-0.

639826

134.098435

LAUTAN FASIFIK

Saray

!
Kaironi

Sideybaru
Kasbaderi
Sideymakmur

Bijamfouw
Omnowi Kasi

Kab. Tamrauw

Yensum

Sideyjaya

!
MansaburiMasniMasni
Wariorimuara

Warikon Aurmios

Inya
Warbefor Meyes
Mubri

Undi

Masni

Wariori

Saubeba
Yoom Dua
Nuni
Indouafa

SibuniSibuni
Singgimeba

Bremi Inyei
Bremi
Meinyumfoka
SairoManokwari

Kalimerah

Sambab

Igor
Wariki
Bowisubur
Waramui
Meiforga
Koyani
ManggupiIsima
Prafi Barat
Jowen
Kerenu
Meyeruk
Maikonsa
MembowiMobjaAska MakwanMacuan
Merejemeg
RirinfosMantedi
Urey
Aimasi
Wasegiindah

!

WasegipopLismaungu

KaliaminBogor

Waminda
Uhgyehekbrik

Desay

Somi
Bedipmatoa

Prafi
NimbayUmbuy
! Mebji

Pami

Perum Dosen UNIPA
Induas
Perum BumimarinaManokwari Barat
Udopi
Aipiri
!
Suweni
!
AywouWosi
Manokwari
Binirauw Ayuwou
Kwari
Soribo Lemon MansinamArowi
Kom Brimob !
Sowi Dua

Wasay
Weluri
Arfai Dua
Ngungguen
Anday
Maripi
Indise
Wamesa
Sotea
Snaimboy
Maruni
Subsay IbuwauMeniy Warmare D Kabori
Meniy Satu Dinday Duwin
Urwong

!

Dueibei Satu

Dueibei
Meibri

Driye

-1.142923

UJehek

Testega

Kab. Pegunungan Arfak

Jim

MinggreKwau
Bahamyemti

Umpug Syiou

Minyambouw

-1.310622

Menjugiji

133.376775

133.557190

133.918020

0

1.75

3.5

Skala 1:460.000

Distrik
jln dalam kota
jalan utama

HL
KSA

Warmarway
Indibo
Ungkopti
Menyumfoku

7
Miles

Proyeksi : tranvers Mercartor
System Grid : Geografi dan UTM
Sona : 53M Selatan Khatulistiwa

Garis pantai

Acemo

134.098435

Ü
!

Mupi
Warkomi
Warsuami

Ayau
!
Tanah Rubuh
Ungga EnamAnggra
Kipuauw
Nimbiau Sigim
! Ayawi
Rembuy
Mbatma
Apui
CuyehepWarami
Coisi Smainggei
Aguwou
Ukembousi
Adwer Micadwor Urwong
Imbasika Dua
Imandrigo
Mainda
Imboiti
Wariari
Micomti
Idemai
Monut
Umcep
Catubouw
Coijud
Sopnyai
Umnum
Mbrande
! Slomiou Mihou
Kisap
SugemehTimtou
Masabui DuaWedoni
ManggotLeiheak
Minmo
Hingk
Penibut
Soudin Unti
Mbegau
! Arion
Ijigrek
Meycomti
Pungug
Ulong
Humeysi Ikimabouw
Kwaiyehep
Manggesuk
Bomboy
AwigauUbeisa
Ntap
Mihij
Anggi
Gueiutui
Ayaubey
!
Genyu
Taige
TaigeAsum
MembeyMembey
SusiUper
!
Imbai
DeroubuDisura Hungku
! Koney
Someba
Irbos
ImbesbaUsti
SiskedauwTridaga
Memti
Iraiweri
Anggi Gida
Tomstera
Memti Sisrang
!
Miseda Disra
Danau AnggigigiKosteraPamaha
Tombrok

133.737605

PETA RTRW KAB. MANOKWARI
(2013- 2033)

Kampung

Angrisi

Kab. Manokwari Selatan

Meigehenawu
DumreIba
Meksi
Testega

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

Legend

Timur

Manokwari Selatan
! Wasti
!
Anday

Dobut
Imboisrati Warmare
Tanahmerah

!

Utara

Text

Manggefeb

PEMERINTAH KAB. MANOKWARI

PETA POLA RUANG

Asai

-0.807525

Mubram
!

Warsnembri

SideySidey

-0.975224

Atori Arfu

-0.975224

-0.807525

133.918020

HPT
-1.142923

133.737605

HP
HPK
APL

-1.310622

133.557190

-0.639826

133.376775