You are on page 1of 1

Codi: AF_2-410_1

Reprografia

Nivell: 1

Famlia professional: Arts grfiques

Data de publicaci: 30/11/2010


Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Competncia general

Relaci amb el Catlago Nacional de Cualifcaciones Profesionales

Rebre i despatxar l'encrrec del client i realitzar la reproducci, enquadernaci funcional i


altres acabats propis de reprografia preparant els materials necessaris i ajustant les diferents
mquines i equips reprogrfics segons les indicacions de qualitat i de producci establertes
aplicant el pla de prevenci de riscs laborals i de protecci ambiental.

Aquesta qualificaci es relaciona amb "ARG410_1 Reprografa"

Entorn professional

Unitats de competncia
UC_2-1322-11_1

Rebre i despatxar encrrecs de reprografia.

Nivell: 1

mbit professional

UC_2-1323-11_1

Preparar els materials i equips i realitzar la reproducci.

Nivell: 1

Desenvolupa la seva activitat en empreses de reprografia, arts grfiques, multiserveis


grfics i comunicaci grfica i visual. En grans, mitjanes o petites empreses amb nivells molt
diversos organitzatiu/tecnolgics. S'integra a un equip de treball on desenvolupa tasques
individuals i en grup relacionades amb la reprografia. En general dependr orgnicament
d'un responsable. L'activitat es desenvolupa per compte propi o ali.

UC_2-1324-11_1

Realitzar les operacions d'acabat en reprografia.

Nivell: 1

Sectors productius

MF_2-1322-1111_1

Recepci i despatx de treballs en


reprografia.

MF_2-1323-1111_1

Reproducci en equips de reprografia.

MF_2-1324-1111_1

Operacions d'acabat en reprografia.

Lactivitat es constitueix en el seu propi subsector o b forma part dels sectors productius
on es desenvolupen processos de reproducci grfica o visual de texts o imatges sobre
qualsevol material o mitj sensible, inclosos els suports d'informtica gravats,
fonamentalment en el sector de les arts grfiques, i en els departaments de reprografia
d'empreses d'altres sectors productius: arquitectura, enginyeria, construcci, universitat,
organismes oficials i institucions educatives i culturals.
Ocupacions o llocs de treball relacionats
- Operari/ria d'acabats de reprografia.
- Operari/ria de reprografia.

Mduls formatius
90 hores Nivell: 1
120 hores Nivell: 1
90 hores Nivell: 1