You are on page 1of 1

Tahun 3 Bijak.

Bahasa Malaysia.

Minggu : 34.

Tarikh : 27 Sept 2016.

Masa :9.00 – 10.00 pagi.

Hari : Selasa.

Jumlah Murid : 31 orang.

Tema : 10. Sains,Teknologi dan Inovasi.
Standard
Pembelajaran

Subtajuk : Sains dan Teknologi.
Mari baca.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea
dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea
utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.

Objektif
Pembelajaran
Kriteria Kejayaan

Aktiviti

Penilaian
EMK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1.
Membaca teks petikan Terowong Smart.
2.
Menulis surat kiriman kepada rakan berdasarkan idea utama.
i.Membaca teks petikan Terowong Smart.
ii.
Menyatakan kegunaan terowong.
iii.
Menulis 3 perenggan surat kiriman.
Membaca teks petikan Terowong Smart.
2. Menyatakan maklumat tersurat.
3. Menyatakan kegunaan terowong.
4. Menulis 3 perenggan surat kiriman.
Soal jawab, membaca, menulis dan menyelesaikan tugasan.

Nilai Murni

Kemahiran berfikir : mengenal pasti.
Kontekstual
: memindahkan.
Kemahiran pelbagai : interpersonal.
Tanggungjawab.

B. Bantu Belajar

Buku teks, papan putih, buku aktiviti dan buku latihan.

Kehadiran

__ daripada 31 orang murid tidak hadir.

Penilaian

__ daripada __ orang murid dapat membaca teks petikan dan menulis 3
perenggan surat kiriman.
Murid yang telah menguasai diberikan aktiviti pengayaan. Murid yang tidak
menguasai diberikan aktiviti pengukuhan.
Murid LINUS :
1. Muhammad Hazizul Hairie bin Abdullah. (Konstruk 3)
Aktiviti :
1. Membaca dan menulis suku kata tertutup.

Refleksi/impak
LINUS

Catatan