KERTAS 3 BAB 1 -KEMUNCULAN TAMADUN AWAL

MANUSIA (TINGKATAN 4)
BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
TEMA 7:Tamadun Awal Manusia
Tajuk 7.1: Tamadun Awal Dunia
Tema Umum
Tamadun awal manusia yang berkembang di lembah Sungai Tigris dan Sungai Tigris
Euphrates,Sungai Nil,Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho mempunyai keunikan dan
keistimewaan tersendiri.Sifat cekal dan inovatif masyarakat tamadun awal manusia tersebut
masih tetap relevan dan wajar dicontohi untuk membina kecemerlangan sesebuah negara
pada masa kini.
Tugasan Spesifik
Tamadun awal manusia yang berkembang di Lembah Sungai Tigris dan Sungai
Euphrates,Sungai Nil,Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho mempunyai keunikan dan
keistimewaan tersendiri.Sifat cekal dan inovatif masyarakat tamadun awal manusia tersebut
wajar dicontohi untuk membina kecemerlangan sesebuah negara pada masa kini.
Berdasarkan pernyataan tersebut,huraikan kecemerlangan tamadun Indus dan hubungkaitkan
sumbangannya
dengan
kegemilangan
negara
kita
pada
hari
ini.
Aspek
Pengenalan
Isi dan huraian

Kesimpulan

Perincian

Markah

1.(a) Lokasi tamadun Indus
(b) Kerangka masa tamadun Indus
2. Proses pembentukan tamadun
Indus
3.Ciri-ciri dan sumbangan tamadun
Indus
4.Sifat keterbukaan tamadun Indus
yang membawa kepada
kecemerlangan tamadun tersebut
5. Aspek kegemilangan tamadun
Indus
6. Kemajuan yang dicapai oleh
Malaysia berdasarkan pembangunan
terancang.
7.Merealisasikan matlamat Wawasan
2020 untuk menjadikan Malaysia
sebagai negara maju.
8.Nilai murni dan iktibar daripada
kecemerlangan tamadun Indus demi
kegemilangan Malaysia.
Kesimpulan keseluruhan isi yang
dibincangkan
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Iktibar kepada diri,bangsa dan
negara.

5 markah
10 markah
30 markah
15 markah
10 markah
10 markah
10 markah
5 markah
5 markah

1

(c) Harapan menjadikan masa depan
Malaysia yang lebih cemerlang.
Skema Jawapan Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia
1 (a) Lokasi Tamadun Indus
F1 Terbentuk di lembah Indus yang disaliri oleh Sungai Indus yang berpunca daripada
Pergunungan Himalaya dan mengalir ke laut Arab.
F2 Dikenali sebagai Tamadun Harappa bersempena nama bandar utamanya.
F3 Dikelilingi Banjaran Makran,Pergunungan Baluchistan,Rajasthan dan Punjab di Timur
dan Kathiawar serta Gujerat di Tenggara.
F4 Sungai Indus dipilih sebagai kawasan petempatan kerana terdapat sumber bekalan air dan
kesuburan
tanah.
(b) Kerangka masa Tamadun Indus
F1 Tamadun Indus muncul kira-kira 2500 s.m
F2 Mula merosot pada tahun 1800 s.m
F3 Kemerosotan Tamadun ini dikatakan berpunca daripada serangan orang Aryan.
F4 Bencana Alam seperti kemarau,banjir dan gempa bumi
[Mak.5markah]
2. Proses pembentukan Tamadun Indus
F1 Bermula di bahagian Barat Laut India
F2 Penduduk mengamalkan kehidupan secara nomad
F3 Menyara diri dengan aktiviti berburu dan mengumpul makanan
F4 Wujud petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus
F5 Sungai Indus menyediakan sumber air dan tanahnya subur.
F6 Penduduk bijak menyesuaikan diri dengan alam sekitar
F7 Peningkatan pengeluaran hasil pertanian
F8 Berlaku pertambahan penduduk.
F9 Pertambahan penduduk menyumbang kepada kemunculan bandar.
F10 Muncul bandar Harappa dan Mohenjo-Daro di Lembah Indus
F11 Bandar Lothal dan Sutkagen Dor merupakan bandar pelabuhan utama.
[ Mak.10 markah]
3. Ciri-ciri tamadun Indus
F1 Petempatan kekal
H1a Pembentukan bandar terancang.
H1b Terbahagi kepada dua bahagian.
H1c Dikelilingi oleh tembok.
H1d Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan.
H1e Terdapat bangunan pentadbiran dan keagamaan.
H1f Bahagian kedua ialah kawasan perumahan
H1g Sudut susun aturnya sistematik
H1h Dibantu oleh kemajuan ilmu geometrid an pembinaan
H1i Hubungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba
H1j Bandar disusun berdasarkan blok-blok berbentuk segi empat.
H1k Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus
H1l Mempunyai sistem kumbahan terancang
H1m Setiap bandar dihubungkan dengan sungai.
2

F2 Organisasi sosial.
H2a Terbahagi kepada dua golongan, iaitu atasan dan bawahan.
H2b Golongan atasan terdiri daripada pendeta dan pedagang.
H2c Golongan kelas atasan yang utama ialah pendeta.
H2 d Pendeta mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar.
H2e Tampuk pemerintahan dipegang oleh pendeta
H2f Golongan bawahan terdiri daripada petani dan buruh.
H2g Petani menjalankan aktiviti pertanian
H2h Menyalurkan sebahagian hasil tersebut kepada pihak berkuasa.
H2i Golongan buruh menjaga kebersihan bandar,membina tembok di banteng dan membina
terusan.
F3 Pengkhususan pekerjaan
H3a Menjalankan kegiatan ekonomi
H3b Perdagangan,pertanian,pertukangan dan pembuatan.
H3c Membabitkan perdagangan luar dengan Mesopatamia.
H3d Dibuktikan melalui penemuan cap mohor.
H3e Perdagangan emas,gading gajah,manik dan hasil pertanian.
H3f Menjalankan aktiviti bercucuk tanam
H3g Menanam tanaman makanan seperti barli dan kacang
H3h Menjadi artisan.
H3i Terlibat dalam pembinaan.
H3j Menghasilkan barangan logam dan barangan tembikar.
F4 Agama dan kepercayaan
H4a Dibuktikan dengan penemuan patung dan ukiran
H4b Penemuan patung proto-Siva
H4c Patung stail yoga dan tiga tanduk di kepala.
H4d Melambangkan Dewa Brahma,Vishnu, dan Siva.
H4e Berkait dengan agama Hindu.
H4f Kepercayaan kepada Tuhan Ibu.
H4g Diwarisi daripada kebudayaan yang lebih awal.
H4h Melambangkan kesuburan
F5 Bahasa dan tulisan
H5a Sistem tulisan berbentuk piktograf.
H5b Tulisan pada mohor yang dijumpai di tapak arkeologi tamadun Indus.
Sumbangan Tamadun Indus
F1 Perancangan bandar
H1a Mewujudkan bandar terancang
C1a Mohenjo Daro dan Harappa
H1b Keupayaan masyarakat mengeksploitasi kelebihan Sungai Indus (kelebihan semula jadi).
F2 Gabungan kepakaran (sudut letak bandar dan pengisiannya).
H2a Pemahaman ilmu geometri,kesenian dan matematik
H2b Pemahaman geometri hasil pertembungan dengan tamadun Mesopatamia dan Mesir
Purba
F3 Bandar disusun berasaskan blok berbentuk segi empat
F4 Membina jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain.
F5 Sistem saliran di bandar terancang
H5a Rumah0rumah di bandar mempunyai bilik mandi dan tandas.
H5b Air dan kumbahan disalir keluar ke longkang bawah tanah.
H5c Longkang tidak ditutup untuk memudahkan kerja pembersihan dan mengelak tersumbat.
3

H5d Bahan buangan disalur ke pusat pembuangan di luar bandar.
F6 Setiap bandar dihubungkan dengan sungai.
F7 Meningkatnya mutu bahan binaan.
H7a Teknologi pembakaran batu bata.
H7b Batu bata dibakar dengan suhu yang tinggi.
[Mak.30 markah]
4. Sifat keterbukaan Tamadun Indus yang membawa kecemerlangan.
F1 Membuat hubungan dengan tamadun lain.
F2 Tidak mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan.
F3 Bertukar pandangan dengan pihak lain.
F4 Hubungan dengan tamadun Mesopotamia.
F5 Hubungan dengan tamadun Mesir Purba
F6 Kedua-dua belah pihak memperoleh manfaat.
F7 Pertukaran teknologi
F8 Teknologi membuat batu bata
F9 Ilmu geometri,kesenian,matematik dan pembinaan.
F10 Pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.
F11 Pembentukan bandar terancang.
F12 Bandar berbentuk segi empat dan jalan raya yang lurus.
F13 Pengaruh luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan.
F14 Masyarakat mengutamakan keamanan.
F15 Kedamaian menjadi tunjang kekuatan sesebuah negara.
F16 Sebuah tamadun yang matang.
F17 Pencapaian cemerlang dalam pelbagai bidang.
F18 Menjadi contoh untuk membentuk tamadun yang cemerlang.
F19 Memudahkan kehidupan
F20 Peningkatan kreativiti masyarakat.
F21 Pemacu kepada kejayaan
F22 Hal-hal positif menjadi ikutan manusia sepanjang zaman.
[Mak.15 markah]
5. Aspek kegemilangan tamadun Indus
F1 Manfaat pembangunan terancang kepada kemajuan negara.
F2 Mewujudkan keselesaan hidup kepada rakyat
F3 Pengurusan bandar yang sistematik
F4Menyediakan jalinan perhubungan dan pengangkuan yang sistematik.
F5 Kemajuan sistem pendidikan
F6 Jaminan keselamatan
F7 Memajukan ekonomi
F8 Pemuliharaan alam sekitar
F9 Menggalakkan pelaburan asing
F10 Menjalin hubungan baik dengan semua negara.
F11 Menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan.
F12 Mengekalkan perpaduan kaum.
F13 Mengekalkan keamanan serantau
F14 Mewujudkan kestabilan politik
F15 Mewujudkan pusat pelancongan
F16 Mementingkan agama dan aspek kerohanian.
F17 Penguasaan pelbagai ilmu dan kemahiran.
4

F10 Memperkenalkan Koridor Raya Multimedia. F1 Kemudahan infrastruktur F2 Kemajuan sistem pendidikan F3 Kemajuan ekonomi F4 Keamanan negara dan kestabilan politik F5 Perpaduan kaum dan keharmonian masyarakat F6 Kemajuan dalam bidang pengangkutan awam. F13 Mengurangkan gejala sosial.10 markah] 7.10 markah] 6. F20 Mewujudkan peluang pekerjaan dan tenaga mahir. [Mana-mana jawapan yang munasabah] [Mak. Merealisasikan wawasan negara untuk menjadi sebuah negara maju F1 Meningkatkan penguasaan ilmu dan memajukan sistem pendidikan F2 Meningkatkan R&D F3 Meneroka teknologi baharu F4 Mengukuhkan jati diri dengan menyertai PLKN F5 Mengukuhkan perpaduan rakyat dengan menggunakan konsep 1 Malaysia.F18 Pertukaran teknologi F19 Penggunaan teknologi moden.iaitu Cyberjaya F21 Menjadi tuan rumah penganjuran acara/sukan antarabangsa [Mana-mana jawapan yang munasabah] [Mak. F12 Meneruskan Dasar Ekonomi Baru / Dasar Pembangunan Nasional. F18 Menjadi pusat kecemerlangan ilmu dan pendidikan. F14 Pemberian Biasiswa Pendidikan atau PTPTN F15 Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal F16 Meneroka bidang dan pengetahuan baharu. F17 Menjadikan minda rakyat kelas pertama. 5 . Kemajuan yang dicapai oleh Malaysia berdasarkan pembangunan terancang. F11 Menggalakkan pelaburan asing. F7 Jaringan sistem perhubungan F8 Pemodenan bandar F9 Perkembangan perindustrian F10 Perkembangan teknologi F11 Pelaksanaan k-ekonomi F12 Perkembangan e-pendidikan F13 Tumpuan pelancong asing F14 Keselamatan negara terjamin F15 Peningkatan hubungan diplomatic F16 Hubungan antarabangsa berkembang F17 Penganggurn dapat dikurangkan F18 Sistem komunikasi bertambah maju F19 Kemudahan perkhidmatan awam yang lengkap F20 Kewujudan bandar pintar. F6 Meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi maklumat (ICT) F7 Mengukuhkan perpaduan rakyat F8 Menggalakkan inovasi. F9 Melaksanakan GTP-Plan Transformasi Kerajaan.

[Mana-mana jawapan yang munasabah] [Mak.bangsa dan negara. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan. F8 Memajukan ekonomi F9 Melakukan pertukaran teknologi dan ilmu. [Mana-mana jawapan munasabah] 6 . F1 Menjadikan kegemilangan tamadun Indus sebagai teladan dan rangsangan untuk membina masa depan negara yang lebih cemerlang. F4 Berusaha mengeksploitasi kelebihan alam semulajadi untuk memajukan kehidupan. F6 Mengekalkan keamanan negara. F7 Meningkatkan hubungan antarabangsa. F3 Mengamalkan nilai kreativiti dan inovatif untuk mencapai kemerlangan diri. F6 Berusaha menambah ilmu dan meningkatkan kemahiran atau meneroka bidang baharu untuk mempertingkat kemajuan diri. F1 Memanfaatkan kurniaan Tuhan dengan amanah. F5 Membentuk masyarakat bersatu. [Mana-mana jawapan munasabah] [Mak. Kecemerlangan Tamadun Indus yang boleh diterapkan untuk kegemilangan Malaysia. F2 Mengajar kita bahawa kedamaian dan keamanan menjadi tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan.bangsa dan negara. F2 Berwawasan F3 Kepentiangan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. F5 Mempercayai bahawa setiap kejadian Yang Maha Esa mempunyai hikmah dan faedah. F4 Melahirkan masyarakat inovatif dan kreatif. F10 Bersedia menerima perubahan yang membawa kemajuan.5 markah] 9.10 markah] 8.

5.ekonomi dan sosial seperti yang dicapai oleh tamadun Rom. Aspek Pengenalan Isi dan huraian Perincian 1. Peningkatan tamadun Yunani boleh dimanfaatkan untuk kecemerlangan negara kita. 8.India dan China.Peningkatan tamadun manusia dapat diukur melalui pencapaian cemerlang dalam aspek politik.Peningkatan tamadun manusia dapat diukur melalui pencapaian cemerlang dalam aspek politik.ekonomi dan sosial seperti yang dicapai oleh tamadu Rom.India. Bincangkan peningkatan tamadun manusia dan hubungkaitkannya dengan kecemerlangan negara kita pada hari ini. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Nilai-nilaimurni dan iktibar daripada kegemilangan tamadun awal dunia.Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.Generasi hari ini patut meningkatkan pemikiran dan kemahiran serta bersifat inovatif untuk meningkatkan pencapaian cemerlang negara. 6. Konsep peningkatan tamadun 2.Generasi hari ini patut meningkatkan pemikiran dan kemahiran serta bersifat inovatif untuk meningkatkan pencapaian cemerlang negara. Markah 5 markah 10 markah 30 markah 15 markah 10 markah 10 markah 10 markah 5 markah 7 .dan China. Peningkatan ekonomi dan sosial dalam tamadun awal berikut: (a) Tamadun India (b) Tamadun China 4.Kejayaan yang dicapai berdasarkan amalan sistem pemerintahan tersebut.Yunani.Pemimpin negara kita berusaha untuk mengekalkan kestabilan politik bagi memastikan kesejahteraan hidup rakyat. Sumbangan tamadun Yunani dan Rom kepada ketamadunan manusia dari segi pemerintahan dan pentadbiran. 7.1 (b): Peningkatan Tamadun Tema Umum Tamadun manusia bersifat dinamik dan meningkat kerana manusia sentiasa berusaha untuk mencapai kemajuan hidup.Yunani. Tugasan Spesifik Tamadun manusia bersifat dinamik dan meningkat kerana manusia sentiasa berusaha untukmencapai kemajuan hidup.KERTAS 3 BAB 2-PENINGKATAN TAMADUN (TINGKATAN 4) & SKEMA JAWAPAN BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN TEMA 7: Tamadun Awal Manusia Tajuk7. Latar belakang tamadun Yunani 3.

H1c Kemahiran menghasilkan idea-idea baharu dalam memahjukan dan meningkatkan cara hidup.Rom. [10 markah] 8 .India dan China [5 markah] 2.kesenian.sains. Konsep peningkatan tamadun F1 Maksud peningkatan tamadun H1a Kemampuan manusia menggunakan pemikiran mereka mengawal dan menggunakan sepenuhnya alam perekitaran. F10 Masyarakatnya memiliki beberapa tuhan. H2c Sosial menekankan aspek pendidikan. F11 Penduduk negara kota sentiasa bersatu untuk menghadapi serangan daripada negara kota lain. F2 Aspek dalam peningkatan tamadun. H1b Membentuk kehidupan yang lebih maju dan kompleks daripada yang terdapat sebelum itu. dan menghasilkan barang untuk diniagakan. F3 Contoh tamadun H3a Tamadun Yunani. dan Corinth F6 Terletak berhampiran dengan laut Mediterranean.seni bina.bangsa dan negara. H1d Bertujuan menambahbaikkan lagi sistem atau cara yang sedia ada. F7 Negara kota memiliki sebuah kota yang dikelilingi kawasan pertanian F8 Di dalam kota terdapat pasar. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan: (a) Pengetahuan yang diperoleh (b) Iktibar kepada diri.kuil dan istana. F5 Kewujudan banyak negara kota.berdagang. Latar belakang tamadun Yunani F1 Berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau di sekitarnya F2 Dikelilingi laut Aegean dan Laut Mediterranean.dan teknologi. F4 Negara kota terbentuk hasil gabungan beberapa buah kampung dan bandar pada sekitar 1000-800 S.Kesimpulan 9. F3 Bermula dengan pembentukan petempatan manusia yang dikenali sebagai polis atau negara kota. (c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan gemilang. H2d Ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi keperluan hidup seperti bertani. C5a Athens. F9 Negara kota memiliki corak pemerintahan dan undang-undang sendiri.kesusasteraan. H2b Politik merujuk kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran.perundangan serta peluasan kuasa.falsafah.dan sosial. H2a Politik.Sparta.ekonomi.M . 5 markah Skema Jawapan Bab 2: Peningkatan Tamadun 1.kubu.

F3 Wujud pelabuhan penting.Malayalam. H1k Mengatasi buta huruf. H1d Ditekankan untuk mendalami kitab dan mempelajari bahasa Sanskrit. H2c Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda. H3b Kompleks kuil dan Gua Ajanta mengandungi 20 buah kuil.mantera. H1g Pada awalnya.Yajur Veda. H4c Bidang sastera terbahagi kepada bentuk vedik. iaitu Dravidia dan IndoArya. F4 Persatuan perdagangan dan perusahaan (sresthin)wujud di setiap bandar.iaitu Brahmin.Ksyatria.dan mengawal gaji pekerja. F3 Seni Bina H3a Binaan Great Bath yang sangat baik dan lengkap. H1j Pendidikan meningkatkan ilmu Sains. 9 . H3d Mempamerkan elemen geometri.iaitu bentuk segi empat dan bulat. F2 Falsafah H2a Wujud dalam dua bentuk pemikiran H2b Kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan yang menolaknya. H1e Kaedah hafalan mendalami kitab-kitab veda. H3c Kompleks kuil di Gua Ellora pula mempunyai 28 buah kuil. F9 Pelbagai jenis cukai dikenakan. H4d Dua epic tekenal ialah Mahabharata dan Ramayana F5 Sistem sosial H5a Wujud sistem kasta H5b Empat kasta utama. Jainisme. H1l Mendapatkan jawatan dalam kerajaan. F4 Bahasa dan kesusasteraan H4a Masyarakat tamadun India terbahagi kepada dua kelompok. F5 Mengawal harga. H4b Bahasa masyarakat Dravidia ialah Telegu.pusat pendidikan tinggi dibina seperti Kolej Brahman. H3e Stupa besar di Sanchi adalah untuk tujuan keagamaan. F8 Perusahaan membuat sutera.mengawal kualiti barangan. (ii) Sosial F1 Pendidikan H1a Bermula pada zaman vedik H1b Berteraskan agama hindu H1c Menyediaakan manusia untuk menghadapi hari selepas mati. dan Buddhisme.epic dan sajak. H1i Pembelajaran kitab Veda yang mengandungi pelbagai peraturan ritual. H1h Kemudian apabila berkembang dengan baik. H1f Pendidikan diberikan kepada kaum lelaki. F6 Mata wang digunakan urusan jual beli. tempat belajar hanya di istana dan di rumah. F7 Perkembangan perusahaan tekstil.3.dan Atharva Veda.Sama Veda. H2d Falsafah bukan aliran Veda bersumberkan ajaran Carvaka. dan lagulagu agama.dan Kannada manakala Indo-Arya ialah Sanskrit.Vaisya dan Sudra. Aspek peningkatan tamadun India dan China (a) Peningkatan Tamadun India (i) Ekonomi F1 Perdagangan dan perindustrian F2 Wujud hubungan perdagangan luar dan dalam negeri.

H3d Istana yang masih kekal ialah Kota Larangan.iaitu rendah. F10 Jalan laut digunakan untuk menghubungkan China dengan India dan Barat.Lao Tze. H1b Matlamat utama pendidikan untuk lulus dalam peperiksaan awam kerajaan.dan Mo Tzu. H3c Kawasan dalam tembok menempatkan kediaman Maharaja. 10 .dan penyisir tanah. F4 Tenggala diperkenalkan untuk membuat batas. H2e Falsafah Legalisme percaya hanya undang-undang dapat mewujudkan nilaibaik dan ketertiban masyarakat. F11 Jalan laut ini berkembang sejak bermulanya pelayaran jarak jauh. F3 Mengusahakan perindustrian. setaraf dengan ijazah pertama. F13 Hasil perusahaan China didagangkan di dalam dan luar negeri. H1c Peringkat daerah ialah tahap pertama Hsiu Tai.Taoisme. F3 Seni Bina H3a Tembok Besar China untuk pertahanan. setaraf dengan doctor falsafah. F6 Sistem penggiliran tanaman diperkenalkan untuk menjaga kesuburan. F5 Kolar kuda digunakan untukmenarik kereta kuda. dan tinggi. F15 Lahirnya golongan kelas pertengahan.menengah.tenggala kayu. (ii) Sosial F1 Pendidikan H1a Terdapat tiga peringkat pendidikan. H2d Menurutnya. (b) Peningkatan tamadun China (i) Ekonomi F1 Bergantung kepada pertanian F2 Menjalankan perdagangan dalam negeri dan maritime. F2 Falsafah H2a Menekankan hubungan manusia dengan manusia lain. F8 Perusahaan logam dan tembikar berkembang.diadakan tiga taahun sekali .H5c Lelaki tidak boleh berkahwin dengan wanita kasta lain dan dilarang bergaul dengan ahli kasta yang berbeza.dan diadakan 3 tahun sekali. H2c Mo Tzu menolak beberapa ajaran Confucianisme. F12 Penemuan tembikar China bukti perdagangan maritime wujud sejak Dinasti Tang.setaraf dengan sarjana. F7 Pembinaan terusan adalah untuk memperoleh sumber air dan mengawal banjir.manusia berakhlak baik tetapi menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. H3b Tembok dibandar lain dibuat daripada tanah liat dan batu bata dan lumpur. F14 Persatuan perdagangan dibentuk di China. H1e Peringkat negara ialah tahap ketiga Chin Shih.kereta sorong. H1d Peringkat wilayah ialah tahap kedua Chun-Jen.diadakan dua kali dlaam tempoh tiga tahun. F9 Hasil itu dibawa melalui Jalan Darat.iaitu di Rom. H2b Antara sumber falsafah ialah Kung-fu-Tze atau Confucius dengan ajarannya Conficianisme. iaitu Jalan Sutera Darat.

kerajaan. H5j Pembentukan kerajaan melalui undian/pilihan raya. ketiga ialah golongan tukang.dan pemimpin.Majisret. H4e Golongan terpelajar harus bijak bersajak untuk melahirkan pengetahuan dan pemikirannya. H5c Warganegara lelaki berpeluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan.Majistret. F5 Sistem sosial H5a Terdapat tiga kelas utama. H4c Berkuasa mutlak H4d Mendapat tentangan golongan aristocrat.ketua tentera. H5g Dewan Perhimpunan melantik Ahli Majlis. (a) Tamadun Yunani F1 Monarki/sistem beraja H1a Raja dibantu konsul H1b Raja berperanan sebagai ketua hakim. Li Po. H4b Semasa Dinasti Han.dan golongan ketiga ialah hamba. H5d Setiap individu boleh menukar kelas kedudukannya (status)yang lebih baik melalui pendidikan [Mak. H5l Dewan Perhimpunan bersidang tiga kali sebulan.dan Juri. F5 Demokrasi H5a Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis H5b Dewan Perhimpunan sebagai penggubal undang-undang. H5d Keanggotaan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis.dan keempat (bawah) ialah pedagang.pegawai bangsawan dan sida-sida. dan Po Chu-I H4d Sastera China pada Dinasti Han meliputi sajak dan cerpen.keluarganya. H5f Keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis. H3b Rakyat tidak puas hati. 11 .sejarah. 30 markah] 4.iaitu lapisan pentadbir seperti maharaja. H3c Berlaku rampasan kuasa F4 Tirani H4a Pemerintahan diktator H4b Daripada golongan kaya atau tentera. H5b Confucius membahagikan masyarakat China kepada empat kelas utama. F2 Oligarki H2a Pemerintahan di tangan beberapa konsul H2b Kuasa raja merosot F3 Aristokrasi H3a Dikuasai golongan bangsawan. dan ketua agama. H5c Golongan teratas ialah sarjana (pegawai kerajaan).kumpulan kedua seperti rakyat bawahan seperti petani dan artisan. Sumbangan tamadun Yunani dan Rom dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Ssu-ma Chien menghasilkan karya Shih Chi yang berkaitan sosial. H5e Dewan Perhimpunan mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.dan Juri. H5h Dewan Perhimpunan berkuasa penuh terhadap Ahli Majistret. F4 Bahasa dan kesusasteraan H4a Terdapat tujuh dialek utama.kedua ialah petani yang menjadi tulang belakang ekonomi. H4c Tokoh puisi semasa Dinasti Tang ialah Tu Fu. H5k Warganegara lelaki sahaja dibenarkan mengundi. H5i Penyertaan langsung warganegara lelaki dalam membentuk kerajaan.H3e Kuil dan pagoda merupakan seni bina penting tinggalan sejarah.

H1e Di bawah Dewan Senat terdapat Dewan Perhimpunan. [Mak. H1c Konsul dibantu oleh golongan bangsawan. [Mak. F10 Mengamalkan kebebasan beragama. F6 Meningkatkan hubungan diplomatic F7 Meningkatkan hubungan perdagangan F8 Menjadi tuan rumah dan penganjur acara peringkat antarabangsa. Cara mengekalkan kestabilan politik bagi memastikan kesejahteraan hidup rakyat. H1f Dewan Perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom. F3 Memupuk perpaduan kaum.(b) Tamadun Rom F1 Sistem pemerintahan republic H1a Negara yang ditadbir oleh wakil yang dipilih rakyat melalui pilihan raya dan diketuai oleh Presiden. F12 Kebebasan bersuara dan memilih kerajaan. F5 menjadi tumpuan pelancong luar. H1g Segala keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. Mengaplikasi aspek peningkatan tamadun Yunani ke arah kecemerlangan negara kita. F11 Perkembangan sains dan teknologi. Kejayaaan negara kita yang mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen. F1 Aspek politik H1a Sistem Beraja H1b Sistem demokrasi H1c Dewan perhimpunan H1d Prinsip udang-undang F2 Aspek sosial H2a Pendidikan H2b Bahasa dan kesusasteraan H2c Falsafah H2d Seni Bina H2e Sains dan teknologi F3 Aspek ekonomi H3a Pertanian H3b Perdagangan H3c Mata wang. F4 Mengekalkan keharmonian masyarakat. [Mak. F1 Mewujudkan kestablian politik F2 Meningkatkan kemajuan ekonomi. H1b Kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat. F9 Menjadi pusat pendidikan bertaraf dunia. H1d Dewan Senat membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. 12 .10 markah] 7.15 markah] 5.10 markah] 6.

5 markah] 9. F2 Mencapai kegemilangan dalam bidang politik.F1 Memelihara perpaduan kaum F2 Melaksanakan konsep 1 Malaysia.10 markah] 8. F4 Hormat-menghormati antara kaum F5 Mengukuhkan sistem pendidikan kebangsaan. [Mana-mana jawapan munasabah] [Mak.ekonomi dan sosial. F7 Bersifat terbuka. [Mana-mana jawapan munasabah] [Mak. F3 Berdaya saing. F9 Mendukung Rukun Negara F10 Menghormati lambang negara. F10 Bijak mengambil peluang. F12 Cinta akan negara. F16 Menyokong dasar kerajaan.ekonomi. F3 Mengamalkan sikap toleransi. F11 Taat setia kepada raja dan negara F12 Patuh kepada ajaran agama.ataupun sosial. F8 Bersikap kepimpinan cemerlang. F6 Bersemangat kekitaan. [Mak. F13 Memajukan ekonomi. F14 Menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi. F4 Berdikari F5 Berpegang teguh kepada agama. F11 Bijak merancang strategi. F3 Peningkatan dalam tamadun awal menggambarkan manusia bersikap inovatif dan sentiasa berusaha membaiki dan meningkatkan kehidupan yang sedia ada.5 markah 13 . F9 Berusaha memakmurkan negara. F5 Kita patut meningkatkan pemikiran dan kemahiran kita dengan cara menambah ilmu dan meneroka bidang baharu. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan F1 Peningktan berkait secara langsung dengan kemahiran menghasilkan idea-idea baharu untuk memajukan dan meninkatkan cara hidup. F6 Meneruskan sistem sekolah wawasan. F1 BAngga akan negara F2 Berbaik dengan semua negara. F15 Patuh kepada undang-undang. F4 Generasi hari ini harus merebut peluang yang ada untuk meningkatkan lagi tamadun yang telah dibina selama ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sama ada dari segi politik. F7 Kunjung-mengunjungi semasa musim perayaan F8 Bersifat kekitaan. F6 Hal ini penting supaya pencapaian kita pada hari ini dapat diwarisi dan dinikmati generasi akan datang. Menghayati nilai murni untuk memastikan kesinambungan kecemerlangan tamadun negara.

Walaupun berbeza bentuk kerajaan. Tugasan Spesifik Kerajaan Awal Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi. Bukti perkembangan perdagangan maritime di Asia Tenggara. (a) Kerajaan Agraria (b) Kerajaan maritim 4. 3.kedua-dua jenis kerajaan tersebut saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi. 6.namun pada dasarnya. Aspek Pengenalan Isi dan huraian Kesimpulan Perincian 1. Langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan antarabangsa. 9. Kerjasama ekonomi Malaysia dengan negara jiran mampu mengembalikan kegemilangan masa lampau negara kita. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan (a) Pengetahuan yang diperoleh. Kerajaan agrarian dan maritim saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi 5. Markah 5 markah 10 markah 30 markah 15 markah 10 markah 10 markah 10 markah 5 markah 5 markah 14 .Walaupun berbeza bentuk kerajaan.KERTAS 3 BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA (TINGKATAN 4) BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA TEMA 7: Tamadun Awal Asia Tenggara Tajuk 7. Ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan berikut di Asia Tenggara. Nilai-nilai murni dan iktibar daripada masyarakat kerajaan awal yangb boleh diterapkan demi kamajuan negara kita. 7. Kejayaan yang dicapai oleh negara kita setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara. (a) Latar belakang kerajaan awal di Asia Tenggara (b) Contoh kerajaan awal di Asia Tenggara 2. 8.Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.namun pada dasarnya.2: Tamadun Awal Asia Tenggara Tema Umum Kerajaan awal di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi.kedua-dua jenis kerajaan tersebut saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi.

Memahami cadangan dan 2. Peringatan Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Reaksi pembentukan terhadap pembentukan Malaysia. sehingga kini Berdasarkan pemerhatian Markah Penuh 5 markah 30 markah 15 markah 15 markah 10 markah 15 . Peranan pelajar Malaysia mengamalkan semangat 1 Malaysia. [10 m] (b) Sebab-sebab pembentukan Malaysia -Politik -Ekonomi -Sosial Menganalisis reaksi 3. Format Pengenalan Isi dan Huraian Aspek Memahami latar 1. Malaysia. sebab-sebab pembentukan Malaysia Perincian Pengenalan Jelaskan secara umum tentang Malaysia Cadangan pembentukan Malaysia. Terangkan reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Terangkan cadangan pembentukan Malaysia berdasarkan perkara berikut: (a) Idea cadangan pembentukan Malaysia.1 Pengukuhan Negara dan Bangsa yang Merdeka Soalan:Huraikan sejarah pembentukan Malaysia dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini. Bagaimanakah para pelajar dapat memupuk semangat perpaduan? Menilai kejayaan5. (c)Harapan menjadikan masa depan ekonomi Malaysia yang lebih maju dan makmur SOALAN KERTAS 3 BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA.(b)Iktibar kepada diri.bangsa dan negara. Mengaplikasi semangat 14. belakang pembentukan Malaysia. Kejayaan Malaysia kejayaan Malaysia sehingga kini. Tema/Tajuk:11.

Cabaran menjamin untuk menghadapi kedaulatan negara dan cabaran masa hadapan bangsa Malaysia.gemilang dan terbilang.  Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga hari ini. 10 markah 10 markah 5 markah Praktis Formatif:Kertas 3 Cadangan Peraturan Pemarkahan Kertas 3 Bab 6 16 . daripada pembentukan Malaysia. [5m] (b) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas.bangsa dan negara. Merumus secara 8. Rumusan keseluruhan isi yang  Pengetahuan yang telah dibincangkan diperoleh. bagi menjamin (a) Jelaskan cabaran yang kedaulatan negara dan dihadapi Malaysia kini. bangsa Malaysia.anda.  Iktibar kepada diri.[5m] Menghayati nilai-nilai 7. Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme murni/iktibar/patriotisme daripada pembentukan yang dapat diterapkan Malaysia. Kesimpulan Mencipta/menjana idea 6.

Beliau mencadangkan agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah (Borneo Utara) dengan Negeri-negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.Pembentukan Malaysia akhirnya diterima oleh Perlembagaan Malaysia 1963 telah digubal.Usaha pembentukan Malaysia menimbulkan reaksi serta cabaran dari dalam negeri dan negara luar tetapi hal ini ditangani melalui pelbagai usaha.Gabenor Jeneral Asia Tenggara (1949-1952)..manakal Kesultanan Brunei terus dilindungi oleh British . ..Beliau menyuarakan harapannya supaya negara Malaysia dapat dibentuk bagi menjamin satu kedudukan politik yang lebih kukuh dan disegani di rantau ini.Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada sembilan buah negeri Melayu.Kelantan.David Marshall (1955) dan Lee Kuan Yew (1959) . ..dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu pada suatu masa nanti..Sir Malcolm MacDonald mencadangkan supaya Sarawak ... .Lee Kuan Yew mendesak British supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja ..1 Pengenalan .Singapura.. . ....Tunku Abdul Rahman menyetujui gagasan Malaysia dan mencadangkan pembentukannya dalam majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi.Cadangan pertama dikemukakan pada tahun 1887 oleh Lord Brassey. ... .Brunei.Idea ini tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman kerana gabungan ini akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan penduduk.Brunei..... Cadangan Sir Malcolm Mac Donald ..iaitu Johor.. ..Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah membawa kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu...Negeri Sembilan.Perlis dan dua buah Negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka.Singapura.... [9x1m][Maksimum:5 markah] 2 (a) Idea cadangan pembentukan Malaysia..Sabah.Keadaan ini kekal sehingga Malaysia terbentuk..dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan...Beliau berpendapat British akan menggabungkan negeri Sarawak...Sabah... .Idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke 19.Selangor.. Cadangan Dato’ Onn Jaafar .Sarawak dan Sabah terus kekal sebagai Tanah Jajahan Mahkota.Pada tahun 1948.... Cadangan pemimpin-pemimpin Singpaura ...Pada tahun 1956.Terengganu.. .Pada 27 Mei 1961.iaitu Pengarah Syarikat Borneo Utara.Kedah. Cadangan Lord Brassey .Pemimpin-pemimpin Singapura turut mencadangkan pembentukan Malaysia seperti Lim Yew Hock..Perak. 17 . Cadangan Tunku Abdul Rahman .Dato’Onn Ja’afar mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan Malaysia.Pahang.Singapura diletakkan di luar Persekutuan Tanah Melayu seperti yang terkandung dalam Perjanjian Malayan Union (1946) .

Menurut beliau.pembentukan Malaysia memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan..Kejayaan pembentukan Malaysia diharapkan dapat memberikan kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara.Sabah dan Brunei masih belum mampu berkerajaan sendiri. .Ancaman komunis merupakan antara faktor terpenting yang mendorong Tunku Abdul Rahman mengemukakan idea pembentukan Malaysia..... .Pada masa itu. . .Ancaman komunis turut berlaku di Sarawak dan Clandestine Communist Organization (CCO) yang bermatlamat menjadikan Sarawak sebagai negara komunis... [13x1m][Maksimum 10 markah] (b) Sebab-sebab pembentukan Malaysia Faktor Politik Keselamatan . Kemerdekaan .. .Persekutuan Tanah Melayu berpengalaman dalam membanteras pengaruh Parti Komunis Malaya (PKM) sepanjang tempoh darurat. ......Malaysia akan ditubuhkan dalam tempoh dua tahun...timbul usul agar tanah-tanah jajahan diberi kemerdekaan.Lee Kuan yew menggunakan alasan ancaman komunis untuk mendesak British menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu..Lee Kuan Yew menganggap Barisan Sosialis sebagai gerakan berhaluan kiri. ...Dalam perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) pada tahun 1960. ...Sabah.atau People’s Action Party (PAP) pimpinan Lee Kuan Yew....kerana pada masa itu Sarawak..dan politik..Pembentukan Malaysia dapat mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan social. ......negara-negara ini juga dapat menikmati pembangunan sosial. ..Penyertaan negara-negara ini dalam Malaysia dapat menjamin kemerdekaan yang lebih awal kerana mengikut perancangan. .hampir kesemua negara di Asia Tenggara telah mendapat kemerdekaan.iaitu daru tahun 1948 hingga tahun 1960..Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan Parti Tindakan Rakyat.dan Sabah dalam Malaysia diharapkan dapat menjadi benteng yang kukuh bagi ancaman komunis.Dengan menyertai Malaysia.Penubuhan Malaysia mencepatkan kemerdekaan Sarawak.ekonomi.. 18 . Dekolonisasi . . .kerana penyertaan Singapura.Singapura dan Brunei. .Lee Kuan Yew berminat untuk bergabung dengan Malaysia kerana perkembangan pengaruh Barisan Sosialis yang memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura pada bulan April 1961.Penubuhan Malaysia merupakan satu usaha dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun......Sarawak.Perkembangan di Singapura membimbangkan kerana pergerakan yang berlaku akan menggugat rancangan Kerajaan British dalam memberikan kemerdekaan kepada Singapura.. .

. Kependudukan . Barisan Sosialis .Kebanyakan parti politik di Persekutuan Tanah Melayu menyokong idea ini tetapi terdapat perbezaan pendapat tentang cara pelaksanaannya. [25x1m][Maksimum:20 markah] 3 Reaksi terhadap pembentukan Malaysia Reaksi Dalam Negeri Persekutuan Tanah Melayu .... Faktor Sosial. Kerjasama ekonomi. ..Menjelang bulan Disember 1961..Rakyat Persekutuan Tanah Melayu melihat persekutuan Malaysia sebagai usaha murni untuk membantu dan memimpin negeri-negeri anggota.....UMNO pula menyetujui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak.Barisan Sosialis menentang idea pembentukan Malaysia kerana beranggapan gabungan tersebut merupakan satu bentuk penjajahan baru. . .Sabah..Sarawak dan Sabah mempunyai sumber balak manakala Brunei kaya dengan sumber minyak..Pembentukan Malaysia dapat mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dalam kalangan negeri anggota.. ... .Sabah dan Brunei dalam gabungan itu.Pengalaman Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang telah merdeka dan menjadi aset yang boleh digunakan untuk memajukan Malaysia yang akan ditubuhkan..Sejak tahun 1950-an lagi...dan Brunei tanpa Singapura. .Penubuhan Malaysia akan mewujudkan satu pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian.Lee Kuan Yew ingin mempertahankan kedudukannya sendiri..Parti Buruh pimpinan David Marshall menyokong pandangan Barisan Sosialis...Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) Barisan Sosialis meminta supaya idea ini dirundingkan terlebih dahulu dalam kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu.British perlu mengambil langkah-langkah ke arah memastikan kepentingan mereka terus terkawal.. Parti Buruh . 19 ..Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber-sumber yang ada di negeri-negeri ini..terutamanya di pangkalannya...Parti pembangkang Singapura yang terbesar.. .....dengan memasukkan Sarawak.. .. .. Singapura Parti Tindakan Rakyat(PAP) ...PAP menyokong usaha ini kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat. .British berharap pembentukan Malaysia dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis di Sinngapura dan wilayah-wilayah Borneo. Faktor Ekonomi.Lee Kuan Yew dan partinya.Singapura berhasrat bergabung dengan Persekutuan tanah Melayu..seperti getah dan bijih timah...Barisan Sosialis menuntut supaya pandangan rakyat Singapura diperoleh terlebih dahulu sebelum Singapura menyertai gabungan ini..Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan usul penggabungan ini..Tanah Melayu kaya dengan bahan mentah. . .Singapura. ..

..dan PESAKA telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak.Parti Rakyat Bersatu menggesa kerajaan Singapura mendapatkan pandangan rakyat. Sarawak ....USNO.Sebelum ini.Pada bulan September 1961...Laporan JAK telah memuatkan tuntutan tersebut yang kemudiannya menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan Malaysia yang baru...Di Sabah.BERJASA. Sabah ..iaitu Sabah selama 61 tahun dan Sarawak lebih daripada satu abad. . .... .Parti Rakyat Bersatu/United People’s Party pimpinan Ong Eng Guan turut menyokong pandangan barisan Barisan Sosialis.peluang mereka terlibat dalam politik adalah terhad.Dalam referendum ini..kelima-lima parti politik.iaitu UNKO....satu referendum berhubung dengan persoalan dan syarat penggabungan telah diadakan di Singapura.. . ... ..Sabah dan Sarawak diberikan hak wilayah asingan yang menyentuh perkara seperti ketua negeri/Bahasa Kebangsaan/Agama Islam/kedudukan istimewa penduduk asal negeri dan hal ehwal imigresen/kerakyatan/peruntukan kewangan/pelajaran.... Parti-parti politik ini bertujuan mengemukakan pandangan dan mendapatkan sokongan tentang gagasan Malaysia.SNAP.. .Pada 1 September 1962..Parti Perikatan Sarawak telah berjuang ke arah menyokong Sarawak menyertai Malaysia dan berusaha menyekat pengaruh SUPP.namun pengumuman tentang gagasan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman telah melahirkan beberapa buah parti politik di Sabah...Kesemua parti di Sabah menyokong penyertaan Sabah dalam Malaysia.Kesemua parti politik di Sarawak akhirnya menyokong Sarawak menyertai Malaysia walaupun pada peringkat awalnya mereka menentang kerana mereka inginkan kemerdekaan Sarawak dicapai terlebih dahulu. Sarawak dan Sabah . .. . .Tuntutan tersebut dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak. .Parti Pasok Momogun..Pada bulan Oktober 1962... ...Sebabnya kedua-dua negeri ini telah lama berada di bawah pemerintahan British.SCA.Reaksi segera di Sarawak dan Sabah selepas cadangan pembentukan Malaysia diumumkan adalah ke arah menolak cadangan ini.pengundi-pengundi Singapura memilih penggabungan diadakan mengikut cadangan kerajaan Singapura seperti yang dipersetujui dengan Persekutuan Tanah Melayu pada bulan November 1961.Tuntutan ini kemudiannya turut diterima oleh Sarawak.Perkara 20 menyenaraikan tuntutan Sarawak dan Sabah yang hendak dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia yang baru oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)..Parti Bersatu dan Parti Demokratik bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah.masih belum terdapat parti-parti politik. .Parti Perikatan telah mengemukakan tuntutan yang mempunyai 20 syarat yang dikenal sebagai Perkara 20..Ramai yang ingin kekal di bawah pemerintahan British kerana mereka belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri. 20 .Hanya SUPP yang terus menentang pembentukan Malaysia.lima buah parti.....iaitu PANAS... .. . . .

..dan Stephen Kalong Ningkan.. ..Sultan Brunei telah membentuk sebuah suruhanjaya untuk meninjau pendapat rakyat Brunei. Reaksi Negara Luar Indonesia .ramai pemimpin dan rakyat Sarawak dan Sabah mulai menyokong pembentukan Malaysia.Pemberontakan ini dilancarkan apabila Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei diadakan.T Sambanthan dan Tun Tan Siew Sin telah membantu kepada perubahan sikap ini..M Azahari telah melancarkan pemberontakan di bawah pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang ditubuhkan di beberapa buah bandar di Sarawak..Penentangan Indonesia hanya berlaku pada akhir tahun 1962 kerana Indonesia berpendapat bahawa pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia.Perubahan sikap ini didorong oleh usaha kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu menjelaskan tentang gagasan Malaysia dan mempertimbangkan pandangan penduduk Sarawak dan Sabah... .M Azahari dan pendokongnya mendapat bantuan dan sokongan daripada Indonesia dan Filipina.Tun Abdul Razak. 21 .... .Sultan Brunei terpaksa menangguhkan keputusan tentang gagasan Malaysia. Brunei ..Pandangan yang disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) telah mempengaruhi Presiden Soekarno untuk mengisytiharkan Dasar Konfrontasi.Anggota PRB menganggap gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme... .Usaha ini turut mendapat kerjasama daripada pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah seperti Datu Mustapha datu Harun. ..A..Ong Kee Hui... ... .Indonesia melancarkan Dasar Konfrontasi dari segi ekonomi dan kemasyarakatan terhadap Malaysia dengan konsep Ganyang Malaysia.Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A..Sultan Brunei.Tun V.M Azahari menentang gagasan Malaysia kerana PRB ingin menubuhkan Persekutuan Borneo.Ganyang Malaysia merupakan dasar Indonesia untuk memusnahkan pembentukan Malaysia... ..Pada 20 Januari 1963....Semangat perpaduan dan sikap toleransi yang diperlihatkan oleh para pemimpin Tanah Melayu seperti Tunku Abdul Rahman.Donald Stephen. . ..iaitu kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak.Temenggung Jugah.. .Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia pada peringkat awalnya..Menjelang akhir tahun 1961.... .Sabah dan Brunei.. .Pemberontakan Brunei yang berlaku pada 7 Disember 1962 dapat dipatahkan oleh tentera British tetapi A.M Azahari kemudiannya mendapat perlindungan politik di Indonesia... . .A. ...Indonesia membantah pembentukan Malaysia walaupun pada peringkat awalnya Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap pembentukan Malaysia..Antara tindakan Indonesia melalui Ganyang Malaysia ialah menghantar pengintip untuk memusnahkan gagasan Malaysia dari dalam secara sulit..A.sabah dan Brunei.M Azahari yang berada di Manila tidak dapat ditangkap.

Pada tahun Jun 1962.Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu tidak mengambil sebarang tindakan pada peringkat ini tetapi apabila tentera Indonesia mula melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor....konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ditamatkan.Presiden Jeneral Soeharto telah menggulingkan Presiden Soekarno dalam pemberontakan tersebut.. .Malaysia bertindak balas dengan bantuan tentera Komanwel dari Britain. ..Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Tun Abdul Razak mengadakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika untuk menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia.Adam Malik bagi memulihkan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia...Pada tahun 1881..Australia.Kerajaan Filipina mendakwa bahawa Sabah masih merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu.. .....Ancaman Indonesia untuk menekan Tanah Melayu dari segi ekonomi tidak berlaku tetapi sebaliknya tindakan ini telah menjejaskan Indonesia sendiri..Filipina..syarikat ini dikenal sebagai Syarikat British Utara Borneo (SBUB) .Presiden Soeharto telah menghantar Menteri Luar Indonesia.. ...Syarikat ini memerintah Sabah sehingga kedatangan Jepun dan pada tahun 1946.Sarawak dan Sabah... .New Zealand dan Kanada..Perundingan telah diadakan di Bangkok pada tahun 1966 dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak Hussein. .Baron Overbeck kemudiannya telah menjualkan haknya kepada Alfred Dent yang menubuhkan syarikat perdagangan yang berjaya memperoleh Piagam Diraja daripada British...dan Indonesia) [73x1m] [Maksimum:15 markah] 22 .. . . ..Malaysia juga terpaksa mengambil langkah memelihara kedaulatan negara dan rakyatnya apabila Indonesia bertindak memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asian dan negara Dunia Ketiga. . .Tunku Abdul Rahman mengambil tindakan menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung dengan pencerobohan Indonesia terhadap Tanah Melayu..Tuntutan Filipina dibuat berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 22 Januari 1878 antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron Overbeck. .. Filipina .Menjelang bulan Ogos 1966...Sarawak dan Sabah.Hubungan tegang antara Indonesia-Malaysia berterusan hingga bulan September 1965 apabila berlaku pemberontakan bersejanta di Indonesia.Indonesia melakuakan serangan terhadap kapalkapal nelayan Tanah Melayu dan melakukan pencerobohan udara. ..Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britain.Pada 22 Januari 1958.Walau bagaimanapun .kerajaan Filipina di bawah pimpinan Presiden Macapagal membuat pengumuman rasmi untuk menuntut hak terhadap Sabah..... . ...Filipina mengiktiraf penubuhan Malaysia untuk membaiki hubungan antara Malaysia-Filipina melalui MAPHILINDO (Malaysia...SBUB menyerahkan pemerintahan Sabah kepada British. ..Pada peringkat permulaan..waris Sultan Sulu yang terakhir iaitu Sultan esmail Kiram telah mengisytiharkan bahawa pajakan ini tamat.menjelang bulan Jun 1966. ..

.Mengadakan pertandingan mengarang/menulis esei berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia.. .. 23 ... ......Mendeklamasikan sajak bertemakan “Perpaduan” ...Dato Malik Maidin merentasi Selat Inggeris. . . . ..Sekatan/kawalan negara maju. .. . .Menara Berkembar Petronas Kuala Lumpur/KLCC .. .Mengadakan aktiviti gotong-royong di sekolah. ......Menjaga/meningkatkan nama baik sekolah secara bersama. .Bergaul mesra sesama rakan pelajar pelbagai kaum. .....Mengamalkan prinsip Rukun Negara.. . ...Perisytiharan Melaka/Pulau Pinang/sebagai bandaraya warisan dunia..Penyalahgunaan dadah...Mengadakan kumpulan perbincangan/group study yang melibatkan pelbagai kaum.. ... ...Mengadakan minggu/bulan berkaitan dengan Semangat 1 Malaysia...... ... .Kemajuan sistem pengangkutan/LRT/MRT/Monorel..Sheikh Muzaffar Shukor.Keruntuhan akhlak remaja...Litar Sepang . ..Institusi kekeluargaan semakin luntur/penceraian meningkat.Program Angkasawan Negara/Dr....Mendapat pengiktirafan dari negara maju..Demonstrasi jalanan untuk menyuarakan ketidakpuasan hati.. ..Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi .Kejayaan pelayar negara Dato Azhar Mansor berjaya mengelilingi dunia..Mengadakan kempen kesedaran kepentingan perpaduan antara kaum. .Jambatan Pulau Pinang.4 Bagaimanakah para pelajar dapat memupuk semangat perpaduan? . ... [16x1m][Maksimum:15 markah] [Terima mana-mana jawapan yang munasabah] 5 Kejayaan Malaysia yang boleh dibanggakan oleh generasi kini .Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA) ....Kadar pengangguran tinggi.Kereta nasional/Proton Saga/Myvi/Preve/Persona/Inspira [13x1m][Maksimum:10 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah] 6 (a) Cabaran menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia ... ....Menyertai aktiviti kokurikulum secara aktif.Mempelajari kepelbagaian budaya di Malaysia... ..Menyertai aktiviti sukan di sekolah.. .Masalah kemiskinan....Dato’ Sharifah Mazlina berjaya merentasi kutub selatan .. .Mengunjungi rumah terbuka bagi rakan-rakan yang berlainan bahasa.Nilai-nilai kemanusiaan semakin pudar. .Koridor Raya Multimedia (MSC) .. ..Menara Kuala Lumpur ...Menghormati budaya/kepercayaan sesuatu kaum..Melibatkan diri dalam aktiviti perkhemahan yang terdiri daripada pelajar pelbagai kaum.

..Melahirkan modal insan berkualiti..Berdaya saing. ..Kerjasama antara pemimpin-pemimpin/pemimpin-rakyat.Merealisasikan wawasan 2020 ..Berdisiplin [14x1m][Maksimum:10 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah] 8 Rumusan ..... .Memanfaatkan kurniaan Tuhan. ..Menerapkan integriti/anti rasuah.. .... .Mengekalkan tradisi bangsa..Mengukuhkan perpaduan kaum... ....Memelihara jati diri.. ..Memperkukuh jati diri/PLKN .. [11x1m][Maksimum:5 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah] (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran... .Pengetahuan yang diperoleh.....bangsa dan negara...Menguatkuasakan undang-udang secara adil [9x1m][Maksimum:5 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah] 7 Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme ....Memperkasa sekolah agama .Menjayakan konsep 1 Malaysia .Berfikiran positif . ..Tidak bekerjasama dengan kuasa asing yang merosakkan negara ..... ..Memantapkan peranan masyarakat untuk mengatasi gejala sosial. ...Mengukuhkan institusi kekeluargaan..Berbangga dengan pencapaian negara. ..Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.Tidak mudah putus asa. . .. . . 24 . ..Penyalahgunaan ICT...Melakukan rundingan untuk menyelesaikan masalah..Iktibar kepada diri. .Mempunyai sikap positif.....Pemikiran yang matang...

2 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua Soalan :Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Pada pendapat anda mengapakah semangat patriotisme menjadi tonggak dalam mengekalkan kedaulatan negara.? Peringatan Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah Format Pengenalan Aspek Memahami latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehimgga Perang Dunia Kedua Isi dan Huraian Memahami sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British Menganalisis peristiwa penentangan pemimpin tempatan Perincian 1 Pengenalan Jelaskan latar belakang nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. 3 Peristiwa penentangan pemimpin tempatan Terangkan peristiwa penentangan pemimpin tempatan terhadap British di (a) Naning (b) Kelantan Markah Penuh 5 markah 30 markah 15 markah 25 .SOLAN KERTAS 3 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA (KELAS 5 A/T) TEMA /TAJUK :10. 2 Sebab-sebab penentangan Bincangkan sebabsebab penentangan masyarakat terhadap British di tanah Melayu.

(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara[5 markah] (b) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas.[5 markah] 10 markah Menilai kejayaan Malaysia dalam pelbagai aspek. 4 Semangat patriotisme mampu mengekalkan kedaulatan negara Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat menjadi warganegara Malaysia yang mampu mengekalkan kedaulatan negara? 15 markah 5 Kemakmuran negara hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Pada pendapat anda. Mencipta/menjana idea dalam usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia.apakah kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. 10 markah 26 .Mengaplikasi kepentingan semangat patriotisme dalam mengekalkan kedaulatan negara. 7 Nilai-nilai murni /iktibar/patriotism daripada usaha mengekalkan kedaulatan negara Nyatakan nilai-nilai murni yang perlu ada pada setiap warganegara Malaysia dalam usaha mengekalkan kedulatan negara. Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara. 10 markah 6 Cabaran dan langkah mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara.

…Gerakan ini merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar.apabila British mengambilalih Melaka daripada Belanda.Kelantan.gemilang dan terbilang.penguatkuasaan politik British menjadi luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya. …Seperti di Naning. …Dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya.penentangan terhadap British dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19. 27 . …Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar.Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8 Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri. …Di Malaysia. [7x1m][Maksimum:5 markah] 2 Sebab-sebab penentangan Dasar penaklukan British …Penentangan terhadap British oleh masyarakat tempatan adalah disebabkan dasar penaklukan Britishdi daerah mereka. …Penentangan Dol Said terhadap kehendak British mencetuskan peperangan.bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang. 5 markah Cadangan Peraturan Pemarkahan (Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang dunia Kedua) 1 Pengenalan/Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. …Melalui dasar ini.Terengganu. …Contohnya.Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan dipaksa membayar ufti. …Gerakan nasionalisme secara menyeluruh pula bermula pada abad ke-20 …Gerakan pemimpin tempatan berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia.Sarawak dan Sabah. …Penentangan bertujuan untuk membebaskan negara mereka daripada penjajah. …Antara pemimpin penentangan ialah Penghulu Dol Said/Dato Maharaja Lela/Rentap /Mat Salleh.Pahang.

saudagar dari Negeri-negeri Selat dibenarkan menjalankan aktiviti perlombongan dan perdagangan bijih timah. Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh …Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran ke atas kawasan dan anak buah mereka setelah British menjajah kawasan mereka. …Ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.. Campurtangan British dalam adat resam tempatan …Campurtangan British dalam adat resam tempatan turut membawa kepada penentangan tempatan. …Seperti soal pentadbiran.penentangan berlaku kerana British menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk mesti mendapat kebenaran British dan tanah dikenakan cukai.ekonomi. …Sebelum penjajahan. …Penjajahan British terhadap daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa. …Di Perak.W Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu. …yang menyulitkan kehidupn mereka telah memberi sokongan kepada penentangan pemimpin tempatan. …. …Menerusi perjanjian.W.Perlantikan ini memberikan pemimpin tempatan kuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya. Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan . …British telah memaksa penduduk tempatan menerima nilai British yang bertentangan dengan budaya tempatan .iaitu amalan menggunakan orang suruhan. …Tindakan Birch telah ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan. Kesulitan penduduk tempatan …Penduduk tempatan tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British. …British memperkenalkan sistem cukai. …Keadaan ini menyebabkan rasa tidak puas hati dlam kalangan pemimpin tempatan yang mendorong mereka menentang British.perundangan. 28 .dan sosial. …Di Terengganu.undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum.British telah memaksa sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan.J. …iaitu tanah boleh dibuka mengikut keperluan mereka dan tidak perlu membayar cukai.Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan …Penentangan terhadap British berlaku kerana British ingin menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingannya. …Peraturan British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan.kebanyakan pemimpin tempatan telah dilantik oleh sultan ataupun masyarakatnya untuk mentadbir kawasan tersebut.. …Penguasaan ekonomi dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh British dengan pemimpin tempatan.

[29x1m][Maksimum:30 markah] 3 Peristiwa penentangan pemimpin tempatan a Naning  Penentangan Penghulu Dol Said di naming antara tahun 1881 -1833 merupakan penentangan paling awal berlaku di tanah Melayu.  Tidak bersetuju dengan arahan supaya Naning menghantar 1/10 hasilnya kepada Melaka sebagai ufti.  Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan. b Kelantan  Penentangan dilakukan oleh Tok Janggut.  Pada tahun 1831.  Beliau diberi pencen dan sebuahrumah di sana.  Pasukan British berjaya mengalahkan tentera Penghulu Dol Said.  Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem ini dan bertindak enggan membayar cukai.Che Ishak.  Dol Said dan pengikut-pengikutnya tidak mendapat bantuan dari mana-mana pihak.British membawa masuk pasukan tentera dari negeri selat bersama kapal perang H.  Dol Said mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali daripada Rembau/Syed Shaban/Penghulu Remai dan Rechat/Dato’Kelana Sungai Ujong/Penghulu Gemencheh.S Cadmus yang mendarat di Tumpat.Penghulu Adam.Haji Said.Tok Janggut sebgai perdana menteri.British menghantar pasukan tenteranya untuk menakluki Naning.  Mereka menduduki Pasir Putih selama 3 hari  Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebgai Raja.  Sebab penentangan Dol Said ialah beliau tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah jajahan British.Engku Besar Jeram.dan Che Ishak sebagai pegawai daerah.daerah Naning.  British memaksa penduduk tempatan menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkan.  Bantahan Tok Janggut enggan dilayan Pegawai Daerah Paser Putih yang telah mengarahkan pihak polis menangkap tok Janggut tetapi gagal.British dengan tentera seramai 1200 orang menyerang Naning.dan rakyat tempatan menyerang Pasir Putih dan berjaya menawannya.  Dol Said berjaya mengalahkan pasukan tentera British yang berjumlah 150 orang di bawah pimpinan kapten Wyllie yang ingin menawan Taboh.Tuan Ahmad.  Penentangan terhadap penjajahan British berlaku di Paser Putih pada tahun 1910 apabila British memperkenalkan Sistem Penasihat British.…Kesetiaan kepada pembesar tempatan memberikan kerjasama dalam menentang British.M.  Dol Said menentang pasukan british. 29 .  Pada akhir tahun 1832.  Pada tahun 1915.

Serangan British yang tersusun dengan penggunaan senjata yang lebih moden berjaya melumpuhkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya. …Mengekalkan perpaduan kaum. …Hormat-menghormati sesame individu [16x1m][Maksimum:15 markah] 5 Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil daripada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum …Membina Menara Berkembar Petronas …Perisytiharan Melaka sebagai Bandaraya Bersejarah Warisan Dunia …Perisytiharan Pulau Pinang sebagai Bandaraya Warisan Dunia. …Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia. …Menguasai kepakaran sains dan teknologi. …Mengukuhkan perpaduan kaum …Pelbagai bahasa 30 . [13x1m][Maksimum 10 markah] [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 6 (a) Cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara . …Melancarkan Koridor Raya Multimedia (MSC) …Pelaksanaan K-ekonomi..    Pada Mei 1915 British menyerang Tok Janggut yang berkubu di Saring. Tok Janggut terkorban dalam serangan tersebut dan mayatnya telah diarak ke seluruh pekan Kota Bharu sebelum digantung di pasar dalam keadaan kepala di bawah dan kaki ke atas. …Jangan mudah terpengaruh dengan agenda anasir luar. …Melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yang berguna.Mempunyai semangat setia negara yang tinggi …Sanggup berkorban untuk bangsa …Mempunyai sifat kerjasama. …Pelancaran Kapal Selam KD Tun Razak. …Menguasai pelbagai kemahiran. …Pembinaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) …program Angkasawan Negara. …Sistem perbankan elektronik …Kemajuan sistem pengangkutan/LRT/MRT/Komuter/Monorail. …Pembinaan Jambatan Pulau Pinang …Pembinaan Menara Kuala Lumpur. [23x1 m][Maksimum:15 markah] 4 Bagaimanakah generasi muda hari ini dapat menjadi warganegara Malaysia yang mampu mengekalkan kedaulatan negara . …Menjaga keamanan negara.. …Mengelakkan diri daripada nilai-nilai negative. Tindakan ini merupakan amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang British. …Patuh pada ajaran agama.

…Pengamalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. …Berakhlak mulia. …Permuafakatan antara pemimpin-pemimpin rakyat. …Berani mempertahankan negara. …Pengamalan Prinsip Rukun Negara. …Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.…Pelbagai budaya …Pelbagai kepercayaan/agama …Pelbagai fahaman politik …Pendudukan yang berbeza …Polarisasi kaum …Merapatkan jurang perbezaan pendapatan/ekonomi …Merapatkan jurang perbezaan pendidikan …Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja …Mudah terpengaruh dengan anasir luar [12x1m][Maksimum:5 markah] (b) Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ialah …Menjayakan konsep 1 Malaysia. …Kerjasama antara pelbagai kaum. …Cinta akan negara.gemilang dan terbilang. …Bertolak ansur. …Keadilan. …Pelaksanaan Dasar Pendidikan kebangsaan …Penganjuran Sukan Malaysia(SUKMA) …Konsep Rumah Terbuka setiap musim perayaan. …Program latihan Khidmat Negara(PLKN) …Pengagihan ekonomi secara seimbang [Mana-mana jawapan lain yang munasabah] 7 Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara. …Kebijaksanaan pemerintah. …Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. SOALAN KERTAS 3 BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Tema/Tajuk:11. [10x1m][[Maksimum:10 markah] 8 Rumusan …Pengetahuan yang diperoleh …Iktibar kepada diri bangsa dan negara. …Sanggup berkorban untuk negara. …Menghormati hak asasi manusia.1 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia 31 .

mark terhadap Terangkan reaksi ah pengenalan penduduk Tanah Malayan Union Melayu terhadap Malayan Union Menganalisis Tindakan orang 15 tindakan orang Melayu menentang mark Melayu Malayan Union . negara Berdasarkan pemerhatian anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara menerusi perpaduan bangsa Malaysia. perpaduan bangsa Malaysia dapat dipertingkatkan? Menilai kejayaan Kejayaan Malaysia 10 Malaysia dalam hasil daripada mark menjamin perpaduan bangsa ah kemakmuran Malaysia.sejauh manakah perpaduan rakyat dapat menjamin keharmonian negara kita? Peringatan Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengen alan Isi dan Huraian Aspek Perincian Mark ah Penu h Memahami latar Pengenalan 5 belakang/sebab. ah menentang Bincangkan tindakan Malayan Union orang Melayu menentang Malayan Union. dalam menjamin kemakmuran negara.Jelaskan latar mark sebab belakang/sebab-sebab ah pengenalan pengenalan Malayan Malayan Union Union di Tanah Melayu. Mengaplikasi Perpaduan bangsa 15 perpaduan Malaysia dalam mark bangsa Malaysia menjamin ah.Soalan:Pengenalan Malayan Union di Tanah Melayu 1946 telah membangkitkanpenentangan masyarakat terhadap penjajahan British. Pada pendapat anda. Memahami reaksi Reaksi terhadap 30 masyarakat Malayan Union . kemakmuran Bagaimanakah negara. Mencipta/menjan Cabaran dan langkah 10 32 .

Iktibar kepada diri.bangsa dan negara. Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.[5markah] Menghayati nilai. memperkukuh Nyatakan nilai-nilai perpaduan kaum. (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran [5 markah] (b) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas. murni/iktibar/patriotism e/dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum di Malaysia. dibincangkan. Merumus secara Rumusan keseluruhan isi Pengetahuan yang telah yang diperoleh.gemilang dan terbilang.a idea untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. Kesimp ulan mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. mark ah 10 mark ah 5 mark ah 33 .Nilai-nilai nilai murni/iktibar/patriotism murni/iktibar/patri e dalam usaha otisme dalam memperkukuh usaha perpaduan kaum.

Peringatan Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. kepentingan Sistem Ahli. Terangkan maksud Sistem Ahli dan cirri-ciri Sistem Ahli. Sistem Ahli. Bincangkan Sistem Ahli daripada aspek berikut: (a) Proses pelaksanaan. Format Pengenalan Isi dan Huraian Aspek Perincian Memahami pengenalan 1.Bincangkan. Proses pelaksanaan dan 15 markah pelaksanaan dan kepentingan Sistem Ahli. Cadangkan langkah-langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara yang cemerlang. Sistem Ahli dan ciri-ciri dan cirri-ciri Sistem Ahli. (b) Kepentingan Mengaplikasikan langkah4.SOALAN KERTAS 3 BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Tema/Tajuk:11. pentadbiran negara.1 Pembinaan Negara dan Bangsa yang merdeka Soalan:Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu telah meninggalkan corak pemerintahan dan pentadbiran yang cemerlang terhadap negara kita pada masa kini. Markah Penuh 5 markah 30 markah Menganalisis proses 3. Pengenalan Sistem Ahli Jelaskan secara umum pengenalan Sistem Ahli. Langkah kea rah 15 markah ke arah mewujudkan mewujudkan sistem sistem pemerintahan dan pemerintahan dan pentadbiran negara. 34 . Memahami Sistem Ahli 2.

sistem pemerintahan dan pentadbiran. Merumus secara 8.Menilai keberkesanan 5.(5m) Menghayati nilai-nilai 7. Kejayaan negara hasil 10 markah sistem pemerintahan dan daripada kecemerlangan pentadbiran negara. …British telah memberikan latihan untuk mentadbir negara.dan sosial. Harapan untuk masa depan yang lebih cemerlang. Cabaran menjadikan 10 markah Malaysia sebagai negara yang aman dan makmur. 35 . …kepada penduduk tempatan supaya mampu berkerajaan sendiri.dan berdaulat adalah sukar.gemilang. …antara pemimpin terdahulu dengan pihak tertentu untuk menentukan hala tuju negara. …Latihan dijalankan oleh pihak British beberapa tahun sebelum negara mencapai kemerdekaan. Cadangan skema pemarkahan Kertas 3:Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka 1 Pengenalan …Membina sebuah negara dan bangsa yang merdeka . Mencipta/menjana idea 6.dan terbilang. (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menjamin keamanan negara(5m) (b) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. keseluruhan isi yang telah Pengetahuan yang diperoleh dibincangkan Iktibar kepada diri. untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara. Berdasarkan pengetahuan anda.bangsa dan negara. Kesimpulan Nilai-nilai 10 markah murni/iktibar/patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum.ekonomi. Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara.kemukakan kejayaan Malaysia kesan daripada kecemerlangan pemerintahan dan pentadbiran dalam bidang politik. …Pembinaan sebuah negara dan bangsa yang merdeka melibatkan rundingan dan kerjasama. murni/iktibar/patriotisme daripada kemakmuran Malaysia. Rumusan 5 markah.

Pada bulan Februari 1950. [7x1m][Maksimun:5 markah] 2 Maksud Sistem Ahli dan cirri-ciri Sistem Ahli Maksud …Sistem Ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain. …Sistem Ahli terdiri daripada Sembilan orang anggota 36 ... Sistem Ahli telah dibincangkan. satu rundingan telah diadakan di King’s House. …untuk menjalankan dasar dekolonialisasi …Pihak British berpendapat Sistem Ahli akan mengurangkan tekanan daripada pihak Parti Komunis Malaya. …Idea penubuhannya dicadangkan oleh Dato Onn Jaafar. …Anggota Sistem Ahli dikenal sebagai Ahli. …Untuk menerajui pentadbiran Tanah Melayu. …yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk. …dalam perbincangannya dengan Sir Henry Gurney di Kuala Lumpur. …Pada bulan Julai 1950. …Sebelum ini dikenali sebagai Durbar. …Ditubuhkan pada 1 Februari 1948. …iaitu sebelum pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) dijalankan pada bulan Julai 1955.Kuala Lumpur. …Majlis Raja-Raja Melayu dianggotai Sembilan orang Raja Melayu yang memerintah di Negeri-Negeri Melayu. Ciri-ciri …Sistem Ahli dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955. …Sir Henry Gurney mencadangkan supaya model negara Kenya dan Rhodesia Utara dilaksanakan di Tanah Melayu.Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri …Perlantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British . …dipersetujui dalam Mesyuarat Majlis Raja-Raja . …Sir Henry Gurney telah menjemput Dato Onn Jaafar (Yang Dipertuan UMNO) … Dato Hamzah Abdullah (Menteri Besar Selangor) …Raja Uda/Dato Nik Ahmad Kamil (wakil UMNO dan orang Melayu) …Dato EEC Thuraisingam (Wakil orang India) …Encik Yong Shook Lin/Dr Lee Tiang Keng(wakil orang Cina) …Mereka bersetuju dengan pendekatan Sistem Ahli. …Satu sistem kabinet bayangan. …antara Pihak British dengan wakil penduduk Tanah Melayu. …contohnya. …Cadangan ini adalah selaras dengan hasrat British. .…Usaha tersebut membolehkan negara mencapai kemerdekaan rasmi pada 31 Ogos 1957 tanpa pertumpahan darah. …dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.

E.seorang Cina dan seorang India) …dan empat orang pegawai British. …untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) …Ahli akan berbincang dengan pegawai-pegawai kanan British. …untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam menyediakan cadangan undang-undang itu.Perlombongan dan Perhubungan) b Kepentingan Sistem Ahli …Sistem Ahli merupakan tapak asal yang penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. …Sistem ahli memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu. …Pada kebiasaannya. …Ahli juga bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya.cadangan undang-undang itu merupakan pendirian pentadbiran British. [33x1m][Maksimum:30 markah] 3 Proses Pelaksanaan a …Dalam Sistem Ahli. …kerana ahli-ahlinya merupakan gabungan pemimpin daripada …pelbagai kaum yang terdapat di Persekutuan Tanah Melayu.C Thuraisingam( Ahli Pelajaran) …J. …Sistem Ahli member pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan.…iaitu lima orang penduduk Tanah Melayu (tiga orang Melayu. 37 .A Spencer (Ahli Ekonomi) …Tunku Yaakob ibni Sultan Abdul Hamid (Ahli Pertanian dan Perhutanan) …Dr Lee Tiang Keng (Ahli kesihatan) …Dato E.ahli-ahli yang dilantik diberikan tugas menjaga satu portfolio.D Mead (Ahli Perumahan dan Kerja Raya) …Dato Mahmud Mat (Ahli Tanah. …untuk mentadbir dan menerajui kerajaan walaupun masih dikuasai oleh British [24x1m][Maksimum:15 markah] 4 Langkah-langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang lebih cemerlang. …Ahli akan menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut mengikut dasar-dasar yang sedia ada. …Ahli-ahlinya diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. …Sistem Ahli merupakan asas penting untuk menentukan kemerdekaan yang bakal dicapai mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. …Pemerintah yang adil …Keadilan ekonomi sama rata. …yang mempunyaibeberapa buah jabatan kerajaan. …Keanggotaan Sistem Ahli pada peringkat awal iaitu Dato Onn Jaafar (Ahli dalam negeri) …O. …Pesuruhjaya Tinggi juga akan memberikan arahan dan persetujuan tentang undang-undang yang dicadangkan.

…Pemerintah berilmu pengetahuan. …Menekankan perpaduan negara. …Kemajuan sistem pentadbiran/e-pentadbiran. …Pemerintah menjalankan tugas amanah. …Kemajuan sistem pengangkutan/MRT/LRT/Monorel/jalan raya. …Pemimpin yang bijaksana/minda kelas pertama. …Pemodenan kemudahan kesihatan/hospital. …Kerajaan yang prihatin terhadap nasib rakyat. …Koridor raya Multimedia (MSC) [15x1m][Maksimum:10 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah] 6 (a) Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menjamin keamanan negara. …Berfikiran globalisasi. …Hubungan antarabangsa berjalan lancar. …Pendemokrasian ilmu. …Penggunaan ICT dalam pendidikan. …Kebajikan rakyat diberi keutamaan. …Kemajuan ICT dalam pengurusan. …Mengurus ekonomi secara optimum. …Menjalankan pengurusan dengan lancar. …Kemajuan teknologi dalam pertanian/penggunaan jentera. …Kerajaan mesra rakyat …Mengamalkan konsep 1 Malaysia. …Mengurangkan kerenah birokrasi …Menjalinkan hubungan diplomatic …Pemimpin yang berpandangan jauh. …Kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan. …Pusat tumpuan pelancong asing. …Kemajuan sistem perhubungan/komunikasi. …Berdaya saing. Pelajar 38 . …Sektor perindustrian berkembang maju. …Memiliki sifat keterbukaan terhadap nilai-nilai yang positif. …Perlaksanaan K-ekonomi. [21x1m][Maksimum:15 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang muasabah] 5 Kejayaan Malaysia kesan daripada kecemerlangan pemerintahan kdan pentadbiran dalam bidang politik. …Kebebasan ekonomi. …Sistem perbankan elektronik. …Kemajuan ekonomi pesat.ekonomi dan sosial.

…Memartabatkan Pendidikan moral dan PSK …Kempen/motivasi/ceramah tentang masalah keruntuhan moral. …Memperketat undang-undang juvana. …Berdikari …Berwawasan …Sikap toleransi …Mengekalkan keamanan. …Menghidupkan slogan Budaya Penyayang [7x1m][Maksimum:5 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah] 7 Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme …Kerjasama semua pihak …Perpaduan antara kaum. …Memberikan didikan agama secukupnya. …Kasih sayang sesame individu.…Kes ponteng sekolah meningkat …Disiplin merosot …Kes buli/bergaduh/gengsterisme Remaja …Pembuangan bayi …Lumba haram/merempit …Penyalahgunaan dadah Masyarakat …Pembunuhan …Pelacuran …Penculikan …Keruntuhan akhlak …Merompak/mencuri …Terpedaya dengan sindiket keldai dadah. …Bersyukur kepada Tuhan …Keadilan dalam semua aspek …Memanfaatkan keamanannegara. [12x1m][Maksimum:10 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah] 8 Rumusan …Pengetahuan yang diperoleh 39 . …Jati diri yang kukuh. Negara …Rasuah berleluasa …Demonstrasi jalanan …Kerenah birokrasi [7x1m][Maksimum:5 markah] [Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah] b Langkah-langkah mengatasi cabaran …Pendidikan sepanjang hayat …Memantapkan peranan institusi keluarga. …Mengekalkan kedaulatan negara.

Format Pengenalan Isi dan Huraian Aspek Perincian Memahami latar 1. Memahami Rancangan 2.Bincangkan. Matlamat menjadikan Malaysia sebagai Malaysia sebagai tumpuan tumpuan pusat ekonomi pusat ekonomi antarabangsa antarabangsa Cadangkan langkah-langkah Markah Penuh 5 markah 30 markah 15 markah 15 markah 40 .…Iktibar kepada diri. Dasar pembangunan pembangunan ekonomi ekonomi dalam dalam memajukan negara memajukan negara Terangkan dasar pembangunan ekonomi seperti berikut: (a) Dasar Pertanian Negara (b) Dasar Pensyarikatan Malaysia (c) Dasar Penswastaan (d) Dasar Hala Tuju Cara Baru (e) Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (f) Dasar Pendudukan Mengaplikasi matlamat 4.3 Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan Soalan:Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan pada tahun 1971 hingga 1990 telah memacu kemajuan ekonomi Malaysia sehingga kini. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.bangsa dan negara …Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang. Rancangan Pembangunan Pembangunan Lima Lima Tahun Tahun Terangkan rancangan pembangunan lima tahun mengikut tahap: (a) Tahap Pertama (15m) (b) Tahap Kedua (15m) Menganalisis dasar 3. SOALAN KERTAS 3 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN Tema/Tajuk:11. Pengenalan belakang pembangunan Jelaskan secara umum latar ekonomi di negara kita. belakang pembangunan ekonomi di negara kita.

usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran wawasan 2020 Menghayati nilai-nilai 7. murni/iktibar/patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat terikan pelabur asing.(5m) Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara.Menilai kejayaan 5. 8.apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa? Cabaran dan langkahlangkah untuk menghadapi cabaran Wawasan 2020 (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk merealisasikan Wawasan 2020. Nyatakan nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara. Rumusan  Pengetahuan yang diperoleh  Iktibar kepada diri. Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa Mencipta/Menjana idea 6. Kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa Pada pendapat anda.(5m) (b) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas.bangsa dan negara  Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.gemilang dan terbilang 10 markah 10 markah 10 markah 5 markah 41 .