You are on page 1of 3

Brain gym : kinesiologia educativa

EQUIP DE TREBALL
Juan Amors Campello SPE-V16
Ramn Meseguer Gil SPE V-6
Miguel Amors Cantero CEIP Monserrat

El Brain Gym s un sistema daprenentatge que t en compte totes les capacitats innates de lsser
hum, en una combinaci dexercicis senzills i divertits que reforcen la capacitat intellectual utilitzan el
dos hemisferis cerebrals
El cervell hum es desenvolupa en tres dimensions les quals est interrelacionades entre s com un tot.
Laprenentatge t lloc fcilment quan es presenta com una orientaci muldimensional i multisensorial.
No obstant, el cervell hum tamb s un qesti especfica
El Brain gym es basa en tres simples premisses
1. Laprenentatge s una activitat instintiva i divertida que es prolonga al llarg de la nostra vida
2. Els bloqueigs daprenentatge sn icapacitats per a eixir de situacions destrs i inseguretat en
les nostres tasques
3. Tots nosaltres estem aprenent a bloquejar-nos des del moment en que hem aprs a no mourens
l cervell hum des de el punt de vista de l Brain Gym es pot dividir en hemisferi dret i
esquerre( dimensi lateralitat el bulb raquidi del cervell i el lbul anterior( dimensi denfocament) i el
sistema lmbic i crtex ( dimensi concentraci)
La lateralitat( habilitat per a creuar la linea central treballar en el camp mitj i desenvolupar un codi
escrit , lineal i simblic , desquerre a dreta o de dreta a esquerra ) s fonamental per a lxit acadmic.
La incapacitat per a creuar la linea central conduix a situacions de discapacitat per a laprenentatge o
dislxia. Els moviments de la linea central est enfocats a les habilitats necessaris per a un fcil
moviments lateral a tavs de la linea central del cos. La linea central vertical del mateix s la referncia
necessaria per a totes les habilitats laterals. El camp central s la zona on els camps visuals esquerre i
dret es sobreposen, per aix cal que els dos ulls i els seus muscles recprocs funcionen en conjunt
com si foren un sol
El desenvolupament de les habilitats laterals s esencial para lautonomia del xiquetc en el seu
creixement. Es tamb un requisit previ per a la coordinaci total del cos i per a un aprenentatge fcil de
lentorn visual prxim. Estos moviments ajuden a integrar la vis binocular, lot binocular i els costats
dret i esquerre del cervell i del cos per a una total coordinaci del mateix
Lenfocament s lhabilitat per a creuar la linea central de la participacin que separa el lbul posterior
( occipetal) i el lbul anterior. Sovint els reflexos primitius conuixen a la incacapacitat dassumir els riscs
necessaris per a expressar-se i participar activament en el procs daprenentatge . Els alumnes que no
conseguixen concentrar-se sn tatxats de falta datenci , incapacitats per a la comprensi ;
retrassats en el llenguatge ; io hiperactius. Altres xiquets tenent sobreenfocament i sesforcen massa.
Els moviments que ajuden a desbloquejar el sobreenfocament se incluixen en la integraci posterioranterior. Dins de la secci Activa el cervell
La concentraci s lhabilitat per ax creuar la linea divisria entre el component emocional i el pensament
abstracte. Res es pot aprendres realment sense sentiments i sense un sentit de la comprensi. La
incapacitart para la concentraci es reflexa en una por irracional, reaccions de lluita o de fugida , o en
una incapacitat para sentit o expressar emocions. Els moviments que relaxen el sistema i preparen a
lalumne per aprendre i processar la informaci sense carga emocional negativa, es resalcionen amb la
concentraci i el arrelament que sarrepleguen en la secci Activa el cervell

EXEMPLES DE MOVIMENTS
RESPIRACI ABDOMINAL
Posa la ma en labdomen. Espira tot laire de dins, poc a poc, amb bufis
suaus (com si intentares mantindre una ploma en laire). Desprs inspira lenta
i profundament omplint-te poc a poc, com una bufa.La m salar suaument
quan inspires i baixar quan espires. Si arqueges lesquena desprs dinspirar
; encara entrar ms laire
ACTIVA EL CERVELL PARA
Habilitat per a creuar la linea central, la concentraci, arrelament,, relaxaci
del sistema nervis central, ritmes cranials
APLICACIONS A LENSENYAMENT
Lectura ( codificaci i descodificaci), lectura en veu alta, llenguatge
RELACI POSTURA-COMPORTAMENT
Millora la modulaci i lexpressi, eleva el nivell denergia, respiraci amb el
diafragma, augmenta la duraci de latenci

GIRAMENTS DEL COLL


Agatxa el cap cap a davant i giral dun costat a laltre, per a que perda la
tensi. Inclina el cap cap darrere i continua girant-lo. Repetix amb es muscles
cap avall.
ACTIVA EL CERVELL PARA
Habilitat per a llegir i escriure en el camp central, concentraci, arrelament,
relaxaci del sistema nervis central
APLICACIONS A LENSENYAMENT
Lectura en veu alta, lectura silenciosa, aptituds per a lestudi, discurs i
llenguatge
RELACI POSTURA-COMPORTAMENT
Millora la respiraci, augmenta la relaxaci
EL HUIT GANDUL
ACTIVA EL CERVELL PARA
Creuar la linea central visual ; visi binocular; integraci dels hemisferis
esquerre i dret; augmenta la visi perifrica; millora la mobilitat ocular8
especialment per el seguiment dobjecte en moviment
APLICACIONS PER A LENSENYAMENT
Els moviments de lectura( moviment desquerre a dreta a travs de la
pgina) ; descodificar i codificar el llenguatge escrit; comprensi de la
lectura( memria associativa a llarg termini) ; relaxaci del mscul ocular
durant la lectura; reconeixements i discriminaci dels smbols
RELACI POSTURA-COMPRTAMENT
Relaxaci dulls, coll i muscle durant la concentraci; millora la percepci de
profunditat; millora la concentraci, lequilibri i la coordinaci
MARTXA CREUADA(CROSS-CRAWL
En este exercici de torsi recproca lalumne alterna el moviment dun bra i
el de la cama contrria . Aixi sactiven simultniament ambos hemisferis
cerebrals i saconseguix el millor calentament previ per a tota activitat que
precise creuar la linea central
ACTIVA EL CERVELL PARA
Creuar la linea central visual/ auditiva/ kinestsica/ tctil; ; moviment dulls
desquerre a dreta ; millora la visi binocular
Ortogrfia ; escritura ; escoltar ; lectura i comprensi
RELACI POSTURA-COMPORTAMENT
Millora la la coordinaci esquerre/ dreta ; millora la respiracii lestat fsic ;
millora la coordinaci i la percepci espacial; millora lot i la visi
EL MUSSOL
Agarrat el muscle i estreny-te els muscles amb fermesa . Gira el cap per a
mirar per dalt del muscle. Respira profundament i tira els muscles cap
arrere . Desprs mira per dalt de laltre muscle, tornant els dos al seu lloc.
Baixa la barbeta fins el pit i respira profundament , deixant que els muscles
es relaxen. Reptix-ho amb laltra m estrenyent el muscle opost.
ACTIVA EL CERVELL PARA

Creuar la linea central auditiva( incluint latenci auditiva, el reconeixement, la


percepci, la discriminaci i la memria); escoltar-se en veu alta; memria a
curt i llarg termini ; llenguatge silencis; capacitat de pensar, integraci de la
vista i lot amb el moviment de tot el cos
APLICACIONS A LENSENYAMENT
Comprensi auditiva; llenguatge; ortografia( codificaci i descodificaci)));
calcul matemtic; expansi difgital.
Relaci entre actitud i conducta
Relaxaci del coll al enfocar; relaxa la vista fixa i la vista desviada.; relaxa els
msculsdel coll, mandibula i muscles....

BOTONS DEL CERVELL

Posa una m en melic i amb laltra frega profundament el punt davall de la


clavcula , cap dreta i esquerra de lestrnum
ACTIVA EL CERVELL PARA
Enviar missatges des del hemisferi dret del cervell al costat esquerre del cos i
viceversa ; regula lactivaci dels neurotransmisors,
APLICACIONS A LENSENYAMENT
Creuar la linea central de la visi per a la lectura, para la coordinaci del cos,;
mant la posici mentres est llegint
RELACI POSTURA COMPORTAMENT
Equilibri esquerre/ dret del cos; augmenta el nivell denergia, augment la
relaxaci global la dels msculs del coll, millora la capacitat de funci conjunta
dels ulls