You are on page 1of 3

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KOMPUTER

Pada zaman sekarang yang mordern, saya pasti kebanyakan daripada kamu semua memiliki
sebuahkomputer di rumah masing-masing. Terdapat pelbagai jenis komputer di dunia ini.
Komputer telahbanyak berjasa kepada kami kerana ia boleh mengurangkan kerja-kerja kami
yang akan mengambillebih masa dan tenaga tanpa kehadirannya.Komputer adalah sumber
yang sangat penting di setengah kerja-kerja manusia. Contoh yang sayadapat memikirkan ialah
menyimpan sijil kelahiran manusia, pengenalan peribadi (IC) dan yang lain-lain. Ini semua telah
disimpan dengan betul dengan pertolongan komputer.

Komputer juga bolehmenolong manusia dalam segi kerja-kerja pejabat atau sekolah dan juga
boleh mengecilkan kerjakeras seseorang itu seperti memberi persembahan.Sebagai seorang
pelajar, saya sering menggunakan komputer untuk membuat kerja sekolah sepertisekarang.
Guru melayu saya, Cikgu Ismail, juga telah bermula menyuruh murid-muridnyamenggunakan
komputer bagi kerja-kerja yang tertentu. Guru subjek yang lain juga sebergitu.Kebanyakan
menggalakkan murid-murid mereka untuk membuat sebuah persembahan dengakegunaan
komputer.Sekarang, internet sudah menjelma. Dengan menggunakan komputer dan internet,
kami dapatmemhabiskan kerja-kerja kami dengan masa yang lebih singkat. Saya pula boleh
berbicara denganguru dan rakan-rakan saya melalui komputer dan internet.Saya juga
menggunakan komputer untuk membuang masa dengan bermain permainan komputer.Semua
benda pasti ada keburukannya.

Oleh itu, komputer juga boleh menyebabkan keburukankepada penggunaannya. Salah satu
contohnya adalah di waktu seseorang remaja seperti sayasedang membuat kerja sekolah di
biliknya. Semasa membuat kerja sekolah, remaja itu bolehterganggu oleh kehadiran komputer
di depan matanya. Fikirannya akan sering memikirkan benda-benda yang lebih menyeronokkan
daripada kerja sekolahnya seperti permainan komputer.Disebabkan itu, jika iman remaja itu
tidak kuat, dia akan berhenti membuat kerja sekolah lalumeneruskan bermain komputernya.

Pada pendapat saya, pelajar perlu mengetahui tentang kegunaan komputer kerana
denganpengetahuan tersebut, pelajar akan tahu bila masanya untuk menggunakan komputer
dansebaliknya. Kerja-kerja seseorang pelajar akan tidak terhabis.Pada zaman negara Malaysia
yang pesat membangun ini penggunaan ict semakin meluas kepadasemua golongan tidak
terhad kepada golongan pekerja dan dewasa sahaja tetapi kanak-kanak jugatidak ketinggalan
dalam mengikut rentak arus globalisasi ini. Kanak-kanak kini juga sudah tahumenggunakan
komputer. Mereka boleh membuka dan menutup komputer. Mereka juga bolehmenerokai
perkara-perkara baru.

Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mereka ke arah menjadikanmereka insan yang cemerlang. gemilang dan terbilang namun oleh kerana kebanyakkan ibu bapa .Namun sejauh manakah ict boleh membawa manfaat kepadakanak-kanak khususnya dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana ict juga boleh membawakeburukan kepada mereka.

Secara tidak langsung ini akan mengeratkan persahabatan dan persaudaraan antara kita. ramai orang ingin memiliki komputer untuk kegunaan mereka semasa di rumah atau di mana-mana sahaja. bekerja dan sebagainya lagi.Penggunaan komputer amat penting pada masa kini. Misalnya. Kesimpulannya. berkomunikasi. Kebanyakan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah apabila menggunakan komputer . Kita boleh berhibur dengan lebih mudah dengan menggunakan komputer. forum. Komputer membolehkan kita belajar seperti belajar secara dalam talian. menyimpan data atau maklumat dan mengira. `facebook` dan sebagainya lagi. Dengan itu. untuk menaip. kita akan lebih mudah untuk menenangkan fikiran setelah penat belajar atau bekerja. komputer amat diperlukan pada masa kini kerana banyak memberi faedah kepada manusia. mendengar muzik. Komputer juga akan memudahkan pelajar menyiapkan tugasan mereka. Melalui komputer kita boleh menonton video. Komputer juga memudahkan kita berhubung dengan orang lain. Komputer membolehkan kita melakukan pelbagai perkara seperti belajar. berhibur. Justeru. Oleh itu. bermain permainan video dan sebagainya lagi. Pelbagai aplikasi boleh kita gunakan untuk berkomunikasi seperti email. . tidak hairanlah kebanyakan pejabat seperti di bank akan dilengkapi dengan berpuluh-puluh komputer. Komputer juga memudahkan pelajar mendapatkan sumber rujukan menerusi laman sesawang yang boleh diakses daripada komputer yang dilengkapi sambungan internet. Walau bagaimanpun kita mesti mengawal diri daripada terlalu leka menggunakan komputer kerana ia juga boleh mendatangkan masalah seperti tidak fokus kepada pelajaran dan sebagainya.