You are on page 1of 301

Bilinmeyen Hitler

2010, ALFA Basm Yaym D atm San. v eT ic. Ltd. ti.

Kitabn tm yayn haklar Alfa Hasm Yayn Datm San. ve Tic. Ltd. ti.ne aittir. Tantm
amacyla, kaynak gstermek artyla yaplacak ksa alntlar dnda hibir yntemle
oal tlamaz.
Y ayn c ve G en el Y ayn Y n e tm e n i M . Faruk Bayrak
G e n e l M d r Ved3t Bayrak
Yayn Y n e tm e n i M ustafa K polu
K apak T a sarm Ferah Perker
Grafik U y g u la m a M ira engl

ISB N 9 7 5 -605 -1 0 6-692-9


1. Basm: Aralk 2002
18. Basm: O cak 2014

Bask ve C ilt
M elisa M atb aaclk
iftehavuzlarY olu A car Sanayi Sitesi N o: 8 Bayram paa-stanbul
Tel: 0(212) 674 97 23 Faks: 0(212) 674 97 29
Sertifika no: 12088

A lfa B a sm Y aym D a tm S an. ve T ic . L td . ti.


T icarethane Sokak N o : 15 34410 Caalolu-Istanbul
Tel: 0(212) 511 53 03 (pbx) Faks: 0(212) 519 33 00
w w w .alfakitap.com - info@ alfakitap.com
Sertifika no: 10905

BUNMEYEN HTLtfiR
A ytu n p A ltin d al

ALFA*

Mina iin
A lw ays the beautiful answer
who asks a more beautiful questions.
e.e. cu m m in g s

NDEK LER

nsz, 7
tc Bask in Aklamalar, 13
Birinci Blm

BYKANNENN GNAHI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Dllersheimdaki Sr.......................................................21
Az Sk Bir Kadn........................................................31
Bykbaba Kim?............................................................52
Ad Deitirme O yunu.................................................. 66
ikinci Blm

BAY KURT
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Kader Tanrs Byle Buyurdu........................................89


Tarttaki Ay Kart......................................................... 103
Gkten Gelen Mektup.................................................116
Gizli rgtler a...................................................... 131

nc Blm

ESRARENGZ BARON
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Kutsal Vehm (FeM e)..........................................................161


Karanlk Bir rgt: T h u le ...............................................178
Hitler Gelmeden n c e ....................................................197
Bektai Baron: R udo lf von SebottendorfF.................... 212
Sonsz, 261
Ekler, 267
Kaynaklar, 297

NSZ

Adolf Hitler, istatistiklere gre sa M esihten sonra hakknda en


ok yayn yaplm kiidir. H itlerle ilgili elli binden fazla yayn
vardr. Bu durumda yeni ve bilinmeyen ne kalmtr diye
sorulabilir? Oysa bu yaynlarla ilgili karlatrmal bir dkm
yapldnda daha pek ok yeni ve bilinmeyen olayn, tarihin
sis perdesinin ardnda gn na kartlmay bekledii anlalr.
B unun nedeni, birok belgenin uzun yllar kamuoyundan giz
lenmi olmasdr. Bu belgelerden ou zellikle 1991den sonra
aklanmaya baland ve tarihiler yllardr kesin doru kabul
ettikleri birok bilgi ve yorum un artk geersiz olduu kans
na vardlar. rnein nde gelen Nazilerden A dolf Eichmann,
1947-1951 yllar arasnda Amerikan gizli servislerinin bilgisi
dahilinde ABDde yaam ve 1958de Arjantine karlmt.
1947de Macar hkmeti, ABDye bavurarak Eichmannn bu
lkede olduunu ve iadesini istemiti. Amerikal yetkililer Macar
hkmetine yant bile vermemiler ve Eichmannm karl
masna gz yummulard. 1961 ylna kadar Eichmannn l
olduu sanlmt, ama o baka bir kimlikle Arjantinde yaamt.
Eichmann, daha sonra srail gizli servisleri tarafindan yakaland

ve idam edildi. Amerikallarn Eichm ann dosyasn gizledikleri


ancak 2000 ylnda akland.
Bu kitapta anlatlan nedir?
ncelikle unu vurgulayaym: B u kitapta baz yeni belgeler,
bulgular ve bilgiler var. Fakat bu kitap yeni bir Nazizm Tarihi
deil. Kitapta H itlerin 1933e, yani iktidara getirildii yla kadar
olan hayatndan kesider var. Arlkl olarak da H itlerin ailesi
ve bu ailenin gemii var. H itler nasl bir ailenin ocuuydu? Bu

AYTUN

A L T IN D A L

soru aratrld ve ortaya kelimenin tam anlamyla garip bir aile


yaps kt. Kitabn bu ilk blm nde o denli kark olaylar var
ki, okur bu ilk otuz sayfada pes etmezse kitabn sonunu rahatlkla
getirebilir kansndaym.
kinci olarak kitapta H itleri siyaset sahnesine kartan gizli bir
O klt rg t anlatlyor. O kltizm (Gizli limler) Nazilerin
iktidara gelmesinde ok nemli bir rol oynamt, fakat yakn
zamana kadar N azizm in bu yn tarihiler tarafndan ya hi
bilinmemi ya da grm ezden gelinmiti. Bu blm de H itlerin,
Almanyann ve Dnyann bana gkten zembille inmedii
belgeleriyle aklanyor. Nazi dnem ine tanklk etmi bir Alman
tarihisinin szleriyle belirtirsek H ider Bir Kazas Deildi!
ncs, bu gizli O klt rgtn kuran, yneten ve
H itlere iktidar Yolunu Aan (Wegbereiter) bir kiinin hi
deinilmemi, hep gizli tutulmu baz ynleri ilk kez bu kitapta
belgeleriyle dnya kamuoyuna aklanmaktadr. Bu belge ve bil
gileri, Amerikal, srailli, Alman vd lkelerin aratrmaclarndan
nce Trkiyeli okurlar renecekler. Bu bana ayr bir m uduluk
veriyor. Szn ettiim bu gizli O klt rgtnn ad Thule
Gesellschafttr ve onun kurucusu da tarihilerin Esrarengiz
Baron diye tanmladklar Baron R u d o lf von SebottendorfFtur.

Bu kii gerekten de ok esrarengiz bir adamd. Kitab okuyunca


hak vereceksiniz.
H itlerin gerisinde, perde arkasndan onu ynlendiren Thule
adl gizli bir rgtn bulunduuna dikkati ilk eken akademisyen
Dr. Reginald Phelps olmutur. Phelps, 1963te Journal o f Modem
History dergisinde T huleyi ve Sebottendorffu anlatan uzun
bir inceleme yaymlamt. Bir yl sonra Alman tarihi Dietrich
Bronder de bu konuyu inceleyen bir kitap yaymlad. Bronder,
almasnda T hulenin ok tehlikeli, fakat tarihilerin dikkatin
den kam gizli bir O klt merkezi olduunu anlatt. Bu rgtn
kurucusu Baron K udolf von SebottendorfFu ise ei bulunmaz
bir konspiratr olarak tanmlad. yleyse nasl olmutu da bu
tehlikeli ve esrarengiz kii bunca yl tarihilerin dikkatinden ka
may baarmt? B unun yant, sz konusu kiinin yaamyla ilgili
baz nemli bilgilerin bir lkenin D erin Devletinin arivlerinde
zenle gizlenmi olmasyd. Bu lke de Trkiyeydi!
B ronderin kitabndan sonra ayn konuyu ileyen baka ki
taplar da yaymland. Bu kitaplardan bei Amerikal, drd de
Avrupal tarihiler tarafndan kaleme alnmt. 1989dan sonra
zellikle Avrupal ciddi televizyon kanallar Nazizm ve O klt
balantsn ileyen diziler ve belgeseller hazrladlar. rnein
Avusturya Devlet Televizyonu tarafndan hazrlanan dizide Thule
olduka ayrntl bir ekilde ele alnmt. Daha sonra Kanadal
ve Amerikal zel belgesel yapmclar da bu konuyu ileyen
diziler hazrladlar. Grdkleri byk ilgi zerine haftalk video
kasetleri ve dergiler karmaya baladlar. G nm zde internette
Thule ve SebottendorfFla ilgili mthi bir Komplo Teorileri (!)
yaymlama yar sryor.
Sebottendorff, gerekten de bir konspiratr ve oklt us
tas myd? Bu sorunun yant evettir. Sebottendorff ve Thule
olmasayd, ne NSDAP (Nazi Partisi) ne Hitler, ne Holokost,

A L T IN D A L
AYTUN
10

ne de milyonlarca l olurdu. SebottendorfF ve Thule, A dolf


H itleri arkasndan iterek tarih sahnesine kartan gze grn
meyen glerdi. yle ki, H itleri ibana getiren kadrodaki
ilk on kiinin tamam bu gizli rgtn yeleriydiler. Bunlarn
arasnda D ietrich Eckart, Alfred R osenbergi, R u d o lf Hessi,
iileri Bakan W ilhelm Fricki ve H itlerin avukat Hans Frank
(Polonya Kasab) saymak yeterli olur sanrm.
Alman akademisyen Klaus K reiserin yazdna gre,
Sebottendorff, H itlerin hem yol gstericisi hem de rakibi ol
mutu. Baka bir Alman tarihiye, George L. Mosseye gre de
Thule rgt DAP (Alman i Partisi) kurarak Nazilere ik
tidar yolunu amt. Bu parti ksa bir sre sonra H itleri Genel
Bakanla getirdi ve adn NSDAP (Nasyonal Sosyalist Alman
i Partisi) olarak deitirdi. T hulenin 1200 kadar aristokrat
ve zengin yesi bu partiyi perde arkasndan destekledi ve bu
yeler A dolf H itleri iktidara tamadan nce T hulenin Dnya
G rne uygun olarak eittiler.
Bilinmeyen Hitler de tarihin en artc liderlerinden biri olan
A dolf H itlerin allmadk bir portresini okuyacaksnz. Ailesiyle
ve yetitii ortamla ilgili dnyada az bilinen, Trkiyede ise bilin
diini sanmadm baz garip zelliklerini bulacaksnz.
Daha nemlisi eitli sahte kimliklerin ardna saklanarak
kendisini tarihten ve akademisyenlerden on yllarca gizlemeyi
baarm bir casusun yaamn ve Trkiyedeki faaliyetlerini
reneceksiniz. Bu kii H itlerin yol gstericisi ve rakibi olan
Baron R u d o lf von Sebottendorfftur.
Baron R u d o lf von Sebottendorff, Trk vatandayd!
Sebottendorffla ilgili baz resmi belgeler ite ilk kez bu ki
tapta dnya kamuoyuna akland.

Bilinmeyen Hitler allmadk bir kitaptr. Kendi alannda bir

/fetir. A dolf H itlere ve Nazizme yerleik bak asnda bir


deiiklik yapp yapamayacan ileride greceiz.
Bu kitab niin yazdm?
Bu kitapta yer alan olaylardan bir blm 1992-1994 yllar
arasnda Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde dizi yazlar
olarak yaymland. Bu dizilerin yaymlanmasndan sonra, bata
Yahudi Cemaati olmak zere yurtiinden ve yurtdndan belirli
kiiler benim le temas kurdular. B unlarn arasndan bana zel
bilgileri verm ek nezaketini gsterenler de kt, bu konuyu
yazmamam isteyenler de oldu. Destekleyenlere de, engellemeye
kalkanlara da teekkr ediyorum. Yurdunu seven bir yazar ola
rak grevim bu kitab yazmakt; gerisi beni ilgilendirmiyor.
Kitapta kltrel karamsarlk diye tanmlanan bir k nok
tas var. A dolf Hitler, Almanyada kltrel karamsarln ege
m en olduu bir dnemin ve ortamn rndr. A dolf H iderin
gnmzde etkisini hl srdryor olmas onun esrarengiz
karizmasndan deil, benzer bir kltrel karamsarlk ortamnn
srgit olmasndandr. Yeni H iderler istemiyorsak, nce onlar
yetitirenleri ve baz yeralt O klt rgderinin toplumlara ala
maya altklar kltrel karamsarlk ortamlarn ve aralarn iyi
analiz etmeliyiz diyorum.
Bilinmeyen Hitleri ngilizce yazdm. D okuz yllk bir ara
trm ann sonucudur. Trkiyedeki dostlarm, kitabn nce
Trkiyede yaymlanmasn istediler. Bu nedenle kitab Trkeye
evirdim.
Bu kitaba emei geen pek ok insan var. Bata aratrmala
rma yardmc olan eidi lkelerdeki dostlarm anmak istiyo
rum . N ew Y orkta, B erlinde, M exico C ityde, K ahirede, B ern de,
Londrada, M altada ve Pariste bana yardmc olan dostlarma

ok teekkr ediyorum . II. D nya Sava srasnda Almanyada


grev yapm ve N azizm konusunda uzm an bir yazar olan B ruce
Lee kitabn m etnini okudu ve bana yol gsterdi, kendisine te
ekkr ediyorum . Zarela M artinez, M eksikada ve N ew Y o rk ta
bana ok yardmc oldu, on u n adn da zel olarak anm ak istiyo
rum . Yeim B erkn, kitabn ngilizce bilgisayar yazlmn yapt.
Kendisine ok teekkr ediyorum .
Bu uzun ve gerekten de zahmetli aratrmay tamamla

AYTUN

A LT IN D A L

maya beni tevik eden dostlarma, deerli kltr adam Yener


Y lm azn ahsnda ok teekkr ediyorum . C engiz A rtam n ise
zel bir yeri var: Biliyorum , bu kitabn gereklemesini en fazla
isteyenlerden biri de oydu. O nlarn ve dier dostlarm n gayret
verici destekleri olmasayd bu kitab tamamlayamazdm. Ayn
ekilde baz nem li kaynaklardan yararlanmam salayan deerli
bakan ve milletvekillerim ize ve T rk Silahl K uvvetlerinin de

12

erli personeline ok teekkr ederim . Bana gsterdikleri anla


y her zaman takdirle anacam.
H e r kitap yazar iin bir heyecan ve esin kaynadr. Bana esin
kayna olduklar iin Z ey n o ya, E m ineye ve A hm et M ustafaya
yi ki varsnz diyorum . Gnseli Tarhann ise bu kitabn yazl
masna kendine zg realizm anlayyla som ut bir katks oldu.
O na da uyarlar iin ok teekkr ediyorum .
Aytun A ltndal
spilandit / l Austos 2000

ON NC BASKI N A IK LA M A LA R

Bilinmeyen H itler in dokuzuncu basks iin bir nsz yaz

m am istendi. K itabn bu denli yaygn okunacam dnm e


mitim. Ksa srede onnc bask yapmasna dorusu hem
ardm hem sevindim. Bilinmeyen Hitler okunm as g, hatta
O kltizm le (Gizli limler) ilgili akadem ik ierii nedeniyle de
allmadk tarzda zor bir kitapt. Nasl olduysa oldu, bilm iyorum ,
okurlar ilgi gsterdiler ve kitap bir sre iin yaynevlerinin ok
nem sedikleri E n o k Satanlar listesinde yerini ald...
K itabn yaymland E kim 2000den bugne kadar (Mays
2012) geen dnem de kitapla ilgili baz gelimeler oldu, bunlar
aktarm ak istiyorum. SaynYlmaz Karakoyunlu, Sabah gazetesin
de yazd bir yazda (Kasm 2000) kitabn indeksinin olmayn
eletirdi. Haklyd. A ncak kitapta yaklak 480 kiinin ad geiyor.
Bunlara karm olduklar olaylar da eklerseniz 700 girilik bir
indeks hazrlam ak gerekiyordu ki b u da teknik olanaklar a
sndan ne yazk ki yaplamamt. Bu konuda okurlardan zr
dilem ekten baka yapabileceim b ir ey yok.
Bilinmeyen H itler le ilgili ilgin bir yo ru m b ir svire gazete

sinde yer ald. H itlerle ilgili T rke baslm bir kitap hakknda

yabanc dilde bir yorum ilk kez yaplyordu. svirenin haftalk


Yahudi dergisi J W de aratrmac Vivian Berg imzasyla yaymla
nan yazda (Aralk 2000) kitapta yer alan iddialarn ve belgelerin
ok dikkat ekici olduu uzun uzadya anlatlmt.
Bilinmeyen Hitlerm

yaymland Ekim 2000den sonra

H itlerin anavatan Avusturyada H itler ve O kltizm balants


n inceleyen iki akademik eser yaymland. Bunlardan biri Eduard
Gugenbergerin Hitlers Visionaire/Die O kkulten Wegbereiter des

14

AYTUIM

A L T IN D A L

Dritten Reichs (3. R eich n Okltist ncleri/Y ol Gstericileri)

idi. Kitap Viyanada Mays 2001de U eberreatur Yaynevince


karld. Bu kitapta Bilinmeyen Hitler de yer almayan bir iddia
vard. Yazara gre Baron R u d o lf von Sebottendorffun casus
olarak kulland kod ad Hahawahi ve/veya Hakawaki idi
(s. 91). Ben aratrmalarm srasnda byle bir kod adna rast
lamamtm. Trkiyedeki Alman Gizli stihbarat rgtlerinden
hangisi Baronu bu adla tanyormu ben bulamadm. Olsa olsa
bir Takma A d/Lakap olabilir bu. Ayn kitabn 88. sayfasnda
ise Baron Sebottendorffun iki yl sreyle Trkiyede Meksika
Devletinin Fahri Konsolosluunu yapt belirtiliyor, ki bu bilgi
yanltr. Bilinmeyen H itlerin Ekler blm nde yer alan ve bana
Meksika Dileri Bakanl tarafndan verilmi olan resmi yaz
da bu Fahri Konsolosluk grevinin Gugenbergerin iddia ettii
gibi iki yl deil sadece birka ay srd aka gsterilmitir.
Ayrntlar kitapta bulabilirsiniz.
Yine Avusturyada yaymlanm olan ikinci kitap ise daha
nce eksiklerle km olan bir kitabn gzden geirilmi ve ge
niletilmi yeni basksyd. B u da W ilfried D aim in Der M ann der
Hitler Ideen gab /Jorg L a n z von Liebenfeis't\r (H iderin Fikirlerini

Ald Adam/JLL). Kitap Kasm 2001deV M A Verlag tarafndan


yaymland. Bu kitapta JLLnin yaz yazmasnn ve konferans

vermesinin 1938de H itler tarafndan yasakland belirtiliyor.


D orudur, H itler O klt leminde nlenmi kiilerden, bu m eyanda JLLden de birok fikir almt. H itler iktidara gelince
kendi karanlk gemiiyle ilgili bilgilere sahip olan herkesi
ldrtm t. Kendisinden Plagiarism yapt JLLi ise sadece
susturmu. JLL anslym dorusu!
Bu kitaptaki yeni ve artc bilgi ise udur: Yazarn be
lirttiine gre H itlerin kendisinden en ok esinlendii(!)
Bu da, Avrupadaki Boleviklerin ba V. I. Leninmi! D aim in
yazdna gre Lenin, JLLin ve dier O kltistlerin kitaplarn
okumu ve o yllarda Teozoologie diye bir O klt dalyla adn
O kltik ilimlere ilgi duymu bir lider olduunu daha nceden
biliyordum ve bunu 1979da bir kitabmda yazmtm (Haha ve

H IT L E R

nlendirmi olan JLLyle tanmak istemi. Leninin Ezoterik ve

B L N M E Y E N

Liebenfelsle tanmak isteyen bir gen lider-aday daha olmu.

Emperyalizm ). Ancak Lenini H itlerin gzde yazar Liebenfelsle


Ui

tantran kiinin kimlii beni artt. Yazara gre bu kii nl


H elena Petrowna Blavatskymi! Buna inanm ak biraz zor geldi
ve garipsedim. 1831 doum lu Blawatska (Rusas byle) 1891de
A B D de ldne gre Leninle JLLi ne zaman nerede tantr
m olabilir pek ihtimal veremedim. Yazar da tanmann yerini
ve tarihini vermemi...Yeri gelmiken Blavatsky hayranlan iin
ksa bir notu yazaym. Gen Blavatsky, 1850de bir R us dans ve
Sirk grubuyla stanbula gelmi ve burada uzunca bir sre ya
amt. slam Ezoterizm i ve O kltizm i konularnda stanbulda
bilgiler edinmiti. stanbuldan H indistana ve T ib ete gitmi ve
orada on yl kaybolmutu.

Bilinmeyen H itlerlc ilgili ayn ad tayan (The Unknown Hitler)

bir kitap daha var. Bu kitabn yazar Polonya asll bir gazeteci
olan W ulf Schwarzwaller. Ancak onun kitabnn ilk, yani zgn
Almanca basks Hitlers Geld (H itlerin Serveti) adyla yaymlan
mt ve kitabn ana konusu H itlerin edindii byk servetin
kaynaklarnn aratrlmasyd. Kitap 1989da yaymlanmt .Yazar
yeri geldike T hule O rg t ne ve Baron S ebottendorffa gn
derm eler yapmt. B u kitapta da benim kitabm da yer almayan

16

AYTUIM

A L T IN D A L

ilgin bir bilgi var, onu da aktarm adan gemeyeyim. ngiliz soy
lusu Lord R edensdalein alt kzndan biri olan U n ity Valkyrie
M itford, A dolf H itlere k olm utu. H itler gen kzn bu ilgisini
karlksz brakm, kz da tabancayla kendisini vurarak intihar
etmiti! te bu gen kzn ablas D iana nl ngiliz faisti Oswald
M osleyle evliydi. G en U n ity M itford, ablasyla Faist enitesini
B erline davet etmi ve onlar H id erle tantrm! D aha ilginci,
bu tanm ann yapld gnlerdeyse U n ity n in dier ablas Jessica
da C hurchillin birinci dereceden kuzeni E dm ond R om illyle
nianlanm! B u bilgiyi de aratrmaclar iin ekliyorum.
Sra geldi en ilgin gelimeye.
Bilinmeyen H itlerdc H itlerin babas Aloisun kuvvetle m u h

tem elen Alm an veya Avusturya asll deil e k asll olduu


n un altn izmitim. B u grm dorulayan bir belge/bilgi
getiim iz yllarda A m erikal aratrmaclarn ilgisine sunulmu.
A m erikadaki bir dostum , C IA arivindeki H itlerle ilgili bir gizli
dosyann Classified (Yayn yasa konulm u gizli bilgi) olm ak
tan kartldn bildirdi. 3 Aralk 1942 tarihli bu gizli raporun
zerindeki 60 yllk yayn yasa kaldrlm. D osyann mikrofilm
katalog giri says O S S /C IA 069-5930 olarak bildirilmi ve ya
sa kaldrm a tarihi de anlalan iki yl sonra yrrle girmesi

kaydyla Mays, 2000 olarak dzenlenm i. Bu belgede H itlerin


babasnn ek asll olduu belirtilmi!
Bilinmeyen H itlerde rkln ve N azizm in

tem elindeki

O k lt geleneini ve bununla birlikte gelien gizli b ir rgtn


dnyann bana ne gibi dertler atn anlattm. B u tip gizli
rgtler ilgintir ki gnm zde geen yzyldan daha etkili
drm dalar. rn ein P2 M ason Locas ve A M O R C (Mystical
O rder o f R osy Cross) gibi O k lt rgtleri Synarchic (Devlet
Egem enliine O rtak Bask G rubu) yaplaryla devletlerin iktisa
di, siyasal, toplumsal, tarihsel ve kltrel geliimlerine mdahale
edebilm ek ve onlar kendi istekleri dorultusunda ynlendirebil
m ek arzusundadrlar. Kitapta som ut b ir olguyu belgelendirerek
bu tehlikeye deindim . U m arm bir yarar olmutur.
K itabn Ekler blm nde yer alan ilk fotorafta grlen
kiiden ortadaki ahsn tannm adn yazmtm. Oysa bu kiiyi
tanyorduk, ama belirli bir nedenle adm yazmamtm, imdi
yazyorum. Sz konusu kii Enver Paanm kardei N u ri Killigil
Paadr. B enzer ekilde E kler b l m n n 3. sayfasnda yer alan
B aron Sebottendorffu n bstnn yapl tarihi de yazlmamt,
b un un da 1926 olduunu rendim , ekliyorum .

Bilinmeyen H itlerm yeni basklarn gerekletiren Y eni Alfa

Y aynlanm n yneticilerine ve alanlarna teekkr ediyorum .


Baka b ir kitabn nsznde bulum ak dileiyle...
A ytu n A ltndal

stanbul

Birinci Blm

BYKANNENN
GNAHI

1.1. D O LLER SH EIM DAKI SIR

B u in sa n la r b e n im g e r e k k im li im i h i b ir z a m a n re n m e m e lid irler. B e n im n e re d e n g e ld i im i v e aile g e m iim i h i b ir z a m a n


b ilm e m e lid ir.
A d o lf H id e r, 1 9 3 0 1

5 Kasm 1937de Almanyann F hreri A d o lf H id e r gizli bir


sava konseyi toplad. B u en st dzeyde gizli toplantya
Dileri Bakam B aron K onstantin von N eurath, Sava Bakan
G eneral W erner von B lom berg, G enelkurm ay Bakan ve
Kara K uvvetleri K om utan Freiherr W erner von Fritsh, D eniz
K uvvetleri K om utan Amiral E rich R aed er ye Hava K uvvetleri
K om utam H erm an n G ring katldlar. H itler, Almanyan n ve
A vrupann geleceiyle ilgili gerek dncelerini ite ilk kez
bu gizli toplant srasnda aka dile getirdi. Sava konseyinin
toplants H itlerin u ksa konumasyla balad:

R o b e r t G. L. W aite, The Psychopathic G o d -A d o lf Hitler, S ig n et, 1977, s.


156.

Bu szlerim benim sizlere vasiyetimdir. Eer hedefime ula


amadan lrsem gerekeni yapn...
Bu dokunakl a konumasndan sonra H itler bir sre sus
kun kald; sonra ondan beklenmeyecek kadar alak, fakat kesin
kararllk gsteren bir sesle szlerini srdrd:
B tn iktisadi ve toplumsal zorluklar, rksal tehditler ve teh
likeler toprak yetersizliinin stesinden gelinmek suretiyle
zmlenebilir. Almanyann gelecei ite buna baldr... Bu toprak

22

AYTUN ALTINDAL

eksikliini giderm enin yolu Avusturyann ve ekoslovakyann


Almanya tarafndan en ksa zamanda ilhak edilmesinden ge
mektedir. Almanyann toprak eksiklii sorununu zmlemesi
iin g kullanlmas tek kar yoldur.2
H itler yine sustu. Gzlerini, sessizce kendisini dinleyen gene
rallerin yzlerinde gezdirdi. H itler kendisiyle kolay allabile
cek bir insan deildi. H er an iin duygularn nceden tahm in
edilemeyecek bir fke ve/veya cokuyla aa vurabilir ve istek
lerinin bir an nce yerine getirilmesi iin evresindekilere bask
uygulayabilirdi.3
H itlerin aklamalar toplantdaki generallerin zerinde so
uk du etkisi yapmt. Bu szler bir vasiyet olmaktan ok bir
ltim atom u artryordu. Generaller aknlktan dillerini yut
mu gibi oturuyorlard. Acaba Fhrer durup dururken Almanca
konuan ve onun gibi Katolik inanca sahip komu Avusturyay
ve hibir askeri tehdit deeri olmayan ekoslovakyay niin
igal etm ek istiyordu? stelik Avusturya onun anavatanyd.

Jo ach im C . Fest, Hitler, Translated from the G erm an by R ic h ard and

A lan B ullock, Hitter - A

C lara W in sto n , V intage B ooks, 1975, ss. 539-540.


386.

Study in Tyranny, Sm ithm ark, 1995, s.

1.

Dnya Sava biteli henz yirm i yl bile olmamt.

Almanyada dzenli ordu dalm, silah bulundurm a snrlan


drlm ve Almanya Versay Antlamasyla ykl ve haksz bir
sava tazminat dem ek zorunda braklmt. H itler bu igalleri
yapabilmek iin sokaklarda aylak dolaan on binlerce babozuk
askerden ve eski subaylardan oluturulmu Siyah niform al SS
Birliklerine mi gveniyordu?4 Dnyann devleri Almanyann
bu yeni igalciliine yine ar bir ceza keserlerse o zaman yery

aileden asker yetimi bu generaller iin bylesi servenci fikirler


Almanyay iinde bulunduu koullar dikkate alnrsa ykma
dayanyordu.
Tarihi Sir Alan Bullock yle yazmt: H itler kendisi de
AvusturyalI olduu iin Almanlk ruhuna sahip bu iki ulu
su birletirmek arzusundayd. Eer 1934te talyann Faist
D iktatr Mussolini kar kmasayd belki de ilhak o zaman
gerekleecekti. N e var ki o dnem de Mussolini zayf ve ko
runmasz Avusturyann stnde hak iddia etti. 1935te H itler
Avusturyada Nazi birlikleri oluturmaya balad ve Almanyay
yeniden silahlandrabilmek iin zaman kazanmaya balad. ki yl
iinde Bavyeradan gnderilen Naziler, Avusturyada gizli bir
4

SS birlikleri N azi A lm anyasnda ok zel b ir yere sahipti. B u nlar te


m ellerin i H .S. C h am b erlain in att Pagan din ine balydlar. yle ki,
SSlere gre sa M esih, C h am b erlain in dedii gibi,Y ahudi deil, Galli
b ir A ryand! SSler iin bkz.: T h e S S /A libi o f a N a tio n 1922-1945.
G erald R eitlin g er, V iking, 1968. A yrca SSlerin psikolojisi iin bkz.:
E rv in Staub, The Roots ofE vil, C am bridg e U n i. Pres., 1989, z ss. 128150. A yrca bkz.: Louis L. Snyder, Hitlers Elite, Berkeley, 1990.

H IT L E R

srkleyebilirdi. Generallerin sessiz kallar ite bu tedirginlie

B L N M E Y E N

znde Almanya diye bir lke kalmazd. Belli ki H itler bu tehli


keyi hi umursamyordu. Fakat dzenli ordu disiplini iinde ve

likler kurdular. Bu arada H ider Alman basnnda Avusturyadaki


Nazi faaliyetleriyle ilgili yaz, haber ve fotoraf yaymlanmasn
yasaklad. AvusturyalI Nazilere kendisinden gelecek emre kadar
kim liklerini gizlemelerini emretti.5
Bu gizli toplantdan yaklak ay sonra, 4 ubat 1938de
H itler o nl beklenm edik kararlarndan birini yrrle sok
tu ve ayn gn Genelkurmay Bakanyla ona bal 14 generali
topluca grevlerinden uzaklatrd. Grevden alnan generaller
H itlerin AvusturyalI Nazileri kullanarak seimle ibana gelmi
A L T IN D A L

on be yeni komutan boalan koltuklara oturtm utu bile. Aradan

24

beyi Avrupaya hkm eden ngilterenin, Fransann ve R usyann

AYTUN

hkm eti darbe yoluyla devirmesine kar kmlard. Bu dar


olumlu karlamayacaklarn dnyorlard.
Ayn 4 ubat gn, H itler planlarn sadakatle uygulayacak
bir ay kadar gemiti ki, 11 M art Cum a sabah saat 05:30da
Avusturya D evletinin anslyesi Dr. K urt Schuschnigg yatann
baucunda alan telefonla uyand. Telefonda Avusturya Polis ve
Gvenlik O rgtnn ba Dr. Skubl vard.
Almanlar Salzburgdaki gm rk kapsn tek tarafl olarak
kapattlar. ki lke arasndaki tren seferleri durduruldu. Alman
Birlikleri snrlarmzda ynak yapyorlar.6
Ertesi gn 12 M art 1938de Alman Birlikleri ellerindeki
Pagan inanlarnn simgesi topraa ve kana tapnmay sembo
lize eden Gamal Hal bayraklaryla7 Avusturya snrn geerek
5

A lan B ullock, Hitler and Stalin / Parallel Lives, Fontana Press, 1993, s.

W illiam L. Shirer, 77ie Rise and Fall o f the Third Reich, S im on and Schus

T h e W ar, E d. Q u in c y H ow e. D o ro th y T h o m p so n u n makalesi: The

568.
ter, 1960, s. 337.
Tragedy o f Munich / Let the Record Speak, P ocket B ooks, 1941, s. 5.

lkeyi igale baladlar. lgintir ki Hitler, atalarnn ve kendisinin


eski vatannn igaline, yeni vatannn ordularyla ilkin kendi
doum yeri olan snr kasabas Braunau am In n den geerek
balamalar kom utunu vermiti.
13

M art gn Avusturyann igali tamamlanmt ve hzla

kimliklerim aklayan Avusturyal Naziler Fhrerlerini lgnca


alklayarak buyur etmilerdi. H itler Avusturyada im parator gibi
karland ve Leondingdeki aile kabristanna giderek annesinin
ve babasnn mezarlarna elenkler koydu.88 R om an-K atolik
takvimine gre 13 M art Bitniyal Kutsal ehitler gnyd ve
tm kiliselerde yas vard. Bu ehitler kiliselerini ve Hristiyanl
korum ak istedikleri iin Pagan askerlerce ldrlmlerdi.
Avusturyann anslyesi Dr. Schuschnigg Avrupa siyaset sah
nesinde beyefendi devlet adam olarak tannmt. Sofulua vara
cak kadar dindar bir Katolikti. Polis efinden gelen telefondan
sonra doruca kiliseye gitmi ve daima dua ettii O u r Lady o f
Perpetual Succor adl Azizenin heykeli nnde diz km t.9
Gzel Azize anslyeye byk bir m erham etle bakm, fakat
ikisi Nazi drd asker alt Alman tarafndan makamndan yaka
paa indirilerek daha sonra ok nlenecek olan D achau toplama
kampna atlmasn engelleyememiti.
H itlerin Avusturyay ilhakndan hafta kadar nce
1920lerden beri Almanyada grev yapan Amerikal kadn ga
zeteci D orothy Thom pson, 18 ubat 1938de ilgin bir makale
yazmt:
Almanya niin Avusturyay igal etm ek istiyor? Doal
kaynaklar iin deseniz Avusturyann hibir hammaddesi yok.
Yoksul ve ok ciddi sorunlar olan bir lke Avusturya. Bu
8

Shirer, a.g.e. s. 347.

Shirer, a.g.e. s. 338.

haliyle Almanyann srtna yk olur ve gelimesini engeller.


N edir ki eer daha sonra ekoslovakya igal edilecekse nemli
bir srama noktasdr. O durum da ekoslovakya sarlm ola
caktr. Birka adm tedeki Macaristann zengin tarm alan
lar ve R om anyann petrol yataklar artk Alman ordularna
direnemeyeceklerdir. 10
D orothy T hom psonn ngrs doruydu. H id erin esas
hedefi de Macaristan ve R om anyayd. Ancak H itler hibir za

26

AYTUN

A LT IN D A L

man tek tala tek ku vurmamt. N itekim , Avusturyayla ilgili


olarak da eytanca bir gizli plan vard ve bunu hi kimse tahm in
edememiti.
Ertesi yl ayn gnde, 13 M art 1939da yine Bitniyal Kutsal
ehitler gnnde A dolf H itlerin Pagan ordular ellerindeki ga
mal hal bayraklaryla Yldrm Sava (Blitzkrieg) taktiini uy
gulayarak bu kez ekoslovakyay igal ettiler. 15 M artta ekler
yenilgiyi kabul ettiler.
H itler ok neeli b ir gnndeydi. Sekreterlerini yanma a
rd: Hadi bakalm kzlar. Bana birer pck verin. Bu benim
hayatmdaki en gzel gndr. B ugnden sonra tarihe en byk
Alman olarak geeceim. 11
Sekreterleri H itleri pcklere bodular. Gariptir ki H itler
kendisine dokunulmasndan, hele plm ekten ve kucaklan
maktan hi holanmazd. Kendisiyle grmeye gelen devlet
bakanlaryla bile zorla el skr, sonra en az metre mesafede
durarak konuurdu. H itlerin bu garip davran onun kokulara
kar ar bir duyarll olduu varsaymna balanmt. Ama o
gn anlalan kendi vasiyetini kendisi yerine getirdii iin ok
m utlu olmutu.
10

T h o m p so n , a.g.e. s. 5.

11

Fest, a.g.e. s. 539.

Bu iki igal H itlerin adm btn dnyada duyurdu. Gzkara


bir Nazi, Almanyann yeni tanrsn o gnlerde u szlerle ta
nmlamt: H itler bizim gzmzde sadece 12 inansz havarisi
olan o bildik Tanrdan (sa) ok daha yce bir tanryd. 12
G erekten de H itlerin hreti dnyada yaylmt. Fotoraflar
dnya basnnda artk birinci sayfalarda yer alyordu. Oysa
H itlerin gemite fotoraf ektirm ek konusunda da ok yadr
ganan bir davran olmutu. 1920-1930 yllar arasnda H ider
hibir gazeteciye fotoraf ektirmemi ve grntsnn basnda
yer almasna izin vermemiti. Almanyada herkes onu konuuyor
du, yazlarn okuyordu, nutuklarn dinliyordu, ama gazetelerin
fotoraflarn basmas yasakt. Amerikal nl gazeteci William
Shirern ve yazar Ernest H emingwayin dediklerine gre o yl
larda H itlerin bir fotorafn elde edebilmek iin neredeyse bir
servet dem ek gerekiyordu. Avrupada adndan en ok sz edi
len siyasetinin tek karelik fotorafinm ekilmesine bile Naziler
Fhrerin emriyle engel olabilmilerdi.
Avusturyann igalinden iki ay sonra, Mays 1938de dnya
bu igali, iki Alman lkesinin doal birlemesi eklinde yorum
lam ve unutm utu. Mays aynn ortalarnda Avusturyadaki 17.
Askeri Blge Komutan General K nittersched dorudan doru
ya H itlerden gelen gizli bir em ir ald. Buna gre Dllersheim
adl krsal ve orm anlk ky alannn askeri manevralar iin talim
alan olarak almas isteniyordu.13
12 Fest, a.g.e. s. 522. H itle r 1 Eyll 1939da da Polonyaya saldrd. 2. D nya
Sava bylece balad. B u k o n u ayrntl olarak t m tarih kitaplarnda
yer almtr. lgin b ir y o ru m iin, bkz.: Ivan Maisky, Memoirs o f a So
viet Ambassador, H u tch in so n , 1967, 2. cilt. Maisky, M en ev ik ti, fakat
Stalin d n em in d e ngiltere Bykelisi olm ay kabul etm iti. M aisky
A vrupada saylan b ir tarihiydi.
13 Klaus P. Fischer, N a zi Germany, A N ew History, C o n tin u u m , N e w York,

ki ay sonra, Temmuz 1938de bu kez de Avusturya Tapu


Kadastro M dr benzer ekilde dorudan Hitlerden gelen bir
emir ald. M drden en ksa srede Dllersheimn ve evresinin
tm kaydarn toplamas isteniyordu. Emre gre Dllersheim tank
talim alan olarak seilmiti. 1939 ylnn banda bir sabah kim
senin bilmedii, ad duyulmam yoksul Dllersheim Kynn
sakinleri yataklarndan kaldrldlar. Kyller nce kyn meyda
nnda toplandlar, sonra da yanlarnda tayabilecekleri eyalar alp

28

AYTUN

A LT IN D A L

az tedeki ekoslovakyaya g etmeleri istendi. leden sonra


kye giren Alman tanklar kyn okulundan balayarak kilisesi
ne ve mezarlna kadar ne kadar yap varsa tamamn yerle bir
ettiler. Mezar talar bile paralanmaktan kurtulamamt. Yoksul
Dllersheim H itlerin emriyle haritadan silinmiti.14
Nazi Almanyas tarafndan yeryznden silinen ilk yerle
im alan ite sadece ounlukla ek ve Moravya asll yok
sul AvusturyalI kyllerin yaadklar bu kk ky olmutu.
Sonraki yllarda Naziler byle kk kylerle yetinmeyip kos
koca kentleri de tanklaryla dm dz edip, haritadan sildiler. 2.
Dnya Sava sresince Almanlarn saldrganl o denli vahice
olmutu ki hi kimse yoksul Dllersheim n hazin akbetini d
necek lkse sahip olamamt.
2. Dnya Sava bittikten sonra Alman saldrganlnn boyut
lar aratrlmaya baland. lkin byk kentlerin durumlar ele
alnd. Dllersheim ise yaklak 25 yl sonra tarihilerin dikkatini
ekebildi. Hitler acaba kk Dllersheim Kyn niin yerle
bir ettirmiti? Eldeki belgelere gre yklan kyde tank talimi
hi yaplmamt. Kald ki bu tr askeri manevra ve talimler iin
Avusturyann saysz bo alan vard, yeni alan amaya hi gerek
1995, s. 74.
14

Fischer, a.g.e. s. 74.

yoktu. stelik H itler Dllersheimdan baka hibir Avusturya k


yne dokunmam, tam tersine onlar mali ve teknik destek sala
yarak kalkndrnt. Kyde Nazilerin geleneksel dmanlan olan
komnist, ingene ve Yahudi de yoktu, kendi halinde tamam
Katolik bir kyd Dllersheim. yleyse niin haritadan silinmiti?
A dolf H itlerin ocukluundan beri mimarla merakl oldu
u ve binalar ykp yeniden ina ettirm ek gibi hayaller kurduu
biliniyordu. O pera binalarn, saraylar, garnizon binalarn yka
rak yeni binalar yaptrmak Fhrerin en byk dyd. Acaba
Fhrer Avusturyay igal edince yine bu patolojik hayallerinden
birine mi kaplmt? Bir mimarlk fantezisine m i kurban gitmiti
Dllersheim?
1971de nl Alman tarihi W erner Maser, Dllersheim
Kyyle ilgili bom ba gibi patlayan bir aklama yapt. Masere
gre Dllersheim, H itler tarafndan hibir zaman tank talim alan
olarak seilmemi, dolaysyla da yerle bir edilmemiti! Maserin
dediine gre Dllersheim gerekte 1945te Almanya ilerine
doru ilerleyen Stalinin Kzlordusu tarafndan haritadan silin
miti. Dllersheim evleri, okulu, kilisesi ve mezarln yktrp
yok eden H itler deil, bizzat Stalindi. H i kimsenin bilmedii ve
nemsemedii bu ky Stalin tarafndan yok edilmiti.
Maserin aklamalar zerine Dllersheim dnyann ciddi
gazeteleri tarafndan ele alnmaya baland. Avusturyadaki yoksul
bir ky acaba niin nce Hitler, sonra da Stalin gibi iki acmasz
diktatr tarafndan haritadan silinmek istenmiti? D llersheim
esrarengiz yapan neydi?
Gizli istihbarat rgtleri, gazeteciler, aratrmaclar ve aka
demisyenler iki yl sreyle grlerini bildirdiler. Sonunda
Dllersheim n srr zld. K k Dllersheim Ky A dolf
H itlerin babas Aloys H itlerin doum kaytlarnn bulunduu

yerdi. H itlerin babas belgelere baklrsa bu kydeki kiliseye


kaydyd ve H id er ailesinin gemiiyle ilgili birok belge de b u
rada saklanmaktayd. Ky yklm adan nce bir SS subay gelerek
tm belgeleri toplam ve bunlar bakent B erlindeki gizli bir
devlet arivinin kasasna tamt.
D aha ilginci H itlerin bykannesi M aria A nna Schickelgruber
de D llersheim M ezarlnda gm lyd. H itlerin emriyle
mezarlk yok edilince bykannesinin m ezar da sonsuza dek

AYTUN ALTINDAL

bulunamayacak ekilde ortadan kaldrlmt.


H itlerin en kapsaml biyografisini yazan G .L.W aiten yazd
gibi, H itler yok etm ek iin bu ky rastlant sonucu semi
deildi. Bilerek seilmiti D llersheim .15
D llersheim n esrar zlm t, ama tarihilerin kafalarn
kartran birok soru yantsz kalmt. B ir insan hayatnda hi
grm edii bykannesinin m ezarn acaba niin barbarca yok

30

ettirir? B ykanne bylesine acmaszca cezalandrlmak iin


acaba nasl bir gnah ilemiti? Yoksa H itlerin sonsuza dek bi
linmesini istem edii bir sr m vard?
2.

D nya Savanm zerinden yaklak 55 yl geti.Tarihiler

hl kesin olarak H itlerin ailesindeki K im K im diri zebilmi


deiller. Almanyann yakn dnem deki en nl tarih aratrma
cs Klaus P. Fischerin dedii gibi, Bu konuda geree belki de
hibir zaman ulalamayacaktr. 16
A d o lf H itle rin

hayat, kelim enin

tam

anlam yla

bir

M uam m adr. u kesindir ki, A dolf H itler, tarihi Fritz Fischerin


de yazd gibi bir Kazas deildi.17 B irileri O nu semiler ve
ynlendirmilerdi.
15 W aite, a.g.e. s. 156.
16

Fischer, a.g.e. s. 76.

17

F ritz Fischer, Hitler war kein Betriebsunfall, Verlag C . H . B eck , 1998.

1.2. AZI SIKI BR KADIN

A v ru p a n n aile i i e v lilik le rin v e aile i i c in se l ili k ile rin e n


y a y g n o ld u u b u b lg e sin d e d a h i S c h ic k e lg ru b e r ailesi k a rm a
k aile i i ilik ile riy le o ld u u k a d a r ak l h a sta lk la r v e b e d e n s e l
b o z u k lu k la ry la d a n le n m i ti.
R o b e r t G .L . W aite
T h e P sy ch o p ath ic G o d , 1 9 7 718

Alnyazs19 A d o lf H itle rin de h em en h er frsatta b elirt


tii gibi o n u n servenlerle dolu yaam nda ok belirleyici bir
18 W aite, a.g.e. s. 149. (W aite k itab n d a b ir o k aratrm acd an yararlanarak
b ir t r H itle r A nsiklopedisi hazrlam tr. B u n e d en le ay rn tlard a b o
u lm am ak iin k ay n ak olarak o n u n k itab n ku llan d m .)
19 A lm anca Schicksalsglaube kav ram n T rk ey e K adere n a n m a k diye
ev irm e k gerekiyor. A n cak H itler, Kavgand a srekli o larak F ate (veya
eski A lm ancadaki, O rlag) kav ram n kullanm tr. B u d u ru m d a H itler,
K a d ere ve A lnyazsn a in an m ak tay d , denilebilir. A lm an lar iin, T to n -C e rm e n k a v im lerin d e, H ristiy an l n tersin e K a d er T an rsna
in an vard; sa M e sih e ve Teslise in an y o k tu . H itle r d e b u Pagan
tanrsna in an besliyordu. K avram iin bkz.: G n te r L anczkow ski,

-------h?

rol oynamt. H itlerin esrarengiz aile gemiiyle ilkel korku


ve nefretini yanstan Yahudi dmanl dikkatlice incelenirse
onun nl devlet adam Bismarckn, H ohenzollern impara
torlar kayzerlerin ve Devlet Bakan General H indenburgun

32

AYTUN

A L T IN D A L

koltuuna oturabilecek en son ahs bile olamayaca aka


grlr. N e var ki, A dolf H itler bu koltua oturmu ve on iki
yl boyunca Alman halk onda Tanrsal ve ilahi bir g bulun
duuna inanarak onun emirlerini tartmadan yerine getirmeyi
kabullenmiti. A dolf H itler kendisini Fhrer (Babu) ilan
ederek kendinden nce Almanyann bana gemi tm devlet
adamlarndan daha fazla nlenmi, hepsinden daha fazla gce
ve yetkiye sahip olmu ve deyim yerindeyse Almanlarn yeni
Tanrs olarak yceltilmitir.
Sadece A dolf H itler deil, ilgintir ki, belki de ayn
Alnyazsnn bir oyunu olarak babas Aloys da kendi apnda
tuhaf ve sr dolu bir yaantnn kahraman olmutur. rnein
Aloys Schickelgruberin nasl olup da hibir yasal zorunluluu
yerine getirmeden 6 Haziran 1876da birdenbire Dllersheim
Kilisesindeki doum kayt defterindeki adn Aloys Hitlere
evirtebildii hibir tarihinin veya istihbarat rgtnn ze
medii bir sr olarak gnmze kadar gelmitir. Aloys bu ilemi
yaptrmak iin mevzuat gerei mahkeme karar kartmak gibi
yasal bir giriimde bulunmamt. Daha ilginci, ad deiikliini
yapan Dllersheim Kilisesinin yal papaz Josef Zahnschirm,
yasalara gre bu deiiklii yapmas iin imza atmas gerekirken
atmamt. Hayrettir ki btn bu eksiklere ramen ad deiiklii
yasal saylmt!
Geschichte der nichtchristliclen Religionen, Fischer, 1989, s. 110. Ayrca Av
ru p adaki Pagan tanrlaryla ilgili olarak bkz.: R o b in Lae Fox, Pagans
and Christians, Penguin, 1986, z. Ss. 8 3 ,8 8 ,4 1 -4 5 ,1 9 6 vd.

Benzer ekilde sadece ilkokul mezunu olan Aloysun na


sl olup da 13 yandayken kynden ayrlp Viyanaya yer
letii ve iddialara gre hi kimseden yardm grm eden
Habsburg Saraynn ynetimindeki imparatorluk Gmrkleri
Bamfettiliine kadar ykselebildii de Aloysun hayatndaki
halen zmlenememi srlardan biridir.
u kesinlikle sylenebilir ki H itlerin aile tarihi inanlmayacak
kadar karmak ve esrarengiz olaylarla doludur. Bu pencereden

mfettii olduu hibir kukuya yer vermeyecek ekilde kantlanm bir gerektir. Oysa, olu A dolf Hitler 21 Kasm 1921de
yazd bir mektupta babasnn Postac olduunu altna imzasn
atarak belirtmiti. H itler on yl kadar sonra da bir grup Nazi
brokrata babasnn yerel Yarg olduunu sylemiti. 22 ubat
1933te ailesinin ve kendisinin zbez Bavyeral olduklarn,
23 Eyll 1938de de ngiltere Babakan Neville Chamberlaine
ailesinin ve kendisinin Anglo-Sakson kkenli, yani safkan ngiliz
olduklar yalanm sylemiti.20
Benim ne dndm hibir zaman bilemeyeceksiniz,
demiti Hitler silah arkada ve bir dnemin Genelkurmay
Bakam General Franz Haldere. evresine hava atmak iin
benim aklmdan geenleri bildiklerini yksek sesle syleyenlere
20 Waite, a.g.e. s. 41.

hitler

yola kanlar ounlukla ellerinin bombo kaldn gecikerek


de olsa grmlerdir. rnein H iderin babas Aloysun gmrk

bi li nmeyen

baklrsa byle bir aileden A dolf Hitler gibi birinin kmas yadr
gatcdr. Konu Hitlerin ailesine gelince tarihiler ve aratrma
clar aresiz kalmakta ve gerek dnyadan koparak bir yalanlar ve
yar-gerekli yalanlar lemine girerek bulank sularda avlanmak
zorunda kalmaktadrlar. Bu sular bizzat A dolf H itler tarafindan
bulandrlmtr ve onun verdii bilgileri gerek kabul ederek

~
w

ben hi kimselere sylemediim yalanlar sylerim.21 N edir ki,

34

AYTUN

A L T IN D A L

Hitler yalan sylemi olmak iin yalan syleyen biri deildi;


daima iinde bulunduu koullar gizlemek iin yalan sylerdi.
Hitlerin yalanlar taktik yalanlard.
1930a kadar basma fotoraf ektirmekten kanan Adolf
H itlerin gerek soyadnn Schickelgruber olduunu Nazi
Partisinin (NSDAP) yeleri dahi bilmiyorlard. Macar asll
gazeteci Hans Habe -sonra Amerikan istihbarat eleman oldu1932de Adolf Hitlerin gerek soyadnn Schickelgruber ol
duunu kefedip yaznca Nazilerin boy hedefi haline geliverdi.
Naziler ldrmek iin Habeyi aramaya baladlar, o da areyi
Amerikaya kamakta buldu.22
H abenin kefi Almanyada artc izler brakt. Hitler aile
gemiinin sorgulanmasndan ciddi rahatszlklar duyuyordu.
Ailesiyle ilgili bitmek tkenmek bilmeyen tartmalar H ideri
bir hayli ypratmt. 1933te anslye seilince yapt ilk i,
ailesiyle ve zel hayatyla ilgili soruturmalarn srdrlmesini
yasaklamak oldu.23
Hitlerin ailesiyle ilgili sylenen her sz hi kukusuz doru
deildi. Bu sylentilerin bir ksmn onun siyasal rakipleri kar
tyorlard. Bu sylentileri gerek sanan birok yabanc gazeteci
ve yazar vard. 2. Dnya Sava sonrasnda, bu kiilerin o gnlerde
yazdklar aslsz haberler ve yorumlar sava sonrasnda birok
tarihiyi ve bilim adamn yanltt.
Sylentiler sadece siyasal rakiplerden gelmiyordu. Hitleri
savunan Nazi Partisi yeleri de kan her sylentiyi bytyor
21 Waite, a.g.e. s. X i. (nsz)
22 Hans H abe, Our Love Affair With Germany, G.P. P u tn am s Sons, 1953,
nsz.
23 Fest, a.g.e. s. 13.

lar ve kulaktan kulaa yaygnlaan bu sylentiler yabanc basn


mensuplarna kasten duyuruluyorlard. Bylece Hitlerle ilgili
sansasyonel haberler her gn bir yabanc gazetede manet olu
yordu. Nazilerin amac H itleri ne pahasna olursa olsun dnya
basnnn gndeminde tutmakt.
Nazilerin H itlerle ilgili karttklar magazin haberlerinden
biri de onun kadnlarla olan ilikisine dairdi. Naziler H itlerin
zel hayatnda kadna yer vermediini ve papazlar gibi kadnsz

sonra bu hapishanede cezasn ekmiti. Lurkerin yeminli be


yanna gre Hider tutuklu bulunduu srada ok garip bir olay
yaanm ve Lurker bu olaya ilk elden tank ve taraf olmutu. Olay
yle gelimiti: Bir sabah her haliyle pek de normal saylamayacak
siyah giysili bir adam Adolf Hitleri ziyarete gelmiti. Lurker siyasal
tutuklularla grmek isteyenlerin kimlik bildiriminde bulunma-

35

lirti. Partinin Hitlere kar olan Georg Strasser kanadna mensup


Sosyalist Naziler, Hitleri gerek kimliini gizlemekle suladlar.
Bu sulamalardan biri kendisi de su katlmam Nazi olan O tto
Lurker adl bir gardiyann yazd Demir Parmaklklarn Ardnda adl
bir kitapta ortaya atlmt. Lurker uzun yllar Almanyann nl
ceza ve tutukevi Landsberg am Lechte bagardiyanlk yapmt.
H ider 1923te baarszlkla sonulanan Birahane Darbesinden

HTLER

sonra o kadar oalmt ki kendi partisi iinde bile tartmalar


balad. Alt rtbelerdeki baz Naziler, gerekte Hitlerin yakn
evresi tarafndan artmaca amacyla kartlm olan sylentileri
gerek sanmaya baladlar. Nazi Partisi iinde gr ayrlklar be

B L N M E Y E N

yaadn yaymlard. Oysa H itlerin hayatna girdikleri bilinen


belgelenmi en az alt kadn olmutu. Daha ilginci bu alt kadn
dan bei yedi kez intihar giriiminde bulunmu ve hayatna
son vermiti!
1930larda Hitlerle ilgili ortaya salan sylentiler bir sre

lar gerektiini ziyaretiye bildirmiti. Bunun zerine adam Adolf


Hitler olduunu sylemi ve kimliini gstermiti. Lurker arm
ve Adolf Hitlerin cezaevinde olduunu sylemiti. B unun zerine
siyah giysili adam yle konumutu:
Gerek A dolf H itler benim . Sizin cezaevinde tuttuunu kii
benim kardeim R u d o lf H itlerdir. Siz onu A dolf H itler adyla
tanyorsunuz, nk imdilik benim adm kullanyor.
Bu garip ve garip olduu kadar da akl kartrc olay O tto

36

AYTUN

A L T IN D A L

Lurkeri ahsen tanyan ve H itlerin yakn dostu -sonra uzak dm an- gazeteci Konrad H eiden tarafndan 1936da yaymlanan
A d o lf Hitler adl biyografik kitapta da yer almt.24

H eiden, ayrca uzun yllar kendisinin de aralarnda oldu


u NSDAPnin st kadrosunun A dolf H itlerin gerek adnn
R o b ert H itler olduunu bildiklerini de yazmt. Bu st kademe
yneticilerine gre R o b ert Hider, Avusturya O rdusunda as
kerlik yapmamak iin kimliini kardei A dolfla deitirmi ve
bylelikle askerlikten kurtulmutu.
N e var ki, bu olay esrarengiz hale getiren bu kimlik deitir
me meselesi deildi. A dolf H itlerin gerekte R o b ert ve R u d o lf
adl kardeleri hibir zaman olmamt. N e R o b ert H itler diye
biri gerekte var olmutu ne de R u d o lf Hitler. Fakat Almanya
ve Avusturyada ok ender rastlanan H itler soyadn kullanan
baz Yahudi aileler vard. H itler ise Katolikti, hapishaneye gelen
ahs, gerekte H itler efsanesini oaltmak amacyla gnderilmi
eski bir aktrd. 1930larda Nazi Partisi iinde kimileri A dolf
H itlerin gerek adnn R u d o lf H itler olduunu, kimileri de
R o b ert H itler olduunu sanyorlard, ama ortada sadece bir tek
24 K onrad H e id en , A d o lf Hitler - Das Zeitalter der Verantwortunglosigkeit,
E uropa Verlag, Z ric h , 1936, s. 15.

A dolf H itler vard. O da bu yanl kany silip atmaktansa baka


yalanlar uydurarak sylenti yangnna krkle gidiyor ve aklla
rn daha da karmasndan honut oluyordu.
Sz, H itlere ilikin ad ve kim lik deiikliklerinden alnca,
ilk bakta gereksiz gibi grlen ilgin bir ayrntya deinm e
den gem em ek gerekir. Belgelere gre, H itlerin babasnn ad
Alisdi. Bu sonra Aloys olarak deitirilmiti. Tpk soyadnn da
Schickelgruberden H idere deitirildii gibi.
Aloys adnn etimolojik kkeni Latince Aloysiustur. Latince
Ludovicus, Aloysiustan tretilmi bir sinonim addr. H er iki
isim de Franszca Louis adnn Latince formlardr. Aloysius ve
Ludovicus, Chlodovicus ve Clovis adlaryla zdetir. Bu adlarn
gnm z ngilizce, talyanca ve Almancadaki karlklar Luigi,
Ludwig ve Lewistir.
Bu adan baklnca, H itlerin babasmn ad etimolojik olarak
Fransann ilk ulusal kahraman saylan Kral Clovise balan
maktadr. Clovis, C erm en kavimlerinden Franklarn kralyd ve
Pagan tanrlarna bal bu kavimi ynetiyordu. Sonra S 499
ylnn N oel gn, beklenmedik ekilde Katolik dinine geti.25
Clovis tam bir pragmatistti. En byk rakibi olan C erm en kavimi
Alamanniyi (Alman) yenmek uruna kendi Pagan tanrlarn ve
rip Hristiyanln Babasz domu tanrs say almay kabul et
miti. Clovis yeni girdii dinin taraftarlarn ve O klt sembollerini
kullanarak kadim dman Pagan Alamanniyi yenmeyi baarmt;
tpk nl Konstantinen Hristiyanla geerek ayn O klt sem
bollerini kullanarak Pagan R om al rakiplerini yendii gibi.
A dolf H itlerin babas Aloys Schickelgruber de Babasz do
mu bir ocuktu. Babasnn kim olduu belli deildi. Annesi ise
25 W. H . C . Frend, The Rise o f Christianity, D a rto n , L o n g m an and T odd,
1984, ss. 800-804.

A L T IN D A L
AYTUN
38

yazlanlara gre 41 ya da 42 yanda26bir kadnd. Ad, Maria Anna


Schickelgruberdi. Kilise kaytlarna gre Aloys, 7 Haziran 1837de
Aa Avusturyann Waldviertel kesiminin Strones Kynde
dnyaya gelmiti. Bir yanda Bohemya ve Moravya, dier yanda
da Tuna N ehri Waldviertelin snrlarn belirliyordu. Bu kra
verimsiz topraklarda oturanlar, tpk daha kuzeyde yaayan eski
soydalar ekler gibi ask suratl, kasvetli ve sert karakterliydiler.
Avrupann bu blgesinde aile ii evlilik ok yaygnd ve yine
ok sk olarak babas belli olmayan bebek doumlar yaanrd.27 O
yllarda Avusturyann krsal alanlarda doan bebeklerin yaklak
%40 kadar evlilik d ilikilerden peydahlanmlard.28
Hi kukusuz evlilik d ocuk doumlar sadece yoksul
kyllerin gerekletirdikleri bir gnah deildi. Habsburglarn
saraylarnda da benzer bebek doumlar ska yaanmt.
Avusturya-Macaristan m paratoru Franz Josef, Avrupa kra
liyet ailelerinin en soylu ve gzel kadnlarndan birisiyle evli
olmasna ramen, tpk kendi kylleri gibi zaferler ve yenil
gilerle dolu hayatndan vakit bulup, demiryolu iletmesinde
grevli bir m em urunun Anna Nahowski adl ok gen ve
fettan karsyla iliki kurm utu. Ayrca o gnlerin nl sanat
larndan Katharina Schrattla da dostluu vard. Franz Josefin
olu veliaht Prens R u d o lf da, Prenses Stefanieyle evli olmasna
ramen 16 yandaki gen bir Baronesi ayartarak kendisine
metres tutmutu.
26 Shirere gre kadn 42 yandayd {a.g.e. s. 7); Fischere gre 41 ya
ndayd (a.g.e. s. 74). Bradley F. Sm ithe gre de kadn 42 yandayd.
Bkz. Sm ith, A d o lf Hitler, His Family, Childhoad and Youth, T h e H oover
Instution o n War, R evolution and Peace, Stanford U n i., 1967, s. 17.
27 Shirer, a.g.e. s. 7.
28 Samuel W. M itcham , Jr. W hy Hitler? - The Genesis o f N a zi Reich, P roeger, 1996, s. 47.

1830larn Aa Avusturyasnda yaanm olan bu yaygn


evlilik d doumlar konusu baz kukularn ortaya kmasna
neden olmutur. Halkn %40 arasnda, hangi erkein hangi
ocuun babas olduu kesin olarak bilinemedii gibi baz du
rumlarda da hangi annenin hangi bebein gerek annesi olduu
da kesin olarak belirlenemiyordu. Evlilik d ilikilerden domu
birok bebek stanne (Stiefmutter) denilen kadnlara veriliyorlar
ve bir daha hi aranp sorulmuyorlard. Bu stanneler kaytlara
gerek anneler olarak geiriliyorlard. Bu durumda Maria Anna
Schickelgruberin Aloysun gerek annesi olduu kesin olarak
ne srlebilir miydi? Geri tersini kantlayabilmek de zordu,
ama yine de baz ipular vard. Amerikal nl sava tarihisi
Samuel W M itcham Jr. ilgin bir hususa deinmiti:
Birok tarihi Hitlerin Kavgamda yazdklarn ncil kadar
doru saymak gafletine dmlerdir. Onlara gre H itlerin
kendi genliiyle yazdklar tartmasz doruydu. Oysa 1965ten
ncesine kadar birok belge ortaya karlmam olduu iin bu
tarihten nce yazlm olan kitaplarn ou geersiz bilgilere,
efsanelere ve dpedz yalanlara dayandrlmt. 1945-65 yllar
arasnda H ider ve Nazilerle ilgili en nemli belgeler Amerikada
hkm et dairelerinde mhrl olarak gizlenmiti. Ancak bu
tarihten sonra bu belgeler zerinde snrl sayda bilim adamnn
aratrma yapmasna izin verildi.29
M itcham haklyd. rnein birok tarihi ayn kaynaktan
beslenen hatay tekrarlayarak H iderin bykannesi Maria Anna
Schickelgruberin 40 yalarndayken doduu kyden ayr
lp Graz ehrine gittiini ve burada hizmeti olarak altn
ve evin gen olu tarafndan hamile brakldn yazmlard.
stelik onlara gre Grazdaki bu aile Frankenberger adl bir
29 M itcham , a.g.e. s. 45.

Yahudi ailesiydi ve Maria Anna da bu Yahudi ailenin olu tara


fndan gebe braklmt. Dolaysyla da H itlerin bykbabas da
birYahudiydi.
Eksik aratrmadan kaynaklanan bu bilgi tmyle geersizdi.
yle ki, 1965 sonras ele geen belgelere gre Maria Anna,
Graza m r boyunca hi gitmemiti, nerede kald alma
s^). Graz polis kaydarnda bu isme hi rasdanmamt. Dahas
1830lu yllarda Grazda tek Yahudi bile yoktu. nk o dnem
de Stryia diye bilinen Graz ve evresinde Yahudilerin yaamas
ALTIN D A L

ilgili kukular daha da artrd. Maria Anna, Graza gitmediine

40

AYTUN

1496da yasaklanmt. Graz ehrinde Yahudilerin yeniden otur


masna ilk kez 1856da izin verilmiti. D ier bir deyile Aloysun
doum undan yaklak 20 yl sonra...
' Graz ehrin kaytlarnn gn na kmas H itlerin ailesiyle
ve Y ahudiden de hamile kalmadna gre nerede ve kim den
hamile kalmt? Kald ki, tm hayat yoksulluk ve zaruret iinde
son derece yorucu ve ypratc iftilik koullar iinde gemi
olan 42 yanda bir kadnn ilk kez hamile kalmak iin epeyce
gecikmi bir bedensel yapda olduu da ortadayd. Tarih aratr
maclarnn bu konuya hi deinmemi olmalar da manidard.
Sadece 1830lu yllarn Avusturyasndaki yoksul ve bedenen
ypranm bir kyl kadn iin deil gnm zn kentli kadnlar
iin bile 42 ya ilk hamilelik iin olduka ileridir ve tehlikeler
ierir. N e var ki, bu ok nem li husus gzden kamt. Birok
nl tarihi birbirlerinden alntlar yaparak Maria A nnann gittii ehirde gebe kaldn ve dokuz aylk hamileyken baba evine
dndn ve birka gn sonra da ocuunu burada dnyaya
getirdiini yazmlard. Ancak bu ortak yanla dmeyen ok
dikkatli bir Alman tarihi, Kari D ietrich Bracher, Aloysun do
um unu bambaka bir ekilde aklamt:

Aloysun babasnn kimlii belli deildir. yle anlalyor ki,


M aria Schickelgruber almak iin gittii ehirden ocuuyla
birlikte kyne dnm ve be yl sonra da 47 yandayken de
irm enci yama G eorg H iedlerle evlenmitir.30
Eer Bracher haklysa bebek birok tarihinin yazd gibi
Stroneste deil, Maria A nnann almak zere gittii varsay
lan, fakat neresi olduu bilinmeyen bir ehirde domutu. Maria
A nnann Graza hi gitmedii belgelerle saptanm olduuna
Baka sorular da vardr. Maria Anna Stroneste doum yapma
m ve/fakat yannda ocuuyla kyne dnmse bu ocuun
onun ocuu olduu kesin olarak nasl saptanabilir? 42 yandaki
bebekle kyne dnm olamaz myd?

H TLER

hi evlenmemi bu kyl kadn kendisine emanet edilmi bir

B L N M E Y E N

gre bebek acaba nerede dnyaya gelmiti?

Maria A nnann toplumda saygn yeri olan baka bir kadnn

H itlerin ailesi konusunda en ayrntl almay yapm olan


tarihi Bradley F. Smith yle yazmt:
M aria Anna Schickelgruber -ya da Schicklgruber- Nisan
1795te, Stroneste domutu. Stroneste 1 (bir) numaral evde
oturan ifti Johann Schickelgruberin on bir ocuundan bi
riydi. O n kardeinden alts yaamt.31
A dolf H itlerin karmak ruh halini ve nereden geldiini an
layabilmek iin bykannesi olduu varsaylan ve/fakat nedense
mezar torunu A dolf H ider tarafndan yerle bir edilerek yery

30 K arl D ie tric h B racher, In tro d u ctio n b y Peter Gay, The German Dictator
ship, H o lt, R in e h a rt an d W in sto n , Inc., 1970, s. 58.
31 Sm ith, a.g.e. s. 17.

41

evlilik d ilikisinden doma bebeini bytm ekle grevlendi


rilmi bir Stanne olmad nasl bilinebilir ki?

znden kaldrlan Maria Anna Schickelgruberin yaamndaki


srlar zmek gerekmektedir. N edir ki, tarihiler bu konuya da
gereken ilgi gstermekten kanmlardr.
Maria A nnann hayatndaki garipliklerden biri de onun
yapt varsaylan doum un tarihiyle ilgilidir. 1965 ncesinde
H itlerle ilgili yazlm kitaplarn neredeyse tamamnda, Maria
A nnann 7 Haziran 1837de dnyaya bir erkek ocuk getirdii
ve bebei ayn gn Dllersheim Kyndeki kiliseye gtrp

42

AYTUN

ALTTNDAL

vaftiz ettirdii yazldr. N e var ki, biri Alman dieri Amerikal


iki nl tarihi ellerindeki belgelere gre doum un 7 Haziranda
deil, 17 Haziranda olduunu ne srmlerdi. Bu iki tarihi
de dier tarihiler gibi bebein doduu gn annesi tarafndan
merkez ky olan Dllersheime gtrlerek vaftiz edildiini
belirtmilerdi.32
Bu ayn gn vaftiz ettirme kuram da ok salam temellere
dayanmamaktadr. 1837 ylnn Avusturyasnn kra ve yoksul
Strones Kyndeki olduka ileri yataki bir kadnn ilk ocu
unu dourduktan hem en sonra onu kucana alp bir hayli yol
yryerek -nk hibir tank onun arala gittiini grm de
ildi- Dllersheim Kilisesine gitmi olabileceini varsayabilmek
olas deildir. Kald ki, souk kilisenin iinde vaftiz iin nceden
haberli ve hazrlkl olmayan papaz beklemesi, uzun saylabilecek
vaftiz ve kayt ilemlerinden sonra, hl ayakta kalabildiyse eer
ocuunu alp yeniden yayan olarak kyne dnmesi gerektii
de dnlrse u mehur ayn gn vaftiz kuram pek gereki
gzkmemektedir. N e var ki, vaftizde hazr bulunmu kimse yok
tu, ocua da Katoliklik gerei bir vaftiz babas ve annesi atanm
deildi.
32 Sm ith, a.g.e. ss. 17-18.

Bu iki tarihinin ne srdkleri gibi M aria A nnann bebei


Aloys eer 17 H aziranda doduysa ok garip bir rastlantya da
denk gelmi demektir.
yle ki, Katolik Kilisesinin en nemli kitaplarndan biri
saylan A zizle r Kitabna gre 17 Haziran Katoliklerin ok sev
dikleri ve sayg duyduklar Aziz H ervenin gndr. Bu Aziz
IS 575 ylnda lmt. D oduktan ksa bir sre sonra garip bir
ekilde gzleri kapanm ve m r boyunca bir daha da alma
mt. N e var ki, Kilise ynetim inde ykselmi ve A bbotluk
(Bapapaz gibi) mertebesine erimiti. Aziz H ervenin sembol
kurttu. Simgesel olarak daima bir kurt tarafndan ynlendirilen
kr adam olarak tasvir edilirdi.33
Aloys H itler de olu A dolfun dnyaya neler yaptn g
rem eden gzlerini bu dnyaya kapatmt. Benzetm e yoluyla
sylenirse, o da Aziz Herve gibi krd. Bu kr adam Aloys, olu
kurt adam H itler tarafndan tarihe sokulmutu ve ynlendiril
miti. A dolf H itler olmasayd babasn hi kimse tanmayacak ve
hayatn da bilmek istemeyecekti. Kald ki, H itler gerektende
kurt adamd. Adolf, N ordik mitolojide Athal+Wolfa, yani ans
l kurt adndan tretilmi Almanca bir add. te yandan A dolf
H itlerin N azi Partisi iindeki gizli kod ad da K urt= W olf idi.
lgin bir rastlantyla Aloys eer 17 Haziran Aziz Herve gnnde
doduysa, tpk onun gibi gerek babasn hi grememi ve bir
kurt tarafndan ynlendirilerek tarihe sokulmutu.
Baka ilgin kesimeler de vard. Eer, Bradley ve Jetzinger
haklysalar, 17 Haziran 1837, bir Cumartesi gnne rastlamt.
Bu durum da Aloys cumartesi gn domu ve vaftiz edilmi
33

The Book o f Saints, A Dictionary o f Servants o f God canonized by the Catho


lic Church, C o m p ile d by th e B en ed ictin e m onks o f St. A u g u stin es A b
bey, R am sg ate 6 th E d itio n , A and C B lack, 1989, s. 268.

oluyordu. Aloysun olu A dolf H itler de 20 Nisan 1889da yine


bir Cumartesi gn dnyaya gelmiti.
Kuku uyandran dier bir husus da uydu: Maria Anna, bir
ok tarihinin iddia ettii gibi Strones Kyndeki 13 numaral
evde oturan babasnn ve ailesinin evinde deil, gerekte, kendi
aile ocandan dokuz ev tedeki 22 numaral evde yaayan
Johann Trummelschlarger ailesinin evinde doum yapmt.34
Bradley Smithin belirttiine gre, Trummelschlarger ve kars
A LT IN D A L

bebekle baba evine geri dnen Maria A nnay grmlerdi, o

44

sonra bebeiyle birlikte bu evden ayrlm ve baba evine s

AYTUIM

kk Aloysa vaftiz ailesi olmulard. Maria anna doumdan


nmt.35 Bu durum da gerekte kendi ailesinden hi kimse
Maria A nnay doum yaparken grmemiti. O nlar kucandaki
kadar! Maria Anna niin kendi evinde deil de baka bir yoksul
kyl ailesinin evinde doum yapmt, bu hibir zaman anla
lamamtr. te yandan Trummelschlarger ailesi nedense Aloys
tarafndan dile getirilmemi, adeta yok saylmt. Oysa bu karkoca, iddiaya gre, ona vaftiz babal ve annelii yapmlar ve
sorumluluunu stlenmilerdi.
Bu kark ve kuku uyandrc verilere Maria A nnann ilk
doum iin ok ileri saylan yan (42 ya), ypranm bedenini
-ki birka yl sonra lm de ar yorgunluktan kaynaklanm
t- ve Avusturyadaki evlilik d ilikiler rgsn eklediimizde
Maria A nnann Aloysu belki de hi dourmam olabilecei
gibi bir sonuca varmak olasdr. Bir yandan eldeki kaytlar birbir
lerini tutmamakta, bir tarihinin ak dediine dieri kara dem ek
te, dier yandan Aa Avusturyann ve Maria A nnann iinde
34 Die Ahnentafel, ss. 39 ve 4 4 -45. A ktaran Sm ith, a.g.e. s. 18.
35

Sm ith, a.g. e. s. 18.

bulunduklar nesnel koullar byle bir doum un gerekliine


glge drmektedirler.
M aria Anna, Aloysun gerek annesi olsa da olmasa da u
bir gerektir ki, az son derece sk, sr saklamasn bilen bir
kadnm! Maria Anna Aloysun gerek babasnn kim olduunu
hibir zaman aklamadan bugnahn srrn mezara gtrm eyi
yelemitir. Bu durum dikkate alndnda ortaya u sorular
kyor: Maria Anna ya ocuun babasnn gerek kimliini hi
bilmiyordu, onun iin aklayamamt, ya da biliyordu, ama
aklanmas halinde bana geleceklerden korkmutu.
H er ne halse, bu bilmeceyi zmek greviniyleriki yzyl
larn tarihilerine ve aratrmaclarna brakarak gp gitmiti.
Tarihilerse birok olaslk bulunmasna ram en biraz da acul
davranarak sonuta Maria A nnann yasak aknn(!) ve gna
hnn erkek aday olarak ad belirlemilerdi. Akademisyenlere
gre H itlerin aile soyaacn daha fazla aratrmaya gerek yoktu.
O nlarn saptad bu erkekten biri mutlaka yasak ve gizli
akn kahraman olmu ve bu evlilik d ilikiden doan Aloysa
genlerini aktarmt. Bu erkekten ikisi kardeti. D ieri ise
nl Nazi ve Polonya kasab olarak tannan Hans Frankn,
N rnbergin durumalar sonrasnda idam edilmesinden ksa
bir sre nce adn aklad bir Yahudiydi. Hans Frank, A dolf
H itlerin ok yakn ve gzkara adamlarndan biriydi. yle ki
idam sehpasna ktnda bile Heil H id er diyerek lmeyi seti,
yalan sylemesi iin hibir gerekesi yoktu.36

36 N rn b e rg M ahkem esin d e yarglanan 23 st dzeydeki N azin in arasn


da H ans Frank da vard. Frank di er 12 kiiyle birlikte id am edildi. N a zilerin N rn b e rg deki tu tanaklar iin bkz.:W . E. Sskind, D ie Matigen
vor Gericht / Nrnberg 1945-6, Paul List, 1963.

damndan nce hapishanedeki hcresinde kaleme ald


anlarnda Hans Frank, H itlerle ilgili iddiasn u szlerle dile ge
tirmiti: Maria Anna, Frankenberger adl Yahudi ailenin yannda
hizmeti olarak alrken gebe braklmt. Frankenberger ailesi
bu gebelikten doacak ocuun bakmn sdenmeyi kabullenmi
ve ocuk 13 yan dolduruncaya kadar Maria Annaya belirli bir
aylk demeyi kabul etmiti. Bu aylklarn dzenli olarak dendi
ine dair makbuzlar ve mektuplar vard. Hans Frank bu sorutur

46

AYTUN

A LT IN D A L

may H itlerin istei zerine gizli bir ekilde yrtm ve H idere


iletmiti. Frank, Yahudiler tarafndan aylk demeler yapldn
H itlere syleyince artc bir yant almt. H ider hi fkelen
memi ve Franka bakarak, Evet, biliyorum. Bykannem Yahudi
bir aileden aylk almt. Ama bunu ok yoksul olduu iin almt,
ocuk dourduu iin deil, demiti.37 H ider ayrca bykanne
sine bu konuyu sorduunu ve onun da Aloysun babasnn Yahudi
olmadn kendisine sylediini belirtmiti.
H itlerin szn ettii bykanne, Klarann annesi Johanna
Poelzldi ve bu kadn 1906da lmt. Birok aratrmac
H itlerin Maria A nnay kastettiini sanmak yanlgsna dm
lerdi. Maria Anna, A dolf H itler domadan 40 yl nce lmt.
H itler hayatnda hi grmedii bir insan kendisine tank olarak
gsterecek kadar kronik bir yalanc veya budala deildi.
Frank gizli soruturmasna 1930daki Nazi Partisinin seim
zaferinden hem en sonra balamt. 14 Eyll 1930da yaplan
seimlerde NSDAP, beklenm edik ekilde 107 sandalye kazanm
ve 6.371.000 oy almt. Bylelikle Almanyann en gl ikinci
partisi konum una ykselmiti.
37 Jo h n T o la n d , A d o lf Hitler, D oubleday and C o., 1976, cilt I, s. 258. (A m e
rikal n l tarihi J o h n Toland, 18. yzyln n l ngiliz E zoteristi
J o h n T olandn soyundandr.)

Nazi Partisinin resmi yayn organ Voelkischer Beobachter


(yayncs A dolf Hitler) gazetesinde Avrupann tannm yayn
clarndan ve aristokratlarndan ngiliz Viskont Harold Sydney
R otherm ere bamakale yazm ve H itleri gklere karmt.
H itlerin Zaferi Alman U lusunun Yeniden D ouu balkl
makale (Baknz Ek) tm dnya basnnn gzlerini H itlere e
virmesine neden olmutu.
Bu seim zaferinin ertesi gn H itler kendi deyimiyle, mide
bulandrc bir antajla sarslmt. antaj yapan ahs vey aa
beyi Aloys H itler Jr.n, ngilterede yaayan olu W illiam Patrick
H itlerdi.38
Bu ikinci Aloys H itler de ok ilgintir ki, evlilik d ilikiden
domu bir ocuktu. H itlerin babas Aloys H itler yasad evlilik
yoluyla edindii bu ocuunu iki yama gelinceye kadar nfu
suna geirmem iti.39 K k Aloysun agzl ve serseri olu W.
P. H itler A dolf H itleri bykbabasnn Yahudi olduunu ak
lamakla tehdit etmiti. te bu antaj nedeniyle Hitler, Franktan
yeeninin iddialarn aratrmasn istemiti.40
antajla karlaan A dolf H itler panie kaplmadan yeenini
ngiltereden B erline davet etmiti. W. P. H itlerin bu bulu
madan ksa bir sre sonra yazdklarna gre aralarnda yle bir
konuma gemiti: Ben aile gemiimi ve kendimi basndan
yllarca gizlemeyi baardm. Bu insanlar benim kim olduum u
ve nereden geldiimi bilmemelidirler... Ailem hakknda hi
bir ey renmemelidirler... imdi de yeenimi de kefettiler.
Soruturmalar yaptryorlar. H er tarafa casuslar yollayp ailemle

38

Toland, a.g.e. s. 257.

39

Toland, a.g.e. s. 257.

40

Toland, a.g.e. s. 258.

ilgili bilgi toplamaya alyorlar.41 Adolf, yeeni Patricke baba


snn -evlat edinilen Aloys H itler Jr.- kendisiyle vey karde bile
olmadn, nk kendisinin z babas Aloys H itler tarafndan
sonradan evlat edinilmi bir ocuk olduunu sylemiti.
H itler, bu antajdan yeeni Patricke bir m iktar para vererek
kurtulm u ve ona bu t r aklamalar yapt takdirde bana bir
kaza gelebileceini sylemiti. P atrickin bir sre sonra A B D ye
gittii ve soyadn deitirerek, N ew Yorkta yaad ne srl

48

AYTUIM

A LT IN D A L

mtr. Ayn iddiaya gre Patrick H itler, 1944te ,AmcasA dolf


H itlere kar savamak iin ABD O rdusuna katlmt.42
B u antaj olaynda ilgin olan baka bir husus vard. Yeen
H itler ailesinde Yahudi bulunduunu ve bu Yahudinin de
Frankenreiter adl bykbabalar olduunu ne srmt. Hans
Frank ise daha sonra yapt gizli soruturm ada Frankenberger
adn bulm utu. Patrick H itlerin Hans Franktan nce ailesinde
benzer isimli bir Yahudi bykbaba bulm u olmas olduka d
ndrcdr.
17 Tem m uz 20 00 de

N ew

Yorker dergisinde

H itle rin

A m erikada yaayan vey kardeinin ailesiyle ilgili bir incelem e


yaymland. Yazar T im othy W. R yback, bu aileden adn verm e
dii bir adamla grtn ve bu kiinin kendisine H itler
Ailesinde Yahudi kan vardr. H atta bir amcamz imdi Tel
Avivde yayor, dediini aktarmtr.
Graz niversitesi profesrlerinden N ikolaus Preradovi,
Graz kentinin t m nfus kaytlarn incelemi ve bu kentte
Frankenberger diye bilinen Yahudi b ir ailenin hi varolmadm,
ama Frankenreiter adl Katolik bir ailenin bulunduunu ortaya

41

T oland, a.g.e. s. 257.

42

T im o th y W. A yback, N ew Yorker, 17 T em m u z 20 0 0 , ss. 4 6 -5 8 .

kartm t.43 Bu ailenin bir de olu vard. A ncak Aloys doduu


zaman (1837) bu olan sadece on yandayd!
H itlerin ailesinde Yahudi kan bulunduuna dair iki ya
banc gazete de yayn yapmt. B unlar ngiliz D aily Mirrorh
svirenin ciddi gazetesi N eue Zrcher Zeitung gazeteleriydi. lki
14 E kim 1933te Bkreteki bir mezarlktaki m ezar talarndan
birinin H itler adm tadn, kincisi de 18. yzylda Salamon
H itler adl birY ahudinin A d o lfu n atalarndan biri olduunun
anlaldn yazmt.44 H itlerin hayatndaki garip olaylardan biri
de yine bu adlarla ilgilidir.
H itler 16 yandayken uzun boylu sarn bir gen kz olan
Stephanie Janstene ilgi duymutu. N ed ir ki kzn bu ilgiden ha
beri bile olmamt. leriki yalarnda H itler kafasm daha ok m i
marla ve mzie takmt. H atta bir de rom an yazmaya balamt,
ama kz yoktu bu romanda. Fakat nasl olduysa 1920de A dolf
H itler kendisine bir kz arkada bulm utu. A dolf bu gen kzla ilk
kez bir sevgiyi paylamt. Bu gen kzn ad ilgintir ki, M im i
R eiterdi. H itlerin kadn nfusunun erkek nfusundan en az
milyon fazla olduu 1920 Almanyasnda ilk ak iin bula bula
Yahudi olduu varsaylan bykbabasnn soyadyla ayn soyadn
tayan bir kadn semesi herhalde onun garipliklerle dolu hayatna
en uygun olan gariplikti. H itlerinViyana yllarnda onu tandkla
rm syleyen iki kadn daha vard. B unlar M arie R in k e yle M aria
K ubatayd. Ancak H iderin bunlarla gnl ilikisi olmamt.45
H itler acaba niin bykannesine Yahudi b ir aile tarafndan
aylk dendiini kabul etmiti? B u para H itlerin aklad gibi
M aria A nna Schickelgruber ok yoksul olduu iin denm i
43 W aite, a.g.e. ss. 1 5 0 -1 5 1 . (D ip n o t)
44

Ian K ershaw , Hitler, P e n g u in , 1998, s. 60 4 , D ip n o t 23.

45

Kershaw , a.g.e. s. 49.

olabilir miydi? 1830larn Avusturyasnda yz binlerce yoksul


Katolik kadn vard. B ir Yahudi ailesinin 13 yl boyunca yoksul
bir Katolik kadna stelik hizm etilik, iilik gibi bir karlk
almakszn durup dururken yardm yapm olacan dnm ek
fazlasyla iyimser olm ak deildir de nedir? E er bu yardm insanseverlik arzusuyla yapldysa o zaman da bu iyilik niin bunca
yl ok gizli tutulm utu?
H itler damarlarnda Yahudi kannn bulunm adn sylemi

50

AYTUN

A L T IN D A L

ti, fakat dem eler konusunu kabul etmiti. B yk bir olaslkla


A dolf Hitler, Hans Frankn szn ettii dem e m akbuzlarn ve
m ektuplar babasnn lm nden sonra on u n evraklar arasnda
grm t. Aksi takdirde bu dem elerin varln kabul etmezdi.
Kald ki bu belgeleri bulan Hans Frank da sulamamt. O n u
daima en yaknnda tutm u ve stn grevlerle onurlandrm t.
stese Hans Frank ihanetle sulayp kuruna dizdirtebilirdi.
H itler acaba niin bykannesinin m ezarn yok ettirmiti?
D oum undan 40 yl nce lm yoksul ve zavall bir kadna
duyduu bu kin ve nefretin kayna neydi? Bylesine barbarca
bir intikam iin ortada akla uygun bir tek gereke vard: M aria
A nna Schickelgruber gerekte babas Aloys H itlerin z anne
si deildi. O na bakmakla ve bytm ekle grevli klnm bir
stanneydi! Ve bu stanne para karlnda kk Aloysa be
yana kadar bakm, evlendikten sonra da kocasnn isteiyle
onu bir daha hi grm em ek zere baka bir ailenin yanma terk
edip gitmiti. Aloys da 13 yana gelince Yahudi aileden gelen
dem elerin sona ermesiyle birlikte bu ailenin yanndan ayrlm
veV iyanaya g etmiti. Anlalan A dolf H itler ite bunu, M aria
A nnann kendisine em anet edilmi olan ocuu bakasna terk
edip gitmesini hibir zaman affetmemiti. Kendi z annesine
marazi bir dknl ve hayranl olan H itlerden beklene-

bilecek en doal cezalandrm a kt kadn ve sadakatsiz anne


M aria A nnann m ezarn yeryznden sildirm ek olurdu - ki o
da bunu yapmt.

bilinmeyen
hitler

1.3. BYKBABA KM?

V ic d a n b ir Y a h u d i ic a d d r.T p k o n la rn s n n e ti g ib i k u s u rlu d u r.
A d o lf H itle r46

H itler soyad ne tam Almanca ne de tam Avusturya kkenliydi.


D aha ok ekede yer alabilecek trden bir soyadyd. Fakat
ilgintir ki bu soyadn kullanm hibir ek ailesi yoktu. stelik
bu soyad en az alt deiik tarzda yazlabilmiti: H utter, Hiedler,
H uettler, H ittler, H ttler ve Hitler. B u yazm karkl o boyut
lara varmt ki, baba-oul H itlerlerden babann soyad kaytlarn
H itler olarak geerken olu A d o lfu n (Adolfus) resmi doum
ilannda soyad ift (t) ile, H ittler olarak yazlmt. (Bkz. Ek)
M aria A nna Schickelgruberi hamile brakm olabilecek iki
kardein soyadlar da nedense tpk baba-oul H itlerler gibi,
farkl yazlm ve kaytlara yle gemiti. Bunlardan biri Jo h an n
G eorg H iedler, dieri de Johann N ep o m u k H u ettlerdi. Yazar J.
Fest ise ayn kiinin soyadn H ttler olarak vermiti. lgintir ki
A dolf H itlerin babasndan geriye doru belgelenen soyaacn46 W aite, a.g.e. s. 17.

daki bilinen yedi erkekten bei Jo h an n adn, yedi kadndan


M aria A nna, biri de Johanna adn tamlard.
Eer M aria A nna gerekten de Aloysu n z annesiyse, yleyse
nerede ve ne zaman gebe kalmt? B u srada H ie d ler/H u e ttle r
kardeler neredeydiler ve 41 yandaki hizm eti M aria A nnay
gebe brakan rom antik grevi E yll-E kim 1836da acaba han
gisi yerine getirmiti?
H ied ler/H u ettler kardelerin gemii 1672de doan ve
iftilikle geinen tephan H ied lere kadar gidiyordu. K onrad
H ied en a gre bu kardelerin babas M artin H iedlerdi. 17 Kasm
1762de Walterschlagda domu ve 10 O cak 1829da Spitalde
lm t. Bu kardelerin annesi A nna M aria G schld ve 13
Austos 1760ta dom u ve 7 Aralk 1854te Spitalde lm t.47
B u kadn kocasndan iki ya bykt ve Jo h an n N e p o m u k u
dourduu zaman 33 yandayd. A nna M aria Gschl 94 yan
da lm t. Aloysu n dedesi olduu varsaylan M artin H iedler
Aloysu n doum undan sekiz yl nce lm t; anneannesi(l)
ldndeyse Aloys 17 yandayd.
Akademisyenlere gre M aria A nnay gebe brakm ola
bilecekleri varsaylan kardelerden Jo h an n G eorg H iedler, 28
ubat 1792de D llersheim n Spital-M ller beldesinde d n
yaya gelmiti.48 M aria A nnann alt varsaylan, fakat neresi
olduu bir trl belirlenem em i olan o kente kadar gidip onu
gebe brakan gerekten de G eorg H iedler idiyse bu ahs o ak
gezisi srasnda 44 yanda olmalyd. M aria A nna ise 41 ya da
42 yandayd. G .L.W aitea gre G eorg H iedler isiz kalm bir

47

H e id e n , a.g.e. s. 12. (G eneology. M aria A n n a n m l m yl dizgi hatas

48

H e id e n , a.g.e. s. 12. (G eneology)

so n u cu 1842 o larak v erilm itir; d o ru su 1 8 4 7 dir.)

deirm en iisiydi .49 Dier bir yazar Joachim Feste gre de


belirli ii olmayan, evre kylerde dolaarak deirmen ilerinde
alan gezgincinin biriydi.50 Tarihilere gre bu adam o kadar
yoksuldu ki kendisine ait bir yata bile yoktu!
G eorg H iedler mesleki tanm itibariyle ii miydi yoksa isiz
b ir gezgincimiydi? 19. yzyln balarna kadar Almanyad a ii
statsnde olmakla gezgihci olmak ok farklyd. Birinci grup
takiler kyl-ifti (reaya) statsnden daha st bir toplumsal
A LT IN D A L

iyerlerinde srekli deil geici olarak ve ihtiya halinde arana

AYTUN

sanayi iisi olmak gibi kalifiye elemanlk statsne ulayorlard.

54

statye km saylyorlard. kincilerse henz topraa baml

H ans-U lrich T ham ere gre 1830lardan itibaren baz gezginci

rak istihdam edilen kiilerdi. Belirli retim birim lerinde, rnein


fabrika ve imalathane gibi, srekli anlamalarla alanlar zamanla
Almanyadaki ve Almanca konuulan lkelerdeki gezginci
(journeyman) kltr konusunda uluslararas bir otorite olan
ler kendilerini ii (Arbeiter) olarak tantmaya balamlard. Bu
deiiklii yaparken de kendi lonca geleneklerini i Birlii
(association) ad altnda yeniden canlandrmay ve kendi tarih
sel gemilerini yeniden kefetmeyi umuyorlard.51 Thamer, bu
gezginci loncalarna giri trenlerini ayrntlaryla incelemiti.
Buralara ye olabilmenin birtakm gizli ve garip trenlerle ya
pldn ayrntlaryla gstermiti.

49 W aite, a.g.e. s. 149.


50 Fest, a.g.e. s. 15.
51

Steven L. K aplan, Understanding Popular Culture, M o u to n Pub., 1984.


B u kitapta yer alan H ans U lric h T h a m e rin, O n th e A buse o f H an d ic
raft: Jo u rn e y m an C u ltu re and E n lig ten ed Public O p in io n in the 18th
and 19th C e n tu ry G erm an y adl makalesi, s. 295.

Buna gre, giri trenleri (initiation) kadim toplumsal hare


ketlerde grlen klasik tarzlar izliyordu. Giri kabul aama
da gerekleiyordu. lk aama division diye biliniyordu. Bu ilk
aamada aday karanlk bir odaya sokuluyor ve orada kendisinden
arnm a yapmas isteniyordu. kinci aama transition diye bili
nen gei aamasyd. Bu aamada aday bal olduu loncann
tm kurallarna tartmasz uyacan sembolik ac ekme ve
ikenceye dayanarak beyan etm ek zorundayd. Bu aamada adaya
yeni bir ad veriliyordu ve bylelikle yeni bir kimlik edinen
aday son aamaya getiriliyordu. Bu son aamaya, incorporation,
yani btnleme aamas deniliyordu. Bu aamaya gelen aday bir
lm yemini etm ek zorundayd. Loncaya yeminle balanan aday
loncann srlarn aklad veya loncann ald kararlara uyma
d takdirde ldrlmeyi gze almak zorundayd. Bu aamadan
geen aday artk birader olarak tesmiye ediliyordu.52
G rld gibi gezginci loncalarna ye olabilmenin koul
lar gnmzdeki mason rgtlerinin kabul trenleriyle aynyd.
Gizlilik esast ve lm yemini altnda yaamak zorunluluu vard.
lgin olan husus, ikinci aamadan baaryla geen adaya adn
deitirmek zorunluluunun getirilmi olmasyd. Bu kural kla
sik toplumsal gizli rgtlerin tamamnda vardr.
Anlald kadaryla G eorg Hiedler, 1830a kadar gezginci
olarak yaam ve bu tarihten sonraki yllarda bal olduu lonca
nn (deirmen) karar gerei ii statsne gemiti. O yllarda
hi kimse gezginci olmad halde kendisini yle tamtamyordu.
Bu suu ileyenler son derece gizli olan ve Almanyada 13. yz
yldan beri varln srdren bir yeralt mahkemesi tarafndan
ldrlerek cezalandrlrd. Almanyada ksaca FeM e (Vehm)
52 T ham er, abm, s. 291.

diye bilinen bu gizli rgt zellikle A dolf H itlerin iktidara geti


rilmesinde ok nemli bir rol stlenmiti.
Acaba Johann G eorg H iedler niin uzun sreler isiz kalm
t? alacak i mi bulamyordu, yoksa kt bir gezginci miydi?
lgintir ki iki ihtimal de doru deildi. uras kesindir ki 1830lu
yllarda Avusturya ve Almanya topraklarnda deirmencilere ok
i kyordu, ama deirmenci loncalar bu i nerilerini srekli
reddediyorlar ve ksa aralklarla boykotlar ve grevler yapyorlard.

56

AYTUN

A L T IN D A L

Bu boykotlara katlmak zorunluydu. Katlmayanlarn loncann


o nurunu korumadklar dnlr ve haklarnda ceza kesilirdi.
Acaba G eorg H iedler de bu boykotulardan biri miydi? O dne
m in koullar iinde ele alndnda onun da boykotu olduu ve
bu nedenle de yoksullua katland anlalyor. Dahas boykota
balandnda lonca yelerini bulunduklar yerlerden ayrlmalar
ve seyahate kmalar da yasakt, gidenlere kaak yaftas yapt
rlyor ve boykotu krmakla sulanyorlard. B unu cezas da ar
ikence ve lmd.
1835-1836 dnem inde Almanya ve Avusturyada aralksz
sren journeym an boykotlar yaanmt. T ham erin dediine
gre, boykotu krm ak gezgincinin hayatn tehlikeye atmasy
la edeerliydi.53 Dahas, 1834-35 yllarnda ayn topraklarda
saysz A nti-Sem itik isyanlar yaanmt. Almanya-Avusturya
topraklarndaki otuz kentte Yahudi dmanl kanl ayaklanma
lara dnm ve havralar yaklarak birok Yahudi ldrlm
ve mallar gasp edilmiti. Tarihi John Weissin yazdna gre
bu Yahudi dman ayaklanmalar loncalar kartmlard ve
isyan ve ldrm e olaylarna loncalarn yeleriyle kk esnaf
katlmt.54
53 T ham er, abtn, s. 292.
54 J o h n Weiss, Ideology o f Death, Ivan R . D ee, 1996, s. 76.

Johann G eorg H iedlerin iinde bulunduu koullar dikkate


alndnda 44 yandaki isiz ve m uhtem elen boykotu, yoksul
ve gnlk geimini bile zor tem in eden lonca yesi bir gez
gincinin 1836 ylnn Eyll-Ekim aylarnda bir ak srevenine
karak uzak bir kente gidip 40 yann stndeki bir hizmeti
kadn gebe brakabilmesi olas mdr? G eorg H iedlerin yatacak
yata bile bulunmayan biri olduu ve lm tehdidi altnda
yaad bilindiine gre bylesi bir servenin kahraman olabi
en iddetli ve yaygn olduu dnemdi.
Bir an iin tarihilerin senaryosunun gerek olduunu ve
G eorg H iedlerin bu ak gezisini yaparak M aria A nnay al
ortaya yle bir soru kmaktadr: Yoksulluktan yatacak yata
dahi bile bulunmayan G eorg H iedler iyi kt maa ve babas

H IT L E R

t mehul kentte gebe braktn dnelim. Bu durum da da

B L N M E Y E N

leceini dnm ek zordur. Kald ki Eyll-Ekim ay boykotlarn

nn iftlik evinde ve arsasnda pay hakk bulunan Maria A nnay

hamile brakt halde acaba niin onunla evlenmek istememi-

'J

tir? N eden bu evlilii tam be yl erteleyerek 1842 ylna dein


beklemitir? Daha nemlisi, Maria A nnann dourduu erkek
ocua niin kendi adn vermemi ve onu evlat edinmeyi hi
istememitir? G eorg H iedler 1842de M aria A nnayla evlenmi,
fakat be yandaki Aloysu istememitir. Maria A nnayla bu
artla evlendii, M aria A nnann bu evlilik gerekleince ocuu
derhal terk etmi olmasndan bellidir. M aria Anna evlenir evlen
mez Aloysu G eorg H iedlerin erkek kardei Johann N epom uk
H uetlere brakm ve lnceye kadar (1847) onu bir daha ne
aram ne sormutur. Acaba bu terk edi J. Festin dedii gibi bu
kadnn ocuu doru drst yetitiremeyeceini dnm 55
olmasndan m kaynaklanmt? Yoksa G eorg Hiedler, bakasnn
55 Fest, a.g.e. s. 15.

ocuuna babalk yapmak istemedii iin m i bu ocuu reddet


miti? 45 yanda baba olmu bir erkekle 42 yanda ilk ve erkek
ocuunu dourabilmi bir kyl kadn iin bylesine kesin
terk etm e olay baka nasl aklanabilir ki?
M aria A nna Schickelgruber, 7 O cak 1847de Stronese yakn
K lein-M otten K ynde ld. l m raporunda boaz enfek
siyonu sonucu tkanm a yazyordu.56 ldnde 52 yandayd.
A r alma koullar onu erken denilebilecek bir yata hayattan

58

AYTUN

A L T IN D A L

kopartmt. O ld zaman son 5 yldr grm edii biricik


olu(!) Aloys 10 yandayd. Johann G eorg H iedler ise onun
lm nden sonra anlald kadaryla bir keye ekilmi,57 ve
karsndan 10 yl sonra lm t. Tarihilere gre G eorg H iedler
ldnde 65 yandayd.
Johann G eorg H iedler gerekten de birok tarihinin birbir
lerinden alnt yaparak yazdklar gibi 65 yanda lm myd?
lgintir ki G eorg H iedler nedense, lm nden yaklak 19 yl
kadar sonra sapasalam bir ekilde Aloys Schickelgruberin adm
Aloys H itler olarak deitirdii 6 H aziran 1876da D llersheim
Kilisesinin papaznn karsna km ve Aloysu n gerek ba
basnn kendisi olduunu sylemiti. B u ad deitirme srasnda
G eorg H iedler 84 yandayd ve ld kabul edilen yatan tam
19 yl daha fazla yaamt. Ancak son 19 yln nerede ve nasl
geirdii bugne kadar zm lenem em i bir sr olarak kalmtr.
T pk Aloysun ad deitirm e ilemi srasnda olaya tanklk eden
ahsn gerekte G eorg H iedler deil kendisinden 15 ya kk
1807 doum lu kardei Johann N ep o m u k H uettler olduunun
ne srld gibi. G nm zde akademisyenler hangi kardein
D llersheim da bulunup Aloysun babalna tanklk ettiine
56

Fest, a.g.e. s. 16.

57

T olan d, a.g.e. C il t I, s. 4.

karar verememilerdir. B ir ksm G eorg H ied lerin oktan ld


n ve tanklk edenin Jo hann N ep o m u k H u ettler olduunu
ne srm ekte, bazlar da tam tersine G eorg H iedlerin birden
bire ortaya kp D llersheim papazna bizzat kendi itirafm
yaparak Aloysu n kilise defterinde bo braklm olan baba ad
hanesine adn yazdrp onu evlatla kabul ettiini dorulam ak
tadr. A dolf H itlerin yaamndaki belgeli karklklardan bir
dieri de budur. Acaba Aloysu n ad deitirm e gnnde hangi
karde l, hangisi sad?
uras kesindir ki salnda Johann G eorg H iedler, kk
Aloysu evlad olarak kabul etm em i ve ona babalk yapmak
istememiti. Ayn ekilde kesin olan bir dier husus da M aria
A nnann evlenir evlenm ez Aloysu terk etmi ve b ir daha da
ona bakmam olmasdr. G eorg H iedler ile M aria A nna ifti bir
ocuk sahibi tekyoksul aile deildi. O n binlerce aile stelik ok
ocuklu ve yoksuldu. Yoksulluk nedeniyle ocuklarn terk et
m eleri ok ender rastlanan bir olayd. Dahas M aria A nna h er ay
birY ahudiden ocuk iin para alyordu. A dolf H itler bu dem e
leri dorulamt. yleyse ocuk niin terk edilmiti? A ktr ki
ne G eorg H iedler ocuun gerek babasyd ne de M aria A nna
gerek annesi. kisi de kan bayla bal olm adklar bu ocua
bakm ak istememilerdi. M uhtem eldir ki ocua gnderilen pa
ray almlar, fakat ocuu bakasnn bakm na terk etmilerdi.
M aria A nna, Aloys 10 yandayken ldne gre son yl
Y ahudiden gelen paray kim almt? Paray ya kocas almt ya
da o n u n erkek kardei. Bu dem elerin nasl ve kim e yapld
belli deildir. E er dem e Aloysa yapldysa bu kez de ortada bir
yeddiem in bulunm as gerekirdi - ki ortada byle bir kii yoktu.
K k Aloysu n gerek babas G eorg H iedler deil de on u n
erkek kardei Johann N ep o m u k H uettlerse kendisinden 12 ya

byk olan sevgilisi Maria A nnam n kendi ocuunu dour


masna ramen onunla deil de aabeyiyle evlenmesine ok
zlm olmaldr. stelik ky dedikodularna gre Aloysun
babas olarak kendisi gsteriliyordu. (Johann N epom uk 1888de
ldnde ocuklarna miras brakmad. N e var ki Aloys H itler
onun lm nden sonra 6 bin Gulden deyip bir iftlik satn ald.
Bu parann kendisine Johann N epom uktan kald sylendi.)
Johann N epom uk sevdii kadnn(!) aabeyiyle evlenme

60

AYTUN

A LT IN D A L

sinden sonra ocuun getirip kendisine brakmasna hi itiraz


etmemiti. Aloys annesinin soyad olan Schickelgruberi tayarak
13 yana dein Johann N epom ukun evinde yaamt. lgintir
ki Aloys, annesi olduu varsaylan kadnn kendisine brakt so
yadn terk ettikten sonra H itler soyadn almt. Oysa 6 Haziran
1876da kilise defterinde bo duran baba ad hanesine hangi kar
dein ad yazldysa o soyadn almas gerekirdi. Dolaysyla soyad
nn H uettler veya Hiedler olarak yazlmas gerekirdi, ama ikisi de
yazlmam ve dorudan doruya, hibir yasal dayanak olmakszn
Schickelgruberin st izilmi, yerine H itler ad ilenmiti.
Birok tarihinin de gzlemledii gibi H itler bir AvusturyalI
iin ok bilinen bir ad deildi. M uhtem elen eke H idlar veya
Hidlarcek adlarnn bir ekliydi. Bu eke adlarn eitli yazl
ve syleni tarzlar Waldviertal blgesinde 1430 yllarndan beri
biliniyordu. O dnem de Hydlar veya H ytler eklinde yazlmt.
A dolf H itlerin ilgintir ki babas Aloys tarafndan deil annesi
Klara tarafndan bir bykbabas 1650 ylnda G eorg Hiedler
adn tamt. Klarann annesinin adysa nce Johanna H itlerdi.
Johann Poelzlle evlendikten sonra deimiti. Soyad yazm
larnda deil, fakat okunuta ive farkllklar rol oynuyordu.
Tpk Shakespeare ngilteresinde olduu gibi.58 H itler ad bazen
58 Toland, a.g.e. Cilt I, s. 3.

H ttler bazen H uettler ve H idler olarak okunuyor ve yle yazya


geiriliyordu.59
A dolf H itlerin ailesindeki adlarn karlna bakarken
N epom uk ad da ilgi ekmektedir. B u ad da tam bir Alman
ad deildir. Geri Avusturyada biliniyordu, fakat Avusturyada
ortaya km deildi. Bu da ekeden alnmt ve bu dilde
ok saygn saylan N epom ucen adndan bozmayd. ek dilin
de bu adn anlam ikenceye dayanan erkekti.60 Bu ad 13401393 yllar arasnda Pragda yaam Johann N epom ucen adl
bir saray papazndan alnmt. Bu ahs Kral IV. Wenceslausun
kars Kralie Sophienin srdayd. Cinsel iktidarszlk eken
kral kralienin kendisini hangi erkekle aldattn renm ek
iin Papaz N epom uceni sorguya ektirmi, fakat azndan sz
alamamt. B unun zerine kendisini elleri bal olarak nehre
attrm, ancak papaz kralienin srlarn aklamadan lmt.61
Papaz N epom ucen, N epom uk adyla 1729da Katolik Kilisesi
tarafndan Aziz ilan edilmiti. ek-Avusturya-Almanya geni
iinde kalan eklerin yaad Moravya blgesinde ok sevilen
bir azizdi. Tarihi John Tolyandn belirttii gibi, H itler ailesin
den birisinin de syledii gibi ailede Moravyal kan vardr.62
Aziz N epom uk, nl ek din reformcusu Jan H usun ncs
ve onun rnek ald ruhani lider olmutu. H usun biyografisini
yazan R ichard Friedentalin belirttiine gre N epom ukun cesa
reti Jan H usun zerinde azmsanmayacak bir etki yapmt. Jan

59 Shirer, a.g.e. ss. 6-7.


60 R ic h a rd F ried en th al,Jan Hus, heretique et rebelle, C alm ann-L evy,T raduit
de lallem and p ar D enise M eu n ier, M u n ich , 1972, s. 51.
61

The Book o f Saints, a.g.e. s. 305.

62 Toland, a.g.e. C ilt I, s. 3.

Hus, Bohemyal ilk milliyeti din adamyd.63 H usun yaklarak


idam edilmesinden sonra fikirleri General Johann Ziska tarafn
dan yaygnlatrld ve ilk Moravya Kardeleri rgt (Brethren)
1430lu yllarda A dolf H itlerin ailesi olduu varsaylan H iedler/
H uettler soyaacnn yaadklar Aa Avusturyada ok yaygn
lat. U zun yllar Katolik Kilisesi tarafndan ezildiler ve yasaklan
dlar. Bu basklar sonucunda bir ksm kl zoruyla yeniden eski
kiliselerine dndrld, fakat Moravya Kilisesini gizlice yaat

62

AYTUIM

A L T IN D A L

tlar. Bu kilise 1722de ilk kez Dresdende yeniden alabildi. Bu


ala kadar H usa bal kalan kardelik rgt Unitas Fratrum
gizli faaliyet gsterdi. Kendi zel yerleim alanlarn kuran bu
Moravyallar H errnhuetder, veya ksaca H uettler adyla tann
yorlard.64Almanyada M artin Lutherin balatt Protestan hare
ketinin ncleri ite bu Nepomuk-Jan Hus kilisine bal kalan
Moravyal H uettlerler olmutu. H itler Kavgama. dedesinin ge
cekonducu (cottager) olduunu yazmt. lgintir ki H uetder
de ayn anlamda kullanlan bir add. O da H itler ad gibi kk
mlk sahibi (kulbede yaayan) anlamnda kullanlan bir sfatt.
Bu ad benzerlii de Katolik H itler ailesinin gemiinde Moravya
inancnn ve kannn bulunduunun bir iaretidir.
O luna nl ek Azizinin adn koyan M artin H iedler hi
kukusuz olunu bu cesur din adamyla zdeletirmek istemiti.
Dolaysyla Johann N epom uk iin, adn ve kimliini kutsal ek
Azizinden alm bir kylyd demek yanl olmaz. lgintir
ki Johann N epom ukun yetitirdii Aloys da, onun olu A dolf
H itler de sanki gizli bir ba varm gibi Katolik Kilisesinden
63 Aloys Jirasek, Old Czech Legends, trans. M aria K. H o lecek , Forest Books,
U nesco, 1992, s. 198.
64

The Encyclopedia o f American Religions, Vol. I., J. G o rd o n M elto n , E ditr,


T riu n p h B ooks, 1991, s. 28.

daima uzak durmular ve onu hep eletirmilerdi. Moravyallar


da ayn bak asyla Katolik Kilisesini eletirmilerdi.
Johann N epom ukun kz olmutu. Bunlardan en by
Johann Poelzlle evlenmiti. Bu iftin kz Klara ise Aloysle
evlenmi ve A dolf H itlerin annesi olmutu. Burada yine tipik
Hitlervari esrarengiz bir durum sz konusuydu. Baz tarihilerin
iddialarna gre Aloysun gerek babas Johann N epom uktu.
B u durum da Johann N epom uk olu Aloysu torunu Klarayla
evlendirmi oluyordu. Bu da tipik bir ensest iliki demekti. A dolf
H itler de ensest ilikiden domu bir ocuktu!
Aloys, Klaram n annesi Johannadan sadece yedi ya kkt
ve onunla ayn evde bymt. O rtada ensest iliki olmadn
ve Aloysla Klarann evliliinin geerli saylmasn salamak iin
Papalktan bir belge almak gerekiyordu. N edir ki bu belgeye
Klarann torun deil yeen olduu yazlm ve izin bu artla verilmiti.Vatikann bir adamn olunu torunuyla evlendirmesi iin
izin vereceini um m ak lgnlkt. H itler ailesinde olmaz yoktu.
Kimbilir belki de H itler gerekten de ensest ilikiden domutu.
H itlerin zalim diye nitelendirdii babasna duyduu hn ve
fkeyle zavall dedii annesine besledii ar acma duygusunun
derinliklerinde belki de bu ensest ilikiyi bilmek yatyordu.
Johann N epom ukun ikinci kz Walpurga, Josef R o m ed er
(veya Ramader) adl biriyle evlenmiti. Bu ahs nl ad dei
tirm e gnnde hazr bulunan drt kiiden biriydi.
Walpurga ad da N epom uk gibi kutsall olan bir add.
710-779 yllar arasnda, daha ok Pagan Almanlarn yaadklar
H eidenheim kentinde yaam Walpurgis adl bir rahibeye atfen
kullanlyordu. Azize Walpurgann ad 8. yzyldan itib aren m u
cizevi tedavi ve byclkte anlmaktayd. Katolik Kilisesinin
A zizle r Kitabim gre her yl Walpurga Kayas diye bilinen bir

64

AYTUN ALTINDAL

kayadan kutsal bir ya akmaktayd ve bu Walpurga Ya her


derde deva bir ilat.
Walpurga sadece Katolikler iin deil, dikkat ekicidir ki,
eytana tapan Satanisder iin de ok kutsald. Karaby ve
Okltizmle uraanlar heryl 25 ubat gnnde AzizeWalpurgamn
adyla gizli bir ayin yaparak kanlarn artyorlard.Bu kan artma
treni (blood purification), hem gizli hem de Katolik Kilisesinin
dogmalarna aykryd. Garip, ama u da bir gerektir ki, A dolf
H itler nl kitab K avgam m her sayfasnda Katolik Kilisesine
aykr dmek pahasna byk halas(!) Walpurganin ada adna
dzenlenmi Karaby ve O klt trenlerindeki gibi kan artma
ve ar kan tezlerini ilemi ve savunmutu.
te kendi ad ikenceyle ldrlm bir ek Azizine at
fen konmu olan bu cahil kyl, kendi kzna da byclerin
azizesinin adn koymutu ve Aloys da biri azizlik dieri azizelik
iddiasnda olan bu insanlarn arasnda bymt. Bu garip ev or
tamnda Aloys kendisiyle ve girdii aileyle ilgili baz bilinmeyen
leri mutlaka renmitir. Bunlarn neler olduklarn belgeleyebil
mek olas deildir. Bilinen udur ki 13 yandayken bu garip evi
ve insanlar terk ederek talihim Viyanada denemitir. Yllar sonra
bir sabah mparatorluk G m rk Mfettii olarak kyne dnm
ve ne srldne gre Johann N epom ukla kiiyi yanna
alarak her ne pahasna olursa olsun adn deitirmek amacyla
onlar Dllersheim papaznn karsna kartmtr.Gizli rgtle
re ye olanlarn adlarm deitirmeleri veya ikinci bir ad almalar
gerektiine gre, yoksa Aloys H itler gizli bir rgte mi alnmt?
Birok insan adndan honuttur, ama olmayanlar da vardr. Bir
de adndan honut olduu halde deitirmek zorunda kalanlar
vardr. rnein papalar bu tip insanlardr. Adlarndan honut ol
salar da deitirip yeni bir ad almak zorundadrlar.65 Lewis Spence,
65 B u k onuda zellikle bkz: Hitlers Pope, J o h n C ornw ell, P enguin, 1999.

ller Kitabndun sz ederken, T m doast varlklar, iyi ya da


kt olsunlar mutlaka gizli bir ad tarlar. Bu adlar renenlerin

bu gleri kendi istekleri dorultusunda kullanabildiklerine ina


nlr, demiti.66 Antik dnem de adlara atfedilmi gizemli gler
vard. Baz esrarengiz adlarn etrafnda gizli rgtler oluturulmu
tu. G.A. Gaskellin dediine gre, ad ve onun formu, M addenin
ve R u h un sembolik deerlerini gsteren varlklard.67 Gaskell
ayrca her adn bir kalitesi bulunduunu ve bu adn alnmasy
la sz konusu kalitelerin edinildiini gstermiti.68 ok dikkat
ekicidir ki Aloys ad deitirme gnnde yasal olarak kendisine
H iedler/H uettler soyadlarndan birini almas gerekirken sadece
baz Yahudi aileler tarafndan kullanlan H itler soyadn alarak
belki de bir tr Yahudilik kalitesi edinmi oluyordu!
Kutsal kitaplara gre ilk ad deitiriciTanryd.Israiloullarnm
Tanrs Elohim Abrahamn (brahim Peygamber) ve kars
Sarahn adlarn deitirmi, bylelikle onlara yeni bir R u h ve
Beden, dier bir deyile yeni bir kimlik ve kiilik vermiti.
H itlerin babas da baz nedenlerle kendisine yeni bir kimlik
ve kiilik edinm ek istemi ve bu amala harekete gemiti. yi
de etmiti! Zira yllar sonra olu A dolf H itleri stadyumlarda se
lamlayarak geen yzbinlerce N azinin Heil H itler yerine Heil
Schickelgruber diye barmalar gerekten de kulaa hi ho
gelmeyecekti!69

A ynca, Peter M atheson, The Third Reich and the Christian Churches,
E dinb urgh , 1981.
66 Lewis Spence, A n Encyclopedia o f Occultism, C itadel Press, 1993, s. 135.
67 G .A . Gaskell, Dictionary o f A ll Scriptures and M yths, G ram ercy B o o k ,
1981, s. 288.
68 Gaskell, a.g.e. s. 525.
69 Toland, C ilt I, s. 5.

1.4. AD DETRME OYUNU

B iz ik i T a n r tan y o ru z: B iri g k y z n d e , d i e ri y e ry z n d e.
Y e ry z n d ek i T a n r A lm a n y a dr.
A d o lf H itler70

6 Haziran 1876 sabah Johann N epom uk Huettler, yanna da


madn ve iki akrabasn alarak Weitra Kasabasndaki notere
gitti. N oterin huzurunda bir itirafta bulundu ve kardei Georg
H iedlerin kendisine evlilik d ilikisinden Aloys adl bir ocu
un domu olduunu sylediini aklad. Johann N epom uk
kardeinin bu ocuu evlat edinm ek istediini de ekledi.71
Ertesi gn, 7 Haziran 1876da ayn kiiler bu kez de kk
Aloysun doum kaytlarnn bulunduu Dllersheim Kilisesine
gittiler.72 Johann N epom uk bu kez de tanklar damad Josef
R o d em er ve akrabalar Johann B reiteneder ve Engelbert
70 K onrad H eid en , The Fhrer, Caroll and GrafFPub. Inc., N e w York, 1999,
s. 493.
71

Toland, a.g.e. s. 4.

72 W aite, a.g.e. s. 149.

Paukhun nnde Peder Josef Zahnschirm e ayn itiraf yapt


ve Weitra N o terinin imzalad ifadesini verdi. U tank tara
fndan noter huzurunda imzalanm olan belgeyi okuyan Peder
Zahnschirm, bu beyan yeterli sayd ve kilise defterinde Aloys
Schickelgruberin bo bulunan baba ad hanesine G eorg H itler
adm yazd. B u ahsn Spitalde oturduunu ve Katolik olduunu

Tarihilere gre Johann N epom uk ve tank okuryazar de


illerdi. Dolaysyla belgenin altna tane (XXX) iareti koyarak
geliyordu ve cross saltire veya crux decussata diye bilinen bu han
zerinde Aziz Andrewun ivilenerek ldrldne inanlyordu.
Aziz Andrew Ha sihirli bir gce sahipti ve kt ruhlar uzaklatrmada kullanlrd.73 Bu Ha Katolik Kilisesinden ok R us ve
Yunan Ortodoks Kiliselerinin kutsal hayd ve Aziz Andrew da
Iskoyamn, Rusyann ve Yunanistann koruyucu Aziziydi.
Bu ad deitirme ve evlat edinm e olaynda ok garip bir
durum vard.Yasalara gre evlat edinilecek olan kiinin annesi ya
da babas olduunu iddia eden kiinin bizzat hem noterde hem
de kilisede hazr bulunmas gerekiyordu. Oysa J. Festin yazdna
gre anne M aria Anna Schickelgruber bu tarihten 30 yl nce
lmt. Evlat edinen baba G eorg H iedler ise bu tarihten 19 yl
nce lmt.74 Dolaysyla da ortada ne anne ne de baba vard.
O rtada lm kardeini bir adama baba olarak tescil ettirm ek
isteyen cahil ve yoksul bir kylden baka kimse yoktu! Kald
73 Dictionary o f Symbolism, C u ltu ral Icons an d th e M eanings, B eh in d
T h e m , H ans B ied erm an n . Trans. Jam es H u lb e rt, A . M erid ia n B o o k ,
1994, ss. 81-84.
74 Fest, a.g.e. s. 16.

H IT L E R

imza atmlard. Bu iaret Aziz Andrew (Andreas) Ha anlamna

B L N M E Y E N

ekledi. Aloisun adn ve soyad olan Schickelgruberi izdi, yeri


ne Aloys H itler yazd.

ki G eorg H iedler Spital Kynde de yaamyordu; kilisenin tam


arkasndaki mezarlkta kars Maria A nnam n yanndaki mezarda
yatyordu! Ve onun mezar da Temmuz 1938de A dolf H itler ta
rafndan yeryznden kaldrlmt.
Grne baklrsa, Peder Zahnschirm nedense st ste
hatalar yapmt. Johann N epom ukla kardeinin soyadlar ayn
deildi, Peder bunu adamt. Johann N epom uk Huettler, Johann
G eorg H iedlerin kardei olduunu beyan etmi ve onun Aloys

68

AYTUN

ALTIN D A L

Schickelgruberin gerek babas olduuna yemin etmiti. Buna


ramen kaytlara kardeinin adnn Georg Hitler, evlat edinecei
kiinin adn da Aloys H itler olarak yazdrmak istemiti ve Peder
bunu da kabul etmiti. Oysa ortada bu ad ve soyad deiiklikle
rinin yapldn gsteren hibir belge yoktu.
Tarihi John Tolandn yazdna gre bu deiikliklerin
altnda ne imza ne de tarih vard.75Anlalan Peder Zahnschirm
kendi yapt deiikliklerin altna imzasn atmay da unutmutu.
Bu durum da yaplm olan deiikliklerin hibir yasal dayana
yoktu.Yazar J. Festin dedii gibi, ortada yasalara uygun hibir
deiiklik yokken kilise karar geerli saylm ve Ocak 1877den
itibaren Alois Schickelgruber resmen Aloys H itler saylmt.76
N e var ki bu esrarengiz deiiklikler zinciri bu kadarla da
snrl kalmamt. Bu ad deitirme olaynn bambaka bir yn
daha vard. Bu kez olayn kahraman Johann N epom uk H uettler
deil, dorudan doruya noterde ve kilisede gerek baba ol
duunu itiraf eden Johann Georg H iedlerdi! H ani u 19 yl
nce lm olan karde! Nasl olduysa bu l canlanm ve 84
yanda notere ve kiliseye bizzat giderek olu Aloysla birlikte ve
yine ayn tank nnde deiiklikleri yaptrmt. lgintir ki,
75 Toland, a.g.e. s. 5.
76

Fest, a.g.e. s. 16.

inanlmaz gibi grnse de olayn bu versiyonu biraz daha akla


uygun gibidir.
Amerikal nl gazeteci ve yazar W illiam L. Shirer, H itlerin
ykseliini ve dn btn ayrntlaryla bandan sonuna
dek izlemiti. ok uzun yllar Almanyada gazetecilik yapm,
tm gelime ve savalara tank olmutu. O n u n yazdna gre
Johann N epom uk H uettler deil, 30 yl ortadan kaybolan
G eorg H iedler bir sabah beklenm edik bir ekilde ortaya karak
Maria Anna 1847de lmt. Johann H iedler bu olaydan
sonra 30 yl ortadan kaybolmutu, ama 84 yanda yeniden ortaya
kt ve Waldviertelin Weitra Kasabasndaki notere giderek
ederek onaylad. N edir ki G eorg H iedlerin yeni soyad nasl

HTLER

tann nnde Aloys Schickelgruberin babas olduunu yemin

B L N M E Y E N

W eitradaki notere gitmi ve ifade vermiti. Shirer yle yazmt:

olmusa artk H itlerdi. Bu yal adamn niin bunca yl bekledii


Ancak bilinen olaylar da vard. rnein M aria Anna, Georg
H iedlerin ilk deil ikinci eiydi. 1824te G eorg H iedler ad belli
olmayan bir kadnla evlenmiti. Kadn d rt aylk hamileydi ve
evlilikten be ay sonra bir olan ocuk dourm utu.78 N edir ki
doum dan ksa bir sre sonra ana-oul evde l bulunmulard.
Rastlant bu ya, onun olu(!) Aloys da yllar sonra tpk babas
gibi evlilik d ilikiden bir olan ocuk babas olmu, ama o
cuk ve ad Thelka olan, fakat soyad bilinmeyen bu kyl kadn
da bir sre sonra lmlerdi!
Peder Zahnschirm belki de G eorg H iedler-H ideri karsnda
bizzat bulduu iin fazla belgeye gerek grm eden deiiklikleri
77

Shirer, a.g.e. s. 7.

78

Shirer, a.g.e. ayn yerde.

69

ve ortadan kaybolduu hibir zaman belgelendirilemeyecektir.77

yapmt .Yoksa deneyimli bir papazn bunca hatay ayn gn ayn


belgede yapm olabileceini dnm ek olas deildir.
Gariplikler bitm ek bilmiyordu. G eorg Hiedler acaba niin 30
yl ortadan kaybolmutu? Nasl ve nerede yaamt, ne yapmt?
Oluyla grm myd? Soyadn niin H iedlerden H itlere
evirmiti? Rastlant mdr deil midir belli deildir, ama kendi
ailesinde bu soyadn tayan hi kimse yoktu, ama olu Aloysun
evlendii Klaram n annesi Johannann kzlk soyad H itlerdi.

N epom uk H uetlerin kz babasnn soyadyla deil de, yllar


sonra amcas G eorg Hiedler tarafndan alnan H itler soyadyla evlenebilmiti, zmek m m kn deildir. Klarann annesi
Johanna H itler 19 Ocak 1830da Spitalde domutu ve o srada
G eorg Hiedler 38 yandayd ve henz soyadn deitirmemiti.
Weitradaki notere ve Dllersheimdaki kiliseye giden kii

70

AYTUN

A LT IN D A L

Ve bu kadn da Aloysun babas saylan G eorgun erkek kardei


Johann N epom uk H uettlerin kzyd. Nasl olmu da Johann

nin Johann N epom uk H uettler deil de aabeyi Johann Georg


Hiedler olduunu gsteren bir tek belge vardr. Bu da 29 M art
1932 tarihini tayan ve Sankt Poelten (Aa Avusturyadan
sorumlu ba kilise) Dioces Kayt Dairesi tarafndan gnde
rilmi olan m em orandum dur.79 Bu belgede tanklardan Josef
R odem erin ad Rademer, tank Paukhun ad da Pautsch olarak
gemektedir. Ayn belgede Dllersheim Kilisesinde gerekle
tirilen ad deitirme ileminin tarihi ise 23 Kasm 1876 olarak
belirtilmitir. Nedense H itlerin ailesiyle ilgili arivlerdeki birok
belge bizzat Naziler tarafndan yok edilmiken 1932 tarihli bu
belge sanki birileri bulsunlar istenmiesine zenle saklanmt.
Kald ki bu belgeyi tem in etm ek iin Sankt Poelten Kilisesine
resmen bavuruda bulunulmu olmas gerekmekteydi. Bu bavu
79

H e id e n , The Fhrer, s. 40.

ru kim tarafndan yapldysa yant m uhtem elen birka ay iinde


yukarda tarihi belirtilmi olan mem orandum la verilmiti.
H er ne olmusa sonuta da Aloys Schickelgruber, G eorg
H itlerin olu yaplm ve ad Aloys H itlere evrilmiti. Bundan
sonra z amcas saylan Johann N epom uk H uettlerin kz
Johanna Hitler, Johann Poelzl adl bir iftiyle evlenmi ve ileride
Aloysun kars, Almanyann Fhreri A dolf H iderin annesi ola
cak olan Klara Poelzli dourm utu. Bylece iki kardeten birinin
olu dierinin torunuyla evlenmi oluyordu. Bu nedenledir ki
Aloystan tam 23 ya gen olan Klara, evlilii sresince kocasna
Aloys Amca diye hitap etmiti. Kk A dolf H ider annesinin
babasna Amca diye hitap ettii bir aile ortamnda bymt.
Annesi belki de kk A dolftan da babasna Baba dememesini
ve Baba Amca demesini istemitir, bilinmez. N edir ki kk
A dolf sevgili, biricik annesinin her gece Amcasyla ayn yata
paylatm hep dnm olmaldr. Hatta belki de buna zen
dii iin kendisi de yeeni Geli R auballa evlilik d bir ensest
iliki balatmt. Gen, gzel yeen Geli de metresi olduu adama
A lf Amca diye hitap ediyor ve her gece koynuna giriyordu. Geli
Raubal, A dolf H itlerin baba bir kz kardeinin kzyd.
G eorg Hiedlerin ilk karsnn ad ve soyad hibir kaytta yok
tur. Bu kadnn soyad H itler olabilir miydi? Eer byleyse G eorg
H iedlerin soyadn nasl H idere evirdii biraz anlalr hale gelir.
Belki de, iki H uetder/H iedler kardeler iki H ider kz kardele
evlenmilerdi. Ancak bu konuda hibir belgeye rastlanmamtr.
Shirerin zgn aklamas Spitalde oturm a meselesini de zer mahiyettedir. yle ki, eer G eorg H itler gerekten de 84 ya
ma kadar yaam ve Peder Zahnschirm in karsna ktysa ona
szl olarak Spitalde yaamakta olduunu da sylemi olmaldr.
Nasl insanlard bu H iedler/H uettler ailesinin yeleri?

Bu ailede garip evlilikler, beklenm edik lm ler olmutu. Bir


baba olunu, bir anne de tek ocuunu terk etmiti. Birka aylk
hamile kadnlarla zorunlu evlilikler yaplm, bazen de kadnlar
evlilik d ilikiden dourduklar ocuklaryla birlikte esrarengiz
ekilde lp gitmilerdi. Katolik Kilisesi yasaklad halde ak
rabalar evlenmiler, ensest ilikiler kurmular, soyadlarn hibir
yasal dayanak bulunmadan deitirmiler, kim olduklar bilin
meyen ahslardan ne iin dendii bilinmeyen paralar almlar,

72

AYTUN

ALTIN D A L

garip ekilde yllarca ortadan kaybolup birdenbire ortaya km


lard. B tn bunlar yetmezmi gibi Almanyann Fhreri A dolf
H itlerin aile soyaacnda bir de zihinsel ve bedensel zrllerle,
intihar edenler takm vard.80 A dolf H itlerin baba tarafndan
kuzeni saylan bir JosefVeitn ocuu da zihinsel zrlyd,
bunlardan biri akl hastanesinde intihar etmiti.
Bu Veit soyadyla ilgili tuhaf bir olay vardr. 1938de Alman
Komnistleriyle birlikte alan ve Kln ehrinin Kzl Papaz
diye tannan Georg Fritze (1874-1839) 3 M art tarihinde nl
Tanrbilimci Kari Bartha bir mektup yollamt. Fritze mek
tubunda yakn dostu ve Anti-Nazi Dayanma ve Kardelik
rgtnn yesi Anatomi Profesr O ttoV eitn 1 Ekim 1937
tarihinde niversiteden uzaklatrldn ve mmknse bu ah
sa svirenin Basel niversitesinde bir grev verilmesini rica
etmiti. O tto Veit, Fritzenin belirttiine gre yzde yz Aryan
deildi. Veitin bykbabas ve babas Aryan deildiler, annesi ve
anneannesi ise Aryandlar. Fritze mektubunda ilgin bir cmle
kullanm ve bunun altn izmiti: O tto Veit size bu mektupta
yazamayacam baz nedenlerle Almanyay terke zorlanyor.81
O tto Veit hangi nedenlerle Almanyay terke zorlanmtr, bellidir.
80 W aite, a.g.e. ss. 204-205.
81

H ans Prolingheuer, Der Rote Pharrer, Paul R u g en stein , 1989, ss. 133-34.

1937de safkan Aryan olmayanlardan sadece Yahu diler Almanyay


terk etmeye zorlanmlard, gerisine oturm a izni verilmiti.
O ttoVeit, 88. doum gnnde 17.10.1972de K lnde lm
t. Kzl Papaz ise bu m ektubu yolladktan bir yl sonra Naziler
tarafndan ldrlmt. Bu O ttoV eitn A dolf H itlerin akrabas
JosefVeit ailesiyle bir kan ba var myd bunu saptayamadk.
Ancak A dolf H itler Viyanada parasz yaarken bu uzak akrabas
Veit ailesinden bir miktar bor para almt ve hibir zaman geri
dememiti.
Ky dedikodularna baklrsa Schickelgruber ailesi zihinsel ve
bedensel zrl insanlarn yuma gibiydi. Linz ehrinin ariv
lerindeki bir belgeye gre H itlerin annesi Klarann kz kardei
Johanna kamburdu ve m uhtem elen izofrendi.82 Klara ablasn
kendi evine almt ve ruhsal sal bozuk olan bu teyze kk
A dolfa uzun sre annelik yapmt! Aile iindeki yksek lm
oran da belki genetik bozukluklardan kaynaklanmt. H itlerin
en yakn kuzeni, annesinin dier kz kardei Theresiann olu
Edward Schmidt de kam bur ve konuma zrlyd. Baz tarih
ilerin ne srdklerine gre A dolf H itlerin kendisi de m uhte
melen tek testisliydi.
Aloys H itler nasl bir insand?
Hayatnn dnm noktalaryla ilgili bilgiler nasl ki birbirini
tutmuyorsa onun karakteriyle ilgili bilgiler de son derece kark
ve elikilidir.
Aloys H itler de olu A dolf gibi bir hayvan dostuydu.
Fakat o kurda, kpee ve/veya stakoza deil de arlara d
knd. Aloysun hayatndaki tek ve zel merak arclkt. Ar,
O kltizm de ve semboller dnyasndaki en nemli yaratktr,
ilgintir ki, sembolik olarak arya atfedilmi olan zelliklerin ta
82 W aite, s. 205.

mam Aloys H itlerde de vard. rnein ar, Hans B iederm annn


anlattna gre meslekte hzla ykselmeyi, gen kadnlara
dknl ve erkeklerin gen bakireler bulmalarnda araclk
yapmay temsil ediyordu.83 Almancada kullanlan arlar yolu
kavramyla havann llerin ruhlaryla dolmu olmas anlamna
geliyordu. Hristiyan konografisinde ar kovan kiliseyi temsil
ederdi. Ayn ekilde ar, Alman folklorunda Bakire demekti ve
Aloys da bakirelere ok dkn bir adamd. Eski Efeste ar, ana

74

AYTUN

A LT IN D A L

tanra sembolizmini gstermekteydi. lgintir ki A dolf Hitler,


Kavgam'da. daima ana tanradan ve onunla balantl kavramlar

dan ska sz etmiti. Kk H itlerin hayran olduu N apolyon


ailesinin soyluluk armas da rastlantya bakn ki aryd. Almanya
ve ngilterede gnmzde de geerli olan inanca gre arlar bir
eve girerlerse o evden mutlaka bir l kard. Anlalan Aloysun
arlar onun evini en az yedi kez ziyaret etmilerdi!
O lu A dolf H itlere gre babas sarho, zalim ve fkeli bir
adamd ve o dnem in tm erkekleri gibi erkek ocuklar eit
m enin en doru yolunun onlar srekli dvmekten getiine
inanmt. Fakat tarihilere gre Aloys Hitler, niformas iinde
btn kadnlarn beendikleri mthi yakkl ve ekici bir
erkekti.84 Sadk bir devlet m em uru, kynn en saygdeer
adam ve kendisiyle gurur duyan bir insand.85
Gerekte, Aloys ikiye deil, ama kadnlara dkn ve onlarsz
yapamayan bir adamd. kez evlenmiti. Evlendii her kadn
da bir sonraki eiyle aldatmt. Dier bir anlatmla evli olduu
halde ayn at altna ald baka bir kadn hamile brakm,
evdeki ei lnce de onunla evlenmiti. Birinci kars lm d83

H ans B ied erm an n , a.g.e. ss. 34-36.

84 Toland, s. 6.
85 W aite, s. 161.

eindeyken ikinci karsn hamile brakm, ikinci kars lm


deindeyken de yan odada nc karsn hamile brakmt!
Aloys belki de etimolojik ad itibariyle ada olduu Franklarn
Kral Clovise zenmiti. Bilindii gibi gnmzde Fransada ilk
Ulusal Kahraman ilan edilen Kral Clovis de gzel bakirelere
dknlyle tannmt.
R o b ert N eum annn belirttii gibi olu A dolfun kadnlarla
ilikileriyse nrotik bir eri izmiti. Bavyeradaki saray yavrusu
deinin kz Geli R aubala delice k oldu. Fakat inanlmayacak
kadar kskant. Gelinin kendi ofryle gizli bir ak yaadn
dan kukulanyordu. Bu nedenle M nihe dnmlerdi. Bir
kadn H itlere ait tabancayla vurulmutu. M aria (Mimi) R eiter,
H itlerle ilikiye girip yaralanmadan kurtulan tek kadnd. H itler
deilken H itlere yz vermeyen M im iyi imdi metres edinen
H itler bir sre sonra onu SS subaylarndan biriyle evlendirip
bandan atmt. Eva Braun ise, bilindii gibi onunla birlikte
intihar etmiti. Hitler, Evayla intihar etmesinden 18 saat nce
evlenmiti ve evlilii kendisiyle birlikte intihar etmesi kouluna
balamt.86
A dolf H iderin hayatna giren alt kadn yedi kez intihar dene
mesinde bulunmulard ve bunlardan hayatna son vermi, biri
ise ar yaral olarak kurtarlmt. Rasdant bu ya, Aloys H iderin
hayatna giren kadn esrarengiz ekilde hastalanarak lm, olu
A dolf H iderin hayatna girmek talihsizliini yaam olan ka
dnsa intihar etmiti. Bunlardan Suzi Liptauer, evliydi ve H iderle
86 R o b e r t N e u m a n n w ith H elga K oppel, The Pictorial History o f The Third
Reich, B an tam B ooks, 1967, s. xx n .

75

nl olunca onunla evlenmek istemi ve metresi olmutu. nl

HTLER

leden sonra Geli R aubal apartmanda l bulundu. Sarn gen

B L N M E Y E N

evine vey kz kardeiyle kzn bakc olarak almt. Kz kar

geirdii gecenin sabahnda kendisini ast. Baba-oul Hitlerler


birlikte olduklar alt kadn br dnyaya yolcu etmilerdi.
Tarihi W erner Maser -ki H itlerin yasal haklarnn resmi sa
vunucusudur- H itlerin evlilik d bir olu olduunu aklamt.
Jean M arie Loret adl bu kii H itlerin Gney Fransada yaad
evlilik d bir ilikiden domutu. Loret, babasnn(!) kopyasyd
ve 1985te ld. N edir ki kan ba tam olarak saptanamamt.
H itlerin vey kardei Angela R aubaln olu Leo Raubal da, il

76

AYTUN

A L T IN D A L

gintir ki, H itlere ok benziyordu. Baz ak hava toplantlarnda


Naziler onu H itlerin dublr olarak kullanmlard.
Yeniden Aloysin hayatna dnelim. Bilindii gibi Aloys
on yandayken evini terk etmi ve Viyanaya gitmiti. Bir
tarihinin yazdna gre, burada bir ayakkabcnn yannda
almaya balamt. Be yl sonra meslei renmi, fakat ha
yatta daha iyi bir yere gelebilmek iin snr muhafz olmak iin
bavuruda bulunmutu. Bylelikle devlet m em urluuna gemi
ve toplumsal hiyeraride din adamlarndan bir st sraya kmt.
Y irm i drt yana geldiinde zel bir snav baaryla tamamla
m ve Waldviertal gibi yoksul ve geri kalm bir blgeden gelen
gen bir insann dlerinde bile gremeyecei bir pozisyona
ykselmiti. 1875e kadar atamalar olaand bir hzla Aloysu
ykseltmi ve bu yl iinde Inn N ehri zerindeki Alman snr
blgesi Braunau G m rk Dairesinde mfetti olmutu.87Aloys
o srada 38 yandayd ve tm tarihilerin ortak kansna gre
im paratorluk Avusturyasnda onun gibi yoksul gemii olan, az
eitimli birinin bylesine nemli bir greve atanmas olaanst
bir durum du. Garip bir rastlant olsa gerek Aloysun olu A dolf
H itler de 16 yanda okulu terk ettii halde Avrupann impara
torlarndan bile daha gl bir mevkiye gelebilmiti!
87 Toland, a.g.e. s. 4.

Bu olaanst baarya kendi gayretiyle mi ulamt, yok


sa birileri kendisine gizli veya ak destek mi salamlard?
G erekten de ilk sekiz yllk eitim ini tamamlayabilmi birisi iin
im paratorluk G m rkleri Bamfettilii gibi bir greve gelebil
m ek olaandyd. Bu tr grevler im paratorluk Avusturyasnda
sadece soylu ailelerin ocuklarna ya da sarayn evresindeki
yksek bujuva ailelerine veriliyordu. Aloysta ise bu greve ge
lebilmesi iin gerekli olan bu iki zellik de yoktu.
Bu durum da yle bir soru sorulabilir: Gen Aloysa ya ken
disine para gndermi olan Yahudi ailesi, ya da saray ve evresin
de tandklar olan, hatr saylan, sz dinlenen baka bir ahs
destek olmutu. Birinci olaslk hakknda ortada hibir belge
yoktu. Fakat kincisi hakknda baz ipular vardr.
Bu

kii

kuvvetle

m uhtem eldir

ki

Jo h an n

R u p e rt

H am m erlingdi.88 Avusturyann nl ulusal airi ve yazar


Hmmerling! B u air Aloys Schickelgruberle uzaktan akrabay
d.89 Gen Aloys herhalde bu airin kendisiyle balantl olduu
nu Viyanaya gelm eden nce renmiti.
Johann R u p ert Hammerling, 24 M art 1830da W aldviertalm
idari blgesi Z w etda bal K irchberg-am-W aldede domutu.
B u doum yeri Maria A nna Schickelgruberin yaad Strones
Kynn bitiiindeydi. 1870te Johann R u p ert adn dei
tirmi ve ksaca R o b ert H m m erling diye tannm ve hreti'
yakalamt. 1866da H ider ailesinin en belirgin zelliklerinden
olan ksmi fel geirmi ve m rnn geri kalan ksmn evinden
ve yatandan kamadan yaamak zorunda kalmt. Tam 23 yl
88 R o b e r t H am erling, 1830-1889, Gedenkblatt zu m 100. Geburtstage, 24
M arz, 1930.
89 F ried ric h H eer, Der Glaube des A d o lf Hitler, A n ato m ie E in e r Politischen
R eligiositt, B echtle Verlag, 1968, s. 16.

78

AYTUN

A L T IN D A L

yatalak yaayan Hammerling, 1889da Adolf Hitlerin doumun


dan birka gn nce yaamakta olduu Graz kentinde lmt.90
Hammerling, Avusturya ve Almanyadaki milliyeti evre
ler iinde ok sayg duyulan bir tr Barahip gibi bir hretti.
Aloys onu mutlaka ziyaret etmi olmaldr. Evi daima gen air
ve yazarlarla dolup boalan Hammerling, kendi kynden ve
akrabas saylan bu gen adama herhalde ilgi gstermiti. lgintir
ki Hammerlingin gen air ve yazar dostlar arasndan biriyleriki yllarda Adolf Hitlere babalk yapmt. Bu adam nl
air ve yazar Dietrich Eckartt.91 AvusturyalI yazar Friedrich
H eere gre Eckart, A dolfu n Baba D ostuydu.92 Eckart,Aloysla
Hammerlingin evinde tanm olabilir miydi? Bunu belgele
mek zordur. Ama Eckartn, Adolf Hitlere sanki oluymu gibi
yardmc olduu kesindir.
Hammerling, Eckartn airlikte ycelttii biriydi. M nihte
Hammerlingin hayran olan gen yazar ve airler onun adna
Mnihli airler adl bir dernek kurmulard. Hammerlingin
ender bulunan bir fotoraf dikkatlice incelenirse Adolf H itlerin
yz yapsyla -zellikle de az, burun ve aln- artc benzerlik
ler tad grlr. (Bkz. Ek)
Aloysun olaand mesleki baarlarnda93 Hammerlingin
yardm ve destei olmu mudur? M uhtemelen olmutur. nk
zellikle gmrk memurlar ve demiryolcular arasnda hem
Hammerling hem de onun milliyetilik anlay pek ok taraftar
90 D r. W .N.

Hargreaves-Mawdsley,

Dictionary

o f European

Writers,

Everym ans R eference Library, 1968, s. 244.


91 H itler ve E ckart birlikte ayn kitaba imza atmlard. Bu, 1924 ylnda
baslan b ir brord ve ad da M usadan Lenine Kadar Bolevizmdi.
92 H eer, a.g.e. ss. 20-21.
93 Toland, a.g.e. s. 4. Ayrca Fest, a.g.e. s. 15.

toplamt. Daha sonraki yllarda ortaya kan Nazi Partisinin ilk


yelerinin ou demiryolcu ve gmrkyd.
Hammerling de tpk Aloys gibi yoksul ve eitimsiz, geri
kalm blge Waldviertaldan gelmesine ramen Viyanada baa
rya ulaabilmiti. Hatta o, krsal blgeden gelip bakentte nl
olabilmi ilk ve tek kiiydi. Sarayda ve brokraside birok yakn
dost edinmiti. Kitaplarnda mitolojiye arlk vermi, Alman
Ulusuluk anlayn gelitirmi ve Pan-G erm anizm akmnn

Hammerling iirlerinde hep Waldviertal ve kylleri betim

olmutu. Katoliklie iddetle kar olan Anababtizm, radikal

de varlklarm srdrmektedirler.94 Bu iki kii Avrupadaki ilk


zgr Kiliseleri kurmular ve Almanyada ve Avusturyada sa
ysz taraftar edinmilerdi. J. Gordon M eltonun yazdna gre
H ut bir yeralt rgt kurmu ve Bavyera ve Avusturyada bu
hareketi yaymt.95 F. H eerin yazdna gre Hammerling Jan
Van Leydenin Gestaltinde gelecekteki Alman siyasal dinci ak
mn lideri olarak A dolf H itleri grmt. A dolf H itler 1930da
Almanyada Hammerlingin 100. D oum Y l mnasebetiyle bir
kitapk bastrlmasn ve onu tantan yaynlar yaplmasn istemi
ve bu kitapk baslarak bedelsiz datlmt.
94 J. G ordon M elton, Ed. The Encyclopedia o f American Religions, T rium ph
B ooks, 1991,Vol. I, s. 50,
95 M elton, a.g. e. ss. 50-51.

79

Reformasyon dneminde ortaya kmt. Bu akma yn vermi


olan Jacob H tterin ve Hans H u tun taraftarlar gnmzde

HTLER

lemi, bu yreye duyduu ball ycelterek dile getirmiti.


Hammerling Katolik bir aileye domu olmasna ramen,
adn deitirirken Kilisesini de deitirmi ve Anababtist

B L N M E Y E N

temellendirilmesinde rol oynamt. 1876da yaymlanan roman


Aspasia (3 cilt) 1882de ngilizceye evrilerek yaymlanmt.

N o rm an C o h n un yazdna gre, Anababtistler kendi


lerini herkesten ayr tutarlard... O nlar kendilerim , yeryzndeki Seilmi kiiler olarak grrlerdi. O nlara gre tek
Seilmi olan Anababtistler dorudan doruya Tanr tarafndan
ynlendirilm ekteydiler.96 (Bilindii zere Yahudiler kendileri
ni tek Seilmi m illet kabul ederler. Anababtistler bu nedenle
Yahudilere dmandrlar.)
Anababtistler, Hans H ut, Jo h n Ball ve U lrich von H u tte n in

AYTUN

A LT IN D A L

izleyicileri gibi anti-klerikal (din adamlar dmanl) bir savan


kkrtcln yapmlard. Anababtist radikallerden Adolarius
(Adolf) H uttener, Erfurt ehrinde Jan H u sun Taborist diye bi
linen taraftarlaryla ayn lky dile getirmilerdi. Bu gruplar
daha sonra ok nlenen N ihai z m (final solution) ve N ihai
Hesaplama (Abrechnung) kavramlarn siyaset literatrne ilk
sokanlard. sa M esih Anababtistlere bir kl verecek ve o klla

80

intikam m z alacaz. Yeryzndeki tm gnahlar, tm h k


m etleri ezeceiz; t m mallar ortaklatracaz ve vaftiz olmay
reddeden herkesi kltan geireceiz.97
Rastlant olsa gerek A dolf H itler de A nababtistler gibi yazla
rnda ve kitaplarnda arlkl olarak nihai zm ve nihai hesap
lama kavramlarn kullanmt. H itler d eT an rm n sadece kendi
sine verdii Almyazsna uygun davrandn ve yine Tanrnn
sadece ona verdii bir klla t m gnahlar (bata kom nizm
ve Yahudilik) ve hkm etleri ortadan kaldracan ve vaftiz
olmayanlar (Nazi olmamakta direnenleri) kltan geireceini
sylemi ve ilgintir ki sznde de durm utu. Nazi ressamlar
bundan dolaydr ki A dolf H itleri elinde sihirli b ir kl tayan
T to n valyesi olarak resmetmilerdi.
96

N o rm a n , C o h n , The Pursuit o f the Millennium, Revolutionary Millenarians


and Mystical Anarchists o f the Middle Ages, Tem ple S m ith , 1970, s. 253.

97

C o h n , a.g.e. s. 255.

N ihai z m v e N ihai Hesaplamakavramlar A nababtistler


iin olduu kadar A dolf H itler iin de neredeyse kutsal bir anlam
tamt. H itlerin yazd tek kitap olan K avganz ilk ad olarak
N ihai Hesaplama adn koymas hi kukusuz rastlant deildi.
Kitabn bu zgn adn yayncs Kavgam olarak deitir
miti. N orm an C ohn, Anababtisderla ilgili u bilgileri eklemiti:
Anababtisder zel olarak devlete daima kukuyla bakmlardr. Bu
kurum un kendileri iin gerekli olmadn ve olamayacan d
nrlerdi. Birok Anababtist devlet m em uru olmay reddetmiti ve
devleti korum ak iin askerlik yapmay da iddede knamlard.98
A dolf H itler de Habsburg H anedan D evletini reddetmi ve dev
let m em uru olmak istememiti. Ayrca bu D evleti korum ak iin
askerlik yapmaya da kar kmt. H i kukusuz A dolf H itleri
Anababtisderin Bamsz 40 Tarikatn dan" birisiyle zdeletir
m ek zordur, ama Katolikken Anababtist olan H am m erling gibi o
da ayn grleri savunmutu. H id erin siyasal ve dinsel grleriy
le R o b e rt H am m erlingin ve Anababtistlerin grleri arasndaki
benzerlikler artcdr. Belki de bu nedenle Alman geleneinde
sk rasdanan bir kelime oyunuyla bir dnem M n ih te A dolf
H itlere R o b e rt H ider denilmiti.
Y ine ilgin b ir rastlant olsa gerek H am m erlingin adn ve
Kilisesini deitirm esinden bir sre sonra Aloys da adn de
itirmiti. Ancak H am m erling gibi Kilisesini de deitirdiini
gsteren hibir belge yoktur ya da henz ortaya karlmamtr.
A ncak bilinen b ir ey varsa o da K atolik Kilisesinden, R o m a dan
ve Papadan nefret ediyordu. K atolik Kilisesine ylda b ir kez,
o da Kayzerin doum gn olan 18 Austosta giderdi, on u n

98

C o h n , a.g.e. s. 254.

99

C o h n , a.g.e. s. 253.

A L T IN D A L
AYTUN
82

dnda Kilisenin nnden bile gemezdi.100 Bu doum gn


iin Kiliseye gittiinde de niformasn giyer ve ayine deil
Kayzere uzun m r dileyen szlerin okunduu blm e ka
tlrd. Aloysun Katolik Kilisesinden nefreti o boyuttayd ki
elerinin birinden doan ocuu ldnde ne Kiliseye ne de
mezarla gitmiti. Einin de trenlere katlmasn yasaklamt.
Hi kukusuz Kilisesini deitirseydi iini ve pozisyonunu da
kaybederdi. Belki de bu nedenle deitirmemitir.
Aloys Hitler, belki de H ammerling gibi Kilisesini aka
deitirmemiti, ama Moravya-Hus izgisine bal Rafzi zgr
Kilise ekolnn temsilcisi bir gruba gizlice ye olmutu. Aloys
zgr R u h (Free Spirit) diye bilinen bu eletirel akmn dile
getirdii ve Katolik Kilisesinin hiyerarik yapsn hedef alan
sulamalar aka savunmutu. Aloysun 8 Ocak 1903 tarihinde
yerel basnda yer alan lm ilanna ad san bilinmeyen yar-gizli
bir rgt imza atmt. Aloys H itlerin gazetede yer alan lm
ilannda aramzdan ayrld eklinde bir ifade ve altnda da u
anonim imza vard: zgr O kul Dostlar (Frei Schule).101 Bu
zgr okul yzyllardr yasakl olan ve sadece yeralt faaliyetle
riyle varln srdrm bulunan gizli zgr R u h rgtn
kamufle eden rgtn adyd. Avrupada Sapkn (Heretik)
by ve sihir zellikle 12. yzylda hzl bir gelime gstermiti.
13. ve 14. yzyllarda, bu uygulamalarla uraan Kilise-d yeralt
rgtlerinden sadece zgr R u h (Free Spirit) kendisini rasyonalize ederek Avrupaya arln koyabilmiti.102
zgr R u h hareketi 13. yzylda Fransada ortaya kmt
ve Katolik Kilisesine bakaldran ilk Yeralt Kilisesiydi. Bu
100 H eer, a.g.e. s. 18.
101 H eer, a.g. e. s. 18.
102 Edw ard Peters, The Magician, The Witch and The Law, Pennsylvania,
1978, ss. 40-42.

akmn taraftarlar papalarn hmna uramlar ve ou kadn


binlerce taraftar yaklmlar ve ikence grmlerdi. nl Jacob
H tter ve Hans H u t hareketleriyle Jan Hus ve ondan sonra da
nl M artin Luther hep bu Rafzi ve gizli muhalefet damarnn
etkisinde kalmlard. te Aloys H itler bu hareketin 19. ve 20.
yzyllardaki iki nemli kolundan birine, gizlice ye olmutu.
Bu, ana muhalefet akm nn ikinci kolu elitist bir topluluktu: Ad
zgr D nce idi. (Ateisdii esas alanlar anlamnda.) 1919da
tahtn brakarak Hollandaya g eden Kayzer 2. W illhelm in
kendi yazd Anlar kitabnda, zgr D nenler rg t nn
yeleri benim le dostluk kurm ay hi istemediler. Liderleri son
derece geimsiz bir insand ve daima bana m uhalif olmutu,103
diye yazmt. Bu zgr D nce (Freidenker) rgt 1917
Bolevik htilalinden sonra zellikle Almanyada ok yay
gnlat. 1930larda Alman Komnist Partisiyle alan FDV
(zgr D nce Dernei) Ateizmi savundu. H itlerin akrabas
olma ihtimali bulunan O tto Veitn yesi olduu Dayanma ve
Kardelik rgt de bununla balantlyd.
H itlerin ailesindeki Moravya Kan konusu hem en hi ara
trlmamtr. Ailenin tm gemiinin bal olduu Waldviertal
blgesi O rtaan H eretik=R afzi hareketlerinin en youn
yaand corafyayd. Bu nedenle de Katolik Kilisesinin arlkl
olduu Bakent Viyanada sevilmezlerdi ve geri braklmlard.
Bu blgede yzyllardr varln gizlice srdren Jan Hus tarafta
r bir rgtlenm e vard. Bunlar R o m aya, Papaya ve Katoliklie
iddede karydlar. 1830lu yllarda Jan Hus geleneine bal
bu rgt Papay aka eletiriyor ve Katolikleri adlarn ve
103 The Kaisers Memoirs, Wilhelm II, Emperor o f Germany 1 8 88-1918. E n g
lish translation by T h o m as R . Ibarra, H a rp e r and B rothers Publishers,
1922, s. 31.

Kiliselerini deitirmeye davet ediyordu. B u akm daha sonraki


yllarda propagandasn o yllarda ok nlenm i olan Los-vonR o m e (R om adan Kurtul) hareketiyle dile getirdi. Almanya
ve Avusturyadaki ilk anti-Sem itik ve anti-K atolik siyasal parti
ite bu hareket olm utu. B u akm n lideri G eorg R itte r von
Schnererdi ve bu ahs A dolf H itlerin kendi beyanyla on u n en
sevdii siyasetiydi. A d olf H itler ocukluunda Schnerer adna
H eiligen R itters G eorg (G eorgu n Kutsal valyeleri) adl bir

84

AYTUN

A L T IN D A L

rgt kurduunu yazmt. lgintir ki Schnerer de H itlerin


ailesi gibi W aldviertaldan gelmeydi, ama o zengin bir ailenin
oluydu. H am m erlingle ada ve dosttu.
Baba-oul H itlerlerin yaamlar boyunca edindikleri en ya
kn dosdar ek-M oravya asll kiiler olmutu. Bunlardan Josef
Cerny, ek olmaktan gurur duyan bir Alm anvatandayd. Cerny,
H itlerin kitab K avgam batan aaya yeniden yazmt. H id erin
binleri bulan gram er hatalarn dzeltebilecei kadar dzeltmi
ve onun hi bilmedii baz konular da kitaba eklemiti.104 Kari
Wesseley de C erny gibi ek olmaktan gurur duyan bir Almand
ve Aloys H iderin tm yaam boyunca dost bildii ve srlarn
paylat tek kiiydi.105 Byk bir olaslkla H ied ler/H uettler aile
sinin bilinen ilk bykbabas Stephen H iedler (1672,Walterschlag
doumlu) Hus geleneinden gelen ve Kan BaTemizliine bal
kalmak iin daima kendileri gibi olanlarla i evlilikler yapm olan
H errn h u tter C em aatine mensup ek-M oravya asll biriydi.
B u dinsel topluluun zellii A ri K an inancndan yola karak
A ri Irk grne gelmi olmalaryd. sann Temiz K annn
Yahudiler ve dierlerince kirletilmesine iddede kar kyorlard.
104 A d o lf H itler, Meitt Kampf, T ranslated b y R a lp h M an h e im , H o u g to n
M ifflin C om pany, 1971, s. xv. (T rkesi: Kavgam)
105 S m ith, a.g.e. s. 3 2 -3 3 ve 85f.

Garip, ama gerektir ki, A dolf H itler 1933te iktidara geldikten


sonra Yeni Alman Hristiyanl diye yeni bir Kilise kurdurm u ve
hem Protestan hem de Katolik kiliselerini dlamt. B u kilisenin
yaymlad Incilde tek kelimeyle dahiYahudi sznn gemesine
izin verilmemiti. sa M esih ise, aslen esmer ve Yahudi bir haham
olduu halde, bu ncilde Soylu Bir Alman Prensi olarak gsteril
mi ve irikym, sarn, mavi gzl, uzun sal, kula kpeli bir
T ton valyesi olarak tantlmt!
W aldviertal ve H itlerin doduu B raunau ok ilgintir ki
t m O rtaa boyunca m edyum larn, byclerin, cadlarn, giz
li ilimlerle uraan K araby statlarnn ve doast glere
sahip insanlarn doup bydkleri blgeydi. B u blgede saysz
gizli rgt vard.Ve doast glere sahip olduklar ne sr
len pek ok insan bu blgede yetimi ve t m A vrupada adlarn
duyurm ulard. rlandal O kltist ve yazar J.H . B rennana gre
dnyaca nl m edyum M adam e Stockham m es burada do
m utu. B enzer ekilde R u d i ve W illi Schneider kardeler de bu
blgede domulard. B u iki karde inanlm az bir psiko-kinetik
gce sahiptiler. B u g sayesinde ellerini kullanm adan sadece ba
klaryla uzakta duran cisimleri hareket ettirebiliyorlard. Fransz
O k lt tarihileri Louis Pauwels ve Jacques B ergierin ortak ara
trm alar sonunda yazdklarna gre ite bu Schneider kardeler
kendi anneleri tarafndan deil son derece garip ve gaipten haber
alabilen bir stanne tarafndan emzirilmilerdi. Ayn yazarlarn
ne srdne gre bu garip stanne sadece Schneider karde
leri deil baka b ir erkek ocuu da u zun sre emzirm iti. Bu
ocuk A dolf H itlerdi.106

106 J. H . B re n n an , Occult Reich, F u tu ra P u b ., 1976, s. 27.

kinci Blm

BAY KURT

2.1. KAD ER TANRISI BOYLE BUYURDU

B ir d e v le t a d a m n n s o n u n u n n asl o la c a o k n c e d e n g k y z n d e k i y ld z la ra y azlm tr.


A d o lf H itle r, Kavgam, 1 9 2 41

Aloys H itler ayn yerde uzun sre yaayamayacak kadar skntl


ve kasvetli bir adamd. H ayatnn son 25 ylnda tam 11 ev de
itirmiti. Aloysu n kadnlarla kurduu ilikiler de ayn kasvetli
eriyi izmiti. U kez evlenmi, bir de evlilik d b ir beraberlik
yaamt. lk ei A nna G lassl-H rerdi. B u kadnla evlendiinde
Aloys 27, ei ise 41 yandayd. A nna Glassl da tpk Aloysun
annesi olduu varsaylan M aria A nna gibi bu ge yanda anne
olm ak istemi, ama evlendikten h em en sonra esrarengiz bir has
tala yakalanmt. A nna Glassl bu hastaln penesinde uzun
sre yatalak kaldktan sonra 1883te lm t. A nna Glassl evlilik
iin Aloysa ykl bir eyiz, para ve en nemlisi daha st b ir s
nfa katlabilme olanan getirm iti. lgintir ki o da tpk kocas
Aloys gibi sonradan evlat edinilerek nfusa geirilmiti. O n u
1

A d o lf H id e r, M ein Kam pf, s. 81.

evlat edinmi olan kiiyse m paratorluk G m rklerinde grevli


ok st dzeyde bir brokratt.
Einin hastal srasnda Aloys, Franziska M atzelberger adn
da otellerde temizlikilik yapan bir kadn evine alm ve onunla
yaamaya balamt. A nna Glassl ldkten sonra Aloys Fanni
diye ard bu kadnla evlendi. N ed ir ki ilk ei hasta yatanda
lm beklerken yandaki odada Franziska, Aloys H itlere bir
olan ocuk dourm utu. Baba Aloys oluna kendi adn vermi

90

AYTUN

ALT IIM D A L

ve onu Aloys Jr. olarak onurlandrm t. Fakat olunu nfusuna


geirmem iti. lk einin lm nden iki ay sonra Franziska bu kez
de bir kz ocuk dourm utu. Aloys bu ocuuna da Angela ad
n vermiti. D aha sonra A dolf H itlerin metresi olan gzel yeen
Geli R aubal bu kardein kzyd.
K aderin cilvesine bakn ki Aloysun ikinci ei de evlendikten
ok ksa bir sre sonra hastalanp yataa dm ve o da tpk
A nna Glassl gibi yan odaya tanarak lm beklem eye balam
t. Aloys bo durm ay hi sevmedii iin hem en amcas(!) oldu
u Klara Poezl hamile brakmt. B ereket Franziska, Aloysu
fazla bekletm em i ve bir yl evli kalp iki ocuk dourduktan
sonra 1884te henz 23 yandayken verem den lm t. Aloys,
garip evlilik takvim ine gre 1883-85 sezonunda evlilik yaa
m, e ve ocuk sahibi olmay baarmt. B ir Katolik iin
bu kendi apnda bir rekordur!
Aloys ikinci eini de br dnyaya yolcu ettikten sonra 7
O cak 1885te bu kez ikinci einden bir ya byk olan yee
ni Klarayla evlenmiti. imdi kendisi 48, eiyse 25 yandayd.
Aradaki ya farkndan olsa gerek Aloys nc eini de mezara
gnderem eden ilk iki einin onu bekledikleri mekna kendisi
gitmitir. Aloysun bu evlilikten be ocuu olm utu. Baz ta
rihilere gre de alt ocuu olm utu. Bunlardan O tto adl olu

ya doum da lm ya da doum dan bir gn sonra lm t. Bu


tarihilere gre Aloysun ayn yl iinde iki olu birden lm
tr.2 Aloysu n len ocuklarnn adlar yleydi: Gustav, doum u
1885, lm 1887; da, doum u 1886, lm 1888; E dm ond,
doum u 1894, lm 1900. Aloys bu ocuunun lm nde ne
Kiliseye ne de mezarla gitmiti. Kars Klarann gitm esine de
izin verm em iti. D ier iki ocuktan Paula 1896da dom u ve 2.
D nya Savan da atlattktan sonra u zun yllarViyanada yaam
ve 1960ta lm t.
A dolf H itler ise 20 N isan 1889da Aloysu n 7. yerleim yeri
olan Braunau am In n de 219 kap num aral binada -G asth o f zum
P om m er- akamst saat 18:30da dnyaya gelmiti.
A dolf H itlerin dnyaya geldii srada Polonyadaki ar
O rtodoks Yahudilerin yaadklar G etto da ok ilgin b ir olaya
tank olunm utu. Shinever Z addik adyla nlenm i b ir haham
birdenbire fenalam ve baygnlk geirmiti. evresindeki kii
ler on un sayklamakta olduunu fark ettiler ve h em en notlar al
dlar. Shinever Z addik aynen unlar sylemiti: H am andan ok
daha kt bir adam dnyaya geldi. B u adam bize ok ktlk
yapacak. D ua edin de onun lm missah m eshuna (sra d ve
korkun akbet) olsun.
A d o lf H ider, gerekten de Yahudilere ok ktlk yapm
olan H am an adl kiiden daha beter b iri olm utu. Y ahudilerin
kutsal kitaplarnda anlatlan H am an, A d o lf H itlerin ra bile
olamazd.
A dolf H itler doum undan iki gn sonra le vakti 15:15te
Adolfus adyla vaftiz edilmiti. Kendisine P rin z adl m uhtem elen
Yahudi D nm esi olan bir aile koruyucu anne-baba (godpa-

lan Kershaw, a.g.e. s. 4.

rents) tayin edilmiti.3 Dikkat ekici olan husus Aloysun hibir


ocuuna kendi ailesinde (!) yer alan byklerinin adlarm ver
memi olmasyd. Aloys, anlalan kendi gemiinde ok bol olan
Maria Anna ve/veya Johann ve Johanna gibi adlar ocuklarna
intikal ettirmemeyi uygun grm ve bambaka adlar seerek
Avusturyadaki bu kkl gelenei hi dikkate almadn gster
miti. Oysa geleneklere gre her baba ilk erkek ve kz ocuuna
anne ve babasnn adlarn koymakla ykmlyd. Aloys bu dav

92

AYTUIM

A LT IN D A L

ranyla herhalde ailesi olduu varsaylan insanlardan kesin bir


kopu yapmak istemiti. N itekim ilk oluna babasnn deil kendi
adn vererek ailesinin tarihini kendisiyle balattrmak istemiti.
A dolf Hitler,Aloysun nc evliliinden domutu. Gariptir
ki, babasnn 3. olu, annesininse 3. ocuuydu. Benzer ekilde
babasnn hayatta kalmay baaran 3. ocuuydu. Annesinin ise
sa kalabilen ilk ocuu oldu. A dolf Hitler, tm yaam sresine
7 saysnn kendisine uur getirdiine inanmt. Masaya otur
duunda 7 kez vurur, suyu 7 yudum da ier ve iinde 7 saysnn
yer ald tarihlere ve olaylara zel bir ilgi gsterirdi. Babasnn 3.
olu olmas, annesinin 3. ve sa kalmay baaran 1. ocuu olmas
onda bu sayya kar (3+3+1=7) byk bir tutku uyandrmt.
artcdr ki, A dolf H itler tam 7 kez lm den kurtulmutu!
Saylara ve bunlarla ilgili by, sihir ve uur gibi ilemle
re merak insanln ilk yerleim duraklarna, Smere, Babile,
Msra, Hindistan ile ine kadar gider. Avrupadaki Yahudi get
tolarnda olduu kadar Hristiyan leminde de saylara atfedilen
srlar ok nem tamtr. Saylarda sihirli glerin bulunduuna
dair inan Yahudilerin m ezuzot denilen muskalar evlerine as
malaryla som ut anlam kazanmt. 19. yzylda Bembo Tableti
diye bilinen astrolojik ve alfabetik metinlerden hazrlanm
3

H e id e n , The Fhrer, s. 42.

Kabbalistik bir say ve kader hesaplama muskas, tm Avrupa


gettolarnda ba kede tutuluyordu.
Benzer ekilde, Hristiyanlar da saylarn sihirli gcne inan
mlard. rnein M atta Incilinde yer alan sa M esihin soyaac
bir t r say bysne dayandrlmt. Bu soyaacnda belirle
yici olan say 7 idi. Buna gte Matta, Hz. brahim den Davut
Peygambere (Kral David) kadar 42 kuak saymt. D ier ncil
yazar Luka ise Tanrdan sa M esihe kadar 77 nesil getiini
belirtmiti. Bu soyaac sralamasnda yazarlar D avutun adnn
saysal deeriyle sa M esihin G eneolojik (soybilim) saysal de
erini zdeletirmilerdi. 77 kuak (7+7) eklinde yazlnca 14
saysn veriyordu. 42 kuak ise (3x14) eklinde blm lendirilmiti. D avutun adnn saysal deeri de 14t ye bu oluumda 3
ve 7 saylar belirleyici oluyordu. Bylelikle bu saylandrma nl
Yahudi Peygamberi saiahn M esihin 14. kuakta geleceine
dair yapt kehaneti de doruluyordu.
Almanlar batl itikatlara ve bu tr saysal deerlendirmelere
Avrupada en ok ilgi duyan insanlard. 30 Yl Savalar (16181648) sresince saylarn deerleri ve semboller dnyasnn
gizemleri Almanyada pek ok taraftar bulmutu. rnein iki
kk Alman kenti Bamberg ve W rzburgda 1625-1630 yllar
arasnda saylarn byleriyle ve sihirle uraan bycler yaka
lanmlard. Bu dnem de 900 kii yarglanm, bunlardan 600
yaklmt. Bu iki kent daha sonra H itler tarafndan gizli operas
yonlarda kullanlmt. H itler Nazi Partisi iindeki m uhaliflerini
aldatarak Bambergde bir toplantya getirmi ve daha sonra onla
rn topluca ldrlm elerini salamt.
Aloys da olu A dolf da Habsburg H anedannn mparatoru
Franz Josephin ailesinin yllardr sren uzun saltanat srasnda
dnyaya gelmilerdi. Franz Joseph, 18 yandayken imparator

olmu ve kendisini 1848 ve 1849da patlak veren kyl isyanla


rnn iinde bulmutu. 1859da talyanlara, 7 yl sonra da 1866da
Alnanlara yenilmiti.
Franz Joseph tarihteki en talihsiz imparatorlardan biridir.
1867de kardei Maximillian Meksika seferinde yenilmi ve

94

AYTUN

A L T IN D A L

asiler tarafndan kuruna dizilmiti. 30 Ocak 1889da -A dolf


H itlerin doum undan 70 gn nce- olu veliaht Prens
R udolf, Mayerlingde kendisini ve 17 yandaki metresi Barones
M ariay ldrmt. Mayerling Faciasndan 9 yl sonra kars
mparatorie Elizabeth, bir talyan anaristi tarafndan baklana
rak ldrlmt.
Bunlar yetmezmi gibi, yeni veliaht Aridk Ferdinand da
Bosnann bakenti Sarayevoda Kara El adl gizli Srp rg
tnn yelerince ldrlmt. 1914teki bu suikast 1. Dnya
Savann kmasna neden olmutu. lgintir ki hayat savalar
ve yenilgilerle gemi olan Franz Joseph veliahtm ldrlmesine
ramen sava kartmak istememiti. N e var ki sava taraftar olan
siyasal partiler mthi bir kkrtma siyaseti izlemiler ve impara
tora ramen 1. Dnya Savan balatmlard.
I. Dnya Sava srasnda, Alnyazs/Kader A dolf H itlerden
yana arln koymutu. Hatta belki de sava tarihisi Samuel
W. M itcham Jr.n da yazd gibi dier askerleri unutmu, sadece
A dolf H ideri korumutu:
Hiderin lmden son anda kurtulmay baarmak gibi bir
zellii vard. 1933ten sonra ona suikast dzenleyenler ondaki bu
olaanst zellii fark ederek ok armlard. 1944 ylndaki su
ikast dzenleyen ve Hiderin yine sapasalam kurtulduunu gren
Albay Kont von Stauffenberg, Bu adamda farelere zg bir igd
var, demiti.4 Savan ilk gnnde Hitlerin birliindeki 3600
4

Mitcham, a.g.e. s. 62.

askerden sadece 61 l i sa kalmt.55 H ider de tam 45 ay sreyle


cephede bulunmutu. Bu dnem iinde Adolf H ider tam 35 kez
dorudan gs gse muharebeye girmiti. Askeri muharebe
ortalama yasasna gre bu kadar ok silahl atmaya dorudan
girip de sa kurtulabilmek hibir er iin m m kn deildi. Fakat
H ider sa kalmay baarmt. T m birliin tank olduu bir olay
H iderdeki bu garip nseziyi gstermesi bakmndan anlatlmaya
deer. Bir gn siperde dier askerlerle yemek yerken bir ses ona

de tm Almanlar bylesine gizemli ve ilahi bir g tarafndan


ynlendirdiine inandrabilmiti. Kavgamdz kendi hayatn an
latt ilk blm de tam 37 kez Alnyazs/Kader kavramna
atfta bulunmutu.
Albay K ont Stauffenbergin H itlerde farelere zg bir nsezi
bulunduuna dair yapt gzlem ok etkileyici ve yerindedir.
H itler gerekten de farelere ok zel ilgi duyan bir insand.
Kavgam z yle yazmt:
O sralarda (1919) hl 2. Piyade Alaym n barakalarnda ih
tilalin izlerini tayan kk bir odada kalyordum. Bu barakaya
sadece geceleri ve yatmak iin gidiyordum. H er sabah saat 5te
5

Ian Kershaw , a.g.e. s. 90.

M itc h a m , a.g.e. s. 63. Kershaw, a.g.e. s. 90.

95

-ki H itler buna Alnyazs/Kader diyordu- ona tarihi bir misyon


yklediini yazm ve buna hem kendisi yrekten inanm hem

HTLER

H itler askerliini kurye olarak yapmt ve bu da en tehlikeli


grevlerden biriydi. Belki de bu nedenle Kavgam kitabnda ha
yatnn ilahi bir g tarafndan korunduunu ve bu ilahi gcn

B L N M E Y E N

kalkp baka bir yere oturmasn sylemiti. H ider yemei kesip


kalkm ve daha ilerideki bir sipere gemiti. ok ksa bir sre sonra
byk bir arapnel paras Hiderin oturduu yere dm ve dier
askerlerin tm lmt.6

kalktm iin geceden yere koyduum birka para yiyecein


odamdaki fareler tarafndan nasl keyifle yenildiini grrdm.
Kendi hayatmda o kadar ok alk ekmitim ki, bu kk se
vimli yaratklarn ektikleri al onlar gibi anlayabiliyordum.7
Simyacln, Okltizmin ve sembolizmin garipliklerle sslen
mi gerekst leminde fare sembolizmi ok nemli bir yer tutar.
Semboller tarihi uzman Hans Biedermannn yazdna gre fare
(Latince mus, Greke sminthus) dorudan doruya kk olduu

96

AYTUN

A L T IN D A L

iin semboller dnyasnda yer alm, fakat byk anlam tam


tr. Fare neredeyse gze grlmeyen bir hayvandr. Tpk lm
mnda ruhun bedeni terk edii gibi gze grnmeden dolar. Eski
hayvanbimcilere gre minik bir fare koskoca bir fili rkterek
delirtebiliyordu. Daima karanlk, izbe ve kuytu snaklar kendisi
ne mekn tutan farelerde eytans ve peygambersi gizemler bulu
nulduu dnlmtr. Eski alarda farelerin kardklar sesler
firtnalarn ve facialarn uyarclar olarak alglanyordu. Farelerin
dinsel ve kutsal nesneleri kemirmeleriyse Kaderin o eve ok kt
bir darbe indirmeye hazrlandna iaret saylyordu. Ryada fare
grmek ruhun bedende skp kaldm ve kp gitmek istediini
iaretliyordu. Gen erkeklerin dlerinde fare grmeleri dii cinsel
orgamn arzulamak saylrd; fare rahim demekti. Fareler topluca
bulunduklar takdirde mudaka bir ykm getirirlerdi. Bu nedenle
onlarda eytans ve byl gler bulunduu dnlrd. Ortaa
argosunda fare yapmak demek apulculuk yapmak demekti.
Fareler ve sanlar birlikte insanla dman ve yabanc ne kadar
eytans ktlk varsa onun sembolleriydiler.8
Farelere atfen yaplm tm bu zellikler A dolf H itlerin ka
rakteristik zelliklerine de aynen uyuyordu. A dolf H ider de ksa
7

H itler, Mein Kampf, ss. 219-220.

B iederm an n , a.g.e. s. 229.

boylu, kk bir adamd. Neredeyse hi grnm eden yaamt.


Konrad H eidenin dedii gibi evresindeki yarm dzine insa
nn dnda onu yakndan gren pek olmamt. A dolf H itler de
karanlk ve izbe yerlerde yaamay seviyordu. B unun iin yerin
altnda birok smak (Bunker) yaptrmt. O da fare gibi apul
culuk yapyordu. O nda da eytans ve insanla yabanc ve d
man bir karakter vard. O da tpk bir fare gibi kk cssesiyle
koskoca bir fili (Avrupay) lgna dndrm t.
A dolf H itlerin az bilinen ve dolaysyla da tarihiler tarafn
dan hem en hi dikkate alnmam bir zellii, onun baz yaratk
lara gsterdii olaand ilgidir. H itlerin fareden sonra kurtlara,
kpeklere, stakozlara ve kuzgunlara kar ar bir duyarll
ve ilgisi vard. Bu yaratklarn sembolik anlamlar sadece 20.
yzyln deil belki de son bin yln en karmak ve enigmatik
(muammal, esrarengiz) liderinin karanlk i dnyasn bir miktar
aydnlatabilecek niteliktedir.
Almanlarn da kendilerini bal hissettikleri eski N ordik
efsanelerde yer alan gl ve yrtc kurt Fenris bu mitolojiye
gre yeni doan gnei paralar ve yer. Fenrisin bu davranna
kzan Baba Tanr O din (veya Wotan) bir savata onu ldrr, ama
sonra kendisi de lr. Fenris bu nedenle eytan sembolize eder.
Hristiyan Ikonografisinde kurt, iman sahibi kuzucuklarn aras
na dalp onlar paralayan eytans yaratk olarak resmedilmitir.
H ibir kurt evcilletirilemedii iin onda hilecilik ve desiseler
gizlendii dnlmtr. Ortaa hayvan kitaplarnda diabolik
glerin temsilcisi olarak tanmlanmtr.9 nl W erwolf5 (Kurt
Adam) ykleri bu gerei dorulamaktadr. Anglo-Sakson dil
geleneinde w er adam demektir. Eski alardan beri bilinen bu
yklerde kahramanlar, Lycanthropy diye adlandrlm olan bir
9

Bidermann, a.g.e. s. 387.

hastaln penesine derler ve zamanla Kurt Adama dnr


lerdi. Tp tarihinde bylesi adamlar tarafndan paralanm ocuk
ve kadnlarn bulunduu bilinmektedir. Eski Romallarsa kurdun
Augury diye bilinen gelecei bildiren kehanederin sahibi bir ya
ratk olduunu dnrlerdi.
A dolf H itlerin gizli hayatnda kod ad Bay K urtdu. Bu
hayvann maharetlerine duyduu hayranl ska dile getirirdi.
Hitler, Ukraynann Vinnitsa blgesinde yaptrd snana

98

AYTUN

ALTIIM DAL

W erwolf=Kurt Adam adn vermiti. Hitler D ou Prusyada da


ilgin bir ormanlk alan yeni bir smak yaptrmak iin semiti.
Hitler bu snana da Wolfsschanze=Kurt ni adn vermiti.
H itler bu snakta yaadka ona hi kimsenin ktlk yapama
yacan sylemiti. Gerekten de ona suikast dzenleyenler bu
inde ona zarar verememilerdi. H itlerin Viyanadaki genlik yl
larnda hayran olduu ikinci parti lideri de K urt Karl H erm ann
W olftu. Bu adam Radikal Partinin kurucusuydu.10
H itlerin D ou Prusyann R atensburg O rm annn en kuytu
kesinde yaptrd bu snak, garip bir rastlant olsa gerek, yz
lerce yl nce yine gizli bir snak olarak kullanlm ve daha son
ra Avrupay kasp kavuran, dehete salan Tton valyelerinin
gizli rgtlerini kurduklar ilk yerdi. 1940l yllarda burada
Tton valyelerinin ilk yeralt rgtn kurduklar bilinm i
yordu. nk evrede bunu belirleyecek bir iaret, ya da yazt
izi yoktu. H itlerin R atensburgda (Fareler Orman) bu yeri nasl
setii hibir zaman anlalamamtr. valyelerin tarihi konu
sunda uzman olan D esm ond Seward, H itlerin R atensburgda
yaptrd snak Ttan valyelerinin Kompturei diye bilinen
gizli merkezinin hem en yanndayd, diye yazmt.11 H itler nl
10 Ian Kershaw, a.g.e. s. 55.
11 D esm o n d Seward, The Monks o f War, T h e M ilitary R elig iou s O rders,

SS Birliklerinin yaadklar ve Pagan trenlerini dzenledik


leri atoya da Ratensburglu valyelerin tarikatnn ad olan
O rdensburgeni koymasn H einrich H im m lere emretmiti.
H itler bu snaktayken K ont Stauffenberg 20 Temmuz 1944te
Fhrerin alma odasna girmi ve ayann bir m etre yaknna
ok gl bir saatli bom ba brakp kmt. Bom ba patlam,
odada lenler olmu, fakat H itler niformasndaki birka yrtk
ve yzndeki nemsiz syrklarla suikasttan kurtulm utu. H itler
kurtuluunu K urt ninin gizemli koruyuculuuna borlu oldu
unu suikasttan bir saat sonra karlamaya gittii Faist D iktatr
Mussoliniye sylemiti. H ider bu suikastla ilgili olarak en az
bin kiiyi idam ettirmiti. K ont Stauffenberg ise kasap engeline
aslm ve lm filme alnarak H itlere seyrettirilmiti. Bu bom
balama olay A dolf H itleri ldrmeye ynelik byk suikasdarn yedincisi ve sonuncusuydu!
H itler kpeklere de dknd.BunlarAlmancadaW olfshunde
diye bilinen Alsasl kurt kpekleriydi. H itler Blondi adl kpe
inin dourduu yavrulardan birine K urt adn vermiti. Bu
kpein bakmn kendisi yapar ve onu hi kimsenin ellemesine
izin vermezdi. H id er Fransada da bir smak yaptrmt. Bu
snaa Wolfsschlucht (kurdun avn paralayp yerken kar
d ses) adn takmt. H itler SS Birliklerinden sz ederken de
benim kurt srm diye iltifat etmeyi severdi. A dolf H itlerin
kurda olan hayranl snr tanmamt. z kz kardei Paulanm
adm Bayan K urt olarak deitirmiti. Yannda en uzun sreyle
-yirm i yl- alm olan sekreterinin ad Johanna K urtW olftu.
G.L. W aitem yazdna gre, nl Volkswagen fabrikasnn k u
rulduu tepeye Wolfsburg (Kurt Tepesi) adn vermi ve hayat
boyunca sekreterlerini W olfin (dii kurt/A sena) diye armt.
Pen gu in, 1995, s. 117.

Kendisi iin sanat dnyasndan haber toplayan gizli ajann adysa


Dr.W olfhardt (Sk K u rt/Z o r Kurt) idi.Yakn dostu nl besteci
W agnerin kz W inifred Wagnere telefon ettii zaman kendisini
daima Mfetti K urt A ryor eklinde tantrd.12
H itlerin bir zamanlar ok yaknnda, sonra da Bamberg
Toplants kararlar gerei ok uzanda kalan ve ldrlen
Gregor Strasserin kardei O tto nun yazdna gre, H itler
Berline geldii zaman daima Bayan Bechsteinn evinde kalrd.

AYTUN

A LT IN D A L

Bu zengin dul A dolftan yirm i ya bykt. Bayan Bechstein,


H itlerin ban okar ve ona Benim gen kurdum diye hitap
ederdi. 13
Kpekler de kurtlar gibi Fhrerin ar ilgi ve hayranlna
mazhar olmu hayvanlard. Semboller dnyasnda kpeklerin ha
yaletleri grdklerine inanlrd. Bylece kpekler yaklamakta
olan tehlikeleri sezerler ve sahiplerini uyarrlard. Kpekler her

100

zaman sadakat ve ball sembolize ederlerdi. Baz cinsleriyse


(Hellhund gibi) eytana yardmclk etmeyi semilerdi. Bunlar
eytanla beraber R u h avclna karlard. H itler de mthi bir
ruh avcs ve hayalet izleyicisiydi. Yaklaan her tehlikeyi nceden
sezinleyebilmek gibi herkeste bulunmayan gizli bir yetenee sa
hipti. H itlerin sava srasnda siperde bile yanndan ayrmad bir
kpei olmutu. Bu kpekle ekilmi bir askerlik hatras vardr.
H itlerGizli Konumalar diye bilinen ve sadece Nazi Partisinin
en st efleriyle yapt konumalardan birinde kendisini ldr
mek isteyenlerden kurtulmak iin bavurduu en iyi taktiin
dzensiz yaamak, dzensiz yolculuklara kmak ve dzensiz saat
lerde randevuya gitmek olduunu sylemiti.14Tpk bir fare gibi
12 W aite, a.g.e. s. 29.
13 O tto Strasser, Hitler et Moi, Grasset, 1940, s. 84.
14 B iederm an n , a.g.e. s. 280. H itle r K uzgu n denilen karga t r n e de ok

nceden kestirilemeyen hareketler yapm, bir yerden dierine ya


hi gitmemi, ya da daha erken veya ok ge gitmiti. Bir kurt
kadar iyi gzlemci, bir fare kadar sessiz ve hzl, hareketli ve kendi
grlerinin doruluuna da bir kpek kadar sadkt.
H itlerin ar sevgi duyduu hayvanlardan biri de ilgintir ki,
stakozdu. Almanca Krebs (stakoz, yenge) ayn zamanda kanser
hastal demekti. H ider annesini ldren bu hastaln kendisini
de ldreceini sylerdi.15

lard. Hitler, 14 O cak 1936da zel olarak yazp hazrlad bir

Ancak en ilgin stakoz olay Alman istihbarat elemanlar ara


Amiral Canaris, ngiltereye kar bir operasyon dzenlemiti.
Buna gre, batan drt ajan ngiltereye gidecekler ve yakala
nacaklard. Bu operasyon balad ve ilk drt ajan yakalandlar.
Bunlardan biri Sjord Pons, ngilizlerin hesabna almay kabul
etti, ama dier idam edildiler.17 H itler bu gizli operasyona
Istakoz kod adn vermiti ve batan gidenler halanarak ld
rlmlerdi!
Istakozlarn yava yava halanmalarna acyan A dolf H itler
de gerek hayatnda bir casus olarak almt. Eer Istakoz
dk nd. B kz.:W aite, a.g.e. s. 46.
15 W aite, a.g.e. s. 20.
16 W aite, a.g.e. s. 47.
17 A n to n y C ave B row n, Bodyguard o f Lies, H a rp e r and R ow , 1975, ss. 2 0 8 209.

101

snda yaanmt. 12 Haziran 1940ta gizli istihbarattan sorumlu

HITLER

kararnamede stakoz ve pavuryalarn nce balarndan halanarak


ldrlm elerini istemiti.16

B L N M E Y E N

H ider Almanya'nn Fhreri olduktan sonra hayvanlarn ko


runmasyla ilgili kararname kartmt. H itler vejetaryendi ve
et yiyenlerden holanmaz, onlar kadavra ineyicileri diye aa

Operasyonundaki ajanlar gibi yakalansayd o da hi kukusuz


bandan vurularak ldrlecekti. Katilleriyse Almanyadaki
en eski, en kkl ve en korkutucu yeralt rgt olan Kutsal
Vehmin ya da dier adyla Femegerichtenin yeminli cellatlar
olacakt. Kutsal Vehmin cellatlar, casuslar deerlerine gre ya

102

AYTUIM

A L T IN O A L

ahrlarndan, ya da enselerinden kurunlayarak ldrrlerdi.18

18 R eitlin g er, a.g.e. s. 36. H itle rin 1919-20 yllarndaki faaliyetleri'Yuzba E h rh ard tn ynlendirdii Kutsal V ehm tarafndan izleniyordu. D aha
sonra A m iral olan Canaris, o yllarda Kutsal V ehm de yeydi.

2.2. TAROTTAK AY KARTI

Kader nihayet bana bir ipucu vermi gibiydi.


A d o lf H itler, Kavgam, 192419

G nm zde Tarot Kartlar diye bilinen resimli fal ktlarna


O rtaada Alman Kartlar deniliyordu. Katolik dinine kl
zoruyla sokulmu olan Almanlar, daha sonraki yzyllarda bu
kartlarda yer alan R u n e ekilleriyle Pagan gemilerindeki
Aryan ibadet ve tapnma tarzlarnn Kiliseden gizleyerek srdr
mlerdi. R u n e ekilleriyle eski N ordik alfabeyi oluturuyordu
ve Pagan tanrs O din/W otann yapt bylerde kullanl
yordu. (Bkz. Ek) Tarot Kartlar telkin yklydler. Bu kartlarla
fal bakanlar kiilerde aklcl deil, auto-suggestion (kendini
telkinle donatmak) harekete geiriyorlard.
Bu Tarot Kartlarndan biri Ay K art diye biliniyordu. Bu
kartn ortaya k, yazar Collin W ilsonun anlattna gre,
Hristiyanlk ncesi alara kadar gidiyordu. Bu eski Ay K art
19 A d o lf H itler, Kavgam, 1924, s. 223.

A dolf H itlerin en ok ilgi duyduu hayvann yaptklar tel


kinleri gsteriyordu. W ilson unlar yazmt:
... kartlardaki baz ekiller Rnesanstan da geriye, O rtaaa
gider. rnein Ay Kart bunlardan biridir. Bu kartta bir kpekle
bir kurt karlkl durmakta, arkalarndaki nehir, ya da denizden
km olan bir stakoz da onlara doru yrm ektedir. Tepedeki
Ayn kadn ehresi vardr ve gzlerinden i damlalar gibi ya
lar dklmektedir. Geri planda kelerde insana korku veren iki

104

AYTUN

A LT IN D A L

kule vardr. Bu kart bir zamanlar tapnlan Beyaz Tanra (Ay)


iin izilmi olabilir.20
Bu Tarot Kart, 6. Charles dnem inde deitirilmi ve ayn
ehresini kadna benzetm ekten vazgeilmiti. Oysa kart eski ha
liyle Almanlarn Tton-Pagan gemiini ve tanrasn sembolize
ediyordu. A dolf Hitler, Kavgam z bu Ay Tanrasndan ska sz
etmiti.
H itler ve yakn evresi astrolojiye, Ezoterizme ve gizli ilimle
re ar derecede dkndler. Buna ileride daha ayrntl olarak
deineceiz. u kadar sylenebilir ki, SSleri yneten H einrich
H im m lerin, R u d o lf Hessin ve Alfred R osenbergin ve dierle
rinin zel astrologlar ve Okltizmle uraan elemanlar vardr.
A dolf H itler bata Swastika (Gamal Ha) olmak zere Naziler
iin izdii tm nian, rtbe, flama, yzk ve mifer desenlerini
hep gizli ilimlerde kullanlan ve Kilise tarafndan yasaklanm
sembollerden ve bunlarn insanlar zerinde yapt renk efekt
lerinden kopya etmiti. rnein Gamal H aa krmz rengini
veriini Kavgam'da yle anlatmt: Krmzy zellikle setim.
Bu renk ok youn eneji tar. B unu gren dmanlarmz
20 C o lin W ilson, The Occult, R a n d o m H ouse, 1971, ss. 113-114. Kiisel
M anyetizm ve dier O k lt pratikleri iin bkz.: G areth K night, Occult
Exercises and Practices, Sunchalice, 1997.

korkacaktr. Bize ise krmz cesaret ve saldrganlk verecektir.


Hitler, ilgintir ki, bir Trk-M slm an gelenei olan Kurun
D k t rm eye de ok ilgi duymutu. Belirli zamanlarda kurun
dktrrd.
Eski Alman geleneklerine ve T ton valyelerine ocuklu
undan beri hayranl olan A dolf H itlerinT arot destesi iindeki
kart ite bu Ay K artdr.
Hristiyan sembolizminde kabuklu deniz hayvanlar, stakoz,
ler. Bu hayvanlar kabuk deitirdikleri iin bunlarn, eski A dem i
karp attklar dnlrd. Bu garip tanmlamann anlam
uydu: Eski hayatn yaayarak lm olan biri mezarda, eski
yeryzndeki hayata yeniden yepyeni bir kimlikle dnebilirdi.
Istakoz ve yengecin astrolojik evi Ayd ve metali de gmt.
u, bilincin uyandrlmas ve yalnz kalmak, inzivada yaamak
arzusu olarak yorumluyorlard.
Kule ekli de byk bir sembolik anlam tayordu. En tann
m kule sembolizmleri masonlukta yer alyordu. Bunlar J achin
(Tanr bizim kurucum uzdur) ve Boaz (G ondadr) adl Hz.
Sleymann M abedinde yer alan stunlu kulelerdir. Kuleler ve
stunlar sadece dinsel anlamlar tamazlard. Ayn zamanda askeri
zaferleri de sembolize ederlerdi.21
i damlalar da sembolik anlamlar tard. i damlas, sa
M esihin dnyaya geri dnyle ilgili kehanetleri bildirirdi.
Ayn zamanda Tevratta geen M anna diye bilinen hi tkenm e
yen bir yiyecekti.Yahudiler, Exodusle Msrdan ktktan sonra
M usann istei zerine hibir yiyecek bulunmayan lde krk
21 Biedermann, a.g.e. ss. 266-8.

105

Astrologlar bu Ay Evini gebelik, tutukluluk, vaftiz, yeniden do

HITLER

hayatndan ve onun kendisine verdii kim likten kurtulabilirse

B L N M E Y E N

pavurya, yenge astrolojik olarak tek bur (Yenge) olarak geer

yl sreyle ite bu M annay yiyerek yaamlard. Simyaclkta


i damlas Felsefe Tann Tohum u anlamnda kullanlrd.
Hristiyan sembolizminde ise Kutsal R u h un kederli yrekleri
teskin etm ek iin kulland armaan olarak tannrd.
Tarot Kartlarn okumasn bilenler arasnda hangi eklin
hangi telkini (suggestion) verdii konusunda tartmalar vardr.
Baz ekiller bu kartlara sonradan eklenmitir ve bunlar m uhte
melen branice telkinleri yanstyorlard. Ancak zgn halindeki

AYTUN

A L T IN D A L

bu Ay Kartnn, kadim yonya khinelerinden Sibele ait olduu


hususunda tartma yoktur. Bu kart bir Oracle (gelecekle ilgili
bilgi) taycsdr. Ay (Tanra) yzn sola evirmitir. Bu onun
gelecee doru bakmakta olduunun iaretidir. Gzlerinden tam
19 damla ya (i) akmaktadr. Bu, 19. dnem veya yl veya yzyl
veya 19. gn demektir. Aya bakarak birbirlerine uluyan ve hav
layan kurtla kpek aralarnda uzlamazlk bulunan iki astrologu

106

sembolize etmektedir. kisi de Tanradan yeryzne gnderil


mi olan gze gzkmeyen (invisible) kutsal kiinin kimliini
sadece kendisine sylemesini istemektedir. Bu grlmeyen kur
tarcnn 19. dnem de geldiini, ya da geleceini bu iki astrolog
bilmemektedirler, kavgalar bu yzdendir.
Karttaki kpek, sadakatini sunmak, kurt ise ona diabolik
glerini verebilmek iin bu grnm eyen kurtarcnn kimli
ini renm ek istemektedirler. Karttaki kpek, sembolik olarak
A dolf H itlere lnceye dek bal kalmaya yemin etmi SSleri
ve Nazileri temsil etmektedir. K urt ise A dolf H itlere diabolik
hileleri retmi ve onu Bay K urt (H err Wolf) yapm olan
gcn sembolyd.
Bu zel Ay Kart ok gl bir auto-suggestion enerjisiyle
ykldr. Bu kart eline alan ve desteden seen kii mutlaka
kendisinde baz gizli gler bulunduuna inanr. Kartta yer alan

stunlar veya kuleler kiiye etkileyici, hipnotize edici baklar


kazandrr. Bu baklara sahip olan kiide m nem onic telkin
yetenei ykselir ve baklar yazl szlerinden daha etkili olur,
(mnemonic, gz hafzas, bir grdn bir daha hi unutm a
mak.) Gizli O klt ilimlerinde olan H erm etizm asndan okun
duunda Ay K artnn suggestio falsi diye bilinen yalan syleme
telkini yapt grlr. Kii kendisine o denli gl bir telkin
vermitir ki sylediklerinin, yalan veya olaanst olduuna
sylenilenin yalan olduunu dnmezler. Yine ayn gizli ilim
asndan kuleler ve stunlar bastrlm gerei sembolize eder
ler. Stunlar ve kuleler H erm etic gerei gizlemek, bastrmak
kurtaracak olan K urtarcnn kimliinin aklanmasyla ortaya
kabilecektir.

mtr. Istakoz ikinci evresinde vaftizi sembolize eder. Hitler, siya


sal hayata inisye (gizli bir partinin trelerine uygun olarak kabul
edilmek) olmutu. H itlerin siyasal bir partiye -gerekte gizli bir
rgte- kabul edilmesi, onun vaftiz edilmesidir. Istakoz nc
evresinde tutukluluk ve cezaevini iaretlemektedir. Hitler, vaf
tizden sonra 1923-24te tutukluluk yaamtr. Istakoz drdnc
olarak yeniden dou sinyalini vermektedir. H itler tutukluyken
partisi dalm, fakat ktktan sonra siyaseti olarak eskisinden
ok daha gl ekilde yemden domutur. Istakoz, beinci ev
resinde bilincin uyandrlmas gerektiini gstermektedir. Hitler,
1. Dnya Savandan yenik kan ve mthi bir eziklik ve aa
lk duygusu iine srklenen Almanyaya yeni bir bilin as
yapm ve kendine olan gvenini kazanmasn salamt. Istakoz

107

Istakoz sembolizmi ilkin gebelik iareti olarak yorumlanmtr.


Hitler, Almanyay Gamal H ala yeniden bir savaa gebe brak

HITLER

amacyla orada yer almaktadrlar. B u gerek ise tm insanl

B L N M E Y E N

inanmaz. Karsndakiler de o kiinin m nem onic telkini altnda

altnc evresinde, yeni bir R u h un habercisidir. H itler m itolojik


Aryan R u h u nu kullanarak yeni bir Almanclk anlayn yarat
mtr. Istakoz yedinci ve son evresinde kiide inzivaya ekilme
ve yalnz kalma arzusunun uyanacan iaretlemektedir. H itler
zellikle 1943ten sonra ok az kiiyle grmeye ve zamannn
ounu inzivada geirmeye balamtr. Ay K artndaki stakoz
sem bolizm inde temsil edilen 7 evre H itlerin tm yaamn
aklar mahiyettedir.

108

AYTUN

A L T IN D A L

D ier sembollere gelince... K urt, ihaneti sembolize etm ekte


dir. H itler bir k u rt kadar haindi ve on u n bu h u yunu belgelerle
gstermeye hi gerek yoktur. H itler en sevdii kiilere bile iha
net etmitir. K pekle k urdun dala ise H itlerin her sylevinde
and iki olay simgelemektedir. Bunlardan birincisi Aryan
ile Yahudi arasndaki stnlk mcadelesi, kincisi de Versay
Antlamasyla Almanlar srtlarndan baklandlar eklindeki
H itlerci tezle, kartlarnn mcadelesidir. Versay Antlamas, 28
Haziran 1919da imzalanmt ve Almanya, tarihteki en ar ve
haksz sava tazm inatn dem eye m ahkm edilmiti.
Ay K artndaki Ay tehlikeyi, dm anlarn varln, sahte
dostlar ve ihanete uranlacan sembolize eder. H itler saysz
sahte dost tanmtr. Defalarca ihanete uram ve nl Aryan
kardeleri tarafndan aldatlmtr. T m yaam tehlike iinde
gemi, her zaman bir nceki gnnden daha fazla dman
olmutur. Aydaki sem bolik metal, G m tr. H itler t m yaam
boyunca gm altna yelemiti. H ibir zaman altn kullanm a
m ve hep gm taklar takmtr.
Ay K artnn Tarot destesindeki says 18dir. N um eroloji a
sndan bu (1+8) 9 saysn verir. H itlerin N um erolojik says da
36dr ve (3+6) bu da 9 saysn verm ektedir.

n l N um eroloji stad W. W yn W estcottu n 1890da ya


ym lanan Saylarn O kltik Gleri adl kitabnda anlattna
gre 9 saysna E nnead denilm ektedir. Eski alarda insanlar
E nneaddan ok korkarlard. 9 says h em ko rk u tu cu h em de
sihirli bir sayyd. 9 ve on u n 9 kat olan 81, en ok korkulan
sayyd. Bu say ortaya kt zaman m utlaka b ir deiiklik veya
facia olaca kans vard. sa M esih, sabah saat 9 da son nefesini
verm iti. 9 says bu nedenle kt ru h larn etkisi altnda kal
R a g o n un nl M asonik O k ltizm kitabna gre de 9, M ars
sembolize ediyordu ve A krep burcunun iaretiydi. Yahudilerin
kutsal 1. ve 2. M abederi, Yahudi takvim indeki Ab aynn 9. g
H itlerin N um erolojisi on un hayatnn bilinm eyen ynlerini
anlamakta gerekten de ok aydnlatc olmaktadr. A d o lf ve
11 saysn verm ektedir. H itlerin hayatnda bu 11 says H itlerin
uurlu says 7 den daha nem li b ir rol oynamtr.
D okuz says N um erolojide Volkan temsil eder ve kendisini
oaltan anlamna gelir. G erekten de 9 says baka b ir sayyla
arpldnda yine kendisinin (9) saysn verir. rn e in 9x2x18
(1+8=9), 9x9=81 vd. M asonlukta 9 says zel anlam tar. E n eski
ve saygn locann ad D okuz Sekin valye locasdr. Bu gizli
locann yeleri masonlarn t m srlarn bilen kiilerdir. Locada 9
adet gl ve 9 adet k kayna bulunurdu; kapya 9 kez vurulm a
dan ieriye girilemezdi. M asonlar E nnead adyla andklar 9 sa
ysnn b ir M esihi (haberci) gizlediini ve b u n u n d a Telesphoros
22 W .W y n n W estc o tt, The Occult Power o f Numbers, N e w C astle P u b lish in g
C o. In c., C alifo rn ia, 1984, ss. 8 8 -9 2 . A yrca b kz.: H a l A . L in g erm an , The
Book o f Numerology, S:W eiser, 1994.

109

H itler adlarnn N um erolojik deerleri 2 ve 9 dur. B u toplam

HITLER

n nde yerle bir edilmilerdi.22

B L N M E Y E N

m olan yeryz dem ekti. D ier b ir N um eroloji stad J.M .

olduunu ne srmlerdir. Gizli haberci, Telesphoros tehlikeli


bir kiiyi tanmlamaktayd, nk kelime anlamyla sona erdiren,
bitiren dem ekti. A dolf H itler tam bir 9 ve Telesphoros yani Sona
E rdiriciydi. Ama hepsi bu kadar deildir.
A dolf adnn N um erolojik deeri olan 2 says da DYAD
diye tanmlanmt. DYAD, Ayran dem ektir. G ndelik haya
ta yn veren ve farkl gsteren tm olgular ite bu 2 saysyla,
DYADla balantldr ve onun zelliklerini yanstr. rnein

AYTUN

ALTINDAL

Tanr ve eytan ikilem i DYADn en st farkllk gstergesidir.


Bu say kibirli cesareti, sonunu dnm eden gzkara biim de
servenlere girm eyi temsil eder. O kltizm de (2) saysnn radi
kal biim de kendisini Tevhidden (Tanrdan) ayrdna inanlr.
Dolaysyla 2, Tek Tanrm n karsnda maddi olan temsil eder.
A dolf ve H itler adlar, A dolf H itlerin ynlendirdii ve gizli
oturum larda grleriyle beyinlerini ykad Kara Tarikatn

110

(Black O rder) yeleri SS Subaylar iin kendini bilinen T anrdan


uzaklatrmak ve eski dzeni sona erdirm ek anlam n tayordu.
Kara Tarikatn yesi Naziler, bakanlar H einrich H im m lerle
birlikte hep bu uurda savatlar ve bu O kltik N asyonalizme
hizm et ettiler.
N um erolojiyle uraanlarn gsterdikleri gibi (11) korkun
bir saydr ve ktlkle ykldr. Kabbalistlere gre bu say iyi
ve gzel olan h er ne varsa onun tam tersini temsil eder. G nah
ykl, zarar verici ve m kem m el olmay reddetmi b ir saydr.
Kabbalistlerin saylarla uramaya verdikleri ad olan G em etriada
bu say, ykcln sem bol olarak deerlendirilmitir. John
H eydonu n dediine gre bu say araclyla blisi ve onun
karakterini tanm ak m m kn olmaktadr. Yahudiler bu sayy,
A dem Peygam berin ilk ei olduuna inandklar Lilith/D ii
eytanla zdeletirmilerdir. (Baz ultra-O rtodoks Yahudiler

Havvadan nce gze gzkm eyen bu eytan kadn Lilithin


dlerine girerek A dem i batan karttna inanrlar.) Yahudi
kadnlar elerinin bu eytan kadna kaplmamas iin yatak oda
larnn duvarlarna A D M C h V H C hV O LILIT yazarlard. Bu
szlerin anlam yleydi: A dem ile Havva buyursunlar ieri
girm esin kapdan 11 (Lilith).
Yahudi kadnlarnn yatak odalarna eytan kadn Lilith
belki hi giremem iti, ama ad 11 saysyla zde olan A d olf
Viyanadan elinde kk bir valizle ayrlm ve 25 Mays 1913te
M n ih e ulamt. H itler hayatnda M n ih i hi grm em i
ti. R u d o lf H ausler adl birinin verdii kiralk odann adresini
Josef P oppun Schleissheimerstrasse C addesindeki 106 veya

HITLER

ararken Alnyazs ona yeni b ir oyun oynam ve onu terzi

BLNMEYEN

H itler, Almanyann kapsn aralayp ieri girm eyi baarmt.

sonradan 34 (toplam 7) numaral eve gtrm t. G nlerden


H itler, Terzi P oppun kiralk odasn tuttu. A dolf H itler bu oday
tutarken ayn odada dnyann kaderini deitirmi bir adamn
uzun sre yaadn ve bu odada en nem li eserini yazdn
biliyor m uydu, bilinm ez. O dann daha nceki kiracs nl ko
m nist V ladim ir Ilyi U lyanov L enindi ve yazd kitap da N e
Y a p m a ly d ,23 L eninin odasna tanan H itler de ileride kitap

yazmay kuruyordu, ama o srada herhalde N e Yapmal? acaba


diye dnm olmalyd.
G ariptir ki, H itlere L eninin oturduu evin adresini ve
ren R u d o lf Hausler, 1930da N SD A Pa ye olmu, fakat A dolf
H itleri hayatnda hi grm ediini ve tanm adn sylemiti.24
23 W aite, a.g.e. s. 260.

24 Ian Kershaw, a.g.e. s. 83.

111

pazard ve bu yeni ev H itlerin 7. yerleim alan olacakt. A d olf

Ay K art da, A dolf H itlerin N um erolojisi de hayret uyand


racak ekilde onun karanlk yaamna k tutabilecek unsurlardr.
N edir ki, H itlerin Tarot kartlarna dkn olduuna dair hibir
belge yoktur. Ancak O kltizm in daha derin konularyla ok
yakndan ilgilendii ve astrolojiye merakl olduu bilinm ektedir.
A dolf H itler, Batl Inanlara da saplant halinde dikkat ederdi.
C olin W ilsonun yazd gibi, H itlerin gc sihirliydi... Gze
grnm eyen bir kaynaktan gelen bir gle birdenbire otom atik

AYTUN ALTINDAL

olarak harekete geerdi. Kendisini yakndan tanm olanlarn,


rnein Ldecke, Hanfstaengl, G regor Strasserin anlattklarna
gre yakndan izlendiinde H itler hibir karizmas olmayan sra
dan bir adamd. N e var ki, gcn kullanmas gerektiine karar
verdii an birdenbire, orkestrasn harekete geiren bir maestro
gibi, sihirli gcn ortaya koyuverirdi.257
H itlerin bir dnem ekonom i danmanln ve srdaln

112

yapm olan O tto Waganer, ondaki bu sihirli gce en yakndan


tank olmu kiiydi. 2. Dnya Savandan 45 yl sonra (1990)
yaymlanmasna izin verilen anlarnda unlar yazmt:
Konumas ok garipti. B irok insan hipnotize olduunu
hissetmitir. Gerekli grd zamanlarda sanki bir dmeye
basar ve dnce mekanizmasn harekete geirirdi. Bylesi du
rum larda kiiler neler konuulduunu anlamadan psikolojik bir
bask altna girerlerdi.26
Yazar Sebastian Hafiher, A dolf H itlerin Anlam N edir? diye
bir soru sorm utu. H afiher bu sorusunu kendisi yantlamt: O na
gre H itlerle L uther arasnda ilgin bir benzerlik vard. Luther,
A lm anlarn ulusal kimliini, H itler ise bu kim liin altnda giz
lenmi olan Bunalm lar (fits=buhran, n bet geirm ek) aa
25 W ilso n , a.g.e. ss. 1 78-9.
26

W agener, a.g.e. s. 179.

karmlard. Ayrca Alm an tarihinde ne ikinci b ir L uther ne


de ikinci bir H itler vard. D ier b ir deyile L uther de, H itler de
ncesiz ve Sonrasz kiilerdi.27
H itler de dier A lmanlar gibi batl inanlara ok ilgi duyard.
A ncak ru h arma ve Spiritualizm gibi konular sevmezdi ve
bunlar yasaklatmt. Bunlarla uraanlar alaya alrd.28 N ed ir
ki, hibir bilim adam nn ciddiye almayaca ekonom ik ve/veya
toplumsal projeleri byk bir ilgiyle dinlerdi. B u tip sama g

koyduk, demiti.29
H itlerin bu garip zellii dnya basnnn da ilgisini ek

HITLER

miti. H itlerin tu h af fikirlerini ve davranlarn izleyen Fransz


yazar G eorg B ernhard onun Almanyasn dnyann Sekizinci

BLNMEYEN

zken bir ekonom ik projeyi dinledikten sonra O tto W aganere


ve G regor Strassere dnp, te imdi Felsefe Tan cebim ize

H arikas ilan eden bir kitap yazmt. Kitapta B ernhard, H itleri


geriye gtrm ekte olduunu ve b u n u n sonunun da ok byk
b ir ykm olacan savatan iki yl nce tahm in etm iti.30
T arihi A lan B u llo ck u n da altn izdii gibi H itler,
N ap o ly o n dan da, Stalinden de, M ussoliniden de daha fazla
yetkiye ve gce sahip olm u tu.31 Alm anya o n u n d n em in d e
27

Sebastian H affner, The Meaning o f Hitler, P h o n ix , 1997, ss. 1 63-4.

28

H itle rin n l T h eo so fst R u d o lf S te in e r ld rtm e k istedii b ilin iy o r


du. R . J. Stew art, Prophecy, E lem e n t, 1990, ss. 1 08-9.

29

"H itler, Memoirs o f a Confidant, E d . A shby T u rn e r Jr., Yale U n i. Prs.,


1985, s. 33. (Ksaca W aganer)

30

G e o rg B ern h ard , Le Suicide de la Republique Allemande, T rad u it de


lA llem an d p a r A n d re P ie rre, Les E d itio n s R ie d e r, S ix iem e E d itio n ,
1933, ss. 7 -8 .

31

B u llo ck , a.g.e. s. 403.

113

20. yzyln Almanyasn O rtaan mistik karanlna gerisin

Anayasasz olarak ynetilm i ve o n u n szleri anayasa kabul


edilmiti. H itle rin A lm anyay y netirken kulland y n
tem ve kurallarla, A lm an halkna gsterdii ktidar G c
Ay K artnda tem sil edilmi olan alt hususla alacak ekil
de uyum aktadr. B u alt husus, H itle rin D nya G r n e
(W eltansschauung) sem bolik olarak tastam am uym aktadr.
B unlardan stakoz, K an ve Y eniden-D ouu; K pek, sadk
A ryanlar; K urt, ktid ar ve iddet kullanm n; Ay, F h re rin

AYTUN ALTINDAL

iradesini; Stunlar, birbirleriyle atan rklar ve H itlerci


Irk K u ram m ve i D am lalar da H itle rin ilkelerini, yani
Anayasay tem sil etm ekteydiler.
uras bir gerektir ki, H itler hibir zaman Ateist olmamt.
Kendi Alnyazsna yreinde hibir kuku tamadan inanm
t. Ayn ekilde kendi dnda, ondan bamszca var olan, fakat
gze gzkm eyen bir G Kaynann varlna da inanm ak

114

tayd. Bu esrarengiz g kayna O dic Force diye biliniyordu


ve H itler bu bilimsel kuram a ok inanmt. Belki de hayatnda
inanm ak ihtiyacn duyduu tek akadem ik gr buydu.32 N e
var ki, dini konularda konuurken daima kukucu davranrd.
nl Masa Sohbetlerinden birinde Eski A hit de Yeni A hit de
Yahudiler tarafndan uydurulm utur, demiti. K onu eski Aryan
dini W otanizm den (Tanr O d in in dini) aldnda m rn
birW otanist aman olarak tamamlamayacan ve O d in in gizli
R u n e bylerini ve ifrelerini zm ekle geirmeyeceini belirt
mi, sonra da garip bir benzetm e yapmt: H erhalde bir Buda
olarak lm ek de bana yakmaz.
A dolf H itler byle buyurm utu, ama 1 Mays 1945te onun
ld, ya da ortadan kaybolduu gecenin sabah B erline
giren Kzlordu Birlikleri igal ettikleri terk edilmi bir Nazi
32 Waganer, a.g.e. ss. 33-4.

K ararghnda gzlerine inanam adklar bir olayla karlam


lard. Geri bina terk edilmiti, ama byk salonlarda yan yana
dizilmi bin kadar N azi niform al ceset yatyordu. Askerler ce
setlerin kim liklerini incelediklerinde bunlarn Himalayadan gel
mi T ibetli Budist Keiler olduklarn grm lerdi. B u keiler
niin ve ne zaman B erline getirilm iler ve niin topluca intihar
etmilerdi, hibir zaman anlalamad.33

BLNMEYEN
HITLER
115

33 J. H . Brennan, a.g.e. ss. 85-6.

2.3. GKTEN GELEN M EK TU P

O tu z Y l Savalarn d a n b u y a n a k a n m z v e r u h u m u z z e h irle n
m itir.
A d o lf H itler, Kavgam34

Bata A dolf H itler olm ak zere N azi Partisin in st kademesinde


ve karar-verici kurum ve kurulularnn banda olan kiilerin
tam am na yakn, parti yesi olm adan nce baz gizli yeralt r
gtlerine yeydiler. Bu gizli yeralt rgtlerinde edindikleri bil
gilerle N azi D nya G rn oluturdular ve nce Almanyann,
sonra da tm Avrupann yaam tarzn deitirm ek istediler.
B irok tarihinin de belirttii gibi N azizm gerekte bir O k lt
M illiyetiliiydi.35 Tarihte, ok eski alarda M srda, Babilde
ve en ge olarak da N o rd ik halk topluluklar arasnda var olan
gizli ilim lerden yola klarak kurulm u bir D nya G ryd.
Hitler, kendisinin zellikle bir ideoloji ve/veya d o k trin deil bir
D nya G r yarattn h er frsatta ve her yazsnda aka
34

H itler, Kavgam, s. 396.

35

G o o d ric k -C la rk e , a.g.e. s. 186.

vurgulamt. B u dnya grnn tem elindeyse A lm anca d


ndaki dillerde H alk ve M illet kavram larn birlikte karlayan
Volk kavram vard. te A lm an Volku n u n (bundan sonra kolay
olsun diye halk diyeceiz) gizli, A rkaik deerleri N aziler tarafn
dan ok kutsal saylyordu. B u alanda 19. yzyln ortalarndan
balayarak saysz kitap, dergi ve incelem e yaymlanm, ok
geni b ir literatr oluturulm utu. B u alanda n yapm kiilerin
banda Baron Kari von R eichen b ach geliyordu. B u soylu kii
Spiritualistti. Dr. R eichenbach, 1845 ylnda O d ik G diye bir
kuram gelitirmiti. B ilim otoriteleri tarafndan o dnem de bu
kuram bilim d saylmt. N e d ir ki, 1930larda H itler bu kura

manyetik g, belirli b ir disiplin srecinin sonucunda ok etkili

g cn varln kantlamaya uramlard. H itler, srda O tto


W aganere (1888-1979) O d ik G kuram ndan ok etkilendi
ini aklamt.
N azizm e bir dnya gr olarak yn verm i dier nl ki
ilerse G uido von List, (1865-1919) ve o n u n rencisi olan eski
K atolik papaz Lanz von Liebenfelsti (1872-1954). G uido von
List gemiteki T to n ve C erm en kabilelerinin yaam tarzlarn
ve sem bollerini 20. yzyla tamt. A vrupadaki ilk Yeiller ve
evreci hareketi 1880lerde tam b ir rk olan bu adam k u r
m utu. List,Yahudileri insanl zehirleyen parazitler olarak g
ryordu. O n a gre yce A lm an rk, ne yazk ki bir Yahudi kefi
olan Katolisizm ve Kilise tarafndan kirletilmiti. Liste gre yer
yznde uygarlk adna ne yaplmsa bunlarn tam am n Aryan,

117

bir kuvvete ve etkilem e gcne dntrlebiliyordu. 1940l


yllarda N azi doktorlar zellikle gen bakireleri kullanarak bu

HITLER

m yeniden canlandrtt. Dr. R eich en b ach n O d ik G c insan


bedenindeki m anyetik glerin ve yaylan snn gcyd. Bu

BLNMEYEN

tp doktoruydu ve ayn zamanda da tannm b ir O kltist ve

Beyaz N o rd ik Irk yapmt. Listin kitaplar defalarca baslm ve


yarm m ilyonluk bir tiraja ykselmiti. Hitler, K avgam da Listin
grlerini aynen tekrarlam ve ska yapt gibi bu grlerin
gerekten kendisine ait olduunu ne srmt.
List ve benzerlerinin tezlerinden biri de, Eugenics (zrl
ve geri zekllarn ortadan kaldrlmas) adl lm cl, Tem izlik/
Kan A rtm a ilkesiydi. H itler, bu yntem i, nce zrl Almanlara
uygulad, Yahudilerden nce yaklak yz elli bin zrl Alman

AYTUN ALTINDAL

hastanelerde ldrtt.36
G uido von List, adndaki soyluluk belirten v o n taks
n sonradan eklemi ve kendi aile soyaacn R o m a -C erm e n
m paratorluunu ynetm i olan P agan-T ton valyelerine
balamt, gerekte saray soylusu deildi. List o denli nlyd
ki Almanlar onunla ayn soyadn tayan Albay List iin dzen
siz erlerden oluan b ir birlik kurm ulard. Bu birlikte zellikle

118

Listin Aryanclkla ilgili fikirleri tartlm ve savan en youn


sralarnda bile, hi aksatmadan Listin deneylerini yneten til
mizleriyle O kltizm konusunda mektuplamalar ve yazmalar
yaplmt. A dolf H itler, ilgintir ki, ite bu List Birliine atanm
ve sava sonuna kadar bu birlikte kalmt.
Sava srasnda List Birliin den dier birliklere ok ilgin
bir m ektup datlmt. Bu m ektuba G kten G elen M ek tu p
(H im m el Brief) deniliyordu.37 B una gre, M elek M ikael sadece
Almanlar iin gkyznden bir m ektup yollamt. M elek m ek
tubunda Alm anlarn arasndan kacak olan bir kiinin Katolik
Kilisesini de ykarak Almanyann Fhreri olacan ve nce
36

D ie M nner H inter Hitler, D r. T h o m as R d e r-V o lk e r K ubillus (H rsg),


W er die geheimen Drahtzieher hinter Hitler wirklich waren... P i-V erlag fr
P o litik u n d G esellschaft, 1994.

37 W aite, a.g.e. s. 115.

Almanyay, sonra da t m dnyay Kiliseden ve Y ahudilerden


kurtaracan mjdelem iti. (M ektup halen Bodleain M zesinin
arivindedir.) H itler, 2. D nya Sava sonrasnda da erlere bu
m ektubu okum ak m ecburiyetini getirmiti.
Almanlar Hristiyanla en son giren topluluktu. O nlarn
Hristiyanlatrlmas iki yz yldan fazla srm t ve 9-11. yz
yllarda Almanlar, Katolik olm am ak iin ok direnmilerdi. Fakat
sonunda gerek Katoliklii Almanlatrarak m ecburen kabullen
Yahudiler, Latinler ve Araplar gibi Kutsal Yazlar ve K itaplar
ve zgn Tek-Tanr anlaylar olamamt. O gnlere kadar
inandklar tanrlar, bata O din-W o tan olm ak zere hep barbar
utanlacak bir ey yok. Bizler gerek Barbarlarz ve bununla da
g urur duyarz, demiti.

birliklere datmt. Sava srasnda A d olf H itler, olduka tehli


keli bir grev olan ulaklk yapyordu. D m an saflarnn arkasna
gem ek ve dier birliklerle balanty salamakla grevliydi.
H itler bu greve yedi arkadayla balam, bunlardan lm,
b iri ar yaralanmt. H itler de iki kez yaralanmasna ram en sa
vatan sa kmt. H itler nl m ektubu hep gsnde tamt.
H itlerin O kltik (gizli) ilimlerle tanmasysa savatan nceye
dayanyordu.
T arihilerin ortak grlerine gre A dolf H itler, O k lt ili
miyle ve T tonik-A ryan retileriyle -ki bunlarn ounu List
kuramsallatrmt- ilkin Listin izleyicisi Lanz von Liebenfels
adl K atolik Kilisesinden atlm bir papazn yaymlad antiSem itik O stara adl dergi araclyla tanmt. lgintir ki,

119

G kten G elen M ektup, savaan Almanlara byk m oral


verm iti. H itler de kendi birliine ait olan bu m ektubu dier

HITLER

tanrlar olm utu. te bu nedenle H itler konum alarnda ska, ...

BLNMEYEN

m ek zorunda kalmlard. B u nedenle A lm anlarn hibir zaman

Lanz von Liebenfelsin adndaki soyluluk taks von da uy


durmayd, onun da tpk hocas Guido von List gibi Alman ve
Avusturyann saray soylularyla hibir kan ba yoktu. Ayrca o
da birok sahte ad ve unvan kullanmt. D arbeler yapmaya kal
km, baarsz olmutu. G eorg Lancz, Shurl Lanz, Dr. Jorg Lanz
kulland sahte adlar ve unvanlardan bazlaryd. A dolf H itler ite
ilk kez bu adamdan Arkaik Volk deerlerini ve retisini ren
miti. Liebenfels savatan sonra 1951de, H itlerin 1912-14 yllar

120

AYTUN ALTINDAL

arasnda kendisini ziyaret ettiini aklamt.38 1920li yllarda


Hitler, Liebenfelsin hayran olan baka bir eski papazdan, Aziz
Jerom eun mistik H yerom ite Tarikatna bal Peder Bernhard
Stem pfleden ok gizli bilgiler almt. N edir ki, H itler anslye
olunca kendi gemiindeki birok srr bilen bu adam 1934te
hunharca ldrtmt!
A dolf H itler m r boyunca daima ok garip zellikleri olan
aileler ve insanlarla bir arada olmutu. Bunlar ya sahte unvanlar
ve sahte adlar kullanmlar, ya da Almanlkla hibir kan balar
olmad halde Safkan Almanm gibi davranmlard. Gazeteci
Konrad H eidenin belirttii gibi H itlerin evresinde daima yarIngiliz, yar-Amerikal, yar-Fransz, yar-talyan, yar- ek, yarR o m en ve hepsinden ilginci yarm veya eyrek Alman kan ta
yan kiiler bulmutu ve bunlarn tm de kendilerinin Safkan
Alman ve Aryan olduklarn iddia etmilerdi.39 rnein H itlerin
koruyucusu zengin dul Elsa B ruckm ann gerekte bir R o m en
Prensesiydi ve nl Bizans H anedan Kentakuzenlerin kzyd.
Elsa Bruckm ann, ayn zamanda son Bizans mparatoru Paleolog
H anedam m n da en yakn akrabasyd. H itleri Avrupann
soylularyla bu kadn tantrmt. Ayrca T ton rkn en ok
38 W aite, a.g.e. s. 110.
39 H e id en , The Fhrer, s. 199.

yceltmi olan H. Stuart Chamberlain de yarmkan Fransz ve


yarmkan ngiliz olmasna ramen safkan Alman olduunu ne
srm ve P an-C erm en hareketini doktrinletiren bir kitap
yazmt. Yal Chamberlain, kendisiyle tantrlmak zere evi
ne getirilen gen A dolf H itlerle bir sre ba baa grtkten
sonra, onun Almanyann bekledii Fhrer olacan sylemiti.
Chamberlain bu aklamasn yaptnda H id erin adn henz
hi kimse duymamt. Chamberlain, nl kom pozitr ve bes

Alfred R osenberg, R us igali altndaki Estonya-Litvanya toprak


larnda domutu ve anadili Rusayd. arlk R usyasnn gizli

Hessti ve o da gerekte Msr vatandayd.40 skenderiyede

Alman tarihinin en gizli ve kanl rgtnn yesiydiler. B u gizli


rgtn yeleri A dolf H itleri yetitirmiler, zengin evrelerle
tantrmlar ve Nazi Partisine maddi kaynaklar salamlar
d. H itlerin nce NSDAPnin, sonra da Almanyann bana
gemesinde bu gizli rgtn 1200 yesinin ok byk pay
olmutu. Nazi Partisinin ilk kurucular olan G ottfried Feder,
Kari H arrer (bakan), A nton D rexier ve H itlerin Kavgam ithaf
ettii Babacan D ostu nl D ietrich Eckart hep bu gizli rgtn
yeleriydiler.
Bu gizli rgtn ad T huleydi. rgtn kurucusu ise Baron
R u d o lf von Sebottendorfftu. Baron Sebottendorff da gerekte
sonradan evlat edinilmi Silezya asll biriydi. O da birok sahte
40 Peter Padfield, Hess, Paperm ac, 1991, s. 3.

121

domutu ve Arapa konuuyordu. H itleri desteklemi ve ona


yol gstermi olan dier birok kii gibi R osenberg ve Hess de

HITLER

servisleri tarafndan hazrlanm olan nl Sion Protokollerini


Almanyaya gizlice sokan bu ahst. D ier nl Nazi ise R u d o lf

BLNMEYEN

teci R ichard W agnerin damadyd. Nazi Partisinin M anevi


Bamfettii ve A dolf H itlerin en yakn iki adamndan biri olan

ad kullanmt. G erek ad Adam Alfred R u d o lf G lauerdi ve


saray soylularyla hibir kan ba olmayan sradan b ir elektrik
teknisyeniydi. Tarihi Jo h n Tolandn yazdna gre, ok esra
rengiz bir adam olan Baron S ebottendorffu n karanlk hayatyla
ilgili ok az bilgi vard. R astlant bu ya, Baron Sebottendorff
da hem adn hem vatann hem de inancn deitirmi bir
adamd. T hule adl gizli rgt kurm adan 7 yl nce, 1911de
T rk-O sm anl vatandalna gemiti. lgintir ki, T rk vatan

122

AYTUN

ALTINDAL

dalna geiinden bir ay sonra evlat edinilm e yoluyla Baron


S ebottendorff olm utu. S ebottendorff bu kadarla kalmam, bir
de kendisinin Bektai Babas olduunu Almanyadaki belgelere
geirtmiti!
Gerek udur ki, bu esrarengiz T rk vatanda, Alm an Baronu
olmasayd ne Alm an i Partisi (DAP, sonra NSDAP) ve H itler
ne de H olokast olurdu. A dolf H itlere iktidar yolunu aan
(Wegbereiter) ilk ahs ite tarihe ok esrarengiz diye kayt
drterek gemi olan bu adamdr. H itler, 1919dan 1936ya
ve sonrasna kadar hep bu esrarengiz B aronun kurduu gizli
rgtn yeleri tarafndan korunm utu. H itlerin avukat ve
N rn b erg de idam edilm eden nce H itlerin ailesiyle ilgili
Yahudilik iddiasn ortaya atan Hans Frank da B aronun kurduu
T h u lenin yesiydi.
Christina Schroeder, A d olf H itlerin en gvendii sekreterle
rinden biriydi. F hrerin birok srrn renmiti. Fakat hibir
zaman bunlar aklamak istememiti. 2. D nya Sava bittikten
sonra Schroeder uzun sre sorguland. Bylece baz karanlk
noktalar aydnlatlabildi. Sekreterin verdii bilgilere gre st
rtbeli N azilerin tam am na yakm, bata da A dolf H itler olmak
zere astrolojiye, O kltizm e, H erm etizm e ve dier ilgili gizli
ilimlere ar bir dknlk gstermilerdi. rn e in 2. Dnya

Savann en ok aranan N azilerinden H itlerin en yakn ar


kadalarndan M artin B orm ann, A lm an O kltistleriyle gizli ve
tehlikeli ilikiler kurm utu.41 D ier gl bir N azi, SS birlikleri
nin ba ve Yahudi Kasab H ein rich H im m lerse birok tarihinin
de belirttii gibi t m yaamm astrolojiye ve O kltizm e adam
biriydi. H im m lerin zel astrologlar ve rm inizm diye yeni bir
din kurm aya alan Kari M ariaV iligut adl bir de G u ru su vard.
Viligut, H im m lerin R asputini diye tannm t.42 n l damzlk

insan haralarnda iftletiriliyorlard. H itler ve H im m ler, bylece


yeni ve stn bir rk yaratmak arzusundaydlar. B u iftleme
G nm zde bu ocuklardan birou halen A lmanyada ok st
dzeyde ynetici durum undadrlar.

almasna izin verilmiti. R auschningin belirttiine gre bu sofra


sohbetleri srasnda F hrerin en sevdii konular K araby ve
M istisizmdi.43 H itler bu konularda konum ay ve grleri
ni anlatmay ok seviyordu. B ir sohbetinde unlar sylemiti:
Eski A hit olsun Yeni A hit olsun hi fark etm ez. san n sy
ledikleri de fark etm ez. B unlarn tam am o bildik eski Yahudi
ktldr. H itler bu szlerini u yargsyla noktalamt:

41

D ouze A n s Auprs D H itler / Confidences d une secretaire particulire


d Hitler recueillies par Albert Zoller, R e n e Juliard, 1949, s. 45.

42

G o o d ric k -C la rk e , a.g.e. ss. 177 -1 9 1 .

43

H e rm a n n R au sc h n in g , Gesprche M it Hitler, 2. A uflage, E u ro p a Verlag,


1940, s. 202.

123

H erm an n R auschning de uzun sre H itlerin yannda b u


lunm utu. H itlerin nl sofra sohbetlerine katlm ve notlar

HITLER

lerden doan ocuklar, N azi Partisi tarafndan yetitirilmilerdi.

B LN M EYEN

insan haralar kurm a fikri onundu. Bu kuram a gre, SS subay


lar, 1935ten itibaren A ryan rkn temsil eden bakire kzlarla

Biz zgr nsan (Free Man) yaratmak istiyoruz.44 lgintir ki,


Aloys H itler salnda zgr O kul adl gizli bir rgtn yesi
olmutu; olu A dolf da zgr nsan yaratmak iin Karabyy
ve Okltizm i kullanan kiilerin kurduklar gizli rgtlerle bir
likte almt.
A dolf H iderin yneticilik vasflaryla yntemi deiik bir ba
k asyla incelendiinde ortaya onun duygu ve dnceleriyle
ilgili ok belirleyici veriler kmaktadr. rnein Hitler, kyl

124

AYTUN ALTINDAL

ln tad deerlere ok nem veren biriydi, fakat kylleri


hi sevmezdi. Benzer ekilde akademik ve bilimsel kuramlara
da hi inanmazd. Alman bilim adamlarnn yaptklar keiflerin
Yahudiler tarafndan alndn sylerdi. Hitler efsanelere dkn
d. Sadece nl Wagner operalarna deil, gemiteki grkemli ve
gizemli T ton-C erm en efsanelerine kendince bilimsel aklamalar
getirirdi. H ider ayn zamanda her konumasnda masonlardan,
Kabbalistlerden ve Ezoteristlerden ne kadar ok bilgi edindiini
vurgulamay severdi. 'Kavgamda. bu konulara duyduu hayranl
dile getirmitir. Daima, Biz de masonlar ve Kabbalac Yahudiler
gibi rgtlenmeliyiz. Onlarn gizli bilgilerini kullanmalyz, derdi.
A dolf H itlerin de dier birok devlet bakan ve kral gibi baz
batl inanlar vard. H itler bu inanlarna ar derecede balyd.
rnein H itler kendi ellerine, parmaklarna ve trnaklarna hay
ranlk duyuyordu. zel fotorafs H einrich Loffmann -ki Eva
B raunu H itlere tantran oydu- onun ellerinin fotoraflarn
ekmiti. H itler dier devlet adamlarnn ellerinin fotorafla
ryla kendi ellerini karlatrrd. Bir tr kader okuma saylan
ve sadece Okltistler tarafndan yaplabilen O nychom ancy diye
bilinen bu uygulamada bazen parlak iviler ve gne nlar da
kullanlrd.
44 Rauschning, a.g.e. s. 50.

H itler Stolisomancy diye bilinen bir batl inanca da ok


dikkat ederdi. Buna gre sehven yanl giyilmi bir gmlek,
ya da ayakkabnn vb uursuzluk getireceine, ya da bir sava
bozgununu iaret ettiine inanlrd. H itler kendisine birka kez
yanl gmlek ve ceket giydiren ayakkablarn ters yne koyan
valesi H einz Lingeyi ar dille azarlamt.45 H eing Linge savatan
sonra Ruslar tarafndan esir alnm ve on yl sreyle Moskovada
cezaevinde tutulmutu. H itlerin esrar hl zlememi olan
meyecek kadar bitkin olan H itleri M artin B orm annm emriyle
boarak ldrd de iddia edilmitir.46 B orm ann ise H itlerin
intiharndan hem en sonra iliki iinde olduu Okltistler tarafn

B orm annn ngiliz M I6 ajanlar tarafndan Nazilerin en nemli

45 W aite, a.g.e. ss. 14-22, 52.


46 H u g h T hom as, The Murder o f A d o lf Hitler, St. M a rtin s Press, 1995.
47

C h risto p h e r C reig h to n , OPJB, Pocket B ooks, 1996.

125

srlaryla birlikte Londraya karld da ne srlmtr.47


H itler bilindii gibi vejetaryendi. Et, sigara ve iki kullan
mazd. Buna ramen daima iddetli mide sanclar ekerdi.
O nun dengesiz davranlarn bu hazm sorununa balayan psi
kologlar bile vardr. N edir ki tm doktorlarn ortak grne
gre H itlerin midesi sapasalamd, ama nereden kaynakland
bilinmeyen sanclar ekiyordu. H itlerin birok doktoru vard,
fakat o sadece zel odardan ila yapan T hedore M orell adl bir
arlatann hazrlad haplar ier, gerisine dokunmazd. Morell
de gizli ilimlere dkn bir adamd. Prof. Kari Haushoferin
kurduu gizli ad Vrill olan bir rgtn yesiydi. H itlere tam
77 eit hap hazrlamt. H itler her gn seerek 7 hap ierdi.

HITLER

dan karlm ve izine bir daha hi rasdanmamt. (Borm anna


ait bir mezar bulunduu 1995te aklanmtr.) Ayn ekilde

BLNMEYEN

intihar olaynda birinci dereceden rol ald, hatta intihar ede

M orell otlarm zel SS birlikleri tarafndan kurulm u olan ve


yeri hep gizlenen bir laboratuvar-serada yetitirir ve hap haline
getirirdi. M orell, Stom a-seeing diye bilinen bir t r dudak o k u
ma yntem iyle H itleri etkilemiti ve H itlerin son gnlerine
kadar yanndan ayrlmamt.
H itlerin ve N azilerin ok dkn olduklar baka bir batl
inan da H ippm ancy diye bilinen bir uygulamayd. B u dalda
yetimi ve uzmanlam SS subaylar vard. H ippm ancy beyaz

AYTUIM ALTINDAL

atlarla (Kr At) ilgili bir inant. zel yetitirilmi beyaz atlarn
kinemeleriyle gaipten haberler verdiklerine inanlrd. Naziler
arasnda ok yaygnd ve SS birlikleri her frsatta beyaz atlarn
yer ald dev geit trenleri dzenlerlerdi. N azi ressamlar da
H itleri T ton valyesi zrhlar iinde beyaz ata binm i olarak
gsteren tablolar yapmlard.
Almanyada Katolik Hristiyanlk dier lkelerde olduundan

126

ok farkl bir gelime gstermiti. Almanlar geleneksel ve tresel


inanlarna bal kalmakta direnmiler ve bunlar terk etmeye
yanamamlard. Katolik Kilisesi ise bu inanlarn batl olduk
larn gstermeye alm, fakat fazla baarl olamamt. Bu
baarszln kkeninde Alman dilinde batl anlamna gelen bir
kavram n 15. yzyla kadar bulunmay yatar. Almancada ilk kez
15. yzylda Viyanada A berglaube diye bir kavram gelitirilmi
ve bununla batl inan anlatlmak istenmitir. Bu batl anlaysa il
kin Im m anuel Kant, sonra da G.W.F. H egel tarafndan Seklerize
edilmiti. Bylece batl bir dnem Alman R om an tik leri denilen
air ve yazarlarn dilinde Efsane ve G erek karm b ir renk ka
zanmt. Almanca konuulan lkelerde Nasyonalist akmlar ger
ekte ilk balatanlar ite bu R o m an tik Alman yazarlar olmutu.
N azi dnem inde kutsal anlam yklenm i olan Fhrer=B abu
ve R eich = H k m ran lk gibi kavramlar ilk bulan ve toplum a
benim setenler 18. yzylda yaam olan bu R o m an tik lerdi.

H itlerin yneticilik yntem i O k lt ilkelerine uygundur.


rn e in H itler Gamal H a sem boln O kltik n egatif de
erini dikkate alarak onu ters yne evirterek N azi bayrana
koydurtm utu. N azilerin bayranda yer alan Gamal H a ger
ekte zgn Swastikam n ters ynde olandr. A krep-yelkovan
ynnde izildii zaman -zgn ekli- Swastika olum lu dei
imleri ve devrim leri sembolize eder. A ncak H itler Y km stra
tejisi izlemiti. B unun iin de Swastikayi ters yne evirmiti.

N azi Partisinin sem bol olarak kullanm a karar A d olf H itlere


aitti, ama Gamal H a gerekte gizli T hule rg t n n sem bo
tirm iti. (Bkz. Ek) Ters ynl Swastika onu O kltik amalarla

HITLER

lyd ve bu rgt Swastikan in ortasna bir de haner yerle

BLNMEYEN

O kltizm de Swastikan n ters yne evrilmesi ykm anlamna


geliyordu. D n ters yne dzenlenm i olan Gamal H a

kullananlara kin, nefret ve iddet duygularn telkin ediyordu.


bu ters ynl Swastika belirleyici rol oynamt.
Almanyada batl inanlara geri dn A lmanlar iin korkun
b ir ykmla sona eren 30 Yl Savalarndan sonra yaygnla
mt. 1618-1648 yllar arasnda sren bu din savalar sra
snda A vrupann K atolik krallklar, Protestanl benim seyen
A lm anlar ar yenilgiye uratmlard. Binlerce ky, kasaba ve
ehir haritalardan silinmi, milyonlarca insan lm t. Tarihi
James W. G erardn belirttii gibi sava sonunda Almanya sadece
d rt m ilyon nfuslu bir lke haline gelmi, tam yirm i milyon
Alm an lm t. Alk ve sefalet o boyutlardayd ki H eidelberg
sokaklarnda insan eti satan kasaplar tremiti.48
48 Jam es W. G erard, M y Battle, b y A d o lf H itler, N e w Y ork T im es B o o k
R ev iew , O c to b e r 1 5 ,1 9 3 3 .

127

H itlerin h er sabah yapt A uto-suggestion=T elkin seanslarnda

Almanlar bu ykm hibir zaman unutmamlardr. Aradan


iki yz yl gemi olmasna ramen 19. yzyln ortalarnda
bile airler, yazarlar ve felsefeciler bu ykm konu alan yazlar,
kitaplar, iirler yazmlard. 30 Yl Savalarnn getirdii Kltrel
Karamsarlk ortamnda Almanlar resmi Kilise retisinden uzak
lamlar ve kitlesel olarak gizli ilimlere, batl inanlara ve hepsin
den nemlisi gizli rgtlere ilgi duymaya balamlard.
lahiyat H einz H em soethin gsterdii gibi 17. yzyln

AYTUN

ALTINDAL

sonlarndan itibaren Almanyada Teizm (Tek-Tanrc Dincilik)


yerine D eizm (Yaratcdan bakasna inanmamak) gelimeye
balamt. Yeni bir Panteizm domu ve Hristiyan Teizmine
kar gl mevziler elde etmiti.49 Bu gelimeler kanlmaz
olarak, yeni g odaklarnn nce Almanyada, sonra da tm
Avrupada ortaya kmalarna neden oldu.50 nan dzeninde
Kilisenin basks ve ynlendiricilii ortadan kalknca ok ksa

128

bir sre iinde Almanya bir gizli rgtler cenneti haline geldi.
30Y l Savalar sonunda ngiltereye ve dier lkelere g eden
Almanlar beraberlerinde bu gizli rgtlerin retilerini de g
trdler ve zellikle ngilterede 18. yzyldan itibaren Alman
kkenli saysz mistik ve O kltik yeralt rgt kuruldu. Bir
sre sonra bu rgtler siyasal hayat tam am en denetim altna
aldlar. Amalarna ulamak iin trl komplolar dzenlediler,
suikastlar yaptlar ve yaptrdlar. Zamanla bu gizli rgtlerden
bazlar tarihten silinirken bazlar da aralarnda birlikler kurarak
49 H ein z H erm so eth , The Origin o f the Connection Between Philosophy and
Religion in Western Philosophy, T w entieth C entury, ss. 279-81.
50 A lm anyada b ilin en ilk gizli m istik rg t 1616da W rtten b erg li bir
ilahiyat olan Jo h a n n V alentin A ndrea (1587-1654) tarafndan k u ru l
m utu. B u O k lt rg t G l ve H a adn tayordu. Bkz.: R ein h ard
F ederm ann, The Royal A rt o f Alchemy, C h ilto n , 1969, ss. 202-212.

O klt Nasyonalizmini Almanyann ve Avrupann gndelik


hayatna soktular. 19. yzyln sonlarnda ve 20. yzyln bala
rnda btn Avrupa bu gizli rgtlerin korkutucu ve rktc
hayaleti altnda yayordu. arlk R usyasnda Kara Yzler,
Srbistanda Kara El, talyada C arbonari, Almanyada F e-M e
ve Burschenschaften, rlandada Fenian, svirede D oan
G ne/R ising Sun Mason Locas ve Fransada Blanquist
rgt nde gelen gizli O k lt rgtlenm eleriydiler. Karl M arx
ler. lgintir ki, M arx, Komnist olduklarn ne sren Sosyal
D em okratlar Birliine ye olmamt.
Bunlar ve benzerleri rgtlerin ortak zellii Yahudi dma
kart Sion Protokollerinin sakland yerdi. Protokoller bu
locann arivinde saklanyordu.51 Alfred R osenberg tarafndan
ler H itlere Thule yeleri tarafndan verilmiti ve onun Yahudi
dm anlnn oluum unda barol oynamt. Protokolleri
Rusadan Almancaya m uhtem elen Alfred R osenberg evirmiti.
N e hikmetse protokoller Almancayla birlikte ayn anda Trke
ve Arapaya da evrilerek Osmanl m paratorluunda el altndan
datlmaya balamt. Protokolleri Trkeye eviren, Ludwig
M ller adl bir Almand. Ludwig M ller gerekte T h u lenin ku
rucusu esrarengiz Baron R u d o lf von SebottendorfFtan bakas
deildi. Baron gerek kimliini gizleyerek Ludwig M ller adn
kullanmt, ama bu soyad gerekte annesinin kzlk soyadyd.
Baron R u d o lf von Sebottendorff Trkeyi, Arapay ve
Farsay anadili gibi konuan bir adamd. Bu dillerde kitap, ma
kale ve yazlar yazmt. D nem inin en tannm astrologlarndan
51 Heiden, The Fhrer, s. 23.

129

Almanyaya getirilen ve nce bu locada gizlenen sahte belge

HITLER

n olmalaryd. rnein R ising Sun Mason Locas nl Yahudi

BLN M EYEN

ve Engels de daha lml bir rgt olan H ak Ligasna yeydi

biriydi ve Batda Palmizm, Araplarda R em m allk diye bilinen


el fal okumaclnda, muska yazclnda ve A rraflk denilen
uzgr alannda uzmanlamt. Sebottendorff, kadim Keldani
ve Kestari (Akat ve Babil) topluluklarnn yldzlara tapnma
ve yldzlarla ynetilm enin srlarn bildii iddiasndayd. Bu
topluluklar belgelere gre Hz. Peygamber dnem inde de by
ve sihir yapmasn biliyorlard. Hz. brahim, Kestari geleneine
kar kmt. Sebottendorff bu tr gizli ilimleri stanbulda

130

AYTUN ALTINDAL

renmiti ve daha ilginci Trk-O sm anl vatanda Alman asll bu


Baron stanbulda dzenlenen gizli bir trenle hem mason hem
de Bektai yaplmt!

2.4. GZL RGTLER AI

T a rih te k i e n b y k d in sel ve siyasal lar d re n te k g sy


le n e n s z n sihirli g c d r.
A d o lf H itler, K avganf2

A dolf H itlerin esrarengiz rastlantlar ve garip olaylarla dolu


yaamnda zmlenememi pek ok karanlk nokta vardr.
Bunlardan biri de Avusturya vatanda olan A dolf H itlerin nasl
olup da Alman O rdusunda grev alabildiidir. H itler stelik
Avusturya ve Almanyada asker kaa olarak aranyordu ve
M nih te polis tarafndan yakalanmt. N e hikmetse Hitler,
Alman Polisi tarafndan Avusturyaya iade edilmemi, tam ter
sine Alman O rdusunda grev yapmaya davet edilmiti. Daha
ilginci yirmi be yandaki yoksul ve baarsz ressam Avusturya
ve Alman O rdu yetkililerinin yaptklar ilk askerlik yoklamala
rnda bedenen re ayrlmt. yleyse nasl olmutu da A dolf
Hitler, asker kaa ve bedenen re ayrlmken, vatanda ol
mad bir lkenin ordusunda grev alabilmiti? Daha bitmedi...
52 A d o lf H itler, Kavgam, 1924, s. 107.

Hitler sadece grev almakla kalmam, onbala terfi ettirilmi


ve bir onbaya verildii duyulmam olan EK (Birinci dere
ceden Gm Ha) nianyla da taltif edilmiti. Dahas da var,
Hitleri bu nian almas iin stlerine tavsiye eden de Temen
H ugo Gutmann adl bir Yahudiydi.53 Hitler ayrca bir de EK2
madalyas almt ve askeri yetkililer tarafndan onbalktan te

132

AYTUN ALTINDAL

menlie terfi ettirilmek istenmi, fakat bu terfiyi Hitler isteme


yerek reddetmiti!
Hitlerin Bavyeradaki Alman Ordusuna bir Yanllk sonu
cunda alndn ne sren tarihiler olmutur.54 Eer bu gz
lkle bakarsak, bu yanllk kuramm Adolf Hitlerin 1919-1945
yllar arasndaki hayatnn her gnne uygulamak gerekecektir.
yle ki, bu yanllk kuramna bal kalrsak, rnein Hitlerin
nasl olup da vatanda olmad Almanyada askeri istihbarat
birimleri tarafndan Casus olarak angaje edildiini; Avusturya
vatandalndan karldktan sonra hibir geerli kimlii ve
oturma izni olmad halde Almanyada siyasal faaliyetlerde bu
lunabildiini; siyasal suikastlar savunduunu ve azmettirdiini;
1923te vatanda olmad lkenin yasal hkmetini ve devleti
ni devirmek iin darbe dzenleyebildiim de ayn bir yanllk
olmu ite mantyla aklamak zorunda kalrz. Hayrettir ki,
Adolf H itler vatanda olmad Almanyada vatansz kii statsndeyken darbe yapabilmi, siyasal sylevler ve demeler
verebilmi, yasal olmad halde dzenli ordu birliklerine kar
Para-militer O rdu kurabilmi ve en nemlisi, siyasal ve askeri is
tihbarat ynlendirebilmiti. Adolf Hitler, anslye seilmesinden
ok ksa bir sre nce kendisine kk bir devlet memurluu
stats verilerek Alman vatandalna sokulmutu.
53 lan Kershaw, a.g.e. s. 96.
54 lan Kershaw, a.g.e. s. 90.

dediine gre dilekesini dorudan doruya Bavyera Kral 2.


Ludwige yollamt. Oysa Kraliyet arivinde byle bir kayt yok
tu. kincisi, henz sava ilan etmi bir kraln, o kargaada Alman
vatanda olmayan, ad sam, oturm a izni ve belgesi bulunmayan
bir yabancya yaklak 16 saat iinde baka ii gc yokmu
gibi yant vermi olmas hayal bile edilemezdi. ncs, aske
re alma yetkisi kralda deil, Sava (Savunma) Bakanlndayd.
Drdncs, Hitler resmen asker kaa dolaysyla sulu du
rumdayd. Krahn mahkeme karar olmakszn bir suluyu affe
derek dorudan doruya askere alabilmesi olanakszd. Beincisi,

133

tarihi H itlerin bu szlerinin doru olduunu sanm ve her


tarihi bir dierini kaynak gstererek Hitlerin bu ak yalann
dorulamt. Oysa biraz dikkatlice baklsayd bunun yalan ol
duu anlalacakt. lkin u hususu vurgulayalm: A dolf H itlerin

HITLER

Adolf Hitlerin anlattna gre savan ilanndan birka gn


sonra 3 Austos 1914te askere alnmak isteiyle bir dileke yol
lam ve ertesi gn bu dilekesine olumlu yamt verilmiti. Birok

BLNM EYEN

1925-1932 yllar arasnda A dolf Hitler, Almanyada tam bir


vatansz olarak yaayabilmi, fakat ne hikmetse bir trl snrd
edilememitir. Bu yllarda A dolf H itler her trl yasad faaliyet
te bulunmu, fakat kendisine hi dokunulmamt. Darbe yapt
halde yasal olarak hakkettiinden ok daha az bir cezaya arpt
rlm ve cezaevinde unutulup gideceine tam tersine hretin
basamaklarn kmasna yardmc olunmutu.
Adolf H itlerin babas da anmsanaca gibi yasal olmayan
yollardan adn deitirmiti. Olu da nasl olduu hl bilin
meyen ve yasal olmayan bir ekilde Alman Ordusuna katlmt.
Oysa yabanclarn orduya alnmayacaklarn duyuran saysz
ynetmelik vard. Dahas Almanya o tarihte gnlller iin bir
ar da yapmamt.

H itler Alman deil Avusturya vatandayd. Bir kraln baka bir


lkenin vatandan o ahsla ilgili hibir istihbarat yaptrmadan
ivedilikle askere aldrmas dnlemezdi. Akncs, kraln ofi
sinden gelen bylesi nemli bir m ektubu H itler herhalde sak
lard. Ama ne NSDAP arivinde ne de Berlindeki Bunkerde bu
m ektup bulunabilmiti.
yleyse A dolf H itler nasl asker olabilmiti? Bu sorunun
yant bilinmiyor. Nasl ki babasnn hibir yasal dayana olma
AYTUN ALTIN DAL

dan adn ve soyadn deitirdii bilinmiyorsa, olu A dolfun


da yasal olmad halde Alman O rdusuna nasl katlabildii de
bilinmiyor. Bilinen tek husus, orduya katld ve gerekten de
kendisinden beklenmeyecek bir cesaretle savaarak stn hizmet
nianlan alddr. H itler belki de o ok gvendii Alnyazsnn,
Sava Bakanlnda dzenledii bir komplo sonucunda yanllk
la askere alnmtr! Eer byle bir Tanrsal giriim olduysa bu

134

da H itlerin bana gelen esrarengiz mucizelerden biridir demek


gerekiyor.
Bu durum da alternatif bir olaslk dnlebilir. H itler 1914
ylnda nl yazar Lanz von Liebenfelsi evine giderek ziyaret
etmiti. Lanz o srada hayatta olan hocas G uido von Listin g
rlerini yaymakla meguld. List adna kurulmu birok dernek
ve bunlara ye olmu binlerce gen vard. List de Lanz da Alman
rknn Almanya ve Avusturyayla snrl olmadn anlatyorlard.
Onlara gre Aryan rkna mensup olanlar sadece bu iki lkede
deil dnyann her yerinde vardlar. Listin dernei yasal ve
ok etkiliydi. Listin ve Lanzn ordu iinde yksek rtbeli ve
aristokrat birok taraftar vard. Hitler, kendi durum unu gayet
iyi bildiinden kendisini askere aldrabilmek iin muhtemeldir
ki Liste ya da Lanza bavurmu, onlardan yardm istemiti. Bu
durum da zellikle Lanz iin AvusturyalI asker kaa H itleri

Alman O rdusuna kaydettirmek pek de zor olmamtr. Belki


de H itler 2. Ludwige byle bir bavuru dilekesini gerekten
de yazmt, ama bu dilekeyi List D ernei yesi bir subay ya
da Lanzn Saray ofisindeki gl bir dostu elden bizzat takip
ettirmi ve gerekli gvenceleri vererek bu ksa zamanda olum
lu sonucu aldrmt. N edir ki bu olasl belgelendirebilmek
m m kn deildir. 1954te len Lanz, H itlerin kendisini ziyaret
ettiini dorulam, fakat baka bilgi verm ekten kanmt.
H er ne kadar belgelendirilemese de H itlerin savaa katla
bilmek iin m uhtem elen List-Gesellschaft diye bilinen A ntiSemitik dernee bavurmu olabilecei ynnde bir ipucu
ve astrolojiye ilgi duymutu. N azilerin O kltizm balantlar
konusunda en ayrntl kitab yazm olan Nicholas G oodrick-

dnya grnn oluumunda en byk payn O kltizm e ait


olduunu belirtmiti.55 >
H itlerin kiisel ktphanesi O kltizm ve Ezoterik ilimler
alannda yazlm kitaplarla doluydu. R o b e rt G. L. W aitein da
gsterdii gibi56 bu ktphane gnm zde A m erikan Kongre
K tphanesinde saklanmaktadr. Waite bu ktphanede ara
trma yaparken H itlerin kitaplarndan birinin stnde Sevgili
Arm anen Biraderim A dolf H itlere diye bir ithafla karlatn
55 G oodrick-C Larke, a.g.e. ss. 7 -1 6 . (P an -C e rm e n hareketin, A lm an H o h e n zo llern H a n ed a m n n rakip A vusturya H ab sb urg H an ed am m yk
m ak iin kullanlan b ir ideoloji old u u da unutulm am aldr. B kz.: TTte
19. Century, N o . 8 9 ,T em m uz 1909, ss. 168-180.)
56 W aite, a.g.e. s. 108.

135

Clarke, Nazi dnya grnn byk lde masonluktan,


Kabbalizmden ve R osycrucianizm den etkilendiini, ama bu

HTLER

vardr. H ider, tm ergin yaam boyunca zellikle O kltizm e

B LNM EYEN

Sonuta H itler nl List Birliine katlabilmiti.

belirtmiti. A rm anen sfat List D erneine ye kabul edilmeye


hak kazanm en sekin Aryanlar iin kullanlan bir unvand ve
kitabn zerinde 1921 tarihi vard. A dolf H itler acaba Arm anen
unvann hak edecek kadar sekin bir Aryan myd? Eer yle
idiyse 1914te prestijinin ve toplumsal etkileyicilik gcnn
doruunda olan List ve Lanz iin bu sevgili biraderi ne yapp
edip ok istedii savaa gnderm ek bir sorun deildi. Kald ki
sava biter bitmez 1918de M nihte gizli yeralt faaliyetlerini
AYTUN ALTINDAL

ynlendiren Thule rgtnn yelerinin tamamna yakn da


daha nce List D erneine ve onunla birlikte alan G ermanen
O rdera (Almanclk Tarikat) yeydiler. Daha nce de belirttii
miz gibi savatan sonra H itlerin otuz bir siyasal parti arasnda ka
tlmay dnd ilk siyasal parti de nedense DAP (Alman i
Partisi) olmutu ve bu parti de gerekte Thule tarafndan kur
durulmu bir F ro n t/ n rgtt. Partinin tm yeleri gerekte

136

Baron Sebottendorff tarafindan seilmi ve grevlendirilmilerdi.


H itler ite List ve Lanzn fikirleriyle oluturulmu bulunan gizli
Thule rgtnn bu kukla siyasal partisine ye olmaya karar
vermi ve kendisine 555-7 sra numaras verilerek kayd yaplmt.Rastlant bu ya H itlere uurlu olduuna inand 7 says
ye kayd olarak verilmiti.
Daha da ilgin bir rastlant udur: A dolf Hitler, John Tolandn
yazd gibi, 31 M art 1919da, bal olduu komutanlktan ald
emirle sivil hayata geti. Ayn gn Thierschstrasse 41 numaradaki
kk odasna tand. Bu ev rastlantya bakn ki, T hulenin ku
rucusu Sebottendorffun sahip olduu Voelkischer Beobachter ga
zetesinin bitiik nizam yan dairesiydi ve uzun zamandr Kasten
bo tutulmutu!
Kendi tarihsel kklerini 18. yzyldaki ve daha geriler
de de Katolisizm ncesindeki Aristokratik C erm en valye

T arikatlarna

kadar

indiren

T h u le

rg t ,

tarihilerin

Aydnlanma dedikleri adalama olgusunu da gizli ilimlerde,


simyaclkta ve astrolojide gerekletirilen Aydnlanma olduu
nu ne sryordu, bunun dnda bir adalama hareketini ka
bul etm iyordu.Thule rg t ne gre Almanyann siyasal yaplam bata olmak zere hayata yn veren dinam iklerin tamam ite
bu yeni(!) bilgilerin nda yeniden dzenlenmeliydi. Thule
bu irrasyonel (akl d) deiimi gerekletirerek tm insanla
ta geirilebilirse bata Aryanlarn, sonra da tm insanln Yaam
R itm i deiiklie urayacakt. A dolf H itler bu gizli rgtn
(Thule) adn vermeksizin grlerini Kavgamda aynen tekrarla
tarafndan gizli silahl eylem dzenleyicisi rgtler listesinin ilk

HITLER

mt. H itler Kavgam' yazd srada yabanc olduu iin Devlet

B LNM EYEN

hizm et edeceini vurguluyordu.Thulenin koyduu ilkeler haya

srasna konulmu olan T huleyi ve onun silahl birliklerle ba


yasalara gre hibir yabanc D evletin yasad sayd bir rgte
ye ve/veya sempatizan olamazd.
Tarihilere gre 18. yzyl Aydnlanma adr. Oysa John
Weissen da belirttii gibi gerekte 18. yzylda Avrupallarn
byk ounluu cahildi ve yeni fikirleri tm den reddediyor
du.57 Baka bir aratrmac, M icheal Edvvardes ise unlar yazm
t: 18. yzyl gerekte gizli rgtlerin ayd ve bu rgtlerle
toplumsal hayat ve kurum lan arasnda byk lde karlkl
tohum lam a vard.58

57 J o h n Weiss, Ideology o f Death / W h y the Holocaust Happened in Germany?,


C hicago, Ivan R . D ee, 1996, s. 47.
58 M ichael Edw ardes, The Dark Side o f History, Magic in the M aking o f Man,
Stein and Day, N e w York, 1977, s. 109.

137

lantsn ismen aklasayd mutlaka snrd edilirdi. Almanyada

18.

yzylda Almanyada, O kltizm ve batl inanlara ballk

belirleyici rol oynamt. zellikle kyllerin gnlk hayatlar diabolik kavramlarla, cinlerle ve eytans varlklarla belirleniyordu.
rnein Alman kylleri kendi krallarndan ok B ergm nch
denilen ve keilerin kara giysileriyle ormanlarda dolatna
inandklar korkun bir yaratktan korkuyorlard. Benzer ekilde
Moss-Kadnlar diye bilinen ve Yahudilikte,Lilith adyla anlan
ocuk karan kadnlar vard. Bunlara ek olarak, Almanyann

138

AYTUN ALTINDAL

ormanlarnda Kobold denilen kk, fakat rktc yaratklar


gizleniyordu; bunlar Valkyri denilen ve savalarda hangi er
keklerin leceine karar veren erkek delisi kadnlar tarafndan
ynetiliyorlard!
Bunlara ve daha nice batl inanlara ballk, zellikle kylle
ri birtakm garip byler, sihirler ve nazarlarla uramaya itmiti.
rnein M etopom ancy diye bilinen bir byclk eidi vard
ve ok yaygnd. Buna gre, O klt ve sihirle uraanlar bu gizli
ilmi kullanarak insanlarn Alnyazsn (alnndaki krk izgile
ri) okuyarak anlamlandrabiliyorlard. Okltizm de W raith diye
bilinen ok tehlikeli bir by eidi de usta Okltistler tarafn
dan uygulanyordu. Buna gre usta Okltist, bu by araclyla
bir ahsn faksimile (fotokopi gibi) kopyasn gzlerin nnde
canlandrabiliyordu. El okuma, ate yeme, kulardan bilgi edinme,
d yorumlama gibi birok batl inan Alman halknn gnlk
yaamnda imparatorluun ve Kilisenin dogmatik kural ve ya
salarndan ok daha belirleyici roller oynuyorlard.
N edir ki, bu batl inan uygulamalarnn tm nden daha
etkili ve yaygn olan iki inan sistematii daha vard. Bunlarn
gemii olduka gerilere, Almanlarn ilk yerleim dnem lerine
kadar iniyordu ve Alman kyllerinin gndelik yaamlarnda
belirleyici oluyorlard. Bunlardan ilki H epatoscopy diye bilinen

bir fal tryd. 18. yzylda Almanyada en sk bavurulan fal


tipi buydu. Buna gre baz adak trenlerinde kurban edilen hay
vanlarn i organlar inceleniyor ve bunlara baklarak kiilerin
ve krallarn kaderleri okunabiliyordu. R.J. Stewartin yazdna
gre Almanlarn Hristiyanla geilerinden sonra dahi bu ge
lenek srmt. Eski site devletleri dnem inde bavurulan bu
fal ama tarz sadece Avrupada deil A m erikan folklorunda da
izlenmekteydi.59

hastalyd ve kiinin kendisini Tanr ve/veya ok kutsal bir din


adam olduuna inandrmasyla balyordu. Kendisinin Tanr veya
davranlarda bulunmaya ve garip szlerle konumaya balyordu.
Alman kylleri ekstaz dedikleri bu nbetler srasnda kiinin

nn nkoulu olarak gryorlard ve bu nbet srasnda kiinin


sylediklerinin de kehanetler olduuna inanyorlard.
Alman tp kaytlarna gre kendini Tanr sanma olaynn en
u rnei 1614 ylnda, 30 Yl Savalarnn balamasndan drt
yl nce Ezechiel M eth adl bir kiide grlendir. M eth kendi
sini Tanr ve onun sanal melekleriyle zdeletirmi ve evresine
binlerce kyly toplayabilmiti.60 M eth drt yl sonra balayan
ykm grem eden ldrlm t, ama ona balananlar bu cahil
kyl Azizi hibir zaman unutmamlard.
59 R .J. Stew art, The Elements o f Prophecy, E L E M E N T , 1990, ss. 3 2 -34.
60

Understanding Popular Culture / Europe from the Middle Ages to the 19th
Century, E d. Steven L. Kaplan, Insanity and Culture by H .C . E rik M id elfort, M o u to n Pub., 1984, s. 138.

139

sylediklerini ezberlemeye ve onun dediklerini harfiyen uygula


maya ok dkndler. nk ekstaz,Tanr ve/veya aziz olma

HITLER

aziz olduuna inanan kii epileptik nbetler geirmeye, isterik

BLNMEYEN

Alman kyllerini manevi alanda en derinden etkileyen batl


inan tr, Auto-Teism diye bilinen bir akmd. Bu bir tr ruh

A dolf H ider de tpk M eth gibi az eitim grm t ve o da


' konuurken daha ok epileptik kiilerde gzlenen ekstaz belirti
leri gsterirdi. 1920ler Almanyasnda A dolf H itlerin renimini
tamamlayamam olmas halkn gznde bir kayp deil, tersine
bir kazant. H itler iyi eitimli biri olsayd hibir Alman onu
dikkate almayacakt. H alkn byk ounluunun gznde cahil
bir adamn D o ru (!) szler sylyor olmas onda Auto-Teistik
kehanet gcnn bulunduunun en som ut kantyd. N itekim
AYTUN ALTIN DAL

H itler de bu zelliini sonuna kadar istismar etmi, kendinden


geerek ve alayarak att nutuklarla milyonlarca Alman by
leyerek kendisine balayabilmiti. n k Almanlar A uto-Teizm
geleneine alkndlar ve 1. Dnya Savann getirdii hezim et
ve aalk duygusundan kendilerini kurtaracak b ir tanry ve azizi
zlemle bekliyorlard. Alman halknn gznde, sacsyla solcu
suyla, sava kaybedenler okumular ve soylulard, drst cahiller

140

deildi. N itekim Fhrer kavram Almanlar iin Tanrsal gce


ulat varsaylan enigm atik bir kiiyi iaretliyordu. Bu kavram
da, tpk R e ic h gibi baka bir dile evirebilmek olas deildi.
B u dnem de Yahudiler ne durumdaydlar?
Yzyllardr yerlemi olan Hristiyan yasalarna gre Yahudiler
ghetto denilen yerlere kapatlmlard. G etto kavram ilk kez 16.
yzylda V enedikte ortaya atlmt. Kelime anlamyla metalleri
ayrtrm ak dem ekti. G ettoda yaayan Yahudiler yoksul deiller
di. G etto kaln duvarlarla evrilmiti, geceleri ve pazar gnleri
kaplar kilitli tutulurdu. Yahudilerin yerel yetkililerden izin al
m adan dolamalar, pazar gnleri sokaa kmalar, izinsiz evlen
m eleri, ticaret yapmalar, kentin parklarnda oturm alar yasakt.
Karlatklar her H ristiyan saygyla selamlamak zorundaydlar,
onlarla ayn kaldrm da yrm eleri veya nlerine gem eleri ya
sakt.Toprak sahibi olmalar, iftilik ve baharat ticareti yapmalar

ve zanaatla uramalar da yasakt. Toplumsal yaplanmada bir


H ristiyan kentinde en tepede krallar, prensler ve din adamlar
bulunuyordu. B unlar soylular, onlar tccarlar, onlar esnaf ve
kyller izliyordu. B unlardan sonra srasyla dilenciler, sanatlar
ve oyuncular ve fahieler geliyordu. Yahudiler ise, kadn fahielerden sonra gelen H ristiyan erkek fahielerin altna izilen bir
izginin altna yazlmlard.61 U ygarln beii olduunu ne
sren A vrupada Yahudiler ylesine aalanmlard ki Avusturya
kadn mastrbasyonuna da Yahudiyle oynam ak denirdi.62
A vrupan n 2500 yllk tarihinde, b in sava yaanmt.
Yaklak her iki ylda bir sava km ve Avrupal insanlar o n u n
J.G .A . P opocku n yazd gibi, A vrupa kta olduunu ne s
rer, fakat gerekte kta deildir. A vrupa uygarl denilen olgu

olarak ok kk b ir denizcilik blgesine verilen adla balamt.


B u denizcilik blgesi E geydi ve gnm zdeki Yunanistan ve
Trkiye ile A kdenizin kk bir ksm n kaplyordu. lk Avrupa
burasyd.63
A vrupada yaplm olan bu savalarn tam amna yakn ger
ekte m agico-m ilitary (sihir, by yardmyla desteklenen ve
ynlendirilen askeri giriimler) sem bollerin ve taktiklerin kulla
nldklar savalard. B unlarn en nem lilerinden biri nl Bizans
m paratoru K onstantinin rakibi M axentiusla 29 E kim 312 tari
61
62

W eiss, a.g.e. s. 45.


H o w ard E ilb erg -S ch w artz, Freud as a Jew , N Y T B R , Ja n u a ry 14, 1994,
s. 30.

63 W ilso n Q uarterly , W Q , 1996, s. 12.

141

da ok tartmaldr. A vrupada i ie gemi b irok uygarlk


vardr, tek deil. ncelikle unu vurgulam alyz ki A vrupa ilk

HITLER

la birlikte gelen K ltrel Karamsarlkla yorulm ulard. Tarihi

BLNMEYEN

Almanyasnda 1950lere kadar K litorise Yahudi deniyordu ve

hinde yapt savat. Konstantin bu savata ilk kez allmam bir


O klt sem boln, C h i-R h o diye bilinen Pagan H an kullan
mt. Askerler kllarnn yan sra ellerine antik M srn gizemli
anahtar A nk andran H a alarak sava alanna girmilerdi. Bu
O klt sembol sayesinde sava kazandna inanan Konstantin
bugn de bilinen u nl sz dile getirmiti: In hoc signo vinces (bu iaretle zafere). Konstantin O kltik C h i-R h o H an
kullanarak Pagan M axentiusun tanrlarn yendiini aklamt.64

142

AYTUN ALTINDAL

T hule yeleri de A dolf H itlere Gamal H a vermiler ve onun


bu O kltk sembolle Nazileri zafere ynlendireceini ona tel
kin etmilerdi. A dolf H itler de Gamal H ala zafere yrm ve
Batl dedii Yahudi dinini ve Tanrsim yok etm ek istemiti.
Hristiyan Ha bu dine bal mistik ve gizemli rgtlerce
kendi bana sihirli bir gc temsil eder. Hristiyan mistisizmin
de Ha, hem gl hem de n u r demektir. Avrupan n en eski gizli
rgtlerinden biri olan Gl ve H a (Rosycrucian) bu inantan
domu, fakat geen zamanla birlikte Rafzi (sapkn) siyasal
boyutlara ulam O kltik bir rgtlenm eydi. A vrupann nl
Grail (sann kanyla doldurulan kupa) efsaneleri de benzer
ekilde m agico-O kltik anlatmlard.
Okltist, Alimist ve H erm etiklerin zellikle 17. yzyldan bu
yana siyasal literatre soktuklar birok kavram vardr ve bunlar
sadece Avrupada deil btn dnyada ok belirleyici olmulardr.
Toplum bilimciler ve akademisyenler grm ezden gelseler de rne
in ihtilal (Revolution), uyum (H arm ony), hogr (Tolerance),
dnm (R otation), deiim (Transformation) vb gibi kavram
lar oluturarak kendi gizli laboratuvar almalarnda ilk kez
kullananlar onlard. Katolik Kilisesi durup dururken gnm zde
bile bu kavramlarn kullanlmasn yasaklam deildi. zellikle
64 W .H.C. Frend, a.g.e. s. 483.

13. yzyldan itibaren bu ada ortaya kan Sekler nitelikteki


N om inalizm /A dclk akmyla birlikte Katolik Kilisesine kar
ok youn eletiriler yaplyordu ve bu eletirileri de ounlukla
O kltist ve Alimistler ynlendiriyorlard. A vrupann en b
yk beyinleri Paracelsus, Thom as M ore, Fourier, O w en, Bacon,
Bhm e, R am o n Lull, Basil Valentin, A grippa, H erm es ve Isaac
N ew to n gizlice Alimizm ve H erm etizm le uramlard.65 B enzer
ekilde zellikle 18. yzyldan itibaren G eorge Ripley, H enry
M itchell ve K atherina E m erich gibi m edyum ve Spiritualistler
Almanya ve A vrupada gze grlm eyen (invisible) glerin
temsilcileri olarak benim senm ilerdi. A vrupada o dnem de
falclar ve Kabbalistler belirliyorlard. Bilim adamlarndan ise
teknolojiyi gelitirmeleri ve gizem cilerin alanlarna girm em eleri
V irtozi66 rgt o dnem de t m aristokrat kesimi etkilemiti.
Baron d O berkirchin de yazd gibi o dnem de saysz kii bu
t r uralar iine girmilerdi. Kimisi G l ve H a yesi, kimisi
peygamber, kimisi de Alimistti. B u rgtler ve kiiler nihayet
yeraltndan yerstne kmay baarmlar ve kendilerini byk
ihtilallerin hizm etine sunmulard.67
18.

ve 19. yzylda yetimi devlet adamlarndan ve ihtilalciler

den ou bu tr gizli rgder tarafndan yetitirilmi ve/veya kul


65

Sir Isaac N e w to n , Observations upon the Prophicies o f Daniel and the Apoc
alypse o f St. John, In tw o parts, p rin te d b y J. D a rb y a n d T. B ro w n e in
B a rth o lo m e w -C lo se , L o n d an , M D C X X X III , Fac. E d . M o d u s V iv en d i /
A . A ltind al an d C o ., Z u ric h , 1985, ss. 2 8 4 -2 8 5 .

66

N o rm a n Pearson, The 19th Century, 1909, ss. 8 5 5 -8 6 8 .

67 E dw ardes, a.g.e. s. 71.

143

istenmiti. ngilterede masonluktan nce kurulan Spiritualist

HITLER

psiik yaam Kiliseden ok batl inanlar, medyumlar, khinler,

BLN M EYEN

K hnrath, Nicholas Flamel, C hristina Poniatowitzsh, M artin

lanlm kiilerdi. rnein ada talya Birliini kuran Garibaldi,


byle yetitirilmi bir ihtilalci ve devlet adamyd. Garibaldi, mason
yaplmt ve 1863te Venedikte kurulmu olan Atea adl gizli
Spiritualist rgtn yesiydi. David Yallopun da belirttii gibi
Garibaldi, lkedeki masonlarla birlikte Papal ykmak iin hare
kete gemi ve sonunda talyan Ulusal Birliini kurmay baar
mt. A merika Birleik D evletlerini kuran George W ashington ve
arkadalar da ayn ekilde gizli rgtler tarafndan yetitirilmiler
AYTUN ALTIN DAL

di. W ashington ve arkadalar masondular ve glerini kantlamak


iin A m erikan D olarnn stne m hrlerini basmlard. Bu bir
dolarlk banknot gnmzde de tedavldedir. Bu dolarn stn
deki tm semboller O klt literatrnden alnmtr.
N azilerin nl nsan Haras fikri de gerekte 17. yzyl
da yaam nl bir O kltistten alnmt. Bu adam Thom as
C am panellayd. O n u n C itta del Sol-G ne K enti adl topik

144

almas 1623te yaymlanmt ve bu kitabnda Campanella,


soylu ve sekin erkek ve bakirelerin iftleerek kurduklar bir
stn Irk K enti tasarmlamt. B enzer ekilde nl Paracelsus
da ilk dil milliyetisiydi ve bu esrarengiz simyac Latince deil
Almanca ders verm eyi yelemiti. Paracelsusu n 16. yzylda yaz
d hom onculus adl kk cam kavanozlar iinde insan yeti
tirm e projesi, gnm zde tp beb ek olarak biliniyor. Paracelsus
en nl O kltistlerden biriydi ve Yeni insan yaratmak gerekti
ine inanyordu.68

68

Paracelsus iin b kz.: A y tu n A ltndal: Paracelsus H ayat ve G rleri,


S R E , C ilt I,S ay 3 ,1 9 8 0 , ss. 5 2 -6 1 . zellik le 19. yzylda A vrup ada
Paracelsusu n 1 5 3 0 da yazd K e h an e tle r O k ltistle r arasnda ok
tartlm t. M a rtin L u th e r ve E rasm usla ada olan Paracelsusun
b ilin e n 3 2 K e h an e ti vard. B u n lard an bazlar, rn e in 24. K eh anet
g ib i,T rk le r ve O sm an lyla ilgiliydi. B u n la r n l A lim ist ve O k ltist

G nm zde de ok kullanlan Yeni D nya D zen i eklin


deki siyasal bildiri de gerekte ok eski bir gizli O kltist rgte
aitti. B u bir Alman rgtyd ve 1260ta kurulm utu. rg t n
ad Yeni R u h , zgr R u h tu (The N ew S pirit,T he Free Spirit).
Fransz A m alricin grlerini savunan Pan-Teist A lmanlar tara
fndan kurulm utu. B u gizli rgt, ok ilgintir ki, Yeni R u h u n
balang dnem inin 1920ler olacan hesaplam ve bunu da o
dnem de duyurm utu!

Alm an rgtnn Yeni D nya D zen i tezini savunmutu.


Thom as Campanella, O kltizm le urat ve by ve sihir
U rb an a danman oldu ve bu kez birlikte by ve sihirle ura
maya baladlar. Campanella, Papay astroloji, simyaclk ve by
artcdr ki, batl inan diye tanm lanan astroloji, O kltizm
ve onlarn alt dallaryla uraanlarla en ok m cadele ettiini
ne sren K atolik Kilisesi ve onu n ba papalardan bazlar hem
astrolojist hem de O kltisttiler. B u kadarla da kalmamlard.
Aralarndan bazlar Kilise tarafndan tehlikeli bulunarak yasak
lanm gizli yeralt rgtlerine de ye olmulard. rn e in Papa
23. Jo h n (1410-1415) bir anti-papa idi ve kendinden nceki anti-papa 5.A leksander gibi o da O k lt siyasetiyle ok ili dlyd.
D ilerseniz rastlant deyin, K atolik Kilisesinin tarihindeki ikinci
23. Jo h n adl Papa da tpk kendisinden 500 yl nce yaam
olan 23. Jo h n gibi bir O kltistti. Papa 23. Jo h n nl 2. Vatikan
Eliphas Levi tarafndan y o ru m lan m t. B kz.: Tlc Prophecies o f Paracehus,
R id e r, 1 9 1 5 /1 9 7 4 , z. Ss. 8 0 -8 1 .
69

E dw ardes, a.g.e. ss. 6 6 -7 0 .

145

konularnda eitti.69

HTLER

yapt iin Papa tarafndan hapse atlmt, ama knca Papa 8.

BLNMEYEN

Papalk tarafndan gizli ilimlerle urat gerekesiyle yirm i


yedi yl zindanda yaayan Cam panella da 17. yzylda bu gizli

Konsilini toplam ve Hristiyan leminde ok kkl ve all


madk tartmalar balatmt. G nmzde 1963 ylnda len bu
Papann aziz ilan edilmesi gndem dedir ve onun adna grkemli
bir Katedral ina edilmitir. (Katolik Kilisesi 3 Eyll 2000de 23.

146

AYTUN ALTINDAL

Johnu Aziz ilan etti.)


Papa 23. John, gizli Gl ve H a rgtne ye yaplmt.
Elinden drmedii asasnn zerinde bu rgtn O klt sem
bol olan Gln resmi vard. Michael Howard, 23. Jo h n la ilgili
u bilgiyi aktarmt: Piers C om ptona gre Papa 23. John (eski
ad Kardinal Angelo Roncalli) gizli bir rgte ye yaplmt.
Papann Apostolik temsilci olarak bulunduu Trkiyede bu giz
li rgte ye yapld ve Papal dnem inde (1958-63) Gl ve
Ha sembollerini daima yannda bulundurduu gzlenmiti.70
Piers C om pton, Katolik Kilisesinin resmi yayn olan The
Universe [Evren] adl derginin genel yayn m dryd.
Papa 23. John,Trkiyede yllarca bulunmutu. 1930lu yllarda
Trke renmiti. En yakn dostlarndan biri eski Cumhurbakan
Celal Bayard. 27 Mays 1960ta yaplan askeri darbe sonucunda
Celal Bayar idama m ahkm edilince 23. John derhal mdahale et
mi ve askeri cuntadan Bayar idam etmemesini yoksa tm Katolik
lemini Trkiyeye kar boykota aracan resmen bildirmiti.
Bayar bylece idamdan kurtuldu. Adnan Menderes, Fatin R t
Zorlu ve Haan Polatkan idam edildiler. Celal Bayar 1958de eski
dostu Papa seilince Vatikana giderek onu makamnda kutlayan
ilk ve son Mslman devlet adam olmutu. Celal Bayar, masondu
ve Gl ve Ha O rgtyle ok yakn iliki iindeydi.
A dolf H itler ve Nazilere gelinceye kadar Avrupa tarihinde
by, sihir, astroloji ve Okltizmle uram, gndelik siyaseti
ve halknn yaamn bu gizli ilimlerle ynlendirmi saysz kral,
70 M ichel H ow ard, The Occult Conspiracy, R id e r, 1989, ss. 150-152.

devlet adam, din adam, siyaseti ve asker vard. Bunlar tek tek
yazmak ciltler doldurur. Birka rnek yeterli olacaktr.
Papa 9. Benedict ok nl bir bycyd. Karabynn
her trn yapabiliyordu.Yapt byyle en gl siyasal rakibi
Malatestay hastalandrarak ldrd syleniyordu. M artin
Luther bu Papay kastederek Katolik Kilisesindeki trenlerin

U n d erstan d in g P opular C ulture, a.g.e. s. 138.

72 Lavaln savunmas iin bkz.: Laval Parle, Notes et Memoires Rediges par
Pierre Laval dans la cellule, avec ime preface de sa fille, et de nombreaux doctments inedits, Les E ditions d u C heval Arle, Geneve, 1947.

147

71

HITLER

Fransann en nl mareali olmutu. Laval, kraldan sonra en


gl kiiydi ve zel hayatnda sadece by ve O k ltle ura
mt. atosuna getirttii yz yirm i kyl ocuunu eytandan
altn almak, amacyla vahice ldrmt. Laval, kzl erkekli bu
ocuklara nce tecavz etmi, sonra da onlar paralamt. nl
Jan d Arcn Mareali diye tannan Laval, laboratuvarnda bu vah
eti uygularken Nazilerin Josef M engelesinin tbbi aratrmalar
yapmak iin Yahudi ocuklarn ldrmesine daha 500 yl vard.
Gilles de Lavaldan 500 yl sonra Fransada yine bir Laval
babakan olmutu. Bu Laval da lkedeki en gl ikinci adam
d. Pierre Laval Vichy H km etine babakan olduunda en az
Cumhurbakan Mareal Petain kadar yetkiliydi. Bu Laval da
rastlant bu ya, Okltistti ve daha da nemlisi bizzat A dolf H itler
tarafndan seilerek babakan yaplmt! Bu Laval da tpk eskisi
gibi Ari K an kuram n savunmutu. H itlere gz kapal bal
lk duyan bu Laval, 2. Dnya Sava sonrasnda kuruna dizilen
tek babakan oldu.72 Lavala Janus Suratl B yc deniliyordu.
Adnn tersten ve yzden okunuu aynyd.

BLNMEYEN

ou diabolik bynn kopyalardr demiti.71


Tarihe Mavi Sakal diye geen gerek kii R aiz Lordu
Gilles de Lavaldr. 1420de domu olan bu soylu, daha sonra

Napolyon Bonaparte da batl inanlara ok gl ballk du


yan bir devlet adamyd. Astrolojiye ok meraklyd. Parisin nl
kadn khini M arie Le N orm and (1793-1843) Bonapartenin
zel falcsyd. N apolyon her ay bir tam gnn bu gerekten de
zel yetenekli kadnla geirirdi.
G nm zde

de

birok

devlet

adam

byclerden,

O kltistlerden, astrologlardan ve ifa datclardan yardm


almaktadr. Hillary C linton ve Sovyetler Birliinin unutul

148

AYTUN ALTIIMDAL

maz devlet bakan Leonid Brejnev bunlardan sadece ikisidir.


Brejnevin zel ifacs yla 1989da K G B nin zel izniyle
Moskovada bir grme yapmtm. Gerekten de artc bir
kadnd.73 Avrupada sosyalist simyaclar da vard. Bunlarn en
nls Annie Besantt.74
Okltist ve astrologlar, sadece fal okumamlar, tarihi belirle
yecek ngrler sergilemilerdi. Bir Okltist, 1915 ylnda drt
yl sonra 9 Kasm 1919da Almanyada kralln yklacan ve
cum huriyet ilan edileceini bildirmiti. Bir bakas, 30 Nisan
1933te A dolf H itlerin anslye seileceini, bir dieri ise
H itlerin tam on bir yl iktidarda kalacan ve on birinci yln
bitip, on ikinci yla girildii gn, 30 Nisan 1945te devrileceini
bildirmiti. Nazilerin iki astrologu 1939 ve 43 yllarnn ok b
yk deiiklikler getireceini ve A dolf H itlerin 1945te yannda
73

1980li yllarda Sovyetler B irliin de K o m n izm e ram en O k ld e il


gilenen p ek ok b ilim adam vard. H atta C IA bunlarla m cadele ede
bilm ek iin b ir tugeneral bakanlnda o k gizli ve zel b ir birim
k urm utu . SSC B de zel yetitirilm i U z g r uzm anlar ve b irok para-psikolog vard. O yllarda b u kiilerden bazlaryla ahsen tanmtm.
B rejnevin ifacs diye tannan D r. D ju n a bunlardan biriydi.

74 A nnie B esant (1847-1933), Im Vorhof des Temples, A dyerV erlag, Graz,


1979.

bir kadnla m uhtem elen ok korkun koullar altnda ortadan


kaybolacan resmi raporlarla bildirmilerdi. Hitler, elli altnc
doum gnnden (5+6=11) tam on bir gn sonra yannda bir
kadnla birlikte ortadan yok oldu. Bu ngrler, gerekletikleri
tarihlerden en az iki, en fazla yedi yl nce yaplmlard. Tamam
da ngrlen yl, ay ve gnde gereklemilerdi.
H indistan bamszla tayan G andhi ve N eh ru da O kltle
ok uram iki devlet adamyd. H indistann ngiltereden
G andhiye retmenlik yapm olan gizemli bir H in t Fakiriydi.
Bu Fakirin lm nden nce ngrd gn ve saatte Hindistan
ngiltereden bamszln ald.

bunlarn anlamlar halk tarafndan hibir zaman anlalmamt.

O kltizm ve simyaclkta ok nemli rol oynayan baz kavramlar


2. Dnya Savam n en nemli ve en gizli (Top Secret) operas
yonlarna ad veya kod olarak konulmulard. H itlerin on bir
O klt terim ini kulland belgelenmitir. Bunlar, Enigma, Ultra,
Flash, Torch, Yeil, Sar, Mor, Valkyrie, Magic, Gl ve Aloestir.75
Ayrca Hitler, SS birlikleri iin O klt sembolleri literatrnden
setii armalar, nianlar, muskalar ve rtbeler hazrlamt. H itler
bunlar bizzat izmi ve yaptrmt. H itlerin SS birliklerinden
nceki para-militer SA birlikleri tarihe Kahverengi Gmlekliler
diye gemilerdi. Kahverengi gmlek giyerek, bir rnek giysiler
le trenler yapmak ok eskiye, 13. yzylda kurulmu bir gizli

75

C ave B ro w n u n kitabnda p ek o k rn e k vardr.

149

rnein M erkr ve Civa (Quicksilver) hem Naziler hem de


M ttefikler tarafndan kullanlm gizli kodlard. Benzer ekilde

HITLER

O kltizm ve simyaclkta kullanlan teknik terim lerin birou


zellikle 2. Dnya Sava srasnda ok sk kullanlmlard. Ancak

BLNMEYEN

bamszlaacan onlara bildiren ve gnn saptayan kii ise

rgte kadar gidiyordu. Bu gizli rgt, K night Templarst ve


19. yzyl ortalarndan 20. yzyln ilk yarsna kadar kurulm u
pek ok htilalci yeralt rgt kendi gemiini bu ilk rgte
balamt, masonlar da dahil.
Franszlarn 2. D nya Sava srasnda geilm ez diye vn
dkleri nl M aginot H att ise, Savunma Bakan A ndr M aginot
(l. 1932) adna yaplmt. Franszlar, M aginot H attn n gizli
gler tarafndan korunduuna inanyorlard. n k Savunma

150

AYTUN ALTINDAL

Bakan, Fransann en nl m edyum u ve O kltisti Adela


M aginotu n (l. 1848) soyundand.
19. yzyln Almanyasinda krsal alanlarda batl inanlar,
kentlerde ise N eo-Pagan inanlar egem endi. n l Alm an filo
zofu Ludwig Feuerbach (1804-1872) Theogonie adl kitabnda
Almanlara nasl bir tanr aradklarn anlatm ve u d
vermiti: Kalbiniz nasl istiyorsa tanrnz yle olur. H alk nasl
istemise tanrlar yle olmulardr.76Almanyada esen b u din d
rzgrlardan Yahudiler de ok etkilenmilerdi. Kimi Yahudiler
inanlarn deitirerek, bu yeni tip Hristiyanln eitli kolla
rna girmilerdi. B u dnem de, 204.500 Yahudi din deitirerek
Hristiyan olm utu.77
19. yzyl Almanyasna damgalarn vuran rom antik air
den Johann G ottfried von H erder (1744-1803) hem mason hem
de Spiritualistti. H erder, Prusyalyd ve gemite Alm anlarn gr
kemli bir A ltn a olduunu ne srm t. H erd erin Altn
a kavram daha sonraki yazarlar, felsefeciler ve sanatlar tara
fndan gerekten de var sanlm ve 20. yzyldaki t m milliyeti
76

L u d w ig F eu erb ach , The Essence o f Christianity, trans.: G eo rg e E lio t, Intr.


K arl B arth , F o rew o rd b y H . R ic h a rd N e ib u h r, H a rp e r a n d R o w , 1957,
ss. 28 1 -8 2 .

77

R a p h a e l Patai, The Jewish M ind, C harles S c rib n e rs S o n , 1977, s. 281.

akmlar A ryan rknn belirsiz bir gemite, A ltn ada safkan


Almanlar olarak grkem li bir m edeniyet iinde yaadklarna
inanmlard. H erder, daha sonra ok nlenen Volk kavram nn
yaratcsyd.78 O n u n gibi, nl olan H ein rich von Kleist (17771811) da bir milliyetiydi. Kleist da H erd erin R o m an tik A ltn
an benim sem i ve efsanevi Aryan Krallar yaratmt. Kleist,
H itlerin en sevdii airdi. O da H itler gibi G aipten Sesler duy
duuna inanmt. Kleist ok bunalm l bir adamd. B ir evlilik
etmiti. E rnst M o ritz A rndt ise (1769-1860) H erd er gibi ilahiyat
okum utu. A rndt ve Kleist birlikte 30 Yl Savalarna lanetler
yadrmlar ve T ton ruh u n u diriltm eye almlard. A rndt,
ram n Almancaya sokan kiiydi. A lmanyada 20. yzylda ortaya
kan milliyeti akm lar ite bu airden ok etkilenmilerdi.
inanlara balanm kiilerdi.
A lm an R o m an tik lerinden fazlasyla etkilenm i olan sadece
kentlerdeki aydnlar ve iadamlar deildi.Yahudiler de ok etki
lenm iler ve gerekte sanal olan bu stn Irka m ensup olabil
m ek iin uramlard. Bylece, Almanyada Y ahudiler arasnda
bir K endinden N efret hareketi balad ve baz Yahudi felsefeci
ve yazarlar, Yahudi olm ann gerekte b ir S o ru n olduunu yaz
maya baladlar. yle ki 19. yzyln en byk beyinlerinden
olan Yahudi asll Karl M arx bile bu sanal kuram a inanm t ve o
da Yahudilik Sorunu adl bir kitap yazmt!
78

A lm an R o m a n tik filozofu J o h a n n G o ttfrie d H e rd e r (1 7 4 4 -1 8 0 3)


1 766da R ig a da Z u m S c h w e rt Locasna alnm t. D i e r R o m a n tik
G o tth o ld Lessing d e m aso n d u . B kz.: J rg e n H o lto rf, D ie Logen der Frei
maurer, H ey n e, 1991, s. 146.

151

N ed ir ki, bu air de inanm H ristiyan deil, N eo-P agan

HITLER

H itlerin en sevdii kavram olan R e ic h (H km ranlk) kav

BLNMEYEN

yapm ve tpk H itler gibi, ertesi gn karsyla birlikte intihar

D ier Yahudi aydnlarndan O tto W eininger (l. 1903)


Yahudilii o kadar ar eletirmiti ki, kendisine en nl A ntiSemitYahudi unvan verilmiti! nl ikiYahudi felsefeci, Chaim
Zhitlowsky (1856-1943) ve Simon D ubnow (1860-1941) bu
dnem de Yahudilere imanlar itibariyle Hristiyan, milliyetle
ri itibariyle Yahudi olmalar iin arlar yaymlamlard. Bir
baka Yahudi, Fransz Alfred N aquet ise ilk kez Yahudi kzla
rnn Aryan erkekleri tarafndan dllenmelerini, bylelikle de

152

AYTUN ALTINDAL

Yahudilikten kurtarlmalarn istemiti.79 Daha pek ok Yahudi


Alman R om antiklerinin yarattklar Altn ada safkan bir
Aryan olabilmek iin bir an nce Yahudilikten kurtulm alar ge
rektiine inanmt. Hzn alamayan bir Yahudi, M ax N aum ann
ise 1922de H itlerin rklna rahm et okutacak kadar Aryan
rkl yapan Verband N ational-D eutscher Juden (NasyonalAlmanYahudiler Birlii) adl bir rgt kurm utu ve aka Nazi
Partisini desteklemiti.80
Yahudileri parazit olarak tanmlayan ilk kii de Aharon David
G ordon (1856-1922) adl bir Yahudiydi. David Freischman
(1860-1922), Lazarus Bendavid (1762-1832), Isaac Marcus Jost
(1763-1860), nl R einach Biraderler Theodore, Salamon ve
Josef (1856-1926) kendi dinlerini en ok eletiren aydnlar ol
mulard. nl Yahudi Fransz tarihisi Leon Kahn (1850-1956)
Yahudilerin yalanc ve ikiyzl olduklarn yazmt.81 Julien
Benda (1867-1956) ise Yahudiliin insanln bana bela oldu
unu yazacak kadar kendi Yahudiliinden nefret eden biriydi.82
Sionist liderler Leon Pinsker (1821-1891) ve T heodore H erzlin
79 Patai, a.g.e. s. 472.
80 Patai, a.g.e. s. 458.
81 Patai, a.g.e. s. 473.
82 Patai, a.g.e. s. 473.

(1860-1904) amalarysa gerekte Yahudileri iine srklendik


leri asimilasyon batandan kurtarm akt.83 Sionizm bylelikle
Yahudi Milliyetiliine dnt, en azndan uzunca bir sre iin.
Almanyada aydnlar Yahudilere artk onlarn dinleriyle ilgilen
mediklerini, onlardan sadece giyim kuamda ve yaam tarznda
kendileri gibi olmalarn istediklerini sylyorlard.8419. yzyln
nde gelen Anti-Sem itleri artk papazlar ve safkan Almanlar de
il, ilgintir ki, safkan Aryan olmak hayaline kaplm olan baz
tm safkan A lm an-A ryan-Tton yeralt rgtleri ite kendile
rinden nce yazlm olan Yahudilerin K endinden N efret lite
ratrn insafszca istismar ederek korkun bir Anti-Sem itizm

lan kavram gze grnm eyen (Invisible) di. Bu kavram, rnein


nl bilim kuruluu Royal Academy iin kullanlmt. Bu akade
miye ye olabilenlerin tamamna yakn -Locke, Boyle, vd. gibiOkltist veya simyacydlar.Yahudilerin de bir gze grnm eyen
H km eti vard. Bu gizli Yahudi H km etinden ilk sz eden
83 Patai, a.g.e. ss. 45 7 -7 7 . H erzl aslnda b ir Y ahudi K rall k u rm a k iste
m iti. O n a gre Siyonist Y ahudilerin yeni kral da olu H ans H erzl ola
cakt. N e d ir ki H ans, babasnn l m n d e n sonra in tih ar etti, ik i k zn
dan b iri gen yata ld . E n k k k z,T ru d e H erzl, toplam a kam pnda
ld. O n u n olu ise Ingiliz vatandalna geti, srail vatanda olm ay
red etti ve 1949da in tih ar etti.
84 Patai, a.g.e. s. 280. (Y ahudilikteki b l n m e le r ve hiziplerle ilgili olarak
ayrntl bilgi iin bkz.: R ap h a e l Jospe ve Stanley W agner, Great Schisms
in Jewish History, C e n te r fo r Judaic Studies, KTAV, 1981. A yrca B rian
Lanchester, Judaism , E L E M E N T , 1993. A yrca Jo sep h G lau, Judaism
in America, U n i. C hicago PAS., 1976.

153

gze grnm eyen Kolej adyla ilk kez 17. yzylda Ingilizlerin

HITLER

kampanyas balatmlard.
18.
ve 19. yzyllarda Avrupal aydnlar arasnda en sk kullan

BLNMEYEN

safkan Yahudilerdi! Garip, ama gerek olan budur. 20. yzylda

EllisVeryard adl bir ngiliz tp doktoru olmutu.85 Bu gze g


rnmeyen hkm et gerekte yasad bir organ deildi, ama yle
alglanyordu. Gerek ad Vaad Arba H aaratzottu. lkin 1500l
yllarda Polonyada kurulmutu ve D rt M emleket Konseyi
anlamna geliyordu. Kurucusu Mordecai ben Abraham Jaffe
(1535-1612) idi. Ruslar, Polonyay igal edince 1882de Konseyi
yasakladlar. Daha sonra arlk Rusyasnn gizli istihbarat r
gt tarafndan dnyaya datlan nl Sion Yallarnn Gizli

154

AYTUN

ALTINDAL

Protokolleri adl belge ite bu Konseyin 29-31 Austos 1897


tarihinde svirenin Basel Kentinde yapt son gizli toplantnn
zabtlarna dayandrlmt.86 Hi kukusuz, bu zabtlarda sahte
belgelerde ne srld gibi Yahudilerin dnyay ele geirmek
planlar yoktu, fakat Sionist Yahudilerin ne pahasna olursa olsun
kendilerine gvenli bir yurt edinme planlar ve arzusu vard.
Dr. L.H. Lehmann Katoliklikten karak Protestan ol
mu bir yayncyd. Amerikada The Converted Catholic adl bir
dergiyi ynetmeye balamt. O nun yazdklarna gre, Sion
Protokolleri gerekte Ruslarn deil, Katolik Cizvitlerin yaptk
lar bir sahtekrlkt. Lehmann yle yazmt: Sion Protokolleri,
Cizvitlerin hazrladklar tek sahte belge deildir. Cizvitler daha
nce de Bourg-Fontaine Yallarnn Srlar diye bir belge ha
zrlamlard ve Protestanlar sulamlard.

85 E (Ilis) W eryard, M .D ., A n Account o f Divers Choice Remarks / Taken in


a Journey through the Low Countries, France, Italy and Part o f Spain, Sicily
and Malta as Also A Voyage to the Levant, E xon: P rin te d by Sam Farley,
1701, Fac. Ed. M o d u s Vivendi, A. A ltindal and C o., Z u ric h , 1987, ss.
252-254.
86 Sam uel H . D resn erin incelem esi. Bkz.: Great Schisms in Jewish History,
a.g.e. s. 1 2 5 . Polonyallar b u saygn kurulua H k m e t iinde H k
m e t diyorlard.

Dr. Lehmanna gre 1790larda yazlm olan baz grler,


dorudan doruya Cizvit Tarikatnn Anayasasnda yer almt.
Bu tarikatn anayasasnda 1593ten bu yana bir Aryan paragraf
vard.87 1608de Cizvit Anayasasm hayata geirmeye karar veren
tarikat 1893te, Floransada yapt son resmi toplantda bunu dn
yaya ilan etmiti. Dr. Lehmanna gre birileri A dolf H itlere bu
Aryan maddesiniyletmiler ve ondan bu maddeyi Nazi Partisinin
ynetmeliklerinde ve Almanyada kullanmasn istemilerdi.88

belge,Das Edikt von Konstantinopol adn tayordu ve 1489da


Ispanyadaki Yahudilerden stanbuldaki Yahudilerin Prensine
Prensi -her kimse?- spanyadaki dindalarna bir t veriyor
du. Buna gre,Yahudiler dsal olarak Katolik grnebilirler ve
spanyay ele geirebilirlerdi. Ksacas, Prens onlara takiyye
yapmalarn ve gizli Yahudi ak Katolik olmalarn tlemiti.89 (Bkz. Ek) Baz Yahudiler bu d tutmular, bazlar da
1492de stanbula gelmilerdi. Daha sonra 1660larda Osmanl
m paratorluunda ortaya kan ve Sabataist diye bilinen D nm e
H areketi ite bu E dikti esas almt. Osmanl m paratorluunda
bilindii gibi Yenieriler, Hristiyan ocuklarndan D evirm e
yntemiyle alnarak M slman yaplm kiilerdi. mparatorlukta,
Hristiyanlar iin Devirme,Yahudiler iin de D nm eler gelene
i vard. Bu iki grup, devirmeler ve dnmeler, Osmanl brokra
sisini ve ticaret hayatn ellerine geirmilerdi. Bunlar Hristiyan
87 L. H . Lehm ann, Behind the Dictators, A gora, 1942, s. 21.
88 L. H . Lehm ann, a.g.e. s. 17.
89 Das Edikt von Konstantinopel, D r. D avid Farbstein, Z ric h , 1935.

155

bylece idamdan kurtulabilirlerdi. Sonra da brokrasiye szarak

HITLER

yollanm gizli bir m ektuptu. Bu m ektupta stanbuldaki Yahudi

BLNMEYEN

1920li yllarda sadece Sion Yallarnn Gizli Protokolleri


deil, onunla birlikte gizli bir belge daha elden ele dolamt. Bu

lemiyle ilikilerde birbirleriyle geinem eseler de devletin iliki


lerinde birinci dereceden rol almlard.
19.

yzylda bata Almanya olm ak zere t m Avrupa birta

km gizli yeralt rgtlerinin siyasal ynlendiricilii ve basklar


altndayd. Bu dnem de Almanyada 220 dzenli mason locas
ve 24 bin mason vard. n l T h u rn u n d Taxis ailesinden bir
Prens, 1765te Bavyerad a U m u t locasn kurm utu. Ayn aileden
baka bir prens ise 1918de, T h u le nin kurucusu Baron R u d o lf
ALTINDAL
AYTUN

von S ebottendorifu n yardmcs olm utu. Almanyada mason


localarna ilk kez, 6 H aziran 1767de bir Yahudi kabul edil

dininden ayrlm birtakm soylular nce b u Sekler rgtleri

miti.90 Sanldnn tersine mason localar Yahudiler tarafndan


kurulm u deildi.91Tam tersine Katolik ve zellikle de Protestan
kurm ulard. A rthur Edward W aitein yazd gibi, o gnlerde
Almanyann h er yerinde gizli ve yasak ayinler yaplyordu.92

156

Protestanln kurucusu M artin L uther (1483-1546) az


l bir Yahudi ve T rk dmanyd. 1543te imdi yasaklanm
olan Yahudi dman kitab yaymlanmt. B u kitapta Luther,
B unlarn nce sinagoglarn yakn. Sonra evlerini yakn. Sonra
kitaplarn yakn, diye yazmt.93 lgintir ki, M artin L uther

90

R o b e r t Freke G o u ld , Past Senior Grand Deacon o f England. The History


o f Freemasonry, Drives from Official Sources, V olum e V I, N e w Y ork, 1887,
ss. 25 1 -2 8 5 .

91

19. yzylda O rta A lm anyada 2 6 0 b in Y ahudi vard. 1 8 7 0 lerde b u say


470 b in e ykseldi. N fu s u n sadece % 1 .2 si Y ahudiydi. B kz.: H e lm u t
B erdin g , Moderner AntiSem itism us in Deutschland, S u hrkam p, 1988, s. 35.

92

A rth u r E d w ard W aite, The Brotherhood o f the Rosy Cross, B arn es-N o b le ,

93

R o b e r t S .W istrich , The Longest H atred/A ntiSem itism , S ch o ck en B ooks,

1993, s. 440.

N e w Y ork, 1991, ss. 3 9 -4 1 .

95

B ible, R ev . 9 -1 -1 0 .
N e sta H . W ebster, Secret Socities and Subversive Movements, E.P. D u tto n
a n d C o ., N e w Y ork, 1924, s. 4.

157

94

HITLER

ajanlar vardr. H er olay gzlem ektedirler.95

BLNMEYEN

M agdeburgdaki gizli b ir Kardelik (B rotherhood) rgtnde


bir sre eitilmiti. M agdeburg, T h e N e w S p irit/T h e Free
Spirit ( zgr R u h ) adl yasaklanm gizli rg t n bakentiydi.
A lm an m asonlarnn ou ite bu Protestan gelenek iinde
yetimi kiilerdi. K atolik Alnanlarsa, Kilise masonluu yasaklad
iin daha az katlm gstermilerdi. Katolik Kilisesi, masonlar
eytann U aklar olarak nitelemi ve ok ar bir dille sula
mt. Papa 12. Leo H um anu m genus adl bir m ektup yaymla
yarak m asonluu iddetle m ahkm etmiti. B u m ektup, 20 Nisan
1884te yaymlanmt ve b t n dnyada byk yanklar uyandr
mt. B undan tam be yl sonra ayn gn A dolf H id e r dnyaya
gelmiti. Katolik Kilisesine gre, 20 N isan Incilde geen (r.
Rev. 8-9) Yedi M elek gnyd. Bilinmez, belki de H itler bu
m eleklerden biri olan ve Ibranice A baddon denilen bir cehen
nem melei olm ak iin yeryzne indirilmiti. ncil ve Tevrata
gre bu m elek ykm ve lm getirecekti. Rastlant olsa gerek
N azi ressamlar A dolf H itleri m itolojik sava tanrs A pollon ola
rak resmetmilerdi. G reke A pollonu n branicesi A baddondu.94
19.
yzylda devletleri ve toplum lar ynlendiren gizli r
gtleri belki de ilk kez ve byk b ir cesaretle B enjam in Disraili
dile getirm iti. Kendisi de Y ahudilikten dnm e H ristiyan olan
Disraili, ngilterede babakan seilmiti. Disraili 1856da Avam
Kamarasnda bir konum a yapmt. u szler ona aittir: D nya
devletleri gnm zde perdenin nnde grnenler tarafndan
deil, grnm eyenler tarafndan ynetilm ektedir... B u kiiler
diledikleri zaman diledikleri devlet adam n ldrebilirler, h
km etleri devirebilirler, hatta gerekli grrlerse soykrm lar bile
yaptrabilirler. O denli gizli, tehlikeli ve gldrler. H er yerde

1920ler Almanyasnda perde gerisindeki rgtlerin en teh


likelisi T hule ve onun em rindeki Kutsal Vehm (H oly Vehm)
rgtyd. C ehennem M elei A baddon A d olf H itleri ynlen
diren ite onlard.
C eh en n em

M eleinin esrarengiz yaam yine esraren

giz bir olayla noktaland. 30 N isan 1945 gecesi B erlindeki


B unkerde gerekte ne olduu hibir zaman aydnlatlamad.
Temm uz 1945te savan galipleri Potsdam da toplandlar. Stalin,

158

AYTUIM ALTINDAL

C hurchille H itleri sordu. C hurchill ldn ve cesedinin


onlarda (Ruslarda) olduunu syledi. B unun zerine Stalin ok
garip bir aklama yapt: Bizde A dolf H itlerin cesedi yok. u
anda elimizdeki istihbarata gre Ispanyada veya A jantinde sak
lanyor olmal.96
Y irm i yl sonra 1965te t m dnya H itleri ld bilirken,
Potsdam Konferansnn 20. yl mnasebetiyle Sovyetler bir
aklama yaymladlar. Aklama nl Der Spiegel dergisinde yer
ald. Bu aklamaya gre 30 N isan 1945te len ahs A d olf H itler
deil, ona ayn yum urta ikizi kadar benzeyen dublr Gustav
W ehlerdi.97 (Bkz. Ek)

96
97

H u g h T h o m a s , a.g.e. ss. 159-175.


D er Spiegel,J u n e 1965. A yrca bk z.:W aite, a.g.e. s. 508. G ustav W ehler,
G estapo tarafndan 1944te d u b l r olarak seilm iti.

nc Blm

ESRARENGZ BARON

3.1. KUTSAL VEH M (FeMe)

Y eni R e i c h g e m iin T o to n v aly elerin in y o lu n d a y r m e k


z o ru n d a d r.
A d o lf H id er, Kavgam'

Gemite ve gnmzde Almanca konuan toplum larn Zam an


kavramna ykledikleri anlam, konumayanlarla geceyle gndz
kadar farkldr. Almanlarn zaman kavramyla, rnein ngiliz
ve Franszlarn zaman kavram neredeyse taban tabana zttr.
rnein Ingilizlerin 15 gnlk tatil dedii yerde, Almanlar 15
gecelik tatil derler.
Eski Alman efsanelerinde ve tresinde (sagas) yaam drt
zaman (veya drt vakit) dilimine ayrlmt. Bunlarn tamam
orm an yasalarnn C erm en kabilelerine dikte ettirdii zaman
birim leriydi. Almanlara gre hayattaki drt vakit (Zeit) nce
Schwertzeit denilen szn vaktiyle balard. B unu Beilzeit yani
Balta/alma vakti izlerdi. B undan sonra W indzeit, yani frtna
vakti, bunu da en nemlisi olan Wolfzeit, yani K urt vakti izlerdi.
1H itler, Kavgam, 1924, s. 140.

Bu sonuncusu Fenris adl bir tanrya aitti ve bu da dev bir kurttu.


Fenrisin vaktinin gelmesi yerleik dzende lmcl ve tehlikeli
bir dnem in balad anlamna gelirdi.2Trkedeki K urt puslu
havay sever zdeyii belki de Almanlarn K urt vaktini en iyi
aklayan szdr. Fenris zaman gelince durdurulamazd ve tan
rlarn en acmasz olanyd.
nl R om al general ve devlet adam Julius Sezar, C erm en
kabileleriyle savatktan sonra D e Bello Gallico adl kitabnda

162

AYTUN

ALTINDAL

yle yazmt: Tanr olarak kabul edebilecekleri nesneler daima


gzleriyle grebildikleridir. G rm edikleri zaman anlamyorlar.
O nun iin Gnee, Aya ve Atee tapyorlar.3 Sezardan bir
yzyl kadar sonra 98de Cornelius Tacitus da nl Germania
adl kitabnn 9. blm nde unlar yazmt:
O rm anlar ve karanlk kuytuluklar kutsal kabul ediyorlar.
Gnah nedir bilmiyorlar ve tanrlarna insan kurban etmeyi
yadrgamyorlar.4 James C. Russellin de gsterdii gibi, capitularies denilen ynetm eliklerinde Frank (Cermen) krallarnn
kutsal aalara, kuytuluklara, su kaynaklarna ve talara tapndk
lar, kehanetlere ar ilgi gsterdikleri yazldr.5
Almanlar nce orm anlar m esken tutm u

kabilelerdi.

Ormanlarda k ve aydnlk az, karanlk oktu. B u nedenle


yaamlarn gndzlere gre deil gecelere gre ayarlamlard.

Lanczkowski, a.g.e. ss. 108-112.

C A E S A R , Gallic War, B o o k I, A .S.W alpole M ac M illan and C o ., Lon


do n , 1931. A ynca bkz.: Rmisches Weltreich und Christentum, Historia
M undi, 1956, ss. 1 2 0 -1 2 2 ,2 5 1 .

C ornellius Tacitus, Chapter 9, G erm an ia cited b y Jam es C . R ussell, s.

Jam es C . Russell, The Germanization o f Early Medieval Christianity, O x

108.
ford U n i. Press, 1994, s. 107.

Alman toplum unun psikolojik kurgulann incelemi olan


David Abrahamsenin de belirttii gibi Almanlk R u h u nun
derinliklerinde orm an karanl yatyordu. O rmanlardaki dev
ku rt Fenrisin roln T oton valyeleri stlenmilerdi.6 nl
F. Engelsin yazdna gre 11. yzylda Berlin ve evresinde
yaayan C erm en kabileleri arasnda tpk Fenris gibi insanlar
paralayarak yemek (Cannibalism) gelenei vard.
David Abrahamsene gre orm anda skp yaamak insanlara
O rm anlar dolduran korkutucu gerekst varlklardan -cinler,
periler ve ruhlar- korunabilm enin tek yolu birlikte var olmakt.
Abrahamsen bu nedenle Almanlarn birka bin yl iinde olu
unsurun da orm an olduunu ne srmt. O na gre Almanlar
tek kaldklarnda korkak, rkek ve cesaretsiz oluyorlard. Fakat
kadar gl, savakan ve atak oluyorlard.7 O rm an gelenei iin
de yetimi olan Almanlar iin kutsal ve dnyevi (Sekler) ayrm
yoktu.8 H er ne varsa canlyd ve btn yaam canlla doru
ynlendirilmiti.9A ntikY unanda gn afakla balyordu, ama bu
6

1880de A lm anya ve n g ilterede A lm an-A ryan soyunun Pagan ta n r


larm ven ve A lm an M itolojisini anlatan b ir kitap yaym land. D r. W.
W agnerin yazlarndan W.S.W A nson tarafndan d erlen en b u kitap ksa
zam anda 100 b in in zerin d e sat yapt. Alm anya ve A vusturyada h e r
zen g in in kt p h an esin e girdi. Fenris bata olm ak zere t m A ry anT to n tanrlar ilk kez b u kitapta akland. B kz.: Asgard and the Gods,
Sw an S o n n e n c h ein u. C o ., 1891.

D av id A braham sen, M e M ind and Power, C o lu m b ia U n i. Press, 1945, ss.

Russell, a.g.e. s. 17.

N ig e l Pennick, Practical Magic in the Northern Tradition, T h o th P u b licati-

19.

163

bir Alman Birlii oluturduklarnda nlerinde durulamayacak

HTLER

turduklar bir yaam tarz iinde olduklarn ve bunu belirleyen

BLNMEYEN

kendinden olana sokularak yaama zorunluluunu getiriyordu.

N ordik gelenekte gn, gnein batmasyla balyordu. Sembolik


olarak gece ana rahmindeki fetsn gne na kncaya ka
dar geirdii gvenli evre olarak alglanyordu.10 Bu nedenle de
Almanlar geceleri kendilerini daha gvenli hissediyorlard. A dolf
H itler bu anlamnda su katlmam bir Aryand.11 Gndzlerini
ounlukla uyuyarak geirir ve geceleri sabaha kadar oturup
evresine katlmalarn istedii kiilerle konuurdu.
Almanlar, Trklerle hem en hem en ayn alarda dinleri
AYTUN ALTINDAL

ni deitirdiler. amanist Trkler 9. yzylda Mslman, Arap


ve Acemler tarafndan slamiyete geirilirken, ayn dnemde
Katolik Latinler de Pagan ve Barbar Almanlar Hristiyanla
sokmaya balamlard. Balangta her iki topluluk da bu byk
ve kkl uygarlklara yedek savunma gc salamak amacyla
bu dinlere alnmlard. Ama yaklak iki yzyl sonra bu toplu
luklar, eski amanist Trkler ve eski Pagan Almanlar yeni dinle

164

rini yaymak iin en ok dven topluluklar oldular.


Cerm en-A lm an kabileleri girdikleri yeni dini savunmak ve
yaymak amacyla n cel. Hal Seferine kitlesel olarak katldlar.
Sonraki yedi Hal Seferimde de C erm en kabileleri ounluu
on, 1989, s. 11. Ayrca bkz.: N o rd ik gelenek H ristiyanlk iin H e re tik /
Sapkn b ir anlayt, dolaysyla yasaklanmt. Bkz: D avid C hristie M u r
ray, A History o f Heresy, O x fo rd U n i. Press, 1976, s. 1.
10 Pennick, a.g.e. ss. 121-126. H ristiyanlktan nce Y ahudiler iin tm
dnya kutsald ve Sekler olm ak diye b ir anlay yoktu. D nyevi-K utsal ayrm H ristiyanlkla balad. Bkz.: Ignaz M aybaum , Trialogue Be
tween Jew, Christian and Muslim, R o u tle d g e and K egan Paul, London,
1973, s. 81.
11 A lm anlar gerekte hi de Safkan deillerdi. N aziler K an olgusunu
m etafizik anlam nda kullandlar ve Irk la H itle rin A lnyazs/K aderini zdeletirdiler. Bkz.: K arl Loew enstein, Hitlers Germany, M ac M illan, 1944, ss. 134-137.

oluturdular. C erm enlerin M slman Trkler ve Araplarla ilk


karlamalar ite bu savalar srasnda oldu. Hallar ve zel
likle de T ton valyelerinin soylarndan gelen baz Alman
soylular M slm an dmanlarndan ok etkilendiler. Arapada
bulunan, fakat Almancada olmayan baz kavramlar benimsediler.
Bunlardan biri de Vehm (Vehmetmek, zan altna olmak, sulu
olduundan kukulanmak) di. Ve Almanlar Hristiyanla gei

Arkon Daraulun yazdna gre, O rtaada Almanyann


Westfalia blgesinde bir yeralt mahkemesi faaliyet gsterme
ye balamt. ok gizli ve srlarla dolu bir rgtt bu. Ad
Almanca Fahne (Bayrak) szcnden, kimileri de Latince
Fame (hret) szcnden geldiini sylyorlard. (Vehm
Templars valyelerine ve Hal Seferlerine iniyordu. Aralarnda
yaptklar gizli seimlerle kendilerine kimlikleri ok az kii tarafindan bilinen bakanlar seiyorlard ve bunlara akll adam an
lamna gelen Fehm diyorlard. Bu szck de Arapayd ve ayn
anlama geliyordu.12 (Fehim ve Vehim gnm z Trkesinde de
az da olsa kullanlmaktadr.) Ad ve san Arapa szcklerle ta-

12 A rk o n D araul,^4 History ofSecret Societies, A C itad el Press B o o k , 1995, s.


202. H ristiyanlk ncesi C e rm e n -A lm a n k abilelerinde G izli rg tler
vard. B u rgtlerde D em irci U stalar lid er oluyordu. B kz.: O tto H fler, Geheimbunde der Germanen, Frankfurt, 1934, ss. 53 -5 4 . A yrca A lm an
ve Jap o n G izli rg t geleneinde artc paralellikler vard. J a p o n larda da D em irci U stalar tarafndan ku ru lm u gizli erkek rg tleri
vard. B kz.: M ircea Eliade, Schmiede und Alchemisten, K le tt-C o tta , 1980,
ss. 110-111.

165

Almancada FeMe diye okunuyor.) Bu kuruluun gemii Knights

HTLER

Vehmdi, ama bu szck Almanca deildi. Kimileri bunun

BLNMEYEN

lerinden sonraki ilk gizli rgtlerini bu adla, Kutsal Vehm adyla


kurdular.

mmlanm olan bu gizli rgtn alma yntem i de tpk Hassan


Sabbahn Alamutta kurduu ii Hahain ve/veya Batdaki ady
la Assasin rgtnn uygulamalarna uyuyordu. Hassan Sabbah
da Fehimdi ve Vehm (phe) altna ald kiileri kendi gizli
mahkemesinde yarglayarak ldrtyordu. Almanlarn Kutsal
Vehm (Fe Me) mahkemesi de ayn ekilde zan altna ald kii
leri yasal mahkemelerin dnda kendi gizli yeralt mahkemesinde
yarglayarak ldrtyordu. G nm zn moda deyimiyle Kutsal

AYTUIM ALTINDAL

Vehm bir tr Yargsz nfaz timiydi. Daha sonraki yzyllarda


talyada ortaya kan mafya gerekte ite bu gizli Alman rg
tnden esinlenerek kurulmutu. Vehmin gizli parolas S.S.G.G.
harflerinden oluuyordu.Ve p, Ta, Ot,Yeil szcklerini anlat
yordu. Bu harfler bir H an erin stne ilenmiti.
Kutsal Vehmin Almanyann hem en her kesinde ajanlar
vard. Bunlar Alman R u h u n a aykr davranlar iinde oldukla

166

rndan kukulandklar kiileri zanl sayarak yeralt mahkemesine


jurnalliyorlard. Bundan sonras ise korkuntu. Bu mahkemenin
atad cellatlar hi bilmedikleri bir kye, kasabaya veya kente
giderek hi tanmadklar o zanly ldryorlard. Almanlar ken
di dzenli polis ve gvenlik rgtlerinden ok bu sr dolu gizli
yeralt rgtnden korktuklar iin kendilerinden istenilenlere
daima soru sormadan boyun emilerdi. Kutsal Vehm, 1811de
resmen yasaklanmt. Lanz von Liebenfels bu gizli rgt
1910da yeniden canlandrd.
Konrad H eidenin belirttiine gre Kutsal Vehm en ok 1923
ylnda cinayetler ilemiti.13 Vehme gre ldrlenlerin hepsi
Aryan R u h u na kar su ilemi kiilerdi. 19. yzylda balayan
Yahudilerin Almanlamas sreci Kutsal Vehmin yemden canlan
masna yol at. Onlara gre Almanyann sadece ticareti, basn,
13 H eiden,The Fhrer, a.g.e. s. 140.

bankalar deil imdi de Almanlk R u h u Yahudilerin mlkiyeti


ne geiyordu. D inlerini deitiren, fakat milliyetlerini sakl tutan
Yahudiler imdi de Almanlarn en kutsal deeri olan T tonluu
kendilerine almak zereydiler. Bu endieyi duyanlardan biri de
Bismarckt. B ir konumasnda, Yaknda benim aile adm kulla
nan birYahudi Bismarckla tanmak zorunda kalabilirim, demi
ti. Aslen yar-ngiliz ve yar-Fransz olduu halde safkan Aryan
olduunu ne sren H.S. Cham berlain nl kitabnda, Bizim
diye yazmt.14 lgintir ki, 19. yzyln ikinci yarsndan bala
yarak 20. yzyln ilk eyreine gelindiinde Almanyada bata
basn olmak zere hem en h er kkl kurum u safkan Aryanlardan

Aryan olduunu ne sren safkan Yahudiler temsil ediyordu.


clarn ou Yahudiydi. Dnya Savann getirdii beklenm edik
yenilgi sava sonrasnda bir hezim et duygusunu atelemiti.
Kendilerini avutmak iin Almanlarn sava yitirmediklerini
ve ilerindeki Yahudilerin Almanyay ele geirm ek iin Aryan
rkn srtndan bakladklarn sylyorlard. te Kutsal Vehm
bu dnem de eskisinden ok daha gl ve kararl bir ekilde
yeniden ortaya kt. Kutsal Vehmin kendine verdii ilk grev
ite bu sahte Aryanlarn,Yahudileri toptan ortadan kaldrmakt.
KutsalVehm O rg tn yeniden canlandran ilk yeralt rg
t G erm anen O rder diye tannan C erm enlik Tarikat olmutu.
Bu tarikat 1910 ylnda List ve Lanz tarafndan kurulm utu ve
14

H . S. C ham b erlain , The Teuton is the Soul o f O m Culture, Die Grundagen

des Neunzehnten Jahrhunderts, 3. E d., M u n ich , 1901, trans J o h n Lees, The


N a z i Years, E d .Jo ac h im R em ak ,T o u ch sto n e, 1969, ss. 5-6.

167

Babakanlarn, parti liderlerinin, gazete sahiplerinin ve sendika

HITLER

daha fazla Aryanlam eski safkan Yahudi iadamlarnn ellerine


gemi durumdayd. A rtk Almanyay A ryan-Tton rk deil,

BLNMEYEN

T oton kltrm z ve ruhum uz ok byk bir tehlike iindedir,

on binlerce taraftar vard. Aratrmac-yazar G oodrick Clarken


belirttiine gre C erm en Tarikat gizlilik esasna gre kurul
mutu. Tannm kiilere suikastlar dzenliyor, siyaseti ynlendi
riyordu. Volk geleneine fanatike bal olan unsurlar srekli
olarak kkrtyordu. Yahudi siyasetileri ve Alman ruhuna aykr
davrandklarndan kukulandklar Almanlar da m odern Vehm
geleneine gre ldryorlard.15
Kutsal Vehm Yahudi Dileri Bakan Walter R atenauyu,
AYTUN ALTINDAL

Sosyalist Yahudi R osa Luxemburgu ve Karl Liebknechti gizli


ajanlar araclyla ldrmt. Tam bir terr organyd. Savatan
sonra bu rgt ynlendiren iki subay Ernst R o eh m ve Yzba
Erhardd. kisi de Kutsal Vehmin kkl gelenei iinde yeti
milerdi, gzkara, acmasz ve ok tehlikeli psikopat tiplerdi.
R o eh m ecinseldi ve devleti ecinsellerin ynetmesi gerektiine
inanyordu. (Bu gr Platonun Banquet adl eserinde ne srl

168

mt.) Yzba Erhard ise kendine bal birliklerle srekli darbe


yapmak arzusunda olan karanlk bir adamd. En ilginci, R oehm
ve Erhard, 1919da kurulan Alman i Partisinin gizli yele
riydiler. Geri A dolf H itler Kavgamda bu partiye, DAPa ye
olduu zaman bu partinin birka yesi olduunu yazmt, ama
bu doru deildi. DAPn arkasnda Thule rgt ve onun em
rindeki silahl Kutsal Vehm vard. O rdudan da gizli mali destek
alnyordu. N itekim A dolf H itler 1919da DAP adna ilk byk
salon toplantlarn yaptrmaya baladnda, kendisinin de yazd
gibi, bir mucize olmu ve hibir duyuru yapmadklar halde
koskoca salon tklm tklm DAP sempatizanlaryla dolmutu.
H itler bu mucizenin Alnyazs Tanrs tarafndan yaratld
n yazmt. H itlerin Alnyazs Tanrs dedii gerekte Thule
rgt ve Kutsal Vehmdi. 1200 ok zengin ve soylu yesiyle
15 Goodrick-Clarke, a.g.e. ss. 74-77.

T hule tam kadro DAPn arkasndayd.16 Kutsal Vehmdeki subay,


er ve erbalar da sayarsanz DAPn H itlerin yazd gibi, para
sz, desteksiz ve yesiz bir parti olmad anlalr.
1923 ylndaki Birahane Darbesi srasnda Kutsal Vehm, im
zalanm olan Versay Antlamas erevesinde kendisini masum
b ir spor kulb gibi maskelemek zorunda kalmt. N e var ki
bu spor kulb, DAPn genleri eitmek amacyla kurduu bir
blm d. Kutsal Vehmin gizli mahkemesi, DAPn iindeki ite
bu lokaldeki sportif almalara katlan genleri SA Birliklerine
ye yapyorlard. Bu birliklerden nce K am pfbund denilen d
v birlikleri rgtlenmiti. Bu birliklerin ou da T huleye
soyadn tayan bir de sekin SebottendorffK am pfbundu vard.
Bunlar asker kkenli istihbaratlard ve grevleri gerei sivil
SebottendorfFun N SD A Pa tantt kiilerden biri de
W erner Heissmeyerdi. Alman rknn gerek bir temsilcisi sa
ylan bu adam, uzun boylu, atletik vcudu, mavi gzl, tam
bir Vikingdi. Son derece cesurdu. nce Kutsal Vehmde, sonra
da N azi Partisinde yer ald. Daha sonra, SS generali oldu ve
16 ngiliz A ratrm ac R o b in L um sdenin yazdna gre H e in ric h H im m
le r de, R u d o lf H ess ve E rn st R o e h m araclyla T h u le yesi yaplmt.
H im m ler, n l SSle ri T h u le n in Pagan inanlarna u y g u n olarak k u r
m utu. B u n lar H ristiyanla iddetle kar kan K ara T arik at diye b ir
gizli-dini rg te yeydiler. A m alar H ristiyanl y k m ak ve y erin e
T to n -C e rm e n dini o lan W o tan izm i koym akt. B kz.: R o b in L um sd e n , Himmlers Black Order 1923-45, S u tto n Pub., 1997, z. Ss. 115-124.
L um sden, N azilerin kullandklar t m sem b o llerin O k lt ve R u n e yle
balantsn en iyi ekilde gsterebilm ek iin 1919-1945 yllar arasnda
ekilm i yzlerce fo to raf kullanm tr.

169

giyiniyorlard.

HTLER

balydlar. H atta T hu lenin kurucusu Baron SebottendorfFun

BLNMEYEN

bu spor lokalinde faaliyet gsteriyordu. Ernst R o eh m ve Erhard

Almanya dnda H eimschule (Yurt O kulu) diye masum bir adla


tannan sabotaj, suikast ve casusluk eitimi veren okullar kurdu
ve ynetti.
R o eh m de, SebottendorfF gibi demiryolcu bir aileden ge
liyordu. A dolf H itleri askerlii dnem inden tanyordu. Sava
srasnda tutulan Reichsw ehr (dzenli ordu) sicillerinde A dolf
H itlerin iyi bir konumac, katksz Alman milliyetisi, korkusuz,
atak ve dier askerlerden ok farkl dzeyde bir asker olarak te

170

AYTUIM ALTINDAL

mayz ettii ve ileride verilecek gizli grevler iin seildii be


lirtilmiti.17 Sava sonrasnda bu sicillerin ou Yzba Erhardla
R o eh m tarafndan incelenmi ve uygun grlenlerin belirli bir
at altnda bir araya getirilmeleri dnlmt. te bu ne
denle gerekte bir soylular rgt olan Thule, 1919da yenilen
Almanyay, Yahudilerin eline gemesinden kurtarm ak amacyla
sadece halktan kiilerin ye olabilecekleri DAP kurdurmutu.
DAP ilkin Avusturyada kurulmutu. Bu lkedeki ikinci
byk partiydi. Anti-Semitik ve anti-dem okratik Volk inanca
sna sahip kitleler tarafndan destekleniyordu. SebottendorfF un,
Thule rgt araclyla M nihte kurdurduu DAP da ayn
paraleldeydi. Avusturyadaki DAP, A dolf H itlerin genlik yl
larnda hayran olduu G eorg R itter von Schnererin (18421921) grleri dorultusunda faaliyet gsteriyordu. Schnerer,
ok gl bir hatipti ve kdemli bir Anti-Semitti. Hi kimse
rkndan istifa edemez. Yahudi, Yahudidir deyiiyle nlenmiti.
Schnerer, Yahudi dmanl yaparak Avusturyada milletvekili
seilmi ve partisinin ald yz binlerce oya gvenerek, mecliste
tarihi bir konuma yapmt:
Bir Yahudiye onun inanc nedeniyle saldrmak deliliktir.
Bizim Yahudilerin dinine dman olduum uzu syleyenler ya
17 lan Kershaw, a.g.e. s. 109.

lancdr. Bizim Yahudi dmanlmz,Yahudilerin dinine ynelik


deildir. Bizim dmanlmz, onlarn rksal zelliklerine yne
liktir. Yahudiler kendilerine eit vatandalk haklar verildiinden
bu yana daha hain, daha sm rc ve daha saldrgan olmulardr.
Bizim rk anti-Semitizmimiz, dinsel hogrszlkten kay
naklanmyor. Tam tersine bizim kendimize olan gveni yeniden
kazanabilmemiz iin bir aratr. Bizim anti-Semitizmimiz, bu
yzylda yaplm en ilerici atlmdr.18

I. Dnya Sava bittiinde, dev ku rt Fenrisin kurt vakti


kmlard. 1918de bu grevi Kutsal Vehm stlendi. Almanyada
yargsz infazlar dnem i ald. Siyasal suikastlar birbirini izledi.

sonulanan suikastt.
Dr. K urt Eisner, kimsenin ciddiye almad kom ik grnm
l bir siyasetiydi. Kendine gre bir sosyalizm anlay vard. Ksa
boylu, bol sakall, burnunun ucuna tutturulm u gzlnn
ardndan dnyaya fantazmagorik (hayalci) baklar frlatan bir
Yahudi aydnyd. Gerekte tp doktoru deildi, edebiyatyd.
Ksa boyuna ramen inanlmayacak kadar byk bir apka gi
yerdi ve bununla tannmt. N edir ki, sava bitince ortaya kan
Puslu havay ilk koklayan bu ufack, kom ik Yahudi aydn oldu.
evresine toplad iki yz kadar majinal sanat ve askerle 8
Kasm 1918de meclisi bast ve Kutsal Alman m paratorluuna
18 Z ik re d en R u d o lf v o n E lm ayer-W esenbrugg, G eo rg v o n Schnerer,
M u n ich , 1942, s. 61. B kz.: R e m a k , a.g.e. s. 8.

171

zellikle Yahudi siyasetiler birer birer ortadan kaldrldlar.


Bunlarn en nemlisi, Yahudi Dr. K urt Eisnerin ldrlmesiyle

HITLER

balamt. Gemite T ton valyeleri ku rt vaktinde ortaya

BLNMEYEN

Schnerer, Avusturya Parlamentosunda bu konumay yap


t srada A dolf H itler henz annesi Klarann dleri arasnda
bile deildi!

son verdiini aklad. Ertesi gn Bavyerada artk kral yoktu.


Eisner o hzla M n ih te C u m h u riy eti ilan etti. Kendisini de
Almanyann ilk Cum hurbakan yapt. Kayzer 2.W ilhelm tas
tara toplayp H ollandaya kat. Eisner K abinesin in ilk iiyse
Papaya bir m ektup yollayarak, sofu K atolik Bavyeral Almanlarn
Yahudi C um hurbakam n grevinde kutsamasn istem ek oldu!
T hule rgt, bu akn kom nist Y ahudinin darbesini deh
etle izledi. Baron R u d o lf von SebottendorfF, Yahudi Eisnerin

172

AYTUN ALTINDAL

en ksa zam anda ldrlm esi gerektiini aklad. B unun


zerine bu greve talip olacak gnlller aranmaya baland.
G nlller arasndan yirm i bir yandaki K ont Arco von Valley
bu grev iin seildi. E er bu grevi yerine getirirse dl olarak
SebottendorfFun soylular rgt T h u le ye ye yaplacakt.
Baron SebottendorfF, gen K o n tu zel olarak semiti,
nk K o n tun annesi Yahudiydi. Bylece bir Yahudi, Alman
m paratorluunun onu ru n u kurtarm ak iin dier Yahudiyi l
drm olacakt. N itekim yle de oldu. G en Yahudi K ont Arco
von Valley, egzantrik Yahudi C um hurbakan Dr. K urt Eisneri
sokak ortasnda alnndan vurup ldrd. K aderin cilvesine bakn
ki K urt Eisner, C um hurbakanlndan sklm ve o gn istifa
m ektubunu meclise verm ek iin yola kmt!
Eisnerin ldrlm esi ortal kartrd. G en K ont lin edil
m ekten kurtarld ve cezaevine k ondu.T hule, cezaevindeki gen
K onta yardmc oldu. H apishanede ayrcalkl bir konuk stat
snde yaad. N itekim , von Valley, N azilerin iktidara gelm esinden
sonra salverildi ve baarl bir iadam oldu. 2. D nya Savamn
bitiinden birka gn sonra yolda zerine gelen m otosikletli bir
ahs tarafndan ezilerek ldrld. l m kaytlara trafik kazas
olarak geti. lgintir k i,A d o lf H itler, 1923 darbesinden sonra tu
tuklannca koskoca hapishanede baka hibir bo hcre yokmu

gibi Arco vonValleyle ayn hcreye konulm utu. A d o lf H itler bu


hcrede Yahudi C u m h urbak annn katili olanY ahudiyle aylarca
birlikte kald. N eler konutuklarysa hibir zaman renilem edi.
A d olf H itlerin baarsz darbesi sonucunda dalan par
tisini yeniden toplayan E rnst R o e h m oldu. R o e h m e partiyi
yeniden toparlamas iin yardmc olanlarn tam am na yakn
ok esrarengiz kiilerdi. Bunlardan W olf H elldorf, yz bin ki
ilik B erlin-B randenburg Free C o rp s ( zgr Birlikler; tm
kum arbaz ve ecinsel bir konttu. D aha sonra B erlin em niyet
m dr oldu. E dm und Heines, kiralk katil ve tetikiydi. Fritz
K rauser ise bizzat Kraldan nian alm bir subayd. M anfred von
S chneidhuber M nih Polis efiydi. K ont Spreti ise R o e h m n

HITLER

Killinger, Saksonya Eyaleti Babakamyd. Em ekli Albay A ugust

BLNMEYEN

sac para-m iliter glere verilen ortak ad) g ru b u n u n lideri

en yakn arkada ve srda olan ecinseldi.19 H itlere destek


general, gizli ordu fonlarndan H itlere 60 bin m ark verdirdi.
General von E pp ,T h uleden nce C erm en Tarikatn n yesiydi.
B u ahslarn ortak zellikleri anti-Sem it olm alar ve Almanyada
m onariyi yeniden ku rm ak istem eleriydi. O yllarda A dolf H itler
de monarist T hule gibi ayn ideali paylayordu, ama 1934te
R o e h m grubunu topluca ldrtt. Alm an resmi kaynaklarna
gre 1934te H itler tarafndan ldrtlen SA yneticilerinin ara
snda Baron R u d o lf von S ebottendorff da vard. H itler bundan
sonra Almanyada bir daha monari olmayacan aklad.
K ont Arco von Valleyin Dr. E isneri ldrd

1919

ubatnda, A dolf H itler ordu adna casusluk yapmakla grevlen


dirilmi bir onbayd. H itler bir yandan kendisine verilen gizli
19 H eiden, The Fhrer, a.g.e. s. 577.

173

veren kiilerden belki de en gls G eneral von E p p ti. Bu

grevi yerine getiriyor, bir yandan da savatan sonra nasl bir hayat
izleyeceini dnyordu. Hitler, Kcvgamda bu skntl dnem i
ni baz duygusal cmlelerle anlatmt. Buna gre H itler hardal
gazyla yaraland ve bir sre kr olduu iin kald Pasewalk
Hastanesinden 11 Kasm 1918de ayrlmt. Hastanede gzleri
kapal yatarken bir gece yars H itler ok garip bir olayn kahra
man olmutu. Kendi anlatmyla gaipten gelen bir ses onu ar
mt.20 H itler gzleri grm edii iin kendisini kim in ardn

174

AYTUN ALTIIMDAL

anlayamamt. Gaipten gelen ses H itlere bir an nce kendisini


toplamasm, salna kavumasn ve siyasete atlarak ksa zaman
da rzna geilmi olan Almanyann bana gemesini sylemiti.21
Sesin gze grlmeyen sahibine gre A dolf Hitler, Almanyann
bekledii K urtarc= Fhrer olacakt. nce Alman halkn kurta
racak, sonra da onu dnyann en gl lkesi yapacakt. H itlerin
bir halsinasyon grp grm edii belli deildir, ama hastaneden
ktktan sonra bu garip olay evresindekilere anlatt ve birka
yl sonra da Kavgamd z yazd kesindir. H itler bu sanal sesi duy
duu zaman tam 30 yandayd. G.L.W aiten da belirttii gibi sa
Mesih de tam 30 yandayken grevine balamt.22 u farkla ki
H itler Almanyay, sa ise tm insanl kurtarmaya arlmlard!
Belki de H itlerin Alnyazs T anrsnn yeni bir komplosu
olarak H itlerin Jan d Arc gibi O to-T eistik esrarengiz sesler
duyduu gnlerde Bavyerada garip davranlaryla tannan,
kokain bamls nl bir kii Almanyay kurtaracak kahrama
n aryordu. Bu adam, o srada 65 yalarnda olan air ve hatip
D ietrich E ckartt. B u ahs T hule yesiydi ve E rnst R o e h m ile
Yzba E rhardn en sayg duyduklar kiiydi.
20

Ian Kershaw, a.g.e. s. 103.

21 W aite, a.g.e. s. 246.


22 W aite, a.g.e. s. 247.

K onrad

H e id e n in

yazdna

gre

E ckart,

N asyonal

Sosyalizmin m anevi kurucusuydu. Siyaset felsefesiyle urayor


du ve ikiciydi. H e r zaman ayn birahanede o tu ru r ve evresin
deki hayranlaryla syleirdi. B u birahane Schw abing sem tindeki
Brennessel Kabaresiydi.23 Eckart, R o b e rt H am m erling kadar
milliyeti ve List kadar da rkyd. zellikle yabanc dillerden
ustaca yapt iir, tiyatro eseri ve felsefe evirileriyle tannmt.
M n ih te H m m erling adna kurulm u olan airler K ulbnn
snda ok takdir edilen biriydi. Ayrca Bavyeral aristokratlarn
ouyla ili dlyd. Eckart, R u n e diye bilinen N o rd ik ifreli
yazlara, astrolojiye ve O kltizm e ok meraklyd.
Eckartn geni evresi iinde diplomatlar, casuslar, siyasetiler
Sebottendorff da bunlardan biriydi. E ckartn casus dostlarndan

HITLER

ve karanlk ticari ilikiler iinde yer alan birok kii vard. Baron

BLNMEYEN

saygn bir yesiydi. G en yazarlar, felsefeciler ve aydnlarn ara

biri M ax E rvin von S cheub n er-R ich terdi. G erekte, o da soylu


kendisine mal etmiti. Scheubner-R ichter, ok gizli grevlerde
bulunm u bir istihbaratyd. 1. D nya Sava srasnda Trkiyede,
E rzurum K onsolosu olarak bulunm utu. G revi E rm eni kom i
taclar Krtlere, h er iki etnik grubu da O sm anl T rklerine
kar kkrtm akt.24 E rzurum da kendisini peynir tccar olarak
tantm t. te bu adam 1921de A d o lf H itleri nl G eneral
L udendorffla tantrmt. B u tantrm a grevi kendisine m u h
tem elen E ckart tarafndan verilmiti. S cheubner-R ichter, 1923
Birahane Darbesi srasnda H itlerle birlikte polisin at atee
kar yrm ve ald m erm ilerle lm t. Rastlant bu ya, usta
casus yere derken H itler onun altnda kalm ve t m m erm iler
stne den S cheubner-R ichtere isabet etmiti!
23

H e id e n , The Fhrer, s. 80.

24 A . B ullo ck, a.g. e. s. 399.

175

bir aileden gelmiyordu. Karsnn kzlk soyadndaki v o n taksn

H itler, D ietrich E ckart babas gibi seviyordu. Kavgam kita


bn ona ithaf etmiti. N e zaman ad gese H itlerin gzleri yaarrd. Eckart, H itleri aydnlarn arasnda tantm ak iin 1921 de
onunla birlikte kitap bile yazmt. Bu kitap, M usadan L enine
Kadar Bolevizm adn tayordu ve gerekte H itler tarafndan de

il E ckart tarafndan yazlmt, fakat B yk U sta gen rana


ltufta bulunup onun adn da kendi adnn yanma yazdrmt.25
te bu D ietrich E ckart kendisini dinlem ek iin Brennessel

176

AYTUN ALTINDAL

Kabaresine gelen hayranlarna ve taraftarlarna 1918-1919 yln


da srekli olarak u konumay yapmt:
M akineli tfek seslerinden korkmayacak bir adama ihtiyac
mz var... B ir subay kullanamayz, nk halk artk onlara itibar
etmiyor. E n iyisi gzel konumasn bilen bir iidir... Fazla akll
olmas gerekm ez, siyaset dnyadaki en aptalca uratr. M nih
arsndaki her kadn W eim ardaki (C um huriyet H km eti) si
yasetilerden daha fazlasn bilir. Bize Kzllara hakkettikleri dille
yant verebilecek takliti bir m aym un gerekiyor. Dinleyiciler
masalara vurm aya balaynca dizlerinin ba zlp kaan d
lek profesrler gibi olmasn yeter. B ir de bekr olmas gerekiyor.
Bylelikle kadnlar avlayabiliriz.26
E ckart tam anlamyla A dolf H itleri iziyordu. O n u dinle
yen ve szlerini nemseyen taraftarlar Almanyann bekledii
Fhrerin nasl biri olmas gerektii konusunda tam bir beyin
ykam a operasyonu iindeydiler. Ve D ietrich E ckart zamannn
geldiine karar vermi olmal ki, 1919u n Kasm aynda arad
25

H itle rin E ck artla birlikte yazd b ro r n ad: M u sadan L en in e Ka


dar B olevizm baln tamaktadr. H e id e n n anlattna gre E ckart
kitab H itle r iin yazmt. A ncak H itle rin d e G en elk u rm ay B akanlna
iletilen b ir Y ahudi ra p o ru vard. H eid en , a.g.e. s. 224.

26

T o lan d , a.g.e. ss. 105-109.

adam bulduunu aklad. B u K urtarcA d olf H itlerdi. te ara


nlan Fhrer nihayet bulunm utu. O bir subay deil, iki eref m a
dalyas kazanm kahram an bir askerdi. stelik subay (Temen)
olmay reddetmiti, nk subaylar gibi dejenere olm ak istem e
miti! Bekrd. Kzl Kom nistlere m r boyunca kar olmu
ve onlara hakkettikleri argoyla yantlar verm iti. A nti-Sem itti ve
demokrasi ve K om nizm in Yahudi oyunlar olduunu biliyordu.
E n nemlisi dv baladnda nazl akademisyenler gibi kap
Eckart, H itleri Sebottendorffu n kurd u rttu u D A Pm bana
geirtti. Avusturyada 1913te kurulm u olan DAP, 1918de adn
Nasyonal Sosyalist Parti olarak deitirmiti.27 R o eh m , H itler,
iin Nasyonal Sosyalizmin yirm i be ilkesini yazdlar. Baron
Sebottendorff, kendi mal olan Voelkischer Beobachter A dolf
Nasyonal Sosyalist Alm an i Partisi (NSDAP) tam gaz propa
gandaya balad. Alm an tarihi G uido K n o p p u n da gzlemledii
g ib i,T h u lenin A ryan idealleri 14 yl iinde gerekleti.28
Eckart, birka yl sonra ld. l m deindeyken, u ina
nlmaz aklamay yapt: A do lf H itleri biz yetitirdik ve size
Fhrer yaptk. M zii alan benim , sahnede dans eden odur.
O n u n sznden kmayn. Almanyan n kurtarcs odur.
O kltist D ietrich E ckartn Biz dedii C erm en Tarikat ve
o n u n vurucu gc Kutsal V ehm le soylularn O kltist-m onarist
rgt T h u leydi.

27

H e id e n , The Fhrer, s. 57.

28

G u id o K n o p p , Hitlers Helfer, G o ld m a n , 1998, ss. 2 1 8 -2 2 3 .

177

H itlere balad ve bana da D ietrich E ck art geirdi. 1920de

HITLER

E ckart ve egzantrik iktisat G ottfried Feder birlikte Almanya

BLNMEYEN

gitm eyecekti, hi gitmemiti!

3.2. KARANLIK BR RGT: TH U LE

B u k ita p L u itp o ld da ld r le n y e d i T h u le y e sin in ansna


a rm a a n e d ilm itir. K itap , N a sy o n a l S osyalist H a re k e tin D n y a
Sava srasn d ak i b a la n g c n d a n F h r e r A d o lf H itle r in ortaya

1 78

k m a k a d a rk i d n e m i k a p sa m a k ta d r.
B aro n R u d o lf vo n SebottendorfF, Hitler Gelmeden nce, 193329

D n bizler iin deerli olan ne varsa hepsinin kne tank


olduk. B ugn Alman kanndan gelen prenslerim izin tahtnda
bizim en amansz dm anm z olan Yahudi oturuyor. B u kaostan
ne kacan henz bilmiyoruz. Fakat tahm in edebiliriz. Kanl
bir mcadele dnem i bizi bekliyor, tehlikelerle dolu b ir dnem
alyor...30
Bu szler M nih teki D rt M evsim O telinde skca kapa
tlm kaplarn ardndaki bir salonda toplanm kadnl erkekli
iki yz kiilik bir toplulua sylenmiti. Tarih 9 Kasm 1918di.

29 B aro n R u d o lf v o n S eb o tten d o rff, Hitler Gelmeden nce, s. 8.


30

S e b o tten d o rff, a.g.e. ss. 5 7 -5 8 .

Salonda bulunanlar, M n ih in en sekin ailelerinin temsilcile


riydiler. Soylu, nl ve zengindiler. Bavyeradaki Aryan rknn
yzyllardr bozulm am soyaacnm ve kannn sahipleriydiler.
M onarist ve Anti-Semittiler. Dahas, Almanyann tarihindeki
en tehlikeli gizli rgtn yeleriydiler. B u gizli rgt, T hule
Gesellschaftt. rg tn saygn yelerinden Prens Gustav Franz
M aria von T h u rn u nd Taxis, Kontes H eila von Westarp, Baron
Franz Karl von Teuchert ve Baron Friedrich W ilhelm von

(lise dengi okul) gtrlerek kuruna dizildiler. Bu yedi T hule


yesinin ldrlm esi Almanyada kanl bir i sava balatt. Tarih,
rafndan balatlan bu i sava zamanla genileyerek yayld. B tn
A vrupay ve dnyay iine ald ve yirm i alt yl sonra yine kom
H itlerin B erlindeki B unkerinde yok olmasyla sona erdirildi.
M uhteem D rt M evsim O telindeki T h u le toplantsndan
bir gn nce 8 Kasm 1918de Yahudi yazar ve gazeteci K urt
Eisner peine takt K om nist yoldalaryla birlikte Parlam ento
binasn basm ve tek damla kan dkm eden lkede ynetim i ele
geirmiti. Ayn gn Kayzerden tahtndan feragat etmesi isten
mi ve ailesiyle birlikte Bavyeray terke zorlanmt.
B ir gn nce A lm anlarn Aryan rknn safkan temsilcisi
Protestan Kayzer 2 .W ilhelm e ait olan sarayda imdiYahudi K urt
Eisner oturuyordu. stelik bu Yahudi Komnistti! Rastlant bu
ya, 9 Kasm gn, ayn zamanda tarihin en tannm Yahudi d
m an olan Protestanln kurucusu M artin L utherin de (d. 1483)
d oum gnyd.Y ahudi kom nist K u rt Eisner, kendilerini yeryzndeki en yce ve soylu rkn tem silcileri sayan A lmanlar iin

179

nistler tarafndan yine ayn gnde, 30 Nisan 1945te, Fhrer A dolf

HITLER

30 Nisan 1919du. lgintir ki, 30 Nisan 1919da kom nistler ta

BLNMEYEN

Seidlitz bu konum adan yaklak alt ay sonra dier yeyle


birlikte K om nist ihtilalciler tarafndan Luitpold G ym nasium una

bylesine kutsal bir gnde yapt darbeyle h em onlarn im pa


ratorunu aalam h em de L utherden intikam alm oluyordu.
G erekten de tarih boyunca insan yerine konulm am olan bir
Yahudi, Protestan Aryanlara bundan daha ktsn yapamazd.
9 Kasm C um artesi gecesi grkem li D rt M evsim O telinde
yaplan gizli T hule toplantsnda, Baron S ebottendorfF un dile
getirdii nefret ite buydu. stelik Baron da ayn kutsal 9 Kasm
gn dnyaya gelmiti.

180

AYTUN ALTINDAL

Tarihte, T hule adn ilk kullanan kii A ntik Yunanistanda


yaam olan Massilial Pytheas ( 350-320) olm utu. Pytheasa
gre, T hule Kuzey K utbunda, ngiltereden alt gnlk yelken
mesafesindeki bir adayd. N ed ir ki, b u adann gerek yeri tam
olarak bilinem iyordu. O rtaada skoya Adalar, zlanda ve
N orve topluca T hule Adalar diye anlyorlard. G nm zde,
G rnlandn kuzey batsnda yer alan ssz bir ada T h u le adn
tamaktadr ve burada ok gizli grevleri olan A m erikan Hava
K uvvetlerine bal bir sten baka bina yoktur.
nl G erm anist ve V iking aratrmacs Andreas H euslerin
A rlesheindaki grkem li evinin ad da T h u le ydi. Heusler,
svirenin Basel kenti yaknndaki bu evde 1940ta lnceye
dein yaamt.31
20. yzyln balarnda, 1911 ylnda Jena kentindeki Eugen
D iederichs Yaynevi ilk kez T h u le/E sk i Kuzey iirleri adl bir
eviri dizisini yaymlamaya balad. Bu dizide yer alan kitaplarda
Aryan soyunun temsilcileri T tonlarn, Katolik Kilisesi tarafn
dan kl zoruyla Hristiyanlatrlmalarndan iki yz yl nce
kendi trelerine gre kurduklar kralln edebiyat anlatlyordu.
1911-1928 yllar arasnda bu yaynevi T hule bal altnda
eski C erm en Krallklarn ve T to n kahram anlarn tantan tam
31 J rg G lauser, Von Thule nach Island, N Z Z , 13 Sep., 1997, s. 69.

28 cilt kitap yaymlamt. W alter Baetle tarafndan yaymlanan


son ciltte editr dizinin amacn u szlerle aklamt:
B irka yl iinde

-1 9 3 0 a atf-

zlandada atalarm z

A lm anlarn kendi trelerine uygun olarak kurduklar ilk zgr


D evletin 1000. kurulu yldnm n kutlayacaz. B u kutlam a
sadece kk zlanda Adas iin deil, dnyada A lm anca k o n u
an herkes ve zellikle de biz A lm anlar iin ok b yk anlam
tamaktadr.32

H ristiyanlk ncesi Pagan-A ryan kabilelerine vgler yad


rlyordu. D erginin yazarlarndan, H erm an n U llm an 1933teki
H ristiyanlk ncesindeki Pagan T to n -C e rm e n D evletini ye

HITLER

ylba saysnda A dolf H itleri ven b ir yaz yazmt ve onu n

BLNMEYEN

Ayn yaynevi, Yayncdan Haberler balkl bir de dergi ya


ym lyordu. B u dergide T to n -C e rm e n ru h u yceltiliyor ve

niden ina edecek hareketin F hreri olduunu vurgulamt.


Sem it ve rk Paul de Lagarde ven bir yazyla d nem in en
tannm Aryan kuram cs olan Prof. Hans N au m an n n Eski
A lnanlarda Yaam Tarz balkl incelemesi yer almt.33
D iederich Yaynevinin faaliyetleri 2. D nya Savan n so
nunda durdurulm utu. Ama 1971de bu kez Federal Almanyada
ve N azi R u h u n u n hl varln srdrd M n ih te yeniden
k uruldu ve T hule dizisini yaymlamaya balad. lk kitap, T h u le /
Eski Ada zlanda adyla yaymland. Kitap, R u n e yaztlarn
okuyarak nlenm i olan Hans K uhn tarafndan yazlmt. O n u n
yazd nsze gre, zlanda Adas ilk kez S 800 yllarnda dinsel
basklardan kaarak buraya yerlemi olan rlandal A noch o rit
32

Island Besiedlung und alteste Geschichte, U b r. W alter B aetle, V erlegh B ei


E u g e n D ie d eric h s in Jen a, K uver, 1928.

33

Der Diederichs Lwe, A rb e itsb eric h te aus d e m Verlag, Jen a , 1933.

181

D erginin 1934 Mays aynda yaymlanan saysnda ise nl A nti-

AYTUN ALTINDAL
182

Tarikat yeleri tarafndan Thule ve/veyaT hile diye adlandrl


mt.34
Eski T hulenin devam niteliindeki ilk Thule Sem ineri ise
1980de Almanyann Kassel ehrinde almaya balad. lgintir
ki, A ryan-C erm en rknn stnln savunan T hulenin yeni
kurucusu, Fransz Akademisinden dll, Alain de B enoityd.
Thule, 2004te bir de gazete yaymlamaya balad: Thule Times.
Baron R u d o lf von SebottendorfFun M nihteki gizli rgt
ite bu esrarengiz mitolojik kavram dile getiriyordu. Thule ilkin
1912 ylnda Leipzigde kurulmutu. Bir tr mason locas gibi
alan gizli bir Aryan mezhebi olarak tannyordu.35 T huleye
sadece soylular ye oluyorlard ve ye olabilmek iin de be
densel zelliklerini, rnein ayaklarnn tam izilmi resimlerini
rgte verm ek zorundaydlar. Thule, kendisini Alman Edebiyat
Tarihini Aratran bir dernek olarak tescil ettirmiti.
Thule adnn byk kk tm Almanlarn yreklerinde yeri
vardr. 1930larn Sosyalist akmlar iin Sovyet neyse o dnem
deki Pan-C erm en hareket iinde yer alan kiiler iin de Thule
oydu. 1. Dnya Savandan aalanarak km olan Almanyada
aydnlarn gnlnde yatan Kutsal m paratorluk dlerinin ykl
maz kalesiydi. Onlara gre, ngilizler ve Franszlar Yahudilerin
desteiyle Almanyay yenmilerdi, ama Thule hibir zaman tes
lim olmamt!
Baron SebottendorfFun 17 Austos 1918de kurduu rg
tn an gnmzde de srmektedir ve N eo-N azilerin sem
bol durumundadr. Avrupadaki N eo-N azi hareketleri izleyen
Amerikal Gazeteciler Birlii Bakan M artin Leenin belirtti
ine gre gnmzde Bolivyada bir Thule locas bulunm akta

34 H ans K u h n , Das alte Island, D iederichs, K ln, 1971.


35

Fest, a.g.e. s. 116.

dr.36 (M artin Leeyle yaptm zel grmede bu locann eski


T huleye bal olup olmadn saptayamadn belirtti.)
Gnm zde ayrca internette elektronik postayla ve ifreli
kodla alan Thule adl bir N eo-N azi yaym vardr. Ayrca
1999daT hule N etzw erk adyla yayn yapan radyo istasyonlar da
kurulmutur. T hulenin radyolar, zellikle Tibet, Trkmenistan
ve in Halk C um huriyetinde yaynlar yapmaya balamtr.
22 Ekim 1995 tarihli N ew York Times Almanyadaki T huleye
1995te Thule N etzw erk adyla faaliyet gsteren bu N eo-N azi
rgt 1993ten beri Mailbox Phanton, BBS, Direni BBS ve
Elias BBS adlaryla kendini gizlemiti. T h u lenin bir de A dolf

HITLER

H itler iin at zel K urt Postas (W olf Box) vard. Ancak bu


yaynn ifresini zebilmek neredeyse m m kn deildi. Thule

BLNMEYEN

dikkat ekmiti. N edir ki N ew York Times bir hususu atlamt.

N etzw erkin ilk yayn tarihi N Y T nin ne srd gibi 1995


31

Aralk 1995te Thule N etzw erk abonelerine zel bir

mesaj yaynlad. steim iz/radem iz balkl mesajda Thule


N etzw erkin hedeflerinin ana balk altnda topland vur
gulanyordu. Bunlardan ilkinde Thule N etzw erk kendisini Yeni
O k u l olarak tanmlyordu. Bu yeni okul almalarn Almanlarn
yeniden safkanlarna dnebilmeleri iin eski mitolojiyi ve bilimi
(Okltizm) yeniletirmeye adamt.
H itlerin m em orandum larn andran bu manifestoda Thule
N etzw erk yneticileri 3. R eich dnem inde ok nem li rol
oynam olan Lebensraum = Yaama Alan kuram n da yeni
den gncelletirme kararn aldklarn ve kendi z Saf Alman
kanna ve rkna bal kalacaklarn vurgulamlard. (Bu kavram
36 M artin Lee, The Beast Reawakens, W arn er B ooks, 1997, ss. 1 1 2 ,1 8 4 .

183

deil, 20 M art 1993t.

H itler tarafndan dier lkeleri igal edebilmek iin kullanlmt.


H itlerin kuramnda Lebensraum kavram, Almanyann toprak
lar itibariyle skm bir alanda bulunduu ve kendisine yeni
Yaama Alanlar amak zorunda olduu anlamna geliyordu.)
Thule N etzw erk yneticilerinin bildirdiklerine gre bu
manifestonun aklanmasn izleyen ilk be ayda 2066 kii ba
vuruda bulunmutu. 1996da bu kez dokuz taneT h u le semineri
bildirisi yaynladlar. Bunlardan biri, Sebottendorffun yakn a
AYTUN ALTINDAL

lanmt. Bu bildiride Spandau Cezaevinde intihar eden Hessi,

184

lma arkada ve H itlerin gzdesi R u d o lf Hessin adna yayn

gaz odalarnda yakmadklar ve SSlerin Yahudileri ldrmedikleri

bildiklerini aklamamas iin Yahudi ajanlarn ldrdkleri ne


srlyordu.
Baka bir seminer bildirisinde de, Dnya Yahudi Birlii tarafn
dan ynetildii ne srlen Tarihi Saptrma hareketine kar m
cadele edilecei anlatlyordu. Bu bildiride Almanlarn Yahudileri
anlatlyor ve btn bu yalanlarn Yahudiler tarafndan Alnanlardan
tazminat koparmak iin yayld vurgulanyordu.
Aratrmac-yazar M artin Leenin aktardna gre, 1980
ylnda eski Thule rgt yeniden rgtlendi. T hulenin bu
kez liderliini Pierre Krebs adl nl bir N eo-N azi stlenmiti.
Bu T huleyle Almanyada Yeni Saclar hareketi hz kazand.
A m erikay Televizyon Demokrasisi olarak nitelendiren Krebs,
tm Avrupada Safkan Avrupallarn kltrel bir birlik olutur
malar gerektiini vurgulayan konumalar yapmaya, demeler
vermeye balad. Thule partizanlar kiisel ve toplumsal kimlik
lerinin gemiteki Voelkisch oulculuk hareketinde olduunu
ne srdler.37
37 Lee, a.g.e. ss. 451-2.

Pierre Krebs de tpk gemiteki safkan Alman olmadklar


halde safkan Aryan olduklarn ne sren Naziler gibi gerekte
Alman deil, Franszd. Krebs 1990 sonrasnda yeni N eo-N azi
liderler yetitirebilmek iin Thule Seminerleri ad altnda gizli
toplantlar dzenliyordu.
T hule N etzw erkin

sem bol

beklenecei

zere

b ir

Swastikadr (Gamal Ha). Bu bir Zodiak iareti (Siil) olup,


yaradln balyozu diye bilinir. O kltik gizemcilikte H erm etik
gleri getiren ara denilir. 12 krk kanad vardr ve bunlar
Kozmostaki gze grlmeyen gleri harekete geirirler.
1918de Thule yapt gizli Spiritualizm -ru h armak- se
transa getii zaman bedeninden bir tr ektoplazma salglyor
du ve bunlar insan figrleri olarak okunuyorlard. Gizli Thule

drleri, st rtbeli subaylar, doktorlar, akademisyenler ve zengin


sanayici ve iadamlarydlar. Hepsi anti-kom nist ve monaristti.
T hulenin merkezi dnyaca nl D rt Mevsim O telinin gizli
bir blm ndeydi. O telin sahibi de Thule yesiydi. Kayzer 2.
W ilhelm in Bavyeray terk etmeye zorlanmasndan sonra Thule
tm gcyle Komnistlere ve Yahudilere kar saldrlar balatt.
Baron R u d o lf von Sebottendorff, D rt Mevsim O telindeki
konumasn u szlerle glendirmiti: H epim iz tehlikedeyiz.
E n amansz dmanmz olan Yahudiyle sonuna kadar savaa
caz. Bu, gze gz die di bir sava olacak. T hulenin D em ir
Balyozu (Gamal Ha) benim elimde bulunduu srece bu
sava srdrmeye kararlym. G nm zde T hule N etzw erkin
sembol yaplm olan Gamal Ha ite ilkin 1918de Baron

185

rgtnn 1918de M nih kenti iinde 250, Bavyerada 1500


yesi vard. Bunlar aristokratlar, yarglar, avukatlar, polis m

HITLER

anslarnda kyl bir kadn m edyum olarak kullanmt. Bu kadn

BLNMEYEN

Ha adyla tannr. evresinde bir daire vardr. Buna manevi

SebottendorfF ve dier soylular tarafndan kurulmu olan Thule


O rgtnn sembol olarak kullanlmt.
SebottendorfF, Thule yelerine acilen bir Fhrere ihtiya
duyduklarn, ancak bu kiinin Almanyay kurtarabileceini sy
lemiti. O na gre Fhrerin ortaya kmas yaknd ve o Aryan
rknn dnyaya egemen olmasn salayacakt. R om antik air
A rndtn yaratt, Nietzschenin Superm an olarak yaygnlatr
d Fhrer, bir tr Beklenen M esihti. Tpk Yahudilerin 2500

186

AYTUN ALTINDAL

yldr bekledikleri Kurtarc M esih gibi biri.


SebottendorfF, konumasn yle srdrmt: Almanyann
bir kral ve hanedan vard. imdi yok. Bize bir Fhrer gerekiyor.
Eer bulamazsak, bizim iin ok kt olacak, kaos balayacak.
Savamz iki cephede yrteceiz. Yurtiindeki savamz ok
kanl ve zor olacak. Yurtdndaki savamzsa Alman-Olmayan
(Undeutsch) her eye kar olacak. imdi dvmek zamandr,
sava vaktidir. Eskiden nasl savatmsa imdi de savamaya haz
rm. Kzllar, ihtilal zgrlk getirecek diyorlar. Evet, aynen yle
olacak. Bizim ihtilalimiz de bize zgrlk getirecek. Biz sadece
Alman H km ranlna (Reich) boyun eeriz, muhatap oluruz,
bakasna deil. En amansz dmanmz olan Yahudi tarafndan
ynetilmek istemiyoruz. Bu nedenle imdi sizlere sekiz gn izin
veriyorum. T m hazrlklarnz yapn. H enz her ey bitmi
deildir...38
Gizli rgtlerin tarihleri ve komplolar konusunda uzmanl
yla tannan Michael Howardm yazdna gre 20. yzyln ba
larnda Thule Almanyadaki en tehlikeli, en karanlk ve gizli ili
kiler iinde yer alan yeralt rgtyd. SebottendorfFun 21 ubat
1919da gen K ont Arco vonValleye C um huriyetin ilk bakan
Yahudi K urt Eisneri ldrtmesi T hulenin stnlnn tart38 SebottendorfF, a.g.e. ss. 57-58.

maz bir kantyd.39 O dnem de Almanyada bulunan dier sac


yeralt rgtleri bu suikasttan sonra T hulenin gdm ne girmi
lerdi. Thule, SebottendorfFun nderliinde 13 Nisan 1918de bir
de darbe giriiminde bulunmu, fakat baarl olamamt.40
Dr. K urt Eisnerin ldrlnden yaklak alt ay sonra 12
Eyll 1919da, Alman Askeri stihbaratnda grevli A dolf Hitler,
Alman i Partisi (DAP) adndaki siyasal partiye kaydn yaptr
mt. H itler Kavgamda unlar yazmt:

en nemli giriimdi. A rtk bundan geri dn yoktu. Bylece


Alman i Partisine kaydm yaptrdm ve geici ye kartm

stihbarat elemanlaryd. Bu adamlar H itlere bir de grev ver

vard. Buna Lupus sistemi deniliyordu. Protestanln kurucusu


M artin L utherin (16. yy.) yazdna gre ilahiyat rencilerin
den biri Lupus (Latince, Kurt) seiliyordu.42 Bu renci di
erlerini izliyor ve rnein Latince konuulmas gereken yerde
Almanca konuan rencileri ynetime bildiriyordu. Trkede
muhbirlik veya ispiyonculuk denilen uygulama gibi bir sistemdi
39 G o o d rick -C lark e, a.g.e. s. 149.
40 J. Fest, a.g.e. s. 116.
41

Kavgam, s. 221-24.

42 E rik H . E rikson, Young M an Lther, T h e N o rto n Lib., 1962, s. 79. (Lut


h e r C in cilik diye b ilin en D em o n o lo g y ve dier batl inanlara ok
dknd. B kz.: E rik so n u n kitab: 26, 243 -25 0. A yrca insan dksyla
ilgili olarak da ar grlere sahipti.)

187

milerdi: Partiyi tan ve bize rapor et.


Alman toplum unda 14. yzyldan beri bilinen bir gelenek

HITLER

aldm. Kart numaram 7 idi.41


A dolf H itleri Alman i Partisine yollayanlar Alman Askeri

BLNMEYEN

ki gn boyunca dndm ve kendimle tarttm. Sonunda


siyasete atlmaya karar verdim. Bu karar benim hayatmdaki

bu.T ek fark L upusun rencilerin sadece bir konuda yaptklar


hatay bildirm ekle ykm l olmasyd. rn e in Lupus, sadece
Latince konuulmasn salamak amacyla seilmise, bir renci
n in hrszlk yapmas halinde bunu ynetim e bildirm ek zorunlu
luu yoktu, bildirirse bu kez o ceza alrd. A dolf H itler de Alman
stihbaratnn setii b ir Lupustu. Grevi D A Pla tanmak ve
kom nist ajanlarn partiye szmalarn engellemekti.
Almanyada, 1918 sonlarnda ve 1919 ylnn ilk alt aynda

188

AYTUN ALTINDAL

birok silahl yeralt rgt vard. B unlar on binlerce eski as


keri ve subay ynlendiriyorlard. E n nem lileri W olf zgrlk
Birlii, B und O berland, Albay E p p in Milisleri, Alm an Irkn
Savunma ve K orum a Birlii, Eski R ejim in Sanca vb adl k u ru
lulard. T h u leyle bunlar arasndaki tem el fark, bu gruplarn sivil
kadrolarnn olmayyd. Ayrca sivil kkenli aristokrat askerler
de bunlara deil T h u leye ilgi gstermilerdi.
Alm an i Partisinin perde gerisindeki kurucular Baron
Sebottendorffun bakanlndaki soylular rgt T h u le ydi.
Partinin kurucusu ve G enel Bakan olarak grnen Kari
Harrer, T hule tarafndan seilmiti. D ier nde gelen yelerden
G ottfried Feder, iktisatyd ve 3. R eic h dnem inde bu alanda
st dzeyde grevlerde bulunm utu. E ckart ve dier nem li par
ti yesi A ntn D rexler de T h u leye balydlar.43
A d o lf H itleri T h u le ye gnderen Askeri stihbaratlar
T h u leyle yakn ilikiler iindeydiler. Prens T h u rn u n d Taxis,
Baron von Seidlitz, Baron von T euhert Alm an O rdusu iindeki
43

H itle rle A n t n D re x le r arasndaki ilikiler iin b kz.: Frateco, H itler Dictateur, LE g lan tin e, 1935. (Takm a adla yazlm o lan b u k itap A lm anyada
yaym lanm am fakat 19 33 te ayn zam anda Fransa ve H o lla n d a da ya
ym lanm tr. H o lla n d a da M n ih in D on K iotu: M i/erb al y la yayn
lanm tr.)

gl kiilerdi. B unlar d aT h u le yesiydiler.Yenik A lm an O rdusu


iinde yenilgiyi kabul etm eyen diri unsurlar D A Pa ekm ek
grevi bunlardayd. B u diri, sava ve cesur askerlerin Kzllarn
eline dmesini engellem ek iin var gleriyle alyorlard.
Dahas versay Antlamasyla44 birlikte A lm an O rdusu 1919da
-Sevr Antlamasyla (10 Austos 1920) O sm anl iin de olduu
gibi- silahlarn M ttefiklere teslim etm ek zorunda braklmt.
Fakat askeri gizli istihbarat ok sayda silah askeri igal blgele
lara zaman gelince kullanlm ak zere em anet edilmiti. Ksaca,
Arsenal diye tanm lanan bu gizli silah depolarndan en by
T h u leye ve SebottendorfFa em anet edilmiti. G rnte ken
ok gl bir yeralt rgt n n su stndeki tepesiydi. H em
silah, hem istihbarat hem de kadro asndan Almanyadaki en
Aristokratik T h u lenin, D A Ptan ayr olarak ynlendirdii bir
de Sosyalist Parti vard. Sebottendorff, 1920de bu iki partinin
birletirilmesini salad. N azi Partisi, Nasyonal Sosyalist Alman
i Partisi, NSDAP, bylece ortaya kt. Ksacas, A dolf H itlerin,
Lupus olarak D A Pa gnderilm esi rastlant deildi. B u yn
lendirm e olaynda E rnst R o e h m ve H itlerin askerlii srasnda
Temeni olan M ax A m ann da rol almlard. A m a H itleri partiye
resmen yollayan kii R o e h m n silah arkada,Yzba M ayrd.45
A m ann, daha sonra H itlerin yayncs oldu ve K avgam ilk o ya
44

K saca Versay

A ntlam as

d e n ile n

uzlam an n

resm i

ad

B ar

A ntlam asyd. B u da A lm a n la rn Sevriydi! nanlm ayacak k ad ar ar


k o u lla n vard. B kz.: Der Friedenvertrag von Versailles, D as Londoner Protocoll, R e im a r H o b b in g , 1925.
45

Fest, a.g.e. s. 118.

189

gl gizli rgtt.

HITLER

disini ortaya fazla koymayan kk Alm an i Partisi, gerekte

BLNMEYEN

rinin dna kartarak gvendii sivillere ve/veya sivil kurulu

ynlad. H itlerin tm mali ilerini o ynetti. R o e h m ve Amann,


D ietrich E ckarta balydlar.
Bu Yzba Mayr, H itleri izleyen kiiydi. H itlerin sava s
rasnda dikkati eken olaand zellikleri, Yzba M ayr da
etkilemiti. Mayr, savatan sonra H itleri askeri kurslara gnderdi.
niversitedeki bu kurslarda H itler ok baarl oldu. yle ki,
kurs retm enlerinden, tarihi Karl A lexander von M ller, A dolf
H itleri zel incelemeye ald. B u artc askerin adm ileride

190

AYTUN

ALTINDAL

nem li grevlerde kullanlmak zere G enelkurm ay Bakanlna


bildirdi. B unun zerine M n ih Blge K om utanlndan A dolf
G em lich adl bir subaydan Yzba M ayra talimat gnderildi.
M ayr da, o k Sayn Bay H itler diye balayan bir m ektup yaza
rak, A dolf H itlerden Yahudi S o runuyla ilgili bir rapor yazma
sn istedi. O gne kadar Alman O rdusunda bir yzbann, bir
onbaya, stelik Alm an vatanda da olmad halde, o k Sayn
Bay diye balayan hitabetle bir m ektup yollad duyulmamt.
Z aten em ir verm ek dururken, saygl bir m ektup yollamak bal
bana bir garabetti. H e r neyse, H itler raporunu yazd, Yzba
M ayr da raporunu G enelkurm ay Bakanlna, H itleri de
DA Pa gnderdi.46
Spiritualist ve O kltist D ietrich Eckart, gen A dolf H itleri
savan balamasndan nce, mdavim i olduu Swabing sem
tindeki Brennessel Kabaresinde tanmt. 1914te H itler de
ayn semtte oturuyordu ve hep bu birahaneye gidiyordu. Sava
srasnda elde ettii olaanst sicili A dolf H itleri O kltist
ve astrolojistlerin izlemesine neden olmutu. Hitler, asosyal ve
m ajinal olmasna ram en, anarist, bozguncu ve kozm opolit
olmay redetmi ender genlerdendi. O n u baarya gtren de
gerekte ite bu zellii oldu. A dolf H itler, yat birok kentli
46 Fest, a.g.e. s. 112-115.

zengin gen gibi kendisini ikiye, kumara, uyuturucuya ve sekse


kaptrm am t. Tam tersine bunlardan uzak durduu iin asosyal
ve m ajinal saylmt. Tannm bir sanat olm ak (ressam) iin
yanp tutuan gen H itlerin, o dnem de M n ih te birok gen
sanatnn iine srklendii toplumsal batakla srklenm em i
olmas, ondaki olaanst iradenin bir nianyd. E ckart bunu se
zinlemeyecek adam deildi. N itekim , lm nden nce syledii
szler, onun H itleri ne denli iyi tandnn kantdr.47

T hu lenin izdii Fhrer profiline en uygun den kii tartma


sz, A dolf H itlerdi. Eckart, R o e h m ve M ayr araclyla H itlerin
kadar onu O klt N asyonalizm inin kurallarna gre eitti. A dolf
H ider siyasal hayatnda, iki O kltist astrolojistin, Sebottendorff ve
Baron R u d o lf von S ebottendorffu tanm olanlar, on u n ok
yetenekli biri olduu konusunda gr birlii etmilerdir. Baron,
gazete patronu, tannm bir astrolojist ve palm istti (el fal bakan).
Yllardr bu konularda dergilere makaleler yazyor, kitaplar ya
ym lyordu. N o rd ik ,R u n e alfabesinin srlarn okuyabilen ender
kiilerden biriydi. K endi adn ve imzasn da R u n e iaretleriyle
atyordu. (Bkz. Ek) B aronun en byk m erak D ou Tasavvufu
ve on un gizleriydi. Kutsal V ehm in ve Hassan Sabbahn Assasin
47

T o landm anlattna g re E ck art, B avyera K raln m danm anln


yapm b ir adam n o lu y d u . A lm anyan n D h i o c u k la rn d a n b iriy di.
B kz.: a.g.e. s. 8 2 -8 8 . Israilli ta rih i Saul F rie d la n d e rin yazdna gre
H itler, 1919 ya da 1 9 2 0 d e b irlik te almaya balad D. E c k a rtn B e y in Y k a m a seanslarnn so n u cu n d a b ilin e n H itle r h aline gelm iti. B kz.:
S. F riedland er, N a z i Germany and The Jews, P h o n ix , 1997, ss. 9 6 -9 7 .

191

Eckartn Almanyaya ve D nyaya armaan(!) ettikleri bir liderdir.

HITLER

DAPa gnderilm esini ynlendirdi. B undan sonra da lnceye

BLNMEYEN

SebottendorfFun, Fhrer avna kt 1918 Kasmnda,


E ckart da ayn aray iinde M n ih in her kesini dolayordu.

rgtnn tarihlerini ve stratejilerini en iyi bilen kii oydu.


Dahas, Baronun kadnlara da ar bir dknl vard. Genlik
yllarndan beri gzel kadnlara duyduu ilgiyle nlenmiti.
Amerikal nl tarihi ve H itlerin biyografisini yazan
John Toland, Baronu yle tanmlamt: Baron R u d o lf von
Sebottendorff, ok esrarengiz bir adamd. DAP onun fikriydi.
Ksa boylu, tknaz ve ehla baklar olan biriydi. Sert yapl biri
olmaktan ok, bir sanatya benziyordu. Ehli keyif bir adamd.

192

AYTUN ALTIIMDAL

yle felsefeciler gibi bir havas yoktu. Silahlara ar derecede


dknd, ama bunu hi belli etmezdi. O da H itler gibi, gele
cein Almanyasnn C erm en rklnda olduuna inanm ve
bu uurda ok gayret gstererek T tonT arikatnn Bavyeradaki
kolunu kurm utu. B u,T hule rg t yd.48
T hulenin ynlendiriciliinde ve A dolf H itlerin, Enigmatik
kiiliinde Alman i Partisi 1920de tarih sahnesine arln
koymak zere ortaya kt. Yeni ad Nazi Partisiydi. T hulenin
1200 yesi NSDAP dardan -aristokratlar, o dnem de i
Partilerine ye olamyorlard- fakat aktif olarak desteklediler.
Sadece Alman aristokratlar deil, ngiliz, Fransz, talyan ve
AvusturyalI soylular da Nazi Partisini fiilen desteklediler. H itleri
ve Nazi Partisini destekleyen Avrupada tannm en az elli soylu
ve zengin aile vard. Bizans mparatorluunun son vrisi olduu
nu ne sren Kentakuzen ve Paleolog Hanedanlar da bunlarn
arasndayd. T hulenin Yahudi dmanl NSDAP iinde bata
R u d o lf Hess olmak zere Alfred Rosenberg, Gotfried Feder,
Hans Frank ve Dr. Frederick Kohn tarafndan yrtlm t. Bu
sonuncusu, Nazi bayran izmiti ve H itlere O kltik folklorla
ilgili bilgileri reten kiilerden biriydi.
48 Toland, a.g.e. Cilt I, ss. 90-91.

Baron R u d o lf von Sebottendorff, sadece DAPn deil, ayn


zamanda rk ve silahl, Kampfbundsu n da (Sava Birlikleri)
kurucusuydu. Baron tarafndan kurulan Sava Birlii daha son
ra dier Free C orps birlikleriyle birleerek, SA/Kahverengi
G m leklilerin birliklerini oluturdu. Sebottendorff ve Thule,
1917 Bolevik htilalinden kaan, M nihe ve stanbula snan
R us mltecilerle ve soylularla da ilikiye girdi. Bunlar Sovyet
rejimine kar rgtledi. Daha sonraki yllarda, Sebottendorff,
Sebottendorff, T hulenin haftalk gazetesinin de sahibiydi.
nceki ad, Mnchener Beobachter (M nih Gzlemcisi) olan ga
zetenin adn Okltizmle uraanlarn kullandklar Volk kavra
18 Aralk 1920de, 110 bin m ark deerindeki gazeteyi, o srada
hibir gelir kayna olmayan A dolf H itlere hibe etti. H itler
Patronu sfatyla M nihin nde gelen kiileri arasna katld.
Bu gazete daha sonra Nazi Partisinin resmi yayn organ haline
getirildi ve 2. Dnya Savann sona erdii, 6 Mays 1945e dein
aralksz yaymland.
Sebottendorffun 1919-1921 yllar arasnda Thule araclyla
srdrd yasad ve gizli faaliyetlerin boyudan artcdr.
Sebottendorff, askeri istihbarata paralel bir de sivil istihbarat
rgt kurmutu. Devletin nl ve gl iki polis efini, Franz
G uertner ve Dr. Ernst Pohneri T huleye ye yapm ve ynlen
dirmeye balamt. Hider, 1934te onun imzasyla anslye olarak
atand. Guertner, daha sonra H ider tarafndan Bavyera Adalet
Bakam yapld. Gizli polis rgtnn bakan yardmcs W ilhelm
Frick de Sebottendorff tarafndan T huleye alnmt. O da 3.
R eich kurulduunda H itler tarafndan ileri Bakan yapld.

193

bylece ad san bilinmeyen biriyken ksa sre iinde Gazete

HITLER

myla deitirmi ve Vlkischer Beobachter yapmt. Sebottendorff

BLNMEYEN

anti-Bolevik faaliyetlerini Trkiyede de srdrd.

Adolf Hitler, Avusturya vatandaln yitirdikten sonra Thule


yesi bu gl kiiler tarafndan korundu ve kolland. Kendisini
snrd ettirmek isteyen rakipleri, 1926da Polis M dr
Pohnere yle bir soru sormulard: Bu adam snrd ettirmek
iin daha ne bekliyorsunuz? Adam darbe bile yapt. Daha ne
yapmas gerekiyor? Pohnerin yant ok ilgin olmutu: Daha

194

AYTUN ALTIIMDAL

pek ok i yapacak, henz yeterince yapmad!


SebottendorfFun, Yahudi dmanl da smr tanmamt.
Yahudiler hakknda olmadk sulamalar retiyor ve yayyordu.
SebottendorfF, Yahudilerin niversitelerden ve okullardan atl
malarn neren ilk kiidir. Hitler iktidara gelince, bunu aynen
uygulad. 1934-35te, iki Thule yesi, Alfred Rosenberg ve
R udolf Hessin giriimleriyle tm Yahudi bilim adamlar niver
sitelerden atldlar. Bunlarn birou Trkiyeye snd.
Aratrmac-yazar Dr. Nicholas Goodrick-Clarken yazd
gibi, 1919 ylnn Ocak-Mays aylar arasnda, Almanyann
her yannda eski rejime ballk duyan toplumsal ve siyasal
gler, mthi bir sklet merkezi oluturmaya baladlar. Ama
Kzllara kar rgtlenen bu kar devrimci gler, hibir yerde,
Bavyeradaki kadar gl ve etkili olamadlar. Bu oluumda soylu
yeleri Kzllar tarafndan kuruna dizilen Thulenin ve Cermen
Tarikatnn pay byktr. Bu kurulular, M nih ve evresinde,
Nasyonal Sosyalizmin yeermesi iin gereken tm koullar ha
zrladlar ve olgunlatrdlar.49
Grld gibi, Thule rgt olmasayd, DAP ve Sava
Birlikleri, kadrolu ve pozisyon sahibi devlet memurlar, silah
lar, Voelkischer Beobachter gazetesi, para, finansman ve soylularn
desteiyle oluturulan meruiyet=yasalhk klfi da olmayacakt.
Bunlar olduu iin, Kar-Devrimci Gler, Bavyerada ilan
49 Goodrick, a.g.e. ss. 147-49.

edilen Cum huriyeti ykabildiler ve Kzlordu Birliklerini kanl


mcadelelerle yenerek M nihi, Boleviklemekten kurtardlar.

Polonyallar da sann Polonyal olduuna inanmlard. Hatta


onlara gre sann mezar bile Polonyadayd!50
50 K arlheinz D eschner, Abermals krahte der Hahn, M oew ig, 1989, s. 559.
Ayrca bkz.: R o b e rt P. Ericksen, Theologians under Hitler, Yale U n i. Press,
1985.

195

ra-militer gc saylan, SS birliklerinin kurucusu Heinrich


Himm ler ise hem astrolojiye hem de Okltizme ok dkn bi
riydi.Kara Tarikat adl SS gizli inan sistemini, SebottendorfFun
Thule O rgtn ve inan sistematiini rnek alarak kurmu
tu. Himmler, SebottendorfFu, Nasyonal Sosyalizmin Efsane
Yapcs diye selamlamt.
Him m lerin SSleri daha nce de belirttiimiz gibi sa Mesihin
Alman olduuna inanyorlard. Ayn ekilde Alnanlardan nce

HITLER

ajan olarak alan yazar H erbert R ittlingerin belirttii gibi,


Eer ada Faizmin bu Cagliostrosu (tannm bir Okltist)
Baron SebottendorfF olmasayd, H ider hibir ey yapamazd.
Rittlinger, 1943-44 yllarnda stanbul ve Ankarada Alman kar-casusluk servisinde st dzeyde yneticilik yapmt. Savatan
sonra Boaziinden Anlar adl bir kitap yazarak Nazizmle
Okltizm balantsna dikkat ekmiti.
Holokost gerekletiren tarihin en kanl ve acmasz, pa-

BLNMEYEN

Bu kar devrimci rgtlenmeyi gerekletiren kiilerin ban


da, belki de en nemlisi olarak, hayat hakknda birok tarih
inin hemen hibir bilgiye sahip olmad Baron R u d o lf von
SebottendorfF geliyordu. Eer onun zek dolu siyasal maniplasyonlar, entrikalar, komplolar, suikastlar ve rgtleme baars
olmasayd, tarih ne H ideri, ne de Holokast tanyacakt.
stanbul ve Ankarada Alman kar-casusluk servisi SDnin

Dr. G oodrick-Clarken da belirttii gibi, Sebottendorffun


siyasal grleri, Pan-Trkist hareketten ok etkilenmiti.
Ayrca D ou mistisizmine, simyacla, Gl ve Ha Kardelii
gizli rgtnn retilerine de atflar vard. Bolevizm ve Yahudi
dmanlysa geleneksel rk izgiyi izlemiti.51
Baron R u d o lf von Sebottendorff, Alman tarihilerine gre,
1934te H iderin Kutsal Vehm kkenli cellatlar tarafndan l
drlmt. ngiliz istihbarat servisleriyse Baronun, cellatla
1945de intihar ettiini ne srmlerdi.
Trkiyede ise Baron R u d o lf von SebottendorfFun akbetiyle
ilgili kaln bir sis perdesi vard. Aslnda hem Almanlar hem de
ngilizler yanlmlard. Baron SebottendorffOlay gerekte ok
daha deiik ve esrarengizdi.

196

AYTUN ALTINDAL

rn elinden kurtulup, yeniden stanbula katm ve 9 Mays

51 Goodrick-Clarke, a.g.e. s. 140.

3.3. HITLER GELM EDEN ONCE

B at A v ru p a d a o rtay a k a n g izli rg tle r ve y k c a k m la r


D o u d ak i R a fz i slam c g izli rg tle r rn e k a ln a ra k k u ru l
m ulardr.
N esta H . W ebster, 192452

1924te A dolf Hitler, Baarsz Birahane Darbesinin sonucunda


arptrld cezay ekmek iin hapishanede bulunuyordu. Ayn
yl, A m erikada bir kitap yaymland. Kitabn ad, G izli rgtler
ve Ykc /IkiMt/iird.53Yazar, Nesta W ebsterdi ve kitap eletirmen
52 N esta H .W ebster, a.g.e. s. 5.W ebsterin daha n c e 1921de yaym lanm
b ir kitab daha vardr. W ebster b u kitabnda da Y ahudilerin dnyaya ege
m e n olm ak iin ko m p lo lar d zen ledik lerin i n e srm t. Bkz.: World
Revolution / The Plot Against Civilization, B oston: Small, M aynard, 1921.
53 W ebsterin kitabm b ulabilm ek iin N e w Y ork P u b lic L ibraryye u zu n
b ir ura verdim . K itap ned ense H azin e gibi saklanyordu. lk gidiim
de yetkililer m ik ro -flm leri, u z u n tartm alardan sonra zim m ed i ola
rak verdiler. Sonraki gidilerim deyse m ik ro -flm lerin bakas tarafndan
alndn syleyerek verm ediler. A nlalan kitabn yaym lanm asndan
tam 70 yl sonra 1994te b ird en b ire b u kitaba (daha gerei rapora) ayn

ler tarafndan bilimsel bir inceleme olmaktan ok mehul bir


gizli servis tarafndan hazrlanm bir istihbarat raporu olarak
deerlendirilmiti. Buna ramen kitap ok ilgi ekti. zellikle
de Yahudilerin Dnyaya Egemen olmak istediklerine inanan
evreler bu kitab yeni bir ncil gibi okudular. Webster, kita
bnda Bat Avrupada ortaya km olan tm gizli rgtlerin
D oudaki mistik ve egzotik slamc gizli rgtler rnek al

198

AYTUN ALTINDAL

narak kurulduklarn ve bu rgtlerin de gerekte Yahudilerin


Dnyaya Egemen olmak iin yaptklar yeralt faaliyetlerine
hizmet ettiklerini ne srmt. H enz,SionYallarnn Gizli
Protokollerini yeni okumu olan Yahudi dman evreler,
ellerine bir de Websterin kitab geince dnyada bir Yahudi
Komplosu olduuna iyice ikna olmulard.
Webstere gre D oudaki ilk slami gizli rgt 872 ylnda
Abdullah ibni Meymun kurmutu. Bu kii Batni (Ezoterik) Dai
Tarikatna balyd. Gnmzde, Kerim Aa Han tarafndan
temsil edilen smailiye de ayn Batni izgideydi. Abdullah ibni
Meymun, gerekte slamiyete hi inanmamt. Fakat bunu kul
lanarak yeryznde ne kadar hkmdar varsa tm n ortadan
kaldrabileceini planlamt. Batnilikte, gizli rgte girebil
mek iin yedi aamal bir gizlilik ve yemin treni yaplyordu.
Meymun, bu trenleri ok iyi renmiti ve bunlar kullanarak
ilkin iilerin arasndan deil henz Mslman olmam Harranl
Paganlar ve Mani dinine bal olanlarla Cabiri diye bilinen
Arap-Fars krmas bir cemaatten kendisine taraftar toplamt.
Meymun, zellikle cahil ve cesur olanlar semi, okumu kiileri
rgtne almamt. Bu insanlar her trl ktl yapabilecek,
gnde inanlmaz(!) bir ilgi dom utu. M ikro-flm leri b ir T rk yazara
verm ek istem edikleri akt. B unun zerine A m erikal bir yazar arka
dama m ikro-film leri almasn rica ettim . S orun zld!

ruhsal dengeleri dalgal ve vahi karakterli kiilerdi. M eymun


bunlarla gizli biri rgt oluturmu ve yeralt faaliyederini balat
mt. (Cabiri gelenei iin yazarn Gl ve Ha Kardelii kitabna
baknz.)
Websterin tezine gre 18. yzylda ortaya kan ilk gizli
siyasal kimlikli Alman rgt Illuminati ite bu modele dayal
olarak kurulmutu. B unun kurucusu, nl Adam Weishaupt,54
D ounun gizli rgtlenme modelini ok iyi renmi biriydi.

yazmt.55

HITLER

ileyerek, lkelerinde ktidar ele geirmek istediklerini ve bu


nun iin de vahi, cahil ve gzkara serserileri kullandklarn

BLNMEYEN

Illuminati yle Avrupada ilk siyasal cinayetler, darbeler, ihtilaller


balamt. Webster, Weishauptun Illuminatisini, M eym unun
Karmetilerinden rnek aldn ve ikisinin de siyasal cinayetler

Karmetiler, tarihte Hahain veya Assasin diye bilinen ii k


ncleriydiler. Baron R u d o lf von SebottendorfF, stanbulda
bulunduu yllarda bu gizli rgtlenme modelini ve taktiklerini
renmiti. Thulede ite bu Karmeti taktiklerini ve stratejilerini
uygulamt.
Batnilik ve Dailik, slamdaki mistik izgide kurulmu ce
maatlerdi. Snni slam anlayna karydlar. slamda, Batni
(Ezoterik) olarak bilinen pek ok akm vard. Bu tarikatlardan
bazlar (Bektai, Huruf ve R ufai gibi), ksaca Ihariyye adyla
anlyorlard. SebottendorfF, 1899-1901 arasnda ilkin Kahirede,
sonra da stanbulda bu Rafizi akmlarn temsilcileriyle tanm
ve Bektai olmutu.
54 W ebster, a.g.e. s. 36.
55 W ebster, a.g.e. s. 38.

199

kenli Hassan Sabbahn Alamut Kalesinde kurduu gizli rgtn

Dai, Arapa davet eden anlamna gelen bir kavramdr.


oulu, D uattr. Bu kiiler, kadnl erkekli Gnostik bir izgide
yayorlard. Snni slam asndan Heretik (sapkn) saylmlard
ve Mezahib-i Dalle diye tannyorlard. Kendi gizli retile
ri (Batni=sel) simyaclk, ebced, astroloji, el fal okuma ve
Okltizmden alnm bilgilerle oluturulmutu. Sebottendorff,
1924te, Websterin kitabndan hemen sonra, Almanyada ya
ymlanan bir kitabnda, Batni-Dai-Bektai Ezoterizminden

200

AYTUIM ALTINDAL

rendii ok gizli ilim anlatmt. Bunlar; lm -i-N cum


(yldzlar ve gkler ilmi);lm-i-Miftah (anahtar ilmi) ve lm-iN ihan (lmler ilmi) idi. Bu gizli ilim de gerekte, Snni
slamn iddetle kar kt ve kesin yasak sayd Hermetik
bycln ve Okltizmin uygulamalaryd. D oudaki mason
localar bu srlar renebilmek iin yllarca, Dai ve hariyye
geleneklerini incelemilerdi. Sebottendorff, 1912de nl birAlman Oklt dergisinde yaymlanan, slami Farmasonluk ve
Ezoterizm balkl makalesinde masonluun gerekte BektaiDai-hariyyeden alndn ne srmt. Sebottendorff, nl
Alman yazar Lessingden ilham alm olmal ki, bu makalesini,
Gen Lessing diye imzalamt. Lessing nl bir masondu.56
Sebottendorffun szn ettii gizli ilim gerekte, Tyanal
Apollonius adl bir Anadolu ereni tarafndan 1. yzylda uygu
lanmt. Bu kiinin gerek sa Mesih olduu ne srlmtr.
sayla ayn ylda doduu bilinmektedir. Hristiyanln ilk 200
ylnda, hibir kaynakta Nasral sa Mesihin ad gemezken,
ilgintir ki, btn R om a kaydarnda gerek Peygamber ve
Mucize Yaratcs olarak Tyanal Apolloniusun ad gemektedir.
Kilise, 3. yzyldan itibaren Apolloniusun tm yazlarm yak
56 Dr.W.N. Hargreaves-Mawdsley, a.g.e. s. 327-29.

yklemilerdi. rnein Hurufiler, A, L, M harflerinin benzer


ekilde gizli anlamlar ve bylerle ykl olduunu dnyor
lard.57 Hurufiyen in ,32 saysysa KabbalanmYesad diye bilinen
en st 32. mertebesini sembolize ediyordu.58
Apolloniusun 20. yzylda yaymlanm tek biyografisi Walter
Seigmeister adl Yahudi bir bilim adam tarafndan 1940l yllar
da kaleme alnmt. Bu yazara gre Apollonius, Himalayalarda
rendii bilgileri O rtadouya tam ve Hal Seferleri s
rasnda bu gizli bilgiler Araplardan Hristiyanlara gemiti.59
57 Paul Foster Case, The Masonic Letter, G, M acoy Pub. M asonic Supply
C o.
58 Edw ard Albertson, Understanding the Kabbalah, For the M illions Series,
1973, ss. 28-32.
59 D r. W alter Seigmeister, Apollonius, The Nazarene, Biosophical Pub. Co.,

201

lard. Masonlar ite bu kiilerden lm -i-N ihan renmilerdi.


Masonlar da, Batmi-Hurufler gibi baz harflere zel anlamlar

HITLER

Huruf retisinde, 24 harf, 28 iaret ve 32 say vard. ok kar


mak ve anlalmas g olan bu retiyi sadece Ehl-i-Havass
(Srlarn Bilicileri) denilen, kimlikleri gizlenmi kiiler biliyor

BLNMEYEN

trm ve adna dikilen antlar yktrmt. Apolloniusun Gizli


limleri anlatt kitabysa Papalk Arivinde saklanmt.
Araplar, Apolloniusa Balius diyorlard ve kelime anlamyla
srtnda sorumluluk tayabilen demekti. te, Batni-Dai gele
nei bu esrarengiz Anadolu erenine gidiyordu.
Osmanl Trkleri bu kiiye, Balyos demilerdi. hariyyenin
bir kolu olan Osmanl Hurufileri (Hurufat, harfler demektir)
lm -i-N ihan Arap kaynaklarndan renmilerdi. Farsa bir
szck olan N ihan gizli oda, gizlenilen yer anlamna geliyordu.
Bu gizli meknlarda, Snni slamn kesin yasaklad ve lm
le cezalandrd lm -i-N ihan almalar yaplyordu. Batni-

Apolloniusun iki kitab Arapaya evrilmi ve nl matematik


iler, Cabir (Cebirin kurucusu) ve R azi (ayn zamanda kimyac)
tarafndan kullanlmlard. Hac Kalfa da, Apolloniusun eserlerini'Arapaya evirmiti. En nemli kitap, K ozm ik Glerin Etkileri
ve Muskalar ise 19. yzylda Latinceden braniceye evrilmiti.

Apolloniusun (Balius) astroloji, simyaclk ve muska yazcl


nemli bir Mslman bilim adam olan zniki tarafndan incelen
miti. Ayrca Cabir ibn-i Attar da (926 ylnda) astroloji ve sihirle
AYTUN ALTINDAL

ilgili kitaplarna ok nem vermiti. Bu kitaplar daha sonra yasak


lanmlar, fakat Bursa ve stanbuldaki baz tekkelerde gizlice okutulmulard. Sebottendorff, Bursada kald dnem de Baliustan
Attara kadar intikal eden, El O kum a (Palmistry) tekniini en
ince ayrntlarna kadar renmi ve usta bir palmist olmutu.
Sebottendorff, ayrca A polloniusu n en iddial olduu
muska yazcl alannda da kendisini eitmiti. Apollonius,

202

muskalaryla ok vnmt. yle yazmt: B en Apollonius,


T anrnn verdii gle muskalar yazdm. Bunlarla kurtlar, fa
reler ve canavarlar yarattm.60 H er trl hastal muskalaryla
iyiletirdiini syleyen Apollonius, bir de ilgin hastalktan sz
etmiti. Bu hastalk,Alman Hastalyd. Apollonius, bu hasta
l da muskalaryla iyiletirdiini sylyordu.61 Sebottendorff
da, kendi yazd bir muskayla, Alman Hastaln iyiletirdiini
sylyordu. Sebottendorffu n muskas, N ordik gizli alfabenin
(R une) Sonnenrad diye bilinen gne arkndan alnarak
yaplm olan Gamal H at ve Yahudilik tarafndan hastalan
drlm olan Almanlar, bu muskay kullandklar zaman ifa
buluyorlard!
1947, ss. 104-106.
60 Seigm eister, a.g.e. s. 107.
61

Seigmeister, a.g.e. s. 108.

Sebottendorff, stanbulda, G ln Srlar diye bilinen


Ezoterik bilgilere de ulamt. 13. yzyldan itibaren Gl
sembolizmi slamda da nemli rol oynamaya balamt. Snni
slam, Laleyi yceltirken, Rafzi slam G l benimsemiti.
Apollonius da G l taraftaryd ve bu iein sembolik deerle
rini aklamt. ariyye akm nda,Glbang denilen ve K uranda
bulunmayan dualar okuma gelenei vard.
Bektailer arasnda G l nemli bir rol oynuyordu. En ta
G l sembolizmini 1570lerde M acaristana gtrm t. Bu
gizemli sembolizm daha sonra, Macaristandan Avusturyaya,

1882 ylnda, stanbulda gizli faaliyette bulunan, Gl ve


H a (Rosycrucian) kkenli bir talyan O klt rgt vard. Bu

masonik locann baz yeleriyle tanm olmal ki 1900lerin


stanbulundaki Rosycrucianlarla slami gizemci tarikatlarn
arasndaki gizli ilikileri anlatan bir makale yazmt.
H i kukusuz Sebottendorff, 1500 yeli Thule rgt iinde
slami gizli rgtlenm e stratejilerini ve retilerini en iyi bilen
kiiydi. ok iyi derecede Osmanlca, Arapa ve Farsa biliyordu.
Anadili Almanca dnda Franszca, ngilizce, Latince ve R um ca
da konuuyordu.
Sebottendorff, Almanyada G uido von List ve Lanz von
Liebenfalsn izgisini benimsemi bir A nti-Sem it ve rkyd.
Fakat onlarn hi bilmedikleri siyasal stratejileri ilk kez o uy
62 A ngelo Iacovella, Gnye ve Hilal / ttihat Terakki ve Masonluk, Tarih
Vakf, 1998, s. 1 7 ,2 1 .

203

rgtn ad, Savrano Capitalo R osa C roceydi.62 Anlam, Gl


ve H an Egem en Bakentiydi. Sebottendorff bu O kltik-

HITLER

oradan da Almanyaya gemiti. Gl Bahann mezar halen


Macaristandadr.

BLNMEYEN

nnm Bektai dedelerinden biri, Gl Babayd. B u Dede,

gulamt. rnein Yahudi bilim adamlarnn gerekte hibir


zgn bulularnn olmadn, onlara mal edilen tm fizik bu
lularn Alman bilim adamlarndan aldklarn ne srmt.
SebottendoriF,Yahudi bilim adamlarn fikir hrszlar (Plagiarist)
olmakla sulam ve iki Thule yesinden, R u d o lf Hess ve Alfred
R osenbergden bu konuyu gndem de tutmalarn ve niversi
telerde ne kadar Yahudi bilim adam varsa hepsini attrmalarn
istemiti. 1941de Alman niversiteleri birlikte Yahudi ve Alman
AYTUN ALTIIMDAL

Fizii diye bir kitap yaymlayarak63 bilimsel alanda rkln nasl


yaplacan dnyaya gstermilerdi!
SebottendoriF ayrca u nl Srtndan Baklanan zavall
Alman ulusu tezini de en ateli ekilde savunan kiiydi. lkin
Kayzer 2. W ilhelm tarafndan dile getirilen bu gr64 kendisi de
bir monarist olan SebottendoriF tarafndan hem en yaygnlatrl
mt. H itler en ok bu komplo propagandasn kullanmt. yle

204

ki 2. Dnya Sava srasnda bu komplo teorisinin izlerinin nasl


silinebilecei Amerikan Gizli stihbarat rgt OSSin (ClAnn
ncesi kurulan rgt) gen elemanlarndan (sonra CIA Bakan)
W illiam Caseyi de dndrmt. Casey anlarnda bu olay
yle anlatmt: Roosevelt 1944te H itleri Almanya iinde
bir muhaleFet kurarak deil, tam tersine hibir muhaleFet olu
turm adan yenmeliyiz. Aksi takdirde u yllardr silemediimiz
srtmzdan bakladlar slogan yine karmza kar demiti.65
1918de SebottendoriF tarafindan balatlan karalama ve yl
drma politikas yle etkili olmutu ki, o yllarda Yahudilere kar
olmayan ve masonlara ilgi gsteren Almanyann en nl askeri
63 D r.J. Sterk-D r. W ilh elm M ller, Jdische und Deutsche Physik, H elingsche Verlaganstalt , Leipzig, 1941.
64 Kaiser W ilh elm 2., Memoirs, ss. 185-186.
65 W illiam Casey, The Secret War Against Hitler, B erkley Books, 1989, s. 79.

Mareal Ludendorffbile bir sre sonra bu propagandann etkisinde


kalmt. 1926da General Erich Ludendorff ok garip bir kadn
olan Dr. Matilda von Kemnitzle evlenmiti. Bu kadn mthi bir
din dmanyd. Katolik Kilisesinden nefret ediyordu ve doktor
olmasna ramen Okltizmden baka bir ura yoktu. 1926da
General Ludendorffu bir dergi kartarak Katolik Kilisesine
ve masonlara kar youn bir karalama kampanyas balatmaya
ikna etti. Dergi yayna sokuldu. Ad Ludendorff'un Kamu Bekisi
ve Katolik Kilisesi birlikte Almanlar tarihten silmek istiyorlar
yazlyd. Altnda ilgin bir sz vard: Hakikat Gelince Batl Zail
Olur. Dergi ksa srede 200 bin tiraja ulat. (Bkz. Ek)

BLNMEYEN

LudendorfF iftine gre masonlar, Yahudiler ve Katolik


Kilisesi birlikte Ari A lman rkn ve ulusunu tarihten silmeye
karar vermilerdi.66 General L udendorff birka kez T h u leye

HITLER

onur konuu olarak katlm, fakat soylu olmad iin ye ya


plmamt. General dergisinde Yahudileri ve masonlar dver

205

(Volkswarte) konmutu. Derginin balnda Masonlar, Yahudiler

ken ei de K iliseyi topa tutm utu.67 L udendorff da tpk Thule


yeleri gibi acilen bir Fhrer bulup Kanl bir ihtilal yaplmazsa
Almanyann Yahudi ve Masonlara teslim edileceini ne sr
yordu. Bu beladan kurtuluun tek yolu vard. B unu da saygdeer
Mareal gsteriyordu: T ton R u h u na G eri D nm ek ve onlar
gibi savamak.68
66 L udendorff, Sieg der Wahrheit Der Lge Vernightung, V olkw arte, B erlin,
4.6.1933.
67 M atilda L udendorff, abg, 1. sayfa m anet: R o m u n d die N atio n ale R e
v o lu tio n . Ayrca bkz.: E ric h Ludendorff, Souvenirs de G u erre (19141918), 2. C ilt, Payot, 1920. A yrca L u d e n d o rffu n savataki yeri ve rol
iin bkz.: Spencer C. Tucker, The Great War 9 1 4 -1 9 1 8 , U C L Press,
1998.
68 Ludendorff, abg, 18.6.1933 (24. Folge), B erlin.

Sebottendorff Bektai olmasna ramen T hulede yapt


konumalarda Thule Tarikatnn Tanrsnn Hristiyanln
sa M esihi olmadn ve inandklar tanrnn Pagan Tton
valyelerinin tapt Walwater, dier adyla O din olduunu
sylemiti. Ayrca Hristiyanlarn Baba-Oul-Kutsal R u h tan
oluan Teslis inancn da deitirmiti. T hulenin Teslis inancnda
Wotan, W ili,W e adl Pagan tanrs vard.
Daha nce de belirtildii zere Sebottendorff N ordik if

206

AYTUIM ALTINDAL

reli alfabe R u n e konusunda uzmanlam bir astrologdu. Bu


alfabede yer alan birtakm R u n e iaretlerini kendi kurduu
Sebottendorff zgr Birliinde rtbe, nian ve blk armas
olarak kullanmt. Bu R u n e harfleri daha sonra H itler tarafn
dan Alman O rdusunda ve SS birliklerinde ayn amala kullanl
d. Bunlardan SonneradT hulenin sembol krk kanatl Gamal
Ha (Waffen SS Birliinin sembol SSlerin en elit birlii);Sig
ve G er R u n e harfleri cesaret nianlar olarak kullanldlar; Eif,
Kyr, Ha-gall ve Odal R u n e harfleri ve dierleri de stn hizmet
madalyalarnda kullanldlar. (Bkz. Ek)69
A dolf H itlerin gerekte kendi bana gelitirmi olduu -rnein Lenin, Stalin, Mao, Mussolini gibi- bir felsefi doktrini veya
ideolojisi yoktu. Hitler, kendisine retilmi olan bilgileri birle
tirerek kendi trnde ilk olan bir milliyeti-rk Dnya G r
oluturmutu. Elindeki bilgilerden yola karak oluturduu bu
dnya gr daha ok O klt ve onunla balantl kavramlarn

69 A yrca Alm anyada 1900l yllardan itibaren hzlanarak gelien b ir H


ristiyanlk ncesi Pagan-A lm an D estanlarn E zberlem e akm vard.
lk N o rd ik destan olan ve Pagan T anrlarn n servenlerini anlatan
E d d a destan en sevilendi. B u destan adna Edda C em iy eti ku ru l
m utu. B u rgt, daha sonra ku ru lan m istik -O k ltik rgtlere A nalk
etm iti. Edda iin bkz.: Die Edda, D ie d e ric h /H e y n e , 1996.

bir araya getirilmesiyle tanmlanm bir O klt Milliyetilii ydi.


B u bilgileri ilk kez fikir haline getirip Almanyaya sunmu olan

onun hayatnda ok nemli rol oynad.70 1941de onun bakt

HITLER

sonrasnda niversitede profesr oldu. Sava ncesinde yetitir


dii rencisi R u d o lf Hess ise nce Thule yesi, sonra da Nazi
Partisinde H itlerden sonra gelen ikinci adam olmutu.
R u d o lf Hess gerekten de ok garip bir adamd.
Sebottendorffa ve T huleye daima bal kalmt. Haushofer

BLNMEYEN

larsa Almanya iinde ve dndaki gizli rgtlere ye yaplm,


genellikle yksekrenim grm kiilerdi. rnein bunlardan
biri olan Kari Haushofer, Almanyann 1. Dnya Sava ncesinde
Japonyadaki Askeri Ataesiydi. H aushofer bu lkede bulundu
u srada, tpk Sebottendorffu n Trkiyede yapt gibi, gizli
bir Japon Kardelik rgtne (Brotherhood) ye yaplmt.
Haushofer, ayn zamanda corafya uzman ve stratejistti. Sava

Kader Falna uyarak en byk dman ngiltereye uakla gitti


tm Nazileri serbest braktklar halde bildiklerini aklamamakta direndii iin Hessi lnceye kadar Tek Bana bir
hapishanede tuttular ve orada intihar etti. Haushofer, 2. Dnya
Savan kazasz atlatt, ama sava bittikten sonra intihar etti.
H aushoferin olu 1941-43 yllar arasnda gnm zde ok
nl olan Nostradamusu bir Efsane haline getiren kiidir. Bu
gen adamn gayretleri olmasayd gnm zde Nostradamusu
ok az insan biliyor olacakt. Gen Albert Haushofer, Hess giz
lice ngiltereye gidince svireli astrolog ve U zgr uzman
Kari Krafftla birlikte bir sre tutuklanmt. Krafft Nazi Partisi
iinde ok st dzeyde sayg duyulan ve yksek maa alan bir
astrologdu. Albert Haushofer 1943te hapisten ktktan bir sre
70 H ess kitab, ss. 13-17, 2 3 -27, 8 8 -8 9 ,1 5 4 ,1 7 1 , 2 9 8 ,3 0 1 .

207

ve ondan sonraki hayat tam 50 yl hapiste geti. M ttefikler

sonra ortadan kayboldu. zine hibir yerde rastlanmad. Krafft ise


H itlerin 1945de kaybolacan ngren bir aklamasn 1943te
N azi Arivlerine koydurtm utu.
SebottendorfFun Hessle balants 1941e kadar aralklarla
srd. Hess 1928de bir D Almanlar B rosu kurm utu. 1933te
b un un bana E rnst B ohle adl bir Naziyi atamt.71 Bu B ohle de
yar-Almanlardand. ngilterede domu G ney Afrikada eiti
m ini tamamlamt. 1945e kadar D B royu bu adam ynetti

AYTUN ALTINDAL

ve en ok da T rkiyeyle ilgilendi. A nkara-Berlin arasndaki gizli


telgraf yazmalarnda ad ska gemiti.
M nih te ve Almanyada esen Bolevik frtnas 1918-21 yllar
arasnda ok kanl ekilde bastrld. Kzllara kar savaan Beyazlar
sonunda Almanyada baar kazandlar. 1920nin sonlarnda A dolf
H itlerin N azi Partisinin artk birok taraftar vard. Partinin bir
binas, gazetesi ve en nemlisi aristokratlardan kurulu bir d destek

208

grubu vard. Sebottendorff amacna ulam gibiydi. Eyll 1919da


T hulenin ynetim inden kendi isteiyle ayrld ve U ykuya Yatt.
1921de esrarengiz bir ekilde Almanyadan ayrlarak svireye
gitti ve ad duyulmam bir kyde yaamaya ve kitaplar yazmaya
balad. 1920-21de Trkiyenin svire Bykelisi olan Reat
Halisle grmeler yapt biliniyor. Alman kamuoyuna ve daha
nemlisi hakknda eitli sulamalar nedeniyle soruturmalar y
rten M nih Polisine kendini unutturdu.
1933te Sebottendorff, A dolf H itlerin anslye seilmesinden
ksa bir sre sonra yine ortaya kt. B u kez ok deiik bir kitap
yazmt. S ebottendorff kitabnda H itlerin nasl yetitirildiini ve
ibana getirildiini belgelerle aklyordu.
N e olm utu da, S ebottendorff birdenbire A dolf H itlerin ne
Kavgam Aa ne de baka bir yerde szn ettii karanlk Gemile
71 Hess, a.g.e, s. 71.

ilgili kirli amarlar ortaya dkm ek ihtiyacn duymutu? Bu


soru 1960lardan sonra ok dar bir evrede akademisyenler ve
eski N aziler arasnda tartld. Anlalan SebottendorfF T huleyi
yeniden canlandrm ak istemiti. Am a niin? B u N i in in yant
A d olf H itlerin Kayzer 2. W ilhelm le ilgili K arar deiikliindeydi. T hule A dolf H itleri Almanyada kralln yeniden k u ru l
mas amac ve kouluyla desteklemi ve ne kartm t. Oysa
H itler, Kayzerin adam bunak C um hurbakan H in d en b u rga

etmiti. te Sebottendorffu Almanyada yeniden sahneye km a


ya iten olay buydu. E er krallk yeniden kurulmayacaksa H itleri

HITLER
209

desteklem enin de bir anlam kalmamt.


Sebottendorffun kitab Hitler Gelmeden nce adn tayordu.
Kitap 1933 ylnda M n ih te D eutola Yaynevi tarafndan basl
mt. Kitabn bir nshas kitap daha piyasaya verilm eden Nazi
Arivine alnm ve 2-47 sra numarasyla kaydedilmiti. Kitabn
ilk sayfasnda T hulenin ad ve Hanerli Gamal H a vard.
Altna u iddial aklama yazlmt: Nasyonal Sosyalist hareketin
ilk dnem lerine ait belgeler. Yazan R u d o lf von Sebottendorff.
kinci sayfada altnda K.B. imzas olan A dolf H itler portresi vard.
Portrenin altnda m anidar ekilde A dolf H ider N azi Partisinin
deil, Nasyonal Sosyalist hareketin Fhreri olarak tantlmt. Bu
sayfadan sonraki sayfadaysa T hu lenin en saygn yesi diye tantlan
R u d o lf Hessin bir portresi yer alyordu. Kitap 267 sayfayd ve
sonuna ek olarak 161 T hule yesinin ksa zgemileri eklenmiti.
Sebottendorff kitabnn nsznde de u aklamaya yer
vermiti: H itlerin ilk bavurduu kiiler T hule O rg t nn
yeleriydiler, onlar da H itlerle anlatlar. Gelecein F hrerinin
hazrlannda T h u leyle birlikte Alman i Partisi -ki T hule ye
lerinden Birader Kari H arrer tarafndan kurdurulm utu- ve Alman

BLNMEYEN

-daha dorusu oluna- b yk topraklar balayarak onu


A lmanyada bir daha m onarinin kurulm am as konusunda ikna

AYTUN ALTINDAL
210

Sosyalist Partisi (DSP) rol almlard. DSPnin lideri Hans Georg


Grassingerdi ve bu partinin yayn organ Mnchener Beobachterin
-daha sonra ad deitirilerek Voelkischer Beobachter oldu- dahil
olduu l kadrodan A dolf Hitler Nazi Partisi NSDAP or
taya kartmtr.72 Bu iddialar H iderin dnyaya Yoktan var
ettiini syleyerek oluturduu Efsaneyle hi uyumuyordu.
SebottendorfF, Nazi Hareketinin karanlk ve gizli ynlerini ak
lamaya kalknca kendi lm fermann da imzalam oldu.
A dolf H itler SebottendorfFun kitabn yasaklatt. SA yay
nevine baskn dzenledi ve baslm kitaplar zoralmla gtrp
yaktlar. Ama bunlarn olabileceini dnen SebottendorfF
yedek bir bask daha yaptrmt. Bu baskdan kalabilen birka
kitap imdi dnyadaki nemli ktphanelerde saklanyor ve il
gintir ki, tpk Nesta H .W ebsterin kitab gibi ok zel izinlerle
grlebiliyor.
Bir tarihi SebottendorfFun bu son Almanya servenini y
le anlatmt: H itlerin iktidara gelmesinden ksa bir sre sonra
SebottendorfF, kendi bildii olaylar belgeleriyle anlatan bir kitap
yaymlad. Hitler Gelmeden nce adl bu kitap Naziler tarafndan
yasakland. Kitapta anlatlanlar H itler Efsanesini sndryor
du. Yazarysa Nazilerin kendi aralarnda hesaplatklar U zun
Kllar Gecesinde ya ldrld ya da esrarengiz bir ekilde
ortadan kayboldu.73
nl Alman tarihi Kari D ietrich Bracher de yle yazmt:
Kitabn yazar SebottendorfFun akbeti hibir zaman bili
nemedi. Kendisi m uhtem elen H itlerin ve Nazi hareketinin ge
miiyle ilgili pek ok srr bildii iin Nazilerce ldrlmt.74
Kutsal Vehmin kanl katilleriyle alm. D ounun gizli
Islami rgtlerini renmi birinin yle kolay kolay kendisi
72

Sebottendorff, Hitler Gelmeden nce, kapak tantm .

73 Fischer,ss. 108-109.
74 B racher, a.g.e. s. 80.

ni -be Naziye ldrteceini dnm ek saflkt. N itekim


Sebottendorff, Alman tarihilerinin sandklarnn aksine Yeni
bir kimlikle Almanyadan kam ve baka bir lkeye yerlemi
ti. Bu lke Trkiyeydi. 1934ten sonra Sebottendorff gizli bir
kimlikle stanbulda yaamn srdrd. Nazilerin elinden cann
kurtaran Baron R u d o lf von Sebottendorffu stanbulda yeni bir
hayat ve yeni bir grev bekliyordu: Casusluk.

3.4. BEKTA BARON: RUDOLF VON


SEBOTTENDORFF

B iz C e r m e n rk n n ta rik a ty z . B iz im T a n rm z , W a lw a te rdir.
O n u n s e m b o l d e k a rta ld r. B u g n d e n itib a re n k a rta l, k zla
b o y u y o ru z . B u k z l k a rta l, b iz e v a r o la b ilm e k i in , lm e m iz
g e re k e c e in i b ild ire c e k tir.
B aro n R u d o lf v o n S e b o tte n d o rff, 191875

Almanyay ve onun bakenti B erlini ikiye blen U tan D uvar


Protestanln kurucusu M artin L utherin doum gn olan
9 Kasmda (1989) yklmaya balad. Federal Almanyann ve
D em okratik Almanyann genleri, o gn duvarn stne karak
bir konser verdiler. Tam elli yl nce, ayn gn, 9 Kasm 1938de
Naziler, B erlinde ve evresinde Kristal Gecesi diye bilinen bir
soykrm giriim inde bulunm ular ve birok Yahudiyi dverek
ldrdkten sonra havralar atee vermilerdi. Baka bir 9 Kasm
gn (1923) A dolf Hitler, baarsz bir giriimde bulunm u ve
tutuklanm t.
75

S e b o tte n d o rff, Bevor Hitler kam, s. 58.

T hule rg t n n kurucusu B aron R u d o lf von SebottendorfF


da yine b ir 9 Kasm gn (1875), H oyerswerda adl k k bir
A lm an kentinde dnyaya gelmiti. B u k k kent, D resdenin
kuzeybatsndaki Lausitz blgesindeydi.76 G nm zde, B erline
saatlik mesafededir.
N e d ir ki, Baron R u d o lf von SebottendorfF, doduu gn,
soylu kan tamyordu ve gerek ad da R u d o lf G lauerdi.
A nnesinin ad C hristiane H enriette-M ller, babasnn ad da
E rnst R u d o lf G lauerdi. B u ift oullarn A dam Alfred R u d o lf

Hoyerswerda, kk, fakat kark nfusa sahip b ir kentti.


Burada yaayanlarn b ir ksm Sakson asllyd. Fakat blgede

HITLER

7. yzyldan beri yaayan ve garip detleri olan b ir de A znlk


vard. Bunlara S orben deniliyordu. Yaklak 20 b in kiilik bir

BLNMEYEN

G lauer olarak vaftiz ettirm ilerdi.77 Baba E rnst G lauer dem iryol
larnda lo k o m o tif srcsyd.

topluluktu bu. Aslen Alm an deil Slavdlar, ama 16. yzylda

tam Protestan ne tam K atolik ne de tam Alnandlar. K endilerine


zg b ir dilleri, gelenekleri ve trenleri olan bu insanlara
Hoyersw erdada Yabanc gzyle baklyordu. Byye, sihre,
76

S eb o tten d o rfF u n hayatyla ilgili b ilg ile rin y u rtd m d a k i kaynaklar,


Ellic H o w e u n 1 9 6 8 de, M n ih te k i Z e itg e sch ic h te E n stit s n e b ra k
t yaynlanm am , d aktiloyla yazlm b ir n sh ad a b u lu n u y o r.
Dr G o o d ric k -C la rk e , b u k a y n ak tan ve S e b o tte n d o rffu n y ar-b elg esel,
y a r-ro m a n ik i k ita b n d a n d e rle d i i b ilg ilerle, E rn st T ie d e n in Astrolo
gische Lexikon d z (1922) y e r alan S e b o tte n d o rfF b l m n e atflar yap
m tr. B kz.: G o o d ric k -C la rk e , a.g.e. s. 1 3 5 -1 5 2 . A y rca H itler Gelmeden
ncede d e b u b ilg ile r vardr. D e rli to p lu o ld u u i in D r. C la rk e n in
a ktard b ilg ile ri kay n ak v eriy o ru m .

77

D r. G o o d ric k -C la rk e , a.g.e. s. 135.

213

dinlerini deitirerek, O rtodoks ve K atolik olm aktan kp


Protestan olmulard. Y ine de safkan A lm anlarn gznde, ne

astrolojiye ve O kltizm e dkn olduklar iin de toplumda


kendilerinden ekiniliyordu. Hoyerswerda, 1945 sonrasnda
Komnist D em okratik Almanyada kald iin, bu insanlar
Aznlk statsn almlard. A dolf H itler ise bunlarn kltrel
varln kabul etmemi, okullarn ve mabetlerini kapatmt.
K k

olmasna

ram en

Hoyerswerda,

D em okratik

Almanyada Sorben aznln ynlendiriciliinde Kom nizm in


kalelerinden biri olmutu. Buna ramen, hi kimse, D uvarn

214

AYTUN ALTINDAL

yklp iki Almanyann birlemesinden sonra, Hoyerswerdada


ok uzun zamandr gizlice rgtlenmi bir N eo-N azi yeralt
rgtnn bulunabileceini dnmemiti. Ama Neo-Naziler,
K omnizmin kalesi Hoyerswerdada rgtlenmilerdi ve 19
Eyll 1991de, bu kentte Almanyada 1945 ylndan sonra yaanan
en byk N eo-N azi ve Dazlak (Skinhead) isyann balattlar.
N eo-Naziler, kentte yaayan Vietnaml, Afrikal ve Mslman ii
ve rencilere saldrdlar. O nlarn kaldklar evleri tam drt gn
drt gece taa tuttular, yaktlar ve yakaladklar yabanclar ld
resiye dvdler. Kent tam bir anariye srklendi. D rt gn sonra
olaylar yatnca, polis kentte yaayan tm yabanclar otobslere
doldurup Almanyadan snrd etti. Polis bir tek Neo-Naziyi
bile tutuklamad ve yabanclar sulad. H itler Almanyasnn sona
eriinden 46 yl sonra, Alman Polisi, tpk 1920lerde H itleri ko
ruduu gibi imdi de N eo-N azileri korumaya balamt.
Lokom otif srcsnn olu R u d o lf Glauer, babasnn mes
lei demiryolculua ar dknl olan bir ocuktu. 1918de,
kendisini demiryollar M fettii olarak tantarak ldrm ek
amacyla onu arayan Komnist ihtilalcilerin elinden kurtulm u
tu. R u d o lf Glauer, ok yetenekli bir Sahte evrak dzenleyicisiydi. Gerekli grd zaman, her evrak aslndan ayrt edile

meyecek ekilde yapabilme becerisine sahipti. Komnistlerin


elinden, onlara gsterdii ve kendi yapm olan sahte bir mfetti
kimliiyle kurtulm utu.78
1919da, M nihte, yaklak 600 kiinin lmyle sonulanan
sokak atmalarnda, Baran Sebottendorff, en ok aranan kiiler
den biriydi. Kzl militanlara, onu bulduklar yerde ldrm e em ri
verilmiti. O kargaada Baronun evi baslm, fakat bu kez de
Baron, masasnn stnde duran bir Osmanl Paasnn fotora
olduunu syleyerek canm kurtarmt. Sebottendorffun masa
sndaki fotorafta grlen Osmanl Paas, nl Haydar Paayd.
R u d o lf Glauer, servenlere ve gzel kadnlara ok dkn
olabilecek kadar bir meslek eitimi grerek, okulun kapsn bir

HITLER

d. Bu nedenle eitimini tamamlayamam ve elektrik ustas

BLNMEYEN

fn gsterip, kendisinin Alman deil, bu Trk Paasnn akrabas

daha hi amamak zere kapatmt. Genlik yllarnda, evli bir


a gelince, bu kez de, kronik bir hastalk bahanesiyle asker
lik yapmadan klann disiplininden kurtulm utu. lgintir ki,
R u d o lf Glauer da tpk H itler gibi nce re ayrlm, sonra
da baka bir lkenin ordusunda savaa gitmiti. R u d o lf Glauer,
Alman O rdusunda askerlik yapmam, ama Osmanl O rdusunda
Balkan Savalarna katlp yaralandn ne srmt. Baz
akademisyenler, Sebottendorffun bu aklamasn gerek kabul
etmilerdi. O ysa,T.C. Devleti G enelkurm ay Bakanl Personel
Dairesinin bildirdiine gre, Balkan Savalar srasnda, Osmanl
78 D r. G o o d rick -C lark e, a.g.e. ss. 147-48. S eb o tte n d o rffu n k u rd u u gizli
Sava B irlik lerin in yeleri de b en zer ekilde sahte dem iry o lu pasola
r kullanyorlard. D i e r eyaletlere bylece seyahat ederek A lm anyan n
h e r yerin de Kzllara kar dvyorlard. Seb o tten d o rff, sahte askeri
kim likleri hazrlad iin de soruturulm utu.

215

kadnla ilikiye girmi ve birlikte talyaya kamlard. Askerlik

O rdusu nda baz Almanlar grev almlar, fakat R u d o lf Glauer


adl birinin kaytlarna rastlanmamtr.79
R u d o lf Glauer de birok yat gibi, Almanyadan ayrlp
uzak lkelere gitmiti. lkin gemiyle N ew Y o rk a ulam, sonra
Sydneye, sonra da altn aramak iin Bat Avustralyaya gemiti.
B u son iki blgede, Almanyadan ayrlp bu topraklara g ede
rek gl koloniler kurm u Almanlar vard.80 Yazar G oodrickClarkem aktardna gre, R u d o lf Glauer 1900 ylnn Temmuz
aynda, skenderiyeye gelmiti. Burada ok az kalan R u d o lf
ALTINDAL

onun 1897-1900 yllar arasnda Kahirede yaadn belirtm ek

216

AYTUN

Glauer, Kahireye gemi ve bakentte, H idiv Abbas H ilm inin


ynetim inde yer alan T rk asll Hseyin Paann maiyetinde i
bulm utu.81 N ed ir ki,B aron Sebottendorffun, Trk M asonlanmn
G izli Altrmalar adl kitabna nsz yazan Waltharius adl birisi,

79 B u b ilg iler G e n elk u rm a y Bakanl Personel, P lan ve P rensipler


B a k a n l n d a n salanm tr. G sterd ik leri y ard m i in t m p ersonele
te e k k r ed erim . (6 O c a k 2000)
80

T h o m as Sow ell, Migrations and Cultures, A W o rld V iew , Basic B ooks,


1996, ss. 5 0 -1 0 0 . (Bkz. zellik le K arad en iz A lm anlar, ss. 6 3 -6 4 . B u n
lar daha sonra M e n o n itle r diye tanndlar. o k varlkl ve zengindiler.
R u s Ih tilalin d e b u n la rn o u stan b u la geldi. zellik le K rm ve ev
resi b u M e n o n it ta rik atn a m en su p A lm an lar tarafndan y n etiliy ordu.
1 87 0 lerde 18 b in M e n o n it A B D ve K an ad aya g etti. 1 881 d e ar
A lek san d er ld r l n c e yaklak 60 b in k ad ar M e n o n it y in e K anada ve
A m e rik a ya g ettile r ve D a k o ta d a yerletiler. A vustralyaya g e d en
A lm an larn o u Silezyalyd. S e b o tte n d o rffu n d o u m y e ri olan bu
b lg e d e n gelen A lm an lar 1 8 7 0 le rd e n so n ra V ik to ry a da ku lp ler, gaze
teler, kiliseler, o k u llar vd. k u rm u lard . S adece b u b lg e d e 46 b in A lm an
o k u lu vard. 2. D n y a Sava srasnda b u lk ed e yaayan 33 b in A lm an
tu tu k lan m veya ev h apsine m a h k m edilm iti.)

81 G oodrick-C larke, a.g.e. s.136.

tedir.82Ayn kaynaa gre R u d o lf Glauer, burada H idivin maiye


tinde elektrik teknisyeni olarak almaya balamt.
Freiherr von Mller, Alman m paratorluunun M srdaki dip
lom atik gzlemcisiydi. Ayrca Avusturyann D iplom atik Misyon
efi K ont M ontjoie, stinaf M ahkem eleri R eisi Baron von
Blow, M sr stihbarat Bakanlm yneten Baron R u d o lf Karl
Stalin Paa, bir dnem M eksikada kuruna dizilen Veliaht Prens
M aximillianla birlikte savam olan, K ont M alortie ve K ont della

larndan Prenses Gagarine de H idivin sarayndan kmyordu.


1897-1899 yllar arasnda Kahirede, A m erikan hkm etini tem larnda belirttii zere, Bu gen ve gzel R u s Prensesi, H idivin
saraynda ok zel bir yere sahipti. Ve H idiv H anedannn birok

B u Butros Gali Paa, 1990l yllarda Birlemi M illeder Genel


Sekreterlii grevinde bulunan, M srn eski Dileri Bakan
Kopti Butros Galinin de bykbabasyd.
Kahirede, R u d o lf Glauerin, T rk asll bir Hseyin Paa tarafindan hizm ete alnd kesindir. Ama bu Hseyin Paa kimdi?
82

D ie geheimen bungen der Trkischer Freimaurer, D e r Schlssel z u m Vers


tndnis d e r A lch im ie. E in e D a rstellu n g des R itu a ls, d e r L eh re u n d d er
E rk en n u n g sz eib en o rie n ta lisch e r Freim aurer. B e a rb e ite t v o n R u d o lf
F re ih e rr v o n S ebottendorfF, N e u d u rc h g e se h e n u n d m it e in e r E in le
itu n g v o n W altharius, V erlag H e rm a n n B au e r K G . 3. V erbesserte u n d
v e rm e h rte A uflage, 1954, ss. 3 0 -3 1 /5 1 - 5 2 .

83

T h o m a s S k elto n H a rris o n , The H om ely D iary o f a D iplom at in the East,


189 7 -9 9 , H o u g h to n M ifflin C o m . U n i. Pres. C am b rid g e , 1917, ss. 9 1 94.

21 7

srrna ortak olmutu.83 B u gzel kadn ayn zamanda, M srn ilk


Dileri Bakam olan Butros Gali Paan n da ok yakn dostuydu.

HITLER

silen bulunan, Bykeli Albay Thom as Skelton H arrisonun an

BLN M EYEN

Sala da 1897de K ahirede yayorlard. Ama bu liste bu kadarla


bitmiyordu. K ont della Salann fettan ei, R u s arn n akraba

ALTINDAL
AYTUN
218

nk o yllarda Msrda birok Hseyin Paa vard. rnein bu


paalardan biri, Hseyin Kmil Paa daha sonra Msrn en gl
adam olmutu. R u d o lf Glaueri hizmetine alan paa ise, Hseyin
Fahri Paayd. (Bkz.Ek) Hseyin Fahri Paa,HidivinK am u leri
Bakanyd ve demiryollar, sulama ve kanal ama gibi bayndrlk
ilerinden sorumluydu. Albay H arrisonun yazdna gre, ger
ekte bu bakanl perde arkasndan bir ngiliz soylusu olan Sir
William E. Garstin ynetiyordu.84 Hseyin Fahri Paa da tpk
Sultan Abdlhamid gibi ngiliz dman ve Alman dostuydu. Olu
Cafer Fahriyi tam bir Alman gibi yetitirmiti ve bu gen adam
Almancay birok Almandan daha iyi konuabiliyordu.
R u d o lf Glauerin Kahireye geldii 1897 ylnda bu l
kede yaayan en gl ve nl yabanc ise Alman Tahtnn
vrislerinden Saxe-Coburg Gotha D k yd. Bu soylu ayn
zamanda R u d o lf Glauerin doduu Hoyerswerda kentinin de
iinde yer ald Saksonyann tek egemen prensiydi. Glauer,
Alman yasalar ve gelenei itibariyle gerekte bu prensin Tebas
durumundayd. te R u d o lf Glauerin Hseyin Paann ma
iyetinde yer ve i bulabilmesinde m uhtem elen bu Prens rol
oynamt. Anlalan Hseyin Paadan kendi tebas olan bu gen
Alman iin i bulmasn rica etmi, Almanc Paa da bu istei
seve seve yerine getirmiti. Byle durumlarda Prens ie aldrd
kii iin kefil saylyordu. R u d o lf Glauer gibi bir servenci iin
bylesi bir kefil ryasnda grse inanmayaca bir anst.
Yazar Ellic H ow eun yaynlanmam almasna gre 1900
ylnn Temmuz aynn sonlarnda R u d o lf Glauer stanbula
gelmiti. Hseyin Paann Beykoz- ubukludaki geni baheli
kkne yerlemi ve ondan kendisine Trke retecek birisini
bulmasn rica etmiti. Paam n istei zerine Beykoz Camisinin
imam Glauera Osmanlca-Arapa dersleri vermeye balamt.
84 Harrison, a.g.e. s. 151.

O dnem de Beykoz, Bektai tekkelerinin en youn oldu


u semtlerden biriydi. Hseyin Paa da Bektai ve masondu.
Horasanl Hac Bekta- Veliden kaynaklanan bu dinsel akm
slamiyeti, Arap kkenli tarikatlardan daha farkl yorumlarla
benimsemi ve Osmanl O rdusuna damgasn vurm utu. yle
ki Yenieri ocaklar ve orbac diye bilinen Devirme Yenieri
nderleri hep Bektai olmulard.
R u d o lf G lauerin bu dnem de Osmanlca renm ek istemesi
onun bilgi toplamaya ynelik bir hevesi olduu anlamn karr
m? Bu soru ok sorulmutur. lgintir ki, Alman mparatorluu
D ouya lerleme diye bilinen tezi erevesinde Trkiyeyi ve
Fas Byk Almanya Projesinin iinde gryordu. 1911de nl
stratejist ve tarihi Dr. O .R . Tannenberg, B yk Almanya-20.
Yzyln leri adl bir askeri yaylma stratejisi hazrlam ve
Alman Genelkurmay da bunu benimsemiti. Tannenberge gre
1950ye kadar Trkiye ve Fas, Byk Almanya topraklarna katl
m olacakt.85 (Tannenbergin haritas iin Bkz. Ek) Dolaysyla
Osmanldaki her Alman, kendi apnda bilgi ve istihbarat topla
makla ykmlyd.
Almanyann ilk istihbarat birim i 19. yzyln balarnda k u
rulmutu. N edir ki bu birim sadece Askeri stihbaratla snrlyd
ve bu rgtte asker kkenli olmayanlarn szlerine ve bilgilerine
pek deer verilmiyordu. Ancak 1850lerden sonra sivilleri kul
lanan bir Almanya-Prusya istihbarat birim i de faaliyete gemiti.
B unun kurucusu W ilhem Stieber (1818-1882) adl bir avukatt.
Hayat ok kark olan bu adamn elde ettii gizli bilgiler sa
yesinde Prusya 1866da Avusturya O rdusunu perian etmiti.
85 J o h n Lever, Imperial and Weimer Germany, 18 90-1933, H o d d e r and
S tough to n, 1998, s. 22.

W ilhelm Stieber, hem Prusyann hem R us arnn hem


de Fransann hesabna almt. Pariste kurduu bir Haber
Ajans araclyla birok dergi ve gazete yaynlam ve bu ya
ynlarda Gizli Almanclk propagandasn yrtm t. Stieber
ilk Merkezi Haberleme Brosunu da kuran kiidir. Basn ve
siyasalleri kullanarak ok etkili bir istihbarat ar oluturmu
tu. Stieber, bir dnem ngiltereye giderek orada yaayan Kari
M arxi izlemi ve hakknda raporlar yazmt.

220

AYTUIM

ALTINDAL

1900l yllarda Almanyann en nemli sivil casusu Baron


A ugust

Schluga

(1841-1917)

idi.

Avusturya-M acaristan

m paratorluunda soylu bir aileden gelen bu adam casusluk


tarihinin bilinen en nemli Sleeperi idi. Bu ajan tipi belirli bir
lkede 20-25 yl bilgi toplar, fakat bunlar bal olduu lkenin
istihbarat servislerine deil dorudan doruya krala aktarrd.
Baron Schluga da byle almt. Gazeteci kisvesi altnda tam
42 yl casusluk yapm ve hi yakalanmamt. Baron Schlugann
svirede ve Pariste iki gizli istihbarat dairesi vard. Prusya
Genelkurmay Bakan K ont H elm uth von M oltkeye bal ola
rak alan Stieber ve Schluga sayesinde Almanlar tm Avrupada
ok geni bir casusluk a kurmulard. Schluga gnmzde
casusluk terminolojisinde H U M IN T (Human Intelligence) diye
bilinen insan kaynaklar kullanlarak yaplan istihbarat tarzn ilk
rgtleyen kiidir.
Almanlar, Osmanlyla mttefik olmalarna ramen Filistin ve
O rtadouda da casusluk faaliyetlerini srdryorlard. Osmanl
Almanlarn bu faaliyederini engellemek istemiti. N edir ki,
Almanlar Filistine yerlemi olan Yahudi gm enlerinden ba
zlarn ajan olarak kullanmaya balamlard. Buna karlk
Osmanl da baz R us gmeni Yahudileri ajan olarak kullanmt.
Bunlardan en nls M ina W eizmanndi. Bu kadn doktordu ve

1890da Beyaz R usyada domutu. 1913te Filistine yerleen


W eizmann ailesinden Chaim , srailin ilk Cumhurbakan ol
mutu. 2000 ylnda grevinin sona ermesine yl kala istifa
eden Cumhurbakan Ezer W eizmann da bu ailedendi. M ina
W eizmann ilk C um hurbakannn kz kardei Ezerin de ha
lasyd. M ina 1925te ldnde Ezer bir yandayd. M ina
W eizmannn nl Alman istihbarats ve diplomat C u rt
Preufferle bir gnl ilikisi de olmutu. Alman Genelkurmay

ta stanbul olmak zere her yerde ajanlar vard. En ok da


Tarafsz lke konum undaki svire zerinden alyorlard.

niyordu. Bu gizli istihbarat rgtnn en nl casusu gerekte


H ariydi. 20. yzylda kadnlar casusluk faaliyederinde ilk kulla
nan rgt ite bu Alman III b olmutu.
R udolfG lau eri n III b yle ilgisinin olup olmad saptanama
mtr. Ancak daha sonraki yllarda baz belgelerde Trkiyedeki
Eski D ost ibaresiyle anlan kiinin o olabilecei eklinde iddi
alar olmutur. N itekim 1918-19da Alman G enelkurm aynn
kendisine ok gvendii de bilinmektedir. Kald ki Baron
Sebottendorffun (R u d o lf Glauer) svireyle, zellikle de
Vaduzla ok yakn ilikisi vard. N e zaman ba sksa svireye
kayordu. Bu durum da 1900l yllarda baz kk ilerde ken
disinden hizm et alnm olabilecei ihtimali vardr.
Hseyin Paann maliknesine yerleen R u d o lf Glauer,
Bektailie m erak salm ve bu alanda uzmanlaacak kadar
bilgi sahibi olmutur. yle ki 1920li yllarda bu konuda bir

221

hi baarl olamam servenci bir gen kadnd. Bu kadn M ata

HITLER

Schlugann bal olduu -G enelkurm ay araclyla- bu rgt


O berquartierm eister III adn tayordu. Ksaca III b diye bili

BLN M EYEN

Stieber ve Schluga sayesinde Avrupada gl ve etkili kiileri


izleyen bir casusluk a kurm utu. General M oltkenin ba

de incelem e yazmtr. Bu kitabnda Bektailiin masonlukla


balantsn gstermi ve masonlarn Bektailerin srlarn ala
rak kendi gizli doktrinlerini oluturduklarn ne srmt.
S ebottendorfFun Bektailie girdiini gsteren tek kaynak,
Turcica dergisinde yaynlanm olan bir makaledir. B una gre
R u d o lf G lauer (Sebottendorff) Almanyada G eorg Jacobun
da (1862-1937) bal olduu Bektai derghna kaytlanmtr.
Ksaca, R isale-i M ergube (Bektai-Miszellen) balkl ve Prusya

bu m etinde anlatlan nisye trenlerini aktarmt.86

AYTUN

R u d o lf Glauer, daha nce szn ettiim iz baz gizli ilimleri


bu dnem de rendiini yazmt. B unlar lm -i N izan ve lm -i

222

ALTINDAL

K ltr M erkezinde saklanan bu elyazmas, M ehm ed Seyfuddin


bin Zlfikr Dervi Ali tarafndan hazrlanmtr. Sebottendorff,

kullandklar iki ayr lm kavram vard.87 Lewis Spence de

M iftaht. B ernard Lewisin gsterdii gibi, O rtaa slamiyeti,


Hristiyanln tersine bir deil iki ilim snf retmiti. B unlarn
D erviler ve Bektailer iin yle yazmt: M uhtem elen A ntik
ran ve M sr gizli retilerinden yararlanlarak kurulm u slami
bir tarikattr. M agism le balantldr. lk derecedeki m ritlere
verilen sembol m asonluun ilk derecesinin ayndr. D ier sem
bolleri ise ift gendir.88
86

Turcica, R e v u e des E tu des T urques, 2 1 -2 3 /1 9 9 1 , ss. 1 1 5 -13 0 , PI. I.


(Klaus K reiser). (K reiser yazsnda S e b o tte n d o rff iin H itle rin Yol
G stericisi ve R a k ib i ta n m n yapm aktadr.) A yrca b kz.: Islam in Ger
many and German M uslims, In M uslim s in E u ro p e. R ese arch Papers
28, D ec. 1985. E d .J o rg e n N ielsen (C e n tre fo r th e Stu d y o f Islam and
C h ristia n R elatio n s, Selly O a k C ollage, B irm in g h a m 1985, ss. 9-2 9 .

87 B ern ard Lew is, The Political Language o f Islam, U n i. C h ic ag o Press, 1991,
s.27.
88

Lew is Spence, a.g.e. s. 121.

M iftah daha nce de belirttiim iz zere A nahtar dem ektir.


N izan ise 12 aylk brani takvim inin ilk aydr ve M art-N isana
tekabl eder. Ayn zamanda Bat O kltizm inde kullanlan Tarot
K artlarndan 12 num aral dam lk kartn sem bolize eder.
N izan n Z odiak sem bol, astrolojide K otu r (Ram ). N izan,
sem boller lem inde kurban, deneye bal olan, yeni ye ve ei
tilm ek iin alnm renci anlam larna gelir. Ayn zamanda bir
olay balatmak, giriim de bulunm ak dem ektir. Tarotu n 12si bir
O tz C h iim adyla anlan Hayat Aacna giden 12.Yol demektir.
Bektailikte gizli inisye (gizli kabul) treni 12 ustann h u
zurunda yaplr. Aday yola karan 12 kii bulunur. ii-Batni

B LN M E Y E N

rgte yeni alnm kiiyi gsterir.Yahudilerin Kabbalasnda 12,

m am et kurum u ve anlay da 12 im am zerine kuruludur.


gizli veya ak rgtler bu im am n emrindedirler. Bektailikte bu

HITLER

Bunlardan 12. m am gze grnm eyen imamdr. T m ii-Batni


cemaate katlmak isteyen kii tam 12 ay snav verm ek zorundadr.
hibir bilgi verilmez. Gerekte bu ikisi de Snni slam asndan
birer lm deildirler. Adaylardan nce bunu fark etmesi beklenir.
B u 12 ay iinde kendisine Yalan Srlar (False Secrets) diye bilinen
garip ve tutarsz bilgiler iletilir ve adayn bu yalanlar gerekten
ayrt edip edemeyecei snanr. Bu Yalan Srlar O klt aralardr.
Eer aday yalanlar doru bilgiden ayramyorsa o zaman onun
inisiyasyonu tamamlanmaz ve ilk yln sonunda kendi kaderine
terk edilir. R u d o lf Glauer, M iftah ve N izan birer lm olarak
anladna gre -byle yazm- onun Bektai ve/veya H urufi, Dai,
R ufai veya hariyyenin kollarndan birisiyle, m uhtem elen de
daha az kuralc olan M elam i ve Hamzaviyle en az b ir yl sreyle
birlikte olduu, fakat bunun daha ileriye gitmedii sylenebilir.
M iftah 13. yzyln sonlarnda ve 14. yzyln balarnda
Seyyid erif tarafndan erh-i M iftah olarak kom poze edilmiti.

223

Bu dnem de kendisine lm -i M iftah veya lm -i N izanla ilgili

224

AYTUIM

ALTINDAL

Ayn yazarn dier bir kitab da erh-i M evakifti. erh bir tr


tez almasdr ve hibir zaman da lm olarak deerlendirilmez.
Bir ekleme, dzeltme, yenileme almasdr. Seyyid e rifin bu
erh-i M iftah o denli karmak ve anlalmas zor bir almay
d ki, bunu okuma ve renme hakk sadece astronomide ok
ilerlemi olan mderrislere (Profesr) tannmt. Bu bilim adam
larnn en nls Bursal Takprlzadeydi (1465). 20. yzyl
Osmanlsnda bilinen M iftah ite bu nl bilim adamnn ha
zrlad erhten kaynaklanyordu. R u d o lf Glauer bir dnem
Bursada yaad ve O kltizm le uraanlardan ders ald iin
bu erhi mealen renmi olmaldr.
N ed ir ki, 20. yzylda M iftah yeniden O sm anl aydnla
rn n gndem ine girmiti. Haan Sem ih Paa (l. 1890) bir
erh yazarak astronom i dalna katkda bulunm utu. Paam n
yazd M iftah-el-Tevakim zellikle astroloji ve E zoterizm le
uramaya ok m erakl olan Sultan 2. A bdlham ide sunul
m utu. Sultan A bdlham idin zel bir astrologu vard. ok
nl ve bilgili olan bu kii Aristide C oum baryyi (l. 1896).
Padiah C oum baryyi rasathane m dr yapmt. te M iftah
konusunu stanbulda yaayan ve astroloji ve O kltizm le u
raan yabanclara reten kii buydu. C oum bary m asondu ve
M iftahla ilgili birok zel yaz yazmt.
A vrupada M iftah konusunu ilk renen yabanc ise K rm
Tatarlar ve Osmanl topraklarnda sekiz yl yaam olan
Paracelsustur. 16. yzyln bu ok nl A lman Ezoterist ve
Alimisti A nadoluda rendii bilgileri A vrupaya aktarnca
kendisine dosttan ok dm an edinmiti. Paracelsus, Basel Tp
Fakltesinin dekan olmu ve Avrupal doktorlarn kitaplarn
yaktrm t. Paracelsus bir cinayete kurban gitm iti.89

89 Paracelsus iin bkz.: A ltndal, abm.

dikleri Mesih ve K urtarc olduunu aklamt. Z v inin bu


aklamas tm Yahudileri etkilemiti. yle ki, N obel dll
Isak Beshavis Singer, bu olay ileyen bir de rom an yazm ve
Polonyal Yahudilerin Z v inin peine takllarnn yksn
anlatmt. Zvi, 16 Aralk 1665de b ir ebat gn zm irdeki
PortekizYahudilerinin havrasnn kapsn baltayla krm ve ok
ar bir su ilemiti. Z viyi fkeli Yahudiler lin etm ek istemiler,
fakat yardmna yetien Bektai Dedesi M ehm et Niyazi Efendi
tarafndan kurtarlmt.
Z vinin tilmizlerinden Jacob Frank, Polonyal b ir Ekenazd
ve o da Bektai olmutu. Frank, daha sonra tm dinleri b ir araya
90

O s m a n l A s t r o n o m i Literatr, IR C IC A , i k i cilt, 1997.

22 5

ok ili dl ilikiler kurmulard. D nm e hareketinin balatcs


Sabatai Zvi, 31 Mays 1665te kendisinin Yahudilerin bekle

HTLER

la yar-M slman yar-Yahudi kalan bir cemaatti. 17. yzylda


kurulan bu cemaat zellikle Selanik ve stanbulda (TevikiyeNianta) yerlemiti. SebottendorfF, Hitler Gelmeden nce adl
kitabnda D nm elerin kimliklerini aklam ve bu insanlar
Yahudi parazitler olarak tanmlamt. SebottendorfFa gre
D nmeler, Trkiyede masonluu ynlendiriyorlard.
Gerekten de D nm eler 17. yzyldan beri Bektailikle

B LNM EYEN

Baron von SebottendorfF, Altrmalar kitabnda kendisinin


bizzat tantn ne srd iki M slman din adamndan sz
etmekteydi. B unlar eyh Yahya ve eyh M ehm et R afiydi. N e
var ki bu iki ad da bu alanda en yetkili kaynak olan Osmanl
Dnemi Astroloji Literatr Tarihi adl 1140 sayfalk kitapta yer
almamtr.90 Dahas M ehm et Rafi daha ok A vdeti=D nm eler
tarafndan kullanlagelmi bir add.
D nmeler, Sabatai Z viye bal olarak ortaya kan ve onun
Mslmanl kabul ederek Aziz M ehm et Efendi adn almasy

g e tir m e k is te iy le n c e K a to lik , s o n ra d a O r t o d o k s H ris tiy a n


o lm u tu . O n u n ta ra fta rla rn a T r k iy e d e Y a k u b ile r d e n ilir v e b u
in s a n la r T e k - T a n r l d in in g e r e k te H z . b r a h im d e n g e le n te k
d in o ld u u g r n d e d ir le r .
S e b o tte n d o rfF , Altrm alar k ita b n d a A v ru p a M a s o n lu u n u n
1 7 1 7 d e y a y n la n a n A n a y asa sm n Is la m i-B a tn i ta rik a tla rd a n a ln
d n n e s rm t . B u id d ia y e n i d e ild i. lk k e z R ic h a r d
D a v e y ta ra fn d a n o rta y a a tlm t. B u y a z a rn 1 8 9 7 d e N e w Y o rk ta

AYTUIM ALTINDAL

y a y n la n a n S u lta n ve Tebas ad l k ita b b u id d ia y ile m iti. K ita p ,


K a h ire v e

s ta n b u ld a k i m a s o n la r n

a ra sn d a

ok

ta rtlm t.

S e b o tte n d o rf F b u ta rt m a la r m u tla k a b iliy o r d u , n k e v re


s in d e k i k i ile rin o u e n az b ir y a b a n c d il b ile n m a s o n k iile rd i.
S e b o tte n d o rfF k e n d i an la tm y la H s e y in Paan n etk isiy le 1900
y ln d a o n u n B u rs a d a k i iftli in e g itm i v e Paam n d o s tu olan
Y a h u d i K a b b alist H a h a m T e rm u d iy le tan m t. Paa iftli in de

226

fn d k lk y a p y o rd u . G n m z d e Y eni K y d iy e b ilin e n b u h a
valid e y e ti tirile n fin d svireli ik o la ta fab rik as N e s tle to p ta n
satn aly o rd u . S e b o tte n d o rfF k e n d i an la tm y la b u K a b b alist H a h a m
ta ra fn d a n O k ltiz m le ta n trlm v e ilk k e z b u a d a m d a n G l ve
H a r g t n n gizli b ilg ile rin i re n m i ti.Y in e k e n d i a n latm y la
S e b o tte n d o rfF - o y llard a h l R u d o l f G la u e r - d a h a so n ra b u yal
Y a h u d in in t m k t p h a n e s in e sah ip o lm u tu . S e b o tte n d o rfF a g re
T e rm u d i ailesi S elan ik liy d i v e B u rs a d a b a n k e rlik y a p y o rla rd .91
S e b o tte n d o r f F u n a n la ttk la r g e r e k le r le p e k r t m e m e k te d ir. 1 9 0 8 y ln d a v e s o n ra s n d a B u rs a Y a h u d i s a ln a m e le rin d e
3 7 6 0 Y a h u d in in a d k a y tld r, a m a b u n la r n a ra sn d a T e rm u d i
d iy e b i r a ile y o k tu r. O y s a b a n k e r lik y a p a n b i r a ile t m aile b ire y
le r iy le ta n n d i in b u s a ln a m e le rd e m u tla k a y e r a lm o lu r d u .92

91

G o o d ric k -C la rk e , s. 138.

92

B u rsad aki Y a h u d ilerin ta rih i 1 4 9 2 ye gidiyor. B u rsa Y azm a ve Eski

SebottendorfFun verdii Termudi ad Yahudi geleneinde yer


alan bir ad deildi. Fakat Malezyada yaygn olarak kullanlan bir
add ve daha ok Trkiye ve O rtadou kkenli aileler iin kul
lanlyordu. SebottendorfF Kahireye gelmeden nce yolculuu
srasnda Mslman bir Malayla tantn ve onun kendisine
Msra gitmesini sylediini yazmt. SebottendorfFyar gerekli
yalanlar syleyerek kendisini esrarengiz klmay seven biriydi.
Belki de ad Termudi olan bu MalezyalInn adn Bursadaki
Bilinen o yllarda Bursada Termudi diye bir ailenin olmaddr.
SebottendorfF Anti-Semitti. Bir Yahudinin adn belki de bu ne

1900l yllarda Osmanl Devletine bal topraklarda pek ok

HITLER

denle anmak istememitir. Hitler de genlik yllarnda kendisine


yardmc olanYahudilerin hibirini anmamt.

BLNM EYEN

Yahudinin adn aklamamak iin ona yaktrmt, bilinmez.

mason locas vard. Bunlardan bir ksm dzenli, bir ksm da d

kiiler evrelerine topladklar -be kiiyle masonluu ve baz


srlar kullanarak dorudan doruya dolandrclk yapyorlard.
Trkiyede dzenli localarn tarihi 1730daki Krm Savana ka
dar inmektedir. Bunlar ngilizler tarafndan kurulmutu. lk Alman
localarysa yaklak bir yzyl sonra kurulabilmilerdi. O yllarda
kurulmu drt Alman locasnn varl bilinmektedir. Bunlardan
ilki 30 Mart 1860ta kurulan Allianze Allemande (Patent Nr. 819)
dir. Bu loca daha nce 1784te stanbulda Polonya Grand O rienti
ve onun Byk stad Morgenrte von Tzarogad tarafndan ku
rulmutu. 1861de stanbuldaki en gl loca nl Okltist Sir
Eserler K tphanesin d e 1325 (1908) tarihli salnameye gre B ursada
3760Yahudi yayordu (N fusun % 14). o u sraile g etti.

227

zensiz (irregular) localard, ikinci grupta yer alan localarn ou se


rvenci, dolandrc ve arlatan kiiler tarafndan kurulmulard. Bu

H enry Bulwerin statln yapt ngiliz Locasyd (Nr. 891).


Bu loca Alman biraderlerine de akt.
D ier nemli localar Kahirede almt. Bunlardan biri
1865te (Pa.Nr. 1068) dieri de 1887de (Pa.Nr. 1193) kurulmu
tu. 1863-94 arasnda Alman locas almt. Bunlardan Lenister
Locas (Pa. Nr. 166) stanbulun Yahudi semti Haskydeydi. Bu
loca daha sonra Deutscher B und locasn dourm utu. Dier
ikisiyse stanbulda yaayan Almanlar tarafndan kurulmutu.

AYTUN

ALTINDAL

Bunlardan Goldenen H o rn 13 Eyll 1863te almaya ba


lamt. Bu locann Byk stad G. Treudi. Bu kii o srada
stanbulda Bakonsolos olan von Stendlin de yakn dostuydu.
En ge kurulan Alman locasysa Die Leuchte Am Goldenen
H o rn idi ve 3 ubat 1894te, nl Alman Okltisti Kari Becker
tarafndan almt. Bu loca 1924te stanbul Locas adn almt
(Pa. Nr. 43). 1954te stanbulda Almanca konuan bir loca daha

228

kurulmutu. Bu locann ad Libertast (Pa. Nr. 18). Bu locann


Byk stad Lazaro Franko adl bir Levantendi ve bu aile
nin locadaki son yesi esrarengiz bir cinayete kurban gitmiti.
SebottendorfF kendisinin Bursada mason locasna alndn be
lirtmiti, ama o yllarda Bursada tek mason locas yoktu!
A dolf H itler masonlardan, masonlarda H itlerden nefret
ederlerdi. Buna ram en Nazi iktidarnda en yksek grev
lerde bulunan kiilerden bazlar hem Nazi hem de mason
dular. B unlarn en nls Merkez Bankasm ve D Ticaret
ve Finansman Bakanln ynlendiren Hjalmar Schachtt.
Bu kii Frizyal varlkl bir ailenin ocuuydu ve yarmkan
Amerikalyd. 1908de B erlinde mason yaplmt. stanbula ilk
kez 1910da gelmi ve Kari Beckerin kurduu locaya da inisye
93

Trkiyede Masonluk, A . Erginsoy, stanbul, 1996, s. 128. (A. Erginsoy,


M asonlarn B y k statlarndandr.)

edilmiti. B u locadaki biraderleri onu ttihat masonlarla tan


trmlard. Schacht, yine bir mason ve M alta valyesi olan nl
Mareal Goltz Paayla bylelikle tanmt. Schacht 1945te
N rn b erg M ahkem esinde yargland ve birka yl hapisle kur
tuldu. 1952de yeniden stanbula geldi ve Libertas Locasndaki
biraderleri sayesinde bata Endonezya, Suriye ve M sr olmak
zere M slman lkelerle ticaret yaparak yeniden byk bir
servet edindi.94 H itlerin N azi saflarnda yer alan dier nl

SebottendorfFda mason olmutu, fakat dzenli deil, dzensiz


bir locaya girmiti. Avusturyah aratrmac H erm ann Gilbhardn
Bosphorus (Boaziindeki Ik) locasna inisye edilmiti.96
B u dzenli bir loca deildi. nl Cagliostronun Msr Locasna
an bir de M emfs locas vard. Aratrmac G oodrick-C larkea
gre SebottendorfF Bursada ite bu locaya alnmt.97 Ancak bu
iki locamn dnda Almanca faaliyet gsteren ve yeleri arasnda
tannm Trklerin de yer ald bir loca daha vard. Bu loca da
Msr R itin i uyguluyordu ve ad da U m u t Locas yd.
SebottendorfF gibi Cagliostro da sonradan olma bir K onttu.
Sicilyah bir anneyle Arap bir babadan doduu sylenen
Cagliostro, ilk eitimini gizli bir M slman tarikatnda aldn
94 Jo h n W e itz , Hitters Banker, Little, B row n, 1993, ss. 3 5 -3 6 ,1 8 2 -1 9 6 ,2 5 6 .
95 L. D e. J O N G , Holland Fights The N azis, Lindsay D ru m m o n d , 1941, ss.
70-71.
96 H e rm a n n G ilbhard, The Thule Gesellschaft, Vom O kkulten M um m enschanz zurn Hakenkreuz, Kiesling, 1994, s. 193.
97 G o o d rick -C lark e, a.g.e. s. 138.

22 9

bal ve onun sembolleriyle alan bir locayd. Bu tarzda al

HITLER

yazdna gre SebottendorfF, stanbulda D rei Lichter am

B LNM EYEN

masonsa A.A. M ussertti. B u adam kendi locasna bal mason


larla H ollandada Nasyonal Sosyalist Partiyi (NSB) kurm utu.95

ne srmt. Masonluk konusunda en salam kaynak saylan


Manly P. Halla gre Cagliostro, Alman localarna da alnm
ve ok st derecelere kartlmt.98 N edir ki bu nl kyl
K ontun ad hibir dzenli locamn kaytlar arasnda yoktur.
Baron SebottendorfFun ad ve kayd da hibir dzenli locann
kaytlarnda yer almamaktadr. Dnya masonlarnn kaydarnn tu
tulduu Q uatuor Coronati Locas (2076) arivinden elde ettiimiz
resmi bir yazda Baron R udolf von Sebottendorffun adnn hibir

230

AYTUN ALTINDAL

dzenli loca kaydnda bulunmad aka belirtilmitir. (Bkz. Ek)


stanbulda ve svirede Sebottendorffbirok dostlar edinmi
ti. Bunlardan biri svireli nl astrolog W ilhelm T h. H .W ullftu.
Bu adam aym zamanda H einrich H im m lerin de danmanyd.
Sebottendorffun stanbula geldii yllarda edindii dostlar
arasnda ise Konsl Stemrich vard. Bu Alman nl M ahmut
evket Paayla ok yakn arkadat. Paa ise A bdlhamidin kz
kardei Seniha Sultanla evliydi. Sebottendorff demiryollarna
ok dkn olmasna ramen o sralarda Almanlar tarafndan ya
plmakta olan Badat Demiryolu projesinde yer almamt. Oysa
Stem rich bu projenin bayd. SebottendorfFun 1910lu yllarda
Trkiyedeki dosdarndan bazlarnn zerinde durm ak gereki
yor. Bunlardan biri E rzurum daki Alman casus-diplomat Max
Erw in von Scheubner-R ichterdi. Richter, Alfred R osenbergi
T huleye ve SebottendorfFa tantrmt. Richter, Batya g
eden arlk dnem inin soylularyla ok yakn iliki iindeydi.
Bir yandan General LudendorfFa asistanlk yapyor, bir yandan
da R us General Vasili Biskupskyle temaslarda bulunuyordu.

98 M anly P. H all, Masonic Orders o f Fraternity/The Adepts in the Western


Esoteric Tradition, P art Four, The Philosophical Research Society, 3. Print,
1995, s. 96.

R ichter, ayrca kendisini Yeni R us ar sayan G randk Cyril


ve kars Viktoryayla da dosttu. R ich terin kars M atildayla
Viktorya ok yakn arkadatlar. Bu iki kadn H itlere ok
byk para ve ba topladlar. Bu paralar R ich ter ve General
Biskupsky araclyla NSDA Pn yneticilerine iletiliyordu.
H iderle nl H enry Ford arasndaki ilikileri de yine bir Beyaz
R us ynetiyordu. Bu adam Boris Brasoldu ve 1918de Amerikan
Istihbaratna alnmt."

ve NSDA Pm resmi yayn organ Voelkischer Beobachter in genel


yayn m dr yaplmt. R osenberg de R ich ter gibi Bal tikliydi
soylu R us mltecilerle temas halindeydi. H itlerin NSDA P bu

HITLER

ve R ichter gibi o da 1917de M n ih e ve stanbula snm olan

BLN M EYEN

H itleri n M anevi Babas D ietrich Eckart (1868-1923) ln


ce R osenberg, Sebottendorffun eski sahibi olduu T h u lenin

R us mltecilerden, Bolevizme kar mcadele ettikleri baha


epeyce mlteci tand vard. SebottendorfF bunlardan edindii
bilgileri Alman ve T rk yetkililerine aktarm olmaldr. nk
2. Dnya Sava ncesinde Alfred R osenberg Rusya ve Kafkas
halklarndan sorumlu Bamfetti olmutu. SebottendorfFun
R osenbergle Thule yelii gnlerine kadar giden bir dosduu
vard. 2. Dnya Sava srasnda Berlin-Ankara hattndaki gizli
yazmalardan en az iki tanesinde R osenbergin Eski D ost kod
adl birisinden Alman Elilii araclyla telgraf ald ve bunlar
yantlad bilinm ektedir.100
99 Jam es Pool, Who Financed Hitler?, P ocket B ooks, 1993, ss. 4 6 -4 7 , Brasol
iin bkz.: ss. 86 -90.
100 M inistry o f Foreign Affairs o f th e U .S .S .R ./G e rm a n Foreign O ffi
ce D o c u m e n ts/ G erm an Policy in Turkey (1941-1943) D o cu m en ts:
10680. Trkesi iin bkz.: S.S.C.B. D ileri D airesi / T rk iyed eki A l

231

nesiyle epeyce para szdrmlard. Baron SebottendorfFun da

1910lu yllarda Sebottendorffun birok Trk arkada da


vard. Bunlardan biri Faik Beyzadeydi. Sebottendorff bu ki
iyle birlikte Trke-Almanca szlk yazmt.101 Faik Beyzade,
1883te Ceraferiada domutu ve 2 Mays 1911de Makedonya
R isorta Mason Locasna kaydedilmiti. Tam ad T im ur Beyzade
Ali Faiktir.102 SebottendorfFun szl Berlinde Latin harfle

AYTUN

ALTINDAL

riyle baslmt. 1913te 6. basksna ulaan bu szl o dnem


de Latin harfleriyle eitim grmeyen Trklerin deil daha ok
Almanlarn satn ald aktr.
Ayn dnem de Sebottendorffun tand dier bir Trk
de 3. O rdu Komutan M ahm ut evket Paann dostu olan
Pertev (Demirhan) Paayd. Sebottendorff, Pertev Paay
Walter Berghaus adl stanbulda yaayan bir Alman araclyla
tanmt. Pertev Paa genliinde nl Alman Mareali Colm ar
Freiherr von der G oltzun yaveri olmutu. 1897de Alman

232

O rdusunda eitime gnderilmi, daha sonra da 1904teki


Japon-R us Savana gzlemci olarak katlm ve bacandan
yaralanmt. Pertev Paa kitap yazabilecek kadar iyi Almanca
biliyordu.103 Kayzer 2. W ilhelm den Kara Kartal niann alm
tek Osmanl Paasyd. 2. Dnya Sava srasnda iki dnem
milletvekillii yapm ve Alman politikasn savunmutu. Pertev
Paa, Franz von Papenle de yakn dosttu. Sebottendorff ve Paa,
m an Politikas (1941-1943), H 4 F A S S ,T rk e si: Levent K onyar, Ekim
1977, Yaynlayan: A ytun A ltndal. (Gizli yazmalar, zg n dilde, Al
m anca ve ngilizce belgelerden olum aktadr.)
101 M eteou la-S p rach f hrer N r. 1 0 7 6 9 0 .T U R K IS C H vo n v. Sebottendorff.
N eu Bearbeitet von Faik Bey-Sade, 1913. W estdeutsche B ibliothek, Prof.
D r. Edw ard H e rm a n B chersam m lung.
102 A ngelo Iacovella, a.g.e. s. 62. (Dizin)
103 P ertev D em irh an , General feldmarschall Freiherr von der G oltz, G ttinger,
1960, ss. 66-67.

Berghaus araclyla 1880lerde kurulm u olan Alman-Asya


C em iyetinde birlikte almalar yapmlard. Hjalmar Schacht
da bu kuruluun yesiydi.
SebottendorfFun stanbulda tant ilgin kiilerden biri
de Dr. L.F. M izziydi. Malta asll olan bu kii stanbulda Y M C A
adyla bilinen Gen Hristiyan Erkekleri rg t nn k urucularndand. Mizzi ayrca SebottendorfFun daha sonra ye
alnd Imperial Constantinian O rdern Rusa asll belgele
Fresko H an Nr. 2deydi. SebottendorfF da buraya ok sk gidip
geliyordu. SebottendorfFa Im perial tarikatna nasl ye olabile
cei konusunda Mizzi yol gstermi olabilir.

mevcudiyeti T. C. Devleti taraFndan uzun sre kabul edilmemiti.


dan biri de budur. Glauer, stanbulda yaayan A m erikan vatan
da ve ocuksuz Baron H einrich von SebottendorfF tarafndan
evlat edinilmiti. Bu aile, Almanyann en soylu ve eski ailele
rinden biriydi. Yaklak 600 yllk bir gemii vard ve Glauerin
doduu Hoyerswerda ve evresinde geni arazilere sahipti.
Osmanl yasalarna gre yaplan bu evlat edinm e konusu Alman
yetkililerce kabul edilmemi ve Glauer bir dava da Almanyada
aarak Osmanl Mahkemesinin kararn kesinletirmiti. Bu kez
aileden Siegmund von SebottendorfF von der R ose (1843-1915)
tanklk yaparak Glauerin adnn von SebottendorfF olmasn
salamt. Mays 1914te W iesbadende kesinleen mahkem e ka
rarnda H einrichin dul ei M aria da ifade vermiti.104

104 Goodrick-Clarke, a.g.e. s. 140.

233

Ancak R u d o lf G lauerin doru naklettii belki de ender olaylar

HITLER

R udolF Glauer kendi beyanna gre, 1911de stanbulda


Osmanl vatandalna gemiti. N edir ki byle bir belgenin

BLN M EYEN

rini ngilizceye evirmiti. M izzinin alma yeri Tepebanda

Baron SebottendorfFla ilgili bilgilerin yer ald bir metinde,


onun 1923te svireye gittii ve Luganoda O klt zerine tezler
yazp, Bektailik ve masonlukla ilgili bir kitap hazrlad belirtil
mektedir. Aym kaynaa gre, 1924te yeniden Trkiyeye dnm
ve 1926-28 yllar arasnda Meksikann Trkiyedeki fahri kon
solosu olmutur. Daha sonra 1929 ve 1931de, Amerika Birleik
Devletlerine gitmitir. (Amerikada yaptmz aratrmaya gre,
R u d o lf Glauer ad ve soyadn tayan aile saptadk, ancak bunla

234

AYTUN

ALTINDAL

rn SebottendorfFla balantlarnn olup olmadn saptayamadk.)


T pk A dolf H itler gibi, Baron S ebottendorff da, kendi
gemiiyle ilgili yalan veya yanl bilgiler vermiti. rnein
Sebottendorffun T rkiyede, M eksika D evletin in fahri kon
solosu olduu doruydu. N ed ir ki Sebottendorff, iki yl deil;
sadece be ay sreyle konsolosluk yapmt ve Meksika onun
dnem inde fahri konsolosluunu kapatmt! M eksika Devleti
Dileri Bakanlndan tarafmza iletilen bir belgede bu ak
lama yer almtr. B u belgeye gre Sebottendorff, 1 Temmuz
1926da, Meksika Fahri Konsolosu yaplm ve bu grevi Scarlatt
Tottu adl kiiden devir almt. Ayn belgeye gre, Meksika
H km eti, 10 Aralk 1926da, S ebottendorffa bir yaz yollayarak,
Fahri Konsolosluu kapattn, arivleri ve eyalar M ilanodaki
Meksika Bykeliliine nakletmesini istemiti. (Bkz. Ek)
M eksikaDileriBakanl,24 O cak 1927de,Sebottendorfftan
bir bilgi notu almt. B una gre, Sebottendorff birka gn
iinde stanbuldan ayrlarak M eksikaya gelm ek istiyordu.105
Sebottendorffun bu gezisi gereklememitir.

105 M eksika D ileri Bakanl Aklamas: N r. 0 2 9 3 /3 A pril 2 0 0 0 / From Mr.


E n riq u e Buj Flores A m bassador o f M exico. Sayn B ykeli Florese gs
terdii nazik yardm lardan dolay teekkr ederim .

SebottendorfFu n yesi olduu, Im perial C onstantinian


O rd er o f St. G eorge adl tarikatla ilgili yazdklar da yanltr.
SebottendorfF, Hitler Gelmeden nce balkl kitabnda unla
r yazmt: B u tarikat, S 430da, B yk K onstantin ve 50
valyesi tarafndan kurulm utu. K onstantin, tarikatn B yk
stadyd. Anlalan, SebottendorfFu n tarih bilgisi kendisini
yanltm! K onstantin, 430 ylnda deil, yaklak 100 yl nce,
Yeni R o m a/K o stan tin o p o lu kurm utu. B u yz yllk yanl
K onstantin dnem inde, kendisi tarafndan deil, bakalar tara
fndan kurulm u bir tarikat vard, fakat bu tarikat valye tarikat
deil, dinsel bir tarikatt. K artaca Kilisesi tarafndan K onstantinin

SebottendorfF, K onstantin tarafndan kurulan tarikatn sr


dn, bylece de dorudan doruya R o m a m paratorlarna
bal kalndn belirtmiti. B u aklama da yar yarya doruy
du. yle ki, Gens Flavia, m parator D om itian ve T itu su n ye
eni, Flavia D om itilla adna kurulm utu. K adn soyaac denilen
buydu. Ancak ortada bir valye tarikat yoktu. B u D om itilla,
Aziz Flavius C lem en tin de akrabasyd. B u Aziz, m parator
Vespesiyann kardei ve T itusla D o m itian n da amcasyd.
N ed ir ki, tarihi Frendin yazdna gre, ortada m uhtem elen
iki Flavia D om itilla vard. Bunlardan bir tanesi, Yahudi D inine
ve A teizm e dnd iin idam edilmiti. D ier F. D om itilla ise
Aziz Flavius C lem ensle evlenm iti.10632 (R o m ada, A teizm de
m ek, Hristiyanlk dem ekti.)
106 Frend, a.g.e. ss. 132,148, 401.

2 35

drlm esinin hanedann kadn tarafnn soyaacndan y r t l

HITLER

trnak iinde H ristiyan oluunu yceltm ek amacyla kurulan


bu tarikatn ad, Gens Flavia idi.

BLNM EYEN

may, dizgi hatas olarak yorum lam ak doru olur m u bilinmez!

Sebottendorff, bu tarikatn B yk stadn n adn, Baron


Schm idt von der Launite olarak verm ektedir. O n a gre Baron
Launite, 1917 Bolevik htilalin den sonra, Kzllara kar yeralt
mcadelesini rgtlem ek iin gizlice Sovyetler Birliine gitmi
ve burada yakalandktan sonra, kald cezaevinde zehirlenerek
ldrlm t.
1917 htilalinden hem en sonra, Bolevik H km eti, nl
gizli polis rgt, C hekan n kurucusu Feliks Edm undovich

236

AYTUN

ALTINDAL

D zerzhinskynin ynetim inde, Batk hkm etleri aldatmak ve


ihtilalde bu lkelere snm olan soylular ve yksek brok
ratlar yeniden M oskovaya getirm ek iin, Trust adl bir rgt
kurm utu. T rustn grevi, Bolevizmi ktlem ek ve Sovyetler
Birliinde, arlk ynetim ini geri getirm ek gibi gsterilmi
ti. F. Dzerzhinsky, o denli baarl oldu ki, ngiltere, Fransa ve
A m erika, Sovyetlerin bu sahte rgtne mali kaynaklar ak
tarmaya baladlar. Fransa, Almanya ve T rkiyeye snm olan
birok aristokrat,Trusta gvenerek gizlice M oskovaya dndler
ve yakalanarak ldrldler.
Ayn dnem de, R usyada kalmay seen soylular, gerek bir
monarist rgt kurm ulard. Fakat Trust, bu yeralt rgtn
bizzat L eninin kurdurduunu syleyip, Batl hkm etleri ya
nltt. Trust Ayrca RO V S diye bilinen anti-Bolevik faaliyetlerde
bulunan bir rgt de benzer yalanlarla kertti.'Yzlerce taraf
tarn ldrd.
1919 Almanyasnda, T hule yeleri arasna szmaya alan
Trust ajanlar, SebottendorfFu n uyankl sayesinde baarl ola
madlar. N ed en sonradr ki, tarihin gelmi gemi en kurnaz ve
nl casusu, Yahudi asll Sir Sydney Reilly, 1924te bu rgtn
(Trust) bizzat Lenin tarafndan ynetildiini anlad ve onu de
ifre etti. N e var ki, bu baarsndan sonra Sir R eilly de ortadan

kayboldu! lgintir ki, 1956da,T rkiyede, D iyarbakrda yine bir


Reilly, zellikle de blgedeki Krtler,Yahudiler ve Hristiyanlarla
ilgili bilgi toplamaktayd. Bu Reilly, retm endi ve Sydney
R eilly ye inanlmayacak kadar benziyordu. retm en Reilly,
1959da snrd edildi. SebottendorfFu n aktard bilgiler, Trust
erevesinde ele alndnda gerei yanstyor denilebilir.
SebottendorfFun katldn syledii tarikatn yapsyla ilgili
yazdklar yanl olduu gibi, 20. yzyldaki konum u hakknda

unlar yazmt:
Tarikatlarn arasna en yeni katlan, C onstantinian O rd er
duunu ne sryorsa da gerekte, 16. yzylda, A rnavutluktan

HITLER

o f St. G eorgedu. Bu tarikat kuruluunun Bizans dnem inde ol

B LN M EYEN

syledikleri de gerei yanstmamaktadr. A skeri-dinsel tarikat


lar konusunda uzm an olan D esm ond Seward, bu tarikatla ilgili

talyaya g etmi olan Angeli Ailesi tarafndan kurulm utu.


vrisi olduuna dair berat almt. 1680de, bu tarikatn valye
leri, Viyanada, Jan Sobiesky nderliindeki Polonya O rd u su nda
Trklere kar savatlar. 1698de, bu tarikatn B yk statl,
A ngeliden satn alnd ve Parm a D k Francesco Farneseye
geti. G nm zde bu tarikatn 28. B yk stad, Castro D k,
eski N apoli Kral Prens Ferdinand M ariadr. G nm zde,
talyada en ok sayg gren askeri-dinsel tarikat budur. B in ka
dar yesi vardr. Eski talya C um hurbakan Francesco Cosiga,
eski N ato G enel Sekreterleri, Lordlar Kamarasndan birok
ye ve Vatikandan 20 kardinal, bu rgttedirler. Ayrca M alta
valyeleriyle bir aradadr ve yelerinin arasnda tahtlarm kay
betm i alt tane de kral vardr.107
107 D esm ond Seward, a.g.e. ss. 305, 321.

237

Angeli, Papayl ikna ederek, kendisinin Bizans Tahtnn tek yasal

Silezyal bir ii ailesinin ocuu nasl olur da byle bir


soylular tarikatna ye kabul edilebilir? Bu sorunun yantn
SebottendorfF vermemitir. H i kukusuz R u d o lf G lauerde
ne asalet ne de prestijli bir meslek vard. Serveti de yoktu.
Almanyada evlendii ei zengin operac Iflandn kzyd, ama
tarikata girdiinde taraflar oktan ayr oturm aya balamlard ve
SebottendorfFun einin avukatlaryla ba dertteydi. yleyse bu
sofu Katolik tarikata nasl kabul edilmiti?

AYTUN

ALTINDAL

G erekte R u d o lf G lauer deil, kendisini evlat edinen Baron


H einrich von SebottendorfF, dier birok tarikata ve mason
locasna ye olduu gibi buna da yeydi. Almanyan n bu eski
ve kkl ailesi iin bylesine prestijli bir M onarist tarikata ye
olm ak doald. Ksacas hi kimse R u d o lf G laueri bu tarika
ta zeri balm um lu davetiyeyle arm deildi. SebottendorfF
m uhtem elen M izziden rendii taktikle Alman asll Amerikal

238

Babasna ait olan yelik koltuuna oturm utu. Tarikat ynetici


leri ise SebottendorfFu n yeliini kendi anti-Bolevik faaliyet
leri iin yararl grm olmaldrlar. n k SebottendorfF hem
Trkleri ve Kafkaslar hem de R uslar ok iyi tanyordu. D ier
bir deyile, SebottendorfFbu tarikata liyakat yoluyla deil, tarika
tn Pis ilerinde kullanlmak zere alnm biriydi. Dolaysyladr
ki R u d o lf Glauer, tarikatta daima M anevi Babasnm ad
olan H ein rich adyla anlmt. N itekim M eksikan n Fahri
K onsolosu olduu dnem de de Baron R u d o lf H einrich von
SebottendorfF adn kullanmt...
R u d o lf Glauer 1911de T rk vatandalna gemek iin ba
vuruda bulunduu srada stanbulda bulunan Alman Eliliinde
grevli R ichard von K uehlman adl bir grevliyle takmt.
Ayn kii onun evlat edinme olaynda da zorluklar kartmt.
Kuehlman, P an-C erm en harekete iddetle karyd. Ayrca General

L udendorfftan da nefret ediyordu. 1917de sava srasnda beklen


m edik ekilde Dileri Bakam yapld. Savatan sonra hibir zaman
Nazilerle almad. SebottendorfFun Almanyada hakknda kar
tlan sahtecilik ve karaborsaclk gibi sylentilerin kaynaklarn
dan biri de m uhtem elen K uehlm and. nk SebottendorfFun
Trkiyedeki yaamn en yakndan bilenlerden biri de oydu.
SebottendorfF 1933te Almanyaya dnd ve daha sonra ba
na dert aan kitabn, Hitler Gelmeden nce yi yaynlad. Kitap
karld. 1934n O cak aynda ksa bir sre iin gzaltna alnd,
fakat daha sonra T rk vatanda olduu gerekesiyle koullu ola
rak salverildi. G erekten de SebottendorfF B erlindeki Trkiye
Alfred G landek adna dzenlenm i olan bir T rk pasaportu

HITLER

C um huriyeti D evletinin B ykeliliince verilmi ve Adam

BLNM EYEN

toplatld ve bizzat Fhrerin em riyle hakknda tutuklam a em ri

tayordu! S ebottendorff salverilince soluu svirede zerk


Dr. G oodrick-C larken aktardna gre, stanbulda H erb ert
R ittlin g erin bal olduu casusluk brosunda almaya balad.
N ed ir ki fazla baarl olamad. Eyll 1944te Alm an stihbarat
T rkiyeden tam am en ayrld. Elilik faaliyetleri de en dk
dzeye indirildi. R ittlig erin beyanna gre A lmanlar T rkiyeden
ayrlrlarken SebottendorfFa bir yl geinebilecei kadar bir para
brakmlard.108Anlalan SebottendorfFbir hayli yoksul dm
t! Oysa N isan 1944te A m erikann Dileri Bakan Cordell
H ull A lmanlarn gizli bir plan olduunu anlamt. Bu plana
gre Almanlar, svire, Tanca, Ankara ve L izbonda, ngilizlerin
haberi olm adan gvendikleri kiilere Paralar em anet ediyorlard.
H ull, bir an nce bu kiilerin ve kendilerine braklan ve byk
108 G oodrick-C larke, a.g.e. s.151.

2 39

B lge statsndeki Vaduzda ald. O radan da Trkiyeye dnd.

lde Yahudilerden ve bakalarndan gasp edilmi olan bu m en


kul deerlerin bulunm asn istemiti.109
2. D nya Savanda Trkiye, svire gibi tarafsz lke ko
num undayd. 1939da Trkiye, Fransa ve ngiltereyle kar
lkl yardmlama anlamas imzalamt. 1941de Trk-A lm an
D ostluk Belgesi imzaland. Bu tarihten sonra Trkiye youn
bir ekilde Alm an Gizli stihbaratnn hedefi oldu. stanbulda
yllar nce kurulm u Alm an kulpleri vard. Buralarda Nazizm

240

AYTUN

ALTINDAL

propagandas yaplmaya baland. B unlarn banda stanbuldaki


1847de kurulm u olan Teutonia geliyordu. B unu A lem annia
ve D eutscher Ausflugsverein (lticaclar) kulpleri izliyordu.
Bu kulplerde N aziler bazen ak bazen de gizli propaganda
yrtyorlard.
1943te Almanyann en nl casusluk servisinin efi Walter
Schellenberg stanbul ve A nkaraya geldi ve ok geni apl bir
casusluk operasyonunu balatt. Amiral Canaris, Schellenberg
ve von Papen, H itlerin em riyle T rkiyede ok gizli bir pro
jeyi hayata geirmeye alyorlard. K od ad G ertru d olan bu
proje nl istihbarat Leverkuehnn bakanlnda yrtld.
B u projeye gre Trkiye, Almanyan n safnda savaa sokulacak
t. S ebottendorif ite bu projede grev ald. o k iyi derecede
Trke, Arapa ve Farsa bilmesi Gizli Servis iin bir kazant.
Ayrca h er zaman Kafkas halklaryla yakndan ilgilenmi ve
K om nizm e kar M onarizm i savunmutu.
B u projede Sebottendorif ok nl kiilerle beraber olmu
tu. B unlardan bazlar R ein hard H ber, ark H aberleri Ajans
Bakan; Ludw ig M oyzisch ve B ru n o Wollf, diplomat; Emil
D uplitzer, SSin ba; D r. M ax von der Portens, akademisyen ve
hepsinin stnde B ro N W 7 diye bilinen kar-casusluk rg
109 A rth u r L. S m ith Jr., H itlers Gold, B E R G , O x fo rd , 1996, ss. 6 6-67.

t n n efi W ilhelm von Flgge vard. Portens ve Flgge ayn za


m anda Babakan Celal Bayarn da danmanlarydlar. G ertru d
projesinde yaklak 200 A lm an ajannn rol ald tahm in edili
yordu. Bu sayya Alm an ibirlikisi T rk -E rm e n i-R u m ve hatta
Y ahudilerin says dahil deildir. B u projeyi sevimli klm ak iin
nl Alm an bestecileri Paul H in d em ith ve E rnst Pratorius da
stanbula getirilmilerdi.
Sava b ittik ten sonra A lm anyada yarglanan R ittlin g e r
gre T rkiyedeki G venilir bir kaynak, Baron R u d o lf von
S ebottendorffun 9 Mays 1945te stanbulda B oaza atlayarak
intihar ettiini bildirmiti. R eittlin g er yal B aronu n yoksul ve
lerini yitirerek hayatna son verdiini aklamt.110 Kendisiyle
B erlinde grtm b ir A lm an uzmansa bu aklamann gerek

Bilindii zere H itler, B am berg toplantsndan sonra N azi


Partisi iindeki m uhalifleriyle, bata E rnst R o e h m olm ak ze
re kendi gemiiyle ilgili birok srr bilen kiileri 30 H aziran
1934te topluca ldrtm t. B u cinayetlerde T hule yesi Peder
B ernhard Stepfle -k i H itlerin Kavgam kitabnn bir blm n
de o yazmt- G eneral von Bredow, G regor Strasser, M stear
E rich K lausener de ldrlm lerdi. Ama en byk kym
S ebottendorffu n doum yeri olan Silezyada yaplmt. Burada
SS birlii kom utan U d o von W oyrsch denetim ini kaybetmi
ve pek ok nl N azi ne olduunu anlam adan kiisel fkelere
110 G o o d ric k -C la rk , a.g.e. s. 152.
111 B erlin niv ersitesin d e n (T arih B l m ) P ro f.W o lfg a n g W ip p e rm a n n la
y aptm g r m e, 1 1 .9 .1997.

241

olamayacan, nk Sebottendorffu n 1934te ldrldnn


kesin denilebilecek ekilde bilindiini syledi.111

HITLER

sefil olduunu ve Almanyann teslim olmasyla b t n m it

B LN M EYEN

ksa sre sonra zgrlne kavumutu. O n u n anlattna

kurban gitmilerdi.112 Daha sonra Trkiyeye Bykeli olarak


gnderilen Franz von Papen ise ilk hedef olmasna ramen son
anda General H indenburgun yardmyla cann kurtarabilmiti...
SebottendorfFbylece iki kez lm oluyordu! 1934te cann
kurtard kesindi. Fakat 9 Mays 1945te intihar ettii acaba ke
sin miydi? Alnanlara gre 1934te, ngilizlere gre 1945te len
SebottendorfF, gerekte bu iki tarihte de lmemiti... Tarihi
John Tolandn ksa boylu, tknaz, hafif ehla bakl esrarengiz

242

AYTUIM

ALTINDAL

adam diye tanmlad SebottendorfFla ilgili olarak R ittlingerin


yapt aklama sadece b ir artmacayd. SebottendorfF gerekte
9 Mays 1945te ve sonrasnda sapasalamd ve yeni grevlere
hazr olarak stanbulda tutulmutu.
Alman Gizli Servislerinin deifre olan subaylar ve sivilleri
O cak 1944te patlak veren Kontes Pletenberg skandalndan
sonra Trkiyeyi terk etmeye balamlard. Kontes ve kendisin
den yirm i ya gen olan kocas Askeri Atae Yardmcs Dr. Erich
von Vermehren Alman istihbaratnda grevliydiler, ama H itlere
kar olan kiilerle temaslar vard. Bu kar koca ilerde balarna
bir sorun almasn diye Ankarada Trk Gizli Servisinin ele
manlaryla anlaarak ngiliz Gizli Servisi M I6ya teslim olmak
zere stanbuldan Kahireye karldlar. Kontes kaarken yanma
Almanlarn nl Enigma (Casusluk) ifrelerini de almt. te bu
ifrelerin zlmesiyle H itlerin sonunun balangc geldi.
Sebottendorff, Kontes Pletenbergi de ahsen tanyordu.
Ankaradaki Alman Bykeliliinde verilen davetlerde birok
kez birlikte grlmlerdi. Sebottendorff, merkezi A nkarada
olan Alman kar-casusluk rgt V Seksiyonunda da sevilen
ve gvenilen bir casustu. Kontes ve ei ise Ajan statsndeydiler.
112 J. Fest, a.g.e. s. 465.

Casusluk ve ajanlk pek bilinmez, ama iki farkl grevdir.


Casus, H U M IN T denilen nsan Kaynaklarn kullanmay, yn
lendirm eyi ve maniple etmeyi renmi, st dzeyde eitim
grm kiidir. Ajan ise, Teknik Kaynaklar kullanmay ren
mi olan kiidir. rnein eitli aralarla dinleme, grntlem e,
keif, frekans dinleme veya bozma, ifre zclk vb grevleri
ajanlar yaparlar. Ajann grevi birinci dereceden insan deil
teknii kullanmaktr. Ajan ou kez elde ettii bilginin veya g

ranlar merkezlerdeki uzman istihbaratlardr. Bir de Uykuya


Yatrlm ajanlar vardr. Bunlar gnderildikleri lkelerde uzun

UykuyaYatrlm ajan vard. Bunlardan ikisi Almanyada ok n


kisi de Frankfurter Z e itu n u n st yneticileriydiler. N edense
birdenbire dnyann en gl ikinci lkesinde nl gazeteci
ler olarak yaamaktan sklp kendilerini 1940larn Ankarasna
atmak istemilerdi! ncs Dr. Walter Brelldi. O da Alman
H aber Ajansnn Ankaradaki muhabiriydi. Sebottendorff bu
kiilerle ska grmt. Bu gruba zaman zaman katlan bir de
Trk iadam vard. M ehm et Z eki lktay adl bu kiinin ilgin
tir ki, ilk kez 1999da ksmen aklanan D eutsche Bankn gizli
belgelerine gre, bankann kasalarnda bol miktarda N apolyon
altn ve birka kilo da kle altn bulunduu anlalmt.113
SebottendorfFun 1940l yllarda stanbulda bulutuu baka
bir Alman aile daha vard. Bu aile von Chapeau R o u g e adyla
113 Jo n ath a n Steinberg, Die Deutsche Bank und ihre Goldtransaktionenu. C.
H . B eck, 1999, s.187.

243

kazanm gazeteciydi. Bunlar Dr. K urt R ay ve R u d o lf K ircherdi.

HITLER

yllar olaylara karmadan yaayp bilgi toplarlar.


Nazi Almanyasnn Ankara ve stanbulda deifre olmu

BLN M EYEN

rntnn veya ifrenin tam olarak ne anlama geldiini de bilmez.


Verilen bir grevi yerine getirmitir, o kadar. O n u anlamland-

tannyordu. Romanyal soylu bir aileydi ve yllar nce Alman


vatandalna gemilerdi. Trkiyede zellikle de Balkan l
keleriyle ilgili bilgiler nedense hep bu aileye iletilmiti. Gen
ve fettan Aglaja von Chapeau ne denli keskin Hitlerci ise ei o
denli anti-N azi olduu izlenimini vermiti. Bu kar-koca von
Papenin davetlerinde daima hazr ve nazrdlar. Sebottendorffbu
Soylu kan kocayla Park O telde ay ierdi.
Szn burasnda uzunca bir paragraf amak gerekiyor. 1944

244

AYTUIM

ALTINDAL

ylnda N ew Yorkta ok ilgin bir kitap yaymland.114 C urt


Riess tarafndan 1943te yazlan ve bir yl sonra baslan bu ki
tapta Nazilerin henz sava devam ederken bata Trkiye olmak
zere birok lkeye Uykuya Yatrlm ajanlar yerletirmekte
olduu ne srlmt. Riess, hayrettir ki bunlarn arasnda Dr.
Brelli ve Aglaja von Chapeau R o u g eu daha sava bitm eden ad
vererek belirtebilmiti. Riesse gre ani bir kararla ksa bir tatil
iin Trkiyeye gelip bir daha geri dnmeyen von Papenin k
zyla olunu da ayn kategorideki ajanlarn arasnda saymt.'15
Daha ilgin ve artc olan ise uydu: Savan olanca hzyla
srd bir dnem de (1943 sonu) Riess, ilkin savan 1945te
Almanyann koulsuz teslim olmasyla biteceini, ardndan da
H itlerin bir Bunkerde ortadan kaybolacan ve lp lmedii
nin bir trl tam olarak saptanamayacan yazmt. Olaylar tam
tamna Riessin yazd gibi gerekleti.
Bu durum u somut bir rnekle aklayalm:2.Dnya Savandan
sonra Amerikallar adna Almanyada Gazetecilik yapan Alman
asll (M nih doumlu) N orbert M uhlen, baz Nazilerin sava
srasnda Uykuya yatrldklarn ve bunlarn savatan sonra AntiNazi Almanlar(!) olarak Yeni Almanyada ynetimi ele geirmeye
114 C u rt R iess, The N azis Go Underground, D oubleday, 1944.
" 5 R iess, a.g.e. ss. 170-172.

altklarm yazmt. rnein Franz R ichter bunlardan biriydi.

iflah

olmaz

anti-

K om nizm i ve M onarizmi Kabaaaa gre Trkiye iin bir


116 N o rb e rt M h len , The Return o f Germany, H e n ry R e y n e ry C o ., 1953, ss.
54-55. Sava sonrasnda A vrupada binlerce N azi ibirlikisi idam veya
lin yoluyla ld r ld . B iro k N azi baka lkelerde deiik kim liklerle
yaad. Fransada 4785 id am cezas verildi. talyada 1732 idam gerek
letirildi. B kz.:W alter Laquer, Europe Since Hitler, Peng uin , 1982, ss. 3 6 40.
117 C o nsul D r. W ilh elm H e n d ric k sle 1997 ylnda grtm . Kendisiyle
ve Suad K abaaala ilgili bilgiler verdii iin m teekk irim . Sn. H e n d ricks halen V iyanada yaamaktadr.

245

yllardr tanyorlard. S ebottendorffun

HITLER

renen Kabaaa, daha sonra onun ngilizlere snarak savatan


yara almadan kurtulmasn salamt.117
SebottendorfF da Kabaaan denetimindeydi. Birbirlerini

BLN M EYEN

Felsefe doktoru olan R ichter, ek blgesi Sdetlerde yaayan


Almanlarn haklarn savunuyor pozlarnda milletvekili seilmiti.
Daha sonra 1952de tutukland. Richter, 1920 doumlu olduu
nu ve zmirde doduunu, fakat belgelerinin zmir yangnnda
yok olduunu ne srmt. Oysa asl ad Fritz Roesslerdi ve
Nazi Partisinin Genlik Kollarnda yetimi bir ajand.116
1940l yllarda stanbuldaki Trk istihbaratn nl ya
zar Cevad akirin (Halikarnas Balks) kardei, Suad akir
Kabaaa ynetiyordu. Tam bir diplomat olan Suad Kabaaa
birka yabanc dili anadili gibi konuuyordu. Suad Bey 1960ta
Fransz asll eiyle birlikte Sideye yerleti ve burada bir pansiyon
at. Bu pansiyonda ok ilgin Rastlantlar(!) sonucunda dnya
ca nl kiiler bir araya gelmilerdir. Suad Kabaaa Trkiyeye
ajan olarak gnderilmi gen bir AvusturyalI tem enin, Dr.
W ilhelm H endricksin bana anlattna gre, hayatn kurtar
mt. W. H endricksin Alman istihbaratnda grevli olduunu

tehdit oluturmuyordu. Kald ki, yal adam H itlerin hayatyla


ilgili ok zel bilgilere sahipti. te yandan Trk istihbaratna
da birinci dereceden nemli olmasa da baz bilgiler aktaryordu.
SebottendorfFun zel ilgi alan Kafkas halklar ve Balkanl
Mslmanlard. Bir dnem R us arlarna kar savam, son
ra da Trkiyeye snm olan Kafkas halklaryla yakn temas
vard. Bu Kafkasyal kiilerden bazlarnn yurtdna, rnein
Bulgaristana grevle gnderilm elerinde arac olmutu.

246

AYTUIM

ALTINDAL

SebottendorfFun sava srasnda Almanc tarafa alm kii


lerle de sk ilikisi vard. Bunlardan biri A hm et Veli M engerdi.
Tatar asll olan Menger, zellikle von Papene ok yaknd.
M enger gerekten de ok maceral bir hayat yaamt. U zun yl
lar in de ve Am erikada kalmt. Menger, 2. Dnya Savandan
sonra da Almanlarla ilikilerini srdrd. nl Mercedes-Benz
temsilcilii ona verildi. M engerin ad birok gizli yazmada
gemektedir.118
SebottendorfF, 2. Dnya Sava srasnda 1943te kurulan
Bosnal M slman SS birlikleriyle de ilgilenmiti. Bunlardan
13. Blk, T hulenin sembolndeki H aneri simgelemek zere
bu adla anlmt. Ayrca bir de 1944te yine M slman erlerden
oluan Kama Birlii kurulmak istenmi, ama baarl oluna
mamt. SebottendorfF, H aner ve Kama birliklerinin Alman
SS miferlerini deil, Trk Fesini giymelerini nerm iti.119
118 A lm an Belgeleri, a.g.e. ss. 37-39. rn e in 27 Kasm 1941, stanbul ta
rihli, G eneral H .E . Erkiletten H entig e gnderilen gizli belgede Veli
M en g erin getirdii Kiiye zel m ektup ve yant yer almaktadr. Hentig,
SebottendorfFla da iliki kurm utu. D aha sonra M sra gitti ve N asra
danman oldu. A lm an Dilerinde Eliydi.
119 H a n e r ve K am a SS birlikleri iin bkz.: R eitling er, a.g.e. ss. 198-201,
D ev irm e sistemi iin bkz: ayn kaynak, ss. 216-217.

SebottendorfF, ayrca O sm anldaki D evirm e sistemini de


Nazilere retmiti. Naziler, Polonyadan getirdikleri genleri
Alman olarak yetitirmilerdi.
Savatan sonra SebottendorfFun dostlarndan bazlar hak
knda soruturmalar yrtlm t. 1963te SebottendorfFun ad
da baz soruturmalarda gemiti.
Amerikallar, Naziler tarafndan gasp edilen Yahudi mallarnn
ve paralarnn izlerini sryorlard. N ew Yorkta oturan Yahudi
hesaplarda paralar olduunu iddia ediyordu. Bu ailenin yeleri
ilkin Cenevre ve Lozandaki bankalara gitmiler, ancak bunlardan
hibir sonu alamamlard. Sonra stanbula geldiler. Burada,

olmadn aratryorlard. Beer Ailesinin bykbabas -banka


Deligdisch) tekstilciydi ve Trkiyeyle de almt. stanbulda
yaayan Yahudi-Alman Avukat W olf C hernisin ilgilendii bu ve
benzeri birka soruturmada SebottendorfFun da ad gemi,
fakat hibir sonu alnamamt.
SebottendorfFun stanbuldaki evresi, ok ilgin kiilerden
kuruluydu. Bu insanlarn buluma yeri, genellikle Pera Palas ve
Park O teldi. 2. Dnya Sava srasnda bu iki nl otel, uluslara
ras istihbarat faaliyetlerinde odak olmulard. SebottendorfF un,
Park O teldeki dostlar arasnda, M . R em zi D enker ve kz
kardei R abia Kmil D enker vard. R em zi Denker, yksek
renimini Avrupada yapmt ve Almanlarn D Ticaret ve
saimjnow.tz,geer ve Siegfried D eligdisch iin bk z.:T om B ow er, Blood M otl
ey, The Swiss, The N a zis and the Looted Billions, Pan, 1997, s. 333. A lm an
B elgeleri, a.g.e. s. 27. (Gizli Belge)

247

lara para yatran kii- Rom anya asll Yahudi S. Delikdi (veya

HITLER

1920den beri Balkan Yahudilerinin paralarna m utem etlik yapan


Jacques Salmanowitz adl svireli Yahudiyle alm kiiler olup

BLN M EYEN

Beer Ailesi aslen RomanyalIyd ve svire bankalarnda gizli

stihbarat Dairesi D A (Deutscher Innen-U nd Aussenhandel /


Invest-Export veb Innex Berlin vd kurulularn at rgt) ile
almt. Bu ticaret hayatnda, D enkerin ok gl bir orta
olmutu. Bu kii, koyu Almanc olarak tannan N u ri Killigil
Paayd. Killigil, Enver Pann kardeiydi ve Alman istihbara
tnda almt. D enker ve Killigil ok uzun zamandr ortaktlar.
SebottendorfF, bu ortaklkta bazen komisyon karl araclk
yaparak yer alyordu. Killigil 1948de lnce, D enkerin hazr

248

AYTUN

ALTINDAL

lad ve SebottendorfFun byk m itler balad Anadolu


D em iryolu Projesi yarm kald. D enker de bir sre sonra ld.
R abia Kmilse aabeyi R em zi D enkerle Almanyada birlikte
kalmt. Koyu bir H itler hayranyd ve C um huriyet dnem inin
ilk kadn dergisini kartmt. R . Kmil de 2. Dnya Sava s
rasnda Almanlarla almt. SebottendorfFla Park O telde ska
buluurdu.
Savatan sonra, R . Kmil cinsel tercihi nedeniyle, retmenlik
grevinden uzaklatrlm ve Asmalmescitte Yok Yok adl bir
dkkn amt. 1950li yllarda bu dkkn kimliklerini gizle
meyi baarm yerli ve yabanc Nazilerin buluma adresiydi. R .
Kmil de aabeyi R em zi D enker de sadece Almanc deil, tpk
H itlerin 1934e kadarki dnem inde Monarisi olduu gibi,
sk Osmanlcydlar. SebottendorfF da ilgintir ki, hem Alman
Monaristi hem de Osmanlcyd!120Trkiyede, tm slam lemi
120 H itler, 1934e kadar kendisini iktidara tayan M onarist glerle an
lamal olarak A lm anyada krall y enid en kuracam sylem iti. A ncak
2 Austos 1934te H in d e n b u rg lnce ok acele b ir karar karttrp
kendisini F h rer ilan ettirdi, insanlar yen iden m onariye dnlm esini
istemiyorlar. B u m onarisder b en i de istemiyorlar, n k b en alt snftan
geliyorum . A m a onlara m onariyi yen iden k u rm a ansn verm eyece
im, dem iti. B kz.: Jam es Pool, Hitler and H is Secret Partners, Pocket

iin Hilafetin yeniden kurulmas gerektiini dnyordu ve bu


uurda almt.
Bu iki kardein annesi, Hsnye Kmil D enkerse Enver
Paann annesinin yakn dostuydu. Osmanlnn son dnem inde
yeniden kurulmu olan ve gemiteki ilk M slman kadn rg
t B acyan--R um un (14-17. yy.) devam niteliindekiSalihat-Nisvann yesiydi. Bakrky ve Serencebeydeki kklerde
toplanan Salihat--Nisvann hanmlar arasnda, Enver Paann
ei Atfet Hanm, Msrl prenses hanm sultanlar ve onlarn
kzlar ve dier soylu kadnlar bulunuyordu. Salihat--Nisvann
dier nl bir hanm da, Bamabeyinci Faik Beyin ei Peru
hayr kuram larn C um huriyet dnem inde ayakta tutmulard.
Salihat--Nisvann, rejim den sakl yaplan toplantlarnda,
tahta oturur ve dier hanmlarla Islami konular konuurlar ve
kararlar alrlard. Sultan R eadn taht ve saraya ait paha biilmez
birok antika eya ve evrak uzun bir sre Bakrkydeki baka
bir kkte emanet altnda saklanmt. SebottendorfFun D enker
Ailesi araclyla Salihat--Nisvanla da temaslar olmutu. (Bu
taht imdi Eczacba Ailesindedir.)
SebottendorfFun Park O telde, belki de rastlantsal olarak
kart ilgin bir olay vard. 1941de, Irak, ngiliz igalindeydi.
Irak Babakan Raid Ali, gizli bir Naziydi. Bir isyan balatt ve
Iraktaki ngiliz Hava Kuvvederini bast. N edir ki, baarl olamaB ooks, 1997, ss. 8 5 -8 8 . H itle r ve N azilerin 1933te Y ahudileri topluca
yok e tm e k p lan lan da y o k tu . N ite k im b u da 1934te n sonra o luturul
du. Bkz.: B erel Lang, A ct and Idea in the N a z i Genocide, U n i. C hicago,
1990, B l m I ve s. 188.

249

Sultan R eadn Culus Taht kullanlrd. Ba Kadn Efendi, bu

HTLER

H anm d. Bu kadnlar, bata Darlaceze olmak zere Osmanl

BLN M EYEN

kz kardei, M ediha Orbay ve Hasene Hanmlarla, Dr. N azm n

d, Trkiyeye kat. Almanlar her ne pahasna olursa olsun Raid


Aliyi, tarafsz Trkiyeden karp Almanyaya gtrmeyi planla
dlar. Bu grev, Hseyin Cafer adl Msrl bir Nazi ajanna verildi.
Bu Hseyin Cafer, gerekte, Johann Eppler adl bir Almand.
1914te, skenderiyede Alman anne-babadan domutu. Tpk
R u d o lf Hess gibi, o da Msr vatandayd. Babas lnce, annesi,
Kahirenin en zengin avukatlarndan Salih Caferle evlenmiti.
Salih Cafer de kk Johann evlat edinmi ve tam bir Arap gibi

250

AYTUN

ALTINDAL

yetitirmiti. Johann Eppler, Hseyin Cafer olarak Hacca bile


gitmiti ve Nazilerin Arap lemi iindeki en nemli casusuydu.121
Trk hkm eti, Raid Alinin ok sk korunmasn ve
ngiliz, Fransz ve Sovyet ajanlarndan uzak tutularak, olabile
cek en skandalsz ekilde Almanyaya karlmasn istiyordu.
SebottendorfF, yine Park O telin mdavimlerinden, kod ad
Frau K och olan Alman stihbaratm n stanbuldaki st grev
lilerinden bir kadn tarafndan, Hseyin Caferin, R aid Aliyi
karmas iine kartrld.
Alman Eppler, Arap klna sokuldu ve mkemmel Arapa
konuarak evreye Raid Ali gibi tantld. Daha sonra da, ger
ek Raid Ali, Alman Eppler Arap kyafetinde, gzleme mesafesi
iinde oturup yabanc gazetecilerle evinin bahesinde sohbet
ederken, Almanlar tarafndan Yeilkye gtrld ve onu al
maya gelen bir uakla Berline karld. Bu karma olaynda,
SebottendorfF sahte R aid Alinin tercman olarak bulunmutu.
lgintir ki, Johann Eppler bir yl sonra 1942de, Msrda
ngilizler tarafndan yakaland. Bir sre sonra,Trk gazetelerinde
onun kuruna dizildii haberleri kt. Oysa Eppler, ngilizlerle
almaya balamt ve onlar da, Epplerin kimliini gizlemek

121 Leonard Mosley, The Cat and The Mouse, Harper, 1958, s. 40.

iin bu yalan haberi yaymlard.122 2. Dnya Savann sonunda,


SebottendorfF iin ortaya atlan intihar etti eklindeki haber de
yanltmak amacyla uydurulmu bir haberdi.
SebottendorfFun 1934ten sonra nerelerde olduu ve ne

SebottendorfFu niin aramakta olduu ise belirtilmemiti.


Vali haklyd. Antalyada Baron SebottendorfF diye biri yaa

SebottendorfFla ilgili belgelerinin bazlarnda soyad gerekte


Glauer olduu halde, kasten Glanuer veya Gluer (Gler) olarak
yazlmt. SebottendorfF, 1940l yllarda, Antalya, Adana ve Mersine
ok sk gitmiti. Nedir ki, srekli ikametgh bu illerde deildi.
SebottendorfF, zellikle 1934ten sonra deiik kimliklerle ya
amt. Bilinen kimlikleri yleydi: R udolf Glauer, Adam Alfred
Glandek, Gluer, Glanuer, Baron R udolf von SebottendorfF, Baron
Heinrich Freiherr von SebottendorfF von der Rose ve Erwin Torre.

122 Mosley, a.g.e. s. 41. 1945ten sonra A rap kim liine b r n m biro k
N azi vard. rn e in N a s r n danm anlarndan Salih Sefer, gerekte
n l N azilerden H ans A p p lerdi. E l-H ac ise Louis H e id e n di. B kz.: Lee,
a.g.e. s. 129.
123 E m niyet G enel M d rl , 4 1192-195 A D A TLI dosya.

251

myordu, ama Adam Alfred Glandek adl Alman asll bir Trk
vatanda yayordu. lgintir ki, Trkiye Cumhuriyeti Devletinin,

HITLER

resmi bir yazyla bavurduunu ve Baron SebottendorfFRudolFun


(aynen) Antalyada yaayp yaamadn renmek istediini bil
dirmiti. Antalya Valisi, cevabi yazsnda, Antalyada bu adla yaayan
bir Almann bulunmadm aklamt. talyan Konsolosunun

B LNM EYEN

yapt hi kimse tarafndan merak edilmemiti. Ama Italyanlar


SebottendorfFun peindeydiler. T.C. Devleti Emniyet Genel
M drlndeki bir belgeye gre,123 olay yle gelimiti: Antalya
Valisi, 12.08.1942de, Emniyet Genel M drn e ,gizli kaytl bir
kripto yollamt.Vali, zmirdeki talyan Konsolosunun kendisine

te bu son ad ok ilginti. Bu ad kendi biyografisi gibi


alglanan bir kitabnda kullanmt.124 Torre, kule demekti.
talyadaki Torre Pellice Vadisi, Katolik Kilisesinin dman,
Waldense Hristiyanlarnn merkeziydi. Tarihi D.A. Binchynin
yazdna gre, bu Hristiyanlar, Protestanl savunuyorlard ve
1848e kadar gizli din tamlard.125 Papaln gznde,Waldense
Hristiyanlar -ki ou Torre soyadn tayordu- Diabolik inan
lar olan Rosycrucian, Illuminati ve masonlarla balantlar olan
kndler. 1848deki Alman kyl isyanlar srasnda Waldenseli
kyller kendilerine Torre dedirtmiler ve bu ad yaygnlatrmlard. SebottendorfFun, roman kahraman olarak kendisine bu

AYTUN

ad semesi, herhalde ilgin bir rastlantyd! nk byk dede


lerinden bir Franszn adnn Torre olduunu da ne srmt.

252

ALTINDAL

sapkn kiilerdi. Papala gre, bunlar by, sihir ve falcla d

saportlar da kullanmt. Ayn anda hem Alman, hem Trk hem


de Meksika pasaportlar vard. Bir de Malta (ngiliz) belgesi

Sebottendorff bunca deiik ad kulland gibi deiik pa

tayordu. Hangi pasaportu ne zaman kullanacan ok iyi bi


liyordu. Kald ki usta bir sahteciydi. M uhtem elen baz belgeler
dzenlemi veya pasaportlarnn srelerini kendisi uzatmt.
Tpk Hseyin Caferde (Johann Eppler) olduu gibi onda da
resmi devlet daireleri tarafndan verilmi, fakat gerekte sahte
olan kimlik ve pasaport gibi belgeler de vard.
1943 ylnda Trkiye, birok aratrmacnn da belirttii gibi
casuslar savanda merkez lke haline gelmiti. Kimin hangi
gizli servis hesabna alt belli deildi. rnein R o m en
124 E rw in H aller, E in d eutscher K aufm ann in der Trkei, Mnchener Beo
bachter, 31 A ugustus 1918-10 M ay 1919.
125 D .A . Binchy, Church and State in Fascist Italy, O x fo rd U n i. Press, 1970,
ss. 573-75.

asll Elena Andreua ngilizlerin hesabna alan bir kadnd.


G nm zde Nataa denilen kzlar gibi bir geim kaynana
sahipti. stanbulda Nazi subaylarn elendirir, sonra da onlar
ngilizlere ihbar ederdi. 1941de bir otelde l bulundu. Ayrca
Anti-Sionist baz Yahudiler vard ve bunlar da N azilerin hesa
bna alyorlard. Bunlarn en bilinenleri, M acar Yahudisi olan
A ndar Bandi Grosz ve gazeteci W illy G oetz-W illm ostu .126
kisi de Gestaponun ajanyd. Baka bir gazeteci, CBSin,
Sovyet casusuydu. nl The Timesm Trkiye m uhabiri T ino
Mavroudi, hem talyan hem de Yunan gizli servisleriyle balant
lyd. stihbarat uzman A nthony Cave B row nun yazdna gre,

lar, eitli casusluk faaliyetlerinin merkezleri olmulard. 127

da Alman tarafndan Ludwig Moyzish, Amerikan tarafndan


Yarbay Lanning Packy M e Farland (OSS), ngiltere tarafnda
da Sir H ughe M ontgom ery Knatchbull-H ugensen vard. Bu
soylu Bykeli ayn zamanda, Aziz George ve Aziz M ichael
valye Tarikatnn da bayd.128 Bunlara, Franz von Papeni,
daha sonra 23. John adyla Papa olan Angelo R oncalliyi ve
A m erikallarngurur kaynaAlien Dullesi de eklemek gereki
yor. Dulles, ilgintir ki, OSSin bana gemeden nce, H itlerin
en byk mali destekisi, Baron K urt von Schroederin Alman
Schroeder Bankasnn genel m dryd! Bu insanlar, o yllarda,
126 A dam Lebor, Hitlers Secret Bankers, P ocket B ooks, 1997, s. 256.
127 Cave B row n, a.g.e. s. 391.
128 Cave B row n, a.g.e. s. 392.

253

Gerekten de 1938-45 yllar arasnda Trkiyede, dnyann


en nl casuslar birbirleriyle yaryorlard. B unlarn ban

HITLER

1943 sonlaryla, 1944te tarafsz Trkiye topraklarnda casuslar


cirit atyorlard. Ankarada, Serge, Baba Karpi ve Phaia lokanta

BLN M EYEN

Ankaraya gnderdii Amerikal W inston Burdett, gerekte bir

Trkiyenin savaa girip girm em esi konusunda her trl gizli


faaliyeti yrtyorlard.
Ayrca Yahudiler adna, Dr. B enjam in Sagolowitz ve Hayim
(Hayri) Barlas vard. Bunlar, Amiral C anarisin zel ajan R o lf
O tto Schorsch izlemekle grevliydiler.Vatikan ve R oncalli ise
Yahudi dnm esi olan Said D avud adl ok ilgin bir ajana sahipti.
Almanlar, Trkiyeye kar kullanm ak zere kkrtlmaya uygun
K rtleri de ihm al etmemilerdi. K rtleri kkrtmakla grevli

254

AYTUN

ALTINDAL

gen bir casus seilmiti: G ottfried Johannes M ller. (M ller


halen Almanyada yaamaktadr.)
Ankaradaki nem li istihbaratlardan biri de, Fransann
Trkiye Bykelisi R en Massigliydi. Massigli, tam bir Nazi
ve Gestapo avcsyd. Sava sonrasnda, elindeki baz belgeleri eski
okul arkada, Prof. M aurice B aum onta iletti.129 Prof. Baumont,
Fransa adna Nazi soruturmalarn yrtyordu. Massiglinin ver
dii belgelerden bazlarnda, Baron SebottendorfFu n da ad vard.
1934-45 yllar arasnda, T rkiyede 83.300 kadar Alm an ve
AlmanYahudisi yaamt.Yaklak 100 bin kadar Avrupal Yahudi
de, T rkiyede bir sre kaldktan sonra, T rk h km etinin yar
dmlaryla, bata A m erika olm ak zere, baka lkelere giderek
hayatlarn kurtarmlard.
T rkiyedeki Almanlar, stanbulda, A nkarada, zm ir ve
Antalyada iyerleri amlar ve uluslararas ticaret yapmaya
balamlard. B irok m cevherci dkkn, B ier Haus, matbaa,
okul, kilise ve seyahat irketlerine sahiptiler. Bunlardan n
belirtm eden gem em ek gerekiyor. B u deniz nakliyat irketi,
ayn zamanda T rk ortaklaryla da alyorlard. Bu T rk ortak
larn en byk ve en nls, A rm atr H ayri pard. Almanlarn
129 R e n e M assigli, La Turqui D evant La Guerre, M ission A A nkara, 193940, P io n , 1964, A vant-Propos.

D eutsche-Levant (H am burg), Atlas Levante (Bremen) irketleri


parn gzetim indeydiler. D ier bir nakliyat irketi, Schenker u.
Co. ise B erlinden alyordu.
Atlas Transportun m dr, D. Standjofskyydi ve J. Nikitis
E rben adl bir firma (kuruluu 1849) araclyla T rkiyeye ve
O rtadouya silah ve m him m at tayordu. Ayrca Z ndap m o
tosikletlerini ve spor m alzem elerini de getiriyordu. SebottendorfF,
yllardr tand bu firma araclyla, bata silah olm ak zere, eker
eker karaborsasn dzenleyen kiilerden biriydi. AvusturyalI
aratrmac H erm an Gilbhardn doktora tezinde yazdna gre
Bavyera Polisi, SebottendorfFun T rkiyede karaborsaclk yapt
Hseyin Cafer de kaak ve karaborsacyd. Cafer (Eppler), sigara
kaakl konusunda uzmand. Kadere bakn ki,Trkiyede tan
kaakydlar! B iri M srda, dieri T rkiyede tam bir M slm an
gibi yaamlard, ama ikisi de gizli d in tamlard!
2. D nya Sava srasnda SebottendorfFun dostluk kurduu
dier bir Alman ajan da, Franz von C aucigdi. B u adam, bir za
manlar SebottendorfFun sahibi olduu, Voelkischer Beobachter ga
zetesinin Trkiye temsilcisiydi. 1938de Trkiyeye gelmiti. Baka
bir D ost da R o lf O tto Schorsch (d. 1899) idi. 1942de stanbulda
Amiral Canarise balyd ve M akine yedek paras ithalatsym
gibi grnyordu.131 SebottendorfF,Yahudi paralaryla ve eyasyla
130 G ilb hard , a.g.e. s. 193.
131 T rk iy e deki baz A lm anlarla ilgili b ilg ileri a n latm ak n ezak etin i g ster
dii i in Sayn efik O k d a y B ey efen d iye te e k k r e d e rim (17 A ustos,
1995-T uzla). (Sayn O k d a y m annesi A lm an d ve kendisi de son O sm anl Sadrazam Tevfk Paan n to ru n u d u r.)

2 55

an bu iki kafadar da Alm an ve yabanc, casus, Arapa uzm an ve

HITLER

n saptam ve belgelere geirm iti.130 SebottendorfF gibi, Msrl

BLN M EYEN

ve makine yedek paras karaborsacln yrtm t. T rkiyede

antika ileriyle de ilgilenmiti. zellikle Romanyadan bol mik


tarda antika ve ev eyas Trkiyeye sokulmutu. Sebottendorff
bu ite, J. Geibner adl Hamburg balantl birisiyle almt.
Bir Trk Bykelisinin de bu ilere kart sylentisi vard.
Sebottendorff, mcevher ve altn ilerinde Kapalarda dkkn
olan N. Liebertz adl bir kiiyle grmeler yapmt. Avrupa ve
D ou hallarnn pazarlanmasm, Mahmutpaadaki Abud H anda
bir dkkndan yrtmt. Bu dkkmn sahipleri, Kasmzade

256

AYTUN

ALTINDAL

smail ve brahim Hoyi adl iki masondu.


1945teki salite intihar olayndan sonra Sebottendorff izini
kaybettirmiti. Ancak iki olayda onun yeniden yeralt dn
yasnda bulunduuna dair izlenimler edinildi. Bunlardan bi
rincisi 1952de, stanbulda, Asmalmescitte alan iki antikac
dkknyla ilgiliydi. Bu yl iinde antika ileriyle hi ilgisi ol
mayan kiiler, ne hikmetse ok gsterili iki antikac amlard.
Bu dkknlarda, Avrupann en lks dkknlarnda bile zor bu
lunabilecek nadide paralar satlyordu. Dkknlara bu Avrupa
mallarn nereden geldikleri mehuld. Anlalan, 2. Dnya Sava
srasnda karlan ve ou Yahudilere ait olan saysz eya, tablo,
biblo, vd paralar likidasyona sokulmutu. Bu paralarn ve tablo
larn tamam satlm ve dkknlar bir buuk yl iinde, aldkla
r gibi sessizce kapatlmt. O sralarda bu dkknlarn ynetim i
ni, B raun adl Polonyal, yal bir kii yapmt. N edir ki, bu yal
kii gerekte Polonyal deil, Almand ve Baron Sebottendorffa
ok benziyordu. Fakat Baronun, Braun diye bir ad kulland
hibir kaytta yoktu.
Sebottendorffun 1949-52 yllar arasnda ara sra kald
Beyolu-stikll Caddesindeki eski Msrl Prenses Em ineye ait
Msrl Apartmannda, paha biilmez antika eyalar saklanmt.
Apartman daha sonra par ailesine satld.

Dier olaysa ok daha ilginti. Msrn nl devlet adam Cemal


Abdl Nasr ve yardmcs Enver Sedat, 23 Temmuz 1953te bir dar
be yaparak Kral Faruku devirmilerdi. Sebottendorffun stanbulda
tant Hseyin Cafer (John Eppler), Enver Sedatla ok yakn iliki
iindeydi. te bu darbeden bir ay sonra, Sebottendorff ve bir Trk
ailesi Adanaya gelmilerdi. Buradan topluca Iraka, oradan da Msra
gidilecekti. N e var ki, bu gezi gereklemedi. Cumhurbakan Celal
Bayarn makamndan gnderilen yazh bir'amirle bu gezi durdu
Oryantalist Friedrich Wilhelm Fernaunun da yazd gibi ilk ban
kaclk derslerini Bursadaki Deutschen O rient Bankta alm ve bu
rada tam bir Alman gibi yetitirilmiti.132 SebottendorfFla tankl
1956da srail Msr igal etti. Bu igalde srail Ordusu, CIA
denetimindeki Adana-ncirlik ssnden yararland. N A T O ya

vatanda geldi. Bunlarn adlar polis kaytlarna, M ichael Stahl,


Hans Bendik, R u d o lf Freiherr von Sebottendorff olarak geti.133
Emniyet M drlnn kaytlarna gre, bu iki gn nce,
15.04.1957de, Antalyaya gelmiler ve C um huriyet O teline
yerlemilerdi. Alnanlardan ikisi daha gen, ncs ise din
grnl, ksa boylu, yal bir adamd.
Baron R u d o lf von SebottendorfFla ilgili olarak, Trkiye
Cum huriyeti D evletinin ileri Bakanl ve Emniyet Genel
M drlnde bulunan en son tarihli dosyalardan biri budur.
Bu tarihten iki gn sonra Sebottendorff ve yanndakiler, m uhte
132 F ried ric h -W ilh elm F ernau, Flackernder Halbmond, E u g e n R e n tsc h Ver
lag, ss. 244-247.
133 E m niyet G enel M d rl , 41133 -11 16 7 A D A TLI dosya.

257

bal olan Trkiye, bu olayda zorunlu olarak sessiz kald.


Bu igalden alt ay sonra, 17.04.1957de, Adanaya Alman

HITLER

ok gerilere gidiyordu.

BLN M EYEN

ruldu. Celal Bayar, genlik yllarnda Almanlarla almt. Alman

melen Trkiyeden ayrldlar ve Suriye zerinden Msra gittiler.


SebottendorfF, Trkiyeden ayrldnda, 82 yandayd.
SebottendorfFun Trkiyeden ayrlmadan nce, eski dostu
A rm atr Hayri parn iftehavuzlardaki kknde bir sre kal
d tahm in ediliyor. Ipar Kk, Celal Bayarn yeni yaptrd
evine ok yaknd. Hayri Ipar, Celal Bayar ve Adnan M enderesle
ok yakn dosttu. M enderesin o yllarda diline dolad, Siz is
terseniz Hilafeti bile geri getirirsiniz eklindeki aklamalarnda,

AYTUN

ALTINDAL

SebottendorfFun da bal olduu Hilafeti evrenin ne denli


etkisi olmutur, bilinmez.
uras kesindir ki, H itlere iktidar yolunu aan esrarengiz
Baron R u d o lf H einrich von SebottendorfF, ne Almanlarn
sandklar gibi 1934te, ne de Ingilizlerin ne srdkleri gibi 9
Mays 1945te lmt. En azndan, 1957ye kadar sapasalam ve
olduka varlkl bir ekilde yaamt.

258

Buna ramen, Dileri Bakanlm n 07.08.1968 tarihli,bir


yazsnda SebottendorfFun stanbulda 1945 ylnda, Boaz mev
kiinde, m uhtem elen bir suikast neticesinde boulduu bilgisi
vardr.134 Ayrca stanbul Valiliinin 20.12.1968 tarihli yazsnda
ayn bilgilere yer verilmitir. ki belgede de, SebottendorfFun ad
farkl yazlmtr. Birincisinde, Adam Alfred Glanuer, kincisin
deyse Ludolf Gluer adlar gemektedir.
Em niyet G enel M drlndeki son dosyann tarihi
23.02.1960tr.135 Bu dosyada Emniyet Genel M dr, Dileri
Bakanlndan bir yaz aldn ve bu yazda, Paris niversitesi
profesrlerinden M aurice B aum ontun, zellikle Baron R u d o lf
von SebottendorfF adl kiiyle ilgili bilgiler istedii yazlmt. Bu
134 ileri B akanln n 02.02.2000 tarihli aklamas. (Yazara gnderilen
bilgi notu.)
135 E m niyet G enel M d rl , 421 -4 4-10 62 3 A DATLI dosya.

yazda, Prof. Baum ont, Nazileri aratran uzman b ir kii olarak


tantlmt.
Emniyet G enel M drl, Dileri Bakanl kanalyla,
Prof. B aum onta ilettii cevabi yazsnda, Baron R u d o lf von
Sebottendorff adl kiiyle ilgili tm m driyet arivinde, bir tek
belge dahi bulunmadn aklamt! Oysa, eitli bakanlklarda
ve m drln bizatihi kendisinde birok dosya vard. Fakat
nedense, o dnem de bu bilgileri aktarmak istememilerdi.

temsilcisi John Jardine vermiti. M ektupta SebottendorfFun


1911de Trk vatandalna getiinin ileri Bakanl ve
miti. M ektubun stnde 21 ubat 1969 tarihi, altnda da bakann

HITLER

Emniyet Genel M drl tarafndan onaylanm olduu belirtil

B LNM EYEN

1969da, Dileri Bakanl Genel Sekreteri Zeki Kuneralp,


kendi emriyle hazrlanm bir mektubu, ngilterenin Ankaradaki

imzas vard. Kuneralp, Eyll 1969da ngiltere Bykelisi oldu.

M srda noktalanmt.
Sebottendorff, ngiliz Gizli Servislerinden biri iin de a
lm myd? B unu belgeleyebilmek olas deildir. Ancak 1957
ylnda, ngiltere Kraliyet Arivinde saklanmas ve 50 yl sonra
almas kaydyla, bir paket belge ve m ektup brakt biliniyor.136
urada yedi yl -imdi 3 yl- kald, bu belgelerden hem Trkiye
hem de H itlerle ilgili ok nemli bilgilerin, en azndan iddia
larn kacandan eminim. nk eer SebottendorfFun Bilgi
Paketi saklanmaya deer saylan belgelerden olmasayd, Kraliyet
Arivine hibir ekilde kabul edilmezdi.
136 R u d o l f Fr ei h er r Sebottendorff, Unverffentliches Manuskript, L o n d o n ,
1968.

259

G ariptir ki, Baron R u d o lf von SebottendorfFun olaanst


servenlerle dolu hayat, onun 60 yl nce, bu servene atld

Sebottendorff, 1945te, intihar m etmiti, yoksa Trk


Emniyetinin dedii gibi, m uhtem elen bir suikast neticesinde
Boazda boularak ldrlm myd? 1957 tarihli belgeye
gre, Boaziinde intihar da etmemiti, suikasta kurban da
gitmemiti. Sebottendorffu koruyan evreler, ortaya byle bir
yalan haber atmlard. Eer, Sebottendorff, faili mehul bir ci
nayete kurban gitseydi, bunu en iyi Ingilizler bilirlerdi. nk
1957de, onun Bilgi Paketini teslim alanlar onlard!

SONSOZ

re n e b ile c e in

k a d ar re n , fak at k im li in i h i b ir z am an

aklam a.
H e rm e tik zdeyi

ngiltere Dileri Bakanlnn,T.C.Devleti Dileri Bakanlna


yapt 07.08.1968 tarihli bavuru yazsnda, Sebottendorffun
ak kimlii belirtildikten sonra aynen u ibareye yer verilmiti:
(ad geen kiinin) 1. Dnya Savam izleyen yllarda, M nihte
pek ok olaya kart ve Nasyonal Sosyalist Partinin ilk n
cleri arasnda yer ald... Bu yaz, stanbul Valiliine intikal
ettirilmi ve Valilik cevabi yazsnda aynen u aklamay yapmt:
Almanyada, Nasyonal Sosyalist Partisinin tesisinde, nemli rol
oynam tannm yazarlardan, 9.11.1875, Hoyerswerda doum
lu...
Aka bellidir ki, ngilterede de,Trkiyede de,D evletBaron
R u d o lf von Sebottendorffun Nasyonal Sosyalist Partisinin, ilk
nclerinden ve bu Partinin tesisinde nemli rol oynam bir
kii olduunu bilmektedir. Belki de bu nedenle Sebottendorff,
Trkiyede korunm u ve gizlenebilmitir. H itlerin iktidara
nasl ve niin getirildiini ve onu iktidara tayanlarn gizli
amalarn ve srlarn en iyi bilen -be kiiden biri, Baron
R u d o lf von Sebottendorffsa dieri de R u d o lf Hessti. kincisi
Sebottendorffun isteiyle T huleye alnmt. zgn Thule
rg tnn hayatta kalabilen son yesi de o oldu. 26.04.1894de

skenderiyede doan Hess, 17.08.1987de, hayatnn son 42 yln


tecrit edilmi olarak geirdii Spandau Hapishanesinde ld.
Hess, ne hikmetse dier birok Nazi iin gsterilen hog
rden ve aftan yararlandrlmayan tek Nazidir. H ibir zaman
gazetecilerle grmesine izin verilmedi. Hess, birok srr
beraberinde mezara gtrd. Ancak ilgintir ki, 1942 ylnda,
ngilizlerin eline geince kendi serbest iradesiyle verdii ifa
deler, belgeler ve bilgiler, ngiliz hkm eti tarafindan, 75 yl

262

AYTUN

ALTINDAL

aklanmamas kaydyla, arivlerde sakland. Hessle ilgili bu


ilk ve zgn ifadeler -nk Hess, kendi isteiyle ngiltereye
gitmiti- ngiltere tarafndan 2017 ylnda aklanabilir. Sadece
aklanabilir diyoruz, nk bu hkm etin arzusuna kalmtr.
Gerekli grrse, bir 75 yl daha aklamayabilir.
Hess,

hi

kukusuz

H itlerle

ilgili

gizli

konularda

Sebottendorfftan daha fazlasna bizzat tank olmutu. Bu srlar


akland zaman hem T hulenin hem Sebottendorffun hem
de A dolf H itlerin tarihi yeniden yazlacaktr, bundan hi ku
kumuz yoktur.
Sebottendorff, gerekten de tannm bir yazar myd?
Bu sorunun yant evettir. Ancak Sebottendorff Trkiyede
deil, Almanyada hem yazar hem de siyaseti olarak tann
mt. Sebottendorffun tm Almanyada baslm, 14 kita
b vard. Bunlardan ilki, 1913te yaynlanan Trke-Almanca
szlkt. Son kitabysa, 1934te yaynlanan Hitler Gelmeden
nceydi. Sebottendorffun, 1925te yaynlanan Der Talisman
des Rosenkreuzers adl kitab ok ilgi ekmiti. Ayrca Mevlevi

Dervileriyle ilgili Beyaz Bayrak dergisinde yaynlanan bir in


celemesi (1925); Trk masonluuyla ilgili bir almas (1924);
astrolojiyle ilgili ilk cildini 1923te yaynlad bir aratrmas;
Kabbalist Horoskop ve yldz fallaryla ilgili 1921-22de yaynlan

m alt aratrmas vard. Bir de E rw in Haller takma adyla yaz


d ve kendisi tarafndan satn alnm olan Mnchener Beobachter
gazetesinde 31 Austos 1918 10 Mays 1919 tarihleri arasnda
tefrika edilmi olan, Trkiyede Bir A lm an Tccar adl kitab
vard. SebottendorfFun Trke yazd ve 1915te stanbulda
baslm bir kitab da vard. Ad A lm an Ermiiydi. Bir de Farsa
kitap yazd biliniyor. (SebottendorfFla ilgili olarak Adalet
Bakanlndan bilgi edinm ek istedim. lgin bir karlk aldm.
binaya nakledilmiti. Nasl olmusa (!) bu binay su basm ve tm
evraklar yitirilmiti. 1900-1945 yllar arasnda, zellikle yabanc

Sebottendorff ve Thule, 1. Dnya Savandan sonra, kaotik

km olan Almanlar gizli ilimler araclyla yeniden gl


hale getirm ek iin, byler, sihirler ve muskalar hazrlamlard.
Alman halknn yarsna yakn, Sosyalist, Sosyal D emokrat, liberal
ve Komnist ideolojilere ilgi gsterirken, dier yars gemi
teki Pagan (Putperest) inanlara ballk gstermekteydi. Thule
ve Okltistler, Arm anizm adn verdikleri bu yeni Pagan dini
sayesinde, Almanyann yeniden gleneceini ngrmlerdi.
Bu ngrleri gerekleti. Bu kehanetin gerekletirilmesi iin
setikleri kii hayat inanlmayacak kadar karanlk, esrarengiz ve
garip olaylar ve rastlantlarla dolu olan, A dolf H itlerdi. 1. Dnya
Savam n cesaret madalyal asosyal ve majinal Onbas, bu
Okltistlerin ngrdkleri Fhrer rolne en uygun kiiydi. Ve
H itler de, onlardan rendiklerini uygulayarak dnyay atee ve
kana bodu.

263

boluk iine srklenen Almanyaya, O klt kurallarna gre olu


turulmu, yeni bir D in getirmek, dolaysyla, manen ve madden

HITLER

larla ilgili belge ve kaytlar su alp gtrm t. ster inann, ister


inanmayn.)

BLN M EYEN

1988de Adalet B akanlndaki Merkez Arivi, K eirendeki bir

Sebottendorff, A dolf H itlerin tarih sahnesine kmasnda,


Yol A c (Wegbereiter) olm utu. 1919da, P an -C erm en ha
reketinin en nde gelen liderlerinden biri oydu. Almanyadaki,
P an -C erm en hareketi 1900l yllarn balarnda o denli glen
miti ki, Kayzer 2.W ilhelm in anlarnda yazdna gre, 1907de,
A m erika ve ngiltere, aralarnda gizli bir anlama yaparak, bu
hareketin daha gelimesi ve yaygnlamas halinde, bir bahane
yaratarak, birlikte Almanyaya saldrmay kararlatrmlard.

AYTUN

AL TI IM DA L

Sebottendorffun zel hayat da, en az siyasal hayat kadar


dalgal gemiti. B ir kz kardei vard. Ad, D ora K unzeydi. Bu
kadn, aabeyiyle birlikte, Voelkischer Beobachter gazetesinde or
tak gzkyordu. H itler, 1920de, kendisiyle temas kuran ok
garip bir kadnn, byk bir silah deposunu (Arsenal) N SD A Pa
verm ek istediini yazmt. H itler, bu randevuya gitmi ve ksa
sal, sert bakl, insanda tedirginlik duygusu uyandrdn sy

264

ledii bu kadnla, silahlarn alm konusunu grm t. H itlerle


grm eyi yapan kadn, A nni M olzdu ve S ebottendorffun bu
kadnla bir ilikisi olmutu.
Silahlarsa Sebottendorff tarafndan, 1918de, sava biter bitm ez
M ttefik O rdularna teslim edilm eden nce toplanm olan
cephaneydi.
Sebottendorff, kadnlara dkn b ir adamd. lgintir ki,
Yahudi dman olan S ebottendorffun, K athe B ierbaum er adl
Yahudi bir metresi vard ve bu kadn da, tpk Aloys H itlerin
evinde olduu gibi S ebottendorffu n eiyle birlikte yaad evde
oturuyordu. Sebottendorff, ilk evliliini Klara Vossla 1905te,
kincisini de 15 Tem m uz 1915te Viyanada, dul bayan Bertha
A nna Ifflandla yapmt. Iffland Ailesi 1750den beri masondu
ve opera binalar ina ederek zengin olmulard. K arsnn serveti
Sebottendorffa geti. Sonra m ahkem elik oldular ve evlilik k

t. S ebottendorfF un resmi kaytlara gemi hibir ocuu grl


m em ektedir. SebottendorfF un stanbulda baz zengin kadnlarla
da gnl ilikileri olm utu. Bunlardan biri, Fatma K. adl ok
zengin bir duldu. Bakrkyde ok gzel ve b yk bir konakta
yayordu ve Salihat--N isvana m ensuptu.
*

SebottendorfF oktan ld. A m a on u n kurduu T hule, b u


A m erikaya ve Latin A m erikaya kadar uzanan ok geni bir
corafyada, SebottendorfF ve evresinin, dnyann bana m u
sallat ettii A dolf H itlere bal N eo -N aziler liderlerinin her
R e ic h kuracaklarn ilan ediyorlar.
Acaba, yeni H itler kim olacak?

H itler, ne 2. D nya Sava, ne H olokost ne de milyonlarca gen


insann lm olurdu. N e yazk ki, bu soru hi sorulmamtr.
T pk bir O k lt zdeyiinde olduu gibi: D o ru soruyu sora
bilm ek, cevabn bilm ekten zordur.
H azin olan da budur!

265

Ama bu sorudan daha nemlisi, yeni SebottendorfFlarn kim


olduklardr. B u soru, eer 1920lerde sorulabilseydi, ne A dolf

HTLER

d oum yl d nm nde (20 Nisan) yeni cinayetler iliyorlar ve 4.

BLN M EYEN

gn binlerce m ini H itler tarafndan yaatlyor. Almanyadan

EKLER

KAYNAKLAR

A d am L ebor, H itlers Secret Bankers, P o c k e t B o o k s, 1997.


A d o lf H itler, M ein Kampf, tran slated b y R a lp h M an h e im , H o u g to n M ifflin
C om pany, 1971 (T rkesi: Kavgam).
A lan B u llo ck , Hitler - A Study in Tyranny, S m ith m ark , 1995.

A loys Jirasek, O ld Czech Legends, trans. M aria K . H o le c e k , Forest B o o ks,


U nesco, 1992.
A ngelo Iacovella, G nye ve H ilal / ttihat Terakki ve M asonluk, T a rih Vakf,
1998.
A n n ie B esant (1 84 7 -1 9 3 3 ), In Vorhof des Temples, A dyerV erlag, G raz, 1979.
A n to n y C ave B ro w n , Bodyguard o f Lies, H a rp e r an d R o w , 1975.
A rk o n D araul, A History o f Secret Societies, A C ita d e l Press B o o k , 1995.
A rth u r E dw ard W aite, The Brotherhood o f the Rosy Cross, B arnes N o b le , 1993.
A rth u r L. S m ith Jr., H itlers Gold, B E R G , O x fo rd , 1996.
B aro n R u d o lf v o n S ebottendorfF, H itler Gelmeden nce, B ev o r H itle r
kam .
B erel Lang, A ct and Idea in the N a z i Genocide, U n i. C h icag o , 1990.
B e rn a rd Lew is, The Political Language o f Islam, U n i. C h ic ag o Press, 1991.
B radley S m ith , A d o lf Hitler, H is Family, Childhood and Youth, T h e H o o v e r
In s titu tio n o n W ar, R e v o lu tio n a n d Peace, S tan fo rd U n i., 1967.

297

A lan B u llo ck , Hitler and Stalin / Parallel Lives, F o n tan a Press, 1993.

B ria n Lanchester, Judaism, E L E M E N T , 1993.


C A E S A R , Gallic War, B o o k I, A . S.W alpole M ac M illan an d C o ., L o n d o n ,
1931.
C h ris to p h e r C re ig h to n , OPJB, P o ck et B o o k s, 1996.
C o lin W ilso n , The Occult, R a n d o m H o u se , 1971.
C o rn e lliu s Tacitus, Chapter 9, G erm an ia.
C u rt R iess, The N a zis Go Underground, D oubleday, 1944.
D. A . Binchy, Church and State in Fascist Italy, O x fo rd U n i. Press, 1970. Das
E dikt von Konstantinopel, D r. D av id Farbstein, Z u ric h , 1935.
D avid A braham sen, M en M in d and Power, C o lu m b ia U n i. Press, 1945.
D avid C h ristie M urray, A History o f Heresy, O x fo rd U n i. Press, 1976.
D avidY allop, In G ods Nam e, C o rg i, 1984.
D e r D ie d eric h s Lw e, Arbeitsberichte aus dem Verlag, Jena, 1933.
Der Friedenvertrag von Versailles, Das Londoner Protocoll, R e im a r H o b b in g ,
1925.
Der Spiegel, J u n e 1965.
D e sm o n d Sew ard, The M onks o f War, T h e M ilita ry R e lig io u s O rd ers,
P en g u in , 1995.
Dictionary o f Symbolism, C u ltu ra l Icons an d th e M ean in g s, B e h in d T h e m ,
H an s B ie d erm an n . Trans. Jam es H u lb e rt,A M erid ia n B o o k , 1994.
D ie Edda, D ie d e ric h /H e y n e , 1996.
D ie geheimen

bungen der Trkischer Freimaurer, D e r Schlssel z u m

V erstndnis d e r A lchim ie. E in e D arstellu n g des R itu a ls, d e r Lehre


u n d d e r E rk en n u n g sz eib en o rie n ta lisch e r Freim aurer. B ea rb e ite t v on
R u d o lf F re ih e rr v o n S eb o tten d o rff, N e u d u rch g eseh en u n d m it e in e r
E in leitu n g v o n W altharius verlag H e rm a n n B au e r K G . 3. V erbesserte
u n d v e r-m e h rte A uflage, 1954.
D ie M anner hinter Hitler, D r.T h o m a s R d e r-V o lk e r K ubillus (H rsg) W er die
geheimen Drahtzieher hinter Hitler wirklich waren... Pi-V erlag f r P o litik
u n d G esellschaft, 1994.
D o u ze A n s Auprs D Hitler / Confidences d une secretaire particulire d Hitler
recueillies par Albert Zoller, R e n e Julliard, 1949.
D r. J. S te rk -D r. W ilh e lm M ller, Jdische und Deutsche Physik, H elin gsche
Verlaganstalt, Leipzig, 1941.

D r. W. N . H argreaves-M aw dsley, Dictionary o f European Writers, E v e ry m an s


R e fe re n c e Library, 1968.
D r.W .W ag n e r, Asgard and the Gods, Sw an S o n n e n c h e in u. C o ., 1891.
D r.W alter Seigm eister, Apollonius, The Nazarene, B iosophical P ub. C o ., 1947.
E (Ilis) W eryard, M . D ., A n Account o f Divers Choice Remarks / Taken in a
Journey through the Low Countries, France, Italy and Part o f Spain, Sicily
and Malta as Also A Voyage to the Levant, E x o n : P rin te d b y Sam Farley,
1701, Fac. E d. M o d u s V ivendi, A . A ltm d al a n d C o ., Z u ric h , 1987.
E d w ard A lbertson, Understanding The Kabbalah, F o r th e M illions Series, 1973.

E m n iy et G e n el M d rl , 4 1 1 3 3 -1 1 1 6 7 A D A T L I dosya.
E m n iy et G e n el M d rl , 4 1 1 9 2 -1 9 5 A D A T L I dosya.
E m n iy et G e n el M d rl , 4 2 1 -4 4 -1 0 6 2 3 A D A T L I dosya.

E rik H . E rik so n , Young M an Luther, T h e N o r to n Lib., 1962.

HITLER

E ric h L u d en d o rff, Souvenirs de Guerre (1 9 1 4 -1 9 1 8 ), 2. C ilt, P ayot, 1920.

BLN M E Y E N

E d w ard Peters, The Magician, The Witch and The Law, Pennsylvania, 1978.

E rik H a n so n , The Catholic Church in World Politics, P rin c e to n , 1987.

E rw in H aller, E in deutscher K aufm ann in der Trkei, M n c h e n e r B eo b ach ter,


31 A ugustus 1 9 1 8 -1 0 M ay 1919.
F ranz v o n P ap en , D er Wahrheit Eine Gasse, P au l List V erlag M n c h e n , 1952.
Frateco, H itler Dictateur, LEglanline, 1935.
F rie d ric h H e er, Der Glaube des A d o lf Hitler, A n a to m ie E in e r P o litisch en
R elig io sitt, B ec h tle V erlag, 1968.
F rie d ric h -W ilh e lm F ern au , Flackernder Halbmond, E u g e n R e n ts c h Verlag.
F ritz Fischer, Hitler war kein Betriebsunfall, V erlag C .H . B eck , 1998.
G. A . Gaskell, Dictionary o f A ll Scriptures and M yths, G ram ercy B o o k , 1981.
G areth K n ig h t, Occult Exercises and Practices, S u n ch alice, 1997.
G e o rg B ern h ard , Le Suicide de la Republique Allemande, T rad u it de
lA llem an d p ar A n d re Pierre, Les E ditions R ie d er, Sixiem e E d itio n , 1933.
G e o rg e L. M osse, Toward The Final Solution, A H is to ry o f E u ro p ean
R ac ism , U n i. W isco n sin , 1985.
G e o rg e L. M osse, N a z i Culture, T h e U n iv ersal Library, 1968.

2 99

E rv in Staub, The Roots o f Evil, C a m b rid g e U n i. Pres., 1989.

G u id o K n o p p , Hitlers Helfer, G o ld m a n , 1998.


G n te r Lanczkow ski, Geschichte der nichtchristlichen Religionen, Fischer, 1989.
H .S . C h am b erlain , The Teuton is the Soul o f O ur Culture, D ie G ru n d la g e n
des N e u n z e h n te n J a h rh u n d erts, 3. E d ., M u n ic h , 1901.
H a l A . L in g erm an , The Book o f Numerology, S. W eiser, 1994.
H ans H ab e, O ur Love Affair W ith Germany, G. P. P u tn a m s Sons, 1953.
H ans K u h n , Das alte Island, D ie d eric h s, K ln , 1971.
H ans P ro lin g h eu er, D er Rote Pharrer, Paul R u g e n s te in , 1989.
H einz H erm so eth , The Origin o f the Connection Between Philosophy and Religion

AYTUN

ALTINDAL

in Western Philosophy, T w entieth Century,V ol. II, Ed. J. Pelikan, 1971.


H e lm u t B erd in g , Moderner A n tisem itism us in Deutschland, S u hrkam p, 1988.
H e rm a n n G ilb h ard , The Thule Gesellschaft, Vom O kkulten Mumm enschanz
zu m H akenkreuz, K iesling, 1994.
H e rm a n n R a u sc h n in g , Gesprche M it Hitler, 2. Auflage, E u ro p a Verlag, 1940.
Hitler, Memoirs o f a Confidant, E d. A shby T u rn e r Jr., Yale U n i. Prs., 1985.
(Ksaca W aganer)

300

H o w a rd E ilb erg -S ch w artz, Freud as a Jew, N Y T B R , Jan u a ry 1 4 ,1 9 9 4 .


H u g h T h o m as, The Murder o f A d o lf Hitler, St. M a rtin s Press, 1995.
Ian Kershaw, Hitler, P en g u in , 1998.
Ignaz M ayb au m , Trialogue Between Jew , Christian and M uslim , R o u tle d g e
an d K egan Paul, L o n d o n , 1973.
Islam in Germany and German Muslims, In M uslim s in E u ro p e. R ese arch
P apers 2 8, D ec. 1985. E d. Jo rg e n N ie lse n (C e n tre fo r th e S tu d y o f Islam
a nd C h ristia n R elatio n s, Selly O a k C ollage, B irm in g h a m 1985.
Island Besiedlung und alteste Geschichte, U b r. W alter B aetle verleg h B ei
E u g e n D ie d eric h sin Jen a, 1928.
Ivan M aisky, Memoirs o f a Soviet Ambassador, H u tc h in so n , 1967, 2 cilt.
ileri B ak an l n m 0 2 .0 2 .2 0 0 0 ta rih li aklam as. (Yazara g n d e rile n
bilg i n o tu .)
J. G o rd o n M e lto n , E d. The Encyclopedia o f American Religions, T riu m p h
B o ok s, 1 9 91,Vol. I.
J. H . B re n n an , Occult Reich, F u tu ra Pu b ., 1976.

Jam es C . R ussell, The Germanization o f Early Medieval Christianity, O x fo rd


U n i. Press, 1994.
Jam es P oo l, Hitler and H is Secret Partners, P o c k e t B o o k s, 1997.
Jam es P o o l, W ho Financed Hitler?, P o c k e t B o o k s, 1993.
Jam es W. G erard, M y Battle, by A d o lf H itle r, N e w Y ork T im es B o o k
R ev iew , O c to b e r 1 5 ,1 9 3 3 .
Jo a c h im C . Fest, Hitler, Translated fro m th e G e rm a n b y R ic h a rd a n d C lara
W in sto n ,V in ta g e B o o k s, 1975.
J o h n C o rn w e e l, H itlers Pope P e n g u in , 1999.

Jo h n

Lever, Imperial and

Weimer Germany,

1 8 9 0 -1 9 3 3 , H o d d e r and

S to u g h to n , 1998.
J o h n Toland, A d o lf Hitler, D o u b le d ay an d C o ., 1 9 7 6 ,2 cilt.
J o h n W eiss, Ideology o f Death / W h y the Holocaust Happened in Germany?,

HITLER

C h ic ag o Ivan R . D e e, 1996.
Jo h n W e itz , Hitlers Banker, Little, B ro w n , 1993.

BLN M EYEN

J o h n Lees, The N a z i Years, E d . Jo a c h im R e m a k , T o u ch sto n e, 1969.

Jonathan Steinberg, Die Deutsche Bank und ihre Goldtransaktionen u. C. H . Beck, 1999.

J rg G lauser, Von Thule nach Island, N Z Z , 13 Sep., 1997.


J rg e n H o lto rf, D ie Logen der Freimaurer, H e y n e, 1991.
K arl D ie tric h B racher, In tro d u c tio n b y P e te r Gay, The German Dictatorship,
H o lt, R in e h a r t a n d W in sto n , Inc., 1970.
K arl L oew en stein , H itlers Germany, M ac M illan , 1944.
K arlhein z D esch n er, Abermals krhte der H ahn, M o ew ig , 1989.
Klaus P. Fischer, N a z i Germany, A N ew History, C o n tin u u m , N e w York, 1995.
K o n ra d H e id e n , A d o lf Hitler - Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit,
E u ro p a Verlag, Z u ric h , 1936.
K o n ra d H e id e n , The Fhrer, C aroll an d G ra ff P ub. In c., N e w Y ork, 1999.
Laval Parle, N o te s e t M em o ire s R e d ig e s p ar P ie rre Laval dans la cellule,
avec u n e preface d e sa fiile, e t de n o m b re a u x d o c u m e n ts inedits, Les
E d itio n s d u C h ev al A rle, G eneve, 1947.
L. D e .J O N G , Holland Fights The N a zis, Lindsay D ru m m o n d , 1941.
L .H . L e h m a n n , Behind the Dictators, A g o ra, 1942.
L eo n ard M osley, The C at and The Mouse, H a rp e r, 1958.

301

Jo se p h G lau, Judaism in America, U n i. C h ic ag o P R S ., 1976.

Lew is Spence, A n Encyclopedia o f Occultism, C ita d el Press, 1993.


Louis L. Snyder, H itlers Elite, Berkeley, 1990.
L udendorff, Sieg der Wahrheit Der Lge Vem ightung^oikw ane, Berlin, 4.6.1933.
L u d w ig F eu erb ach , The Essence o f Christianity, trans: G eo rg e E lio t, Intr.
K arl B arth , F o rew o rd b y H . R ic h a rd N e ib u h r, H a rp e r a n d R o w , 1957.
M an ly P. H all, Masonic Orders o f Fraternity/The Adepts in the Western Esoteric
Tradition, P a rt F o u r,T h e P h ilo so p h ical R ese arch Society, 3. P rin t, 1995.
M a rtin Lee, The Beast Reawakens, W arn er B o o k s, 1997.
M atild a L uden d o rff. R om und die Nationale Revolution, 4 .6 .1 9 3 3 .

AYTUN

ALTI IM D A L

M e ir K ahane, Tim e To Go Home, N ash P u b ., 1972.


M ek sika D ileri B akanl A klam as: N r. 0 2 9 3 /3 A p ril 2 0 0 0 / F ro m M r.
E n riq u e B uj Flores A m bassador o f M ex ico .
M ete o u la -S p ra ch fu h rer N r. 107690. T R K I S C H v o n v. S e b o tte n d o rtt.
N eu Bearbeitet von Faik Bey-Sade, 1913. W estd eu tsch e B ib lio th e k , Prof.
D r. E d w ard H e rm a n B ch ersam m lu n g .
M ich e l E dw ardes, The D ark Side o f History, Magic in the M aking o f M an,
Stein an d Day, N e w Y ork, 1977.

302

M ich e l H o w ard , The Occult Conspiracy, R id e r, 1989.


M in istry o f F o reig n A ffairs o f th e U .S .S .R ./ G e rm a n F o reign O ffice
D o c u m e n ts / G e rm a n Policy in T urkey (1 9 4 1-1943) D o c u m en ts:
10680. T rk esi iin bkz.: S.S.C.B. D ileri D a ire si/ T rk iy e deki
A lm an Politikas (1 9 4 1 -1 9 4 3 ), H A V A S S , Trkesi: L event K onyar,
E k im 1977,Yaynlayan A y tu n A ltndal.
M ircea Eliade, Schmiede und Alchemisten, K le tt-G o tta , 2. A uflage, 1980.
N esta H . W ebster, Secret Socities and Subversive Movements, E . P. D u tto n and
C o ., N e w Y ork, 1924.
N esta H . W ebster, World Revolution / The Plot Against Civilization, B oston:
Small, M aynard, 1921.
N igel Pennick, Praaical Magic in the Northern Tradition, T h o th Publication, 1989.
N o rb e rt M h le n , The Return o f Germany, H e n ry R e y n e ry C o ., 1953.
N o rm a n Pearson, The 19th Century, 1909.
N o rm a n , C o h n , The Pursuit o f the Millennium, R e v o lu tio n a ry M illenarians
an d M ystical A narchists o f th e M id d le A ges, Tem ple S m ith , 1970.
O sm an l A stro n o m i L iterat r , I R C I C A , ik i cilt, 1997.

O tto Strasser, H itler et M oi, G rasset, 1940.


Paracelsus iin bkz.: A y tu n A ltindal: Paracelsus H ayat ve G r leri,
S R E , C ilt I, Say 3 ,1 9 8 0 , ss. 5 2 -6 1 .
Paul F oster Case, The Masonic Letter, G , M ac o y P ub. M aso n ic S u p p ly C o.
Pertev D e m irh a n , Generalfeldmarschall Freiherr von der G oltz, G ttin g er, 1960.
Peter M atheson , The Third Reich and the Christian Churches, E d in b u rg h , 1981.
P e te r Padfield, Hess, P ap erm ac, 1991.
R . J. Stew art, The Elements o f Prophecy, E L E M E N T , 1990.
R a p h a e l Jo sp e ve Stanley W agner, Great Schisms in Jewish History, C e n te r
fo r Ju d aic Studies, KTAV, 1981.
R a p h a e l Patai, The Jewish M ind, C harles S c rib n e rs S on, 1977.
R e in h a rd F e d e rm a n n , The Royal A r t o f Alchemy, C h ilto n , 1969.
R e n e M assigli, La Turqui D evant La Guerre, M ission A A nkara, 1 9 3 9 -4 0,
P lo n ,1 9 6 4 .
R ic h a rd F ried e n th a l,_/(W H us, heretique et rebelle, C alm an n -L e v y ,T ra d u it de
la llem an d p a r D en ise M eu n ie r, M u n ic h , 1972.
R o b e r t Freke G o u ld , Past Senior Grand Deacon o f England, "The History o f
Freemasonry, Drives from Official Sources, V olum e V I, N e w Y ork, 1887.
R o b e r t G . L. W aite, The Psychopathic G od - A d o lf Hitler, Signet, 1977.
R o b e r t H a m erlin g , 1 8 3 0 -1 8 8 9 , Gedenkblatt z u m

100. Geburtstage, 24

M arz, 1930.
R o b e r t N e u m a n n w ith H elg a K o p p el, The Pictorial History o f The Third
Reich, B an tam B o o k s, 1967.
R o b e r t P. E ricksen , Theologians under Hitler, Yale U n i. Press, 1985.
R o b e r t S. W istric h , The Longest H atred/A ntiSem itism , S ch o c k en B ooks,
N e w Y ork, 1991.
R o b in L ane Fox, Pagans and Christians, P e n g u in , 1986.
R o b in L um sd en, H im m lers Black Order 19 2 3 -4 5 , S u tto n P u b ., 1997.
Rmisches Weltreich und Christentum, H isto ria M u n d i, 1956.
R u d o lf F re ih e rr S e b o tte n d o rtt, Unverffentliches M anuskript, L o n d o n , 1968.
R u d o lf v o n E lm ay er-W esen b ru g g , G e o rg v o n S ch n erer, M u n ic h , 1942.
S. F riedlan der, N a z i Germany and The Jews, P h o n ix , 1997.
Sam uel W M itcham , Jr. W hy Hitler? - The Genesis o f N a zi Reich, Praeger, 1996.

Sebastian HafFner, The Meaning o f Hitler, P h o n ix , 1997.


Sir Isaac N e w to n , Observations upon the Prophicies o f Daniel and the
Apocalypse o f St. John, In tw o parts, p rin te d b y J. D arb y an d T. B ro w n e
in B a rth o lo m e w -C lo se , L o n d o n , M D C C X X X III, Fac. E d . M o d u s
V ivendi /A . A ltm dal an d C o , Z u ric h , 1985.
S p e n c er C .T u ck e r, The Great W ar 1 9 1 4 -1 9 1 8 , U C L Press, 1998.
Steven L. K aplan, Understanding Popular Culture, M o u to n Pu b ., 1984. B u
k itap ta y e r alan H an s U lric h T h a m e rin, O n th e A buse o f H andicraft:
J o u rn e y m a n C u ltu re an d E n lig ten e d P u b lic O p in io n in th e 18 th and

AYTUNQ

AL TI IM DA L

19th C e n tu ry G e rm a n y adli m akalesi.


The Book o f Saints, A Dictionary o f Servants o f God canonized by the Catholic
Church. C o m p ile d b y th e B e n e d ic tin e m o n k s o f St. A u g u stin e s A bbey,
R am sg a te 6 th E d itio n , A an d C B lack, 1989,
The Encyclopedia o f American Religions, Vol. I., J. G o rd o n M e lto n , E ditor,
T riu m p h B o o k s, 1991.
The 19. Century, N o . 8 9 ,T e m m u z 1909.
The Kaisers Memoirs, W ilh e lm II, E m p e ro r o f G e rm a n y 1 8 8 8 -1 9 1 8. English

304

translatio n b y T h o m as R . Ibarra, H a rp e r an d B ro th ers Publishers, 1922.


The Prophecies o f a Paracelsus, R id e r, 1 9 1 5 /1 9 7 4 .
The S S /A lib i o f N ation 1 9 2 2 -1 9 4 5 . G erald R e itlin g e r, V ik in g , 1968.
The War, E d. O u in c y H o w e. D o ro th y T h o m p so rtu n m akalesi: The Tragedy
o f Munich / Let the Record Speak, P o c k e t B o o k s, 1941.
T h o m as Sk elto n H a rriso n , The H om ely Diary o f a D iplomat in the East,
18 9 7 -9 9 , H o u g h to n M ifflin C o m . U n i. Pres. C am b rid g e , 1917.
T h o m as Sow ell, Migrations and Cultures, A W o rld View , Basic B o o ks, 1996.
T im o th y W. R y b ac k , N ew Yorker, 17 T em m u z 2000.
T o m B ow er, Blood M oney, H ie Swiss, The N a zis and the Looted Billions,
P a n , 1997
Turcica, Revue des Etudes Turques, 2 1 -2 3 /1 9 9 1 , PI. I. (Klaus K reiser).
Tiirkiyede M asonluk, A . Erginsoy, Istanbul, 1996.
Understanding Popular Culture / Europe From the M iddle Ages to the 19th
Century, E d. S teven L. K aplan, Insanity and Culture b y H .C . E rik
M id elfo rt, M o u to n Pu b ., 1984.
W .E. Siiskind, D ie Machtigen var Gericht / Nrnberg 1 9 45-6, P aul

List, 1963.

W .H .C . F rend , The Rise o f Christianity, D a rto n , L o n g m an an d T o d d , 1984.


W. W y n n W estcott, The Occult Power o f Numbers, N e w C asile P u b lish in g
C o. In c., C alifo rn ia, 1984.
W alter H o fe r (H rsg), D e r Nationalsozialismus D okum ente

1 9 3 3 -1 9 4 5 ,

Fisher, 1 9 5 7 /7 1 .
W alter Laquer, Europe Since Hitler, P e n g u in , 1982.
W illia m Casey, The Secret W ar Against Hitler, B erk ley B o o k s, 1989.
W illia m L. Shirer, The Rise and Fall o f the Third Reich, S im o n an d Schuster,
1960.
BLN M EYEN

W ilso n Q uarterly, W Q , 1996.

HITLER
305