Soalan Penyejatan

1. Bagaimanakah keadaan baju yang dijemur selepas 30 minit? Mengapa?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
2. Apakah proses yang berlaku ketika aktiviti ini dijalankan?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
3. Bagaimanakah kamu dapat mempercepatkan proses ini ?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

4. Melalui aktiviti ini, dapatkah kamu melihat air dalam keadaan gas?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

3.5. Senaraikan dua contoh proses kondensasi yang berlaku dalam kehidupan harian kamu? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. . Berdasarkan rajah di atas. Proses Kondensasi 1. apakah perubahan keadaan air yang dapat kamu perhatikan? …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. Apakah faktor yang menyebabkan proses ini berlaku? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. 2. Apakah proses yang terlibat dalam pembuatan garam? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. Apakah keadaan jirim ketulan ais? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………..Proses Peleburan 1. Berdasarkan Rajah di atas. Apakah perubahan keadaan jirim ketulan ais yang dapat kamu perhatikan? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… . 2..

…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 4.…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. Apakah yang perlu dilakukan untuk mempercepatkan kadar peleburan ais? …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. Bagaimanakah cara untuk melambatkan proses peleburan ais? …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Proses Pembekuan 1. Apakah faktor yang menyebabkan pembekuan air? .