You are on page 1of 21

Gyakornoki szablyzat

(minta)
A kzalkalmazottakrl szl 1992. vi XXXIII. trvny 22. (9) bekezds, valamint a
kzalkalmazottakrl szl 1992. vi XXXIII. trvny vgrehajtsrl a kzoktatsi
intzmnyekben trgy 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 4/B. (1) bekezdse szerint kiadom
az albbi szablyzatot, mely a meghatrozott feladatok szakszerbb s hatkonyabb
vgrehajtst szolglja, a gyakornoki kvetelmnyek teljestsvel s teljestmny mrsvel,
rtkelsvel sszefgg eljrsrendet rgzti.

1. Fogalmak meghatrozsa
Gyakornok: az a kzalkalmazott, aki nem rendelkezik hrom vet meghalad szakmai
gyakorlattal, s az alaptevkenysghez tartoz munkakrbe, hatrozatlan idre trtnik a
kinevezse.
Az intzmny alaptevkenysgvel sszefgg munkakr: a gyakornoki id kiktse
szempontjbl alaptevkenysgnek minsl minden olyan tevkenysg, amelynek elltsra a
kzalkalmazottakrl szl 1992. vi XXXIII. trvny vgrehajtsrl a kzoktatsi
intzmnyekben trgy 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet mellkletben meghatrozottak
szerint pedaggus munkakrben, pedaggiai-szakmai szolgltatsok elltsra ltestett
gyintz-szakrt, pedaggiai szakrt, pedaggiai elad, gyintz munkakrben
foglalkoztatjk a kzalkalmazottat.
Gyakornoki program: egy olyan folyamat, amelynek sorn a plyakezd megismeri a
munkahely bels rtkeit, szervezeti kultrjt, meghatrozott mdszertan alapjn tmogatst
kap, hogy megtallja helyt a munkaszervezetben, mintt kap a feladatok hatkony
elvgzshez.
Kezd szakasz: a gyakornoki program els szakasza, mely kb. az els v vgig tart.
Jellemz tipikus viselkeds md, hogy a gyakornok megfontolt, ltalban racionlis, de
rugalmatlan. Ez a szakasz elssorban a gyakorlatszerzs szintje, amikor a vals
gyakorlatszerzs sokkal fontosabb, mint a verblis informci. Az elmleti tuds vezrli
elsdlegesen a gyakornokot.
Halad szakasz: a gyakornoki program msodik szakasza, mely kb. a msodik v vgig tart.
Jellemz tipikus viselkeds md, hogy a gyakornok mr kpes mindent megfigyelni, nem
vsz el a rszletekben. Ez a szakasz az eseti tuds szintje, mely szemly s kontextus fgg.
A tapasztalat befolysolja a viselkedst.
Befejez szakasz: a gyakornoki program harmadik szakasza, mely kb. a harmadik v vgig
tart. Jellemz tipikus viselkeds md, hogy a gyakornok kpes mr arra, hogy racionlisan,
tudatosan kivlassza, hogy mit fog tenni, prioritsokat hatroz meg, kpes a tanulsi-tantsi
folyamat sszer irnytsra.
Szakmai segt: az intzmnyvezet ltal kijellt pedaggus (pedaggusok), aki rendelkezik
legalbb tz ves gyakorlattal, legalbb t ve az intzmny alkalmazottja, szakterletnek
kivl kpviselje.
Kzvetlen felettes: Az intzmny Szervezeti s Mkdsi Szablyzatban, valamint a
pedaggus munkakri lersban kzvetlen felettesknt megjellt szemly.

2. A szablyzat terleti, szemlyi hatlya


Jelen szablyzat a/ az .. ...
(intzmny megnevezse, telephelyek, tagintzmnyek felsorolsa)
(szkhely, telephelyek, tagintzmnyek cme)

E-H fizetsi osztlyba sorolt, az intzmny alaptevkenysgnek elltsval sszefgg


munkakrbe, hatrozatlan idre kinevezett kzalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem
rendelkeznek a munkakrhz szksges iskolai vgzettsget s szakkpzettsget ignyl, a
hrom vet meghalad idtartalm szakmai gyakorlattal, valamint kiterjed az
intzmnyvezet ltal szakmai segti feladatok elltsval megbzott kzalkalmazottaira.

3. A szablyzat idbeli hatlya


Jelen szablyzat 2008. janur elsejtl visszavonsig hatlyos.

4. A szablyzat mdostsa
A szablyzatot mdostani kell, amennyiben a benne foglaltakat rint jogszablyvltozs
kvetkezik be, valamint amennyiben a neveltestlet legalbb fele rsban kri.

5. A szablyzat clja
A szablyzat clja a gyakornokok felksztsnek, beilleszkedsk segtsnek megalapozsa,
a foglalkoztatsi felttelek rgztse, annak rdekben, hogy segtse a gyakornokok
tudsnak, kpessgeinek, kszsgeinek fejlesztst, alaktsa, fejlessze az elktelezettsgket
a pedaggushivats irnt, segtse az oktats gazati cljaival, az intzmnyi clokkal val
azonosulst.

6. A gyakornok felksztsnek szakaszai


A gyakornoki idt a Kinevezsben kell kiktni. A gyakornoki id az E fizetsi osztlyba sorolt
kzalkalmazott esetn kt v, az F-H fizetsi osztlyba sorolt kzalkalmazott esetn hrom v.
A gyakornok felksztsnek lehetsges szakaszolsa.
Idszak

Szakasz megnevezse

Elvrs

0-1 v

kezd

Csak
minimlis
kszsget
lehet
elvrni a tants
tern
Szablyok
kvetse

1-2 v

halad

Szablyok
kvetse
Kontextusok
felismerse,
rendszerezse
Gyakorlati tuds
megalapozsa

2-3 v

befejez szakasz

Tudatossg
Tervszersg
Prioritsok
fellltsa
Gyakorlati tuds

A tovbbi fejldsi szakaszok mr tlmutatnak a gyakornoki idn. (jrtas szint, szakrt szint)

6.1 ltalnos kvetelmnyek a kezd szakaszban


A gyakornok ismerje meg:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

A kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvnyt, klnsen


a) ltalnos rendelkezsek (a trvny szablyozsi kre, alapelvek, a
tanktelezettsg, a nevel s oktat munka pedaggiai szakaszai),
b) a gyermek, a tanul s a szl jogai s ktelessgei,
c) a pedaggus jogai s ktelessgei,
d) a kzoktats intzmnyei, ezen bell azt az intzmnytpus, amelyben
dolgozik,
e) a mkds ltalnos szablyai,
f) a mkds rendje,
g) a szakmai munkakzssg,
h) a tanulk kzssgei, a diknkormnyzat.
i) A nevelsi oktatsi intzmnyek mkdsrl szl 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletet, klnsen
j) a mkds rendje,
k) a neveltestlet,
l) a szakmai munkakzssg,
m) a diknkormnyzat,
n) 2. szm mellklet,
o) 4. szm mellklet.

Az intzmny nevelsi, pedaggiai programjt, ezen bell klnsen


Az intzmny kldetst, jvkpt
az iskolban foly nevel-oktat munka pedaggiai alapelveit, cljait, feladatait,
eszkzeit, eljrsait,
a szemlyisgfejlesztssel kapcsolatos pedaggiai feladatokat,
a kzssgfejlesztssel kapcsolatos feladatokat,
a beilleszkedsi, magatartsi nehzsgekkel sszefgg pedaggiai tevkenysget,
a tehetsg-, kpessg kibontakoztatst segt tevkenysget,
az iskola egyes vfolyamain tantott tantrgyakat, a ktelez s vlaszthat tanrai
foglalkozsokat, valamint azok raszmait, az elrt tananyagot s kvetelmnyeit,
az oktatsban alkalmazhat tanknyvek, tanulmnyi segdletek s taneszkzk
kivlasztsnak elveit, figyelembe vve a tanknyv ingyenes ignybevtele biztostsnak
ktelezettsgt,
az iskola magasabb vfolyamra lps feltteleit,
az iskolai beszmoltats, az ismeretek szmonkrsnek kvetelmnyeit s formit,
a tanul magatartsa, szorgalma rtkelsnek s minstsnek kvetelmnyeit, formjt,

l) modulris oktats esetn az egyes modulok rtkelst s minstst, valamint


beszmtst az iskolai vfolyam sikeres befejezsbe.
Az intzmny egszsgnevelsi, krnyezeti nevelsi programjt.
Az intzmny minsgirnytsi programjt, klnsen:
a) az intzmny mkdsnek folyamatt,
b) ennek keretei kztt a vezetsi, tervezsi, ellenrzsi, mrsi, rtkelsi feladatok
vgrehajtst,
c) az intzmnyben, pedaggus munkakrben foglalkoztatottak teljestmnyrtkelsnek
szempontjait s rtkels rendjt,
d) a teljes kr intzmnyi nrtkels peridust, mdszereit s a fenntarti
minsgirnytsi rendszerrel val kapcsolatt.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Az intzmny szervezeti s mkdsi rendjt az SZMSZ alapjn, klnsen


a gyermekek, a tanulk fogadsnak (nyitva tarts) s a vezetknek a nevelsi-oktatsi
intzmnyben val benntartzkodsnak rendjt,
a pedaggiai munka bels ellenrzs rendjt,
a neveltestlet feladatkrbe tartoz gyek truhzsra, tovbb a feladatok elltsval
megbzott beszmolsra vonatkoz rendelkezseket,
a kls kapcsolatok rendszert, formjt s mdjt, belertve a gyermekjlti szolglattal,
valamint az iskola-egszsggyi elltst biztost egszsggyi szolgltatval val
kapcsolattartst,
az nneplyek, megemlkezsek rendjt, a hagyomnyok polsval kapcsolatos
feladatokat,)
az intzmnyi vd, v elrsokat,
a rendkvli esemny, bombariad stb. esetn szksges teendket,
a tanrn kvli foglalkozsok szervezeti formit,
a diknkormnyzati szerv, a dikkpviselk, valamint az iskolai vezetk kztti
kapcsolattarts formjt s rendjt, a diknkormnyzat mkdshez szksges
feltteleket (helyisgek, berendezsek hasznlata, kltsgvetsi tmogats biztostsa),
az iskolai knyvtr mkdsi rendjt.
Az intzmny hzirendjt, klnsen
tanuli jogokat s ktelezettsgeket milyen mdon lehet gyakorolni, illetve kell
vgrehajtani,
tanuli munkarendet,
a tanrai s tanrn kvli foglalkozsok rendjt,
az iskola helyisgei, berendezsi trgyai, eszkzei s az iskolhoz tartoz terletek
hasznlatnak rendjt,
az iskola ltal szervezett, a pedaggiai program vgrehajtshoz kapcsold iskoln kvli
rendezvnyeken tiltott tanuli magatartst
a gyermek, tanul tvolmaradsnak, mulasztsnak, kssnek igazolsra vonatkoz
rendelkezseket,
a tanulk vlemnynyilvntsnak, a tanulk rendszeres tjkoztatsnak rendjt s
formit,
a tanulk jutalmazsnak elveit s formit,
a fegyelmez intzkedsek formit s alkalmazsnak elveit,
a tanulk tantrgyvlasztsval, annak mdostsval kapcsolatos eljrsi krdseket.
Az intzmnyi rdekkpviseleti szervek mkdst, dokumentumt, tisztsgviselit.

Az intzmnyi kpviseleti szervek mkdst, dokumentumt, tisztsgviselit


Az intzmny ves munkatervt.
A tangy-igazgatsi dokumentumokat, ezek alkalmazsnak mdjt.
A munkavdelemre, balesetvdelemre, tzvdelemre vonatkoz ltalnos
szablyokat.
Az intzmny gyakornoki szablyzatt.

6.2 ltalnos kvetelmnyek a halad szakaszban


A gyakornok ismerje meg:

a)
b)
c)
d)
e)

A kzoktatsrl szl 1993. vi LXXIX. trvnyt, klnsen


az gazati irnyts, az oktatsrt felels miniszter s a Kormny szablyozsi feladatai,
a kzoktatsi feladatkrben eljr oktatsi hivatal,
a kzoktats orszgos mrsi feladatai,
a fenntarti irnyts, a fenntarti minsgirnytsi program, az intzmnnyel szemben
tmasztott elvrsok,
a kzoktatsi intzmny ellenrzse.

A kzalkalmazottak jogllsrl szl 1992. vi XXXIII. trvnyt, s a 138/1992. (X.


8.) Korm. rendelet kapcsold szakaszait, klnsen
a) a kzalkalmazotti jogviszony ltestse, mdostsa, megszntetse,
b) fegyelmi felelssg,
c) munkaid, pihenid,
d) a kzalkalmazottak elmeneteli s illetmnyrendszere.

Az intzmny nevelsi, pedaggiai programjt, ezen bell klnsen


a gyermek- s ifjsgvdelemmel kapcsolatos feladatokat,
a tanulsi kudarcnak kitett tanulk felzrkztatst segt programot,
a szocilis htrnyok enyhtst segt tevkenysget,
a szl, tanul, iskolai pedaggus egyttmkdsnek formit, tovbbfejlesztsnek
lehetsgeit,
e) az intzmnyi bels vizsgk rendjt, kzpiskola esetn az llami vizsgk rendjt,
a)
b)
c)
d)

Az intzmny panaszkezelsi eljrst.

6.3 A szakmai munkakrhz kapcsold specilis


kvetelmnyek a kezd szakaszban
A gyakornok ismerje meg:

Az intzmny nevelsi, pedaggiai programjt, ezen bell pldul:


a) nemzeti, etnikai kisebbsgi iskolai nevels s oktats esetn a nemzeti, etnikai
kisebbsg anyanyelvi, trtnelmi, fldrajzi, kultra- s npismereti tananyagot,
b) nemzeti, etnikai kisebbsgi iskolai nevelsben s oktatsban rszt vev tanulk
rszre a magyar nyelv s kultra elsajttst biztost tananyagot,
c) a nemzeti, etnikai kisebbsghez nem tartoz tanulk rszre a teleplsen l
nemzeti, etnikai kisebbsg kultrjnak megismerst szolgl tananyagot,
d) szakkzpiskola s szakiskola esetn a szakmai programot,

e)
f)
g)
h)

oktatsszervezs gyakorlati feladatait,


az intzmnybe jr gyermekek, tanulk sajtos felksztsnek problmit,

(az intzmny profiljnak megfelel specifikcik)

6.4 A szakmai munkakrhz kapcsold specilis kvetelmnyek


a halad szakaszban
A gyakornok mlytse el ismereteit:
A tantott korosztly letkori sajtsgai, pszicholgiai fejldse terletn
Tanuli kompetencik fejlesztse terleten (szakmai, mdszertani fejlds)
A fejlesztsre orientlt tanulsi folyamat irnytsa terletn (tanulsszervezs)
Tehetsggondozs terletn
Htrnykompenzls terletn
Az adott mveltsgterlet (tantrgy) mdszertanban
Az oktatshoz kapcsold eszkzk hasznlata terletn

A gyakornok fejlessze kpessgeit:

Szocilis tanuls
Az nll tanuls kpessgnek fejlesztse (lethosszig tart tanuls)
Kommunikci a tanulkkal, szlkkel, munkatrsakkal
Konfliktuskezelsi technikk megszerzse, fejlesztse
Idgazdlkods, tervezs, tudatossg

7. A gyakornoki munkavgzs specilis szablyai


A gyakornok heti teljes munkaideje 40 ra, ktelez rja a kzoktatsrl szl 1993. vi
LXXIX. trvny 3. szm mellklete ltal meghatrozott.
A gyakornok a ktelez rk teljestsn tli feladatok kzl csak a neveltestlet
munkjban val rszvtelre, tovbb a munkakrhez kapcsold elkszt s befejez
munkkra ktelezhet. Ktelez rn tli tbblettants csak abban az esetben rendelhet el a
gyakornok szmra, ha a betlttt munkakr feladatainak ellts betegsg, baleset vagy egyb
ok miatt vratlanul lehetetlenn vlt.
A gyakornok osztlyfnki megbzst csak rsbeli hozzjrulsval kaphat.
A ktelez ra s a heti teljes munkaid kzti idben a gyakornok rt ltogat, konzultl a
szakmai segtvel, szksg szerint az intzmnyvezetvel, egyb munkatrsakkal.
raltogats: legalbb heti egy ra. (az azonos tantrgyat tant pedaggus rjn, az ltala
tantott osztlyokban ms rn, a szakmai segt rjn, tanrn kvli foglakozson)
Az raltogatst rvid megbeszlsnek kell kvetnie. (az rt tart pedaggussal)
Konzultci: legalbb heti kt ra. (szakmai segtvel, egyb pedaggussal, vezetvel,
szakmai munkakzssg-vezetvel)
Az raltogatst a gyakornok a haladsi, mulasztsi naplban alrsval jelli, a
konzultcirl az idpont, idtartam rgztsvel, a rsztvevk alrsval nyilvntarts
kszl.
Az raltogatsokat a gyakornok az intzmnyvezetvel, szakmai segtvel, az rt tart
pedaggussal egyeztetve egy hnapra elre temezi.
A gyakornok s a szakmai segt rarendjt gy kell sszelltani, hogy legalbb a ht egy
napjn azonos idben fejezzk be a tantst, ily mdon legyen lehetsg a konzultci

megtartsra. (ha megszervezhet a ktelez ra a ht ngy napjra kerljn elosztsra, gy


egy nap maradhatna az raltogatsra, konzultcira)

8. A gyakornoki tapasztalatszerzs, szmonkrs


mdszerei
Idszak
Szakasz megnevezse
0.1 v
kezd szakasz

Tapasztalatszerzs mdszere

Szmonkrs mdszere

raltogats
ramegbeszls
Konzultci a szakmai segtvel
Konzultci egyb
pedaggussal
Konzultci az igazgatval
Konzultci a szakmai
munkakzssg-vezetvel
Team munkban rszvtel
Esetmegbeszl csoport
munkjban rszvtel
Coaching
Tanv eleji szli rtekezlet
ltogatsa

Egyni tanmenet elksztse


ravzlat ksztse
Szli panaszra megoldsi
terv, intzkedsi terv
ksztse (a megismert
jogszablyok, intzmnyi
alapdokumentumok
alapjn)

1-2 v
halad szakasz

raltogats
ramegbeszls
Konzultci a szakmai segtvel
Konzultci egyb
pedaggussal
Konzultci az igazgatval
Konzultci a szakmai
munkakzssg-vezetvel
Team munkban rszvtel
Esetmegbeszl csoport
munkjban rszvtel
Coaching
Csaldltogats a
gyermekvdelmi felelssel,
osztlyfnkkel
Tanv vgi rtkel szli
rtekezlet ltogatsa

2-3 v
befejez szakasz

raltogats
ramegbeszls
Konzultci a szakmai segtvel
Konzultci egyb
pedaggussal
Konzultci az igazgatval

Egy munkakzssgi
rtekezlet egy rsznek
megtartsa (szakmai tma)
Egy munkakzssgi
program megszervezse (pl.
iskolai tanulmnyi verseny)
Egyni fejlesztsi terv
ksztse
Tanulk, osztlyok kztt
kialakult kls
beavatkozst ignylkonfliktus megoldsnak
tervezse, intzkedsi terv
ksztse
Tanv vgi beszmol
elksztse a vezet ltal
meghatrozott szempontok
szerint
Bemutat ra tartsa
Az ltala tantott osztlyok
egyikben a szli
rtekezlet egy rsznek
megtartsa (pl. szakmai
tma, szervezs)

Konzultci a szakmai
munkakzssg-vezetvel
Team munkban rszvtel
Esetmegbeszl csoport
munkjban rszvtel
Coaching

Az intzmny ves
munkatervben
meghatrozott nevelsi
rtekezlet egy rsznek
megtartsa (szakmai
tmban)
Az intzmny ves
munkatervben
meghatrozott
intzmnyi szint program
megszervezse (pl.
kirnduls,
hagyomnypols, projekt
nap, ht, diknkormnyzati
program, dikkzgyls)
Helyzetrtkels,
feladatkitzs elksztse az
osztlyfnkkel
egyttmkdve tanv elejn
az ltala kivlasztott
osztlyban
Tanv vgi beszmol
elksztse a vezet ltal
meghatrozott szempontok
szerint
Fentieken tl termszetesen alkalmazhatk az intzmny ltal fontosnak tartott egyb
szmonkrsi mdok is. (pl. beszmoltats, teszt stb.)

9. A szakmai segt kijellse, feladata


A szakmai segtt (segtket) az intzmny igazgatja jelli ki szakterletenknt, az
intzmnyben legalbb t ve alkalmazott, legalbb tz ves gyakorlattal rendelkez
pedaggusai kzl. A dnts eltt az igazgat beszerzi az iskolavezetsg vlemnyt.
Ktelez rn tli tbblettants csak abban az esetben rendelhet el a szakmai segt
szmra, ha a betlttt munkakr feladatainak ellts betegsg, baleset vagy egyb ok miatt
vratlanul lehetetlenn vlt.
A szakmai segt munkakri lersban jellni kell a hrom vre szl szakmai segti
feladattal megbzst. (a munkakri lers mdostsa csak kzs megegyezssel trtnhet)
A szakmai segtt feladatai elltsrt (raltogats, konzultci) kiemelt munkavgzsrt
jr kereset - kiegsztsknt a felhasznlt rkra szmtott radjnak megfelel djazs illeti
meg.
Fentieken tl az intzmny eseti brmegtakartsnak fggvnyben tanv vgn
cljutalomban rszesthet, melynek minimlis sszege egy havi alapilletmnye.
Az raltogatst a szakmai segt a haladsi, mulasztsi naplban alrsval jelli, a
konzultcirl az idpont, idtartam rgztsvel, a rsztvevk alrsval nyilvntarts
kszl.
A szakmai segt feladata klnsen:
Elkszti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve

Az intzmnyvezetvel jvhagyatja a gyakornoki programot


Felkszti, segti a gyakornokot
a) az ltalnos kvetelmnyekben meghatrozott jogszablyok,
intzmnyi alapdokumentumok, szablyzatok megismerse,
rtelmezse.
b) az intzmny nevelsi programjban, pedaggiai programjban,
helyi tantervben foglaltak szakszer alkalmazsra.
c) a tantsi (foglalkozsi) rk felptsnek, az alkalmazott
mdszereknek, tanulmnyi segdleteknek, taneszkzknek
clszer megvlasztsra.
d) a tantsi (foglalkozsi) rk elksztsvel, megtervezsvel
s eredmnyes megtartsval kapcsolatos rsbeli teendk
elltsra, kzs tanmenet, ravzlat ksztse, mdszerek
tadsa.
e) a gyakornoki szablyzatban meghatrozott feladatok elltsra
(rszt vesz a neveltestlet munkjban, elltja a munkakrhez
kapcsold elkszt s befejez feladatokat) az intzmnyi
feladatok megismertetse (gyelet, helyettests), tanrn kvli
tevkenysgekre val felkszts lebonyolts segtse
(kirnduls, nnepsgek), az adott munkakzssg munkjnak
a bemutatsa (megllapodsok, szablyok), a helyi
kommunikcis szoksok megismertetse.
Szksg szerint, negyedvenknt legalbb egy, legfeljebb ngy
alkalommal ltogatja a gyakornok tantsi rit
Rendelkezsre ll a problmk megbeszlshez, a krdsek
megvlaszolshoz.
Segti a gyakornokot a tantshoz kapcsold adminisztrci
elvgzsben, folyamatos ellenrzi a teljestst
vente szvegesen, rsban rtkeli a gyakornok teljestmnyt, ezzel
megalapozza
az
j
pedaggus
tovbbi
alkalmazsnak
meghosszabbtsrl szletend dntst, a gyakornok minstst.
Az rtkelsbe bevonja mindazokat a pedaggusokat, akik adott
idszakban rszt vettek a gyakornok beilleszkedsnek segtsben.
rtkelst minden esetben sszeveti a gyakornok nrtkelsvel, s
az intzmnyvezetvel egyeztetve meghatrozza a gyakornok tovbbi
teendit, feladatait, a fejlesztsi irnyokat.

10. A gyakornok rtkelse, minstse


A gyakornok rtkelsnek alapjt az intzmny minsgirnytsi programjban rgztett
pedaggus rtkelsi-rendszer kpezi.
A gyakornok rtkelse sorn kiemelten jelenik meg a vgzett munka minsgnek
rtkelse, valamint a munkavgzs sorn tanstott viselkeds.

10.1 A gyakornok rtkelsnek, minstsnek kiemelt


szempontjai

a tuds hasznlata,
szleskr pedaggiai tartalmi tuds,

problma megoldsi stratgik,


a clok jobb adaptcija s megvltoztatsa klnfle tanulk szmra,
improvizcis kszsg,
dntshozatal,
clok meghatrozsa,
tantermi hangulat,
a tantermi esemnyek szlelse, kpessg a tanulktl rkez jelzsek megrtsre
rzkenysg a kontextus irnt,
a tanulsi folyamat figyelemmel ksrse s visszajelzs a tanulknak,
a feltevsek gyakori ellenrzse,
tisztelet a tanulk irnt,
a tants irnti elktelezettsg,
egyttmkds a neveltestleti kzssggel.

10.2 A gyakornok rtkelsnek, minstsnek eljrsrendje


A gyakornoki id els kt vben fejlesztsi cl rtkels folyik.
Clja: a gyakornok beilleszkedsnek segtse, munkjnak, viselkedsnek fejlesztse,
motivci, szakmai fejleszts, tmogats.
A gyakornok fejleszt rtkelst minden tanv vgn a szakmai segt kszti el. Az
rtkelsbe bevonja a gyakornok felksztsben rszt vev egyb kollgkat is, valamint
figyelembe veszi a gyakornok ltal ksztett nrtkelst.
Az rtkel megbeszls lpsei:
A gyakornok nrtkelse
A szakmai segt rtkelse
Az eltr vlemnyek megbeszlse
A problmk feltrsa, megbeszlse
A kvetkez idszak fejlesztsi terleteinek meghatrozsa
A rsztvevk feladatainak meghatrozsa
Az rtkel lap kitltse, alrsa
Az rtkel megbeszlsen a szakmai segt s a gyakornok vesz rszt.
Az rtkel lapot a szakmai segt s a gyakornok rja al. A gyakornoknak lehetsget kell
adni, hogy szrevteleit, megjegyzst az rtkel lapon rgztse. Az rtkel lap egy alrt
pldnyt a gyakornoknak t kell adni. Az rtkel lapot a szakmai segt rzi a gyakornoki
id leteltig, majd a minsts utn megsemmisti.
A gyakornoki id lejrtnak hnapjban a gyakornokot minsteni kell. A minsts
eredmnyeknt megfelelt s nem megfelelt minsts adhat.
A kzalkalmazotti jogviszony a trvny erejnl fogva megsznik, ha a gyakornok nem
megfelelt minstst kap. A jogviszony megsznsnek hatridejt a jogszably rgzti.
A gyakornok minstsrl az intzmny vezetje dnt. Az intzmny vezetje dntse eltt
beszerzi a kzvetlen felettes vlemnyt, javaslatt, valamint a szakmai segt (amennyiben
nem azonos a kzvetlen felettessel) vlemnyt, javaslatt, figyelembe veszi az venknti
rtkels megllaptsait, a fejlesztsi javaslatok megvalsulst.
A minstst rtkel megbeszls elzi meg. A rtkel megbeszlsen a szakmai segt, a
gyakornok s az intzmnyvezet vesz rszt.
A minstst megelz rtkel megbeszls lpsei.
A gyakornok tjkoztatsa a minsts cljrl, menetrl, jogkvetkezmnyrl

10

A gyakornok tjkoztatsa a minsts eredmnyhez kapcsoldan jogorvoslati


lehetsgrl
A gyakornok nrtkelse, mely sszefoglalja a gyakornoki programban
meghatrozott clok elrsnek rtkelst is
A szakmai segt sszegz rtkelse
A vezet rtkelse
Az eltr vlemnyek megbeszlse
A minst lap kitltse, alrsa

A minst lapon a minstst nem megfelelt minsts esetn indokolni kell, az indoklsnak
valsnak, okszernek kell lenni. A minst lapot az intzmnyvezet, a szakmai segt s a
gyakornok rja al.
A minst lap rszt kpezi a kzalkalmazott szemlyi anyagnak.

11. Zr rendelkezsek
A gyakornoki szablyzatban foglaltakrl a szakmai munkakzssgek vlemnyt
nyilvntanak.
A gyakornoki szablyzat a neveltestlet vlemnynek kikrse utn kerlt kiadsra.
A gyakornoki szablyzatot az intzmny honlapjn nyilvnossgra kell hozni, ennek
hinyban a helyben szoksos mdon kzz kell tenni.

12. Zradk
A gyakornoki szablyzatot a neveltestlet 2007. (hnap) (nap)
neveltestleti lsn vlemnyezte.
Dtum
Alrs

A szablyzat mellklett kpezi


1. 1. szm mellklet: rtkel lap
2. 2/1. szm mellklet: Minst lap
3. 2/2. szm mellklet: A minsts terletei

Dtum

intzmnyvezet
11

Tartalomjegyzk
1. Fogalmak meghatrozsa...................................................................................................................................2
2. A szablyzat terleti, szemlyi hatlya.............................................................................................................2
3. A szablyzat idbeli hatlya..............................................................................................................................2
4. A szablyzat mdostsa....................................................................................................................................2
5. A szablyzat clja...............................................................................................................................................2
6. A gyakornok felksztsnek szakaszai............................................................................................................2
6.1 ltalnos kvetelmnyek a kezd szakaszban..........................................................................................2
6.2 ltalnos kvetelmnyek a kzphalad szakaszban................................................................................2
6.3 A szakmai munkakrhz kapcsold specilis

kvetelmnyek a kezd szakaszban............................2

6.4 A szakmai munkakrhz kapcsold specilis kvetelmnyek a kzphalad szakaszban......................2


7. A gyakornoki munkavgzs specilis szablyai...............................................................................................2
8. A gyakornoki tapasztalatszerzs, szmonkrs mdszerei..............................................................................2
9. A szakmai segt kijellse, feladata.................................................................................................................2
10. A gyakornok rtkelse, minstse................................................................................................................2
10.1 A gyakornok rtkelsnek, minstsnek kiemelt szempontjai..................................................................2
10.2 A gyakornok rtkelsnek, minstsnek eljrsrendje...........................................................................2
11. Zr rendelkezsek............................................................................................................................................2
12. Zradk..............................................................................................................................................................2
A szablyzat mellklett kpezi............................................................................................................................2
A szablyzathoz kszlt egyb segdanyagok......................................................................................................2

A szablyzathoz kszlt egyb segdanyagok


A gyakornok nrtkelsnek szempontjai
A gyakornok felksztsnek lehetsges fbb tmakrei
A gyakornoki programban szereplk feladatai
Szempontok a szakmai segt/segtk kivlasztshoz

12

1. szm mellklet
Munkltat megnevezse
Cme

rtkel lap
Az rtkelt szemlyi adatai
Nv:
Szletsi hely, id:
Az rtkels idpontja:
Az rtkels megllaptsai:

Fejlesztend terletek:

Javasolt clok, feladatok:

Az rtkels sorn az albbi kollgk vlemnyt nyilvntottak:

Az rtkelt szrevtelei:

13

rtkelst vgz
szakmai segt
2/1. szm mellklet
Munkltat megnevezse
Cme

rtkelt
gyakornok

Minst lap
A minstett szemlyi adatai
Nv:
Szletsi hely, id:
A minsts idpontja:
A minsts megllaptsa:
rtkelsi terlet

Megfelelt

Nem felelt meg

Szakmai ismeretek
alkalmazsa
Mdszertani tuds
Emptia
Kommunikci
Felelssgtudat
Problmamegolds
Kreativits, innovci
Egyttmkds

A minsts sszegz megllaptsa


Megfelelt

Nem felelt meg

Indokols:
Nem megfelelt minsts esetn rszletes indokols szksges
A kzalkalmazott tjkoztatsa az estleges jogvita kezdemnyezsnek lehetsgrl
megtrtnt.
A minstett szrevtelei:
A minstst elfogadom.
A minstsben foglaltakra az albbi szrevteleket teszem.
minstst vgz

minstett
14

igazgat

szakmai segt

gyakornok

Ph.

2/2. szm mellklet


rtkelsi terlet
Szakmai ismeretek alkalmazsa

Mdszertani tuds

Emptia

Kommunikci

Felelssgtudat

Problmamegolds
Kreativits, innovci

Egyttmkds

Megfelelt
Megszerzett szakmai ismereteit a
gyakorlatban hasznostani tudja, az
ri logikusak, a tanulk szmra
jl kvethetek, tantvnyai
motivltak
Megszerzett mdszertani ismereteit
a tanrkon az osztly szintjnek, a
tanul kpessgeinek megfelelen
hasznostja, kpes a differencilt
oktatsra, az egyni
kpessgfejlesztsre
Kpes a msok
szemlyisgjegyeinek, ignyeinek,
problminak megrtsre, szksg
szerint megfelel tmogatst,
segtsget nyjt, nyitott a mssg
elfogadsra, megrtsre
Gondolatait beszdben, rsban
rtheten, logikusan kpes kzlni,
megtallja a megfelel kzlsi
mdot mind a munkatrsakkal,
mind a tanulkkal, mind a
szlkkel
Kpes, ksz cselekedetirt,
dntseirt felelssget vllalni,
mindig felmri tettei
kvetkezmnyeit
Kpes felismerni s megoldani a
munkakrhez kapcsold,
gyakran jelentkez problmkat
tletgazdag, lelkes, keresi az
jszer megoldsokat, de mindezt
felelssggel, a tanuls-tants
hatkonysgnak rdekben teszi
Kpes beilleszkedni a szervezetbe,
megtallja helyt, a szervezeti
clokat ssze tudja egyeztetni az
egyni clokkal, csapatjtkos,
aktvan vesz rszt a
csapatmunkban

Nem felelt meg


Megszerzett ismereteit a
gyakorlatban nem tudja
hasznostani, nem tudja tadni
tudst, tanulk nem rtik a
magyarzatait
Mdszertani ismereteit nem tudja
alkalmazni

Nem kpes figyelni msok


szemlyisgjegyeire, ignyeire,
rzelmeire.
Nem nyitott a mssg elfogadsra
Gondolatait beszdben/rsban nem
kpes rtheten kzlni, tbbszr
konfliktus forrsa volt a nem
megfelel kzlsmdja a
munkatrsak, tanulk szlk
krben
Nem vllalja cselekedetei, dntsei
kvetkezmnyeit, a felelssget
kls krlmnyekre hrtja, nem
kpes elre felmrni tettei, dntsei
kvetkezmnyeit
A problmkat nem ismeri fel,
hrt,
A bevlt gyakorlattl nem mer
eltrni, ha vannak is tletei nem
kpes azok kivitelezsre
Nem tudott a szervezetbe
beilleszkedni, az egyni cljait
sokszor a szervezeti clok fl
helyezi

A kritriumok meghatrozsakor az intzmnyi pedaggus rtkelsi rendszert clszer alapul venni,


ill. annak alapjn lehet meghatrozni.
Fontos rgzteni, hogy mibl tevdik ssze a vgleges minsts.
Pl. A lehetsges 8 terlet kzl, ha 4 terleten nem megfelelt minstst kap a gyakornok, akkor a
minstse nem megfelelt lesz.
Az intzmny nevelsi filozfijnak megfelelen prioritsokat clszer meghatrozni az rtkelsi
terletei kztt.

15

Segdanyagok
A gyakornok nrtkelsnek szempontjai
A gyakornoki szablyzatban megjellt kiemelt szempontokon fell az albbiak szerint
kszlhet fel a gyakornok az nrtkelsre

Mely feladatok voltak szmra a legfontosabbak, legrdekesebbek?


Mely feladatok ignyeltk a legtbb felkszlst?
Milyen eredmnyeket rt el?
Sikerlt-e a kitztt clokat megvalstania?
Milyen problmkba tkztt a feladatok megvalstsa sorn?
Eddigi tapasztalatai alapjn hogyan lehetne ezeket a problmkat kikszblni?
Megltsa szerint mik az erssgei, gyengesgei?
Mely terleteken szeretne tbb tapasztalatot szerezni?
Vannak-e olyan kpessgei, amelyeket az eddigiekben nem hasznlt, de szeretn
jobban hasznostani?
Milyen segtsgre lenne szksge a vezet rszrl?
Milyen segtsgre, tmogatsra lenne szksge a szakmai segt rszrl?
Milyen segtsgre, tmogatsra lenne szksge a tbbi kollga rszrl?

A gyakornok rtkel megbeszlsre val felkszlst segthet az albbi nismereti krdv


is

Hnyszor vgzett pontatlan munkt?


Hnyszor ksett hatridvel?
Milyen tpus feladatokkal voltak problmi?
Ismeri az nnel szemben tmasztott kvetelmnyeket elvrsokat?
Ha hibzott kiben, miben kereste az okokat? Magban, kollgkban, tanulkban,
szlkben, egyb kls krlmnyekben?
Megfelelnek tartja-e az idgazdlkodst?
A feladatok megoldsa sorn kialakt-e prioritsokat? Ezeket betartja-e?
Felmri-e elre a megvalsts lehetsgeit?
Kpes-e megfelel rszfeladatokra bontani a megoldand problmt?
Megtlse szerint megfelel szinten ismeri a szakmai szablyokat, elrsokat?
Szigoran betartja-e a szablyokat, szakmai elrsokat?
Inkbb a szablyok, szakmai elrsok mellzsvel szeretn vgezni a munkjt?
Amita befejezte tanulmnyait megtett-e mindent, hogy tudsa napraksz legyen?

16

n szerint milyen kp alakult ki nrl a vezetiben, szakmai segtjben,


munkatrsaiban, tanulkban, szlkben?
Amennyiben voltak konfliktusok, mi lehet ezek forrsa?
Dntseiben elfogulatlan tud lenni?
Vllalta feladatairt, dntseirt a felelssget?
Hnyszor kellett a vezet, ms kollga segtsgt krnie egy konfliktus megoldshoz?

A gyakornok felksztsnek lehetsges fbb tmakrei


(a szakmai segt szmra)

Szervezeti kultra megismerse


a) A kzalkalmazotti lt, a pedaggushivats, munka, plya megismerse
b) Az intzmny egysgeinek, folyamatainak, feladatainak, a benne dolgozknak
a megismerse
c) Az intzmnyi mkdst szablyoz dokumentumoknak a megismerse
d) Az intzmny rott s ratlan szablyai
e) A szervezeti kultra jellemzinek, bels rtkeknek a megismerse
f) A pedaggus etika, viselkeds szablyainak megismerse
g) Viselkeds szablyai a vezetkkel, munkatrsakkal, tanulkkal, szlkkel
h) A kommunikci szablyai vezetkkel, munkatrsakkal, tanulkkal, szlkkel,
mindazokkal, akikre kiterjednek az intzmny kapcsolatai

A szervezet megismertetse

a) A kzoktatsi rendszer felptse


b) Szervezeti struktra
c) Kinevezs
d) Munkakr
e) A szolglati t
(a gyakornoki szablyzatban meghatrozott jogszablyok, intzmnyi alapdokumentumok
alapjn)

Kompetencik fejlesztse
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Erssgek, gyengesgek
Kompetencik
Kpessgleltr
Clok, ambcik
Sajt fejldsi terletek meghatrozsa
Szerepek a csoportban
Idgazdlkods
Kommunikci
Konfliktuskezels
Egyttmkds

17

18

Az intzmny vezetjnek
feladatai
1. A belpsi adminisztrci
megszervezse
2. A megismerend
jogszablyok,
dokumentumok
elksztse,
rendelkezsre bocstsa
3. Szakmai segt kijellse
4. Munkatrsak tjkoztatsa
5. Gyakornok bemutatsa
6. Munkahely kijellse,
felszerelse
7. A gyakornok tjkoztatsa
a munkafeladatairl, a
munkakri
kvetelmnyekrl,a
munkarendrl, a
lehetsges szocilis
elltsokrl, a szervezet
felptsrl, a pedaggus
rtkels rendszerrl, a
gyakornoki rendszerrl, a
gyakornok rtkelsnek,
minstsnek specilis
szablyairl, az egyni
ambcik
megvalsulsnak

A gyakornoki programban szereplk feladatai


A szakmai segt feladatai
A tbbi munkatrs feladata
1. nfejleszts a szakmai
segti szerep elltsra
2. A gyakornoki program
elksztse
3. Az egyttmkds
feltteleinek egyeztetse
4. Az elvrsok rgztse
5. Konzultcikra felkszls
6. Konzultcik
7. raltogatsok
8. Folyamatos rendelkezsre
lls szksg szerint a
problmk megbeszlshez,
a krdsek megvlaszolshoz
(havonta, hetente clszer fix
idt kijellni)
9. Beszmols az
intzmnyvezetnek a
gyakornoki program
menetrl
10. A gyakornok rtkelse
11. Rszvtel a gyakornok
minstsbe

1. Egyttmkds a szakmai
segtvel a gyakornoki program
vgrehajtsban
2. A gyakornok tmogatsa,
raltogatsok lehetv ttele
3. Lehetsg szerint a gyakornok
rinak ltogatsa (pl. sajt
osztlyaikban)
4. A gyakornok tjkoztatsa a
klnleges bnsmdot ignyl
tanulkrl, problmik htterrl
5. J gyakorlat megosztsa
6. A gyakornok segtse szakmai
anyagokkal
7. A szakmai segt krsre a
gyakornok munkjrl,
teljestmnyrl vlemny
formlsa (szksg szerint
rsban vlemnyezs)

A gyakornok feladatai
1. A jogszablyok,
dokumentci
ttanulmnyozsa,
rtelmezse a szakmai
segtvel
2. a szervezet mkdsi
rendjnek megismerse
3. szolglati t megismerse
4. Elvrsok megismerse
5. Viselkedsi szablyok
megismerse, betartsa
6. raltogatsok temezse
(havi temterv)
7. a gyakornoki program
feladatainak vgrehajtsa
8. a program ltal
meghatrozott
adminisztrci vezetse
9. nrtkels
10. sajt fejldsi terletek
meghatrozsa
11. problmk jelzse,
krdsek feltevse

19

lehetsgeirl, a
tovbbkpzsi rendszerrl,
az Etikai kdexrl(ha van
az intzmnyben), a
munkavdelmi
ismeretekrl (ezt a kijellt
felels is vgezheti)
8. A szakmai segt ltal
elksztett beilleszkedsi
program jvhagysa
9. Rendelkezsre lls
szksg szerint a
problmk
megbeszlshez, a
krdsek
megvlaszolshoz
(havonta, hetente clszer
fix idt kijellni)
10. A gyakornoki program
nyomon kvetse (a
szakmai segt
beszmoltatsa)
11. A gyakornok minstse

20

Szempontok a szakmai segt/segtk kivlasztshoz


a kezd tanr segtje sose legyen a felettese, mert gy a mentorls, szakmai segts
mint folyamatos rtkels jelenhet meg, fl, hogy a gyakornok gy kevsb mer majd
szabadon krdseket megfogalmazni,
fontos, hogy hasonl legyen az rdekldsi krk, hasonl e3lveket valljanak a
pedaggushivatsrl, tantsrl,
ha van lehetsg, tbb mentor kzl vlasztani, akkor gyelni kell arra, hogy ugyanazt
a korosztlyt, vagy ugyanazon szinten lv csoportot tantsa a mentor, mint a
gyakornok,
a j mentor elfogadja a kezd tanrt,
a mentornak a kezd tanrt, mint leend professzionlis kollgt kell kezelnie,
engednie kell kibontakozni,
a kezd tanrnak szksge van a gyakorlatra, s a trd tmutatsra.

21