You are on page 1of 213

1

2

3

NW KODE
NAMA Dra. Siti Nur Wahyuningsih,
X
XI
8
XII
JML
8

4 5 6 7 8 9### 11 12 13 14 15 16
NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17 18 19 20 21 22 23 24

SENIN / JAM KE
1 2 3 4 5 6

7

8

SELASA / JAM KE
9

10 11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

15

TF TF

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

13 13

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

.

25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

/ JAM KE

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

RABU / JAM KE
9

10

0

1

2

3

4

5

6

KAMIS / JAM KE
7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

50 51
JUM`AT / JAM KE

8

9

10

0

1

2

TF TF

14 14

.

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 JUM`AT / JAM KE 3 4 SABTU/JAM KE 5 0 1 2 3 4 5 6 SENIN / JAM KE 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 .

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

MM NIP. Sriyadi.19560703 198203 1 011 .1 Drs.

.

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99###### SELASA / JAM KE 1 2 3 4 5 6 7 ############ 106 RABU / JAM KE 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 KAMIS / JAM KE 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 .

1 1 1 1 1 1 1 1 .

.

.

.

107 108 109 110 111 112 KAMIS / JAM KE 6 7 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 JUM`AT / JAM KE 8 9 10 0 1 2 3 SABTU/JAM KE 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 .

.

.

.

.

MMB. 9 10 137 .127 128 129 131 134 KY.

MMB. .KY.

SENIN / JAM KE 1 X XI XII 2 3 4 5 6 7 8 SELASA / JAM KE 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 0 000 0 0000000000000 0 000 0 0000000000011 0 000 0 0000000000000 X XI XII 1313 0 0 .

0 0 .

.

.

.

SELASA / JAM KE 7 RABU / JAM KE 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 KAMIS / JAM KE 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 JUM`AT / JAM KE 8 9 10 0 1 2 3 4 SABTU/JAM KE 5 0 1 2 3 4 5 6 7 0000000000000000000000000000000000 0 0000000000 1100000000011110000000000000000000 0 0000000000 0000000000000000000000000000000000 0 0000000000 TFTF 1414TFTF 0 4 0 4 0 0 0 0 .

0 0 0 0 4 4 0 0 .

.

.

.

BTU/JAM KE 8 9 10 00 0 00 0 00 0 0 0 0 8 0 .

0 0 .

.

Telp. 57137 Web-Site :www. Tarumanegara. E-mail : info@smkn9-slo. Untuk mengampu mata pelajaran pada Kompetensi Keahlian / Paket Keahlian No Kelas Mata Pelajaran 1 X #N/A 2 XI #N/A 3 XII #N/A Paket Keahlian #N/A Total Jam Mengajar Rincian Jam Mengajar : Hari Kode Jam Ke 00 0 1 2 3 4 5 6 Jam Ke / Kelas XI 7 8 9 10 11 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 XI XI XI MM MM KY B B XI KY 9 10 11 00 0 Se ni n Kelas Mapel Ruang Se la s a Kelas Mapel BIN BIN BIN BIN Ruang 13 u Kelas 13 TF TF XI XI XI MM MM KY B B XI KY BIN BIN BIN BIN Ruang 14 Ra b Mapel am is Kelas 14 TF TF 1 . Banjarsari.id SURAT TUGAS Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMK Negeri 9 Surakarta pada Semester Tah memberikan tugas kepada : Nama NIP : #N/A : #N/A Golongan/Pangkat Kode Guru : #N/A : NW A.id.sch.sch.Lampiran 4 Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta Nomor :- Tanggal 0 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMK NEGERI 9 SURAKARTA Jl. Banyuanyar. smkn9-solo. (0271) 716320 Surakarta.

.00 WIB.15 WIB.30 WIB. KBM Jam ke-00 dimulai pukul 05. Tugas lain selain mengajar (Tugas Tambahan) w #N/A Demikian Surat Tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawa Catatan : 1. KBM Jam ke-0 dimulai pukul 06. 3. Upacara dimulai pukul 07. 2.00 WIB.Mapel Ruang Ju m at Kelas Mapel Ruang Sa bt u Kelas Mapel Ruang Total Jam Mengajar - 4 B. 4. KBM Jam ke-1 dimulai pukul 07.

Nomor Urut SK : #N/A Tahun Pelajaran #N/A NW n Jml Jam #N/A 4 #N/A 4 Jam Ke / Kelas XII 2 3 4 5 6 7 8 Jml 9 10 11 Jam 0 - 4 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

- - - wab. Kepala Sekolah. Surakarta. 0 NIP. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

A/SMK. BANGKIT BUDIARTO NIP 19630520 199512 1 002 .09/2016 Tanggal 1 Juli 2016 Semester GANJIL Tapel 2016/2017 Nama Kasek Drs.Lampiran 3 : Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta Nomor 800/606.

Mohon diisi Dulu .

SENIN / JAM KE KODE/ RUANG BIG NO PK. KEAH LIAN 9 DY Hal 47 / 213 .xlsx SY SY RD RD DPR R TLG MA BIN DDD BJW DE DE DE DE DDD AI PBH AI BJW PKN DE PKN MA MA MU MU BIN LAP 1 BIN R R SL R SL R SL R SL R SL R R SL1 1 1 1 1 1 SL1 SL1 PBH DPR LAP LAP LAP 1 1 1 L L L B B KOM KOM KOM TE1 TE1 1 1 1 PKM DKR PWB PWB PWB PWB SYI SYI YN YN YN PN PN PN PN L L UP BU BU BU EW EW MU MU -5 AK AK AK PW PW ED ED MAT GBR DKR GBR DKR GBR DKR PBH DKR L L R R R R R R R IPA2 IPA2 TLG TLG TLG TLG TLG TLG TLG SOP KODE MAPEL PBH UP EW EW DE DE DE DE DE DE DE UP -4 RN RN SM SM DP DP KODE GURU KODE MAPEL -3 SDI PO PO AG AG AG DO DO GBR UP WJ WJ WJ -2 BJW B B B B B TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 -1 BPK DPR DPR DPR DPR DPR BJW DPR 16 DPR DPR DPR DPR DPR BJW MAT SIN DPR SIN 16 B B B B B B B B SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 KODE GURU MMB B B B B TE1 TE1 TE1 TE1 TT 0 10 BS BS DH DH TT 00 AW PR PR PR WN WN SN SN SN SN BS BS RUANG RUANG 7 X 09/27/2016 AI TT PDS MMA -10 -11 KODE MAPEL KODE GURU X AI TT RUANG 6 -9 B KY B KY B KY B KY B KY 1 1 1 1 1 UP ED ED TT DKR LG 3 SOP X SL 3 SBU 5 X -8 3 RUANG 4 -7 3 KODE MAPEL KODE GURU 3 GBR TEB 3 DKR X -6 DPR RUANG 3 TF UP DP DP RW RW KODE MAPEL KODE GURU TF SOP TEA TF BIN X TF BIG 2 MAT RUANG KODE GURU -5 PKN KODE MAPEL GBR KY -4 SELASA / JAM KE UP MU MU WN WN SN SN SN SN SN SBU X -3 PDS 1 -2 PKN KODE GURU -1 BIN TK.JADW SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 B B B B B B B B B MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 AI AI -7 -8 -9 -10 00 PBH PBH DDD 10 DDD MAT 10 B KY B KY B KY B KY 1 1 1 1 DKR PKN PKN SIN 11 11 2 BIN BIN BIG AI AI BJW B B B B TE2 TE2 TE2 TE2 BJW 11 AW BPK DDD WS 11 BIG MAT TF TT TH TH DDD BIG PBH PBH SDI BIG PBH 11 DH DH TT ZM ZM PBH BJW 11 DY DY SS B TE1 BIN AI 2 -1 PW BIN AI 2 0 PKW -6 MAT POK POK POK SDI SDI L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA R R R R 2 2 2 2 2 2 TLG TLG TLG TLG SDI SDI SKM SKM PKM PKM PKM YN YN YN YN YN YN RK RK RK L L L L L B B B B KOM KOM KOM KOM KOM MM3 MM3 MM3 MM3 2 2 2 2 2 DY DY MN MN PN PN PN PN file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.

JADW
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

TKJB

AZ EW EW

L IPA
1

JDS
15

LAP LAP LAP
2
2
2

NA

PAB

GBR

GBR

POK

15

BU BU BU

POK

BIN
SIN

AI

POK

BIN
SIN

AI

DO DO DO
PO PO PO
GBR

4

B
MM3

BJW

MAT
SBU
BIN

4

-1

BIN

PDS

PDS

0

HP

BJW

MAT
SBU
BIN

GBR

UP PR PR PR MA MA AZ

PWB

MAT
PKW
BIN

GBR

B
B
B
B
B
B
B
B
B
TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-10 00

R
R
R
SL2 SL2 SL2

20

PKW

PKW

IPA

IPA

SIN

SIN

SDI

22

22

22

22

L
KOM
1

WN WN ED ED

IN

IN

IN

IN

DPO

DPO

DPO

23

23

23

23

23

23

23

MAT

BIG

23

WN

13

SIN

SIN

MAT

MAT

AI

PKN

AD AD TH TH MN MN WS WS

BJW

BIG

POK

22

2

POK

22

BPK

LAP LAP LAP
2
2
2

DPO

AK

POK

JW BU BU BU SS SS BM BM RW RW

PKN

AY AU AU AU AU AU AU AU

PWB

MAT
PKW
BIN

GBR

PY PY PY PY MA MA

MAT

22

PWB

BIN
BPK
PKW

15

MAT

UP AY

22

PWB

BIN
POK

15

GBR

PBH

15

BIG

KODE
GURU

22

26

15

DDD

PBH
BIG

PAB
22

BPK

PAB
22

26

18

DDD

DDD
PAB
DDD

PAB

PAB
22

26

PKW

SKM

SKM

SDI

DDD

GBR

POK

PKN
SDI

SDI

PAB
GBR

SDI

POK

SBU

BJW

SBU

BJW

POK

PKN

POK
SIN
22

KODE
GURU

09/27/2016
14
X

UP WS WS NA NA NA BM BM WI

22

RUANG

20

26

18

20

20

-9

B
B
B
B
B
B
MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3

18

20

20

-8

18

VA

RUANG

KODE
MAPEL

26

VA

R
R
R
R
DES DES DES DES

-7

SS SS DP DP EW EW RW RW

FIS

TKJA

KODE
MAPEL

26

UP ER ER ER ER AR AR VA

16

-6

FIS

X

TBB

26

13

16

SOP

13

X

LAP LAP LAP
1
1
1

13

16

-5

PR PR PR WI TB TB DR DR MA MA

13

16

SIN

12

0

13

16

SOP

KODE
GURU

00

16

16

IPA

RUANG

R
GA

15

SOP

KODE
MAPEL

R
GA

15

PPW

TBA

15

SR NA NA SM SM

R
GA

IPA

X

15

SJ

PKM

11

15

UP MA MA SJ

R
GA

PKM

KODE
GURU

15

R
GA

BPK

RUANG

15

R
GA

B AN B AN B AN

PPW

KODE
MAPEL

-4

AK AK AK SIW SIW
PO PO
DO DO
NR NR NR U
U
DO DO

MAT

DKV

UP

DPO

X

-3

L
L
L
L
L
12 KOM KOM KOM KOM KOM
2
2
2
2
2

PKM

10

15

MAT

KODE
GURU

-2

12

DPO

RUANG

-1

12

SDI

KODE
MAPEL

15

-10 -11

12

DPO

AN

15

PDS

X

15

-9

PAB

RUANG

9

15

-8

UP DR DR ES ES RK RK RK YN YN

KODE
MAPEL

KODE
GURU

-7

PKM

MMC

-6

MAT

X

-5

PDS

8

-4

LAP LAP LAP
1
1
1

RUANG

KODE
GURU

-3

SDI

KODE
MAPEL

-2

SELASA / JAM KE

BIN

MMB

-1

DPO

KODE/
RUANG

POK

X

SENIN / JAM KE

PK.
KEAH
LIAN

MAT

7

TK.

BIN

NO

L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA
1
1
1
1
1
1
1
1

TB TB

AI WS WS TH TH NA

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx

25

STP
T

Hal 48 / 213

JADW
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MMA

UP

PDS

PAB
PDS

BPK

PKW

PTB

SBU
3

3

3

B
KY2

DC

BJW

PKW

BIN

BPK
SBU
3

3

3

TM

PAB

PWR

PWR

PBH

PBH

BTU

BTU

BTU

SA SA SA SA SA RM RM ZM ZM
RM RM RM RM RM SA SA DH DH

B
B
B
B
B
B
B
B
B
TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 TE4

MAT

SLD

SLD

SLD

SLD

SDM

JU

B
B
B
B
B
B
B
SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2

5

PPE

PPE

PPE

PPE

PPE

HM HM HM HM HM HM HM HM
KI KI KI KI KI KI KI KI
PPE

PAB
8

SDM

PAB
8

4

WJ WJ WJ SLH SLH SLH SLH
WU WU WU R
R
R
R

PPE

BIN

SW SW

B
B
B
B
B
B
B
B
LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1

RT RT RN RN

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx

POK

LAP LAP LAP
5
5
5

MR

BIN

PKN
SOP

MAT
BIN
3

BIN

MAT
BIN

BMD

PAB
MAT

3

TF

POK

PKN
SOP

POK

SIN
SOP

PKM

PKM

PDS

SIN

BJW

PKW
PKM

PKM

3

SDM

BJW

3

PPE

BIN

POK

PAB
PTU
PWR

BIN

MR MR TS TS WI SS SS

TF

-1

RY
IR

IY

TF

0

PR PR PR

ID NW NW

MAT

BIG
PTU
PWR

DDD

DDD
BPK

POK

BIG
PTU

PTU

PTU
BTU

AY

IY

BIN

AB AB

-10 00

B
TKJ
3

TF

PKW
IL

25

TF

5

IL

25

TF

5

IL

25

TF

5

IL

25

POK

MAT

SG SG
RK RK

25

-9

LAP LAP LAP
3
3
3

5

B
B
B
B
B
B
LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1

-8

SR

5

8

-7

IY

5

8

-6

IY

MAT

8

-5

PE PE PE NA

5

HM HM HM HM HM HM
AS AS AS AS AS AS

25

-4

LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5

SS SS

-3

AU AU AU AU AU AU AU AY

TM TM

PPL

RUANG

4

PPL

KODE
MAPEL

4

PPL

ID

4

SM SM SS SS RT RT

PPL

UP

5

4

25

PKW

5

ID

4

25

BTU

BIG

MAT

4

BMD

4

PKW

BIG

SIN
KBM

4

UP TM

KODE
MAPEL

BTU
PKN

4

WI MR MR DC

-2

BIG

KODE
MAPEL

TS TS MG MG ID

PKN

UP

-1

BTU

BIN

SBU

BIN

SBU

POK

B
B
B
B
B
B
B
B
B
TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 TE3

BTU

RUANG

KODE
GURU

09/27/2016
21
XI

25

PPL

LG

25

JAR JAR JAR JAR JAR DHJ DHJ SA SA
R
R
R
R
R
A
A RR RR

BMD

XI

25

KODE
MAPEL

KODE
GURU

0

MAT

UP

RUANG

20

25

PPL

SL

25

RY RY RY RY SK SK SK SK SK
IR IR IR IR GS GS GS GS GS

PAB

XI

25

B
B
B
B
B
B
B
B
B
KY2 KY2 KY2 KY2 KY2 KY2 KY2 KY2 KY2

RUANG

19

25

KBM

UP

KODE
MAPEL

KODE
GURU

00

BIG

TEB

8

25

PKW

XI

8

SIN

25

KODE
GURU
18

8

-10 -11

BTU

TEA

8

RUANG

KODE
GURU
XI

8

-9

UP TB TB AB AB DR DR ED ED NA

RUANG

17

8

BTU

KY

-8

SBU

XI

-7

KODE
MAPEL

KODE
GURU
16

-6

BMD

TKJC

-5

PKW

X

-4

KBM

15

-3

LAP LAP LAP
2
2
2

RUANG

KODE
GURU

-2

POK

KODE
MAPEL

SELASA / JAM KE

PKW

TKJB

-1

KBM

KODE/
RUANG

PKW

X

SENIN / JAM KE

PK.
KEAH
LIAN

POK

14

TK.

SBU

NO

8

DD DD DD DD
SO SO RH RH RH
IL IL IL IL

Hal 49 / 213

JADW
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

09/27/2016

PKW

PKW

PAB

12

L
KOM
2

AJ
TA3

BIG

FIS

12

B
MM1

DO
PO

MAT

MAT

BIN

BIN

20

20

20

20

20

20

DDD

SBU

TS TS SW SW MR MR

SBU

BIG

BIG

FIS

12

DMU

BIN

PCD

B
B
B
B
12
MM1 MM1 MM1 MM1

B AN

PKW

NN

BPK

SIN

SIN

MAT

SBU

POK

DMU

BIN

AD AD WA WA

BIG

POK

DMU

POK
IL

SBU

POK

KFD

MAT

KFD

MAT
IL

BJW

A3D

-1

SO
YN

TS TS SW SW RW RW SD

CSR

CSR

DKV

DKV

POK

IL

PCD

POK

13

MAT

BJW
A3D

A3D

A3D

A3D

KFD

BIN

PAB

13

PCD

PAB

13

PKN

DKV

KFD

BIN
BMD

PAB

13

PCD

KFD

KFD

KFD

SIN

SIN
KFD

SBU

SBU

PKN
PDS

PDS

13

14

PBI
R
DES

14

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx

PBI

PBI

PBI

ER ER ER ER ER ER ER ER
EM EM EM EM EM EM EM EM

ER

PPO

19

SBU

BIN

19

SBU

BIN

19

PBI

MR MR

19

PBI

JU MG MG ES

19

PBI

UP RH RH RH BM BM JU

19

PBI

BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SIN

EM
IN

SIN

NN NN AB AB DY DY TS TS

PKW

EM EM EM EM EM EM EM EM EM
IN IN IN IN IN IN IN IN IN

PKW

14

PBI

L
L
L
L
L
L
L
IPA1 IPA1 IPA1 IPA1 IPA1 IPA1 IPA1

PBI

B
B
B
B
B
B
B
B
B
DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV

PBI

KODE
MAPEL

LAP LAP LAP
4
4
4

BIN

TBB

0

B
B
B
B
B
B LAP LAP LAP
MM MM
MM1 MM1 MM1 MM1 1
1
1
1
1

IL

BIN

XI

HT HT HT HT WR WR WR WR WR
MD MD MD MD NS NS NS NS NS

PAB

27

26

20

PKN

KODE
GURU

B
B
B
B
MM1 MM1 MM1 MM1

PKN

RUANG

-10 00

RH RH RH NW NW NN NN NA

PBI

KODE
MAPEL

-9

ID

MAT

TBA

-8

DD DD DD DD
IL IL IL IL

JS

MAT

XI

-7

12

JS

IPA

26

UP

-6

12

20

PBI

KODE
GURU

-5

12

AH AH AH AH AH
DC
SB SB SB SB SB

PBI

RUANG

-4

14 B AN B AN B AN B AN B AN 14

KGF

KODE
MAPEL

-3

14

PBI

DKV

-2

14

IPA

XI

-1

14

KGF

25

UP

0

PKN

RUANG

00

12

12

UP MR MR DM DM

KODE
MAPEL

KODE
GURU

-10 -11

14

12

KGF

AN

14

12

PBI

XI

13

-9

L
L
L
L
KOM KOM KOM KOM 12
2
2
2
2

PBI

RUANG

24

13

-8

UP PN PN PN PN TM TM TM DC

KODE
MAPEL

KODE
GURU

13

POK

MMC

13

SKM

XI

13

SKM

23

13

SELASA / JAM KE

BIN

KODE
GURU

PKN

RUANG

MAT

KODE
MAPEL

KGF

MMB

-7

JU HW HW TS TS

PBI

XI

-6

PCD

B
B
B
B
B
B
MM MM MM MM MM MM
1
1
1
1
1
1

POK

22

-5

PCD

RUANG

UP JU

-4

PCD

KODE
MAPEL

KODE
GURU

-1

PCD

-3
TA2

MMA

-2
TA2

KODE/
RUANG

MAT

XI

SENIN / JAM KE

PK.
KEAH
LIAN

BIN

21

TK.

POK

NO

Hal 50 / 213

JADW
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

TEB

09/27/2016

FI

FI

FI

HE HE HE HE
RH RH RH JW MA MA
MD MD MD MD

KDT

KDT

RBJ

-7

-8

BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB
2
2
2
2
2
2
2
2

MAT

MAT

BIG

BIG

PAB

FI

HS HS HS HS HS HS HS HS

KTE

SOJ

2

PKN PKN BTU BTU BTU
24

24

DS

B
B
B
B
B
B
B
TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 TE4

BIG

ADS

ADS

ADS

ADS

SOJ

BTU

DS

PWR

WI

B
B
B
B
B
B
B
TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 TE3

B
TE3

DS

NS

NA

NA

DP

DP

PWR

4

TNN

PAB

4

TNN

SIN

ZM
SA

SIN

JAB JAB JAB RRJ RRJ JAS JAS
S
S
S
A
A
A
A

4

BTU BTU PW PW
R
R

RT

26

2

ZMR ZMR ZMR ZMR ZMR ZMJ ZMJ
M
M
M
M
M
A
A

L IPA
2

LAP LAP LAP B
B
B
B
B
B
3
3
3 KY3 KY3 KY3 KY3 KY3 KY3

BIG

HW HW

WA

BIN

2

2

PTS

2

2

B
TKJ
1

PTS

RW RW NA

PTS

IY WA WA

TF

PTS

IY

BPK

UP GS GS NN NN

BIG

FKK

26

MAT

FKK

26

MAT

FKK

26

BIG

26

B
B
B
KY3 KY3 KY3

24

DW DW RY RY IR IR
AM AM IR IR RY RY
FKK

26

SR PE PE PE

CSA

26

DW DW DW
AM AM AM

FKK

JS

CSA

PAB

JS

POK

PAB

IY

CSA

PAB

IY

POK

BJW

UP RT RT

24

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
TKJ TKJ TKJ TKJ
TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ
TKj1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

POK

MAT

KODE
GURU

BIG

24

BIN

PAB

FI

24

BIN

PAB

JU DC ES ES ES

SOJ

PKN

JU

SOJ

PKN

24

24

2

KTE

FI

BPK

HW HW TM TM TM JW DY DY

24

24

BBB
1

22

24

24

-1

ID

24

24

0

BMD

PAB

AZ

PAB

AZ

BPK

IY

POK

IY

24

24

2

-10 00

KTE

BJW

MAT

SKM

SIN

23

MAT

BMD

SIN
SKM

ID

23

-9

23

B
B
TKJ TKJ
2
2

24

UP

-6

17

B
B
TKJ TKJ
2
2

KODE
MAPEL

-5

17

SJ DC

POK

22

-4

17

SJ

POK

RBJ

RBJ

RBJ

FI

RUANG

RUANG

22

-3

17

UP RD RD

KODE
MAPEL

-2

17

KODE
GURU

KODE
GURU
XII

9

9

-1

17

18

KODE
MAPEL

0

17

18

RUANG

33

9

9

00

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
LAP LAP LAP
TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RUANG

KODE
MAPEL

-10 -11

MAT

TEA

9

ST

KODE
MAPEL

KODE
GURU
XII

9

UP AB AB ST

RUANG

32

9

PKW

KY

-9

MAT

XII

TKJC

-8

BIN

31

XI

TKJB

-7

BIN

30

XI

-6

SKM

RUANG

29

-5

MAT

KODE
MAPEL

KODE
GURU

-4

PKW

TKJA

ST

SKM

XI

UP ST

SKM

28

-3

LAP LAP LAP
3
3
3

RUANG

KODE
GURU

-2

KDT

-1

SELASA / JAM KE

KDT

SENIN / JAM KE
KODE/
RUANG

SKM

PK.
KEAH
TBB
LIAN

SBU

TK.
XI

SBU

NO
27

ED

ED

BIG BIG
BPK POK POK POK PAB PAB BIN BIN
16

LAP LAP LAP
5
5
5

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx

16

16

16

16

SBU
16

16

16

Hal 51 / 213

xlsx BPK 17 GS L L L L L L B B B B KOM KOM KOM KOM KOM KOM MM2 MM2 MM2 MM2 1 1 1 1 1 1 A3D 17 IL DKV 17 IL A3D 17 B B B B B B MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 A3D JS SW SW DP DP B MM2 A3D 11 AJ KPM 11 AJ A3D 11 AJ KPM 11 PGB 11 AJ PH PH PH PH SO SO SO SO PGB AL PGB AL SY SY PH PH TPA 14 9 DMI PKW MAT 14 9 TPA BIN MAT 14 PH 9 A2D UP RW RW JS BIN PKW 14 A2D 11 BPK POK POK POK 10 UP WA WA NT NT AW AL 11 KPM PKW 10 RA RA WN WN PGB 10 9 PKN 10 11 KPM KPM KPM KPM KPM PCD 10 9 AL DKV KODE MAPEL SW AL DKV DKV B SL2 AL DKV XII 10 9 DKV 40 UP NT NT WS WS DM DM 9 DKV KODE GURU 6 9 KGF RUANG B B B B B B B B LAP LAP LAP MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 5 5 5 A2D KODE MAPEL 9 KGF AN 9 A2D XII 6 UP MN MN SO SO SO SO SO SO SO SO DS DS DS AW RT RT TB TB KGF 39 6 7 A2D KODE GURU 6 MG MG HW HW ES ES RA RA KGF RUANG 6 7 PAB KODE MAPEL 6 7 BIN MMC SLH R 7 PAB XII 6 -1 7 BIN 38 6 0 7 PAB KODE GURU -10 00 7 MAT RUANG -9 7 PKW KODE MAPEL -8 7 PKN MMB -7 7 BPK XII -6 7 MAT 37 -5 7 PKW KODE GURU -4 7 SIN RUANG -3 7 BIN KODE MAPEL -2 7 BIG MMA -1 WS WS DR DR HW HW RT RT L L L L L KOM KOM KOM KOM KOM 1 1 1 1 1 SBU XII 0 7 PCD 36 00 7 SIN KODE GURU -10 -11 JS SW SW RT RT WS WS BIN RUANG -9 BIG KODE MAPEL UP JS -8 AP AP AP AP AP WJ WJ WJ WJ WJ SBU LG 6 -7 BIG XII 6 MAT 35 6 BIN KODE GURU 6 BIG RUANG UP ES ES ED ED -6 SIN KODE MAPEL -5 MAT SL -4 PAB XII -3 SELASA / JAM KE BIG 34 -2 MAT KODE GURU -1 BIN KODE/ RUANG BIG PK.JADW SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SENIN / JAM KE RUANG 09/27/2016 SLR BIN MAT BIN MAT PKN SIN PKN SIN SNR SNR SNR BIG SNR BIG SNR PAB MAT MAT BIN BIN SIN SIN PKN PKN SBU SBU PAB PAB PKW PKW MAT 17 17 17 UP SW SW NS NS NN NN 19 19 19 19 19 19 PAB DMI DMI PGB PAB DMI KPM KPM KPM SBU DMI PKW PAB KPM SY RK R MM SBA SBA SBA SBA SBA IK H H H H H IS ES IK IS IK IS IK IS IK IS PAB 17 10 B AN B AN B AN B AN B AN B AN B AN B AN B AN B AN 17 HT HT HT HT WR WR WR WR WR WR NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS SD B B B B B B B B B B DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182. MAT NO 19 Hal 52 / 213 . KEAH LIAN SIN TK.

Kepala SMK Negeri 9 Surakarta. MAT -10 00 0 21 PBC PBC -9 PBC BIG 21 PBC PAB 21 PBC PAB 21 BIG IY BIN PBC PBC PBC PBC PBC PBC PBC NT PBC DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA PBC 11 PKW PKN PKN KPT RA KPT RD RD RD RD RD RD MG MG KPT 21 KPT BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KPT PT PT MR MR PT PT PT PT TBJ TBJ JAN B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 B TKJ 2 L L L L KOM KOM KOM KOM 2 2 2 2 JS HW HW 8 5 5 5 5 DS DS DS POK HA HA HA HA JW JS POK 18 MD POK 18 SBU R R R R MM MM MM MM TBJ PT TBJ 23 PT SBU B B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 2 2 -1 BBB BBB BBB BBB BBB 3 3 3 3 3 21 BIG RBJ R R R R L L MM MM MM MM IPA2 IPA2 EB EB EB EB EB RS RS RS RS RS BIN RBJ RUANG JS BIG KODE MAPEL JS BIN PT MR MR -8 BPK PT -7 RBJ PT ES ES ES KJR UP PT -6 RBJ KODE GURU -5 KJR 23 KPT 23 KPT 23 KPT BIG 23 KPT BIG RUANG -4 PBC PKW PKW MAT TKJC KODE MAPEL -3 B B B B B B L IPA L IPA TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 2 2 2 2 SJ WA WA RD RD RD RD RD RD SOJ XII TKJB UP SJ MAT 45 XII AL NT NT JW SOJ 44 21 LAP LAP LAP L L L L 4 4 4 IPA1 IPA1 IPA1 IPA1 RUANG KODE GURU 21 BPK KODE MAPEL 21 BIN TKJA 21 BIN XII 21 UP PE PE PE POK 43 21 KPT KODE GURU 21 DBU RUANG BIN KODE MAPEL KPT TBB BIN XII UP NA NA DK DK DK NR NR DBU 42 RDE RDE RDE S S S -2 KPT 20 -1 SOJ 20 0 KJR 20 00 PAB SBU 20 -10 -11 SOJ GS GS RS RS RS -9 KJR IY PAB KODE GURU -8 DBU IY RUANG -7 DBU UP KODE MAPEL -6 DBU -4 SBU TBA -3 DBU XII -2 POK 41 -1 PAB KODE GURU -5 SELASA / JAM KE MAT SENIN / JAM KE KODE/ RUANG POK PK. 2. KBM Jam ke-00 dimulai pukul 05.30 WIB. 19630520 199512 1 002 09/27/2016 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182. PAB NO LAP LAP LAP 4 4 4 Mengetahui. KBM Jam ke-1 dimulai pukul 07. Upacara dimulai pukul 07. 3.00 WIB. Drs. 4.15 WIB.00 WIB. BANGKIT BUDIARTO NIP.xlsx Hal 53 / 213 . KEAH LIAN MAT TK. KBM Jam ke-0 dimulai pukul 06.JADW SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Catatan : 1.

ADWAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMK NEGERI 9 SURAKARTA BJW BJW SIN SIN TB TB SJ SJ SBU BIN BIN MAT MAT PKW PKW MAT MAT BIN SJ BIN DP DP SJ 4 SR ES ES YN YN YN HP HP HP HP PAB BPK POK PKW PKW DDD TB TB MA MA 23 BIN 23 BIN PAB ES ES PAB PAB AK AK AK ES DE DE DE SDI R SL R SL 1 1 7 7 PR PR PR AW MA MA ED ED EW EW LAP LAP LAP 1 1 1 SBU 5 LAP 1 SBU 5 2 B B B B B SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 SDI AI JW BU 5 PO PO DO DO DDD GBR WJ WJ WJ L L L KOM KOM KOM 23 1 1 1 AI DPR DPR DPR B B B B B TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 GBR MAT DPR DPR AR AR AR PW PW AA DPR DPR DPR TT BIG 5 10 10 BIG 5 10 10 BIN 5 10 10 4 MAT SIN BIG 5 10 10 BIN 5 WS WS 2 POK PKN 5 -2 POK PKN 9 AI -1 2 SBU PAB 9 AI 0 2 SBU PAB 9 ED ED DP DP 00 2 BJW PKW 9 II -6 2 BJW PKW 9 II SIN BIG 7 FIS MAT 9 SIN PKN 7 -5 2 DPR DPR DPR DPR SDI 7 SIN BPK POK POK POK DPR MAT BIN GBR GBR DPR MAT 9 DY AD AD ES RK RK RK RD RD 7 -4 3 SJ SM SM MU MU AD AD BIN MA WN WN TB TB ES ES 7 -3 3 24 SJ -2 SBU PKN POK PKN 3 -1 BIG 0 DKR DKR DKR BIN DKR BIN 3 R SL R SL R SL R SL R SL R SL R SL R SL 24 1 1 1 1 1 1 1 1 R R R R R R R R R LAP LAP LAP TLG TLG TLG TLG TLG TLG TLG TLG TLG 2 2 2 PKN BIN GBR DPR -10 00 B KY B KY B KY B KY 1 1 1 1 MAT BIN GBR DPR DPR DPR DPR -9 DP DP MU MU RW RW RN RN EW EW FIS MAT GBR PAB BPK MAT SDI PKW LAP LAP LAP 1 1 1 DE DE DE DE DE DE DE DE DE PR PR PR SD DPR -8 L L L B B B B B B B KOM KOM KOM TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 1 1 1 B B B B B B LAP LAP LAP SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 SL1 1 1 1 DPR -7 AK AK AK AR AR AR AR AR TT PR PR PR AG AG AG WJ WJ WJ 09/27/2016 POK PAB PKW 3 GBR PAB PAB SIN 3 POK TF 7 2 POK TF 12 2 -6 SD PR PR PR MU MU EW EW WS TB TB RN RN DY DY POK TF 12 2 -5 TF 12 2 -4 TF PAB DKR DKR DKR DKR DKR DKR PW PW PW PW PW PW YO YO YO 2 -3 AA AA AA DP DP SN SN SN SN L L L B B B KOM KOM KOM KY1 KY1 KY1 1 1 1 B B B B B B TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 -2 GBR AKS AKS AKS N N N -1 SDI 0 BPK -10 00 JUM`AT / JAM KE BIG -9 POK -8 SDI DKR DKR -7 BIN TF DKR PKW SS SN SN SN -6 PAB -5 SDI -4 SDI -3 SDI -2 KAMIS / JAM KE POK RABU / JAM KE 14 14 14 14 14 5 5 TB TB ED ED MN MN file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx YN YN Hal 54 / 213 .

ADWAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMK NEGERI 9 SURAKARTA 25 VA VA VA VA VA IN IN DTM PPW PPW 23 23 L L L L L L B B B KOM KOM KOM KOM KOM KOM TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 WN WN AI AY AY AY AD AD NA NA BIN BIN PKN PKN SBU SBU 21 21 21 21 21 21 BIN BIN POK POK AW PR PR PR NT NT POK AY L IPA LAP LAP LAP L IPA L IPA 2 1 1 1 2 2 ST file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx ST ST ST ST PKM PKM PKN PKN MAT MAT 16 AA AA NT NT MU MU EW EW BPK SDI AY SDI AY SDI ST 26 16 ST PAB VA 26 WR WR 14 14 AR AR PTE BU BU BU VA 26 18 BBB BBB 2 2 AZ AZ BIG 26 18 PAB 26 DR DR PTE 22 6 BIG MAT 22 PTE MAT 22 PTE PAB 22 PTE BIN 22 RS RS RS 6 GBR 25 22 ST -2 GBR 6 SJ ST PKM GBR MAT 6 SJ ST PKM 6 NT NT AA ST PKM GBR GBR MAT GBR SDI SDI SDI 6 SJ ST -1 MAT BIG GBR GBR PAB DDD PKW PAB DDD PKW PAB PBH PKN BIG AI EW EW SJ PKN BIG R GA AI 0 MAT BIG JDS BJW PKM JDS BJW PKW JDS SIN SBU JDS SIN PKW SOP FIS MAT R GA BIN DTM SJ R GA JDS BIN STP AU AU AU AU AU AU AU T SJ 18 JDS BIN 25 MU MU TB TB 18 LAP LAP LAP BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 25 R GA 18 DTM 25 R GA 18 MAT 25 R GA 18 DTM SBU 25 B B B B MM3 MM3 MM3 MM3 18 MAT PAB 25 15 SIW SIW SIW SIW SIW SIW U U U U U U DTM PAB 25 7 SBU YO YO YO EW EW NT NT 7 DTM AI 15 00 MU MU SBU 13 -6 EW EW YN YN YN YN DTM PKW 13 -5 B B MM3 MM3 BJW PKW 13 -4 15 DTM BJW 13 -3 15 BJW BJW 13 15 22 POK BIN 13 15 22 POK BIN 13 PAB TB TB MAT AI BJW AI -2 SBU SOP PAB SOP 6 -1 22 L L BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB KOM KOM 2 2 2 2 2 2 2 1 1 SBU 6 L L L B B B R R R R KOM KOM KOM DKV DKV DKV SL2 SL2 SL2 SL2 1 1 1 DTM DTM DTM DTM DTM 6 WU WU WU PO PO DO DO AK AK AK AK AK EB EB EB EB EB EB EB DTM 6 0 18 PBH 20 SDI 6 6 JDS 20 SDI 6 GBR 20 09/27/2016 B B B B B B B MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 JDS BJW 20 25 -10 00 AI GBR BJW LAP LAP LAP 3 3 3 POK SIN AI SIN AI POK BU BU BU RW RW WN NT NT -9 SKM R GA -8 MAT WSN R GA -7 AI GBR WSN R GA -6 YN YN YN ES AD AD RW RW POK WSN R GA 15 -5 SKM WSN 15 15 -4 DR DR SM SM ES ES ES POK 15 15 B B B MM3 MM3 MM3 SB SB SB SB WU WU WU WU PKN PKN MU MU -3 FIS B B B B B B B B B MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 MM3 -2 PAB PWB PWB PWB PWB PDS PDS JDS SY SY PN PN PN PN RD RD JDS HP HP HP JDS L L L L L L IPA L IPA L IPA L IPA KOM KOM KOM KOM KOM 1 1 1 1 2 2 2 2 2 -1 SOP 0 PAB SDI -10 00 SOP SDI -9 BPK -8 JUM`AT / JAM KE SOP -7 SKM -6 SKM -5 SDI -4 KAMIS / JAM KE PAB -3 FIS BIN -2 FIS RABU / JAM KE 19 19 AY AY Hal 55 / 213 .

xlsx POK POK LAP LAP LAP 2 2 2 SBU POK POK LAP LAP LAP 2 2 2 B B TE2 TE2 RH RH RH SR SR RH RH RH TS TS 8 JHT BIN 4 PBP PAB MAT 4 LAP 4 PW PW TT TT MN MN MR MR SS SS 4 PE POK ID JHT PKW 3 PBP PKW 3 B B KY2 KY2 BMD PKN 3 POK PKN PN PN RD RD BIN PKN PKN 11 3 MAT DPA DPA DPA DPA 11 3 MAT PAB SIN ID 11 3 BPK CSA CSA CSA MKR PAB SIN RN RN NN NN 11 BIN SBU 8 BIG 8 BIG SBU 8 BIG BIN 8 PWB JDS MAT MKR CSA DPA BIN 8 JS DM DM WA WA MR MR BIG MAT MKR CSA DPA PAB 8 JDS JDS SIN SIN CSA PBH PBH PAB B B B B B B LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 AB AB TM TM MR MR JS IY MAT SIN SIN TNN 4 B B B B B B B B B B SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 PFL PFL 4 IY MAT BIG PKN 4 TNN TNN PKN TNN 4 DDD PKN DKP II SIN BIN DKP II PO PO PO HR HR HR HR HR HR DO DO DO DO AG AG AG AG AG AG 5 PWB JDS PAB BIG BIN RR RR RR DH DH DH TM TM AR AR AR TT TT DDD SIN B B B B B B TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 B B B B B B TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 PKN SIN PW PW PW PW PW PW BS BS BS BS BS BS SIN 4 ST RY RY IR IR BIN TNN TNN 4 3 ST DM DM SS SS NA NA TF 3 L L KOM KOM 2 2 TS TS TF 3 -2 B B TKJ TKJ 3 3 TF 3 -1 L L L L L L KOM KOM KOM KOM IPA1 IPA1 2 2 2 2 TF TF DM DM AB AB 0 JDS IY PWB IY PWB II AY PWB II AY PWB JS AY BJW JS BIN TF AY BJW PAB FIS BIN TF AI TF BIG MAT TF AI TF ASP ASP ASP PJA PJA PJA J J J S S S DKP 15 00 B B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 3 3 3 3 3 3 10 5 DKP 15 -6 10 5 DC WA WA TM TM B B B TKJ TKJ TKJ 3 3 3 -5 10 5 8 AY DR DR NA NA DP DP -4 10 5 BJW PAB 8 AY B B B L IPA L IPA L IPA L IPA TKJ TKJ TKJ 1 1 1 1 3 3 3 -3 10 BIG MAT POK POK BIN 8 AY 4 -2 10 5 MR TM DC 4 -1 10 JHT JHT JHT JHT PBH PBH POK MAT BJW 5 4 0 10 JU DC AB AB RT RT DM DM 5 -10 00 TF RH RH RH MN MN SM SM 4 -9 TF B B B B B B B B B TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 4 -8 TF DH DH SU SU SU SU RR RR RR RR RR DH DH DH DH AR AR AR LAP LAP LAP 2 2 2 -7 BIN B B B B B KY2 KY2 KY2 KY2 KY2 -6 BJW FKK FKK FKK PTB PTB RY RY RY RY RY DC NW NW IR IR IR IR IR -5 FIS SOP 18 -4 PAB SOP 18 -3 SDI SOP FIS 18 -2 PAB PKM PKN 18 FIS 18 PKN 18 SBU SBU EW EW MU MU AD AD -1 SDI PKM B B B B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 3 3 3 3 3 3 3 3 0 MAT PKM -10 00 SDI -9 MAT -8 BJW -7 SDI -6 MAT -5 SDI -4 MAT -3 JUM`AT / JAM KE SDI -2 PKM KAMIS / JAM KE PDS RABU / JAM KE R R TLG TLG SD TM Hal 56 / 213 .ADWAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMK NEGERI 9 SURAKARTA 09/27/2016 JDS SKM SKM 3 PAB BIN PKW PKW 4 4 4 JU JU TS TS MAT SBU SBU 5 5 5 5 POK BPK DDD 8 9 ASB ASB K K DDD SBU 8 TS TS AD AD RT RT file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.

xlsx PCD BIG 13 PCD BIN BIN FIS MAT 13 KFD BIN 13 KFD BIN 13 BPK BMD MR MR ES ES IL 16 PBI ID LAP LAP LAP 3 3 3 -2 IL JU POK DK DK DK 20 -1 25 RH RH RH SD DY DY JU POK IN 14 20 0 25 POK IN 14 PAB 14 PAB 14 PKN 14 BIN 14 PKN 14 BIN BIG 14 DBU BIG JU WA WA DM DM BIN FGF FGF FGF PKN FGF PKN PPO MR MR 00 12 B AN B AN B AN B AN B AN B B B B DKV DKV DKV DKV MAT PPO BPK SIN SIN BJW PPO PPO 09/27/2016 20 DBU PPO R R R R DES DES DES DES BIN PPO 17 TM TM JU 20 MAT IN 6 DBU IN BIN IN 6 PAB IN LAP LAP LAP 4 4 4 PPW BJW DC POK DDD 19 POK DDD 19 POK PBH 19 VDO R B B AN B AN B AN B AN GA AN VDO R GA 12 AH AH AH AH AH SB SB SB SB SB PDI R GA PDI R GA 18 PBI PKW R GA 18 -6 JU WA WA KFD PAB PDS PDS TA2 TA2 TA2 PKW BIN BPK BIN BMD SBS SBS SBS SBS SBS SIIS SIIS SIIS SIIS SIIS I I I I I PAB 17 19 ER ER ER DC AB AB SD PPO 12 PPW R R R DES DES DES PBH BMD PBI ID PBI EM EM EM IN IN IN 19 BJW DKV DKV B B B DKV DKV DKV PBI 14 12 WR WR WR PO PO DO PO PY PY PY PY DC RH RH RH MR MR DM DM NS NS NS DO DO PO DO MD MD MD MD DKV PKW NN 12 PDI 16 12 PDI PAB 16 12 PDI PAB 16 12 13 RT RT A2D PAB 16 12 13 RT RT AW NN NN A2D MAT 16 12 ID A2D PKW B AN B AN B AN 16 PBH PKW PBH DDD DO PO PO SS SS SW SW TM TM PO DO DO JU MAT TA2 TA2 TA2 B B B B B B B B B MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 JU A2D BJW B B B B B B B B B B MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MAT BIN 14 SG SG SG SG IL IL IL IL TA2 AJ SO SO DMU AJ DMU AJ 14 A2D BIN 14 TA3 14 TA3 BPK DMU 14 TA3 L L L KOM KOM KOM 14 2 2 2 NA NA JU VGF SG SG SG SG PN PN AJ AJ AJ AJ 12 PBI AJ 12 -5 MAT AJ 12 -4 KFD AJ 12 -3 VDO AJ -2 VGF SO RD RD AW NW NW DC AB AB YN R R R R MM MM MM MM -1 PBI 16 PDS 16 SIN 16 SIN 16 SKM 16 SKM 12 BJW 12 12 0 FIS -10 00 SBU -9 PAB -8 SBU -7 SKM -6 SKM -5 PDS -4 BMD -3 TA2 -2 PKW -1 TA3 0 PKW -10 00 TA3 -9 MAT -8 TA3 -7 MAT 12 -6 TA3 12 -5 JUM`AT / JAM KE PAB -4 KAMIS / JAM KE PAB -3 BIG -2 BIG RABU / JAM KE Hal 57 / 213 .ADWAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMK NEGERI 9 SURAKARTA BPK PAB MAT MAT 16 16 POK POK POK POK BIG PAB BIG JS 20 20 IN IN DBU BIN 16 JS RDE RDE S S TS TS SBU BIN 16 LAP 2 DBU B B B B DKV DKV DKV DKV 12 SBU VGF PY PY PY PY HT HT HT HT PBI 12 TM RH VDO VDO JU MAT BIG B B B B LAP LAP LAP MM1 MM1 MM1 MM1 4 4 4 VGF BIN B B MM MM1 1 DD DD DD DD PE PE PE RK RK RK RK ER ER ER ER ER EM EM EM EM EM file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.

ADWAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMK NEGERI 9 SURAKARTA PKN PKW PKW JHT JHT JHT JHT MKR MKR MKR TNN TNN PAB 17 FIS BIN PTU PTU KBM KBM KBM BSD BSD BSD DHT DHT H H H T T 6B B B B B B B TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 SK SK GS GS SU SU DH DH B B B B B TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 CSA L L KOM KOM 1 1 ZM ZM ZM ZM ZM WI SA SA SA SA SA SUT SUT SUT SUT RRJ RRJ RRJ NA T T T T A A A CSA CSA PDS BIN POK PKN POK B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ 1 1 1 1 BPK BIN FI BTU BIN FI BTU PAB 17 FI B B KY3 KY3 BTU PAB DR FIH FIH A A FI BTU 2 L IPA L IPA 2 2 KDT BIN 2 KBM 2 18 B B B B B KY3 KY3 KY3 KY3 KY3 BTU BIN 2 AD AD 18 IR IR IR IR IR RY RY RY RY RY KBM BIN 2 PTB PKN 2 PTB SBU PKN PTB SBU MAT PTB PKN IY MG MG RT RT POK IY POK DS DS DS 17 KDT BIN 25 B KY B KY B KY B KY B KY 3 3 3 3 3 17 KDT SIN 25 AM AM AM AM AM DW DW DW DW DW 24 KDT BMD SIN 25 25 LAP LAP LAP 1 1 1 POK KDT SBU 25 25 DR ADS KDT SBU 25 26 6 DY DY 0 24 LAP LAP LAP 3 3 3 25 PTB BPK POK LAP LAP LAP 3 3 3 26 6 ADS KDT ADS KDT SOJ 16 PDS SOJ SOJ B B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 2 2 MAT PKW ID PKN SIN FI POK SIN BTU BTU FI 26 6 17 25 MG MG HW HW 6 3 FI PKW MAT 3 FI JW RH RH RH TS TS AB AB PKW PKW PKN PKN MAT MAT MAT BTU BTU 09/27/2016 16 FI PDS ADS ADS ADS ADS SOJ SOJ SOJ BIN BIN BIG BIN 16 FI 00 6 JHT SOJ 23 ZM ZM ZM ZM NA NA RT RT SA SA SA SA 16 SS SS 23 L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA L IPA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MAT PK W MAT AD AD DM DM 23 JU HW HW NN NN PK W 22 23 B B B B B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SBU SIN SIN 22 PE PE PE DY DY HS HS HS HS HS HS HS HS RA R R R R R DES DES DES DES DES TS TS FI RA -2 SJ 24 RW RW -1 SJ 24 NS -6 24 24 B B B B TE3 TE3 TE3 TE3 -5 24 24 26 15 -4 B B B B B B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 26 15 -3 24 24 26 15 -2 FIS HS HS HS HS HS HS HS HS 26 15 -1 PDS FI 26 15 0 JHT FI 26 -10 00 FIS MA MA DC IY WS WS NN NN -9 FIS IY IY -8 ADS R R R DES DES DES RT -7 SBU 20 24 WA DY DY JU -6 SBU 20 POK IY -5 MAT 15 POK AB AB TM -4 KTE 15 -3 MAT -2 BJW 15 0 JUM`AT / JAM KE -1 BIN 15 -10 00 BIN BBB BBB BBB 1 1 1 -9 MAT -8 MAT -7 PAB -6 SIN -5 SOJ -4 SIN -3 KTE -2 KAMIS / JAM KE KTE RABU / JAM KE B B TE3 TE3 DP DP BIN BIN B B B B B TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx 26 26 Hal 58 / 213 .

ADWAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMK NEGERI 9 SURAKARTA SNR B B SL3 SL3 PKN BPK POK LAP 6 SO SO DMI PKN 8 L L KOM KOM 1 1 KPM KPM PN PN PGB L L 11 KOM KOM 1 1 PKW PKW BPK SBU SBU PKN PKN BIN BIN GS GS MG MG DP DP 17 17 17 17 17 17 17 17 17 BIG PAB PAB PAB BIN BIN MAT MAT PKN PKN MA MA SW SW MG MG BIG AA AA AA SIN JS SIN RW RW JS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 MAT 11 11 11 SI IS SI IS PDI 11 B AN B AN HT HT NS NS KGF 11 WN WN MAT TA3 SBU AJ TA3 B B MM2 MM2 PDI PGB -2 HR HR WU WU KGF PAB POK -1 DMI BIN 9 MG MG NR NR AJ file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx 0 SNR DPA DPA BIN SBU MAT 9 PGB SBU MAT SIN MAT BIG POK PGB MAT BIG POK POK PAB 9 SBU GED DKV DKV DKV DKV B B B B DKV DKV DKV DKV LAP LAP LAP 2 2 2 9 PKN GED MAT PY PY PY PY WR WR WR WR ES PE PE PE RA RA WI 17 9 LAP LAP LAP B B B B 4 4 4 MM2 MM2 MM2 MM2 PCD GED MAT 17 B AN B AN B AN B AN B AN B AN SIN BIG BIN 11 PCD GED PAB 17 BIN 11 B B B B LG1 LG1 LG1 LG1 9 00 SR DS DS DS DS PH PH PH PH LAP LAP LAP B B B B B B B B 5 5 5 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 17 BIN 11 HM HM HM HM PJ PJ PJ PJ WS WS RT RT DM DM TPA IK IS POK 11 TPA IK IS POK 11 TPV IK IS POK 11 TPV IK IS 09/27/2016 9 TPV IK IS 8 9 TPV IK IS 8 9 POK MAT ES SW SW GED POK MAT 7 GED DMI DMI DMI 7 LAP LAP LAP 5 5 5 9 14 PE PE PE PH PH PH PH SO SO SO SO R R R MM MM MM DS DS DS MA MA 9 BIN R R R R MM MM MM MM SY SY SY WN WN RK RK RK 9 ES NT NT WA WA WN WN POK BPK 10 AJ TA3 PAB 10 TA3 PAB 10 PCD PAB 10 PCD SBU GS NA NA NA AW SO SO AJ LAP LAP LAP B B B B B 3 3 3 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 PPE PPE PPE PPE PPE B B B B B B B B B MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 BIG WA WA MN MN HW HW TPV PH PH PH PH TPV AJ TPV AJ PGB PH PH PH PGB B B B B B B B B LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 -6 PCL 13 -5 AG AG AG AG AG AP AP AP AP AP DPA 13 -4 PCL 13 -3 DPA 13 PE PE PE -2 PCL 13 -1 DPA PAB 13 0 PCL BPK 13 -10 00 POK PKW 13 B B B B B B LG2 LG2 LG2 LG2 LG2 LG2 10 -9 POK -8 PJK PJK PJK PJK PJK PJK PJK PJK I I I I I I I I PPL PPL PPL PPL -7 TPV PPL -6 TPA BIN HM HM HM HM HM HM BK BK BK BK BK BK PPL BIN 7 -5 TPA MAT 7 -4 PGB 7 -3 PKW B B B B B B B SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SW RT RT -2 RT RT GS GS NN NN SR ES SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLH SLH SLH SLH SLH SLH SLH R R R R R R R -1 POK 0 PKN -10 00 POK -9 SBU -8 PPE -7 SBU -6 PPE -5 BIN -4 PPE -3 JUM`AT / JAM KE BIN -2 KAMIS / JAM KE POK RABU / JAM KE B B DKV DKV Hal 59 / 213 .

ADWAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SMK NEGERI 9 SURAKARTA -3 -4 -5 -6 00 0 -1 PHI PHI BIN JAN JAN PKW PKW SIN SIN 24 RD RD RD AU AU AU AK AK AK B B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 2 2 MD MD ADS 24 AB AB ADS 24 23 24 KPT 24 23 22 KPT 24 NT NT 22 KPT 24 BBB BBB 1 1 LAP LAP LAP 4 4 4 KPT 24 DK DK POK 22 KPT 26 POK BPK 26 POK SBU 26 21 BIN BPK PBC PBC JAN R R R R MM MM MM MM BPK POK POK POK PPO PPO PPO PPO PBC JAN BIG 23 KPT PKW 23 JW DS DS DS NR NR MAT PKW PBC PBC L L L L 23 KOM KOM KOM KOM 2 2 2 2 26 WA WA MD MD MD MD BIG TBJ MAT TBJ MAT TBJ TBJ BIN RBJ 23 -2 RS RS EB EB EB EB DS DS DS SD PHI PBC PBC PBC PBC PBC PBC PBC PT MAT JAN BIN PT NN NN NA NA AB AB MN MN 24 JAN BIN -2 BBB BBB BBB BBB BBB 1 1 1 1 1 PT R R R R MM MM MM MM 24 JAN MAT 21 HA HA HA HA NA GS GS B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 JAN MAT NA MN MN MR MR MD MD MD MD -1 SBU 22 21 SIN PAB 22 0 PAB PAB 22 21 SIN BIN 22 21 PT MN MN PT KJR BIN ADS ADS JAN JAN JAN -10 00 PT B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 MD MD MD MD MD MR MR NA NA PAB -9 MAT PAB 23 KJR 23 PT BIN SIN SIN 23 22 -8 MAT SIN SIN 23 POK MAT 23 SBU 23 PT SOJ MAT AL HW HW WS WS SBU RA AL LAP LAP LAP 5 5 5 SOJ PKN 21 PAB PKN 21 PAB BIN 21 PKW 21 22 -7 DK DK DK DK DK SD VA VA VA VA VA 21 22 -6 NA DS DS DS NT NT DR DR 21 22 -5 BBB BBB BBB BBB BBB BBB LAP LAP LAP 2 2 2 2 2 2 5 5 5 21 22 -4 BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 2 -3 EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS NT DM DM DR DR RW RW 23 -2 PHI -1 PAB 11 0 PBC 11 -10 00 POK 11 -9 RBJ 11 -8 KJR BIN 11 -7 JUM`AT / JAM KE PAB BIN -6 PBC NN NN NT NT PKW -5 POK IY PKW -4 KJR -3 KAMIS / JAM KE PBC -2 MAT RABU / JAM KE B B TKJ TKJ 2 2 Surakarta. S I 09/27/2016 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182. Ku SAMIYANTO. 19790723 Hal 60 / 213 .xlsx NIP. 1 Juli WKS-1 Bid.

SABTU / JAM KE -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ### DPR DPR DPR 10 DPR SBU 10 DPR SBU EW EW SN SN SN SN SN B KY B KY B KY B KY B KY 1 1 1 1 1 ### DPR DPR DPR DPR DPR DPR DDD DDD BS BS BS BS BS BS BS BS B B B B B B B B TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 TE1 SBU 2 2 2 2 2 SDI SDI AK AK AK RK RK RK SDI WSN WSN PAB PAB PAB AA AA AA AP AP PAB SBU 2 PAB MAT LAP LAP 1 1 MAT POK POK BU BU RN RN EW EW AA AA L L L R SL R SL R SL B B KOM KOM KOM 1 1 1 SL1 SL1 1 1 1 PKW MAT MAT SJ PKW 7 SJ SIN SIN WS WS SS SS 7 7 7 7 7 ### ### JDS 5 JDS PAB 5 JDS MAT 5 JDS MAT WN WN ES HP HP HP HP B B B B MM3 MM3 MM3 MM3 ### ### YN YN WS WS 09/27/2016 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx ### Hal 61 / 213 .

15 -7 -8 -9 -10 ### 6 6 BIN BPK 18 18 R GA SI GBR BIN DP DP AW R GA ### SI SI SI R GA R GA R GA SI GBR 6 GBR BIN 6 ### GBR BIN MA MA BIG TI 15 BIG TI -6 GBR PKM B B MM MM3 3 -5 SIN -4 SIN -3 PKM SABTU / JAM KE R GA GBR GBR GBR 16 16 ### MU MU NT NT TI TI BIG ### 18 18 ### BIN 16 BIN 16 PKN 16 PKN ### BIG 16 SBU GBR 16 SBU GBR WR WR EW EW PO PO PO 14 14 18 18 09/27/2016 PTE PTE PTE SDI MAT AY MAT AY PKW AY PKW TB TB MN MN AY PWB ### PWB BBB BBB BBB 2 2 2 PWB R R MM MM ### PWB BBB R 2 MM SDI SDI PTE AR AK AK AK AR AR AR 19 19 19 19 AY AY WN WN SD MA MA B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ 3 3 3 3 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.xlsx ### Hal 62 / 213 .

xlsx Hal 63 / 213 .BIN ST BIN ST JW DP DP ST BPK ST SKM ### 26 4 4 4 -10 BIN -9 26 B B TKJ TKJ 3 3 26 BIN 26 -8 SKM MAT L L KOM KOM 26 2 2 -7 BPK -6 MAT PWB -5 JDS -4 JDS -3 PWB SABTU / JAM KE L L KOM KOM 2 2 ### ### ### DDD DDD PBH PBH PTS PTS PTS RY RY RY SK SK AM AM IR IR IR GS GS DW DW B B B B B B B KY2 KY2 KY2 KY2 KY2 KY2 KY2 ### ### PAB PAB LAP LAP 4 4 PAB POK POK PE PE TM TM TM 3 3 3 ### ### PW PW PW PW PW JAR JAR TT TT TT TT TT R R DDD DDD MKR MKR MKR JHT JHT ### B B B B B B B TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 TE2 ### SLR SLR SLR SLR SLR SLR SLR AG AG AG AG AG AG AG WJ WJ WJ WJ WJ WJ WJ B B B B B B B SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 ### ### HW HW 09/27/2016 MAT R R TLG TLG MAT PBH PBH ASB ASB SW SW K K ### 8 8 ### SG SG AJ RK RK AJ AJ AJ file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.

xlsx Hal 64 / 213 .-9 -10 TA3 TA3 TA3 TA3 25 25 B B B B B B MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 MM1 IL IL AD AD FIS -8 FIS -7 PKN -6 PCD TA2 -5 PKN -4 PCD -3 TA2 SABTU / JAM KE ### B B 13 MM1 MM1 13 ### SIN PKN PKN SBU 12 12 12 12 12 12 14 14 AR AR BM BM TM PPW 20 PAB 20 IPA 20 IPA PPW PAB IN PAB MAT 20 PAB MAT 20 20 RDE L L L L L S IPA1 IPA1 IPA1 IPA1 IPA1 09/27/2016 12 ### ### ### ### ### ### ### PKW SS SS PKW JU MAT JU MAT JS BIG BIG JS ### AA AA AA DBU BMD SW SW ID 14 SIN 14 SIN LAP LAP 2 2 BMD BPK AB AB POK ID POK RH RH WI SBU SIN AB AB DM DM TS TS MAT JU ### file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.

xlsx Hal 65 / 213 .22 22 22 22 22 TM TM TS TS FI FI PDS -10 ### ### 17 R R MM MM SS SS JS JS HE HE HE HE MD MD MD MD RBJ ### RBJ RBJ 17 PKW 17 PKW 17 RBJ 22 -9 SBU -8 BIG -7 SBU -6 BIG -5 PAB -4 PAB -3 PDS SABTU / JAM KE B B B B L IPA L IPA L IPA L IPA TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 1 1 1 1 L L L L KOM KOm KOM L IPA L IPA 1 1 KOM 1 1 1 1 PAB PAB PAB PTU PTU PTU SK SK SK ES ES ES GS GS GS B B B KY3 KY3 KY3 TF TF TF B B B B B TE3 TE3 TE3 TE3 TE3 DR DR ### ### ### ### MKR MKR MKR JHT JHT SU SU RRJ RRJ RRJ DH DH A A A ### FIS FIS RBJ RBJ RBJ RBJ HE HE HE HE AD AD RD RD RD RD ### ZMS ZMS ZMS ZMS ZMS A A A A A ### BTU BTU BTU BTU BTU MAT MAT 26 09/27/2016 26 B B B B B TE4 TE4 TE4 TE4 TE4 ### file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.

xlsx Hal 66 / 213 .SABTU / JAM KE -5 -6 -7 -8 B B B B L L SL3 SL3 SL3 SL3 IPA2 IPA2 ### ### DKP DKP DKP PJB PJB PJB PJB ASP ASP K K K K J J DKP POK POK DS DS -10 MAT MAT SNR SNR SNR SNR HR HR HR HR DR DR WU WU WU WU -9 PFL -4 PFL -3 TA3 TA3 AJ DMI SO SO AJ DMI LAP LAP B B B B B B 6 6 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 LG1 ### L L L L KOM KOM KOM KOM 1 1 1 1 ### TPV TPV TPV TPV KPM KPM KPM KPM PN PN PN PN PH PH PH PH B B B B B B B B MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 MM2 BIN BIN PKW PKW SIN SIN NT NT RA RA RW RW 11 11 11 11 11 11 ### SI IS SI IS SI IS IS IK IS IK IS IK PDI PDI PDI PDI PDI PDI ### B AN B AN B AN B AN B AN B AN ### ### DKV DKV DKV DKV DKV DKV KGF KGF HT HT WR WR WR WR WR WR NS NS NS NS NS NS NS NS B B B B B B B B DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV 09/27/2016 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182.

S. ### ### SAMIYANTO.xlsx Hal 67 / 213 .Kom NIP. 19790723 200902 1 001 09/27/2016 ### ### file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/331196182. Kurikulum. 1 Juli 2016 WKS-1 Bid.SABTU / JAM KE -3 -4 -5 -6 -7 -8 SIN BIN BIN 21 21 21 21 ### 23 23 SJ MG MG KJR SJ KJR 23 KJR 23 KJR ADS MAT ADS MD MD HA HA HA HA AY AY MAT MN MN SBU 23 BBB BBB BBB BBB 1 1 1 1 SBU 23 PPO TI PPO TI PPO DK DK DK DK HW HW BIG SIN 21 ### BIG PKN 21 -10 PPO PKN MG MG RW RW NT NT -9 PKN 24 24 24 ### PT PT PT PT MG MG TBJ TBJ TBJ B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ 2 2 2 2 5 PKN MAT 24 PKN MAT ### TBJ PKN B B B B B B TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ 1 1 2 2 2 2 ### 5 ### Surakarta.

sch. E-mail : info@smkn9-slo. (0271) 716320 Surakarta. Banjarsari.Lampiran 4 Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta Nomor : Tanggal : - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMK NEGERI 9 SURAKARTA Jl.sch.id SURAT TUGAS Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMK Negeri 9 Surakarta pada Semester 0 T memberikan tugas kepada : Nama NIP Golongan/Pangkat Kode Guru : #N/A : #N/A : #N/A : #N/A A. smkn9-solo. Telp. Tarumanegara. Untuk mengampu mata pelajaran pada Kompetensi Keahlian / Paket Keahlian No Kelas Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian / Paket Keah 1 X #N/A ## 2 XI #N/A ## 3 XII #N/A ## TOTAL Rincian Jam Mengajar : Hari Jam Ke / Kelas X 00 0 1 2 3 4 5 6 Jam Ke / Kelas XI 7 8 9 10 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 KY KY MM MM B B KY 9 Senin Selasa Rabu MM MM B B KY 10 00 0 .id. Banyuanyar. 57137 Web-Site :www.

00 WIB. 2. KBM Jam ke-0 dimulai pukul 06. Upacara dimulai pukul 07. Tugas lain selain mengajar (Tugas Tambahan) w #N/A Demikian Surat Tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawa Catatan : 1. KBM Jam ke-1 dimulai pukul 07. KBM Jam ke-00 dimulai pukul 05. 3.Kamis Jumat Sabtu Total Jam Mengaj ar - 8 B.30 WIB.15 WIB. . 4.00 WIB.

id TUGAS Surakarta pada Semester 0 Tahun Pelajaran 0 Kompetensi Keahlian / Paket Keahlian Jml Jam Jumlah Siswa - #N/A 8 #N/A - #N/A 8 #N/A Jam Ke / Kelas XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jml Jam 10 - ## 4 ## 4 ## . (0271) 716320 Surakarta.sch. Telp. 57137 id.Nomor Urut SK : #N/A ### EMUDA DAN OLAH RAGA 9 SURAKARTA ari. E-mail : info@smkn9-slo.

8 .- ## - ## - ## - dengan penuh tanggungjawab. Kepala Sekolah. 0 NIP. Surakarta.

/: - Kode Guru Mata Pelajaran : RE Pend. XII TBB 11 2 X TKJ A. XII TBA 12 8 XI AN *) 8 9 X TEB. K. Agama Kristen : Total Jam Mengajar 30: Jam Hari : Senin Jam Ke Kelas Hari : Rabu Ruang Jam Ke Kelas Hari : Ju Ruang Jam Ke 1 X KY. XI TKJB 12 5 X MA. smkn9-solo. X SL 8 2 3 X LG. XI SL. XI TKJA.id. XII DKV 11 3 X TKJ A.sch. Banyuanyar.Th NIP -: Golongan/Pangkat . XI DKV 8 1 2 X KY. Telp. XI MA. XI MC. E-mail : info@smkn9-slo. (0271) 716320 Surakarta. X SL. XII TBA 12 7 X TEB. XI MC 12 9 XI AN *) 9 10 4 10 JML JAM JML JAM 9 Hari : Selasa Jam Ke Kelas 10 JML JAM 5 Hari : Kamis Ruang Jam Ke Kelas Hari : S Ruang Jam Ke 1 XII TKJB *) 1 1 2 XII TKJB *) 2 2 3 XII MB *) 3 XI TE *) 3 4 XII MB *) 4 XI TE *) 4 5 XI MB *) 5 X LG. XII TBB 11 1 X TKJ A. Banjarsari. Tarumanegara.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMK NEGERI 9 SURAKARTA Jl. XI AN *) 7 8 X TEB.sch.id JADWAL MENGAJAR GURU SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Nama Guru : Rachel Endang. XI TKJA. X SL. XI TBA 6 5 . XII MC 8 5 6 X TBB 12 6 X MA. S. XII MC 8 6 7 X TBB. 57137 Web-Site :www. XI TKJC 8 3 4 XII DKV 12 4 5 X TBB.

S. - .30 WIB sd. 13. Rachel Endang.Th NIP. XI TBA 6 6 7 7 X MA 16 7 8 X TKJB *) 8 XI TKJC 16 8 9 X TKJB *) 9 XI TKJC 16 9 10 X TKJB *) 10 JML JAM - 10 JML JAM 5 JML JAM Catatan : *) Diganti hari Jumat pukul 11. X AN. K.6 6 X LG. Juli 2014 Guru Mata Pelajaran.45 WIB Surakarta.

NDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA NEGERI 9 SURAKARTA uanyar. 57137 mkn9-solo.sch. Banjarsari. XII KY Perpus XI DKV 23 XI DKV. XI MA. (0271) 716320 Surakarta.sch.id. XII KY Perpus X AN. XII AN 5 XII AN 5 JML JAM 5 Hari : Sabtu Kelas Ruang X AN. Telp. E-mail : info@smkn9-slo.id DWAL MENGAJAR GURU ANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Hari : Jumat Kelas Ruang XI MC 16 XI SL 16 XI SL 5 X DKV. XI MA 19 . XII MA 23 XI TKJB. XI MA.

Th 9 . Rachel Endang. Juli 2014 Guru Mata Pelajaran. K. XI MB 19 XI MB 19 JML JAM Surakarta. S.XI TKJ B 19 XI TKJ A 19 XI TE.

Banyuanyar.sch. (0271) 716320 Surakarta. Tarumanegara. Siti Nur Wahyuningsih. : 19651215 200501 2 003 NIP Golongan/Pangkat : III/d /Penata Tingkat I : NW Kode Guru JTM : 8 Jam A. Keterangan : Jumlah Rombel : 2 Drs. Banjarsari.A/SMK. 19630520 199512 1 002 . smkn9-solo. Telp. E-mail : info@smkn9-slo.09/2016 : 1 Juli 2016 Nomor Urut SK : 131 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMK NEGERI 9 SURAKARTA Jl. Melaksanakan tugas tambahan sebagai : ▪ #N/A Demikian Surat Tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai daftar berikut : Kelas Kode Ruang Mapel 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UP SELASA XI MMB XI MMB XI KY XI KY 13 13 TF TF BIN BIN BIN BIN Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia RABU XI MMB XI MMB XI KY XI KY 14 14 TF TF Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Jumlah Jam 4 Kode Ruang Mapel Mata Pelajaran Jumlah Jam - Jumlah Jam - 00 0 1 2 3 4 5 6 4 BIN BIN BIN BIN Kelas 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Jumlah Jam 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jam Ke Upacara Jumlah Jam 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hari KAMIS LAP1 Mata Pelajaran JUMAT Jam Ke SABTU SENIN Hari 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Jam / B. M. 1 Juli 2016 Kepala Sekolah.id SURAT TUGAS Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMK Negeri 9 Surakarta pada Semester GANJIL Tahun Pelajaran 2016/2017 memberikan tugas kepada : Nama : Dra. Surakarta.id. BANGKIT BUDIARTO NIP.sch. 57137 Web-Site :www.Lampiran 3 Nomor Tanggal : Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta : 800/606.

Tek.KB&M Pengetahuan Bahan Penyiapan B PKY Pem. K. Video Dasar-dasar Desain Digital Pain / Imag Desain DTD Gambar Pengetahuan Bahan Simulasi Digital S. K. Fin K. Pro dg T Ukir P Prod T Bubut P P T Sekrol SEMUA WAJIB A WAJIB A WAJIB A WAJIB A WAJIB A WAJIB A WAJIB B WAJIB B WAJIB B WAJIB B WAJIB B ANIMASI ANIMASI ANIMASI ANIMASI ANIMASI ANIMASI ANIMASI ANIMASI ANIMASI ANIMASI ANIMASI DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DP. KAYU DP. K. K.Luk D (Mur/Mz) Sketsa Seni Luk Dekoratif Seni Lukis Realis Seni Luk Non Realis Wawasan Seni Desain Busana Dasar-dasar Desain Dasar Pola Dasar T. K.Pekerti Pend Pancasila & Kewrg Bahasa Indonesia Matematika Sejarah Indonesia Bahasa Inggris Seni Budaya Prakarya dan Kewirausahn Penjasorkes Bahasa Jawa Bahasa Mandarin Animasi 2 Dimensi Animasi 3 Dimensi Dasar-dasar Desain Dsr Memb. K. KAYU 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 SDI PKM PWB SKM SOP TA2 TPV DDD DPA DTD GBR PBH SDI SDM SKT SLD SLR SNR WSN DBU DDD DPO DTM EKS IPA PBC PBI PHI PPO PPW PTE BCA BTU CSA DDD DKR DPR JHT MKR PBH SDI SLM TNN TPT ADS FIS JDS Simulasi Digital Perakitan Komp Pemrograman WEB Sistem Komputer Sistem Operasi Tek. K. K. KAYU DP. K. KAYU DP. KAYU DP. KAYU DP.KODE MATA PELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SMK NEGERI 9 SURAKARTA UNTUK KURIKULUM 2013 NO KODE MAPEL KELOMPOK NO KODE MAPEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 UP PAB PKN BIN MAT SIN BIG SBU PKW POK BJW BMD A2D A3D DDD DMG DTD GBR GED PBH PDI VDO WSN CSR DDD DTD FGF GBR IND KGF MLK OUT PBH SDI VGF WSN DKV DDD DKR DPR FKK KBM PBH PBP PPT PTB PTS Upacara Pend Agama &B. KAYU DP. KAYU DP. Kayu Pem P. An 2 Dimensi Teknik P. KAYU DP. Menjahit Ekstrakulikuler IPA Terapan Pemb Bus (C Md) Pemb Bus (Indust) Pembuatan Hiasan Pembuatan Pola Pengantar Pariw Pengetahuan Tekstil Batik Cap Batik Tulis Cetak Saring Dasar-dasar Desain Dasar Kekriaan Desain Produk Jahit Makrame Pengetahuan Bahan Simulasi Digital Sulam Tenun Tapesty Administrasi Server Fisika Jaringan Dasar . K. KAYU DP. Game Desain DTD Gambar Game Edukasi Pengetahuan Bahan Proses Digital Videografi Wawasan Seni Cetak Saring DKV Dasar-dasar Desain Desain Dua dan Tiga Dimensi Fotografi DKV Gambar DKV Indoor Komputer Grafis DKV DKV Mulok Lukis DKV Outdoor Pengetahuan Bahan Simulasi Digital DKV Videografi Wawasan Seni Desain Komunikasi Visua Dasar-dasar Desain Dasar Kekriaan Desain Produk Melk.

19630520 199512 1 00 . Dasar Peng G. Kepala Sekolah. K. LOGAM DP. K. LOGAM DP. LOGAM DP. LOGAM DP.NO KODE 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 SDI DDD DKP DKR DPR PBH PCL PFL PPE PPL SDI A3D DMI DMU FIS JDS KFD KPR PCD PDS PGB MAPEL Simulasi Digital Dasar-dasar Desain Dekorasi LKP Dasar Kekriaan Desain Produk Pengetahuan Bahan Pengecoran Logam Proses F Logam Pembuatan Perhs Peng dan P Logam Simulasi Digital Animasi 3 Dimensi Desain Multimed. K. K. LOGAM DP. Dasar Simulasi Digital Perakitan Komp Pemrograman WEB Rancang Bang Jar Sistem Komputer Sistem Opr Jar Sistem Operasi Produktif Bim. BANGKIT BUDIARTO NIP. LOGAM DP.Bergerak KELOMPOK NO KODE DP. In Desain Multimedia Fisika Jaringan Dasar Komposisi Ft Digl Kerja Proyek Pengolahn C Digit Pemrog. K. Drs. Penyuluhn & Konsl Ekstrakulikuler Bimbingan TI Surakarta. LOGAM DP. KAYU DP. LOGAM DP. K. K. LOGAM DP. K. K. K. LOGAM MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 KDT KTE PDS SDI PKM PWB RBJ SKM SOJ SOP PRO BPK EKS BTI MAPEL Komunikasi Data Komputer Terapan Pemrog. K.

K. TEKSTIL DP. K.N TAHUN PELAJARAN 2016/2017 ERI 9 SURAKARTA KELOMPOK MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS SENI LUKIS TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA TATA BUSANA DP. TEKSTIL DP. K. K. TEKSTIL DP. TEKSTIL DP. TEKSTIL DP. TEKSTIL DP. K. K. TEKSTIL DP. K. TEKSTIL DP. K. K. TEKSTIL DP. TEKSTIL DP. K. TEKSTIL TKJ TKJ TKJ . K. K. K. TEKSTIL DP. TEKSTIL DP.

Penyuluhn & Konsl Drs. BANGKIT BUDIARTO NIP. 19630520 199512 1 002 .KELOMPOK TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ Bim.

Lampiran 5 Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta Nomor : 800/606. Dua & Tiga Dimensi Gambar dan Sketsa S. Kayu Dasar-dasar Desain Pemb. dg T. Pengambilan Gb.09/2016 Tanggal : 1 Juli 2016 KODE MATA PELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 SMK NEGERI 9 SURAKARTA UNTUK KURIKULUM 2013 NO KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 UP PAB PKN BIN MAT SIN BIG SBU PKW POK BJW BMD DDD PBH GED WSN GBR VDO A2D A3D PDI DAN DTD DMG DDD PBH SDI DTD WSN GBR CSR IND OUT KGF VGF FGF MLK DKV PBH DKR DPR PBP DDD PTB PTS PTU KBM FKK SDI DDD PBH SDI DKR DPR PFL DKP PPL PPE PCL FIS PDS SKM SDI SOP JDS PWB PKM DMU KFD PCD TA2 TA3 DMI PGB TPA TPV KPM MAPEL Upacara Pend Agama & B. Modern IPA Terapan Pengantar Pariwisata Dasar Desain Pength. K. BANGKIT BUDIARTO NIP. Bahan Tekstil Simulasi Digital Dasar Pola Dasar Teknologi Menjahit Desain Busana Pembuatan Pola Pembtn Busana (Industri) Pembuatan Hiasan Pembtn Busana (C. Multimedia Interaktif T. Seni dan Desain Simulasi Digital Des. dg T. Dua & Tiga Dimensi Dsr Memb.Pekerti Pend Pancasila & Kewrg Bahasa Indonesia Matematika Sejarah Indonesia Bahasa Inggris Seni dan Budaya Prakarya & Kewirausahn Penjasorkes Bahasa Jawa Bahasa Mandarin Dasar-dasar Desain Pengetahuan Bahan Game Edukasi Wws. Bubut Pemb. Game Dasar-dasar Desain Pengetahuan Bahan Simulasi Digital Des. Drs. Mural/Muzaik (Dinding) Dgtl Painting/SL.P. Bangku & Msn Pek. Dua & Tiga Dimensi Wws. dg T. Seni dan Desain Gambar dan Sketsa Videography Animasi 2 Dimensi Animasi 3 Dimensi Proses Digital Digital Animasi Des. Pro. Saring) Indoor Outdoor Komputer Grafis Videografi Fotografi Mulok Lukis Desain Komunikasi Visual Pengetahuan Bahan Dasar Kekriyaan Desain Produk Penyiapan Bhn PK. Brgrk Teknik Pengolahan Audio Teknik Pengolahan Video Kerja Proyek Multimedia KELOMPOK NO KODE SEMUA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 DDD PBH WSN SDI DTD GBR SNR SLD SLR SDM DPA IPA PPW DDD PTE SDI DPO DTM DBU PPO PBI PHI PBC DDD PBH SDI DPR DKR PWR CSA MKR TNN JHT BCA BTU FIS PDS SKM SDI SOP JDS PWB PKM KTE ADS RBJ SOJ KDT JAN KJR TBJ KPT PRO KY EA EB TE BA BB LG MA MB MC JA JB JC KV AN SL BPK EKS BTI MAPEL Dasar-dasar Desain Pengetahuan Bahan Wws. Lukis Non Realis/Imajnr Seni Lukis Dekoratif Seni Lukis Realis SL. Finishing Kriya Kayu Simulasi Digital Dasar-dasar Desain Pengetahuan Bahan Simulasi Digital Dasar Kekriyaan Desain Produk Finishing Logam Dek. Made) Dasar-dasar Desain Pengetahuan Bahan Simulasi Digital Desain Produk Dasar Kekriyaan Pewarnaan Cetak Saring Makrame Tenun Jahit Batik Cap Batik Tulis Fisika Pemrograman dasar Sistem Komputer Simulasi Digital Sistem Operasi Jaringan Dasar Pemrograman Web Perakitan Komputer Komputer Terapan Administrasi Server Rancang Bangun Jar Sistem Operasi Jaringan Komunikasi Data Jaringan Nirkabel Keamanan Jaringan Troubleshhoting Jaringan Kerja Proyek TKJ Produktif Produktif Kria Kayu Produktif Kria Tekstil Produktif Kria Tekstil Produktif Kria Tekstil Produktif Tata Busana Produktif Tata Busana Produktif Kria Logam Produktif Multimedia Produktif Multimedia Produktif Multimedia Produktif TKJ Produktif TKJ Produktif TKJ Produktif DKV Produktif Animasi Produktif Seni Rupa/Lukis Bim. 19630520 199512 1 002 KELOMPOK SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ .Print)/C. Pro. Penyuluhn & Konsl Ekstrakulikuler Bimbingan TI Surakarta. & Ketok Pembentukan Pbubutn & Pgelasan Lgm Pembuatan Perhiasan Pengecoran Logam Fisika Pemrograman dasar Sistem Komputer Simulasi Digital Sistem Operasi Jaringan Dasar Pemrograman Web Perakitan Komputer Desain Multimedia Komposisi Foto Digital Pengolahan Citra Digital Teknik Animasi 2 Dimensi Teknik Animasi 3 Dimensi Des. Seni dan Desain Gambar dan Sketsa Sablon (S. Pro.A/SMK. Ukir P. dg T. Sekrol Pemb. 1 Juli 2016 Kepala Sekolah.

Bambang Kusnendar A.Pd Rivi Rumianto. S. Dwi Suseno Hanung Rosifah.Pd Didik Joko Harjuno.Pd Heri Murdoko. S.Pd Iwan Kustanto. S. S.Pd Endah Retnaningsih.Pd Drs. S.Pd Wuri Setyowati. S.Pd Sukasno. S. Sugeng. Emi Budi Lestari Ratih Susiana.Pd GOL 19670515 199512 1 003 19760419 200312 2 009 19780516 200902 1 003 19760907 200902 1 006 19630402 199003 1 009 19700804 200501 2 015 19621030 198803 2 004 19800614 200604 2 015 19840801 201001 2 020 19770610 200501 2 013 19621113 198803 2 006 19691001 199603 1 005 19670402 199503 1 002 19630917 198601 1 005 19750703 201001 2 008 19660929 199103 1 007 19621226 199503 1 001 19680319 199402 1 002 19691023 199802 1 004 19640105 199512 1 007 19641109 199303 1 006 19640320 199103 1 012 19580104 199103 1 005 19690309 200701 1 021 19771008 200312 2 010 19790925 200802 1 005 19790117 200902 1 002 19591012 199203 1 006 19660830 199103 1 005 19670928 199601 1 001 19640505 199303 1 014 19770101 200902 1 005 19821230 200902 1 006 19761213 200902 1 003 19790723 200902 1 001 19710119 200902 2 001 19660406 199512 1 003 19580803 199512 1 001 19651207 199403 1 002 19670406 199601 2 001 19621003 199203 1 003 19630206 199103 1 007 19650822 199203 2 005 19670302 199503 1 002 19630516 199403 1 005 19641003 199402 1 002 19660708 199403 1 010 19661123 199303 1 007 19690803 199601 2 001 IV/a III/d III/b III/b IV/b III/c IV/a III/c III/b III/c IV/a IV/a IV/a IV/a III/b IV/a IV/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/c III/d III/b III/b IV/a IV/a IV/a III/d III/b III/b III/b III/b III/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a . S.Kom Priyo Handoko. S. S.Pd.Sn Drs. S. Supono Sularno.Pd Nuryadi.Pd Riyanto Hadi. S. S. S.Pd Ahmad Nakhomi. Dalut Heri Prasetyoko Drs. M.Kom Retna Kusuma Dewi. S. M.Sn Sudarto. S.Kom Samiyanto.Sn Agung Prasetyo. Ngainul Rovi Khayati.Pd Wibawa Jati Saputra. S. Sulistyo Budi W.Pd Kisyono Drs. Agung Juwana BN. S. S. S. S. S.Pd Paryatno. S. Abri Martono Dwi Eko Purwanto. M.Pd Sri Nurcayo. S.Pd Puji Hastutiningsih. Dwi Siswanto Gunawan Sudarmaji. S.Pd Drs. S. S.Kom. S. M. S. S. Purwanto Joko Sulistiyono Raharja Sigit M.Pd Rr. Andy Kurnianti.NO KODE GURU 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 SI WU AH IK SB DK EB RS VA IN ER EM HT PY WJ WR AP IR AM DE DW GS RY SN SK NR PJ AS HM KI BK AJ PH SO DD HP PN SY YN RK IL SG AG DO HR PO SL AR BS DH PW RM RR SA NAMA Sardi. Irianto Drs. S.Pd Agus Sutarto Saputro.Kom Supriyanti.Pd Ida Nurlaela. Ari Budiningsih Drs. Evi Mariani K Harjita Tur Budiarta.Kom Heru Prastyo.Pd.Kom Drs.Pd Drs.Pd Dra.Kom Puguh Nara Wijaya. S. S.Hum Drs.Pd Venti Arofah.Pd Sri Astutik. S. S.Pd Dra. Budi Susanto Drs. Agus Sasmito Drs. M. S. S. S.Pd.Pd Wahyu Nur'aini.Hum Dra.

S.Pd Afif Fredi Kurniawan.Kom Heri Susanto. S.Pd Joko Agus Pambudi. S.Kom Agus Nugroho. S. S. S. S.Kom Rianto Yoga Hutomo. GOL 19580419 199402 2 001 19671217 199603 2 002 19580810 198903 2 004 19791024 201406 1 002 19660821 199503 1 002 19820321 200902 1 001 19850105 200902 2 005 19820414 201001 2 019 19800209 200902 1 003 19800416 200902 1 007 19830327 200902 1 004 19800815 201101 1 006 19790227 200902 1 001 - IV/a IV/a IV/a III/a IV/a III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b - .Sn. S. SKom Mudrik Affan I.Kom Putut Tri Handoko.Sn Dra. S. S. Sugiyo.Kom Rendra Yanuar D. M. S.Pd Fikry Iwan Arendra.Kom. ST Hardi Santoso. S.Kom Atik Yulandari. Zumronah Nur Setyo Puspito.Kom Siti Munawaroh.NO KODE GURU 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 SU TT ZM NS JA FI ST AY HE HS PT HA MD RD AU RH AF YO NAMA Dra. Ag.Kom Hendro Agus Subagyo. S. Siti Umarwati Titik Suhandajatiningsih. S.

Ekstra Wali Kelas WKS1 Pokja Pokja anggota Pokja WKS4 Anggota Pokja Ko. Pokja WKS4 Staf WKS4 Wali Kelas Wali Kelas Kabeng Kayu Wali Kelas Kabeng Logam Ko. Logam Wali Kelas Pokja Anggota Pokja Ka. Paket K. Tekstil Ko. Pokja WKS4 Kabeng Lukis Pemb. Paket K.Pokja 4 WKS 3 Anggota Pokja . Lukis Ko. Multimedia Pemb.Pokja 1 WKS 3 Ka. Paket K.PANGKAT Pembina Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Pembina Tingkat I Penata Pembina Penata Penata Muda Tingkat I Penata Pembina Pembina Pembina Pembina Penata Muda Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Penata Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Pembina Pembina Pembina Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina KELAS X KELAS XI KELAS XII KODE JML KODE JML KODE JML MAPEL JAM MAPEL JAM MAPEL JAM PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PKW PKW SBU PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO JDS PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO - TOT JAM TGS TAMBAHAN Staf WKS4 Ka. Paket K. Ekstra Wali Kelas Wali Kelas Ka. Paket K. Kayu Ko. DKV Kabeng DKV Wali Kelas Wali Kelas Ka. Paket K. Animasi Kabeng ANM WKS5 Wali Kelas Anggota Pokja Ka. Paket K. Tata Busana Wali Kelas Kabeng Tata Busana Anggota Pokja Ka. Paket K.Pokja 2 WKS 3 Ka.

PANGKAT Pembina Pembina Pembina Penata Muda Pembina Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I - KELAS X KELAS XI KELAS XII KODE JML KODE JML KODE JML MAPEL JAM MAPEL JAM MAPEL JAM PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO SBU PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO POK POK POK PRO PRO PRO PAB - TOT JAM TGS TAMBAHAN Kabeng Tekstil Wali Kelas Wali Kelas Anggota Pokja Litbang Sarpras Pokja Anggota Pokja Wali Kelas Ka.Pokja 3 WKS 3 Anggota Pokja - . Paket K. Pokja WKS1 Kabeng TKJ Pemb. Ekstra Pokja Ko. TKJ Pokja Ko.

A/SMK.Pd 2 800/606.A/SMK.A/SMK. S.I 3 800/606.A/SMK.Pd 4 800/606.09/2016 1 Juli 2016 1 Administrasi Server 2 3 GURU P A B .09/2016 1 Juli 2016 4 Jaringan Nirkabel JAN MD Mudrik Affan I.Pd. S. S. S.A/SMK.A/SMK.Pd 2 800/606. S.Kom 2 800/606.A/SMK.A/SMK. SK 1 Seni Budaya SBU HW Heni Winarsih.Kom 2 800/606.A/SMK.09/2016 1 Juli 2016 4 Matematika MAT MN Munajat Maman S.A/SMK.09/2016 1 Juli 2016 5 Keamanan Jaringan KJR HA Hendro Agus Subagyo.09/2016 1 Juli 2016 6 Bahasa Inggris BIG JS Drs. S.09/2016 1 Juli 2016 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PKN MG Drs. WAJIB B : 1 XII TEKNIK KOMPUTER JARINGAN C KUR -13 AFIATI BUDIASIH.A/SMK. S. S.09/2016 1 Juli 2016 4 Bahasa Jawa BJW 5 Bahasa Mandarin BMD K J R 3. SK ADS MD Mudrik Affan I. Margiyono 2 800/606.A/SMK. S.Kom 2 800/606. WAJIB A : NO NAMA MAPEL KODE KODE MAPEL GURU GURU JUMLA H JAM SK MENGAJAR TGL.Kom 4 800/606.09/2016 1 Juli 2016 3 Pendidikan Jasmani. S.Pd 2 800/606.A/SMK. Muh Rosyadi 4 800/606.A/SMK.PEMBELAJARAN KUR 13 APLIKASI DAPODIKMEN TP 2015/2016 SMK N 9 SURAKARTA NO KELAS/JURUSAN KURIK U LUM NAMA WALI KELAS MAPEL PEMBELAJARAN 1. Joko Suyatno 2 800/606.Kom 4 800/606.A/SMK. SK 1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti PAB NA Nur Laili Maskuri.PD NO NAMA MAPEL KODE KODE MAPEL GURU GURU JUMLA H JAM SK MENGAJAR TGL. Olah Raga & Kesehatan POK DS Danang Supriyanto.09/2016 1 Juli 2016 Rancang Bangun Jaringan RBJ PT Putut Tri Handoko.09/2016 1 Juli 2016 ### 2.Kom 6 800/606.09/2016 1 Juli 2016 2 Prakarya dan Kewirausahaan PKW NN Nunik Nuladani. SKom 4 800/606. S.09/2016 1 Juli 2016 5 Sejarah Indonesia SIN AB Afiati Budiasih. PEMINATAN : NO NAMA MAPEL KODE KODE MAPEL GURU JUMLA H JAM SK MENGAJAR TGL.Pd 3 800/606. S.09/2016 1 Juli 2016 3 Bahasa Indonesia BIN MR Drs.A/SMK.09/2016 1 Juli 2016 6 Troubleshhoting Jaringan TBJ PT Putut Tri Handoko. S.09/2016 1 Juli 2016 7 Kerja Proyek Teknik Komputer dan Jaringan KPT RD Rendra Yanuar D.09/2016 1 Juli 2016 Sistem Operasi Jaringan SOJ PT Putut Tri Handoko.

R MM SENIN / JAM KE 2 3 4 5 RUANG R MM 0 0 0 0 SELASA / JAM KE 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 RABU / JAM KE 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 5 6 0 0 .

JAM KE 7 KAMIS / JAM KE 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 JUM`AT / JAM KE 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 10 1 2 0 0 0 3 0 4 0 5 0 SABTU / JAM KE 6 0 1 2 3 1 2 3 0 0 0 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 .

SABTU / JAM KE 9 10 9 10 0 0 .

DAFTAR RUANG KOSONG (KHUSUS RUA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2 RUANG SENIN / JAM KE 1 2 3 4 5 6 7 SELASA / JAM KE 8 9 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10### ### ### ### ### ### 11### ### ### ### ### ### ### ### 12### ### ### ### ### ### ### ### 13### ### ### ### ### ### 14### ### ### ### ### ### ### 15### ### ### ### ### ### ### ### 16### ### ### ### ### ### ### ### ### 17### ### ### ### ### ### ### ### 18### ### 19### ### ### ### ### ### 20### ### ### ### ### ### ### ### ### 21### ### ### ### ### ### ### 22### ### ### ### ### ### ### ### 23### ### ### ### ### ### ### 24 ### ### ### ### ### ### ### 25### ### ### ### ### ### ### ### ### 26### ### ### ### ### ### 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 RABU / JAM KE 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 2 3 3 3 10 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### .

ONG (KHUSUS RUANG TEORI) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KAMIS / JAM KE 1 2 3 4 5 6 JUMAT / JAM KE 7 8 9 10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1 2 3 4 SABTU / JAM KE 5 6 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### .

Pd Ratna Aryani Dewi.Sn Dra. Bahasa Inggris L IPA = Lab.Pd Paryatno. S. M.Sn. S.A/SMK.Kom.Pd Drs. S. Purwanto Danang Supriyanto.Kom Supriyanti. S. SH Dra. S. Siti Nur Wahyuningsih. Dwi Siswanto Gunawan Sudarmaji. S.Pd Dra. S.Kom Hendro Agus Subagyo. S. Winansi Drs. S.Pd Indra Dihargo. S.Pd Riyanto Hadi.Pd Puji Hastutiningsih.09/2016 Tanggal : 1 Juli 2016 DAFTAR KODE GURU PENGAMPU MATA PELAJARAN : NO.Pd Sugeng Raharjo. TB = Tata Busana 10. S.Or. KY = Desain Produk Kria Kayu 2. S. S. S. Emi Budi Lestari Ratih Susiana.Kom Agus Nugroho. M. S. S. S.Kom Rianto Yoga Hutomo.Kom Rendra Yanuar D. M.Pd Ahmad Nakhomi. S. Rezekiyanto Andi Ratma. Sugeng Wiyono Juliani Widajanti S. Siti Umarwati Titik Suhandajatiningsih. Sarah Dahlia Dra. Dalut Heri Prasetyoko Drs.Pd Fikry Iwan Arendra. S. S. S.Pd Wahyu Nur'aini. S. Andy Kurnianti. S. IPA Surakarta. S.Kom Heru Prastyo. Ngainul Rovi Khayati. K.Kom Atik Yulandari.Pd. Agung Juwana BN. Ag. S.Hum Dra. S. Abri Martono Dwi Eko Purwanto. S. S.d 26 B KY = Bengkel Kayu B TE = Bengkel Tekstil B BB = Bengkel Busana Butik B SL = Bengkel Seni Lukis B LG = Bengkel Logam B MM = Bengkel Multimedia B TKJ = Bengkel TKJ B AN = Bengkel Animasi B DKV = Bengkel DKV TF = Ruang Teaching Factory R MM = Ruang Multimedia R GA = Ruang Gambar Animasi RKSL = Ruang Kelas Seni Lukis RKLG = Ruang Kelas Logam Lap = Lapangan R DES = Ruang Desain L KOM = Lab.Pd Drs. S. S. S. Budi Susanto Drs.Pd Drs. S.Pd Kisyono Drs. ST Toto Budayanto. S. M. S. S. LG = Desain Produk Kria Logsm 4.Pd.Kom Heri Susanto. Bangkit Budiarto Amsi Lamani.PdI Drs. Drs.Si Angga Pricilla Dewi. S. Zumronah Nur Setyo Puspito.Pd 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 HW TS EW WS AB RW II IS SI WU AH IK SB DK EB RS VA IN ER EM HT PY WJ WR AP IR AM DE DW GS RY SN SK NR PJ AS HM KI BK AJ PH SO DD HP PN SY YN RK IL SG Anik Puji Hastuti. S. S.Kom Priyo Handoko.Kom Putut Tri Handoko. S. S. Margiyono Drs.Pd Joko Agus Pambudi. S.Pd Muhammad Abdul Aziz. ST Suroto. Waluyo Sigit Susilo Afiati Budiasih.Pd Ida Nurlaela. S.Pd Sudaryono. S. Drs. Sugiyo.Pd Dra.Pd Muh Ali Barokah. S. Bambang Kusnendar A. Theresia Tri Hartanti. S. KODE GURU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 BA AL TM ES NA RE UE AA AW SD WI JW AD TB RT DY MA MR NT DP WA JS ED SM AZ TI SS BM DC AI RA AK SR NN ID IY DR SW JU MN SJ WN RN BU PR DS PE MG MU DM NAMA GURU NO.Pd Titik Suprihatin.Pd Iwan Kustanto.Pd.Pd Drs.Pd Ismu. S.Pd Venti Arofah. S. S.Pd Endah Retnaningsih. Indriyani Dewi Daryana. 1 Juli 2016 Kepala Sekolah. S. KODE GURU Drs. S. BANGKIT BUDIARTO NIP. S. M. Komputer L BI = Lab. SL = Seni Lukis 5. M. Pd Dra. S. M. M. Wijayanti SA Drs. S.Pd Tugiman Sapto Sayogo.Pd Wuri Setyowati. S.Th Uriyani Eka Putri.Pd Didik Joko Harjuno. S. Agus Sasmito Drs.Pd Nuryadi.Pd Sri Nurcayo. Sugeng.Pd Wibawa Jati Saputra.Pd Dra.Lampiran 3 Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta Nomor : 800/606.Sn Agung Prasetyo. S. AN = Animasi 7.Pd. Ari Budiningsih Drs.Pd.Kom Drs. S. M. S.Hum Drs. M.Pd Rivi Rumianto.Pd Dewi Cahyuningdari. S. S. S.Pd. S.Pd Sugeng Mulyanto. Sulistyo Budi W. S. S. 19630520 199512 1 002 Page 92/2 . S. Irianto Drs. S. S.Kom Sri Rahayu. MM = Multimedia 6. Dra. S. M. PdI Nur Laili Maskuri. KODE GURU 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 AG DO HR PO SL AR BS DH PW RM RR SA SU TT ZM NS JA FI ST AY HE HS PT HA MD RD AU RH AF YO RO TH NW NAMA GURU Drs.Pd Nunik Nuladani.Pd NAMA GURU Heni Winarsih.Pd Wahyu Nugraha.Pd Agus Sutarto Saputro. S. TKJ = Teknik Komunikasi Jaringan NO. Evi Mariani K Harjita Tur Budiarta.Kom.Pd Munajat Maman S.Pd KODE KOMPETENSI KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN : 1.Sn Eko Wahyu Utomo.Pd Afif Fredi Kurniawan. BA Dra. ST Hardi Santoso.Pd Rr.Pd Drs. S. Muh Rosyadi Drs.Pd Alfin Amaliah Zahroh. Rita Mei Wulandari Iin Rustiyaningsih. S.Pd Puput Eka Bajuri. Supono Sularno. S. Jarek Warsito Ade Ariyono. S. S. S.Pd Dra.Pd Drs.Sn Sudarto.Pd Drs. Sunoto Diyah Retno Palupi.Pd Bambang Hariyadi.Pd. Ari Winarsih Dra. Turmudzi Edi Suyanto. S. Budi Sutrisno. Purwanto Joko Sulistiyono Raharja Sigit M. S. S.Pd Sardi.Pd Sri Astutik. S. S.I Rachel Endang. S. S.Pd Heri Murdoko.. SKom Mudrik Affan I.Kom Retna Kusuma Dewi. Suratno. M.Pd.Pd Sri Joko Sanyoto. S.Kom Samiyanto.Kom Siti Munawaroh.Kom Puguh Nara Wijaya.Pd.Pd Sukasno. S. S. S. S. Mulyanto Dasmin. Dwi Suseno Hanung Rosifah.Sn Drs. Joko Suyatno Eni Dwi Astuti.Pd KODE RUANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR : 1-26 = Ruang Teori 1 s. DKV = Desain Komunikasi Visual 8. S. TE = Desain Produk Kria Tekstil 3.

S. S.I Pend Agama & B.Pd. S. S.Kom 19 RH Rianto Yoga Hutomo. S. 57137 Web-Site :www.Pd. BA Bahasa Mandarin 11 PE Puput Eka Bajuri. 1 Juli 2016 0 0 0 331196182.Pd Pend Pancasila & Kewrg 13 IN Ida Nurlaela.id DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS JAM MENGAJAR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KHUSUS GURU TIDAK TETAP (GTT) No. Pd Pend Agama & B.sch.Pd Produktif 14 NR Nuryadi.Pekerti 8 DC Dewi Cahyuningdari. M. S.Si Bahasa Jawa 9 AI Angga Pricilla Dewi. smkn9-solo.Pd Prakarya & Kewirausahn 15 RK Retna Kusuma Dewi. Banjarsari. Kode Nama Guru / NIP Pengampu Mapel Total Jam Tatap Muka (JTM) 1 RN Ratna Aryani Dewi. Bahasa Jawa 10 ID Indra Dihargo. PdI Pend Agama & B.Pd Penjasorkes 20 AF Afif Fredi Kurniawan. S. 1 dari 213 . S.xlsx Hal. S.Pd Produktif 17 MD Mudrik Affan I. (0271) 716320 Surakarta.Kom. S. Telp.Kom Produktif 18 RD Rendra Yanuar D. K.Th Pend Agama & B.id.Pd Pend Agama & B.Lampiran-1 Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta Tentang Pembagian Jam KBM PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SMK NEGERI 9 SURAKARTA Jl.sch. S. M. Penjasorkes 12 HW Heni Winarsih. S.Or. Produktif 16 IL Ngainul Rovi Khayati.Pekerti 13 7 AA Muhammad Abdul Aziz.Pd. Banyuanyar.Pekerti 24 6 UE Uriyani Eka Putri.Pekerti 5 RE Rachel Endang. S. S. Tarumanegara. S.Pd Matematika 2 KI Kisyono Produktif 3 ES Edi Suyanto.Pekerti 4 NA Nur Laili Maskuri. Produktif - TOTAL JAM Produktif 37 Surakarta.Pd. S. E-mail : info@smkn9-slo. S.

Banjarsari.sch. Ekstra Pemb. Telp.id BAGIAN TUGAS JAM MENGAJAR PADA GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Tugas Tambahan Anggota Pokja Staf WKS 2 Pemb. Ekstra Pokja Anggota Pokja Surakarta. 1 Juli 2016 331196182. (0271) 716320 Surakarta. E-mail : info@smkn9-slo. 57137 kn9-solo.xlsx Hal. 2 dari 213 .Lampiran-1 Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta Tentang Pembagian Jam KBM ERINTAH KOTA SURAKARTA DIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA GERI 9 SURAKARTA nyar. Ekstra Staf WKS 2 Pokja anggota Pokja Pemb.sch.id.

Kerja Bangku & Mesin 30 31 32 33 34 35 36 37 Pengetahuan Bahan Penyiapan Bahan Produksi Kria Kayu Pembuatan Produk dengan Teknik Ukir Pembuatan Produk dengan Teknik Bubut Pembuatan Produk dengan Teknik Sekrol Simulasi Digital Dasar Kekriaan Dasar-dasar Desain KODE DBU DDD DPO DTM IPA PBC PBI PHI PPO PPW PTE CSR DDD DTD MLK FGF GBR IND KGF OUT PBH SDI VGF WSN DDD DKR DPR FKK KBM PBH PBP PPT PTB PTS SDI DKR DDD .DAFTAR KODE MATA PELAJARAN TAHUN 2014/2015 SMK NEGERI 9 SURAKARTA NO MATA PELAJARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Desain Busana Dasar-dasar Desain Dasar Pola Dasar Teknologi Menjahit IPA Terapan Pembuatan Busana (Custom Made) Pembuatan Busana (Industri) Pembuatan Hiasan Pembuatan Pola Pengantar Pariwisata Pengetahuan Tekstil Cetak Saring DKV Dasar-dasar Desain Desain Dua dan Tiga Dimensi DKV Mulok Lukis Fotografi DKV Gambar DKV Indoor Komputer Grafis DKV DKV Outdoor Pengetahuan Bahan Simulasi Digital DKV Videografi Wawasan Seni Dasar-dasar Desain Dasar Kekriaan Desain Produk Melakukan Finishing Kria Kayu 29 Pembuatan Produk dengan Tek.

NO 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 MATA PELAJARAN KODE Dekorasi Logam dan Kethok Pembentukan DKP Desain Produk DPR PPE PCL PPL Pembuatan Perhiasan Pengecoran Logam Pengelasan dan Pembubutan Logam Proses Finishing Logam PBH PFL Simulasi Digital SDI Teknik Animasi 2 Dimensi Animasi 3 Dimensi Desain Multimedia Interaktif Desain Multimedia Fisika Jaringan Dasar Komposisi Foto Digital Kerja Proyek Pengolahn Citra Digital Pemrograman Dasar Pengambilan Gambar Bergerak Pengelolaan Informasi Perakitan Komputer Pemrograman WEB Sistem Komputer Sistem Operasi Teknik Pengolahan Video TA2 Pengetahuan Bahan Dasar-dasar Desain Digital Painting / Imaging Desain Dua dan Tiga Dimensi Gambar Pengetahuan Bahan Simulasi Digital Seni Lukis Dinding (Mural/Muzaik) Sketsa Seni Lukis Dekoratif Seni Lukis Realis Seni Lukis Non Realis Wawasan Seni Batik Cap Batik Tulis A3D DMI DMU FIS JDS KFD KPR PCD PDS PGB PIF PKM PWB SKM SOP TPV DDD DPA DTD GBR PBH SDI SDM SKT SLD SLR SNR WSN BCA BTU .

NO 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 MATA PELAJARAN Cetak Saring Dasar-dasar Desain Dasar Kekriaan Desain Produk Jahit Makrame Pengetahuan Bahan Simulasi Digital Sulam Tenun Tapesty Administrasi Server Fisika Jaringan Dasar Komunikasi Data Komputer Terapan Pemrograman Dasar Pengelolaan Informasi Perakitan Komputer Pemrograman WEB Rancang Bangun Jaringan Sistem Komputer Sistem Operasi Jaringan Sistem Operasi KODE CSA DDD DKR DPR JHT MKR PBH SDI SLM TNN TPT ADS FIS JDS KDT KTE PDS PIF PKM PWB RBJ SKM SOJ SOP .

AFTAR KODE MATA PELAJARAN TAHUN 2014/2015 SMK NEGERI 9 SURAKARTA KELOMPOK PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 BUSANA K13 DKV K13 DKV K13 DKV K13 DKV K14 DKV K13 DKV K13 DKV K13 DKV K13 DKV K13 DKV K13 DKV K13 DKV K13 DKV K13 KAYU K13 KAYU K13 KAYU K13 KAYU K13 PRODUKTIF KAYU K13 PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF KAYU K13 KAYU K13 KAYU K13 KAYU K13 KAYU K13 KAYU K13 LOGAM K13 LOGAM K13 .

KELOMPOK PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF LOGAM LOGAM LOGAM LOGAM LOGAM LOGAM LOGAM LOGAM K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF MULTI K13 PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF SENI SENI SENI SENI SENI SENI SENI SENI SENI SENI SENI SENI LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS LUKIS PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 .

KELOMPOK PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF TEKSTIL K13 PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF PRODUKTIF TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ TKJ K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 K13 .

Kelo
NO
mpok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8

AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
DKV
KY
KY
KY
KY
KY
KY
KY
KY

9

KY

10
11
1
2
3

KY
KY
LG
LG
LG

MATA PELAJARAN
Dasar-dasar Desain
Pengetahuan Bahan
Game Edukasi
Wawasan Seni dan Desain
Gambar dan Sketsa
Videography
Animasi 2 Dimensi
Animasi 3 Dimensi
Proses Digital
Digital Animasi
Desain DTD
Dsr Memb. Game
Dasar-dasar Desain
Pengetahuan Bahan
Simulasi Digital
Desain Dua dan Tiga Dimensi
Wawasan Seni dan Desain
Gambar dan Sketsa
Sablon (Screen Printing)/Cetak Saring
Indoor
Outdoor
Komputer Grafis
Videografi
Fotografi
Mulok Lukis
Pengetahuan Bahan
Dasar Kekriyaan
Desain Produk
Penyiapan Bahan Produksi Kriya Kayu
Dasar-dasar Desain
Pembuatan Produk dengan Teknik Bubut
Pembuatan Produk dengan Teknik Sekrol
Pembuatan Produk dengan Teknik Ukir
Pembuatan Produk dengan Teknik Kerja Bangku
dan Mesin
Pekerjaan Finishing Kriya Kayu
Simulasi Digital
Dasar-dasar Desain
Pengetahuan Bahan
Simulasi Digital

KODE
DDD
PBH
GED
WSN
GBR
VDO
A2D
A3D
PDI
DAN
DTD
DMG
DDD
PBH
SDI
DTD
WSN
GBR
CSR
IND
OUT
KGF
VGF
FGF
MLK
PBH
DKR
DPR
PBP
DDD
PTB
PTS
PTU

KELAS
X
XI XII
1 2 1 2 1 2
2 2 2 2
3 3 2 2
3 3
6 6
4 4
12 12
5 5 3 3
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5

2
2
3
4
4
9

2 2 2
2 2 2
3
4
4
9
2 2
3 3 7 7
3 3 7 7
4 4 8 8
4 4
4 4
2 2
4 4 2 2 3 3
10 10
10 10
2 2 2 2
2 2
3 3 3 3
3 3 3 3
6 6 3 3

KBM

6 6 6 6

FKK
SDI
DDD
PBH
SDI

4 4
2 2 2 2
2 2 2 2
3 3

Kelo
NO
mpok
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
TB
TB
TB
TB

MATA PELAJARAN
Dasar Kekriyaan
Desain Produk
Finishing Logam
Dekorasi dan Ketok Pembentukan
Pembubutan dan Pengelasan Logam
Pembuatan Perhiasan
Pengecoran Logam
Fisika
Pemrograman dasar
Sistem Komputer
Simulasi Digital / Pengelolaan Infor
Sistem Operasi
Jaringan Dasar
Pemrograman Web
Perakitan Komputer
Desain Multimedia
Komposisi Foto Digital
Pengolahan Citra Digital
Teknik Animasi 2 Dimensi
Teknik Animasi 3 Dimensi
Desain Multimedia Interaktif
Teknik Pengambilan Gambar Bergerak
Teknik Pengolahan Audio
Teknik Pengolahan Video
Kerja Proyek Multimedia
Dasar-dasar Desain
Pengetahuan Bahan
Wawasan Seni dan Desain
Simulasi Digital
Desain Dua dan Tiga Dimensi
Gambar dan Sketsa
Seni Lukis Non Realis/Imajiner
Seni Lukis Dekoratif
Seni Lukis Realis
Seni Lukis Mural/Muzaik (Dinding)
Digital Painting/Imaging/Seni Lukis Modern
IPA Terapan
Pengantar Pariwisata
Dasar Desain
Pengetahuan Bahan Tekstil

KODE
DKR
DPR
PFL
DKP
PPL
PPE
PCL
FIS
PDS
SKM
PIF
SOP
JDS
PWB
PKM
DMU
KFD
PCD
TA2
TA3
DMI
PGB
TPA
TPV
KPR
DDD
PBH
WSN
SDI
DTD
GBR
SNR
SLD
SLR
SDM
DPA
IPA
PPW
DDD
PTE

KELAS
X
XI XII
1 2 1 2 1 2
7 7
10 10
2 2 2 2
4 4 4 4
6 6 6 6
8 8 8 8
4 4
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
3 3
3 3
4 4
4 4
4 4
2 2
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
2
2
2
3
6
9

2
2
3
3

2 2 2
2 2 2
2
3
6
9 3 3 2
4 4 3
6 6 4
7 7 5
5
5
2 2 2
2 2 2
3
3

2
3
4
5
5
5

Kelo
NO
mpok
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ
TKJ

MATA PELAJARAN
Simulasi Digital
Dasar Pola
Dasar Teknologi Menjahit
Desain Busana
Pembuatan Pola
Pembuatan Busana (Industri)
Pembuatan Hiasan
Pembuatan Busana (Custom Made)
Dasar-dasar Desain
Pengetahuan Bahan
Simulasi Digital
Desain Produk
Dasar Kekriyaan
Pewarnaan
Cetak Saring
Makrame
Tenun
Jahit
Batik Cap
Batik Tulis
Fisika
Pemrograman dasar
Sistem Komputer
Simulasi Digital
Sistem Operasi
Jaringan Dasar
Pemrograman Web
Perakitan Komputer
Komputer Terapan
Administrasi Server
Rancang Bangun Jaringan
Sistem Operasi Jaringan
Komunikasi Data
Jaringan Nirkabel
Keamanan Jaringan
Troubleshhoting Jaringan
Kerja Proyek Teknik Komputer dan Jaringan

KODE
SDI
DPO
DTM
DBU
PPO
PBI
PHI
PBC
DDD
PBH
SDI
DPR
DKR
PWR
CSA
MKR
TNN
JHT
BCA
BTU
FIS
PDS
SKM
PKM
SOP
JDS
PWB
PIF
KTE
ADS
RBJ
SOJ
KDT
JAN
KJR
TBJ
KPT

KELAS
X
XI XII
1 2 1 2 1 2
3 3
4 4
7 7
3 3 3 3
4 4 4 4
13 13
2 2
15 15
2 2 2 2
2 2 2 2
3 3
7 7
10 10
2 2 2 2
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
4 4 4 4
4 4
5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
3 3
3 3
4 4
4 4
4 4
2 2
4 4 2 2
4 4 2 2
4 4 2 2
4 4
4 4
4 4
4 4
6 6
24 24 24 24 24 24

NO

KODE
GURU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

BA
AL
TM
ES
NA
YO
RE
UE
AA
AW
SD
WI
JW
SR
AD
TB
RT
DY
MA
MR
NT
DP
WA
JS
ED
SM
AZ
TI
SS
BM
DC
AI
RA
AK
SR
NN
ID
IY
DR
SW
JU
MN
SJ
WN
RN
BU
PR
DS
PE
MG
MU
DM
HW
TS
EW
WS

NAMA

NIP

Gol

Drs. Bangkit Budiarto
Amsi Lamani, S.PdI
Drs. Turmudzi
Edi Suyanto, M. PdI
Nur Laili Maskuri, S.Pd.I
Sugiyo, S. Ag.
Rachel Endang. K, S.Th
Uriyani Eka Putri, S.Pd
Muhammad Abdul Aziz, S. Pd
Dra. Ari Winarsih
Dra. Sarah Dahlia
Dra. Winansi
Drs. Jarek Warsito
Sri Rahayu, S.Pd
Ade Ariyono, ST
Toto Budayanto, ST
Suroto, S.Pd
Sudaryono, S.Pd
Muh Ali Barokah, S.Pd
Drs. Muh Rosyadi
Drs. Sunoto
Diyah Retno Palupi, M.Pd.
Dra. Wijayanti SA
Drs. Joko Suyatno
Eni Dwi Astuti, S.Pd
Sugeng Mulyanto, S.Pd
Alfin Amaliah Zahroh, S.Pd
Titik Suprihatin, S.Pd
Sri Joko Sanyoto, S.Pd
Bambang Hariyadi, S.Pd
Dewi Cahyuningdari, S.Si
Angga Pricilla Dewi, S.Pd.
Rezekiyanto Andi Ratma, S.Pd
Anik Puji Hastuti, S.Kom
Sri Rahayu, S.Pd
Nunik Nuladani, S.Pd
Indra Dihargo, BA
Dra. Indriyani Dewi
Daryana, S.Pd
Drs. Sugeng Wiyono
Juliani Widajanti S, S.Pd
Munajat Maman S, S.Pd
Sugeng Raharjo, S.Pd
Wahyu Nugraha, S.Pd
Ratna Aryani Dewi, S.Pd
Drs. Budi Sutrisno, M.Pd
Drs. Purwanto
Danang Supriyanto, S.Pd
Puput Eka Bajuri, S.Pd, M.Or.
Drs. Margiyono
Drs. Mulyanto
Dasmin, S.Pd
Heni Winarsih, S.Pd
Tugiman Sapto Sayogo, S.Sn
Eko Wahyu Utomo, S.Pd
Drs. Waluyo Sigit Susilo

19630520 199512 1 002
19560201 198801 1 001
19591015 198803 1 003
19590225 198603 2 007
19650912 199003 2 008
19620624 198603 2 011
19600126 199003 1 001
19600604 198602 2 003
19750626 200501 1 010
19720913 200801 1 008
19690404 200312 1 007
19751214 200501 1 006
19790825 200902 1 002
19650624 200801 1 002
19650505 200701 1 032
19710306 200701 2 009
19630318 198903 2 009
19670418 199512 1 002
19780318 200701 2 007
19760206 200701 1 006
19830720 200902 2 009
19720916 200801 2 004
19590529 198303 1 011
19760927 200902 1 002
19790120 200902 1 001
19800217 200902 2 006
19600604 198602 2 003
19710310 200604 2 015
19621129 198603 2 002
19640204 199203 1 010
19630617 199503 1 002
19700723 200701 2 014
19691101 200701 1 016
19710103 200501 1 008
19801229 201001 1 010

IV/a
IV/a
IV/a
IV/c
IV/b
IV/b
IV/a
IV/a
III/c
III/c
III/d
III/c
III/b
III/c
III/c
III/c
IV/b
IV/a
III/c
III/c
III/b
III/c
IV/a
III/b
III/b
III/b
IV/a
III/c
IV/c
IV/a
IV/a
III/c
III/c
III/c
III/b
IV/b
IV/a
III/c
IV/a
IV/a
III/b
IV/a
III/b
IV/a

19650506 199303 1 008
19631231 198903 1 135
19811205 200604 1 009
19621009 199103 1 004
19610125 198903 1 007
19690204 200902 1 004
19671230 199603 1 005
19810106 200902 1 001
19600101 198602 1 009

Ruang
Pembina
Pembina
Pembina
Pembina Utama Muda
Pembina Tingkat I
Pembina Tingkat I
Pembina
Pembina
Penata
Penata
Penata Tingkat I
Penata
Penata Muda Tingkat I
Penata
Penata
Penata
Pembina Tingkat I
Pembina
Penata
Penata
Penata Muda Tingkat I
Penata
Pembina
Penata Muda Tingkat I
Penata Muda Tingkat I
Penata Muda Tingkat I
Pembina
Penata
Pembina Utama Muda
Pembina
Pembina
Penata
Penata
Penata
Penata Muda Tingkat I
Pembina Tingkat I
Pembina
Penata
Pembina
Pembina
Penata Muda Tingkat I
Pembina
Penata Muda Tingkat I
Pembina

Jumlah
Jam
0
9
30
36
36
6
0
0
18
10
10
8
9
8
24
24
32
20
28
32
32
28
24
24
18
12
6
6
26
8
15
30
12
15
8
24
15
24
24
24
24
24
24
24
12
18
27
30
27
24
24
24
24
30
30
26

135

45

180

90

180

135

78

M. Sugeng.Pd Agus Sutarto Saputro. S. S. M.Pd Ahmad Nakhomi.Pd Venti Arofah. S.Pd Sukasno.Pd Kisyono Drs.NO KODE GURU 57 AB 58 RW 59 II 60 IS 61 SI 62 WU 63 AH 64 IK 65 SB 66 DK 67 EB 68 RS 69 VA 70 IN 71 ER 72 EM 73 HT 74 PY 75 WJ 76 WR 77 AP 78 IR 79 AM 80 DE 81 DW 82 GS 83 RY 84 SN 85 SK 86 NR 87 PJ 88 AS 89 HM 90 KI 91 BK 92 AJ 93 PH 94 SO 95 DD 96 HP 97 PN 98 SY 99 YN 100 RK 101 IL 102 SG 103 AG 104 DO 105 HR 106 PO 107 SL 108 AR 109 BS 110 DH 111 PW 112 RM NAMA NIP Gol Afiati Budiasih. S.Kom Puguh Nara Wijaya. S. S. S.Kom Retna Kusuma Dewi.Pd Drs.Pd Sardi.Pd Heri Murdoko. S. S.Pd Drs.Pd Drs. Budi Susanto Drs.Pd Rr. S. S.Pd Wibawa Jati Saputra.Hum Dra.Pd Wahyu Nur'aini. S. Ari Budiningsih Drs.Sn Drs. Rita Mei Wulandari Iin Rustiyaningsih. S. S.Pd Wuri Setyowati. Ngainul Rovi Khayati. M. Emi Budi Lestari Ratih Susiana. S. S. Dwi Suseno Hanung Rosifah.Kom Supriyanti. Agus Sasmito Drs. S.Pd Paryatno. Agung Juwana BN.Sn Sudarto.Pd Dra. Evi Mariani K Harjita Tur Budiarta. S.Pd Ismu.Pd Puji Hastutiningsih. S.Pd Dra. Irianto Drs. S. Sulistyo Budi W. S. Purwanto Joko Sulistiyono Raharja Sigit M. S. S. S.Hum Drs. Supono Sularno. S.Kom Heru Prastyo.Sn Agung Prasetyo. Andy Kurnianti.Pd Didik Joko Harjuno. S. Bambang Kusnendar A.Kom Drs. S. S. S. S.Pd.Pd Ida Nurlaela. S.Pd Iwan Kustanto.Pd. S.Pd.Pd Riyanto Hadi. S.Pd Sri Nurcayo. Abri Martono Dwi Eko Purwanto. M.Pd Endah Retnaningsih.Kom. S. S. S. Dalut Heri Prasetyoko Drs.Pd Nuryadi. S.Kom Samiyanto. S.Pd Dra.Kom Priyo Handoko. M.Pd 19810220 200902 2 001 19670517 200801 2 008 19650225 199103 1 007 19670515 199512 1 003 19760419 200312 2 009 19780516 200902 1 003 19760907 200902 1 006 19630402 199003 1 009 19700804 200501 2 015 19621030 198803 2 004 19800614 200604 2 015 19840801 201001 2 020 19770610 200501 2 013 19621113 198803 2 006 19691001 199603 1 005 19670402 199503 1 002 19630917 198601 1 005 19750703 201001 2 008 19660929 199103 1 007 19621226 199503 1 001 19680319 199402 1 002 19691023 199802 1 004 19640105 199512 1 007 19641109 199303 1 006 19640320 199103 1 012 19580104 199103 1 005 19690309 200701 1 021 19771008 200312 2 010 19790925 200802 1 005 19790117 200902 1 002 III/b III/c IV/a IV/a III/d III/b III/b IV/b III/c IV/a III/c III/b III/c IV/a IV/a IV/a IV/a III/b IV/a IV/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/c III/d III/b III/b IV/a IV/a IV/a III/d III/b III/b III/b III/b III/b IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a 19591012 199203 1 006 19660830 199103 1 005 19670928 199601 1 001 19640505 199303 1 014 19770101 200902 1 005 19821230 200902 1 006 19761213 200902 1 003 19790723 200902 1 001 19710119 200902 2 001 19660406 199512 1 003 19580803 199512 1 001 19651207 199403 1 002 19670406 199601 2 001 19621003 199203 1 003 19630206 199103 1 007 19650822 199203 2 005 19670302 199503 1 002 19630516 199403 1 005 19641003 199402 1 002 19660708 199403 1 010 Ruang Penata Muda Tingkat I Penata Pembina Pembina Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Pembina Tingkat I Penata Pembina Penata Penata Muda Tingkat I Penata Pembina Pembina Pembina Pembina Penata Muda Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Penata Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Pembina Pembina Pembina Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Jumlah Jam 30 28 6 0 5 3 0 0 0 12 11 8 10 15 8 0 0 4 9 4 2 0 0 21 0 12 0 21 0 6 0 0 0 0 0 24 24 26 0 12 26 0 25 9 14 0 6 5 0 5 0 18 10 1 11 0 . Dwi Siswanto Gunawan Sudarmaji. S.

S.Sn. S. Suratno.Kom -Agus Nugroho. S. S. Siti Umarwati 19580419 199402 2 001 Titik Suhandajatiningsih. S.Pd 19690803 199601 2 001 Dra. S. Zumronah 19580810 198903 2 004 Nur Setyo Puspito. M. Siti Nur Wahyuningsih.Kom 19830327 200902 1 004 Hendro Agus Subagyo.Kom 19850105 200902 2 005 Atik Yulandari.Pd 19661123 199303 1 007 Sri Astutik. S. M.Kom 19820321 200902 1 001 Siti Munawaroh.Pd 19791024 201406 1 002 Joko Agus Pambudi. S. S. S.Kom.Kom 19800416 200902 1 007 Putut Tri Handoko.Kom 19790227 200902 1 001 Rianto Yoga Hutomo.Pd. S.Pd Afif Fredi Kurniawan.Pd.Pd Theresia Tri Hartanti.. S.NO KODE GURU 113 RR 114 SA 115 SU 116 TT 117 ZM 118 NS 119 JA 120 FI 121 ST 122 AY 123 HE 124 HS 125 PT 126 HA 127 MD 128 RD 129 AU 130 RH 131 AF 132 133 RO 134 NW 135 TH NAMA NIP Rivi Rumianto.Kom Rendra Yanuar D.Sn 19671217 199603 2 002 Dra. S. SKom 19800815 201101 1 006 Mudrik Affan I.Pd19660821 199503 1 002 Fikry Iwan Arendra. S.Kom 19820414 201001 2 019 Heri Susanto. S. S. SH Gol IV/a IV/a IV/a IV/a IV/a III/a IV/a III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b - Ruang Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Penata Muda Pembina Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tingkat I - 19671021 199103 1 005 IV/a Pembina 19651215 200501 2 003 III/d Penata Tingkat I Jumlah Jam 0 0 0 9 0 4 0 22 22 25 0 24 24 12 16 23 21 33 0 0 8 6 . M. ST 19800209 200902 1 003 Hardi Santoso.

KEAH LIAN KODE/ RUANG SENIN / JAM KE -1 -2 X KY KODE GURU UP MU KODE MAPEL PKN RUANG TF X TEA KODE GURU UP DP KODE MAPEL BIN RUANG 3 X TEB KODE GURU UP ED KODE MAPEL BIG RUANG 16 X SL KODE GURU UP WJ KODE MAPEL GBR RUANG B SL1 X LG KODE GURU UP EW KODE MAPEL SBU RUANG L IPA2 X MMA KODE GURU UP SYIL KODE MAPEL PDS RUANG B MM3 X MMB KODE GURU UP BU KODE MAPEL POK RUANG LAP 1 X MMC KODE GURU UP DR KODE MAPEL MAT RUANG 12 X AN KODE GURU UP AKNR KODE MAPEL SDI RUANG B AN X DKV KODE GURU UP MA KODE MAPEL BIN RUANG 15 X TBA KODE GURU UP ER KODE MAPEL DPO RUANG R DES X TBB KODE GURU UP WS KODE MAPEL SIN RUANG 22 X TKJA KODE GURU UP AY KODE MAPEL PDS RUANG B TKJ3 X TKJB KODE GURU UP PR KODE MAPEL POK RUANG LAP 2 X TKJC KODE GURU UP TB KODE MAPEL PKW RUANG 25 XI KY KODE GURU UP RY IR KODE MAPEL KBM RUANG B KY2 XI TEA KODE GURU UP JARR KODE MAPEL BTU RUANG B TE3 -3 MU PKN TF DP BIN 3 ED BIG 16 WJ GBR B SL1 EW SBU L IPA2 SYIL PDS B MM3 BU POK LAP 1 DR MAT 12 AKNR SDI B AN MA BIN 15 ER DPO R DES WS SIN 22 AY PDS B TKJ3 PR POK LAP 2 TB PKW 25 RY IR KBM B KY2 JARR BTU B TE3 -4 WN MAT TF RW SIN 3 TT DPR B TE2 WJ GBR B SL1 DE DKR R TLG YN SOP B MM3 BU POK LAP 1 ES PAB 12 AKNR SDI B AN SJ MAT 16 ER DPO R DES NA PAB 22 AU PKM B TKJ3 PR POK LAP 2 AB SIN 25 RY IR KBM B KY2 JARR BTU B TE3 -5 WN MAT TF RW SIN 3 TT DPR B TE2 PODO PBH B SL1 DE DKR R TLG YN SOP B MM3 EW SBU 15 ES PAB 12 SIWU GBR R GA SJ MAT 16 ER DPO R DES NA PAB 22 AU PKM B TKJ3 MA BIN 8 AB SIN 25 RY IR KBM B KY2 JARR BTU B TE3 -6 SN DPR B KY 1 AI BJW 3 TT DPR B TE2 PODO PBH B SL1 DE DKR R TLG YN SOP B MM3 EW SBU 15 RK SDI L KOM 2 SIWU GBR R GA SR BPK 16 AR PPW 20 NA PAB 22 AU PKM B TKJ3 MA BIN 8 DR MAT 25 SKGS PTU B KY2 JARR BTU B TE3 .NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TK. PK.

18 XI TEB 19 XI SL 20 XI LG 21 XI MMA 22 XI MMB 23 XI MMC 24 XI AN 25 XI DKV 26 XI TBA 27 XI TBB 28 XI TKJA 29 XI TKJB 30 XI TKJC 31 XII KY 32 XII TEA 33 XII TEB 34 XII SL 35 XII LG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP TS TS MG MG SBU SBU PKN PKN 4 4 4 4 TM ID SM SM PAB BMD BIG BIG 5 5 5 5 ID SS SS HMAS BMD PKW PKW PPL 8 8 8 B LG1 SGRK SGRK IL IL TA2 TA2 PCD PCD B MM 1 B MM 1 B MM 1 B MM 1 JU JU HW HW MAT MAT PKN PKN 13 13 13 13 PN PN PN PN SKM SKM PDS PDS L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 MR MR DM DM BIN BIN PKN PKN 14 14 14 14 HTMD HTMD HTMD HTMD KGF KGF KGF KGF B DKV B DKV B DKV B DKV EM IN EM IN EM IN EM IN PBI PBI PBI PBI BBB 1 BBB 1 BBB 1 BBB 1 RH RH RH BM POK POK POK IPA LAP 3 LAP 3 LAP 3 9 ST ST FI FI SKM SKM KDT KDT B TKJ1 B TKJ1 B TKJ1 B TKJ1 AB AB ST ST SIN SIN SKM SKM 18 18 B TKJ2 B TKJ2 RD RD ID JU SKM SKM BMD MAT B TKJ2 B TKJ2 24 24 RT RT IY IY BIN BIN MAT MAT 26 26 26 26 GS GS NN NN SBU SBU PKW PKW 2 2 2 2 HW HW ZMRM ZMRM PKN PKN BTU BTU 24 24 B TE4 B TE4 ES ES ED ED PAB PAB BIG BIG 6 6 6 6 JS JS SW SW BIG BIG MAT MAT ID BMD 4 SS PKW 5 HMAS PPL B LG1 IL PCD B MM 1 TS SBU 13 TM PAB 12 AHSB A3D B AN WRNS DKV B DKV EM IN PBI BBB 1 BM IPA 9 FI KDT B TKJ1 SJ MAT 23 JU MAT 24 JS BIG 26 IY MAT 2 ZMRM BTU B TE4 APWJ SNR L KOM1 RT BIN .

30 WIB.00 WIB. UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP 7 MN MAT 9 NT BIN 10 WA BIG 11 RW SIN 17 SW MAT 19 IY MAT 20 NA PAB 21 PE POK LAP 4 SJ MAT 23 PT SOJ R MM 7 MN MAT 9 NT BIN 10 WA BIG 11 RW SIN 17 SW MAT 19 IY MAT 20 NA PAB 21 PE POK LAP4 SJ MAT 23 PT SOJ R MM 7 SO PCD B MM2 WS SIN 10 NT BIN 11 JS BIG 17 NS SBU 19 GS SBU 20 DK DBU 21 PE POK LAP4 WA BIG 23 PT RBJ R MM 7 SO PCD B MM2 WS SIN 10 NT BIN 11 JS BIG 17 NS SBU 19 GS SBU 20 DK DBU 21 AL PAB L IPA1 WA BIG 23 PT RBJ R MM 7 SO KPM B MM2 DM PKN 10 AW BPK 11 SW MAT 17 NN PKW 19 RS DBU RDES DK DBU 21 NT BIN L IPA1 RD KPT B TKJ2 MR BIN L IPA2 . M Jam ke-0 dimulai pukul 06. M Jam ke-00 dimulai pukul 05.00 WIB.36 XII MMA 37 XII MMB 38 XII MMC 39 XII AN 40 XII DKV 41 XII TBA 42 XII TBB 43 XII TKJA 44 XII TKJB 45 XII TKJC RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG KODE GURU KODE MAPEL RUANG Catatan : Upacara dimulai pukul 07. M Jam ke-1 dimulai pukul 07.15 WIB.

.

.

-7 -8 -9 -10 SN SN SN SN DPR DPR DPR DPR B KY 1 B KY 1 B KY 1 B KY 1 AI BS BS BSDH BJW DPR DPR DPR 3 B TE1 B TE1 B TE1 TT TT DPR DPR B TE2 B TE2 AG AG AG GBR GBR GBR B SL1 B SL1 B SL1 DE DE DE DE DKR DKR DKR DKR R TLG R TLG R TLG R TLG PN PN PN PN PWB PWB PWB PWB B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 MU MU AI AI PKN PKN BJW BJW 15 15 15 15 RK RK YN YN SDI SDI SKM SKM L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 DO DO PODO PODO DDD DDD PBH PBH R GA R GA R GA R GA NA NA SM SM PAB PAB BIG BIG 16 16 16 16 AR VA VA VA PPW DDD DDD DDD 20 20 20 20 BM BM WI IPA IPA BPK 22 22 22 AU AU AU AU PKM SOP SOP SOP B TKJ3 B TKJ3 B TKJ3 B TKJ3 AZ AZ EW EW BIG BIG SBU SBU 8 8 8 8 DR ED ED NA MAT BIG BIG PAB 25 25 25 25 SKGS SKGS SKGS SKGS PTU PTU PTU PTU B KY2 B KY2 B KY2 B KY2 DHJA DHJA SARR SARR DDD DDD PWR PWR B TE3 B TE3 B TE3 B TE3 -11 Err:509 00 BSDH DPR B TE1 PR POK LAP 1 PE POK LAP3 SELASA / JAM KE 0 -1 -2 AW PR BPK POK 10 LAP 1 AK AK SDI SDI L KOM1 L KOM1 AI AI BJW BJW 11 11 RN RN MAT MAT R SL1 R SL 1 MA MA BIN BIN L IPA 2 L IPA 2 YN YN PKM PKM B MM3 B MM3 DY DY BIN BIN 15 15 PR PR WI POK POK BPK LAP 1 LAP 1 26 SS SS PKW PKW 18 18 PY PY GBR GBR 13 13 JW BU BPK POK 2 LAP2 WN WN MAT MAT 23 23 AD AD FIS FIS L IPA 1 L IPA 1 TB TB PKW PKW 25 25 AU AU PKM PKM LAB 3 LAB 3 PE PE NA POK POK PAB LAP3 LAP3 TF IY IY MAT MAT 3 3 -3 PR POK LAP 1 AK SDI L KOM1 DY BIN 11 SM BIG R SL 1 MU PKN L IPA 2 YN PKM B MM3 MN MAT 15 TB PKW 26 DP BIN 18 PY GBR 13 BU POK LAP2 ED BIG 23 TH PKN L IPA 1 AI BJW 25 AU PKM LAB 3 IY MAT TF MR BIN 3 .

WI BPK 4 SS PKW 5 HMAS PPL B LG1 IL PCD B MM 1 TS SBU 13 TM PAB 12 AHSB A3D B AN WRNS DKV B DKV EM IN PBI BBB 1 JU MAT 9 FI KDT B TKJ1 SJ MAT 23 DC BJW 24 JS BIG 26 IY MAT 2 ZMRM BTU B TE4 APWJ SNR L KOM1 RT BIN MR BIN 4 RT BIN 5 HMAS PPL B LG1 AB SIN 14 DD IL KFD B MM1 TM PAB 12 AHSB A3D B AN WRNS DKV B DKV EM IN PBI BBB 1 JU MAT 9 HE MD RBJ B TKJ1 DC BJW 23 ES PAB 24 DWAM FKK B KY3 WA BIG 2 ZMRM BTU B TE4 APWJ SNR L KOM1 WS SIN MR BIN 4 RT BIN 5 HMAS PPL B LG1 AB SIN 14 DD IL KFD B MM1 DC BJW 12 AHSB A3D B AN WRNS CSR B DKV EM IN PBI BBB 1 MG PKN 9 HE MD RBJ B TKJ1 ES PAB 24 DWAM FKK B KY3 WA BIG 2 ZMJA PWR B TE4 APWJ SNR L KOM1 WS SIN DC BJW 4 HMAS PPL B LG1 DD IL KFD B MM1 DD IL KFD B MM1 AHSB A3D B AN WRNS CSR B DKV EM IN PBI BBB 1 MG PKN 9 HE MD RBJ B TKJ1 DC BJW 14 ES PAB 24 DWAM FKK B KY3 ZMJA PWR B TE4 APWJ SNR L KOM1 ES PAB 9 HE MD RBJ B TKJ1 RH POK LAP4 RH POK LAP4 SARM BTU B TE4 TM PAB 5 SW MAT 8 RT BIN 12 ID BMD 26 IL PCD B MM1 JS BIG 20 TS SBU L IPA1 NN PKW 19 MR BIN 22 RH POK LAP4 HW PKN 24 FI KTE B TKJ1 SR BPK TF RW SIN 4 WI BPK 16 WS SIN 6 MG PKN SARM BTU B TE4 TM PAB 5 SW MAT 8 RT BIN 12 RH POK LAP4 IL PCD B MM1 JS BIG 20 TS SBU L IPA1 NN PKW 19 MR BIN 22 JW BPK 17 HW PKN 24 FI KTE B TKJ1 PE POK LAP 3 RW SIN 4 DS POK LAP5 WS SIN 6 MG PKN SARM BTU B TE4 WJWU SDM B SL2 HMKI PPE B LG1 RN MAT 12 RH POK LAP4 IL PCD B MM1 TS SBU 20 SW MAT L IPA1 AB SIN 19 ER EM PBI BBB 2 MA PAB 17 TM PAB 24 HS SOJ B TKJ1 PE POK LAP 3 NA PAB 4 DS POK LAP5 DR MAT 6 HW SBU .

BANGKIT BUDIARTO NIP. 19630520 199512 1 002 7 DS POK LAP 5 RA PKW 14 PH PGB B MM2 SBAH A2D B AN HTNS KGF B DKV ES PAB 21 DK VA PBC BBB1 RD KPT B TKJ2 PT SOJ R MM HA KJR L KOM2 7 AW BPK 9 RA PKW 14 PH PGB B MM2 SBAH A2D B AN HTNS KGF B DKV ES PAB 21 DK VA PBC BBB 1 RD KPT B TKJ2 PT SOJ R MM HA KJR L KOM2 7 RT BIN 9 WN MAT 14 PH PGB B MM2 SBAH A2D B AN HTNS KGF B DKV ES PAB 21 DK VA PBC BBB1 RD KPT B TKJ2 PT RBJ R MM HA KJR L KOM2 .7 SO KPM B MM2 DM PKN 10 AL PAB 11 SW MAT 17 NN PKW 19 RS DBU RDES NR PKW 21 NT BIN L IPA1 RD KPT B TKJ2 MR BIN L IPA2 7 SO KPM B MM2 7 SO KPM B MM2 AL PAB 11 DP BIN 17 AL PAB 11 DP BIN 17 RS DBU RDES NR PKW 21 JW BPK L IPA1 RD KPT B TKJ2 RD KPT B TKJ2 SO KPM B MM2 SO KPM B MM2 RD KPT B TKJ2 RD KPT B TKJ2 DS POK LAP 5 DS POK LAP 5 Mengetahui. Kepala SMK Negeri 9 Surakarta. Drs.

.

.

-4 PR POK LAP 1 PW PBH B TE1 DY BIN 11 SM BIG R SL 1 MU PKN L IPA 2 YN PKM B MM3 MN MAT 15 TB PKW 26 DP BIN 18 PY GBR 13 BU POK LAP2 ED BIG 23 TH PKN L IPA 1 WS SIN 25 AU PKM LAB 3 IY MAT TF MR BIN 3 -5 -6 -7 -8 -9 WN WN SN SN SN MAT MAT DDD DDD PBH 10 10 B KY 1 B KY 1 B KY 1 PW ED ED PBH BIG BIG B TE1 2 2 DHZM DHZM TT TT TH PBH PBH DDD DDD PKN B TE2 B TE2 B TE2 B TE2 11 DP DP AI AI BIN BIN BJW BJW R SL 1 R SL 1 R SL1 R SL1 AI AI DE DE DE BJW BJW PBH PBH DDD L IPA 2 L IPA 2 R TLG R TLG R TLG YN YN RK RK RK SKM SKM SDI SDI SDI L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 PN PN PN PN SYRD PWB PWB PWB PWB PDS B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 DR DR MA MA MAT MAT BIN BIN 26 26 26 26 EW EW RW RW AI SBU SBU SIN SIN BJW 15 15 15 15 15 MA MA DOPO DOPO DOPO BIN BIN GBR GBR GBR 4 4 R SL2 R SL2 R SL2 SS SS BM BM RW PKW PKW IPA IPA SIN 22 22 22 22 22 IN IN IN IN DPO DPO DPO DPO 23 23 23 23 MN MN WS WS MAT MAT SIN SIN L IPA 1 L IPA 1 L IPA 1 L IPA 1 WS TH TH NA SIN PKN PKN PAB 25 25 25 25 AU AU AU AY AY SOP SOP SOP PDS PDS LAB 3 LAB 3 LAB 3 LAB 3 LAB 3 SR ID NW NW BPK BMD BIN BIN TF TF TF TF TS TS WI SS SS SBU SBU BPK PKW PKW 3 3 3 3 3 RABU / JAM KE -10 00 0 SN PBH B KY 1 TH PKN 11 DE DDD R TLG SYRD PDS B MM3 AI BJW 15 BU POK LAP 2 BU POK LAP 2 PR POK LAP 5 PR POK LAP 5 RW SIN 22 -1 SS PKW TF PW DKR B TE1 WS SIN 2 AW BPK LAP 1 DE DPR R TLG MA BIN 9 DY BIN L IPA 1 HP JDS B MM3 BU POK LAP 2 NA PAB 20 AK SDI L KOM1 WN MAT 13 AI BJW 25 STPT PDS B TKJ3 PR POK LAP 5 RY IR PTB B KY2 DC BJW 3 .

SARM BTU B TE4 WJWU SDM B SL2 HMKI PPE B LG1 RN MAT 12 RH POK LAP4 IL PCD B MM1 TS SBU 20 SW MAT L IPA1 AB SIN 19 ER EM PBI BBB 2 MA PAB 17 TM PAB 24 HS SOJ B TKJ1 PE POK LAP3 JABS CSA B TE3 DS POK LAP5 DR MAT 6 HW SBU SARM BTU B TE4 WJWU SDM B SL2 HMKI PPE B LG1 DD IL KFD B MM 1 NW BIN 13 AD FIS 12 SW MAT 20 RW SIN L IPA1 DY BIN 19 ER EM PBI BBB 2 IY MAT 17 TM PAB 24 HS SOJ B TKj1 DWAM FKK B KY3 JABS CSA B TE3 NA PAB 16 HW PKN 6 ES PAB RMSA PBH B TE4 SLHR SLD B SL2 HMKI PPE B LG1 DD IL KFD B MM 1 NW BIN 13 AD FIS 12 SW MAT 20 RW SIN L IPA1 DY BIN 19 ER EM PBI BBB 2 IY MAT 17 JW BPK 24 HS SOJ B TKJ1 DWAM FKK B KY3 JABS CSA B TE3 NA PAB 16 HW PKN 6 ES PAB RMSA PBH B TE4 SLHR SLD B SL2 HMKI PPE B LG1 DD IL KFD B MM1 NN PKW 13 WA BIG 12 MR BIN 20 SD BPK L IPA1 TS SBU 14 ER EM PBI BBB 2 AZ BIG 17 DY BIN 24 HS ADS B TKJ1 RY IR PTS B KY3 RRJA TNN B TE3 DP BIN 16 RT BIN 6 RA PKW ZMDH PWR B TE4 SLHR SLD B SL2 HMKI PPE B LG1 DD IL KFD B MM1 NN PKW 13 WA BIG 12 MR BIN 20 TS SBU 14 ER EM PBI BBB 2 AZ BIG 17 DY BIN 24 HS ADS B TKJ1 RY IR PTS B KY3 RRJA TNN B TE3 DP BIN 16 RT BIN 6 RA PKW ZMDH PWR B TE4 SLHR SLD B SL2 HMKI PPE B LG1 SO DMU B MM1 NA PAB 13 HMKI PPE B LG1 SO DMU B MM1 ER EM PBI BBB 2 ER EM PBI BBB 2 HS ADS B TKJ1 IR RY PTS B KY3 JASA PWR B TE3 ED BIG 16 HS ADS B TKJ1 IR RY PTS B KY3 JASA PWR B TE3 ED BIG 16 RH POK LAP1 RH POK LAP 1 TM PAB 4 JU MAT 5 MR BIN 8 RH POK LAP1 SOYN DMU L KOM 2 AJ TA3 B MM1 DOPO DDD B AN NN PKW 14 EM IN PBI R DES ER PPO BBB 1 ID BMD 22 FI KTE B TKJ1 WA BIG L IPA 2 RT BIN 26 ZMSA BTU B TE3 NS SBU 16 SLHR SLR B SL2 SW MAT .

7 RT BIN 9 WN MAT 14 PH PGB B MM2 SBAH A2D B AN HTNS KGF B DKV JS BIG 21 DK VA PBC BBB1 RD KPT B TKJ2 PT RBJ R MM HA KJR L KOM2 7 7 7 7 TB TB AL AL AL PKW PKW PAB PAB PAB 9 9 9 9 9 SY PH SY PH AJ AJ AJ TPA TPA DMI DMI DMI B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 SO SO SO SO IL KPM KPM KPM KPM KPM L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 SBAH IK IS IK IS IK IS IK IS A2D A3D A3D A3D A3D B AN B AN B AN B AN B AN WRNS WRNS WRNS WRNS WRNS DKV DKV DKV DKV DKV B DKV B DKV B DKV B DKV B DKV JS EB RS EB RS EB RS EB RS BIG PBC PBC PBC PBC 21 BBB3 BBB3 BBB3 BBB3 DK VA DK VA DK VA DK VA DK VA PBC PBC PBC PBC PBC BBB1 BBB1 BBB1 BBB1 BBB1 RD RD MG MG KPT KPT PKN PKN B TKJ2 B TKJ2 L IPA 2 L IPA 2 MR MR PT PT PT BIN BIN TBJ TBJ TBJ 18 18 B TKJ2 B TKJ2 B TKJ2 JW JS JS HW HW BPK BIG BIG SBU SBU 8 5 5 5 5 AJ DMI B MM2 IL KPM L KOM1 IK IS A3D B AN WRNS DKV B DKV EB RS PBC BBB3 DK VA PBC BBB 1 PT TBJ B TKJ2 DS POK LAP 4 DS POK LAP 4 7 PH PGB B MM2 GS SBU 10 SYRK DMI R MM ES PAB 17 SD BPK 19 IY MAT 11 NT BIN 21 RA PKW 23 MD JAN B TKJ2 DS POK LAP 4 .

.

.

-2 SS PKW TF PW DKR B TE1 WS SIN 2 PR POK LAP 1 DE DPR R TLG MA BIN 9 DY BIN L IPA 1 HP JDS B MM3 MU PKN 15 BU POK LAP 3 AK SDI L KOM1 WN MAT 13 AI BJW 25 STPT PDS B TKJ3 EW SBU 18 RY IR PTB B KY2 DHRR PBH B TE2 -3 SN DKR B KY1 PW DKR B TE1 TB PKW 2 PR POK LAP 1 DE DPR R TLG WN MAT 9 AD FIS L IPA 1 HP JDS B MM3 MU PKN 15 BU POK LAP 3 AK SDI L KOM1 NT BIN 13 YO PAB 25 AU PKM B TKJ3 EW SBU 18 RY IR PTB B KY2 DHRR PBH B TE2 -4 SN DKR B KY1 PW DKR B TE1 TB PKW 2 PR POK LAP 1 DE DPR R TLG WN MAT 9 AD FIS L IPA 1 HP JDS B MM3 SBWU WSN R GA BU POK LAP 3 EB DTM BBB2 NT BIN 13 YO PAB 25 AU PKM B TKJ3 MU PKN 18 RY IR FKK B KY2 SUDH JHT B TE2 -5 SN DKR B KY1 PW DKR B TE1 RN MAT 2 AG GBR B SL1 DE DPR R TLG TB PKW 9 ES PAB L IPA 1 SYRD PDS B MM3 SBWU WSN R GA RW SIN 20 EB DTM BBB2 AI BJW 13 YO PAB 25 AU PKM B TKJ3 MU PKN 18 RY IR FKK B KY2 SUDH JHT B TE2 KAMIS / JAM KE -10 00 -6 -7 -8 -9 AKSN AKSN AKSN SDI SDI SDI L KOM1 L KOM1 L KOM1 PW PW YO YO YO DKR DKR PAB PAB PAB B TE1 B TE1 12 12 12 RN DY DY MAT BIN BIN 2 3 3 AG AG WJ WJ WJ GBR GBR GBR GBR GBR B SL1 B SL1 B SL1 B SL1 B SL1 DE DE DE DE DE DPR DPR DPR DPR DPR R TLG R TLG R TLG R TLG R TLG TB ES ES PKW PAB PAB 9 9 9 RK RK RK RD RD SDI SDI SDI SKM SKM L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 SYRD PN PN PN PN PDS PWB PWB PWB PWB B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 SBWU SBWU WSN WSN R GA R GA RW AI AI SIN BJW BJW 20 20 20 EB EB EB EB EB DTM DTM DTM DTM DTM BBB2 BBB2 BBB2 BBB2 BBB2 AI TB TB BJW PKW PKW 13 13 13 EW EW NT NT SBU SBU BIN BIN 25 25 25 25 AU AU AU AU PKM SOP SOP SOP B TKJ3 B TKJ3 B TKJ3 B TKJ3 AD AD FIS FIS 18 18 RY IR DC NW NW FKK BJW BIN BIN B KY2 TF TF TF SUDH SUDH RRAR RRAR RRAR JHT JHT TNN TNN TNN B TE2 B TE2 B TE2 B TE2 B TE2 PR POK LAP 2 BU POK LAP 3 .

RH RH RH POK POK POK LAP 2 LAP 2 LAP 2 JU DC AB MAT BJW SIN 5 5 5 MR TM DC BIN PAB BJW 8 8 8 DC WA WA BJW BIG BIG 12 12 12 SOYN RD RD DMU SKM SKM L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 AJ AJ AJ TA3 TA3 TA3 B MM1 B MM1 B MM1 DOPO PODO PODO DDD PBH PBH B AN B AN B AN NN WRNS WRNS PKW DKV DKV 14 B DKV B DKV EM IN EM IN EM IN PBI PBI PBI R DES R DES R DES ER ER ER PPO PPO PPO BBB 1 BBB 1 BBB 1 AB AB TM SIN SIN PAB 24 24 24 FI HS HS KTE SOJ SOJ B TKJ1 B TKJ1 B TKJ1 WA DY DY BIG BIN BIN L IPA 2 L IPA 2 L IPA 2 RT IY IY BIN MAT MAT 26 26 26 ZMSA ZMSA ZMSA BTU BTU BTU B TE3 B TE3 B TE3 NS RW RW SBU SIN SIN 16 16 16 SLHR SLHR SLHR SLR SLR SLR B SL2 B SL2 B SL2 SW RT RT MAT BIN BIN MN MAT 4 AB SIN 5 ASPJ DKP B LG1 TM PAB 12 AW BPK 14 SO DMU B MM1 SS PKW 16 WRNS DKV B DKV ID BMD 17 DC BJW 15 IY MAT 24 HS SOJ B TKJ1 JU MAT L IPA 2 WS SIN 26 ZMSA BTU B TE3 RA PKW 3 SLHR SLR B SL2 HMBK PPL MN MAT 4 RT BIN 5 ASPJ DKP B LG1 TM PAB 12 NW BIN 14 SO DMU B MM1 SS PKW 16 PODO PBH 19 DC BJW 17 AB SIN 15 IY MAT 24 HS SOJ B TKJ1 JU MAT L IPA 2 WS SIN 26 NA PAB 6 RA PKW 3 SLHR SLR B SL2 HMBK PPL SM BIG 4 RT BIN 5 ASPJ DKP B LG1 SM BIG 4 DM PKN 5 PJAS DKP B LG1 NW BIN 14 SG IL TA2 B MM1 SW MAT 16 PODO PBH 19 IN PPO R DES AB SIN 15 MA BIN 24 HS ADS B TKJ1 HW PKN L IPA 2 NN PKW 26 NA PAB 6 DR MAT 17 SLHR SLR B SL2 HMBK PPL DC BJW 14 SG IL TA2 B MM1 SW PAB 16 DOPO DDD 19 IN PPO R DES SD BPK 15 MA BIN 24 HS ADS B TKJ1 HW PKN L IPA 2 NN PKW 26 RT BIN 6 DR MAT 17 SLHR SLR B SL2 HMBK PPL DM PKN 5 PJAS PFL B LG1 PJAS PFL B LG1 AB SIN 14 SG IL TA2 B MM1 TM PAB 16 PODO DDD 19 IN PPO R DES AB SIN 14 SG IL TA2 B MM1 TM PAB 16 DC BJW 19 IN PPO R DES DC BJW 24 HS ADS B TKJ1 NN PKW L IPA 2 HS ADS B TKJ1 NN PKW L IPA 2 RT BIN 6 HMBK PPL RH POK LAP 4 DS POK LAP 1 HMBK PPL .

7 PH PGB B MM2 GS SBU 10 SYRK DMI R MM ES PAB 17 DS POK LAP 5 IY MAT 11 NT BIN 21 RA PKW 23 MD JAN B TKJ2 NA PAB 22 7 PH PGB B MM2 NA PAB 10 SY RK DMI R MM SW MAT 17 DS POK LAP 5 NN PKW 11 DM PKN 21 AL PAB 23 MD JAN B TKJ2 MN MAT 22 7 PH PGB B MM2 NA PAB 10 SY RK DMI R MM SW MAT 17 DS POK LAP 5 NN PKW 11 DM PKN 21 AL PAB 23 MD JAN B TKJ2 MN MAT 22 B LG2 AJ TPA B MM2 NA PAB 10 WN MAT 7 IK IS GED B AN MA BIN 8 NT BIN 11 DR MAT 21 HW SBU 23 MD ADS B TKJ2 MR BIN 22 B LG2 AJ TPA B MM2 AW BPK 10 WN MAT 7 IK IS GED B AN MA BIN 8 NT BIN 11 DR MAT 21 HW SBU 23 MD ADS B TKJ2 MR BIN 22 B LG2 PH TPV B MM2 SO PCD R MM B LG2 PH TPV B MM2 SO PCD R MM B LG2 PH TPV B MM2 AJ TA3 R MM B LG2 PH TPV B MM2 AJ TA3 R MM PE POK LAP 5 IK IS GED B AN PYWR DKV B DKV IK IS GED B AN PYWR DKV B DKV IK IS GED B AN PYWR DKV B DKV IK IS GED B AN PYWR DKV B DKV RW SIN 21 WS SIN 23 MR BIN 22 MD JAN B TKJ2 RW SIN 21 WS SIN 23 MR BIN 22 MD JAN B TKJ2 NA PAB 22 MD JAN B TKJ2 NA PAB 22 MD JAN B TKJ2 .

.

.

0 PR POK LAP 2 BU POK LAP 3 -1 AA PAB TF SD BPK 7 AK SDI L KOM1 DP BIN R SL 1 PR POK LAP 2 MU PKN 5 SR BPK 15 YN SOP B MM3 DR MAT 18 WU GBR B DKV AI BJW 22 BU POK LAP 3 ST SKM L KOM2 WN MAT 4 AY SDI B TKJ3 JS BIG 10 DM PKN 3 -2 AA PAB TF PR POK LAP 1 AK SDI L KOM1 DP BIN R SL 1 SD BPK 7 MU PKN 5 ES PAB 15 YN SOP B MM3 DR MAT 18 WU GBR B DKV AI BJW 22 VA DTM BBB 2 ST SKM L KOM2 WN MAT 4 AY SDI B TKJ3 JS BIG 10 DM PKN 3 -3 AA PAB TF PR POK LAP 1 AK SDI L KOM1 MU PKN R SL 1 SJ MAT 7 AD FIS 5 ES PAB 15 YN SOP B MM3 SM BIG 18 WU GBR B DKV EW SBU 22 VA DTM BBB 2 ST JDS L KOM2 AI BJW 4 AY SDI B TKJ3 II SIN 10 AB SIN 3 -4 DP BIN TF PR POK LAP 1 AR DPR B TE1 MU PKN R SL 1 SJ MAT 7 AD FIS 5 YN SOP B MM3 ES PAB 6 SM BIG 18 PO PBH R SL2 EW SBU 22 VA DTM BBB 2 ST JDS L KOM2 AY SDI B TKJ3 DR MAT 15 II SIN 10 AB SIN 3 -5 DP BIN TF MU PKN 3 AR DPR B TE1 RW SIN R SL 1 SM BIG 7 II SIN 5 YN SOP B MM3 AD FIS 6 ES PAB 18 PO PBH R SL2 SJ MAT 22 VA DTM BBB 2 ST JDS L KOM2 AY SDI B TKJ3 DR MAT 15 IY MAT 10 PWBS MKR B TE2 -6 SN DKR B KY 1 MU PKN 3 AR DPR B TE1 RW SIN R SL 1 SM BIG 7 II SIN 5 YN SOP B MM3 AD FIS 6 ES PAB 18 DO DDD R SL2 SJ MAT 22 VA DTM BBB 2 ST JDS L KOM2 AY SDI B TKJ3 NA PAB TF IY MAT 10 PWBS MKR B TE2 -7 SN DKR B KY 1 EW SBU 3 AR DPR B TE1 RN MAT R SL 1 -8 SN DKR B KY 1 EW SBU 3 AR DPR B TE1 RN MAT R SL 1 AI BJW 5 HP JDS B MM3 RW SIN 6 ES PAB 18 DO DDD R SL2 NT BIN 22 VA DTM BBB 2 AY SDI B TKJ3 AD FIS L IPA 1 NA PAB TF TS SBU 10 PWBS MKR B TE2 AI BJW 5 HP JDS B MM3 RW SIN 6 AK SDI L KOM1 NT BIN 22 VA DTM BBB 2 AY SDI B TKJ3 AD FIS L IPA 1 DP BIN TF TS SBU 10 PWBS CSA B TE2 -9 SN DKR B KY 1 TT DPR B TE1 EW SBU 24 HP JDS B MM3 AI BJW 6 AK SDI L KOM1 AA PAB 22 IN PPW 23 AY SDI B TKJ3 NA PAB L IPA 1 DP BIN TF PWBS CSA B TE2 .

RH POK LAP 4 DS POK LAP 1 RRAR TNN B TE3 PODO DDD B SL2 AB SIN 8 RN MAT 16 AJ TA3 B MM1 JU MAT 12 SBSI A2D R GA RH POK LAP 4 TM PAB 14 IN PPW 20 FI KTE B TKJ1 SJ MAT 23 JW BPK 25 MG PKN 26 DS POK LAP 1 SUTT JHT 6B TE4 RT BIN 13 PJKI PPE RRAR TNN B TE3 PODO DDD B SL2 AB SIN 8 RN MAT 16 AJ TA3 B MM1 JU MAT 12 SBSI A2D R GA MR BIN 6 TM PAB 14 IN PPW 20 FI KTE B TKJ1 SJ MAT 23 RH POK LAP 3 MG PKN 26 IY MAT 2 SUTT JHT B TE4 RT BIN 13 PJKI PPE RRAR TNN B TE3 PODO PBH B SL2 TM PAB 8 NN PKW 16 AJ TA3 B MM1 ID BMD 12 SBSI A2D R GA MR BIN 6 JU MAT 14 DK DBU R DES HS SOJ B TKJ1 TS SBU 23 RH POK LAP 3 HW SBU 25 IY MAT 2 SUTT JHT B TE4 GS SBU 13 PJKI PPE DH CSA B TE3 DO PBH B SL2 TM PAB 8 NN PKW 16 AJ TA3 B MM1 RT BIN 12 SBSI A2D R GA DM PKN 20 JU MAT 14 DK DBU R DES HS SOJ B TKJ1 TS SBU 23 RH POK LAP 3 HW SBU 25 MG PKN 2 SUTT JHT B TE4 GS SBU 13 PJKI PPE DHTT CSA B TE3 HRAG DPA B SL2 MR BIN 8 ID BMD 16 SG AJ TA2 B MM1 RT BIN 12 SBSI A2D R GA DM PKN 20 WA BIG 14 DK DBU R DES HS SOJ B TKJ1 FI PDS B TKJ2 TS SBU 25 AMDW PTB B KY 3 MG PKN 2 RRJA CSA B TE4 NN PKW 13 PJKI PPE DHTT CSA B TE3 HRAG DPA B SL2 MR BIN 8 PN PDS R MM SG AJ TA2 B MM1 AW BPK 12 SIIS PDI B AN PYMD FGF B DKV WA BIG 14 ID BMD 15 HS SOJ B TKJ1 FI PDS B TKJ2 TS SBU 25 AMDW PTB B KY 3 RT BIN 2 RRJA CSA B TE4 NN PKW 13 PJKI PPE TM PAB 4 HRAG DPA B SL2 JS BIG 11 PN PDS R MM SG AJ TA2 B MM1 NN PKW 12 SIIS PDI B AN PYMD FGF B DKV DM PKN 14 MR BIN 15 HS ADS B TKJ1 FI KDT B TKJ2 AB SIN 25 AMDW PTB B KY 3 RT BIN 2 RRJA CSA B TE4 SR BPK 13 PJKI PPE TM PAB 4 HRAG DPA B SL2 JS BIG 11 RD SKM R MM SG AJ TA2 B MM1 NN PKW 12 SIIS PDI B AN PYMD FGF B DKV DM PKN 14 MR BIN 15 HS ADS B TKJ1 FI KDT B TKJ2 AB SIN 25 AMDW PTB B KY 3 NA PAB 17 ES PAB 13 PJKI PPE II SIN 4 HRAG DPA B SL2 DM PKN 11 RD SKM R MM PN PDS B MM1 SIIS PDI B AN PYMD FGF B DKV ES PAB 15 HS ADS B TKJ1 FI KDT B TKJ2 AMDW PTB B KY 3 .

PE POK LAP 5 B LG1 WA BIG 9 NT BIN 11 PE POK LAP 5 ES PAB 17 RW SIN 19 EBRS PBC BBB 1 NA PAB 21 PT SOJ B TKJ2 HA KJR R MM NN PKW 24 B LG1 WA BIG 9 NT BIN 11 PH TPV B MM2 PE POK LAP 2 RW SIN 19 EBRS PBC BBB 1 DS POK LAP 5 PT SOJ B TKJ2 HA KJR R MM NN PKW 24 B LG1 MN MAT 9 WA BIG 11 PH TPV B MM2 PE POK LAP 2 JS BIG 19 EBRS PBC BBB 1 DS POK LAP 5 PT RBJ B TKJ2 HA KJR R MM NA PAB 24 B LG1 MN MAT 9 WA BIG 11 PH TPV B MM2 PE POK LAP 2 JS BIG 19 EBRS PBC BBB 1 DS POK LAP 5 PT RBJ B TKJ2 HA KJR R MM NA PAB 24 B LG1 HW SBU 9 WN MAT 11 PH TPV B MM2 RA PKW 17 AA PAB 19 EBRS PBC BBB 1 NT BIN 21 MN MAT 23 NA PAB 26 AB SIN 24 B LG1 HW SBU 9 WN MAT 11 SO TPA B MM2 RA PKW 17 AA PAB 19 EBRS PBC BBB 1 NT BIN 21 MN MAT 23 GS SBU 26 AB SIN 24 B LG1 B LG1 SO TPA B MM2 WI BPK 17 AA PAB 19 EBRS PBC BBB 1 DR MAT 21 PT TBJ L KOM2 GS SBU 26 MN MAT 24 SO PCD B MM2 SO PCD B MM2 EBRS PBC BBB 1 DR MAT 21 PT TBJ L KOM2 EBRS PBC BBB 1 MN MAT 24 PT TBJ L KOM2 .

.

.

JUM`AT / JAM KE -10 00 0 TT DPR B TE1 EW SBU 24 PR POK LAP 1 HP JDS B MM3 AI BJW 6 AK SDI L KOM1 IN PPW 23 NA PAB L IPA 1 PWBS CSA B TE2 PR POK LAP 1 -1 ED BIG 10 DP BIN 2 AR DPR B TE1 WJ GBR B SL1 AKDE SDI L KOM1 PR POK LAP 1 TB PKW 15 EW SBU 7 SIWU GBR R GA MU PKN 6 SJ MAT 26 NT BIN 21 AW BPK L IPA 2 ST JDS B TKJ3 AI BJW L IPA1 DM PKN TF IY MAT 3 -2 ED BIG 10 DP BIN 2 AR DPR B TE1 WJ GBR B SL1 AKDE SDI L KOM1 AW BPK 14 TB PKW 15 EW SBU 7 SIWU GBR R GA MU PKN 6 SJ MAT 26 NT BIN 21 PR POK LAP 1 ST JDS B TKJ3 AI BJW L IPA1 DM PKN TF IY MAT 3 -3 DP BIN 10 SJ MAT 2 AR DPR B TE1 WJ GBR B SL1 AKDE SDI L KOM1 MA BIN 14 ED BIG 15 YN PKM B MM3 SIWU GBR R GA TB PKW 6 RS PTE 26 MU PKN 21 PR POK LAP 1 ST JDS B TKJ3 AY PWB L KOM2 SS PKW TF WA BIG 3 -4 DP BIN 10 SJ MAT 2 PW DPR B TE1 PODO DDD B SL1 ES PAB 23 MA BIN 14 ED BIG 15 YN PKM B MM3 SIWU GBR R GA TB PKW 6 RS PTE 26 MU PKN 21 PR POK LAP 1 ST JDS B TKJ3 AY PWB L KOM2 SS PKW TF WA BIG 3 -5 AI BJW 10 TB PKW 2 PW DPR B TE1 PODO DDD B SL1 ES PAB 23 ED BIG 14 MN MAT 15 YN PKM B MM3 SIWU GBR R GA SJ MAT 25 RS PTE 26 EW SBU 21 NT BIN L IPA 2 ST SKM B TKJ3 AY PWB L KOM2 NA PAB TF MR BIN 3 SABTU / JAM KE -6 00 AI BJW 10 TB PKW 2 AA PAB 5 ES PAB 23 ED BIG 14 MN MAT 15 YN PKM B MM3 SIWU GBR R GA SJ MAT 25 EW SBU 21 NT BIN L IPA 2 ST SKM B TKJ3 AY PWB L KOM2 NA PAB TF MR BIN 3 .

II SIN 4 HRAG DPA B SL2 DM PKN 11 PN PDS B MM1 SIIS PDI B AN RH POK LAP 3 RH POK LAP 3 ES PAB 15 HS ADS B TKJ1 FI KDT B TKJ2 PE POK LAP3 PE POK LAP3 MN MAT 4 JU MAT 5 SR BPK 8 TS SBU 12 NA PAB 13 RT BIN 18 AHSB VDO B AN MR BIN 20 RH POK LAP 3 ER EM PBI R DES AD FIS 24 ID BMD 16 DY BIN 25 IR RY KBM B KY3 ZMSA BTU B TE2 BSDH MKR B TE3 PE POK LAP3 ES PAB MN MAT 4 JU MAT 5 RH POK LAP 2 TS SBU 12 NA PAB 13 RT BIN 18 AHSB VDO B AN MR BIN 20 SD BPK 16 ER EM PBI R DES AD FIS 24 PE POK LAP 3 DY BIN 25 IR RY KBM B KY3 ZMSA BTU B TE2 BSDH MKR B TE3 AGAP DPA B SL2 HMPJ PCL MR BIN 4 TS SBU 5 RH POK LAP 2 AD FIS 12 JU MAT 13 DDRK KFD B MM1 AHSB VDO B AN PYHT VGF B DKV DY BIN 16 ER EM PBI R DES DM PKN 24 PE POK LAP 3 FI KDT B TKJ1 IR RY KBM B KY3 ZMSA BTU B TE2 BSDH MKR B TE3 AGAP DPA B SL2 HMPJ PCL MR BIN 4 TS SBU 5 RH POK LAP 2 AD FIS 12 JU MAT 13 DDRK KFD B MM1 AHSB VDO B AN PYHT VGF B DKV DY BIN 16 ER EM PBI R DES DM PKN 24 PE POK LAP 3 FI KDT B TKJ1 IR RY KBM B KY3 ZMSA BTU B TE2 DHTT TNN B TE3 AGAP DPA B SL2 HMPJ PCL SS PKW 4 SS PKW 4 RH POK LAP2 TS SBU 8 RT BIN 12 WA BIG 13 DDRK KFD B MM1 AHSB VDO B AN PYHT VGF B DKV JU MAT 16 ER EM PBI R DES TS SBU 8 RT BIN 12 WA BIG 13 DDRK KFD B MM1 DY BIN 18 FI KDT B TKJ1 IR RY KBM B KY3 ZMSA BTU B TE2 DHTT TNN B TE3 AGAP DPA B SL2 HMPJ PCL DY BIN 18 FI KDT B TKJ1 PYHT VGF B DKV JU MAT 16 WI BPK 6 AGAP DPA B SL2 PE POK LAP 4 .

1 Juli 2016 WKS-1 Bid. 19790723 200902 1 001 . Kurikulum. S. SAMIYANTO.DS POK LAP 4 EBRS PBC BBB 1 PT TBJ L KOM2 I DS POK LAP 4 14 WS SIN 9 DS POK LAP 4 MG PKN 11 GS SBU 17 MA BIN 19 RS PHI BBB 2 DK VA PBC BBB 1 WA BIG 23 JW BPK 22 RD KPT B TKJ2 B LG1 WS SIN 9 PH PGB B MM2 MG PKN 11 GS SBU 17 MA BIN 19 RS PHI BBB 2 DK VA PBC BBB 1 WA BIG 23 DS POK LAP4 RD KPT B TKJ2 B LG1 RT BIN 9 PH PGB B MM2 NR SBU 11 MG PKN 17 SW MAT 19 EB PPO BBB 2 DK VA PBC BBB 1 MD JAN R MM DS POK LAP4 RD KPT B TKJ2 B LG1 RT BIN 9 PH PGB B MM2 NR SBU 11 MG PKN 17 SW MAT 19 EB PPO BBB 2 DK VA PBC BBB 1 MD JAN R MM DS POK LAP4 AUAK KPT B TKJ2 B LG1 DM PKN 9 PH PGB B MM2 AJ TA3 L KOM1 DP BIN 17 MG PKN 19 EB PPO BBB 2 DK VA PBC BBB 1 MD JAN R MM NR PKW 22 AUAK KPT B TKJ2 DM PKN 9 AJ TA3 L KOM1 DP BIN 17 MG PKN 19 EB DS PPO POK BBB 2 LAP 5 SD BPK 26 MD JAN R MM NR PKW 22 AUAK KPT B TKJ2 Surakarta.Kom NIP.

.

.

0 -1 WS SIN 10 SJ MAT 4 JW BPK 2 TB PKW R SL 1 MA BIN 7 EW SBU 5 YN PKM B MM3 MU PKN 6 DR MAT 18 WR GBR 16 AA PAB 14 AR PTE BBB 2 AZ BIG 19 AY PWB L KOM2 ST JDS B TKJ3 RY IR PBP B KY2 ID BMD 3 -2 WS SIN 10 SJ MAT 4 BU POK LAP 1 TB PKW R SL 1 MA BIN 7 EW SBU 5 YN PKM B MM3 MU PKN 6 DR MAT 18 WR GBR 16 AA PAB 14 AR PTE BBB 2 AZ BIG 19 AY PWB L KOM2 ST JDS B TKJ3 RY IR PBP B KY2 PE POK LAP 4 -3 EW SBU 10 BS DDD B TE1 BU POK LAP 1 AA PAB R SL 1 WS SIN 7 WN MAT 5 YN PKM B MM3 TI BIG 6 DP BIN 18 WR GBR 16 MU PKN 14 AR PTE BBB 2 TB PKW 19 AY PWB L KOM2 ST JDS B TKJ3 RY IR PTS B KY2 PE POK LAP 4 -4 EW SBU 10 BS DDD B TE1 BU POK LAP 1 AA PAB R SL 1 WS SIN 7 WN MAT 5 YN PKM B MM 3 TI BIG 6 DP BIN 18 WR GBR 16 MU PKN 14 AK SDI R MM TB PKW 19 AY PWB L KOM2 ST JDS B TKJ3 RY IR PTS B KY2 PE POK LAP 4 -5 SN DPR B KY 1 BS DPR B TE1 RN MAT 2 AA PAB R SL 1 SS PKW 7 ES PAB 5 WS SIN 15 MA BIN 6 AW BPK R GA EW SBU 16 NT BIN 18 AK SDI R MM MN MAT 19 WN MAT 26 JW BPK 4 RY IR PTS B KY2 TM PAB 3 -6 SN DPR B KY 1 BS DPR B TE1 RN MAT 2 AP WSN B SL1 SS PKW 7 HP JDS B MM3 WS SIN 15 MA BIN 6 SI GBR R GA EW SBU 16 NT BIN 18 AK SDI R MM MN MAT 19 WN MAT 26 DP BIN 4 SKGS PBH B KY2 TM PAB 3 -7 SN DPR B KY 1 BS DPR B TE1 EW SBU 2 AP WSN B SL1 SJ MAT 7 HP JDS B MM3 -8 SN DPR B KY 1 BS DPR B TE1 EW SBU 2 AKRK SDI L KOM1 SJ MAT 7 HP JDS B MM3 -9 SN DPR B KY 1 BS DPR B TE1 AA PAB 2 AKRK SDI L KOM1 SI GBR R GA PO GBR 16 TI BIG 18 AR PTE BBB 2 AY PWB B TKJ3 SD BPK 26 DP BIN 4 SKGS PBH B KY2 TM PAB 3 SI GBR R GA PO GBR 16 TI BIG 18 AR PTE BBB 2 AY PWB B TKJ3 MA BIN 26 ST SKM L KOM2 AMDW DDD B KY2 SI GBR R GA PO GBR 16 HP JDS B MM3 AR PTE BBB 2 AY PWB B TKJ3 MA BIN 26 ST SKM L KOM2 AMDW DDD B KY2 .

RH POK LAP2 PE POK LAP 4 PWTT JHT B TE2 RH POK LAP2 ASBK DDD R TLG SD BPK 25 IL PCD B MM 1 PE POK LAP 4 TM PAB 12 JS BIG 20 IN DBU RDES TS SBU 22 SS PKW 17 AD FIS L IPA 2 FIHA PDS L KOM1 SKGS PTU B KY3 SUDH JHT B TE3 DP BIN 26 HRWU SNR B SL3 SR BPK PWTT JHT B TE2 SR BPK 9 ASBK DDD R TLG TM PAB 25 IL PCD B MM1 JU MAT 12 RH POK LAP 2 JS BIG 20 IN DBU RDES TS SBU 22 SS PKW 17 AD FIS L IPA 2 FIHA PDS L KOM1 SKGS PTU B KY3 SUDH JHT B TE3 DP BIN 26 HRWU SNR B SL3 DS POK PWTT JHT B TE2 AGWJ SLR B SL2 ASBK PBH R TLG HW PKN 25 IL PCD B MM1 JU MAT 12 RH POK LAP 2 SW MAT 20 IN DBU RDES JS BIG 22 TM PAB 17 SS PKW L IPA 2 HE RD RBJ L KOM 1 SKGS PTU B KY3 SUDH JHT B TE3 DR MAT 26 HRWU SNR B SL3 DS POK PWTT JHT B TE2 AGWJ SLR B SL2 ASBK PBH R TLG HW PKN 25 IL PCD B MM1 AB SIN 12 RH POK LAP 2 SW MAT 20 AR PPW L IPA1 JS BIG 22 TM PAB 17 SS PKW L IPA 2 HE RD RBJ L KOM1 SKGS PTU B KY3 SUDH JHT B TE3 DR MAT 26 HRWU SNR B SL3 DS POK PWTT MKR B TE2 AGWJ SLR B SL2 SW MAT 8 SGRK TA2 B MM1 AD FIS 13 AB SIN 12 WI BPK 14 ID BMD 20 AR PPW L IPA1 JU MAT 22 TS SBU 17 JS BIG L IPA 2 HE RD RBJ L KOm1 SKGS PTU B KY3 RRJA MKR B TE3 ZMSA BTU B TE4 HRWU SNR B SL3 PJBK DKP PWTT MKR B TE2 AGWJ SLR B SL2 SW MAT 8 SGRK TA2 B MM1 AD FIS 13 DM PKN 12 ID BMD 14 AA PAB 20 BM IPA L IPA1 JU MAT 22 TS SBU 17 JS BIG L IPA 2 HE RD RBJ L KOM1 ES PAB TF RRJA MKR B TE3 ZMSA BTU B TE4 HRWU SNR B SL3 PJBK DKP PWTT MKR B TE2 AGWJ SLR B SL2 JARR DDD B TE2 AGWJ SLR B SL2 JARR DDD B TE2 AGWJ SLR B SL2 AJ TA3 B MM1 AJ TA3 B MM1 AJ TA3 B MM1 DM PKN 12 AB SIN 14 AA PAB 20 BM IPA L IPA1 SS PKW 22 FI PDS R MM HE MD RBJ B TKJ1 AD FIS L IPA 1 ES PAB TF RRJA MKR B TE3 ZMSA BTU B TE4 DR MAT L IPA2 PJBK DKP TS SBU 12 AB SIN 14 AA PAB 20 TM PAB L IPA1 SS PKW 22 FI PDS R MM HE MD RBJ B TKJ1 AD FIS L IPA 1 ES PAB TF TS SBU 12 ZMSA BTU B TE4 DR MAT L IPA2 PJBK DKP HE MD RBJ B TKJ1 ZMSA BTU B TE4 ASPJ PFL .

DS POK LAP 5 8 LAP 6 LAP 6 LAP 6 B LG1 B LG1 SO SO SO SO AJ AJ DMI DMI DMI DMI TA3 TA3 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 PN PN PN PN PN PN KPM KPM KPM KPM KPM KPM B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 WN WN NT NT RA RA MAT MAT BIN BIN PKW PKW 11 11 11 11 11 11 SI IS SI IS SI IS SI IS SI IS IS IK PDI PDI PDI PDI PDI PDI B AN B AN B AN B AN B AN B AN HTNS HTNS HTNS HTNS WRNS WRNS KGF KGF KGF KGF DKV DKV B DKV B DKV B DKV B DKV B DKV B DKV DS SD MG MG RW RW POK BPK PKN PKN SIN SIN LAP 5 21 21 21 21 21 DK DK DK DK DK DK PHI PHI PPO PPO PPO PPO BBB 1 BBB 1 BBB 1 BBB 1 BBB 1 BBB 1 NT NT MN MN MDAY MDAY BIN BIN MAT MAT ADS ADS 23 23 23 23 B TKJ1 B TKJ1 AB AB SJ SJ MG MG SIN SIN MAT MAT PKN PKN 24 24 24 24 24 24 MD MD PT PT PT PT ADS ADS TBJ TBJ TBJ TBJ B TKJ2 B TKJ2 B TKJ2 B TKJ2 B TKJ2 B TKJ2 B LG1 B LG1 B LG1 PH TPV B MM2 RW SIN 11 IS IK PDI B AN WRNS DKV B DKV NT BIN 21 HW SBU 23 HA KJR B TKJ2 PH TPV B MM2 RW SIN 11 IS IK PDI B AN WRNS DKV B DKV NT BIN 21 HW SBU 23 HA KJR B TKJ2 PH TPV B MM2 MG PKN 5 MG PKN 5 WRNS DKV B DKV TI BIG 23 HA KJR B TKJ2 .

.

.

MAPEL SB CEK NUR LAILI -10 BS DPR B TE1 AA PAB 2 AKRK SDI L KOM1 SI GBR R GA 3 3 AY PWB B TKJ3 3 3 3 .

AJ TA3 B MM1 3 HE MD RBJ B TKJ1 2 3 2 3 2 2 ASPJ PFL 2 .

B LG1 2 PH TPV B MM2 3 2 2 2 WRNS DKV B DKV 2 2 TI BIG 23 HA KJR B TKJ2 3 2 2 3 2 3 2 .

.

.

KEAH LIAN KODE/ RUANG SENIN / JAM KE -1 -2 X KY KODE GURU UP MU MU KODE MAPEL PKN RUANG TF X TEA KODE GURU UP DP DP KODE MAPEL BIN RUANG 3 X TEB KODE GURU UP ED ED KODE MAPEL BIG RUANG 16 X SL KODE GURU UP WJ WJ KODE MAPEL GBR RUANG B SL1 X LG KODE GURU UP EW EW KODE MAPEL SBU RUANG L IPA2 X MMA KODE GURU UP SY IL KODE MAPEL PDS RUANG B MM3 X MMB KODE GURU UP BU BU KODE MAPEL POK RUANG LAP 1 X MMC KODE GURU UP DR DR KODE MAPEL MAT RUANG 12 X AN KODE GURU UP AK NR KODE MAPEL SDI RUANG B AN X DKV KODE GURU UP MA MA KODE MAPEL BIN RUANG 15 X TBA KODE GURU UP ER ER KODE MAPEL DPO RUANG R DES X TBB KODE GURU UP WS WS KODE MAPEL SIN RUANG 22 X TKJA KODE GURU UP AY AY KODE MAPEL PDS RUANG B TKJ3 X TKJB KODE GURU UP PR PR KODE MAPEL POK -3 MU MU PKN TF DP DP BIN 3 ED ED BIG 16 WJ WJ GBR B SL1 EW EW SBU L IPA2 SY IL PDS B MM3 BU BU POK LAP 1 DR DR MAT 12 AK NR SDI B AN MA MA BIN 15 ER ER DPO R DES WS WS SIN 22 AY AY PDS B TKJ3 PR PR POK -4 WN WN MAT TF RW RW SIN 3 TT TT DPR B TE2 WJ WJ GBR B SL1 DE DE DKR R TLG YN YN SOP B MM3 BU BU POK LAP 1 ES ES PAB 12 AK NR SDI B AN SJ SJ MAT 16 ER ER DPO R DES NA NA PAB 22 AU AU PKM B TKJ3 PR PR POK -5 WN WN MAT TF RW RW SIN 3 TT TT DPR B TE2 PO DO PBH B SL1 DE DE DKR R TLG YN YN SOP B MM3 EW EW SBU 15 ES ES PAB 12 SI WU GBR R GA SJ SJ MAT 16 ER ER DPO R DES NA NA PAB 22 AU AU PKM B TKJ3 MA MA BIN -6 SN SN DPR B KY 1 AI AI BJW 3 TT TT DPR B TE2 PO DO PBH B SL1 DE DE DKR R TLG YN YN SOP B MM3 EW EW SBU 15 RK RK SDI L KOM 2 SI WU GBR R GA SR SR BPK 16 AR AR PPW 20 NA NA PAB 22 AU AU PKM B TKJ3 MA MA BIN . PK.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TK.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 X XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI XI TKJC RUANG KODE GURU UP KY KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TEA KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TEB KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP SL KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP LG KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP MMA KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP MMB KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP MMC KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP AN KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP DKV KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TBA KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TBB KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TKJA KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP KODE MAPEL RUANG LAP 2 LAP 2 LAP 2 8 TB TB AB AB TB TB AB AB PKW PKW SIN SIN 25 25 25 25 RY RY RY RY IR IR IR IR KBM KBM KBM KBM B KY2 B KY2 B KY2 B KY2 JA JA JA JA RR RR RR RR BTU BTU BTU BTU B TE3 B TE3 B TE3 B TE3 TS TS MG MG TS TS MG MG SBU SBU PKN PKN 4 4 4 4 TM ID SM SM TM ID SM SM PAB BMD BIG BIG 5 5 5 5 ID SS SS HM ID SS SS AS BMD PKW PKW PPL 8 8 8 B LG1 SG SG IL IL RK RK IL IL TA2 TA2 PCD PCD B MM 1 B MM 1 B MM 1 B MM 1 JU JU HW HW JU JU HW HW MAT MAT PKN PKN 13 13 13 13 PN PN PN PN PN PN PN PN SKM SKM PDS PDS L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 MR MR DM DM MR MR DM DM BIN BIN PKN PKN 14 14 14 14 HT HT HT HT MD MD MD MD KGF KGF KGF KGF B DKV B DKV B DKV B DKV EM EM EM EM IN IN IN IN PBI PBI PBI PBI BBB 1 BBB 1 BBB 1 BBB 1 RH RH RH BM RH RH RH BM POK POK POK IPA LAP 3 LAP 3 LAP 3 9 ST ST FI FI ST ST FI FI SKM SKM KDT KDT B TKJ1 B TKJ1 B TKJ1 B TKJ1 8 DR DR MAT 25 SK GS PTU B KY2 JA RR BTU B TE3 ID ID BMD 4 SS SS PKW 5 HM AS PPL B LG1 IL IL PCD B MM 1 TS TS SBU 13 TM TM PAB 12 AH SB A3D B AN WR NS DKV B DKV EM IN PBI BBB 1 BM BM IPA 9 FI FI KDT B TKJ1 .

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 XI XI XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII XII TKJB KODE GURU UP TKJC KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP KY KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TEA KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TEB KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP SL KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP LG KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP MMA KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP MMB KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP MMC KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP AN KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP DKV KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TBA KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TBB KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TKJA KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP AB AB SIN 18 RD RD SKM B TKJ2 RT RT BIN 26 GS GS SBU 2 HW HW PKN 24 ES ES PAB 6 JS JS BIG 7 MN MN MAT 9 NT NT BIN 10 WA WA BIG 11 RW RW SIN 17 SW SW MAT 19 IY IY MAT 20 NA NA PAB 21 PE AB AB SIN 18 RD RD SKM B TKJ2 RT RT BIN 26 GS GS SBU 2 HW HW PKN 24 ES ES PAB 6 JS JS BIG 7 MN MN MAT 9 NT NT BIN 10 WA WA BIG 11 RW RW SIN 17 SW SW MAT 19 IY IY MAT 20 NA NA PAB 21 PE ST ST SKM B TKJ2 ID ID BMD 24 IY IY MAT 26 NN NN PKW 2 ZM RM BTU B TE4 ED ED BIG 6 SW SW MAT 7 SO SO PCD B MM2 WS WS SIN 10 NT NT BIN 11 JS JS BIG 17 NS NS SBU 19 GS GS SBU 20 DK DK DBU 21 PE ST ST SKM B TKJ2 JU JU MAT 24 IY IY MAT 26 NN NN PKW 2 ZM RM BTU B TE4 ED ED BIG 6 SW SW MAT 7 SO SO PCD B MM2 WS WS SIN 10 NT NT BIN 11 JS JS BIG 17 NS NS SBU 19 GS GS SBU 20 DK DK DBU 21 AL SJ SJ MAT 23 JU JU MAT 24 JS JS BIG 26 IY IY MAT 2 ZM RM BTU B TE4 AP WJ SNR L KOM1 RT RT BIN 7 SO SO KPM B MM2 DM DM PKN 10 AW AW BPK 11 SW SW MAT 17 NN NN PKW 19 RS RS DBU RDES DK DK DBU 21 NT .

30 WIB. M Jam ke-00 dimulai pukul 05.00 WIB. M Jam ke-1 dimulai pukul 07.00 WIB. M Jam ke-0 dimulai pukul 06.44 45 XII XII TKJB KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP TKJC KODE MAPEL RUANG KODE GURU UP KODE MAPEL RUANG Catatan : Upacara dimulai pukul 07.15 WIB. PE POK LAP 4 SJ SJ MAT 23 PT PT SOJ R MM PE POK LAP4 SJ SJ MAT 23 PT PT SOJ R MM PE POK LAP4 WA WA BIG 23 PT PT RBJ R MM AL PAB L IPA1 WA WA BIG 23 PT PT RBJ R MM NT BIN L IPA1 RD RD KPT B TKJ2 MR MR BIN L IPA2 .

.

-7 -8 -9 -10 SN SN SN SN SN SN SN SN DPR DPR DPR DPR B KY 1 B KY 1 B KY 1 B KY 1 AI BS BS BS AI BS BS DH BJW DPR DPR DPR 3 B TE1 B TE1 B TE1 TT TT TT TT DPR DPR B TE2 B TE2 AG AG AG AG AG AG GBR GBR GBR B SL1 B SL1 B SL1 DE DE DE DE DE DE DE DE DKR DKR DKR DKR R TLG R TLG R TLG R TLG PN PN PN PN PN PN PN PN PWB PWB PWB PWB B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 MU MU AI AI MU MU AI AI PKN PKN BJW BJW 15 15 15 15 RK RK YN YN RK RK YN YN SDI SDI SKM SKM L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 DO DO PO PO DO DO DO DO DDD DDD PBH PBH R GA R GA R GA R GA NA NA SM SM NA NA SM SM PAB PAB BIG BIG 16 16 16 16 AR VA VA VA AR VA VA VA PPW DDD DDD DDD 20 20 20 20 BM BM WI BM BM WI IPA IPA BPK 22 22 22 AU AU AU AU AU AU AU AU PKM SOP SOP SOP B TKJ3 B TKJ3 B TKJ3 B TKJ3 AZ AZ EW EW AZ AZ EW EW BIG BIG SBU SBU -11 Err:509 00 BS DH DPR B TE1 PR PR POK LAP 1 SELASA / JAM KE 0 -1 -2 AW PR AW PR BPK POK 10 LAP 1 AK AK AK AK SDI SDI L KOM1 L KOM1 AI AI AI AI BJW BJW 11 11 RN RN RN RN MAT MAT R SL1 R SL 1 MA MA MA MA BIN BIN L IPA 2 L IPA 2 YN YN YN YN PKM PKM B MM3 B MM3 DY DY DY DY BIN BIN 15 15 PR PR WI PR PR WI POK POK BPK LAP 1 LAP 1 26 SS SS SS SS PKW PKW 18 18 PY PY PY PY GBR GBR 13 13 JW BU JW BU BPK POK 2 LAP2 WN WN WN WN MAT MAT 23 23 AD AD AD AD FIS FIS L IPA 1 L IPA 1 TB TB TB TB PKW PKW -3 PR PR POK LAP 1 AK AK SDI L KOM1 DY DY BIN 11 SM SM BIG R SL 1 MU MU PKN L IPA 2 YN YN PKM B MM3 MN MN MAT 15 TB TB PKW 26 DP DP BIN 18 PY PY GBR 13 BU BU POK LAP2 ED ED BIG 23 TH TH PKN L IPA 1 AI AI BJW .

8 DR DR MAT 25 SK GS PTU B KY2 DH JA DDD B TE3 WI WI BPK 4 SS SS PKW 5 HM AS PPL B LG1 IL IL PCD B MM 1 TS TS SBU 13 TM TM PAB 12 AH SB A3D B AN WR NS DKV B DKV EM IN PBI BBB 1 JU JU MAT 9 FI FI KDT B TKJ1 8 ED ED BIG 25 SK GS PTU B KY2 DH JA DDD B TE3 MR MR BIN 4 RT RT BIN 5 HM AS PPL B LG1 AB AB SIN 14 DD IL KFD B MM1 TM TM PAB 12 AH SB A3D B AN WR NS DKV B DKV EM IN PBI BBB 1 JU JU MAT 9 HE MD RBJ B TKJ1 8 ED ED BIG 25 SK GS PTU B KY2 SA RR PWR B TE3 MR MR BIN 4 RT RT BIN 5 HM AS PPL B LG1 AB AB SIN 14 DD IL KFD B MM1 DC DC BJW 12 AH SB A3D B AN WR NS CSR B DKV EM IN PBI BBB 1 MG MG PKN 9 HE MD RBJ B TKJ1 8 NA NA PAB 25 SK GS PTU B KY2 SA RR PWR B TE3 DC DC BJW 4 PE PE POK LAP3 PE PE POK LAP3 RH RH POK LAP4 RH RH POK LAP4 HM AS PPL B LG1 DD IL KFD B MM1 DD IL KFD B MM1 AH SB A3D B AN WR NS CSR B DKV EM N PBI BBB 1 MG MG PKN 9 HE MD RBJ B TKJ1 DC DC BJW 14 ES ES PAB 9 HE MD RBJ B TKJ1 25 AU AU PKM LAB 3 PE PE POK LAP3 IY IY MAT 3 SA RM BTU B TE4 TM TM PAB 5 SW SW MAT 8 RT RT BIN 12 ID ID BMD 26 IL IL PCD B MM1 JS JS BIG 20 TS TS SBU L IPA1 NN NN PKW 19 MR MR BIN 22 RH RH POK LAP4 25 AU AU PKM LAB 3 NA NA PAB TF IY IY MAT 3 SA RM BTU B TE4 TM TM PAB 5 SW SW MAT 8 RT RT BIN 12 RH RH POK LAP4 IL IL PCD B MM1 JS JS BIG 20 TS TS SBU L IPA1 NN NN PKW 19 MR MR BIN 22 JW JW BPK 17 25 AU AU PKM LAB 3 IY IY MAT TF MR MR BIN 3 SA RM BTU B TE4 WJ WU SDM B SL2 HM KI PPE B LG1 RN RN MAT 12 RH RH POK LAP4 IL IL PCD B MM1 TS TS SBU 20 SW SW MAT L IPA1 AB AB SIN 19 ER EM PBI BBB 2 MA MA PAB 17 .

SJ SJ MAT 23 DC DC BJW 24 JS JS BIG 26 IY IY MAT 2 ZM RM BTU B TE4 AP WJ SNR L KOM1 RT RT BIN 7 SO SO KPM B MM2 DM DM PKN 10 AL AL PAB 11 SW SW MAT 17 NN NN PKW 19 RS RS DBU RDES NR NR PKW 21 NT DC DC BJW 23 ES ES PAB 24 DW AM FKK B KY3 WA WA BIG 2 ZM RM BTU B TE4 AP WJ SNR L KOM1 WS WS SIN 7 SO SO KPM B MM2 ES ES PAB 24 DW AM FKK B KY3 WA WA BIG 2 ZM JA PWR B TE4 AP WJ SNR L KOM1 WS WS SIN 7 SO SO KPM B MM2 AL AL PAB 11 DP DP BIN 17 AL AL PAB 11 DP DP BIN 17 RS RS DBU RDES NR NR PKW 21 JW ES ES PAB 24 DW AM FKK B KY3 ZM JA PWR B TE4 AP WJ SNR L KOM1 SO SO KPM B MM2 SO SO KPM B MM2 DS DS POK LAP 5 DS DS POK LAP 5 HW HW PKN 24 FI FI KTE B TKJ1 SR SR BPK TF RW RW SIN 4 WI WI BPK 16 WS WS SIN 6 MG MG PKN 7 DS DS POK LAP 5 RA RA PKW 14 PH PH PGB B MM2 SB AH A2D B AN HT NS KGF B DKV ES ES PAB 21 DK VA PBC BBB1 RD HW HW PKN 24 FI FI KTE B TKJ1 PE PE POK LAP 3 RW RW SIN 4 DS DS POK LAP5 WS WS SIN 6 MG MG PKN 7 AW AW BPK 9 RA RA PKW 14 PH PH PGB B MM2 SB AH A2D B AN HT NS KGF B DKV ES ES PAB 21 DK VA PBC BBB 1 RD TM TM PAB 24 HS HS SOJ B TKJ1 PE PE POK LAP 3 NA NA PAB 4 DS DS POK LAP5 DR DR MAT 6 HW HW SBU 7 RT RT BIN 9 WN WN MAT 14 PH PH PGB B MM2 SB AH A2D B AN HT NS KGF B DKV ES ES PAB 21 DK VA PBC BBB1 RD .

Drs. 19630520 199512 1 002 RD KPT B TKJ2 PT PT SOJ R MM HA HA KJR L KOM2 RD KPT B TKJ2 PT PT SOJ R MM HA HA KJR L KOM2 RD KPT B TKJ2 PT PT RBJ R MM HA HA KJR L KOM2 . Kepala SMK Negeri 9 Surakarta. BANGKIT BUDIARTO NIP.NT BIN L IPA1 RD RD KPT B TKJ2 MR MR BIN L IPA2 JW BPK L IPA1 RD RD KPT B TKJ2 RD RD KPT B TKJ2 RD RD KPT B TKJ2 RD RD KPT B TKJ2 Mengetahui.

.

-4 PR PR POK LAP 1 PW PW PBH B TE1 DY DY BIN 11 SM SM BIG R SL 1 MU MU PKN L IPA 2 YN YN PKM B MM3 MN MN MAT 15 TB TB PKW 26 DP DP BIN 18 PY PY GBR 13 BU BU POK LAP2 ED ED BIG 23 TH TH PKN L IPA 1 WS WS SIN -5 -6 -7 -8 -9 WN WN SN SN SN WN WN SN SN SN MAT MAT DDD DDD PBH 10 10 B KY 1 B KY 1 B KY 1 PW ED ED PW ED ED PBH BIG BIG B TE1 2 2 DH DH TT TT TH ZM ZM TT TT TH PBH PBH DDD DDD PKN B TE2 B TE2 B TE2 B TE2 11 DP DP AI AI DP DP AI AI BIN BIN BJW BJW R SL 1 R SL 1 R SL1 R SL1 AI AI DE DE DE AI AI DE DE DE BJW BJW PBH PBH DDD L IPA 2 L IPA 2 R TLG R TLG R TLG YN YN RK RK RK YN YN RK RK RK SKM SKM SDI SDI SDI L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 PN PN PN PN SY PN PN PN PN RD PWB PWB PWB PWB PDS B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 DR DR MA MA DR DR MA MA MAT MAT BIN BIN 26 26 26 26 EW EW RW RW AI EW EW RW RW AI SBU SBU SIN SIN BJW 15 15 15 15 15 MA MA DO DO DO MA MA PO PO PO BIN BIN GBR GBR GBR 4 4 R SL2 R SL2 R SL2 SS SS BM BM RW SS SS BM BM RW PKW PKW IPA IPA SIN 22 22 22 22 22 IN IN IN IN IN IN IN IN DPO DPO DPO DPO 23 23 23 23 MN MN WS WS MN MN WS WS MAT MAT SIN SIN L IPA 1 L IPA 1 L IPA 1 L IPA 1 WS TH TH NA WS TH TH NA SIN PKN PKN PAB RABU / JAM KE -10 00 0 SN SN PBH B KY 1 TH TH PKN 11 DE DE DDD R TLG SY RD PDS B MM3 AI AI BJW 15 RW RW SIN 22 BU BU POK LAP 2 BU BU POK LAP 2 -1 SS SS PKW TF PW PW DKR B TE1 WS WS SIN 2 AW AW BPK LAP 1 DE DE DPR R TLG MA MA BIN 9 DY DY BIN L IPA 1 HP HP JDS B MM3 BU BU POK LAP 2 NA NA PAB 20 AK AK SDI L KOM1 WN WN MAT 13 AI AI BJW 25 ST PT PDS .

25 AU AU PKM LAB 3 IY IY MAT TF MR MR BIN 3 SA RM BTU B TE4 WJ WU SDM B SL2 HM KI PPE B LG1 RN RN MAT 12 RH RH POK LAP4 IL IL PCD B MM1 TS TS SBU 20 SW SW MAT L IPA1 AB AB SIN 19 ER EM PBI BBB 2 MA MA PAB 17 25 AU AU SOP LAB 3 SR SR BPK TF TS TS SBU 3 SA RM BTU B TE4 WJ WU SDM B SL2 HM KI PPE B LG1 DD IL KFD B MM 1 NW NW BIN 13 AD AD FIS 12 SW SW MAT 20 RW RW SIN L IPA1 DY DY BIN 19 ER EM PBI BBB 2 IY IY MAT 17 25 AU AU SOP LAB 3 ID ID BMD TF TS TS SBU 3 RM SA PBH B TE4 SL HR SLD B SL2 HM KI PPE B LG1 DD IL KFD B MM 1 NW NW BIN 13 AD AD FIS 12 SW SW MAT 20 RW RW SIN L IPA1 DY DY BIN 19 ER EM PBI BBB 2 IY IY MAT 17 25 AU AU SOP LAB 3 NW NW BIN TF WI WI BPK 3 RM SA PBH B TE4 SL HR SLD B SL2 HM KI PPE B LG1 DD IL KFD B MM1 NN NN PKW 13 WA WA BIG 12 MR MR BIN 20 SD SD BPK L IPA1 TS TS SBU 14 ER EM PBI BBB 2 AZ AZ BIG 17 25 AY AY PDS LAB 3 NW NW BIN TF SS SS PKW 3 ZM DH PWR B TE4 SL HR SLD B SL2 HM KI PPE B LG1 DD IL KFD B MM1 NN NN PKW 13 WA WA BIG 12 MR MR BIN 20 TS TS SBU 14 ER EM PBI BBB 2 AZ AZ BIG 17 AY AY PDS LAB 3 SS SS PKW 3 ZM DH PWR B TE4 SL HR SLD B SL2 HM KI PPE B LG1 SO SO DMU B MM1 NA NA PAB 13 ER EM PBI BBB 2 HM KI PPE B LG1 SO SO DMU B MM1 ER EM PBI BBB 2 PR PR POK LAP 5 PR PR POK LAP 5 RH RH POK LAP1 RH RH POK LAP 1 B TKJ3 PR PR POK LAP 5 RY IR PTB B KY2 DC DC BJW 3 TM TM PAB 4 JU JU MAT 5 MR MR BIN 8 RH RH POK LAP1 SO YN DMU L KOM 2 AJ AJ TA3 B MM1 DO PO DDD B AN NN NN PKW 14 EM IN PBI R DES ER ER PPO BBB 1 ID ID BMD 22 .

TM TM PAB 24 HS HS SOJ B TKJ1 PE PE POK LAP3 JA BS CSA B TE3 DS DS POK LAP5 DR DR MAT 6 HW HW SBU 7 RT RT BIN 9 WN WN MAT 14 PH PH PGB B MM2 SB AH A2D B AN HT NS KGF B DKV JS JS BIG 21 DK VA PBC BBB1 RD TM JW DY DY TM JW DY DY PAB BPK BIN BIN 24 24 24 24 HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS SOJ SOJ ADS ADS ADS B TKj1 B TKJ1 B TKJ1 B TKJ1 B TKJ1 DW DW RY RY IR AM AM IR IR RY FKK FKK PTS PTS PTS B KY3 B KY3 B KY3 B KY3 B KY3 JA JA RR RR JA BS BS JA JA SA CSA CSA TNN TNN PWR B TE3 B TE3 B TE3 B TE3 B TE3 NA NA DP DP ED NA NA DP DP ED PAB PAB BIN BIN BIG 16 16 16 16 16 HW HW RT RT HW HW RT RT PKN PKN BIN BIN 6 6 6 6 ES ES RA RA ES ES RA RA PAB PAB PKW PKW 7 7 7 7 TB TB AL AL AL TB TB AL AL AL PKW PKW PAB PAB PAB 9 9 9 9 9 SY SY AJ AJ AJ PH PH AJ AJ AJ TPA TPA DMI DMI DMI B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 SO SO SO SO IL SO SO SO SO IL KPM KPM KPM KPM KPM L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 SB IK IK IK IK AH IS IS IS IS A2D A3D A3D A3D A3D B AN B AN B AN B AN B AN WR WR WR WR WR NS NS NS NS NS DKV DKV DKV DKV DKV B DKV B DKV B DKV B DKV B DKV JS EB EB EB EB JS RS RS RS RS BIG PBC PBC PBC PBC 21 BBB3 BBB3 BBB3 BBB3 DK DK DK DK DK VA VA VA VA VA PBC PBC PBC PBC PBC BBB1 BBB1 BBB1 BBB1 BBB1 RD RD MG MG HS HS ADS B TKJ1 IR RY PTS B KY3 JA SA PWR B TE3 ED ED BIG 16 AJ AJ DMI B MM2 IL IL KPM L KOM1 IK IS A3D B AN WR NS DKV B DKV EB RS PBC BBB3 DK VA PBC BBB 1 FI FI KTE B TKJ1 WA WA BIG L IPA 2 RT RT BIN 26 ZM SA BTU B TE3 NS NS SBU 16 SL HR SLR B SL2 SW SW MAT 7 PH PH PGB B MM2 GS GS SBU 10 SY RK DMI R MM ES ES PAB 17 SD SD BPK 19 IY IY MAT 11 NT NT BIN 21 RA .

RD KPT B TKJ2 PT PT RBJ R MM HA HA KJR L KOM2 RD KPT B TKJ2 MR MR BIN 18 JW JW BPK 8 RD KPT B TKJ2 MR MR BIN 18 JS JS BIG 5 MG PKN L IPA 2 PT PT TBJ B TKJ2 JS JS BIG 5 MG PKN L IPA 2 PT PT TBJ B TKJ2 HW HW SBU 5 PT PT TBJ B TKJ2 HW HW SBU 5 PT PT TBJ B TKJ2 DS DS POK LAP 4 DS DS POK LAP 4 RA PKW 23 MD MD JAN B TKJ2 DS DS POK LAP 4 .

.

-2 SS SS PKW TF PW PW DKR B TE1 WS WS SIN 2 PR PR POK LAP 1 DE DE DPR R TLG MA MA BIN 9 DY DY BIN L IPA 1 HP HP JDS B MM3 MU MU PKN 15 BU BU POK LAP 3 AK AK SDI L KOM1 WN WN MAT 13 AI AI BJW 25 ST PT PDS -3 SN SN DKR B KY1 PW PW DKR B TE1 TB TB PKW 2 PR PR POK LAP 1 DE DE DPR R TLG WN WN MAT 9 AD AD FIS L IPA 1 HP HP JDS B MM3 MU MU PKN 15 BU BU POK LAP 3 AK AK SDI L KOM1 NT NT BIN 13 YO YO PAB 25 AU AU PKM -4 SN SN DKR B KY1 PW PW DKR B TE1 TB TB PKW 2 PR PR POK LAP 1 DE DE DPR R TLG WN WN MAT 9 AD AD FIS L IPA 1 HP HP JDS B MM3 SB WU WSN R GA BU BU POK LAP 3 EB EB DTM BBB2 NT NT BIN 13 YO YO PAB 25 AU AU PKM -5 SN SN DKR B KY1 PW PW DKR B TE1 RN RN MAT 2 AG AG GBR B SL1 DE DE DPR R TLG TB TB PKW 9 ES ES PAB L IPA 1 SY RD PDS B MM3 SB WU WSN R GA RW RW SIN 20 EB EB DTM BBB2 AI AI BJW 13 YO YO PAB 25 AU AU PKM KAMIS / JAM KE -10 00 -6 -7 -8 -9 AK AK AK SN SN SN SDI SDI SDI L KOM1 L KOM1 L KOM1 PW PW YO YO YO PW PW YO YO YO DKR DKR PAB PAB PAB B TE1 B TE1 12 12 12 RN DY DY RN DY DY MAT BIN BIN 2 3 3 AG AG WJ WJ WJ AG AG WJ WJ WJ GBR GBR GBR GBR GBR B SL1 B SL1 B SL1 B SL1 B SL1 DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DPR DPR DPR DPR DPR R TLG R TLG R TLG R TLG R TLG TB ES ES TB ES ES PKW PAB PAB 9 9 9 RK RK RK RD RD RK RK RK RD RD SDI SDI SDI SKM SKM L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 SY PN PN PN PN RD PN PN PN PN PDS PWB PWB PWB PWB B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 B MM3 SB SB WU WU WSN WSN R GA R GA RW AI AI RW AI AI SIN BJW BJW 20 20 20 EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB DTM DTM DTM DTM DTM BBB2 BBB2 BBB2 BBB2 BBB2 AI TB TB AI TB TB BJW PKW PKW 13 13 13 EW EW NT NT EW EW NT NT SBU SBU BIN BIN 25 25 25 25 AU AU AU AU AU AU AU AU PKM SOP SOP SOP PR PR POK LAP 2 BU BU POK LAP 3 .

B TKJ3 B TKJ3 B TKJ3 EW EW MU EW EW MU SBU SBU PKN 18 18 18 RY RY RY IR IR IR PTB PTB FKK B KY2 B KY2 B KY2 DH DH SU RR RR DH PBH PBH JHT B TE2 B TE2 B TE2 RH RH RH RH RH RH POK POK POK LAP 2 LAP 2 LAP 2 JU DC AB JU DC AB MAT BJW SIN 5 5 5 MR TM DC MR TM DC BIN PAB BJW 8 8 8 DC WA WA DC WA WA BJW BIG BIG 12 12 12 SO RD RD YN RD RD DMU SKM SKM L KOM 2 L KOM 2 L KOM 2 AJ AJ AJ AJ AJ AJ TA3 TA3 TA3 B MM1 B MM1 B MM1 DO PO PO PO DO DO DDD PBH PBH B AN B AN B AN NN WR WR NN NS NS PKW DKV DKV 14 B DKV B DKV EM EM EM IN IN IN PBI PBI PBI R DES R DES R DES ER ER ER ER ER ER PPO PPO PPO BBB 1 BBB 1 BBB 1 AB AB TM AB AB TM SIN SIN PAB 24 24 24 B TKJ3 MU MU PKN 18 RY IR FKK B KY2 SU DH JHT B TE2 MN MN MAT 4 AB AB SIN 5 AS PJ DKP B LG1 TM TM PAB 12 AW AW BPK 14 SO SO DMU B MM1 SS SS PKW 16 WR NS DKV B DKV ID ID BMD 17 DC DC BJW 15 IY IY MAT 24 B TKJ3 AD AD FIS 18 RY IR FKK B KY2 SU DH JHT B TE2 MN MN MAT 4 RT RT BIN 5 AS PJ DKP B LG1 TM TM PAB 12 NW NW BIN 14 SO SO DMU B MM1 SS SS PKW 16 PO DO PBH 19 DC DC BJW 17 AB AB SIN 15 IY IY MAT 24 B TKJ3 AD AD FIS 18 DC DC BJW TF SU DH JHT B TE2 SM SM BIG 4 RT RT BIN 5 AS PJ DKP B LG1 B TKJ3 B TKJ3 NW NW BIN TF RR AR TNN B TE2 SM SM BIG 4 DM DM PKN 5 PJ AS DKP B LG1 NW NW BIN TF RR AR TNN B TE2 RR AR TNN B TE2 DM DM PKN 5 PJ AS PFL B LG1 PJ AS PFL B LG1 NW NW BIN 14 SG IL TA2 B MM1 SW SW MAT 16 PO DO PBH 19 IN IN PPO R DES AB AB SIN 15 MA MA BIN 24 DC DC BJW 14 SG IL TA2 B MM1 SW SW PAB 16 DO PO DDD 19 IN IN PPO R DES SD SD BPK 15 MA MA BIN 24 AB AB SIN 14 SG IL TA2 B MM1 TM TM PAB 16 PO DO DDD 19 IN IN PPO R DES AB AB SIN 14 SG IL TA2 B MM1 TM TM PAB 16 DC DC BJW 19 IN IN PPO R DES DC DC BJW 24 RH RH POK LAP 4 .

FI FI KTE B TKJ1 WA WA BIG L IPA 2 RT RT BIN 26 ZM SA BTU B TE3 NS NS SBU 16 SL HR SLR B SL2 SW SW MAT 7 PH PH PGB B MM2 GS GS SBU 10 SY RK DMI R MM ES ES PAB 17 DS DS POK LAP 5 IY IY MAT 11 NT NT BIN 21 RA HS HS SOJ B TKJ1 DY DY BIN L IPA 2 IY IY MAT 26 ZM SA BTU B TE3 RW RW SIN 16 SL HR SLR B SL2 RT RT BIN 7 PH PH PGB B MM2 NA NA PAB 10 SY RK DMI R MM SW SW MAT 17 DS DS POK LAP 5 NN NN PKW 11 DM DM PKN 21 AL HS HS SOJ B TKJ1 DY DY BIN L IPA 2 IY IY MAT 26 ZM SA BTU B TE3 RW RW SIN 16 SL HR SLR B SL2 RT RT BIN 7 PH PH PGB B MM2 NA NA PAB 10 SY RK DMI R MM SW SW MAT 17 DS DS POK LAP 5 NN NN PKW 11 DM DM PKN 21 AL HS HS SOJ B TKJ1 JU JU MAT L IPA 2 WS WS SIN 26 ZM SA BTU B TE3 RA RA PKW 3 SL HR SLR B SL2 HM BK PPL B LG2 AJ AJ TPA B MM2 NA NA PAB 10 WN WN MAT 7 IK IS GED B AN MA MA BIN 8 NT NT BIN 11 DR DR MAT 21 HW HS HS SOJ B TKJ1 JU JU MAT L IPA 2 WS WS SIN 26 NA NA PAB 6 RA RA PKW 3 SL HR SLR B SL2 HM BK PPL B LG2 AJ AJ TPA B MM2 AW AW BPK 10 WN WN MAT 7 IK IS GED B AN MA MA BIN 8 NT NT BIN 11 DR DR MAT 21 HW HS HS ADS B TKJ1 HW HW PKN L IPA 2 NN NN PKW 26 NA NA PAB 6 DR DR MAT 17 SL HR SLR B SL2 HM BK PPL B LG2 PH PH TPV B MM2 SO SO PCD R MM HS HS ADS B TKJ1 HW HW PKN L IPA 2 NN NN PKW 26 RT RT BIN 6 DR DR MAT 17 SL HR SLR B SL2 HM BK PPL B LG2 PH PH TPV B MM2 SO SO PCD R MM HS HS ADS B TKJ1 NN NN PKW L IPA 2 HS HS ADS B TKJ1 NN NN PKW L IPA 2 RT RT BIN 6 HM BK PPL B LG2 PH PH TPV B MM2 AJ AJ TA3 R MM DS DS POK LAP 1 HM BK PPL B LG2 PH PH TPV B MM2 AJ AJ TA3 R MM PE PE POK LAP 5 IK IS GED B AN PY WR DKV B DKV IK IS GED B AN PY WR DKV B DKV RW RW SIN 21 WS RW RW SIN 21 WS IK IS GED B AN PY WR DKV B DKV IK IS GED B AN PY WR DKV B DKV .

RA PKW 23 MD MD JAN B TKJ2 NA NA PAB 22 AL PAB 23 MD MD JAN B TKJ2 MN MN MAT 22 AL PAB 23 MD MD JAN B TKJ2 MN MN MAT 22 HW SBU 23 MD MD ADS B TKJ2 MR MR BIN 22 HW SBU 23 MD MD ADS B TKJ2 MR MR BIN 22 WS SIN 23 MR MR BIN 22 MD MD JAN B TKJ2 WS SIN 23 MR MR BIN 22 MD MD JAN B TKJ2 NA NA PAB 22 MD MD JAN B TKJ2 NA NA PAB 22 MD MD JAN B TKJ2 .

.

0 PR PR POK LAP 2 BU BU POK LAP 3 -1 AA AA PAB TF SD SD BPK 7 AK AK SDI L KOM1 DP DP BIN R SL 1 PR PR POK LAP 2 MU MU PKN 5 SR SR BPK 15 YN YN SOP B MM3 DR DR MAT 18 WU WU GBR B DKV AI AI BJW 22 BU BU POK LAP 3 ST ST SKM L KOM2 WN WN MAT -2 AA AA PAB TF PR PR POK LAP 1 AK AK SDI L KOM1 DP DP BIN R SL 1 SD SD BPK 7 MU MU PKN 5 ES ES PAB 15 YN YN SOP B MM3 DR DR MAT 18 WU WU GBR B DKV AI AI BJW 22 VA VA DTM BBB 2 ST ST SKM L KOM2 WN WN MAT -3 AA AA PAB TF PR PR POK LAP 1 AK AK SDI L KOM1 MU MU PKN R SL 1 SJ SJ MAT 7 AD AD FIS 5 ES ES PAB 15 YN YN SOP B MM3 SM SM BIG 18 WU WU GBR B DKV EW EW SBU 22 VA VA DTM BBB 2 ST ST JDS L KOM2 AI AI BJW -4 DP DP BIN TF PR PR POK LAP 1 AR AR DPR B TE1 MU MU PKN R SL 1 SJ SJ MAT 7 AD AD FIS 5 YN YN SOP B MM3 ES ES PAB 6 SM SM BIG 18 PO PO PBH R SL2 EW EW SBU 22 VA VA DTM BBB 2 ST ST JDS L KOM2 AY AY SDI -5 DP DP BIN TF MU MU PKN 3 AR AR DPR B TE1 RW RW SIN R SL 1 SM SM BIG 7 II II SIN 5 YN YN SOP B MM3 AD AD FIS 6 ES ES PAB 18 PO PO PBH R SL2 SJ SJ MAT 22 VA VA DTM BBB 2 ST ST JDS L KOM2 AY AY SDI -6 SN SN DKR B KY 1 MU MU PKN 3 AR AR DPR B TE1 RW RW SIN R SL 1 SM SM BIG 7 II II SIN 5 YN YN SOP B MM3 AD AD FIS 6 ES ES PAB 18 DO DO DDD R SL2 SJ SJ MAT 22 VA VA DTM BBB 2 ST ST JDS L KOM2 AY AY SDI -7 SN SN DKR B KY 1 EW EW SBU 3 AR AR DPR B TE1 RN RN MAT R SL 1 -8 SN SN DKR B KY 1 EW EW SBU 3 AR AR DPR B TE1 RN RN MAT R SL 1 -9 SN SN DKR B KY 1 AI AI BJW 5 HP HP JDS B MM3 RW RW SIN 6 ES ES PAB 18 DO DO DDD R SL2 NT NT BIN 22 VA VA DTM BBB 2 AY AY SDI B TKJ3 AD AD FIS AI AI BJW 5 HP HP JDS B MM3 RW RW SIN 6 HP HP JDS B MM3 AI AI BJW 6 AK AK SDI L KOM1 NT NT BIN 22 VA VA DTM BBB 2 AY AY SDI B TKJ3 AD AD FIS AK AK SDI L KOM1 AA AA PAB 22 IN IN PPW 23 AY AY SDI B TKJ3 NA NA PAB TT TT DPR B TE1 EW EW SBU 24 .

RH RH POK LAP 4 4 AY AY SDI B TKJ3 JS JS BIG 10 DM DM PKN 3 RR AR TNN B TE3 PO DO DDD B SL2 AB AB SIN 8 RN RN MAT 16 AJ AJ TA3 B MM1 JU JU MAT 12 SB SI A2D R GA RH RH POK LAP 4 TM TM PAB 14 IN IN PPW 20 FI FI KTE B TKJ1 4 AY AY SDI B TKJ3 JS JS BIG 10 DM DM PKN 3 RR AR TNN B TE3 PO DO DDD B SL2 AB AB SIN 8 RN RN MAT 16 AJ AJ TA3 B MM1 JU JU MAT 12 SB SI A2D R GA MR MR BIN 6 TM TM PAB 14 IN IN PPW 20 FI FI KTE B TKJ1 4 AY AY SDI B TKJ3 II II SIN 10 AB AB SIN 3 RR AR TNN B TE3 PO DO PBH B SL2 TM TM PAB 8 NN NN PKW 16 AJ AJ TA3 B MM1 ID ID BMD 12 SB SI A2D R GA MR MR BIN 6 JU JU MAT 14 DK DK DBU R DES HS HS SOJ B TKJ1 B TKJ3 DR DR MAT 15 II II SIN 10 AB AB SIN 3 DH DH CSA B TE3 DO DO PBH B SL2 TM TM PAB 8 NN NN PKW 16 AJ AJ TA3 B MM1 RT RT BIN 12 SB SI A2D R GA DM DM PKN 20 JU JU MAT 14 DK DK DBU R DES HS HS SOJ B TKJ1 B TKJ3 DR DR MAT 15 IY IY MAT 10 PW BS MKR B TE2 DH TT CSA B TE3 HR AG DPA B SL2 MR MR BIN 8 ID ID BMD 16 SG AJ TA2 B MM1 RT RT BIN 12 SB SI A2D R GA DM DM PKN 20 WA WA BIG 14 DK DK DBU R DES HS HS SOJ B TKJ1 B TKJ3 NA NA PAB TF IY IY MAT 10 PW BS MKR B TE2 DH TT CSA B TE3 HR AG DPA B SL2 MR MR BIN 8 PN PN PDS R MM SG AJ TA2 B MM1 AW AW BPK 12 SI IS PDI B AN PY MD FGF B DKV WA WA BIG 14 ID ID BMD 15 HS HS SOJ B TKJ1 L IPA 1 NA NA PAB TF TS TS SBU 10 PW BS MKR B TE2 TM TM PAB 4 HR AG DPA B SL2 JS JS BIG 11 PN PN PDS R MM SG AJ TA2 B MM1 NN NN PKW 12 SI IS PDI B AN PY MD FGF B DKV DM DM PKN 14 MR MR BIN 15 HS HS ADS B TKJ1 L IPA 1 DP DP BIN TF TS TS SBU 10 PW BS CSA B TE2 TM TM PAB 4 HR AG DPA B SL2 JS JS BIG 11 RD RD SKM R MM SG AJ TA2 B MM1 NN NN PKW 12 SI IS PDI B AN PY MD FGF B DKV DM DM PKN 14 MR MR BIN 15 HS HS ADS B TKJ1 L IPA 1 DP DP BIN TF PW BS CSA B TE2 II II SIN 4 HR AG DPA B SL2 DM DM PKN 11 RD RD SKM R MM PN PN PDS B MM1 SI IS PDI B AN PY MD FGF B DKV ES ES PAB 15 HS HS ADS B TKJ1 .

DS DS POK LAP 1 PE PE POK LAP 5 SJ SJ MAT 23 JW JW BPK 25 MG MG PKN 26 DS DS POK LAP 1 SU TT JHT 6B TE4 RT RT BIN 13 PJ KI PPE B LG1 WA WA BIG 9 NT NT BIN 11 PE PE POK LAP 5 ES ES PAB 17 RW RW SIN 19 EB S PBC BBB 1 NA NA PAB 21 PT SJ SJ MAT 23 RH RH POK LAP 3 MG MG PKN 26 IY IY MAT 2 SU TT JHT B TE4 RT RT BIN 13 PJ KI PPE B LG1 WA WA BIG 9 NT NT BIN 11 PH PH TPV B MM2 PE PE POK LAP 2 RW RW SIN 19 EB S PBC BBB 1 DS DS POK LAP 5 PT TS TS SBU 23 RH RH POK LAP 3 HW HW SBU 25 IY IY MAT 2 SU TT JHT B TE4 GS GS SBU 13 PJ KI PPE B LG1 MN MN MAT 9 WA WA BIG 11 PH PH TPV B MM2 PE PE POK LAP 2 JS JS BIG 19 EB S PBC BBB 1 DS DS POK LAP 5 PT TS TS SBU 23 RH RH POK LAP 3 HW HW SBU 25 MG MG PKN 2 SU TT JHT B TE4 GS GS SBU 13 PJ KI PPE B LG1 MN MN MAT 9 WA WA BIG 11 PH PH TPV B MM2 PE PE POK LAP 2 JS JS BIG 19 EB S PBC BBB 1 DS DS POK LAP 5 PT FI FI PDS B TKJ2 TS TS SBU 25 AM DW PTB B KY 3 MG MG PKN 2 RR JA CSA B TE4 NN NN PKW 13 PJ KI PPE B LG1 HW HW SBU 9 WN WN MAT 11 PH PH TPV B MM2 RA RA PKW 17 AA AA PAB 19 EB S PBC BBB 1 NT NT BIN 21 MN FI FI PDS B TKJ2 TS TS SBU 25 AM DW PTB B KY 3 RT RT BIN 2 RR JA CSA B TE4 NN NN PKW 13 PJ KI PPE B LG1 HW HW SBU 9 WN WN MAT 11 SO SO TPA B MM2 RA RA PKW 17 AA AA PAB 19 EB S PBC BBB 1 NT NT BIN 21 MN FI FI KDT B TKJ2 AB AB SIN 25 AM DW PTB B KY 3 RT RT BIN 2 RR JA CSA B TE4 SR SR BPK 13 PJ KI PPE B LG1 FI FI KDT B TKJ2 AB AB SIN 25 AM DW PTB B KY 3 FI FI KDT B TKJ2 SO SO TPA B MM2 WI WI BPK 17 AA AA PAB 19 EB S PBC BBB 1 DR DR MAT 21 PT SO SO PCD B MM2 SO SO PCD B MM2 EB S PBC BBB 1 DR DR MAT 21 PT EB S PBC BBB 1 AM DW PTB B KY 3 NA NA PAB 17 ES ES PAB 13 PJ KI PPE B LG1 PT .

PT SOJ B TKJ2 HA HA KJR R MM NN NN PKW 24 PT SOJ B TKJ2 HA HA KJR R MM NN NN PKW 24 PT RBJ B TKJ2 HA HA KJR R MM NA NA PAB 24 PT RBJ B TKJ2 HA HA KJR R MM NA NA PAB 24 MN MAT 23 NA NA PAB 26 AB AB SIN 24 MN MAT 23 GS GS SBU 26 AB AB SIN 24 PT TBJ L KOM2 GS GS SBU 26 MN MN MAT 24 PT TBJ L KOM2 MN MN MAT 24 PT TBJ L KOM2 .

.

JUM`AT / JAM KE -10 00 0 TT TT DPR B TE1 EW EW SBU 24 PR PR POK LAP 1 HP HP JDS B MM3 AI AI BJW 6 AK AK SDI L KOM1 IN IN PPW 23 NA NA PAB PR PR POK LAP 1 -1 ED ED BIG 10 DP DP BIN 2 AR AR DPR B TE1 WJ WJ GBR B SL1 AK DE SDI L KOM1 PR PR POK LAP 1 TB TB PKW 15 EW EW SBU 7 SI WU GBR R GA MU MU PKN 6 SJ SJ MAT 26 NT NT BIN 21 AW AW BPK L IPA 2 ST ST JDS -2 ED ED BIG 10 DP DP BIN 2 AR AR DPR B TE1 WJ WJ GBR B SL1 AK DE SDI L KOM1 AW AW BPK 14 TB TB PKW 15 EW EW SBU 7 SI WU GBR R GA MU MU PKN 6 SJ SJ MAT 26 NT NT BIN 21 PR PR POK LAP 1 ST ST JDS -3 DP DP BIN 10 SJ SJ MAT 2 AR AR DPR B TE1 WJ WJ GBR B SL1 AK DE SDI L KOM1 MA MA BIN 14 ED ED BIG 15 YN YN PKM B MM3 SI WU GBR R GA TB TB PKW 6 RS RS PTE 26 MU MU PKN 21 PR PR POK LAP 1 ST ST JDS -4 DP DP BIN 10 SJ SJ MAT 2 PW PW DPR B TE1 PO DO DDD B SL1 ES ES PAB 23 MA MA BIN 14 ED ED BIG 15 YN YN PKM B MM3 SI WU GBR R GA TB TB PKW 6 RS RS PTE 26 MU MU PKN 21 PR PR POK LAP 1 ST ST JDS -5 AI AI BJW 10 TB TB PKW 2 PW PW DPR B TE1 PO DO DDD B SL1 ES ES PAB 23 ED ED BIG 14 MN MN MAT 15 YN YN PKM B MM3 SI WU GBR R GA SJ SJ MAT 25 RS RS PTE 26 EW EW SBU 21 NT NT BIN L IPA 2 ST ST SKM SABTU / JAM KE -6 00 AI AI BJW 10 TB TB PKW 2 AA AA PAB 5 ES ES PAB 23 ED ED BIG 14 MN MN MAT 15 YN YN PKM B MM3 SI WU GBR R GA SJ SJ MAT 25 EW EW SBU 21 NT NT BIN L IPA 2 ST ST SKM .

L IPA 1 PW BS CSA B TE2 II II SIN 4 HR AG DPA B SL2 DM DM PKN 11 PN PN PDS B MM1 SI IS PDI B AN RH RH POK LAP 3 ES ES PAB 15 HS HS ADS B TKJ1 RH RH POK LAP 3 B TKJ3 AI AI BJW L IPA1 DM DM PKN TF IY IY MAT 3 MN MN MAT 4 JU JU MAT 5 SR SR BPK 8 TS TS SBU 12 NA NA PAB 13 RT RT BIN 18 AH SB VDO B AN MR MR BIN 20 RH RH POK LAP 3 ER EM PBI R DES AD AD FIS 24 B TKJ3 AI AI BJW L IPA1 DM DM PKN TF IY IY MAT 3 MN MN MAT 4 JU JU MAT 5 RH RH POK LAP 2 TS TS SBU 12 NA NA PAB 13 RT RT BIN 18 AH SB VDO B AN MR MR BIN 20 SD SD BPK 16 ER EM PBI R DES AD AD FIS 24 B TKJ3 AY AY PWB L KOM2 SS SS PKW TF WA WA BIG 3 MR MR BIN 4 TS TS SBU 5 RH RH POK LAP 2 AD AD FIS 12 JU JU MAT 13 DD RK KFD B MM1 AH SB VDO B AN PY HT VGF B DKV DY DY BIN 16 ER EM PBI R DES DM DM PKN 24 B TKJ3 AY AY PWB L KOM2 SS SS PKW TF WA WA BIG 3 MR MR BIN 4 TS TS SBU 5 RH RH POK LAP 2 AD AD FIS 12 JU JU MAT 13 DD RK KFD B MM1 AH SB VDO B AN PY HT VGF B DKV DY DY BIN 16 ER EM PBI R DES DM DM PKN 24 B TKJ3 AY AY PWB L KOM2 NA NA PAB TF MR MR BIN 3 SS SS PKW 4 B TKJ3 AY AY PWB L KOM2 NA NA PAB TF MR MR BIN 3 SS SS PKW 4 RH RH POK LAP2 TS TS SBU 8 RT RT BIN 12 WA WA BIG 13 DD RK KFD B MM1 AH SB VDO B AN PY HT VGF B DKV JU JU MAT 16 ER EM PBI R DES TS TS SBU 8 RT RT BIN 12 WA WA BIG 13 DD RK KFD B MM1 PY HT VGF B DKV JU JU MAT 16 PE PE POK LAP 4 .

FI FI KDT B TKJ2 PE PE POK LAP3 DS DS POK LAP 4 EB S PBC BBB 1 PT PE PE POK LAP3 DS DS POK LAP 4 ID ID BMD 16 DY DY BIN 25 IR RY KBM B KY3 ZM SA BTU B TE2 BS DH MKR B TE3 PE PE POK LAP3 ES ES PAB 14 WS WS SIN 9 DS DS POK LAP 4 MG MG PKN 11 GS GS SBU 17 MA MA BIN 19 RS RS PHI BBB 2 DK VA PBC BBB 1 WA PE PE POK LAP 3 DY DY BIN 25 IR RY KBM B KY3 ZM SA BTU B TE2 BS DH MKR B TE3 AG AP DPA B SL2 HM PJ PCL B LG1 WS WS SIN 9 PH PH PGB B MM2 MG MG PKN 11 GS GS SBU 17 MA MA BIN 19 RS RS PHI BBB 2 DK VA PBC BBB 1 WA PE PE POK LAP 3 FI FI KDT B TKJ1 IR RY KBM B KY3 ZM SA BTU B TE2 BS DH MKR B TE3 AG AP DPA B SL2 HM PJ PCL B LG1 RT RT BIN 9 PH PH PGB B MM2 NR NR SBU 11 MG MG PKN 17 SW SW MAT 19 EB EB PPO BBB 2 DK VA PBC BBB 1 MD PE PE POK LAP 3 FI FI KDT B TKJ1 IR RY KBM B KY3 ZM SA BTU B TE2 DH TT TNN B TE3 AG AP DPA B SL2 HM PJ PCL B LG1 RT RT BIN 9 PH PH PGB B MM2 NR NR SBU 11 MG MG PKN 17 SW SW MAT 19 EB EB PPO BBB 2 DK VA PBC BBB 1 MD DY DY BIN 18 FI FI KDT B TKJ1 IR RY KBM B KY3 ZM SA BTU B TE2 DH TT TNN B TE3 AG AP DPA B SL2 HM PJ PCL B LG1 DM DM PKN 9 PH PH PGB B MM2 AJ AJ TA3 L KOM1 DP DP BIN 17 MG MG PKN 19 EB EB PPO BBB 2 DK VA PBC BBB 1 MD DY DY BIN 18 FI FI KDT B TKJ1 WI WI BPK 6 AG AP DPA B SL2 DM DM PKN 9 AJ AJ TA3 L KOM1 DP DP BIN 17 MG MG PKN 19 EB EB PPO BBB 2 SD SD BPK 26 MD DS DS POK LAP 5 .

1 Juli 2016 WKS-1 Bid. S. Kurikulum.PT TBJ L KOM2 I WA BIG 23 JW JW BPK 22 RD RD KPT B TKJ2 WA BIG 23 DS DS POK LAP4 RD RD KPT B TKJ2 MD JAN R MM DS DS POK LAP4 RD RD KPT B TKJ2 MD JAN R MM DS DS POK LAP4 AU AK KPT B TKJ2 MD JAN R MM NR NR PKW 22 AU AK KPT B TKJ2 MD JAN R MM NR NR PKW 22 AU AK KPT B TKJ2 Surakarta. 19790723 200902 1 001 . SAMIYANTO.Kom NIP.

.

0 -1 WS WS SIN 10 SJ SJ MAT 4 JW JW BPK 2 TB TB PKW R SL 1 MA MA BIN 7 EW EW SBU 5 YN YN PKM B MM3 MU MU PKN 6 DR DR MAT 18 WR WR GBR 16 AA AA PAB 14 AR AR PTE BBB 2 AZ AZ BIG 19 AY AY PWB -2 WS WS SIN 10 SJ SJ MAT 4 BU BU POK LAP 1 TB TB PKW R SL 1 MA MA BIN 7 EW EW SBU 5 YN YN PKM B MM3 MU MU PKN 6 DR DR MAT 18 WR WR GBR 16 AA AA PAB 14 AR AR PTE BBB 2 AZ AZ BIG 19 AY AY PWB -3 EW EW SBU 10 BS BS DDD B TE1 BU BU POK LAP 1 AA AA PAB R SL 1 WS WS SIN 7 WN WN MAT 5 YN YN PKM B MM3 TI TI BIG 6 DP DP BIN 18 WR WR GBR 16 MU MU PKN 14 AR AR PTE BBB 2 TB TB PKW 19 AY AY PWB -4 EW EW SBU 10 BS BS DDD B TE1 BU BU POK LAP 1 AA AA PAB R SL 1 WS WS SIN 7 WN WN MAT 5 YN YN PKM B MM 3 TI TI BIG 6 DP DP BIN 18 WR WR GBR 16 MU MU PKN 14 AK AK SDI R MM TB TB PKW 19 AY AY PWB -5 SN SN DPR B KY 1 BS BS DPR B TE1 RN RN MAT 2 AA AA PAB R SL 1 SS SS PKW 7 ES ES PAB 5 WS WS SIN 15 MA MA BIN 6 AW AW BPK R GA EW EW SBU 16 NT NT BIN 18 AK AK SDI R MM MN MN MAT 19 WN WN MAT -6 SN SN DPR B KY 1 BS BS DPR B TE1 RN RN MAT 2 AP AP WSN B SL1 SS SS PKW 7 HP HP JDS B MM3 WS WS SIN 15 MA MA BIN 6 SI SI GBR R GA EW EW SBU 16 NT NT BIN 18 AK AK SDI R MM MN MN MAT 19 WN WN MAT -7 SN SN DPR B KY 1 BS BS DPR B TE1 EW EW SBU 2 AP AP WSN B SL1 SJ SJ MAT 7 HP HP JDS B MM3 -8 SN SN DPR B KY 1 BS BS DPR B TE1 EW EW SBU 2 AK RK SDI L KOM1 SJ SJ MAT 7 HP HP JDS B MM3 -9 SN SN DPR B KY 1 BS BS DPR B TE1 AA AA PAB 2 AK RK SDI L KOM1 SI SI GBR R GA PO PO GBR 16 TI TI BIG 18 AR AR PTE BBB 2 AY AY PWB B TKJ3 SD SD BPK SI SI GBR R GA PO PO GBR 16 TI TI BIG 18 AR AR PTE BBB 2 AY AY PWB B TKJ3 MA MA BIN SI SI GBR R GA PO PO GBR 16 HP HP JDS B MM3 AR AR PTE BBB 2 AY AY PWB B TKJ3 MA MA BIN .

RH RH POK LAP2 PE PE POK LAP 4 L KOM2 ST ST JDS B TKJ3 RY IR PBP B KY2 ID ID BMD 3 PW TT JHT B TE2 RH RH POK LAP2 AS BK DDD R TLG SD SD BPK 25 IL IL PCD B MM 1 PE PE POK LAP 4 TM TM PAB 12 JS JS BIG 20 IN IN DBU RDES TS TS SBU 22 SS SS PKW 17 L KOM2 ST ST JDS B TKJ3 RY IR PBP B KY2 PE PE POK LAP 4 PW TT JHT B TE2 SR SR BPK 9 AS BK DDD R TLG TM TM PAB 25 IL IL PCD B MM1 JU JU MAT 12 RH RH POK LAP 2 JS JS BIG 20 IN IN DBU RDES TS TS SBU 22 SS SS PKW 17 L KOM2 ST ST JDS B TKJ3 RY IR PTS B KY2 PE PE POK LAP 4 PW TT JHT B TE2 AG WJ SLR B SL2 AS BK PBH R TLG HW HW PKN 25 IL IL PCD B MM1 JU JU MAT 12 RH RH POK LAP 2 SW SW MAT 20 IN IN DBU RDES JS JS BIG 22 TM TM PAB 17 L KOM2 ST ST JDS B TKJ3 RY IR PTS B KY2 PE PE POK LAP 4 PW TT JHT B TE2 AG WJ SLR B SL2 AS BK PBH R TLG HW HW PKN 25 IL IL PCD B MM1 AB AB SIN 12 RH RH POK LAP 2 SW SW MAT 20 AR AR PPW L IPA1 JS JS BIG 22 TM TM PAB 17 26 JW JW BPK 4 RY IR PTS B KY2 TM TM PAB 3 PW TT MKR B TE2 AG WJ SLR B SL2 SW SW MAT 8 SG RK TA2 B MM1 AD AD FIS 13 AB AB SIN 12 WI WI BPK 14 ID ID BMD 20 AR AR PPW L IPA1 JU JU MAT 22 TS TS SBU 17 26 DP DP BIN 4 SK GS PBH B KY2 TM TM PAB 3 PW TT MKR B TE2 AG WJ SLR B SL2 SW SW MAT 8 SG RK TA2 B MM1 AD AD FIS 13 DM DM PKN 12 ID ID BMD 14 AA AA PAB 20 BM BM IPA L IPA1 JU JU MAT 22 TS TS SBU 17 26 DP DP BIN 4 SK GS PBH B KY2 TM TM PAB 3 PW TT MKR B TE2 AG WJ SLR B SL2 26 ST ST SKM L KOM2 AM DW DDD B KY2 26 ST ST SKM L KOM2 AM DW DDD B KY2 JA RR DDD B TE2 AG WJ SLR B SL2 JA RR DDD B TE2 AG WJ SLR B SL2 AJ AJ TA3 B MM1 AJ AJ TA3 B MM1 AJ AJ TA3 B MM1 DM DM PKN 12 AB AB SIN 14 AA AA PAB 20 BM BM IPA L IPA1 SS SS PKW 22 FI FI PDS R MM TS TS SBU 12 AB AB SIN 14 AA AA PAB 20 TM TM PAB L IPA1 SS SS PKW 22 FI FI PDS R MM TS TS SBU 12 .

DS DS POK LAP 5 AD AD SS SS JS JS AD AD SS SS JS JS FIS FIS PKW PKW BIG BIG L IPA 2 L IPA 2 L IPA 2 L IPA 2 L IPA 2 L IPA 2 FI FI HE HE HE HE HA HA RD RD RD RD PDS PDS RBJ RBJ RBJ RBJ L KOM1 L KOM1 L KOM 1 L KOM1 L KOm1 L KOM1 SK SK SK SK SK ES GS GS GS GS GS ES PTU PTU PTU PTU PTU PAB B KY3 B KY3 B KY3 B KY3 B KY3 TF SU SU SU SU RR RR DH DH DH DH JA JA JHT JHT JHT JHT MKR MKR B TE3 B TE3 B TE3 B TE3 B TE3 B TE3 DP DP DR DR ZM ZM DP DP DR DR SA SA BIN BIN MAT MAT BTU BTU 26 26 26 26 B TE4 B TE4 HR HR HR HR HR HR WU WU WU WU WU WU SNR SNR SNR SNR SNR SNR B SL3 B SL3 B SL3 B SL3 B SL3 B SL3 SR DS DS DS PJ PJ SR DS DS DS BK BK BPK POK POK POK DKP DKP 8 LAP 6 LAP 6 LAP 6 B LG1 B LG1 SO SO SO SO AJ AJ SO SO SO SO AJ AJ DMI DMI DMI DMI TA3 TA3 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 L KOM 1 PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN KPM KPM KPM KPM KPM KPM B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 B MM2 WN WN NT NT RA RA WN WN NT NT RA RA MAT MAT BIN BIN PKW PKW 11 11 11 11 11 11 SI SI SI SI SI IS IS IS IS IS IS IK PDI PDI PDI PDI PDI PDI B AN B AN B AN B AN B AN B AN HT HT HT HT WR WR NS NS NS NS NS NS KGF KGF KGF KGF DKV DKV B DKV B DKV B DKV B DKV B DKV B DKV DS SD MG MG RW RW DS SD MG MG RW RW POK BPK PKN PKN SIN SIN LAP 5 21 21 21 21 21 DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK DK PHI PHI PPO PPO PPO PPO BBB 1 BBB 1 BBB 1 BBB 1 BBB 1 BBB 1 NT NT MN MN MD MD HE MD RBJ B TKJ1 AD AD FIS L IPA 1 ES ES PAB TF RR JA MKR B TE3 ZM SA BTU B TE4 DR DR MAT L IPA2 PJ BK DKP B LG1 HE MD RBJ B TKJ1 AD AD FIS L IPA 1 ES ES PAB TF HE MD RBJ B TKJ1 ZM SA BTU B TE4 DR DR MAT L IPA2 PJ BK DKP B LG1 ZM SA BTU B TE4 PH PH TPV B MM2 RW RW SIN 11 IS IK PDI B AN WR NS DKV B DKV NT NT BIN 21 HW HW SBU 23 HA PH PH TPV B MM2 RW RW SIN 11 IS IK PDI B AN WR NS DKV B DKV NT NT BIN 21 HW HW SBU 23 HA AS PJ PFL B LG1 PH PH TPV B MM2 WR NS DKV B DKV TI TI BIG 23 HA .

NT BIN 23 AB AB SIN 24 MD MD ADS B TKJ2 NT BIN 23 AB AB SIN 24 MD MD ADS B TKJ2 MN MAT 23 SJ SJ MAT 24 PT PT TBJ B TKJ2 MN MAT 23 SJ SJ MAT 24 PT PT TBJ B TKJ2 AY ADS B TKJ1 MG MG PKN 24 PT PT TBJ B TKJ2 AY ADS B TKJ1 MG MG PKN 24 PT PT TBJ B TKJ2 HA KJR B TKJ2 HA KJR B TKJ2 MG MG PKN 5 MG MG PKN 5 HA KJR B TKJ2 .

.

MAPEL SB CEK NUR LAILI -10 BS BS DPR B TE1 AA AA PAB 2 AK RK SDI L KOM1 SI SI GBR R GA 3 3 AY AY PWB B TKJ3 3 WALIKELAS SN 21 DH DH 0 2 ZM ZM 0 2 WJ 9 DE 21 WN 4 AD 2 ES 3 MA MA 0 0 WR 4 TI 2 BM 2 ST 6 PT PT 0 2 .

3 AB AB 2 2 3 RY 15 RR 3 MN 4 JU 4 HM 14 SO SO 2 2 YN YN 0 2 AJ 4 DM 2 DO 1 AR 2 DK 3 AZ 2 AJ AJ TA3 B MM1 3 .

HE MD RBJ B TKJ1 HW 2 HA HA 0 2 IR 7 3 BS BS 0 3 3 TT TT 0 6 SL 8 AS AS 2 0 TB TB 2 2 PN 6 AL 3 IS 3 RW 2 NN 2 VA VA 0 15 AY 0 2 2 2 2 AS PJ PFL B LG1 2 2 PH PH TPV B MM2 3 2 2 2 WR NS DKV B DKV 2 2 TI TI BIG 23 HA 3 2 .

HA KJR B TKJ2 AY 2 3 SJ 4 3 AK AK 0 3 2 2 2 .

.

Bid. Pembelajaran teori/praktik AF 1.SKL dan Standart ISI 1. Administrasi. Ko. Pembina OSIS 4 4. Bid. Kesiswaan Staf Wakil Kepsek Bid. Ko. Administrasi Perpustakaan RK JU c. Pokja 1. Bid. Administrasi dan Data Kurikulum YN IL 2. Pembina OSIS 1 b. Pembina OSIS : a. Standart Proses dan Penilaian MN a. Bid. Ko. Pembina OSIS 3 d. Standart SKL. PT b. Administrasi data dan Rekaman BU HW WA NA dm ds II Wakil Kepala Sekolah Bid. Penilaian dan Evaluasi KBM RD 3. Ko. Inklusi EW b. Inklusi MU a. DP a. Bid. Pokja 2. Bid. dan Kurikulum b. Pembina OSIS 2 c. Data dan Pelayanan d. Bid. Kurikulum Staf Wakil Kepsek Bid. Dokumen Rekaman 2.FORM TUGAS TAMBAHAN G SMK NEGERI 9 SURAKARTA TP 2 1 2 3 ISI KODE GURU NO JABATAN Kepala Sekolah BA sy 4 I Wakil Kepala Sekolah Bid. Keuangan dan Asuransi Siswa 3. Pokja 1. Kesiswaan 1. Pokja 3. STP2K . Kurikulum 1. Perpustakaan b. Pokja 4. Pokja 2. Perpustakaan RA a. Pendamping siswa inklusi ST c. Bid. Pelayanan Umum 4. Bid.

2. OR Pencak Silat pr n. Pengembangan Sarpras a. Sarpras Staf Wakil Kepsek Bid.    1. Administrasi dan data BK c. Sarpras 1. 2. OR Basket k. 2. Anggota BM NS MA AB ED es 5. Pokja 3. 2. Pokja 4. OR Volley Ball j.    ar g.  4. Dokumen dan Rekaman data BK wi jw aw sd sr III AK Wakil Kepala Sekolah Bid. Instalasi Kelistrikan a. MR.  3. Kerohanian Kristen/Katolik (Rohkriskat) f.  2.    1. Pengembangan Sarpras b. Data dan Inventarisasi Sarpras hm 2. Adm.    1. Koordinator b. Pokja 2.  1.  5. Pecinta Alam ds bu 6. Vokal Group / Paduan Suara re ew 1.  5. Musik ts hp md i. Palang Merah Remaja ( PMR ) c. 2. OR Karate m.BP/BK a. Seni Lukis d. Pramuka . Seni Teater / Film h.Ekstrakurikuler a. Rohis/BTA aa e. Ko.  4. Koordinator b. Pokja 1.a.    .Anggota pr ns rt az hw b.  3. MR Instalasi Kelistrikan sm ir 1. OR Futsal l.

Pokja 2. Data dan administrasi SDM b. Humas /Hubin 1. Anggota c. Ko. Website Sekolah po rd sb V WN SW HS Wakil Kepala Sekolah Bid. Manajemen dan SDM Staf Wakil Kepsek Bid. Anggota 3.Sekretaris dan Bendahara c. Organisasi Profesi dan Sosial a. Pokja 4. Pengembangan Mutu/Diklat.2. Ko. Organisasi KORPRI . Ko. Pokja 2. Unit Produksi a. Anggota HM EB 4. Ko. Operator dan Pendataan DAPODIK Guru 2. Pokja 3. Pokja 3. Bid.Anggota AD PH RW EM WS NN SD MG so sa VI LITBANG . Ko. Pokja 1 Prakerin a. UP b. Administrsi dan Data Rekaman b. Lab Server ICT/Networking. Pemetaan dan Penempatan Prakerin 2. Ko. Bid.Sekretaris dan Bendahara b. Bursa Kerja Khusus ( BKK ) a. Organisasi PGRI . Pameran dan Promosi b. TIK 2 3.1 c. Web a. Pokja 1. MR. Arsip dan Dokumentasi SDM b. Pokja 3. Ko. Pengembangan SDM a. BKK b. Lingkungan K7 au FI MD RR SG IV si gs JS RT NT DW do Wakil Kepala Sekolah Bid. Pokja 4. ICT dan jaringan a. MR ICT b. Administrasi Kepegawaian SDM a. Manajemen ISO DQMR Administrasi Dokumen dan Rekaman 4. Pameran dan Promosi. Organisasi Sosial . Humas /Hubin Staf Wakil Kepsek Bid. Pokja 2.PKG 3. Ko. Ruang Multimedia/TIK.SKP. Manajemen dan SDM 1.

Kepala Paket Keahlian 2. Kepala Paket Keahlian 2. Litbang au ap sl HT PY 1. Kepala Paket Keahlian 2. Kepala Bengkel Paket Keahlian XI Paket Keahlian Kria Logam 1. Kepala Paket Keahlian 2. Kepala Bengkel Paket Keahlian VIII Paket Keahlian DKV 1. Kepala Paket Keahlian 2. Kepala Bengkel Paket Keahlian IX Paket Keahlian Animasi 1. Kepala Paket Keahlian 2.dr 1. Kepala Paket Keahlian 2. Litbang IY 1. Kepala Paket Keahlian 2. Litbang ja 1. Litbang VII Paket Keahlian Seni Lukis 1. Kepala Bengkel Paket Keahlian XVI Normatif Adaptif 1. Kepala Paket Keahlian 2. Kepala Bengkel Paket Keahlian AH IK AM SK bk AS RM su RS ER DD HP HE ha WS AZ XII Paket Keahlian Kria Tekstil 1. Kepala Bengkel Paket Keahlian XIII Paket Keahlian Tata Busana 1. Kepala Bengkel Paket Keahlian X Paket Keahlian Kria Kayu 1. Kepala Bengkel Paket Keahlian XIV Paket Keahlian Multimedia 1. Dokumen Data dan Rekaman . Koordinator NA 2. Kepala Bengkel Paket Keahlian XV Paket Keahlian TKJ 1.

Tata Busana A X. TKJ B X. DP. TKJ C XI. DP. A X. DKV XII. DP. DP. TKJ A X. TKJ A XI. B X. A XII. Multimedia B X. Multimedia C XII. Kria Tekstil . DP. Multimedia . Animasi X. Kria Logam X. Lab IPA XVII Wali Kelas X. Multimedia A X. Tata Busana B X. TKJ C XII. DP. Kria Kayu XI. Kria Logam XII. Animasi XI. Multimedia A XI. Animasi XII. DP. DP. DKV X. Multimedia B XII. Multimedia C XI. Kria Tekstil A XI. Seni Lukis/Murni XI. Ka. DP. Multimedia B XI. Lab Bahasa 5. TKJ B . Tata Busana B XII. Kria Tekstil XII. Kria Tekstil B XII.ED tb SN DH ZM WJ PJ ES AD WN MA BM TI WR ST PT AB RY RR MN JU HM SO YN AJ DM AR DK AP AZ HW HA IR BS TT SL AS TB PN AL IS NN VA RW AY SJ 4. Tata Busana A XI. Kria Tekstil . DP. Kria Kayu XII. Kria Kayu X. Tata Busana A XII. Seni Lukis/Murni XII. DP. TKJ A XII. Tata Busana B XI. TKJ B XI. Seni Lukis/Murni X. Kria Tekstil B XI. DKV XI. Ka. DP. Multimedia C X. Kria Logam XI.

AK XII. TKJ C XVIII PIKET KBM SENIN SENIN SENIN SELASA WU IS SJ SW ar SK SN SS RN MG AI ID SELASA SELASA RABU RABU RABU KAMIS KAMIS KAMIS JUM'AT JUM'AT JUM'AT SABTU SABTU SABTU XIX PENDAMPING PIKET RS BM AH JW HW HE SR AP AM WI NA DD PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET .

AW MA HT BK NS RM PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PENDAMPING PIKET PIKET SEKOLAH BA SB SM SG SY BA BU SM SG SY SB SG SM SB BU BA SY SG PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH PIKET SEKOLAH Bendahara Sekolah JA 1 Bendahara Bantuan Pusat dan Daerah .

sa iy SM AU IK Bendahara Sekolah 2 Bendahara Komite Sekolah 3 Bendahara SPS PENGELOLA MANAJEMEN TU Piket TU PANITIA BOS 1 KETUA 2 Sekretaris 3 Bendahara BOS 4 Admin Bos .

Bangkit Budiarto 002 Samiyanto. M. Budi Sutrisno.Pd 19690204 200902 1 Staf WKS 2 200 Staf WKS 2 200 Staf WKS 2 200 Staf WKS 2 200 1 009 19811205 200604 . Ko. Juliani Widajanti S.GAS TAMBAHAN GURU 9 SURAKARTA TP 2016/2017 5 6 NAMA Ket Drs.Kom 19710119 200902 2 001 Ngainul Rovi Khayati.Pd Dra. Pokja Perpus 350 Pokja 150 Anggota Pokja 100 WKS2 750 Putut Tri Handoko. Pokja WKS1 200 Pokja 100 Ko.Pd Pokja 150 anggota Pokja 100 Munajat Maman S.Kom - Rezekiyanto Andi Ratma. S. S.Kom 001 19630520 199512 1 Kepala Sekolah Kesra 1.Pd. S.Pd. S. S. Mulyanto 007 Eko Wahyu Utomo. Wijayanti SA 009 19630318 198903 2 Staf WKS 2 150 Staf WKS 2 150 Nur Laili Maskuri. S.Kom 2 005 Drs. Pokja Perpus 350 Pokja 200 Pokja 200 Anggota Pokja 100 Ko. S.Kom 004 19691101 200701 19830327 200902 1 Rendra Yanuar Darvinda.Pd 004 Danang Supriyanto. S. S.Kom.Pd 19700723 200701 2 014 Santoso Drs. S.500 19790723 200902 1 Diyah Retno Palupi. S. S. S. S.Pd 19790120 200902 1 001 Retno Kusuma Dewi.I Dasmin. M. Pokja WKS1 200 Anggota Pokja 100 Ko. Pokja WKS 1 200 Supriyanti. S. 200701 2 009 WKS1 750 19710306 Ko.Pd 1 016 Afif Fredi Kurniawan. S.Pd 199303 1 008 19610125 198903 1 19810106 200902 19850105 200902 19650506 Heni Winarsih.Pd 1 001 Siti Munawaroh.Pd.

Pokja 1 WKS 3 19800217 200902 2 Pokja 19790117 200902 150 150 150 150 250 150 250 150 250 250 200 150 100 100 100 750 200 150 Ko. Ekstra 150 Pemb.Pd 1 002Budiasih. Budi Sutrisno. Ari Winarsih Dra. 19780318 200701 2 007 Edi Suyanto.Pd Suroto. S. M. Ekstra 199603 1005 S.Kom 006 Heri Murdoko. Ekstra 150 Suranto Pemb. S. S. Ekstra 150 Pemb. Ekstra 250 Anang Sya'roni. Ekstra 250 Muhammad Abdul Aziz. S. Ekstra 250 Desi Nur Liana Pemb.Pd 19650506 Pemb. Ekstra 005 Tugiman Sapto Sayogo. Ekstra Mudrik Affan I.Pd Afiati 19760927 Ko. Ekstra 250 Pemb. S. Irianto Anik Puji Hastuti.Pd 19830720 200902 2 009 Heni Winarsih. Dra. S.Pd 19811205 200604 Pemb. S.Pd 1 006 Drs. Purwanto 19631231 198903 1 135 Nur Setyo Puspito. Pd Pemb. Sarah Dahlia 008 Sri Rahayu. Jarek Warsito 001 Dra. Ekstra 150 Muhammad Habib Pemb. Ekstra 200902 1 006 Giyarto Pemb. S. Winansi Drs.Pd 200902 1 002 Nur Setyo Puspito. S. Ekstra 19810106 200902 Pemb.Pokja STP2K 200 Anggota Pokja 100 Anggota Pokja 100 200902 2 001 S. S. Ekstra 150 Pemb. K.Bambang Hariyadi. Ekstra Drs.Pd 1 002 Supardi 19631231 198903 1 19620624 198603 2 011 Ko. Ekstra 250 Pemb. Ekstra 199303 1 008 Jendri Ferdian Fattah Pemb.Pd Muh Ali Barokah.Kom Pemb. Ekstra 150 Hananto Drs.Pd Pemb. 19821230 Pemb.Pokja 2 WKS 3 200 Anggota Pokja 100 .Pd 1 001Ari Budiningsih Dra. S.Pokja BK 19600126 199003 1 Anggota Pokja 19590225 198603 2 007 Anggota Pokja 19650912 199003 2 Anggota Pokja 19600604 198602 2 Anggota Pokja 19760206 200701 WKS3 19621226 199503 1 001 Ko.Sn 196712301 Pemb. Ekstra 19650822 199203 2 Pemb. S.Pd - Anggota Pokja 100 Anggota Pokja 100 Anggota Pokja 100 Ko. S. S.Pokja Ekstra Pramuka 200 Pemb. S. S. S.Pd 19690404 200312 1 007 Alfin Amaliah Zahroh. S. M. Ekstra 1 009 Galih Pemb.Kom Heru Prastyo. Purwanto 135 Titis Pemb. Ekstra Danang Supriyanto. S. Ekstra 150 Arif Widayanto Pemb.Pd Eni Dwi Astuti. Ekstra 250 19790825 200902 19810220 Rachel Endang.Th Eko Wahyu Utomo.Pdi Drs.Pd 003 Sugeng Mulyanto.

Dwi Suseno 002 Heri Murdoko. S.Pd 19600101 198602 1 2 015Sarah Dahlia Dra. M. Pokja WKS4 200 Anggota Pokja 100 Anggota Pokja 100 Ko. S. S. S. Joko Suyatno 002 Suroto.Kom - Ko.Agus Nugroho. Pokja 150 Anggota Pokja 100 Ko. 200 19710310 200604 19621009 199103 1 19640505 199303 1 19690803 199601 2 Ko. Sulistyo Budi W.Pd 014 Sri Astutik.Pd 1 010 Sudarmadi 19801229 201001 Drs. S. Pokja WKS4 200 Anggota Pokja 100 Anggota Pokja 100 004 Anggota Pokja 100 Drs. Pokja1 Kepegawaian 200 Pokja 200 Ko. Supono 19621003 199203 1 003 Rendra Yanuar Darvinda.Sn Priyo 19750626 200501 19670928 199601 19670517 200801 19621113 198803 2 006 Drs. Sugeng Wiyono 002 Hardi Santoso. S.Kom Rivi Rumianto.Pd 003 Gunawan Sudarmaji. Dwi Siswanto 007 Drs. S. Pokja WKS4 200 Pokja 150 Sardi. Rita Mei Wulandari 2 008Evi Mariani K Dra.Pd 001 WKS5 750 Ko.Pd 007 Yanto Drs.Pd 003 19790227 200902 19820321 200902 Ko. 19670418 199512 1 19690404 200312 1 19650505 200701 19640105 199512 1 19651207 199403 1 19790117 200902 19621030 198803 2 Drs.Pokja 4 WKS 3 150 200 Anggota Pokja 100 WKS4 750 Staf WKS4 200 Staf WKS4 200 Ko.Pd 007 Drs.Pd 1 009 19630402 199003 Wahyu Nugraha.Pokja 3 WKS 3 200 Pokja 150 Pokja 19661123 199303 1 Ko. S. Sunoto 1032 Drs. S. S. S. Pokja Manajemen Pokja 200 1500 Ko. Pokja WKS5 150 Anggota Pokja 100 Anggota Pokja 100 Anggota Pokja 100 . Waluyo Sigit Susilo 009 Nunik Nuladani.Kom Fikry 1 001 Mudrik Affan I. 008 Drs.Pd 1 002Emi Budi Lestari Dra. Pokja1 Pengembangan 200 Pokja 200 anggota Pokja 1001 Dra. Pokja 150 Anggota Pokja 100 Ko.Pd 19660406 199512 1 19670515 199512 1 19641109 199303 1 006 Drs.Kom 19630617 199503 1 19800416 200902 1 007 Ade Ariyono. S. ST 1 010 Handoko. S. S.Kom 1 001Iwan Arendra. Margiyono 19650912 199003 2 004 Sudarto. M. Sugeng. S.

Paket K. TKJ 350 Kabeng TKJ 200 Koordinator NA 350 Staff GNA 100 19690309 200701 1 021 Drs. Paket K. Paket K. S.Sn. M. S.Kom Iwan 19760907 200902 Kabeng ANM 1 006 Drs. Paket K. Paket K. SKom 19800815 Ka. Paket K. S. Tekstil 350 Kabeng Tekstil 200 Ka. S. 19680319 350 200 350 200 Ka. S.Daryana.Pd Endah 19800614 200604 19770610 200501 2 013 Didik Joko Harjuno. Paket K.Kom.Pd 002 Sukasno. S. S. S.Kom 19790227 200902 1 001 Agung Prasetyo. Tata Busana 350 Kabeng Tata Busana 200 Ka.Kom 1 005Prastyo. Bambang Kusnendar 1 006 Sutarto Saputro.Pd 19640204 199203 1 010 Joko Agus Pambudi.Pd 19691001 199603 1 Ka. Indriyani Dewi 19621129 198603 2 002 Agus Nugroho. S.Pd 2 015 Retnaningsih. Abri Martono 199402 1 S. M.1S.Kom Heru 19770101 200902 19821230 201101 1006 Drs. M. Animasi 1 003Kustanto. 19660708 199403 19580419 199402 2 001 Ratih Susiana. ST 19800209 200902 1 003 Hendro Agus Subagyo. S. Kayu 350 Kabeng Kayu 200 Ka. S. Lukis 350 Kabeng Lukis 200 Harjita Tur Budiarta.Hum 199103 007 M. Logam 350 Kabeng Logam 200 Ka.Pd 19660821 199503 1 002 Dra.Pd Agus 19591012 199203 19790925 200802 1 005 Raharja Sigit M.Pd 2 009 19600101 198602 1 19830720 200902 . 19660929 19630206 199103 1 007 Litbang Pembelajaran Litbang Sarpras Litbang Pembiyaan Ka.Pd 19670402 199503 1 Kabeng DKV 002 Ahmad Nakhomi. S. Paket K.Pd. S. S. Multimedia 350 200902 1 006 Kabeng Multimedia 200 Heri Susanto.Pd 19780516 200902 Ka.Pd. Waluyo Sigit Susilo 009 Alfin Amaliah Zahroh.Hum Sularno. DKV 005 Paryatno. Paket K.Pd 1 010Siti Umarwati Dra. S.

S.Eni Dwi Astuti. Irianto 19621226 199503 1 001 Wali Kelas Drs. S. S.Pd Alfin Amaliah 19830720 200902 Wali Kelas 2 009 Heni Winarsih. S.Kom 19660830 199103 1 005 Dasmin. S. S. ST Toto 19720913 200801 1 Wali Kelas 008 Puguh Nara Wijaya.Kom 19820414 201001 Wali Kelas 2 019 Raharjo. S. ST 1 010 Nugraha. S.Pd 200902 001 S.Hum 19630206 199103 Wali Kelas 1 007 Sutarto Saputro. S.Pd. S. S.Pd 19661123 199303 1 1 016 Widajanti S. S. ST 19780318 200701 2 Kepala Lab 200 Kepala Lab 200 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 150 Wali Kelas 197008042005012015 Agung Prasetyo. S. Zumronah 2 004 Jati Saputra. S. Agung Juwana BN. S.Pd. S.Kom 19761213 200902 Wali Kelas 1 003Lamani. Budi Susanto 19670302 199503 1 Wali Kelas 002 Titik Suhandajatiningsih.Pd Juliani 014 Heri Murdoko. S. 004 Wuri Setyowati.Pd Sugeng 19710103 200501 Wali Kelas 1 008 150 19720913 200801 1 008 Sri Nurcayo.Sn 2 008 Siti Munawaroh.Pd 19650822 199203 2 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 .Pd 19690204 200902 1 004 Dra.Pd Riyanto 2 Hadi. S. S. S. M.Pd Wibawa 1 005 Puji Hastutiningsih.Pd Wali Kelas Hendro Agus Subagyo. SKom 19800815 Wali Kelas 201101 1006 Drs.Pd 005 Drs.Pd Agus 19790925 200802 Wali Kelas 1 005Budayanto. S. S. M.PdI Amsi 19560201 198801 1 Wali Kelas 001 Ismu. Dalut Heri Prasetyoko 1005 Dra. S.Pd 007 Munajat Maman S.Pd Muh 1 002 Bambang Hariyadi.Pd 200902 1 002 S. S.Pdi Ade Ariyono.Pd 007 Toto Budayanto. S.Kom 19640505 199303 1 19691101 200701 19790117 200902 19710119 200902 2 001 A.Pd Venti 19840801 201001 2 Wali Kelas 020 Dra. S.Kom 004 Afiati Budiasih. Ari Budiningsih 005 Rr. Rita Mei Wulandari 19670517 200801 Wali Kelas 2 008 Atik Yulandari. M.Pd 2010 Edi Suyanto.Pd 014 Supriyanti.Pd 19700723 200701 2 1 002 Sudarto. S.Hum 19660929 Wali Kelas 199103 1 007Zahroh. S. S.Pd Titik Suprihatin. S.Pd 19710310 200604 Wali Kelas 2 015Arofah. S.Kom 2 005 Putut Tri Handoko.Pd 19650225 199103 1 Wali Kelas 007 Nunik Nuladani.Pd Wahyu 1 010Ali Barokah. 19580104 199103 1 19630516 199403 19580810 198903 19630917 198601 19771008 200312 19750626 200501 19801229 201001 19790825 200902 19760927 19720916 200801 2 19750703 201001 19850105 200902 19830327 200902 1 19810220 19640320 199103 1 012 Rivi Rumianto.Sn 19671217 199603 Wali Kelas 2 002 Sularno. S. Andy Kurnianti. S.

S.Pd 19760927 200902 1 002 Ahmad Nakhomi. S.Hum 19660929 199103 1 007 Drs. S. BA - PENDAMPING PIKET Ratih Susiana. Indra Dihargo.Pd Heri Susanto. Ari Budiningsih 19650822 199203 2 005 Sukasno.Pd.Pd 19800614 200604 2 015 Bambang Hariyadi.Pd 1 008 19800217 200902 2 Wali Kelas 150 PIKET KBM PIKET KBM PIKET KBM PIKET KBM 30 30 30 30 PIKET KBM PIKET KBM 30 30 PIKET KBM 30 PIKET KBM PIKET KBM 30 30 PIKET KBM 30 PIKET KBM 30 PIKET KBM 30 PIKET KBM 30 PIKET KBM PIKET KBM 30 30 PIKET KBM PIKET KBM PIKET KBM PIKET KBM 30 30 30 19760419 200312 19650225 199103 1 19710103 200501 Drs. S. S.Pd. ST 19800209 200902 1 003 Sri Rahayu.Pd 19580104 199103 1 005 Sri Joko Sanyoto.Kom 006 Wahyu Nur'aini.Kom 1 005 19620624 198603 2 011 19770101 200902 SENIN 30 SENIN 30 SENIN 30 SELASA SELASA 30 30 SELASA 30 RABU 30 RABU 30 RABU 30 KAMIS KAMIS 30 30 KAMIS 30 . M.Pd 2 009 Ismu. S. S. S.Pd.Pd 19690309 200701 1 021 Sri Nurcayo. S.Pd 19600604 198602 2 003 Agung Prasetyo.Pd 007 Sugeng Raharjo.I Didik Joko Harjuno. S.Pd 19590529 198303 1 011 Ratna Aryani Dewi.Pd Drs. S. S. S.Pd 19780516 200902 1 003 Drs. S. S. S. S. Margiyono 19621009 199103 1 004 Angga Pricilla Dewi. Abri Martono 19680319 199402 1 002 Dra. M. Sugeng Wiyono 19630617 199503 1 002 Dra. Jarek Warsito 19600126 199003 1 001 Heni Winarsih.Kom.Anik Puji Hastuti. Winansi Nur Laili Maskuri.

Pd 199303 1 008 Drs. M. S. M. Bangkit Budiarto 002 Drs. Sulistyo Budi W.Pd 1 006 Drs. Bambang Kusnendar 1 006 Nur Setyo Puspito.Kom 001 Drs.Kom 001 Drs.Pd Raharja Sigit M.Pd 1 002 Harjita Tur Budiarta. S.Dra.Pd 003 Samiyanto. S. Sulistyo Budi W. M.Kom 001 Drs. Sugeng. M. S. S. Sugeng. S.Pd 003 Samiyanto. Sugeng. S. M. Budi Sutrisno.Sn. Ari Winarsih 19590225 198603 2 007 Muh Ali Barokah. M.Pd 005 Drs.Pd 1 009 Drs.Pd 199303 1 008 Sugeng Mulyanto. Budi Sutrisno.Pd 1 010 Drs. Sulistyo Budi W. M. S. M.Pd 1 009 Sugeng Mulyanto.Pd 1 006 Drs. M. S.Pd 1 006 Drs. M.Pd 003 19790825 200902 19691001 199603 1 19591012 199203 19660708 199403 19630520 199512 1 19630402 199003 19760206 200701 19660406 199512 1 19790723 200902 1 19630520 199512 1 19650506 19760206 200701 19660406 199512 1 19790723 200902 1 19630402 199003 19660406 199512 1 19760206 200701 19630402 199003 19650506 19630520 199512 1 19790723 200902 1 19660406 199512 1 Joko Agus Pambudi.Pd 19660821 199503 1 002 JUM'AT 30 JUM'AT 30 JUM'AT 30 SABTU SABTU 30 30 SABTU 30 SENIN 390 SENIN 390 SENIN 390 SELASA 390 SELASA 390 SELASA RABU RABU RABU KAMIS KAMIS KAMIS JUMAT JUMAT JUMAT SABTU SABTU SABTU 390 .Pd 1 009 Drs. Sugeng. Bangkit Budiarto 002 Samiyanto.Pd 003 Sugeng Mulyanto. S. S. Bangkit Budiarto 002 Drs.

S.Kom Iwan Kustanto. S.Pd Agus Nugroho.Kom Handito Bayu 19760206 200701 1 006 19790227 200902 1 001 19760907 200902 1 006 44645 .Suwarto Yasmin Sri Astutik.Pd Dra.175 Sugeng Mulyanto. S. S.900 2. Indriyani Dewi 19690803 199601 2 001 19621129 198603 2 002 500 500 500 4.

.

.

.

.

.

.

.

Total .

19630520 199512 1 002 . Brgrk Surakarta.Lampiran 5 Surat Keputusan Kepala SMKN 9 Surakarta Nomor : 800/606. dg T. Dua & Tiga Dimensi Wws. K. Pro. Multimedia Interaktif T. dg T. Pro.Print)/C. 1 Juli 2016 Kepala Sekolah. Bubut Pemb. Pengambilan Gb.P. Kayu Dasar-dasar Desain Pemb. Dua & Tiga Dimensi Dsr Memb.A/SMK. Saring) Indoor Outdoor Komputer Grafis Videografi Fotografi Mulok Lukis Desain Komunikasi Visual Pengetahuan Bahan Dasar Kekriyaan Desain Produk Penyiapan Bhn PK. Pro. Ukir P. Teknik Pengolahan Audio Teknik Pengolahan Video Kerja Proyek Multimedia Drs. Game Dasar-dasar Desain Pengetahuan Bahan Simulasi Digital Des. dg T. & Ketok Pembentukan Pbubutn & Pgelasan Lgm Pembuatan Perhiasan Pengecoran Logam Fisika Pemrograman dasar Sistem Komputer Simulasi Digital Sistem Operasi Jaringan Dasar Pemrograman Web Perakitan Komputer Desain Multimedia Komposisi Foto Digital Pengolahan Citra Digital Teknik Animasi 2 Dimensi Teknik Animasi 3 Dimensi Des. Finishing Kriya Kayu Simulasi Digital Dasar-dasar Desain Pengetahuan Bahan Simulasi Digital Dasar Kekriyaan Desain Produk Finishing Logam Dek.Pekerti Pend Pancasila & Kewrg Bahasa Indonesia Matematika Sejarah Indonesia Bahasa Inggris Seni dan Budaya Prakarya & Kewirausahn Penjasorkes Bahasa Jawa Bahasa Mandarin Dasar-dasar Desain Pengetahuan Bahan Game Edukasi Wws. Seni dan Desain Gambar dan Sketsa Videography Animasi 2 Dimensi Animasi 3 Dimensi Proses Digital Digital Animasi Des. BANGKIT BUDIARTO NIP.09/2016 Tanggal : 1 Juli 2016 KODE MATA PELAJARAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 SMK NEGERI 9 SURAKARTA UNTUK KURIKULUM 2013 NO KELOMPOK KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 SEMUA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV DKV KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY KY LG LG LG LG LG LG LG LG LG LG MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM UP PAB PKN BIN MAT SIN BIG SBU PKW POK BJW BMD DDD PBH GED WSN GBR VDO A2D A3D PDI DAN DTD DMG DDD PBH SDI DTD WSN GBR CSR IND OUT KGF VGF FGF MLK DKV PBH DKR DPR PBP DDD PTB PTS PTU KBM FKK SDI DDD PBH SDI DKR DPR PFL DKP PPL PPE PCL FIS PDS SKM SDI SOP JDS PWB PKM DMU KFD PCD TA2 TA3 DMI PGB TPA TPV KPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MAPEL Upacara Pend Agama & B. Sekrol Pemb. dg T. Seni dan Desain Gambar dan Sketsa Sablon (S. Bangku & Msn Pek.

Pekerti 2 Pend Pancasila & Kewrg 3 Bahasa Indonesia 4 Matematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris 7 Seni dan Budaya 8 Prakarya & Kewirausahn 9 Penjasorkes 10 Bahasa Jawa 11 Bahasa Mandarin 12 Kerja Proyek TKJ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 GURU PENGAMPU CEKLIST NILAI .CEKLIST DAFTAR MAPEL DAN GURU NO MATAPELAJARAN 1 Pend Agama & B.

tkj .