You are on page 1of 2

SIMULACI EXAMEN ECONOMIA DE L'EMPRESA I

TEMES 9,10

1. Una empresa distribuiex anualment 1.500.000 kg del nic producte que comercialitza. Tenint en
compte que el preu de compra s de 2,5 $/kg, el cost de demanda s de 80 $ i la taxa del cost
d'emmagatzematge s d'un 10 %, calcula:
a) La comanda optima
b) El nmero esperat de comandes que ha de realitzar l'empresa a l'any
c) Troba el temps que pasa entre comandes
d) Fes la grfica
2. Una empresa produeix 7500 unitats dun producte amb lestructura de costos segent: 5108,60
de primeres matries, 1382,32 de consums diversos, 991,67 de costos directes, 1352,28
denvasos i 11118,72 de cost indirecte total (25 % corresponent a la fabricaci daquest producte).
Calculan el cost de producci.
3. Determina el valor final de les existncies duna empresa que ha registrat les operacions del seu
magatzem pel criteri PMP i FIFO:
01/02 existncies inicials: 500 unitats a 4,51 .
10/02 compra: 750 unitats a 4,63 .
15/02 venda: 1 000 unitats. 8,27 .
19/02 compra: 800 unitats a 5,26 .
28/02 venda: 975 unitats a 10,50 .
Calcula tamb els beneficis
4. Una empresa comercial compra a un mateix provedor 1 500 impressores a 110 /u i 750 escners
a 75 /u. Les despeses totals de loperaci han estat de 1750 de transport i 1055 daranzels per
importaci. Calcula el preu dels dos productes, adquirits en el mateix lot de compra.
5. Una empresa utilitza anualment 50000 kg duna primera materia per a la producci. El cost
aproximat de gestionar cada comanda s de 350 i el cost anual demmagatzematge s de 5,25
/kg. Calcula el volum de la comanda ptima, el nmero de comandes,

6.Explica qu sn els costos de manteniment dinventaris.


7. Podries fer una estimaci de quins sn els costos de ruptura destocs?