You are on page 1of 16

50 NALAZA

I FOTOGRAFIJA KOJE NEPOBITNO
POTVRĐUJU MOJE SUKCESIVNE

ŠTRAJKOVE GLAĐU
OD 2012.
Dokazi:
1) Usporedna fotografija s minus 50 kg (2012.)
2) Kalij (2012.)
3) Kalij i glukoza (2013.)
4) Kalij i glukoza (2014.)
5-6) KANCEROGENA POLIPOZA ŽUČNJAKA (2012.)
7) Bradikardija (usporeni rad srca) (2012.)
8) Natečena jetra (2012.)
9) Bakterijska upala (pad imuniteta) (2012.)
10) DVOSTRUKI LOM NOGE (2015.)
11) DVOSTRUKI LOM NOGE – posljedica OSTEOPOROZE
(osteoporoza nastala zbog neunosa hrane a time i kalcija)
12) DVOSTRUKI LOM NOGE – fotografija (2015.)
12a) Uspodesna fotografija (7. 9. i 1. 11. 2016.)
13) NALAZ PSIHOLOGA (2013.)
Pravomoćne sudske presude koje dokazuju da je moje postupanje prema HOK-u
zakonito
DOKAZ 1

Večernji list, 29. 8. 2012.
DOKAZ 2
Nalazi razine kalija u mojoj krvi
od 2. svibnja do 8. kolovoza 2012.
Nalazi su objavljeni na linkovima:
http://www.scribd.com/doc/93169060/3-5-2012-Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-prilozi
http://www.scribd.com/doc/94886388/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komor-od-18-5-2012
http://www.scribd.com/doc/95585181/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkkoj-komori-28-5-2012-tekst-i-svi-dokumenti
http://www.scribd.com/doc/95888333/Dopis-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-od-5-6-2012
http://www.scribd.com/doc/99418876/Dopis-HOK-u-od-6-7-2012-i-nalaz-od-5-7-2012
http://www.scribd.com/doc/99985528/Scan-dana%C5%A1njeg-nalaza-13-7-2012-sastava-moje-krvi-i-mokra%C4%87e
Dvotjedna kura antibiotika, radi infekcije uzrokovane iscrpljenošdu organizma radi štrajka glađu:
http://www.scribd.com/doc/101667435/Kako-odgovorni-u-HOK-u-arogantnim-odbijanjem-da-izvr%C5%A1avaju-svoje-zakonske-obaveze-
svjesno-uni%C5%A1tavaju-zdravlje-%C5%BErtava-neeti%C4%8Dnog-postupanja-svojih-%C4%8Dlan

Količina kalija (3,9-5,1) u mojoj krvi, po nadnevcima, kako to očituju gore navedeni nalazi:

2. 5. kalij = 4.3 mmol/L
3. 5. kalij = 4.1 mmol/L
11. 5. kalij = 3.7 mmol/L
18. 5. kalij = 3.5 mmol/L
25. 5. kalij = 3.4 mmol/L
4. 6. kalij = 3.3 mmol/L
6. 7. kalij = 3.2 mmol/L
13. 7. kalij = 3.0 mmol/L
19. 7. kalij = 2.9 mmol/L
Dvotjedna kura antibiotika (vidjeti gore) uzrokuje stagnaciju u padu kalija
8. 8. kalij = 2.9 mmol/L

IZVOR: https://www.scribd.com/doc/100058224/Medicinski-nalazi-o-koli%C4%8Dini-kalija-u-mojoj-
krvi-od-2-svibnja-do-danas
DOKAZ 3

Količina KALIJA (3,9-5,1) i glukoze (4,4-6,4) u mojoj krvi od 19. 3. 2013.
POTASSIUM (3,9-5,1) and glucosis (4,4-6,4) level in my blood from March 19, 2013

19. 3. 2013. (March 19, 2013) – Kalij/potassium: 3,7 Glukoza/glucosis: 5,5
Link: https://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi – vidjeti Dokument 1

16. 5. 2013. (May 16, 2013) – Kalij/potassium: 3,8 Glukoza/glucosis: 3,7
Link: https://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi – vidjeti Dokument 2

29. 5. 2013. (May 16, 2013) – Kalij/potassium: 3,9 Glukoza/glucosis: 3,5
Link: https://www.scribd.com/doc/144394636/Nalaz-krvi-od-29-5-2013-poslan-faxom-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-istoga-dana

….
10. 7. 2013. (July 10, 2013) – Kalij/potassium: 3,7 Glukoza/glucosis: 4,3
Link: http://www.scribd.com/doc/152900513/Potvrda-o-slanju-nalaza-moje-krvi-mailom-Predstavni%C5%A1tvu-Europske-komisije-u-RH-i-faksom-Hrvatskoj-odvjetni%C4%8Dkoj-komori-i-Veleposlanstvu-SR-Njema%C4%8Dke-u-Z

18. 7. 2013. (July 18, 2013) – Kalij/potassium: 3,2 Glukoza/glucosis: 4,8
Link: http://www.scribd.com/doc/154472948/Nalaz-od-18-7-2013-i-potvrde-o-slanju-istog-nalaza-na-relevantne-adrese

26. 7. 2013. (July 26, 2013) – Kalij/potassium: 3,5 Glukoza/glucosis: 4,5
Link: http://www.scribd.com/doc/156137460/26-7-2013-Nalaz

1. 8. 2013. (August 1, 2013) – Kalij/potassium: 2,9(!) Glukoza/glucosis: 4,6
Link: http://www.scribd.com/doc/157402645/Nalaz-krvi-1-8-2013-Medical-Report-August-1-2013

8. 8. 2013. (August 8, 2013) – Kalij/potassium: 3,9 Glukoza/glucosis: 3,9
Link:http://www.scribd.com/doc/158907657/Medicinski-nalaz-od-8-8-2013-%E2%80%93-August-8-medical-report

16. 8. 2013. (August 15, 2013) – Kalij/potassium: 4,0 Glukoza/glucosis: 2,6(!)
Link: http://www.scribd.com/doc/160685797/Nalaz-16-8-2013-%E2%80%93-Medical-report-August-16-2013

23. 8. 2013. (August 23, 2013) – Kalij/potassium: 3,2 Glukoza/glucosis: 4,0
Link: http://www.scribd.com/doc/162461671/Nalaz-23-VIII-2013-Medical-Report-August-23-2013

30. 8. 2013. (August 30, 2013) – Kalij/potassium: 3,7 Glukoza/glucosis: 4,7
Link: http://www.scribd.com/doc/164207645/Nalaz-30-8-2013-Medical-report-August-30-2013

IZVOR: https://www.scribd.com/doc/165204936/Koli%C4%8Dina-KALIJA-i-glukoze-u-mojoj-krvi-
POTASSIUM-level-in-my-blood
DOKAZ 4
Količina KALIJA (3,9-5,1) i glukoze (4,4-6,4) u mojoj krvi od 2. svibnja 2014.
POTASSIUM (3,9-5,1) and glucosis (4,4-6,4) level in my blood from May 2, 2014

2. 5. 2014. – Kalij/potassium: 4,7 Glukoza/glucosis: 3,9
Link: http://www.scribd.com/doc/221558738/Laboratorijski-nalaz-krvi-2-5-2014-Blood-analysis-May-2-2014

20. 5. 2014. – Kalij/potassium: 3,6 Glukoza/glucosis: 3,8
Link: http://www.scribd.com/doc/225268880/Laboratorijski-nalaz-krvi-20-5-2014-Blood-analysis-May-20-2014

28. 5. 2014. - Kalij/potassium: 3,8 Glukoza/glucosis: 2,9
Link: http://www.scribd.com/doc/226724052/Laboratorijski-Nalaz-Krvi-28-5-2014-Blood-Analysis-May-28-2014


2., 3. 9. 2014. - Kalij/potassium: 3,7 Glukoza/glucosis: 2,9
Link: https://www.scribd.com/doc/238401989/Medicinski-nalazi-od-2-i-3-9-2014-Medical-Report-September-2-and-3-2014

IZVOR: https://www.scribd.com/doc/225268339/Koli%C4%8Dina-KALIJA-i-glukoze-u-mojoj-krvi-
POTASSIUM-Level-in-My-Blood-From-May-2-2014
DOKAZ 5
DOKAZ 6
DOKAZ 7
DOKAZ 8
DOKAZ 9
DOKAZ 10
DOKAZ 11
DOKAZ 12

Na slici: dvostruki lom noge (veljača, 2015.) uzrokovan štrajkom glađu tj.
osteoporozom koja se pojavila zbog štrajka glađu (vidjeti ovdje Dokaz 11).

Prosvjed pred USKOK-om 7. 9. 2016.
Sa saaborskim Branimirom Bunjcem 1. 11. 1016.
DOKAZ 13

Ante Vranković - specijalistički nalaz psihologa - 12. 2. 2013.
S nalaza su uklonjeni podatci temeljem kojih bi HOK mogao doći do imena specijalista koja su proveli pretrage, i na njih utjecati.
To je učinjeno jer su čelnici HOK-a u mom predmetu do sada počinili čak 8 vrsta različitih kaznenih djela (!) kao da su
zločinačka a ne odvjetnička organizacija, te je očito da u kriminalu kojim se sustavno bave, ne prežu ni od čega.