ A ~~~a~([I Huvhlli. - UV]]I: Als. p;on:!~; A, ~~g'(ttI:b.wiri:iL -~ ~ A_D3iVl~P~~~ _ _<L~ ......... nx: o Oest~.-X_XXl : '0 d.e5lerlo d.'iI!1 I@~sl:e.-XXXU ~ 0151 E.!ita,~ dos do O~!e ~ A g:ana:dier.iLt.,-,XU1U i .A.:!i ddAd.c:5 dCI OMI-t: .. -, xxx]V:~J1'D~~&!i eltb:a:~~~lIg_~~ai.s.:';__ ,X'X~y~ r~( D~ml.-XJOPII.l ~ ,Masb .. -XXXVlID, Fil~1JIl;JJs.,=l_XXVm:

A,!; .mu:fiIaoh~1 es rlos. II!!: as costas di!!l!l. &b1:dQ5! llr.J:llid~.= XXX u:; A ,I!l!lWlim, d" IU. e-n-a, doo iE:sltatM Uimi,do$..-XL: 10, E~eK:i'~o ,~!l}5. E8t::t1d~1S Omid,;jjI:!i.

uda. Rm 0'1Ml, po;U:~6S1 dill pro-~ma, Clii il ,mb~~~ t~'l:al ::Ji~a. Ii) ut) ;t.8!l:IllLilr I t,g~ _ i!::al 'pQ.rDlEl:!!:ie~s Iqg;e dt!!lilQmka,m, Ill. ~jl~dg 'pFoiJI1(ig1 .,f; ~6\~.ico. do::! 5e~, Qr.g~d,QM$I, ,lin~.me.d~., ~!!i:' l~pmlo D_;;::IICII!)IlI::Jill.~ sta,

_ !~~~ . alluw "i'~nram 6s._ _JD'~,~mas ~ Iqo.e~ eom~ ~D~lbuJi~i:!1 ~, 0 !U;1'~dC! !!Ia. ~Wf6.r~, ~.~ e:~ D'il pe;~ houJa '~ 21i1:on,I"«11il1~t1Jo!; de m~:5, ~5'n!;()lw6~ d~:t 0' d~bJ1.~iil::gJl)[j dtl. A'lJiiurc.a ate J. nUlll!lill:3! I!Uiur.:ll1 eo:1l!; 'n" ~aI, IDCiD~1i) da iipcat d!l iD'depende:.Dm c ~J,~ 'S'e-

:1J:mt~ d:a Il:irgEl'm!~-i£:lII¥1lQ' SIld.al. -

10 L1.aJJ.l'Q ~()~ '[lfO~a_S d_a 0 .RisMr.ia N,~~W'a;I, Blol.{jfia, G!E-~I~.rh~, F'l5u:ilII It AJSITori!i06m 1000jGecgra hdi da ,EW'Op3 I Jt.5,ia, '~ AJrica. _ sl,c. oomp!elo5 al~ d!i!!f: OJ, igJipi'i~iQl d,~ !\i'ttl!:

I!:.ID 'lat18 _ :D:];ilII:!!!rl;tts ~, e5'lgd.~:c!iI~ ~a, 1m4!~ i!;;!,1K~i'~ dtl.s ~i"!~o:~E i~ If'eI~Jti"'llmliril;lf! .lI4:5l ,i'rll3;Ll-S [flrimh,'~ ;3:Pe'1Il~ po~ It'JiUiE: pam. I£5t!.:l.dio:s, ;S.lJlperi6.ir&S. li:lf!:m:l:arR CliJJJ1 ~'bI'blJi!:!tl!e:tIS cio~matGjcli:u:~lI!, t~~ 1!IJolav-eis e._m ~ua1ilitidad,e. ~O~ij) U1l ~!:!dade td:lt peHli: I1latSj, ~m. qlilkU 'tM~, as. IillIiI ~v,~midladles amfi.ri Il:ao_a $." .i.- iIJ.iO:i.'i\~i~d$ de h~de, ~1!I!lJ ~,.~:mI~)l!:h~Si (Cali rQfDlma~ '~i'!;((Jdc. t~a.$ 1:1 ~!e ~1idQ. 'Qr Qg'lr,Q b.dii, :1'iIiIi []~ I~olh~i~ em1Homl:ll1ii!i's. 'q]g~ ,5Ie !LIiltini!illll ill! mail!l1" !]"pe:n'ei,· I!f!Ili!lQl,snm :cJ:0 qu~ to~ a,(!I 'IlBO do ,Mem_ait&:lrnf~. t!l(il ~D8iDo primado e: ~U~1i~f.

• [) 1Pl\C!S!:rn.ma io'titi:h.i.1ad~ a(i,vk';!!l!i!' <ilbr.a:i!lii,i!!l !ll'S, teiIl_a.s M' ,~!.llilil:h::s '=

. ]: IDhodg~(j ~~riI. - ]1: [mmii[Ja~i:i\; ~ ]11: Os ,c~L(!I~ ,Dl~!ld~~s dCI s1I:-elilo XX. - 1\1: SuW~tlSI ptiib]~ cos. _. 'V: A ¢Oo.~olIDa ~iI1p:li,rj.!;a~, - V] ~ I) civ;Wno Ita ~i(lila.~, V]], ::

(Cont i~a na pdgill~' ,2,2)

~ \

. .. .

. !!V •. I)

• • • Qu~ ml(i ~ es~~:kLil.(!!5. mai~ delD.oaith:os fJ,1l1!. es 0.&5 fitas, Siiti j.fflJ.3is 'Pam tedos (i~ Un~m.aSi it ]J.V:iI t(tdoo es p~bhcOcs.. Ve~;;Ni.e !!j; gille se paiSl&Oi~ i:6m 0 ~f dm Nels if; Dble IIUillD~.iJitoC (Gm a "art! "S1111'(JltUJ, Dcseem des. fi"3.fidc& :s.aI.Q:12. ;is .mais in~~I~s snl:::l5-, aiDd.!I. me. 5 liD O! antes do tl:"5~ci:'i'!li! !!!iSOI jj::!i fl:m haciar.

'. • • Que !!l:i Silo Lillis-Cine: se: Iiilll~Dde;d diRcta.· .!ll,1;:'!I1e !COm 05 'P:J'OOIlll,to:l'>~ 00 com ills l\1tS~ti1'.a.s .I!f~n.cias, ~troD!ljliriii s, :no que ·Et!liCa. a fill!llfl:S ftaDre~~ 't. 3.1em~~J CGIiliti.D1L1'Hldo a. forrJ.~cej"os!t d;t; film es alWcriC3;!:I.i!I{i· III ~ a.~f;:c etas !!S.:i.M~~!E.Ld.a s; ~m P'Qdlllgru.,

• • • QUI&, na rup.otgs.g de b.ii\~~~ilH~!il.It: se c:olli$tillillr qllal'l.ue!l:' empim para it .[~:1li:i!:~(lo dt. Himes po%1rg,gg~~J afla:r!!()E:d:~ 'E:.ID. PO;):5 f.vei!ii !t.'OIlCO rses, H:Pa:riI~ (6tofel!!lica~ !1lU~'i 5'eID J;!!OiC.. ca I:u<i;i:m '(ime:r;Li:ld~ ac Ie.il·tr.a-. J!e,l!IIsam, m1.1 iilio ~ $e.r~o.l em. cw.li'Var e Clne:ma.

• • • QUilt a Co!1tl'pfUllhia P:rr:am~ulD1 :n[.ijI pudil!l: de. elhe uraa easa de es~c:taiLulos; eade se -prr:O'JlO,fia a~IIi' tali e e;r.plotar mlliiwSi do:§, i1C:US mitJD.or~ ~i.L:m~

'Ii •.• Q~~ I(!I Ce:m~ lP'Qn moatocar) l1Q_J!!~6.rl!m~, "f'lil:veJ11jo" :pelo tCom~:r.lo da saJi:Ii e plPl La bilna. dos ifihll!e..'S..

'<iJPt:Jfl~pUfl{)JP Irflbalho. 0' qm: c5'la ,eJe {Q~c.ndf) f'Ulql1.cta C.3pec.'e de {lJ'lmirio mJ. glldlilrtJJ? Q~ef~ dem(j~SN'at· q.rfe em Ma 1~'5_f~eU:o clJ.~M:l1~Of e so ffOFSD .fie &0111. hQltJ£m~ pcule de1>f)ll'-&1.e '{££tlf~~' i' &~-l'D-em(Js mois t(jJ'-dc. QlleJil fa 0 sabo, ~ nill;to tlll;i'm~ e 0 t1~'ector &.f1.Ktwlf!jJt~ tj~' ~Iste d (r~Qljohr(J.

r l l,~)l~' _J{ _0_····. ··.··_0_·· ... ::·._U_E~·· ~S~···· E ............ .: ~D~· I .............. Z........_.,..· """="=)1(.............. _-____,)

'. • ,. (h.il.c os. srs, ,~lij):Dteip) pjghll ,~ Matoso da Fea' !.i:JL9. f:i.C~n:Dl ,~~p!lill.~ado5 Q.IIJ;aJ:lIJ do eu ~ urnm um. jGVl!?;1D C:~I!!(;:i!iit:,.. (jplfIt;SUIIli;tID IE: 3~!.lil banta cada Elu:tii..I 'b:ilm~ a que qLl_er~), coD!liderar7's-e; pgss.o.a I!e! hall! dil~d<li . .em :fiu~h:]':i~. ciri ~lr<.\.ticag,~l]e sena if: :dhll.ijJha'lf~·1 ;<Ii PiJIIl11i:~.o. U Q'li!-3ilquer tt.:L :5~'~! C:'wema ~~m :5C:~ iQ!u'!il'~d[]i !I1i ~r,::'lil. 'Oo~'i.C~lb.o,

>Ii • • Q~u:: mrutiw:s, cilll.ililos It51~(iI di;;p:(il!!ltos, Ddi :plI6.)l'i m.I!J (ptlCtw; a lIlL·iEo t.oie.rnr 8'U.Cil.W, e.m .,,e~ ~it: bODS fill.mt8~ c :t'MID e de s.p.uq~(ts:~tad:a .mUsIe<i'll >tID hj£v. d[!: ioilla~~-· tes e ;a.~1ad;a.'iIf~i.s ada:pb~·~.

• • • Que: os. e:;lI.bhlow se.r.liu :fG'r(:3d}os i!i. if: IJI.IiL:p:ru f~lol"~m~n.1e a lei, DO qH~ ~~:pl!iia it ;apr'~Sl!:lIiIt8.~.aO de fi.l mes ]){Irtllf"ll!e!;~Sii iLbln a f.:d( Il~O d.elC'r:lJjr~ :Jda-

.. " • (!I~.e:~, censeres es!tiio dee ld td6Si a olhu tam."

WRl pe;la iflJua!idade d~.es; fdii!ih~S. e a fillio l(lil!l:r:!.T. q,uc !iif: eribm.illi q!1.iII'Ildio d_,l?;shl.l1id Q!i d~ lodo. I) ''i'ah~ilf .ul L5~n('1;1< ~ [l[ij- 1~ra1LCo. em 'bor.a. :Slll]a.m dOi;;,!!! 1Illfl:J!!.liri!Ds:.

.' • • Qrn.~ 0 'Olirnpia. com es seus smteiIQ:g pcd6di~ (lQS e; o!5:o. pOuOlIS! fUme!>. d!!: S;u])£.ri.g.~ qo.;~llid~de: ...... ai :gJ~iI!I'tt-J1dD. '!3' !->G1Ii p~l\lico\i ~!!I:~, ]'ll!:uni!:· !I) g~i1 ;3,0< :&lIf,radiaFei ~I!!i ~ ~JN!,c:tkI.lJG!ii '!l: 'bo~ P~]~i).

Op inioc s,

Definicoe s, Af irmacnes

.E 1 f 1919, ap6s. a t:au.'iliclfI(~. IfllJ',(l.S{1fJ t"1iflericmm. 0 . . Cinema ffO'IC~;r;, 1110frll1_ •.

• , • SUi" g.c u.m Utf]rMo (r~UlrX5 :umi~ DeU~~c _ ,.4 $I G'i - .1'Of1{1-se.p.e'io CII"IM1'd, E '{J'{}r€'l ph'ltltirO ut":? filO 'fIumrJQ rmj

~!n~d("(;tlla/~, r'(ldloir.htMdo €I podf'(" ('ITt/SliM e lJSiC-Dl(J~ :die:o ,flO C,'mrmo. o~J~"a e sereaer S'6brt! Jsf(' artis OS 5(Jrtos. QrtipOtfi (Ie alln crtttc«. Chamar(Jm-lIm doido. Cont'mum escmoeude, Fe b·(mes - obras primos (file suOsis/effl nindt] e Qlui51 nuo f!nOOllI2CfJf'affl - e agllo 0 llt'(jrl{/e ptibiioo. ..tbrhl 00~ 0 t~os .a lima {!cror;uo I,.teir.a (l qac fcz, I'J' Cr'ncma a.("ltlal) e PO/loo YC{Jo's mOK'reu. l..fJlIr'S lkllm: ljmr~/i {'dD C/~(]ffU'}., C(111U(/'O mOFFfJU ,x:io CllH!nla. lkpais d~i{-'s, 0. gllC aJJQ,ecc{~?- NtJ.D().$ 0.1'6810100. 000; apenos (limes. J Uas a scm nte. gtJrml- 110'11. Toreau-s« dFlJOr-e t! a sua mmari« esM cob.f!"f/(1 tJ, Iious.

Por-qI1JJ lO'lJo.is Deline, oM f,;fJrFl US SImS ersos, crtou (II tlwrJimento Clflt111mto.grd/ico de Imje. CmPlldo desen. DrJitNm-fJ, Os !.'lassos cf'lta5t(lS fit!t2F(1m 0 n!sto, o:nimfjdOll POl' 11m plluhado de "omens in.telJrgc"ti>'s. A bait] de ,~evt1'. E em n.tNJ: a.l:mruJ(lnc;'o. l1rogTe3S~'oa de tUme~ par« um plN}Uc() ~'II$Jrm"do, Sfl'DS egper:i(1li.zada.fi~ C'llh..:> (:' ossocit'I(:r...tes i'nfeled[Ja~·s C(Msa{JrlNios ,tllO C;llcmG.

l.cmis Deline {Ol, pO-iS, [11 hornel1l qlJe permUill. fU/TlfJr Jeaane dI'Are e JLa P tit 3l!'c.h.aI1de d' _Hum If "em methor, que as illlp6" ao p:tibUct). A SfJa ~·nfhl ,,.r,;ia {of 08rdrHle.~·["am~nJe Mflsldet,(J{JeL Com ele lio , ~ao Joi ,~le "" primeiro p(1'tid(jri~ I'fIC(lt'nl([ffltio ~ I~WJl'fmto:r~'o do lame de lNmgllarff.a. do If/me S£m sc.errarto?' ComQ de:

I,m's (liJlI~ffrat1r"J(n8SO lfJt'.{!afnentc I

•. , ,DeHuc rel!! p',nl! .. rodas etes saO "NiJpJtJ~'s_ l! a su« 'ollta i'ltit'lJ. f~dCl PI: but: ,e Q~'nda 0 mo {de - ,qfj,Q_sS sem al'l~r(lf{lo. - de todo« es {itmes de bars (J.I'e;srulies e. til" taros. em F,etJ.re fUji) t~rl(lm.os Uda COCM id Lit nem EI DOJad~ lt2tn. .llmv.il rOOD au Vopifej , om iD R3.di&, 1l£m a IUdior pOrie dos !llmcs {/(}. Ps!col'o2{a p{)PldQr~ IUHll. t(ll~,zl lJ& plm~s' l'etJlfSi(1S tjfem{ieS~ como A Rua 1.." ;set~$ suctd(1fW)~,

Febre, dt DellilC, & (II A do.o de toda I!I!m;Q el'a~a de ptmes ~O~(1v.eis."". lJdluc delcobrl.u a III € se1JI~·lJ .0 Filma. quando n~~ngti.(!m aimJa lJU~$ fJres1av{l ,alenr/J(J, ;1 frm! Alma li'lbr'ante do Cb12rlUl. .£em' elo, 0 nasa. Com eta. a fJid8.~ a saMa .. ,

01 Clnem(l; J .tUl/~ jaftall1 aller/a s6hte I.\Imtil (!JtI$t~n.c~'a rtJ'fll"l1fJ'UhasD.J Ilbc:rtfJ' da Opf~{j do Ii!"lt~pf) e do. espc.~<J', e ~of:J:reSr1lfio fflu'd!!1. Olere,e-llt.f!.s " qtJ.e mais lh~ lt1t~(J} a: eLli!7sd!o, 0' silem::io. A :l.2i(J OFanCtZl.r '{f.as ci,(jaues, iJe{!f'I¥JiUu.a, sem duvida, am "ape' fiftHS :mpo.rlaJde Qlll!. a palawa daB saC(~nloi e dos triDlmas. qlle () p(jo P llmp~esso.

,\1 dos fiJ,,()tJli!,.,~tJ-P; du cirtemQlogro(la ,{].."lptJ-

r~i~ola: a !aUa de (;lcUh:{~s. AcloT,11S ha al· _fffHtS. POIiCOS .- mas, tll'~fllll. ,a'lclJ(~S 'Ff~e S~of".I ban.s aetores C"i'Jelrwlog'db'c~s. " ifll(1'il~() a elro.~~ j!JQv.el'"(.i', por' aCQ.so~, dllf}.'i o~~ IUS.

As CDUSOS:;~ Sil~C(fftmre,~b! reio qut Mi (fq,u{ tllo 1Mlos ertiss« em uint/fJ m(lfs que 1100 eSIHl11geira; ",~/lftN:1; d po. iU 0 lflff?nfo e instJnlo arllslict;)~ entusuu» to .... e d~ I}()G rJOntanp,. mas c., Fall'a-Illes, em rogn:l,Ku,ai. eu« ''iller fl'Oi·ff qlU3 CllamDf"fJIlIOS ceiw:arllf1 cinemato!!"Qfi~lJ., l;iafia-Ult!s, uS I1Ir~Jh~res, oue em Espatma se dfJ(l/.r:am a esra arte, d~nDolt.'j/'a, de..sprOO(;lJlul.¢,9, fl_{1ilNalidad(J, 5110 (e I dflFO que Ism socllJlfll~"i,c' 11]'8 Iwnro.) "mUo Imrl[lJest1s, (Jlc{;tfjd~'s, f!1ltlalrBlradtJs, confJi!IJ'ciom~f _ Seja lalta d'SQ.ciei1adr!, de: C03fJ1.OpomtsnlOj de JIl'./fJilo de Diver em muit()s ombienle:.s e entre gellf~s diW1tS;JjS~ /icom semprt llll~ati lnen.ln.as da das~ mUla madNiena,

. . . Nao, Aqt:!'i, ..u mill 'heres qUI! luem arlo' pr-ecl!mlll de {;Illn~Qr a desport(}" ((Uet cuU~~rd flsicaJ fllllU, utee« Rmrto, rude e If~ferJS(]'llze~le"

Tdo p(moo 65 pe'll!l!t;ta$ dctF~' es (!'spanJjoias se cosImntitam Iii c;uffiar do pONn:en.().I'j i1J c(jl~ado, I!) iflIiodo de am/ar, ge vos, SOft'rS(JS. perllead{)SJ' ullll(1.~_ denies ... Soll'relluio os deIJ'les~ ,qJ1~ nas pelicll:tas teem trensee«: dent«l imporMllcia, l1~r':I quasI ' 81IJpr-c' /elosJ med~'\oCJ"-e • mo! Cllidad(),.~. , "

O C'lll£tJUl deofa ser (lcol1selh(ldo :pOl esplril¥f)S ,rille . sejam fJ€rdadeirQmellte. do no D. temoo. Os Itrnms qll_g teem dlrello ii1 figl>lfClr .ntl tet« branca .roo tmuneros, uo lm~sgofafJCis. Eacordt(Jlll~:·e lUll. julta P:~",e~ em Ule'r. _ Catia IIntO aas erhif(}es !'1(JI'J,QJ , de scMnr:ia c! Ii? prmcn de ill :p1'ro~f'~ lirmifat/uS Qi.l,e en.OOfltl'QflJD IIQ fe/a 0 5ej;!' poerQ.- I)f;l-s.e' a f}filTu'!ir() Illg,,'I' GO e'llscenCild,,(}F}- ma« (} CD (l'Cl:m!e:lla~/ff. q,'U! ~Ie pertMce. PD!' mill/a Il,olanel lillie sej(l:~ til al'll] ,rio M~~t1dot t i"mf~"c./(mter Palla-lire (lI ,dom dt:l ImlJ!fl'llar e de compo,-, Ond€.' ,estd o A lc.wJlulre i)J:Im.as do Ctnema,~

6 0 '.

P'Al~'A se f.a ,.CT urn fllme". ,~ preci.s.o Ilaoer II.lma 'b;i.st(i.l:L:I. Insp~I't:-M na pr6pFia D.tda Q1,1l desefH')(}l{J(l SP em plena lan:wf(J., e&S1i hls80rli!l. del)(! /!ic.f t6g:#;(lm.eflie C.'Ol!tfrll~u'YIa", d~' princlpif). ,0, pm'. P'a:Nl co.nccber llPll. Ill,,· lIilmellt(J~ r! u'ndl&ptllSl1~1 urn of(Jufh!cto qlW the C(i.l{.Bifll Q,.'Iil fJro{1f)r~OOs e ,COl'iIilt¥a! !lI! !'/J:!;Js.ttJll.c/a das m«ttrh1.is. (] C/~fll1la~ t!1n f'["a'lifu~ e£Ui adS mlJOs df1 l'l'o/has. /VfJO $(1f)em IfBtia, Paf'a, ,ClCU {tal' t "ado:. ,IJU;ulC'!f1m~se p(jffl'~ pOS(lttle.nJ'c como hU:llfCO&; a ,teCldea 11 uma czprC5S.dO q,ue alnda s.edll-~ OS: S-dl'los capllal/5las e Q~ vedef(1!1,

..

..

'"",

NlmU1 dc:lS prtl.l& da cosln 40 Pac~J ;,00. as ailas dtllclo8Ds ~S~Nlc~ f'fJpoU5am e lolCaln, A s brisas mar l-thrUl$ d~SJHl.I(iI1,' Q (lpP!tUt e (lfr-3C-i,ia que noCnimnlfi oatra prCt>cl1p(lriio f cm~ sene« r~f(1z.et' es {o"-ra.s, .1m, 'f1{1 Itier~/~de. e'as sabem (flU! 0 oMo da ulJjl2cti!!o as (]SUi miro'nt.i.f) .e qlll~ fegi6es de f:~'ller;/~' ur~'O

i?mliefle.cer-se na contemp~~~o {/(! dmls n.llI/as •• ,' modenu:ls

IJ ~ II • [i II Ii !I Ii • M • Ii iii Ii tIi iii i Eli i il i iii. iI ! il![ll !!II! [II !II! !II! • !II! ~ I! 1! !I I! ~ • fII • I I Ii I • Iii i " • !II! I!. ! .. I II ill II ill I ~ • i i !II! i i ~ ! !i • !II! I!! !II! 'IJ !I !! ill • [II • II !I I [I • II i i !ii i Iii i !II! !II! !II! u I! It! •

pTfJctdca!:eJS. do. :uftia {.ftJ"aflic ;t:: cfi/;IOS(J~ ,If: c-()rrf{uislar !'1m N!flOIJfC' tnen.os especial ••.

01 Cin.ema cQ.nSUIHi l'I1.CO~NtslO~ll1lr!/jfe 11m vator socia! de e.'lflUnflJ i'mporUlifCi(l, Os (ilef1l({e~ leml fNU~{jd(} /Ufl1f:."'1J, diJ prbllrlrra ordem, Hem-i Ror.~ssell acoba dt! mDrdar tJt:~las IrrUl!l(!r1/; COm ,Iii ,(.dGilH).rc~o de .Bla:(lchar Q(J_fl, 110 f1iipet de CnOfJ;n~ &!' f.(JI,Je.IOli II) n'Q55'O m,ff'Dr tJrllsitl c r:tnT dos p'rlmeFros do mlJfldo.

(HARL'~~HIP.N'R'f HlRS:CU

o

••

AS ChlJ!~IC)s i'1'~~nca .sa- dCf)flm "" '[i1" ~(! {'6uer .~.{fief't"a ees mous (limes, prtmetr« IInpedmdo os ~Clo.. doteS de fU!qll(]fltfIr os C~'fl_(!M(1$ IJm!!~ "dQ m~1lJS ~rogra· m~ • ~ tItre t! !.acU, pOl'q~e d propf1/!onaa laiCldG' i (l m ·,thor ; depofsJ nUD aplwr.dillJo 115 oorroehetros. mas f}1).(Jc/emando. OOfJ:JI cDIOf 00 1)0-1#, {lImas.. pll(ilmtn',e, prf)les/QIUID J om gf',tlpas~ hmf(J dO's riireclot'e& d.as SDcias,

S."L VI I') PflL L rc U 1.('1

01 !J~()bleflUl €/.o CfmW1(l, sob<.(] /10":0 de o/s/(1 es!d·

IICQ~ IlIlfI'1{MO. social I", se qll~~~rsntl jJ'P()Slf~ lim, rJ ~hj{if~ para mh~ ml~ll() ,mJs~,e('.'QSQ" lenho 0 hn~ pr~ssa() ae qua iJl1 !:I'ala de l!il.rtU;~ nste, na InltJm;.lfl. du (fllal aill,da. se nuo f)otle sfJ'bor - {'ela melf.os eu alMa 0 .rl.rif.t ~l - 0 tlm1 pM()!'(i dar-nos ua /daflf1 iCl6"HU,G e (Nfl Que ser~lid(1 fie deSl!/I{FO'f).(?rd. Os fUmes ca.ItJUcos oue rnule PC"T sao IruM-sajm (lis de l:mll)11p10 e de extJ.cllr:Ii{Jo. Ndo b~$t.{1 (!$c(ij'Hlr t105 m.crc.anles do temr~'). ,F-' m~'t;ler .(If~ kaja IlOme/IS de ~mil1glfl,t1rf1f). ()mj,e est/H) flles:J.

H 8~1t1 (it! EIltN'

ERA miSieF qu« 110~' fUm~s JfJ! !!,I.(!rl'fl 1~'gIJf(JS&'''1 SQldai10s dO frQ;n I' e tre balll a do res nos IU.,r;c'S :SCP cUlls ,: ,'""(:llrnar-s -ia assim em m:llcn!.icid{uie.i tal 6 caso dos {ilmes ruS.sos Q 11IJ I' pet« lfi~a ,qfj~ iUS, anlmrl. silo- /,1J I'lii/ameille snpe'l'iOl'flS it ~ prt{JeJllr:ij~!i cm,Flt:rNlds.

..

r

o

FE,:L,;O

ClNE, _,ArOGRA ·0

L~~~~ ~_~_~

(:ionclu ito d..w. p4~na S~ ,oi\(:lividadcs ])rtiJ.lrias do estudante, _ VIlI: Esc 0 La, Ie itQm 0- IlII ~dade. :-lX ~ 0 gQ'Winlo da Ii:idadlli. ~ ~,: LiIDp.c;z:;t vilbl ice, ~ Xl ~ ~~11M 'CjU[!;\I;:i!l!le51. ,_ XU: Jt.ibastuimCDfo d~ all m.CIII~ tes, - Xl]1: 0 Dt:p;lI: tame-nla de 't:mm I:n:1 fOS. _ XIV: 0 Dtpartam!!::!lro de !pol:(cla. - X V : J 11 lSI) d.eeo..ort:s. - XVI: 051 ho,spa,tak -IVI] = 0 go,'WCTr).o fe.deral. - XVUI ~ Pabioti!iDlo.

E~ 0 prog~m: a, d~ '~H;'fiene", e oIjD~portos;o. ~

Ed.'!!I:oao Itsicae h'2ul!l.'le: - [~ HI~)nlC: dos, elhes, - [[.~ ffi.i~De ~~ oUTIidOl. ,- UI, Hig~c~c' das ma:oS! ,f,; _ des ptS. ~ IV ~ H]ll~!Il~ S!ua I 'P?lU 0.5 me11l110~. - V ~ Hlgle!!!.1: ge:r.ail para as mt l!II~llia:s. ,_ V[: N al:a!¥~o .. - VU: 0 af.~-gMlQ e ,M l'ri;mei~~ a,~HJOs. ~ V] ~I j Joe,o~ de ~gl'u]l!~~o. :~' IX ~ :Ball~. _ X: &as maneeras, ~ XI: A'lJl.dlsmo i D's ~'PGS t as ~~ty. - XU 'F A tleli'ill!.l) pilla as; mentfii18.XU!::. AUeruHDo para O~ :t:!l~iIJ,iilo5i. - X[V: JO,g;OSl d~ meai!mOS. - XV,,' Jo 0$ de mi&'[Jim as. - X I; N ~c:essi.d!ade do, exe:rcicill, fisic.tJ" _ XVU :, DiRifdJo. = Xlnu ~ (u<id:a.do (lias ~ciJ!il~,,~ XIX: Hj-.ielii:t. cia C~sa. - XX: N, t:~idadt. d~ ~lIle m.&l.dco -tiOd.i(:ll'. - XXI: Hrgiene IP1iDlLl:~,. ~ XXll: P1'e:lO~ll¥:a(], d'3.5 i£niel1IDldi:JdlE'8. - XX]U ! A~ Clt!ulIIJii.a.d~~ - XXIV': Higie:L11li social. - X X \I' : H~blh~lj. para a $a'llde,.

. Um d(l.!; plioglimas m:tiiI,llIiado ~g~ da "oca~[.oJo .oon· ~~m. 0$ 'iEJ'Og'r~, s.tlillm:l~ :

1: As IDo.di:5tas e !ill sen b-abalbo., _ II : Educa.elEo [Il3J:'a a ",ida pniticai wtlliul)$, mell!ina:s. - Ill i. (Ji Ixabalhi) i!l~ n~Qocios: j Es!e.nD,raftitl: maqlJin..as de c;illicuJa!r ~ 0 operadol' !elit'JOOiCD; 0 tdef,rafhll:q D uIIfh::Ci;I .' - IV: Hb;, loria d.t jDd~~ia. - V : ru: mnJbn~ na !ndu'Shia. - VJ i Os bcmeas D::Ji iJldUsI.r~3.- V]] ~ I(]' Ira aa lli.o nas gralidf:$ co.:rpo.rn~iJes. - V]J S, ': Trabalhos J!rcd~iD:rJ ai s: ,0' hi;l;spi. IaJ ~ enlermeiras ~ :ilim:a5. _ LX ': 0 ~n~lbo P3S biblietecas i 0 'biblio.to,iric. ~ X ~ ,,\ hi~iclm!c do ItmlJ]\t"~ndo e do O~1(!i" _ XI: Higielillt sec ~ill _ XU,: As pe.!:J]lI1eIHl'S, ~ID,du.s~rlas. - XU]: ,Os ,orieic~. _ XIV: Il) lrabllilho ila~ fa~ri~ ~ XV: q tii~~r:i!o. _ XV]: As .ilfl'O~rari.as. - XVll - Opo-rrnDldades, diE. se eduear e a.pr~J]d.r;:' iP'Or IDi;:io de IOOnespoildCfici.a.

o DCp<=IdaPlI!;:g;t,g, de Educa~D 4Jd.quir~~ P ticulariDeDt~. poI"' ~emo de. tecniw:!Ij na materia, e com prt ia ufJt;J:"\f.L5'lIi0 des funeionancs pilica 0 ,ide-ato. d.esij! [] ados. as ptlkub.s ell:i:{idas. pe!o.s. plQ..l!jramas de t;Jj~ibo (.mc-maro" .if.ificc'o 0 o.r.;aIl!,iii:I!.to do Estade iliA!: Nc-'Wa Yorkp M q!il.ill, PaN(:t: PO]' m.Q"~~,rti [I!lOJJti CO'!:l~ .a lada n:iO' ccncedeu as SAlIWas :n~.fi!l!'i pam, a, rna Ii;a 0' me ~hiddo!i! ofieials de. imlPft~~' ~I ql;l;~' tJ de acli~~o Ci)m !l Qpilllritfo. de m~irlo~ t! 1lJ1I!~ !az .bilb p;!iI'i3i 0 apei1!:lQ:!amc;cJ:o i1; eficaai! do ~~slemH, Ap.e:g:as dllH, :rep.arH~~Ii4i. publicas _em ludg. ill' pai.5 ~mpZl's lu:Il:iilDl pe~{clli~ d(;:Smmd~. ::I.e. eD lD ti C ~ iPNpil~ndil do Rowrllo. E~ diJ..1a8 .rep:u:li.r;o!t!li pntoeo«=em aa. iJ HD(] ledual ~ hmdoDam e.m- a.sh.ngtoJJ. Ullla i ([I iEBure:wu ,om 1\bme!io ~:i]m~1 do, D'cputameDto do CQmirri~ c a i)!Jtra. ,e 8i ~ ~ Om lW_fi Pi~1tJtre5, 0..1. the UJmi!~ Sbks D~p.armlmeot o:f Afri·

II;;gJhup,. llerd;:uieiro. modelilllllCO gi!l!illelO. . .

ih edIuc;ad,(lus DQrtil::-.a.mnl>l;31100. q,u..e; \1\ll:rWcar'iiim Q!;ii 'b.-e1l!~f·i~~6S. . do, .e:IIi,iilliO< clu,em. alOi!cltic0M iCspe;f!.DlI q'D.1il! p:C'6:X:Ll!Dame:gt~ to.d.:u as ,e:scwas ,dos E$tadg~ UpJd.C:5i :se: ,eDIOOJ:i· If.tm ~a mesm:a liltu.a!~ii)~ :at~ :.1!gc-rn prj ~iJe:i!iada, das de !Nova. J~ e L.alHcrn.bj .

• Em, iP'orih:lillaJI., m'tc:l:izm~k, 'Dada t~mM qlUe ptn~ Ir-e~;msItali':5e !til ~ bi. ~fs em q,~e 0 e.ll[5ilfio iP'CfJlJ' Cm~ma !iii! u:nPU1iha 'I prod.IH:U1a hutos t:1'3. (i t!.0S$G.

22

AARTE F,ALADA E A ARTE MUD,A

A EXP~RI~NCLA ,DO PRIPIEIRO GALA ESPA . HOL JOSE 'CRESPO

J os~ ('JI'!S ~O·. dE! enia ea De~ elll:pr'E!~!""Va II': lllli.ll!l.mUa. 105 leitor~podle:m fornmr :id.ia, ptll;lt reLndo q'L1.~ illlserimo9 dele.. em Q lP'J'irntlitr-o tal., de (:;:"!:.aI1 Dill! a ~Clfilil~ ,!I bela acku 'It.SJl1D b.o! a, II: !.lja O!:IiU1ilJ!J)a1lli bia. It! n:i Como dD]'!!:. ctor I) ccmed i6g,r:;aJo Marline2. Sier.r.r'i.

o Cmtli.lll3 $tdfIJ.~Eg,·O. As 5l1li3:5, mDdlj¢~5i JotoglDiea..s JIt,eomeeda am-DO. Aba.odoORoOU (alaJimlil_ 'quiC !II liI'mu p:aflir Com, sandade e de.'ip:eitfil. M 3:t'tinez Sjcn'a ~icQu 'h~mW:m proo-JuILd.IIJIIiIClllhi: aborrecidlill .. Paseee que a.mhos COI'til.r.Urt as 1"cIAlt;ats CQlB o artis.b.

~dwm .Carewe eeateateu-e 'Pa:D'a, c:m~cee:irar com [)Q;. iOfe!l. de] Rjo no filmIC v.~ngQn.~, ao !D1£.s:m.O tempo, q,Ult d&5mbri3i Du.m restaurante ID i!li~e:m Le:: RO'F' ,MasQll,

Ora sueede tl ue, ~[i, passe 'qll1l: (II con.l!t'1lto dot: Jo.5i c.re.!IpO '0.110 itl'i rtDovad.1) iI,l'I)f Ed.W~D Cut. ve, q_o,1il! gaO ql.lis Q5.OIIJI:' <tiP dir'ltilo de opr;Io qllle tie lhe C!iIID .'en;J_ iL~ RoV .l)\.aSCI:L'I = d,cs.oo1:J.ct1:o :a mt~ de om, Jj\!!S~lamalule _ i ~ollijdo ,.alTa. dt:.5cmpenhax 0 pri.!J!cLlPitIJ P,lI'pei do ]1I)VO hl.mc. l.e~f •. o (l.fO('W~UiiJO, que Sltl!3. oil pri [Q~ka 'irl-a de J~;), m.en· gi;l!l!iI1, r~it~ II;! []~ diu:s JilJa,bHais, Oil pcuco l!IJl!:lI:ilQ~, ~e:r!J.DdQ' 0

]U 0 I;; !E:55 0' d~.c.l;).ll1JiiDlioildO' ,~ ,tI!O!!icolQ.f ~ • -

J'o:ts u1t:spo fiOJII, !!:i!U Cil(lllIislaJ:!:ci:I~ que mllJjto 'Ill de: eJ:Il 'te.r pniilc.Llpadtl'. 'VQUa. p;va !Ill t~ah'(i,? .A.euMda ,0 momeo'to la;~orrav,d ,aT,lI Irrab!!llbRcr. 1I;OVoi!!megteft DO Cilllema? EstMa,. ponrelli LlI"$." ja co1 oeado ? . p;w1i'!I;~I.:I!1i " ense~ 0, dla ill! enij:lIio do Iilme sonGJO ~ eparecer em lil:as mas quais se !ale. .. 0 Il:sp-anhol?

o ... tras I:aD1 as pfe,Ql,l.atillil a 111.1,111'. JIlJ~1fIi sabemos !ftspolI:Lder. o 'C.ioem:a i ass lm !

QIlli!.Dtos, nnnea '~efLdo rc,u:sC':nlad'lll DO ~!l:atJr.o.. ne.m !W~!lD(!I p3i[,a, :a. tela, de :s.u 'Oito se l1um altsades as pri. Ini£Lro, IU2:ii1re~ fI~ Arle: Iuda, e qaaates eutees, q'll! ~i:,",e· :ram Q po;lo de b.ow:a i![llma mmpaDhia teatral, se !t]l.COIiIIitf:am PO$iI.(is ~ mitr(l!:m. n:lo. obslao le [' wllJi~m mn~ I'o~ diu!!! dlol.e:!i q,UII:: de em dll~im.~ uir 0, aeter de: Cinl!:Jft::li!

,A bkt~fja de JOSie Crespo e p:lJi'a wt..odJi~ar •

D,6N T,R ~ r~lcl~o S

OS S- ~O -8 10 PASII'AS,

«QI 'BS,»

IB Q'lIICll 0'1< 112 Itt .. e~ Lr:gI!!loliD~

fl:i:!!,nhe. toll. ,0 I ·tiB1'L .. ~!lf\o !ill _. Q mjlji.l[Ctt:l,'O [fflillU&taIi rMOmOI'ld!' ~:ng. ,II, IiI~C I1Ii 'hI"l!

IlSQ I ei'l BritO d& m!i!lm!.lll'io

SAO BAKATOS, f,iorqUiIil! .DURAlll [lfIENSO TEMPO VENDEM,-SE ~,todl;Jl$ !I)~ ,Esl;a;bd~immtoo --= d!e L ISB (I; it ,E P(l'RTO

:AGE TE, GERAL: !F~ds.oo, A ¥ R A 0

'" IU3A ~Q l.lkIDA. 'i!:iI

POR:l'O'

23

GIER'TA. MAUDRUS

P,'I!;J tmlg, 0 fBtlU:oo.doJ' t~,G or,~~Ml e Mf(}JadO~ 0 mesi,e ~'I!loso das Ni~UD'IG)S lr. de Jilt'kO'])Q~ lem. sJdo lomtem um d~SCl)brjdo-1' dB' 't'~r~/.as~, PO' di81JOIiJas fJlfl elJld~ncfa murndiaL &/..:a, f:lJjo ,,"etll1l0 J"n~ serimos, ,e de quem' antJ!s .n/~ DUl}lra fa.loFI ,~ a reoelar:do do SI1lI. oJ11mo I/I'lJ.Jlik fifme~ que (lInda ~ "SitUP;, inJitUJ..MD Esp ia:~, e q~' li!m. PfODOcmtO G malor curlDstdade' [JO" tados os 'f'IUJtfl)tU

e alnda palas dioeflf;!t1Cclas da ct!UilU,,, politlca' Q r'sp~itf) tlrl:r:£

24

S·' . U5lUIE; HA \",,I;.MAWA, '"" cil£:'bre' a.Ct(lf jap!ilOM, QlIIl.oe UlO!J :if r a D.d e [[\~puhJ.(;.!o CoiifiO ii1f~b de Ctaema, l3!s;ti", fdi:z ml!:l!liteJ vivo. (D· mo $Il! !i:J b~. a 'IliDail;~, da r·'

'Sua mork: e5pa"bJ!li'!i-':5~ lla ~empo It flJ.] af.lrle:dimdR, 'embo<:r.a. e:IliV01til. mum oedo m .. ~·

't~jllll, 0 i crnalista e a.rlista JIr~C:ls JitO'D*,rl Fl!).llll:v i !illi1k!101 li;;Om G~ !MD los; .A:!:LRdes 00 dia 8 de JI:!!B b.o, 1l"odJas as in· vestl~a1;$ que :!;(; tflJ!lILam fe:.it~ g~ l~j v~ua pam desoOMf :31 ,,1Ud:id1', quandc itO[l"~tl C! OO:lto de 'qJ,l!lJE: Sessue se suieidara Pll'f ba'ver 'perg idlO' um~ f;f.lllde. scina ae j0j!OI f!!j,r.lm, inkaJitderns e com :r~o,.

o arlis.ta ja'pOIL~ hlQ;!. q!&ril uma tr{mp~ tell:~1 quI.!: ]),e!fCor.re as seenas 2J'me:r,LI;~ c.a:S. S~SSI:lle: ifbv.a.ka,,,,w~. ~'I;:~r~$~fit.a. ~f:m lIi!i~1'iai >11; sem psc:1id&Jiinw. 'Ir':r:ahillilbOl,V3 I!l!.O U.rpll~'I,iED", qUilodD dc, !!:l1Gf!lli'~OI com Jilo:r~y, a quem &u '11m agltofJato dnli'l!IIadio a.'IJ' CJn.emai.r.r~ill,e'.

J e.3JIi L't:a.r,elJld'j :rderig,d.o ill! ease, que po~ tJermo- a dL:1:'ljfi~ das qille cDnlJi.o uasam a s'!J!bsistir. esa~v~:

t:Qf4It,ilJ iii1 para a mova~ [p<Ma a 1I!I.o'ril'fssima Rera~i!I~ Si::rr f,;li!~ Hafa.kaw2l,? .Di;PlIllI~~kJ, aq_ ud~ que '~!l::r~m(:lJ!ti;; 'Il,i;nul!:~. La ,iJal«iile. lQ"ia~ pgr S~\je:. est.e arLi.sta lIao ~ apenas o. uiadlar .d~ss~ s,i,gm:ij!i}1I1 :tidl!uIa, d~ ,~(jj11& ]or~5.aka, .0ti. cial d~ m:H'lnb:a mUlto m.oa.efJ],(j' ,I!: JapOli.~, mrllll.'to ;a.liIIlJ!o,i ir!.1bli dla ima:eina..ctlo de Claude ,flUt~rit" .~·oi (I ~DimLa.ciDr de FI:JI'(Olturej Q:ue .,,; II.LIJ1 tt] m~ da.~lco. e de !al!llt.cs Q'llI,~~i;Io!'il fillll~s;! t'Eil/(J'{t.1 all HfJ.ll(jff~H6J tc Dc&in: ,J~l FilUboUfJ1~ tes ~$ NQj'tes" j'IJ.$tjll.'iJ. ta MOrl,. AI11~' IImt1fJll£, U SCJ:c.rl{iCt. dt. S(J,w ~i ["(;1!Il[j'c.laod.o, mats l(!o~~e, (J; die ~lir l'fformeI'lF de sa Racc~ L 'Ame de !iCOlOlJ.-Sml" C:Uac~cl. sa ,/Wr:e .. Lff VoiA" dlJ. s.a~~.

.*.

C"'~lr()S Roah:~, bide ,illlrlL:dtL~ C:le-.aluuo da UIIItl'eJ.sidiade de:

Kalil S as , i! .t1raok: Tu U:I~, dtLret:tot!i". :lJ!.1.D(Ii WJ!ll6mado IPd:a Uru .... e.rsid3de: de: Y:ailc', l'olt:;l]"am d Llu:c.lc 3.ljfiIJ.JJ.1 dias a m~ coletta!. Ail:iIlIlIDpamha.doo po:r dim,T!USOS e::tpi;l"umcota.dloo tecnicos, R~~[8 t: Tuttle :ug-Ilimm PiU"!1 (!i oeste ameeiCalil;l'~ alum de dar Celli,cii;o ii, IdmMEiill. da prl1Iieira, QliI,", em q I,U: C~rl~s h~,{l'~ :tI!paruC~r.i !:tilLii:O oEa.stll'~, 0 'tiitu]o PM"" e5Slt prodiuifao ii..HLd~ ;g,,a4) ro~, C::!:i~ol.li.ido if :t HI fl1i)~em Sl!ri fll:ita. lIl!J.ma Uruve::rsida.de. 3~~ RgiOO"R ;;tillld 1!j II!~O aoUl1- c:lli!.da,

W tHs Roo! i >C! auter. dio atjl!'i.llIleo'to. Um ,ilFaudJS o(imQO' ,d~, i!;:!i~udtlJ!l\r;s a'JI;lJr~~d ~jJl. ""liIias s!:e>naji:" fltestl!:t' CO'J}lId 10 'ia~ Oi pa]lld de: pa1, de Cat!J[!:!ii Ro~t::r$,

*.*

P'I4!.'!oi.~f!.F.! t<'S,U:diri~UodD ~m Budapt:::d, para"", mal o_ tJ,Qilj' 0

bLID;~ Rupsddf(J Hilngar~, q!l~ tt []] CQmo llIlll~r;.r.;p.['e' t~:50 lit Dag{ltl'tlf, WillY' F.rJJseh. DHa P'a:rl{i' e f!r~lz 6r~iu!EI, O!Jtlia. pctl.;::ula now da Ufa. ~ a it1fO t1a !IIoNe" dur;l~'ld:a [pGJ.' Ar tur RobisOCi !l:- ~1iII~r;.rpTd:[lldA Filir Wehlil,CT iK.:roU;SSI JCDIIIY' ]u.gg. ¢ W :r1J!:-~\fit:k W;;l'rn. como pJO~;]jO~~5til.'5, .0 ,~s s-u.oto i a vid3 e ;,'LS [llle:OCiU'Pi!i(~es, 1M 3lll.<Ore.!; ~ u.s. soiri· IQl{l.11l~s do::; a.rtl~t;)'S d..e fUeo.

'. :,: *

IGRI:T~ ~1I.RB~, il ~d:rl! ~ e!i'~-:-ha, :f1!il;.t .. i z cin~'lDi'iI~D;gIr...iJil;~, - 1'01 barbtlfa" o!!: Fil:71·me i,l barba algulI1I]3.s VI;1;Z!E;S, '" diedMOU J0110 B.:i.u:fst.a:ow1 chd~ de C],lad6S 11l.il1m :roes.!alJ.r:mJe: d... ParhJ a 'Ll m j'O{,",g,al[!i.ta"

Eis. ai, ibis Mila, pDl' iClillj;). tn;r.;u:id,!W.il: nJiio fi(~ moO:S, (: m· b-or,tll, ~j<li ""u>(l'S~ill:U, Q!J.ando Grda Ga.rbo< ~iDha 00 '&el.ls c.:ato~ _aiJJ~S~ D'S pa.~8 :pllzerallll~IlIa a 'lrnba.llia;r Gllllln barOOruria de 1E:i!~o:i ruo, A ::!tia ~lIIpa~Ct c!!.fi~is1iD:a ellli !ltll~~,boa.r. a i;:a,ra d(i~ fr,~~H~~;S!l:~ e, urn;) u? (iDud'lll ida. ¢$~a. 'ope:ra~o. >Il' ~fbe;u.1) ueilllhoi:t"l'3. !) d ie:IIl~IE. P(ll' 'Il~'l't:5, Grd~ GailJOo tel'ij'E: .die: s;llbs;ili:hIiu ·0, m~~tr&~e5ea.m::1, qu.e tOill::li'M"il ;a :!.i1il llIin;!;J, ... .J::ILa!J~, E .aqil.~:~a 'quc IMta~i:l 'Ileslllll.adla ::!'Q:S m:!iiores. hiuJlI('Q5: na tda 1b;r;;:IJ!lI~~ ~; :5,Qiill c.do JiJho ,R iJlg-s~ IJTlOTIlI urna Dllvalha de vdL1d~ .qllle DItto Q!!:lmvr!I 'L1m pehDb [l 'IJ;'! ~a COl: do b;Hb..::il,dQ •• ,

J£A~ EI.'5T I!: I 1'0' ~]'iw~ h~ , POUIl:O, em F:ralli;S um fl[PlIIE: iotitulad'll! A q.gtda !!ta casa USJjCF~ ~undo a OODf'a, d~ Ed!,a.r ?'O.:i. [l,fj Hb~:s de Eipslclmi I !llilll jrLlpQ< de a.1Ilil:;' flliI):r~ die Roibut~[" (E~tado!j; lLT.!liidoiS) (.Om~~'iiil

, :i!, B:'e:aJLsa~o' de um :Hllttne; c~m C< l!tI.e:smo L1tqLo It fiit'il\l~,a~m~n'~e .0 me:sm.o te:m:a, ~Oib 11, d1f~<C:~Q de 'I.1m dles;:t:iid!t:m,t~ de Pee, IDs:ta fib gsbl COD' c:1,llI!iliia, It e ilrn1l!~:'i'~, f;1ID pel 1!:wa :p!MlcmJl:llitica '~'Ile 1em. ,a!~ 1;l'a,nl~iem de ta~~r '~'!W: !Ill l'erllD.elho !C: 'Ii :amaMrO :S;~ sahc:gkm. PruCCI!: que: 0 l~lm!!i amui4liIJj,{],~: m~i!:i.R'~,:h~~.a _qll.~ 0, fru.c:~. JU:lifUE;:Dl alWItJ:01J Qluc :iilm~ fus:s~m e:rc; .. biio::> s Lmulb,Jl.'~3.IJJ.e:~,~~ Dum C'Ulem:a: ptllri sien sell a tim. de S~ p&d:!!:rem ~'lDparaT as t~D,dfu:J,c~~s de: l'::mgnMd<li em fr~,m;a c m'll ~m~rJ:ca,

:tUlde:i~~ .Wi3JMII1 d.e:s.tm~nBm 0 ~~l de Madaluia U~hll!r, He.iI"bu~ S~rlll 0 d,e: Roderick Us'bem'1 e l-blyilJe W e:b~t.r I II;! do, '~i3irrn.h:'. jsapeis q]ll.af: ~1IIl F ]";I~,~ii!1. Ij)['3m ll'!I'spe~ti1i'a.mt,l!llte: deseDrpsnb.a.d:oo JID'E ,M.liJJ:'_gIU(:nte Goooe, Ds~ J)nil:OM"~ Il:, La []j'~ "

*. :t::

O~ d~C:llp!l~~ dill. Hollywo,oo ~""'!t:E"a.mi h~ 'PO'IJCO, d'!.!.a!5i

. . o~du~ c~adt!'s, para se d11~utlr~:iiIi d~ grn,~a. N05;e;s. lud ·os d.~ P, B. eli. e da Uliilj'lif,l!rSlll O~¥~ foe5:pe.C ti"ila.~e!i!l'~iC: [piLIIm as pel k lJ las 0 FdfRlZ de dF,ro e A. pOt'l1,1 aj"rom-' ba<lOj . «!lIsl:fu~Jam"5e. ,,"(illS cirees mm p~dos.. (!lSi jomais. 2I'EiiUIlI;:I:£tr(l ~ q!.le, ~!il!l'a.Dtc i;io!l dJ~:t!l5 d.~ filmaf.I!::IilI, quaiJI;Ji,lIle.r fI~soa p!D<tha a.'S$]S!IE !l:OIllO e:~:p<&d:ad.M'il sem ~'all:' :u.a.dal e: 'Ii'-er o~, :tl6m~~s ,d!!1) 'p~lram,iJl, di!;s;die. ~~i. II!I~,! ~J;!,i;:~rno4a~e os :M~lISt.aS:i!: n~e: !Il!U aPlaud,lSS!!: q li~i!ldg. II;! d urect.(lf (I :and'!:casse , .' ~ ums p:..'IJJ3'1il'rai.1 ~~i!:UJral£!!'!!!:-<j de bod;}.. E, fomiCII !!;m ,Holl'r~'GMIJ ~ :rJiU,'Iil'lfins. de <lsp:i'r;:rnte.s it arte do CioCini;l., pcG!:: 1'IJ1I:a~[IIJM-5e ill ue ilh ~ai tou -pubH Co." ••

***

D I!:\.' P.: esbr tl!::rmi'llado Ib D_iIlo\fll) f.d~lIDe. A S tr~s POLtt:6e:s. ~~

, ,R~x Ingram, i!: que II; a ,r!l.me:1r.l P]\oou\~o. iii!!: iltti.it

m!O'P',a compaobia iD~lesa; a ,Ii!: Samt G..,ilulels ~MI1t::tiol!l.s~. ;admiD~l:r<Ld.a pdQ it.(i!p.illJo ~l;ac:k~o~oolt. 0 arlt.LJl!n~ofo e t~. rade d.!)Ol'!!Una'lli;;iI;: dl: C05rno H<lim:iUo.ll. Q]IIIC dC'i'i ,fj]MIUOer .a.o me.sibo l;~mpo qJ'liIt: !Ill Iilme, It d1tsbil:rul~'" d!J~ frJs ,Pa'_"W£.$ ii:!!rol 'Eilliiti!! pda mma ~ Hul!ed .AIli~l!5i ;io, e ~ Hll!Lli!l.t~m dW't!u b~ m§e:s."

***

fo~ . !prtdlJido :Jitel:o CIIl.L15.1Jrn dimama1'~,'ilt:.::ii!l, it!' 'rihll~ 50vl600

~ 'hQll Q PClSSt!ltiaJ porto. d"'\IiI'~(-e'o. IDle CiJ'pelllrutlll.e

d,I~1Q ill I!:~, .o1'Io, miB.it~'firJ([i C'{]D'!i ldlu;!l.~.j~ poHtic:::Ji:!ii COolltr,a e;s;e: filme., q u.e aiJl'::lonltQu ILl IIIl gmllJd.e frlt.o D<li .A1~:m:a'lllb,~, d.., S!.lpcn e otJ!u.e '!!it, h:.illt~ de: QOJl'Sid£:Ja.~e.5, d!e: oUl!;e rJi mjJ(~al.

::iIi;;:~ *

F.Il ....... :~1:l DO ~Mi~eto. d..::: rhlm.ar a "ida d.oe RQdi)l~h Valt:o-

• 'tliL~ e ae.i"~~L.~c.~n-s!E: q!.l~ II) ])a)!!. d~ pU!ta~O:IilI~sb; $!l: i!k5tmarla. a L~ ROf Masson 'gjue: lot de:S1!:f! Dtrkl ]!lido, d,u;(:et~]' Ed'W~.1l ('Me'Olle" p.a:ra a sua JlI!'!:UC:IJ.~:t V~'n ga11 f.'l":I. R&· ~~il-';;~ D?J' ,1lLl iI1oRro, . J!IOOiQ~C /lhs.s~Cl, qJlUC ~di:a :sir p.e:b. ~d~dli! pal de Va.1:&lltioo, (: 1Il.1J1 d0.5, m,Il'1 S feltl5 act(lreSi de Ci DEi:lllil e D tlJ aL!) oposto III I,le: poder 1a -pOOC!iIIf:il['>i!3i1l-;. tciido< &:J.ll. vista 0, l.iipo !rQJn3nlicQ. do {;)11105."O artisl:a. Hii! blJJ bifID q,uew i!lhril1"e; iii ~e 0 me~ii(:aU4li UDJil. ,AI,'Ii':Lr;a.f.":i!dQ s~xia !) ~Ilil ~lto i;:apnz de :rl1b:~M~u'ut ValcDtiJlj]Q. S:rro ",pi.t!!jjji~s, • ,

*.*

A~U~Cl~:~& de RO-IDa, de. fo'liIte 3uhnisadaj t!j,nt. 0 al;~~d(!l,

que 5Ie d~zi:ill d.dhli~:it'i'a.mlt;iltc: it,oo(.hlllido >IS 0 ,tire a l-'ll.Qe, da~ ueJIa lCo::Jip.iiliil~ j t, a Uffll. di! B~]"! i II!I, e a~J:fII~ 'II! nl ,m~a.lldo 'PriJli.mi'!1~],,; q uc: tl!II:,'Ijj'iI! :sg.,r S'llieitOo .3. Irati fica(-JlJf.i ,d!o ;f!il~i~ iIIC'1ifli ,ibin.iaoo"

S I~"i~ ~ilLrA ~ f. i Il~ I;aV~ los l~'f~n'IJ.m Ill!£. :;er ellle:mrm1Lad(.i~ ];1-15. 10::' "'':0<, ... '- bIJV!i;" DIIIJl'!.1 dis~~locia, de 2M m i~lti.a.s" 'f1ii).~ ii) dQl"rto .jo !oudol:~tt. .;h)!:i Eslados Uii!I.idos, il.lJ,dC!: III In.l ;i1l'lJpt"'i'

25

.HEN.NY PQRTEN

A rl.olaocl tfirU£Ul 'ffem{J (,'fctralO Ijoi) or/aI), no IUm~. MiDha Hal hlHa, Itia.; ,ff sbfUllt(1H.r'OJllt!nte rulmO 'Pre/a e uma gf'QlJe dan(1 de. C(I$(i (gU/luJ.ras lafer-ais)

• •• Ii I.!i Ii i Ii I II. 1hl .il • iii I iii. 'I ~1i!1 i !iIi jl_ i iJ i !II. !II I II. I. !.!I. • III I Ii I • Ill. iii I II • Iii I Ii I ~ I II!; jI iii! ~ il j!!! Ii ( .i !II. !I I !II I J! i I EL • II! • 13 I • iii • ,Ii I Ii • ii • il iii ~ • !! • .!!. I!

d . mistas: da Param.O'lllli~ ~ta"lil'a iQt~re;t:.ulido IWD M'~'Il' meDlo die. Zani!: ~]'~YI AN'Ja pion" Os anirnais foram embareados em . g.llrv-'wd e:m earniehe de; fe-DO ,iift i '!to$ladiJo ,mals prOXcig.a dil!l de:u.Ji'tQ d~ 1i e c:omo lim :rc:·~a.!!!!b,Q'j fomm 1~adtI5 ~.(iS: ~aq_ 1IIe:!N:S; ;:)0 seu dts.~illllo.

Os io~~iPretesi !!:m. 1illU mUD de sesseala i. eiaee, fize:L':ilfll ~ de: illtl:hJ.mi¥lIill" a ·v.La:ee:m .ate 8 re!UEo ,ltOOolhid.a ])axa::li loiWllsa.l;;lo (Sa, a~~ dQ ~me. O~ pi";.Iil~pajs, i!lil~rtlesl~ aiascll.hg~ e reJllllli.mosj dfste HiLi:Qe 'aQ Jad JroH e 1[IIji10Cf Ui.ooI1..

-**

J" foi giJtilida~a ~ mlrlibd~ i:omp1~ta do goV(! ffim~ de.

P'ob Ne;~fl para a P,il:Ii.3II!nI;IUDt, e do iju.:lil nad.a se dil se durante :a Jase de pn:u::hral). Iiddul ;J'C' se- a as lil1U)f.eS de lima aclrhr IC 1ji"usa .5Ob1'1f: a 'vma:a de Rachel, a. s!lrilode: tl~-

f,Lc:a. iJ".ilDto£S~ do< :s.i~ulc' passado, -

iPool~. Ne.~~i ;r,e.:pKseut.a .0. ~apl de Racb~n. 05 ciLlmes tl!c.n. Iris dos seus ~mLQd~:res - mt~l"dados :p.or Paule lukiU\. Ph.Hipp~ Sb~lI:i!g e Rikard!) TudeI' - .ofe.reCol!lQ Q f1llld.o priocipld ao ~umellllo. 0 pri.m.!:;ipiil 'papcl mase llIillo To! co.W:i:tdo a Nils J\s~h.Ot, ~.elid(l! es d.emais liIlth· l!,ridc . in ~.Allis'or. ~.oMrtgo Fms;r;h.e:r, &ust~ o:Zcha~m. ETet,n SOl'h!Ie,. ~:q- Harn.s, Piluto! Pansor to Nltt:J Brulier,

Bme$~Q Wadj Iii. adaptolJi o <IIrfllmt1!'lilCi' i1l! 't~ a - e Rov.11:aDdi V, Lee ocscuvI!:1.1 a C'.on1iDuid;Ld.e ~eg.il;~,

•••

A «The Ame~h":an p.edI.Of~tm~on .Ass~i,~i!iQg~. "~Meia

~1liI~lczar es terre.IlCtS das n.OIU~:as d!utr'!.1iulas pelas iRPI.g,de:s Quti.mada 5,. O:[llRDC;S Srtl'a'Dl 0 Jamese directer (lOiS f:i1mes A cem« e ;0 dfabo e: (I, .1/1e tr.all 0" lSD'S, of!:· UC!!1Ii .os I!D.!> s~;;;:O£ a essa 5)oidlC.dadiil! para "Urigit d,u:a,!i, fitas £lut bjJ_,Q dill: d~e:rtar 0 i'lltt..r&u l?ilb.lln~i) a fa'li'Qr das o o['cslas ,

••• ••

NOVA YORK ain1ia ,,~5~a. :a.pl:tiJ diildQ g 'Ilnlm~ lfil~e., de

. Hauld Lloydl Il!iililulado t/atlJ/d ~fu~ • .e. C uja ld!!a ll3SCIUI tu~ lIIm:t "rHi!;.:;! ~llocel!lllle". Em NQ<'f;'EL YlIlirkl d~$dlt. :rnwllO l~mpo~ Uo.Vd J+co!J :~;P&]] dade <11:0(} 'l:t:ll(]~'1 dada a rapidt:1. ij;OIll que 00 artlsl:a. d.ePOISi ',ac p;a.~ ou Hi I1rod Iloor l[]de:puuicmle. fez sc:mp;rt 0;5 S'tI.lS Umu • .lloVd de:fO'll :a 5-U collib«:ldc i;OIlJj) 0 mais apido, e 3iuda.cio!G de tQdQ.5 1M ~dJi:d.orC5 de Cmema I princ::1palmJ!:ntt!i jilorqll!i~. 8;0 .;;:O'~~ IlirIO do Q.ue. 3ClODteCe com 'M qlit 51 dltd]Qm, a. m'ZIU fj. md,,:I'Ii 'pidu IDUDClI 'Rijllldd~od til acl:lvhlade d.o COiM.e·

dianh~. De :aq,m \'tJiU) a \g5pim~Qo tiue; te fi HMoit (I:i!:

OJ!l.bllar. i;1!JtI aq:ulQe1!lto espeeial em Q. ue f6 se m a_ls: velo'.l: dQ qUE: g1U!!UI it, mmb!ml mals ~ri!D(:id.o do, q_1l~ S~m;pN.

:t: *; '.

A!Cn ... ~1l. I;;lo!!!..chrlda~ 00 ~1iLe: teea ::lJ .iI::lIt!:['.~Il)Ui51. fe3~d~ .. - em MIliD celli a tpel kL:lllaJ e.:5~h~la Coraf&.s sem ruma, dkitida par IPt:mj i) e Iqll;,l.e: oom como prmcJi.paiSl :W't&· puie:s ImpirilD Ar,gcIIItma 'e: VaLl:Drti rn .1Pa:rera.

It *.

IYAN lttOSJOUKr:NJ! soE:d Q pfoh~,Joo.ista cia supe.r·pI'Odui;aD da uri!! i.lltihl~ ada MQnoi'c.s.cll~ rel dos ove,£tlEfeitas. It Qlue ~.g m~pV;a na vida real. do f2tmMO bn~:uL~d~, de: eaSRC3..

.: .• '.

A ~l.-G..;rli:t. ,\';lit CiOml!!(,ru' d~n:I~E'1i) 11!:1ilO. blre."¥-e a JLlau!ge::m. de:

N(]mQR.ce~ ad~ta'~fD da ptl~ famosa de Edward Shd· Dogo. 0 ~pel de 1~'Lla Ca~i-ai sem dicsem]!le:nhado POf Gret,a GarbD. N ;;g. prO:M;im a tJKi.iCa teatral, ~meba. lB.}' Co.1a91l te:IJC1Dh;a ]\1,r~iID:m a relaid~ fi'~ca.I' mgro§.g,d4;i amk:· US~ ~e f[,iura.

* ...

S"I lo~ tfJILMBD, 0 jO'IiTIfl'fll. su.lt!o d~ M4Jrrooo:s. Vii~HRDdi] m,t:o. . .i!ntto ]>aJlg~ PI!:I'(OFn::IJI; 9~mpLl1lh.oJ.d(l1 de. El .~!o.kril Co ir[i) v.i!:lrj I!: Si Mallia] I prec,l!plor ... ~ ..'~sltldio db:5 <ill: (i.iitbflrn~,FUm~ d~ F:rra:l:Il::e~ •. POl .feeelnodilb por ,M, }C.3J!l S:JpeDe It seus l:o'l:a'bOr.l:do:t'oe$.1 i:h:anDig ~nCtrnltaldo< Ciom 00 que ~,IJg..

'. * *

LeN CH,w,J"Il'lJl' hi de'Z ,anos Q.1!l~ .em ~omD d[fed(iT Tod

·S;r;Q\'JJmo:R;. 0 miv~iil) .ria. :i!ih.al!lea 00] ::Jigora f,este~ [ade, D~ ,SO flLmc reahzedos p~lD gramJ~ actor'l ::10 fonm dJtrif;itos POI' !.rowni'lli". lmd.o lIlido 0 prime] 1',0 The Tli~d' Darling .

• ••

C' O~ 0. Utull;lo de CIl'~~oop aD'UDdtIlVa-se .11 3 ber.lua, de 11m:!

lIl!!iWili sala de Cinema em EsJol!:oli!11O'I 'l;o.l!!!I .~ 5aO ]g~,;].!fc~:il :seota-doo e 0 m.a:DmJl;! (f1.i:lifortCl. PeJ'1tfZ:!.u:::e i .oil I'Ii1'e:nskil BioRraphciD 10. ClDm~da aiJJ.d:a um dOflcing It umreslau· r.a:Dte..

.**

C., 1..,(IJDr~ VmTRlll P!'om.R:onf.sta da PrlnCll$(J M&n:a e rno

, Oclde~l,e. vall mt~l:'p1emlt' Saplt(J.11l U', .. l:IJId.1l1 ::.' om d!il! Alpboox D.B1U4~'.

DE

RODOLf 0 VAlfNTNO

N,ilt lPassadll q iillillf:a-r~ira, 23 d~!e cilfdo ruts d'4' a_go!:ltl;l'.- il;(!Im]llle~aratlL·!'O'1:: d!l1lls aDOS :it! Ott' , . c (!I ~'iRiJ1kE!L.-eI;;~meDt(!i de RodoHo 'Va ielll'lillD dla ~randil; SiC~n:::!i 9(1 munde,

A sua merte, eeme R S-llill 'I;1Hd:Ji, l(loi u m tri!JiDfo: - mu ihtrer; de rod!o.s 05 co ntinen h~.s: e de to das as ;',!U,;as cnor;;:l r:::un !II! aMi.sta ddtD~ 0 ,~d.LiI iP!~ f~IidiO entre buios. or. ~al;I&. QU!2:lIiI. e!iquccll:u j.5J as :JllaniIJ~ti~U;ijI!;Si de 'PesHj di!!- 1111~ e: de desespere, q'llot se If.Olllg;r~l~f.<iIm ao rQdor d'!ll 'COol']}!) rnaDimadu do j nfelh >e "10 'Rud r: Os telefJ'a.!'Ij);S ilta"ba~ha:r~ Ill, M. iP.!li'i]os. g:.emeT:JID, ries die ~].tLI.a l'Dn!U"~ [[I, Q lrt1.llldo

Va'iI'1nUfJ.D ~m Sa~!r,\~ y arena

ser IiIIm bomem ~nit"'~ .Ii: ifJ3aO. oom. IdJf:ito.; OIiim os. seus tr1u;OO vms. a sliJ.a !liu~e.!iDa itJt,i'ii!J!!d:a, ns seus ,olliO!l; b_n~:uj:d(jis. de ital~o~ f~l!id:i:des: em amell!ld{t;3j, iPM~wiuio~ e i!:SC'l.IIJrillS. 'friste sina dum ::trtisl:a! S!!::r ap.e;· 111:a!5i, ell:irtireJIll~lbe blo .59 qee seja um~ hoda '~;!!~1II.m. pa! u_ma bern es.talua. para otOC;ali].I:aJr (!IS; Qlb.Q5' qjll!l!l!:

II) .,..~m! R'Il!a-oHlf! Valtli!lilllrlliJ) pa!!i5l:iU a 'I1ida slUbjlll:gadi;io 8.'1J' Jl!!sa da ~maacl!lIiXa dill: !5e::r '!.lID h.Qwem DO:ru.tlDj de s£r: o homsm bomto ,6:r.' e~hll1da, 6 00:0 bu. :i. ~i~a.o, (I. b~gIJj'n d,e: ml~ Ii!! l:,grjl(~-5 r\!:migiDO!;" Tanto mals qUe - Rudy gio tiiliba :illJllseJes a '~:a i respelto - !;iI.:5, mU!lb~]\e:s HllDaVi3ID apt!Ii as 0 he;roj de:

Ci]l,!t[g,~, raras ¥eES t!) niL'(iI:I'!I.~!lin.cllo iii 11aml.1:3:o is.i'f: !:lit. talPR5eotal'a aa rua, _S't:ID f1lfU1~lIh'jlt'e 'to': .5Ie1lill k,:'!jo:;' :i.[p:iJ.ii';a;tM~_

oil Um", d:a:s eoisas q!.til mals mit ::lig,a{la ~ dizi:Ji Rudy-· II'!) dli!S:p:l!~dOo 'destino que me oOftll.O.'I!:!iH a 'ifl;J' lodm::t!l'elmentf: bela em. tcdos os. me-liS {iliiD~~. ill qrue pcI'i1Cd.Si J!i!tS::~,!5 m~ fCCOllhili: ce 0; se:m• 0; mof/tuUag.e !I,lu.c: es.·~!li]'lohp~u, dumn maoelra ([!last I!:OD~ l1il:iI=l ~~I]3i[ IE: 'ilstiisi!idEltj 00, mew; l:r.a.Q_I):!; na. ~ sua memoria, Uma li'~~ llio I~D.U~I em CiJ\i!i.lty· ]51aDd~ (Ii ,R,;mde ~iie d!!C. cti'fiul.i.ifi~]j.eo:!i de NQ\I(I], 'y Q[k; fu'i (fl1ai·s.i ],'~Oliin~6d,tl.. D'J;I as '~qll~i.IlI_!3lS da(:HI.(!I~l'ala5i, p~!i$:!:~~Q:i e • .Qma:vt!l~ 3 :r:l~~ D3i ]II inlm .Ifri;nt.e, Q~ b3!1ldo:'~e. iCo.m :m5IS~enC.~ .irJtsrp1..UlifuL-w.e Jilt:a fu

:RiY" pJ€ClpltaCiamentejl q,iia.'lldo CIitlf'j'llifi1<il, [!~fJt::~lQi q,1IIC: me. deseanseu ,

<Ii o.rlilia - diz.La ~ICJ fl. d!d&5 '~ro a ZY!J~a, eg.:m um ~:r de 5iQbel7.l.'D!I~ desdem - :re'Patil n~sw imbeil:il que q, uere: (~ .... se JmS5ru' POI' V:a]&III&.~' ~ .~

Fh.u1y, que vi.r.'l1' HI;3I, lC1!1:m>ilri:a dlt: 'I~ta ~~Drtc elfl:nUo 'DlM :rOU[paItc!1U; !il1li1D' D. Ju~n." era, um. Umhfo 1!;(!!!1lI1 R!!U]b.~-· 1(S, Nl,l nca f!l):~ ilIA c home:m d.e: boas fQ:r~l(Jtlia-g ~'. E aelP~iti:, I!litli trande Ji1ui"'r l1li relioh2L; ~ SIJ: etll Onl) f~S'S!I:' 0 Va[t'Ellitilll U

Vd/i:'tilNl1.o em Co'br~, '<'1m rj octr!s Nita N(lM~·,.

que QQt ilk'Ora 'f,(Jgre.stJf ao Cimmra

'Ijl'j'lji'e:u a1Igumas heras S,LlS;p!!O:!ii!lj; dt.S.~ 1I:t.3$!!!::diillj, (lIm!lji se: ela :represe:Dtba. um !::1I:i.iLis.i:Ii 1;1< 'i:rIDerp:!il1~;'Vcl, Mill. daqueles lh;allla~!er.r-tHcQ'.!-: Q. ... e !,';otJ.;roem de hl~,Q e: de: d~ a buman u~ ,cl!WI!l: iI!I'!e:U!'8.

RuiilV ~rn o Idclo das molh~ie.s, Tede .0. ~D pl.JM!:I, 'liD CilDlClIDi3:l, It! ~e:1II :2raDde: :pusl L.&!i-o, :!Il S,1i3, ilraDd~ 1i'~CIIlli:rI,il. [ql

21

do eeran. pmfe.m dizl!!"" 0' que I?tlm:e t:: HSr liliaCJIuilo qjue me rcsJW'l0d,lclD. M~l'i: 1;1; 1lI!.I1!; elas ] wfam :aJm:a.r 1'1 [[0 on en, ~ I) faDJOI;:be do, Cieema , .]i'

:i:!:"r,fL 0 fiUlhl'cbe: do CL!l1ll: I:WI III 1Je! etas iilimaVil.CJ, SIl'bn:: III I Lndo (Helle q ue 'v,jallQ n<l tela branea, Mi'daTl'am. rec:tam urn oahe ki1i;:11 de ~deaHsmos. e de d,drC~QS!l:S raDwLa~. Q llano"", i! ~II! :apa'J:'>ecia, em (arUE: II;: QS50. aemade 0Ii1P IHi~ d~ sua 'implicidildg e do. seu bom

cQr;a~o, era lremlll do 0 deseag.i!IJlo. RCtdolio Ioi toda a vida a

desilu.s;ito iii!!!: ~ propll'io.

C;U~Ull dnas VIliZes. A priRle~:rJ (om Jaae Acker1 que (II abaudonoR no. p[Gpl'ic di" LI. de easamenh)1 Ie it ~EUU da <e!llo.jjj Nial4iJ!;hi:a. R:lltl bov3;. de QIIle:m S;i!: d i'l1ol\dou, prt::luland!o .q ue idHl {II lral;3i a Hranicamtclc, lIJi(l, s6 :Il.O lar 1:"Olt:i u nil sua ida. artistk~. che~;LD do OJ. preleader flisca liZa:Ji" as fl.1J s prnchlii:(:ot:.!l ~ ,eXfi.l'ct r iii ire ilo- de 1I'61Q na e..s.co]hi'l. dOl!i mill!'io pilrlffliil'ras..

A!irm:1-S!e q ue q 1!113.0do mo]'· reo, iomado ij:tOr 'UID subtle :daque de ;:rpsgdicite:_, oO:lIfiplicadQ por IlIIIHt wcera :la.s:~r.Ll;a, 8 q ILl e d i So dg>ols S~ j I1!iiLlar'¥,1l umll.lPi~uw

'.g:J, Roo.D!~[)' V:aJoentmo ,est~u, noi'rro tlt iF't)1 N~!ri,

o cerle i que a i!r.3'ode :u· li!.!a sentin COmD 0:- "gu.em iI!I d p3JrtcimtnlQ do simJl:alico Rudy, cherande-e pD.r algnDl le Dlpo •

.RodoUoo V:d-eo'UO!!), de seu "'l!:rd:a.d1e.i:ro Dll)m~ RodoUo ,Go.· ~lie~ aasceu em Cast!!Il:aI!l'll:iI'At DIM ::LfTtdoru de, GeoQv.tI, em :s de 'a:io de 18%. E'ra ~il~>o d LIm ~ap~ti.o reJorm~do do ,ue.l'ic:ilo nallane, t]ju~ aib;mdfJ:C3!a a sd~ ilrwa pa~ 5'e: d.edk.aff :iii bact - r jQ!A;!!~r[J~ Sua m~ era de o~em fral!lrUSa, ,f: p~a a :SUB i.1lra:cJ ciil em Paris. Oo..;311du :lILlill~~1I dmc, anns .de idade Rodi:l<J (0 I?i m!tDdado para <Ill colif£O o:-i. Mar ella s.aP:I!I~. em Ra-uS!il:i. C'!liS pais Ii nbam·lh.e esc,[)]!bJoo a cam::u-a miii.lar. E~ e: porem, d!£if,;idi IJ. que :suia ,g..Jidal de marinba ~ apTe5'eDto u-se acs e,qmes de: :ulm.iss.l'Eo it ESo:Ila Na. val d.e Ven.e:za. em 19'~o.., t.o-,!o nil jn~o .DJ.6:liia loi e~d.[JJI" do: nlLo li1JJb01. 0 [perjllllc!X(I to!o:r;a.:tic:o dia taDr!I.a it era dema ~

iadB.!Dc toe baho. F'Oi om IfaOd gtJlpt ~ Rgd,,]fo. D lll'3.otm 31gl.lm. til!iIlpD andeu !ilMbortetil. .•

e fie] ideia de ter r aihadOo rompld~meJ1le a !SU3l VlJoeil(lO. Su mrr~ LD;rl"'ii'~llCi£lJ:<O I!!nlao a tlll5-Cl'CVtr·se: numa ,t:::st:QlI:a d!~

aj!ricu U en. O(flIIi'll' I;UI~ Ux<o.!.l. A

pm! i !'i.:30' de airollc moD, .0;[0 lhe II:JlU:rutra"ifiI. 'P!Ir!(m. E!'ipbi to LneQme.11!) il: Ripmhlf,~lro, 0' iIImlneotc restncto om.llic $1: d.t.StJJlIro!aV3 a Soda .,..~d . ·f'azia·o t:!otiol;tr e emoirChec:~ri COmo u uia 'P'I.ililJa :1 .q nu: bUam ;:i~U.il e )g~, Sens tpa~!5l som.~1!l m rQ!lnpr~l1dfer e dernm·lhe 11)5 meu~ ~~~n~ pam V.Lilj:ilif" , primtirn eseala dr RodoHo f,j!.i a. C.)te diAn .. ,. [)nde

I Vou, 'luna vidTa t!Spa.lh:rla.1osa, jn~:llliienlaDdo tcdos Q. ltF iT !i d ~ UXO, iosalui.{l. Jasti!! I1da di'llbeLm ComO' 1!,uIlmiHu

narie, Di.ri:p'\u.s~ dcpoi$ R P;Lm QlJae .repf!l~u 1315 lancuras da (,mtl! dI'A,lDIl', dis;~ipaiildo· .. indlvit.1l:ld!II)·~f.:, ereaede uma po~i~O' ill !'l~~t~flla,,~1.

Deeide eot;lo" 'prcl1ii'i do ]!lclos )e:us at <l1:Q:~I.ns: m.ilhafol:;:s de aO[iUlt r tCIlI;a]' fnrtuna 1IfI<1I AmCr~(:a. e em~il. a 13- dll: Dl!:zlfrnl:J:ro de t913, para N!Il!'¥oiII YOl' • A ~aodt cidade !tSlollt~u-o. Nod.olfo, illllprevrdentc. d~ DO .0 l1a:. ... tD!l ssm

~ 'a/em InD, no Atuia Nq!,.iIi

cGntarr" Urn dia ftrll)lU es bclsos do av~o It; a;peoas enceutreu C(lt~. Er3 necessdrie lr:LbllfuJ.. Arra.[JIjOll urn emiIJl'!Ef(!1 etn l;a'S.1 durn. milioll ;Jdo qu e q uerla p05~iilt III rn pal:"QUil:: semelhante aos OQS velhos cast 10l de: r,;t!IJ ca , 0 CUIr$O que: tirara elI! Italla pl:rmitia·lhe; dltSli:mpenha1- se I;abtt.lm~tilte dc.'i a fmH;1io d.11: jardi eiro art3:!'l1;J~ e POI' mIJ.mentes j uJgOg que' a sua lfW 8 se eshibeltcedu, pelo maiO!;; PDf :aJ ~Q.m tempo, I riI(,d iz mente, ~ C pos.a II) ,mjJjoll:iri 0;,

fi wi \

''!Y. .. '.Il

·11 '![}'

'['tfressaod~ ,al;]. ELYOpa, o[pdWe aes p~~ec:to, d~ se:ll! maridlo C !i) pebre ,ai!ro:m.Qm.o rei dlc,~,pcdidlo,.

Cth,lI'EIriiI 'i'!It~ oil ,[ 11a. II;: :~rn di n1l.~irgon R>o~:~,'01fo £€I;i Il)'brii:.ad'lll a. l:l~~ :m.ao ~ tud..o. 8x~!\Ce;u ~~il!l''ol j:irnfiss!5'~!i .diife:J.1!;1l~ tes, q ual a m:a]:9 rn cdesta e ~!limilde. Uma iIltnl'e,_!!lm ~,ue D:!'LO 1:i.nha, ende d-ornill: e aadaea "i1'i!JI!tI~-ao.dD ~I,a.s; :t1ll.a1 lJaHdas pe.la ibu"ii'a, otnLolb.idD 00 sen ca;s.iJ(ig CO'l;ad,o, e :l!:fL~ ch.l'!i[(JJIdo. J'oi ]'tmnh~ctd.o. 'PDT 1Ii!:Ii des !le: us COllli]ll!r~Ibie:I!l'(Js die "ioi'em !I!l1l 'HQlli;s.si:a. Ch~rbiL~r.g!l) :WiI;i'l;i';] yljJ'~ que llillo e:sm:ndlcl,ilJ 0 seu 1!i:~~tQ II:. a !5'Lm, mQII1I.a Pi:lf ell~o'trar naql:lle]e estado 01 brilhmt~ dafi'sal'iDO, 0 dl!i:R:aj1tl~ iltofimem do 1lD.!!iiii:ldD que C!)IlM~ka ::Ii hfltflu dill! Imos;)'UJ:lillliu:o. llofhllUo CO'~kiU-1h~ a S:L1a. "I'idl:t. EnlcreJ;S;alllido·sti J!il:](1 S,IHI, !:orle, ~~s.e: 3m'~~'o p:rQ''Pi[lel!ll~La1 il;0i[].~ .. iu, CQ16t:a~IA1i comO' d~.!l,anl!lO Ilium ~C8.'ba._Td;lO' D'!)t:l~lIllo\;

A sua e]t,Itu!.ci LI. a :511;8 dI~;stin~iI'!) tel '!nmWm" o:s S~'!.I!5i ta]eJllo:s GIitJe;.Qt,roficoo, to'maram"DO dlt:pJess;;1 ~lPw:ar 'DOS, !~~~ ,ondlt:;" a . iellte rica se tdhji'u!e, .. e ~ ~i a t]e qj,Ule se dtri#lu Bl!mDl~ ~1~ 111m;3 (,a,Dd~ dallllsm-l.l!iiaj, q ll_aJIldo. ne-

iCi!.$:Sl.!gl,\l; d,1llm._,IPll.rl2I'i'flh,e, . _ .

D !Jr:aote: ch)is. iiQO:i P~[(D-r.o;:g os EI:i,~d!~, U[lldG~" ao iLLeB:S@ W tOlll'mWS', dal!l'ii;l'odo e damJd.o ll'Q~e:5l da ~l,l.~. :ad~ ,A. serte P arec In, :5,j)H'JjJ:'·]he e~ I~o. IC .fut ~m .ah:gria q,I;!,Ci aeeite 11 uma Pl',opcsl:a 1P\aZiili U ! _ C~;Jlo;m.a. Apeo:a£, CJte~ad[}! i S,' F:['~oe~~eDI' a (:,?,DiJ!!:Im~~~ [1l11illlMo'li, [pUf f:alta de apit8~.s. iRodoUo .Q0i!l!~.d:Li.~"1 DO il!: 1Il~I(!ij :r13J'l~~ c:~b:a. l~ '(lido A lCCi~aF.

Os bl!JltilffiS q'lJi~ a( 81t..llll90'Il ~~o ~J1lpe.d~'rrtgJi Q.U!~ d~Jl!t.~ SII: abot~t-'t:~e d!ss~ moto, de nda, Part.e pam ]A:)

" ,~

\;

~ \,-

''\ ....

. .

,

~eles. e ~mo 'l;Jrbfa!S das ~trftas. d~ ,dmeira ~,T~lil~ dez~ que ho] it 'briJ.b.am, ne Jum;}lllDe-oto. .t:~tillil miS[,'!JOf.HLh 00. dU[',iJ1lire ";I'i to< m_,e,sie:.S: arr~!>~oQ ,;1 dllJlia e il!il~:Mr:~ ".,ida, de: 'oilf::~:tr:I~·, i!)~o ,e. do li~lHaDt~ que lodQ::ii os di as t<e:m de ~~. 1(Xil]\E:f ~s. ,es;IiU.dios ~ prnClL1l'i! de '~rnbalho qlli:i, l'be p:rmJta.

t;S:1::a;:;.sagl,i!):Il!I:e, matM;3, :fOIl'llt:", . .

Mas a queru D~u~ ~m(;l:e 'D~,O' b~h~. 'U m di~, Em~u:t~ Fl yo u liloQtOl!i~1l) e C(I:Ill f~ou~ib..g urn ,'P ap II'! I d~ ~1.i'I:8, 1lnrrrnr,i1 :In,da III I!lIm fj1m~ 9 ue Mt~h~:iI :li'e;:Jill1:S.alldil) ]liar.'li :3, UOli'lif.ers.:tJ.i. F~i &11(';10 que RotI6Uo Gu~)tdmi mndau de.,mJ~me ~ma tptim,eirai ve-~ e 'IJ:;li'L'iSDU :Ill cb.\1illillillr--!:e: Rodl!iro ,DI V:llh:o:titlla. A.. carreira de: D,~ Va~ e:a!f~fDa; >em 'bo.ra Ob$('Lll'a ~ ]!!QUOD eoIliE1!I!:,.crd~t eernpreende !:lima lOolllta SiirEit dI~ fB1.m_e.5~ egltni ga; q_ 1.1[l'i~ di<'IJ['t:m~5 ~ ~ big IIUIe. perso~ e .A d{}.llrr;f'O~J:S (Wie (/cfJ,fl. cg.m ~1:;'l!l!: M.tj n-av, A $1l(Nt!I:{l S(Jns(jt~ofl e A U Nl~h;t. ('Om C!lI:.f,Q'lIl!:t .nlju:rn i r"/1~ R,~U~~·tli roffUlflctJ!. OOI'l1 Eill'Iif:

W'illia m; (J~t f~:u:j,p c.om iDll)'l'!l)'lb" 'Gi!th ~ OnctJt;() etJ2l'lI. womtdln! IClIm DGrothv Phil ]~p5i: PllMlcm, '.5.pl(l-V~~ltJi~ ~lI!m M~!I'~dre~ Nama:ra '; The, fCJl?," enm H!.l~ege 0 Bru;:IIII,:

T'n'fJ, f(iU!s f)e~~fl' ~m C11!'1'i.\ K:lmb~_M. Y!l1l'lm.i •.

:fill'e'Po-is ll;r:rn O's (j,f.:J:.alro (',tjoaf£J'ros do /'J,pm;E!r1rne e e ~ ell)'o~grnciO' r; {t: g~6riii, ~'l!lJil~ii UlID, aJ:'t~sll&lo, ~m_ i:JJI.l~~o !l:'oiiD. iSf.uil n,idez. t!!!l1! 1!.l~miD~D~~'D:fl~[IIt\t!:, ~o [I'lli, ~m8r:h~.to ito. d:\ ~ime~ ~:ribi~Jao dbse fil~e. Rod:otp_lllloj a,gi)~ _~,~. l!l!::Ililno, ~, ~ idoiD d1a l'IIIultid~o~ Durante ~Ile: .moo. i!l:' apesaT' duma i gte:.m1'V~D de 1rab:}],,no d~ li;JI,II.lI.:tSl 24~m~ .. ']liCif d.eS!:af:u~sadoo oo.m a ~lIIa IE:filJ!:r&I;a t a tjF<ilmou~ Pla:f~f5i !Las.k'j1'1l'" <II :SUB p(io'Po.la~Ti~ a,die 'miliOI ~!;;Z :il!:!i!llO~,iiilmC;Dtti_r, 1!'11- tdfUf' (jl'tlfUl:.el~ ,com Alg,~e, 'ferry; A P'fJ'I7l(J' d"s ,C,(i1'1j~IMii~. com iN:3lziIi:iDO'iif~ ~ 0 Che1k~, com .Aillb A'Fl'u, ~ MO]':QIf.t, e mQTJnJn~1ff) I~ 0 drreno de aIn(]'1'1 cern IGlorl:l :S'lN3~.'5(l!D, ~ ftfO.fl.sieU.f }Je(j-:UOeiw6: .A aga,o. J'U!'trl'ilJ: 0 "mID do ~:11(!f~~ !!l 0 _IJ€cfldof di",/'no fo.ram ooho!; liintO!i i:Jilires:lO$. •

. Rod.oMI)V",lll:intmo atLg:!fifa (lj gliMiiiI.lc, a, f~.OiDa" A ,iinCirre 'Imoil-o IqWllri!H~lo a SIJa ~F'&m G:me:1Il a:to.gmf'~ ~,~m~iI:ra_"OI"a :5ob os mellb.ore:s: all;s}1lf~l~S. I~ :!.lm bo!;g,. artista. ~~.1i, ill iiil !t,cI;Qr m!t.mi~ 1 As. oplID,IJe8 di.wdiem~oe. Numa e 0:1 S<I" 'PO-' rim I to'd~s Ci$ !tt:1U$ ~O!iili,ii'a.Dhel~s ~e trabalbo e 'h:~dQS: 0$ QU.e; (II eenheeeeam se p!.~b--am tLEiH~_1]loDies: ~om a mOl'w de Rud:!i" de.sa.paJeoe.u 'Illim camarnd~ c urn, ~mmgo q;li1It._ !ItS, ~,. tim a v,3!~, J.'I!th:!li sass q,llaHdl,ade:5, afecti,l'!1:5. ~llllI ,s.:~m~ti~'(iI MJjm~. c:.ht,j'o !Ill!!: nDbf.lt~.a, d,1i: 'hriIDii,u~:il:: ,e di: ear.1il:'ti!]'j a. C[ Ilu:m il ll'lda, ;g,(Q die!;!! ~mi3. _ puc:t]:a :se~!iLe]' da :SlIDpl~ ill:: !l:;iliJ ma. feillc~i:ad.e :a! ~ue M])u'.!!i,~ '; !5~f :am~d.o PO! lIe ,ro~ Pl!'"1~ It ttr m!iLfit6S :filhm.

A ,iIl.HO:tia. d.o:;; :DOSSiIKS; e:~~im.:r.do!l le:ito:ws Q.!1!:~ ~ 'pU!' nl!llllldir.1im. ~(j,1I:i<1'.!!l' ;a. !!:4f e:m, que d.ev,f,l: ~T l!DipMS-$.o C/~efn(J pr.efen. azul oCa:JR,f{iildD.

IT iii ;rer10 n~mn'6 de oot~ fo:l pda c!Gr 9i~iPf:l.

HouviC: '6~mMm ;::d,~1lllS teitO'J'~ q!liE: '5/e m::t!:l!iUi·~'taff.am );Ida di'll!:t$.ida.de de G~l'es-. ism iii pdas 'COles :tU~rDadM CCfIiCl' ~M aqai.

E in oo~iMUlidiade com 0' J'cs!JUado da. ~D!5i11~tai a..d!o~ ptamos. (II azul Cili"E.e!ad€ij iJ Q_'lJiiI: 1I.{!;5l ii;itO hid'b:e !lit: !f:mprn· :.l!:ll'_0'1tIIb'a.!!l !l:i!irel~ Iln£]lieWll:dm.el!!l:I~"

M· iJRRlB1!J em iHo1[~wiD'od 0 [l~tm: w.~d, 'Cri!'1!!~ qll~ 'h':a'bal' . _::, lhCH1. com (~lUf~i!iII ,M,.lJor~1 .A1!!!~Ja s'ti!~t I~, lI!arlOOl Da'Vi~~!, lm Ita 1,,/ aD~S. 0 RfL1, ,gr,tUOO' lrlto f'oi Cla.-~IPe~ die ~lUe :r,t;PI~tou 'lJ.m dQ;' '1P~ii)laJ.o:c.islas. eli outrn ¢f:'iaI C~rlmLl!' 'Griffith.

.A" [p, dif,.:l 0.· - i;i' e 1II1!'i!lq:Q i!I eli"~ ill ,Il,,!1o' 1':11;)110'. 011 OOD&lJ I.Dm,~t:,!! mlll~1~:!!Elll1J'IJ~. :rICh -ill ;m, I ~1.Ii1;:;O!lli _ Ii! lft!!lDUlI nAo ,~ po~j!lljl\l!!l !l!f:I"!1I ~ II"!l'I" !J.JJ)I(!, \'C;;';. C~ntltr'i Ct-~ Ijl 9IlIDli .. -!Ii!' lJcJ", }u.tm, DOl' !1 oj"': DOD JiUtlll. 1li0~ 5. itn(,oll. Il\'ig I~ lie -' [J.,i:f. .ID.(!o[). l !i!:fLEi, Ifi.OS i III !Ol1IJB. I'JIII Upe die Llu:l(!:r ~ II.]!DD JIII1L!J, J,j)~1'[] B~ rryrn I)f,I!; 1.i,lCfl!cliL B"'ii'"Iill~:fiI" R,",II(I T~- 1(I;r.; Io>~Bllir B"II"IR~ 11ft 'I,'I;"Mn e r OI!ILIJJl :. AAr1la:~ 1119; !!I.I) n~:.II'"fi !he. ."JIi!!r,7,I\$lor': ItIiUlQllll(i dJl!I " ~~n ~!lIe • .l~~c.Db SIR. LGiI;lf!..ud ; e._;Ddot DO:i);ji.II, :'IIO[)i1.aA:u t,o i'"'i' .: ,'i6:r1. (5 Ll:!illliru. ''iI'!lIU 8i'lffl!! r~ 'H~ : ~"'j~T!!!. ~1:.vFt!f!! W)' r ReD"III~:('L, 1[;J!!legili L:o~I:Clllo i. I II t1~ r.ln, ~",IJj1111 '!I 1:[i!L\~lIlr. marg!.le~ J1iLl1ilWO. ':-;!~~U 6" Dfl,HleF; 'F.~~":II~" . .1 lJ'IIe [vl1'ir'JOWD: .... lltill'[]_llIt.l!O. I-~t:'~tme Lc~ '1,' onllllli~': ,llti;[i~rUz. JI.tLD.~ '''\"9 IlILo:o.

01 'HQr:DIO~ gl:lJ!:! ilJl:IlI!¥!l rc~, ~ GOtl'tfifj ~;e)ot.e<" pOr l:iuJll1, CI!}J1II ·8, d l~rtl'~btlld-v di!R 'V:Il:.iN' ,;!1M'r,i:; 83U". ~a '\'H~,'II'(j, AI!Iligr't •• :'.I;II,i!I MUfr~)'; 1',llldDitl '~~ll'U~ Jl!.lIhl[l GIUOO~~; Llo;r1I1~' ~I Dr,:. ~n·FIc!!.l', !tor di'.,li,!i'eJ': a ~1:R.Lnn", :'io'~ ... , I~I:I~. cl o;s.(: I,Jb! no Ct\,n,'I"e Ii; I) liid :;-.il~~ .. ~. r.lIfoQ~ Far", III tit = 0 .bltr'.!l~ £:t.jj I.IJn, 'Til 11$ ~ arsu till; u ~g.I.J;i\Uj;l lIIicI(ioIi'·. t!:d'~illI1.tl.i IIJI;;!'GlI"' CI~U;,.

l!Ii!l!r.-la '1':jI!lUI,-A !lliU'i:r.lb\J.IIil(ll 110 '~!Ime (I< ~.I'I_t.ldall't:'" /}aUarinfij. dltt urs, q Ill) ~ 1!!:fIl.lJJ\!!; l!.i'iIh'~~ 0", ...eFfllD!lloC'3.ill!l ,de I~ ~JI! 1.1~~O.n" ~ .~ UlJl:u~['!ft! ~ II:.U~IJ. EI.H~CU, F.rUx .'IIII..e rn ; !&~D!;ISi~" ~u zJ1 '"'i;!Ir',lJon: 11fII1'iI" ~'!I1i<cl'l' U!{!<~UIJI'l' ~ U lim ~ ;II;,I!J 1i!!:r'K 'It.l' C! tIJ1.I(IIltUl lial L ill 11"1 D oJi. '!,"ii' IIIJ~' ¥r'lkl"':~I' ~ '11 L~ ~ !!;,I1l' Fll)rnmh:! K, Gl'1"1 Al!le~ l; [,'!,!'il!'ll. ~1 ~1["1!: I,t .llJU:L"~I:i.i:l : 0 elll!lr'l!I !!llill il~r'\TI.eo" Albell"L ["".[!jILII g. I,.. niiJtI e:r • l'!~~(i;r.o:ul'i'i'i!iw -illl'~'LI1j' m I.,lJilr-tt.

o ilIrgU.IlUiDOO ~ dIG .'::ioI!H'LLD 1L~[,"'lIiI<!JillllCr' ~ .s {II r'~1;(J1(J. O!j ~i!'i H;f.eEl~~LO' di!! ll'o]mml i!liI! G lJier. -L'Ii.§.D ~ h!l i;lii;:Hh:.mos." Dor ifig{ll'il. ~{)rnI:lU~ ~1II11Iii ~III;iDUllH~!I. __

ARobe ID- !5il!!il!iHI~e, -A d Uf'elltr;:-,nQ .qUi!! pe<i1(1 ,~ ;Pi ri.tjil!oLl~DI'IiI:, !lJ L.ll\,iflli'i!liLIJIIl"-F'U [U Ali; alII)Ug~~!!IUe<clllin. !1rf1lrllm :.;5\\', 191. !iO"l: 11 B tr. ~, a.Li ~tJ!!Inlil!l, ur>I!i-F U [J_], HerU m. e 1(:. !$I(!!I.'11il, Dr(!~l)fl ~"e'~ em '1IIIiIlm~D !:ill rl'",o,IL!:.i!'a." Dla t'i I'i.\ i!'rlli 't~lJ.illii ql!l,ern ,~u~end ~ Ii. rliM!i.fi J ~l! P.i1~i!II, A. rlllm!!lI!!B.B. lI::on'lo1",~m q U,1!l BGj.n tdto. Itm UT~(!' li'eF;I~L~A1iD,. SIl~>QitlO" ;fiJiUI,'I!Ill"lIlI'r <0 seil Uliml'tG. Jilill t !J qU!~' J ul ft,B, [IJ{iI:!!I, ILliG CU.I ~ rl!lllJlO'd lI_~ I tlj~]:i ~fLi'-ilH!! ~ hi jL'te-~,

X ~A:ld'l:g~t.P:~ •• - Ii} ,8t Ij il Q~~.I!!! Hlfj." 'l'~Iii' ~b!l ,~inill'l i) I I-::I~ tlorqu~, ,t)omo!l urn X li!m \-~~ do 1l'!)1Ii~ (I'll ilIlYI i!'~~u.fl6,!nmo. 01 Ht:~ Pthl:j'1I irolJ uiinnillros do ems/flo' II'Me .a.dQ !.ilrL-litlll _g", B li4; II F!'i-iill ;(I(i! .']W(.I.iIO" !}!JI !=t~sIO; !!]]UEUlilo ·EIi, ::b.ii~IIii(l,t LII ri!;, !J Ir!l.[l,",f,i!l , DdmJ I]~ tL'I,!.~, d~,~" fj',1lI1 Ln~nc:: 1!i.(I riI DO <C-i3i1" .be;~.fi.II1{) ..

lIJ)[1, iil!tll nil nIlOlr,IId!Ol' !iIlQ Clll~IIll!l!. - 'H (Iutl!! lI_ rfll':~1D' tli!. !lo1,!_1'iI. Ilnfl!!U ,"1"I,mde 'i' _f"{I!r .D6~ Wmenl'il< I tI,llt III!! U!ooi!ll~rrnJ!li5 ,!Jj IJ.I~iI.

IfJr1:Jj:1J IJ""~N 1 Em ,."1 ~I3 d Ii) 8(1 u. p~dM 1,1,

r~91J{)lldiflrn03 .BII)I'D 0.3 R:!i IllI'UmlJ.l!I. --- 'U. ~ E~~II'"II.-IJ'U D.il nDgulli I\IIUIiI ql.ll.:r..er, IDi"iI!i. Ilc 11'1"1:: !'(lNILhGL!!!I, ,C-rn ,I 0 Wl!!~ .-:.i: .... Do, 'I) .. Dr i'IJ~oelLil ... lIl!J'. -~. ~ ::\:.'!O II! IlmllJs 1)!Il.o_a,'~~ eD.-... ·j>l!r iEldOB.

Lililior' do ~Ch:lil'11LDi[!1. _ . .N.uo I!;l'ir..o. rna'll iln'AIl) I'iIf lim P-");~lh.l UIU 1m!) fll C1m.O:!'l '~i!!gu.. O-.!l onl<fO~ ~.~ L~lO'rillS 'ta'iJI(Ii!l II"LIIdClr.[lo J LlI[ll"M" tj Lii;! j ~d(io Ii;! .e~1l! tle~, ,RI CIiII!J",L 'T'1l11i1~i!idg'eJ ni:£.!e:a. iJ 1 tlmo:s ttl u.ll:iiJS '!!lin pil'\u~h.l;;:;loo rn ~ U!..J;o. fII11I.~~. r,ilo'L!j ill".., no.:;l ell.l'Q,i:!ta ~ 11 ~ ,Dl::nM (1m dt1ixII_'r IJ UllIiIlJiIUh

~, p-.[Li:(hrl!). - I ." T.~m ['I.U:I:·: F.j)1I:: S;['IlI1" IUO-iJ, 1 _ tl 1'l"', 'W I!~ LiI":rrl A \'lCll lll..', ;IiI'llll :II'~ 'II'!.J0Ii. lo!o.Lill"o, D i9l. _.:.!l." '[m"'~t~. - a. a J ift..,. ek I ~ 1C",!oI:l!Ih: ~,!.:"tw 'ei "~d",, :1I~D :C1t!1;:.-tr ~h.L;j Lo!. t:.:J.'If4l1' l..'l ~-.r" CllilUCni IlL MII.II Lro ,!U'IIW:oi pel M l;Io~j a~. r ... ~ Le~l.-ill.~OIll:a.

)lulll dll GmCiIJ iNlondlDn!;i'IJI. - Cm",RlJ 3 'aTH,,!"$ (: II mill. ~r~l n fI! I)en I, I,H:tl j)NCI,U:t:ld:\ll III:! 1I.o.~:s. ~ 11'IDbi!) c rCl:ILElZ.ri.~:II 1~!I)t' Ji!i. ,a !J~6 Jl!Jch IlHIJf'(i, r'l;' 11l1li .Y.~i1'~Oil)Ii"lI. f.!(!!J!,!le I,lI ~ Irll..ll rll t'~ tCldi !)1~C'i'I j'iJ~ ~'!J~ l'~i!oLlJ'd IIIm.Q!I iii! i'd-I!..Uull!l It 1"t:.1)1!! MaDt!i!loegro.

jlliliJ 1!IIi R!li~" ,_. 1,;;":10 i!'l!bemo.~ Ifle ~ I~~, :c !.)t'i.o. A prl tll'!:!h~ hHII",!!! dt!, .!leu ll~('IlIId!6- 111:m-iJ t!:I!,rt'vi::-'oW rom '~1inta. (:(IIil!.fij (IIu,!! 11I1l~ ... ! bemo! ~I !.It· lJ{lIm~ m b I) p~:r .. - '1.g 1.!!1rtL~IC!!l .. To:.' HIm ~.,'. ifi.1H)~. - ~,~ IE.' ,~I-m, .l!e- 1l1lor. - 8.· 1'!!lJI~oo llUl!?i i!:l!!mpu ,jj OOHO.

M"J}l;:Ioc1, 1fIf1A';!,1t1!:lIiSl.-i,. a <!]I prl!lo~(jIli:'O'II!llil.l!i ;:'I~, () li'.rJ.!l!Cffl IlMr NO'm'6 e~ 11 1l'l"f'.'I' MedIIIL _ ~_.. i;}~ 'Dutro:!! dois flO mlll!j ):i sio b:ll~ Lame iIIriJ,ll«Is. ,J.lilr!) flIUr;:: ll:l:e II~Oc&;~ !lmtl~ I'll' [I(llii l!.:.r :J.{]I I.J u.., ""ueoj:ll,

.. .. ,

[ORHUP~H~ll[lA

,~

l:jll I Iftlill 11111 I I III! I lUll 1111111 111111111111 11111.11 III. i IIiUlljlli! !.~i-

ICQtQmbo ("11,0, ~!li;l1~ !llil!i ts::I!noo A:Ollollllo~. ~l ." &. \.~ iilgem (I{io!l< dj)IS ijI!!'e!!< t'!Q L;IIICilII~:I'i. 'f;!DU. :fteiIJ'U D'dJD COlllst!!L, I Ll ~~rrolJ] I,1j!:l::!., 'I)D~O IE'tB;1I"!J!!:iIl.dO :ri. 1i 1,11 i;['1!0 (lil,I{I iIi ill.. e-e..:JO do 'iii 118 IS;!JJPU[1Ii.~ID, ~'t!i.o lII!lctliC lIIIi!1l! ,BC nMm ,(5" IB$C!II ~1Ij ~1Ii iil: ... 'DO~ ,!Jill II OUt'l i3i~, :Iii d:lllll: ,!!III], tIlI.UIJI el!il:M'!o'.emo~. - !'l," Ii) ,1:11:1 ~liO 1100 '" 11\'ol!!F<~ to !de PO~III. ,N,e-gl'l ~'!i!~. dUIDtlDtido. T em oodMo iJI~.r '!o('lo, i"!!I1'1!!! (C;(! ru 0 !-C!~ m,sl"j d.a, e pl:'illc LpD,. Q J 6 ;;'Iii! IJli M'dll \l'~1l ~., - 13, ~ l\.iJJle -I!II;I CIi, iH.! i:I .H"ff4Q'IJI"_"~ ,~J'C PQ ... · ,.~\s li m mill' t'r,IIiIL~B, III uno ~mi!!f & ~~Il'!li G.9m'lll P'!I'I'!e~e< ~·l,l.~-4)r. ~lfi.il (11 'I) seu iI L'!!I!ii!l o"ill~:lU.L P-oup--de d6 ,U[;t,ll!iflta.r~ifl'.

Urn ,lIdim!.'Nllid;;;;r diIiJ li!)1lI !Clull.niilY. _ I. t ,0 ,Primo Jji1~UID ~r" i .. tai"!:l ~J:lltlldu DOl' hm~.j~, ni' J" 1;..ij}1 ~';;Q. .I!. DJIi"ICJ ii, J."'iolllo, li!;!;!- 1'1 niJ Ii. San.o.r. ,\I,:Jif,l.i!Ii, C.i!iIJlI POSl, .~ u tOtl [a I"I~ DblCb!f), ,l"IjotP~.U ~14Ji!i~elr~ Hl[_I_ul 4", !;trLf" ~:I111110, It rtu r ilJ!ililiTtD •. J"'~ ~:ltro Jlo3Jf"Fl!ldll.!l G .!IlJlh~J Sq;"li'e!!<.- ':.'.'" ,n.!lhlll Jllnutl:f nl~!i~-ei.l em J~ollidl'\£!B .IIi 10 'Il.D J:Il.[JIOiriJ do lOO7, ]:;,' 10 u re, 1I10000J_L,no ,~~ ~:DO:F~!l:, eDI!!i~ "Jio~1Loi1.(L IC9mo lliIol!IJ I klml["i!!, All.IIrn all com !II. I>Utlj [0- ,goHa ~".u.C-i!II • .Ji Casi.Q. ,)ufQf.!a, Qti,al (UIli dl~\I]'$ ? PalcTf.t-idr;uic ~rl'esj]Br~JdQ_ !) itI'!J.~'" ~ '~d_l,Iij'll:5 !Ill!. IJ.J ~iI1.. Agrd:l.d,Bceul aii OR, !leu a 'li'0>- 10.11, dlC' pl{(!o~Ji,le.rhlil'l.t!I ~i!!.

G1i~'IIIi:I!I:m:li:l SOml.a, - :Nloo 06 II'Im ~w. 'FiHL!Ii lflllli[ph.~.LIJ ~.i.lltiii n'ol iil;5;l::.liUlo ill :1iJr.Oil.l'IiI:~U~, ~,I,CI'1lU'IIfJ-11"i 111 tie I,;'enliill< tL ~I;II~ tlrli!ll.tLd 1;'1, .lI"lLi'e~ B-1! r dll' :I!l1C I4..If'Crn &-1:l'1I' III r.o. d. 0.. ,t:!orq!J.i!:J iLei1 "liMa H~IiQ h ilIVlfi pi'ili'",1I! ~nbl!l ;r;olillL~Dua:gB!Ii III J lIIDW , tllJWIll'_L'i!!,W~!t, I!!lrltum:li(!< J.il)~ C{h1iUa" D:Ei.~ meJ tlOl'l!i!I C'e I il;;;;D~.'!'l. J i1ii;,II:J ~ t:I.ilOiIiM ,m !Jj!SWIJJ f;;'Im i.olli .\DgfJl~~. G-IIIIUtlJr-I!l U:i, it. ~ d,e OLIJtu lira (II!! nll~, r.~ Ilhu ill!! ·!]Il:WII'f.'l!<. !JDlII!, ut!L ... C!. III IJ] rL ue 11'1 ul,o 1Ji{!iji.Ll'!DI[]O. :!.pa~ilcl(ju em .Lo;;: .&.IlIIiBhi.!'l II LI tU,i!: n: ],Jl'!J:!1 !XLI~~O tI" .lSt!.l p~U, t.Jlru-.l(ll, r,l_!.!)!l il~~ I H~I,[)j flO 'i::;tl,t)!fI<l:tlilc::rulu. 1 Uoo lJ t&o :ri,P; il"Rdw ~teIWl(lrm'l:e ~1ll1 D.!'rif!.l;t.iu~:[~a61 ,!.{nn :fi 1 ~I y;: .. ] I~e.ncla. e !!I. IR [;,l!Iji;2I. 1:10. !Z:fllli.III~, !',I.u.!) IOtiilfll nilOJ ~·eu. "lP""l;:!cell' 'C>!li~i'IJ J iM;.kllJ g,1,_1.lnl!ll. ~eHc::u 1:tI ,

.Tollo B'IIlU 'Clll<imb~fi). - QUII!:ria entao om ill" I,;.lm'-!,IJr <I!! 11:<Il,;'U t:!iIIr IJ.ID .' fll~IL~U ~ I l~~lo ,D;r.![;~D. IOn .lJO!t_H:I!. ~J!I:rr::lw JI.:L lll!.u ~ J!i!i!!I ra d !!I11Li!i r '<Ol'i] .• A IIlIO!~!:.t {Ltu Y 1,1}!1.0 ~~ Fla .Wl'l~ rJ iJl'bll" t Li!lIO doll' ru m .J :U::JLD. til Ill:> llIIiCI!' 11(.'1::.11' IiOI!! IiI:ELU ,ii.~ I;(nl~. - i,. Uti. Lam'"'!'!, l lrru:tl!!l (;i!.~iiY!. iD'lL' ~IIIS JJ!!I.J'~'i:Uli!iI, Pi:I!I:'lIi, 1W"1l0ili O~ i(l:Il-::!:II!l,PIi.. thll "i) N:!':J ~mll!'th ~.~. (iiJ ~lfo,!i~ I!LI~ ~IIJ.Hi&I'I.'J!l" Iii in;;!::I, ulllU.zl.:l 'LL~j;f~ r.1~~'I.IIor,ft,~.~. ~ II1IltlJ.a:-lie f1. iJ;i!jI ... ,I!'~V 9 ,!lH) J;l!!. L"d. ",. JI; .... e~ I~ L~I ~ 'iJlI, "'J..ii;lll"~ :ldllil" !;I,Ill;:; 0 IJ::I rm\IIRU :!l.~ ~L u J1iCHIi. ~ !!I1;(L!j lilJlwgF.i'L11 !:I~" ,fd_l;[LI:! 1I"f'~ ~~III.i!L ~. iC.Q1-i!!;:I!!ij 'lih:::,rlt:aJ1l.11ll<.

".1'1 'dI'l~h IBU d Wi!!lI"o). - :sotl:re DlIl::t .Par.lu ~ .. ~I ~ rllll~ 11i11:i!;'I! L'-llln~' !;I,UtI tl:tl'tr.u. J;;,,! LlI 1.1 ~ T~;u,1«Ii ~ ,~r [hll r~I.ldl~ klfJf)~r1lt] I'JlMl· flOM, II:! I!J I II! :r..~~ li ;;:.i1iJ. :!i~u t! ~ il.l:il!'~'" ~I,rwi!_: ['hi D" N~JH:-I<:l '1!!'IJ_jJD~ DOr;.. JI; !Iii!! U! I ~ 3(:1f I:;:, ~DUG [;s[:1 [lu C::Gffi ~";I,I< \11[1 ~[i!, 1.',,1 r~, Il:I,eJ II 014' IjRil~ IIII.:'~~!.I~. Jil.!'l ·1lI pr,,,,t.ngyn I ~t~ !IlO ,i/'{'-lIU!liW ,aO' l!l7r, '0 PtHJru~j N mille !J Ul'I '!_-'"o.Il1!lbL~1" ,!,l! ~ .. b!rlll.l IiltIJr,u ~ lIIii..

iI!I'. ,1(. tC.[l.~ tll;:.~. -i. '" A~~uCll ~ dl(!:!'llii:rlo .sri!!; am i!'rLll;il_uO. I',) rlU I1J ~ w! lulio 'f..,~ CiJ) IIi:'!. .'iru",rlc::-II.. .,IIi l'aL!?l~U 0 Ui lS'UI ,fil?f. (-lo~ R-al;;, l'Ir-lli .II~Y,I'I'llJlClllt:' !l!_DJCE'~.,;ml ~. - ;;:. ~ U<~tlUZ't ;Jl jj,1) ~lCii "'. ~ III :l£j, .II;! ~otl.Y IIodEiIii !!III! ii'~ I'll H- 1!.i.:l1i~IL h~o ""GIllOS ti.o4l1i1,h .. .o p.-~r.[lj. qut:. ;ii [J,!!'lrll c:m. ~I,) Sr" q ulzi(ll'u]!o1S (I.el ~ili r dOl ~;o r ,;IU iJII.!JIJB. ~ioil'" hllJlI!I llI.ez :L[]_O~.. A r.l:l!l.u.o. ~I ~Iu>!: UI,I:tII [lI,i'iI ~fm~!Ji';'i. ~-liiri '" pn:'CO. 081 11II1K1't:~1;.':1I< PI)@liIin mulllMl n IJvti:! .- i,al' t"'i';\ - llQ-1'" D-o_um. - :1." .Ii ,modi!!~ILo, iIl_ti;11 1,j_f1 que 'i!! Oi (..!liC[[]OIl< •• ,

'Urn !l::o:u:!.d!)r' (fl.m~h::lh. - t::omo ru(i!l~g 1!!i~ ~or <B i"I;.~11:i !l'ilIt.e~ ,CI,I]j,·,o ~~r vtl:.tlil< :'L !l!!e.~(ji iGu'I:1. !11 G CJ ll~ruO-"i', ;que". t~flJdlJ lfliLl,i:l 0 nl[t~ p lillij'i:e:LJr~ :i::!'U rrn:: FrIil-1i. :f'ol In't(j'I''' lorn t! ll:'l ~ 1D:u":' PI'Q~ HIIlilnlir tl!rm blI~,re, M LI 1,'f!2I1iiJi ~~li rllCjid<i1ls I) " hUJ "us. !II.!I iJ\' 1)1 \'0- lo!:!.

,~' \.

. . iii _ .

!!K:. fJ

Dol ijlUI;II. iPll!Ii~O •. - .'i! iii !Ii , Q.1lij_",1Ii D!J"iJri!!~" I!mli~ f.I1 e alue Mn; cf'l He'DI.ll ~ 1!!Ul!, ,c.,H ~nnIL? i!:I.Ili e me..Ql. Q DUll UIO d 18:0:& 11" - !l!!1(;[' ;e~IM"~ 11~:\II, ;II; C!!:II:rf!l, i3'DW, OfloMrn Oil! .ilt~ ",n~'I!Ie U'>.Jlh It ~lIIlC Ii. iIlIlilii. ilG" I!r iii, iliP'1D il:I!IDtO ",I ~I' «I'mo ill!!!I IU(! II.u.haa a.I!UetJ:)re,e 'Il~ ![t.iQl",m~ [!Jii<. DIJIlIo11! iIlIJ) IS~ !!I.LII,dili :i't~D: ZMiI!iAI1JL (:011JnooC::!!I" '~FfJle;ull:lIJr& i!! f[e~~1!ID$L,,!!r mas ~'1fI 1111 KUma! tOOl:!Ii!! ~ ",'lI!mO'B f.lio lS.!Jh'.l. ~Ol!i~ 'aa Il hiJ G_ 10m e :gol;n d.:ll dll'!Eiq;lo d~ IIU~ 'P ~eil'I!IIi"U~~: 'P'[IIr,!IIm QUlll~ SllId'!IJ:!', ~rr:i ,M'i!il".:LtilliOD Stl'Mt, ~ DolI;YWClI:i(ll. i:i!lHHi rnlill.. 'l-~, p-At,ll, ii. <ilIuti'.t \'-.('z; 11'",0 1iC! ~ SC~"'tel!l de nal! (;11: pUcar o ill ue 'ijlem .:J. !iE'1" Cal! 11 UIio'll)r111i do< ehl~. mu II.u q,I":tI-<'II;\1I1el. 'li',fJ'D!I'Ili1!ll d.o.dili I_g iJ I ["'!II :rt~I!OB-tl:B. :t!ll!--a i!fi.il' uu ~ rUIl::Ou ,IJI mlllll1.m II 'I!lea tto D>flJr.' :P1I",eoll&rlltl! adn o!!> l"'~~ 14~~ COm KODIflI'!!I_"l tie rn,~ji'CtiIJflill,. 1'!.lo &;1) ;f!'SQUlI(lIii:I!I, Ii.iiO? Ti!imiJ:!lI 11L1li1.c i Iltt;r~!I,e !lim !ltll~loeii'- D"l!o com 0 n [iiail0rlli i:I~ n]):;!or i:'I, mor.::!.!!II!I, da CIii1M itJiJW.

JiI!:~lIfVi!iII! :au_i], ("D.(O d: .... ua;!!) rt~. _ - 50 Di!Ii.o ~ i!I~ Illl Q iljifl.G unou Lltl U r~ue Ucol r:V!IU. 'C'~hQ. p:n.I!~~III(iI,i!J. [".fIJm.lli outea \'1I!'.1 g~Une dn [6 i:'ID It lniJ~ II h~g'1 Vi:l.. 0., en(lI(!t'(i(i1ll'1I 'qlo1e ;O;e.o(liIl' ,II§O (!Iii. ~!!:l1K1I.Ijn~.c:ri : - i.· n~ll!I. iL.)ll1l.::L: f' .. 1!l, (II, S'Luilll~ us, ~ !l;! Qwer ;StMl ~ J, i ~'U!!llfwooll:ll. C:a.lliI'u rl)l,f)" -::l," Rod n,." :Ro·, !XiI U ill t Cl!!dJ 1-1.. Do ~uU'f!l S1.u~UQ!J., C'u._L'I,1,f;r Cn:r. enll rO.t.nl;R. - 3, ~ :R;OIJ ~Id ~~olfl'l i'iID :

S-!lDIIUC] itlo,1 t1 "")'11!_ i""rculll.<l: t~ ens, nc ~H1Ue ::::1.1,l1110:!!l. t.:uh''I.'IiL' !l:1t~, (:l!'Iu'rofllln,

JU'I !;ltj. FrLl~tl!l.:llm;Pi. - -i. ~~o, ~ ~Ihil)f·.

I~ LII:I.I:rIt'..J ,],,1111 [IlJ,ft;IliIf"l oll.o ilIRlIil.ml!Dl:l1..!u 0 (OJ't'i ~[I'lI.. -~, + iN to 10 11 Lrtl~ II(I,!:-U d ill ~ i'l1'IC1'i!'!i! 1.;0 o U~,o. i:!j, (I:!!i~ofL~ I!.:rdll! hi!>. I!!~ !I;!iUI m B.~e l,Bin,~ !II l(:!).rt'! ill' 'Tllllnl:a.-I1ge, &'1.1'1;1;3(1 IiiIQ~ Ii!IOB r.:b"~!'!.moB- MU~ n 1)1u:", DU 0 .D![D D~o .!I~ elmma ,A Uoe elf!, :V,IH.llli3illffil;IIJ. --~. Nli 0 C I'~ml<ltll '611(l L~!I(l :!l!!iJlfL 'i't.rd I:It1111. !;leI0 'IlIt'l'iil}lI, jpiU or.D:.

(J ~I(j; ~g(,!!;o do mffl,O.-O tl:C;IIili' Ji,!Il tOL'i La PII1~It~ Lro. (HI e 'L1;!.J11JJ~ IIlJ LiCm ~ r!!lJ~] Ittl-ditlO 'Plll"a Q 4: I ~ fi:imB. 'lII'OU ijllIIlI fi.i;'8'I~m BllIiio !li(l ~ Ilwe I!!III, p-eCi"ii ~/Urfl 8'1(;'~Ms, Qil'- t;Ml'ilii!O $1::1 \~!!!A:!l!m. II!!!. lID 1l:.1 d.~'H! [JJ,Po u'h DU 0 1tI'1Ii:f,I!Ij Ide II.LItIo .lI ::u;:l tl ~(Io l<!trn. ", COm~ "'"C', .til ,,'..ItL NI.~:J ~:;;~iI, em pAr till. r1! III I i': II.d~. MiIl!'l 'illi em .ql(j att"I)"''lD t'i rllmfl r fj, (libra, ItUe iI1I{lli'l~ LI m ~,pI;_Lm.u c::1 iil e:-d:t'llima. :rii sl'l i: w '"J

1'dlulliJi; t1J ~ IJ.$llrhO. ~ i[lIut,1'O tllilllTiJJ;J:1J rlill It mini r Q1J'~ I!I 'IJ iTI P~IC utl6(1l'mJiTIo I l"'e~tJI bar.It.rL'! d'lli ''''.L!ir l'I'aD .0 Tf!lr:rl I-!)I , ~blll:!,; IIU~' vll;(;;fLmmli q)L!!i .Il~111~ttll1I~ rJ ~ 'fi rn'i iii. 11ue I!I iii:uteild:a I., ._~"t (II co{Joldro mIJSt:fHia5~ iP'Inll,Uj ,DOU .t!ruti!lci!!J.n 1,~~fL ,J .<1,;1.: II ill'1,l. _ 1.. a ll.H:r 111;'1 r~l~ ~l'\ ~ 1)IJ~hd 1:1 U" II"~I! llon'il.[l;. ~ :L" n ~tliJ![!'lI'd ':[:a.ltltl :!loge', dDnli .1111 ~ el!. tnLe Ui:l!l ,IIln~~~. '[<1m .[1. lIiCi!:L~JllItc dln:Q;.~~: ']'1 rr:!my !!i-cilltld O:!!l" .!3Ull:!l!il'~ ,h!l!ltlll i!iYlllr~, U Q1.'! I~ Vo, Dod; ..: ilia [(!Irlll.,

] "lllil, d(J-.1i .$a·nt(lill! St~ld J:lr Wa,'fO'), - I!;' n ilI~~!!l; I n U:·Il:l!~.ii.1J< 1 Ii:! [ll!ll.tm,filrfl~u!l. C'ff(}/UrQ Mm 0 I.JJ(! ~t.lIIJof71rn'l: lJ 1.0 ~iUtt: ludIc,,". - L i! J fJ~I!I~~hh'!" 13.a:1li:1!! r. ,AlI:lK1lbihl !tj'\~'tu'IM, '!:i.tO ~ii-l_a 1J!il'!l!ii!ioe.lli"'~~I'l.!!nw till ~f',LLI!I!;.[!,. :';0. ".!on,,:1.-1"0. 'l;;l!Cro'fill Ii.£: m tl:reo 1)::II1i",31 ~i\, r-UIi) il"on ... 1.!lIIDt:I~, IfI':.Irliil. -;;I. Bi'i!{;IJuel ,:.,t .... lh:·r! j~ ~{~~ .i. ~ru !.::nN'DUd ~~t ,. "-lliu!lII!~. s~ iDI!'i - eli.OI~!J. - ~L 1J)'I.!Ilnij:~I!I.J!l IP'~III"D-u ~I i;;J;: U n.Htd ;1. rU~~ SLlJ.Id Lu.!l, 1100 !l'lI.nl;· MOrl Ctl!l, IHl!uUl'\'n.rd. 1111" IIr'lo\ l,Ioct, (:IlIH'!lIrJJ Ig .•

BljtH~h (PI'I~ iilI' A:r!&iJ:!!I~ ,. _ I.'" Nm ~()!&A , 1~~lDlj_}[~· ~ :H._ H:ue H;~ul~l,Ind."f'lII .. Tl)mpllt.. ~ , I rJ i:B.I1iu(iS" I"r:m_l CiIl'. - 1.:'. 'Ji 11 omli:!l ~IJ[! L~ Il'l.l~!.'!:. clo 'C JJ 1:' 8I'il'lu!~rLL ~:I!I~ll:i}b': DI,[i!'ClOiFL ~~~ Ti!lH J!:I:t~lld t~i1:r. l:1ol<l.rwiJod UOl~L, I~ ~ I~·\""otld. Cai Dron lfi,.- 3:." D1JUt;1.ilIfd. ~hll,; .i.i! i!IJ ill'; Pi:'! ri'llO'l 0 !Al.!\ !':i LulllJlo"!. ~~1~ M 3!1I:',(I,HIOIL ~t,. I~ o.J ~~ '" UPli, Cifl I if!li-~lIlIlt~,

mOU£~a.fi, U UtUlIJII). - I." ~IlCJ'~"'!li Dm ,11I!;,"1;;:;11< I!'''r.lli .\ nit:!! 1";fi.8oe', tiIU11lll'L""'_1II8th:.. ~ M!!i Lr'O ~ 'I,I(llh":II'!1. ~ :'IHi;li ~II" ::-!>iUl!l i ;;:IS, c..;u I '!I III I' c:1t:,.. C.HflJ:rnln. -:'.:! ,.' ~:Ii!-II'{L Rllw ~ PI!'! r ..... , .mounl ~H~dilJ.. """':11 Mn ~3thOIJ ::O;lcri!l!l'i1. J!!tJlI:!!'W{I(I!J,. il...:LHlh)rULI!I.. -;::. £' !!!11"Uf\l\1 Ilul(! :!':!JJfi..

Cili ~I~ DJ:[ii_~.=~." M.ru i:l!l. D::lJ b-nLi1:.I[!I: 1W. rut! dill J:J JJ;01il t~ i!I. Pi!! rh ,(\ lll'p-:l!, ~ M t'iii'"Si:U ;'l1'ari1llioti'ld: rr./{I Ub. Hun II WIJ, Hod bt'-· lIIIe:r~t,,nA~!!i. -:~,.<> Jii.eqi 11]1 C!II'te!il!till: 1\']" DOll ... Il!lv"'_lI'd d.t: i!- J D 'liillllldcB, .P:a:r!! t' U"~,

Vii~-lh:lirln_li1L. - t,'; 0' \'(!Td!.dGho ·!l.Dml!l ;1!!e M !!Idl!;e DifJ 1I!Il:1liI~: ~ .Yie:1 g)'!n. - :2.," YelP ~ II niJ:!!l. - .1:.'" N 3i C'i!'LII Bm tHl bll.ltoro. 'D f! 1i,!'!,J; I'bl<, E~~u'i!iJ.o~ IL iii! !:1Q ..

l,ilifIi!!!!, ~~Il :S!!!'b'h(j'r'J!I. -1.'.f'1II U Uo,;;A~ ~ i..II~ U ~

lti:nttl ••. - La ::;;O~.IUU]'iC FlI'LnrlleLLI n!I 1"11 .... tI 0 n, a I; ~1 i"L fUn dJ.'uIInIiI ~ C OJ Plllri i!lo. - :;:, t y'. m(i tnor (l r ",1,' e ... lhoQ enn r~nllc.t.~. _ :~ ... F-~' IIt'I\lur;M qll~ T'~IHIOLl 111\,

I. (J u'l • - 1.(0 NitoCil QIIoI1.0CemO'l ol~Lrn nom . :NOi"llirl :'-::Iumr ',.. -4. 0;0 L' O:..~ I 'tilll lQy'e H JH icu IIdo.-~~.' F ere ... ll (im qu_rd[ILl 'r Ilugu,n: plua :>1 Ir I l~o(Ihl'\\ Illrt ;:;.JJi.~·Cl' i"l L l(Ho • I..<vBol" (:1 L., I.:d Lforo I _

II'h ida CODiCO[-C (Ii \He ii'4.-1 _ .. Mr:igdoPl

001._: :m ri.J de ,l\'.:Jo'l'!ft.l'1n. "'.n.fllj (It"), - ;.: •• f:'ll!il~v .1- J'(1~lh~ IJ ~ C'/4J I _ I". A_ iP'Ob~ dl!lnlfl:rD1.J! n :RBII'II'D w, (;, - ,~.~ 'J,'lf!:"fhll., 1,'"'1f! Corbin: 1 "In ~ t'rI'll'lIOI:ml .. LUdloB. uu rbonnlk, Gll'lnLrO:r'l1 I!L

(B<li1'J'0'\ nltl~ lin mBi. -::-.i!lio !'i! 01.: I !I·I;:"III~ m !lllr:'l_ ['] UB o sau ID:!! ()ur'l ')ll' 1110 1D(l1e-1J01J. mal ~ m dt'l q ue II Lon Gl'lm'Il'l",,.· II 0 1"'('mUl!Jr~fl do Opc:ro". 'II •• GenII" hh ~ 1' .... 111; !!:.!ItR:_ 1i'1. Ulm'l)!J', Nltlr:l.drt'l JjJJ C.lneomo'1. G seu I Ll C1l!!'1fJTI"O;:O ~ ~ .;, rue uee 1~-HOn~ti'l., 1':1. III; (Hi")_-'''::'· -<:r W(!Ibtl i M4!tro-GO]9

)' Ii-:\I- Jo'1;! r St LId La , (:u~ .(! t' eH , (:iIU,,-

rami _ ~3_'J 1';11 ,Mo , 'm(l mD Dmli4l-'

[I" 1iXI.

JIP !Qul m 4. l>ell de • - I, na' Prn:'lo: tlG Iii , uerljm """~l, "0!1 ~~{!Nlir RIG:1. - :Ii.' Cn.~I)IIIli. nom: Unur.::d .\r~~ II;It SCUg ~101l. J;rt)l) ';ODI.n l'IIDOotl h- , M •• n. UoUrW'oodi .~'LlI'O'l:'DUi!!I. eu, D.::L l!:urDp!J, u,t:li'llm ·w.:

IjD~C 11..: ~(1IlI~r.[!JU~ ~,::". J~PlI rtOth(!'D'I!1~~~D,It.· :r,1IUle .HI ~ld.; ,ntH} [':Ie riH IlUlu L'a:a..~~ i) 14, ID-U f:IlC:rLl I'll 'w" SI~etL~Ia.c1J lItl".n.Bl-D. ~.

DQultLilB Chlll!)JI [I r (IOn_ii! .: -tor"JL) _ - I . ~ [lfLf.:1. !iI~;'\i') 1'J!:kfo:rd I p .rCll"hoe~ 1!I~i'e--

'I" m II'I~I(I.$I. - ••• o!! ... DeliS II. llI.ndll. bn

l,fIlICO. \'.[IlJ Il.lIdo (.('lID. (I IIJI 1'1 0, J!I'!I~A 'Bu.

I'D ,II; il;iftr"l (ufic:I., tHJNID, dlz~m ifill

Dtillel pOU 0 :o-.I'li 11"1 FlTi! !II) • A 11U!1"1c _ l~om!l) rllier!'! qua ~eJ , " 1::11' ". Llb p~L"ii

~ Dlrti!ldi Vth111 F-lIUUU!l, 7'"_ . nl.D: :\h',-

II]~C L H.lmlifl1jl'i!.rd, lin iI Y'i\'lIJIn , C L1I1f1F1lI~L (DJ. S" A). ~ ;l •• n iii 11!Ftnl;:;lp:rta. Ln l..:irprif:[t II flo!) ~ 1'Ji!t:". PINar :!!ilo : U'I,Udull'l II ;_:!;C;'1l1n jjI. krau!-. G l~n'F8'~ ].e.-w L lEI 111 DC 110 .Me'h.n.UIIU',

'0 • .BolltrtiD dJ::i _filV,gl'~I!!I1. = .... , R L1:f:1. Bld.ar,ldl'L ~. 1;.'1 .... .H.ICLI. n UI.~ (I C 111m 1!'J1 to. {I.(I 1111'11 tliIlr..;'iClfi. "f .. 111C' ~I) Cllil~mlll. r1l1~1i~1I

, ~e. DI "j! lnter1)1"<0 I" urn I} nIl t'I!!! I lIla [lor 1, DiI:I.n 1'1 (1 n(lo~',",~II"e () irlDdda de: :rfJfttJ1Mrin·. de l,. ~nDe I"> r,r; t. I;fI~W.n~ d~ !!IDtl'iI'i Of!. OIl~i'1) 1!IH~"'DrB~G!l .n.oul I! m.lI!~rMiRe fI IHI'Il L", 1'1'0, .... L h.

'11: LllII_~mdQf I CI'I!!r8 IB:IlW. - 1. i

UII'UP.I. 4l ;!t :!I.d rnlLnl Ll" ':-1110 II 1'\' tstd. 'Itil)rflL1IJ ~1J'i .... b",fi IilI ,0 ill 1". t.:l.e-II ~bte.r. 1')' I'tl) ~1 .... ol fU q LI1 oj! 111 J m "'R'o1m::iiJ •. _ , .. t "":rn. NUI.U~'IJ~~ • eo!i])llll n 01 ou rr.~i'i.. r.(!::. IHLf.fl t' r'i LI'Ell .'Lrtlt; L, ., I U dll) ':'9.111 S:rI.[J_~.fl, M .-,~ I C--fII ]U .... ,I. n (j I iy '" 000 7, I.. Jion]!'~ .... ·Oll d. ~ i'li. ~ ;"Ie ~1"("j~11)1 d '110 )' Il"l:-'I ~F. ~f FlI'ItHo • CUh(lT 1~llli, lioll:lT\\ 00['1, l!im IIIIRlu au fl"lIli I"!-_

l. B. 0,. U':IIr.n).-1. 1.111. n naH l);tI~-lo~ In Ie - is : 1'1 I :.._,Uf' ~ 11 u:ltd 0 t 'rlll, f'.:ir .

;:"-.. m JOIl r lIIL -:':. !"II·.'II !loU Iti'D, 'La.1 'M.iL ;

'I.L I~. \'I~II I, .{am. _ ~;~. Ah • (.1- 1>j:!J.<QIfII). IL. '.II1l'1 ~ ~U, ~ If!. ~;['!!I !!1!0~1I;:.. nilnllll.

-I. !U!tr>il(l'l.tl, L _.. 'I. p._G:f"tt'R'(J'n dill .d!X-

[I u r • .nI1lIFlIIII ~HL () Pnnclpl! E!u'ani{lflQ-1 ~r~ ~ I", LIJHe Kq \l'ilDlfn. - D..r'.~lrar.fO'_rs de U~'.fIilJIl'lt.! ... i(J cC'!Lt l_llwi"prllti:ldo IHi'1"' l!.iBO,.It~ 'Lrl1 P.I.

(:~:fLQs;oll-~- 10 f1I"ID(:! p~.1 (MlIfleL [!!1m ~llillO do ~ 1Yi1'l i!,I f~flffllmcra..,1e ('I~'eH1lI)l:'rl tlr'ldo{l

jlIor 1l!l"EI:<Jh; O\·.e.

1.all!ll8 __ 1 I"od(: f x 1 10 n.ml!) d h:. ou I n r

loEGr ~,Io til 1 llCLlf ai do Ko~tlLo_ 11'3-

jllWll!JDro :id 1.011.11(10.

(;81110 b an I;: • - " po~, 1 \"1;:1 iiU

mlmdC.1-1:1 ,I ~tI en!l !!'l'fi 'J; t ra. AoIII!1:h.IiLr.llMi!I ",;. !ii, '[;t!)rllm,

OMr • m ~\o'~:.':of;I u ~. - "':3:r--Hu:~ 'moll IL \ ,,11-, ~L1I.d!) Inc rlJffil.!!.ri1i •

A:g~(![I!oQI "E. 'F. ,N'fI'Lrt. (f: a.dIIlUti. - I , ' n.llIur,1!: Ln:. rlil!.fllill 6 &Il!5-llId _, com Q 41 f.(lt;1.or ".~ I U ~m Se ~tefr, - 2. ~ Gasmma m llin 11 iU •

iJC! !ilit!llm F. Nunel'll (I.olria), - I. I..rl!'ll!l..il. fi 81'bD.: Metro C III r:hqm ;\1' reI" -I-udlo-.

l?lli 'r Clc.y. CidHo -IlJIlI C . _ I]; .J- _ ':.!. a

L Uil!CIl. LoUr,tlL 0 prlo liD I Him - qulC ru :no !l(i 11 pt1 '!'I J'I iAL '(J~ .;i!; fAndl1. de Gostll Bf:l"lilfK, I Cl::dhldg illljtrtJ 110 , A

/Ian I'll! Sot • ::lII!!iUrlltF;< urn 'I.·1IID.U!30

fonlr 1[,,' 0 til \ fI] C rlf" ill, c-'HdlG, BlUrII.' o II II. ro" fU IIU1 • ,.[j I parth:: IJ] 1lIJ'"1lIt.:lnrJ 1I0l_LYfI] Il [11 .-11 '1'0 I" f'l.'II 1:(.' i· I!'JI Diiil t..o f! a CorneJ. fi' sc I Ii! I roIL. II mlJOn '\f~rln!'!l \' eo~ CI~ . (I lem ~I!I, 11t'1jrulJno .~II !Ifill tlli'O\ a.n~1 'Mis-Bi:llll'l:1tO com J a Ire '" ~llJl.'lrL

J\amo" • - My I.I,~ tI~ f dlllc~dop-e,riJ Il II- u. "'l)lOR d f11"oD:rD"l'td. ~I.! , ~OI!J Irw l~ m 'nto HI Ij!' 'JiiffilCL U!!J J] D tl.!lllih ll: sOrt !l' ~u~ iborn6nlm • 'lUi!! 'Dolol'_" de I tHo ~ 'I) ~ t;'I'IH!lHe ou DB 1'lJ'tl!irl1r WP. 0 III ILB Q U cll I!. JlI. 0 urn tanto 'DIUj;liQ WAr (I ~ 1 Ill! PO!l:YImD::. dar ~"' ('II. ~r~ II • oJ;""(;. 'Om d!! I ~~, If! P. srnu, e'"'D!!IB dil!l:<:r.D~ 'eJ II e r 1,(1,0. rn I1IC~r:DOl'-)Ult: ~pel'l.i\ti I). p'Flft. c1 ~;oJIiI In tl!!;rp r~t'i" ~ od6!'1- otlLl'iJ"l dol S j I,· .Nn. 1"{J/rte do« Alffl(;l/"oll'."i'; I t1 iDe MI!III'~l" J(: lUI il'u .. n.(. '\! !:Ii:ruJ:lI~n_ - :.:. t 'E rn 0 AI"r,ri· fli'! COfIGUm ~~f'io: Jil! iin f.:ifi11lU e.U [1_

M • .D. - ~ . ~ Beo lllr~llBI: do TILe gtlllDm II! LIi' CIL Lll:1 ~ Dl reeturr . :'31.:.. Il! T 1t r~iJlll d 'OF:". II nil ~i-WOOtli 111"'." IIOU~ Nil , C,dUI flI~1l HI. :to_ .\.J. 1IJ.,n. n BifiD ,Il, p.or (I] '2' onl!!! 41U4): rCili nil CI ---~, $. llolllll l'o.'fu Jou'1llnlll:' nr rlenbu ~L tli!'H1,i8.l'U 1':'. mJ: 1"11m w. - :~_ ~ r.lGorg!!l K _ rl.lll" : - etli'Ct C,olL'L'l'I FD ~l :Irer Sl.u'rll(io~, Cu"," 11111" CHy. C:dlfOr l ,

8. R. 'P. - L.~ 011 pif'l~eL(WIi1 'n~.rpr't!t'!~ i"I(l If) ,;a raoo lBNl.DI :' Rlrm iJD 1" o~·J1or.ro, ~ nC,BI TCl"r ~ • .!'.i fI~UllIl "11 if! G ~r-li<It, flohD-,rl!i1n,w. ~. a Mi!l'y PlcJ.fr'Dm Iil~rn.ftb J~nQ:"li. ':"oj III)~uom 1',Hf'Lft~ nillin t! \'er(llad r. '!' - :i:_ ":II\.i] !111ft. ~l:rl?f{LL!:1t:o. ~ !lIn! :Jl!os ~1ifi 1;[1; i'lI I,IID tlln 10 I,l r: Il'Ii' e;t(t>II.. Qhl:1ll III Rr1U~1a de rn 110r nome om Holl w(I(Jd? "I ;L,JI. (~ tilt CI d1ll.cml dl.z wlo llllm,'I. - J"~ on(l(i ']i'1"~m ~ sllllr;'n~l'tada

'I r:!i, • ~ O.t'n\ 1" 1'I11l"i l!Il.l'~. ~ i~t!lrl Ilrir Oll, !.lUau I:ilsb. P[ol'!!int Udnr. J Il.H (it1,)'III(t r. etl'.i •• ~l4 ...

-m. 'II , - , • ~ r ,I~)' THUn Ilfio: r,1l Thill ~i-ll1l1J,- 01'1 rd Cn.!'!tlTlj;( ml'(jc"or,~', "or... 1113 T~fl Bill Ii'll! I'I~. [lolI,f'IN!II-i!It'I Dll)lll'~I1:111rd. lRolI~'F~\ oOQd, C:11I~ rom I ill. ~<2. ~ T m :t: fl.I10fl<. ~ ,.'l:.~. "',L tl:'!<mO!j, ~, ".1'1. rrfleolllJlll'tGJTllfJ.mlt'J, 'IIJ~ II ~ PDitll:! >C~C!l"D"'lCr II m {lOr'U]{Ll ~'B 'III ~ LH:!{ I ~;!'I1111 tn. ~ I!J [ll'l!JreN.Dil:IIIi. Dollll 'I u~ 1'1 \'rr 0 t nl>n t mpo cn~'TJ:: nt'l~, -'"II. fill til IIlII ID'f .. wl:'I. 1!I.n. U~ :IIdol "i!-ctllch (!1m iPl)ttllIlL

1i'onm ., • - i.a iIIl.Jlr ~l"f:r'::!7,

a nu d 31. lIum ~te~. Nlc. • - 2." 1:", o. .cnhor. J,f~ t'I PIH'I:I. 1'a3l~ro rHO l;'I1l.r':i II

. I!!ll ' Imru 'ro~l'I 1Ii'i'iII['IIIiflJ(tol'l!i •• IfIm cuJo nom r'Q i) ~nI:IU~mOJl, iilb nU.u 011 Q I-;;~nl!!rn 11.

IUm 1I)_RD d,[t'.III rtJ!:d'l]i ill Jl~ IJ oII61'iD rt da.

- '!lio Ib, 1)11" r..e Qill!!l !\~ ti!i P.~CU:dODI mo c', 1(lfnS..fl di!l [I] !!II!; "l' .4l"1'fUiJ 1[1011 L'i"LI. ~J rn, qUIll 1l<'J 1 n.'II',1RL'I'!I r. om(lorl 110 i[i IJ1I''rW~ I~ ~ ,. ot:OrH'Iolllrt1filii:' I -,l\5mf _~.mori..Glr.::llnt; ml

II"U~ t'Li!,I If.a IJII"~ ~1lJ. r'ul (J U. '~. '

_ ,d 81110 Rasa~ -1. ~ A dC'd Il-! (J ~ iii t.'D~ Irrl'lJll~ .O!lt fin M(!o~ il!!'lloHi_~. ~:::. a J'ulll:l:!.-" In iT L' olCcjll'o. :>O;fi, l'I,-aJlW. fI ulm multo 1."t f .. 111 1f!Dl! ~:1_t;'-1D. Ii:r [::mnteI,h '(j;_ -:l_ I'll r4! 'it) _ 611r:1l! d. I : Rflr-, lim. t I Kurrllrr!l1.enUllmrn mJ,,1 ~t3lJl",

An't'~rQ 'C. 'BII" moi;.li_ - j ," \ (JrofNlB Pt1- m(Uii de \'oHnr. m I!. llIuluj:rtl U"I ~IUfl. 41:1-' t41 I'fJpri$.l·, ~ell" C~ LbLd III '[] I) 1"L1;rIO, - 2." ,All lI_ollll'b \ f'IIIClj)'~IIil~ 1I111i"INIU d!!! 'Ilflm ,DIP ILl! If:~ t!l!i. com pI I e&d!l, d(!. iJln:w ul. .·e f':,! r;lf,Oll LI"lt'f'!. !:t illie "~IIJ1'a1j;liP.la urn-Ill Dl(:.y rfl!i.HIII. ~ :1. g .tII" ~ICU 'l~mf.iO :IItl ~mbll~::t.r;i _ Mit! ct(].u tIllJ'iI'!I!i! dIDo que. ~m lIIijlu:n.

tf(!l]I1Jh1l d FCl'r~lI~l. - _. (:f, \'n~~ 11- ern ~ P"'-O I] 1lI1. I!!]!),~ m~dc:tm'J • .Piltrth~ I). f. renr, I" tn] ~rll' til ~1lI8'1 " K· D Lu",-1 Ilue l' . lfJond iii. ml!!lf<; [JiG e IIItr un 1_ ~, IItlmorn. n. If :tjJO ~ • As .1If'U .::LDa 60 n f1~a. !

,Jo -illi ~I:D iEl:l!lIJlo Gn ill'ft"Lro tLrol., -

t, ILfLll[Yi lI"-!;II~!Ja.d ~ ill. colIC:~'1:l Jitil).[!'d 0[) I!erlf'S P3T , iZ'ii_ Lonrl!liD (j rtg-taterr.l. ~~ •• tllf:' IUL .I'lift.t:lgro : q 90 l~: nc:o I, I-I;(!'];[) - • ~j. n hnL do ~18"1d.1.1;ro: 'I19~ \ la ~~ rl3l!-l::l(! DLuD. lRumll!..

'!!J [!orilLa FfiHlllDdc:!i! _f!uilll'ro!!! (F.I\~FIIiellillOl ,. - ";1'1, ~ eTM ill a.ltu r.::i. NI:!I(J'lmd(:!mD il 1!~1jI (' o.r L ,OlLie r lor.

f'1lm ~t [1I'{! YJ:f1, - I. E._p, rolIOI, m i1J)j. ~e u[]do ~on .::._ !lilltUHJb;lIIdili Ei flD1.eIIltlillO (·I.:Iad 0 l)oL1~merlc.aDD •• :!'th'!!f! do '1:'1.1 tal ·_eD1H'U1..L l!'I.o(l.e ,'10 ti D. :!iIod1l!. em Po IWIonb.:!I. rod at'I.n ;die IDd.c of'!I ~o:o· r.or ,1 [1 .... 1' "e~1 fi 11101). II II! ifl ~em \ ~ U. dlf)

30

com com!" nllln, fill !I!! Illllwll.. - ::!!. ~ IlJ-

l"ilIllI'iil!i[l!e :fi, 11.': B1)ruJ 11.::1.. -~. t\ I'I.n I[; ·rnO· pre"'J::iOW eitll , ~ LII LrrUbo Le:-,I~!IJ;.

FBlpii'i Dtive:P.. - i''''I~ ill a ~·ti,lJ te I II " .,llUl· (-n IU !I-(! mell~l'l.DtE:l DlnllllcillNl. ~·O [' curl n:s.luade. tiIJd .rl pot'li3 ~I" rh~I.' II.:IfLa Ifi!l~ Le, m!)' 1~41 uue I) DIlI!)!.'1 • ~ 'l)lI~'fIIiplilm Nilo G oh"e I,J jll[tII·(l.R:~'. MIlIL ,,'fll B um JIlL 8.",0 m. m'in ti ue !.I oh. I!, ~·(Iol!r. ~"d !:II,) de,Tlnel Q t! de prec'lp'LiI&c,.u1ll _ " ~empnl p 10 II:: n fnl!o .JIeKui"'O. Q.~.'Dil:L:i , Dl'''KIJJIU. iD D s.a: rnoa 1QI U rG ~Cii1lld~ 1'Ihr. _ Pllr,[]I II" -p;:u If ' fI , 1·1I.h" "1'--'1. como auI,ri"i ~lu~lqliL~r. (i prcclr:o', m ill't.lm"Lrt1 1 Uj;j".[!Jr, k_r' 'I,~LlC r;iI n I!I l'Tlla! ~lll1ldl]j n lalll (! I [IU ... 1 ac tunllll_

I'IiB,,..~1 rd~ ~~ eauliito (Ll 1I 1"01_ - 1 _ ~ ,El3~(lI'(' Ti1IJlor: 13.nll"blllI"1lI EII",~;cI. I.O::ii ~Uig ,tl?!fI.. CI1. J ~'OT11IIl, - - s_ 0. rvan ~IOBJQU_l;; lno: (;4111111

C' 1II1J1.n. J;I(]~:u." f' 11 ~II l P,I\':I\ multo rarnao

~ sera VIII", 'lj,'eJ~ a SI)[I!"U m!.n r- II-PO- tI1i Ji, ~J, D. -~.~ I,un . :\Iurray .t urn 110m nn Jam as 111: 11 Lne ,Jj\hnf!; In ,,'1 ~I II A'Ll rm dill1tft L CUll f'::;W nom l' ;:;Oln' nAo' 11l! ~ ermsole rtu jI" 11m I .. l III; III Inetul I!l ·:rle hard:\' no L':Ko!li J'nllflll. AF;:Q n, [.~ riue 1111) din 10 rnme Mlkl"l'ay!l!i QlIJ.iD n6l'i nfio 'flluma ~ di! 1111. rl'"Onh!l-:tL'! Ij ~nlwr no Uugli[' ('li!·II".

C~niio ill 1Il_~", - PIlf'lL nhe 'rlllln.rmo!i rom _ r,r.-9ITIqU(!Z!, nm.bu U~tLl!li , 19U1bl.., rn(:.(j loilI Il;';oilf J ulQ:llm!fk!'l mu! tao pro'lm.,,... "'I LL£: :itac Ia. N<Lplllrklll'\lo'l'I"r~ Hil ff"I'tCItion fin. ~"I!'lti'f i'.liIir Jill lila m~~lt!Jo .'lirl1lE.~;:u:r!jj-do CIncm:n.. I:)lf! LbI!I() O! of".u~'ji. ~ I\Ofi ~ I ·,.1 (j II~ no!!. ~nrgam:: 11]0 _ QU!'1.n 10 iIt pull' k'..(]Ico-!lo 1'1111 rt:lJI'allO 11(: n j rU 1.l. eI'lIiJ.tll). df! 'pour,o In leri!- !! PlIIr.a I'l ran 'e m&.orl d no!'!. :;; lellOJ:'. p LIl l"ilZ 0 llill:mm~ iI!:€P !'t~, ''''rn.s i"] L1lllquetr d I' ~ ~·cz h aJ i1 Opilr-luDI- difLdL'l~

.JIm Tldmltiflll! • - 'R p.i"LltilffiO. a nT!n-

ilrFdllli d i] U ap IIdl.1 r~1I1 ho(71. t'l1~ ~ftor t'w !11m! 0. fL~n·L". f':'](j,~ L 0 cot"! A I d ","remo:!' In "'d ~Io. - :t •• Jo,r-ml Wltb l' :.;~" ~,mmu·o("t.mo:'l Oll~ [I'Q P'i'I~ I A.:l1In ~o (j. It{'lno d .. u mt\ lo,t.n. d I'! ri'il:t:t I' (Inti d ' B."1I:1m, N.LCI I~ LI BI"!{!T, d I z{! r [II rlitl.q P>e.n.rl W I'1I~fJ' ~I'l t!8W; (~ .... j r~ ~t;1 41'U! 111 ~ h1 ~lI'fl'!I it, 1'1 r[ U :!InlKIn d i""i 1lJllr[itt!iiDIl tern 011.' a' rell """ ~n rln GLnt.1l) ,L ~ filiI!' rltl't IHI, tc m ~ :anl.l:!l. QllDlIll tn

i1I~~trJll nr<l!"Jn,lll 'n g. !.JerI;; tit: 111 .~ 0 qu

qll'- Olzcr.

[p.~~d!fi:r Aim fJ. ~ 'II •• i-7,rt D .. }rt(lIl.

HlmD q"e 1,:01) • I f)mrno!l. L"ueti:'1ftW, D' Cob 1 brl! conqlll~l!'ld(fj1i" 111\ Infurlel", J'NI 1'f'I~ ~Glrfr(:ll,ilL'lO Jloi1II" l'J?onn!:'1 D~r. 11I~ hhLI!1f-' fir ~ ri'i'fOR 1j) rIa I U!l'!I~1 tile T, I;:; ~- iIIo..."'l lOt, -::::." ~ I.~ Jl~, fat. I['onllnon "'~'r:!l.l'tLll"ldl;!o n :rof'n liOm ~1U!TI1i f i{' tl !f't'! !If! '/Nlii-'ilc-.-Aoil i1I 0 C I ~ JI Po i lUll , - ,3" ~ fJ~ 'pr~nI('1 Ll~Ls 111 rl14'li dt ,1ILl' If iIlmplI" ..... ['INJ~cmtldoB 1 ffl r.i!i-tlo.'L_ i'O~·._lm Joc,ll /:oem mud'" 'I," M1I.l'Cflld fUds tJ - Jocl:

D~!l.

AbUto M~ IitJlIlI.,- MuHo ~brnKl!!u:lioli p- ~, 1:iLl! 1l:1l pal' \~rM iIlIlt! ~U'I fmUIII, .... 4 • a' aCi _ il) rL't1l ~L i!'IllifIJ h _Ja r.n.hi?:liilIo 0 II I!lbiUldomnlo 0, do; m!l!. - 2. X~~ 6!'j Il~.JI. D.I - lI"~fU.oi! ::Ie'" f1 1:1 t1 ~I m_

1@l:!llb,rlIlrjI'l'I 6i:i iI FU Ip-D. - I ." 0 prl n-

!C. D~ 1 rllp I dl!! 0 DU'II>f A!I1'Ui're(oO 0 .. .fL (II,'!!I elrll"!oI) nli lidO lDor ,liI'l'IIn It: II!' M ~u n_ --~ iil." T.nlv<D~ p.riJ1fit\ 111, prolll:.,: InHlI, ~PQe:ll_ ~.3' "a :8:

U In I'ii pr.e:.lf.lJllld m LJ U:o mc lIn~h'''I)~ II! til.' Jll1Id~ R I~I)· In,.

. ~fO L.T IP L.u.S

lb. ~tI:n-~ul _ qlJ _ d fild1iMe'jj'f~ e l (j :lic.~do ell''''' d:U ,I -lUl..iF!lin~S .11111:1'11 e 'lI1Il 'td !'IIImIICM i1;L1:I- !loCI [j_i)_~ WHU!i 1m;p~:'Ii!I~ ~'!lJD! mil! I.'llkll; plo tll'irj'b.~JI!.~ qlLl!I ..taO lI.. .. rill:l"~!!nltl;i!, d.1'II que pcllill f!l~'1loi !iI:!i:! e'-liPU;IjiI)~ Dhrlll~l!lJ:' dllt i!I ~ .IDJ8iO ~(ldl];]1] oa: OO~III hrDtclI. 11 q IH.!i m '(:j_ iQ; i It rCfiill S" rllm &.II 'It"l'lili pair L-, IIQ!

Pc-dllm'll''j poLs, !miLa-oj) C IIiLtof il~m1I

,0 Ii, 1'l,!)&.'!lOS Jlr1C'_Rg [J~ Que ~I!l llilio I II e'1.~n. I1em,

31

PARA OS INossOS F'ILHOS

1I

I

I

l)

CR'EANCA

P'ARA

A

• • •

" "rt 1[1(':11 qlllO 1Ct>C e·!!:; nC:-C.j" ~ L~~ 111m immnlO d LtirLO lIIulI! cc:nilll:lII .... ~Ic file: I]~ o!I "IUif,:;;,r. ~,.'" ~ Ifli rm!: rn e rn [1'10 iJ'.

""'1i'i!UIi'~ II! II! In mu·!Oc'IIi!JJi.

;t.,. 1I"i-!l16peil'l!!!.. "el oC'l>eOH1(J II -. I!:'I Um.::ntO 'DUII'r:!. tl"h::o I!! iIIGi IIJ1!:!lmo t!l!mplli tll.dlme,,~~ dii c.I'lL~"'!!lIi '.

E II! ;cl !!'mc nLolI· II! D1: mnir.am-);c cui dAda. Oimc.rlLII!. !!'~ eclon .tt 1",1 • 'I'!i~ m IiIIIt !lh; .'~ ifl<ei dt\ . II! :§_Oiil:-' F!'l<;f'!.le d'O c· d,c~

N'A __

FARINHA LACTEA NESTLE

R1CJi, ern hdLe II! ern "'·~i<Jjmil'Hl.lI, !::lIJldllld'iniOlmt:llot!l! mlllLlI!n.dn. . .r!i. !Ir:!"inl1. Ln.,,'r:-. NI["'!!<lh: ;rl !.I1I1 nUim~n~1] el [Hirte -

1ft.r!"1'I.;:; >Co!l R! pj CI4 'L1J.il: ~,g,Hl. cII. ~II'IC. fII;:1Ii1iw !F;;rlnll!!l'i jj. iii ucl ~ illlo.

M"''I1dollo-:'Io!ll <l[li'litl,1it .. mcnk ~m ,:!j'llWlJlIiilr& dill! F.Tlnh. NIl:IIo~ Lr:' Il: '!1m il"r)ll!Lcto [J!II dr. "hI Oil. ~-iirbr'(; o ~ c ul d.:!l4o!'; e.

oIl1m!l!rl'Ll1lii IJ :11 ;:J,[j II" ,;i ~ c ~11II·IJ(:oI1.l. II1lI~iI!m ~JI"iI'1 i\' o[]I; till' il! 'b [MO .;i nIl !II] II]! rn P(!oi\'.~' 1Io::~ I

.A NOLO - SVoT [59 R''U A iVENS~ 11.~ a - l

da

CO~OENSED S8QA

iJulI!Lf"oI!III r'i!'~dcr-me UcrUI mOLT do FAlUN""" ·INES'Il'l.E e U III tm.IJh!l!t. do DR, V1 D.4,L

~\'tJql.C" I II •••••••• .1_ •••••• __ ..

,HOI,add •. __ _. _. __ .. " , __ •

Cao ela 00 8, 'I

:J ::!J ~_~~J" =:::::::::::::::===::==::~~

CHARLES RAY

SimttllantdmlJ.jl.te actor de Cinema. e de It;Jusic-l~all 0 nOs.so prilJh"co eprecia-o G esikna-o .como wn dos lIIal. ilt!dmll'l.lJM gaMe; omttic(mos. Esperamos v~lo em O· 180 betres ( '1~t1 lJ Il!I' Plre .Brifrn/(l~J. 2

qm: nQJ Ji~ m ser 11ft dos seus melhot' ~ trot»: lho«, ~st1 ntlL! u m tno«