You are on page 1of 2

Szczecin, dn. 27.06.

2016

Urzd Miasta Szczecin


Biuro ds. Organizacji Pozarzdowych
70-456 Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1

Dotyczy pisma Wasz znak: BOP-S.4222.37.2016.IK


UNP: 38688/BOP/-XXVI/16

W odpowiedzi na otrzymane pismo Zarzd Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin


informuje, i
1. Stowarzyszenie FC Aquila Szczecin nie tworzy, nie redaguje, nie finansuje,
ani nie jest wacicielem adnych stron internetowych
Strony, na ktrych mona znale
informacje o dziaalnoci
stowarzyszenia, w tym strony "oficjalne", fanpage na portalu
spoecznociowym facebook, czy konta na twitterze nie s wasnoci
stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie odpowiada za tre zamieszczanych
tam informacji. Jak sprawdzilimy - konta te stanowi wasno osb
fizycznych, ktre prowadz je z wasnej inicjatywy bez uzgadniania treci
ze stowarzyszeniem FC Aquila Szczecin. Stowarzyszenie FC Aquila Szczecin
nie ma moliwoci ani podstaw do ingerencji w zawarto stron
internetowych czy portali spoecznociowych nie bdcych nasz
wasnoci, jeeli strony te nie zawieraj treci zakazanych prawem,
rasistowskich lub dyskryminujcych kogokolwiek, promujcych partie
polityczne, bd godzcych w dobre imi klubu. Wszelkie uwagi odnonie
treci jakichkolwiek stron internetowych prosimy kierowa do wacicieli
tych stron.
2. Stowarzyszenie FC Aquila Szczecin nie wykorzystuje zawodnikw klubu dzieci i modziey w adnych kampaniach wyborczych
Stowarzyszenie FC Aquila Szczecin nie zajmuje si ani nie zajmowao si
dystrybucj ulotek wyborczych. Jak sprawdzi Zarzd Stowarzyszenia FC
Aquila Szczecin - ani w czasie treningw, ani w czasie meczw, ani w

czasie wita Sportu" aden czonek Stowarzyszenie FC Aquila Szczecin nie


wrcza nikomu (ani dzieciom, ani dorosym) adnych materiaw
wyborczych. Zajcia pikarskie w klubie prowadzone s na jednym obiekcie
sportowym jednoczenie dla trzech grup wiekowych przez trzech trenerw
przy obecnoci kierownika druyny i zarzdcy boiska. Ani trenerzy, ani
kierownik druyny, ani zarzdca obiektu, ani rodzice, ani dzieci nie
potwierdzaj, by w czasie treningw/meczw ktokolwiek wrcza
komukolwiek ulotki. Sposb prowadzenia kampanii wyborczej przez
kandydatw w ich czasie wolnym, poza zajciami i treningami w klubie pozostaje ich prywatn spraw, o ile nie postpuj niezgodnie z prawem i
nie ami regulaminu stowarzyszenia.
3. Klub nie prowadzi adnej dziaalnoci, ktra wymagaaby wpisania
podmiotu do KRS, w szczeglnoci dziaalnoci pozasportowej.
Jednoczenie Zarzd Stowarzyszenia FC Aquila Szczecin na prob rodzicw
dzieci trenujcych w naszym klubie, uprzejmie prosi Urzd Miasta o nastpujce
informacje:

Dlaczego na festynie nad Jelenim Stawem zorganizowanym z okazji Dnia


Dziecka ze rodkw publicznych w dniu 05.06.2016 przez Rad Osiedla
Kijewo, w ktrym brao udzia take Stowarzyszenie Husaria Szczecin,
rozprowadzany by alkohol? Czy Urzd Miasta wyda koncesj na sprzeda
alkoholu na imprezie organizowanej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka?
Dlaczego na tyme festynie zorganizowanym ze rodkw publicznych z
udziaem Stowarzyszenia Husaria Szczecin, prowadzona bya agitacja
wyborcza przez osob prowadzc festyn i przez czonkw ustpujcego
Zarzdu Rady Osiedla Kijewo? Czy Zarzd Rady Osiedla Kijewo mia prawo
prowadzi agitacj wyborcz w czasie i miejscu festynu dla dzieci
finansowanego z funduszy publicznych? Rodzice z dziemi byli
zbulwersowani, kiedy prowadzcy festyn pan Andrzej Nesterowicz
zniechca obecnych do gosowania na niektrych kandydatw uywajc
epitetw typu: "nie gosujcie na kko racowe" ,"moherowe berety" itp
oraz zachca do gosowania na obecnych na festynie czonkw
ustpujcego Zarzdu Rady Osiedla Kijewo. Jak podawali rodzice, agitacj
wyborcz w czasie tego festynu, take wrd nietrzewych uczestnikw
festynu prowadzia take bya przewodniczca Rady Osiedla Kijewo

Z gry uprzejmie dzikujemy za odpowied i wyjanienie sytuacji.


Z powaaniem