You are on page 1of 7

F4

TEMA 5 :
KEAMANAN / KEHARMONIAN / KESTABILAN NEGARA / KESEJAHTERAAN
HIDUP / KEMAKMURAN / MASYARAKAT LUAR BANDAR / KESTABILAN
POLITIK / KEMAKMURAN
1.
Cara sistem pentadbiran kerajaan
2.
Kesan pengamalan cara hidup
dapat mewujudkan kestabilan
masyarakat jahiliah terhadap
negara.
negara.
F1
Pentadbiran licin dan cekap
Keselamatan negara terancam

Membantu jiran semasa


kecemasan
Bersopan santun ketika bertutur

Pengaliran keluar wang dari Malaysia

Pembocoran maklumat tentang Malaysia

F7

Mencintai keamanan dan


keharmonian
Memelihara perpaduan

F8

Amanah dalam perhubungan

Peluang pekerjaan dimonopoli warga


asing
Peningkatan kadar jenayah

F9

Mengelakkan isu-isu sensitif

Membawa penyakit berjangkit

F10

Penularan budaya negatif

F5
F6

Masalah penyeludupan barang-barang

F2

Bidang tugas yang jelas

Pertahanan negara lemah

F3

Pengagihan bidang kuasa

Politik tidak stabil

F11

Mematuhi peraturan dan undangundang


Bersemangat patriotisme

F4

Pentadbiran berkesan

Rasuah berleluasa

F12

Menyokong program kerajaan

Ancaman dadah

F5

Mengekalkan kedaulatan negeri

Saling bermusuhan

F13

Vandalisme

F6

Penindasan ekonomi

F7

Membentuk institusi raja


berperlembagaan
Mengukuhkan kewibawaan sultan

F8

Pembesar taat setia

Berlaku eksploitasi / kedudukan wanita


rendah
Nilai kemanusiaan rendah

Mengibarkan bendera semasa hari


merdeka
Elakkan dari menyinggung
perasaan orang lain
Menghormati agama dan budaya
kaum lain

F9

Pembesar tidak berwibawa dipecat

Perpecahan antara rakyat

F10

Pelaksanaan sistem demokrasi

Pendidikan terjejas

F11

Pemilihan pemimpin berwibawa

Negara huru-hara

F14
F15

Kongsi gelap dan gengsterisme


Campur tangan negara luar

F12

Rakyat tidak bermoral

F13

Jenayah berleluasa

F1

Kejayaan pelaksanaan pilihan raya


dalam menjamin kesejahteraan
rakyat di Malaysia.
Memilih pemimpin berwibawa

F14

Pegangan agama runtuh

F2

Pembentukan kerajaan yang kuat

Pemimpin yang berwibawa

Tiada pendidikan sosial

F3

Hak rakyat memilih pemimpin

Perpaduan kukuh

F4

Hak rakyat membentuk kerajaan

Negara yang aman

F15

3.

F1
F2
F3

Perkara yang perlu diamalkan oleh


rakyat Malaysia bagi mengekalkan
keharmonian negara.
Menghormati antara satu sama
lain
Saling berkunjung semasa
perayaan
Menziarahi sesama jiran

5.

Masalah setinggan

6.

Bukti perlembagaan Malaysia


adalah kunci kepada kestabilan
politik di Malaysia.
Pentadbiran yang cekap

F5

Perpaduan kaum kukuh

Hak asasi rakyat dijamin

Masalah yang timbul kesan


daripada kemasukan pendatang
asing ke Malaysia.
Mengancam keselamatan negara

F6

Negara aman

Wujud keadilan sosial

F7

Ekonomi bertambah maju

Sistem perundangan yang adil

F8

Taraf hidup rakyat meningkat

Pembangunan negara yang seimbang

F9

Politik negara stabil

Masyarakat yang harmoni

Menjejaskan hubungan diplomatik

F10

Amalan demokrasi terpelihara

Rakyat yang setia dan patriotik

4.

Masalah pengangguran rakyat Malaysia

F11
F12

F13

F5

F14

F1
F2

Cara mengatasi masalah


kemiskinan masyarakat luar
bandar.
Memberi kemahiran dalam bidang
pertanian
Bantuan pemasaran hasil pertanian

8.

Cadangan bagi meningkatkan


pengeluaran makanan di negara
kita.
Meluaskan program Bumi Hijau
Memberi bantuan subsidi - baja / benih

Bantuan kewangan / kredit

Meningkatkan peranan FAMA

F4

Bantuan baja

Memulihkan tanah terbiar

F5

Bantuan racun

Konsep mini ladang

F6

Penggunaan benih baka baik

Projek pertanian moden

F7

Galakan penyatuan mini ladang

Mengukuhkan peranan agensi pertanian

F8

Memulihkan tanah terbiar

Produk Malaysia Best diperluas

F9

Penggunaan teknologi moden

Menggalakkan pertanian hidroponik

F10

Pengeluaran produk baharu

Penggunaan teknologi moden

F11

Penggunaan bioteknologi

Tanggungjawab Kementerian Pertanian /


Agro

F12

Menggalakkan industri tempatan

F13
F14

9.

Sentiasa rasional membuat keputusan

F8

Berpegang kepada prinsip


keadilan
Sentiasa rasional

F9

Mempunyai nilai kasih sayang

Mengelakkan perebutan kuasa

F10

Menentang kezaliman

Menolak campur tangan luar

F11

Mengutamakan rundingan

Tanggungjawab mempertahankan negara

F12

Mengelakkan permusuhan

Mewujudkan negara aman damai

F13

Mengelakkan pencerobohan

Mengelakkan isu-isu sensitif

F14

Menghormati kedaulatan negara


lain
Menjalin hubungan baik

Mengelakkan demonstrasi jalanan

F7

F3

F15

Taat kepada pemimpin

F6

F15

7.

Mengamalkan semangat setia


kawan
Berperikemanusiaan

F15

11.

F1

Cabaran-cabaran yang dihadapi


Malaysia dalam mewujudkan
keamanan dan kemakmuran
negara.
Masyarakat berbilang kaum

Mengamalkan prinsip Rukun Negara

Menghormati proses demokrasi

Menyokong dasar kerajaan

12.

Langkah-langkah yang perlu


diambil bagi mengatasi cabaran
mewujudkan keamanan dan
kemakmuran negara.
Mengukuhkan perpaduan kaum

F2

Berlainan budaya

Memperbanyak pasar tani

F3

Berbeza bahasa

Menjadikan pertanian satu


perniagaan
Pelaksanaan program Bumi Hijau

F4

Berlainan agama dan kepercayaan

F5

Pelbagai fahaman politik

F6

Kegiatan jenayah yang berleluasa

F7
F8

Pengaruh media elektronik dan


media cetak
Sosioekonomi berbeza

F9

Kebanjiran warga asing

Memantapkan sistem politik dan ekonomi


negara
Menguatkuasakan undang-undang
dengan lebih tegas
Memupuk sikap tolong-menolong dalam
masyarakat
Mengehadkan pengambilan warga asing

F10

Masalah mentaliti rakyat

Meningkatkan pendidikan berkualiti

F1

Harapan kepada pemimpin dunia


supaya keamanan sejagat
berkekalan.
Mengharamkan senjata nuklear

10.

Cara mengelakkan krisis dan


keganasan daripada berlaku di
negara kita.
Hidup bersatu padu

F2

Menamatkan perlumbaan senjata

Mementingkan keamanan

F3

Menamatkan peperangan

Saling menghormati

F4

Mengelakkan peperangan

Setia kepada negara

F11
F12

Mengamalkan sikap toleransi antara


kaum
Melaksanakan konsep 1 Malaysia
Menghormati agama dan kepercayaan
kaum lain
Menjayakan Wawasan 2020

F13

F2

Negara menjadi mundur

Wujud perpaduan yang kukuh

F14

F3

Perpaduan kaum sukar dicapai

Wujudnya toleransi dalam masyarakat

F15

F4

Rakyat hidup berpecah belah

Peningkatan ekonomi negara

F5

Kestabilan politik

F6

Pembangunan negara tidak dapat


dilaksanakan
Politik tidak stabil

F7

Keharmonian hidup terancam

Kadar jenayah kurang

F8

Pertahanan negara menjadi lemah

Taraf hidup rakyat meningkat

F9

Gejala sosial meningkat

Kerjasama antara kaum dapat dipupuk

F10

Keselamatan negara tergugat

Rakyat bebas menyuarakan pandangan

F11

Rakyat hidup dalam ketakutan

F12

Imej negara akan tercalar

Setiap rakyat mendapat kemudahan


pendidikan
Sukan diiktiraf antarabangsa

F13

Ekonomi negara mundur

Setiap rakyat bebas beragama

F14

Tiada pelaburan dari luar


Pelancongan negara merosot

Masalah diselesaikan melalui


perundingan
Pemimpin terdiri pelbagai kaum

13.

F1

Mengamalkan permuafakatan

Langkah-langkah untuk
mengekalkan keamanan negara
bagi menjamin keharmonian
hidup bermasyarakat di Malaysia.
Mengukuhkan perpaduan antara kaum

F2

Mengekalkan keamanan negara

Menjayakan konsep 1 Malaysia

F3

Mengelakkan isu-isu sensitif

F4

Menghormati hak asasi

Melaksanakan pemerintahan adil dan


telus
Mengelakkan permusuhan kaum

F5

Menghormati agama lain

Mengamalkan sikap toleransi

F6

Memahami budaya kaum lain

Menghormati undang-undang negara

F7

Mematuhi undung-undang

F15

F8

Menolak sebarang bentuk


keganasan
Mengamalkan konsep 1 Malaysia

Memperkukuh kawalan keselamatan


negara
Meningkatkan pertahanan negara
Memelihara kestabilan politik

17.

F9
F10

Tindakan yang dilakukan oleh


Malaysia dalam memelihara
kestabilan politik negara.

14.

Mengamalkan prinsip Rukun Negara

F11

Mengelakkan campur tangan


kuasa asing
Menghormati amalan demokrasi

F12

Menghormati suara ramai

Menghindari rasuah

F13

Mewujudkan perpaduan kaum

Menghormati perlembagaan negara

F14

Menolak politik perkauman

F15

Mengamalkan kebebasan bersuara

Memelihara hak rakyat / mengamalkan


bersatu padu
Meningkatkan kecekapan dalam
pentadbiran

Meningkatkan kemajuan ekonomi

F1

Langkah-langkah untuk
memelihara kesejahteraan hidup
rakyat melalui sistem pentadbiran
yang adil dan telus.
Melaksanakan konsep 1Malaysia

F2

Memupuk perpaduan nasional

F3

F6

Memupuk persefahaman antara


kaum
Memberi hak sama rata kepada
rakyat
Memelihara kestabilan ekonomi
negara
Mengekalkan amalan demokrasi

F7

Menaik taraf infrastruktur negara

F8

Pemimpin yang berkaliber

F4
F5

15.

F1

Kesan-kesan yang berlaku


sekiranya keamanan negara tidak
dipelihara.
Berlakunya huru-hara

16.

Kejayaan yang telah dicapai oleh


negara dalam mengekalkan
keamanan dan keharmonian
hidup masyarakat Malaysia.
Tidak berlaku rusuhan kaum

Hak kebajikan rakyat terpelihara

18.

Usaha-usaha bagi menjamin


kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat Malaysia.

Memupuk semangat saling bekerjasama


dan toleransi
Melaksanakan sistem pendidikan
seragam
Menanam taat setia kepada pemimpin
Sikap sanggup berkorban untuk negara
Menghormati amalan agama dan budaya
kaum lain
Menyelesaikan masalah melalui
perbincangan
Mengamalkan sikap bertoleransi
Menganjurkan program melibatkan
pelbagai kaum

F9

Menambah peluang pekerjaan

Mematuhi undang-undang negara

F10

Memberi bantuan kewangan

Meningkatkan kualiti hidup

F11

Menaik taraf sistem pendidikan


negara
Menyediakan perkhidmatan yang
cekap
Memberikan perkhidmatan
kesihatan
Menyediakan kemudahan asas
yang selesa
Merealisasikan Wawasan 2020

Berpegang teguh kepada ajaran agama

F12
F13
F14
F15

19.

Cabaran yang dihadapi Malaysia


dalam menjamin keamanan negara.

Menubuhkan rukun tetangga


Melahirkan masyarakat berjiwa
penyayang
Mewujudkan masyarakat berpengetahuan
tinggi
Melahirkan masyarakat yang tahu
bersyukur

20.

F1

Rasuah

Langkah dan usaha yang perlu


dilakukan untuk mengatasi
cabaran dalam menjamin
keamanan negara.
Pendidikan sepanjang hayat

F2

Keldai dadah

Berpegang teguh kepada agama

F3

Gejala dadah

F4

Demonstrasi jalanan

Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun


Negara
Kasih sayang daripada keluarga

F5

Lumba haram

F6

Pembunuhan

Memartabatkan pendidikan Moral, Sivik


dan Sejarah
Mengadakan kempen

F7

Pelacuran

Mengadakan motivasi

F8

Penculikan

Mengadakan ceramah

F9

Keruntuhan akhlak

Memperketat undang-undang

F10

Rompakan / mencuri

F11

21.

F1

Ciri-ciri kepimpinan yang


diamalkan demi kestabilan negara.

22.

Nilai-nilai murni yang dapat


diterapkan daripada kemakmuran
Malaysia.
Kerjasama

F2

Mengamalkan pemerintahan
Demokrasi Berparlimen
Melaksanakan pilihan raya

F3

Bersikap adil dan saksama

Jati diri

F4

Memerangi rasuah

Kasih sayang

F5

Mengutamakan perpaduan

Bersyukur

F6

Keadilan

F10

Mementingkan keseimbangan
ekonomi
Bersikap bersih, cekap dan
amanah
Bertanggungjawab melaksanakan
tugas
Mementingkan kepentingan
negara
Mengelakkan isu-isu sensitif

F11

Bijak dalam melaksanakan tugas

Mengekalkan keamanan

F12

Bersikap matang

F13

Berwawasan dan berpandangan


jauh
Berpegang teguh kepada agama

F14

Mengamalkan musyawarah

Kreatif dan inovatif

F15

Contoh melalui teladan

Berbangga

F7
F8
F9

Perpaduan kaum

Memanfaatkan keamanan
Berdikari
Berwawasan
Sikap toleransi

Berdisiplin

23.

Kejayaan yang dicapai oleh


Malaysia kesan daripada
kestabilan politik.

24.

Pemerdagangan orang

F1

Kemajuan ekonomi negara

Cabaran yang dihadapi oleh


negara dalam usaha
memantapkan politik ke arah
membentuk negara maju.
Kekurangan modal

F12

Vandalisme

F2

Menjadi negara perindustrian

Nilai mata wang tidak menentu

F13

Memainkan isu-isu sensitif

F3

Tumpuan pelancong antarabangsa

Tenaga kerja kurang mahir

F14

Kemenjadian masyarakat

F4

Bergantung pada negara luar

F15

Sikap mengambil mudah / sambil


lewa

F5

Hubungan antarabangsa
berkembang
Menyertai pertubuhan
antarabangsa dan serantau

Tenaga mahir berhijrah ke negara luar

F6

Memelihara keamanan dan


kedaulatan negara
Mendapat sanjungan daripada
negara luar
Menjadi negara contoh

Rakyat kurang pengetahuan

Masalah keruntuhan akhlak

F10

Pemimpin diiktiraf masyarakat


antarabangsa
Mengekalkan perpaduan kaum

F11

Kehidupan rakyat makmur

Masalah pendatang asing

F12

Pendidikan bertaraf dunia

Masalah keselamatan negara

F13

Menjadi tumpuan pelabur asing

Perpaduan yang cuba dipecahkan

F14

Menjadi tumpuan pelajar asing

Individu berkepentingan peribadi

F15

Menjadi tumpuan pekerja asing

Masalah pemikiran rakyat

F7
F8
F9

Kejatuhan pasaran saham

Negara
F15

Menjunjung kedaulatan negara

27.

Cabaran yang dihadapi oleh


Malaysia dalam memantapkan
kestabilan politik demi menjadikan
Malaysia sebuah negara maju.

Peluang pekerjaan yang banyak

Sukar menarik pelabur asing

Penyalahgunaan dadah

F1

28.

Usaha-usaha yang perlu


dilakukan untuk menghadapi
cabaran dalam memantapkan
kestabilan politik demi
menjadikan Malaysia sebuah
negara maju.
Memperkasakan gagasan 1Malaysia

Kejayaan yang dicapai oleh


negara kesan daripada kestabilan
politik.
Keamanan negara dikekalkan

F3

Rakyat mengamalkan toleransi

F5

F3

Meningkatkan kualiti barangan


tempatan
Meluaskan pasaran

Peluang pendidikan percuma

F6

F4

Melaksanakan e-dagang

Kadar pengangguran rendah

F5

Menguasai kemahiran IT

Sektor ekonomi berkembang

F6

Menjayakan dasar-dasar negara

F8

F7

Meningkatkan jumlah tenaga


profesional
Melahirkan modal insan berkualiti

Penubuhan Koridor Raya Multimedia


(MSC)
Kemajuan sistem pengangkutan
Perkembangan sistem perhubungan

F10

Membina bangsa Malaysia yang


bersatu padu
Membina masyarakat berjiwa
bebas dan yakin
Membina masyarakat demokratik
yang matang
Mewujudkan masyarakat bermoral
dan beretika
Mewujudkan masyarakat matang,
liberal dan toleransi
Membina masyarakat yang maju
dan saintifik
Mewujudkan masyarakat
berbudaya penyayang
Menjamin masyarakat yang adil
dan saksama
Membina masyarakat yang
makmur
Mengekalkan perpaduan negara

Pengiktirafan dunia terhadap Malaysia

Mengekalkan kedaulatan negara

Malaysia menjadi negara contoh

F12

Masalah pendatang asing

F11

Memperkukuhkan jati diri


masyarakat
Menerapkan integriti dalam
perkhidmatan
Mengamalkan konsep 1Malaysia

F11

F13

Mengekalkan kedaulatan negara

F12

Merealisasikan Wawasan 2020

Menjadi tumpuan pelabur asing

F14

Pengaruh luar yang sukar


dibendung
Pengaruh globalisasi dan IT

F13

Menyokong dasar-dasar kerajaan

Tumpuan pelajar-pelajar asing

F15

Minda masyarakat sukar berubah

Masyarakat berjiwa kreatif dan inovatif

F14

Mengamalkan prinsip Rukun

Tumpuan pekerja asing

F2
25.

F1
F2

F8
F9
F10

Usaha-usaha untuk memantapkan


politik negara demi membentuk
negara maju.
Memperluaskan perbankan Islam

26.

Menjadi destinasi pelancongan

F4

F7

F9

Meneruskan Pelan Transformasi Kerajaan


Masyarakat perlu bersikap terbuka
Menanam rasa bangga menjadi
warganegara
Berani berdepan dengan pelbagai cabaran
Masyarakat perlu progresif
Perlu menguasai ilmu sain dan teknologi
Mengubah sikap dan pemikiran
Masyarakat perlu mantap sahsiah
Menghormati agama, budaya dan tradisi
Melahirkan masyarakat berkeyakinan
tinggi
Mengekalkan keamanan negara

Masyarakat berdaya saing

29.

Kejayaan Malaysia memakmurkan


negara.

30.

Kejayaan yang dicapai oleh


negara kesan daripada kestabilan
politik di Malaysia.
Kemajuan ekonomi

F1

Negara aman dan makmur

F2

Sektor perindustrian berkembang

F3

Rakyat berbilang kaum dapat


hidup bersatu
Keselamatan negara terkawal

F4

Sektor ekonomi berkembang pesat

Kehidupan rakyat harmoni

F5

Kestabilan politik kekal terjamin

Perpaduan kaum dapat dikekalkan

F6

Menjadi tarikan pelabur asing

F7

Menjadi tumpuan pelancong

Pemimpin diiktiraf masyarakat


antarabangsa
Negara diiktiraf pihak luar

F8

Meninggikan kedudukan di mata


dunia
Pemimpin yang berwibawa

F9
F10

Hubungan antarabangsa meluas


Sektor pelancongan menjana ekonomi
negara
Industri pertanian pesat berkembang

F12
F13

Disegani negara jiran

Perhubungan dan komunikasi meluas

F14

Tiada peperangan / Bersemangat


kesukarelawan
Pusat kecemerlangan pendidikan

Kemajuan sistem pengangkutan

F15

31.

F1
F2
F3
F4
F5

Isu-isu sensitif yang dapat


dielakkan supaya keharmonian
negara dapat dikekalkan.
Tidak mengganggu rumah ibadat
kaum lain
Tidak membangkitkan isu sensitif
Tidak menghormati ajaran agama
kaum lain
Tidak menerima kaum lain
sebagai masyarakat
Tidak membezakan cara beribadat

F6
F7
F8

Kecemerlangan institusi pendidikan

Kemajuan sistem perhubungan


dan pengangkutan
Kemudahan infrastruktur yang
baik
Tiada rusuhan kaum

F11

agama lain

Sektor perlombongan digiatkan


Industri perkapalan berkembang

Pembangunan negara dapat diteruskan

32.

F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

Tidak menghormati adat resam


semua kaum
Tidak menghormati kitab suci
agama kaum lain
Tidak menghormati budaya
Tidak menjunjung perlembagaan
negara
Tidak mengamalkan prinsip
Rukun Negara
Berhasad dengki dengan kaum
lain
Memandang serong kaum lain
Tidak menjaga tingkah laku yang
boleh menyinggung
Tidak menjaga tutur kata
Bersikap biadab / tidak
bertamadun