Czifra Éva

É le t m e n t ő m élP##
k ü lf ö ld i m u n k a v á l l a l á s h o z

Czifra Éva

ÉLETMENTŐ NÉMET
KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSHOZ

Czifra Éva

ÉLETMENTŐ NÉMET
KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSHOZ

Szerzői kiadás
Budapest, 2014

terjeszteni. 2014 Ezt a könyvet vagy annak részeit tilos a copyright tulajdonos engedélye nélkül bármilyen eljárással másolni. Szakmai lektor: Riffel Katalin Anyanyelvi lektor: Kölzow Judit ISBN-978-963-89812-5-7 Fedélterv: Czifra Éva Készült: Nagy és Társa Nyomda. Budapest .© C ZIFR A ÉVA. sokszorosítani.

T a r t a l o m je g y z é k .

.............................................................71 11'IAZÁS BUSSZAL...............................................................2 5 A la p k é r d ő s z a v a k .............................................................................................................................................................................. 7 9 I I IAZÁS TAXIVAL..........................................3 3 A LEGGYAKORIBB INTERJÚKÉRDÉSEK.....................................................................................................................................................................13 I lOGYAN ÜDVÖZÖLJ VALAKIT........................................ 101 a k á s k e r e s é s / h á z k e r e s é s / s z o b a k e r e s é s ..... 115 A já n l o t t é s h a m a r o s a n m e g j e l e n ő k ö n y v e k ............................................................. 121 7 .................................................................................... 21 I lOGYAN REAGÁLJ? .............................................................................................................................. 111 I Ia s z n o s t a n á c s o k .......61 I ILA ZÁS A VONATON................................................... 3 7 In t e r jú IU k ö z b e n .................................................................................................................................................................................. 9 3 V á s á r l á s .................................. MONDATOK.............................................................................................................................................................................................4 1 n k b a n .......................................................................................................................................................................................................................................................4 5 Á l l á s k e r e s é s .. 5 7 l I I AZÁS REPÜLŐVEL..........................................................................................1 0 5 r e n d ő r s é g e n ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 K edves N y e l v t a n u l ó ! ............................................................................................................................................................................K ö s z ö n e t ........................................... 17 l' ONTOS KÉRÉSEK................... KÉRDÉSEK................................... 5 3 I i ső n a p a m u n k a h e l y e n ............................................................................................... 8 9 i b a i g a z í t á s ......................................... 8 3 Közlekedés H g y a l o g o s a n ..................................................................................................................................... 9 7 Ilim i A b é r l e t v á s á r l á s a .................................... 2 9 I d ő p o n t o k ...............................................................................................................................7 5 I I I AZÁS METRÓVAL.....................................................

Minden más esetben kötelező a magázás. Wir könnten auch du iiiiiiniider sagen. Ezt a könyvecskét Néi m i országban. orvosnál. \ felvételt itt érheted el: \ \ \Y. illetve csak kitv/i 7r. kövesd a megjelenő utasítást. Beszélj németül néhány nap után! Ez a tudás r nan ln lt an segít. felajánlják a tegeződést.v kézikönyvet. hogy ha folyamatosan elsajátítod i (ártalmát. alapmondatokat.v esetekkor. Ezt mindenképp vegyük ttyvclcmbe. Mvnjegyzés: német nyelvterületen nem szokás a tegeződési forma.D a rf ich Sie Duzen? Könnten wir du zueinander sagen? I<-érződjünk.Duzen wir uns.1 / népszavakat. ha már bizalmasabb kapcsolatot alakítt ■ltunk ki. étteremben stb. r. családtagokkal történő kommunikáció esetén. mint . itt.ol vizsgaelsore. pl. turislukiiak. Sikeres nyelvtanulást kíván: A szerző 15 . ha német nyelvterületen élünk. ügyek intézésénél. ok? I ■érződhetnénk is akár. dolgozunk. egyre jobban elboldogulsz mind a munkahelyeden.nii(j. l'l boltban. Ausztriában tartózkodásod alatt folyamatosan használhatod. ott is csak akkor. ok? Sagen wir du zueinander. Direkt úgy állítottam össze. .Küllőidre készülsz dolgozni? Ebből a kiadványból könnyedén megtanulhatod . barátokkal. \ honlapról jelszóval letölthető hanganyag a gyors és hatékony tanulást segíti. rendben? . hogy „ne adjanak el” . I• érződhetünk? . A könyv külföldön dolgozóknak.hu/nemetmun ka \ link beírása után kérlek.iiiv munkahelyen. iirh. itt. diákoknak egyaránt praktikus és nélkülözhetetlen. mind egyéb más í r v c k e n y s é g során.Wir könnten uns auch Duzen.

H o g y a n ü d v ö z ö l j v a l a k it .

. das Fräulein (utóbbi nem hasz­ nálatos már. ihr. . .. (Judit Kiss) Örülök. helyette: Frau) a család —die Familie 19 . ő (semleges nem).Wir sehen uns am Montag! Magad és mások bemutatása Hogy hívják Önt? Hogy hívnak Téged? . te. Hogy van? Hogy vagy? .Ich arbeite jetzt hier. Hogyan szólíts valakit Én.Guten Morgen! Jó napot! . Otthon van a feleségem/férjem.Gute Nacht! Szia! .A u f Wiedersehen! A mielőbbi viszontlátásra! .Er ist mein Mitarbeiter/mein Kollege. sie. er. Munkanélküli vagyok. Itt dolgozom.Mein Name ist. ./Ich bin geschieden. önök) úr. Itt dolgozom most.Ich bin Single/alleinstehend.Gut.Ich komme aus Ungarn.Ich habe eine Tochter und einen Sohn. ő (hímnem). mi./Elvált vagyok.Sie/Er ist mein Mitbewohner.Freut mich. Sie kennen zu lernen/dich kennen zu lernen. asszony..der Herr..Wo kommen Sie/kommst du her? Én Magyarországról jöttem. Ez a feleségem/férjem/lányom/fiam/anyukám/apukám/barátnőm/barátom. es. Önök. wir. hogy találkoztunk. . Honnan jött? Honnan jöttél? .. .Hallo! Viszontlátásra! . ház) Ő a munkatársam. Házas vagyok. Ő a szobatársam/lakótársam.Ich. Van egy lányom és egy fiam. die F rau. Ich arbeite hier.Jó reggelt! .Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Köszönöm.Bis Morgen! Találkozunk hétfőn! . Egyedülálló vagyok. sie. jól vagyok. magázás: Sie (ön. (lakás.Guten Morgen! (déli 12 óráig) Guten Tag! (déli 12 óra után) Jó estét! —Guten Abend! Jó éjszakát! . Turista vagyok. (rendszeresen) . du.Ich bin Turist.Meine Frau/mein Mann ist zu Hause.Das ist meine Frau /mein Mann/ meine Tochter/Mein Sohn/meine Mutter/ mein Vater/meine Freundin/mein Freund. ő (nőnem). .Ich bin arbeitslos. . . . ők .Wie heissen Sie? Wie heisst du? Az én nevem. ti.Bis Bald! A holnapi viszontlátásra! . . kisasszony . —Ich bin verheiratet. Sie ist meine Mitarbeiterin/Kollegin. danke. (Kiss Judit) . Ön.

der Freund. der Grossvater . anya . lánytestvér . lánygyermek .der Bruder. barát. der Freund nagymama. nagypapa . die Freundin. die Tochter fiútestvér.der Verwandte. die Schwester rokon.die Grossmutter.apa.die Freundin. barátnő. die Mutter fiúgyermek. barát (párkapcsolatnál) . der Bekannte (-in-re végződve nőnemű) barátnő.der Sohn.der Vater. ismerős .

MONDATOK .F ontos k érések . k ér d ések .

. beszéljen/beszélj egy kicsit hangosabban.D arf ich mich hier hinsetzen?/Kann ich mich hier hinsetzen?/Darf ich mich setzen? I logyan működik ez? . . l essék? (Nem értettem. ich spreche nicht so gut Deutsch. mutasson/mutass rá.) . zeigen Sie/zeig es mir. .Bitte.Kann ich Ihnen/dir helfen? Tudna/tudnál nekem segíteni? .Wie kann ich das machen?/Wie soll ich das machen? I . mutassa/mutasd meg ezt nekem. liocsánat.Wie bitte? Mi ez? . —Bitte.Entschuldigen Sie/ entschuldige. Kérem. 23 .Kérem. .D a rf ich rauchen? I lol van a toalett? .Wiefunktioniert das? I >ohanyozhatok? . Kérem.Bitte. zeigen Sie/zeig darauf. beszéljen/beszélj lassan/lassabban.Danke. schreiben Sie/schreib es auf. írja/írd ezt le. Kérem. Kérem.eülhetek ide? .Wo ist die Toilette? Segíthetek önnek/neked? . .Bitte sprechen Sie/sprich langsamer. sprechen Sie/sprich etwas lauter.Was ist das? Ki ő (hímnem/nőnem)? —Wer ist das? I logyan tudom ezt megcsinálni?/Hogyan csináljam? . nem beszélek nagyon jól németül.Bitte.Könnten Sie/könntest du mir helfen? Köszönöm. .

H ogyan r e a g á l j? .

Sajnos (magázás/tegezés). . danke. . Nein. IEgyetértek Önnel/veled.Ich bin mit Ihnen/dir nicht einverstanden./Nichts zu danken. .Verstehen Sie/verstehst du mich? Nem értem. . Bocsánat. Nem tudom.Danke./Es tut mir leid. Nincs mit. Igen. r. nem.Bitte. bitte.) .Gerne. -J a . kérem. Sajnálom. ha leszólítok valakit az utcán. lirtem.) . Kérem. . aber ich kann Ihnen/dir nicht helfen. —Bittesehr.rt Ön/Ertesz engem? . Nem. Köszönöm.Ich verstehe nicht. —Ich bin mit Ihnen/dir einverstanden. Köszönöm.Ich weiss es nicht.Ich verstehe.Entschuldigen Sie/entschuldige. Nem értek egyet Önnel/veled. . Nein. Ja. (Magázás/tegezés. Szívesen.Entschuldigen Sie/ entschuldige.Igen. . nem tudok segíteni Önnek/neked. .Entschuldigen Sie/entschuldige. 27 . (Ha megbántok valakit vagy rálépek a lábára.

A l a p k érdő szavak .

i megy/mész? —Wohin gehen Sie/gehst du? Melyik út vezet a piachoz? .Wieviel kostet das? I l.Woher? I lóvá? .Wie? Milyen messze? .Warum? 1lol? Hová? —Wo? I lonnan? .Welche Sonnenbrille gefällt Ihnen/dir? Milyen messze van a piac? .Was? Mikor? .I logyan? .Wohin? Melyik? .Wo ist die nächste Bushaltestelle? I logy csinálja/csinálod ezt? . város) .ikik/laksz? .Wann kommen Sie/kommst du wieder zurück? Mit dolgozik/dolgozol? .Wie machen Sie/machst du das? Mennyibe kerül? .Wer spricht Ungarisch/Deutsch? Melyik napszemüveg tetszik önnek/neked? .Wo leben Sie/lebst du? I Immun jött/él? (ország.Wie weit? Mennyi? .Wer? Wer? Wen? Wen? M ikor jön/jössz vissza újra? .Wieviel? (megszámlálhatatlan főneveknél) Wieviele? (megszám­ lálható főneveknél) Mi? Mik? Mit? Miket? .Wie? k i7 Kik? Kit? Kiket? .Welcher Bus fährt zum Zoo? 31 .Wie weit ist der Markt? M ilyen messze van a legközelebbi közért? .Wie weit ist der nächste Supermarkt? I lol van a legközelebbi buszmegálló? .my lestvére/d van? .Als was arbeiten Sie/abeitest du? Ki beszél magyarul/németül? .Woher kommen Sie/kommst du? I lov.Wie viele Geschwister haben Sie/hast du? I lol l.Wie komme ich zum Markt? Melyik busz megy az állatkerthez? .Wann? Miért? .Welche/r/s? Milyen módon? .

Id ő po n t o k .

Freitag/am Freitag .Es ist fü n f vor fünf.Mittwoch/am Mittwoch csütörtök/csütörtökön .am Wochenende/an den Wochenenden ebben a pillanatban .Dezember/im Dezember i éggel 9-kor . .Icgnap. 35 .Oktober/im Oktober in ive in bér/novemberben .Wie spät ist es? •I 55 van. A hét napjai hói fő/hétfőn .diese Woche/diesen Monat/dieses Jahr a jövő héten/hónapban/évben .Donnerstag/am Donnerstag péntek/pénteken .Dienstag/am Dienstag s/erda/szerdán .nächste Woche/nächsten Monat/nächstes Jahr kicsit korábban/kicsit később .Montag/am Montag kedd/kedden .Juni/im Juni Iti11 us/júliusban -Juli/im Juli .am Morgen um 9 délután 3-kor . bitte. holnap .iu)'.usztus/augusztusban .Samstag/am Samstag vasárnap/vasárnap .August/im August .letzte Woche/letzen Monat/letztes Jahr ezen a héten/hónapban/évben . .in einer Stunde/in zwei Wochen/in einem Monat/in einem Jahr a hétvégén/hétvégeken .Einen Moment. morgen a múlt héten/hónapban/évben .am Morgen um halb zehn I lány óra van? .September/im September nkióber/októberben .gestern./rplember/szeptemberben . heute. ma.November/im November iln ember/decemberben .im Moment Iígy pillanat.März/im März .Sonntag/am Sonntag H ónapok laiuiár/januárban .ipiil is/áprilisban -A pril/im April május/májusban .am Nachmittag um 3 ') U) kor reggel .Januar/im Januar k'liruár/februárban —Februar/im Február inái cius/márciusban .Mai/im Mai lúnius/júniusban .ein bisschen früher/ein bisschen später egy óra múlva/két hét múlva/egy hónap múlva/egy év múlva ./ombat/szombaton .

A LEGGYAKORIBB INTERJÚKÉRDÉSEK .

und lese gern. hívnak. Nines szabad időm. Ausdauer (die). Sokat tanulok és dolgozom. kitartás. . Szeretnék ott dolgozni. fieissig.eretek horgászni./Sofort. teniszezni és kocogni reggelenként. 39 .Wann können Sie/kannst du anfangen? I l. Megbízható.iiom/két héten belül. intelligens. Ich lerne und arbeite viel. innovatív.. .Ich habe keine Freizeit. Mi az ön végzettsége/a te végzettséged? —Wass sind Ihre/deine Qualifikationen? Pincér vagyok.Meine Freunde leben dort.. ( >tt/itt lakik az apám/anyám/fiam/lányom/férjem/feleségem/barátom/barátnöiii. ordentlich. éves vagyok. kommunikalív. ../Azonnal. S/. Jahre alt. Mit csinál szabad idejében/mit csinálsz a szabad idődben? . I lány éves ön/hány éves vagy? . Mikor tud/sz kezdeni? . . gesprächig.Ich gehe gerne ins Kino und u l ’artys mit meinen Freunden. . klug. .. .In Drei/Zwie Wochen. Selbstvertrauen (das).Ich würde gerne dort/da arbeiten.Warum wollen Sie/willst du in Deutschland/Österreich arbeiten? S/. (hímnem/nőnem) Melyek az erősségei/d? . gewissenhaft.Mein Name ist. lelkiismeretes. höre y. . zenét hallgatni és olvasni. lelkesedés. Ich war schon oft in Berlin (in Wien). összeszedett.ern Musik. innovativ.Ich bin. Tennis und ich jogge gern am Morgen. Mein Vater/meine Mutter/mein Sohn/meine Tochter/mein Mann/meine I rau/meinFreund/meine Freundin wohnt dort/hier. szorgalmas.I logy hívják önt/hogy hívnak téged? . A barátaim ott laknak.Wie alt sind Sie/bist du? In . energikus.Gute Kummunikationsfähigkeiten. kitartó. Berlinben (Bécsben) már sokszor voltam. ..Was machen Sie/ machst du gerne in Ihrer/deiner Freizeit? S/eretek sakkozni.. szimpatikus.Ich habe keine Hobbys. Ich spiele gern Sí liaeh.Ich mag dieses Land. energisch. —Ich angle gerne. Miért szeretne/szeretnél Németországban/Ausztriában dolgozni? . S/eretek moziba és buliba járni a barátaimmal. sympatisch. önbizalom.Ich sehe gerne fern. . Enthusiasmus (der).eretem ezt az országot.Wass sind Ihre/deine Stärken? ló kommunikáció készség. —Ich bin Kellner/Kellnerin. ein gutes Durchhaltevermögen. Nnies hobbim.. . okos. . S/erctek tv-t nézni.Wie heissen Sie/heisst du? Iingem.Zuverlässig.. intelligent.

In t e r jú k ö zben .

lenneszetesen./Nem./Nein.Alles wäre mir recht. -Ja./Nein.Welche Aufgabe hatten Sies/hattest du? InU.Können Sie/kannst du a u f einen Probetag kommen? Ige n Ja. felszolgálás. .-R einigung. Milyen munkát végzett az országában/milyen munkát végeztél az országodI«in? Was haben sie in Ihrem/hast du in deinem Land gearbeitet? Milyen munkát keres/keresel? . ( >11 elvált/te elvált vagy? .\ in liató kérdések/L ehetséges válaszok: A. (">ii egyedülálló/te egyedülálló vagy? . Mrlyrk a legfontosabb kérdések a m unkavállaló szem pontjából? Mennyi a fizetés? —Wie hoch ist das Gehalt? \ li/eiesemből levonják a szállást és az étkezést. I I iud/s/ jönni egy próbanapra? . -Ichpraktiziere meinen Glauben nicht. Mlkot ludnál kezdeni? . Nein gyakorlom a vallásom.Haben Sie/hast du schon in .Was ist Ihre/deine sexuelle (hientirung? I letemszexuális vagyok. Morgen./Nem. Ihinni megteszi.Ja. .1 1 ¡i1 1 1ólevele/d? -H a b en Sie/hast du ein Arbeitszeugnis? Ijjfn.Welche Art von Arbeit suchen Sie/suchst du? I i/ikai/szellemi. eladás . i >11 házas/te házas vagy? —Sind Sie/ bist du verheiratet? I)-’.Ja.Ja.o/ott/dolgoztál már ebben a munkakörben? .Zieht in.Sind Sie/ bist du Single? Igen. .ti ílás. Mi . in rím meinem Gehalt die Unterkunft und die Verpflegung ab oder sind sie kostenlos? . \ in .cn. Mi . natürlich. h c-sem A rbeitskreis gearbeitet? Ifi n. Verkauf. .Ich bin Christ/Buddhist/ Hindi/Muslim. ./Nem. Ich bin Weisse. Mi volt a feladata/feladatod? . Bedienung.Manuelle/intellektuelle Arbeit. .Wann könnten Sie/könntest du anfangen? Iloltmp. —Ich bin Hetero (sexuell). I lulp./Nem. .Ja.Ich gehe nicht zur Kirche. It./Nein./Nein.Sind Sie/bist du religiös? Keies/tény/buddhista/hindi/muzulmán vagyok. . Mi a vallása/vallásod? .Sind Sie/bist du geschieden? Ifién.i szexuális beállítottsága/beállítottságod? . Nem vagyok templombajáró.i börszine/d? —Wie ist Ihre/deine Hautfarbe? I eher. vagy az ingyenes? .

Wann beginnt die Saison und wie lange dauert sie? Mik az ön elvárásai/a te elvárásaid? .Wie viele freie Tage habe ich in einer Woche? Hány órát kell dolgoznom egy héten? .Welche Erwartungen haben Sie/hast du? 44 .Hány szabadnapom van egy héten? .Muss ich a u f Probe arbeiten? Mikor kezdődik a szezon és meddig tart? .Wie viele Stunden muss ich arbeiten in einer Woche? Mennem kell próbamunkára? .

B ankban .

/■'inen gültigen Reisepass oder einen gültigen Personalausweis.I(a ii kszám lány itás Tisztviselő: .1 / utolsó három egyenlegközlő számlakivonat az ön előző bankjától/a te dft/íi bankodtól. dass Sie fü r das l Internehmen arbeiten. Megfelel önnek/neked? II: Nun. I: Kérem. érvényes bérleti szerződés vagy német jogosítvány/vezetői engedély.Nem. . der zeigt. Tschüs.inen Nachweis von Ihrem Arbeitgeber. Wie kann ich Ihnen helfen? Álláskereső: Üdvözlöm. I: Ez esetben tudok adni önnek/neked egy időpontot péntek délután 3 órára. oder zwei A’<■(Imungen. Wir sehen Sie dann zum ausgemachten Zeitpunkt. in diesem Fall kann ich Ihnen einen Termin geben. egy bankszámát szeretnék nyitni. miben segíthetek? Beamter: . vagy két saját nevén/neveden hdi /. I 'I m inden b a n k m á s t kér.Guten Tag. vagy kél. die Sie selber bezahlt haben. 47 . laisadalombíztosítási szám Ihre Krankenversicherungsnummer munkáltatói igazolás az önt/téged jelenleg alkalmazó cégtől l ’. As:—Nein. köszönöm. a jelenlegi címére érkezett hivatalos levél. oder zwei ii/Ji:ielle Briefe.etett számla. T: Foglalt előre időpontot az ügyintézéshez? H: Haben Sie einen Termin ausgemacht? Ák: . As: Ja. \ i magyarázat: Ez a sokféle felsorolt kimutatás egyszerre nem szükséges. Ist Ihnen /■'reitag Nachmittag um 3 Uhr recht? Ák: Igen. / )ie letzten drei Kontoauszüge Ihrer vorherigen Bank. Ák Köszönöm. die an Ihre gültige Adresse geschickt worden sind.Üdvözlöm. Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.inen gültigen Mietvertrag. hozza magával az alábbi okmányokat: I! Hitte bringen Sie folgende Dokumente mit: érvényes útlevelet vagy személyi igazolványát/igazolványodat/bármilyen idenlegi azonosító okmányt. A viszontlátásra a megadott időpontban. Danke. Viszontlátásra! f\ Danke. i. oder einen deutschen Führerschein. Arbeitssuchender: —Guten Tag.

Kérem. Szám lanyitással kapcsolatos kérések Szeretnék egy számlát nyitni. —Ich möchte ein Girokonto eröffnen.Der Nächste bitte.Wie muss ich vorgehen. bitte. Csak alapszámlát tud nyitni. . .Bringt das Girokonto Zinsen? Kapok kamatot a folyószámlámra? —Bekomme ich Zinsen für das Girokonto? Mi az éves kamatláb erre a számlafajtára? . Következő. ha számlát szeretnék nyitni? . 5. lépjen hátrébb. —Wir sind geöffnet.Ich möchte ein Sparkonto eröffnen. Beválthatom itt ezt a pénzutalványt? . . . Pénzt szeretnék kivenni. Szeretném tudni az egyenlegem. A banktisztviselő válaszol Van nálunk bankszámlája? —Haben Sie schon ein Konto bei uns? Kérem.1. Hogyan nyithatnék egy bankszámlát? . fáradjon a Számlanyitás pulthoz. Pénzt szeretnék átutalni a számlámra.Ich möchte Geld abheben.Wie ist der jährliche Zinssatz fü r dieses Konto? Kérem.Bitte treten Sie zurück. —Ich möchte diesen Scheck einlösen. .Wie kann ich ein Bankkonto eröffnen? Hogyan kell eljárnom. magyarázza el a számlavezetéssel kapcsolatos kezelési díjakat.Wie hoch sind die Kosten fü r die Kontenführung? 3. 2.Sie können nur ein einfaches Konto eröffnen.Kann ich diese Geldanweisung hier einlösen? 48 . wenn ich ein Konto eröffnen möchte? Folyószámlát szeretnék nyitni. Nyitva vagyunk. Egyéb banki ügyek Be szeretném váltani ezt a csekket. Szeretnék befizetni. —Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Erre tessék. —Ich möchte Geld einzahlen. A banktisztviselő fogadja az ügyfelet Segíthetek önnek? —Kann ich Ihnen helfen? Miben segíthetek önnek? . —Hier entlang. B etéttel és p énzkivétellel kapcsolatos kérések Szeretnék pénzt betenni a számlámra. . —Ich würde mich gerne nach meinem Saldo erkundigen. —Ich möchte Geld a u f mein Konto überweisen. 4. . Kamatozik a folyószámla? .Ich möchte Geld a u f mein Konto einzahlen./Ich würde gerne Geld abheben. .Bitte bemühen Sie sich zum Schalter fü r die Konteneröffnung. Takarékbetét-számlát szeretnék nyitni.

Kérem. írja ezt alá. .Ich brauche Ihren Personalausweis. . .Be szeretném váltani ezeket a megtakarítási kötvényeket. üsse be a PIN kódját ide.Haben Sie eine Kundennumer? Vigye be a PIN kódját.Bitte füllen Sie das Formidar Bargeldaufnahme aus.Geben Sie mir alles in Zwanzigern. kérem. Kis címleteket. 7.Es ist egal (in welchen Scheinen). . .Haben sie einen besonderen Wunsch? Nagy címletekben. Itt van a banki azonosítója? . . .Ich möchte diese Sparbriefe einlösen. kérem.Genehmigen Sie bitte. Banki szakkifejezések Mennyi pénzt szeretne betenni? —Wieviel Geld möchten Sie einzahlen? Mennyi pénzt szeretne befizetni a számlájára? . —Ihre Einlage ist überzogen. M ilyen bankjegycím leteket szeretne? Kis vagy nagy címleteket szeretne? .Bitte geben Sie Ihren PIN Code ein. Láthatnám az igazolványát? . bitte. A betéte kimerült. kérem. Itt van a valutaváltási bizonylat. írja a számlaszámát a csekk hátára.Hier ist Ihr Sparbuch.Bitte zählen Sie Ihr Geld nach.Wie möchten Sie es? Van valamilyen különleges kívánsága? .Kann ich Ihren Ausweis sehen? Szükségem lenne a személyijére. —Große Noten. Kérem. kérem.Möchten Sie große oder kleine Noten? Milyen címletekben? .Tippen Sie bitte Ihren PIN Code ein.Bitte schreiben Sie Ihre Kontonnummer a u f die Rückseite des Schecks.Hier ist der Wechselbeleg. töltse ki a pénzfelvételi nyomtatványt. .Das ist Ihr Saldo und die Zinsen. —Unterschreiben Sie bitte hier.Kleine Noten. bitte. . . . I lúszasokban kérem mindet. Bármilyen címlet jó. kérem. Ez itt az egyenlege meg a kamatok. Vehetek banki részvényeket és kötvényeket? —Kann ich Aktien und Wertpapiere kaufen? (>. 49 .Wieviel Geld möchten Sie a u f Ihr Konto einzahlen? Hogyan szeretne befizetni? . . Hagyja jóvá ezt. . . Az ön nevére szól a számla? —Läuft das Konto a u f Ihrem Namen? Túllépte a keretét.Sie haben Ihr Konto überzogen.ln welchen Scheinen kann ich Ihnen das geben? Hogyan szeretné? .Wie möchten Sie einzahlen? Kérem. Legyen szíves. Itt van a betétkönyve. . számolja meg a pénzét.

Mi a jelenlegi valutaárfolyam? .Kann ich USD in andere Währungen wechseln? Felszámítanak kiszolgálási díjat pénzváltásnál? .Ich möchte einen Kredit aufnehmen. .Könnten Sie mir das wechseln? Egy rolni tízcentesre van szükségem.Kann ich Geld wechseln? Felváltaná ezt. kérem? .8. . B ankautom ata használata Hol találom a bankautomatát? .Ich brauche eine Rolle zehner Cents.Ich möchte diese hundert Euro Note wechseln.Ich möchte Devisen wechseln. Beválthatok amerikai dollárt más pénznemre? . V alutaváltás Ez a valutabeváltó pult? —Ist das der Devisenschalter? Beválthatok valutát itt? . Pénzváltás Pénzt szeretnék váltani.Ich möchte mein Sparkonto schließen.Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Kölcsönt szeretnék felvenni.Wofinde ich einen Bankautomaten? A bankautomata nem adta vissza a bankkártyám. . Válthatnék pénzt? . .Der Automat hat meine Karte eingezogen. A lapkérések a banktisztviselőhöz Szeretnék egy takarékszámlát nyitni. .Ich möchte ein Sparkonto eröffnen. .Ich möchte Geld wechseln.Wie ist der aktuelle Wechselkurs? A csekken levő egész összeget amerikai dollárra szeretném beváltani.Der Automat gibt mir meine Karte nicht zurück. A bankautomata elnyelte a bankkártyám. 9. 11. —Ich möchte den ganzen Betrag des Schecks in Dollar wechseln. Valutát szeretnék venni. . Fel szeretném váltani ezt a százeurós bankjegyet. —Ich möchte eine ausländische Währung kaufen. —Ich hätte gerne ein Bankschließfach. . . Szeretnék nyitni egy folyószámlát. .Der Automat hat meine Karte geschluckt. Szeretném zárolni a takarékszámlámat. Zárolnám a folyószámlám. A bankautomata nem akarja kiadni a bankkártyám. —Ich möchte mein Girokonto schließen. .Gibt es eine Wechselkursgebühr? 50 . 10. Szeretnék egy széfet.Kann ich hier Devisen wechseln? Valutát szeretnék beváltani.

Die Wechselkurse sind an der Tafel.Wann haben Sie geöffnet? Mikor nyitnak? —Wann öffnen Sie? Mikor van ügyfélfogadás? —Wie sind die Öffnungszeiten? Vasárnap nyitva tartanak? —Haben Sie am Sonntag geöffnet? Öt után nyitva vannak? —Haben Sie nach fü n f geöffnet? Mikor van a csúcsidő? .Wie ist der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar? Mennyi eurót kapok egy dollárért? . .Der Kurs schwankt jeden Tag. Az árfolyam minden nap ingadozik. Valutaárfolyam info A valutaárfolyamok a táblán láthatóak.Der Kurs wird höher.12.Wann sind Sie am beschäftigsten?/Wann ist Hochbetrieb? 51 . . Mennyi az euro árfolyama a dollárral szemben? . .Wie steht der Euro zum Dollar? Az árfolyam emelkedik. I.V N yitvatartási idő Mikor vannak nyitva? .

Á llá sk er esés .

B: .Köszönöm.Nun. T: . wir haben momentan keine Arbeit fü r Sie.In Ordnung. T: . hogy a jelentkezőnek nem volt megfelelő a némettudása. As: .Haben Sie irgendwelche Erfahrungen? Wasfiir Erfahrungen Haben Sie? Ák: .Bármilyent. 1. de itt az önéletrajzom. T: . T: .Nos. Ich vereinbare eitlen Termin fü r Sie. aber ich habe schon einen Termin fü r die Eröffnung.Nos. B: .Jó reggelt! Állást keresek.Nos.Das ist egal. am nächsten Freitag um 2. da sind meine Arbeitserfahrungen mit drin. benachrichtigen wir Sie sofort. van némi tapasztalatom a vendéglátóipari (ipari. 2.Nun.Das ist ein sehr schöner Lebenslauf.Van valamilyen előző munkatapasztalata? Milyen munkaterületen? B: . As: .Á llásközvetítőn keresztül Tisztviselő: . B: . Változat/Version 1.Milyen típusú állásra gondolt/ál/állást szeretne? B: .Nun. jelenleg nem tudunk munkát ajánlani önnek.Danke.Nagyon jó. de ahogy lesz. Haben sie schon ein Bankkonto? Ák: .An wasfiireine Arbeit haben Sie gedacht? Ák: .Köszönöm. ami mindent tartalmaz. Itt szokott kettéágazni a dolog. Adok egy időpontot jövő péntek délután két órára. Arbeitssuchender: — Guten Morgen! Ich suche eine Arbeit. T: . viszontlátásra. As: . T: . noch nicht. A u f Wiedersehen! I bből egyértelműen kiderül. aber wenn wir etwas haben.Jó reggelt! Miben segíthetek önnek? Beamter:—Guten Morgen! Kann ich Ihnen helfen? Álláskereső: . mezőgazdasági) munkák területén. még nincs. amikor is regisztrálhatjuk.Danke. de van egy időpontom a számlanyitáshoz. köszönöm.Gut. damit Sie sich registrieren können.Rendben van. As: . Bankszámlája már van? B: . azonnal értesítjük. Változat/Version 2. Ák: . oder Landwirtschaft (die) aber hier ist mein Lebenslauf.Nos. Ist das in Ordnung fü r Sie? 55 . Danke. Megfelel önnek? B: . ich habe einige Erfahrungen im Catering(das) (Industriearbeit (die). ez egy nagyon szép önéletrajz. T: .

As: .Bis Bald. B: .Kann ich mit dem Direktor sprechen? Ák: . wir haben eine./Nein. Ák: .Bitte benachrichtigen Sie/lassen Sie mich wissen.Mikor kezdhetek? As: —Wann kann ich anfangen? Ák: . As: . Ák: .Natürlich. Nagyon szépen köszönöm. kérem? As: . Ák: .Ich suche eine Arbeit.Munkát keresek. Vielen Dank.Beszélhetek az igazgatóval.Persze. falls es eine Arbeitsstelle gibt? Az önéletrajzra ne felejtsük el ráírni az elérhetőségünket: mobiltelefonszám és/vagy e-mail cím. nincs.Kérem tudassa.Guten Morgen! Ich bin Mark Molnár. As: .Van állásüresedésük? As: . As: .Ák: .A u f Wiedersehen. ha lesz állásüresedés.Ja. T: —Viszontlátásra. .Viszontlátásra. Á lláskeresés szem élyesen Ák: . wir haben keine.Haben Sie eine Stelle frei? D (dolgozó): —Igen van. As: . A: .Jó reggelt! Molnár Márk vagyok./Nem. Ák: .

E lső n a p a m u n k a h ely en .

Kommen Sie her! Komm her! így csinálja/csináld. metróval vagy gyalog? . Ezt csinálhatja/csinálhatod.Machen Sie/mach es so.Holen Sie/hol es runter. .Ich bin nicht fertig. Gyorsan. . Erre.Was muss ich machen? Meg tudná/tudnád mutatni.Wohin muss ich gehen? Itt/ide.. .Mit dem Bus..Tun Sie/71/ es in.Ich verstehe das nicht. Tilos ezt csinálni. —Das ist verboten.Zeigen Sie/zeig es mir bitte. .Helfen Sie/hilf mir bitte. kérem. Újra meg tudná/d mutatni? .. (Akkusativ) Vegye ki/Vedd ki. . Szünet van. Készen vagyok.Machen Sie/mach das Licht an! Kapcsolja/kapcsold le a lámpát! . .Das dürfen Sie/darfst du (machen). Hozza ide/hozd ide.Drehen Sie sich/dreh dich. -N ehm en Sie/nehme es aus. mit der U-Bahn. . Tegye be/Tedd b e.Es ist Pause.Ich bin fertig.Holen Sie/hol es her. Ezt ne csinálja/csináld! . —Dort entlang.Hier entlang Arra.Könnten Sie/könntest du es mir nochmal zeigen? Hová menjek? . . oder zu Fuß? Én a Stadtmitte buszmegálló/metrómegálló közelében lakom. Segítsen. . —Heben Sie/hebe es an.Wann soll ich da sein? Hogyan jutok el oda? . Jöjjön ide/gyere ide.Könnten Sie/könntest du es mir bitte zeigen? Mutassa meg kérem/mutasd meg kérlek. . Menjen/menj oda.Hier/Hierher. kérlek.. Forduljon/fordulj meg. (Dativ) Emelje/emeld meg. Hozza le/hozd le.Mikorra kell ott lennem? (az ügynökséghez intézett kérdés) . —Bringen Sie/bring es rauf.Ich wohne in der Nähe der Bus/U-Bahnhaltestelle Stadtmitte. . . Nem vagyok kész. Vigye ide/vidd ide.Schnell. . . .Machen Sie/mach das Licht aus! 59 .. kérem/segíts. Ott/oda.Wie komme ich dahin? Busszal.Machen Sie/mach das nicht. .Kommen Sie/kommt in 10 Minuten zurück. . . . .. Jöjjön/gyertek vissza 10 perc múlva.Gehen Sie/geh dorthin.Bringen Sie/bring es her. . Kapcsolja/kapcsold fel a lámpát! . —Da/Dorthin. Vigye fel/vidd fel. Ezt nem értem.. Jöjjön velem/gyere velem. Mit kell csinálnom? . .Kommen Sie/komm mit mir..

wenn wir dich brauchen.Die Agentur wird Sie anrufen. A holnapi viszontlátásra! . /Die Agentur wird dich anrufen.Wir sindfertig mit der Arbeit fü r heute. Jöjjek holnap? .Muss ich morgen kommen? Jöhetek holnap? .Wann soll ich da sein? Majd hívja/hív az ügynökség.Kann ich morgen kommen? Mikorra kell itt lennem? .Sind wir fertig mit der Arbeit fü r heute? Vége van a munkának mára.A u f Wiedersehen. ha szükségünk lesz önre/rád.Kapcsolja ki a telefonját/kapcsold ki a telefonodat! .Schalten Sie/schalte das Handy aus! Befejeztük mára a munkát? . bis morgen! . . wenn wir Sie brauchen. .

U tazás r epü lő v el .

Reggel indulnom kell. A jegypénztáros kérdezi Melyik légitársasággal/járattal repülne/repülnél? .Ich möchte ein Hin. Egy közvetlen jegyet szeretnék Budapestre. ich möchte das billigste Ticket. wenn mein Flug in Budapest aus Berlin ankommt. K érések a jegypénztároshoz Budapestre szeretnék egy jegyet.Ich fliege jetzt am Sonntag los.oder auch einen Rückflug? Mikor indulna/indulnál? . Most vasárnap indulok. —Ich muss am Morgen losfliegen. Egy menettérti jegyet szeretnék Berlinbe.1. 3. Turistaosztályon utaznék. mind berlini dő szerint? . csak oda. vagy ablak melett ülne/ülnél? . Ablak mellé kérném a helyet. . Egy turistajegyet szeretnék.Ich möchte ein Economy Ticket. rugalmas visszaúttal. a legolcsóbb jegyet szeretném. A folyosó melletti ülést szeretném.Können Sie/kannst du mir sagen.Ich möchte einen Platz am Gang.Ich möchte zweite Klasse fliegen. .Welche Klasse? Folyosó. . der Riickflug ist noch offen. .Ich möchte ein Economy Ticket. .Einen Platz am Gang oder einen Fensterplatz? 2. wie spät es sein wird. . .Ich würde einen Flug am Morgen nehmen. nach Budapester und auch nach Berliner Zeit? Nem számít a repülőtársaság.Ich möchte ein Flugticket nach Budapest kaufen. —Ich möchte einen Direktflug nach Budapest.und Rückflugticket nach Berlin. . . . A reggeli járattal mennék.Ich möchte einen Fensterplatz.Nur einen Hin. Berlinbe szeretnék egy jegyet.Die Fluggesellschaft zählt nicht. A jegypénztáros válaszai Az Easyjet Légitársaság a legolcsóbb.Mit welcher Fluggesellschaft möchten Sie/möchtest du fliegen?/Welchen Flug möchten Sie/möchtest du nehmen? Egy bizonyos járattal repülne/repülnél? —Möchten Sie/möchtest du einen bestimmten Flug nehmen? Csak oda vagy oda-vissza? .Wann würden Sie/würdest du fliegen? Melyik osztály? . Megmondaná kérem/megmondanád kérlek hány óra lesz. . mind budapesti.Ich möchte ein Ticket nach Berlin. amikor Budapestre érek Berlinből.Die Easyjet-Fluggesellschaft ist am billigsten. .Ich muss am nächsten Donnerstag zurückkommen. nur fü r den Hinflug. Jövő csütörtökön vissza kell jönnöm. . . Egy turistajegyet kérek.

Wann muss ich am Flughafen sein? Mikor kell ott lennem? —Wann muss ich da sein? Hány csomag vihető fel a gépre? .Wannfliegt die Maschine am Morgen? Mennyi ideig tart a repülés? —Wie lange dauert der Flug? Mikor száll fel a repülő? . Lehet. K érdések járatok kal kapcsolatban Hánykor indul a reggeli járat? . .Wir haben gerade das letzte Ticket fü r den Sonntag verkauft. Este 20:30-kor indul Berlinből.Wieviel Gepäck kann ich mitnehmen? Hány kézipoggyászt vihetek? . .Die Economy Tickets sind alle.Wieviel Handgepäck ist erlaubt? Hány kézipoggyászom lehet? . ist der nächste Mittwoch. weil Sie/du nachts um zwei zu örtlicher Zeit ankommen würden. —Leider haben wir nur noch Erste Klasse Tickets übrig.Gibt es einen Aufenthalt unterwegs? Mennyi időre szakítjuk meg utunkat? . Vielleicht ist es Ihnen/dir nicht recht.Wann kommen wir an? Időben érkezünk? —Kommen wir rechtzeitig an? Menetrend szerint érkezik? . 4.Wann ist der Abflug? Mikor indul? .Kommt es pünktlich an? Közvetlen járat? .Wieviel Gepäck kann ich in das Flugzeug mitnehmen? Hány csomagot vihetek? . die Ankunft in Budapest ist am selben Tag um 23:55 örtlicher Zeit.Ez fapados járat. . Sajnos csak elsőosztályú jegyeink maradtak.Wie lange dauert der Aufenthalt? Mikorra kell kiérnem a reptérre? .Gibt es eine Zwischenlandung? Megállunk menet közben? . Epp most adtuk el az utolsó jegyet most vasárnapra.Wann geht es los? Mikor érkezünk meg? . . den ich nach Budapest empfehlen kann.Das ist ein Billigflug. A legkorábbi járat. jövő szerda. ugyanazon a napon.Ist es ein Direktflug? Van útmegszakítás? . amit ajánlani tudok Budapestre.Wieviel Handgepäck darf ich mitnehmen? Hány darab kézipoggyász megengedeti'? Wie viele Stücke an Handgepäck sind erlaubt? . . helyi idő szerint.Der früheste Zeitpunkt. március 15-én és 23:55-kor érkezik Budapest­ re.Der Abflug von Berlin ist am 15.Wieviel Handgepäck kann ich mitnehmen? Milyen méretű lehet a poggyászom/kézi poggyászom? Wie groß kann mein Gepäck/Handgepäck sein ? Milyen súlyú lehet a poggyászom/kézipoggyás/om? Wie schwer kann mein Gepäck/Hangepäck sein? Hány kézipoggyász engedélyezett? . A turistaosztályra az összes jegy elfogyott. März um 20:30. mivel hajnali kettőre érkezne/érkeznél meg. nem jó Önnek/neked.

Ich möchte einen Platz fü r den 14ten Juni nach Kopenhagen reservieren. —Sie müssen/du musst in Wien umsteigen.Der Flug ist ohne Zwischenlandung. Szeretném lemondani a járatfoglalásomat. Ezek a jegyek nem téríthetőek vissza. .Ist eine Mahlzeit im Preis inbegriffen? Kérhetek speciális ételt? —Kann ich ein spezielles Essen bestellen? 5. . 65 . —Ich möchte eine Reservierung bestätigen. Járattípusok Megszakítás nélkül.Ich möchte meine Reservierung absagen. Hány nappal korábban foglalhatok repülőjegyet? . . Visszaigazolnék egy foglalást.Ich möchte meine Reservierung ändern. Egy szendvics benne van az árban. . Prágában lesz egy pihenő/útmegszakítás.Sie haben/du hast einen Aufenthalt in Prag.Ich muss auch den Zeitpunkt meines Rückfluges ändern. . nézze meg/nézd meg más repülőtársaságok Londonba induló járatait.Ein Snack ist mit im Preis.A u f diesem Flug wird kein Essen serviert.Sie haben eine Stunde Aufenthalt in Wien.A u f diesem Flug gibt es keine Malzeiten. . eltolnám az indulásom március 6-ára. Meg szeretném változtatnia a járatfoglalásomat. Sajnálom. .Wie viele Tage im Voraus kann ich ein Ticket reservieren? Kérem.Bitte prüfen Sie/prüf die Flüge anderer Fluggesellschaften nach London.Es wird ein Mittagessen während des Fluges serviert. Nincs étkezési lehetőség a járaton. H elyfoglalás és m egerősítés Szeretnék egy jegyet Varsóba a jövő vasárnapra.Wenn es möglich ist. Június 14-re szeretnék foglalni egy helyet Koppenhágába.Ich möchte ein Ticket nach Warschau für den nächsten Sonntag. . nincs szabad hely aznap.Át kell szállnom? —Muss ich umsteigen? Étkezés benne van az árban? . . hétfőre. Ebédet szolgálnak fel. möchte ich meinen Abflug a u f Montag den sechsten März verschieben.Ich habe die Reservierung fürSie/ dich gemacht. . alle Flüge fü r den Tag sind ausgebucht. Meg kell változtatnom a visszaút időpontját is. Ezen a járaton nincs étel felszolgálás. —Es tut mir leid. Elkészítettem önnek/neked a foglalást. Bécsben át kell szállnia/szállnod. Ha lehetséges. Frankfurtban egy órát kell várni.Der Preis für die Flugscheine wird nicht zurückerstattet. 6. . . -. . . .

Müller úr. . A foglalása el van fogadva. ha valaki le­ mondja. tedd a csomagodat a mérlegre.Wo ist der Informationsschalter? Hol van a nyilvános telefon? . wenn jem and absagt. . Sie können/du kannst Ihr/dein Ticket innerhalb der nächsten 3 Tage in jedem unserer Büros abholen. Inform áció és segítségkérés a reptéren Hol van az információs pult? . —Das Bad ist links am Ende des Korridors. kérem/megmutatnád. . A járata/járatod vissza van igazolva. —Ihr Sitz ist bestätigt. kérlek.Ich habe Ihren/deinen Flug bestätigt.Möchten Sie/ möchtest du sich/dich unserem Vielfliegerprogamm anschließen? Tudja/tudod.Ihr/dein Flug ist bestätigt worden. Bármely irodánkban átveheti a jegyét/átveheted a jegyedet 3 napon belül. Megérkezett a W6 2205-ös járat Milánóból? .Der Easyjet Airlines Schalter ist gleich dort an der Ecke. tegye a csomagját/kérlek. A járatát/járatodat visszaigazoltam. .Wo ist das öffentliche Telefon? A mosdót hol találom? . Ho tudnék pénzt váltani? .Möchten Sie/möchtest du Ihre/deine Flugmeilen nutzen? Benne van/vagy a törzsutas programban? .Legen sie Ihr/leg dein Gepäck bitte a u f die Waage.Handgepäck muss nicht gewogen werden.Wissen Sie/ weisst du wie das Vielfliegerprogramm funktioniert? 8. . 7. A kézipoggyászt nem kell lemérni. Herr Müller.Ist der Flug Nummer W6 2205 aus Mailand angekommen? Megmutatná.Wo kann ich Geld wechseln ? Az Easyjet Légitársaság pénztárablaka ott van rögtön a saroknál. a kijáratot? Könnten Sie/könntest du mir den Ausgang zeigen? 9.Sind Sie/bist du in unserem Vielfliegerprogramm ? Szeretne/szeretnél feliratkozni a törzsutas programunkra? . A törzsutas kedvezm ényekről Van törzsutas kedvezménykártyája/kedvezménykártyád? —Haben Sie/hast du eine Vielfliegemummer? Fel szeretné/d használni a kedvezménykártyáján/kedvezménykártyádon lévő kilométereket? .Wo ist die Toilette? A mosdó a hall végében van. hogyan működik a törzsutas kedvezményprogram? . .Tegyem/tegyelek esetleg a 14-ei várólistára? Felhívom/felhívlak. —Kann ich Sie/dich eventuell a u f die Warteliste fü r den 14ten setzen? Ich rufe Sie/dich an. balra. B ejelentkezés Kérem.

Ez 10 kilóval nehezebb. - Dieses ist zehn Kilo schwerer.
A bőröndjét fel kell adnia, a többit magával viheti a gépre./A bőröndödet
fel kell adnod, a többit magaddal viheted a gépre - Ihr/dein Koffer muss
aufgegeben werden, die anderen Sachen können Sie/kannst du mit in das
Flugzeug nehmen.
Tenne/tennél címkét a csomagjára/csomagodra, kérem/kérlek? - Würden sie/
würdest du bitte eine Etikette a u f Ihren/deinen Koffer tun?
A bejelentkezés után kérem/kérlek, menjen/menj a nemzetközi indulási váró­
terembe és várakozzon/várakozz ott. —Nach dem Einchecken, gehen Sie/gehst
du bitte in den Warteraum fü r internationale Flüge und -warten Sie/warte dort.
Kérem/kérlek, menjen/menj fel a lépcsőn a biztonsági ellenőrzéshez és vám­
kezeléshez. - Bitte gehen Sie/geh die Treppe rauf, zum Sicherheitscheck und
Zoll.
Kérem, mutassa a jegyét/kérlek, mutasd a jegyedet. - Bitte zeigen Sie/zeig mir
Ihr/dein Ticket.
Láthatom a beszállókártyáját, kérem/láthatom a beszállókártyádat, kérlek? D arf ich bitte Ihre/deine Bordkarte sehen?
A telefonját, kulcsot, az övét, pénzérméket ebbe a tálcába tegye és menjen át a
detektor alatt./A telefonodat, kulcsodat, az övedet, pénzérméket ebbe a tálcába
tedd és menj át a detektor alatt. - Bitte legen Sie/leg Ihr/dein Handy, Ihren/
deinenSchlüssel, Ihren/deinen Gürtel, und das Kleingeld a u f dieses Tablett
und gehen Sie/geh durch den Detektor.
Vegye le kérem, a cipőjét/csizmáját/vedd le kérlek, a cipődet/csizmádat. Bitte ziehen Sie/zieh Ihre/deine Schuhe/Stiefel aus.
10. A reptéri beszálló kapunál
Hamarosan felszállunk. - Wir starten bald.
Először a kisgyermekes, valamint a különleges szolgáltatást igénybe vevő
utasokat kérjük beszállni. - Wir bitten die Passagiere mit kleinen Kindern und
die, die spezielle Hilfe benötigen, zuerst einzusteigen.
Megkezdenénk a beszállást. - Wir beginnen mit dem Einstieg.
Megkezdjük a beszállást az összes utas részére a londoni 247-es járatra. - Der
Einstieg fü r den Flug 247 nach London beginnt.
Láthatnám a beszállókártyáját/beszállókártyádat? - Kann ich Ihre/deine
Bordkarte sehen?
Egy kézipoggyászt vihet magával/vihetsz magaddal. - Sie dürfen/du darfst
ein Handgepäck mitnehmen.
Fel kell adnia azt a csomagját poggyászként./Fel kell adnod azt a csomagodat
poggyászként. - Dieses Gepäck müssen Sie/musst du a u f geben.
A táskáját fel kell adnia poggyászként./A táskádat fel kell adnod poggyász­
ként. - Sie müssen/du musst Ihre/deine Tasche als Gepäck aufgeben.

67

11. V áltozások a felszállással kapcsolatban
Ez a járat késik. —Dieser Flug verspätet sich.
A rossz idő miatt késik ez a járat. —Dieser Flug verspätet sich wegen
schlechtem Wetter.
Ez a járat késik, de minden csatlakozást elérnek. - Dieser Flug verspätet sich,
aber Sie verpassen keine Anschlussflüge.
Törölték ezt a járatot. - Dieser Flug wurde gelöscht.
Erre a járatra a KI kapunál kell önnek/neked bejelentkezni. - Für diesen Flug
müssen Sie/musst du dich beim Schalter K l melden.
12. C som aggal kapcsolatos igények
Hol vehetem fel a csomagomat? - Wo kann ich mein Gepäck abholen?
Melyik futószalagon jönnek ki a budapesti csomagok? - Welches Laufband ist
fü r das Gepäck aus Budapest?
Hol találok bőröndszállító kocsit? - Wofinde ich einen Kofferwagen?
Ez törékeny, kérem/kérlek, vigyázzon/vigyázz. - Das ist zerbrechlich, bitte
seien Sie/sei vorsichtig.
Itt a csomagom ellenőrző cédulája. —Hier ist mein Gepäckschein.
Nem találom a csomagom. —Ich finde mein Gepäck nicht.
Azt hiszem, egyik csomagom eltűnt. - Ich glaube, einer meiner Koffer ist
verschwunden.
Megnézné/d, kérem/kérlek, hol lehet a csomagom? - Könnten Sie nachsehen/
könntest du nachsehen, wo mein Gepäck ist?
A repülőtér hibázott, csak az egyik bőröndömet tette fel a repülőre. - Der
Fughafen hat einen Fehler gemacht, man hat nur einen meiner Koffer a u f den
Flug mitgenommen.
Valószínű, hogy a bőröndöm Berlinben maradt. - Wahrscheinlich ist mein
Koffer noch in Berlin.
Nem hiszem, hogy a csomagom megérkezett ezzel a járattal. - Ich glaube
nicht, dass mein Gepäck mit diesem Flug angekommen ist.
Nem látom a csomagomat az elveszett poggyászoknál. - Mein Gepäck ist
nicht unter dem verlorenen Gepäck.
Mikorra várható a csomagom érkezése? - Wann ist damit zu rechnen, dass
mein Gepäck ankommt?
A következő járattal érkezik a csomagom? - Kommt mein Gepäck mit dem
nächsten Flug an?
Be szeretném adni két órára a poggyászomat a csomagmegőrzőbe. - Ich
möchte mein Gepäck für zwei Stunden in der Gepäckaufgabe abgeben.
Megsérült a csomagom. Hol jelenthetem be? - Mein Gepäck ist beschädigt.
Wo kann ich das melden?
Egy utas összecserélte a csomagjainkat. - Einer der Passagiere hat das
Gepäck verwechselt.

13. Segítség kérése a repülőn
Kérem, kísérjen/kérlek, kísérj az ülésemhez. —Bitte, bringen Sie/bring mich
zu meinem Platz.
Elcserélhetem az ülést? - Kann ich den Platz wechseln?
Légibeteg vagyok. —Ich bin höhenkrank.
Van valamilyen gyógyszerük/gyógyszered légibetegség ellen? - Haben Sie/
hast du ein Medikament gegen die Luftkrankheit?
Mennyi az időeltolódás Budapest és Bangkok között? - Wie ist die
Zeitverschiebung zwischen Budapest und Bangkok?
Hány óra van most Berlinben? - Wie spät ist es jetzt in Berlin?
Van valamilyen német újságjuk/újságod vagy magazinjuk/magazinod? Haben Sie/hast du deutsche Zeitungen oder Magazine?
Felszolgálnak ételt ezen a járaton? - Gibt es eine Mahlzeit a u f diesem Flug?
Meglazíthatom a biztonsági övem? - D a rf ich meinen Sicherheitsgurt
lockern?
Van önnek/neked valamilyen gyermekjátéka/gyermekjátékod a repülőn? Haben Sie/hast du ein Spielzeug fü r Kinder an Bord?
14. U tasok kiszolgálása a repülőn
A 12F ülés az öné/a tiéd. - Sie sitzen/du sitzt a u f Platz 12F.
A kabátját és kisebb dolgokat beteheti a feje fölötti rekeszbe./A kabátodat és
kisebb dolgokat beteheted a fejed fölötti rekeszbe. - Sie können/du kannst
Ihren/deinen Mantel und andere kleine Dinge in das Fach über Ihrem/deinem
K opf tun.
Ezt a nehéz aktatáskát ideteheti/ideteheted a lábához/a lábadhoz. - Sie
können/du kannst diese schwere Aktentasche zu Ihren/deinen Füßen tun.
Ez a hívógomb. Ha bármire szüksége/d lenne, csak nyomja/nyomd meg. Das ist der Rufknopf. Wenn Sie/du etwas brauchen/brauchst, drücken Sie/
drück ihn nur.
Ezzel a gombbal hátradöntheti/hátradöntheted az ülést. - Mit diesem Knopf
können Sie/kannst du den Sitz nach hinten klappen.
A mosdók a repülő középső és hátsó részén találhatóak. - Die Toiletten finden
Sie/findest du in der Mitte und hinten im Flugzeug.
A vészkijáratok mindkét oldalon a szárnyaknál vannak. - Die Notausgänge
befinden sich an beiden Seiten der Flügel.
Kérem, figyeljenek/kérlek, figyelj a folyosó közepén álló légiutaskíséröre, aki
ismerteti a biztonsági előírásokat. - Bitte hören Sie/hör der Flugbegleiterin in
der Mitte des Ganges zu, sie erklärt die Sicherheitsvorschriften.
A biztonsági övét becsatolni a két vég összecsatolásával, kinyitni a fedél
elemelésével lehet. —Um Ihren/deinen Sicherheitsgurt anzulegen, stecken
Sie/steckst du beide Enden zusammen, öffnen kann man ihn, wenn man die
Schnalle anhebt.

. Wein. . Kávét vagy teát parancsol/sz? .Sind Sie/bist du schon einmal nach Berlin geflogen? Jól tud/sz aludni a repülőn? . Würden Sie/würdest du bitte das Tischchen herunterklappen? Mit szeretne/szeretnél inni? —Was möchten Sie/möchtest du trinken? Milyen italt szeretne/szeretnél az ételhez? Van whisky. . Ebédidő van.Haben Sie sich/hast du dich an das Fliegen schon ganz gewöhnt? A folyosó melletti ülés remek nekem. sör. Kicsit döcögősen repülünk. —Es gibt einige Turbulenzen. Lehajtaná/d.Können Sie/kannst du gut im Flugzeug schlafen? Egészen hozzászokott/hozzászoktál a repüléshez? . amíg a kapitány ki nem kapcsol­ ja az ezt jelző lámpát. Cserélne/cserélnél velem ülést? —Würden Sie/würdest du mit mir die Plätze tauschen? Egyenletesen repülünk. Bitte merken Sie sich/merke dir den nächsten Notaasgang. gyümölcslé és ásványvíz.Kérem.Nüsse? Ajánlhatok valami harapnivalót önnek/neked? . bor. . . hogy megismerhetem/megismerhetlek.Der Flug ist ganz ruhig.Was möchten Sie/möchtest du zu Ihrem/deinem Essen trinken? Wir haben Whiskey. bis die Lampe nicht erlischt.Es ist Zeit fü r das Mittagessen. É tel.Möchten Sie/möchtest du Hühnchen oder Rindfleisch? 16.Kann ich Ihnen/dir einen Snack anbieten? Csirkehúst vagy marhahúst szeretne/szeretnél? . Bier.Bitte öffnen Sie/öffne die Sicherheitsgurte solange nicht. Hagyja/hagyd a biztonsági övét bekapcsolva.Der Platz am Gang ist gut fü r mich. B eszélgetés a repülőn Nagyon örülök. Utazott/utaztál már repülővel Berlinbe? .Kaffee oder Tee? Kér/sz egy kis mogyorót? —Hätten Sie/hättest du gerne Nüsse? Mogyorót? . 15. jegyezze/jegyezd meg az önhöz/hozzád közel lévő vészkijáratot.Es freut mich Sie/ dich kennenzulernen. Saft und Mineralwasser.és italfogyasztás a repülőn. kérem/kérlek a tálcát? . .

U tazás a vonaton .

Wann kommt der Zug an? Mennyi idő alatt jutok el Berlinbe? .Kann ich diesen Fahrschein canceln? Szeretném első osztályúra cserélni ezt a jegyet. Rendszerint együtt adjuk el a felső és alsó hálóhelyeket.Wo ist die Vorverkaufskasse? Egy egyirányú jegyet szeretnék Berlinbe.Kinder können zum halben Preis reisen.1. Egy hálókocsit szeretnék foglalni a Párizs felé tartó nemzetközi vonatra.Ich möchte dieses Ticket fü r die erste Klasse umbuchen. Az új menetrend május elsejétől érvényes.Gibt es Liegeabteile in diesem Zug? Van étkezőkocsi a vonaton? —Gibt es einen Speisewagen in diesem Zug? Szeretek az ablak mellett ülni. wo der Spreisewagen ist? Pontosan érkezik a vonat? .Normalerweise können Sie Ihr/kannst du dein Ticket 5 Tage im Voraus kaufen.Ist es eine Direktfahrt? Minden állomásnál megáll a vonat? .Wie lange dauert es bis nach Berlin? Hol kell átszállnom a Berlinbe tartó vonatra? .Ich hätte gerne eine einfache Fahrt nach Berlin.Normalerweise verkaufen wir die oberen und unteren Schlafplätze zusammen. Ú tm utatás utasoknak Kérem. Dieser Expresszug fährt von Budapest nach Berlin ohne Halt durch. fejezzék be a beszállást. kérem? .Hält der Zug bei jeder Haltestelle? Meg tudná/d mondani hol találom az étkezőkocsit? . Visszaválthatom ezt a jegyet. .Der neue Fahrplan ist ab erstem Mai gültig. Kérem. Ez a gyorsvonat megállás nélkül egyenesen Budapestről megy Berlinbe. —Ich möchte am Fenster sitzen. . . . V onatjegyvásárlás Merre van a jegypénztárablak? .Bitte halten Sie die Türen frei.Könnte ich bitte einen Fahrplan bekommen? Vannak hálófülkék ezen a vonaton? . Mikor ér a vonat a célállomásra? . Ich möchte einen Platz im Schlafwagen im Internationalen Zug nach Paris reservieren. 2. A vonat indul. kérem? . Gyermekek féláron utazhatnak.Kommt der Zug pünktlich an? 3.Wo ist der Fahrkartenschalter? Hol van a jegyfoglalási iroda? . hagyják szabadon a bejáratokat. . . . bitte. É rdeklődés m enetrendről Közvetlen járat? . 73 . der Zug fährt ab.Wo muss ich in den Zug nach Berlin umsteigen? Kaphatnék egy menetrendet.Könnten Sie/könntest du mir bitte sagen. Rendszerint öt nappal az út előtt megveheti vonatjegy ét/meg veheted a vonat­ jegyedet.Bitte alle einsteigen. .

das ist mein Platz. Megkaphatnám az ön helyét/a te helyedet? .Entschuldigen Sie/ entschuldige. ez az én helyem. A következő megálló München. was ist die nächste Haltestelle? Melyik állomás következik? . mi a következő állomás? —Entschuldigen Sie/ entschuldige. Tilos a dohányzás és a szemetelés! —Rauchen und Müll wegwerfen ist verboten. 4. kérem/arrébb tennéd a dolgaidat. Tudakozódás a vonaton Ez a vonat megy Münchenbe? .Könnten Sie/könntest du mir Bescheid sagen. kérlek? . ha Münchenbe érünk? . Kérem.D arf ich mich hierhin setzen? Foglalt ez a hely? —Ist der Platz besetzt? Ül valaki itt? .Die nächste Haltestelle ist München. azt hiszem. Ü lőhelykeresés Leülhetek ide? . .Kérem. készítsék elő jegyeiket ellenőrzésre. ich glaube. álljanak távolabb az ajtóktól. Kérem.Der nächste Halt ist Berlin Hauptbahnhof.Bitte halten Sie Ihre Fahrscheine fü r den Schaffner bereit. .Wie viele Haltestellen sind es noch bis zur Endstation? Szólna kérem. .Würden Sie/würdest du Ihre/deine Sachen wegnehmen? 5.Bitte. wenn wir in München ankommen? Eléri ez a vonat az utolsó buszcsatlakozást? Erreicht der Zug den letzten Bus? Érintünk nagyobb városokat? —Liegen größere Städte a u f der Strecke? .Sitzt hier jemand? Elnézést kérek öntől/tőled. .D arf ich Ihren/deinen Sitz haben? Arrébb tenné a dolgait.Welche Haltestelle/Station kommt als nächstes? Hol vagyunk? —Wo sind wir? Melyik állomáson vagyunk? . A berlini főpályaudvar következik.Ist das der Zug nach München? Elnézést (magázás/tegezés).A u f welcher Station/welchem Banhof sind wir? Itt kell leszállnom? —Muss ich hier aussteigen? Milyen messze vagyunk a városközponttól? .Wie weit sind wir von der Innenstadt? Hány megálló van még a végállomásig? . szálljanak be. .Bitte stellen sie sich weiter weg von den Türen. ./szólnál kérlek. steigen Sie ein.

U tazás busszal .

ha az Egészségközpontba szeretnék menni? Welchen Bus muss ich nehmen. wie ich zur Ungarischen Botschaft komme? Elvisz ez a troli a múzeumhoz? —Fährt dieser O-Bus zum Museum? Megy innen busz a postáig? . K érdések az autóbuszon Mennyibe kerül a jegy innen a Kant utcáig? . hogyan jutok a magyar követség­ re? .Fährt dieser Bus direkt zum Stadion? Megáll a könyvtárnál? .Könnten Sie/ könntest du uns sagen.Könnten Sie mir sagen/könntest du mir sagen. der zum Holiday Inn fährt? Hol van a buszmegálló a Heinemann Park felé? .Wo ist hier die nächste Bushaltestelle? Itt tudok felszállni a Holiday Innbe tartó buszra? .Wo ist die Bushaltestelle in Richtung Heinemann Park? 2. Buszm egálló keresése Erre kell mennem a buszmegállóhoz? —Ist das der Weg zur Bushaltestelle? Elmondaná kérem.Könnten Sie mir sagen/könntest du mir sagen. wenn ich zum Ärztezentrum möchte? Hova megy ez a busz? . melyik a legrövidebb út oda? . wo wir hier einen Bus finden? Hol van a legközelebbi buszmegálló? . welcher der kürzeste Weg dorthin ist? Megmondaná kérem.Wohin fährt dieser Bus? Ez a busz megy a templomhoz? . hol tudunk buszra szállni? ./elmondanád kérlek.Hält er bei der Bibliothek? Megáll az iskolánál vagy valahol az Park utca közelében? .Wo sind wir? 11 .Wie weit fährt dieser Bus? 3. Érdeklődés buszjáratokról Melyik busszal tudok az Humboldt Egyetemre menni? .1.Kann ich hier in den Bus einsteigen.Wieviel kostet die Fahrt? Mi a következő megálló? —Was ist die nächste Haltestelle? Hol vagyunk? .Wieviel kostet die Fahrt von hier bis zur Kantstraße? Mennyi a jegy? ./megmondanád kérlek.Fährt dieser Bus zur Kirche? Ez a busz egyenesen a stadionhoz visz? . hogyan jutok az állomásra? .Welche Linie nehme ich zum Lafayette Einkaufscenter? Meg tudná/d mondani.Hält er bei der Schule an der Parkstrasse? Meddig megy ez a busz? .Fährt von hier ein Bus bis zur Post? Melyik buszra kell szállnom.Würden Sie so nett sein/wiirdest du so nett sein und mir den Weg zur Haltestelle zeigen? Lenne/lennél szíves elmondani.Mit welchem Bus kann ich zur Humboldt Universität fahren? Hányas busz visz az Lafayette bevásárlóközponthoz? .

Maradjon a vonal mögött.Er fährt in die entgegengesetzte Richtung. .Ich möchte eine Kopie des neuen Fahrplanes. . . . menjen hátrébb. .Muss ich hier aussteigen? Hol tudnék átszállni egy.Bitte. halten Sie/halt an.Wo muss ich zum Theater aussteigen? Milyen messze vagyunk a városközponttól? ./kérlek.Bitte lehnen sie sich nicht aus dem Fenster.Wie viele Haltestellen sind es bis zur Endstation? 4. wenn wir bei der Sonnenschein Straße ankommen? Leszállók a következő megállónál. szóljon. —Passen Sie auf.Wie weit ist es vom Stadtzentrum? Hány megálló van még a végállomásig? ./szólnál kérlek.Melyik megálló ez? . kérem. .Sie fahren in die falsche Richtung.Bleiben Sie hinter der Linie stehen. Kérem. Hátul bőven van hely. .Wo kann ich a u f einen Bus zum Bahnhof umsteigen? Melyik buszra szálljak át.D arf ich hier aussteigen? Kérem.Wollen Sie umsteigen? Ellenkező irányba megy. . Az új buszmenetrendről szeretnék egy másolatot.Bitte sagen Sie/sag Bescheid wenn wir bei der Kantstraße ankommen. álljon/kérlek.Welche Haltestelle ist das? Itt kell leszállnom? .Treten Sie bitte zurück. . —Sie sind in den falschen Bus gestiegen. Hátrébb tudna menni.Ich kann kein Geld wechseln. Rossz buszra szállt. wenn ich bei der nächsten Haltestelle aussteige? A színházhoz hol kell leszállnom? . kérem. . K érések a buszon Leszállhatok itt. .Haben Sie Kleingeld fü r den Fahrkartenautomaten ? Nem tudom felváltani. Kérem.A u f welchen Bus muss ich umsteigen. szólj. kérem? .Es gibt hinten noch viel Platz. ha leszállók a következő megállónál? . —Steigen Sie bitte ein. 5. amikor a Sonnenschein utcához érünk? Könnten Sie/könntest du mir bescheid sagen. .Bitte steigen sie beim hinteren Ausgang aus. a vasútállomást érintő buszra? .Ich steige an der nächsten Haltestelle aus.Bitte treten Sie zurück. Lépjen hátrébb. . wo Sie hintreten. Ne hajoljon ki a buszból. a hátsó ajtón távozzon. Szólna kérem. U tasítások a busz utasainak Szálljanak be. ha a Kant utcához érünk. kérem? . Át akar szállni? .Könnten Sie bitte zurücktreten? Kérem. Vigyázzon. hova lép. Van aprója a jegyautomatához? . Rossz irányba megy. . állj meg itt.

U tazás m etróval .

H ogyan utazzunk m etróval? Hol van a metróállomás? .Wo muss ich umsteigen? Messze van a végállomástól? .Wo ist die U-Bahn Station? Mennyi idő alatt jutok el metróval az állatkertbe? .Ist es weit von der Endstation? .Wie lange dauert es mit der U-Bahn bis zum Zoo? Melyik metróvonal visz be a belvárosba? .Welche Linie fährt in die Innenstadt? Hol kell átszállnom? .

U t a z á s t a x iv a l .

85 . 3. . Holnap reggelre szeretnék kérni egy taxit. . A kórházba szeretnék menni. . A taxisofőr köszönti az utast Segíthetek önnek/neked? .Bitte. hogy vigyem/hova kívánod.l.Ich möchte zum Krankenhaus.Ich möchte ein Taxi fü r morgen früh bestellen. . kérem/vigyél.Was kann ich fü r Sie/dich tun? Nincs szüksége/d taxira.Wohin möchten Sie/möchtest du fahren? Hova menne/mennél? —Wohin würden Sie/würdest du fahren? Hova vihetem/vihetlek? . Kérem.T axi hívása Hol van a taxidroszt? .Wohin kann ich Sie/dich bringen? Hova kívánja.Entschuldigen Sie/ entschuldige. Vigyen/vigyél az ABC-be. kérlek.Wo ist der Taxistand? Elnézést (magázás/tegezés). 2.Ich brauche ein Taxi.Wo kann ich Sie/ dich hinfahren? Tudja/tudod a címet? . kérem/kérlek. . hívjon/hívj egy taxit. K érések a taxisofőrhöz El tudna/el tudnál vinni a vasútállomásra.Kann ich Ihnen/dir helfen? Tudok segíteni? —Kann ich helfen? Mit tehetek önért/érted? .Könnten Sie/ könntest du mich zum Bahnhof fahren? A főutcára szeretnék jutni. . kérem/kérlek? . küldjön/kérlek küldj egy taxit a Patrick Hotelhez. ist dieses Taxi frei? Szabad (magázás/tegezés)? . Szükségem lenne egy taxira.Kennen Sie/kennst du die Addresse? Melyik úton menjünk? . ugye? .Sie brauchen/du brauchst kein Taxi.Rufen Sie/ ru f mir bitte ein Taxi.Bitte bringen Sie/bring mich zu dieser Adresse.Brauchen Sie/brauchst du ein Taxi? Szeretne taxit bérelni? .Möchten Sie ein Taxi mieten? Szálljon/szállj be. hogy vigyelek? .Welchen Weg sollen wir fahren? 4. steigen Sie/steig ein.Ich möchte zur Hauptstrasse. . . szabad ez a taxi? . Á ltalános kérdések a taxisofőrtől Hova szeretne/szeretnél menni? .Bitte schicken Sie/bitte schick ein Taxi zum Patrick Hotel. Erre a címre vigyen.Sind Sie/bist du frei? Foglalt (magázás/tegezés)? . —Fahren sie/fahr mich zum Supermarkt.Sind sie/bist du besetzt? Kérem/kérlek. oder? Szüksége/d van egy taxira? .

Ráérünk.Bitte fahren Sie/fahr nicht so schnell. —Wir haben Zeit genug. Sie verpassen/du verpasst das Flugzeug nicht. siessen/kérlek. csapd be az ajtót. szerintem. machen Sie/mach die Tür zu. mein Herr? (régies) Megcsináljuk. Entschuldigen Sie/entschuldige.Wir schaffen es. Odaérünk időben. kérlek. bitte beeilen Sie sich/beeile dich.Bitte fahren Sie/fahr vorsichtig.Ich fahre immer langsam und vorsichtig. . eléred időben a járato­ dat. ha nem lesz nagy dugó. . Lassítana./Nyugodj meg. Kérem. Késésben vagyok. . —Fahren Sie/fahr langsamer. Mindig lassan és óvatosan vezetek. Időben odaérünk. kérem.Bitte.Nur die Ruhe. wenn es keinen großen Stau gibt. Ne aggódj on/aggódj. Csúcsidő van. A repülőtérre kérem. csapja/kérlek. Első a biztonság. de minél gyorsabban. . siess.5. als die Geschwindigkeitsbegrenzung erlaubt. schnell. kérem/lassítanál.Haben Sie/hast du es eilig? Siet. —Wir haben reichlich Zeit. Odaérünk. —Zum Flughafen. Ich tu alles.Ich bin mir nicht sicher. Jobb. . Lassítson/lassíts. schaffen wir es. . Sie rufen/du rufst besser einen anderen Wagen. Nyugodjon meg. . eléri időben a járatát. . Á ltalános taxisofőr kifejezések Sajnálom. —Wir kommen rechtzeitig an.Ich bin nicht im Dienst.Sicherheit ist mein höchstes Prinzip. lerobbant a kocsim. de mindent megteszek.Könnten Sie/könntest du etwas langsamer fahren? Es geht mir nicht gut. Kérem. . ha nem túl nagy a forgalom. 6. . —Es ist Hauptverkehrszeit. uram? . egy kicsit? Nem érzem jól magam. Bőven van időnk.Wir kommen pünktlich an. Ne hajtson olyan gyorsan. aber ich tu mein Bestes.Wenn der Verkehr nicht zu stark ist. vezessen óvatosan/kérlek. ./Nem vagyok jól. kérlek! . Ich fahre nicht zum Flughafen. . Soha nem lépem túl a megengedett sebességet. Nem vagyok biztos benne. .Zum Flughafen. ha egy másik taxit hív/sz. vezess óvatosan. aber bitte schnell. Minden tőlem telhetőt megteszek.Ich bin in Verspätung.Haben Sie es eilig. kérem. . Nem megyek a repülőtérre./Ne hajts olyan gyorsan. was in meiner Macht steht. ~ Keine Sorge. gyorsan. Siet/sz? .Ich fahre nie schneller. Sebesség a taxiban A reptérre. Nem vagyok szolgálatban. . aber mein Auto ist kaputt.

Sie haben/du hast den Ausgang verpasst. Javaslatok a taxisofőrnek Legyen/légy óvatos! .Sie haben/du hast die Einfahrt verpasst. . Felvenné. 8. wir stehen im Stau.Seien Sie/sei vorsichtig! Vigyázzon/vigyázz! -P a ssen Sie/pass auf! Lassítson/lassíts! . Ich komme kaum voran. kérem/kikapcsolnád. . wir werden nicht lange aufgehalten.Wir sitzen im Stau fest. kérlek a légkondicionálót? . .D arf ich rauchen? Allergiás vagyok a cigarettafüstre. . —Ich fiirchte. .Ich bin allergisch gegen Zigarettenrauch. tekerje/kérlek. .7.Bitte. kérlek a fűtést? . Ma nagyon sűrű a forgalom.Es ist hier zu warm. hogy sokáig feltartanak minket/bennünket. kérem/felvennéd. Beragadtunk a dugóba. Jobb szeretném. Eltévesztette/d a kijáratot. Es könnte ein Unfall passiert sein. Lehet.Der Verkehr ist heute sehr stark.Stört es Sie/dich.Es ist zu kalt im Wagen.Bitte machen Sie/mach das Fenster zu. Kérem. ne dohányozzon/kérlek. . Nem hiszem. D ohányzás a taxiban Szabad dohányozni? —Ist Rauchen erlaubt? Zavarja/zavar. . ha rágyújtok? . wenn ich rauche? Rágyújthatok? . tekerd fel az ablakot. Túl meleg van idebent.Der Verkehr ist in der Hauptverkehrszeit immer stark. A forgalom mindig nagy csúcsidőben. dugóba kerültünk. baleset történt. . Áll a forgalom. A taxi hőm érséklete Túl hideg van a kocsiban.Der Verkehr steht. . 87 .Es wäre mir lieber. Forgalm i dugók Attól tartok. rauchen Sie/rauche nicht. Alig tudok haladni. Itt kellett volna betérnie/betérned.Biegen Sie/biege hier ein. —Ich glaube. ha nem dohányozna/dohányoznál.Fahren Sie/fahr langsamer! Forduljon/fordulj be itt/ide. wenn Sie/du nicht rauchen würden/würdest. . . ne dohányozz. 9. 10.Könnten Sie/ könntest du bitte die Klimaanlage ausschalten? Kérem. .Könnten Sie/könntest du bitte die Heizung a u f drehen? Kikapcsolná.

—Die Taxiuhr zeigt 25 Euro.Lassen Sie/lass mich hier aussteigen.11. és ez a magáé/tiéd. Számlát kérnék.Ich brauche eine Rechnung.Das kann ich nicht wechseln.Hier sind zehn Euro.Können Sie/kannst du einen Zwanziger wechseln? Valami nem stimmel a taxiórával. Van aprója/apród? —Haben Sie/hast du Kleingeld? Nem tudom felváltani. . Fizetés a taxiért Mennyi a viteldíj? . .Wieviel zeigt die Taxiuhr? Pontosan annyit fizetek.Kann ich bei der Post aussteigen? Térjen/térj be balra a következő saroknál. tartsa/tartsd meg az aprót. ott kiszállok. Fel tud/sz váltani egy húszast? . (magázás/tegezés) . Túl sokat kér/sz.Biegen Sie/bieg an der nächsten Ecke links ein. der Rest gehört Ihnen/dir.Wieviel ist der Fahrpreis? Mennyivel tartozom önnek/neked? .1 5 Euro nach der Taxiuhr. .Lassen Sie/lass mich hier raus.Hier ist das Fahrgeld. Parkolhat/sz itt? .Sie verlangen/du verlangst zu viel.Irgend etwas stimmt mit der Taxiuhr nicht. . Itt a viteldíj.Sie haben/du hast weniger zurückgegeben. Kevesebbet adott/adtál vissza. . 15 euro az óra szerint. Itt a visszajáró és a számla. Dobjon/dobj ki itt. dort steige ich aus. 13. .Kann ich hier aussteigen? Hadd szálljak ki itt. 12. . . A taxisofőr a fizetségről A taxióra szerint 25 euro lesz.Wieviel schulde ich Ihnen/dir? Mennyit mutat a taxióra? . A m ikor az utas kiszállna Kiszállhatok itt? . Itt egy tízes. amennyit mutat a taxióra. .Ich bezahle genau soviel. wie die Taxiuhr zeigt. behalten Sie/ behalte das Kleingeld. . .Hier ist Ihr/dein Wechselgeld und die Rechnung.Dürfen Sie/darfst du hier parken? Kiszállhatok a postánál? . . 88 .

K ö zlek ed és g yalo g o san .

Bocsánat (magázás/tegezés).Wo ist der Informationsschalter? Egy autóbuszos városnézést szeretnék kérni. Nem tudja eltéveszteni. Menjen/menj egyenesen.Ich möchte eine Stadtrundfahrt mit dem Bus machen. Hol vagyok most? —Wo bin ich jetzt? Mutassa meg ezen a térképen. .Gehen Sie/geh geradeaus. hol vagyunk most! .Entschuldigen Sie/entschuldige. .Wie heißt diese Strasse? Taxin kívül másképp is oda lehet menni? .Kann ich außer mit dem Taxi auch mit etwas anderem dahinfahren? Gyalog eljutok oda? .Wo bin ich a u f dieser Karte? Hogy hívják ezt az utcát? .Biegen Sie/bieg nach links ab/biegen Sie/bieg nach rechts ab. . ich habe mich verlaufen.Kann ich bis dorthin zu Fuß gehen? Hol van az információs pult? . 91 .links/rechts Fordul/jon balra/jobbra. . balra/jobbra . .Sie können/du kannst es nicht verfehlen. eltévedtem.

Ú t b a ig a z ít á s .

.Es ist am besten. um dahin zu kommen? A 31 -esre. wo ich billige Waren kaufen kann? Menjen/menj egyenesen előre.Welchen Bus muss ich nehmen. Köszönöm a felvilágosítást. Hol van a legközelebbi cipőbolt? —Wo ist der nächste Schuhladenl Menjen/menj tovább ezen az úton. Én inkább buszra szállnék. A közért ott lesz. hogy odaérjek? . Taxiba kellene szállnia/szállnod. Sie müssen bei der Berliner Straße aussteigen. Nincs autóm.Etwa zehn Minuten entfernt.Können Sie/kannst du mir einen Laden empfehlen. Messze van? . kérem/tudsz. Köszönöm a kedvességét. .Nein.Muss ich dort umsteigen? Nem.Gehen Sie/geh geradeaus. ha busszal megy/mész. Nagyon messze van? . . 95 . . 2. .Bin ich a u f dem richtigen Weg zur Museumsinsel? Nem. Ott lesz balra. A legjobb. Ott át kell szállnom? .Nein. Ich würde lieber mit dem Bus fahren oder ein Taxi nehmen. 5. wenn Sie/du mit dem Bus fahren/fährst. Ön/te nagyon messze van/vagy tőle. A taxi nagyon drága itt. kérem? . Tudna. .Die Nummer 31. Ott van a buszmegálló. der Supermarkt ist direkt dort. . . A 20-as busz épp oda viszi.Danke fü r die Information. Sie sind/du bist sehr weit entfernt.Ist es weit? Körülbelül 1 kilométerre van.Wo ist das nächste Krankenhaus? Nagyon messze. Hol van a legközelebbi kórház? .Danke fü r die Freundlichkeit. Sie müssten/du müsstest ein Taxi nehmen. kérlek ajánlani egy boltot itt a közelben.Gehen Sie/geh weiter a u f dieser Straße. amíg egy közlekedési lámpához ér/sz.Es ist sehr weit weg. vagy fognék egy taxit. . A Berlini utcánál kell leszállnia.Ja. Taxis sind hier sehr teuer. .Ich habe kein Auto.Wo ist der nächste Supermarkt? Körülbelül 10 percre. . Melyik buszra kell szállnom. Der Bus Nummer zwanzig fährt dorthin. .Ist es sehr weit? Igen. 6. Hol van a legközelebbi közért? . . 4. Es ist a u f der rechten Seite. bis Sie/du zur Ampel kommen/kommst. Die Bushaltestelle ist da.1. Jobbra lesz. ahol olcsó árucikkeket találok? . Es ist dort links.Etwa ein Kilometer. 3. A megfelelő úton megyek a Múzeumszigetre.

. aber ich habe mich verlaufen. 10.Entschuldigen Sie/ entschuldige. Es ist die vierte Kreuzung links. Kérem/kérlek. A Berliner utcánál át kell szállnia/szállnod. asszonyom.Ja. . aber ich kann Ihnen/dir nicht helfen.Zwei Karten zur Museumsinsel.Sie müssen/du musst bei der Berliner Straße umsteigen. 96 . . .7.Sie müssen/du musst den Bus Nummer 21 nehmen.Ist das der richtige Weg zum Grünen Park? Nem. .Entschuldigen Sie.Was raten Sie mir. Sie sind/du bist im falschen Bus. mivel menjek? Busszal? . A viteldíjat kérem. Köszönöm. hol van a vasútállomás? . . 11. hadd gondolkodjam (magázás/tegezés). Én ma­ gam sem vagyok idevalósi. Ich bin selber nicht von hier. Rossz buszon van/vagy. aber es ist mehr als zwei Kilometer entfernt. . de nem tudok önnek/neked segíteni. 8. .Es geht viel schneller mit der U-Bahn. bitte! Két jegyet kérek a Múzeumszigetre. A 21-es busszal kell mennie/menned. Forduljon/fordulj be a negyedik kereszteződésnél balra. de eltévedtem. meg tudná/d mutatni az utat a Parlamenthez? . Nos.Nein. Ez a megfelelő busz a Zöld Parkhoz? .Danke flir Ihren Rat. A piacra akarok menni. wie komme ich dorthin? Mit dem Bus? Sokkal gyorsabb földalattival. . Mit tanácsol.Nun. Ich möchte zum Markt. Elnézést.Danke. . . lassen sie/lass mich nachdenken. meine Dame. —Entschuldigen Sie/entschuldige. Elnézést (magázás/tegezés).Das Fahrgeld. 9. de több mint két kilométer. wo ist der Bahnhof! Sajnálom (magázás/tegezés).Könnten Sie/ könntest du mir bitte den Weg zum Parlament zeigen? Persze. Köszönöm a tanácsát.

VÁSÁRLÁS .

. Noch etwas? Mást nem. . . ./Es ist zu kurz. .Können Sie/kannst du mir einen Rabatt geben? Mit tud/sz még mutatni? . Rendben van így? ./Ez túl rövid.Nein.Es steht mir nicht.Bitte sehr.Ich möchte bitte 200 Gramm Schinken. . Ez drága. .Es ist zu groß.Ich schaue mich mur um.Es ist ein bisschen mehr. danke. Ez tetszik. 99 .Das ist teuer. . . Szeretnék venni egy szeletelt cipót. . —Ich möchte bitte ein Brot in Scheiben kaufen. . . Megmérné kérem/megmérnéd kérlek azt a darab sajtot? .Natürlich. Felpróbálhatom? .Für meine Mutter/für meinen Vater.1. A férjemnek/feleségemnek.Haben Sie/hast du das in einer anderen Farbe/Größe? Ez női vagy férfi? —Ist das fü r Frauen oder Männer? 5. . 7. Ez olcsó. 6.Ich trage die Größe S/M/L. .Was können Sie/kannst du mir noch zeigen? Ez nem tetszik. kevesebbet szeretnék.Ich nehme es.Ich würde gerne ein Kleid/einen Pullover/ein Hemd kaufen.Könnten Sie/ könntest du bitte dieses Stück Käse wiegen? Természetesen. .Das ist billig. Tessék. Szeretnék még nézelődni.Nein. . Ez jó lesz. Ez egy kicsivel több. —Für meinen Mann/fiir meine Frau. Ez túl nagy./Ez túl kicsi.Kann ich es anprobieren? Ez túl hosszú. Egy ruhát/pulóvert/inget szeretnék venni. Ist das in Ordnung? Nem.Das gefällt mir nicht.Das gefällt mir.Es ist zu lang. 2. Ezt megveszem. A méretem S/M/L. —In Ordnung.Ich möchte Geschenke kaufen. 4. Az anyámnak/apámnak. Ez nem áll jól nekem. köszönöm. Van ez más színben/méretben (magázás/tegezés)? . Rendben./Es ist zu klein. Tud/sz engedményt adni? . Csak nézelődöm. Szeretnék kétszáz gramm sonkát. .Ich möchte mich noch ein bisschen umschauen. . ich hätte lieber weniger. 3. .Das ist in Ordnung/passt. Még mit parancsol? . Ajándékot szeretnék vásárolni.

H eti bérlet vá sár lása .

. . Szeretnék venni egy bérletet. 2. hetit vagy havit? .Wieviel kostet das? 60 euro.Das macht 28 Euro.1. 103 .Ich möchte eine Monatskarte kaufen. . Tessék. Buszbérletet szeretnék.Für eine Woche? Igen.Für beides.Ja. Egy hétre? .Für eine Woche. die U-Bahn oder beides? Mindkettőre. . metróra vagy mindkettőre? . . Tessék.Für welchen Abschnitt? 3-4-es. Melyik zónára? .Für den Bus. 28 euro lesz. Egy napra.Bitte sehr. Mennyibe kerül? .60 Euro. —Für den Abschnitt 3-4.Ich hätte gerne eine Zeitkarte fü r den Bus.Bitte sehr.Möchten Sie/möchtest du eine Tageskarte/ Wochenkarte/Monatskarte? Egy hétre. Buszra. . . . .

L a k á sk e r e sé s/h á z k e r e sé s/ SZOBAKERESÉS .

.A u f welcher Etage ist die Wohnung? Bútorozott? .Ich brauche eine Einzimmerwohnung.vagy villanytűzhely van? .Wäre es Ihnen/dir recht.Zimmer zu vermieten. .Gibt es einen Sicherheitsdienst? Igénybe vehető mosoda? . Van kiadó szobája/szobád? . hogy megnézzük a szobát? . .Kann ich das Zimmer weitervermieten? Hozhatunk háziállatot? —Sind Haustiere erlaubt? Megfelelő az idő most.Haben Sie/hast du ein Zimmer zu vermieten? Egy napos szobát szeretnék.Wer ist fü r Reparaturen und Schäden zuständig? Kiadhatom a szobát másnak? .Gibt es ein Waschbecken im Zimmer? Gáz. —Ich hätte gerne ein sonniges Zimmer. Egy garzont szeretnék fürdőszobával.Wie groß ist das Zimmer? Van a szobában mosdó? .Wie viele Zimmer gibt es genau in der Wohnung? Mekkora a szoba? .Gibt es eine Absteilmöglichkeit im Keller? Van riasztó beszerelve? . .Gibt es im Haus eine Alarmanlage? Van biztonsági őr? . nachts spazieren zu gehen? Ki felel a javításokért és károkért? . Érdeklődés a lakásról/szobáról Kiadó szobák.Wie sind die Mieter? Biztonságos éjjel sétálni? . Stúdiólakást keresek.Ist es sicher. —Ich möchte eine Einzimmerwohnung mit Bad.Welche Etage ist es? Hányadik emeleten van a lakás? . .Gibt es einen Rauchanzeiger? Van tárolási lehetőség az alagsorban? .1.Ich suche ein Doppelzimmer. Bútorozott lakást bérelnék. wenn ich mir die Wohnung jetzt ansehen würde? 107 . Kétágyas szobát keresek. 2. .oder Elektroherd? Van füstjelző? .Ich möchte ein Einbettzimmer mit Bad.Ist eine Alarmanlage eingebaut? Van az épületben riasztó? .Á ltalános kérdések a lakáskiadó cég ügynökéhez Hányadik emeleten van? . Egy garzonlakásra van szükségem .Sind Waschmaschinen verfügbar? Mosógép és szárító van az épületben? .Gibt es Waschmaschinen und Trockner im Haus? Milyenek a szomszédok? —Wie sind die Nachbarn? Milyenek a bérlők? .Ich suche eine Wohnung mit Blick a u f den See. Egyágyas szobát szeretnék fürdővel. .Ich möchte ein Zimmer mieten. Szeretnék egy szobát bérelni.Gibt es eine Wäscherei? Rendelkezésre áll mosógép? .Gibt es einen Gas.Ich möchte eine möblierte Wohnung mieten. Tóra tekintő lakást keresek.Ich suche eine Loftwohnung.Ist sie möbliert? Mekkora a lakás? —Wie groß ist die Wohnung? Pontosan hány szoba van az apartmanban? .

Ist es billiger? Mikor költözhetek be? .Wann kann ich einziehen? 3.80 Euro pro Woche. villanyért fizetni/fizetned kell.Megnézhetnénk most a szobát? . .D arf ich sie mir ansehen! Mikor nézhetem meg a szobát? . Minden közműszolgáltatás benne van. de nincs benne a fűtés. . ha eljövök megnézni az apartmant? .Sind Mahlzeiten enthalten? Étkezések nélkül ennyi? —Kostet es soviel ohne Mahlzeiten? Benne van a világítás és a fűtés is? . .Der Strom ist im Preis inbegriffen.Für den Strom müssen Sie/musst du zahlen.Macht es Ihnen/dir etwas aus. É rdeklődés a bérleti díjról Mibe kerül egy szoba? .Nebenkosten sind nicht mit im Preis. . A villanyért fizetnie/fizetned kell. 108 .Wann kann ich mir das Zimmer ansehen? Meg kell osztanom a szobát valakivel? .Die Wassernutzung ist kostenlos. A közműszolgáltatások nincsenek benne az árban.Und die Miete? Wieviel ist sie genau? Mennyit kell majd fizetnem? .Wieviel kostet das Zimmer? Mennyi a bérleti díj hetente? —Wieviel kostet die Miete wöchentlich? Mi a bérleti díj? . A vízhasználat ingyenes. die Heizung aber nicht. A lakásbérlést intéző ügynök a lakbérről 80 euro egy hétre. .Könnten wir uns jetzt das Zimmer ansehen? Nem bánja.Beinhaltet die Miete Nebenkosten? Mely szolgáltatások vannak benne és melyek nincsenek az árban? . .Alle Nebenkosten sind mit inbegriffen.Wieviel ist die Miete? Es a bérleti díj? Pontosan mennyi? .Muss ich das Zimmer mit jemandem teilen! Olcsóbb? .Beinhaltet sie die Nutzung des Wohnzimmers? Tartalmazza az étkezéseket is? . Aber Sie müssen/du musst fü r das Gas und den Strom zahlen.Ist Licht und Heizung enthalten? Mennyi kauciót kell letennem? —Wieviel Kaution muss ich hinterlegen? Mikor esedékes a lakbér? . de a gázért.Welche Dienstleistungen sind im Preis enthalten und welche nicht? Benne van a nappali használata is? .Wieviel muss ich dann zahlen? Milyen árra gondol/sz? .An welchen Preis haben Sie/hast du gedacht? Mit tartalmaz a szobaár? —Was ist im Preis mit enthalten? Tartalmazza a közmühasználatot? .Wann ist die Miete fällig? 4. wenn ich komme und mir die Wohnung ansehe? Megnézhetném? . Az árban benne van a villany.

Gibt es öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe? Milyen messze van a buszmegálló? . . 109 . . .Wie weit ist die Bushaltestelle? Mennyire van ide a metróállomás? . A szemetes szerdán jön. bitte.Keine Kinder. . . .Das liegt zwei Blöcke von der U-Bahn entfernt.Sie können/du kannst sofort einziehen. Nem hozhatnak háziállatot. Nem engedjük. A bérleti díjban nincs benne a gáz. A szemetet abba a szemetesbe ürítheti/ürítheted.Das Haus ist zentral klimatisiert. 5. Azonnal beköltözhet/sz. . A bérleti díj minden hónap ötödiké előtt fizetendő. —Unterschreiben Sie/unterschreibe bitte hier.Das Gas ist nicht in der Miete enthalten. kérem. .Alle Zimmer haben ihre eigene Klimaanlage.Wie weit ist die U-Bahn Station? A vasútállomás közel van? . V álaszok a lakáskiadó cég ügynökétől Két háztömbnyire van a metrótól. . K ülönleges inform áció a bérlem ényekről Itt írja/írd alá. hogy háziállatokat tartson.Der Müll wird am Mittwoch abgeholt. Minden szobának saját klímaberendezése van.Die Häuser haben alle Waschmaschinen mit Trocknern. Két háztömbnyire van a busztól. A lakásbérlés szabályai Nem lehetnek gyerekek. A szemetet szerdánként gyűjtik.Wir erlauben keine Haustiere. kutyákat nem. K érdések a közlekedésről Közel van a tömegközlekedés? . . . . Macskákat hozhat.Ist der Bahnhof in der Nähe? 6. bitte. —Es ist ein langer Fussweg zum Bahnhof. .Das liegt zwei Blöcke von der Bushaltestelle entfernt. Egy hosszú séta a vonatig. . A szemetet a szeméttárolóba kell vinni. Központi klímaberendezés működik. 8.Sie können/du kannst den Müll in diese Mülltonne werfen. .Sie müssen fü r die Heizung zahlen. Ott szemben van egy mosoda. aber ich fürchte. . 7. A házak mosó.Da gegenüber ist eine Wäscherei. .Der Miill muss in den Müllraum gebracht werden. . de attól tartok.Die Müllmänner kommen am Mittwoch.Keine Haustiere. Jó a közlekedés.Die Miete ist vor dem Fünften des Monates fällig. Hunde sind nicht erlaubt.és szárítógéppel vannak felszerelve.Der Verkehr ist gut. —Katzen sind erlaubt.Fizetnie kell a fűtésért.

Es gibt keine Heizung.Wenn Sie nicht bis zum nächsten Freitag bezahlen.Der Abfluss ist verstopft./Wenn du ausziehen möchtest.Das Dach ist nicht dicht. Nincs áram. . Ha jövő péntekig nem fizet/sz. értesíts egy hónappal előtte. —Das müssen wir von Ihrer/ deiner Anzahlung abziehen. . benachrichtigen Sie mich bitte einen Monat vorher. hogy elhagyod a lakást. Az egyik ablak kitörött. . Itt a házmester neve és a telefonszáma. 11. —Ihre/deine Miete ist schon lange fällig. 110 . Kicsit késni fogok a lakbérrel. . —Ich schicke jemanden am Montag. hogy elhagyja a lakást. Túl meleg. A fűtés elromlott. Ha azt tervezi. hogy megjavítsa. um es zu reparieren./Ha azt tervezed. . benachrichtige mich bitte einen Monat vorher. ./Wenn du nicht bis zum nächsten Freitag bezahlst. A lefolyó eldugult.Hier ist der Name und die Telefonnummer des Hausmeisters. .Es ist zu heiß. .Wir haben keinen Strom.Die Heizung ist kaputt. Már rég esedékes a bérleti díj. A kis ablakot meg kell javítani. A bérlem énnyel kapcsolatos panaszok Túl hideg van. —Eines der Fenster ist zerbrochen. V álasz a bérlő panaszaira Kiküldők valakit hétfőn. értesítsen egy hónappal előtte.Ich verspäte mich ein bisschen mit der Miete. . .Wenn Sie ausziehen möchten. 10.* 9. müssen Sie raus. hogy jöjjön a biztonsági letétből. Ez ki kell. musst du raus.Es ist zu kalt. Nincs fűtés. A tető lyukas/beázik.Ihre/deine Miete ist fällig. —Das kleine Fenster muss repariert werden. A bérleti díjjal kapcsolatos közlések Esedékes az ön bérleti díja/a te bérleti díjad. . . ki kell tennem/tegyelek.

A RENDŐRSÉGEN .

Rufen Sie/ruf sofort die Polizei! Elvesztettem a levéltárcámat/útlevelemet! . Hol van a legközelebbi rendőrség? .Ich bin unschuldig! 113 .Hilfe! Ein Dieb! Ellopták a levéltárcámat/a mobilomat! .Segítség! Tolvaj! . .Ich habe mein Portemonnaie/ meinen Reisepass verloren! Elvesztettem a csomagomat.Ich habe mein Gepäck verloren.Mein Portemonnaie/Handy wurde gestohlen. Hívja/hívd azonnal a rendőrséget! .Wo ist die nächste Polizeistation? Ártatlan vagyok! .

H a szn o s ta n á c so k .

ha kb. közép-. ezen belül a leggyakoribb állások: • Mosogató. amire minden esetben számítani kell a kiutazás költsé­ ge. régi pulóver. 2-300. okiratok a munkavállaláshoz Ami elengedhetetlen a külföldi munkavállaláshoz: • személyi igazolvány és/vagy útlevél • német nyelvű önéletrajz • bizonyítványok. Nagyon fontos azonban.000 Ft.Nincs szükség munkavállalási engedélyre az ausztriai/németországi munka­ vállaláshoz 2011. munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát magyar állampolgárok. ha olyan helyen dolgozol Mennyi pénz kell az elinduláshoz külföldi munka esetén? A minimális költségek. Szükséges papírok. hogy milyen szintű nyelvtudásra van szükség: alap-. referenciák korábbi munkahelyeikről • 1-2 igazolványkép Mit kell még kihoznod? • Kártyafuggetlen telefon • Laptop • Az a legjobb. vagy felsőfok. hogy egy sikeres állásinterjúhoz elengedhetetlen egy erős alapfokú német nyelvtudás. Az adott munkakörtől és munkahelytől függ. illetve legalább 1 hónapra elegendő költőpénz. Legnépszerűbb munkakörök szezonális munkavállalóknál Ausztriában/Németországban elsősorban a vendéglátás területén várnak sze­ zonális munkavállalókat. hiszen gondolj bele.000 Ft értékű valutával jössz ki (ha van) • Lepedő • Párnahuzat • Paplanhuzat • Egy fekete nadrág és egy fehér ing • Egy kopott farmer. elnyűtt póló. képzettségedet igazoló dokumentumok • ajánlólevelek. ami körülbelül 100. Ausztriában és Németországban is szabadon. hogy az első fizetésig is élned kell valamiből. május 1-jétől más uniós tagállamokhoz hasonlóan. konyhai kisegítő • Szállodai szobalány • Babysitter 117 . Szükség van német nyelvtudásra a munkavállaláshoz Német nyelvtudásra mindenképpen szükség van.

hogy csak olyan szervezetnél . hogy ez számodra is működni fog.• Gondnok. még ha plusz költségedbe is kerül. és nem utolsó sorban a munka. vagy inkább keresel mást. hogy pá­ lyázatod alapján valóban megfelelsz-e az adott állásra. hogy megnézd hova is mész dolgozni. amely az adott ország szerződő szolgáltatója. pincér. Igaz. Tehát. közvetlen főnököddel. megnézheted milyen is lesz a szállásod. cukrász • Recepciós Betöltetlen ausztriai/németországi állásokra lehet jelentkezni egyéb területe­ ken is. megfelelő. A kártya kiadása akár 30 napig is eltarthat. érdemes kihasználnod ezt a lehetőséget. Ebben az esetben a munkaadó felteszi nekünk a kérdést: Ki tudnál jönni egy próbamunkára? A próbamunka nem csak a munkaadó számára előnyös. hogy a helyi munkaügyi köz­ pontban jelentsd be a külföldi jogviszonyod. hiszen a próbamunka ideje alatt Te is megbizonyosodhatsz arról. kórház. Mi az E-card? E-card = Európai Egészségbiztosítási Kártya.ingyenes az ellátás. egészségügy és a mezőgazda­ ság. hogy számodra is megfelelő a munkahely és a munkáltató által biztosított körülmények. így érdemes időben elkezdeni az ügyintézést. Milyen papírokat kell elintézned külföldi munkára indulás előtt? Az egyik legfontosabb indulás előtti teendő. ugyan­ úgy. illetve 2 nap szokott lenni. jellemzően sok állást kínál az építőipar. házmester • Felszolgáló. hogy egy sikertelen próbamunka esetlegesen plusz költség a számodra. Mi az a próbamunka? A munkaadó gyakran szeretne személyesen meggyőződni arról. szükség lehet rá. mint itthon. rendelő . 118 . Magánszolgáltatónál fizetni kell. Fontos. A próbamunka általában 1. pultos. Gyakorlatilag az itthoni TB kártyának a külföldi megfelelője. Váltsd ki az Európai Egész­ ségbiztosítási Kártyát. és itthon olcsóbb is. bármixer • Szakács. de ez valóban jó lehetőség arra. Ezzel a kártyá­ val jogosult vagy az adott ország egészségügyi ellátására. a környék.orvos. A próbanap után aztán eldöntheted. az E-cardot. Készíttess pár igazolványképet magadról. talál­ kozhatsz leendő munkatársaiddal. de ez munkahelytől függően változhat. Magyarországon.

akikkel együtt dolgoztál. Fon­ tos kérdés lehet. így igyekezz előttük is a lehető legjobb formádat nyújtani! Légy kedves. akkor szólnod kell a munkaadódnak. hogy a túlórát kifizetik. 119 . ne panaszkodj. Mik a következő lépések. az internet és a külföldi telefon­ szám elintézése. jócskán megugrana a számlád. azaz az Euró­ pai Egészségbiztosítási Kártyát. és ne félj kérdezni! Mi a bértárgyalás? A konkrét összeget már a telefonos beszélgetés során érdemes tisztázni. mivel ebben az esetben az ő kötelessége elintézni. azaz a munkatársakat. ha az itthoni internetet és telefonszámot használnád. valóban szeretnéd ezt a munkát. ha felvettek? Ha sikeresen pályázatot nyertél egy munkahelyre.Mire figyelj leginkább a próbaidő alatt? A legfontosabb. minél előbb. vagy lecsúsztatják. Ha otthon nem volt időd elintézni az E-cardot. mivel. A munka­ adó gyakran megkérdezi a többi alkalmazottját. tehát érdemes ezeket a szolgáltatásokat minél előbb elintézni. hogy lássák rajtad. illetve a szabad­ ság kérdése. segítőkész. akkor a következő fonto­ sabb teendők várnak rád: bankszámlanyitás. hogy mi a véleményük rólad.