You are on page 1of 20

MECHWART ANDRS

GPIPARI S INFORMATIKAI
SZAKKZPISKOLA
DEBRECEN

HZIREND

19 08

2013. MRCIUS

A hzirend mdostsnak elfogadsa utn egy hnapon bell a meglv osztlyokban


osztlyfnki rn ismertetni kell a hzirend megvltoztatott elrsait. A mdostst kvet
els szli rtekezleten kell tjkoztatni a szlket a hzirend vltozsairl. Az iskola nem
pedaggus dolgozit a hzirend elfogadst kvet 30 napon bell, alkalmazotti rtekezleten
kell tjkoztatni az j hzirendrl.

5. A TANUL TVOLMARADSNAK, MULASZTSNAK,


KSSNEK IGAZOLSA
A tanul kteles - a ktelez s a vlasztott tantsi rkrl s az iskola ltal szervezett
rendezvnyekrl val - tvolmaradst az idtartamra s az okra vonatkoz szli, vagy
orvosi igazolssal igazolni.
A tanul tantsi rrl val tvolmaradst az osztlynaplba, vagy a csoportnaplba az rt
tart pedaggus kteles bejegyezni.
A tanul havi mulasztsnak igazolst, vagy igazolatlan voltnak megllaptst az
osztlyfnknek kell elvgeznie s az osztlynaplba vagy a csoportnaplba rgztenie.
A mulasztst igazoltnak kell tekinteni, ha a tanul elzetes engedlyt kapott a tvolmaradsra

egy-egy tantsi rrl a szaktanrtl az osztlyfnk egyetrtsvel,


1-3 tantsi naprl (vi egy alkalommal) az osztlyfnktl,
hromnl tbb tantsi naprl az igazgattl.

A tvolmaradsrl az elzetes engedlyt a szl az ellenrz knyvn keresztl rsban


krheti.
A tanul elzetes engedlykrs nlkl csak indokolt esetben maradhat tvol az iskolai
foglalkozsokrl (betegsg, hivatalos idzs, kzlekedsi nehzsg stb.). A tanul szlje
ilyen esetben is kteles bejelenteni a mulaszts okt az osztlyfnknek, vagy az
iskolatitkrnak a hinyzs els napjn. A szli bejelents elmaradsa esetn az
osztlyfnknek haladktalanul intzkednie kell a mulaszts oknak megbzhat
feldertsre.
A betegsg miatt trtnt hinyzsrl szl orvosi igazolst (az ellenrz knyvben) a tanul
kteles iskolba jvetelnek els napjn bemutatni.
A tanul mulasztott ri igazolatlannak minslnek, ha az elrt hatridre nem igazolja
tvolmaradst.
A tanul elksett, ha a foglalkozs megkezdse utn rkezett meg a foglalkozs helysznre,
vagy 7:40 utn rkezett meg az iskolba (feltve, ha van 1. rja). A ksst a hinyzshoz
hasonlan igazolni kell, klnben a kss igazolatlan kss lesz. A tanul tantsi rrl
trtn ksst a pedaggus az osztlynaplba s a tanul ellenrz knyvbe kteles
bejegyezni. Ismtld, sorozatos, igazolatlan kss esetn az osztlyfnk fegyelmez
intzkedst kezdemnyez. Ezt kvet kss esetben az osztlyfnk javaslatra, az igazgat
fegyelmez intzkedst hozhat, vagy fegyelmi eljrs indthat.

3.

6. TRTSI DJ, TANDJ BEFIZETSE, VISSZAFIZETSE, A


TANUL LTAL ELLLTOTT TERMK, DOLOG, ALKOTS
VAGYONI JOGRA VONATKOZ DJAZS SZABLYAI
Az iskola pedaggiai programja alapjn a trtsi dj s a tandj ellenben foly oktatst
minden tanv elejn az iskola munkaterve hatrozza meg. Az oktatssal sszefgg trtsi
djak s tandjak mrtkrl, az esetleges kedvezmnyekrl az iskola igazgatja dnt (kikrve
az iskolaszk, a neveltestlet s a szli munkakzssg vlemnyt is). Dntst az
idevonatkoz jogszablyok alapjn hozza meg. Az sszeg kiszmtsakor a bels, iskolai
gazdasgi eljrsrendet kell kvetni.
A trtsi dj s a tandj befizetsnek temezst a tanv elejn kell rgzteni. Indokolt
esetben ettl az igazgat engedlye alapjn el lehet trni. A befizetseket az iskola gazdasgi
sszektjnl kell megtenni.
A mr befizetett trtsi dj s a tandj visszafizetst (tanuli jogviszony megsznse, tarts
hinyzs stb.) az igazgat dntse alapjn az iskola gazdasgi sszektje vgzi.
Az tkezsi trtsi djat havonta, a trgyhnapot megelzen kell befizetni az azzal megbzott
dolgoznak. Az ignybe nem vett tkezsek befizetett trtsi djait tlfizetsknt a kvetkez
hnapra el kell szmolni, ha az tkezst a szl, vagy a tanul 2 nappal elre a menzafelels
dolgoznl lemondta. Ha a beszmts nem lehetsges (utols tantsi hnap stb.), akkor a
szlnek ki kell fizetni a tlfizetst.
Az iskolban foly, de iskoln kvli szaktanfolyami, tanfolyami kpzsek esetben minden
krdst a kpzs megkezdse eltt- a tanulval, tanfolyami hallgatval megkttt kpzsi
szerzds szablyoz.
Az iskolban mkd nemzetkzi ECDL Vizsgakzpont az ECDL Magyarorszgi Irodjnak
Szablyzata alapjn kri a vizsgzktl az egyszeri regisztrcis djat (vizsgakrtya ra) s a
vizsgadjakat. A vizsgadjakat a vizsga eltt kell a gazdasgi sszektnl befizetni. Ha a
vizsgz a vizsgn, neki fel nem rhat ok miatt nem jelenik meg, akkor a befizetett
vizsgadjt a kvetkez vizsgra jv kell rni.
Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozs keretben (pl. szakmai gyakorlati foglalkozs)
ksztett dolgok vagyoni jogt msnak truhzza, az elksztsben kzremkd tanulnak
djazs jr. A tanuli djazs mrtkt (rabr, darabbr) a munkavgzs megkezdse eltt
ismertetni kell a tanulkkal. Az egyes tanulk djazst a vgzett munka arnyban, a
foglalkoztatst vezet tanr javaslata alapjn, a diknkormnyzat vlemnyt kikrve az
iskola igazgatja llaptja meg.

7. A SZOCILIS SZTNDJ, A SZOCILIS TMOGATS


MEGLLAPTSNAK S FELOSZTSNAK ELVEI, A NEM
ALANYI JOGON JR TANKNYVTMOGATS ELVE, AZ
ELOSZTS RENDJE

4.

A tanulk rszre szocilis sztndjak, tmogatsok odatlsre az iskola nincs feljogostva.


Rendkvli szocilis seglyt a szl, tanul krelme alapjn - az osztlyfnk, az iskolai
diknkormnyzat vlemnynek figyelembe vtelvel - az iskola igazgatja engedlyezhet.
A tanknyvvsrlshoz biztostott nem alanyi jogon jr llami tmogats tanulk kztti
felosztsnak mdjrl, mrtkrl vente a tantestlet dnt, egyetrtsben a
diknkormnyzat s a szli szervezetek vlemnyvel. A felosztsnl figyelembe veend
szocilis szempontok:

Mindenkori miniml nyugdj alatti egy fre jut kereset,


Munkanlkli szl(k),
llami gondozott tanul,
Rendszeres nevelsi seglyben rszesl,
rvaelltsban rszesl,
Egyedl ll szl,
Hrom vagy tbb gyermekes csald,
Nyilvntartott szocilis helyzet miatt - veszlyeztetett tanul

A neveltestlet dntse alapjn az iskola legjobb tanulmnyi eredmny tanuli flvente


Mechwart sztndjban rszesthetk. Az sztndjat a Mechwart Alaptvny a
Technikuskpzsrt elnevezs iskolai alaptvny havonta folystja. Az sztndj
odatlsrl, a szksges tanulmnyi tlageredmnyrl a tantestlet minden flv elejn dnt.

8. A TANULK VLEMNYNYILVNTSNAK, A TANULK


RENDSZERES TJKOZTATSNAK RENDJE S FORMI
A tanulkat az iskola egsz letrl, az iskolai munkatervrl, az aktulis tudnivalkrl,
feladatokrl az albbi mdokon kell tjkoztatni:

Iskolai diknkormnyzat vezetsgnek heti megbeszlsein a DMS tanr tjt,


Dikkzgylsen az iskola igazgatja,
Osztlyfnkk az osztlyfnki rkon,
Iskolardi heti hradsaiban,
A fbejrat hirdettbljn,
Az iskolajsgban,
Eseti megbeszlsek, rtekezletek sorn, amelyeken a tanuli kzssgek kpviseli
jelen vannak,
Rendkvli vfolyamgylseken,
Az iskolaszk lsein.

Az iskolrl, az iskolai let egszrl az iskola internetes honlapjn (www.mechwart.hu)


kaphatnak hiteles tjkoztatst az rdekldk. Az iskola alapvet dokumentumai (Pedaggiai
Program [Nevelsi Program, ratervek, Helyi tantervek, Szakmai Program], Szervezeti s
Mkdsi Szablyzat, Hzirend) az iskolai knyvtrban tekinthetk meg.

5.

A tanult s szleit a tanul fejldsrl, egyni haladsrl a szaktanrok folyamatosan az


ellenrz knyvbe bert osztlyzatokkal tjkoztatjk.
A tanulk krdseiket, javaslataikat, vlemnyket szban vagy rsban egynileg, vagy
vlasztott kpviselik tjn kzlhetik az iskolavezetssel, a tanrokkal, a tantestlettel, a
dolgozi kollektvval, a szli szervezetekkel. Az rsbeli megkeressekre a cmzettnek 30
napon bell rsban kell vlaszolni.

9. A TANULK JUTALMAZSNAK ELVEI, FORMI


A) A TANULK JUTALMAZSNAK ELVEI

Azt a tanult, aki tanulmnyi munkjt- kpessgeihez mrten- kiemelten vgzi, aki kitart
szorgalmat, vagy pldamutat kzssgi magatartst tanst, illetve hozzjrul az iskola j
hrnevnek megrzshez s nevelshez, az iskola dicsretben rszesti, illetve jutalmazza.
Az iskola ezeken tlmenen jutalmazza azt a tanult, aki:
a megyei szint klnbz tanulmnyi versenyeken I-III. helyezst rt el
az orszgos versenyeken I-X. helyen vgez;
eredmnyes kulturlis tevkenysget folytat;
kimagasl sportteljestmnyt r el;
a kzssgi letben tartsan j szervez s irnyt tevkenysget vgez.
A kiemelked eredmnnyel vgzett egyttes munkt, a pldamutatan egysges helytllst
tanst tanuli kzssgeket csoportos dicsretben s jutalomban lehet rszesteni.
B) A JUTALMAZS FORMI:

Az iskolban elismersknt a kvetkez rsos az ellenrz knyvben rgztett- dicsretek


adhatk:

szaktanri,
osztlyfnki,
igazgati,
neveltestleti.

Az egsz vben kiemelked munkt vgzett tanulk tantrgyi, ltalnos tantestleti dicsreteit
a bizonytvnyba be kell vezetni. Ezek a tanulk a tanv vgn knyvvel, knyvutalvnnyal,
oklevllel jutalmazhatk. A jutalmak odatlsrl - a szaktanrok, a diknkormnyzat, az
osztlykzssgek javaslatnak meghallgatsa utn - a tantestlet dnt.
Azon tanulk jutalmt, akiknek intzmnyi szinten is kiemelked a teljestmnye (tanulmnyi
s kulturlis versenyek gyztesei, a kitn tanulk, kiemelked sportolk, az iskolrt vgzett
kiemelked kzssgi munkt vgzk stb.) a tanvzr nneplyen, illetve a technikus-,
informatikus avat nnepsgen az iskola kzssge eltt kell tadni. A jutalmazsokat az
intzmny hirdettbljn, az iskolajsgban, az iskolardiban is ki kell hirdetni.
C) CSOPORTOS JUTALMAZSI FORMK

6.

A tanulcsoportok, osztlykzssgek kiemelked teljestmnyeit csoportos jutalommal lehet


elismerni. A csoportos jutalom odatlsnek elvei s rendje megegyezik az egyni
jutalmazsok elvvel s rendjvel. A csoportosos jutalmazsok formi:

Oklevl,
Anyagi hozzjruls a csoport kzs rendezvnyeihez,
Tanulmnyi kirndulshoz tovbbi tants nlkli munkanap biztostsa,
Iskoln kvli tantsi nap megszervezse nevel-oktat programokkal.

10. A FEGYELMEZ INTZKEDSEK FORMI S


ALKALMAZSNAK ELVEI
Fegyelmez intzkedsben kell rszesteni azt a tanult, aki

a hzirend elrsait megszegi,


igazolatlanul mulaszt,
tanulmnyi ktelezettsgeit folyamatosan nem teljesti.

Az iskolban alkalmazhat fegyelmez intzkedsek:

szaktanri figyelmeztets
osztlyfnki figyelmeztets
osztlyfnki ints
igazgati figyelmeztets
igazgati ints

A fegyelmez intzkedsrl a szlt - az ellenrz knyv tjn - rsban kell tjkoztatni. A


fegyelmez intzkeds kiszabsakor a fokozatossg elvt be kell tartani, de ettl indokolt
esetben el lehet tekinteni.
A tanul slyos fegyelemsrtse esetn a jogszablyokban rgztett fegyelmi bntetst kell
adni. A fegyelmi bntets kiszabst a jogszablyban rgztett mdon lefolytatott fegyelmi
eljrs hivatott elvgezni. A fegyelmi eljrs lefolytatst un. egyeztet eljrs elzheti meg,
ha fennllnak a jogszablyban felsorolt felttelek (mind a srtett, mind a ktelessgszeg
egyetrt az egyeztet eljrs megindtsval). Az egyeztet eljrs sorn egyeztet bizottsg
eltt meg kell hallgatni mind a srtettet, mind a ktelessgszegt. Az egyeztet bizottsg
sszehvsra, sszettelre, a fegyelmi bizottsgra vonatkoz elrsokat kell alkalmazni. Az
egyeztet eljrs sorn a felek kifejtik a srelem orvoslsra szolgl elkpzelseiket.
Amennyiben egyezsg szletett a srelem orvoslsra, akkor a fegyelmi eljrst elbb fel kell
fggeszteni, majd a jogszablyok ltal lert mdon meg kell szntetni. Ha az egyeztet eljrs
15 napon bell nem vezetett eredmnyre, akkor a fegyelmi eljrst le kell folytatni.
A fegyelmi hatrozattal szembeni jogorvoslat lehetsgt a hatrozat kihirdetsekor kell
ismertetni a tanulval s a szlvel. A fegyelmi eljrs megindtsrl az iskola igazgatja
dnt.
Slyos fegyelemsrtsnek tekintendk az albbiak:

7.

testi s lelki agresszi, ms tanul emberi mltsgnak megsrtse,


az iskola neveli s alkalmazottai emberi mltsgnak megsrtse,
szndkos krokozs, idertve a firklsokat (plet kls, bels fellete, berendezsi
trgyai stb.) is,
az plet nem rendeltetsszer hasznlata (kidobls az ablakon, dohnyzs az iskola
terletn s az iskolt vez jrdn, tiltott szerencsejtkok folytatsa, zleti
tevkenysg folytatsa stb.),
az egszsgre rtalmas szerek (dohny, szeszesital, kbtszer stb.) iskolba hozatala,
iskolai foglalkozson fogyasztsa,
a jogszablyokban elrt mrtket elr igazolatlan mulaszts,
az iskola helyisgeire vonatkoz balesetvdelmi, munkavdelmi elrsoknak a
szndkos megszegse,
az iskolai szmtgpes hlzat hasznlatnak bels szablyozst ler un.
Mechwart Netikett megsrtse.

A tanul gondatlan vagy szndkos krokozsa esetn a tanul szlje a jogszablyokban


elrt mdon s mrtkben krtrtsre ktelezhet. A krtrts mrtkt a krlmnyek
figyelembevtelvel az iskola igazgatja hatrozza meg.
Az iskolban, iskolai rendezvnyen elkvetett bncselekmnyek, szablysrtsek (lops, testi
srts, kzrend megzavarsa, kzlekedsi baleset okozsa stb.) vagy azok gyanja esetn az
iskola igazgatja kteles rtesteni az illetkes szerveket.

11.

A SZL HOZZFRSE AZ ELEKTRONIKUS NAPLHOZ

Az
iskolban
hasznlt
elektronikus
napl
internetes
hozzfrsi
cme:
alfoldszakkepzo.tiszkinform.hu. Az iskola hivatalos honlapjra kihelyezett linken is elrhet
az elektronikus napl. A szlnek, gondviselnek a belpsi nevet s a jelszt az elektronikus
napl iskolai mkdtetsrt felels dolgoz adja ki. A 9. vfolyamra felvett tanulk esetben
ezt a belpsi nevet s jelszt a szeptemberi els szli rtekezleten az osztlyfnk osztja ki.
A szakkpz vfolyam esetben legksbb a trgyv oktber elsejig postn kell megkldeni
a szlknek a hozzfrshez szksges adatokat.
A szl sajt gyermeknek adataihoz val olvassi jogostvnnyal rendelkezik. Amennyiben
valamilyen technikai problma merl fel a szl hozzfrsi jogval kapcsolatban, akkor
rsban kell krnie a problma megoldst.

12.

A TANULMNYOK ALATTI VIZSGK

A tanulmnyok alatti vizsgn kell rteni az osztlyoz vizsgt, a javtvizsgt s a ptl


vizsgt.
A) AZ OSZTLYOZ VIZSGA TANTRGYANKNTI, VFOLYAMONKNTI
KVETELMNYEI

8.

Az osztlyoz vizsgt kr, vagy az osztlyoz vizsgra utastott tanulk az eredmnyes


felkszlshez az iskola helyi tantrgyi tanterveit hasznlhatjk. A helyi tantervek
vfolyamonknt, tantrgyanknt, azokon bell tematikai egysgekknt tartalmazzk az
albbiakat:
tematikai egysg megnevezse,
ajnlott idkeret,
ismeretek felsorolsa,
fejlesztsi kvetelmnyek,
tantrgykzi kapcsoldsi pontok,
kulcsfogalmak
A helyi tantrgyi tantervek az iskola Pedaggiai Programjban tallhatak meg.
B) A TANULMNYOK ALATTI VIZSGK TERVEZETT IDEJE

A tanv rendjt az oktatsrt felels miniszter minden vben rendelettel szablyozza. Ebben a
rendeletben tallhat a tantsi v utols napja (rendszerint jnius 15. vagy az azt kzvetlenl
megelz munkanap, zr vfolyamokon mjus els pntekje vagy az azt kzvetlenl
megelz els munkanap). Szintn ebben a rendeletben llaptjk meg az els flv utols
tantsi napjt (rendszerint janur hnap 2. teljes hetnek pntekje).
Az osztlyozvizsgkat gy kell megszervezni, hogy a tantsi v utols tantsi napjra
(kln rtve a zr vfolyam utols tantsi napjt), vagy az els flv utols tantsi napjra
a vizsga befejezdjn. Ha a tanul azrt jelentkezik osztlyoz vizsgra, mert valamely
tantrgybl az szi rettsgi vizsgaidszakban szeretne elrehozott rettsgi vizsgt tenni,
akkor rszre az osztlyoz vizsgt szeptember 1.-4. kztt kell megszervezni. A vizsga
beosztsrl a tanult rsban tjkoztatni kell.
A javtvizsgt s a ptl vizsgt a tanv befejezsekor, augusztus utols hetben kell
megszervezni. A vizsgk tanulnknti beosztst az iskola bels hirdettbljn kell
nyilvnossgra hozni.
C) AZ OSZTLYOZ VIZSGRA JELENTKEZS MDJA S HATRIDEJE

Magntanulnak nem kell kln jelentkeznie az osztlyoz vizsgra. Az osztlyoz vizsgt a


magntanuli jogviszonyra vonatkoz igazgati hatrozat alapjn szervezi meg az iskola.
Elrehozott rettsgi vizsga miatti osztlyoz vizsgra a tanul rsban jelentkezik az iskola
igazgatjnl. A tavaszi rettsgi vizsgaidszak esetben mrcius 1-ig, az szi rettsgi
vizsgaidszak esetben augusztus 20-ig lehet jelentkezni az osztlyoz vizsgra.

13. A TANTSI RK, FOGLALKOZSOK KZTTI SZNETEK,


A FTKEZSRE BIZTOSTOTT HOSSZABB SZNET
IDTARTAMA, A CSENGETSI REND
Az iskolban a tantsi rk s az rakzi sznetek rendje a kvetkez:

9.

1. ra
2. ra
3. ra
4. ra
5. ra
6. ra
7. ra

7:45
8:40
9:35
10:40
11:35
12:30
13:20

8:30
9:25
10:20
11:25
12:20
13:15
14:05

A gpszeti szakmacsoportban a szakmacsoportos alapoz gyakorlati rk, a szakmai


gyakorlati rk ettl eltr csengetsi renddel is mkdhetnek.
Elre lthat rendkvli esemny napjn rendkvli csengetsi rend hatrozhat meg. Ezt a
csengetsi rendet kt nappal korbban a fbejrati hirdettblra s a tanri szobban ki kell
fggeszteni.
A tantsi rk utni, dlutni foglalkozsok (szakkr, felzrkztat foglalkozs, rdekldsi
kr, sportfoglalkozs, szabadon vlasztott tanrai foglalkozs, stb.) megkezdse eltt legalbb
30 perc ftkezsi sznetet kell biztostani a tanulknak.

14.

AZ ISKOLAI, TANULI MUNKAREND

Az iskola pletei szorgalmi idben, munkanapokon reggel fl httl este hsz rig vannak
nyitva. Hasznlhat bejrat a fbejrat. Ms napokon az gyeletes ports az udvari bejratnl
tartzkodik. Sportrendezvnyekkor a tornacsarnok bejratnl tartzkodik az gyeletes ports.
A tantestlet az iskolban tartzkod tanulk felgyelett reggel fl nyolctl a tants vgig
(ltalban 14:05), illetve a tanrn kvli foglalkozsok idejre tudja biztostani.
A felgyeletet kzvetlenl elltk:
A tanrai foglalkozst tart szaktanr,
A tanrn kvli foglalkozst vezet szaktanr,
A felgyeletet kzvetve elltk:
Az gyeletes vezet,
Tantsi sznetekben a folyos-felgyel tanr,
Tantsi rk alatt a tanri szobban tartzkod helyettes pedaggus,
A ports.
Az iskolba a tanulknak ltalban reggel 7 ra 40 percre az els tantsi ra tantermben,
vagy a szaktanterem eltt kell lennik.
A tanul tantsi id alatt az iskola plett csak az osztlyfnke (tvolltben az gyeletes
vezet) vagy a tanrt tart szaktanr rsos engedlyvel (kilp) hagyhatja el. A kilpt a
tvozskor a portn le kell adni.
Tantsi napokon az iskolatitkri irodban 8 s 16 ra kztt lehet hivatalos gyeket intzni.
Az adminisztrcis iroda a 3. rt kvet nagysznetben fogadja a tanulkat.
10.

A tantsi sznetekben kln rend szerint folyik a hivatalos gyek intzse. Az gyeleti rendet
az iskola fbejratnl elhelyezett hirdetsben kell ismertetni.

15.

A TANRAI S EGYB FOGLAKOZSOK RENDJE

ltalnos szably, hogy az els tantsi ra, illetve a tanrn kvli foglalkozs kezdete eltt
t perccel a tanul a kijellt teremben, vagy annak folyosjn vrakozik. A msodik s
tovbbi tantsi rra az osztly az osztlyteremben vrakozik. A kulcsra zrand tantermek,
laboratriumok, szakmai gyakorlhelyek esetben a folyosn kell vrni a szaktanrt.
A tanrn kvli foglalkozsokra val tanuli jelentkezs nkntes, kivve a felzrkztat
foglakozsokat s az egyni foglakozsokat. A tanulknak a tanv elejn lehet jelentkeznik
tanrn kvli foglalkozsokra, a jelentkezs egy tanvre szl. Az iskolban az albbi tanrn
kvli foglalkozsok, tevkenysgek folynak:
A) DIKKRK

Az iskolban a tanulk ignyeinek, rdekldsnek kielgtsre dikkrk (nekkar,


versmondk kre, honismereti kr, angol nyelvi termszettudomnyi kr stb.) mkdnek. A
dikkrk ltrehozsra javaslatot tehet az iskola igazgatjnak brmely tanul, szl,
pedaggus, a diknkormnyzat, a szli munkakzssg, az iskolaszk. A javaslatot az adott
tanv els napjig lehet benyjtani. A dikkr ltrehozsrl az adott lehetsgek,
pedaggiai megfontolsok mrlegelsvel- a tantestlet dnt a tantrgyfeloszts
elfogadsakor.
A dikkr munkjt minden esetben az iskola valamelyik nevelje segti. A dikkrk
mkdsnek trgyi feltteleit az iskola biztostja. A dikkrbe a tanulk a tanv elejn
jelentkezhetnek s annak munkjban az adott tanv vgig aktvan rszt vesznek. A dikkr
munkjt az ltala sszelltott s az iskola igazgatjnak benyjtott ves munkaterv alapjn
vgzi. A dikkri tagsg ingyenes.
A dikkr egy vlasztott kpviselje tagja az iskolai diknkormnyzat vezetsgnek.
B) SZAKKRK

A szakkrket a tanulk rdekldstl fggen - az iskolai tantrgyfeloszts lehetsgeinek


figyelembevtelvel - a szakmai munkakzssgek vezetinek javaslata alapjn lehet
szervezni. A szakkrbe val jelentkezshez szli hozzjruls szksges, melyet a szl az
ellenrz knyvbe jegyez be. A szakkri aktivits tkrzdhet a tanul szorgalom s
szaktrgyi osztlyzatban. A szakkrk vezetit az igazgat bzza meg a munkakzssgek
javaslata alapjn. A foglalkozsok meghatrozott tematika szerint trtnnek, errl s a
ltogatottsgrl szakkri naplt kell vezetni. A szakkrk elsdleges clja a
tehetsggondozs, a tanulmnyi versenyekre felkszts, a specilis ismeretek tadsa.
C) FELZRKZTAT FOGLALKOZSOK, EGYNI FOGLALKOZSOK

11.

A tanulszobai korrepetlsokat a tanulmnyaikban lemaradt tanulk szmra szerveznk. A


tanulk tanulmnyi eredmnytl fggen a szaktanrok s az osztlyfnkk javaslatra az
iskolavezetsg dnt arrl, hogy adott osztly, vfolyam tanuli szmra egy-egy tantrgybl
szksges-e szervezni rendszeres felzrkztat foglalkozst, korrepetls. Alkalmi
korrepetlsra az iskola vezeti eseti engedlyt adnak. A rendszeres tanulszobai szaktrgyi
korrepetlsokon a szaktanr rarendi beoszts alapjn zrkztatja fel a gyenge teljestmny
tanulkat.
A felzrkztat foglalkozson val rszvtelt a szaktanr rendeli el tanulnknt, mrlegelve a
tanul tanulmnyi teljestmnyt, egyb krlmnyeit. A foglalkozsok alli felmentst a
szl rsbeli krelmre az igazgat adhat.
A tanulszobai korrepetlsra ktelezett tanul hinyzst igazolni kell.
A korrepetlsok clja az alapkpessgek fejlesztse s a tantervi kvetelmnyekhez val
felzrkztats.
A trvnyi rendelkezsek alapjn ktelez egyni foglalkozsok megszervezsrt az iskola
igazgatja a felels. Minden esetben rsban kell meghatrozni az egyni foglalkozsok
munkarendjt, tartalmt s cljait. Az egyni foglalkozsok ltogatsra, a hinyzs
igazolsra a felzrkztat foglalkozsnl lertak vonatkoznak.
D) DIKSPORTKR (DSK), TMEGSPORT FOGLALKOZSOK

Az iskolai diksportkr a tanulk mozgsignynek, mozgs- s sportszeretetnek


kielgtsre, egszsges testi fejldsnek elmozdtsra alakult. A DSK vezetsgt - a
tantestlet s iskolaszk egyetrtse mellett - a diknkormnyzat vlasztja. A DSK
szervezeti s mkdsi szablyzatt, kltsgvetst, pnzgyi ves beszmoljt az iskolaszk
s a diknkormnyzat hagyja jv. Az iskolai diksportkrnek minden tanul tagja.
Az iskola, ves munkatervben rgzti a tmegsport foglalkozsok heti raszmt. A
tmegsport rk rarendje a tornacsarnoki hirdettbln tekinthet meg. A tmegsport
foglalkozsokra azok a szablyok, elrsok vonatkoznak, mint a testnevels rkra.
Az iskola a testnevels rkkal, a tmegsport foglalkozsokkal, a DSK szakosztlyainak s
sportcsoportjainak rendszervel biztostja a felksztst a klnbz sportversenyekre.
E) VERSENYEK, VETLKEDK

A tanulmnyi-, mvszeti-, s sportversenyeken val rszvtel - kiemelked teljestmnyektl


fggen - az iskola nevelsi cljaival sszefggsben kiemelt feladat, a tehetsg
kibontakoztatsnak legfbb terlete. A versenyeken val rszvtel koordinlsa az
igazgathelyettesek feladata. A versenyzk kivlasztsa, felksztse az illetkes szakmai
munkakzssgek feladata. Azon versenyek krt, ahol az iskola tanulit indtani kvnja az
iskolai munkaterv, a munkakzssgek ves munkatervei tartalmazzk. A munkatervben
rgztett versenyek kltsgeit (nevezsi dj, utazsi-, szlls-, tkezsi kltsg) az iskola fizeti.
F) KZMVELDSI INTZMNYHEZ, MVSZETI ELADSHOZ KAPCSOLD
FOGLALKOZSOK

Egy-egy tantrgy nhny tmjnak feldolgozst, nevelsi-oktatsi clkitzsek teljestst


nagyban segthetik a klnbz kzmveldsi intzmnyekhez, szakmai jelleg
12.

killtsokhoz, mvszeti eladsokhoz kapcsold foglalkozsok, csoportos ltogatsok.


Ezeket az alkalmakat a szaktanr, a csoportvezet tanr, az osztlyfnk az iskola
igazgatjval elzetesen egyezteti. A tanulk rszvtele ezeken a foglalkozsokon ha az
tantsi idn kvlre esik, s kltsgekkel jr nkntes. A felmerl kltsgeket a szlknek
kell fizetnik.
G) AZ ISKOLAI KNYVTR

A tanulk egyni tanulst, nkpzst az ingyenesen ignybe vehet iskolai knyvtr segti.
Az iskolai knyvtr mkdsvel az iskola Szervezeti s Mkdsi Szablyzata foglalkozik.
A knyvtrban s annak olvastermben audiovizulis eszkzk, az Internet elrst biztost
szmtgpek szolgljk az nll tanulst.
H) INTERNET KLUB

Az nll tanuls, ismeretszerzs, a tjkozds elengedhetetlen eszkze a szmtgpes


vilghl, az Internet. A tanulk a Mechwart Netikett s a szmtgptermek rendjnek
betartsval szabadon hasznlhatjk a knyvtr olvastermben elhelyezett, internetes elrst
biztost szmtgpet. Az iskolban az ves munkatervben meghatrozott idpontokban
Internet klub ll a tanulk rendelkezsre. Itt informatika szakos szaktanrok segtsgvel,
felgyeletvel szabadon s ingyenesen hasznlhatjk a tanulk a szmtgpeket. Az Internet
klub egy-egy foglalkozsra a portaszolglatos tanulnl lv lapon kell elzetesen
bejelentkezni.
I) OSZTLYKIRNDULSOK

Az osztlykirndulsok csak szli egyeztetssel s kltsgviselssel szervezhetk. Az


osztlykirndulson a tanul rszvtele nkntes. A szervezs alapveten az osztlyfnk
feladata, azonban a munkba be kell vonnia az osztly-dikbizottsgot s a szlket is.
A 9.-11. vfolyamos osztlyok osztlykirndulsai tavasszal, az rsbeli rettsgi vizsga els
hrom napjra szervezhetk. A 12. s a szakkpz vfolyamok kirndulsaira egy tantsi nap
(lehetleg pntek vagy htf) vehet ignybe a tanv elejn, legksbb oktber 31-ig.
J) SZABADIDS FOGLALKOZSOK

A szabadid hasznos s kultrlt eltltsre kvnja felkszteni a tanulkat a tantestlet,


amikor - a felmerl ignyek alapjn, a szlk anyagi helyzethez igazodva - klnbz
szabadids programokat szervez (trk, tborok, klubdlutnok, sportnapok stb.). A tanulk
rszvtele a szabadids rendezvnyeken nkntes, a kltsgeket a szlknek kell fizetnik.
K) HIT- S VALLSOKTATS

Az iskolban a terletileg illetkes, bejegyzett egyhzak az iskola nevel-oktat


tevkenysgtl fggetlenl hit- s vallsoktatst szervezhetnek. A tanulk rszvtele
ezeken a foglalkozsokon nkntes, a rsztvev tanulkrl iskolai nyilvntarts nem
kszlhet.

13.

16.

A TANULK TANTRGYVLASZTSA, ANNAK MDOSTSA

A tanrai foglalkozsok dnt rsze ktelez, kisebb rsze szabadon vlaszthat. A szabadon
vlasztott tanrai foglalkozsra ugyanazok a tanuli jogok s ktelessgek vonatkoznak, mint
a ktelez tanrkra. A ktelez s a vlasztott tanrai foglakozs sszes raszma nem
lpheti tl a trvnyi rendelkezsekben rgztett maximumot.
Az iskola pedaggiai programjban a kifut ratervek a 2013/2014. tanvben a 10.
vfolyamra egytt tartalmazzk a ktelez s a vlaszthat tanrai foglalkozsokat. A tanulk
s a szlk az iskolba kldtt jelentkezsi lapon annak idejn alrsukkal jeleztk, hogy az
ratervben meghatrozott tanrai fogalakozsokat (ktelez, szabadon vlasztott) vllaljk.
A 2013/2014. tanvben belp 9. vfolyam tanulinak mr csak ktelez tanrai
foglalkozsokat tartalmaznak az j ratervek. Kivve a nmet kt tantsi nyelv kpzst, ahol
az angol nyelv, mint msodik idegen nyelv, szabadon vlaszthat tantrgy. A tantrgyra
jelentkezni a felvteli rtests kzhezvtelrl kzhezvteltl szmtva 15 napon bell,
rsban lehet.
A kifut raterveinkben amelyek a 2015/2016. tanvben rvnyesek utoljra - a 11. s a 12.
vfolyamon a vlaszthat tanrai foglalkozsok az emelt szint rettsgi vizsgra felksztst
szolgljk. gy az albbi tantrgyakbl vlaszthatnak a tanulk heti 2-2 ra plusz
foglalkozst:
magyar nyelv s irodalom
trtnelem
matematika
angol nyelv
nmet nyelv
fizika
informatika
gpszeti szakmacsoportos alapoz ismeretek
informatikai szakmacsoportos alapoz gyakorlatok
Egy tanul maximum kt tantrgybl vlaszthat foglalkozst. Az informatikai
szakmacsoportban emelt raszm angol nyelvet tanulk (heti 6 ra) csak egy tantrgybl
vlaszthatnak foglalkozst, s ez nem lehet az angol nyelv.
A vlasztott nem ktelez tanrai foglalkozs rtkelse flvkor s tanv vgn az azonos
nev ktelez tanrn nyjtott teljestmnnyel egytt trtnik.
A 10. s 11. vfolyamos tanulk szleik alrsval is elltott jelentkezsi lapon mjus 20ig adjk be jelentkezsket a vlaszthat tanrai foglalkozsokra a kvetkez tanvre
vonatkozlag. Az iskolavezets a jelentkezsek alapjn szervezi meg a csoportokat. Ha az
adott foglalkozst a tanulnak legalbb 90 %-a vlasztotta, akkor azt az rarendbe kell
integrlni. Ekkor az adott tantrgy ktelez rit tart szaktanr vezeti a vlasztott tanri
foglalkozst is. Amennyiben a foglalkozs csak tbb prhuzamos osztly tanulival
szervezhet meg, akkor azt tantsi idn tl, dlutnra is be lehet osztani. Ilyenkor az a
pedaggus vezeti a foglakozsokat, aki a legtbb tanult tantja a ktelez tanrkon. Ha egy
foglalkozsra 12 fnl kevesebben jelentkeznek, akkor az iskola igazgatja a vros ms
iskolival kzsen mkdtetett csoportba osztja be a tanulkat.

14.

A tanul s a szl az adott tanv kezdetig az igazgat engedlyvel rsban mdosthatja a


tantrgyvlasztsval kapcsolatos dntst. Erre elssorban akkor kerlhet sor, ha a
foglakozs csak a tantsi idn tl szervezhet meg, vagy ha tbb iskola tanulival kzsen
mkdtethet a krt foglalkozs.

17. AZ ISKOLA HELYISGEI, BERENDEZSI TRGYAI,


ESZKZEI, S AZ ISKOLHOZ TARTOZ TERLETEK
HASZNLATNAK RENDJE
A tanulk az iskola ltestmnyeit, oktatsi-nevelsi helyisgeit csak valamelyik pedaggus
felgyeletvel hasznlhatjk (kivve az osztlytermeket, ahol az rakzi sznetekben nincs
bent pedaggus). Ez all felmentst csak az igazgat, vagy az gyeletes vezet adhat.
Az iskola pletben az iskolai dolgozkon, a tanulkon, a tanfolyami hallgatkon kvl csak
a hivatalos gyeket intzk tartzkodhatnak, illetve azok az idegenek, akik erre az igazgattl
engedlyt kaptak. Az iskolba rkez hivatalos gyeket intzk, szlk, idegenek a portsnl
jelentkeznek s a kapugyeleti naplba rgzteni kell a szemlyi adataikat.
Az iskola pleteit, helyisgeit, berendezseit, trgyi felszerelst rendeltetsknek
megfelelen kell hasznlni. A hasznlk felelsek:

az iskola tulajdonnak megvsrt, vdelmrt,


az iskola rendjnek, tisztasgnak megrzsrt,
a tzvdelmi, balesetvdelmi, munkavdelmi szablyok betartsrt,
az iskolai szmtgpes hlzat hasznlatnak bels szablyozst
MECHWART NETIKETT betartsrt.

ler

un.

A tantermek zlses dekorlsa az osztlyok, a laboratriumok, szmtgptermek, gyakorlati


oktatsi helyek, sportcsarnok dekorlsa pedig a teremfelels szaktanrok feladata. Az
osztlyok minden tanvben dekorcis versenyben vehetnek rszt. A folyoskat a vgzett
osztlyok tabli dsztik. Elhelyezsket az iskola gondnoka koordinlja.
Az iskolban nem helyezhet el kereskedelmi, politikai cl hirdets. Az iskolai
hirdettblkra csak az iskolavezets ltal lttamozott, az iskola pecstjvel elltott plakt,
hirdetmny tehet kzz.
A gpszeti szakmacsoportos alapoz gyakorlati foglalkozsok, a szakmai gyakorlati
foglalkozsok vgn a tanulk a gyakorlati oktat tmutatsai alapjn letakartjk a gpeket, a
berendezseket, a munkapadot, a szerszmokat, s kitakartjk a tanmhelyt.
Az informatikai szaktantermekben tartott gyakorlati foglalkozsok esetben a szaktanr
irnymutatsai alapjn a tanulk rendszeresen megtiszttjk a billentyzetet, a monitort, a
gphzat s az egyb tartozkokat.
A specilis foglalkozsok utn (kommunikcis ra, tncprba stb.) a tanulk visszarendezik
a terem btorzatt gy, ahogyan azt a tantsi ra, foglakozs elejn talltk. Az adott
tanteremben az utols tantsi ra vgn a szkt az asztalra rakja minden tanul. A terem

15.

bezrsa eltt a szaktanr ellenrzi az ablakok bezrst, a vilgts kikapcsolst, a


szmtgpterem, a tanmhely ramtalantst, a vzcsapok elzrst, az otthagyott trgyakat
leadja a portra.
Az iskolban az albbi tanuli felelsk mkdnek:
osztlyonknt kt-kt hetes,
tanulcsoportonknt egy-egy csoportfelels
tantrgyi felelsk
portai szolglatos tanulk
A hetesek megbzatsa egy-egy htre szl. A heteseket ltalban nvsor alapjn az
osztlyfnk jelli ki.
A hetesek feladatai:
gondoskodnak a tanterem elksztsrl (tbla letrlse, krta, szivacs),
sznetekben a tantermet kiszellztetik,
becsengetskor a szaktanr megrkezsig felgyelnek az osztly rendjre, a
fegyelmezetlen tanulkat figyelmeztetik,
jelentik a hinyz tanulkat,
ha az rt tart pedaggus becsengets utn 5 perccel sem jelenik meg a tanteremben,
akkor a tanri szobban tartzkod helyettes nevelt, vagy az gyeletes vezett
rtestik,
vndorls esetn vagy az utols tanra vgn utoljra hagyjk el a tantermet s
ellenrzik annak tisztasgt, rendjt.
A csoportfelelsk a csoportbontott tanrkon ugyanazon feladatokat ltjk el, mint az
osztlyban a hetesek. A csoportfelels kijellst a szaktanr vgzi el. Ez lehet heti beoszts
szerint is, s egsz tanvre szl is.
Az egyes tantsi rkon a tanulk nkntes jelentkezse alapjn klnfle tantrgyi
felelsk segthetik a tanrai munka megszervezst, lebonyoltst. Ilyen tantrgyi felels
lehet pldul az ltz felels, a szertros, a trkpfelels stb.
A ports, az gyeletes vezet, a helyettest tanr munkjt a portai szolglatos tanul segti.
A portai szolglatra 9.-11. vfolyamos tanulk nkntesen jelentkeznek az osztlyfnkknl.
Egy osztly ltszmtl fggen 10-20 napon ad portai szolglatot. Nem lehet ilyen
feladattal megbzni azt a tanult, akinek tanulmnyi problmai vannak, vagy akinek slyos
fegyelmi bntetse van az adott tanvben. A portaszolglatra 7:30-kor a portsnl kell
jelentkezni. A ports ltja el tmutatsokkal az gyeletet ellt tanult. Feladata elssorban az
iskolba rkez idegenek adatainak rgztse, a hts bejrat nyitsa/zrsa, zenetek
tovbbtsa. A portai szolglat 14:05-ig rvidtett tanrk esetben az utols tantsi ra
vgig tart, fggetlenl attl, hogy az adott napon a portaszolglatosnak hny tantsi rja
lett volna.
Az egyes tanrn kvli rendezvnyek, iskolai nnepsgek, sportesemnyek stb.
elksztsben, lebonyoltsban, lezrsban a rendezvny megszervezsrt felels tanuli
kzssgek tagjainak kzre kell mkdnik. A felels tanulkzssgeket az iskola
munkateve rgzti. Elre nem tervezett esemny esetn az iskola igazgatja bzza meg az
egyes tanulkzssgeket ilyen jelleg feladattal. A tanulk felmentst az ilyen jelleg
feladatok all az osztlyfnk engedlyezi.

16.

A tornacsarnok, sportudvar, kondicionl terem hasznlatra vonatkoz kln egszsggyi


szablyok:

tanul ezeken a helyeken csak tanri felgyelettel tartzkodhat,


az utcai ruhzat helyett sportfelszerelst (tornacip, tornanadrg, trik, tornadressz,
melegt) kell viselnik,
a foglalkozsokon nem viselhet a tanul a testi psgt veszlyeztet trgyat (karra,
gyr, nyaklnc, flbeval, ms, balesetet okozhat testkszer stb.),
a foglalkozs utn a tanulk tisztlkodsnak feltteleit biztostani kell.

A tanmhelyi foglalkozsok kln egszsggyi szablyai:

minden flv elejn az adott tanmhelyre vonatkoz balesetvdelmi oktatson rszt


kell venni, azt a megfelel mdon dokumentlni kell, az elrsokat be kell tartani,
az utcai viselet helyett az elrt munkaruht s esetlegesen- vdfelszerelst kell
viselni a tanulnak,
a foglalkozsokon nem viselhet a tanul a testi psgt veszlyeztet trgyat (karra,
gyr, nyaklnc, flbeval, ms, balesetet okozhat testkszer stb.),
a foglalkozs utn a tanulk tisztlkodsnak feltteleit biztostani kell.

A gyakorlati oktatsi helyeken, a tornacsarnokban mentdobozok biztostjk a srgs baleseti


ellts technikai httert. Az iskola portjn is van mentdoboz.
A tanulk az iskolai tantshoz szksges eszkzkn, felszerelseken tl ms dolgokat csak
akkor hozhatnak magukkal, ha azt elre valamelyik nevelvel megbeszlik, vagy a tants
kezdetn az rt tart tanrnak bejelentik. Ha a tantst zavarja a behozott trgy, akkor a
nevel utastsra azt a tanul kteles leadni a portra, vagy a raktrba.
Ha a tanul mobiltelefont hoz magval az iskolba, akkor azt a tantsi ra megkezdse eltt
ki kell kapcsolnia.
Ha a tanul kerkprral vagy motorkerkprral jn az iskolba, akkor azt az iskola kls
parkoljban elhelyezheti. A parkol nem rztt parkol, az ott elhelyezett jrmvek ellopsa,
megsrlse esetn az iskolt felelssg nem terheli. Szemlygpkocsival rkez tanul ezt a
parkolt nem hasznlhatja, a Szchenyi utcai kzparkol hasznlata javasolt.
Nagyobb rtk, a tanulshoz nem szksges trgyat (pl. kszer, hordozhat szmtgp)
vagy jelents sszeg kszpnzt csak rendkvli esetben hozhatnak az iskolba a tanulk.
Ilyen esetben az iskolba rkezskor a tanul az iskolatitkri irodban vagy az adminisztrtori
irodban kteles rzsre leadni a nagyobb rtk trgyat
A tanulk a tantsi id alatt nem vehetnek t a futrszolglatoknl elzetesen megrendelt
lelmiszert, csomagot stb.

18. AZ ISKOLA LTAL SZERVEZETT, A PEDAGGIAI PROGRAM


VGREHAJTSHOZ KAPCSOLD, ISKOLN KVLI
RENDEZVNYEKEN ELVRT TANULI MAGATARTS

17.

Az iskola pedaggiai programjban rgzti a nevelsi-oktatsi clkitzsek megvalstshoz


szksges iskoln kvli rendezvnyek krt. Ezeken a rendezvnyeken a tanulktl az a
magatarts vrhat el, mint ltalban az iskoln belli foglalkozsokon, rendezvnyeken.
A tanulknak ezeken a rendezvnyeken mltn kell kpviselnik iskolnkat, a mechwartos
hagyomnyoknak megfelel fegyelmezett magatartst kell tanstaniuk.
Ezeken a rendezvnyeken is tilos a dohnyzs, az alkohol s egyb kbt hats szerek
fogyasztsa, bevitele.

18.

TARTALOMJEGYZK
H Z I R E N D .................................................................................................................................................. 1
1. TANULI JOGOK S KTELESSGEK, A HZIREND CLJA S FELADATA ................................. 1
2. A HZIREND ELFOGADSA S JVHAGYSA ................................................................................. 1
3. A HZIREND HATLYA ............................................................................................................................ 2
4. A HZIREND NYILVNOSSGA ............................................................................................................. 2
5. A TANUL TVOLMARADSNAK, MULASZTSNAK, KSSNEK IGAZOLSA ................ 3
6. TRTSI DJ, TANDJ BEFIZETSE, VISSZAFIZETSE, A TANUL LTAL ELLLTOTT
TERMK, DOLOG, ALKOTS VAGYONI JOGRA VONATKOZ DJAZS SZABLYAI ..................... 4
7. A SZOCILIS SZTNDJ, A SZOCILIS TMOGATS MEGLLAPTSNAK S
FELOSZTSNAK ELVEI, A NEM ALANYI JOGON JR TANKNYVTMOGATS ELVE, AZ
ELOSZTS RENDJE ............................................................................................................................................. 4
8. A TANULK VLEMNYNYILVNTSNAK, A TANULK RENDSZERES
TJKOZTATSNAK RENDJE S FORMI ................................................................................................. 5
9. A TANULK JUTALMAZSNAK ELVEI, FORMI ............................................................................. 6
A) A TANULK JUTALMAZSNAK ELVEI........................................................................................... 6
B) A JUTALMAZS FORMI: ..................................................................................................................... 6
C) CSOPORTOS JUTALMAZSI FORMK ............................................................................................... 6
10.
A FEGYELMEZ INTZKEDSEK FORMI S ALKALMAZSNAK ELVEI ............................. 7
11.
A SZL HOZZFRSE AZ ELEKTRONIKUS NAPLHOZ ........................................................... 8
12.
A TANULMNYOK ALATTI VIZSGK ................................................................................................ 8
A) AZ OSZTLYOZ VIZSGA TANTRGYANKNTI, VFOLYAMONKNTI KVETELMNYEI 8
B) A TANULMNYOK ALATTI VIZSGK TERVEZETT IDEJE............................................................. 9
C) AZ OSZTLYOZ VIZSGRA JELENTKEZS MDJA S HATRIDEJE ...................................... 9
13.
A TANTSI RK, FOGLALKOZSOK KZTTI SZNETEK, A FTKEZSRE
BIZTOSTOTT HOSSZABB SZNET IDTARTAMA, A CSENGETSI REND ............................................ 9
14.
AZ ISKOLAI, TANULI MUNKAREND .............................................................................................. 10
15.
A TANRAI S EGYB FOGLAKOZSOK RENDJE ........................................................................ 11
A) DIKKRK .......................................................................................................................................... 11
B) SZAKKRK .......................................................................................................................................... 11
C) FELZRKZTAT FOGLALKOZSOK, EGYNI FOGLALKOZSOK ......................................... 11
D) DIKSPORTKR (DSK), TMEGSPORT FOGLALKOZSOK ........................................................ 12
E) VERSENYEK, VETLKEDK............................................................................................................... 12
F) KZMVELDSI INTZMNYHEZ, MVSZETI ELADSHOZ KAPCSOLD
FOGLALKOZSOK ........................................................................................................................................ 12
G) AZ ISKOLAI KNYVTR ..................................................................................................................... 13
H) INTERNET KLUB ................................................................................................................................... 13
I) OSZTLYKIRNDULSOK ................................................................................................................. 13
J) SZABADIDS FOGLALKOZSOK ...................................................................................................... 13
K) HIT- S VALLSOKTATS .................................................................................................................. 13
16.
A TANULK TANTRGYVLASZTSA, ANNAK MDOSTSA ............................................... 14
17.
AZ ISKOLA HELYISGEI, BERENDEZSI TRGYAI, ESZKZEI, S AZ ISKOLHOZ
TARTOZ TERLETEK HASZNLATNAK RENDJE ................................................................................ 15
18.
AZ ISKOLA LTAL SZERVEZETT, A PEDAGGIAI PROGRAM VGREHAJTSHOZ
KAPCSOLD, ISKOLN KVLI RENDEZVNYEKEN ELVRT TANULI MAGATARTS ............ 17

19.