KANDUNGAN

BAHAGIAN A (1) – ASAS INSURANS
BAB 1 - PENGENALAN INSURANS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Pandangan Menyeluruh Pengenalan Kepentingan Insurans Bagaimana Insurans Berfungsi Apa itu Insurans? Fungsi Insurans Kelas-kelas Insurans Aspek Sejarah Insurans Peranan Seorang Ejen Insurans Soalan 1 1-2 2-3 3-5 5 5-6 7 7-9 9 10-12

BAB 2 - CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Pandangan Menyeluruh Konsep Risiko Konsep-konsep yang Berkaitan Kategori Asas Risiko Kaedah Menangani Risiko Pengurusan Risiko Ciri-ciri Risiko Boleh Diinsuranskan Soalan 13 13-15 15 15-16 16-18 18-19 19-21 22-24

BAB 3 - PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Pandangan Menyeluruh Prinsip-prinsip Insurans Takaful Majlis Pengawasan Syariah Takaful dan Insurans Prinsip Operasi Takaful Aspek Operasi Takaful Jenis-jenis Perniagaan Takaful Soalan 25 25-37 37-39 39-40 40 40-41 41 41-42 43-44

KANDUNGAN

BAB 4 - PASARAN INSURANS 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Pandangan Menyeluruh Pasaran Insurans Lain-lain Komponen Pasaran Struktur Organisasi Sentralisasi Berbanding Desentralisasi Lembaga Pengawasan Insurans dan Persatuan-persatuan Mandatori Biro Perantaraan Insurans Lain-lain Persatuan Perkhidmatan Pasaran Institusi Pendidikan Insurans Soalan 45 45-50 50 50-54 54 54-63 63-64 65-68 68 68-72 73-75

BAB 5 - PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT 5.1 5.2 5.3 5.4 Pandangan Menyeluruh Industri Insurans dan Pengguna Swa Peraturan Undang-undang Statut Akta Syarikat, 1965 Soalan 76 76-77 78-79 79-86 87 88-90

BAB 6 - KONTRAK INSURANS 6.1 Pandangan Menyeluruh Undang-Undang Kontrak Soalan 91 91-94 95-97

BAB 7 - UNDANG-UNDANG AGENSI 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Pandangan Menyeluruh Peruntukan Perundangan Mengenai Undang-Undang Agensi Tugas Seorang Ejen Hak Seorang Ejen Tanggungjawab Prinsipal Penamatan Agensi Ciri-ciri Ejen Insurans Kesimpulan Soalan 98 98-101 101-102 102 102 102 102-107 107 108-110

KANDUNGAN

BAB 8 - PEMASARAN INSURANS DAN KHIDMAT LEPAS JUALAN 8.1 8.2 8.3 8.4 Pandangan Menyeluruh Jualan Perkhidmatan Lepas Jualan Ciri-ciri Umum Proses Pembaharuan Insurans Am Daftar Polisi Soalan 111 111-117 117-119 120 120 121-123

BAHAGIAN A (2) – INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN
BAB 9 - PENGENALAN INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 Pandangan Menyeluruh Pengenalan kepada Insurans Perubatan dan Kesihatan (MHI) Prinsip dan Amalan yang berkaitan dengan Insurans Perubatan dan Kesihatan Perundangan dan Peraturan berkaitan Insurans Perubatan dan Kesihatan Tanggungjawab Pemberitahuan Kategori Insurans Perubatan dan Kesihatan Bayaran Tuntutan Tidak Menamatkan Perlindungan Polisi Risiko Insurans Perubatan Dan Kesihatan Semakin Meningkat Mengikut Peredaran Masa Kaedah Kawalan Kos Kemasukan ke hospital “tanpa bayaran tunai” Soalan 124 124-125 125 125-128 128-129 129 130 130 130 130 131-133

BAB 10 - JENIS-JENIS INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 Pandangan Menyeluruh Jenis-jensi Insurans Perubatan dan Kesihatan Insurans Perbelanjaan Perubatan Insurans Perubatan dan Kesihatan Berkumpulan Insurans Manfaat Tunai Penghospitalan Insurans Penyakit Kritikal Insurans Pendapatan Hilang Upaya Soalan 134 134-135 135-137 137-139 139 139 139 140-142

KANDUNGAN

BAB 11 - PENGUNDERAITAN INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN Pandangan Menyeluruh 11.1 Tujuan pengunderaitan 11.2 Anti Pemilihan 11.3 Premium yang Munasabah 11.4 Proses Pemilihan Risiko 11.5 Pengunderaitan Perubatan 11.6 Sumber-sumber Maklumat Pengunderaitan 11.7 Keputusan Pengunderaitan 11.8 Menawarkan Perlindungan Yang Dipinda 11.9 Pembaharuan Insurans Perubatan dan Kesihatan 11.10 Bayaran Premium 11.11 Penamatan Polisi Soalan 143 143-144 144 144 144-145 145-148 148-149 149 149-151 151-153 153 153 154-156

BAB 12 - PENTADBIRAN POLISI 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Pandangan Menyeluruh Pandangan Menyeluruh Tentang Pentadbiran Polisi Borang Cadangan Dokumen Polisi Endorsemen Notis Pembaharuan Dokumen untuk Pelepasan Cukai bagi Bayaran Premium Insurans Perubatan dan Kesihatan Soalan 157 157-158 158-159 160-161 162 162 162-163 164-166

BAB 13 - TUNTUTAN INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN Pandangan Menyeluruh 13.1 Pemberitahuan Kerugian 13.2 Bukti Kerugian/Tuntutan 13.3 Memeriksa Perlindungan 13.4 Penyiasatan Tuntutan 13.5 Borang Tuntutan Insurans Perubatan dan Kesihatan 13.6 Penyelesaian Tuntutan Insurans Perubatan dan Kesihatan 13.7 Penafian Liabiliti oleh Insurer 13.8 Pertikaian 13.9 Contoh Tuntutan Soalan 167 167-168 168 168 169 169-170 170 170 170-172 172 173-175

KANDUNGAN

BAHAGIAN B – INSURANS AM
BAB 14 - CIRI-CIRI PRODUK INSURANS AM 14.1 14.2 14.3 Pandangan Menyeluruh Pengenalan Ciri-ciri Produk Insurans Am Prinsip Asas Insurans yang Digunakan dalam Insurans Am Soalan 176 176 177-178 178 179-180

BAB 15 - KELAS PERNIAGAAN INSURANS AM DAN TAKAFUL AM 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Pandangan Menyeluruh Insurans Marin Insurans Kebakaran Insurans Motor Insurans Kemalangan Pelbagai Jenis Perniagaan Takaful Am Soalan 181 182-184 184-191 191-196 196-220 220-221 222-224

BAB 16 AMALAN INSURANS AM : PENILAIAN RISIKO, PENGUNDERAITAN DAN PENGKADARAN 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 Pandangan Menyeluruh Pengunderaitan Proses Pengunderaitan Penetapan Premium, Terma dan Syarat Pengesahan Penerimaan Insurans Semula dan Insurans Bersama Pengkadaran Premium Minimum Bayaran Premium Pengembalian Premium Cara Menggunakan Tarif Kebakaran Cara Menggunakan Tarif Motor Tarif Pampasan Pekerja Soalan 225 225-226 226-228 229 229 229-230 230-232 232-233 233-234 234-235 235-237 237-240 240-242 243-245

KANDUNGAN

BAB 17 - DOKUMEN INSURANS 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 Pandangan Menyeluruh Borang Cadangan Nota Lindung Sijil Insurans Bentuk Polisi Endorsemen Notis Pembaharuan Sijil Pembaharuan Borang Tuntutan Borang Pelepasan Soalan 246 246-249 249-250 250 251-253 253-254 254 254 255 255-256 257-258

BAB 18 - AMALAN INSURANS AM – TUNTUTAN 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 Pandangan Menyeluruh Prosedur Tuntutan Dokumen Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Tuntutan Kembali dari Reinsurer, Insurer Bersama, Subrogasi dan Sumbangan Penolakan Liabiliti oleh Insurer Averaj Penyelesaian Tuntutan : Persetujuan Pasaran Perselisihan Tindakan Selepas Penyelesaian Soalan 259 260-262 262-264 264-265 265 265 265 266-269 269-270 270-271 272-274

BAB 19 - AMALAN INSURANS AM : BENTUK POLISI 19.1 19.2 Pandangan Menyeluruh Polisi Kebakaran Polisi Motor Kenderaan Persendirian Soalan 275 275-281 281-288 289-291

KANDUNGAN

BAB 20 - AMALAN INSURANS AM – KOD ETIKA & PERLAKUAN 20.1 20.2 20.3 20.4 Pandangan Menyeluruh Intipati Perjanjian Antara Syarikat bagi Urusniaga Insurans Am Komisen Tunai Sebelum Lindung Garis Panduan Amalan Penyelesaian Tuntutan Soalan 292 292-307 307-308 308-309 309-310 311-313

BAHAGIAN C – INSURANS HAYAT
BAB 21- PENGENALAN INSURANS HAYAT 21.1 21.2 21.3 21.4 Pandangan Menyeluruh Pengenalan Ciri-ciri Produk Insurans Hayat Prinsip Asas Insurans yang Digunakan dalam Insurans Hayat Risiko yang Dilindungi oleh Polisi Insurans Hayat Soalan 314 314-315 315-317 317 317-318 319-320

BAB 22 PRODUK INSURANS HAYAT DAN PERNIAGAAN TAKAFUL KELUARGA 22.1 22.2 22.3 22.4 Pandangan Menyeluruh Pengenalan Jenis-jenis Polisi Insurans Hayat Keterangan Kontrak Insurans Hayat Jenis-jenis Perniagaan Takaful Keluarga Soalan 321 321-322 322-323 323-343 343-345 346-348

BAB 23 - SYARAT-SYARAT POLISI 23.1 23.2 23.3 23.4 Pandangan Menyeluruh Definisi Polisi Insurans Hayat Kemudahan dan Syarat-Syarat Transaksi Polisi Pindaan Polisi Soalan 349 349 350-354 354-355 355-357 358-359

KANDUNGAN

BAB 24 - AMALAN INSURANS HAYAT : PERNIAGAAN BARU – PEMILIHAN HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU 24.1 24.2 24.3 24.4 Pandangan Menyeluruh Pengenalan Pengurusan Risiko Perakaunan Premium Perniagaan Baru Insurans Hayat dan Cukai Pendapatan Soalan 360 360 361-368 368 368-371 372-373

BAB 25 - AMALAN INSURANS HAYAT : PERNIAGAAN BARU – PENGKADARAN PREMIUM 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 Pandangan Menyeluruh Menilai Risiko Mengira Kos Risiko Pengiraan Kadar Premium Lain-lain Pertimbangan Penyelarasan Premium Kasar dalam Buku Kadar Sistem Perkadaran Berangka Kesimpulan Soalan 374 374-377 378-380 380-383 383-384 384-386 386-387 387 388-389

BAB 26 - AMALAN INSURANS HAYAT : PENGAWASAN DANA INSURANS 26.1 26.2 26.3 26.4 Pandangan Menyeluruh Pengenalan Penilaian Liabiliti Penilaian Aset Surplus Soalan 390 390-391 391 392 392-395 396-398

KANDUNGAN

BAB 27 - AMALAN INSURANS HAYAT : DOKUMEN POLISI 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 Pandangan Menyeluruh Sumber Maklumat untuk Penilaian Risiko Borang Cadangan Laporan Perubatan/Pemeriksaan Kesihatan Bentuk & Struktur Polisi Endorsemen Soalan 399 399-400 400-401 401-402 402-403 403-404 405-407

BAB 28 - AMALAN INSURANS HAYAT : TUNTUTAN 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 Pandangan Menyeluruh Pengenalan Tuntutan Kematian Tuntutan Kematangan Tuntutan Hilang Upaya Kekal Tuntutan Di bawah Polisi Insurans Kemalangan Diri, Sakit dan Kesihatan Kekal Daftar Tuntutan Soalan 408 408 409-410 410-411 411 411-412 412 413-415

BAB 29 - INSURANS HAYAT : BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK 29.1 29.2 29.3 29.4 Pandangan Menyeluruh Pengiraan Umur Menggunakan Buku Kadar untuk Mengira Premium Caj Faedah Pengiraan Nilai Serahan Terjamin Soalan 416 416-417 417-422 422 422 423-426

KANDUNGAN

BAB 30 - AMALAN INSURANS HAYAT : KOD ETIKA DAN PERLAKUAN 30.1 30.2 30.3 30.4 Pandangan Menyeluruh Bahagian I : Garis Panduan Kod Perlakuan Bahagian II : Penjualan Insurans Hayat Bahagian III : Kenyataan Amalan Insurans Hayat Bahan Penjualan/Pengiklanan Soalan 427 427-430 430-433 433-434 434 435-436

JAWAPAN UNTUK SOALAN PENILAIAN PENCAPAIAN DIRI DISERTAKAN DI BAHAGIAN AKHIR BUKU INI

437-438