You are on page 1of 1

Codi: AF_2-418_2

Impressi en rotogravat

Nivell: 2

Famlia professional: Arts grfiques

Data de publicaci: 07/02/2013


Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Competncia general

Relaci amb el Catlago Nacional de Cualifcaciones Profesionales

Realitzar la impressi pel procediment de rotogravat, preparant i ajustant els elements del
procs d'impressi i les matries primeres necessries, segons la productivitat i qualitat
establertes i intervenint en el procs grfic, aplicant el pla de prevenci de riscos laborals i de
protecci ambiental.

Aquesta qualificaci es relaciona amb "ARG418_2 Impresin en huecograbado"

Entorn professional
mbit professional
Desenvolupa la seva activitat professional en la indstria grfica, en l'rea d'impressi. En
petites, mitjanes o grans empreses, amb nivells organitzatius i tecnolgics molt diversos .
S'integra a un equip de treball on desenvolupa tasques individuals i en grup d'impressi en
rotogravat. En general dependr orgnicament d'un comandament intermedi. El treball es
realitza per compte d'altri.
Sectors productius

Unitats de competncia
UC_2-1346-11_2

Ajustar els
rotogravat.

UC_2-1347-11_2

Realitzar la impressi en rotogravat.

UC_2-0200-11_2

Operar en el procs grfic en condicions de seguretat, Nivell: 2


qualitat i productivitat.

UC_2-0201-11_2

Preparar les matries primeres i productes intermedis Nivell: 2


per a la impressi.

elements

del

procs

d'impressi

en Nivell: 2
Nivell: 2

Mduls formatius

Sector d'arts grfiques, constituint el seu propi subsector d'impressi o b formant part
d'altres sectors grfics com l'editorial i fabricaci d'articles de paper, cartr i altres suports,
en les quals es realitzen diferents processos de preimpressi, impressi, postimpressi.

MF_2-0200-1111_2

Processos en arts grfiques.

120 hores Nivell: 2

Ocupacions o llocs de treball relacionats

MF_2-0201-1111_2

Matries i productes en impressi.

120 hores Nivell: 2

- Operador/a de mquina impressora de rotogravat

MF_2-1346-1111_2

Preparaci
rotogravat.

MF_2-1347-1111_2

Impressi de productes en rotogravat.

- Operador/a de premsa en rotogravat


- Tcnic/a en impressi

de

la

impressi

en

120 hores Nivell: 2


90 hores Nivell: 2