You are on page 1of 1

Nom _____________________________ Data ___________________

Espanya: una monarquia parlamentria


Espanya s una monarquia parlamentria, en la que el rei regna per no governa. Tamb
es rbitre i moderador de les institucions, per no pot fer lleis, no dirigeix polticament
l'Estat ni pot jutjar. T com a funci aconsellar, impulsar i advertir el Parlament, el Govern i
elstribunals de justcia. El seu crrec s vitalici i hereditari.
Un dels principis organitzatius de les democrcies parlamentries s la divisi de poders,
entre el legislatiu, l'executiu i el judicial.

El Parlament
Tamb s anomenat Corts Generals. Est format per dues cambres: el Congrs dels
Diputats i el Senat, elegides per tots els ciutadans en eleccions.
T dues funcions: la legislativai la de control del Govern.
S'encarrega d'elegir el President del Govern i aquest proposa els membres del Govern,
que, sn nomenats pel Rei. El Parlament pot votar una moci de censura al Govern i al
seu President.
El Govern
Format pel President i els ministres, s l'rgan que fixa els objectius que s'ahn d'assolir i
decideix quines sn les estratgies i els mitjans per assolir-los. Una vegada determinades,
els Govern les executa a travs dels Ministeris i d'altres rgans de l'Administraci. Per
tant, t el poder executiu.
Jutges i tribunals de justcia
L'aplicaci de les lleis la duen a terme els
jutges i els tribunals de justcia, que sn
independents dels altres poders poltics. Per
tant, exerceixen la funci judicial.