You are on page 1of 6

CINQUECENTO wymiana popychaczy hydraulicznych

Po kilku nieudanych prbach przetrzymania klekotu silnika postanowiem


wymieni popychacze hydrauliczne. Odgos jest dosy charakterystyczny i nie
miaem wtpliwoci, e ta przypado staa si i moim udziaem.
Opracowanie: egie
Oparem si gwnie o ksik napraw ale take o informacje uzyskane od
innych uytkownikw. Z nich to wynika, e zalecane przez ksik napraw
wymontowanie gowicy nie jest konieczne i mona si bez niego oby, oszczdzajc
pienidze i czas.
Natomiast, cho bez przekonania, rozpoczem od zalecanej kpieli nowych
popychaczy w oleju silnikowym, co ma spowodowa ich napenienie.

Naczynie wyglda na wiadro ale to tylko puszka po groszku konserwowym.


Przechodzc do konkretw:
- Poluzowa ruby koa lewego przedniego, unie bok i zabezpieczy.
- Wczy 4 bieg i obracajc koem, zgra wycicie na kole pasowym wau
rozrzdu z ostrzem wspornika czujnika pooenia wau korbowego w tej
pozycji wszystkie zawory s zamknite a spryny s najmniej naprone.
Mona t czynno pomin.
- Zdj koo, wykrci 3 wkrty mocujce i wymontowa plastikowe nadkole,
co pozwoli uzyska lepszy dostp i lepsz widoczno.
- Aby mona byo zdemontowa pokryw zaworw naley zdemontowa
przedni rur wydechow.
Odsania si widok nastpujcy:

Odkrcamy 2 nakrtki, opukujemy pokryw, jeeli trzyma na uszczelce


i zdejmujemy. Przy uniesionym boku samochodu wyleje si jedynie
niewiele kropel oleju. Oto co zobaczymy:

Odkrcamy nakrtki mocujce zesp dwigni zaworw, zdejmujemy


podkadki, zesp odkadamy w czyste miejsce i moemy zacz szuka
winowajcy. Na zdjciu widoczne s drki popychaczy (lewy ju wyjty)
a w gbi - czoa niektrych popychaczy.

Naciskajc kolejno drki atwo znajdziemy popychacz, ktry jest


przyczyn naszych kopotw. U mnie zapowietrzony by lewy (zaworu
wydechowego pierwszego cylindra) i mona go byo wcisn bez oporu o kilka
milimetrw. Pozostae byy sztywne.
- Uywajc narzdzia zrobionego z kawaka drutu 3mm (ja
wykorzystaem
bagnet od malucha) zakoczonego haczykiem,
wycigamy winowajc na zewntrz albo wszystkie, jeeli decydujemy si je
wymieni na nowe. Ja wymieniem wszystkie.

Jeeli decydujemy si na uycie starych popychaczy powinnimy,


zgodnie z ksik, obejrze je pod ktem zuycia, braku zatar na czole i
bokach. Dotyczy to take drkw.
Ksika napraw zaleca zastosowanie do nowych typw popychaczy
(stare s nie do zdobycia), nowych, duszych drkw. Po dokadnym
zmierzeniu moich starych i porwnaniu z nowymi, uznaem, e w skrajnych
przypadkach wykorzystania tolerancji wykonania moje s krtsze tylko o
0,2mm i postanowiem zaryzykowa. Wg informacji w sklepie, drki s w
cenie popychaczy, cho wydaje si to nielogiczne, jeli wzi pod uwag
koszty wykonania,
Wracajc do gwnego tematu:
- eby mona byo zamontowa popychacz musimy go nadzia na prt o
rednicy troch tylko mniejszej od rednicy koszyczka (9 mm), nasz
dotychczasowy haczyk jest tu nieprzydatny. Wkadamy gow pod nadkole,
wiecimy i staramy si trafi prosto w otwr. Przy odrobinie cierpliwoci na
pewno si uda.
- Wkadamy drki popychaczy w gniazda i nakadamy zesp dwigni
zaworw, celujc drkami w odpowiednie gniazda w dwigienkach.
Przykrcamy zesp, uwaajc przez cay czas, by drki nie wypady
z gniazd, gdy robi to chtnie. Ostatecznie naley zamocowa
momentem 24Nm, tyle tylko, e przy tej dugoci rub nasadka do klucza
dynamometrycznego musiaaby by bardzo duga. Zrobiem to na czucie.
- Teraz zgodnie z ksik napraw naley czeka okoo 30min, a pod
dziaaniem spryn zaworowych popychacze ulegn skrceniu i nie
spowoduj uszkodzenia tokw przez zbytnio wystajce zawory. Wolaem
nie sprawdza, czy tak jest i dostosowaem si do zalece. eby ten
proces polepszy pokrcaem zaoonym koem co 10min, uginajc
maksymalnie kolejn spryn zaworow. Na koniec 2 razy obrciem wa
korbowy, znowu zgodnie z ksik, za duo nie wolno.
- Teraz naley oczyci gowic pod uszczelk pokrywy zaworw,
sprawdzi, oczyci albo wymieni uszczelk pokrywy (moja okazaa si
jeszcze przydatna), posmarowa olejem silnikowym, zaoy i zamocowa.
Pod nakrtki mona zaoy specjalne uszczelki lub uszczelni tam
teflonow. Aby ochroni wystajce gwinty przed brudem zawsze nakrcam
dodatkowe nakrtki.
- Pozostao zamontowa przedni rur wydechow, zamocowa plastikowe
nadkole, koo jezdne, opuci bok samochodu, uruchomi silnik i... nie ulec
panice u mnie tuko si jeszcze dobre 20 minut, zanim nastaa cisza.
Dla tych, ktrzy lubi wiedzie, co jest w rodku, par zdj winowajcy. Wbrew
zapewnieniom o nierozbieralnoci zespou, mona go rozebra.