TOKOH SENI TANAH AIR

1. SYEIKH AMAD JAMAL
Tempat Lahir : Di Bandar Maharani , Johor
Tempat Lahir : 19 September 1929
Karya :
Catan

Arca

Pohon Nipah

Pertumbuhan

Umpan

Perhubungan

Gunung Ledang
Sirih Penang

Ciri-ciri lukisan :

merupakan seorang tokoh di dalam seni tampak yang paling
unggul di negara ini.
mempunyai ketokohan dalam bidang berikut seperti pelukis
moden, pereka, pengarca, pensyarah, pendidikan, penulis dan
pemimpin organisasi-organisasi.
Ilmu kesarjanaan dalam seni lukis serta falsafah dan aliran seni
ekspressionisme yang dianuti, menjadikan beliau sumber rujukan
di kalangan pendidik.

Pengaruh lukisan :

Dalam karya ekspresi-emotif bersifat alegoris ini, pengaruh
lukisan Cina, Barat serta khat Arabik jelas terpancar melalui
sapuan deras berus yang melahirkan bentuk-bentuk kaligrafik
mujarad.
Penggunaan awal tulisan Jawi di dalam karya "Chairil Anwar"
(1958) telah juga menjadikan Syed Ahmad Jamal sebagai pelopor
seni lukis khat cat minyak atas kanvas.

Teknik yanmg digunakan dalam penghasilan lukisan: