You are on page 1of 11

PROGRAM INTERVENSI SAINS UPSR 2016

Pernyataaan masalah :
Masalah yang dikenalpasti:

1. murid tidak dapat menguasai fakta sains yang telah dipelajari


dari tahun 3,4 dan 5.Ini menyebabkan mereka gagal untuk
menjawab sekurang-kurangnya 15 soalan yang betul daripada 40
soalan dalam bahagian A.
2) Penguasai murid yang lemah dalam KPS menyukarkan mereka
untuk menjawab soalan no.7 dan 8 dalam kertas 2.
3) murid tidak dapat menguasai fakta sains yang telah dipelajari
dari tahun 3,4 dan 5.Ini menyebabkan mereka gagal untuk
menjawab dengan baik untuk soalan no.1-6.
4) murid cuai dan leka apabila menjawab (hanya membaca
sekali sahaja tanpa atau sekali imbas ).

Rancangan Intervensi:
H/
C
B

PLAN
- Membuat soalan objektif
(aneka Pilihan) berkenaan
topik yang dipelajari semasa

DO
Julai-Sept

CHECK
-Latih tubi topical
-set soalan UPSR
(modul Genius JPN)
-10 soalan setiap hari

pdp samada dari buku teks


atau buku kerja murid
-menegaskan dan
memastikan murid menguasai
soalan-soalan mudah (bhgn B)
seperti menyatakan tujuan,
corak, meramal dan
menyatakan pemboleh ubah
untuk soalan nombor 7 dan 8
-

-latih tubi soalan subjektif.


-1 soalan 1 hari

ACT
-memastikan murid
menjawab dnegan
menyediakan borang
homework
cheacklist.

Membuat soalan objektif

Julai-Sept

(aneka Pilihan)
berkenaan topik yang

-Latih tubi topical


-set soalan UPSR
-10 soalan setiap hari
(modul Genius JPN)

dipelajari semasa pdp

-memastikan murid
menjawab dnegan
menyediakan borang
homework
cheacklist.

samada dari buku teks


-

atau buku kerja murid


-menjawab soalan

-latih tubi soalan subjektif.


-1 soalan 1 hari

dalam modul halus.


-menegaskan dan
memastikan murid menguasai
soalan-soalan mudah (bhgn B)
seperti menyatakan tujuan,
corak, meramal dan
menyatakan pemboleh ubah
untuk soalan nombor 7 dan 8

Membuat soalan objektif

Julai-Sept

-Latih tubi topical


-set soalan UPSR

-memastikan murid
menjawab dnegan

(aneka Pilihan)

-10 soalan setiap hari

berkenaan topik
-Menjawab soalan

(modul HALUS)

menyediakan borang
homework
cheacklist.

modul Halus.
-menegaskan dan
memastikan murid menguasai
soalan-soalan mudah (bhgn B)
seperti menyatakan tujuan,
corak, meramal dan
menyatakan pemboleh ubah
untuk soalan nombor 7 dan 8

Membuat soalan objektif

-latih tubi soalan subjektif.


-1 soalan 1 hari

Julai-Sept

-Latih tubi topical


-set soalan UPSR

-memastikan murid
menjawab dnegan

(aneka Pilihan)

-5 soalan setiap hari

berkenaan topik
-Menjawab soalan

(Modul HALUS)

modul Halus.
-menegaskan dan
memastikan murid menguasai
soalan-soalan mudah (bhgn B)
seperti menyatakan tujuan,
corak, meramal dan
menyatakan pemboleh ubah
untuk soalan nombor 7 dan 8
-

-latih tubi soalan subjektif.


-1 soalan 1 hari

menyediakan borang
homework
cheacklist.

SUBJEK : SAINS
HEADCOUNT ANALISIS
TOV

UJIAN MAC
OTR1

AR1

BIL MURID

GPMP

68

16

41

4.28

BIL MURID

GPMP

68

14

40

4.24

BIL MURID

GPMP

H/C
INTERVENS
I

H/C
INTERVENS
I

H/C
INTERVENS

I
63

15

22

25

4.13

BIL MURID

GPMP

68

10

14

34

4.04

BIL MURID

GPMP

H/C
INTERVENS
I

63

10

19

14

20

BIL MURID

GPMP

H/C
INTERVENS
I

68

13

10

11

33

4.08

AR3

BIL MURID

GPMP

H/C
INTERVENS
I

ETR

BIL MURID

GPMP

H/C
INTERVENS

OTR2

AR2

OTR3

H/C
INTERVENS
I

I
68

MATA
PELAJARAN

SAINS

14

20

39

3.28

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

BIL

TOV

BIL
MURID /
DUDUK
UJIAN
68

0.0

4.4

16

23.5

11.8

27

39.7

41

60.3

4.28

OTR 1

68

0.0

7.4

14

20.6

13.2

28

41.2

40

58.8

4.24

AR 1

63

0.0

1.6

15

23.8

22

34.9

38

60.3

25

39.7

4.13

OTR 2

68

1.5

13.2

10

14.7

14

20.6

34

50.0

34

50.0

4.04

AR 2

63

0.0

10

15.9

19

30.2

14

22.2

43

68.3

20

31.7

3.70

OTR 3

68

13

48.5
#DIV/
0!
0.0

3.91

68

51.5
#DIV/
0!
100.0

33

ETR

16.2
#DIV/
0!
57.4

35

14.7
#DIV/
0!
17.6

11

19.1
#DIV/
0!
20.6

10

AR3

1.5
#DIV/
0!
4.4

KATAGORI

KELOMPOK MURID
1. MOHD SARIF MUHDI B.MOHD
AS SAYUTI
2. MOHD HAZIQ B.YUSOF
3. MOHD ASWINN BIN YUSUP
4. NURSYAHIDAH BT KAMAL

GRED
PENCAPAIAN
B

0
14

BIL
MURID
10

0
12

0
39

LULUS

0
68

PROGRAM

KPI

1.LATIH TUBI
MODUL GENIUS

Keputusan
Percubaan
UPSR 2016

2. LATH TUBI
MODUL UPSR

0
0

TARIKH
PELAKSANAAN
JULAI-SEPT

GPMP

#DIV/0!
3.28

5. SITI NORWARDINA BT
SAMINA
6.SITI AFIYAH BT ARIFUDIN
7.KRESTIN VERA RAMBONG
8. MOHD AFIQ FAUZI B.ALPA
9. NUR AMIRAH SYAFIAH
10. NURULIZZATI BT ABD
AWING
KELOMPOK MURID
1. NUR RAYAH BT MUSTAPA
2.ROSAIFULNIZAM
3.ADINURKIZA
4.NUR AFIQAH
5.NUR SHAKIERAH
6.NURUL AISYAH
7.SHARONIKA
8.SAZLIANA
9.SYRIL
10,MOHD AIZAM
11.SITI MUNIRAH
12.NURUL IZA HERINA
13.SAKINAH SYAZWANI
14.NORZILAH
15.SITI NURUL ALFISHAH
16.MOHD SHARUL
17.MOHD ALHAFIZ
18.BURAIDAH VOO

GRED
PENCAPAIAN
C

BIL
MURID
19

PROGRAM

KPI

1.LATIH TUBI
MODUL GENIUS

Keputusan
Percubaan
UPSR 2016

2. LATH TUBI
MODUL UPSR

TARIKH
PELAKSANAAN
JULAI-SEPT

19.SYAZWANA ABD KARIM

KELOMPOK MURID
1.MOHD AZMIL
2,MOHD HELMI
3.AFENDY
4.MOHD ISHAR
5.MOHD SHAWAL
6.SITI NORFAIZIRAH
7.ADIE HAFSYAMIEZAM
8.SITI JURAIDAH
9.AIN AZWANI
10 MOHD AIDILHA
11.JURIZWAN
12 SUZILAWANA
13 EZATY RAHMAWATI
14.MOHD HAMZI

KELOMPOK

GRED

GRED
PENCAPAIAN
D

BIL
MURID
14

BIL MURID

PROGRAM

KPI

1.LATIH TUBI
MODUL HALUS

Keputusan
Percubaan
UPSR 2016

PROGRAM

KPI

TARIKH
PELAKSANAAN
JULAI-SEPT

TARIKH

MURID
PENCAPAIAN
1. SITI
E
NORFAIZAH JIMIT
2.MOHD IKHWAN
B ROMAZAH
3.NUR ZULAIKHA
4.NORHAIDAWATI
AWANG
5.ANASARI
6.IVAN
7.SITI AYUNI
8.MOHD HAZIQ
9.SYAFIKA
DARMANCHA
10.NURSAKINAH
11.ISMA
12.MAHAYU
13 MUHD YASSIN
14 RINDIANI
15 SURAHATIKA
16 MARNIUS
17 MOHD HIZAMI
18MOHD
SHAFRIN
19 SITI 20
NORFAIZAH AROK

20

1.LATIH TUBI
MODUL HALUS

Keputusan
Percubaan UPSR
2016

PELAKSANAAN
JULAI-SEPT