Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi
1

Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi

Foxit® PhantomPDF™ — skrócona
instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja zawiera krótkie wprowadzenie do głównych funkcji programu Foxit
PhantomPDF. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Wprowadzenie
Instalowanie programu Foxit PhantomPDF
Wymagania systemowe
Systemy operacyjne
 Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise z dodatkiem
lub bez dodatku Service Pack 1 (wersje 32- i 64-bitowe)
 Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowa)
 Windows 8.x, pełna wersja
 Microsoft Office® 2007 lub nowsza wersja (wymagane przez niektóre funkcje tworzenia
plików PDF)
 W przypadku użytkowników korzystających z usług zarządzania prawami w usłudze Active
Directory i funkcji integracji z programem SharePoint wymagany jest system Windows 7 lub
Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 Weryfikacja jako Citrix Ready® z Citrix XenApp® 6
Zalecany minimalny sprzęt do poprawy wydajności
 Procesor 1,3 GHz lub szybszy
 512 MB pamięci RAM (zalecany: 1 GB lub więcej pamięci RAM)
 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 Rozdzielczość ekranu 1024*768

Sposób instalacji
Instalator programu Foxit PhantomPDF ma format MSI. Należy pobrać instalator na komputer, a
następnie wykonać następujące czynności (jako przykład podano wersję Business):
1.

Kliknij dwukrotnie plik „FoxitPhantomPDF_Business_enu_Setup.msi”; zostanie wyświetlone
okno kreatora instalacji. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

2

Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi

2.

Program Foxit PhantomPDF jest chroniony prawem autorskim, więc przed wykonaniem
dalszych czynności należy zaakceptować warunki Umowy licencyjnej. Zaznacz pole wyboru
Akceptuję warunki Umowy licencyjnej, aby kontynuować.

3.

Dostępne są dwa rodzaje instalacji programu Foxit PhantomPDF. Użytkownik może zmienić
katalog instalacji lub zachować ustawienia domyślne.
Typowa — domyślnie instalowane są wszystkie funkcje, ale wymagana jest większa ilość
miejsca na dysku.
Niestandardowa — umożliwia użytkownikom wybranie funkcji programu, które mają zostać
zainstalowane.

3

C) Zaznacz opcje. i kliknij przycisk „Dalej”. W przypadku instalacji typowej kliknij przycisk Zainstaluj. 4 . aby kontynuować. B) Kliknij przycisk „Użycie dysku”. aby zmienić katalog instalacji dodatku PDF Viewer. które chcesz zainstalować. aby rozpocząć instalację. aby sprawdzić dostępne miejsce na dysku dla wybranych funkcji.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi 4. D) Wybierz dodatkowe zadania. W przypadku instalacji niestandardowej wykonaj następujące czynności: A) Kliknij przycisk „Przeglądaj”. a następnie kliknij przycisk „Instaluj”. które instalator ma wykonać.

Kliknij przycisk Zakończ. 5 . Możesz zaznaczyć opcję Uruchom program Foxit PhantomPDF. wpisując polecenie „msiexec” w wierszu polecenia lub odwiedzając centrum pomocy Microsoft TechNet. aby od razu uruchomić aplikację. Po zakończeniu procesu wyświetlane jest okno dialogowe z informacją o zainstalowaniu programu Foxit PhantomPDF.exe oraz parametrów wymaganych i opcjonalnych można uzyskać.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi 5. aby zakończyć instalację. Instalacja z wiersza polecenia Aplikację można także zainstalować za pomocą wiersza polecenia: msiexec /Opcja <wymagany parametr> [opcjonalny parametr] [WŁAŚCIWOŚĆ=wartość_właściwości] Szczegółowe informacje na temat pliku msiexec.

Opera. FX_FIREFOXPLUGIN — dodatek służący do otwierania plików PDF w przeglądarkach Mozilla Firefox. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_PDFVIEWER. FX_CREATOR — program Foxit PhantomPDF Creator instaluje w systemie wirtualną drukarkę. FX_PDFA — moduł służący do weryfikowania zgodności plików ze standardami PDF/A-1a i PDF/A-1b. które zostaną lokalnie udostępnione przez instalację programu Foxit PhantomPDF. Pełną listę standardowych właściwości publicznych można znaleźć pod adresem: http://msdn.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Właściwości publiczne pakietu instalacyjnego MSI programu Foxit PhantomPDF. FX_CREATORWORDADDIN — dodatkowy pasek narzędzi programu MS Word umożliwiający tworzenie plików PDF jednym kliknięciem. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji 6 . FX_CONVERTEXT — rozszerzenie powłoki umożliwiające konwersję plików PDF lub łączenie obsługiwanych plików za pomocą menu rozwijanego prawym przyciskiem myszy. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_PDFVIEWER. gramatykę i interpunkcję w przypadku typowych błędów.microsoft. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_CREATOR. Narzędzie sugeruje również prawidłową pisownię. FX_SPELLCHECK— narzędzie służące do sprawdzania pisowni w trybie maszyny do pisania lub wypełniania formularzy. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_PDFVIEWER.85). Safari i Chrome. w wysokiej jakości pliki PDF. Program Creator może sprawnie i wygodnie przekształcać wszelkie dokumenty. FX_OCR — moduł pozwalający przekształcać zeskanowane lub graficzne dokumenty PDF w pliki z możliwością zaznaczania obiektów i wyszukiwania.aspx Właściwości programu Foxit PhantomPDF to: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADDLOCAL <lista funkcji> Wartością właściwości ADDLOCAL jest rozdzielona przecinkami lista funkcji. które można drukować. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_PDFVIEWER. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_PDFVIEWER.com/en-gb/library/aa370905(VS. Instalator programu Foxit PhantomPDF obejmuje następujące funkcje: FX_PDFVIEWER — przeglądarka Foxit PDF Viewer i jej składniki. Właściwości instalacyjne programu Foxit PhantomPDF uzupełniają standardowe właściwości publiczne pakietu MSI. dając administratorom większą kontrolę nad instalacją aplikacji.

7 . Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_PDFVIEWER. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_CREATOR. LAUNCHCHECKDEFAULT Przy domyślnej wartości „1” program Foxit PhantomPDF będzie sprawdzać. który ułatwia szybkie wyszukiwanie w dokumentach PDF. STARTMENU_SHORTCUT Przy domyślnej wartości „1” instalator utworzy w menu programów grupę dla instalowanej aplikacji i jej składników. czy program Foxit PhantomPDF jest domyślnym czytnikiem przy jego uruchamianiu. MAKEDEFAULT Przy domyślnej wartości „1” program Foxit PhantomPDF będzie domyślną aplikacją do otwierania plików PDF. CLEAN Przy wartości „1” uruchamia program z poleceniem /uninstall. VIEW_IN_BROWSER Przy domyślnej wartości „1” program Foxit PhantomPDF będzie skonfigurowany do otwierania plików PDF w przeglądarkach. Te rozszerzenia umożliwiają wyświetlanie miniatur plików PDF w Eksploratorze Windows oraz podgląd plików PDF w systemie Windows Vista i pakiecie Office 2007. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_CREATOR. Ta funkcja wymaga zainstalowania funkcji FX_CREATOR. REMOVENEWVERSION Przy wartości „1” wymusza zastąpienie nowszej wersji programu Foxit PhantomPDF podczas instalacji. SETDEFAULTPRINTER Przy domyślnej wartości „1” instalator zainstaluje program Foxit PhantomPDF Printer i ustawi go jako domyślną drukarkę systemową. FX_CREATOROUTLOOKADDIN — dodatkowy pasek narzędzi programu MS Outlook umożliwiający tworzenie plików PDF jednym kliknięciem. Określa lokalizację folderu instalacji produktu.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi FX_CREATOR. KEYPATH Określa plik klucza licencji i zapisuje go w folderze instalacji programu PhantomPDF. FX_CREATORPPTADDIN — dodatkowy pasek narzędzi programu MS PowerPoint umożliwiający tworzenie plików PDF jednym kliknięciem. FX_CREATOREXCELADDIN — dodatkowy pasek narzędzi programu MS Excel umożliwiający tworzenie plików PDF jednym kliknięciem. FX_SE — dodatki do Eksploratora Windows i powłoki systemu Windows. DESKTOP_SHORTCUT Przy domyślnej wartości „1” instalator umieści na pulpicie skrót do instalowanej aplikacji. INSTALLLOCATION FX_IFILTER — Foxit PDF IFilter to dodatek aparatów wyszukiwania systemu Windows.

AUTO_UPDATE Przy wartości „0” aktualizacje nie są pobierane ani instalowane automatycznie. Instalacja aplikacji w trybie dyskretnym (bez interakcji użytkownika) w folderze „C:\Program Files\Foxit Software”: msiexec /i "Foxit PhantomPDF. Instalacja samej przeglądarki Foxit PDF Viewer: msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" KEYPATH="C:\fpmkey. aby kupić program Foxit PhantomPDF w witrynie sieci Web firmy Foxit. W przeciwnym razie kliknij przycisk Kup teraz.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi usuwając wszystkie dane rejestru i powiązane pliki programu PhantomPDF. Pominięcie instalacji programu Foxit PhantomPDF Printer: msiexec /i "Foxit PhantomPDF. Wymuszenie zastąpienia przy instalacji takiej samej lub nowszej wersji programu Foxit PhantomPDF: msiexec /i "Foxit PhantomPDF. W przypadku wybrania opcji Bezpłatna wersja 8 . aby aktywować aplikację. Po uruchomieniu programu Foxit PhantomPDF wyświetlany jest kreator aktywacji.msi" ADDLOCAL=ALL.msi" /quiet CLEAN="1" Aktywacja programu Foxit PhantomPDF 1.msi" /quiet INSTALLLOCATION="C:\Program Files\ Foxit Software " 2. (Uwaga: To jest polecenie dezinstalacji). Użycie pliku klucza licencji zapisanego na dysku C do aktywacji aplikacji przy uruchamianiu instalatora: msiexec /i "Foxit PhantomPDF. Jeśli licencja na program Foxit PhantomPDF została już zakupiona. Usunięcie danych rejestru i danych użytkownika przy przeprowadzaniu instalacji w trybie dyskretnym: msiexec /x "Foxit PhantomPDF.msi" /quiet ADDLOCAL="FX_PDFVIEWER" 3. przy wartości „2” aktualizacje są instalowane automatycznie.txt" 4. przy wartości „1” aktualizacje są pobierane automatycznie. Przykłady wiersza polecenia: 1.msi" REMOVENEWVERSION="1" 6. ADVERTISE="FX_CREATOR" /qn 5. ale użytkownicy mogą wybrać moment instalacji. kliknij przycisk Aktywuj.

9 . Po kliknięciu przycisku Aktywuj wyświetlane jest okno z monitem o wprowadzenie kodu klucza rejestracyjnego. Następnie kliknij przycisk Dalej.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi próbna będzie można bezpłatne testować program Foxit PhantomPDF przez 30 dni. 2. aby dokonać aktywacji. wybierając z menu polecenia POMOC > Aktywuj. Wpisz dane użytkownika w polu Nazwa użytkownika pokazanym w poniższym przykładzie. Klucz można aktywować później po uruchomieniu programu Foxit PhantomPDF. 3. Następnie kliknij przycisk Aktywuj teraz. aby kontynuować. Po upływie bezpłatnego okresu próbnego dostępne są tylko bezpłatne funkcje.

Odinstalowywanie programu Foxit PhantomPDF Sposób odinstalowania Należy wykonać jedną z następujących czynności: Kliknij kolejno Start > Wszystkie programy > Foxit PhantomPDF > Odinstaluj. Aby zmiany zostały uwzględnione. kliknij przycisk Anuluj. Aby ją uruchomić ponownie teraz.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi 4. aby ją ponownie uruchomić w późniejszym czasie. należy ponownie uruchomić aplikację. Po pomyślnej aktywacji zostanie wyświetlone okno komunikatu. kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk OK. 5. 10 .

Drukuj i innych podstawowych narzędzi można uzyskać przez kliknięcie menu PLIK. Kliknij dwukrotnie plik uninstall. 11 . należy wybrać polecenie Preferencje..exe w katalogu instalacji programu Foxit PhantomPDF: nazwa dysku: \. a następnie wybranie ich z menu rozwijanego. Aby zmienić ustawienia programu. Zapisz. Korzystanie z programu Foxit PhantomPDF       Otwieranie menu Plik Zmiana skórki i stylu interfejsu Poruszanie się po dokumentach i wybieranie tekstu lub adnotacji Wyświetlanie różnych narzędzi Sprawdzanie standardów i tworzenie Dołączony dodatek Foxit PDF IFilter Otwieranie menu Plik Dostęp do funkcji Otwórz..Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Programy i funkcje > wybierz program Foxit PhantomPDF i kliknij przycisk Odinstaluj. należy wybrać menu Plik i przejść do polecenia Właściwości.\Foxit Software\Foxit PhantomPDF\. Aby sprawdzić właściwości dokumentu.

Pomarańczowa i Fioletowa. Aby zmienić skórkę i styl interfejsu obszaru roboczego. które umożliwiają zmianę wyglądu programu. pogrupowanych według funkcji.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Zmiana skórki i stylu interfejsu Istnieje pięć rodzajów skórek: Klasyczna. (wersja Business) Wyświetlanie/ukrywanie wstążki 12 . co eliminuje konieczność stosowania wielu różnych pasków narzędzi opartych na ikonach i zapewnia łatwy dostęp do najczęściej używanych poleceń. Należy pamiętać. które pozwalają zmienić wygląd interfejsu programu. Czarna. w którym zestaw pasków narzędzi jest umieszczony na kartach na pasku kart. Tryb wstążki Tryb wstążki jest interfejsem. Niebieska. W trybie wstążki programu Foxit PhantomPDF narzędzia są pogrupowane według zadań. należy wykonać następujące czynności: Aby spowodować zmianę skórki i interfejsu. Dostępne są dwa style interfejsu: Klasyczny pasek narzędzi i Tryb wstążki. że wszystkie instrukcje podane w niniejszej skróconej instrukcji obsługi odnoszą się do trybu wstążki. który jest domyślnym interfejsem użytkownika. Wstążka to interfejs użytkownika aplikacji z dużym paskiem narzędzi wypełnionych graficzną reprezentacją elementów sterujących. wybierz kolejno PLIK > Zmiana trybu paska narzędzi/Zmiana skórki > wybierz odpowiedni tryb i skórkę z listy skórek.

Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi W trybie klasycznego paska narzędzi wybierz kolejno Widok > Paski narzędzi > Pokaż/Ukryj paski narzędzi. Narzędzie Wybierz adnotację umożliwia wybór wielu adnotacji. Wybierz adnotację i Powiększ. zarządzać komentarzami. Komentarz. umieszczać podpisy i używać innych podstawowych funkcji. Na przykład na karcie POCZĄTEK znajdują najczęściej używane grupy. Sprawdzanie standardów i tworzenie 13 . skanować i stosować funkcję OCR. dodawać adnotacje i zarządzać zakładkami. Narzędzie Zaznaczanie tekstu pozwala zaznaczać tekst do skopiowania. Wyświetlanie różnych narzędzi Karta POCZĄTEK w wersji Business Klikając przyciski na wstążce pod różnymi kartami. Zaznaczanie tekstu. a następnie ich przenoszenie. powiększać/zmniejszać strony. lub w prawym górnym rogu. W trybie wstążki kliknij przycisk narzędzi. Za pomocą tych narzędzi do tekstu i adnotacji można poruszać się po dokumentach PDF i pracować z nimi. korzystanie z łączy. Edycja. Narzędzie Ręka umożliwia kartkowanie plików PDF. Narzędzie Powiększ pozwala łatwo powiększyć lub pomniejszyć stronę w celu usprawnienia czytania. Organizowanie stron. Konwersja i Ochrona. Widok. aby zwinąć/rozwinąć pasek Poruszanie się po dokumentach i wybieranie tekstu lub adnotacji Cztery narzędzia najbardziej przydatne do nawigacji i pracy z plikami PDF to: Ręka. Po przytrzymaniu wskaźnika myszy na każdym narzędziu wyświetlana jest etykietka narzędzia. edytować zawartość stron. można łatwo przełączać narzędzia. wypełnianie formularzy i odtwarzanie plików multimedialnych. takie jak Narzędzia. organizować strony. zmianę rozmiaru lub wyrównywanie ich ze sobą.

Można też tworzyć pliki PDF zgodne ze standardem. Dodatek Foxit PDF IFilter można znaleźć w katalogu instalacji programu Foxit PhantomPDF. Kliknij znak plus (+) lub minus (-). zapisując je jako PDF/X. 14 . Poprzednia strona i Następna strona w grupie Idź do pod kartą WIDOK lub na pasku stanu. Ostatnia strona.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Za pomocą funkcji Standard branżowy programu Foxit PhantomPDF można wykrywać i naprawiać problemy w celu uzyskania dokumentów PDF wyższej jakości. aby przeglądać plik PDF. Kliknij przycisk w grupie Zgodność. a następnie wybierz jedną z opcji zgodności i kliknij przycisk Analizuj lub Analizuj i napraw w podręcznym oknie dialogowym. PDF/E i PDF/X jako standardach branżowych. PDF/A lub PDF/E w programie Foxit PhantomPDF Business. Następnie kliknij zakładkę lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Idź do zakładki”. aby rozwinąć lub zwinąć zawartość zakładki. Widoki dokumentu Przechodzenie do określonych stron Kliknij przycisk Pierwsza strona. Aby przejść do tematu przy użyciu zakładek. Możesz także wprowadzić konkretny numer strony. Dołączony dodatek Foxit PDF IFilter Z programem Foxit PhantomPDF jest połączony dodatek Foxit PDF IFilter for Desktop. a przycisk Następny widok — przejść do następnego widoku. aby przejść do tej strony. a następnie szybkie wyszukiwanie tekstu w takich dokumentach na komputerze stacjonarnym. kliknij przycisk Zakładka w lewym okienku nawigacyjnym. który umożliwia indeksowanie dużej liczby dokumentów PDF. Program Foxit PhantomPDF jest wyposażony w funkcje weryfikacji zgodności i tworzenia dokumentów w standardach PDF/A. Przycisk Poprzedni widok pozwala wrócić do poprzedniego widoku.

przeciągnij czerwony prostokąt w miniaturze. kliknij przycisk Miniatury w lewym okienku nawigacyjnym. Aby przejść do innego miejsca na bieżącej stronie. a następnie kliknij miniaturę. Na karcie WIDOK można wybrać następujące układy stron: Jedna 15 . kliknij miniaturę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Powiększ miniatury stron” lub „Zmniejsz miniatury stron”. Aby zmienić rozmiar miniatury strony.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Aby przejść do strony za pomocą jej miniatury. Zmiana sposobu wyświetlania dokumentu Narzędzia wyświetlania stron Program Foxit PhantomPDF oferuje szereg różnych sposobów wyświetlania stron dokumentu PDF w zależności od preferencji.

3. aby powiększyć całą stronę. aby dostosować stronę do widocznego obszaru ekranu. 2. aby powiększyć obszar strony. 3. opcję Dopasuj do szerokości. Ciągłe sąsiadująco. Szkło powiększające Szkło powiększające typu „rybie oko” 16 . 1. aby dostosować stronę do szerokości ekranu. Kliknij i przemieść narzędzie Szkło powiększające . które chcesz zobaczyć. Podziel i Oddzielna strona tytułowa. aby przywrócić rzeczywisty rozmiar strony. Kliknij i przeciągnij to narzędzie. Dostosowanie powiększenia strony Narzędzia widoku Kliknij kartę POCZĄTEK i wybierz narzędzia z grupy Widok. Wybrana lokalizacja zostanie powiększona lub pomniejszona w oknie dialogowym narzędzia Lupa. Kliknij narzędzie Powiększenie z obramowaniem . Sąsiadująco. aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie dokumentu. Dopasuj do widocznego obszaru. aby łatwo powiększyć obszary pliku PDF. Kliknij narzędzie Powiększ lub Pomniejsz . aby wyświetlić całą stronę na ekranie. aby obracać widok strony w prawo/w lewo co 90 stopni.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi strona. 2. Na karcie WIDOK w grupie Asystent można wybrać następujące narzędzia: 1. lub Rzeczywisty rozmiar. Kliknij opcję Obróć w prawo/w lewo. Kliknij narzędzie Lupa i przemieść je w miejsce na stronie. Kliknij opcję Dopasuj do strony. Ciągłe.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dokumentu do konwersji i wybierz polecenie Konwertuj do pliku PDF w programie Foxit PhantomPDF. naciśnij klawisz Esc na klawiaturze. naciśnij lewy przycisk myszy.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Uwaga:    Aby przełączać między szkłem powiększającym i szkłem powiększającym typu „rybie oko”. przeciągnij plik bezpośrednio do okna aplikacji. HTML i innych formatów Tworzenie pliku PDF jednym kliknięciem Aby utworzyć plik PDF jednym kliknięciem:  Przeciągnij dokument do konwersji do ikony programu Foxit PhantomPDF na pulpicie  Jeśli program Foxit PhantomPDF jest otwarty. pliki pakietu MS Office. Tworzenie i eksport Program Foxit PhantomPDF daje niemal nieograniczone możliwości tworzenia plików PDF. ze skanera lub z zawartości schowka. Aby wyłączyć szkło powiększające. dokumentu MS Office. Aby zmienić rozmiar okna narzędzia Szkło powiększające. skanera lub zawartości schowka. Można również tworzyć portfolio.  . Program Foxit PhantomPDF umożliwia tworzenie plików PDF z pustych stron. 17 . naciśnij prawy przycisk myszy. Grupy Tworzenie i Eksport         Tworzenie pliku PDF jednym kliknięciem Tworzenie pliku PDF z dokumentu Microsoft Office Tworzenie pliku PDF z innych aplikacji Tworzenie pliku PDF za pomocą funkcji Print to Evernote Tworzenie pliku PDF za pomocą skanera Tworzenie portfolio PDF Eksport wszystkich obrazów z pliku PDF Eksport pliku PDF do obrazu. a także eksportować dokumenty PDF jako obrazy. pliki HTML i inne. Na karcie KONWERTUJ można bezpośrednio tworzyć dokumenty PDF z określonych plików. pustych stron.

Tworzenie pliku PDF za pomocą funkcji Print to Evernote Program Foxit PhantomPDF przy instalacji dodaje nową drukarkę „Print to Evernote”. Z menu głównego wybierz opcje Plik > Drukuj.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Tworzenie pliku PDF z dokumentu Microsoft Office Program Foxit PhantomPDF pozwala tworzyć profesjonalne. Podczas konwersji plików programu Microsoft Word na format PDF automatycznie zachowywane są zakładki. 2. 3. a także utworzenie pliku PDF. Wybierz z listy drukarek opcję Foxit PhantomPDF Printer. Otwórz plik. łącza. 4. Karta Foxit PDF w programie Microsoft Word Tworzenie plików PDF z Notatnika Windows. Ustaw właściwości drukarki i kliknij przycisk Drukuj. Excel. Aby utworzyć plik PDF za pomocą funkcji Print to Evernote: 1. Zainstaluj aplikację Evernote i zaloguj się na koncie usługi Evernote. 2. Tworzenie pliku PDF za pomocą skanera Program Foxit PhantomPDF umożliwia tworzenie plików PDF bezpośrednio z dokumentów 18 . bezpieczne pliki PDF bezpośrednio w aplikacjach pakietu Microsoft Office (Word. Plik PDF zostanie utworzony i dołączony do wiadomości Evernote. Otwórz plik do konwersji na format PDF i wybierz kolejno opcje Plik > Drukuj > Print to Evernote. programu Internet Explorer i Outlook Express 1. tak jak czyni to drukarka Foxit PDF. kontury i inne ustawienia. Weźmy dla przykładu konwersję plików programu Microsoft Word. 3. Wpisz nazwę pliku PDF i podaj lokalizację zapisu. PPT i Outlook). Ta funkcja umożliwia wysłanie pliku PDF jako załącznika do programu Evernote.

Aby zeskanować dokument do pliku PDF z ustawieniami niestandardowymi. aby przekonwertować pliki PDF na odpowiedni format. klikając kartę POCZĄTEK > grupę Konwertuj > przycisk Skanuj. aby wybrać język. dokumentu MS Office. Eksport wszystkich obrazów z pliku PDF Program Foxit PhantomPDF umożliwia jednym kliknięciem przycisku „Eksportuj wszystkie obrazy” wyeksportowanie wszystkich obrazów w dokumencie do oddzielnych plików obrazów.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi papierowych za pomocą skanera. Kliknij kolejno KONWERTUJ > Eksportuj > Eksportuj wszystkie obrazy i skonfiguruj ustawienia przed wyeksportowaniem za pomocą okna dialogowego Eksportuj do obrazów. Tworzenie portfolio PDF Program Foxit PhantomPDF pozwala szybko utworzyć nowe portfolio PDF z istniejącymi plikami lub folderami przez wybranie kolejno KONWERTUJ > Utwórz > Portfolio PDF > Utwórz nowe portfolio PDF. Aby zeskanować dokument papierowy do pliku PDF z użyciem wcześniej skonfigurowanych ustawień. Dokument można zeskanować do pliku PDF bezpośrednio z ustawieniami niestandardowymi lub z użyciem wcześniej skonfigurowanych preferencji. wybierz ustawienia wstępne skanowania dokumentów. 2) Wybierz kartę KONWERTUJ > Utwórz > Ze skanera lub 3) Wybierz kartę POCZĄTEK > grupę Konwertuj > przycisk Skanuj > polecenie Skanuj. użyj następujących opcji: 1) PLIK > Utwórz > Ze skanera > przycisk Ze skanera… . Program Foxit PhantomPDF obsługuje optymalizację rozmiaru skanowanych plików PDF podczas tworzenia ich ze skanera lub przez wybranie kolejno PLIK > Optymalizowanie zeskanowanego pliku PDF w istniejącym zeskanowanym lub obrazowym pliku PDF. 2. 19 . Do HTML lub Do innego. albo utworzyć puste portfolio PDF i dodać pliki lub foldery w późniejszym czasie przez wybranie opcji Utwórz puste portfolio PDF. w którym chcesz dokonać eksportu. Kliknij kartę KONWERTUJ. Następnie kliknij przycisk stawienia języka. 3. Do pakietu MS Office. HTML i innych formatów 1. aby zmienić zakres stron i preferencje układu. Eksport pliku PDF do obrazu. Wybierz opcję Do obrazu. Można kliknąć przycisk Ustawienia w oknie dialogowym Zapisz jako.

narzędzia Wybierz adnotację lub innego odpowiedniego narzędzia kliknij komentarz prawym przyciskiem myszy. 20 . Wyświetlanie komentarzy i załączników Program Foxit PhantomPDF przechowuje uporządkowaną listę wszystkich komentarzy i załączników w pliku PDF w celu ułatwienia ich przeglądania. rysowania zaznaczenia i narzędzi rysunkowych. aby zapewnić największy możliwy widok dokumentu PDF. za pomocą funkcji komentowania. należy kliknąć przycisk Komentarze lub Załączniki w lewym okienku nawigacyjnym. Aby stały się widoczne.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Komentarz Karta KOMENTARZ W programie Foxit PhantomPDF można dodawać adnotacje i rysować kształty w plikach PDF. Po zakończeniu wszystkie komentarze są automatycznie organizowane i można je wyeksportować do wygodnej recenzji. odpowiedzieć na komentarz itd. tak jak w dokumentach papierowych. Są one domyślnie ukryte. aby ustawić właściwości. W grupie Zarządzaj komentarzami można eksportować i importować dane komentarzy oraz tworzyć ich podsumowania. ustawić stan. Uwaga: Po wybraniu narzędzia Ręka .

ścieżki i obiektów cieniowania pojawiają się 21 . rozmiaru i koloru czcionki oraz innych elementów obiektu tekstowego. Można również przesuwać zaznaczone obiekty. rozmieszczanie. Po wybraniu narzędzi do edycji obiektów. rozmiar czcionki. usuwać je i obracać. Przy edycji obrazu.  Edytowanie obiektów — kliknij narzędzie Edytuj obiekt i zaznacz obiekt do edycji. wstawianie plików multimedialnych i korzystanie z innych możliwości edytora PDF.). Wpisywany tekst jest automatycznie zawijany. odstępy między wierszami). Naciskając klawisz „Enter”. Dodaj obrazy lub Dodaj . Program Foxit PhantomPDF oferuje także zaawansowane funkcje dodawania obiektów (tekst. obrazy. Ponadto tekst w polu akapitu może być automatycznie układany. ścieżki i obiekty cieniowania) oraz ich edycji. Narzędzie umożliwia zmianę kroju. Edytowanie akapitów — kliknij narzędzie Edytuj tekst i wybierz akapit do edycji. podkreślenie itd. dodawanie obrazów oraz odtwarzanie. przycinanie i scalanie obiektów itd. skala pozioma znaków. w tym ustawienia czcionek (czcionka. a następnie kliknięciu tekstu lub obiektu pojawia się karta ROZMIESZCZANIE z dodatkowymi funkcjami edycji. gdy dojdzie do marginesu pola akapitu.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Edytuj Karta EDYCJA w wersji Business Program Foxit PhantomPDF pozwala łatwo dostosować pliki PDF za pomocą ogólnych funkcji edycji umożliwiających dodawanie łączy. aby dodać obiekty do pliku PDF i w razie potrzeby zmienić ustawienia. takich jak narzędzia Edytuj tekst i Edytuj obiekt. a pole akapitu automatycznie dostosowuje rozmiar. kolor. odstępy między znakami. dołączanie plików. zmieniać ich rozmiar. ustawienia stylu oraz dzielenie. łączenie.  Dodawanie obiektów — kliknij narzędzie Dodaj tekst kształty  . ustawienia akapitów (wyrównanie do lewej/do środka/do prawej. możesz przejść do nowego wiersza.

Program Foxit PhantomPDF umożliwia wypełnianie. wstawiać strony do innych dokumentów. przeciągając i upuszczając miniatury stron w panelu miniatur stron. Formularze Formularze PDF usprawniają sposób otrzymywania i wysyłania informacji. łączenie stron. przenoszenie/wyodrębnianie stron. klikając obiekt prawym przyciskiem myszy przy korzystaniu z narzędzia Edytuj obiekt. Wskazówka: Więcej operacji można wykonać.        Wypełnianie formularzy PDF Komentowanie formularzy Praca na danych formularza Tworzenie i edytowanie formularzy Rozpoznawanie formularza Ustawianie kolejności obliczania Uruchamianie skryptów JavaScript 22 . numerację logiczną i inne oznaczenia stron. zapisywanie i przesyłanie formularzy oraz wykonywanie innych operacji. numerację Bates. Na karcie ORGANIZUJ można również dodawać znaki wodne. nagłówki i stopki. aby wyodrębnić wybrane strony w postaci nowego pliku PDF. Organizuj Karta ORGANIZUJ w wersji Business Program Foxit PhantomPDF umożliwia bezpośrednie organizowanie plików PDF przez wstawianie/usuwanie stron. Karta ROZMIESZCZANIE obiektów  Rozmieszczanie — można wyrównać zawartość pliku PDF lub umieścić ją pośrodku strony. Można nawet przeciągnąć miniatury stron do pustego obszaru. tworzenie. tła.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi  odpowiednie karty formatowania. resetowanie. Przycinanie — umożliwia ukazanie odpowiednich kształtów obiektów. rozmieszczanie stron i tworzenie konturów stron. dzielenie dokumentów. Można też.

Formularze nieinteraktywne można wypełniać za pomocą narzędzia Maszyna do pisania . Patrz również Komentowanie i recenzowanie Praca na danych formularza Kliknij przycisk Importuj lub Eksportuj w grupie Dane formularza. Można również wyczyścić historię danych wprowadzonych w formularzach. Formularze interaktywne można wypełniać za pomocą narzędzia Ręka . Funkcja ta przechowuje historię danych wprowadzanych w formularzach. która umożliwia szybkie i łatwe wypełnianie formularzy PDF.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Wypełnianie formularzy PDF Program Foxit PhantomPDF obsługuje interaktywne formularze PDF (Acro Form i XFA Form) oraz nieinteraktywne formularze PDF. a następnie sugeruje podpowiedzi przy wypełnianiu innych formularzy w przyszłości. należy kliknąć kolejno PLIK > Preferencje > Formularze i zaznaczyć opcję Włącz automatyczne wypełnianie. Uwaga: Aby móc korzystać z funkcji automatycznego wypełniania formularzy PDF. gdy twórca formularza przeniósł prawa na użytkowników. aby zaimportować/wyeksportować dane formularza z pliku PDF. Podpowiedzi są wyświetlane w wyskakującym menu. Program Foxit PhantomPDF udostępnia użytkownikom narzędzie Resetuj formularz służące do resetowania formularzy. Można także wyeksportować dane formularza w celu dołączenia do istniejącego pliku CSV lub połączenia kilku formularzy PDF w pliku CSV. Jednakże ta funkcja działa tylko z interaktywnymi formularzami PDF. Odbywa się to podobnie do importowania i eksportowania danych komentarzy. Komentowanie formularzy Formularze PDF można komentować jak wszystkie inne pliki PDF. Opcjonalnie przy użyciu narzędzia Uruchom rozpoznawanie pól formularza można rozpoznać pola formularza. a następnie wypełnić go za pomocą narzędzia Ręka. Program Foxit PhantomPDF obsługuje funkcję automatycznego wypełniania. 23 . Ponadto w przypadku formularzy PDF z technologią Ultraform program Foxit PhantomPDF obsługuje tworzenie i wyświetlanie kodów paskowych 2D zawierających dane wypełnionego formularza. Komentarze można dodawać tylko wówczas.

pola kombi. Można ustawić właściwości przycisku w celu określenia jego wyglądu. wybierając go w grupie Pola formularza. Pole tekstowe Przycisk Pole kombi Pole listy Pole wyboru Przycisk wyboru Formularz PDF Tworzenie pól formularza Weźmy dla przykładu przycisk. Przy tworzeniu interaktywnych formularzy PDF i określaniu ich właściwości można dodawać przyciski. działania. zmieniać rozmiar i usunąć przycisk. Można przenieść. zachowania i innych ustawień pól formularza.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Tworzenie i edytowanie formularzy Za pomocą programu Foxit PhantomPDF można tworzyć interaktywne formularze. Można utworzyć taki przycisk. pola wyboru. pola listy i przyciski wyboru. pola tekstowe. 24 . wybierając narzędzie Wybierz adnotację .

które mogą wskazywać miejsce wprowadzenia informacji i zmienia je w pola tekstowe lub pola wyboru. Zwykle użytkownicy potrzebują sposobu definiowania pól formularza bezpośrednio w zaprojektowanym układzie lub zeskanowanym pliku. Dzięki temu przyciski wyboru mogą być przełączane i właściwe wartości będą zbierane w bazie danych. 1. ale inne wartości eksportu. Uruchom rozpoznawanie pól formularza to przydatne narzędzie. Przed rozpoznaniem 25 . Rozpoznawanie formularza Program Foxit PhantomPDF oferuje funkcję półautomatycznego projektowania formularzy PDF. Kliknij kartę FORMULARZ i wybierz narzędzie Uruchom rozpoznawanie pól formularza. Program Foxit PhantomPDF wyszukuje pola. które może zaoszczędzić czas przy tworzeniu interaktywnych formularzy PDF.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Uwaga: Przyciski wyboru w grupie muszą mieć dokładnie taką samą nazwę pola formularza. umożliwiającą łatwe tworzenie interaktywnych formularzy PDF. Uruchom rozpoznawanie pól formularza Otwórz plik PDF w programie Foxit PhantomPDF. podkreślenia i inne aspekty w pliku.

dodania brakujących pól. zakładkami. Program Foxit PhantomPDF udostępnia trzy opcje: Kod JavaScript dokumentu. łączami i stronami.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Po rozpoznaniu Uwaga: Kliknij kolejno PLIK > Preferencje > Formularze i zaznacz opcję „Uruchom rozpoznawanie formularza podczas tworzenia pliku PDF w programie PhantomPDF”. Opcja Kod JavaScript dokumentu umożliwia tworzenie lub otwieranie skryptów na poziomie dokumentu w programie 26 . aby zmienić ustawienia. dostosowania domyślnych ustawień czcionek i wykonania innych ogólnych operacji czyszczenia w celu skorygowania wszelkich błędów. Ustawianie kolejności obliczania Po zdefiniowaniu w formularzu dwóch lub większej liczby obliczeń kolejność. dwa pierwsze pola muszą być obliczane łącznie w pierwszej kolejności w celu uzyskania prawidłowych wyników końcowych. Można bezpośrednio zmodyfikować nazwę w polu podręcznym i kliknąć przycisk „Wszystkie właściwości”. ponieważ Asystent projektanta może automatycznie zbadać odpowiednie pola formularza i automatycznie zmienić ustawienia. zachodzi potrzeba oczyszczenia formularzy. Uwaga: Kliknij kolejno PLIK > Preferencje > Formularze i zaznacz opcję „Otwórz proste pole właściwości po utworzeniu pola”. Kliknij przycisk Kolejność obliczania pod kartą FORMULARZ. 2. Działanie dokumentu i Konsola JavaScript. jest zgodna z kolejnością ich ustawienia. Kontrola i korygowanie formularza wynikowego za pomocą Asystenta projektanta Ponieważ proces rozpoznawania nie zawsze jest doskonały. Aby użyć wyników obliczeń z dwóch pól formularza do obliczenia wartości trzeciego pola. Asystent projektanta i inne narzędzia pól formularza umożliwiają łatwe wykonywanie wszystkich wymienionych czynności. Patrz również: Tworzenie pół formularza. w której są wykonywane. Uruchamianie skryptów JavaScript W programie Foxit PhantomPDF można wywołać kod JavaScript przy użyciu działań powiązanych z dokumentami.

PDF). W razie potrzeby tekst można edytować bezpośrednio w polu tekstowym OCR. które mają zastosowanie do całego dokumentu. jednak może być także stosowana do istniejących dokumentów elektronicznych (np. umożliwiające łączenie się z bazą danych w celu wstawiania nowych danych. Programiści mogą tworzyć skrypty na poziomie dokumentu. Kliknij opcję Wyniki — podejrzane obiekty pod kartą POCZĄTEK i wybierz opcję Pierwszy podejrzany obiekt/Wszystkie podejrzane obiekty z menu rozwijanego. Optional Database Connectivity dla źródeł danych Windows ODBC Dodatek Optional Database Connectivity jest obiektem JavaScript znajdującym się wewnątrz programu Foxit PhantomPDF. Jeśli podświetlony tekst jest nieprawidłowo zidentyfikowany. Funkcja OCR jest najczęściej wykorzystywana przy skanowaniu dokumentów papierowych w celu utworzenia ich elektronicznych kopii. aktualizacji informacji i usuwania wpisów bazy danych. kliknij przycisk Nie tekst. aby zaakceptować podejrzany obiekt i znaleźć następny.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Foxit PhantomPDF. 27 . W oknie dialogowym Znajdź podejrzane obiekty OCR wyświetlany jest oryginalny tekst dokumentu i tekst OCR. OCR Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) jest procesem programowym umożliwiającym przekształcanie obrazów tekstu drukowanego w tekst nadający się do przetwarzania automatycznego. Podejrzane obiekty OCR — program Foxit PhantomPDF może wykrywać podejrzane obiekty i oznaczać je w wynikach OCR oraz umożliwia edycję wyników rozpoznawania OCR w celu poprawy ich dokładności. Opcja Działanie dokumentu pozwala tworzyć działania JavaScript na poziomie dokumentu. W programie Foxit PhantomPDF dokumenty papierowe można skanować bezpośrednio do plików PDF. aby znaleźć następny podejrzany obiekt. Kliknij przycisk Znajdź następny. albo kliknij przycisk Zaakceptuj i znajdź. umożliwiającym łączenie się ze źródłami danych Windows ODBC (Open Database Connectivity). Obecnie ADBC (Acrobat Database Connectivity) jest funkcją dostępną tylko w systemie Windows i wymaga interfejsu Open Database Connectivity (ODBC) firmy Microsoft. a następnie stosować funkcję OCR w celu umożliwienia przeszukiwania i edycji zeskanowanych dokumentów. Opcja Konsola JavaScript stanowi interaktywny i wygodny interfejs do testowania fragmentów kodu JavaScript oraz eksperymentowania z właściwościami i metodami obiektów.

Integracja z programem SharePoint pozwala użytkownikom udostępniać dokumenty na serwerze SharePoint lub sterowniku sieciowym SharePoint za pomocą programu Foxit PhantomPDF. Analogicznie łatwo jest zapisać lokalne pliki PDF w repozytorium SharePoint przez wybranie kolejno PLIK > Zapisz jako > Dodaj miejsce > SharePoint . Zaloguj się do witryny SharePoint. otwórz lub sprawdź odpowiednie pliki PDF. czy jest to repozytorium online. Spróbujmy na przykład otworzyć pliki PDF w repozytorium SharePoint online. Ponadto autorzy dokumentów mogą wysłać dokument do innych osób i zebrać opinie lub komentarze od recenzentów poprzez serwery wewnętrzne. czy też lokalne.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Udostępnianie plików PDF Karta UDOSTĘPNIANIE w wersji Business Program Foxit PhantomPDF umożliwia wysyłanie jednym kliknięciem plików PDF jako załączników do innych osób lub do użytkowników usługi Evernote. pocztę e-mail i program SharePoint. Uruchom program Foxit PhantomPDF i wybierz kolejno PLIK > Otwórz > Dodaj miejsce > SharePoint . 28 .   Integracja z programem SharePoint Recenzowanie dokumentów Integracja z programem SharePoint Program Foxit PhantomPDF umożliwia otwieranie/zapisywanie dokumentów jako plików PDF w repozytorium SharePoint niezależnie od tego.

bez dostępu do komentarzy innych osób. ograniczyć wrażliwe operacje. Recenzenci otrzymują powiadomienia o nowych komentarzach dodanych przez inne osoby i mogą na nie odpowiadać. Można szyfrować i zabezpieczać pliki PDF. aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp. wybierz kolejno UDOSTĘPNIANIE > Recenzja > Wyślij do recenzji udostępnionej lub Wyślij do recenzji e-mail. Aby wysłać plik PDF do recenzji. Recenzowanie dokumentów Grupa Recenzja w wersji Business Recenzja udostępniona umożliwia autorom dokumentów ich udostępnianie na serwerze wewnętrznym lub za pośrednictwem serwisu Foxit Cloud. Komentarze inicjatora i recenzentów są automatycznie gromadzone na serwerze wewnętrznym lub w serwisie Foxit Cloud. Zabezpieczenia i podpisywanie Program Foxit PhantomPDF oferuje wydajną ochronę zawartości plików PDF. a program Foxit PhantomPDF synchronizuje je w regularnych odstępach czasu.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Pliki PDF można także otwierać w sterowniku sieciowym SharePoint: PLIK > Otwórz > wybierz folder sieciowy SharePoint. stosować podpisy cyfrowe itp. gdy recenzenci nie mają dostępu do wspólnego serwera lub inicjatorzy nie potrzebują recenzji wspólnych. aby otworzyć i sprawdzić pliki PDF. Po otrzymaniu zaproszenia od inicjatora recenzji recenzenci mogą oznaczać pliki PDF przy użyciu pełnego zestawu narzędzi do komentowania. Ponadto recenzenci mogą odesłać pliki PDF dopiero po dodaniu komentarzy. Karta CHROŃ w wersji Business  Zabezpieczanie dokumentu 29 . W opcji Recenzja e-mail inicjator wysyła pliki PDF do recenzentów jako załączniki i może przejrzeć komentarze dopiero po otrzymaniu skomentowanych plików PDF od recenzentów. (tylko wersja Business) Narzędzie śledzenia recenzji ułatwia inicjatorom recenzji lub recenzentom śledzenie wszystkich komentarzy i zarządzanie całym procesem recenzowania w czasie rzeczywistym. Recenzja e-mail jest przydatna.

Zasady zabezpieczeń obejmują metodę zabezpieczeń. Funkcja ochrony RMS (dostępna tylko w wersji Business) Funkcja ochrony RMS w programie Foxit PhantomPDF umożliwia płynną integrację z usługami 30 . Ochrona hasłem: Hasła pozwalają ograniczyć dostęp i możliwość stosowania pewnych funkcji.   Hasło otwierania: Aby otworzyć dokument. ustawienia uprawnień i inne ustawienia. że autorzy mogą określić dla każdej osoby unikatowe uprawnienia. można je zapisać w postaci zasad. kliknij opcję Zasady zabezpieczeń na wstążce Ochrona. użytkownicy muszą wprowadzić prawidłowe hasło. Ochrona za pomocą certyfikatu i Szyfrowanie za pomocą usługi zarządzania prawami dostępu w systemie Microsoft Windows. kto ma dostęp do plików. wybierz kolejno PLIK > Właściwości > Zabezpieczenia lub kliknij opcję Właściwości zabezpieczeń na karcie OCHRONA. takich jak drukowanie. Na przykład można uniemożliwić odbiorcom modyfikację lub drukowanie dokumentu. Aby wyświetlić zabezpieczenia w pliku. Dostępne są trzy funkcje: Ochrona hasłem. Hasło uprawnień: Blokowanie określonych funkcji przy otwieraniu pliku przez użytkownika. aby kontrolować. jakie działania może wykonywać po ich otrzymaniu oraz kto może otworzyć chroniony dokument. kopiowanie i edytowanie. Aby zarządzać zasadami. hasło szyfrowania.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi        Zarządzaj zasadami zabezpieczeń Funkcja ochrony RMS (dostępna tylko w wersji Business) Zarządzanie zabezpieczającym znakiem wodnym Informacje o podpisie Redakcja (dostępna tylko w wersji Business) Oczyszczanie dokumentu Generowanie zredagowanych plików PDF i plików chronionych przez dodatek RMS (dostępne tylko w wersji Business) Zabezpieczanie dokumentu W programie Foxit PhantomPDF można stosować trzy rodzaje usług zabezpieczających. Ochrona za pomocą certyfikatu: Zaletą zabezpieczenia dokumentów certyfikatami polega na tym. Zarządzanie zasadami zabezpieczeń Jeśli często stosowane są te same ustawienia zabezpieczeń do wielu plików PDF. Na przykład autorzy mogą zezwolić danej osobie na wypełnianie formularzy i komentowanie dokumentów. a innej — na edycję tekstu lub usuwanie stron. które można stosować do innych plików PDF.

aby dodać użytkowników. (Jeśli Twoim klientem poczty e-mail jest Outlook. kliknij Ograniczony dostęp. 3. którym chcesz nadać uprawnienie do czytania. aby dodać szyfrowanie RMS. Szyfrowanie RMS 1. Jeśli nie chcesz stosować szablonów. Upoważniona osoba może za pomocą programu Foxit PhantomPDF otwierać dokumenty chronione przez RMS w celu poprawy bezpieczeństwa informacji i spełnienia wymagań dotyczących zgodności. Następnie możesz przejść do kroku Więcej opcjii). Wybrani 31 . Patrz Tworzenie szablonów. Kliknij kolejno CHROŃ > Ochrona RMS AD > Ograniczony dostęp. Wybierz odpowiedni szablon.  (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej opcji w oknie dialogowym Uprawnienia. Kliknij ikonę . 2.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Microsoft Windows Management Services w celu ochrony dokumentów PDF i zarządzania szablonami zasad. Można także tworzyć szablony niestandardowe. Po zainstalowaniu program Foxit PhantomPDF obejmuje usługami Microsoft AD RMS wszystkie pliki PDF. po kliknięciu ikony zostanie wyświetlona lista kontaktów z programu Outlook.   Przy pierwszym logowaniu na serwerze RMS wpisz nazwę konta i hasło.

 Kliknij przycisk OK i zapisz zmiany. rozszerzonych zasad i dynamicznego odwołania. W tym miejscu można także dodawać i usuwać użytkowników stosownie do potrzeb. Uwaga: Program Foxit PhantomPDF obsługuje także specyfikację Microsoft IRM Protection w wersji 2. Tworzenie i edytowanie szablonu Aby utworzyć szablon niestandardowy. 32 .Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi użytkownicy będą występować w polu tekstowym. należy wykonać następujące czynności: 1. Wybierz kolejno CHROŃ > Ustawienia > Szablony niestandardowe. Dokument będzie chroniony przez właśnie ustawione uprawnienia. Zasady szyfrowania specyfikacji Microsoft IRM Protection w wersji 2 nie obejmują dynamicznych znaków wodnych. Określ odpowiednie uprawnienia i kliknij przycisk OK. która umożliwia szyfrowanie dokumentów PDF w formacie PPDF.

ale nie określony znak wodny do dodania do pliku PDF w tym samym profilu. 33 . Wybierz kolejno CHROŃ > Ustawienia > Zabezpieczający znak wodny. Aby utworzyć zabezpieczający znak wodny w czwartym kroku (Określ zasady rozszerzone). aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie szablonu zasad niestandardowych uprawnień. patrz Zabezpieczający znak wodny. Określ niestandardowe ustawienia uprawnień w czterech krokach podczas tworzenia szablonu. Kliknij przycisk Utwórz.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi 2. Można wybrać tylko profil. (Aby dokonać edycji istniejącego szablonu. kliknij przycisk Edytuj). Zabezpieczający znak wodny Tworzenie profilu Przed dodaniem znaku wodnego należy utworzyć profil.

aby zakończyć. aby utworzyć profil i nadań mu nazwę. Administratorzy 34 . Możliwe jest równoczesne wyświetlanie różnych tekstów dynamicznych. kolor. W polu tekstowym wprowadź treść znaku wodnego i określ czcionkę. ułatwiające modyfikację ustawień ochrony na serwerze RMS.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Kliknij przycisk Nowy profil. Wybierz zakres stron do wyświetlania znaku wodnego. Narzędzie konfiguracyjne Foxit Funkcja ochrony RMS programu Foxit PhantomPDF oferuje przydane narzędzie konfiguracyjne dla administratorów. Kliknij przycisk OK. Określ wygląd przez wybranie stopnia obrotu i nieprzezroczystości. rozmiar. Ustaw odległość w pionie i w poziomie między stroną docelową i znakiem wodnym. Możesz także ustawić skalę względem strony docelowej. Uwaga: jako znak wodny można ustawić tylko tekst. Możesz wybrać różne opcje zakresu stron. Wyświetl podgląd znaku wodnego w prawym okienku. Przy otwieraniu pliku w dowolnym czytniku PDF znak wodny przedstawia w sposób dynamiczny aktualne informacje o dokumencie. podkreślenie i wyrównanie. Wybierz tekst dynamiczny. wybierając je z listy podzbiorów.

Certyfikat zawierający klucz publiczny i inne informacje identyfikacyjne można rozprowadzać wśród osób potrzebujących go do weryfikacji tożsamości lub podpisu użytkownika. w tym celu należy wykonać następujące czynności:  Kliknij kolejno Podpisz i certyfikuj > Umieść podpis na wstążce Chroń.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi mogą bezpośrednio edytować rozszerzone zasady szablonów i zabezpieczające znaki wodne. dynamicznie odwoływać uprawnienia. Tylko klucz prywatny umożliwia odblokowanie informacji zaszyfrowanych z użyciem certyfikatu. kontrolować dzienniki i ustawiać prawidłowe drukarki sieciowe. Identyfikatory cyfrowe są zazwyczaj zabezpieczone hasłem. po czym kliknij i 35 . Program Foxit PhantomPDF umożliwia tworzenie samopodpisanych identyfikatorów cyfrowych. Informacje o podpisie Identyfikatory cyfrowe Identyfikator cyfrowy zawiera dwa klucze: klucz publiczny (certyfikat) służący do szyfrowania lub blokowania danych oraz klucz prywatny służący do odszyfrowywania lub odblokowywania zaszyfrowanych danych. można je przechowywać na komputerze w formacie pliku PKCS#12 lub w magazynie certyfikatów systemu Windows. zatem swój identyfikator cyfrowy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

36 . aby utworzyć nowy identyfikator z listy rozwijanej Podpis jako. Wprowadź dane swojej tożsamości do użycia podczas generowania samopodpisanego certyfikatu. Jeśli użytkownik odczytujący dokument próbuje dokonać niedozwolonych zmian. czy po certyfikacji można dokonywać zmian w pliku. Podpisywanie dokumentów Przed podpisaniem dokumentu trzeba narysować pole podpisu.    Wybierz lokalizację zapisu samopodpisanego identyfikatora cyfrowego. Certyfikat zachowuje ważność po dokonaniu zatwierdzonych zmian.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi przeciągnij obszar podpisu. Plik PDF może zostać wielokrotnie podpisany przez wiele osób. certyfikat zostaje unieważniony i kolejni użytkownicy są powiadamiani o manipulowaniu dokumentem. Wprowadź lokalizację pliku i hasło nowego pliku identyfikatora cyfrowego. Przy podpisywaniu dokumentu rozmiar podpisu nie jest zmieniany ani podpis nie jest przenoszony. uzyskać identyfikator cyfrowy i utworzyć podpis. Można kliknąć kolejno Podpisz i certyfikuj > Umieść podpis na karcie CHROŃ i zakończyć podpisywanie. Certyfikowanie pliku PDF (dostępne tylko w wersji Business) Tylko autor może certyfikować własne dokumenty PDF. w którym podpis będzie umieszczony. Przy podpisywaniu dokumentu podpis cyfrowy pojawia się w polu podpisu. Wygląd podpisu zależy od wybranych preferencji. W oknie dialogowym Podpisz dokument wybierz opcję Nowy ID. Plik PDF zostanie podpisany jako znak akceptacji. Autor może określić.

9. 1. Najlepsze podpisy uzyskuje się przy skanowaniu w trybie monochromatycznym z rozdzielczością 600 DPI. na których chcesz umieścić podpis. użytkownicy podpisujący dokumenty tym podpisem będą musi podać hasło. Określ hasło. Możesz go także przeciągnąć w inne miejsce. 7. WSKAZÓ WKA: Można złożyć podpis czarnym długopisem na czystej. Możesz zmienić jego rozmiar. zaimportowania obrazu lub skopiowania go ze schowka. Aby zastosować wszystkie podpisy. Aby zastosować podpis do dokumentu. 3. białej kartce papieru i zeskanować go do pliku obrazu. aby złożyć podpis w oknie Rysowanie podpisu. Aby zarządzać podpisem. W oknie dialogowym Tworzenie podpisu można wybrać opcję bezpośredniego złożenia podpisu. 4. Jako podpis może posłużyć własne nazwisko. 2. zaznacz opcję Wymagaj hasła do używania tego podpisu. (Opcjonalnie) W razie wybrania opcji Narysuj podpis kliknij przycisk Narysuj. Po wybraniu opcji Umieść na wielu stronach możesz określić strony. Aby go usunąć. kliknij go dwukrotnie lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zastosuj podpis. Wprowadź hasło ponownie w celu potwierdzenia. 8. Możesz wyświetlić podgląd obrazu w polu Podgląd. Nie trzeba tworzyć różnych podpisów dla różnych ról. Aby utworzyć własny podpis odręczny i podpisać plik PDF. Ustaw kursor w miejscu złożenia podpisu. Aby dodać hasło do podpisu. wybierz polecenie Zastosuj wszystkie podpisy z menu rozwijanego prawym przyciskiem myszy lub z menu CHROŃ > Chroń > Podpisywanie PDF. Kliknij przycisk Zapisz. a następnie kliknij przycisk OK. 5. Kursor zmieni się w prostokąt z podglądem podpisu. 6. klikając i przeciągając uchwyt. W razie wybrania opcji Importuj obraz kliknij przycisk Przeglądaj.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Szybki podpis PDF Funkcja szybkiego podpisu PDF pozwala tworzyć samopodpisane podpisy i bezpośrednio dodawać podpisy do stron. należy wykonać następujące czynności: 37 . należy wykonać poniższe czynności. Wybierz obraz i kliknij przycisk Otwórz. Wybierz kolejno CHROŃ > Chroń > Podpisywanie PDF > Tworzenie podpisu. zaznacz podpis i naciśnij klawisz Delete. Uwaga: Po zastosowaniu podpisu nie można edytować ani usunąć.

Aby wygenerować zredagowany i chroniony przez dodatek RMS plik PDF. Kliknij kolejno CHROŃ > Redakcja > Chroń redakcje . osadzona zawartość. W oknie dialogowym Zarządzanie podpisem kliknij przycisk Utwórz. takich jak metadane. a następnie zastosować redakcję. zaloguj się na serwerze RMS. Generowanie zredagowanych plików PDF i plików chronionych przez dodatek RMS Program Foxit PhantomPDF umożliwia generowanie z istniejących plików PDF zredagowanych dokumentów i plików chronionych przez dodatek RMS. należy wykonać następujące czynności: Oznacz tekst do redakcji. a następnie wybierz szablon RMS. aby utworzyć podpis. Aby usunąć ukryte informacje z plików PDF. zaznacz go i kliknij przycisk Usuń. Upoważnieni użytkownicy mają dostęp do pełnego dokumentu. 38 . Oczyszczanie dokumentu Program Foxit PhantomPDF obsługuje funkcję usuwania z plików PDF ukrytych prywatnych lub poufnych informacji użytkowników. dołączone pliki i skrypty. co ułatwia udostępnianie informacji innych niż poufne w chronionym dokumencie. Zaleca się zapisanie kopii zapasowej dokumentu przed zastosowaniem redakcji. Redakcja (dostępna tylko w wersji Business) Funkcja redakcji umożliwia usunięcie z dokumentu wrażliwych informacji przed jego udostępnieniem innym osobom. kliknij przycisk Edytuj i zmień podpis. Zaznacz utworzony podpis.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Wybierz kolejno CHROŃ > Chroń > Podpisywanie PDF > Zarządzanie podpisem. wybierz kolejno CHROŃ > Ukryte dane > Oczyszczanie dokumentu. Można najpierw oznaczyć tekst lub grafikę do redakcji. Uwaga: Tej operacji nie można cofnąć i po kliknięciu przycisku Zastosuj wybrana zawartość zostanie trwale usunięta. Po dokonaniu edycji możesz wyświetlić podgląd podpisu. Aby usunąć podpis. aby zaszyfrować dokument. natomiast użytkownicy bez upoważnienia mogą wyświetlać tylko jego zredagowaną wersję.

 Adres siedziby: Foxit Software Incorporated 42840 Christy Street. Suite 201 Fremont. CA 94538 USA  Sprzedaż: 1-866-680-3668 (24/7)  Pomoc techniczna i kwestie ogólne: 1-866-MYFOXIT lub 1-866-693-6948(24/7)  Faks: 1-510-405-9288  Witryna sieci Web: www.foxitsoftware.com 39 .com Pomoc techniczna i kwestie ogólne — wprowadź zgłoszenie problemu poprzez nasz Portal pomocy technicznej Pytania dotyczące witryny sieci Web — webmaster@foxitsoftware.com  E-mail: Sprzedaż i informacje .com Marketing . CA 94538 USA  Adres korespondencyjny: Foxit Software Incorporated 42840 Christy Street. Zawsze służymy pomocą w razie potrzeby.marketing@foxitsoftware. Suite 201 Fremont.sales@foxitsoftware.Foxit PhantomPDF — skrócona instrukcja obsługi Kontakt Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zgłoszenia problemów z naszymi produktami.