SZŰCS MELlNDA

FüISz··veg
Német

..

·

SZŰCS MELlNDA

FülSzöveg
Német hallás utáni
szöveqértés feladatok
• 82·

AKADÉMIAI KIADÓ

Tartalom

Bevezető

7

Egynyelvűnyel~yizsga
(Texts,l~25) "~.

KétnyeIvli nyejvvÍZ§ga~i"iÖrigó
(1~25.feladat)
Egynyelvű nyelVvÍz1>ga 119
(Texts

értse meg a szövegek tartalmát és lényegét. A szövegeket az Origó nyelvvizsgán háromszor. Ha ezt a készséget elsajátította.de.ez lehetne a mottója a FülSzöveg sorozat német nyelvből megjelent második. alkosson belőlük válaszokat. az értékelés az alapján történik. az egynyelvű vizsgákon általában kétszer lehet meghallgatni.de.de) enyhén szerkesztett beszámolók.de. amely magyar nyelvű nyitott kérdéseket tartalmaz. Az egyik az Origó kétnyelvű nyelvvizsgán használt feladat. rendszerezze azokat. Az egységes értékelés érdekében a kulcs csak az információtartalomra koncentrál. Könyvünk 25. szűrjőn ki belőlük információkat. tudósírások vagy dialógusok. Minden szöveghez két feladatlap kapcsolódik. A meghallgatások között mindig szünet áll rendelkezésre a megoldás kidolgozására. hozzárendeléses feladatokat. interjúrészletek. kitöltendő táblázatokat. idegen nyelvű nyitott kérdéseket. témájában és hangvételében igen változatos szöveget tartalmaz. a ném et médiából merített (spiesser. A másik feladatlap valamely egynyelvű vizsgán jellemző feladattípus segítségével dolgozza fel a szöveget. súlyozott) egységekre bontja le a válaszokat. hogy a vizsgázó FŰbSZÖVEG . Gyakorlásként mindkét típusú feladatsor megoldása hasznos lehet. készen áll arra.Bevezetö "Sperr deine Oh ren auf': "Nyisd ki a füled" . B2 szintű kötetének. hogy sikeres B2 szintű nyelvvizsgát vagy emelt szintű nyelvi érettségit tegyen. és egyben alkalmassá teszi a könyvet egyéni tanulásra való felhasználásra. dw. igaz-hamis állításokat. azt kérjük a nyelvtanulóról. Feladatgyűjteményünk e vizsgák gépi hang értése vizsgarészére való felkészüléshez nyújt hatékony segítséget a nyelvtanulóknak és a vizsgára felkészítő nyelvtanároknak. berliner-zeitung. figyeljen.szükségszerűen . yaez.com. Tehát. A kiadvány különböző feladattípusok bemutatásával igyekszik átfogó képet adni a Magyarországon működő nyelvvizsgák hallás utáni szövegértés feladatairól. amelyek autentikus. diepresse. nyissa ki a fülét. bár . Az Origó nyelvvizsga magyar nyelvű nyitott kérdéseket tartalmazó feladatainak megoldókulcsa egypontos (ritkábban két pontot érő.akadnak közöttük átfedések. welt. "füleljen" . ahogy azt az előző kőtetben is tettük. illessze táblázatba. Az egynyelvű feladatlap tartalmazhat feleletválasztós tesztkérdéseket. A megoldó kulcs közlése lehetővé teszi a tanárok és a nyelvvizsgára készülők számára a vizsgarendszerek értékelési gyakorlatába való betekintést.de.

Az egynyelvű rész feladatai objektíven értékelhető feladattípusok. és anyelvórán további. így: tematikus szókincsbővítésre. hogy csak a feladatsor .megoldása után lapozzanak a szövegátiratokhoz. 'és megfelelne az "éles" vizsgán. hogy járjon egy másik ország. A nyelvvizsgák gyakorlatának megfelelően természetesen nem kizárólag a nérnet nyelvterület világa jelenik meg a szövegekben. A megadott megoldókulcs figyelmen kívül hagyja a válaszok sokféle lehetséges megfogalmazását.akár többszöri meghallgatással való . A megoldások mellett a szövegek írott változatát is közöljük. a beszédkészség fejlesztésére szóbeli feldolgozás által vagy az idegen nyelven történő jegyzetelés gyakoroltatására. sikeres vizsgát kívánok! Szűcs Melinda . szokásainak. világának megismerésével is. amelyek megoldókulcsa csak egy lehetséges választ tartalmaz. Javasoljuk azonban. A megoldókulccsal történő ellenőrzés után mindenképp hasznos az írott szöveg végigolvasása és a hanganyag újrahallgatása. nemzet életének. változatossá tételére. Természetesen az is elfogadható. ha a vizsgázó a kulcsban elvárt információkat mondatokba szerkeszti vagy más szóval fejezi ki. illetve alkalmasak lehetnek a nyelvórák színesítésére. Gyakorlókönyvünk szövegei a vizsgára való felkészüléstől függetlenül is bevetherök a nyelvoktatás ban a hallás utáni értési készség fejlesztésére.közölte-e vagy nem az elvárt információt. Jó gyakorlást. hiszen egy idegen nyelv elsajátítása együtt kell. Az anyagot feldolgozva a tanulók számos országismereti információval gazdagodhatnak a legkülönbözőbb témákban . más céllal történő felhasználásra is.ami tudatos törekvésünk volt -.

Kétnyelvű nyelvvizsga .

Mit tanult meg Theo édesanyjától? (2 pont) 4. Honnan ered az ALDI rövidítés? (3 pont) 2. Mivel foglakoztak a cég alapítóinak szülei? (4 pont) 3. Mi az ALDI sikerének titka? (2 pont) . Mi jellemezte az árukínálatot? (3 pont) 7. Miből nem volt sok az ALDI üzletekben? (2 pont) 6. Milyen újítást vezetett be az ALDI elsőként az önkiszolgáló boltok között? (4pont) 5.feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1.

ha valaki részt szeretne venni O +ol ro ro "tJ ci. Miben tér el a londoni Oktoberfest a münchenitől? (3 pont) 5. Nevezzen meg három dolgot.í LL 2. ami az Oktoberfest (3 pont) elengedhetetlen kelléke! 3. Miért nem kell feltétlenül Münchenbe az Oktoberfesten? (2 pont) ~ utazni. feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. Mit tudunk meg a szövegből a palesztinai Taybeh településről? (5pont) . Milyen kapcsolat fűzi az Ohio államban található Cincinatti városát a nérnetekhez? (3 pont) 4.2. Mi ennek az eltérésnek az oka? (4 pont) 6.

.......... Hány gyermeket érint a szegénység problémája? (2 pont) 4.................... Mely tevékenységek miatt nem jut elég ideje a szegény gyerekeknek a tanulásra? (4 pont) . Mit tudnak tenni az egyesületek a szegény gyerekekért? (2 pont) ... Mi a legfőbb oka a gyermekszegénységnek? (2 pont) 5......feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1.......... aki szegénységben él Németországban? (5 pont) 2..................... A szegény gyerekek közül mennyien iskolát? (J pont) : : .......... 6.......... Mi mindent kell nélkülöznie annak a gyereknek.... Milyen ellentmondásra mutat rá az UNICEF tanulmánya? (4 pont) 3.... tudják évismétlés nélkül elvégezni az 7............

.. Milyen valótlanságot állított műveiről Karl May? (2 pont) 8........ 2. Milyen eszméket hirdetett műveiben Karl May? (3 pont) . Mikor kezdett Karl May könyveket Írni? (2 pont) ...!9 QJ u.. Milyen bűntetteket követett el Karl May fiatalkorában? (2 pont) 5. Kinek köszönhető..... Mit tudunk meg a szövegből Karl May családjáról? (3 pont) 3.... Milyen könyveket Írt? (2 pont) 7..... hogy Karl May már kisgyermekként lelkesedett az irodalomért? (1 pont) 4............. . Milyen adatok bizonyítják... : 6...1 ___________________ ~4Li feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! ~ O +-' ro "o 1. hogy Karl May nagy valószínűséggel a legolvasottabb német író? (2 pont) .. Mikor kezdett Karl May hosszabb utazásokat tenni? (3 pont) 9......

.C .. 'Efeladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. Milyen programot (J pont) szervezett Richard Schirmann 1909 nyarán diákjainak? 2. Mi jellemzi manapság az ifjúsági szállókat? (6pont) FÜLSZÖVEG.. Hány ifjúsági szálló van napjainkban a világon? (J pont) 6. Milyen volt az időjárás a második éjszakán? (3 pont) 3.J 5.Ó ~'"'"___'. Kik alkotják az ifjúsági szállók vendégkörét? (5 pont) 7. AKADÉMIAI KIAD. Milyen ötlete támadt ezen az éjszakán a tanárnak? (3 pont) 4. Hányan veszik igénybe évente a német ifjúsági szállók szolgáltatásait? (J pont) 5.

-----------------------------------------------;

6.

feladat

A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul!

1. Melyik évben lépett fel először a Die Toten Hosen együttes? (J pont)

2. Melyik városhoz hűségesek azóta is az együttes tagjai? (J pont)

3. Milyen tények bizonyítják, hogy az együttes tagjai hűek szülővárosukhoz
és nincsenek "sztár-allűrjeik"? (3 pont)

4. Mi jellemző számaikra? (4pont)

5. Milyen tragédia történt a zenekar 1000. koncertjén

1997-ben? (3 pont)

6. Milyen társadalmi problémákra érzékeny különösen az együttes? (2 pont)

7. Milyen külőnleges helyszíneken léptek már fel? (3 pont)

8. Mi bizonyítja, hogy az együttes minden generáció körében népszerű? (3 pont)

AKADÉMIAI KIADÓ.

FÜLSZÖVEG

feladat
A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul!

1. Miért vette Sztálin blokád alá Berlint 1948-ban? (I pont)

2. Mi történt 1948. június 24-én? (3 pont)

3. Mire próbálrák a szovjetek ily módon kényszeríteni a nyugati szövetségeseket?
(I pont)

4. Mit szállítottak a légi híd segítségével Nyugat-Berlinbe?

(3 pont)

5. Mit szállított először Gail Halverson Berlinbe? (I pont)

6. Mi késztette a pilótát arra, hogy később mást is szállítson? (4 pont)

7. Milyen megoldással juttatta el különleges szállítmányát a berlini gyerekekhez? (3 pont)

8. Mit szállított később - már kollégáival együtt - a gyerekek számára? (3 pont)

9. Összesen mennyit juttattak el ezekből a gyerekekhez? (I pont)

tFÜLSZÖVEG •

AKADÉMIAI

KIADÓ

8.

-----------------------------------------------1

feladat

A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul!

1. Honnan származik és hány éves az a férfi, akiről a cikk szól? (2 pont)

2. Milyen rendkívüli teljesítményt hajtott végre? (4 pont)

3. Mennyi ideig tartott az utazás? (J pont)

4. Mikor és hol kezdte és hol fejezte be az utat? (3 pont)

5. Mely elvekhez tartotta magát végig az út során? (5 pont)

6. Miért nem volt nehéz bejutnia a háborús övezetekbe? (2 pont)

7. Hová jutott el legnehezebb en és miért? (3 pont)

o:..- __

~~

__

~....;..

AKADÉMIAI

KIAll'Ó

@lj

FÜLSZÖVEG

A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. Mi mindent vásárolt még rövid időn belül? Nevezzen meg négyet! (4 pont) 7. ..D. Mennyi pénzt nyert? (J pont) 4.... Mi mindent vehetett volna ebből az összegből? (4pont) 5. Milyen szerencse érte másodszorra? (J pont) 8. akiről a szöveg szól? (2 pont) ·2. Milyen körülmények között élt idős korában? (J pont) FÜLSZÖVEG. Mi által vált híressé Németországban az a férfi. Mire adott ki először egy nagyobb összeget? (J pont) 6.Ó ~_~ ___".. Hogyan szerzett nagyobb összeget 1968-ban? (4 pont) 9. AKADÉMIAIKIA:.. Mi volt a férfi eredeti foglalkozása? (2 pont) 3.

Milyen változás tapasztalható a vásárlási szokások területén a kisebb településeken Németországban? (3 pont) 8. A lakosok mely igényeit akarja boltjaval kiszolgálni Sonja? (3 pont) AKADÉMIAI KIADÓ.~feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. Mit tudunk meg a szövegből Sonja korábbi munkaviszonyáról? (2 pont) 5. Mi késztette Sonja-t a bolt megnyitására? (2 pont) 4. illetve üzletek találhatók Nevezzen meg ezek közül ötöt! (5 pont) Maikamrner városkában? 7.J 10. FÜLSZÖVEG . Mit tudunk meg a szövegből a bolt méretéről és berendezéséről? (3 pont) 3. Milyen szolgáltatások. Milyen üzlet tulajdonosa Sonja Weisenburger? (J pont) 2. Miért szűnt meg a munkaviszonya? (J pont) 6.

:K..IA...:. Mit tudunk meg a szövegből Tamara Khamisról? (5 pont) 6....:D::. a Berlini Műszaki Egyetem professzorának felmérésében? (3 pont) 4.' --~-----.:.O:::...:.:.~..I... Hogyan boldogulnak ezek a gyerekek különleges helyzetükben? (4pont) 5...:.I:.A:. Milyen gyerekekről szól a szöveg? (3 pont) 2.- •••••• C~ . Mi jellemző Tamarára és sok osztálytársára egyaránt? (3 pont) FÜlSZÖVE4.:.M:.:. Kik vettek részt Angela Ittel.-_. AKADÉ:.I I 11~'feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1..:. Mi a hátránya ennek az életmódnak? (2 pont) 3...

Hol fejezte be Pelé futballista karrierjét? (I pont) 7. Mit ünnepeltek 1969-ben egész Brazíliában harangzúgással? (2 pont) 6. Milyen rekordokat tart a mai napig is a futballista Pelé? (4 pont) 2. Milyen fogadalmat tett Pelé 9 éves korában? (4 pont) 4. Milyen tevékenységeket végzett még a későbbiekben ezek közül négyet! (4 pont) Pelé? Nevezzen meg . Mit tudunk meg a szövegből Pelé édesapjáról? (2 pont) 3. Mikor és hol vált valóra a fogadalom? (3 pont) 5.-----------------------------------------------i 12. feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1.

Svetlana foglalkozása? (2 pont) 3. Mikor. Milyen a nők öltözködési stílusa a német munkahelyeken? az öltözködé- (5 pont) 6. Mi volt az érzése. Milyen volt a megjelenése. Mit mondott Svetlana édesanyja. amikor viszontlátta lányát? (2 pont) . honnan érkezett Németországba Svetlana Kreuzer? (2 pont) 2. Miért öltözködnek így Svetlana szerint a ném et nők? (4 pont) 7. hogyan reagál a környezete Németországban sére? (2 pont) 5. .13. amikor Németországba érkezett? (3 pont) 4. feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1.

A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. Milyen hosszú az iskola által kínált alapkurzus? (J pont) 5. Hová kell beiratkoznia annak. Mivel foglalkozott mostanáig Elisabetta Campagna? (2 pont) 9. Hányan tanulnak ennek az iskolának a kurzusain? (2 pont) 3. és hol működik a "Gelato egyetem"? (2 pont) 2. Mióta létezik. aki többet akar tudni a fagylaltkészítésről? (2pont) 7. Mit tanulhatunk meg az alapkurzuson? (5 pont) 6. Milyen újrakezdésre készül most? (J pont) AKADÉMIAI KIADÓ . Honnan származnak az iskola hallgatói? (2 pont) 4. Miért iratkozott be az iskolába a brazil származású Anna Paula Valadares? (3pont) 8.

Miért volt nagyon népszerű Kelet-Németországban? 9. Miben egyedülálló kancellárként? (2 pont) 4. Meddig volt hivatalban? (J pont) 3. Hány évesen kezdett Kohl politikával foglalkozni? (J pont) 7. Mi történt politikai karrierjében 1998-ban? (4 pont) FÜLSZÖVEG ~ AKADÉMIAI KIADÓ __________ ~ ~ _d~1 . Mikor volt Kohl karrierje csúcspontján? (3 pont) 8. Mi volt kedvenc ruhadarabja? (J pont) 6. Milyen volt Helmuth Kohl külső megjelenése? (2 pont) 5. Mikor lépett hivatalba Helmut Kohl? (J pont) 2. Miért veszítette el népsaenűségét? (2 pont) (3 pont) 10.A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1.

Milyen vonat közlekedett a jubileum alkalmából? (3 pont) DI"----------- AKADÉMIAI KIADÓ ~ FÜlSZ- . Mikor adták át az első metróvonalat Londonban? (2 pont) "'o ro ~ QJ LL 2. hogy az angolok nem értettek egyet miniszrerelnökük véleményével? (3 pont) 5. A londoni metró milyen hátrányairól esik szó a szövegben? (5 pont) i . Míért nem vett részt a miniszterelnök apróbaúton? (4 pont) 4. 6. Milyen adatok bizonyítják. Ki vehetett részt az első úton a megnyitó napján? (3 pont) 3.16. feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! ~ O 1.

Mi jellemző a média-függő gyerekek szabadidő-eltöltési szokásaira? (4 pont) 2. Hogyan befolyásolja ez étkezési szokásaikat? (3 pont) 3.feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. Hogyan használhatják a kúra alatt a számítógépet a gyerekek? (3 pont) FÜLSZÖVEG. Miért nem lehet teljesen megtiltani az elektronikus média használatát a terápia során? (I pont) 7. AKADÉMIAI KIAD9 . Milyen gyakran fordul elő a megkérdezett gyerekek között a computer függőség? (I pont) 5. Milyen testi és lelki tünetekkel jár a függőségük? (4 pont) 4. Hány százalékuknak van saját tévéje? (I pont) 6. Mire tanítják meg a gyerekeket a kúra során az étkezéssei kapcsolatban? (3 pont) 8.

Milyen tetoválást szeretne Anja? (3 pont) 5. Milyen Günter megjelenése? (3pont) 8. Miről híres a Reeperbahn (2 pont) a tetoválásnak? (I pont) egyik mellékutcájában található tetováló szalon? 3. ]ellemzően ki visel manapság tetoválást Németországban? (4pont) AKADÉMIAI KIADÓ. Milyen a megítélése manapság Németországban 2. Ki Günter Götz? (I pont) 7. Mire emlékeztet az üzlet berendezése? (I pont) 4. Mióta létezik a tetoválás? (2 pont) 9.A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. FÜLSZÖVEG . Milyen tetoválást szeretnének a legtöbben? (3 pont) 6.

A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! ro 1.!B (lJ LL 2. Milyen zene választása javasolt az energiaköltségek csökkentése miatt? (2 pont) FÜLSZÖVEG _ AKADÉMIAI KIADÓ ~~_~_~ ---'. Mire kell megkérni a fényképészt egy zöld esküvő alkalmával? (J pont) 9. feladat - . Hogyan takarékoskodjunk a papírral? (3pont) 5. ha környezetbarát runk ünnepelni? (2 pont) 3.::é. Mire ügyeljünk az étterem kiválaszrás akor. a zöld esküvő ötlete? (J pont) o "'o .19. Milyen szabály vonatkozik a díszítésre használt virágokra? (3 pont) 6. Hogyan ügyelhet a menyasszony a környezet kímélésére a menyasszonyi ruha kiválasztásánál? (4pont) 8. ha nem akarja szennyezni a levegőt? (2 pont) 7. Honnan származik az új trend. Milyen járműver válasszon az ifjú pár az esküvőre.- . Hogyan spórolhatunk (2 pont) módon aka- az esküvőn a világításra fordított energiaköltségeken? 4.

Kik a résztvevői a Hannoverben megrendezett futballbajnokságnak? 2. Mi a jutalma a legjobb játékosoknak? (3pont) (2 pont) . Hol találtak rá a "bizonyítékra"? (2 pont) 4. Mire neveli rá ezeket az embereket a csapatjáték? (4pont) 3.feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! II 1. Ki fedezte fel tettét? (J pont) 3. Mire ébrednek rá többen közülük az edzés során? (3pont) 4. Milyen vétséget követett el egy müncheni postás? (2 pont) 2. Mi derült ki nemrégiben egy másik német postásról? (2 pont) ol 1. Mivel indokolta tettét a postás? (J pont) 5.

- ~ ml ro 1.. Mit tett a talált tárggyal? (J pont) 5. 2. Mivel indokolta azt.-4: . hogy így cselekedett? (2pont) 6. Mit talált egy 18 éves müncheni fiatalember a gyorsvasúton? (J pont) o "'o .". Mit tett először. amikor meglátta a gazdátlan tárgyat? (3 pont) 4. Milyen jutalomra számíthat a megtaláló? (J pont) FqLSZÖVEG • AKADÉMIAI KIADÓ ==~---~------""""..!9 Q) LJ. Mi volt benne? (2pont) 3. Ki volt a tulajdonos és ez hogyan derült ki? (3 pont) 7.

Mi a "Thats my market" üzleti ötletének lényege? (3 pont) 5. Kiket céloztak meg üzleti ötletükkel? (J pont) 4. Milyen "árucikkek" kerültek fel legelőször a website-ra? (2 pont) 7.21~feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1.AKADÉMIAI a tanulást a munkával? KIADÓ •. Miben hasonlít egymásra Patrick Hide és Christian Köhler? (4 pont) 2... Hogyan bővűlt kezdetben a felhasználók köre? (2 pont) 8. FÜLSZÖVEG .:.-_ •••••• ..:. Hogyan tudja összeegyeztetni Patrick és Christian (4pont) "--'----"'-.._________________ . Mivel hívta fel a figyelmet magára a két fiatal? (J pont) 3. Mivel szeretnék a későbbiekben kiegészíteni ezt a szolgáltatást? (3 pont) 6..

feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. Mit tart a munkában legfontosabbnak Tim? (J pont) 4. Mi akart lenni az érettségi után Tim? Írjon két konkrét példát! (2 pont) 3. Mi al foglakozása most Anja-nak? (2 pont) 8. Milyen tervei vannak Sebastiannak a jövőben? (3 pont) . Mi akart lenni Anja korábban? (J pont) 6. Mi a legfontosabb Sebastian számára a munkában? (J pont) 7. Milyen kérdést tesz fel szinte mindenki egy érettségi találkozón? (2 pont) 2. Milyen munkát nem tudott elképzelni magának? (2 pont) 8. Mi a foglakozása jelenleg Timnek? (2 pont) 5. Milyen élmény térítette el ettől a szándékától? (3 pont) 7. Hol dolgozik Anja szabadidejében? (J pont) 6.

hogy edzett maradjon? (1 pont) 6. Mit talál vonzónak a foglakozásában? (3 pont) 3. Mit tesz azért. Milyen tulajdonságokkal lasztja? (3 pont) kell rendelkeznie annak. aki Frederik foglalkozását akarja választani? (1 pont) .: Mi Frederik Pleitgen foglalkozása? (1 pont) 2.---------------------------~-------------------I 23. Milyen helyzetekben van szüksége arra munkája során. Mit tanuljon az egyetemen az. Miből áll Frederik Pleitgen munkaruházata? (3 pont) 4. Hogyan készül fel egy-egy "bevetésre"? (3 pont) 5. aki ezt a foglakozást vá- 8. hogy testileg is edzett legyen? (5pont) 7. feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1.

o .&. aki busszal szeretne eljutni ide? (2 pont) 3.. Mikor szokott Johanna bevásárolni? (I pont) FÜLSZÖVEG. Milyen előnyeit említik a vásárlók ennek a bevásárlóközpomnak? (3 pont) 7.. akik autóval érkeznek? (2 pont) 4.'24. Honnan érkezik a legtöbb vásárló ebbe a bevásárlóközpomba? (2 pont) 5. feladat . 2. Miről ismert a bécsi Mariahilfer Straíse? (2 pont) 8. akik egy szombati napon látogatnak el Bécs új bevásárlóközpomjába? (2 pont) QJ LL. Milyen problémával szembesülnek azok. Melyik bolt a legvonzóbb a vásárlók számára? (2 pont) 6. "'o ro ~ A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1. Mire van szüksége azoknak a vásárlóknak. Miért nem szereti Andrea a bevásárlóközpomokat? (2 pont) 9.•.::. Milyen előnyei vannak a Mariahilfer StraíSe-n való bevásárlásnak? (2 pont) 10.. Mire számíthat az. AKADÉMIAI KIADÓ .

Mit tanácsolnak azoknak. Kinek nem való egy ilyen hosszú külföldi tartózkodás? (4 pont) 4.! a csereprogramokról? KIADÓ @lj) FÜLS. hogy kibírnának egy hoszszú távollétet szeretreiktől? (4 pont} 5. Honnan szerezhetnek információt az érdeklődők Nevezzen meg négy lehetőséget! (4 pont) AKADÉMIA. Milyen rendkivüli lehetőséget nyújt a diákoknak egy hosszabb külföldi tartózkodás? (3 pont) 2. akik nem biztosak abban. Mi az. feladat A hallott szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre magyarul! 1.ZÖVEG .. -----------------------------------------------. Milyen programok keretében tölthetnek iskolások több hónapot külföldön? (3 pont) 6. amit csak egy ilyen országban? (2 pont) út alkalmával ismerhet meg egy külföldi az idegen 3.25.

.

FELADATO~ ~~~--~--~~ ----~----~~ Egynyelvű nyelvvizsga .

niedrig. . 2-: Karl Albrecht wurde geboren . 8. Eröffnu'.ir'''- -~ - - '*' 'H.. - .rehr aLs 100 ALOI-Geschafte. . KühLtruhen Preise Oualitát 0t~." .0 ':. nicht groíi. Karl und Theo Albrecht übernehmen der Mutter •. Neonröhren "L Platzierun~der War.' .."".Text 1 .. viel.~ " .. die Mutter der Albrecht-B(üder eröffnet in Essen einen Tante-Emma-Laden L ~' Q) LI.g des ersten Selbstbediemrngsladens in Deutschland 'sT "".•• .. ~.3~uGeburt~datum v<?0'n Theo ~lbrecht : "]: y. keine.. Warenangebot . auf Regalen.~ o ro Hören Sie den Text! Ordnen Sie die Jahreszahlen den Ereignissen zu! ""o . die Firma Albreeht-Discount wird gegründet - §. .' etwa 30f) Geschátte in DeutschLand. das Lebensrnittelqéscháft~ = 5.. Verkaufer Beleuchtung 80 0 '1§~.0'" '. - ':. . ee 7.~ y. . "'''s' . III Was war anfangs typisch für ein ALDI-Geschaft? Suchen Sie das passende Wort! Achtung! Es gibt zwei Wörter zu viel! auf dem FuBboden. wenig. C" = ~ '" "'.0 ss " C"..s1hT ~" •. .: - - .j\es gibt r.. ~.t ~ -~ = .' . " .e Dekoration- .' . wenig.P - . . hoch.

5..mit arabischem . Wahrend das echte Oktoberfest es seit in London 6.. Man feiert das Oktoberfest nicht nur in München. sondern auch in .....:A.... 2011 hatte das Oktoberfest in München Besucher....... 3...... feien man Wochen lang. (ji) FÜLSZÖVEG . Das zweitgröíire Oktoberfest neben dem Münchner Original findet in einer ... Taybeh ist ein kleines christliches Wochen dauert....:::DÉMIAIKIADÓ .Text 2 Erganzen Sie dann die Sátze mit 1.... Hören Sie den Text über das Oktoberfest! den fehlenden Informationen! 2.......... Auf dem Oktoberfest kann man in Dirndl und .. Stadt statt.. und Musik sowie einem Íokal produzierten ~ ............:.. und bayrische deutsches genieEen.... Seit acht Jahren feiert man hier das einzige Oktoberfest im Nahen Osten ........:K~A. 4...... in Palástina...

Textr'3:~"-----------------------------------------------------~

.•..oro

Notieren Sie die wichtigsten

Informationen

des gehörten Textes!

1. Ein immer grögeres Problem in Deutschland.

.

2. Drei Beispiele dafür, worauf arme Kinder verzichren müssen:

.

3. Anzahl der armen Kinder in Deutschland.

.

4. Ursache des Problems:

.

"'o

.,!g
QJ
LL.

5. Hilfsorganisarionen

geben den Kindern:

:

.

6. Leisrung armer Kinderin der Schule:

.

7. Aufgaben, die solche Kinder von ihren Eltern übernehmen:

.

FÜLSZÖVEG

_

AKADÉMIAI

KIADÓ

Text

4

Welche Antwort ist richtig? Wahlen Sie die richtige lösung aus!
1. Wie war Karl Mays Kindheit?
a) Er karn aus einer sehr armen Familie mit vielen Kindem.
b) Er hatte keine Geschwister und war sehr reich.
c) Seine Eltem waren sehr reich.
2. Karl Mays Mutter brachte ... Kinder zur Weh.

a) 5
b) 9
c)

14

3. Der kleine Karl war bis zu sein em fünften Lebensjahr ....
a) blind
b) bei seiner Grogmutter
c) gesund

untergebracht

4. Als kleinerJunge

....
a) interessierte sich Karl May sehr für die Geschichten seiner Grogmutter
b) fand Karl May die Geschichten, die ihm seine Grogmutter erzahlte, langweilig
c) fing Karl May an, Geschichten zu schreiben

5. Nachdem er seine Ausbildung zum Lehrer nicht beenden konnte, ....
a) reiste er in der ganzen Welt he rum
b) wurde er zum Kleinkriminellen
c) wurde er Polizist

6. Bevor May sein erstes Buch schrieb, war er acht Jahre ....
a) im Gefángnis
b) auf Reisen in femen Landern
c) krank
7. Es ist nicht wahr, dass Karl May seine Geschichten
a) selbst geschrieben hat
b) in seiner sáchsischen Heimat geschrieben hat
c) selbst erlebt hat

....

8. Die Helden von May sprechen űber Vőlkerverstandigung,
die Berge ....
a) reiten
b) streiten
c) wandern

wahrend sie durch

Textl
~

.sre

"o
..!!!,
aJ
u..,

9. Die Geschichten von Karl May spielen ....
a) in Sachsen
b) in den Bergen
c) im wilden Westen und im Orient
10. In
a)
b)
c)

Karl Mays Büchern spielen die Ideen ... eine wichtige Rolle.
des Wilden Westens
der Gerechtigkeit und des Friedens
der Religionsfreiheit

Wie viele Jugendherbergen gibt es in Deurschland? 5. Wann karn plötzlich ein Gewitter auf? 3. FÜLSZÖVEG . Was ungefahr kostet eine Nacht in einer Jugendherberge 6. Was für ein Programm organisierte der Lehrer Richard Schirrmann im Sommer 1909 fur seine Schwer? 2.Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz die folgenden Fragen! 1. Worüber informieren Jugendherbergen in Deutschlandi auíser Jugendlichen und ihre Gaste? AKADÉMIAI KIADÓ. Wer übernachret Schulklassen? noch in einer Jugendherberge 7. Was gründete er kurze Zeit spater in seiner Heimatstadt? 4.

saB eine Zeit lang im Gefánqnis. Konzert erlebte Krise. sich mit den Jahren Der Sanger der Band. Die Fans der Band gehören der alteren Generation. Campino. Die Musiker der Band spielen Die Texte ihrer lieder zu verstehen. FÜLSZÖVEG AKADÉMIAI heute KIADÓ sehon gröBtenteiLs zu Sie! . und für jeden leicht Nach dem 1. sehr populár geworden gern zusammen sind eindeutig FuBbal1.000. die Band eine sehwere Die Bandhat nur wenig qeándert. Düsseldorf verlássen.Text •• 6 Was ereignete Tabelle sich im Leben der Band "Die Toten Hosen"? Füllen Sie die aus! ol Sind die folgenden richtig oder falsch? Markieren Behauptungen Die Band musste die Heimatstadt naehdem sie in ganz Deutschland war.

. Waren wurden mit dem Flugzeug nach Berlin geliefert. Tonnen (5) und andere (6) . Berlin (3) um die (4) ...- _ . sah er. der an dem Einsatz teilnahm... Die Luttbrücke war eine Aktion. Der sowjetische Staatschef wollte die West-Alliierten zwingen.... - West-Berlin sperren. Gail Halvorsen war ein (7) ..::. a) ihn um SüBigkeiten baten b) sich űber die Lebensmittel freuten c) hungerten FÜLSZÖVEG . ihnen... Hilfsaktion aus der Lufi.. Zuerst lieferte er nur (8) nach Berlin... a) gröBte b) grőísere c) groBe 3. a) 60 Jahre b) einen Tag c) fast ein Jahr 2.! Erganzen Sie die Sátze aufgrund des gehörten Textes! +-' O ro '"o Am (1) lieB Stalin (2) ~ nach QJ LI... Die Berlin-Blockade dauerte ... Millionen . dasser das náchste Er hatte die Idee. Die Luítbrűcke war die bisher .......... SüBigkeiten aus dem Flugzeug zu (10) Bis zum Ende der Luítbrűcke er- hielten so tausende Kinder in Berlin Schokolade und andere SüBigkeiten.. Als Gail Halvorsen zum ersten Mal nach Berlin flog. ol Was stimmt? Kreuzen Sie an! 1. aber dann sah er Kinder auf dem Flughafen und er (9) Mal auch etwas anderes mitbringt. lang. wie die Deutschen .. Einwohner von Berlin zu retteri...•. ~---- Text 7 III ..

a) kein b) nur ein paar Stück c) nur zwei Packungen 5.. "Rosinenbomber" waren . die von den Piloten SüBigkeiten bekamen FÜLSZÖVEG.· . Kaugummi bei sichhatte.' ~.~~_~ -. weil er . die SüBigkeiten nach Berlin brachten b) die Piloten.. AKADÉMIAI KIADOo:. die den Kindern SüBigkeiten brachten c) die Berliner Kinder.. .Text 7 4. Er konnte den Kindern auf dem Flughafen nich ts geben.. a) die Flugzeuge..

Text Sind die folgenden Behauptungen 8 richtig (R) oder falsch (F)? Markieren Sie! ~ O 1. +-' ro "'o ~ Ein Englander hat alle Lander der Welt bereist. der zu Beginn der Tour noch gar nicht existierte. nur einige Kleinstaaten wie der Kosovo oder die Vatikanstadt standen nicht auf seiner Liste. Er hat nur öffentliche Verkehrsmittel benutzt. 6. Die Reise wurde von der Hilfsorganisation Water Aid unterstützt. Es gibt einige Lander. dass er seinen Plan verwirklichen kann. Die Weltreise endete in einem Staat. Nur wenige Leute glaubten. - 5. wenn er ein Land mit keinem anderen Verkehrsmittel erreichen konnte. Er konnte nur dann fliegen.. 8. aJ LI. Grőísere Probleme bei der Einreise hatte er nur in den Krisengebieten. die nur sehr schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. 9. 10. 7. . 3· Er startete seine Reise in Uruguay. 2. Die Reise hat etwas langer als vier Jahre gedauert. 4.

ÉM:.A~D=.:.:.:K.""-~ __ ~_~~~==- ....::Ó~--.D..:.....:.:IA.• ~ Text. 9 Erganzen Sie die TabeLle mit Informationen des gehörten Textes! Wohnort Beruf/ ArbeitspLatz gab sein GeLdfür foLgende Sachen aus erLebte das foLgende zweite GLück bekam 31...000 Mark von einem . Lang FÜ LSZÖVEG • AK.:.gI~A.•• ·• . Lebte .:........:I..:.~.:..

'.~.~. "".:-.=~~~-_ o "'o nJ ~ Q) u.-.r~-~.:.."t"_ "$.~:t'h"'"7j.. " . ..• ~••t:"'~ff..... _. AKADÉMIAI KIADO.. • .. . verkauft in ihrem Geschaft (5 Beispiele) denkt..-~~~..t... Alter Wohnort Kleidung " Beruf früherer Arbeitgeber ihr früheres Arbeitsverhaltnts dauerte hat ein Gescháft eröffnet.• <..•' "~.~'''{::~ .'J-""-"'".~.:r~.. weil sie . . da ss das Unternehmen erfolgreich werden kann..~I:'i-..... 10 4_.t~ ~-•• =.-'{"&""'-'-·--.. -:>f::·'-"'"~~1~~~:::-·:'W..:~c.' c] "". SONJA WEISENBURGER' .f.... :":. ..•..:. .. .J . ''...!y ~ - _"..".Ji~.." .Text Erganzen Sie die TabeUe mit Informationen ~lf<-'-"..t:::~ - ..&0:: '>~' f .. _"'~__ .. ~r'("·.~.~....•.. FÜLSZÖVEG . aus dem Text! z: ••.:. weil .J... ~ _ ::: - ::.~ .•..

Sie wollte wissen.. hat in einer Studie 60 Kinder zwischen zwölf und 16 Jahren befragt. welchen Einfluss das auf ihr Leben hat. ist namlich eine öffentliche. In Berlin fühlt sich Tamara wohl. dass die meisten Kinder mit der Situation gut zurechtkommen. Und vor allem: wo sie sich eigenclich ... ab er Einrichtung..... und das líegt vor allem an der Schule. FÜLSZÖVEG.. lebte als Kind .. Das Ergebnis der Studie war. die wegen der Berufe ihrer Eltern schon ott und jn verschiedenen Landern leben mussten. Viele von Tamaras Mitschülern stammen ebenfalls AKADÉMIAI KIAD€> . Tamara in Jordanien eine Weile im jernen und zog spater nach GrofSbritannien Zurzeit wohnt sie in Berlin.. technisch ist . . die sie besucht: Die Nelson-Mandela-Schule . Ihr Vater ist jemenitischer Diplomat.. Sie sagt.... Professorin an der Technischen Universitat Berlin.... dass sich ihre Heimat auf ganz vide Orte verteilt. ihre Heimat..Erganzen Sie die Zusammenfassung aufgrund des Textes! Angela Ittel. und Österreich.. Sie schnell '" am neuen Wohnort und sind ott gut in der Schule.. Aber sie hat in so vielen verschiedenen Stadten gelebt. So geht es auch der Iő-jahrigen Tamara Khamis.

Vom FCBaru wechselt er zum FCSantos. mit 13 Jahren. Brasilien kommt ins Finale der Weltmeisterschaft. Pelé geht in die USA. FŰLSZÖVEO- .Ordnen Sie die Jahreszahlen und Zeitbestimmungen den Ereignissen zu! 1950. 1958. Tor von Pelé. mit 15 Jahren. Das 1. Pelé schieBt bei der Weltmeisterschaft sechs Tore. Pelés Name steht zum ersten Mal in der Zeitung. kann aber nicht gewinnen. dass er dafür sorgen will. dass Brasilien Weltmeister wird. 1969. mit 9 jahren.000. Mitte der 1970erJahre Pelé verspricht. AKADÉMIAI KIADÓ.

'~~ KIADÓ ...."'. als sie nach Deutschland 3.... bei der Arbeit? : : .. In welchen Landern betont rnan durch Kleidung die Weiblichkeit rnehr.. als in Deutschland? 6... Ist die Modeberaterin beurteilt werden? karn? der Meinung. 5..~='''.. Wie anderre sich Svetlanas Outfit in Deutschland? AKADÉMIAI ..... Woher kornrnt Svedana Kreuzer? 2..................... dass Menschen on nach ihrer Kleidung 4. Wie kleidet rnan sich in Deutschland .. Wie sah sie aus.................Text 1~ ---------------------------------------------------- Beantworten Sie die folgenden Fragen! 1...........''..

IC~A.:.:. Die Schule bietet einen Grundkurs für Anfánqer an.. _~_~~~ ~ __ --:. Der Meisterkurs dauert zwei Wochen lang.4 Sind die folgenden Behauptungen richtig (R) od er falsch (F)? Markieren Sie! ~ o +'" Bei Bologna gibt es seit 2003 eine Schule. wo man lernen kann. Ic •• In Brasilien gibt es sehr viele Eisdielen.Text~1. welche die besten Zutaten für ein feines Eis sind. - Man kann in dieser Schule lernen. ro "c .000 Studenten die Schule absolviert .!!l Die Gelato Universitat bietet nicht nur in Italien Kurse an. An der Gelato Universitat kann man auch den Doktortitel erwerben. LL aJ Bisher haben 9. .:[)ÉMIAIKIADÓ @!lill FÜLSZÖVEG . wie man feines Eis zubereitet. Elisabetta Campagna möchte eine eigene Eisdiele eröffnen.. weil sie spáter die Eisdiele von ihrer Schwester übernehmen will.A. Eine Brasilianerin besucht den Kurs.

Kanzler der Einheit. 1998: . III Was war nicht typisch für Helmut Kohl? Unterstreichen Sie! Vegetarier. beleibt. immer sehr elegant gekleidet. Oktober 1982: . grog. komisch sehr . immer popular.Text II Notieren Sie die folgenden Informationen! Was passierte in der politischen Karriere von Helmut Kohl zu den folgenden Zeitpunkten? 1. 1973: . als er 17 Jahre alt war: . 1989: . zielbewusst. erfolgreich.

Text Erganzen Sie die TabeUe mit Informationen aus dem gehörten Text! VOR 150 JAHREN Lange Passagiere pro Tag Eingeladene Gáste zur ersten FahrtlJubileums.Fahrt Typisch für Londons U-Bahn .(positiv) Typisch für Londons U-Bahn (negativ) HEUTE 16 .

.. bescháftiqunq .K:..~ o +'" "'o Erganzen Sie die Tabelle mit Informationen aus dem Text! ro ~ Freizeit- u...QJ Essgewohnheiten benutzen den Computer für zu Hause wahrend der Therapie im Kurheim Wichernhaus Folgen der Medienabhánqiqkeit FÜLSZÖVEG @!!lj) AKADÉMIA:.:.:..I :.--.=-- ~ ~~_ 4 ...:.D~Ó...IA...:.

=ÉMIAI KIADÓ..... Günter mag nicht.. dass .A....~""'~ ~ ~_...... a) einen Totenkopf b) Buchstaben c) zwei Tierfiguren 5.. in der Tatowierstube sind so.A. Günter Götz ist ..cD.. a) sich die Kunden immer nur Schriften tatowieren lassen b) er schon 30 Jahre in der Tátowierstube arbeitet c) er einen grauen Bart hat 7.. a) die Menschheit b) die Kultur c) die Indianer 8. Tatowierungen 2.... a) auf dem Rücken b) auf dem Bauch c) amArm . Tatowierstube Deutschlands. a) der Besitzer der Tátowierstube b) ein Angestellter in der Tatowíerstube c) ein alter Kunde der Tatowíerstube 6.. Tattoos sind so alt wie .........Welche Antwort ist richtig? Wahlen Sie die richtige Lösung aus! sind heute in Deutschland .K... in die Haut stechen. wie beim Zahnarzt... Die Tarowierstube von Günter Götz ist die .. a) nicht immer akzeptiert b) Symbol der Toleranz c) sehr beliebt 1..... a) Motive b) Möbel c) Mitarbeiter 4.. a) alteste b) modernste c) bekannteste 3.. Die . Günter hat eine Tatowierung . FÜLSZÖVEG . Anja lasst sich als erste Tatowierung .

~ . bis die Tatowierung von Anja fertig ist.:=Ó_~~_~_===~ ~~------"iC~ . a) kritisieren b) argern sich darüber c) tolerieren es gut LL 10.D. a) Minuten b) Stunden c) Tage FÜLSZÖVi:G.!!:! aJ 9.A.... Es dauert nur wenige .:.s ro "o .. Die Deutschen ..:. ... . AKADÉMIAI K.=.lo. dass sich heutzutage jung und alt tarowieren lasst.

Text Wie kann man umweltfreundlich man eine Ökohochzeit 19 heiraten? Worauf muss man achten. Notieren Sie die Ratschlaqe möchte? Dazu werden und erqánzen Sie nun Tipps Sie die Tabelle! Ort der Hochzeit Zeitpunkt der Feier Beleuchtung Efnladungen Blumen Fahrt zum Standesamt das Brautkleid Fotos Musik lDl ~~~ ~ ~~_AKAtiÉMIAI KIADÓ @Ii) FÜLSZÖVEG . wenn veranstalten hören.

000 2. 10. 8. die Briefe auszutragen. 3. Es gab Briefe. Ein anderer Brieftraqer hat Briefe. die er seit Jahren nicht zugestelIt hat. dass er keine Zeit hatte. Der Brieftráqer hat gesagt. . Beide Fálle passierten in München. . ob die folqenrichtig (R) oder falsch (F) sind! den Informationen 1.Text II Hören Sie sich die drei kurzen Berichte an! Notieren Sie dann die wichtigsten Informationen der Texte in die TabeLle! text 3 III Hören Sie jetzt den ersten Text noch einmal! Entscheiden Sie. in seiner Garage aufbewahrt. Ein Münchner Brieftraqer und sein KoLlegehaben etwa Briefe nicht ausqetraqen. 5. Die Briefe lagen auf der Post. 7. Er wurde bei der Polizei angezeigt. 6. die er hátte austragen sollen. 4· Er hatte zu Hause einen Schrank voll von Briefen.

!!M:.... Alle Mannschaften a) Profisportlern b) Alkoholikern c) Wohnungslosen bestehen aus .. 4..ilii Hören Sie den zweiten Text noch einmal! Wahlen Sie die richtige Lösung aus! 1... 7.K~A!!:D~t. ~_~.... statt.....:::A~1 KIADÓ @lj) FÜ1S~ZÖVEG_ .. In a) b) c) Hannover wird . Das Fuísballspiel hilft den Spielern . Die Mannschaften kommen aus ...~ . a) ganz Deutschland b) Hannover c) Australien 3..:.::A!.:I. Im Dezember findet in Australien die Weltmeisterschaft a) der Obdachlosen b) der Wohnungssuchenden c) der Obdachlosenheime JIDI --"'. veranstaltet...... .. zum Training gehen. Die Spieler müssen . können sparer in der Nationalmannschaft a) Alle Teilnehmer b) Die Sieger c) Die besten acht Spieler spielen....!. a) zweimal in der Woche b) an jedem Wochenende c) regelmaííig 5. ein Fuísballteam ein Fuísballturnier eine Weltmeisterschaft 2... .. a) eine Wohnung zu finden b) ihre Lebensweise zu andern c) einen Lebenspartner zu finden 6..

Wer war der Besitzer des Beutels? 8.Text 20 Im Hören Sie den dritten Text noch zweimal und beantworten Sie die folgen- den Fragen auf Deutsch! 1. den der ehrliche Junge bekommt? FÜLSZÖVEG AKADÉMIAI KIADÓ ~_-iG . Wann ist der beschriebene FalI passiert? 2. Warum hat er den Beutel nicht behalten? 7. Wie hoch ist der Finderlohn. Was ist der Junge von Beruf der den Beutel gefunden hat? 3. Wo hat er den Beutel gefunden? 4. Was hat er mit dem Beutel gemacht? 6. Was!ag in dem Beutel? 5.

Sie hören ein Interview

mit den Abiturienten

Köhler.· Lesen Sie zuerst die Aufgabe.

Patrick Háde und Christian

Dann hören Sie den Text zweimal.

Erganzen Sie die Sátze beim Hören. Schreiben Sie in jede Lücke eine Information!

Patrick Hide und Christian Köhler sind zwei (1)
aus KasseI.
Ihr gemeinsames Hobby ist (2)

;c••.•....

alte Schüler

, ab er nicht nur das verbindet

die zwei Jungs.
Die Abiturienten
(3)

Patrick und Christian

gründeten

namlich das Start-up-

"Thats my marker". Ein Schwarzes Brett - nur online.

"Thats my marker" ist ein kostenloser, lokaler (4)
Attikel aller Art können hier (5)

im Internet.

und (6)

werden.

Die Idee kam, als sie sich im Mai 2012 überlegten, was sie mit den alten
(7)

anfangen

sollten. So enrstand

die erste "Thats my

market"-Seite auf Facebook.
Spáter gründeten sie "Thats my market Kassel" . Schon nach einer Woche hatten
sie tausend (8)

und jeden Tagkamen tausend neue dazu.

Sie hatten nicht mehr nur Schulsachen
Artikel wie (9)

und (10)

Natiiriich kostet sie die Arbeit viel (11)
einfach (12)

im Angebot, sondern auch solche
.
, aber es macht ihnen auch

.

AKADÉMIAI

KIADÓ

FÜLSZÖVEG

Text
Sie hören einen Text über KLassentreffen.
Erfahrungen,

ihre früheren

Orei Personen erzáhlen

Tráurne und was von den Tráurnen gebLieben ist.

Erganzen Sie die TabeLLe an hand der gehörten

Studiuml
Ausbildung

wichtigfUr sie/
ihn im Beruf

....arbeitéte früher
im/beim

ein iráum, den
sie/er nicht
verwirklichen
konnte

über ihre

Informationen!

Text
Sie hören ein Interview

mit dem Kriegsreporter

den Sie anhand des Gehörten, ab die folgenden

23

Frederik Pleitgen. EntscheiAussagen richtig (R) ader

-

.::st.
O

ro

"'o
~

falsch (F) sind.
1.

Frederik Pleitgen muss wegen seiner Arbeit ott in die USAfahren,
weil er für die Fernsehgesellschaft CNN arbeitet.

2.

Er mag seine Arbeit, obwohl sie sehr qefahrlich ist.

3. Frederik muss als Reporter bei der Arbeit immer Anzug und

Krawatte tragen.
4. Er arbeitet nicht gern im Büro, sondern lieber drauBen, wo gerade
etwas Wichtiges passiert.
5. Manchmal hat Frederik keine Zeit, sich auf eine Reportage vor
der Reise vorzubereiten.
6. Es kommt vor, dass er sich über ein Thema nur in dem Flugzeug
unterwegs informieren kann.
7. Bei seiner Arbeit muss man sich fit halten, weil er in den
Krisengebieten ott auch selber auf den Barrikaden kárnpfen muss.
8. Er erzáhlt seinen Kindern, dass er ott auf Reisen gehen muss,
weil er den armen Menschen der Welt helfen will.
9. Frederik sagt, ein Reporter ist kein sehr wichtiger Mensch.
Er macht nur seine Arbeit und auch er hat ott Angst.

ro. Wenn man Journalist werden möchte, ist es eigentlich egal,
welches Fach man vorher studiert. Hauptsache, es interessiert
einen.

AKADÉMIAI KIADÓ.

FÜLSZÖVEG

aJ

LL

... Erganzen in den Gescháften: Bus: Parken: Gescháfte: .... AKADÉMIAIKIA.D~Ó_~~ ~ ~ .. ...Sie hören eine Reportage über die Einkaufsmöglichkeiten Sie die Tabelle mit Informationen aus dem Text! Probleme in Wien....~ ........... Vorteile FÜLSZÖVEG. .

im Ausland verbringen. - ~ o "o 1... weil sie . sollte ... eine langere Zeit im Ausland zu verbringen... ins Ausland fahren.IAI KIADÓ FÜLSZÖVEG nJ ~ Q) LL . Nach der Schulzeit hat man . a) in einem Studentenwohnheim b) bei Gastfamilien c) in einem Hotel 3. wohnt man am besten . a) Schüleraustauschprogramme b) Sprachreisen c) Sommercamps 6. kennen lernen. Wahrend der Schulzeit kann man mehrere Monate durch . a) mit einem Freund zusammen b) zuerst nur für kürzere Zeit c) besser gar nicht 5. ein Stipendium zu bekommen AKAD1M.... Entscheiden Sie aufgrund des gehörten Textes. Wer Angst hat. welche Lösung richtig ist. Viele Jugendliche wollen nicht für langere Zeit ins Ausland... a) auf einer gut geplanten Urlaubsreise b) bei einem langen Auslandsaufenthalt c) auf einer Studienreise 2. Ehemalige Programmteilnehmer .. Möglichkeiten. Wenn man wahrend der Schulzeit langere Zeit im Ausland verbringt. a) viele b) nur noch wenige c) keine 7.. .... im Ausland zu stark Heimweh zu haben. a) ihre Familie nicht verlassen wollen b) nicht in einem Hotel wohnen wollen c) yor einer Gastfamilie Angst haben 4. Die Kultur und Lebensweise eines Landes kann man am besten . a) können über die Möglichkeiten Informationen geben b) haben über die Möglichkeiten ein Handbuch geschrieben c) können helfen..TexH25 Sie hören ein Interview über Schüleraustausch-Programme.

die beste Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt zu finden. von den Eltern unabhangig zu werden c) Mobílitat heutzutage sehr wichtig ist FÜLSZÖVEG. weil ..' -~---~~~---~~-~== . Die Organisation "Weltweiser" hilft jungen Menschen... AKADÉMIAIKIADO. a) sie die Fremdsprachenkenntnisse der Jugend verbessern wollen b) sie helfen wollen..Text 25 ---------------------------------------------------- 8...

SZÖVEGÁTIRATOK Kétnyelvű nyelvvizsga .

die Deutschlands erfolgreichste Discounter-Kette gegründet haben. die sich nicht ohne Kühlung aufbewahren Iíefen. damit die Kunden die abgepackte Ware . Die beiden Manner. Mit diesem Konzept hatten Theo und Karl Albrecht den so genannten Discounter erfunden. Der Vater der Jungen arbeitete als Hilfsarbeiter in einer Brotfabrik. sein Bruder Theodor. Wahrend Karl nach der Mittelschule eine kaufmannische Ausbildung absolvierte.ALDI" von dem Namen Albrecht und dem Wort Discount abgeleitet ist.. Der Erfolg beruhte auf einer radikalen Idee: Wahrend Bernhard Müller am 4. Und aufgrund der grogen Mengen. die Lebensmittel das ganze Jahr über zu Preisen anzubieten.von Australien bis Amerika. wie man ein Geschaft führt. verzichteten sie auf Frischfleisch und andere Lebensmittel. sehr stark. Juni 1949 in Augsburg das erste Lebensmittelgeschaft rnit Selbstbedienung einíűhrre. Dirndl.'+J 'ro ol Q) > :0 N vl Es gibt keine Region in Deutschland. Das ermöglichte ihnen. Neonröhren an der Decke sorgten für ausreichend Licht. sondern stellten die angelieferten Kartons einfach auf den Fugboden und schnitten sie gerade einmal auf. vermutlich in Essen. wo ihre Mutter seit 1913 einen kleinen Lebensmittelladen führte.::. genannt Theo. Dekorationen gab es nur wenig. die niedriger waren als Aktionen von der Konkurrenz.. Bis zum heutigen Tag ist die Discounrer-Kette im Familienbesitz. Abgepackte Ware gab es damals noch nicht.. 1946übernahmen Karl und Theo Albrecht den »Tante-Emma-Laden« der Mutter. Das Erfolgsrezept ist simpel: "Garantiert beste Qualitat und garantiert niedrigster Preis". genauso wie Verkaufer.9 Millionen. half sein zwei Jahre jüngerer Bruder Theo der Mutter im Laden und lernte dabei.herausnehmen konnten. von den en sich groge Mengen verkaufen lieíien. Das weltberühmte Volksfest pragt das Bild. 20 II waren es 6.::::.. Auch rund um den Globus sind die Laden zu finden . die sie abnahmen. gingen Karl und Theo Albrecht gleich einen Schritt weiter und packten ihr Warenangebot nicht auf Regale. Karl und Theo Albrecht beschrankten das Sortiment auch sonst auf verhaltnismamg wenige Artikel für den Alltagsverbrauch. Da die Albrechts kein Geld für Kühltruhen ausgeben wollten. konnten sie bei den Groghandlern besonders billig einkaufen. 1948 gründeten die Brüder das Unternehmen »Albrecht Discount« und eröffneten bis 1950 im Ruhrgebiet dreizehn Láden. FÜLSZÖVEG _ AKADÉMIAI ~IA""D~Ó~ ~ __ ~~_C . wáhrend die gewünschten Mengen beispielsweise von Zucker oder Rosinen für sie abgewogen wurden. 1922. dass die Abkürzung . Biasmusik und riesige Mengen Bier: Das Oktoberfest in München zieht jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt an. hieísen namlich Karl und Theo Albrecht.!. Fünf]ahre spater hatten sie schon 100 Geschafte und 1960 waren es bereits 300. Karl Albrecht wurde 1920 geboren. in der es nicht irgendwo einen ALDI-Markt gibt. Aber nur wenige wissen. das man im Ausland von Deutschland hat. o ro . in dem die Kunden vor der Ladentheke standen.beispielsweise ein Kilogramm Mehl.

Die Leute lieb en es einfach. statt. Wahrend das echte Oktoberfest nur zwei Wochen dauert. aber es wurde so popular. kein eigenes Zimmer. wie man das traditionelle Fest auch nennt. ein kleines chrisdiches Dorf in Palastina. Die Leiterin der Studie.mit arabischem Essen und Musik. Durch die Hilfe können spater viele Kinder der Armut entkommen. Das zweitgröíite Oktoberfest neben dem Münchner Original findet in Cincinnati. Gerda Holz.Kinderarmut ist nicht nur in Enrwicklungslandern. sondern auch in Deutschland ein immer gröíieres Problem. sie haben aber in jedem Fall schlechtere Startchancen. Arme Kinder kommen oft spater in die Schule und an der Schule müssen sie haufiger Klassen wiederholen. wenn man weiR. feiert man es seit etwa 2004 in London sogar ganze acht Wochen lang. Erleben kann man das berühmte Volksfest auch in London." Laur der Studie liegt die Ursache dafür meistens in der Arbeitslosigkeit der Eltern. die Kinder aus armen Familien kostenlos mit Lebensmitteln und Kleidung versorgen. Überall dort. dass sie immer mehr Wochen hinzufügten.Konkret heiRt Armut bei uns. Deurschlandweit gibt es Vereine. Eigentlich fingen sie auch mit nur zwei Wochen an. Das steht in dem Bericht. Aber ein Ort. leben auch hi er viele Kinder in Armut. Hilfsorganisationen.2 Millionen Kindern fehlen demnach die einfachsten Dinge wie zum Beispiel eine tagliche warme Mahlzeit oder ein zweites Paar Schuhe. ist Taybeh. sagt die Managerin des Lokals. die weniger als die Halfte des Durchschnittseinkomrnens zur Verfügung haben. dass die Kinder kein Kinderzimmer haben. Sydney oder sogar in Palastina. ist mitderweile ein Exportschlager. aber schon langst muss man nicht mehr nach München reisen.Bavarian Beerhouse" in London. Obwohl Deutschland als reiches Land gilr. der amerikanischen Stadt mit dem gröRten deutschstammigen Bevölkerungsanteil. ohne eine Klasse zu wiederholen. Die "Wiesn".Die Ursprünge des Oktoberfests liegen zwar in Deutschland. Blasmusik erklingt im Herbst auch im . haben sich auch deutsche Traditionen erhalten. Nur jedes dritte Kind aus einer armen Familie kommt durch die Schule. Rund 1. Ohio. dass sie kein Fahrrad haben. um in Dirndl und Lederhosen deutsches Bier und bayerische Blasmusik zu genieRen. berichter: . an dem man das traditionelle Volksfest nun wirklich nicht verrnutet. Seit nun schon acht Jahren wird hier das einzige Oktoberfest im Nahen Osten gefeiert . wo sich in der Vergangenheit deutsche Auswanderer ansiedelten. sowie einem lokal produzierten Bier. keine warmen Schuhe im Winter . dass solche Kinder oft Aufgaben ihrer Éltern AKADÉMIAI KIAfUD • FÜLSZÖVEG . Für sie gelten Familien als arm. Ohio. Diese Erkenntnis bestatigt auch eine Studie des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpadagogik. Das ist kein Wunder. der von dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF veröflentlicht wurde. Nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit. Und so feiert man das Oktoberfest mit wachsender Begeisterung auch in Australien oder Brasilien.

übersetzt in 40 Sprachen: Karl May ist der wohl meistgelesene Autor Deutschlands.. +ol . AKADÉMIAI KIADÓ . "Das Unwetter tobte wáhrend der ganzen Nacht mit Blitz und Donner.überall ist Karl May auf der Suche nach Gerechtigkeit. Insgesamt acht Jahre ist Karl May im Gefangnis. 70 Bücher. Tatsachlich reist er erst viele Jahre spáter. Zudem sind sie oft gezwungen. sich mit Nebenjobs Geld zu verdienen.denn Karl May behauptet.::. Er gibt sich als Arzt und Polizist aus und er stiehlr. erst mit fünfJahren wird er geheilt.p 'ro C'I Q) übernehmen müssen und sich um kleine Geschwister kümmern. fanden sie in einer leer stehenden Dorfschule Unterschlupf. in die fernen Lander. schrieb Schirrmann. 200 Millionen verkaufte Exemplare weltweit.. neun seiner vierzehn Geschwister sterben früh. Die Croíimutrer liest ihm Geschichten vor. die er als Reiseberichte ausgibt. So führt Armut zu mehr Belasrung und scWechteren Chancen. und sprechen über Religion und die Verschiedenartigkeit der Kulturen. Im Sommer 1909 machre der Lehrer Richard Schirrrnann aus dem westdeutschen Altena rnit seinen Schülern eine mehrtagige Wandertour. Seine Familie ist arm.. Abenteuerromane und Erzahlungen. Als sich in der zweiten Nacht ein Gewitter zusammenbraute. Aus der Idee wurde schnell eine Erfolgsgeschichte. Verstándigung der Völker und Frieden. durch Berge. Trotz vieler Klischees in den Geschichten drückt Karl May in seinen Romanen eine Idee der Völkerverstandigung aus. als wenn die Weh untergehen sollte".! o ro •. nach Veröffentlichung seiner Winnetou-Geschichten. und schon als Kind begeistert er sich für Literatur. Eine Ausbildung zum Lehrer scheitert. der Muslim Hadschi Halef Omar. Don nutzt er seine Zeit zum Lesen. Dadurch bleibt autornarisch weniger Zeit fur die Schule. Nach seiner Entlassung beginnt er mit 32 Jahren zu schreiben: Geschichten für ein breites Publikum. Ob im Wilden Westen oder im Orient ..und fantasiereichen Hochstapelei . Cewalttatig wird er jedoch nie. Er wird 1842 in Sachsen geboren. Alles begann mit einer Idee in einer ungemütlichen Sommernacht: Eine günstige Unterkunft sollte wandernde Jugendliche vor Wind und Wetter schützen. sondern auch sein eigenes Leben. Doch nicht nur seine Romane waren voller Abenteuer.Berichte" und Romane entstanden in der sachsischen Heimat. FÜLSZÖVEG. Seine . May wird zum Kleinkriminellen und gibt sich selbst Fantasienamen. So reiten der überzeugte Christ Kara Ben Nemsi und sein Freund. > :0 N v'\ Karl May hat mit seinen Geschichten von den Wildwest-Helden Winnetou und Old Shatterhand die ganze Weh begeistert. Der kleine Karl wird blind. Dies ist der Beginn einer erfolg. dass er das Beschriebene selbst erlebt hatte.

sind lange vorbei. Konzerten oder in der Kneipe um die Ecke.und Bildungsangebote. Die Erfolgsgeschichte der "Hosen" ist beeindruckend. haben viele Musikpreise gewonnen. Im Aprill982 trat die Band "Die Toten Hosen" zum ersten Mal auf. In den nachsten Jahren führen ihre Songs regelmaBig die Hitlisten. Allein 2007 haben do rt zehn Millionen Caste übernachtet . So treten Die Toten Hosen schon mal in den Wohnzimmern ihrer Fans auf.. Senioren und sogar Ceschaftsleure buchen immer háuíiger ein Zimmer in den günstigen Unterkünften.:K~ADÉMIAI KIADÓ @lj) FÜLSZÖVEG . Der Spaf steht dabei im Mirtelpunkr. Und langst werden sie nicht mehr nur von reisenden Jugendlichen und Schulklassen besucht. Und so gründete Schirrmann nach seiner Rückkehr in Altena die erste Jugendherberge der Weh..zu einem durchschnitdichen Preis von 16 Euro mit Frühstück. Das tausendsre Konzert 1997 bedeutet dann aber fast das Ende fur die Band.und Freizeitprogramm der jeweiligen Stadt sind ebenso selbstverstandlich wie eigene Sport. Die Toten Hosen gehören zu Düsseldorf wie das Altbier und der Rhein. Die einfachen Melodien und leicht verstandlichen Texte begeistern das Publikum. als man bei Jugendherbergen vor allem an kratzige Wolldecken. dass jeder gröBere Ort neben Schule und Tumhalle auch "eine Herberge zur Einkehr für die Jugend" haben müsste. Mittlerweile gibt es weltweit 4. Die funf Musiker sind Plattenmillionare./DI ~~-. Doch bis heute bleiben die Punkrocker sich und ihrer Stadt treu. Immer wieder zeigen sie ihre Vorliebe für ungewöhnliche Konzertorte. trotzdem sind ihnen Starallüren fremd. Mittlerweile kennt sie in Deutschland fast jeder.In dieser Nacht hatte er die Idee. Denn der Tod einer 16-Jahrigen im Gedrange vor der Bühne führt zu groBen Diskussionen unter den Bandmitgliedern.A.. Genau hundert Jahre spater finden sich in Deutschland über 550 Unterkünfte. Musikkritiker Philipp Holstein erklart sich das so: "Die Jungs sind sich eigendich treu geblieben.000 Jugendherbergen in 80 Landern. oder sie überraschen mit Gastauftritten im Cefangnis. in ihrer Heimatstadt Düsseldorf trifit man sie immer wieder bei FuBballspielen.. Doch nicht nur in Deutschland wurde Schirrmanns Idee ein Erfolg.- . Die Jugendherberge von heute gibt sich modern und freundlich: Informationen über das Kultur.. Bei ihrem ersten Konzert haben sie sich das sicher noch nicht traumen lassen. Die Toten Hosen sind für ihre klaren Botschaften bekannt und machen zum Beispiel gegen Atornkraft oder Nazis mobil. Cam- . Auch Familien. Die Zeiten. sagt er. Doch sie machen trotz der Krise weiter. quietschende Etagenbetten und strenge Regeln dachte. Ihre Haltung ist immer noch Punkrock". Und statt des ungemüdichen 30-Betten-Schlafsaals mit Waschraum werden zunehmend helle Familienzimmer inklusive Bad angeboten.. Den Durchbruch schafft die Band 1988 mit dem Album "Ein kleines bisschen Horrorschau" und dem Song "Hier kommt Alex".

die die gefahrlichen Einsatze durchführten. sah ich. Nach knapp vier Jahren habe er insgesamt 201 Staaten bereist. Am 24. Januar 2009 Uruguay. erinnert sich Halvorsen. Nicht selten gehen Eltern mit den Kindern gemeinsam zum Konzert. Juni 1948 lieB Josef Stalin die Autobahnen nach West-Berlin sperren. Und nicht nur. Das erste Land sein er ungewöhnlichen Tour war am 1. versprach er den Kindern. so wollte er die Stadt aushungern. berichtere der aus Liverpool . Mit seiner Einreise in das jüngste Land der Welt hat ein 33-jahriger Brite nach eigenen Angaben als erster Mensch alle Under besucht. Bis heute hat es keine gröBere Hilfsaktion aus der Luft gegeben. ohne ein Flugzeug in Anspruch nehmen zu müssen. Einzigartig auch das Phanornen Argentinien. Doch er transportierte nicht nur die normalen Güter: Als er im Juli 1948 am Flughafen Tempelhof Kinder sah. Juni 1948 bis zum 12. sagt: "Ich muss schon zugeben. Die Düsseldorfer Band zieht alle Generationen in ihren Bann. Kaugummi und andere SüBigkeiten. sagte Graham Hughes am Montag der Nachrichtenagentur AFP bei seiner Ankunft in Juba. Seine Kollegen machten es ihm nach . der Hauptstadt des Südsudan. wenn sie "Guantanamera" anstimmen .. wollte er ihnen etwas geben . Uriter den Reisezielen waren neben den 193 UNO-Mitgliedern auch Nicht-Mitglieder wie der Kosovo.. dass ungefahr 90 Prozent aller Erlebnisse in meinem Leben. Die Antwort war eine Luftbrücke von Westdeutschland zum Berliner Flughafen Tempelhof. Vor etwa 60 Jahren begann die Berlin-Blockade. waren zwei Stück Kaugummi. Damit retteten die West-Alliierten Berlin. wie die Deutschen sich freuten". seitdem sei er quasi ununterbrochen unterwegs gewesen.pino.und bis zum Ende der Luftbrücke erhielten so tausende Kinder 20 Tonnen Schokolade. wo "die Hosen" seit 20 Jahren fast so beliebt sind wie in Deutschland.Rosinenbomber" genannt. Taiwan und die Palastinensergebiete. "Als ich zum ersten Mal eine Ladung Mehl nach Berlin flog. Mai 1949 wurden Millionen Tonnen Lebensrnittel und andere lebenswichtige Waren in den Westteil Berlins geflogen. die ich als geil oder super bezeichnen würde. Der Amerikaner Gail Halvorsen war einer der Piloten. das sind 203 Wochen oder fast vier Jahre. mit den Toten Hosen zusarnrnenhangen". Er sei nun 1. Vatikanstadt. Vom 26. das damals zwei Millionen Einwohner hatte.ab er alles. die SüBigkeiten aus dem Flugzeug zu werfen: Er befestigte sie an Taschentüchern. Berlin aufzugeben. Halvorsen beschloss. damit sie als kleine Fallschirme langsam zur Erde fielen. Dadurch wollte der sowjetische Staatschef die West-Alliierten zwingen.426 Tage gereist. Von den Berlinern wurden die Flugzeuge . was er dabei hatte. Das náchste Mal würde er mehr mitbringen. der Sanger der Band.

Doch seine Gro~zügigkeit und Verschwendungssucht führten zum einzig möglichen Ergebnis: Irgendwann war das ganze Geld weg! Das ehemalige Millionars. In Wittmund stand die Weh einige Wochen Kopf. mit der man zur damaligen Zeit noch zehn Baugrundstücke und zehn 100 Quadratmeter groíse Hauser hatte kaufen können. wie er in Krisengebieten wie etwa Afghanistan und Somalia klarkommen wo11te. es ware unmöglich". Dezember 1956 gewann der Wittmunder Bürger Walter Knoblauch im gerade eingeführten "6 aus 49" Lotto den Hauptgewinn. Noch bevor der Gewinn ausgezahlt wurde.S~ÖVEG . eine britische Hilfsorganisation.000 Mark im Lotto.· Über seine Geschichte berichtet aktuell die Nordwest-Zeitung.000 Mark. musste er manchmal auf ein Schiff warten.000 Mark.000 Mark hir einen Bungalow. Um zu ihnen zu kommen. Diese sind aber wegen der seltenen Grenzkontro11en kein Problem gewesen. Am 16. der sein Geld in einem Berliner Zirkus als Feuerschlucker verdient hatte. das war eine Summe. An die Tür hangre Knoblauch wahrenddessen ein Schild: "Wegen Reichtum geschlossen".000 Mark.000 Mark. wenn er "seinen Fu~ auf trockenen Boden" gesetzt hat. AKADÉMIAI KIADÓ 18) FÜl:. Er machte seine Verlobte zu seiner Ehefrau und war ganz erstaunt. versicherte der 33-Jahrige. Der erste deutsche Lotto-Grofsgewínner wáre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. "Die meisten Leute dachten. 500. genoss der Lottogewinner sein Leben. Dafür bekam er 31. 1968 verkauíte der gescheiterte Lottornillionar die Rechte an seiner Lebensgeschichte an einen Filmproduzenten.000 Mark kostete. das nur einmal im Monat fuhr. Zu dem Zeitpunkt gab es den Südsudan noch gar nicht. Der selbst ernannte Lottokönig starb am 12. lie~ er die Sektflaschen knallen.stammende Weltreisende. Nicht einfach hatte er es mit den kleinen Inselstaaten.Ehepaar musste sogar ins Obdachlosenasyl ziehen. Wahrend all der Jahre hielt sich Hughes nach eigenen Angaben strikt an vier Grundsatze: Er durfte weder fliegen noch eigene Fortbewegungsmittel nutzen. er wurde erst anderthalb Jahre sparer unabhangig. ich sei verrückt. Márz 1995 verarmt im Alter von 84 Jahren. Sie sorgten sich. musste sich auf öffendiche Verkehrsmittel verlassen und durtte erst dann ein Land von seiner Liste streichen. sagte Hughes. Nachdem dem Ehepaar die Konzession für den Betrieb des eigenen Hotels entzogen worden war. Der Lottogewinner. In kurzer Zeit gab er weitere Unsummen aus: 50. In Jever kaufre er das Hotel "Zur Börse" für 100. 100 Tage sol1 eine Feier in seinem Hotel gedauert haben. Auf der Reeperbahn wurde er des Ötteren gesehen. dann noch einen Sportwagen hir 21. Auf seiner Internetseite zeigt der Globetrotter Aufnahmen von sich aus jedem der bereisten Lander sowie Fotos sein er unzahligen Visa: Sie fü11en insgesamtvier Reisepásse. zwei Autos hir 12. viele glaub ten.000 Mark. Er gewann sogar noch einmal 300.000 Mark hir Möbel. die sich für sauberes Wasser welrweit einsetzt. 10. dass die Hochzeitsfeier nur 15. Mit seiner Tour sammelte Hughes Spenden für WaterAid. feierte sein Glück ausgiebig.

" 'ro 0'1 CD 'zi> '::0 ~ Kinder. Zwei Monate zuvor erst wurde ein Schild ins Schaufenster gehangt: "Zu vermieten". Dazu die Post und ein Schreibwarenladen." "Sonjas Drogerie" steht in roten Lettern auf der Frontscheibe des Ladenlokals in der St. lernen viele fremde Lander kennen. frühere Kolleginnen suchen ihren Rat und wollen wissen. vor der Kasse ein Philodendron. Knapp 27. die schnell aufgibt. brauner Kachelboden. Wirklich beneidenswert ist das für sie allerdings nicht. flüssiger SüBstoff.wie viele Orte langs der Weinstrage .69 Tage. die Hose endet unterhalb der kraítigen Knie. Martiner Straíse unweit des Marktplatzes von Maikammer in der Pfalz: 32 Quadratmeter. AKADÉMIAIKIAD. als die Fahrt inweit entfernte Superrnárkte auf sich zu nehmen.000-Seelen-Ort geschlossen . zwei Backer. wie die "Schlecker-Frau" den Schritt in die Selbststandigkeit geschafft hat. sagt Sonja Weisenburger: "Ich mach' weiter bis zur Rente. Warum nicht ein eigenes Geschaft eröffnen? Die Zei chen stehen günstig. wachst. deren Eltern in internationalen Jobs arbeiten. Seitdern wird die 43-Jahrige von der Lokalpresse als Hoffnungstragerin gefeiert. sondern weil sie dringend etwas brauchen. Sie sind überall und nirgends so richtig zu Hause. FÜLSZÖVEG. damit die Kundin das Paket besser tragen kann: "Tschüss Maria und bis morgen. Tante-Emma-Laden sind wieder sehr beliebt in kleineren Ortschaften. und weil sie mich kennen. hat sie "Sonjas Drogeríe" eröffnet und damit eine Marktlücke in dem 4. einem sonnigen Freitag. daneben Kekse und Tee.Alteren zahlen lieber ein paar Euro mehr. In ihrer StraBe stand seit zwölf Jahren die frühere Metzgerei leer. als Deurschlands grögte Drogeriekette Pleite ging. Im Regal hinter der Theke die Zigaretten. Maikammer hat . so auch Sonja Weisenburger. die 17 Jahre lang als Verkauferin für Schleeker gearbeitet hat. "Die Leute kommen nicht zu mir. Gerade bohrt sie mit dern Zeigefinger geschickt ein Loch in die Umhüllung einer Grogpackung Haushaltspapier.Ó~ ~ • . weil ich besonders billig bin. Kaffee.'"5 Imm ~ ~ Waschmittel. Juni 2012. Schaumfestiger. Vor all em die . Handcreme. dreieinhalb Monate nach Geschaftseröffnung. zwei Obst-undGemüse-Laden. nachdem sie ihre Kündigung von der Drogeriemarkt-Kette Schleeker erhalten hatte. Sonja Weisenburgers Füge stecken in Wanderschuhen.:::. Doch sie ist keine. Doch der Bedarf vor Ort einzukaufen. zwei Apotheken. "Die Kosmetik hab' ich auch erst spater reingenommen. sagt Sonja Weisenburger.000 Mitarbeiter verloren ihren Job. Spülmittel. " Heure. " Am 8. ziehen oft um. Die geht gut.wenig Einkaufsmöglichkeiten: zwei Metzger. ein Bekleidungsgeschaft. Auch Sonja setzt auf die Bequemlichkeit ihrer Mitbürger und deren Wunsch nach persönlichem Kontakt. "Die Regenschirme sind neu". Weil's SpaB macht und ich allmahlich Licht am Ende des Tunnels sehe.

Kinder zwischen zwölf und 16 Jahren. 'ro cn QJ > :0 N· v\ . Startdessen finden sie ihre Heimat im standigen Übergang. So geht es auch der Iő-jahrigen Tamara Khamis. Dass die Kunst des Fufsballspiels ihm in die Wiege gelegt worden war.:. Ihr Vater ist jemenitischer Diplomat. Mit insgesarnt sechs Toren in vier WM-Spiele~ machte der Ballkünstler die ganze Welt auf sich aufmerksam. Als Vater und Sohn gemeinsam die Finalniederlage Brasiliens bei der Weltmeisterschaft 1950 erlebten. im standigen Wechsel. Die brasilianische Persönlichkeit Edson Arantes do Nascimento . leb te als Kind eine Weile im Jemen und zag spater nach GroEbritannien und Österreich.wenn er erst einmal groE sei .. sind lángst keine kleine Elite von reichen Botschafterkíndern mehr. Allerdings haben sie einen ganz anderen Begriff von Heimat als die Kinder.Pelé schoss mehr als tausend Tore. sagt Angela Ittel.•. Aufgewachsen in einem klein en Ort zwischen Sáo Paulo und Rio de Janeiro spielte Pelé zunachst für den FC Bauru. Und das gelingt ihnen oft leichter. Durch die Globalisierung sind heute immer mehr Familien von haufigen Umzügen betroffen. Der Fachausdruck dafür heiíit Third Culture Kids. Und vor allern: wo sie sich eigentlich zu Hause fuhlen. Sie finden schnell Freunde arn neuen Wohnort und sind oft gut in der Schule. Professorin an der Technischen Universirat Berlin. Sie sagt. Treffsicherer geht es kaum . technisch gesehen sei der Jemen ihre Heimat. aber internationale Einrichrung. Er ist der jüngste Weltmeister der FuEballgeschichte und zweifellos der berühmteste FuEballer der Weh. ro ~ :. versprach der damals Neunjahrige. welchen Einfluss das auf ihr Leben hat. Als er zum ersten Mal mit 13 in der Zeit ung stand. die gar nicht erst versuchen.kurz: Pelé. die an vielen verschiedenen Orten aufwachsen. FÜLSZÖVEG ~ O . die immer am gleichen Ort leben. kann man nicht gerade behaupten. Sie haben schon in vielen Landern gelebt und mussten sich dort immer möglichst schnell zurechtfinden und anpassen. dass Brasilien Weltmeister wird. Zwar verdiente auch sein Vater Geld als BerufsfuEballer. die sie besucht: Die Nelson-Mandela-Schule ist namiich eine öffentliche. Tamara wurde in Jordanien geboren. AKADÉMIAI KIADÓ. In Berlin fühlt sich Tamara wohl. die wegen der Berute ihrer Eltern schon oft umziehen und in verschiedenen Landern leben mussten. Acht Jahre spater hielt Pelé sein Versprechen. Sie hat in einer Studie 60 Betroffene aus 24 verschiedenen Nationen befragt. doch der brachte es nicht weit. Heraus karn. dass er . Viele von Tamaras Mitschülern stammen ebenfalls aus dem Ausland. Bei dieser WM 1958 in Schweden ging sein Stem auf. als ihren Eltern..Kinder.. dass die meisten Kinder mit der Situation gut zurechtkommen. mit gerade einmal 17 Jahren als bislang jüngster Weltmeister aller Zeiten. Der Begriff steht für Kinder. Noch heute gilt er als der ungekrönte König des Spiels.dafür sorgen will. dass sich ihre Heimat auf ganz viele Orte verteilt. Aber sie hat in so vielen verschiedenen Stadren gelebt. Zurzeit wohnr sie in Berlin. und das liegt vor allem an der Schule. an jedem Wohnort heimisch zu werden. Sie wollte wissen.

mit Erfolg. gehen die Leute unterschiedlich mit Ihnen um. Menschen nach ihrer Kleidung zu beurteilen. Vier Mal trat der AusnahmefuBballer Pelé bei FuBball-Weltmeisterschaften an und holte drei Mal den Tírel: 1958. In den Straísen Brasiliens tragen sie heute noch immer stolz sein Trikot . Sie hat das Cefühl. Schnell merkte die Osteuropawissenschaftlerin aber. Wenig spáter. aufzufallen und nicht ernst genommen zu werden. Auch Modeberaterin Nadine Thomas vom Modeinstitut Berlin gibt offen zu.Pelé.sogar nach der aktiven Sportkarriere. dass man sich in anderenLandern. In Deutschland blieb Kreuzer nichts anderes übrig. Nebenher versuchte er sich noch als Fernsehkomrnentator. Schulterfreie Tops sind tabu. Pelé lieB seine Karriere gemeinsam mit Franz Beckenbauer in den USA ausklingen. Die funktioniert aber nicht in allen Landern gleich. als sich unauffalliger zu kleiden und weniger zu schminken. Schauspieler. Die Betonung von Weiblichkeit ist dort ganz normal.geriet FuBball für ihn zum Lebensmittelpunkt." Sie findet deshalb. war sie stark geschminkt und trug Miniröcke. der durch ihn in den frühen 1960er Jahren zu einem der besten Vereine der Welt wurde. " Für Svetlana Kreuzer ist dies eine Folge der westlichen Emanzipation. die richtige Kleidung zu wahlen. Mitte der 1970er Jahre wechselte er zu Cosmos New York und machte dort erste Erfahrungen als Ceschaftsmann: Er gründete seine Firma .auch im Berufsleben. Mit gerade einmal20 Jahren erklárte ihn die brasilianische Regierung zum "Nationalheiligtum" und bei seinem tausendsten Treffer im Spiel gegen Vasco da Gama am 19. Sie sagt: "Je nachdem. November 1969lauteten im ganzen Land die Glocken. wechselte er zum FC Santos.Pelé Pro" heiíst. und Röcke sollen mindestens knielang sein. Als Svetlana Kreuzer 1997 aus Bulgarien nach Deutschland karn. sagt sie. nicht für sein Geschlecht schamen muss. 1962 und 1970. Sportminister und als Sanger. die heute einfach nur . Sie erklart: "In Deutschland herrscht bei der Arbeit der klassische Stíl vor. Kleidung ist Kommunikation.die kleinen NachwuchsfuBballer genauso wie ihre Vater. mit 15 Jahren. Sports & Marketing". in Deutschland aber fehl am Platz sein. sie müssen sich wie Mánner kleiden und sich ihnen auch sonst auf anderen Gebieten des Lebens. Als sie zu Besuch nach Bulgarien karn. dass es vor allem am Arbeitsplatz wichtig ist. Denn Pelé gilt bis heute als Beispiel dafür. Sonderbotschafter der UNESCO. dassman es aus der Unterschicht Brasiliens bis ganz nach oben schaffen und dort auch bleiben kann . dass ihr Outíir in Deutschland anders ankam. welche Kleidung Sie tragen. erzahlt er heu te. als sie es aus ihrer Heimat gewohnt war: An der Universitat und im Job hatte sie das Gefüh!. Ein Minirock kann zum Beispiel in einem bulgarischen Büro weiblich wirken. im Handeln und Denken anpassen". "Die Frauen in Deutschland denken oft. war ihre Mutter . wie in Lateinamerika oder Osteuropa.

Auch die Italienerin Elisabetta Campagna ist Eis-Fan. er wurde Mitglied in der Partei CDU. die vom italienischen Eismaschinen-Hersteller Carpigiani gegründet wurde und betrieben wird. Brasilien. eine ehemalige Konditorei. Anna Paula Valadares stammt aus Brasilien und erzáhlt. T-Shirt und Turnschuhen passte Kreuzer nicht mehr in das bulgarische Frauenbild. Durchschnittlich 9. Italien. Cremig muss es sein. Wenn ein Schüler noch mehr Feinheiten wissen will. Mit ihrem deutschen Outfit mit Jeans. schon von Kindheit an. Die Schüler kommen aus der ganzen Welt. Jetzt der Neuanfang: die Eisdiele. sagte sie. Dabei hatte Helmut Kohl als Bundeskanzler klare Ziele und war sehr erfolgreich. Russland. Wir haben schon einen Laden gefunden. kann er hinterher gleich noch den einwöchigen Meisterkurs buchen. es klappt. mit dern sie in der Náhe von Turin eine Báckerei geführt hatte. Schon mit 17 Jahren war er politisch aktiv. Seidig. Er beeinflusste eine ganze Generation. Vor kurzem hat sie sich von ihrem Partner getrennt. Seit 2003 gibt es diese Universitát. Ich hoffe. dass er kein hergelaufener Schaumschlager ist. Und fur den Gaumen sowieso. sagt die 30-Jahrige. denn kein Bundeskanzler vor oder nach ihm regierte so lange. Amerika. Geschmeidig. Am Ende eines Kurses gibt es ein Zertifikat.Kohlwitze". ab 1973 dann als Partei- . In einer Schule. es macht auch SpaK es selbst zuzubereiten. das sich der Absolvent spáter in seiner Eisdiele im Goldrahmen an die Wand hangen kann. die Kurse werden aber weltweit angeboten. Deutschland. dass sie in diesem Sommer mit ihrer Schwester dort eine Gelateria eröffnen wird. Zuerst arbeitete er in seinem Bundesland Rheinland-Pfalz. lernt man alles über die Zutaten von Eis. Gutes Eis schmeckt nicht nur gut. Nicht zu kalt. seine Vorliebe fur Strickjacken oder die behabige Art des 1. Schweiz. Nur der Titel "Dr. sondern ein ausgebildeter Eismann oder eine Eisfrau. Australien. Nicht selten ist die Gelateria ein Wendepunkt in der Biografie. Und das kann man an der Gelato University in Italien lernen. Damit seine Kunden wissen. Doch die Deutschen lachten oft über ihn: Sein Lieblingsgericht Saumagen. sehr beleibten Politikers boten Anlass für die populáren . Viele wollen in ihrer Heimat mit Gelato ihr Glück machen. Wenn man sich für einen Basiskurs einschreibt. "In Brasilien gibt es nur wenige Eisdielen. aber Jahr für Jahr kommen immer mehr. Eine Freude fürs Auge.000 Studenten im Jahr besuchen den Unterrichr.entsetzt: "Du siehst aus wie eine graue Maus!". wie und in welchem Verhaltnis man sie mischen so11und wie daraus das herrliche Gelato wird.93 Meter grofSen. Gelato" wird hi er leider nicht verliehen. Am 1." Eis ist ihre Passion. der Hauptsitz liegt bei Bologna. der eine Woche dauert und für Anfanger gedacht ist. Oktober 1982 wurde Helmut Kohl Bundeskanzler und blieb es 16 Jahre lang.

Doch es gelang ihm trotz politischer Programme nicht. Die alteste Untergrundbahn der Welt. zweiten und dritten Klasse.000 Menschen in den Abteilen der ersten. Der Premierminister ist aUerdings nicht gekommen. Zu Beginn kritisierte man ihn allerdings: Kohl hatte den Ruf. Doch dies er Erfolg dauerte nicht lange. ". die anderen sollen nach und nach folgen. schlieislich wollten die 650 VIP-Gaste der viktorianischen Zeit ausgiebig die Stationen an der Strecke bewundern. wird 150 Jahre alt.mit aU ihren Verspatungen und Dauerrenovierungen und mit den architektonisch groBartigen Bahnhöfen. die heutzutage schon ein 402 km langes Netz bildet. Fünf Mal hielr die Dampflok an.Kanzler der Einheit" und werden seine Leistungen als Politiker anerkannt. weil er sich für die schnelle Einheit Deutschlands einsetzte und den Menschen "blühende Landschaften" versprach. Die zahlreichen Verspatungen durch Bauarbeiten haben namlich auch ihr Gutes: Seit einem Iahrzehnr arbeitet die Verkehrsbehörde Transport systematisch an einer Generalrenovierung der jahrzehntelang vernachlassigten Tube. in seinem Alter sollte man besser so lange wie möglich über der Erde bleiben. zusltzen Als 1989 die Mauer fiel. Januar yor 150 Jahren fuhr vom Bahnhof Paddington nach Farringdon die erste UBahn der Welt.chef der Bundes-CDU. Oktober 1982 wurde er auBerdem zum Bundeskanzler und somit zum máchtigsten Politiker im Land gewahlt. wo ein üppiges Büfett auf die Reisenden wartete. Londons Tube. Aber an dieser Fahrt konnte noch nicht jeder teilnehmen. politische Probleme nicht zu lösen. Der Siegeszug der altesten Untergrundbahn der Welt hatte begonnen. das Lebensniveau im Osten dem Niveau im Westen anzugleichen. neun Millionen Passagiere verzeichneten die glücklichen Betreiber bereits im ersten Jahr. Am 1. Gegen Ende seiner Amtszeit setzte sich Kohl gemeinsam mit dem französischen Prasidenten Francois Mitterand erfolgreich für gute politische und wirtschaftliche Beziehungen innerhalb Europas ein. Aber trotz des Spendenskandals bleibt Kohl der . Nach 5. . Tags darauf ignorierten die Menschen aller Altersstufen den Rat ihres Regierungschefs. sondern "aus. Victoria und Jubilee Line sind fertig. Der 78-jahrige Henry Palmerston meinte.5 Kilometern endete die Fahrt der ersten Untergrundbahn der Welt im Bahnhof Farringdon. Der Eröffnungstag gehörte nur der eingeladenen Prominenz. war Helmut Kohl auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Und schon bald war das Fahren mit der If-Balin nichts Besonderes mehr: Taglich fuhren 25. Nach der Bundestagswahl 1998 musste er abtreten und zag sich in der Folgezeit auch als Parteichef aus der Politik zurück. In Ostdeutschland sah man ihn zunáchst als Star. So verlor Kohllangsam seine Popularitat. Inzwischen gehört die kurz Tube genannte Londoner U-Bahn für drei Millionen Passagiere pro Tag zum Leben . Am 10. Durch einen groBen Skandal um illegale Spenden bei der CDU geriet Kohl immer mehr in Bedrangnis.

beispielsweise Baker Street oder Paddington. sagt Psychologin Simone Trautsch. Jahrhundert durch den Untergrund zog. über 30 Grad. rege!maBiges Essen. Der Begriff bezog sich ursprünglich nur auf jene tiefim Londoner Lehmboden Íiegenden Linien. was dem Gewicht zugutekommt und neue Lebensmuster trainiert. wurde zum wichtigsten .Kommunikarionspartner". Stundenlang sitzen sie vor dem Computer. oder das Essen wird ganzlich vergessen. Eltern..und Konzentrationsstörungen. Hobbys? "Keine Zeit. Projektarbeit wie Basteln • -'--_~ "'""""A. wie gut schon Kinderzimmer von Zwölfjahrigen ausgestattet sind". ob Cornputer-Kids auch im medizinischen Sinne süchtig seien. verdrangre Sorgen. Im Laufe der Zeit verwischten die Unterschiede.K""A. Fernsehen scheint eine Art "Einstiegsdroge" zu sein.:. Sauna und Strandlaufe. Immerhin geht es bei der jubiláumsfahrt der Merropolitan Line demokratischer zu als vor 150 Jahren: Plátze in jenem Zug. um zu wissen: Von Röhre kann keine Rede sein. gefunden. Angste. Elektronische Medien gehören wie das Essen zum Leben dazu. ihren Gebrauch kann man nicht ganz verbieten. dass Abstinenz in der Therapie nicht möglich und Heilung nur durch bewussten Umgang mit der . Im Sommer wird es regelmaBig schrecklich heiB. Als erstes deutsches Kinderkurheim sucht das Wichernhaus im mecklenburgischen Ostseebad Boltenhagen einen Ausweg für Jugendliche aus dem Teufelskreis der Medíensucht.. Geklart werden muss aber. Jahrhunderts in Tunnelbauweise gebaut worden waren. erarbeitet mit der Berliner Charité eine Studie zur übertriebenen Nutzung e!ektronischer Medien. Schule. Spiel und SpaB. erzahlt ein 13-Jahriger. keine Lust. Sport. 80 Prozent besitzen einen Computer und 40 bis 60 Prozent einen eigenen Fernseher. Viele Paralle!en habe sie zu Essstörungen.. Dazu zahlt auch. vergessen Freunde. Manches andert sich eben nie. sagt die Psychotherapeutin. Dazu gehört bisher auch die mangelnde Belüftung ~ben jener Röhren. statt Underground sprachen die Londoner bald generell von Tube. die bis zu 30 Meter tief unter der Oberílache liegen. den eine restaurierte Dampflok aus dem 19. aussteigen.D=ÉMIAI KIADÓ (íjj) FÜlSZÖVEG ~ O +-' ro 10- ·z 'ro cn aJ > :0 N V'I ..der Ausdruck ist eigendich irreführend. dazu Kochen und gesundes. Bei fast jedem zehnten bisher befragten Kind ist ein "extremes Cornputerspielverhalten" festzustellen. .Droge" zu erreichen ist. wurden mittels Lotterie unter EisenbahnFans vergeben. Schlaf. Folgen sind extremes Übergewicht." Die Bildschirm-Traumwelt fesselte ihn. wie zum Beispiel Anorexie. "Zu Hause hab ich jeden Nachmittag am PC gespielt und abends ferngesehen". spielen. Nebenher werden Chips und Schokolade geknabbert. das seit eineinhalb Jahren Kuren für medienabhangige Kinder durchführt. "Es ist erstaunlich. Ihr Team. surfen im Internet. London-Besueher müssen nur einmal an einem luftigen Bahnhof der alren Metropolitan Line. erklart Simone Trautsch. Die Therapie im Wichernhaus: vie! Sport. die zu Beginn des 20.Tube .

Unsere Gesellschaft beweist da schon mehr Toleranz. Sie haben den Menschen Ansehen verliehen. Schriften. Hier sieht es ein bisschen aus wie beim Zahnarzt: zwei Liegestiihle mit Lampen. " Günter ist der Inhaber des Ladens. etwa einen halben Millimeter tief. Tatowierungen wurden von der Gesellschaft nicht immer akzeptiert. "Álteste . Der neue Trend. das Selbstwertgefühl der Kinder zu steigern. Der kráftige Mann mit dem grauen Bart schimpft: "Ein Name. Aber wie veranstaltet man eigentlich eine Ökohochzeit? Dazu möchten wir nun einige Ratschláge geben. und der wird nur für "kontrollierbare" Videos aufgeschlossen. Rollhocker.aber meinen es eigentlich nicht böse. Heute sind sie für viele ganz normaler Körperschmuck. Er tátowiert hier seit 30 Jahren und kennt solche Kundenwünsche. behandelt seine Kunden gut.und Gartenarbeit. ehrlich gesagt.Tátowierstube in Deutschland" . Ziel ist es. Metallschrankchen. Tanz oder Theater ist Pflicht. Günter weiB: Früher hatten Tatowierungen etwas mit Stammeszugehörigkeit zu tun. Wir können das. Eine besondere Bedeutung haben die Bilder auf seinem Körper für ihn nicht. Ernst Günter Götz. der Bauarbeiter genauso wie die Frau des deutschen Bundesprasidenten. aber nur für E-Mail-Schreiben und Hausaufgaben. Symbole und Bilder schmücken den Körper vieler Menschen. Heute sind sie in Deutschland und anderen Landern sehr beliebt. und -dazu zwei Sterne für die beiden. von der Rose bis zum Zeichen des Hamburger Sportvereins. irgendwelche Schriften . hier sind manche etwas unfreundlich . kommt aus den USA und Frankreich. Auch Günter hat eine Tátowierung. Der Fernseher steht im Schrank. um verschüttete Begabungen aufzudecken. .so heiBt der kleine Laden in ein er Nebenstraíse der Hamburger Reeperbahn. Anja lasst sich heute ihre erste Tátowierung stechen. In manchen Kulturen ist das heute sogar immer noch so. Tattoos sind so alt wie die Menschheit. ein paar Sternchen. wáre ich Schriftsteller geworden. Das tut weh.Armel seines schwarzen T-Shirts hervorschaut.das wollen 85 Prozent unserer Kunden. Wenn ich schreiben wollte. Sie erklart: "Das sollen die Anfangsbuchstaben ihrer Kinder werden." Na ja. und Anja verzieht das Gesicht. In unserer Gesellschaft waren sie früher ein Tabu. so heiBt er mit vollem Namen. Inzwischen sticht die Nadel die Tinte in Anjas Haut. nicht mehr hören. Doch schon in wenigen Snmden werden die Namen ihrer Kinder ihren Bauch schmücken. Tatowieren lassen kann sich jeder: jung und alt. An den Wanden hangen Motivvorlagen: Von Tieren bis zum Totenkopf. die ökologische Hochzeit. 120 Stiche in der Sekunde. Und da Verbote nichts bringen: Einen Computer gibt es auch. maximal eine halbe Stunde taglich. die unter dem .

• Bitte deinen Fotografen ausschlieíilich digitale Fotos zu machen. das Brautpaar zu FuG von zu Hause abzuholen. Sehr ökologisch ist auch die Tradition. die er haben möchte.000 Briefe nicht ausgetragen. da mehr Reisen eine höhere Umweltbelastung bedeutet. Gegen ihn wurde wegen Verletzung des Post.und Strornkosten zu verringern. Viele Bráute entscheiden sich auch hir ein geliehenes Hochzeitskleid oder verkaufen ihres nach dem groísen Tag zur Wiederbenutzung. Buche eine Band. Erst kürzlich war bekannt geworden. sondern das Brautkleid der Mutter nach den eigenen Vorstellungen zu andern und zu tragen. Wahle Blumen aus der Saison. Wahle deswegen einen von allen Gasten gut zu erreichenden Ort in der Náhe. die am besten aus der Nahe kommen. Im Laufe der Jahre habe er den Überblick verloren und so hatten sich immer mehr Briefe in seinen Umkleideschránken gestapelt. die Post aus Zeitmangel nicht ausgetragen zu haben. Der Brieftrager gab an. Falls die standesamtliche Trauung in der Nahe liegt. • Reduziere den Papierverbrauch auf ein Minimum. Er hat rund 10. zum Beispiel bei Hochzeiten durch die Entscheidung für eine Kutsche mit Pferd oder ein Hybridauto.und FernmeldegeheimnissesAnzeige erstattet. teilte die Polizei am Sonntag mit.-• Schon mit der Wahl der Gaststatte kannst Du einen entscheidenden Beitrag leisten. i'mIm Kurzbericht 1 Aus "Zeitmangel" hat ein Münchner Brieftrager rund 10. dass ein anderer Brieítrager ausdem unterfrankischen Kitzingen in den vergangenen Monaten mehrere hundert Briefe in seiner Garage gehortet und nicht ausgeliefert hat. Ein Kollege habe die Post in einem Schrank des Umkleideraums entdeckr und den Vorfall gemeldet.000 Briefe gehortet. Diese werden dann ins Internet gestellt und jeder Gast kann die ausdrucken. Das Besondere daran: Alle Spieler sind wohnungslos und leben auf der StraGe . So können Einladungen auch per E-Mail versendet werden. Nach dem groGen Tag können die Blumen an die Gaste verschenkt werden. Energie. • GroGes Glück bringt es. Alternativ kannst du Recyclingpapier verwenden. • Auch bei der Unterhaltung kannst du dem Motto der "grünen Feier" treu bleiben. Am Abend können dann Kerzen besonders romantisch sein. die live Musik macht oder bevorzuge klassische Musik. • Eine Feier am Nachmittag hilft Energiekosten zu sparen. bietet sich auch ein gemütlicher Spaziergang an. • Reduziere den C02-AusstoG. Kurzbericht 2 In Hannover treten zur Zeit zwanzig FuGballteams aus ganz Deutschland gegeneinander an. kein neues Kleid zu kaufen. • Schnittblumen kannst du durch Topfpflanzen ersetzen. Hier geht es darum. anstatt sie auszuliefern.

Patrick Háde und Christian Köhler sind 18 Jahre alt und besuchen die 13. der auch in der Nahe saR. Mit mehr als 800 Euro lasst sich eine ganze Menge anfangen . sondern auch die Karriereleiter. AKADÉMIAI KIADÓ . Wer in einer Mannschaft spielt. Denn die acht besten Spieler des Turniers werden für die Nationalmannschaft ausgesucht. Schon beim Betreten des Zuges fiel ihm ein blauer Plastikbeutel auf. sagt der ehrliche Finder. Mit einem Unterschied: Sie klettern nicht nur Steilwande hoch.erst recht kurz vor Weihnachten.. Daniel P. Sie erleben jeden Tag. Geld auszugeben. Sie müssen sich aufeinander verlassen und miteinander klar kommen können. Die Abiturienten Patrick und Christian gründeten namlich das Start-up-Unterneh men "Thats my market". Bei 800 Euro waren das 34 Euro. Er brachte den Beutel samt Inhalt sofort zur Polizei nach Unterhaching. Viele merken auch erst beim Training. AuRerdem waren noch ein paar Spielsachen darin. dass sie von der Mehrheit der Mitmenschen nicht akzeptiert werden. kann sich auf etwas Finderlohn freuen. war anhand seines Reisepasses im Geldbeutel schnell klar. Sie kampfen nun um den Titel "Deutscher Meister der Wohnungslosen". ein Buch . Beim Turnier in Hannover strengen sich viele der FuRballer besonders an. Bis 500 Euro stehen ihm fünf Prozent zu. FÜLSZÖVEG.oder in Obdachlosenheimen. fand darin einen Geldbeutel mit einem Bündel Scheinen: mehr als 800 Euro sowie englische pfund. dass sie sich mit Alkoholoder anderen Drogen kapun machen.Nein' sagte. Kurzbericht 3 Daniel P. Zwei ganz normale Jungs. gefragt. Der Besitzer des Beutels. Die meisten Obdachlosen leben von der Hand in den Mund. Dagegen hilft das gemeinsame Kicken. "Ich hab' dann einen Mann. In Freising stieg er in die S-Bahn in Richtung Ostbahnhof ein. ab 500 Euro drei Prozent. ob der Beutel ihm gehört. "Ich kőnnte nicht damit leben. Sie fliegen im Dezember nach Australien. Ihr Selbstbewusstsein ist ge ring. Am vergangenen Freitag kam der 18-Jahrige um die Mittagszeit von einer Fortbildung. macht gerade seine Ausbildung zum Landwirtschaftsgartner in München. Als der . ist an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen.nur online. das mir nicht gehörr"." Daniel P. habe ich reingeschaut. ein Brite. Klasse des Georg-Christoph-lichtenberg Gymnasiums in Kassel. Wer ohne Wohnung ist. Der Lehrling aus München kam ab er gar nicht erst auf dumme Gedanken. Das Klettern ist ihre gemeinsame leidenschaft. Die Tasche lag auf den Sitzen. Ein Schwarzes Brett . muss regelmiillig zum Training kommen. Dort finden die Weltmeisterschaften der Wohnungslosen statt .und ein Schuhlöffel.

: Und dann habt ihr euch gefragt.: Und woher karn die Idee? P. Jobangebote und Jugendreisen dazu kommen. Durch die Angliederung an das soziale Netzwerk Facebook nutzen wir eine Plattform.t:. waren jetzt auch Artikel wie Auros und Handys dabei. Es ist der Tag. was aus den Tráurnen der Jugendjahre geworden ist. was verbirgt sich hinter eurer Geschaftsidee "Thats my marker"? PATRICK HADE: "Thats my marker" ist ein kostenloser. Timm Therre.: In einer Freistunde im Mai 2012 fragten wir uns: "Wohin mit den alten Büchern aus diesem Schuljahr?" Wir dachten. namlich zu erfahren: Was ist in den vergangenen zehn. H. was ist aus unseren Traumen geworden? Hören wir nun drei Meinungen dazu. auf den wir gewartet haben. lokaler Marktplatz im Internet. H. dass die unteren jahrgange diese gut gebrauchen können. dass unsere Idee einmal so erfolgreich werden würde! Unsere Arbeitszeiten sind sehr flexibel und wir haben auch keinen geregeIten Arbeitsalltag. tauranttipps. an dem wir uns umschauen . und gründeten daraufhin die erste Thats my market-Seite auf Facebook. die einen in Jackett.-- Patrick. die anderen locker. Natürlich ist der Zeitaufwand sehr hoch. H. die taglich besucht wird. ob das nicht auch an anderen Schulen oder im ganzen Stadtgebiet funktionieren würde? P. ein Lehrbuch oder der Tausch des Marathon-Startplatzes.: Genau.: Heute hat "Thats my marker" 13 Standorte in ganz Deutschland und über 10. Die Nutzerzahlen stiegen schnell. an dem wir in die Vergangenheit blicken. Wie bekommt ihr das denn mit dem Schulalltag unter einen Hut? P. R. weil sie viel Freizeit haben. weil die Termine für das Abi-Jubilaum kaum zwischen die Meetings in Mailand und Madrid passten. 15 oder 20 Jahren eigentlich aus uns... ab er es macht auch einfach SpaK Ein gutes Zeitmanagement ist aber unverzichtbar. aber alle mit dem gleichen Ziel. der eine angestrengt. R. die anderen in Jeans. Lehrer: Nach dem Abitur konnte ich mir vorstellen.000 neue Mitglieder dazu. Schon nach einer Woche hatten wir über 1. 31.::.. Artikel aller Art können hier verkauft und gekauft werden. In Zukunft sollen auíserdern auch Res- . Wo vorher Schulbücher verkauft wurden. die ihre Freunde einluden und diese wiede rum ihre Freunde. :0 REPORTERIN: Es gibt einen Tag in unserem leben. der sich an junge Leute wendet. viele Frauen tragen Kleider.um uns herum unsere ehemaligen Mitschüler. weil wir durch die Schule zeitlich sehr gebunden sind. Tarsachlich hatte ich auch zweimal AKADÉMIAI KIADÓ @lj FÜLSZÖVEG e ~ ••. Für jeden war etwas dabei: Ob Taschenrechner.. R. Wir gründeten "Thats my market Kassel".: Wir hatten nie gedacht.000 Mitglieder. 'C1l o'! aJ > N VI . Wir wurden zum Gesprachstherna der Schule. nahezu alles zu werden: vom Chirurg bis zum Radioreporter. Es ist der Tag. Pro Tag kamen in unseren Anfangstagen bis zu 1.000 Nutzer.

die Welt kennenlernen. Heute bin ich Sparkassen-Fachwirtin und sehr glücklich damit. den ganzen Tag nur in einem Büro yor dem Computer zu sitzen! Zum Glück konnte mir mein jetziger Arbeitgeber. absolvierte ich den Zivildienst.ni . Ich habe mal beim Radio gearbeitet. um mich im Laufe dieser Zeit für eine kaufmannische Ausbildung zu bewerben. Hier bin ich angekommen. Viel wichtiger ist es mir. dass der Beruf danach nicht mehr in Frage kam. kümmere mich aber gleichzeitig auch um junge Menschen. Und das war es für mich! Diese Erfahrung hat mich so aus der Bahn geworfen. Zumindest nicht ein Leben lang. Was mir immer sehr wichtig gewesen ist: der Kontakt mit Menschen. Manchmal finde ich es schade. eine ganz schön lange Zeit. In diesem Bereich noch mehr zu lernen. Bevor ich genau wusste.als Lehrer an einem Gymnasium gelandet. aber dann melden sich mein Lebensgefahrte. Fest stand aber weiterhin: Ich wollte unbedingt etwas mit Menschen zu tun haben. Meinen groBen Traum habe ich mir in einem Abendstudium erfüllt: mein Diplorn als Ökonom. Auch in meiner Freizeit dreht sich alles um den mir sehr wiclitigen sozialen Aspekt. den ich dann aber doch nicht annahm. meine vier Katzen und die Schildkröte. dass damals im Krankenhaus in unserer Abteilung ein Kind gestorben ist. nicht Mutrer geworden zu sein. 34. 46. beim Fernsehen und dann Kunst studi ert. in welchem Bereich ich einen gröBtmöglichen Freiraum finde. Bankangestellte: Mein groBer Wunsch. die nach meiner Aufmerksamkeit verlangen. FuBball spielen. Ich habe damals nach meinem Abitur eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und erinnere mich daran.r~ I~~ i~ I'co t~? f:~ (\. was ich machen wollte. mich zu éntfalten und meinen Schülerinnen und Schülern meine Begeisterung für Kultur weiterzugeben. oder ich lese. diesen Wunsch erfüllen. Kinderarztin zu werden. Schlieíslich bin ich im Schuldienst . eher nicht. Was noch fehlt. Versicherungsvertreter: Mein Abitur ist jetzt 13 Jahre her. ist von einem auf den anderen Moment geplatzt. Deswegen habe ich auch zunachst einiges ausprobiert. Sebastian Schönfeld. Und dann ist alles gut. Solange gehe ich Mounrainbike fahren. kreativ sein zu können. Insbesondere im Kunstunterricht sehe ich die Möglichkeit. da ich mich intensiv um unsere Kunden kümmere. Da ich keine Kinder habe. Nie hatte ich mir vorstellen können. die eigene Familie: eine Frau und Kinder. dass das nichts für mich ist. In beruíiicher Hinsieht sehe ich meine Lebenstraume definitiv erfüllt. AuBerdem interessiere ich mich sehr fur Biochemie und Geograhe. einen Platz in Medizin. Ob es mir heute Leid tut? Nein. um zu wissen. Einen Traum möchte ich mir aber unbedingt erfüllen: Ich möchte viel mehr reisen. Seit 20 Jahren engagiere ich mich in einem Altenheim. ist mein Ziel für die Zukunft~ . kann ich mich dies er Tatigkeit sehr stark widmen. obwohl ich mich drei Monate yor Abschluss meiner Ausbildung befand. yor allem meine Heimat. Anja Weigel. Jetzt bin ich Spezialist für Rentenversicherung. Irgendwie habe ich mir den Job in einer Klinik zu steril vorgestellt und dachte. eine Versicherungsgesellschaft. An diesem Wunsch halte ich fest.

Es ist dort relativ gefahrlich.: Meistens erzahle ich ihnen. wenn Sie nach Hause kommen? F. Wie halten Sie sich fit für solche Extrembelastungen? F.und Krisenreporter unterwegs. sollte man schon Wirtschaftswissenschaften studieren. an unzuganglichen Orten.Anzug und Krawatte oder schusssichere Weste? F. Gleichzeitig sollte man immer flexibel sein und bereit. Aber im Grunde genommen sollte man studieren. P.: Welchen Studien. denn man schleppt zum Beispiel manchmal eine Kamera und die Ausrüstung bei extremer Hitze durch die Wüste oder muss über irgendwelche Barrikaden springen. P.: Wie genau bereiten Sie sich inhaltlich auf Ihre Einsatze vor? F. Ausbildungsweg empfehlen Sie jungen Menschen. Man muss wirklich fit sein. R.: Ich glaube. FÜLSZÖVEG 0'1 Q) > :0 N V"I . AuBerdem gehe ich ab und zu auf Konferenzen.p CNN live von KriegsschaupUitzen. Sie sind Deutschland-Korrespondent für CNN. muss man erst einmal hinfahren und versuchen. an Orte zu gehen. indem ich über sie berichte und der Weh deren Geschichten erzahle.lebensgefahr tensender ist Teil seines Jobs: Frederik Pleitgen berichtet für den Nachrich- ~ O +-' e '. AuBerdem lernt man sehr interessante Leute kennen. Man sollte immer die Perspektive behalten. P. rede mit Experten und lese viel.bzw. und teilweise stehen viele Mittel der Kommunikation nicht zur Verfügung. aber auch haufig als Kriegs. R. die andere Leute erlebt haben.: Studi um. sondern auch physisch müssen Sie auf der Höhe sein.: Nicht nur psychisch. R. weil man dabei Argumentationsmuster erlernt.: Welche Arbeitskleidung tragen Sie lieber . dass ich weit weg muss.: Ich trage lieber die schusssichere Weste und den Helm. Aber wenn von jetzt auf gleich ein neues Thema auf mich zukommt. um armen Leuten zu helfen. in denen es für Menschen um alles oder nichts geht. R. Am liebsten bin ich drauísen unterwegs. die journalisr werden möchten? F. P.: Welche Charaktereigenschaften sollte man aus Ihrer Sieht mitbringen. Jura ist eigentlich auch ein sehr gutes Fach dafür. denn ich bin unheimlich gem an Orten. REPORTERIN: AKADÉMIAI KIADÓ. an denen es gefáhrlich ist. R. P. Das ist gut für die Grundfitness. wo Weltgeschichte geschrieben wird.: Wenn der Einsatz kurzfristig kommt. was einen interessiert und weiterbringt. R.: Joggen. man sollte sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Was genau reizt Sie daran? FREDERIK PLEITGEN: Man ist an Orten. sich unterwegs vorzubereiten. dann drucke ich ein paar Sachen aus und hüpfe damit ins Flugzeug. dass man nur jemand ist. um ein guter Reporter zu werden? F. Wenn man über Wirtschaft berichten will. viele Praktika und dann einsteigen. insbesondere in Situationen. Angst darf man keine haben. wo viel passiert.: Was erzahlen Sie Ihren Kindern über Ihren Beruf. P. der über Sachen berichtet. 'rt! Herr Pleitgen.

Auf Wiens gröíher und bekanntester Einkaufsstraíse tumrneln sich die Menschenmassen. Und sie haben vor allem ein Ziel: Primark . an der Kasse. Lange Wartezeiten für die Kunden sind die Folge . weil es hier viel wárrner ist. Sie brauchen Geduld bei der Parkplatz-Suche. Warteschlangen bei den Umkleidekabinen. MODERATOR: "Gerade in der kalten Jahreszeit ist es in Einkaufszentren ungeheuer heif und stickig. "Und hier bekomme ich alles. Nieselregen. damit Passagiere zusteigen können. Der Gratis-Shuttlebus von Floridsdorfist bereits bei der Abfahrt voll. Der Ansturrn ist enorm. "Gehen Sie weiter nach hinten. Aber stressig. Da hilft auch die flehende Bitte des Busfahrers nichts. besonders im Winter. die ihren schulfreien Tag für eine Shoppingtour nutzt.in der Mariahilfer Straííe ist an diesem Tag alles zum Bersten voll. die es in Österreich bisher noch nicht gegeben hat.im Gegenteil. Lebensmittelladen oder Handyshop . Aber ich kaufe meistens in Einkaufszentren ein. wundert sich auch ein Angestellter der Buchhandlung Thalia. " Keine Chance. Das Einkaufszentrum am Wiener Stadtrand zieht vor allem Wiener und Besucher aus dem Burgenland an. Es ist doch viel angenehmer. Sie ist mit dem Kinderwagen da.und jede Menge Stress für die Geschaftsleute. dass die Leute bei schlechrem Wetter eher in die Einkauíszentren ausweichen"." MODERATOR: Freitagnachmittag. Mariahilfer Strafse.15 Uhr bin ich gekommen. AKADÉMIAI KIADÓ . Allerseelen. Andreas Kwiatkowski zieht speziell im Winter die Einkaufsstraílen vor." Zumindest ist das G 3 deutlich naher als die Mariahilfer Straíse. Ein Fenstertag. Also an einem Samstag komme ich sicher nicht mehr her. Niedrige Temperaturen machen ihm nichts aus .eine Billig-Modekette. Auch Anna Hölzner ist mit ihrer Freundin deswegen nach Gerasdorf gekommen. "Man sollte meinen. JOHANNA: "Ich kaufe grundsatzlich auf Einkaufsstraíien ein.30 Uhr." MODERATOR: Manuela Weidinger wohnt im 22. Egal ob Kleidergeschatt. MANUElA: "Das ist praktisch. Dabei öffnen die Geschafte doch erst um 9.WartescWangen an der Bushaltesrelle. Wer in Wien einen Samstag zum Besuch des neu eröffneten Einkaufszentrums G 3 nutzt. wenn man auf dem Weg zwischen ANDREAS: FÜLSZÖVEG." MODERATOR: Derselben Meinung ist auch Johanna Holoubek. Um 9. weil alles ebenerdig ist. Íassr kein Ausweichen zu. Da kaufe ich doch lieber drauísen ein. ich muss keine Treppen steigen. Und wir haben es ja nicht weit. Denn die werden schon bei der Anfahrt strapaziert. Da war kein Platz mehr frei. Wiener Gemeindebezirk. auf den Toiletten und beim Bankornaten. was ich brauche. braucht Zeit und gute Nerven. In Einkaufszentren ist es mir viel zu warm. ANNA: "Günstig ist es schon. Das Gefühl in einer Sardinendose gefangen zu sein. Die Kunden sehen das aber anders. Aber auch Autofahrer sind nicht besser dran. kühle Temperaturen und grau in grau scheinen die Menschen nicht von ihren Shoppingtrips abzuhalten. Und das obwohl das Wetter deutlich zu wünschen übrig lasst.

aktiv an dem Leben einer zunáchst unbekannten Gastfamilie und Schule teilzuhaben. Herr Hirschfeld. Sprachreisen. F. GröEere Einkaufe erledige ich auíierdem am liebsten an Wochenenden. Work & Travel. die Geschafre aber geöffnet haben. Man sollte sich in Ruhe fragen. weil man selbst frei ist.und Studienreisen nicht annahernd möglich ist.den Shops ein bisschen frische Luft schnappen kann. was ist das Besondere an langerfristigen Auslandsaufenthalten wahrend der Sch ulzeit? H. "Weltweiser"-Bildungsberater Jens Hirschfeld sagt. F. sich einen sachkundigen Überblick zu verschaffen. Diese Programme bieten einen Aufenthalt für ein bis zwei Monate an. Wie begründet sind solche Sorgen? H. O +-' ro ~ +-' 'ro . R..D=ÉMIAI KIADÓ. Die Möglichkeiten sind vielfaltig. worauf man bei der Auswahl achten sollte.. Ob Au-pair. ob man der Typ dafür ist. Dadurch lernt man die Kultur und Lebensweise eines fremden Landes auf eine derart intensive und einmalige Weise kennen.A~K~A. Nach der Schulzeit stehen ein em dann viele Türen offen. An normalen Wochentagen hat man zum Shoppen meistens eh keine Zeit. ein Praktikum oder Studieren im Ausland.: Die Welt ist groE. Aber auch bei Schülersprachreisen oder Sommercamps kann man sich wáhrend der Schulzeit international austauschen.. Sprach.. Freiwilligendienste. die Freunde und die gewohnte Umgebung für langere Zeit hinter sich. kann ja auch erst mal für kürzere Zeit oder erst nach der Schulzeit gehen . Darüber hinaus kann man sich auf unseren ____ ~_~ ~~_-." . R. Selbst lange Weltreisen oder Srudienaufenthalte im Ausland erlauben keinen vergleichbaren Einblick in das Alltagsleben eines anderen Kulturkreises. wie es durch Urlaubs-.•.: Natürlich sind diese Programme nicht für jeden Schüler gleich geeignet. da man meistens nicht bei Gastfamilien sondern im Studentenheim oder in einem Hotel wohnt und so nur die Rolle des auíienstehenden Besuchers einnehmen kann.: Neben wichtigen und sinnvollen Gesprachen mit Eltern und Freunden oder ehemaligen Programmteilnehmern bieten auch Ratgeber wie das Handbuch Fernweh oder das Handbuch Weltentdecker eine gute Möglichkeit.: Welche Möglichkeiten bíeten sich Jugendlichen überhaupt mr den Weg in die Ferne wahrend und nach der Schulzeit? H. Viele Jugendliche lassen schwer ihre Familie. F. F.:Ji!.: Wahrend der Schulzeit für eine langere Zeit ins Ausland kann man durch mehrmonatige Schüleraustauschprogramme. und es scheint ja wirklich Tausende Möglichkeiten zu geben: Wo kann man sich denn umfassend und einfach informieren? H.: Langfristige Auslandsaufenthalte wahrend der Schulzeit bieten die auferordentliche Möglichkeit. Die sind total praktisch. FÜLSZÖVEG . Wer nicht sicher ist.: Aber viele scheuen sich ja doch vor dem groEen Schritt: aus Angst vor Heimweh. R. oder dem berühmten Kulturschock etwa.:. ol > :0 aJ N VI REPORTERIN: Auslandsaufenthalte sind beliebt wie nie..

..D.. Wir von "Weltweiser" mőchten jungen Menschen in allererster Linie einen klaren Überblick zu den vielen Optionen im Ausland verschaffen. R.Ó ~ __ ~ _ ..: Mobilitát wird heutzutage in vielen Bereichen unserer Gesellschaft immer wichtiger. 'ro cn <lJ > :0 N 1... F... Die deutsche Austauschbranche bietet eben darum vielfáltige Programmoptionen an.~ o •.. '•... ro ./'\ bundesweit 23 ]ugendbildungsmessen bei über 80 deutschen Anbietern direkt an den Standen von Experten zu den Programmen und auch zu Stipendien ader alternativen Finanzierungsformen beraten lassen........ FÜLSZÖVEG _ AKADÉMIA.K.IA. freut uns das sehr...... Wenn wir dazu beitragen können. um für jeden den Weg in die Ferne möglichst einfach zu machen und so einen Beitrag zur individuellen Mobilitar jedes Einzelnen zu leisten... dass sie gerne mobil sind und bleiben.I..: Welchen Stellenwerr hat Mobilitat Ihrer Meinung nach? H......

Kétnyelvű nyelvvizsga .

'hi0'fVZtélv • evvevőlv (.l. ve.ÉMIAI KIADÓ .egy kiló. AKAD. feladat 1. Míből nem volt sok az ALDI üzletekben? (2 pont) • dekonidó- • cladó6.n. Honnan ered az ALDI rövidítés? (3 pont) • ~AUwecltt l'1iv • i:t ev"dMriko-nf' }zó• VÖV~ 2. Milyen újítást vezetett be az ALDI elsőként az önkiszolgáló boltok között? (4pont) vetk:áiIvpotcokt-ev ~ (Ú"ut • evkarto-ndkctt ev{öidre.ru::tgy ~~lihet~ 7. Mi jellemezte az árukínálatot? (3 pont) • ~CÚ'Vv\I~élv • ev ~Ok.1.ne. Mit tanult meg Theo édesanyjától? (2 pont) • MgyCU'\! "kiU.vv vehettélv kV • ~ e1őr~ CÚ'ut Cp'U. Mivel foglakoztak a cég alapítóinak szülei? (4 pont) • ~ Ctt'l:Yev • egy ~ ~Wzle:tet veceiet: • ~apev~vo1:t • egy ~év~CÚ'btMv 3.bCNVV ~o-ydl<kelv • cwúM{.z.Wztet) • M#1I 5.e. Mi az ALDI sikerének titka? (2 pont) • legfoNr~ • ~abb-CÚ'orv FÜLSZÖVEG.truí • egy Wzle:tet 4.

ami az Oktoberfest (3 pont) elengedhetetlen kelléke! • cU.0Jrvtagy ~~ • bőYtuuiy~ 3.1. Mi ennek az elrérésnek az oka? (4 pont) • eyedet'~ · cw ci0'iMII • ~ e-z.ü1 • íft il.ondoruí • 8 hét'~tCtft 5. Milyen kapcsolat fűzi az Ohio államban található Cincinatti városát a nérnetekhez? (3 pont) • a.0Jrve1 AKADÉMIAI KIADÓ @Ii FÜLSZÖVEG .vcUt.ét'elekkR1.UW • 8 éve. Miben tér el a londoni Oktoberfest a münchenitől? (3 pont) • ev~2hét'~ • evl.több-hétte1 • ~ottcUv I'I'WJ' 6. Miért nem kell feltétlen Münchenbe Oktoberfesten? (2 pont) utazni. Nevezzen meg három dolgot. ha valaki részt szeretne venni az • evvíláfr~váY~w ..yl! 'b-e1. USA . Mit tudunk meg a szövegből a palesztinai Taybeh településről? (5 pont) • ~ ker~éfty fr. ~ve.~~ 2. w két hét'~tCtftott Mp!'Z&ű»i.. • íftwv~(9kt~-et • MM.z.r-ruU/ • {ÚN~ • .~ umive1 • he1y{. evLegt-öbb- • Ylimet~~~ 4..

• w.2 milUÓ4.~ 5. Milyen ellentmondásra mutat rá az UNICEF tanulmánya? (4 pont) • HcMniv Nime.feladat t ~~ t. Hány gyermeket érint a szegénység problémája? (2 pont) • kö-vülbe.y~ .~ .v • meLefrétel.tOY~~OY~tCMtjcilv • íttww1vID'(We1vé1~~ 3. .WJ.~~ • p~ke.ját~ • meLefrtéUcipő-!~pcW cipő- • bidklV 2. Mi mindent kell nélkülöznie annak a gyereknek.1- [~- 1.~: ~:u- f:O [ el '" (1. Mit tudnak tenni az egyesületek a szegény gyerekekért? (2 pont) • ételt • rUMt CUlrWJV 6. aki szegénységben él Németországban? (5 pont) • vtet:pontc.v~ . A szegény gyerekek kőzűl mennyien iskolát? (I pont) tudják évismétlés nélkül elvégezni az • eg-yhcu-madulv 7. Mely tevékenységek miatt nem jut elég ideje a szegény gyerekeknek a tanulásra? (4 pont) kMte1tVirrő[. • 1. Mi a legfőbb oka a gyermekszegénységnek? (2 pont) • c.

e.d&neJvCMitcvU~ . AKADÉMIAI KIADÓ. Milyen adatok bizonyítják.~ 7.rv citéLt0 8. FÜLSZÖVEG . Mikor kezdett Karl May hosszabb utazásokat tenni? (3 pont) • évekke1~ • evWúwt€to-wtörtiYteteJv megj~ ·utcivv 9.Lopatt 5.vaLó-~ • 32 utcivv 6. Mit tudunk meg a szövegből Karl May családjáról? (3 pont) • ~eJvvo1tctlv • 14 teffiiivéb5l. Kinek köszönhető. 4. Milyen valótlanságotállított Karl May műveiről? (2 pont) • hogy evLeM1-etlw.~ • nipeJv kÖZÖtW ~~(~etirt~ • béJ<.valóbct. Mikor kezdett Karl May könyveket írni? (2 pont) év~ • evb&töt1b6/. Milyen eszméket hirdetett művei által Karl May? (3 pont) .t • ő. Milyen bűntetteket követett el Karl May fiatalkorában? (2 pont) • Of"V~v~ vlWl. feladat 1.---------------------------------------------i . hogy Karl May nagy valószínűséggel a legolvasottabb német író? (2 pont) • 200 milUó-eladottpé1. Milyen könyveket Írt? (2 pont) • ~eginyeket . • 9 ko-vcivv~ 3. hogy Karl May már kisgyermekként lelkesedett az irodalemért? (J pont) • ~GlAII)'j~ 4.d6vvly • 40 nyeUvv0fordit'attálv l0 2.

duU4tftúnit 2.tcUotv • ~~olv .. V~~~ fUv~Cl1 FÜLSZÖVEG _ AKADÉMIAI KIADÓ (6pont) . feladat 1.taLoktwJv yz.5. Kik alkotják az ifjúsági szállók vendégkörét? (5pont) • fW. Mi jellemzi manapság az ifjúságiszállókat? I'J1Ode. Milyen volt az időjárás a második éjszakán? (3 pont) • ÚNcm:w~ • döYgött • ví1l.5. Milyen ötlete támadt ezen az éjszakán a tanárnak? (3 pont) • ~ • VlCUJYobb-te1. Milyen programot (J pont) szervezett Richard Schirmann 1909 nyarán diákjainak? • lW-cit1.000 6. Hány ifjúsági szálló van napjainkban a világon? (J pont) • 4. Hányan veszik igénybe évente a német ifjúsági szállók szolgáltatásait? (J pont) ·10~ .~ • ~ugdij~ • t1iLe:t00tbeYe1v 7.ep~ ~efV • M..álló-f~ íMcoWvéwtor~1'Wlv ~ 4.- íff~ fW.lMnlott 3.niU~éw~prOWamjcún5t.vY\l bav~ wtfonruicú5lv(itt VMoY k{Altu.

xtw • börtö-vtbe.ke1együtt • lM~áJv cllkoncevtjefke:t . koncertjén 1997-ben? (3 pont) . hogy az együttes tagjai hűek szülővárosukhoz és nincsenek "sztár-allűrjeik"? (3 pont) .YU ~ 4. Milyen társadalmi problémákra érzékeny különösen az együttes? (2 pont) • atOl1WYUW~ .-feladat 1. hogy az együttes minden generáció körében népszerű? (3pont) . Melyik városhoz hűségesek azóta is az együttes tagjai? (I pont) ·V~ 3. Melyik évben lépett fel először a Die Toten Hosen együttes? (I pont) • 1982-00vv 2. Milyen tragédia történt a zenekar 1000. Mi jellemző számaikra? (4 pont) • egy~w • daUCtm01V • ~ewéAhető• YLÖVegeJv 5.t~ve1ü1v~ • koncertekerv • vCt9:YCII)ftJ.l..~ • cllfJYer-ekeil<. Mi bizonyítja.w 8. Milyen tények bizonyítják.~ 7.~ • egy 16 ivEW~ • cll~adtelőtt!Cllt~ 6. Milyen különleges helyszíneken léptek már fel? (3 pont) • vC!f~ • M<1>PcUqó.

t. Milyen megoldással juttatta el különleges szállítmányát a berlini gyerekekhez? (3 pont) · l<idoiYtevevvepül5b6/.már kollégáival együtt . Mi késztette a pilótát arra. június 24-én? (3 pont) • ~ÓJV • evNy~-13evUt1))€lve. Mit szállítottak a légi híd segítségével Nyugat-Berlinbe? .feladat I.zető· cwtópcüycikct.a gyerekek számára? (3 pont) . d. Mit szállított először Cail Halverson Berlinbe? (J pont) · ~et 6. Mire próbálrák a szovjetek ily módon kényszeríteni a nyugati szövetségeseket? (J pont) • ~ {ilctdfóJvevvw-~ 4.t 3. Mi történt 1948.e.Miért vette Sztálin blokád alá Berlint 1948-ban? (J pont) · Uakaftev éhe4"etVÚIevvw-~ 2. Mit szállított később .v~ I~~ 9. Összesen mennyit juttattak el ezekből a gyerekekhez? (J pont) I 20t~ .lWrnI vo1:tvuücv wui. • CMilV két v~ I 7.~ .~ (3 pont) • ~~életftmt~ • w-1At 5. · e:ft6evvtyőkéttt · ~evőitvf?/ 8. hogy később mást is szállítson? (4 pont) • gyevekeket látott evvepül6tivevv · okart: cu:&uí vlikav valuvmit.

é~ miatt 7. akiről a cikk szól? (2 pont) • bYí:t/~/LíNeYpoolli6/..püMre. • be«tM:tevevv~~OY~/201 • ~ hogy ve.ev kÖ-ZJ.pülhetett • CMilvt~~vehetett~bet • CMiIV CiI<lOY t6Y6/he..IUÍr~ • 33 iv~ 2. 6. • hev ev lÓJnit • . • Vé1.. Milyen rendkívüli teljesítményt hajtott végre? (4 pont) cülambcv jtAtott ci.tett ~ • lWt11! OY~ ev lMcíj6vró1.1.IUÍr~e.rv 1·érv lwuite. Mikor és hol kezdte és hol fejezte be az utat? (3 pont) • 2009. Mely elvekhez tartotta magát végig az út során? (5pont) ve. Honnan származik és hány éves az a férfi.tette. Miért nem volt nehéz bejutnia a háborús övezetekbe? (2 pont) • evrLtkcv • Yutt6vrelleMyZ./f iv~ 4.m.ikeiUlV ~_~_~ __ ~=_ AKADÉMIAI K1AOÓ • FÜLSZÖVEG . Mennyi ideig tartott az utazás? (J pont) • 1/f26 rutp~/203 hét'Lif/mcydtte.bet 5.·S~{ef~e.j~ • Uv~ba.-- 00'iM'II hctjóvev kiUett v6vrvúcv CMiIV havcmtev ~Kz.~Votvuv 3. Hová jutott el a legnehezebben és miért? (3pont) • ev"l<Mr~~ t~ • CIA11AÍ J~.

Mi mindent vásárolt még rövid időn belül? Nevezzen meg négyet! (4 pont) . • éIett&ténetl'/ • (~)jOiJ1it · egy fUm?Jroducevvtelv 9.' __ ~~ __ ~'==~~~_- lll: ...D::. Mennyi pénzt nyert? (J pont) • 500 000 wuivkát 4.ei/<MNőjér"l'/ 6. Hogyan szerzett nagyobb összeget 1968-ban? (4 pont) • eladta.. feladat 1. ~et"tl'/ az a férfi.:. Mi volt a férfi eredeti foglalkozása? (2 pont) • tííMl:Yelő· egydv~ 3..IA:.O.:.egy~ · • • • OOtoro-W-t kétliWtót egy KPortkorMt" egy hote1t 7. akiről a szöveg szól? (2 pont) evlottó-f6nyereminyt 2. Mire adott ki először egy nagyobb összeget? (J pont) • cvz. Mi mindent vehetett volna ebből az összegből? (4 pont) 10 • építé1rVtelket • vagy 100 Vligyz. Milyen szerencse érte másodszorra? (J pont) • újrev ~et"t evLott6vv 8.utt 5. AKADÉMIA.:.e4ő• etki.ét-errtagy~ • há. Mi által vált híressé Németországban • ő.etm.: I~K.volt cvz. Milyen körülmények között élt idős korában? (J pont) • ~eMtt 'FÜLSZÖVEG.~I 9.:.._:.

pÚ'boi. Mit tudunk meg a szövegből Sonja korábbi munkaviszonyáról? (2 pont) • egy rn:tgyd. korcilibV muvtl<ájcü: 4.:-.K~A:.!:ÖVEG .:::. Milyen szolgáltatások.10. Miért szűnt meg a munkaviszonya? (J pont) • evciff ~ YI'UW\t 6.y~ú. Mi késztette Sonja-t a bolt megnyitására? (2 pont) • eIv~ette.nip:rz«úbbelv(2 • f6l. feladat ---------------------------------------------.• ~~~A.t d.y~ú.. Milyen üzlet tulajdonosa Sonja Weisenburger? (J pont) • d. A lakosok mely igényeit akarja boltjával kiszolgálni Sonja? (3 pont) • f<M:Y~ '~cw • kapcwW . 1.v 7.. illetve üzletek találhatók Maikammer városkában? Nevezzen meg ezek közül ötöt! (5 pont) hentcw p~ gy6gy~civ ~-~gy~ rWuibott pOJtev pa.~ "'__ ••••.-==:.etj eu ídiheJV köréOOttv pont} 8. Milyen változás tapasztalható a vásárlási szokások területén a kisebb településeken Németországban? (3 pont) • ev~oivegyre.v 2. Mit tudunk meg a szövegből a bolt méretéről és berendezéséről? (3 pont) 32 V1igyzetmiter • bcwruv btwkclótap IjcivóUtp • ev~e1őtt~Of\! 3.:::DÉMIÁI KIADÚ • FÜLS.y~ú.v-~~ • 17 6vúJ 5.

.\iM'l! hiv kcllett ~ FÜLSZÖVE(i • AKADÉ...~ 5..kirltJ~ &A!N.~~~ • otthorv ·3. Milyen gyerekekről szól a szöveg? (3 pont) •.....l/jem&ti.hO{.\iM'l! · t~ bctY6...l/~ .c.O.'.tcil.YZtrUíbtM'll élt • Nagy-'Br~ • ~'BevUrtbew UtlWV 6. ak{JV • 2'+ kMlö-nbö-ző-OY~~~ • 12 & 16 iv kö-zMt'Lelv 4. ~(.~~~ • ID'aknM'l!~/~~OY~ tMnef'n....ID'01'. Hogyan boldogulnak ezek a gyerekek különleges helyzetükben? (4 pont) • ID'OY.vz.~ ~ 'ro :g O ~ 2 1.M~IA~I.elv tneg-' 2. a Berlini Műszaki Egyetem professzorának felmérésében? (3 pont) • 60 {íct. Mit tudunk meg a szövegből Tamara Khamisról? (5pont) • ~j(._ ••~ --'''''-=----'.toW • jó1v/jate1j~eAt1.. . Mi a hátránya ennek az életmódnak? (2 pont) ... Mi jellemző Tamarára és sok osztálytársára egyaránt? (3 pont) • kÜlf6liUe1V • máv' ~01'~éltelv • o.. Kik vettek részt Angela Ittel. dipLomcd'cv • JOY~KWletett • ID'evek.D.clv .....K~IA.

vílágt~~~cycv . Mit ünnepeltekl969-ben egész Brazíliában harangzúgással? (2 pont) • PeU 1000.t!~(A.1.Mt kenz~ettpiM.~ • v~M1v • tOO&.(A. ~(A. Milyen fogadalmat tett Pelé 9 éves korában? (4 pont) • Jw. Hol fejezte be Pelé futballista karrierjét? (J pont) • cviUSA-baw 7.~ __ "'-- ~~_.wéMr~ .m.e.. volt" 3.övet • ~ort~eY . • fJ6lj1it 6.. Mikor és hol vált valóra a fogadalom? (3 pont) • 1958-baw!8 éNve1.. • det n.v~~ 5. vuie.~ • UNESCO ~k.. Mit tudunk meg a szövegből Pelé édesapjáról? (2 pont) · ~etk. Milyen rekordokat tart a mai napig is a futballista Pelé? (4 pont) • (A. fCl.~ • (A. • hogy 'BvMilW.LSZÖVEG= . Milyen tevékenységeket végzett még a későbbiekben ezek közül négyet! (4 pont) Pelé? Nevezzen meg • i1iletootheY • 7V-~or .mú1t 1000 gólt rúg-ott 2.M• ~cwvó1.t Legyet'\! • v~M1v 4.-_~~AK~!JÉMIAI KIADÓ ([ji FŰ..

eg:yef\l(2 pont} 6. amikor viszondátta lányát? (2 pont) · úgy VtéJLe1. Mit mondott Svedana édesanyja. C'I aJ ~- 2. Milyen volt a megjelenése.t-~ 1w.gyó-top~ ~ (2 pont) • CN~CN~tivcUfréf'ő-1. Milyen a nők öltözködési stílusa a német munkahelyeken? az öltözködé- (5 pont) • ~lt'~ • vcillpcit1t vtilk.~e. 4. Mi Svedana foglalkozása? (2 pont) • Ke1et-flM"ápCN · M~ó3. feladat ~ O VI 'nl :B. amikor Németországba érkezett? (3 pont) • ~iiÍtv~ • ev~vOlt ..13. Miért öltözködnek így Svedana szerint a német nők? (4 pont) • cvzt"~á1v • úgyke11~ • ~~ tnú'\tCN~ &et ~tevületétv W • ho-Lz4íulvke11~ 7. O 1.ü1. honnan érkezett Németországba Svetlana Kreuzer? (2 pont) • 1997-00rv • 'B~íábó{.e. • tnú'\t kV egy ~/<. Mi volt az érzése. ~ . hogyan reagál a környezete Németországban sére? (2 pont) • Mm! vetú1vkomoty(M'l! 5. Mikor.ú! CNvc:UW.

Milyen újrakezdésre készül most? (J pont) • fc. aki többet akar tudni a fagylaltkészítésről? • ~~het~ • ~k.14. • 13~meUett 2. Mióta létezik. és hol működik a "Gelato egyetem"? (2 pont) • 2003 óta.I.gyWto-u5t akar ~itYUÍ AKAOJMIAIKIADÓ.• 9000-0V\! 3. Mit tanulhatunk .hogyCM'\! • ~ núly0V\! cwcM1ybaw • ke11 ~evYUÍ CVUi/<. 7.. Hányan tanulnak ebben az iskolában? (2 pont) • évente. Hová kell beiratkoznia (2 pont) annak.róV .(~. I'tŐVMéve1 • fc. Milyen hosszú az iskola által kínált alapkurzus? (J pont) • egy het~ 5. Mivel foglalkozott mostanáig Elisabetta Campagna? (2 pont) • pCtrtn. · ~p~v~ett 9. Honnan származnak az iskola hallgatói? (2 pont) • ~~v~óV 4.eréve1.gyWto-u5t akar ~itYUÍ 8.M-z. FÜbSZGVECi . feladat -- ~ l------~ l.urU.~ meg az alapkurzuson? (5pont) • a.r"(A.Q.uivalók..I. Miért iratkozott be az iskolába a brazil származású Anna Paula Valadares? (3 pont) • ~círorv • a.t 6.

~ ·tm~ 5. Hány évesen kezdett Kohl politikával foglalkozni? (I pont) • 17éN~ 7.cty~ 6.vworuUat • evVlj'~~rE?/~ 10. Mikor lépett hivatalba Helmut Kohl? (I pont) • 1982. Mi történt politikai karrierjében 1998-ban? (4 pont) • ev~~ói. ettníko-vleomlott • evfcW 8. Meddig volt hivatalban? (I pont) • 16 éN4r 3. • ~ke1lett~ • v~&YtUlt • evpotűJW.feladat 1. Mikor volt Kohl karrierje csúcspontján? (3 pont) • 1989-be-rv. Milyen volt Helmuth Kohl külső megjelenése? (2 pont) • 1. Miért volt nagyon népszerű Kelet-Németországban? • me. Mi volt kedvenc ruhadarabja? (I pont) • kötött koJnitfl<.rt ev~or~ • egye1rÍt'~ ~ wev 9.b6[. (2 pont) . Miért veszítette el népszerűségét? (3 pont) • Mm! }{került • KM0VV cvz" éle:t}ú.vv~ 4.93cm. okt6beY 1-éw 2. Miben egyedülállÓ kancellárként? (2 pont) • Lly0VV~ íde4r • ~Mm!voithWata1ha.

.::KA:. Miért nem vett részt a miniszterelnök apróbaúton? " 78 ive:Yvott " úgy v&te.---------------------------------------------~ 16-. Mikor adták át az első metróvonalat Londonban? (2 pont) • 150ive• j~lO-iYv 2.f1I (4 pont) " jobb. feladat 1. Milyen vonat közlekedett a jubileum alkalmából? (3 pont) • mclyetegy 19.:A:.!KIADÓ @illiV FÜLSZÖY. 'r~~ ". Ki vehetett részt az első úton a megnyitó napján? (3 pont) • V\. A londoni metró milyen hátrányairól esik szó a szövegben? (5pont) ..!.cvföid-f6Lött I1UWcuiruí " ~cw1v1.l~G= . ~ .lM> Ő.ivbew utMtcUvcv metróval! • 9 ~ 5.k.or-ciba.!._ ~_::. Milyen adatok bizonyítják. nyárO1\! • 30·C{e1etW~ 6. hogy az angolok nem értettek egyet rniniszterelnökük véleményével? (3 pont) " 1'tafJ0f\ti.eM 4.I.'_~ .~ " ~ 1iJ..-. 2 5 OOO-ef\! " ~ eM.:.~ • ~ CiUCVVtdÓ- rerlOVáU4V~ micltt..:..:'M=IA:.!:D~E::.0I11I~ • cw1vcv ~ott • ~!pr~(vetgy:650VIPv~) 3.

~ • ~r~~td.:p~ 8.~~~ vetgy tclj~ il{eJ.ctdo.köWervchqJ~ . Mi jellemző a média-függő gyerekek szabadidő-eltöltési • óy~ülrte)vcv ~ szokásaira? (4 pont) előtt 'j~ • ~cvz.o-ncerttr~ UWCtf"oiv 4.e.t-01v~~(V • vtap01l\tcvfil.tú4úiy~ • {iliLmeJV • cdv~· ~ k. Hogyan használhatják a kúra alatt a számítógépet a gyerekek? (3 pont) • CWJV (V. hobbir-cv ~ ídejiilv 2.i. Milyen gyakran fordul elő a megkérdezett gyerekek között a computer függőség? (J pont) . Milyen testi és lelki tünetekkel jár a függőségük? (4 pont) • mrém. Hogyan befolyásolja ez étkezési szokásaikat? (3pont) . Mire tanítják meg a gyerekeket a kúra során az étkezéssel kapcsolatban? (3pont) • {ő-uw .~t'~ 5.Rjt'Jvcvz.fe1.SZÖVEG • AKADÉMIAI KIADÓ --------------------~~~ . Míért nem lehet teljesen megtiltani az elektronikus média használatát a terápia során? (J pont) • cvz. ~n.terv • ~or-trcv.1. ÓYCtt FÜl.~ 3..~ Ú'"tiwcv • ~ hM.éLetÜrtJV r~i vcUt 7. Hány százalékuknak van saját tévéje? (J pont) • If O-60 6.

YÖY~ • ép~épPÚfJY eu. feladat a tetoválás nak? (J pont) • Vtagycwvkedvek! ~ emoonwv VMltte:tov~ 2.óy 9. ]ellemzően ki visel manapság tetoválást Németországban? .gyevekeV • (vuwéneJ<. Mióta létezik a tetoválás? (2 pont) • eu. 3.vMlt 8.---------------------------------------------~ 1. Milyen a megítélése manapság Németországban 18.üalet"tuLqfdo-vumv 7.wte:tovcUva.embev~ e.)~t1ú • két"~ 5. Milyen tetoválast szeretnének a legtöbben? (3 pont) • egy vuwet • pcúr~ • feUvCl:to1<at 6. Ki Günter Götz? (J pont) • eu. Mire emlékeztet az üzlet berendezése? (J pont) • fo9or'vo-W veruiclőre.gyíd. 4. Milyen Günter megjelenése? (3 pont) • ev~~cUkctt"w • cB-z.~v~ • 6. Miről híres a Reeperbahn (2 pont) egyik mellékutcájában található tetováló szalon? • Niwtetor~~~tetovcüó-~a.eLttÖiV~ • »ÚfIi" (4pont) . Milyen tetoválást szeretne Anja? (3 pont) • a.~ • {iatciUi.

Mire kell megkérni a fényképészt egy zöld esküvő alkalmával? (I pont) • CMA1vcUg1tál#fotót ~ 9.wvŐutciYveW1w. Hogyan takarékoskodjunk a papírral? (3 pont) • ev~6kctt • e.e. Milyen zene választása javasolt az energiaköltségek csökkentése miatt? (2pont) .-~ kM1J. ha nem akarja szennyezni a levegőt? (2 pont) · lov~ húttótt'kocM. a zöld esküvő ötlete? (I pont) • ~USA·ból. Milyen szabály vonatkozik a díszítés re használt virágokra? (3 pont) • CMW'epe4t vÚ'"ci1JotvegyWlJv • ev~ megfelilőt • ~eM<.feladat 1. Honnan származik az új trend.eI vegyew új nihcit • ~jevvUh6jcitv~ .de.t • vetg-yhihrldcuAtót 7. Mire ügyeljünk az étterem kiválasztásakor.é1iFv~~ 2. Hogyan spórolhatunk a~~ kö-vw!yewwhe:tő- módon aka- hclyew az esküvőn a világításra fordított energiaköltségeken? . Milyen járművet válasszon az ifjú pár az esküvőre.lberv kgyew • ~v~ ~ev 3.v~~gyevtycivaL 4. ha környezetbarát runk ünnepelni? (2 pont) • evl<ö-z. ~vWuit • vetg-y~ eM<. • di1MtciYvv0Vl.~ • vetg-y~ Ze-M. Hogyan ügyelhet a menyasszony a környezet kímélésére a menyasszonyi ruha kiválasztásánál? (4 pont) • V\.züJv • ~e.tjev evwjcitjcit 8.z.wvő-végirvodaaj~u1vevv~ 6. .jiMv • vetg-y újv~p~ÍYOYII 5.

lv(J. Hol találtak rá a ..~ • t6&b-~l0veM~fe7.20. AKADÉMIAI KIADÓ @lj FÜLSZÖVEG . Mi a jutalma a legjobb játékosoknak? (3 pont) • be.~wu4bcuv • ~kVken.ket--üIne. feladat •• 1.~d. Kik a résztvevői a Hannoverben megrendezett futballbajnokságnak? (2 pont) • haflikt~ • 20 CMqJ~(J.l0vcleket 5.~CÍIz.v~ • A WfLtrálúibcv repülhetn..y~ • tö-vtkr-~~~ 4.j~(J. 3.. jciYViWlv • ~ken.bizonyfrékra'? (2 pont) 'M-~~) • ~inyéh0YII 4..j~~~ 3. Ki fedezte fel tettét? (J pont) • ~ílv~(J. Mire neveli rá ezeket az embereket a csapatjáték? (4 pont) 'r~~ • ken. Mi derült ki nemrégiben egy másik német postásról? (2 pont) • (J. ol 1. Milyen vétséget követett el egy müncheni postás? (2 pont) • 10 000 l0veM • M#tt~ett 2.elv • (J.. 2... Mire ébrednek rá többen közülük az edzés során? (3 pont) • hogyM-~ . Mivel indokolta tettér a postás? (J pont) • ~ miatt M#tt~ette.vílcUfov. ~e.(J.

.e. Mi volt benne? (2 pont) • 800 euró- • ~~fOnt 3.zte.tyrot/b-eN~lótcWccit 2. Mit talált egy 18 éves müncheni fiatalember a gyorsvasúton? (J pont) • egy kélv Yl:)'lo-rv }W. hogy Így cselekedett? (2 pont) • l'WmI tud. • ev tcívccíbt:uv volt 7. Milyen jutalomra számíthat a megtaláló? (J pont) • 3'+ euróyevlpénajut"cilo-mrev . Mit tett először. Mit tett a talált tárggyal? (J pont) • Leadtevev re-ndőr~ 5. övi 6. amikor meglátta a gazdátlan tárgyat? (3 pont) • ~de. ev kö-zilherv ülő.. Mivel indokolta azt. Ki volt a tulajdonos és ez hogyan derült ki? (3 pont) • egy~ • cvz.ut"Ctft 4.feladat lIlJJ 1.ncvolyaw pirvz:t elkőlteA'\i. út/. • ~ l'WmI cvz..veIe.

.y0Vldjülv • miNeJ...~ • hoOOíjuJvcv~ 2.cli.d.z.ctiv a.t. Milyen "árucikkek" kerültek fel legelőször a website-rar (2 pont) • régV • tCM'lkörtyve1v 7.ír\ternete-vv.z. Hogyan tudja összeegyeztetni Patrick és Christian a tanulást a munkával? (4pont) • cv~ülvr~/~~owttmwttlw. ídő-veJ. 04'ZtcMJow1v • egy 4w. • ahoi.ukotcv wu:att • kötött a. Mi a "Thats my marker" üzleti ötletének lényege? (3 pont) • pú.pítottcUv 3. Miben hasonlít egymásra Patrick Hide és Christian Köhler? (4 pont) 18 é>v~ • 13.feladat 1. Hogyan bővűlt kezdetben a felhasználók köre? (2 pont) • vta:pOfltcv • 1000 fO. a.regWrcMt 8.o. Mivel szeretnék a későbbiekben kiegészíteni ezt a szolgáltatást? (3 pont) • étter~~ • ~MUatokJw. Cla.1 • íffÚMÚfout~ 6.z.talokat 4. Kiket céloztak meg üzleti ödetükkel? (J pont) • fí. Mivel hívta fel a figyelmet magára a két fiatal? (J pont) • v~/cég-et iW.~C4«JV · ja kcl1~a.tW • ~ vc:W::WoUtV Lehet 5.. .z.

Hol dolgozik Anja szabadidejében? (J pont) . Mi al foglakozása most Anja-nak? (2 pont) • bCMtk..22... Mi akart lenni Anja korábban? (J pont) • gyerikorvoy 6.dtW FÜLSZÖVEG • AKADÉM~I.mbeyekke).egy~~ 9..::. feladat . Milyen tervei vannak Sebastiannak a jövőben? (3 pont) • ~etV\R/w.OJmM..j zet • tMU. Milyen kérdést tesz fel szinte mindenki egy érettségi találkozón? (2 pont) • mi.Ú C:Uk.M/.:.I!I· .A:.Ott 8.I ~KI:..~(M.:.-~át'II gyerelv · ~egy 7.~ • vagy vci<Uórq>Ot'ter 3.:.. ---. Milyen élmény térítette el ettől a szándékától? (3pont) • (lIkór~ • a.:A. Mi a foglakozása jelenleg Timnek? (2 pont) ·t~ .!.-~ ol aJ . Lett belŐtiMtlV • ét'M.~ 2.- e. vcUó-ka:pcwtat 10. o v\ 'CO "'o --'o 1.já:t~ • bíokimiát ét'{öW().egy~ 5.... Mit tart a munkában legfontosabbnak Tim? (I pont) • (ll kYectt'wí. Mi akart lenni az érettségi után Tim? Írjon két konkrét példát! (2 pont) .tl4t 4.. Milyen munkát nem tudott elképzelni magának? (2 pont) • egyÚ'"~ • (ll ~óg-ép előtt ÜLt1Aí 11. Mi a legfontosabb Sebastian számára a munkában? (J pont) • M.:D~Ó.

• bctr-iJ<. FÜLSZÖVEG . Miből áll Frederik munkaruházata? • ~óálló- (3 pont) .~erv 00'GU'tt helyre.e.yY1. • wWolNc:w 5. Milyen tulajdonságokkal lasztja? (3 pont) kell rendelkeznie annak. törtét1elmet í.dó. Wtet1KUí. aki ezt a foglakozást vá- .~ • átdpelvW ev.kat" • nnJI1N" V~V7f' CU\A/' 7. feladat 1. Hogyan készül fel egy-egy "bevetésre"? (3 pont) • kO-I'IfeV~ • ~őkke1 btwz&.k.~ 4. hogy testileg is edzett legyen? (5 pont) • evk<Mnerát (~ev~eJ. Mit tanuljon az egyetemen az. Milyen helyzetekben van szüksége arra munkája során.. hogy edzett maradjon? (I pont) • fut 6.tívatagort.------------------------------------------~~ 23. r~~erv • YleI{é1jerv(hajLaA'l. Mit talál vonzónak a foglakozásában? (3 pont) • 00'GU'tt he0'ekMv~ • etJtO!.~ . YleIvegye.. Mit tesz azért.~ó2. Mi Frederik Pleitgen foglalkozása? (I pont) . C:W1Ú v~€w) 8.Ctlv • éY~~eket~het ~ 3.ádo.ttW komotyGU'tt magát .W AKADÉMIAI KIADÓ. aki Frederik foglalkozását akarja választani? (I pont) • C:W1Ú éYcJ.é$) ..

feladat 1.Autztr~ 6. Mire számíthat az. Mikor szokott Johanna bevásárolni? (1 pont) • MtvégM FÜLSZÖVEG. Milyen problémával szembesülnek azok. lipc0t • ~(V\emI jtiYYÚI • ~kcqJMtó7.tl 8.tl~ • cv~~varv 3. Miről ismert a bécsi Mariahilfer Straíie? (2 pont) • 'B~~00b- • bev~l6utcáj(. Honnan érkezik a legtöbb vásárló ebbe abevásárlóközpontba? (2 pont) • 'B~ k. Miért nem szereti Andrea abevásárlóközpontokat? (2 pont) • ~varv~ • ~~ó-/ke>v~(. Milyen előnyei vannak a Mariahilfer StraGe-n való bevásárlásnak? (2 pont) WiLe:telvkö-z.0ke.tILeJv~ 9. • ~jó-~e.vv {rÍM' LeJveg-őtlcl1d. aki egy szombati napon látogat el Bécs új bevásárlóközpontjába? (2 pont) • ídőve.v~ 5.ti • ~ boitolv Vl:Yitc:W:v előtt ~pCtikotóhe1y 4. Milyen bolt a legvonzóbb a vásárlók számára? (2 pont) • €!{JYdiNattiYw-lárIo • CtfJIUÍ ~ lnilq'cvIPyítnar"lv V\emIv~ jelet1. akik autóval érkeznek? (2 pont) • l1'UÚ'" (. AKADÉMIAI KIADÓ .ülNcir~ • 'Bu. Mire van szüksége annak a vásárlónak. Milyen előnyeit emlí tik a vásárlók ennek abevásárlóközpontnak? (3 pont) • olv.ött útkö-zbe. 2. aki busszal szeretne eljutni ide? (2 pont) '~wr(.U.24.~YÚI Mo- • 10.

AKADÉMIAI KIADÓ. Milyen rendkivüli lehetőséget nyújt a diákoknak egy hosszabb külföldi tartózkodás? (3 pont) •.úilli. Honnan szerezhetnek információt az érdeklődők a csereprogramokról? vezzen meg négy lehetőséget! (4 pont) Ne- KWlőkt6& bcwátok:t6l.íM<ClCV be{ej~ utMv 5..elv • vagy CW. hogy kibírnának egy hosszú távollétet szeretteiktől? (4 pont) • ~ rö-v~ íMr'f?/ mef1je-n.cv~át • bcwátClft • ~ ~körJfl3'en.t~ ~őktő1.téOOvv 2.or~ kMltúnyát • ~éIebnódfát/~jClft 3.etét 4. • ~ egy íM<ClCV é1e.--------------------------------------------- 25. akik nem biztosak abban.ád. feladat 1. Mi az. Kinek nem való egy ilyen hosszú külföldi tartózkodás? (4 pont) hagyjcvott • OJW ~ .tvevőkt6& könyvekb6i. amit csak egy ilyen országban? (2 pont) út alkalmával ismerhet meg egy külföldi az idegen • cvz. okt"cáciW k.JV cvz. FÜLSZÖVEG . konibbv ~ prOfViMnrWz. CLktWCtf\! résc: veN'UÍ • egy v~ó-cwJ. Milyen programok keretében tölthetnek iskolások több hónapot külföldön? (3 pont) • ~f?/ prOfVc:tf1101v • Jfl3'eLvvUfttJV • Jfl3'cM-vtciborolv 6. Mit tanácsolnak azoknak.

.

MEGOLDÁSOK Egynyelvű nyelvvizsga .

..()J. etwa 1946 ' 1955 - Gescháfte in Deutschland..~. Preise Qualitat niedr-Í$}' _.M. 2011 hatte das Oktoberfest in München .- 7.~. . -_. 1960 ol Platzierung der Ware cwi dem. .rv .egründet . die. Man feiert das Oktoberfest nicht nur in München..~ 300 1948 1949 . FÜLSZÖVEG.~. ... Karl Albrecht wurde geboren 1920 von Theo Albrecht ~ 4· Karl und Theo Albrecht übernehmen der Mutter : 1922 3.~ - .<?h:0.~...ili4cJ'v -- TEXT 2 1. Eröffnulélg:des '~"-. es gibt m~hr als. S das Lebensrnittelqescháft ~ .TEXT 1 •• 1. " ersten Selbstbedienungsladens 6.~~. S. . die FiJm'~_Albrecht-Discount wird 9.~P..Sy~. -- . _i~. . .F~boderv Dekoration w~ Verkaufer - w~ Beleuchtung Neorvóhr'e.. . 2. sondern auch in . Mutter der Albrecht-Brüder eröffnetin Tante-Emma-Laden Essen einen 1913 2.~..• ' AKADÉMIAI KIADÓ Besucher. Geburtsdaturn . 100 ALDI-Geschafte 8.Warenangebot YliihtW~ - ~ Kühltruhen ._ Si S in Deutschland -'"-. .~~ .

. ... Hilfsorganisationen • .etK J ~ ~ " n ....M~..~.m#t . Leistung armer Kinder m der Schule: . ~ ~~ ..~ • ~ JA J n ~ JA +-!}Í...M~. 5.M.~~ . Ein immer grögeres Problem in Deutschland: ..G~..f1'W.'I..... J~~}-k~K.." d. !JU#~~. ..w...•...-: USl SOWleemern uzierten l? .e.3.. 'O...1?Wr. worauf arme Kinder verzichten müssen: .JiM.Qr{: .~~ ... Wahrend das echte Oktoberfest .~~ ... Das zweitgrőíste Oktoberfest neben dem Münchner Original findet in einer ~ ..K~0:f. Taybeh ist ein klein es christliches .... .~... geniegen... Seir acht Jahren Ieiert man hier das einzige Oktoberfest im Nahen Osten ..I. 7... w..@:~f~:l~0:f." .mit arabischem r. J~~ . Ursache des Problems: 5....d~~:~JltlW~. in Palástina. 6.... )9Q. Anzahl derarmen 4... in London .. Wochen dauert...~r. TEXT 3 1.... Auf dem Oktoberfest kann man in Dirndl und .. 1o kal pro duzi 'i2í. Drei Beispiele dafür.~~. und bayrische .. ~.. 6.ll1. 2.-4 3..... 'B~ . Aufgaben. feiertman es seit Wochen lang.. geben den Kindern: ....x~J) Kinder in Deutschland: . . P..0Y. un d Musik ...A.s.ftY..~?~...cy-:-~ ...deutsches .~~I... 4.~Y.t.. die solche Kinder von ihren Elrern übernehmen: .IJ:l!tN~~. ~ Stadt statt..G.. TEXT 4 AKADÉMIAI KIADÓ @lj§) FÜLsZÖytG .. 'W:'!..ey.tr(0.

KOt'\. Was gründete er kurze Zeit spater in seiner Heimatstadt? • Wu'lJ~bet-g-e. J'er.OOV 550 gibt es in Deutschland? 5.\ter A u{trítt _ AKADÉMIAI KIADÓ I VIM'"chbr'ucJv I . Was für ein Programm organisierte Sommer 1909 für seine Schüler? der Lehrer Richard Schirrmann im • wu'l Waruieftow IWMld. Wer übemachtet Schulklassen? noch in einer Jugendherberge auíSer Jugendlichen und F~ • Set'ÚOYerv 'G~e. Was ungefahr kostet eine Nacht in einer Jugendherberge • 16 in Deutschland? flM'"& 6. 4.ILeI"t I Kr~ 1997 FÜLSZÖVEG.TEXT 5 1. Wie viele Jugendherbergen • ii.ww ZMI~ Nacht 3.er1M'lf}' 2.f? 1. Worüber informieren Jugendherbergen • Kult"uY- ihre Cáste? • IM'\d.000.w ~~H()f'r()f'~' S~"H[erkommtA~' 1988 . 7. Wann karn plötzlich ein Gewitter auf? · í..Fr~r09'V~ TEXT 6 II 1~82 ~T: ~Albutw "fí.

X' 1.:~. saB eine Zeit lang im Gefánqnis. dem Flughafen und er (9) Malauch etwas anderes mitbringt.... Süíiigkeiten aus dem Bis zum Ende der Luftbrücke er- hielten so tausende Kinder in Berlin Schokolade und andere SülSigkeiten.(l"qt ein (7) .000.. X Die Texte ihrer Lieder sind eindeutig und für jeden leicht . X Nach dem Krise..:.' t. .: . Millionen L~~ und andere (6) ~@K.:>:.. X Die Fans der Band gehören heute schon gröBtentei[s zu der alteren Generation. . X TEXT7 •• ~. Konzert erlebte die Band eine schwere X Die Band hat sich mit den Jahren nur wenig qeándert. d-". :. Waren wurden mit dem Flugzeug nach Berlin geliefert. aber dann sah er Kinder auf . Einwohner von Berlin zu retten.Y. Gail Halversen war P. Der sowjetische Staatschef wollte die West-Alliierten zwingen..~ ihnen.~_:~.~ Am (1) lielS Stalin (2) ~A~~ nach West-Berlin sperren.'. AKAD~MIAI KIADÓ..:. . .."gj.í?r.~KW:v . dass er das nachste Er hatte die Idee.:'..ol -: .. Die Band musste die Heimatstadt Düsseldorf verlassen. ~ ~~.'f:JtM:WJ9.j. FÜLSZÖVEG . Flugzeug zu (10) w. Der Sanger der Band. X Die Musiker der Band spielen gern zusammen FuBball.../: .~ . er nur (8) nach Berlin. zu verstehen.....~. Berlin (3) Die Luftbrücke war eine Aktion.-~. Campino..4~ um die (4) Tonnen (5) .. • .'f.. der an dem Einsatz teilnahm. Zuerst lieferte H#. nachdem sie in ganz Deutschland sehr populár geworden war.. .

Es gibt einige tander. F 8. Er konnte nur dann fliegen. Ein Englander hat alle Lander der Welt bereist. nur einige Kleinstaaten wie der Kosovo oder die Vatikanstadt standen nicht auf seiner Liste. b- CI b- ev Q) ~ TEXT8 1. F 5. Die Weltreise endete in einem Staat. da ss er seinen Plan verwirklichen kann. o 4. der zu Beginn der Tour noch gar: nicht existierte. F Die Reise hat etwas langer als vier Jahre gedauert. die nur sehr schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. 'R 10.. F _.-. 2. wenn er ein Land mit keinem anderen Verkehrsmittel erreichen konnte.". Er startéte seine Reise in Uruguay. Nur wenige Leute glaubten._~------~o_=. Grófsere Probleme bei der Einreise hatte er nur in den Krisengebieten. 'R 6.. 'R 9.::. Die Reise wurde von der Hilfsorganisation lÜLSZÖVEG.. 'R 7.! ·0 VI 'ro ::9O ol 5.~~~~l . Er hat nur öffentliche Verkehrsmittel benutzt.. AKADÉMIAI KIADÓ WaterAid unterstützt. F 'R 3.

weil .TEXTg Wohnort . Beruf/Arbeitsplatt gab sein Geld für folqende Sachenaus Hocfvzei. TlM'If"e.e...FeWrVl! ZM!wÁato}. MöWlt. S~UJeI". Sportw~ Hotel.·f WLWIC(. lebte .. ~S~~ denkt.t....000 Mark von einem .. erlebte das folqende zweite Glück bekarn 31. verkauft in ihrem Gescháft (5 Beispiele) W~ spiilinitti4 tlewtdcret11b.vv wíedet-" ~ beUeht ~/ KiiJ'V CUe.. 'I3~. lang TEXT 10 Wohnort Kleidung Ver-ktwfedw Beruf früherer Arbeitqéber ihr früheres dauerte Arbeitsverháltnis hat ein Gescháft eröffnet.W Kontetktw~ . Leute..·Lad. weil sie .. Ka{feh.dass erfolqreich das Unternehrnen werden karm. Z ÍfjlM"eftet'l1 Kehel ~ Tee. per-0w UCJte.

TEXT 11 AngelaIstel. So geht es auch der 16+ihrigen Tamara Kharnis..41tl?f.. Berlin....~A.. 1950 Pelé schieBt bei der Weltmeisterschaft 1958 sechs Tore.. die wegen der Berufe ihrer Ettem sehon ott .. rechniseli ist .. Tamara . dass er dafür sorgen will. Ihr Vater ist jemenitischer Diplomat... die sie besucht: Die Nelson-Mandela-Schule .. sie in Berlia.000.....am neuen Wohnort und sina ott gut in der Schule. 15]~ef\I Das 1....~~ ..... Fr~ Situation gut .. Sie sagt.. ($.ihre Heinrar. 19(ou ...~l~ .. Einrichtung.Mt'~ ist namlich eine öffentliche... Sie . hat in einer Smaie<?O Kirrder zwischen zwölf und 16 Jahren befragt. dass die meisten Kindet mitder zurechtkornmen. welchen Einfluss das auf ihr Leben hat. Inít 9] cihvef\l Brasilien kommt ins FinaLe derWeltmeisterschaft.. In Berlin fühlt sich Tamara wohl. Das Ergebnis der Studie war. 7M!.. 1969 Pelé geht in die USA. schnell . wűt 13] Cihref\l Vom FC Baru wechselt mit er zum FC Santos. und das liegt vor allem an der Schule.. ~.... dassBrasilien Weltmeister wird. lebte als Kind eine Weile im Jemen und zag spater nach GroBbritannien Zurzeitwohnt und Österreich . Aber sie hat in so vielen verschiedenen Stádten gelebt. Viele von Tarnaras Mitschűlern stammen ebenfalls .. }VI íttedu ]Cihrl?/ ~ . Tor von Pelé..H.Xie wollte wissen. ~ . kann aber nicht gewinnen. Und vor allem: wo sie sich eigentlich .... -ft Pelés Name steht zurn ersten Mal in der leitung.....~ . TEXT 12 Pelé verspricht. .. ~~~ ... Professorin an der Technischen Universitat. und in verschiedenen Laudem leben rnussten. dass sich ihre Heirnat auf ganz viele Orte verteilt... in Jordanien .!WlM'"@ . aber .~ .

Woher kornrnt Svetlana Kreuzer? • ~13~í.e. als in Deutschland? • C9}t-fW'opev • Le<teÚ'\.rú.de.rv 2.~e.te. Wie kleidet rnan sich in Deutschland .TEXT 13 1. 6.~~ . Ist die Modeberaterin beurteilt werden? der Meinung. als sie nach Deutschland • karn? WM}tM1v~ • trWf tvl [.~ • ~ KhuLterfvdevv • ~'Rö-cl@ bei der Arbeit? Top:r 5.yö-cl@ 3. Wo in der Weh betont rnan durch Kleidung die Weiblichkeit rnehr.(. dass Menschen on nach ihrer Kleidung • Jev 4.t-A W/RA'"{ka. Wie sah sie aus. Wie anderre sich Svedanas Ontfit in Deutschland? • }Ú!/kle.~w~ • }Ú!/trWf Je<M'W • T-shún ·TW'~ AKADÉMIAI KIADÓ __ FÜlStOVEG- .

.. Gelatö Universifat kann mán aueh den Doktortitel erwerben.welche die besten Zutaten fürei~ feines Els s!nd. wo man lernenkarm. zielbewusst. c Der Meisterkurs dauert zwei Wochen lang. '.dev CVU 1973: ev wwd€lPcwteichef 1989: HöheplM'lkt~ 1998: f vt. iS Eine Brasilianerin besueht den Kurs. '" ••••• .d..TEXT 14 Bei Bologna gibt es seit 2003 eine Sehule.. Fi cc c Man kann iri dieser Sehute [erri~n.. ol Vegetarier.i. .•• c Die Geíate Uriiversitát' bietet nicht nur in Italien Kurse an-:":" Bisher haben Ah der ..e." wie raan feinés Eis zubereitet.. immer sehr elegant gekleidet..' Eisdielevon F F .000 Sfudenten die Sehule absolviert. erfolgreich. S . Elisaberta Campagna möchte eine eigen~Jisdiele eröffnen.. belei bt....weil stespátet. immer popuHir.die ihrer Sehwester übernehmen will.(Fcil1dev poUt'~ MCiL!MW (Vev~V~ KCU"víeve. i0 9. groR. TEXT 15 II Oktober 1982: ev wwde/í3~ als er 17 Jahre alt war: ev wwd€lMítgUed. F In Brasilien'qibt es sehr viele Eisdielen.. . ··iC • i ... Kanzler der Einheit. ~ KCU"víeve. komisch sehr .

5 k....':: <.':..2'~~..'..&.Si'""""". _ - ".'. spet{S Schretbe-vv VOfll SCUM'\.. v~::~l'l...CU't'LfJ€I Stat"LOYlef'l! Typisch für Londons U-Bahn (negativ) Venp~ Lange ..".._". k.m... TEXT 17 Freizeitbeschaftigung zu Hause Essgewohnheiten benutzen den Computer für chtp~lM'\.. :"'Cc -... •• .t:. !'~ ...--c-.. KOi'\IZ.->~. -~_ HEUTE 5..:.~"':::--.""". -'-:- ""...d.'..Fahrt VLP 'G~PYO»ÚtWl'ltel E~FCM'W Typisch für Londons U-Bahn (positív) ~S~LOYlef'l!!avchUekt~ g-vof.Z:4<..-~~--- AKADÉMIAI KIADÓ.vd....fltvat'L01%'- m.TEXT 16 :1-"'" : ---~.c:. !f02 Passagiere pro Tag 25000 3lvf~ eingeLadene Gáste zur ersten FahrtlJubiLeums..-.. • :~:"~::""~~.. .. FÜLSZÖVEG . '-:"'" '.: .-.:..·tL~".. :.'.••."F ..--:rr :-......m.• ... 5 wfet'v Ú11I f~wí.~.-... Stv~ 'B~elrv Gavtet'UM"bdt T~ Ibeote« Folgen der Medien- abhánqiqkeit Über~ícht.y 30 GvaJ.aI H~ f·tvfeti4..il.__ ~_."<)' -f' -í"-:~~:-. Spíelt lM'\..-::-:.-::-#<---:-.?.~" ~ 'DlE'U~BAHN IN LONDON _~.'I":-. '\ i. ~~RetWV(ev~ ~'B~ Ú11IS011tt1'1& ww ~!iilie. ~ ~ _ ~.W"j'Li:?- -: ~ . .. -. S~~ spíeUwv.-.l'~~ .. ~ ScNaf- lM'\... Ivttevvtet ~vev~ wáhrend der Therapie im Kurheim Wichernhaus víelt Spcnt...~d.> VOR 150 JAHREN .e. • <. __ < _~'~:~~ . .. ~~'P' 7:.•..~"'\..r~ .d.d.

vv Fotos ~OJ.der- fü. Musik UvelliutMiWw MuMlv . 7... 13ví.ft Ú'\...ev Blumen T~ Fahrt zum Standesamt pfev~ das Brautkleid dcv.eUlíderMuttev( ~( vu.. A~beVder- VÚdIt ~V~ poUze.(.Nithet(vorv Ort der HÓchzeit" ~g«t uv evv~ etm.~ev- dMV &ea-ew SpLe1.0 .ft ~CW1... .r13vcw:tkl. NachmíttCtff Zeitpunkt der Feier .( cwf'Recyc1Mtgpctpí.u.e.tder.tt vevkcwfe..h.v<9~ WeIt~ev0w. Beleuchtung Kevze. .eftv~ <9~ hatlO.5.w . der.00913víefe. Fuf.r 0w.. TEXT 19 ú'\. .floclvze. 6. Einladungen pev f -Ma{1.AU0tv~ t~ eMtv18fiiJv4fev hat'800 fW"& 34fW"& J~ ~ F~LOhvv . " TEXT 20 IB Text 1 M~ Text 2 Text:3 fletr\f\OVev M~.

'R 4.t1.w~vter 3. Der Brieftráqer hat gesagt. Er hatte zu Hause einen Schrank voll von Briefen. Was ist der Junge von Beruf. Die Briefe lagen auf der Post.tf d0vv5ítu*! 4. in seiner Garage aufbewahrt. F 5. 'R F 7. der den Beutel gefunden hat? • eM'V LehvUVI-9lwu. Was Iag in dem Beutel? • Ge«t.A~ UM11I LMtd.tnt FveUCtff 2.e.irte. Ein Münchner Brieftráqer und sein Kollege haben etwa Briefe nicht ausgetragen.Sp~ • eM'v'BM AKADÉMIAI KIADÓ _ Fütsz6vEG .ol 1.:uJttei. F F 3. 'R 6. Wann ist der beschriebene Fall passi ert? • vor Weihnachtew( aw e. dass er kelne Zeit hatte. 'R 7. die er hátte austragen sollen.000 2. die er seit Jahren nicht zugestellt hat. 8. 10. die Briefe auszutragen. 5. Ein anderer Brieftráqer hat Briefe. Er wurde bei der Polizei angezeigt. Beide Falle passierten in München. Es gab Briefe. 4. [l!J 1. Wo hat er den Bentel gefunden? • úvder S·'Bahrv • cu.

..l..... aber es macht ihnen auch einfach (12) .\tlf.4 . . Artikel aller Art können hier (5) .. . Sie hatten nicht mehr nur Schulsachen im Angebot.lM:t~. und jeden Tag kamen tausend neue dazu. • eú'v'R~CIMf 5..... Wer war der Besitzer des Beutels? • eú'v'Bvít'cv 8.. anfangen sollten..... . den der ehrliche Junge bekommt? • 3If f wo- ... So eritstand die erste "Thats my market"-Seite auf Facebook. im Internet.. TEXT 21 Patrick Háde und Christian Kőhler sind zwei (1) .. Die Idee karn. "Thats gründeten namlich das Start-up- my marker"... Ein Schwarzes Brett .. "Thats my marker" ist ein kostenloser. aber nicht nur das verbindet die zwei Jungs..nur online.J~~ . ~ ... sondern auch solche Artikel wie (9) .~ 6.. .. Was hat er mit dem Beutel gemacht? • oovdeYP~ .. alte Schwer aus Kassel.vvGW1~ • cu:w [hm. und (10) . Die Abiturienten (3) . H~k Natürlich kostet sie die Arbeit viel (ll) . werden.p~ . als sie sich im Mai 2012 überlegten...8. Spater gründeten sie "Thats my market Kassel".Zr.. ... was sie mit den alten (7) .• eú'v 5 CJWhlÖ{fel. Warum hat er den Beutel nicht behalten? • evw~kei. AKADÉMIAI KIADÓ ~~~~~~~----~~-------~=---==* .. vúiht gihM 7.YV .... FÜLSZÖVEG.. Wie hoch ist der Finderlohn.s~~ ... .. Ihr gemeinsames Hobby ist (2) ..K14t.. lokaler (4) .lwMft: . und (6) .AutOX ....~~ Patrick und Christian . Schon nach einer Woche hatten sie tausend (8) . MM'ktp.lf. 4nt... .N~!N~'YW. s...

Kontiktmit turvhaOOvv M~ arbeitete früher im/beim 'Radio.TEXT 22 Alter 31 Lf6 Berufswunsch nach dem Abitur ChiYurg-.w ~ eittet f rCUAI /M'ld. Kívtd.er 000 000 ).w~ mitM~z.-- =A=-Ko:.f~ Kr~ arbeitet jetzt in einem/einer Gy~ 'BCUllk/spcw~ Ver~~o ein Traum. den sie/er nicht verwirklichen konnte víe1..z.w.. wichtig für sie/ ihn im Beruf kreat'w z. ~ __ haOOVV ~~ __ ~. Kívtd.eriirzt'lh'II 'RcuUorep<Jrter Kurv"t Studium / Ausbildung 3Lf Kr~eM:er ~ A~ ölcov\om.:ADÉMIAI KIADÓ ~ FÜLSZÖVEG ..wr~ eiw KÚ1dIz.

~=_-C . Er mag seine Arbeit. 5. Er macht nur seine Arbeit und auch er hat oft Angst. obwohl sie sehr qefáhrlich 'R ist. dass er oft auf Reisen gehen muss. Frederik muss als Reporter bei der Arbeit immer Anzug und Krawatte tragen .sich auf eine Reportage vor 6. 3. 'R 'R der Reise vorzubereiten. welches Fach man vorher studiert. es interessiert - 'R einen. FÜLSZÖVEG. ist es eigentlich egal. Bei seiner Arbeit muss man sichfit halten. AKADÉMIAI KIADÓ~~ . Es kommt vor. Frederik Pleitgen muss wegen seiner Arbeit oft in die USAfahren. Er arbeitet nicht gern im Büro. 8. F F 'R F Wenn man Journalist werden möchte. weil er den armen Menschen der Welt helfen will. 2. weil er für die Fernsehgesellschaft CNNarbeitet. weil er in den Krisengebieten oft auch selber auf den Barrikaden kárnpfen muss. wo gerade etwas Wichtiges passiert. 'R 7. sondern lieber drauBen.TEXT 23 1. F 4.. ~ 9· Frederik sagt. ein Reporter ist kein sehr wichtiger Mensch. dass er sich über ein Thema nur in dem Flugzeug unterwegs informieren kann. Er erzáhlt seinen Kindern. Manchmal hat Frederik keine Zeit. 10. Hauptsache.

.... .p. vícl.. ..íwfvei.TEXT 24 I~ Probleme --- .' beJ<O-mmt.... 7.. StY'e:w w'B~~voU/ ~voU/ Bus: Parken: ke.ppet'\l rúdttweit l'1ULtlI . 6.er PCU"lqJLatzGescháfte: W~oovderv U~ lM'\Iderv K~ Vorteile ~~PY'~ WCU"I'W ~~ TY'e.ze{.': 5.' WCM't~lM'\IW in den Geschaften: ~ WCM'te.Ililf-"'" • I •• !'i!' •.. 8. <& • ..~ TEXT 25 'C!:s:dnm'.. ev ev ev CI AKADÉMIAI KIADÓ ~ FÜLSZÖ EG . · .tet'\l 'BuMwltMteUe.".

Sok nyelvtanuló nehéznek találja a hallás utáni szövegértést. érdekesek. A kötet. A szövegek között vannak leíró jellegűek és dialógusok. illetve a hozzá kapcsolódó hanganyag 25 szöveget tartalmaz. illetve mindenkinek. magabiztosságot és gyakorlatot akar szerezni. aki középfokú szóbeli nyelvvizsgára vagy emelt szintű érett" ségire készül. TElC) és a kétnyelvű ORIGÓ nyelvvizsgán. ÖSD. és a vizsga előtt értési készségét és szókincsét szeretné fejleszteni. hogy menynyire jól tud teljesíteni a hallás utáni szövegértés terén. vagy a vizsgahelyzetet szimuláló feladatok segítségével fel szeretné mérni. ezáltal a kiadvány önálló felkészülésre és tanórai feldolgozásra egyaránt alkalmas. www. valamint egy kétnyelvű. tanfolyami gya- korlás vagy azok a feladatok. Számukra ennek a készség nek a fejlesztéséhez nem elegendő a tanórai. összefüggő szöveg. Kiadványunkkal elsősorban nekik szeretnénk segítséget nyújtani. többszörös feleletválasztás. illetve táblázat kiegészítése és információk párosítása) feladattal. Olyan alapvető készséget mér. szókincset ölelnek fel.nu AKADÉMIAI KIADÓ 9 111111111111111111111111111111 789630594011 .A hallás utáni szövegértés mérése valamennyi nyelvvizsgán szerepel. amelyek a tankönyvekben találhatók. A feladatokhoz megoldókulcs és a hanganyag szövegkönyve tartozik. a nyelvtanulók számára hasznos Minden szöveget egy egynyelvű vizsgára jellemző (igaz-hamis választás. A könyv az egynyelvű B2 szintű nyelvvizsgákon (BME. illetve az emelt szintű érettségin jellemzően előforduló feladattípusokat tartalmaz. EURO. ECl.akademtatktado. és amely a sikeres vizsgázáshoz is elengedhetetlen. amely nélkül nehéz boldogulni a mindennapi életben. GOETHE. témájukat tekintve változatosak. Origó vizsgafeladattal lehet feldolgozni. egyes állítások.