You are on page 1of 1

Codi: AF_2-417_2

Impressi en flexografia

Nivell: 2

Famlia professional: Arts grfiques

Data de publicaci: 07/02/2013


Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Competncia general

Relaci amb el Catlago Nacional de Cualifcaciones Profesionales

Realitzar la impressi pel procediment de flexografia, efectuant el muntatge de la forma


impressora, preparant i ajustant els elements del procs d'impressi i les matries primeres
necessries, segons la productivitat i qualitat establertes i intervenint en el procs grfic,
aplicant el pla de prevenci de riscos laborals i de protecci ambiental.

Aquesta qualificaci es relaciona amb "ARG417_2 Impresin en flexografa"

Entorn professional
mbit professional
Desenvolupa la seva activitat professional en la indstria grfica, en l'rea d'impressi. En
petites, mitjanes o grans empreses, amb nivells organitzatius i tecnolgics molt diversos.
S'integra en un equip de treball on desenvolupa tasques individuals i en grup sobre
impressi en flexografia. En general dependr orgnicament d'un comandament intermedi.
El treball es realitza per compte d'altri.
Sectors productius

Unitats de competncia
UC_2-1344-11_2

Realitzar el muntatge de clixs i ajustar els elements del Nivell: 2


procs d'impressi en flexografia.

UC_2-1345-11_2

Realitzar la impressi en flexografia.

UC_2-0200-11_2

Operar en el procs grfic en condicions de seguretat, Nivell: 2


qualitat i productivitat.

UC_2-0201-11_2

Preparar les matries primeres i productes intermedis Nivell: 2


per a la impressi.

Nivell: 2

Mduls formatius

Sector d'arts grfiques, constituint el seu propi subsector d'impressi o b formant part
d'altres sectors grfics com l'editorial i fabricaci d'articles de paper, cartr i altres suports,
en els quals es realitzen diferents processos de preimpressi, impressi i postimpressi.

MF_2-0200-1111_2

Processos en arts grfiques.

120 hores Nivell: 2

Ocupacions o llocs de treball relacionats

MF_2-0201-1111_2

Matries i productes en impressi.

120 hores Nivell: 2

- Operador/a de mquina d'impressi en plstics

MF_2-1344-1111_2

Muntatge de clixs i preparaci de la


impressi en flexografia.

120 hores Nivell: 2

MF_2-1345-1111_2

Impressi de productes en flexografia.

- Operador/a de mquina impressora de flexografia


- Tcnic/a en impressi

90 hores Nivell: 2