You are on page 1of 2

cNama kelompok

:
1.
2.
3.
4.
5.

Nanda Rahma Pertiwi
Lisna Nurul Atiah
Rohayah
Sinta Kumala Sari
Siti Muhhoeroh

Lapuran Asil Wawancara
Topik
: kewirausahaan
Narasumber
: bapak Rizal Riski Ikhsani ( 22 tahun asli seling, SD 1 SELING
, SMP N 1 KARANGSAMBUNG, SMA N 2 KEBUMEN )
Wektu
: senen 22 agustus 2016 jam 14.00
Panggonan : warnet+fotocopy Banioro
Tujuan
: mangerti babagan usaha fotocopy lan warnet
Paragraph wawancara
USAHA FOTOCOPY LAN WARNET
Bapak Rizal ngrintis usaha warnet lan fotcopy awit Maret 2016 teng
Banioro. Sebab mbukak usaha iku amarga manut kalih bidang kang di kuasani.
Mbukak usaha teng mriku amargi ningali wonten peluang. Usaha niku di buka
ngampil saking KUR (Kredit Usaha Rakyat), lan duweke dewek. Lemah sing di
enggoni ngontrak ,modal kanggo mbukak usaha kinten-kinten 40 juta lan dugi
saniki enten 1 mesin fotocopy lan 5 mesin komputer. Usaha di buka awit jam
06.00 dugi jam 24.00. Penghasilanipun kirang langkung 6 yuta aben sasi lan
dugi saniki dereng balik modal. Karyawan teng mriki wonten kalih, yen wonten
kerisakan ing komputer Pak Rizal nyervis piyambak amargi dheweke nduweni
pengalaman bab komputer.

Isi/kesimpulan : Saking wawanrembug kasebut kita saged mangertos
ngenai bab kewirausaan khususe bab warnet lan fotocopi uga yen kita gadah
ketrampilan marang sawijining bidang kita saged nyoba mbukak usaha
piyambak.

Pitakonan

1. Amargi kita kepengin mengertos bab kewirausahaan kang sering di butuhaken anak sekolah . Bapak Rizal Rizki Ikhsani 2. Rudi : kenginopo kelompok panjenengan milih wawancara teng mriku? Wangsulan 1. sahengga pak Rizal ndirikaken usaha teng mriku. Amelia : menapa usaha niku dilakokaken teng mriku? 3. Amargi wonten peluang . 3. Yulianti : Sinten sing nduweni warnet lan Fotocopy? 2.