BORANG ANALISIS IKUT SUBJEK UNTUK TAHUN 6 UPSR 2016

Kod Sekolah: XCC 3311

Nama Sekolah:

No. Tel. Sekolah: 089-781 545

SJKC NYUK HWA

Mata Pelajaran

Matematik
025
Sains
028
BM Pemahaman 021
BM Penulisan
022
BI Pemahaman 023
BI Penulisan
024
BC Pemahaman 026
BC Penulisan
027

KPI 2016

Gred/ Markah

Jumlah
Tidak
Ambil
Hadir
(
(A)
B)

50
50
51
51
51
51
51
51

Jumlah

A

B

C

D

Daftar
(A) + (B)

80-100

65 - 79

50 - 64

40 - 49

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

52
52
52
52
52
52
52
52

11
3
33
15
4
4
2
2

22.00
6.00
64.71
29.41
7.84
7.84
3.92
3.92

4
12
5
22
9
9
1
5

8.00
24.00
9.80
43.14
17.65
17.65
1.96
9.80

21
13
8
8
13
13
16
8

42.00
26.00
15.69
15.69
25.49
25.49
31.37
15.69

3
5
4
4
6
6
17
8

6.00
10.00
7.84
7.84
11.76
11.76
33.33
15.69

39
33
50
49
32
32
36
23

78.00
66.00
98.04
96.08
62.75
62.75
70.59
45.10

11
17
1
2
19
19
15
28

22.00
34.00
1.96
3.92
37.25
37.25
29.41
54.90

2
2
1
1
1
1
1
1

LULUS SEMUA MP

Murid Dapat 6A

Jumlah bilangan ambil

Bil

%

Bil

%

GPS

51

5

9.80

5

9.80

3.15271

Disediakan oleh:
Tandatangan

Tandatangan Guru Besar dan cap

__________________

________________________________

Nama Guru:

Tarikh:_______________________

Tarikh: 20.06.2013

Nota:
GPMP: Gred Purata Mata Pelajaran
GPS: Gred Purata Sekolah

E
A+B+C+D

0 - 39

GPMP

GPS

2.98
3.42
1.73
2.14
3.53
3.53
3.82
4.08

3.1527093596

64 D 40 .74 30.13 30.00 0.43 0 0 0 0 0 0 LULUS SEMUA MP Murid Dapat 6A Jumlah bilangan ambil Bil % Bil % GPS 23 16 69.43 52.41300 Disediakan oleh: Tandatangan Guru Besar dan cap Tandatangan __________________ ________________________________ Nama Guru: ARIFF BIN ABD MALIK Tarikh:_______________________ Tarikh: 04/06/2016 Nota: GPMP: Gred Purata Mata Pelajaran GPS: Gred Purata Sekolah E 0 .39 A+B+C+D GPMP GPS 2.78 1.04 30.74 2.43 0. Tel.70 2.43 39.78 2.35 4. Sekolah: 089-786986 SK LABUAN HAJI Gred/ Markah Jumlah Tidak Ambil Hadir ( (A) B) Mata Pelajaran BM Pemahaman BM Penulisan BI Pemahaman BI Penulisan Matematik Sains KPI 2016 011 012 013 014 015 018 23 23 23 23 23 23 Jumlah Daftar A 80-100 B 65 .09 34.49 (A) + (B) Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 23 23 23 23 23 23 9 8 6 6 8 6 39.57 78.57 100.00 69.48 30.04 2.78 1 1 3 3 3 2 4.41304 .04 13.78 26.00 0.00 0.52 2.09 10 7 9 7 12 8 43.26 69.96 69.57 3 7 5 7 0 7 13.70 0 0 0 0 0 0 0.04 13.78 26.00 30.04 8.BORANG ANALISIS IKUT SUBJEK UNTUK TAHUN 6 UPSR 2016 Kod Sekolah: XBA 3335 Nama Sekolah: No.00 0.61 2.35 13.00 20 16 18 16 23 16 86.17 34.09 26.43 21.13 34.79 C 50 .00 0.57 2 8.