You are on page 1of 1

Curs d'Introducci a la Universitat UPF

Grau en Comunicaci Audiovisual


Curs 2016-2017

Temari

Bloc 1. Com moure't per la Biblioteca i les TIC (1h)


Bloc 2. Serveis TIC adreats a estudiants (2h)
Bloc 3. Com trobar els recursos d'informaci que necessito per a les meves
assignatures (1h)
Bloc 4. Com trobar recursos d'informaci per elaborar un treball acadmic (2h)

Calendari i Distribuci de Grups


Primera setmana

Dia 20 de Setembre, Grup 1 (veure grup de matrcula assignatura 20372 Documentaci


i Comunicaci Audiovisual)
o Acte de benvinguda de 9:45 a 10:30. Ha quedat anullada
o De 10:30 a 13:30, Blocs 1 i 2. Aula 54.005
Dia 21 de Setembre, Grup 2 (veure grup de matrcula assignatura 20372 Documentaci
i Comunicaci Audiovisual)
o Acte de benvinguda de 9:45 a 10:30. Ha quedat anullada
o De 10:30 a 13:30, Blocs 1 i 2. Aula 54.005

Segona setmana

Dia 26 de Setembre, de 8:30 a 11:30, Blocs 3 i 4 > Grup 1. Aula 54.008-09 (veure grup
de matrcula assignatura 20372 Documentaci i Comunicaci Audiovisual)
Dia 27 de Setembre, de 8:30 a 11:30, Blocs 3 i 4 > Grup 2. Aula 54.008-09 (veure grup
de matrcula assignatura 20372 Documentaci i Comunicaci Audiovisual)