You are on page 1of 1

UJIAN PRA

KAJIAN TINDAKAN 2

LAMPIRAN : 5
NAMA :

KELAS :

PADANKAN DENGAN JAWAPAN YANG SESUAI


LOKASI

PERISTIWA

Melaka

Parameswara merupakan
seorang raja kerajaan
Melayu dari Palembang

Temasik

Parameswara meletakkan
seorang menterinya untuk
menjadi pemerintah di situ

Palembang

Tidak sesuai untuk didirikan


kerajaan

Muar

Temagi dibunuh oleh


Parameswara

Sening Ujung

Parameswara menamakan
tempat tersebut sempena
pokok Melaka