You are on page 1of 1

Codi: AF_7-151_2

Impressi digital

Nivell: 2

Famlia professional: Arts grfiques

Data d'actualitzaci: 20/05/2016


Data de publicaci: 30/11/2010
Estat ICQP: 4 - Aprovada Comissi Directora

Competncia general

Relaci amb el Catlago Nacional de Cualifcaciones Profesionales

Interpretar i gestionar la informaci digital per al seu procs grfic i realitzar la impressi
mitjanant les tecnologies digitals preparant i ajustant els elements del procs i les matries
primeres necessries intervenint en el procs grfic en les condicions de seguretat, qualitat i
productivitat establertes.

Aquesta qualificaci es relaciona amb "ARG151_2 Impresin digital"

Entorn professional
mbit professional
Desenvolupa la seva activitat professional en l'rea d'impressi digital sobre tot tipus de
suports en empreses grfiques, de comunicaci i de disseny, en entitats de naturalesa
pblica o privada, de dimensi petita, mitjana i gran i amb independncia de la seva forma
jurdica, generalment treballa per compte d'altri depenent, si cal, funcional i/o jerrquicament
d'un superior.

Unitats de competncia
UC_7-0482-11_2

Interpretar i gestionar la informaci digital necessria per Nivell: 2


a la impressi del producte digital.

UC_7-0200-11_2

Operar en el procs grfic en condicions de seguretat, Nivell: 2


qualitat i productivitat.

UC_7-0483-11_2

Preparar els equips, ajustar els parmetres i realitzar la Nivell: 2


impressi digital.

Mduls formatius

Sectors productius
Sector d'indstries grfiques, constituint el seu propi subsector de preimpressi o formant
part d'altres sectors productius en els quals es realitzin diferents treballs de preimpressi.
Ocupacions o llocs de treball relacionats
- Impressor/a digital
- Operador/a de sistemes digitals
- Preparador/a de premedia
- Tcnic/a en impressi digital

MF_7-0200-1111_2

Processos en arts grfiques.

120 hores Nivell: 2

MF_7-0482-1111_2

Preparaci de la impressi digital.

120 hores Nivell: 2

MF_7-0483-1111_2

Impressi amb dispositius digitals.

270 hores Nivell: 2