You are on page 1of 3

PENGIRAAN ZAKAT PENDAPATAN

LANGKAH 1

Klik TAKSIR di menu UTAMA (HOME) dan pilih menu ZAKAT PENDAPATAN

ATAU Pilih ZAKAT PENDAPATAN di Sub Menu TAKSIR

LANGKAH 2

Paparan di bawah akan dipaparkan

Terdapat DUA(2) jenis kiraan ZAKAT PENDAPATAN

Jumlah Perbelanjaan  Jumlah Zakat Setahun = Jumlah Pendapatan Layak di Zakat X 2.Lihat lampiran 1 (Senarai Agensi)  Jumlah Perbelanjaan = Hasil TAMBAH maklumat perbelanjaan tahunan di atas Jumlah Zakat Pendapatan (Dijana oleh sistem)  Jumlah Pendapatan Layak di Zakat = Jumlah Keseluruhan . pengiraan zakat boleh disimpan untuk dijadikan rujukan.LANGKAH 3  Masukkan maklumat zakat pendapatan (Tanpa Tolakan) Kaedah Kiraan  Pilih Tahun Haul Amaun Nisab akan dipaparkan berdasarkan pilihan Tahun Haul Maklumat Pendapatan Tahunan  Gaji Bulanan Gaji Tahunan akan dikira berdasarkan gaji bulanan yang dimasukkan  Pendapatan lain (Jika Ada) Jumlah Keseluruhan akan dijana oleh sistem Jumlah Zakat Pendapatan (Dijana oleh sistem)  Jumlah Pendapatan Layak di Zakat = Jumlah Keseluruhan  Jumlah Zakat Setahun = Jumlah Pendapatan Layak di Zakat X 2.5%  Jumlah Zakat Bulanan = Jumlah Zakat Setahun / 12 bulan * Pengguna yang berdaftar. .5%  Jumlah Zakat Bulanan = Jumlah Zakat Setahun / 12 bulan * Pengguna yang berdaftar.  Masukkan maklumat zakat pendapatan (Dengan Tolakan) Kaedah Kiraan  Pilih Tahun Haul Amaun Nisab akan dipaparkan berdasarkan pilihan Tahun Haul Maklumat Pendapatan Tahunan  Gaji Bulanan Gaji Tahunan akan dikira berdasarkan gaji bulanan yang dimasukkan  Pendapatan lain (Jika Ada) Jumlah Keseluruhan akan dijana oleh sistem Maklumat Perbelanjaan Tahunan  Diri Sendiri Ditetapkan sebanyak RM9000  Isteri (Jika Ada) Ditetapkan sebanyak RM3000 untuk seorang Anak (Jika Ada) Ditetapkan sebanyak Rm1000 untuk seorang  IbuBapa (Jika Ada) Pemberian untuk setahun  Potongan KWSP (Jika Ada) Ditetapkan sebayak 11% daripada Gaji Tahunan  Caruman Berzakat (Jika Ada) Klik Maklumat Lanjut . pengiraan zakat boleh disimpan untuk dijadikan rujukan.

LAMPIRAN 1 .SENARAI AGENSI (CARUMAN BERZAKAT) .