You are on page 1of 2

06-09-2016

Matematik

Mathias Jrgensen 1.e

Opgave 1
a. Ls ligningen

3 x8=7

3 x8=7

3 x8+8=78

Lgger 8 til begge sider.

3 x=15

Reducerer.

3 15
=
3 3

Dividerer med 3 p begge sider.

x=5

Reducerer.

Opgave 2
Ls ligningen
a. Ls ligningen

3 ( x8 )=6

3( x8)=6

3 ( x8) 6
=
3
3

Dividerer med 3p begge sider.

x8=2

Reducerer.

x8+8=2+8

Lgger 8 til begge sider.

x=1 0

Reducerer.

Opgave 3
a. Vi ser p sammenhngen
nr

x=4

og bestem x nr

y=3 x5 Bestem y
y=15

ved

aflsninger p grafen.
Vi kan aflse p grafen, at for 4 p x-aksen skrer
grafen i 7 p y-aksen og vi kan aflse at for -15 p y-aksen skrergrafen i 3,33 p
x-aksen.
b. Vi ser p sammenhngen
Bestem y nr

x=123

y=2 x+7

ved beregning og bestem x nr

y=301

ligeledes ved

beregning.
Vi kan aflse p grafen, at for 123 p x-aksen skrer grafen i -239 p y-aksen og
vi kan aflse at for
-301 p y-aksen skrer grafen i -147 p x-aksen.

Side 1 af 2

06-09-2016

Matematik

Mathias Jrgensen 1.e

Opgave 4
a. Indfr passende variable der
beskriver prisen for en taxatur og opskriv ligningen for sammenhngen mellem
disse variable.

y=14 x +3 0
X
Y

5
100

10
170

15
240

20
310

25
380

b. Hvad koster en tur p 6 km?

14 6=8 4

84+30=110 kr .
Hvor langt kan man kre for 310 kr?

31030=28 0

280
=20 km.
14

Side 2 af 2