You are on page 1of 5

Bismillahirrahmanirrahim..

MANUAL PENGGUNAAN RPH DIGITAL.


1.

SETTING PERMULAAN
Sekiranya pengguna menggunakan microsoft office 2010 dan terkini, pengguna perlu membuat langkah
berikut untuk membolehkan aplikasi ini dapat dilancarkan.
a) Masuk ke direktori aplikasi ini disimpan.
b) Klik kanan pada aplikasi, kemudian klik Properties.
c) Pada bahagian General, sila klik Unblock dan klik OK

Kebiasaanya setting pada microsoft office 2010 dan terkini akan menghadkan pengguna untuk membuka
fail yang ditaip / disediakan dari sumber luar. Sila jalankan operasi ini. Jika tidak paparan berikut
berkemungkinan akan muncul.

Oleh kerana aplikasi ini menggunakan ActiveX dan macro, maka pengguna hendaklah menukar setting
pada Microsoft Excel supaya boleh menjalankan ActiveX dan macro tersebut.

Paparan Excel 2007

Paparan Excel 2010 dan terkini...

Macro
Setting

2.

MEMULAKAN APLIKASI
1. Nama pemilik aplikasi
2. Email pemilik aplikasi
1

3. Nama sekolah tempat berkhidmat


pemilik

4. Klik bahagian ini untuk ke menu


kemaskini maklumat am

3
4

5. Klik bahagian ini untuk membina


RPH
6. Pautan ke halaman syarat dan terma

Paparan dalam halaman maklumat am

7
8

6. Pautan untuk kembali ke muka depan


7. Bahagian untuk kemaskini maklumat kelas
8. Bahagian untuk kemaskini maklumat masa pengajaran

Paparan halaman RPH


13

10

12

9. Klik untuk pilih tarikh


10. Mengandungi Drop-down menu, sila klik untuk pilih kandungan
11. Ruangan HASIL PEMBELAJARAN dan REFLEKSI, sila taip
12. Klik AKTIVITI untuk ke medan kemaskini aktiviti pembelajaran
13. Klik pada NAMA GURU untuk kembali ke MUKA DEPAN

11

Paparan halaman kemaskini aktiviti pembelajaran

14

15

14. Pautan untuk kembali ke medan RPH


15. Ruangan untuk tambah / kemaskini aktiviti pembelajaran

3.

Terima kasih kerana menggunakan aplikasi ini sebagai bahan bantu dalam menyediakan dokumen RPH anda.
Untuk pertanyaan, sila hubungi, En. Jamalludin Junli (0128897750) secara SMS/Whatsapp dengan
memperkenalkan diri terlebih dahulu. Atau email ke alamat : jamalludin.junli@gmail.com
Semoga bermanfaat.

Pepatah Arab:

Ilmu tanpa amal, ibarat pokok tidak berbuah