NADSTRUJNI ZAŠTITNI ORGANI

Doc.dr.sc. Zvonimir Klaić

7. NADSTRUJNI ZAŠTITNI ORGANI
7.1. Osigurači
Osigurač - sklopni aparat koji služi kao zaštitni organ.
- namjerno oslabljeno mjesto u strujnom krugu na kojem se on prekida u
slučaju strujnog preopterećenja.
- elementi instalacije koji štite ostale elemente od kratkih spojeva i
preopterećenja.
Prekid struje - nakon dovoljno dugog protjecanja struje
određene veličine.

Najčešće izvedbe osigurača su:
• NH
•D
Simbol osigurača

Osigurači prema području primjene: 
instalacijski osigurači, 
visokoučinski osigurači i 
osigurači za zaštitu poluvodičkih elemenata.
Osnovne izvedbe osigurača: 
rastalni osigurači s topljivim umetkom i 
elektromagnetni tzv. automatski instalacijski prekidači.
Osigurači s topljivim umetkom samostalno prekidaju strujni krug rastaljivanjem
vodljivog dijela uzrokovanog djelovanjem električne struje.
Kroz kvarcni pijesak su provučene olovna nit i nit za zatezanje obojene pločice kroz
koju teče struja.
Pri protjecanju struje jače nego predviđene, tijekom određenog vremena, dolazi do
taljenja topljivih vodiča čime se prekida tok struje.
Uslijed topljenja zatezne niti obojena pločica otpadne što signalizira pregorijevanje
umetka.

prema karakteristici struja – vrijeme.7. Funkcionalni razred g: osigurači za opću upotrebu. Klasifikacija osigurača prema funkcionalnim i pogonskim razredima Funkcionalne osobine niskonaponskih osigurača .2.u kojem strujnom području rastalni uložak treba isklopiti. Funkcionalni razred a: osigurači za pojedina područja. . Funkcionalni razred .

posebna zaštita sklopnih aparata. . odnosno skraćenica pogonskog sredstva koje štiti: L .kabeli i vodovi M .poluvodiči B .Pogonski razredi određeni slovom koje je simbol.sklopni aparati R .postrojenja u rudarstvu Prema ovoj klasifikaciji postojali bi osigurači s oznakama karakteristika: gL .opća zaštita kabela i vodova aM .

100 A. Osigurači tipa D Sastoji se od: • Osnove • Kape • Topljivog umetka • Kalibarskog prstena Standardne nazivne struje su: 2.NEOZED za napone do 400 V i struje do 100A Nazivna struja osnove je 16.80.16.50.160.4.63. Izrađuju se u sljedećim izvedbama: .20.6.25.200 A.10.125.DIAZED za napone do 550 V i struje do 200A .100.35.2. .1.63.7.

DIAZED NEOZED NEOZED izvedba osigurača Kapa i rastalni umetak osigurača DIAZED izvedba osigurača .

10 In. 1 s . • nazivna struja uloška. 0. 50 In.1 s • ultrabrzi – R i • tromi osigurači – M. • granična struja isključenja i • vremenska karakteristika djelovanja Temeljna podjela rastalnih osigurača prema tipu: • brzi – G.Temeljni podaci osigurača: • nazivni napon.

osigurač će ipak pregorjeti kad se zagrije i okolni pijesak. Rastalna nit okružena kvarcnim pijeskom i sve zatvoreno u porculanski omotač.Presjek umetka rastalnog osigurača Umetak rastalnog osigurača Na mjestu gdje rastalna nit pregori javlja se svjetlosni luk s visokom temperaturom. . međutim ako previše jaka struja potraje. dok je hladan. Okolni pijesak. hladi metalnu nit osigurača i sprječava njezino trenutno taljenje. što bi moglo uzrokovati požar ili neke druge štetne posljedice.

Boja govori koja struja može proteći kroz osigurač a da pri tom ne dođe do taljenja topljivog vodiča. .Boja kalibarskog prstena ██ Ružičasta ██ Smeđa ██ Zelena ██ Crvena ██ Siva ██ Plava ██ Žuta ██ Crna ██ Bijela ██ Bakrena ██ Crvena ██ Srebrna ██ Žuta ██ Bakrena ██ Plava Nazivna struja umetka 2A Tip osnove osigurača D-II-25 A 4A 6A 10 A 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A D-II-25 A D-II-25 A D-II-25 A D-II-25 A D-II-25 A D-II-25 A D-II-25 A D-II-25 A D-II-25 A D-IV-25 A D-IV-25 A D-V-200 A D-V-200 A D-V-200 A Kalibarski prsten osigurača u raznim bojama.

. ali zbog cijene se koriste samo za osigurače ispod 5 A. Nazivna jakost struje uvijek je ispisana na umetku osigurača. U kućanstvima se najčešće koriste osigurači u rasponu između 16 i 63 A. Aluminij se koristi za struje niskog napona i za spore osigurače.Rastalna nit osigurača ovisno o jakosti struje izrađuje se od različitih materijala. Slitine bakra i srebra u omjeru 1:1 se koriste za jake struje. kao i na svim drugim vrstama osigurača. Srebro je pogodno za sve jakosti struje. Za struje od 5 do 30 A koristi se slitina olova i kositra u omjeru 2:1.

1. fiberglasa i slično. Kapa – izrađena od porculana i ima stakleni prozorčić kroz koji je moguća kontrola ispravnosti topljivog umetka bez Rastalni osigurač tipa D prekidanja strujnog kruga. stakla.osnova . plastike.kalibarski prsten. 4.kapa s navojem.topljivi umetak. 3. Kapa s navojem – ima zadaću držati topljivi umetak u elementu osigurača.Tijelo osigurača .većinom od keramike. služi i kao posrednik kod prijelaza struje sa središnjeg kontakta elementa na kontaktni navoj elementa osigurača. 2.

a na suprotnom kraju ima okruglu udubinu u koju ulazi dulja metalna kontaktna kapica topljivog umetka.Kalibarski prsten . no on ima važan zadatak da onemogući umetanje topljivog umetka za jaču struju od one za koju je strujni krug predviđen i izveden. . promjer je veći za veće jakosti struja. Promjer udubine različit je za razne jakosti struja. Kontaktni vijak nije neophodan za ispravno funkcioniranje rastalnog osigurača. Kalibarski prsten se izrađuje od steatita u obliku plosnatog valjka koji s jedne strane ima kontaktni izdanak s navojem koji se uvije u središnji kontakt elementa osigurača.(kontaktni ili prisjedni vijak) se uvije u središnji kontakt elementa. pa je preko njega stalno pod naponom bez obzira je li topljivi umetak rastaljen ili ne.

T[s] Strujno-vremenski dijagram osigurača s rastalnom niti. I[A] .

2.7. Osigurači NH . .2.osigurači velike prekidne moći ili visokoučinski osigurači.

Izrađuju se za nazivne napone 500 V izmjenično i 600 V istosmjerne struje.Prekidna moć ili nazivna rasklopna struja je najveća struja (efektivna vrijednost) koju osigurač pod određenim propisanim uvjetima može isklopiti. Niskonaponski visokoučinski osigurači se koriste na mjestima u električnom mreži gdje se očekuje velika snaga kratkog spoja. . Namijenjeni su prekidanju velikih struja preopterećenja i kratkog spoja u niskonaponskim mrežama.

Visokoučinski osigurači se sastoje od:  osnove (podnožje) s nožastim kontaktima. (1)  topljivog umetka (patrone). . (2)  izolacijske ručke (3) (zamjena topljivog umetka.može biti jednopolna ili tropolna) te  indikatora pregaranja.

. Osnova ili podnožje osigurača izrađuje se u nekoliko veličina. 250 A.Osnova ili podnožje osigurača se sastoji od temeljne porculanske ili steatitne podloge i kontaktnih viljuški s priključnim stezaljkama. Izrađuje se za struje od: 100 A. 320 A. ona je određena nazivnom strujom osigurača. Pomoću dva vijka priključi se na kutno ili željezo U profila i to sa stražnje strane ploče izrađene od željeznog lima. 500 A i 800 A. 160 A.

Svaki od tih kontakata je pričvršćen na keramičko tijelo pomoću metalne kape.Patrona ili umetak osigurača ima valjkasto ili četverokutno keramičko tijelo u kojem se nalazi rastalna traka učvršćena za nožaste kontakte. Patrone se izrađuju za nazivne struje od 10 A do 800 A. .

. a sve manipulacije obavlja osposobljena osoba. Visokoučinski osigurači ne moraju biti zaštićeni od dodira dijelova pod naponom.Izolacijska ručka se koristi za bezopasno stavljanje i vađenje topljivog umetka.

Postoji i izvedba bez izolacijske ručke. Takva izvedba se naziva zglobni visokoučinski osigurač. . Zglobni visokoučinski osigurač.

propuštena struja s umetkom osigurača.Vrijeme nakon kojeg će osigurač reagirati i prekinuti strujni krug ovisi o veličini preopterećenja i naglo se smanjuje s kvadratom porasta struje.ukupno vrijeme prekidanja) .rastalno vrijeme. I0.propuštena struja bez umetka osigurača. tr. Prikaz prekidanja (Imax. tu.

Primjer vremenske karakteristike djelovanja visokoučinskog osigurača. .

Na slici je prikazana dijagram propuštenih struja. tj. . Dijagram propuštenih struja.Visokoučinski osigurači se uspješno primjenjuju za ograničavanje struje kratkog spoja. prekidaju struju prije nego ona dostigne maksimalnu vrijednost.

• strujne krugove za uređaje (male motore). Primjenjuju se za • strujne krugove u domaćinstvu. Instalacijski automatski prekidači Prikladni za ugradnju na ona mjesta u instalaciji .2. . Danas se gotovo isključivo koriste u kućnim instalacijama.gdje se javlja struja kratkog spoja do 6 kA. nekad visoka cijena danas eliminirana masovnom proizvodnjom konkurentnih industrija i tehnološkim napretkom.3.7. Materijal i konstrukcija osiguravaju vrlo dobru zaštitu od direktnog dodira pri uključivanju i isključivanju osigurača (pod uvjetom da su pravilno montirani). .i gdje su pogonske prilike takve da često dolazi do preopterećenja i kratkih spojeva. • strujne krugove za rasvjetu i upravljanje.

lučna komora.fiksni kontakt. 7.izlazni kontakt.elektromagnet zajedno s kotvom služi za otvaranje kontakata. 5.bimetalni kontakt.vodič luka služi za zaštitu bimetala.ručica za uključenje/isključenje.pomični kontakt. 2.ulazni kontakt .termoplastični nezapaljivi oklop. 6. 8.Instalacijski automatski prekidač ima ugrađene • termički bimetalni okidač za isklapanje kod dugotrajnih malih preopterećenja i • elektromagnetski okidačem za kratkotrajna velika opterećenja (kratki spoj). 9. Automatski instalacijski prekidač u presjeku [3]: 1. 3. 10. 4.

bimetalna traka se savija. Bimetalna traka pri temperaturi T0 (ravna) i pri temperaturi T>T0 (savijena) .Bimetalna traka se sastoji od dvaju traka različitih metala koji imaju različite temperaturne koeficijente i spojeni su zavarivanjem ili zakovicama. tj. Zbog razlike u temperaturnim koeficijentima pri zagrijavanju dolazi do izduženja.

a zatim na elektromagnet. . Pri protjecanju prevelike struje bimetalna traka se zagrijava i u jednom trenutku se savije i otkači ručicu koja drži kontakte. Pri kratkom spoju kroz osigurač poteče jako velika struja. Automatski prekidač sa spojenim kontaktima Automatski prekidač s otvorenim kontaktima Dođe li do kratkog spoja.Struja teče preko kontakata na bimetalnu traku. Nakon otklanjanja kvara automatski prekidač vraća se u funkciju (uključuje) pomoću mehaničke ručice. te elektromagnet jakom silom povuče kotvu koja otkači ručicu i prekida strujni krug. tada razdvajanje kontakata vrši elektromagnet.

Prednost automatskih instalacijskih prekidača u odnosu na osigurače s rastalnom niti: • Kod automatskih prekidača isključenje se može izvršiti: elektromagnetski. već samo izvršiti uključenje pomoću ručice. pri ukapčanju grijaćih tijela itd. • Automatski instalacijski prekidači su ekonomičniji u pogonu od rastalnih osigurača: oko 95% smetnji zbog kojih osigurači reagiraju prolazne su i kratkotrajne (udarci struje pri pokretanju motora. • Pri kratkom spoju nije potrebno mijenjati umetak.). . toplinski (termički) i ručno. • Pružaju veću pogonsku sigurnost . Automatski instalacijski prekidač se dizanjem ručice može ponovno uključiti čim je uzrok kvara uklonjen ili popravljen. Kod rastalnih osigurača treba promijeniti rastalni uložak („krpanje“ se ne preporuča).reagiraju brzo i točno. time sprečavaju svako opasno zagrijavanje vodova i onemogućuju ponovno trajno uključenje strujnog kruga dok se kvar ne otkloni. • Automatski prekidači mogu se točnije regulirati i osjetljiviji su od rastalnih osigurača.

• Nedostatak automatskih prekidača je u tome što pri protjecanju velikih struja kratkog spoja može doći do zavarivanja kontakata.• Iznimno su pogodni za osiguravanje trofaznih asinkronih motora – u slučaju kratkog spoja u jednoj od faza motora ili spojnih vodova automatski prekidač zbog mehaničke povezanosti pomičnih kontakata svih triju faza istodobno prekida priključak sve tri faze motora na mrežu. a postoji i opasnost od kratkog spoja. . kod njih pregara samo jedan osigurač i motor nastavlja s radom. Motor dolazi u preopterećenje. tako da prekidač ne može izvršiti isključenje. Zbog toga se automatski instalacijski prekidač ne koristi kao glavni prekidač na objektu. te mu se namoti preostalih dvaju faza pregrijavaju. u dvije faze. • Kod rastalnih osigurača to nije slučaj.

Karakteristična područja prekidača: • H za strujne krugove u domaćinstvu • L za strujne krugove rasvjete i upravljanja • K za aparate s motorima • G za rasvjetu i male motore. .

.Standardne mjere automatskih instalacijskih prekidača.

karakteristika tipa B: okidanje kod 3-5 In.karakteristika tipa A: okidanje kod 2-3 In. .Prema (novom) standardu IEC 60898. zaštita mjernih transform. opća uporaba – zaštita instalacijskih strujnih krugova u domaćinstvima i funkcionalnim zgradama (djelatno i/ili slabo induktivno opterećenje) B-karakteristika okidanja LS-prekidača. i dugih vodova kod kojih je nužno prekinuti struju preopterećenja u vremenu do 0.4s . odnosno DIN VDE 0641-11 instalacijski automatski prekidači se prema karakteristikama dijele u četiri grupe: .

zaštita strujnih krugova s visoko induktivnim opterećenjem (transformatori.karakteristika tipa C: okidanje kod 5-10 In.. rasvjeta) .karakteristika tipa D: okidanje kod 10 -20 In. kondenzatorske baterije) C . zaštita strujnih krugova s induktivnim opterećenjem (motori. .karakteristika okidanja LS.prekidača.

B i C . .prekidača.karakteristika okidanja LS.

odnosno zaštitni organ isklopi vod ukoliko struja u njemu prijeđe određeni iznos protječući određeno vrijeme. Primjeri zaštite vodova i trošila 7. .1.3. Zaštita vodova Zaštita vodova sklopnim aparatima ostvaruje se tako da sklopni aparat. Prema tomu dovoljno je da zaštitni organi za zaštitu vodova imaju samo prekostrujni okidač.3.7.

Vrste zaštitnih organa s prekostrujnim okidačima: Namijenjen za zaštitu od Sklopni zaštitni aparat – zaštitni organ kratkog spoja preopterećenja Instalacijski osigurač Da Da Osigurač velike prekidne moći Da Da Instalacjiski automatski prekidač Da Da Automatski prekidač velike prekidne moći Da Da Sklopnik s bimetalnim okidačem Ne Da Motorska zaštitna sklopka Ne Da Teretna sklopka Ne Ne .

3. .preniskog pogonskog napona .ispada faze.preopterećenja .7.kratkog spoja . U većini pogona elektromotor je potrebno zaštiti od: . Zaštita trošila Trošilo koje u pogledu zaštite ima određene osobitosti jest elektromotor.2.