You are on page 1of 20

PHNG PHP HN NI SI QUANG

Do nhng hn ch v k thut ch to cp si quang, phng php lp t nn


chiu di ca cc cun cp ni chung c hn. Khi thi cng mun ghp ni cc on cp
ngn li vi nhau.
Khong cch gia hai trm thng tin thng di hn chiu di ca cun cp. Do
cn phi ni cc cun cp li vi nhau.
X l s c t cp quang.
Ngoi ra mi trm thng tin cn phi ni cc linh kin si quang vi cc linh kin
thu pht quang. C ngha l ta cn ni gia hai cp si quang vi nhau hoc l ni gia
dy cp quang v dy pig tail.
1. nh ngha hn ni si quang
Hn ni si quang l mt yu cu to ra mt ng lin mch thng sut pha trong
li ca si cp quang cho vic truyn dn nh sng t u ny en u kia trong on
chiu di si quang.
T nh ngha trn, ta thy khc vi cp kim loi, si quang khng th hn ni bng
cch xon cc si quang li vi nhau. Vic hn ni si quang li phc tp, tn thi gian v
tn km hn nhiu. Cc mi ni quang cng suy hao v cng sut ln hn cp ng t 10
en 100 ln v khi thiet ke cc h thng truyn dn quang th suy hao ti cc mi ni ny
cn phi xem xt tnh ton. Bi v suy hao ti cc mi ni ny nh hng ti c ly ti a
gia my pht v my thu, do khi thit k cn t s suy hao v phn x quang ti cc
mi ni nh nht.
2. Nguyn nhn gy t si quang
Qu trnh sn xut:
- Vic khng m bo v nhit trong qu trnh nung lm cho si thy tinh chy
-

khng u dn n vic b t thnh tng on.


Do do cc lc ko, lc ct ngang v lc un cong b gin n qu ln do tc ng

ca lc ko thng xuyn, tc lo ha chm.


- Do qu trnh sn xut b dng t ngt bi yu t no .
Qu trnh vn chuyn:
- Do ln, ln si lm si b dp, nt phi ni thay th bng on si quang khc.

c tnh c bn ca si quang c quyet nh bi vt liu ch to si v bi lp


bo v bn ngoi. Nu do tc ng ca lc ko hoc lc un cong m si b t th c
nhiu nguyn nhn, ngi ta chia ra 3 loi sau y:
t do lc ko ln, khong trn 40N th nguyn nhn c th do

cu

trc

ca thch anh hay do b mt ca si c ch b rn v.


t do lc ko trung bnh, khong t 15N en 40N, thng do tp cht nm
trong v si, gy nn cc ch khuyt tt.
t do lc ko di 15N, thng do cc khuyt tt trn b mt, do bt kh,
do c cc tp cht trong lp bo v, do ph lp bo v km.
Khi qun si to thnh cp s xut hin cc lc ko vi Niuton, nu si ri vo
trng hp th ba nh trn th rt nguy him, v vy bo m ch to cp chc chn v
trong qu trnh th nghim cp bn vng, th si phi chu ng c lc ko khong 4
- 5N trong thi gian 1s.
Nu si c ph lp bo v nha Acrylat th mt mt phi chu c lc th l
50 N. Khi mi c kh nng ko c si c chiu di en 10 km.
3. Cc yu t nh hng n suy hao mi ni si quang

C mt s yu t nh hng n suy hao mi ni hai u si quang bao gm: cht


lng mt ct u si, v tr tng i gia hai u si v lch cc tham s ca hai si
quang.

Hnh 1: u si quang ct khng m bo yu cu.


Cc u si quang trc khi kt ni c chun b m bo cht lng tt
nht gim thiu suy hao khi kt ni. Mt u si quang tt cn m bo sch vi b
mt phng nhn v vung gc vi trc si. Cht lng u si ny c xc nh ch yu
qua bc ct u si, vic ct u si khng tt s lm cho u si b st m hoc gh

gh gy ra suy hao ln khi kt ni.

(a) Lch tm.

(b) Khe h.

(c) Lch trc.

Hnh 2: Cc li c bn c th xy ra khi kt ni.

Hnh 3: S chnh lch tm v khe h gia hai u si quang.


Trong qu trnh kt ni hai u si quang, v tr tng i gia hai u si lin
quan n qu trnh ng chnh nh hng c ngha n cht lng hn ni. C ba kiu
li ng chnh c bn gia hai u si nh cho thy trong hnh 2 bao gm lch tm, khe
h v lch trc. S lch tm xy ra khi cc trc ca hai si b lch nhau mt khong d v
l yu t thng gp trong thc t. S lch tm s lm gim din tch xp chng ca hai
b mt u si nh cho thy trong hnh 3 v dn ti s gim lng cng sut quang c
ghp cp t si ny sang si kia. Khe h xy ra khi cc si c ng chnh thng hng
v trc nhng c mt khe h s gia hai u si lm cho phn cng sut quang ca mt
s mode bc cao s b chn bi si thu gy ra suy hao nh cho thy trong hnh 3. Khi
cc trc hai si b lch nhau mt gc ti mi ni th phn cng sut quang i ra khi si
u s nm ngoi gc tip nhn ca si thu s b mt mt. Mc tn hao c so snh
qua thc nghim gy ra bi cc li ng chnh c th hin qua hnh 4 i vi si a
mode GI ti hai ng knh li 50 v 55m. y lch tm v khong khe hc

chun ha theo bn knh ca si a, cn lch trc c chun ha theo khu s cc


i ca si. Hnh 4 cho thy rng trong ba li ng chnh th suy hao chim nhiu nht
gy ra do s lch tm. Trong thc t lch trc chun ha trong hn ni c th t
c nh hn 1% (tng ng 1 0) v mc suy hao ca tt c cc li nn nh hn 0,5
dB. Trong trng hp hn nng chy, suy hao do khe h c th b qua, nhng i vi
connector hai u si s cch nhau mt khe h nh trnh s c st vo nhau gy hng
trong khi kt ni. Khong cch khe h thng trong phm vi t 0,025 n 0,1 mm.

Hnh 4: So snh thc nghim suy hao do cc li ng chnh


Mt yu t na nh hng n suy hao hn ni l s khc bit v cc thng s hai si
kt ni nh khc nhau v ng knh li, khc v ng knh v, khc v khu s hay
c mo khc nhau nh m t trong hnh 5. y c th c coi l yu t khch quan
do chnh si quang gy ra. S khc bit v cc tham s ny l khng trnh khi khi kt
ni si quang t cc nh sn xut khc nhau.

4. Cc phng php hn ni si quang


4.1 Hn ni bng keo dnh
Phng php ny thc hin hon ton bng nhn cng, khng c s gim st, iu
chnh, nn chnh xc khng cao v ch p dng ni cc si a mode c ng knh
rut ln.

Vt liu thc hin mt mi ni gm mt ni hnh V, mt ming m v mt ci


kp
-

Trnh t hn ni bng keo dnh gm cc bc:


Bc 1: Tut sch lp ph bo v hai u si
Bc 2: t c hai u si vo y ch V
Bc 3: t ming m ln trn u hai si, ming m c l quan st, iu

chnh khong cch hai u si. T hai u si nm y o V ng trc vi


-

nhau mt cch tng i.


Bc 4: t kp gi vo gi cht ming m.
Bc 5: Nh mt git keo dn qua l ming m xung ni hai u si. Ton

b o ni nm trong mt ming m vi cm, nn hai u si c gi n nh


Bc 6: Sau khi o ni kh, t li o vo mng m, dn cht hai u li, c

mt mi ni c hc bn chc.
Bc 7: Sy nhit hoc dung ngun bc x cc tm lm kh keo dnh.
Bc 8: Ton b mi ni ny c bo v bng mt ng nha co nng nh nhit.

Trong phng php ny khng th quan st kh nng chnh ng trc ca hai u si,
nn rt hn ch s dng. V ng knh rut v v rt b nn mun quan st chnh
ng trc cn phi c mt b chnh tt v knh phng i ln quan st. iu ny c
thc hin c cu hn h quang.
4.2

Hn h quang.

K thut hn nng chy c s dng ni vnh vin hai si quang vi nhau dc


trn tuyn truyn dn. Hai u si quang sau khi c lm sch v ct m bo yu cu
s c t vo b gi si rnh ch V trong my hn nng chy nh hnh 2-53. Cc u
si s c a vo gn nhau v c ng chnh bng th cng hoc t ng. Hin nay
hu ht cc my hn nng chy u c kh nng t ng ng chnh u si nh h
thng camera gim st v o kim t ng trong my hn.

K thut hn nng chy si quang


Sau khi ng chnh tt, hai u si c t nng bng tia h quang in hoc
bng xung laser n mc cc u si b nng chy tc th v gn kt vi nhau. Qu trnh
t nng c th thc hin qua hai giai on: giai on u cc u si c t nng
mc cng sut thp lm sch cc u si trc khi c t nng giai on sau vi
mc cng sut ln hn lm nng chy u si. K thut ny c th to ra mi hn c
suy hao thp (c gi tr trung bnh in hnh nh hn 0,06 dB).
Cc bc thc hin:
-

Bc 1: Tut cc lp v, lp bo v si n khi thy si quang, sau lm sch

si quang bng cn hoc dung dch.


Bc 2: dng km tut lp bo v si quang v ct si quang sao cho mt ct

vung gc vi trc.
Bc 3: cho si quang lm sch vo my hn, iu chnh cho hai si li gn

nhau (ng trc, ng tm).


Bc 4: y np my hn v cho ng mch tia la in. Hai u si nng chy
v s dnh cht vo nhau. Qu trnh xy ra t ng. Thi gian phng in c

tnh ton ph hp vi loi si v kch thc si.


Bc 5: kim tra mi ni qua mn hnh. My hn s tnh ton suy hao ca mi ni.
Mi ni tt c suy hao 0.05dB. nu suy hao vt qu gi tr cho php my hn

hin th thng bo hn li. Mi hn tt nhn u nh on si thng thng.


Bc 6: lun ng co nng vo mi hn ri nung bo v mi hn.
u, nhc im ca phng php hn h quang:
Trong nhng trng hp i hi mc n nh cao, vic hn si quang vi
on cp pig-tail c xem l gii php thay th thch hp. Vi phng php ny,
mi u si quang s c mt mi hn. Ti cc thanh hoc hp phi quang, cc
on cp pig-tail s c lp vo pha sau thanh hoc hp phi quang. Mt s nh
sn xut cp c sn cc thanh phi quang h tr km theo vi cp sn sng cho
vic hn si quang.
u im:

Gim chi ph vt t: Phng php hn vi cp pig-tail c chi ph thp hn gii


php dng u ni quang.
Hiu sut cao nht v t suy hao: Nhng on cp pig-tail c sn xut ti nh
my trong mi trng c qun l cht ch v cht lng. Kt qu chng nhn tng
ng vi s s-ri c dn ln tng si cp. Cc u ni trong phng php hn vi cp
pig-tail c mi v bm trong mi trng t ng nn hn ch c cc li do con
ngi gy ra. Hn c xem l phng php kt ni c suy hao thp nht.
Chiu di cp v cha cp chng khng l vn : Trc khi c lp vo cc
hp phi quang, cp trc c ct theo ng nhu cu thc t, do khng cn phi xc
nh trc chiu di ca cp v cng loi b nhu cu cha cp chng khi thit k.
C th thao tc n tng kt ni: Khng ging nh connector, gii php hn vi
cp pig-tail cho php chng ta c th thao tc n tng si quang ring l.
Kh nng qun l v tnh linh hot cao hn: Gii php hn cn s dng khay hn
qun l v c nh cc mi hn. Ty theo v tr hn m cc khay hn c t khu
vc tp trung hoc gn thit b. Khi cc mi hn v cp trc c c nh trong khay
hn, cc thao tc MAC ch cn c thc hin thng qua cp u ni khu vc crossconnect.
Nhc im:
Tng chi ph thi cng v yu cu chuyn mn: Gii php ny i hi cc nhn
vin k thut phi c chuyn mn, c o to v cn nhiu thi gian hn khi hn cp
quang.
Chi ph u t my hn cao: Vi mc gi khong 12.000 USD, vic u t my
hn tht s lng ph i vi nhng cng ty c mt s dng trung bnh.
Hn ch v mi trng lm vic: hon tt mt mi hn, nhn vin k thut cn phi

c cung cp mt v tr lm vic thun li nh mt phng t my hn quang, khng


gian rng thao tc, ngun in cho my hn.
Khng h tr cng ngh si quang song song: Cp pig-tail c tch ring thnh
nhng u ni ring bit nn khng ph hp cho cng ngh si quang song song h tr
ng dng 40 v 100 Gb/s.
5. My hn si quang
Hin nay, phng php dng my hn h quang c s dng rng ri nht.
Hin ti th trng v cp quang cha c dng ph bin nh cp ng, c
bit v cng ngh sn xut my hn v thit b thi cng cha c ph bin rng ri
ln s lng hng sn xut my hn cp quang l khng nhiu, hin ti c mt s
hng ni ting sau:
Corning - M, Corning l hng u tin sn xut si quang thnh cng ca th gii
v l hng u ngnh v si quang, cp quang, dng c thi cng v my hn cp
quang.
Inoinstrument - Hn Quc, l hng u ngnh v sn xut my hn cp quang, sn
phm cht lng hng u trong th trng my hn si quangi.
Fujikura - Nht bn,
Furukawa/Fitel - Nht bn
Sumitomo - Nht Bn
Vitran - M
Ericsson - Thy in

DVP - Trung Quc


Jiu Long - Trung Quc
Ilsintech - Hn Quc
Future Instruments - Thy in
TRITEC - Anh
5.1

Quy trnh vn hnh khai thc my hn si quang.

Cp ngun cho my hn

Thit lp iu kin cho qu trnh hn


Trc khi thc hin hn nung si, cn thit lp cc iu kin cho my hn cho
thun tin khi vn hnh v t hiu qucao nht khi thc hin hn si, c th
nh sau:
-

Gc mn hnh: Mn hnh my hn c th iu chnh ln xung. Trc khi thc


hin thao tc hn si quang thc hin hiu chnh gc mn hnh thch hp ngi
hn c gc nhn tt nht.

sng mn hnh: Trn mn hnh ca my hn c phm Lamp iu chnh


sng ca mn hnh my hn. Ngi hn c th iu chnh sng mn hnh ph
hp vi nh sng bn ngoi sao cho quan st l tt nht.

Ch hn: Chn ch hn thch hp cho cc loi si quang cn hn. Ch


hin ti c hin thtrn mn hnh READY.

Ch AUTO c khuyn nghcho cc loi si SM, DS, NZDS v MM. Vic cn


chnh h quang s c thc hin t ng cho ph hp vi tin trnh hn.

Ch gia nhit: La chn ch gia nhit thch hp vi loi ng co nhit bo v


mi hn. Ch gia nhit c hin thtrn mn hnh READY.

thay i ch hn, bm ti mn hnh READY. thay i ch nung,


bm ln na. Mn hnh s chuyn ln lt vo ch [Splice Mode Select] v
[Heater Mode Select].

Lm sch si quang:
Lm sch si quang bng gc hoc vi mng thm cn khong 100mm u si
trnh cc ht bi lt vo ng co nhit trong qu trnh lun si qua ng co nhit,
nu ht bi lt vo ng co nhit s lm nh hng ti cht lng mi hn sau
khi nung.

Chun b si quang cn hn:


Bc 1: Lun si quang qua ng co nhit
Lun mt trong hai si quang vo ng co nhit (Fiber protection sleeve).

Bc 2: Tut v lm sch si
Tut lp o ngoi si quang khong 30 n 40 mm u si bng dng c tut
si. Lm sch klng si bng gc hay vi mng tm cn. Cn s dng phi
l loi 99% tr ln.

Tut si
Bc 3: Ct phng u quang

Lm sch

m kho e dao, n nh np dao xung. Tip theo, gt nm kho


sang vtr unlock m e dao.

t phn si tut vo rnh ch V trn dao ct. iu chnh chiu di


thch hp.

n np dao t t cho n khi li dao trt n v tr si quang.

n np dao nhanh khi li dao ct qua si quang.

Th np dao t t. L xo hi v s y np dao m ra.

Ly phn ct b ra v vt b vo ni an ton.

M kp gi si quang v ly si ra

Ly phn ct b ra v vt b vo ni an ton.

M kp gi si quang v ly si ra

Sau khi dng xong dao, kho dao bng cch n np dao xung v ko
cht n v tr lock.

Bc 4: a si quang vo my hn:
-

M lp khoang hn (wind protector) v m cc tm kp gi si


quang (Sheath clamp).

t cc si quang c chun b vo rnh ch V, v tr u cc si


quang phi nm gia rnh ch V v u ca in cc.

Gi si quang bng cc ngn tay v ng cc tm kp si gi


cht si quang. m bo rng si c t ng khe rnh ch V.
Nu si khng nm ng v tr ny, phi t li si quang.

Tip theo, t si cn li vo rnh ch V bn kia nh trong bc 3.

ng np khoang hn.

Tin trnh hn si quang:


Sau khi ng np bo v khoang hn, nhn nt SET thc hin qu trnh hn
si. bo m mi hn tt, cc si quang phi c theo di bng h thng x

l hnh nh nm trong my hn. Tuy nhin, trong mt s trng hp, h thng x


l nh khng th pht hin ra mi hn c khim khuyt. Gim st th gic cng vi
mn hnh l cn thit c mi hn cht lng tt. Quy trnh hot ng chun
c m t di y.

Gc li

Kim tra si quang bng hnh nh.


Cc si a vo my hn c dch chuyn qua li. Si c dch chuyn tin
n pha trc dng ti mt khong cch rt gn ngay sau khi cng on lm sch
bng h quang c thc hin. Tip theo, gc ct v cht lng b mt ct c kim
tra. Nu gc ct vt qua ngng cho php hoc pht hin thy c vt trn b mt si
th my hn s c cnh bo qua thng bo trn mn hnh v ting ku. Tin trnh hn
s c dng li. Nu khng c thng bo li, cc trng thi u si di y s
c dng kim tra hnh nh. Nu gim st thy cc tnh trng ny, ly si ra khi
my hn tut v ct li si. Mt s hnh nh sau cng c th xut hin do li ca
my hn:

Cc li khi ct si.
Sau khi kim tra si, cc si c cn chnh li v v ca hai si. lch gia hai
li v hai v c hin th nh sau:

Hon thnh mi hn.


Sau khi hon thnh cn chnh si, cng on phng h quang c thc hin hn
cc si quang.
Suy hao mi hn c hin th khi hon thnh cng on hn. Suy hao mi hn c
tnh ton trn c s chnh xc kch thc nh ng knh trng mode, ... Nu c gc
ct v suy hao nh gi u vt qu ngng cho php, thng bo li s hin th. Nu
pht hin mi hn c cc bt thng nh: mng, dy, bong bng th thng bo li
s c hin th. Nu khng c bo li nhng hnh nh mi hn bt thng, cng phi
thc hin hn li.
Suy hao mi hn c th c ci thin trong mt s trng hp bng cch phng h
quang b sung. Bm nt ARC phng h quang thm mt ln na. Suy hao mi hn
c tnh ton li v mi hn cng c kim tra li.

Hnh nh li Nguyn nhn


mi hn
Lch trc li

Cch x l

Bn trn rnh ch V hoc trn Lm sch rnh ch V v ht


ht kp si

kp si

Lch gc li

Bn trn rnh ch V hoc trn Lm sch rnh ch V v ht


ht kp si
kp si
Cht lng b mt vt ct si Kim tra b mt ct si, ct

Chch li

km
li
Bn trn rnh ch V hoc trn Lm sch rnh ch V v ht

ht kp
Hnh nh li Nguyn nhn

kp
Cch x l

mi hn
si
Cong li

si

Cht lng b mt vt ct si Kim tra b mt ct si, ct


km
li
H quang lm mm u si Tng [Prefuse
(prefuse) qu yu cng sut qu

Li ghp MDF

thp hoc thi gian qu ngn.


Cng sut h quang qu yu

Power]

hoc
[Prefuse Time]
Tng [Arc Power]

Bc chy trong Cht lng b mt ct si km Kim tra dao ct, ct li


Bi bn cn st li sau khi lm Lm sch k si hoc tng
mi hn

Bong bng

sch

[Cleaning Arc Time]

Cht lng b mt ct si km

Kim tra b mt ct, ct li

H quang lm mm u si Tng

[Prefuse

Power]

(prefuse) qu yu cng sut qu v/hoc


Chia tch

thp hoc thi gian qu ngn.


[Prefuse Time]
n hai u si trong khi Thc hin cn chnh motor
phng h quang qu nh
[Motor calibration]
H quang lm mm u si Gim
[Prefuse

Power]

(prefuse) qu mnh cng sut v/hoc


Dy

qu cao hoc thi gian qu di. [Prefuse Time]


n hai u si trong khi Gim Overlap v thc hin
phng h quang qu ln

cn chnh motor [Motor

Calibration]

Mng

Cng sut h quang khng Thc hin [Arc Calibration]


Cc tham s h quang khng Chnh cc tham s:

[Prefuse
Power], [Prefuse Time] hay

[Overlap]
C vt ng k Cc tham s h quang khng Chnh cc

tham s:

[Prefuse
Power], [Prefuse Time] hay
[Overlap]

a mi hn ra.
- M np ca bung nung
- M np khoang hn
- Gi si bn tri bng tay tri cnh ca np khoang hn v m tm kp gi
si quang bn tri. Tip tc gisi quang cho n khi si c a vo hon
-

ton trong bung nung.


M tm kp gi si bn phi.
Gi si bn phi bng tay phi v a si quang ra khi my hn.

Gia nhit ng nung bo v mi hn:


- t ng co nhit vo trung tm bung nung. Trt nh nhng ng co nhit vo
mi hn sao cho mi hn nm hon ton vo gia trong ng co nhit.

a mi hn vo bung nung.
- Gia nhit (Nung) ng co nhit:
Chuyn si v ng co nhit bo v vo trung tm bung nung.
Trong khi chuyn si v ng co nhit vo bung nung, tc ng mt cht lc cng
vo si trong qu trnh a mi hn vo v dng si ang cng cc cn gt trn
np bung nung ng np bung nung.
Bm nt HEAT bt u gia nhit (nung). Cc ting bip pht ra v n nung
HEAT LED sng mu cam s tt khi qu trnh gia nhit cho ng bo v hon tt.
M cc np bung nung v ly mi hn ra. Ko cng mt lc nh trong qu trnh
ly mi hn ra.
Nhn ng co nhit v kim tra xem c bt khng kh hay ht bi trong ng nung
khng. Nu c phi thc hin hn li. Nu khng th vic hn si hon thnh.
Tt ngun my hn.
- Sau khi hon thnh chu trnh hn si v nung ng co nhit, nu khng thc hin
cho cc mi hn tip theo, tt ngun my hn. Sau , nu lu tr my o trong
kho th tho khi ngun my hn ra.
tho khi ngun, tt my hn. Bm nt release mt bn ca khoang ngun
v tho khi ngun ra khi my hn.

Tho khi ngun ra khi my hn.