You are on page 1of 4

Kurbanbajramska hutba Reisu-l-uleme

Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini


Sarajevo,
12.9.2016.

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomo i oprost traimo. Njemu


se utjeemo od poroka i runih djela naih.
Svjedoimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov
poslanik.
On ga je, uistinu, poslao svjetovima da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego
to nastupi Sudnji dan.
Milostivi Allah je zaduio Muhammeda, a.s., da ljudima dostavi Knjigu na ijim
stranicama je sama istina, koja je uputa bogobojaznima i spas zalutalima. On poziva ljude
miru, dobroti, pobonosti i predanosti. To je sutinsko i ope znaenje nae vjere. U njoj
su poruke za ovjeanstvo, ne samo one koje su Muhammedu, a.s., objavljene, ve i one
koje su preko svih poslanika, neka je na njih Boiji mir i spas, dostavljane ljudima.
I ovoga dana, u kojem klanjamo bajram namaz i prinosimo rtvu kurbana,
svjedoimo nau privrenost putu Ibrahima, a.s., i njegovih sinova. To je velika
vjerovjesnika loza, koja vodi sve do Muhammeda, a.s.
Mir sa sobom i svijetom je ono to Allah od nas trai: Gospodaru moj, Ti si mir
i od Tebe je mir, blagoslovljen neka si Ti u Svojoj veliini i plemenitosti, dova je
vjernika na
svakom namazu.
Allah kae:
U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noi i dana su, zaista, znamenja za
razumom obdarene, za one koji i stojei, i sjedei, i leei Allaha spominju i o
stvaranju nebesa i Zemlje razmiljaju: Gospodaru na, Ti nisi ovo uzalud stvorio;
hvaljen Ti budi... (3:190-191).
Brao
Ovo su mjeseci ehuru-l-huruma, mjeseci u kojima Allah dz.,s poziva ljude u
kuu mira i neprolijevanja krvi. U ovim mjesecima je propisao obavljanje hada, krune
svih ibadeta, u kojem se djeca Ademova vraaju Boijoj kui, da u njoj nau smiraj i

sigurnost, nakon tekih ivotnih iskuenja. Na hadu nema odvajanja; svi se trude da
ostanu zajedno i da se ne izgube, a ovjeanstvo je jedna porodica koja slavi Jednoga
Boga.
Moral kojega su zagovarali i provodili vjerovjesnici odrao je ljudski rod.
Niko od vas nee vjerovati dok ne bude elio svome bratu ono to eli sam sebi,
rijei su vjerovjesnika Muhammeda, a.s.,. Mi jedni drugima jesmo kunja, ali nas vjera
ui da je prevladamo ljubavlju i dobrotom prema najbliem.
Ne ivimo samo jednu krizu, ve nekoliko njih zajedno. Najvea od njih je kriza
duhovnosti. Njene posljedice su sasvim oite. One se manifestiraju u ratovima, politikim
sukobima i stranoj provali bezakonja. Mnogi ljudi ili umiru od gladi i zagaenosti vode,
ili ive u krajnjoj bijedi i siromatvu. Razlog tome nije manjak hrane i vode na Zemlji;
naprotiv,
ovjeanstvo proizvede jednu treinu hrane vie od potreba. Svjedoimo nestanku morala
i odgovornosti pred Bogom i porastu sebinosti, zloupotrebe vjere, znanja, zakona i
moralnih normi.
Elitistike grupe upravljaju svijetom. To se modernim jezikom zove upravljanje
krizama, to nije nita drugo do li glad i elja onih koji imaju vie nego to im treba da
imaju jo vie.
O njima Allah ovako govori:
Kada im se kae vjerujte kao to vjeruju obini ljudi (to jest ponaajte se kao
to se ponaaju obini ljudi) kau: Zar da vjerujemo (da se ponaamo) kako se
ponaaju
glupaci? A zar?! Ne! oni su glupaci samo to ne uviaju.
Brao
Pet je temelja na kojima poiva nae sluenje Bogu. To su minimalni zahtjevi koje
je potrebno ispuniti da bismo za sebe mogli rei da smo muslimani. Vjerovjesnik, a.s., to
je ovako kazao: Islam stoji na pet stubova: svjedoenju da nema boga osim Allaha i da je
Muhammed, a.s., Njegov poslanik, klanjanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca
ramazana i obavljanju hada ko bude u mogunosti. Ako imate temelje, to jo uvijek ne
znai da ste sagradili kuu. Potrebni su zidovi i krov, da biste bili zatieni. Bez dobrih
djela, temelji e ostati, ali zgrada nee biti sagraena. Tako je s naom vjerom, ako
njome, sluei Bogu ne sluimo i ljudima. alosno je to to vidimo da se ona
zloupotrebljava, . To je potpuno opreno duhu vjere i Ibrahimovoj duhovnoj tradiciji na

koju se svi pozivamo, i muslimani, i krani, i jevreji. Nije vjera u visokim minaretima i
tornjevima ili krstovima i krievima po brdima. Ona nikada nije ni bila skrivena tamo u
zidovima hramova, ve u ljudskom srcu i njegovom milosru. Podsjeam vas na rijei
velikog sufije Bistamija, koji je jednom bogatom ovjeku kazao: Oisti svoje srce pa
klanjaj gdje hoe.
Vjerovjesnik, a.s., obraajui se ljudima na Oprosnom hadu, kazao je: Poinjem ovaj
govor s onim to je najvanije. O ljudi, va ivot, va imetak i vaa ast sveti su
(nepovredivi) sve dok se ne sastanete sa vaim Gospodarom, ba kao to je svet i ovaj
va dan, u ovom vaem mjesecu u ovom vaem gradu.
ivot, imetak, ast i sloboda ljudi su emanet u rukama onih koje smo izabrali da
brinu o javnim poslovima u zajednici. Sigurnost ljudi, suverenitet i integritet zajednice
moraju se
uvati, kako od onih koji bi je ugrozili spolja, tako i onih koji je neodgovornou,
korupcijom, nepotizmom i stalnim neinjenjem onoga za to su zadueni ugroavaju
iznutra. Stvari koje su vam date u emanet vratite na vrijeme onome ije su, kazao je
Poslanik. Prema tome, emanet kojega smo preuzeli da brinemo o ivotima, imovini,
slobodi i pravima ljudi, duni smo vratiti narodu u istom ili boljem stanju. O ovome bi
trebalo da vode rauna oni koji su u ime nas emanet preuzeli.
Brao .
Bog je sinovima Israilovim preko Musaa, a.s., nakon dugog lutanja pustinjom,
objavio Tevrat, koji im je bio svjetlo i koji ih je uveo u obeanu zemlju. Zakon je svjetlo
koje
osvjetljava put da u mraku ne bi stradali ljudi. Danas, naalost, ima onih koji bi ugasili
svjetlo i koji bi voljeli da zavlada mrak. U naoj domovini se to dogodilo prije dvadeset i
neto godina: stotine hiljada ljudi je stradalo, rat je ovu zemlju opustoio, a narod zavio u
crno. Neprihvatljivo je danas da oslukujemo iste prijetnje i da zanoavamo u strahu i
zlim slutnjama.
Ovo je zemlja svih nas. U njoj smo ponikli, ona nas je odhranila. Drugi nas nikada
nee razumjeti, kao to mi moemo razumjeti jedni druge. Inatom se mogu potkopati
njeni temelji, unijeti nepovjerenje, udariti na njen poredak, sutra moda i na ivot, imetak
i ast ljudi. Moe se sruiti i vlastita kua, a potom u tuoj ivjeti, kao stranac. Muslimani
u tome nee uestvovati. Neemo dati legitimitet onima koji ugroavaju mir i dovode u
opasnost nae ivote, koji nas poniavaju i na svaki nain pokuavaju posijati zlo. Sve to
rade mogu raditi na svoj raun, a kakav e on biti vidjet emo.

Budimo strpljivi, budni i mirni i bdijmo na granicama, kako nam Allah


zapovijeda. Niko nije iznad zakona i, s Boijom pomou, zakon e sve stii.
Bajram je prilika da pokaemo nau bratsku i komijsku ljubav i panju, lahkou
ivljenja s drugima i drukijim, koja je u naoj sustini ukorijenjena. Dunost nam je
rtvovati sebine elje i potrebe i razuvidjeti elje i potrebe drugih. Dunost nam je i
zajednici se posvetiti, uiniti sve to moemo da ona bude slonija, vra, humanija i
osjetljivija za najtanahnije potrebe svakoga svog lana. uvajmo ivote, imetke i ast
jedni drugima. Mi smo jedni drugima najprei. Uimo svoju djecu da se meusobno paze,
potuju i uvaju jedni druge. Naa domovina je lijepa zemlja; nastojmo i mi biti estiti
ljudi, liiti na nju. Gradimo je u slozi i ljubavi. Mir i povjerenje meu nama je naa
najvea vrijednost. Odbacimo uskogrudost i ponaajmo se u duhu vjerovjesnike
tradicije: Ne ini drugome ono to ne bi volio da drugi tebi uini.
Ne dozvolimo da nas razlike udaljavaju od nae primarne potrebe da budemo
ljudi. Pozivam jevreje, krane, muslimane i druge da slono radimo na podizanju naih
porodica, odgoju nae djece i ouvanju naih zajednica.
Sklapajmo prijateljstva s ljudima gdje god nam se ukae prilika; zaloimo se za
mir, istinu i pravdu kada god se eli izazvati nemir, proturiti la ili nametnuti nepravda.
Izbjegavajmo svae i prepirke o onome u emu nema koristi, a u emu je teta oita;
pratajmo jedni drugima, jer to uvruje veze meu ljudima i narodima. Zamolimo
Gospodara svjetova da nam olaka ovodunjaluke terete, povee naa srca i bude nam
milostiv na Sudnjem danu.
Brao
Svima vama i vasim ukucanima
elim sretne i berietne bajramske dane. Provedite ih s porodicama, rodbinom i
prijateljima.
molim allaha dz.s. da Bolesnim i muhadirima podari lijeka i sigurno stanite i uini kraj
njihovim mukama i iskuenjima. Neka u srca svih nas Uzvieni unese nadu u Njegovu
milost i dobro u svijetu u kojem ivimo.
Bajram erif mubarek olsun!