You are on page 1of 2

Thc trng ngun nhn lc Vit Nam v mt s gii php v o to

nhm tng t l lao ng c ngh i lm vic nc ngoi


Ngun nhn lc Vit Nam:
V s lng ngun lao ng: Vit Nam hin c mt i ng nhn lc kh di
do so vi nhiu nc trong khu vc v trn th gii. Hin nay, nc ta c trn 49,2
triu ngi trong tui lao ng trn tng s 85,79 triu ngi (chim 57,3%),
ng th 3 ng Nam (sau In--n-xi-a v Phi-lp-pin) v ng th 13 trn
th gii v quy m dn s. S ngi trong tui t 20 n 39 khong 30 triu
ngi, chim 35% tng dn s v chim 61% lc lng lao ng, y l lc lng
c th tham gia xut khu lao ng. Sc tr l c im ni tri, l tim nng ngun
nhn lc Vit Nam, l yu t rt thun cho vic tuyn chn lao ng i lm vic
nc ngoi.
V cht lng ngun lao ng: Trong tng s 49,2 triu ngi trong tui
lao ng, ch c 7,3 triu ngi c o to, chim 14,9% lc lng lao ng.
Trong s nhng ngi ang theo hc cc trng chuyn nghip trn ton quc th
t l ngi ang theo hc trnh s cp l 1,7%, trung cp 20,5, cao ng 24,5%
v i hc tr ln l 53,3%. T trng lao ng qua o to nc ta rt thp, c
th l 86,7% dn s trong tui lao ng cha c o to chuyn mn, k
thut, ng ch hn l khu vc nng thn, ni phn ln ngi lao ng c nguyn
vng i lm vic nc ngoi th t l lao ng cha c o to chim 92%.
Nh vy, i ng lao ng ca ta tr v di do nhng cha c trang b chuyn
mn, k thut. Hin c nc c hn 41,8 triu lao ng, chim 85,1% lc lng lao
ng cha c o to t mt trnh trnh chuyn mn, k thut no .
V c trng vng, min ca ngi lao ng tham gia xut khu lao ng:
Theo s liu thng k cho thy s lng lao ng tham gia i xut khu lao ng
ca cc tnh, thnh ph khu vc nim Bc v min Trung chim 95%, s lao ng
ny ch yu sng nng thn, trung du v min ni. y l lc lng lao ng 4
khng - khng ngh, khng ngoi ng, khng tc phong cng nghip v khng c
kinh t.
Mt s gii php:
Ngoi vic bi dng kin thc cn thit cho ngi lao ng trc khi a i
lm vic nc ngoi theo quy nh th o to ngh, ngoi ng, hun luyn tc
phong lao ng cng nghip cho ngi lao ng c tm quan trng ngy cng tng
i vi vic duy tr, pht trin v to kh nng cnh tranh cho lao ng Vit Nam
trn th trng lao ng quc t. Trong khi ngun nhn lc ca nc ta ch yu l
lao ng gin n, thiu ht ngun nhn lc c cht lng phc v cho xut khu
lao ng dn n km hm s n knh v pht trin th trng ca lao ng ngoi.
Cc doanh nghip XKL v ang gp phi nhng kh khn trong vic tuyn
dng lao ng c ngh c sn trn th trng lao ng trong nc p ng nhu
cu ngy co ln ca i tc nc ngoi. Vn ny cn phi c gii quyt
nhanh chng. Trong bi cnh ngun lc ca nh nc u t cho pht trin, nng
cao cht lng ngun nhn lc cn hn hp, cha hiu qu, ni dung, chng trnh
o to cn nng v l thuyt, xem nh thc hnh k nng ngh cho ngi lao ng
th ngnh XKL v ang ch ng p dng mt s gii php sau:

Mt l, Xy dng ni dung, chng trnh o to ngh v ngoi ng ph


hp vi yu cu v k nng ngh, ngoi ng ca ca i tc nc ngoi. Ni dung
o to tp trung hun luyn k nng ngh cho ngi lao ng v an ton v sinh
lao ng nhm ngn nga tai nn xy ra trong qu trnh tc nghip. Hng dn c
s o to cn c c im th trng tip nhn lao ng rn luyn tc phong lao
ng cng nghip cho ngi lao ng. V d: i vi lao ng i tu nghip ti Nht
Bn th c s o to phi rn cho ngi lao ng b thi quen ng tra, i lm
vic ng gi, tc nghip phi chnh xc, tu nghip sinh ch c thc hin cng
vic khi hiu r yu cu ca ngi qun l
Hai l, Th im t hng o to ngh cho ngi lao ng i lm vic
nc ngoi theo c ch t hng giai on 2008-2010, ni dung ch yu ca n
l nh nc h tr 70% chi ph hc ngh cho ngi lao ng, doanh nghip hoc
ngi lao ng chu chi ph 30% cn li, nu ngi lao ng t trnh ngh theo
quy nh v c i tc nc ngoi tip nhn. Mc tiu ca n l khuyn khch
ngi lao ng hc ngh trc khi i lm vic nc ngoi nhm tng t l lao
ng c ngh i lm vic nc ngoi, to kh nng cnh tranh v tng bc xy
dng thng hiu lao ng Vit Nam trn th trng lao ng quc t i vi cc
ngh: ngh Hn trnh 3G v 6G, cc ngh trong ngnh xy dng, iu dng
vin, nhn vin phc v khch sn, nh hng. Sau th im s tng kt, nh gi, rt
kinh nghim v nhn rng m hnh.
Ba l, Khuyn khch cc doanh nghip u t c s vt cht, trang thit b
thc hnh ch ng o to ngun lao ng p ng kp thi yu cu v s
lng v cht lng lao ng ca ch s dng lao ng ngoi nc.
Bn l, Nh nc u t xy dng s Trung tm o to lao ng xut khu
t ti cc vng, min v trang b my mc, thit b o to ngh, ngoi ng t
cht lng cao.
Nm l, Nh nc ku gi cc nc c nhu cu tip nhn lao ng c ngh
ca Vit Nam u t c s vt cht, trang thit b thc hnh, gio trnh, ti liu
ging dy v hc tp, o to chun ha i ng gio vin dy.
Su l, V lu di, Nh nc quy nh tiu chun ngh theo tng th trng
v kim nh cht lng lao ng c ngh trc khi i lm vic nc ngoi. Xy
dng h thng nh gi cht lng o to ngh, ngoi ng cho lao ng xut khu
gia cc c s o, doanh nghip.
T Thy su tm
Theo Cc Qun l Lao ng Ngoi nc